URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat del ple de gener

Alternativa | 31 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

 Al ple vam retirar la nostra moció de fer un nou reglament de participació ciutadana, ja que és més àgil proposar canvis concreta articles de l'actual reglament que derogar-ho i fer un de nou. El batlle també ens va demanar la col·laboració per coordinar aquest canvi. La nostra idea és obrir aquest procés al màxim i millorar i completar el reglament actual per avançar en la democràcia participativa.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 de setembre de 2012. Aprovada per unanimitat després de corregir dos petits errors.

2.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’Ordenança Municipal d’Obres Menors. Aprovada amb la nostra abstenció

 Vam demanar perquè els interessats que volien fer l'obra menor ells mateixos, com canviar trespol, etc, no  la podien fer sense haver de contractar una tercera empresa. El batle va dir que legalment era impossible per la llei de disciplina urbanística a que calia presentar un pressupost. 

3.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació PECH a l’àmbit de les illetes de Plaça (edifici de la Peixateria). Aprovada amb l'abstenció del PSM.

Pensant en el futur la idea que l'edifici municipal pugui tenir la mateixa altura dels edificis del costat. 

4.- Aprovació, si escau, de la modificació de pressupost prorrogat 2012.

 El pressupost es modifica amb les següents partides: obres finançades per una subvenció de l'Estat; millora del Calvari i reparació dels arcs del Claustre. Prestació de serveis de TDT a la Cala i lloguer d'un local pel Jutjat de Pau.

Pensam que abans de llogar un local caldria aprofitar millor l'espai de l'Ajuntament nou. També van donar les gràcies a Tomeu per facilitar-nos tota la informació i tenir en compte els suggeriments del nostre regidor , en Miquel Sànchez un gran coneixedor dels temes tècnics de la TDT. Hem passat de 178000 euros per l'adquisició dels equips més manteniment que ens demanaven inicialment a 4800 anuals

5.- Aprovació inicial, si escau, de l’ordenança de preus públics de taller de teatre. Aprovada amb l'abstenció del PSM

Aquesta ordenança fixa el preu amb 20 euros mensuals que cobreix el 62% del servei.  A proposta de Convergència hi haurà descomptes per estudiants i aturats.

6.- Ratificació del decret de batlia núm. 1181, de 4 de desembre de 2012.Aprovada per unanimitat. Nomenar misser i procurador per defensar l'Ajuntament enfront d'uns veïns de Formentor que no volen desenvolupar la dotació de serveis ni la urbanització i que han perdut el primer Contenciós i ara van al Tribunal Suprem

7.- Ratificació del decret de batlia núm. 1219, de 17 de desembre de 2012. Aprovada per unanimitat. Nomenar misser i procurador per defensar l'Ajuntament enfront d'uns propietaris dels solars de la part alta del Vilar, ja que fan responsable a l'Ajuntament de la seva protecció i l'ajuntament argumenta que la llei la va fer el Govern

8.- Ratificació del decret de batlia núm. 12, de 3 de gener de 2013. Aprovada per unanimitat. Nomenar misser i procurador per defensar l'Ajuntament enfront del propietari d'un solar darrera el centre cultural ja que volen cobrar el "límit de conformitat" el que ofereix l'Ajuntament, i els interessos de 30.000 euros, els 30.000 euros ja estan pagats i falta pagar aquest límit, el nomenament és per arribar a un acord per llevar tots els contenciosos.

9.- Interposició de reclamació civil a l’entitat ALLIANZ Companyia de Seguros y Reaseguros SA, per que es faci càrrec de la indemnització de la responsabilitat patrimonial demandada pel Sr. Joan Llorenç Bota Rotger i el Sr. Miquel Ramon Amengual. Aprovada amb 17 vots, en Michel com afectat no ha votat.L’asseguradora no vol fer front a les indemnitzacions que al seu dia varen ser pagades pel l'Ajuntament

10.- Moció presentada pel grup municipal de CiU i IB Lliga a favor d’una política comercial equilibrada.  Aprovada per unanimitat. És la moció que es va retirar al ple de novembre per falta de temps; proposen demanar al Consell un Pla Director Sectorial de Comerç suspendre la instal·lació de grans establiments comercials.

Curiós que aquesta moció vengui en teoria de dos partits liberals, els vots són el vots... A aquest pla director necessari hauria d'afavorir és la logística i la tributació al petit comerç.  

11.- Moció presentada pel grup municipal del PSM-EN per a la declaració de “ personae non gratae” del ministre José Ignacio Wert Ortega i del conseller Rafael Angel Bosch Sans. Aprovada amb l'abstenció de PP- Lliga i UMP.El PSM va  cercar un major consens i va proposar canviar la declaració de personae non gratae per una reprovació que és el que finalment es va aprovar.

El ministre Wert ha superat a tots els seus predecessors. Ha ficat la pota una i altra vegada, ha fet una reforma sense cap tipus de consens (excepte l'església). A les Balears s'han tudat milers de doblers en enviar dues vegades cartes als pares per triar llengües mentre a alguns instituts no tenen doblers per fer fotocòpies. Vam demanar una reacció dins el propi PP contra la deriva madrilenya del seu partit.

12.- Moció presentada pel grup d’Alternativa per millorar la participació ciutadana. Veure article i moció.Signada també per PSOE, PSM i ESQUERRA. La vam retirar ja que per agilitzar els canvis que proposam millor que derogar l'actual reglament i fer un de nou, el batle ens va proposar presentar els canvis concrets als articles que considerem.  La nostra idea és obrir és rebre idees de la resta de partits els ciutadans, associacions... per completar i actualitzar l'actual reglament en la línia de democràcia participativa que sempre hem defensat.

.- Propostes/Mocions d’urgència

- Moció del pla d'usos del Claustre per part d'Esquerra. Aprovada per unanimitat. Fa anys que es coneixen els problemes de seguretat del Claustre i des de la catastrofe del Madrid Arena han passat ja suficients mesos per haver fet aquesta feina i cercar solucions a la Festa de fresses al Claustre. Primer caldefinir els usos que volem pel Claustre i l'Església. 

- Moció del PSOE sobre el descompte de resident. Aprovada per unanimitat. El PP ha aconseguit unir a tots contra la discriminació de posar un límit a la bonificació del descompte de resident per viatjar en avió; ciutadans, patronals, consumidors, agències de viatges, partits de l’oposició volem com mínim mantenir l’actual model de finançament del 50% de totes les tarifes i trajectes de les Illes amb la Península.

- Moció presentada per UMP per millorar carretera entre Sa Pobla i Pollença( asfaltat i marques vials) i reparació dels desperfectes de la carretera entre Pollença i el Port. Aprovada per unanimitat. El batle va informar que el director de carreteres s'havia compromès de paraula a asfaltar la carretera entre Sa Pobla i Pollença enguany.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació/ Dació de comptes de Batlia.Dació de compte de diferents decrets; nomenament de lletrat i procurador a diferents contenciosos i també del pas de na Malena i Tomeu Fuster a regidors no adscrits.

2.- Informe resultat de l’auditoria i del Pla director de Museu.

 Informe de la regidora de cultura sobre el Pla director de Museu; al mateix són patents els nombrosos problemes i mancances del museu actualment.

 Informe de la regidora d'hisenda sobre l'auditoria realitzada. Una auditoria demolidora que demostra el desgavell de la legislatura passada; no compliment de la llei de contractació pública, factures duplicades, anul·lades, traslladades... Un desgavell de gestió econòmica. 

 Al final de l'exposició un gran silenci... Vam donar l'enhorabona a la regidora per l'auditoria que a Alternativa haviam demanat. Ens ha sorprès que en un principi cap dels regidors que van governar ha parlat, després de nosaltres Maria del Mar ha defensat la seva gestió.

3.- Precs i preguntes.

Només nosaltres i  CiU vam registrar preguntes per escrit, al nostre cas cinc precs i catorze preguntes que ja comentarem.

Per finalitza volem mostrar el nostre agraïment per la seva feina al interventor, en David  que ens deixà per anar-se a a Capdepera ja que torna l'anterior interventor en Alberto, propietari de la plaça.

Ja veurem si el cossiol suporta els nostres plens.

 

 

 

Torrons i conions.

Alternativa | 30 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un article d'en Bernat Morey i un dibuix original d'en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com.

   A les nostres autoritats ara els agrada jugar a conions. O tenen cosa per amagar o per dissimular  o les dues coses. Tema normatives urbanístiques i llei del Sol. Top secret o  pitjor, indefinit quan un constructor o un promotor el que necessita és  claredat  i definició (be, avui se veu que no). Tema Fontanelles  o Cala Blanca  indefinit. Tema  Personal docent  contractat o no contractat . Indefinit.  Tema inspectors  educatius. Que?. Qui són aquests?.  Ah, els homes de  gavardina que vigilen   els penjats de  les escoles?. Bon Jesús quina feina més miserable¡ (rialla tètrica). Tema  supositoris de fems.. inocus?. torrats?. Tema subvencions a tal i qual?.Com?.  Tema didàctica de  Cabrera...Submergida?.Ha. Ha Ha. (befa) . Tema Farmacias i Palacetes?. Sense comentaris.

A qui beneficia tanta indefinició i tant de secretisme?. A  la gran majoria segur que no. Sense adonar-nos sortiran  polígons com Son Oms del no res,  urbanitzacions fantasmes, nous chaletarros nyarros, ses Fontanelles seran Sencelles (inundades) i Ses Covetes o  los Caüllos  ressorgiran tal Au Fénix. El Guix serà enguixat tan aviat  com Lluch s´ en teula i Cala Blanca s´ ennegreix. Palma farà olor de torrat (com un temps) i molts no tindrem feina però el veí banastre que mai ha sabut fer un una o amb un tassó  però sap on se menja ara el torró tindrà un càrrec Di- vino de la muerte  i amb secret de sumari en cas de contingència suïssa. Idò¡.

 Dibuixdel nostre amic Miquel Trias

 

 

 

Ple ordinari de gener

Alternativa | 29 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Demà dijous sessió ordinària del ple a les 20,00 hores a la Casa Consistorial. Podeu venir a la sala de plens de l’Ajuntament o  seguir-ho en directe a Radio Pollença al 107.9 FM o a internet;www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook podreu seguir el resultat de les votacions i a aquest mateix bloc publicarem un resultat i primera valoració del mateix.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 de setembre de 2012

2.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’Ordenança Municipal d’Obres Menors

No han modificat l'ordenança que es va aprovar inicialment i a la qual haviam demanat "que els interesats que volien fer l'obra menor ells mateixos, com canviar trespol, etc, la puguessin fer sense haver de contractar una tercera empresa", tot just han modificat l'article 4 que en principi deia que l'Ajuntament tindria 48 hores per contestar, i ara seran 10 dies ja que amb la implantació del nou programari informàtic els tràmits són més llargs.

3.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació PECH a l’àmbit de les illetes de Plaça (edifici de la Peixateria)

Amb la reforma de Can Teresa i la de l'altre veïnat l’edifici municipal de la  peixeteria, aquest ha quedat com enclotada entre els dos edificis, ja que aquestes es composen de planta baixa, primera planta i porxo habitable, es tracta de fer una modificació a les normes ja que la peixateria és un edifici d'equipaments no d'habitatges (no afecta a temes de sostre poblacional etc) per a que hagi "armonia" entre els tres edificis

4.- Aprovació, si escau, de la modificació de pressupost prorrogat 2012.

El pressupost es modifica amb les seguents partides:
         

(1) Obres de millora del conjunt monumental del calvari   241.162€ €         (2)Reparación del arcs del Claustre de Sant Domingo           45.000 €             (3)Prestació de serveis d'Abertis Telecom TDT la Cala            3.695€ (4)Arrendament Jutjat de Pau a Colonya                            4.800 €

(1) Aquestes obres han d'estar executades abans del 30/06/2013 i justificades abans del 31/12/2013
(2) Fons especial del Govern de l'estat per la rehabilitación de conjunts monumentals, aquestes partides ja han estat ingressades a la caixa de l'ajuntament per part del govern de l'estat
(3) Hem passat de quasi 200.000 euros de pressupost a pagar 3695 € al mes.
(4) Aquest local devora el camp de l'om i a l'entrada de Cecili Metel fins ara estava en precari ja que Caixa Colonya el va cedir a l'Ajuntament durant les obres de la Casa Consistorial. Amb la reforma el Jutjat de Pau no té cabuda a l'edifici principal i s'arrenda aquest local pel Jutjat de Pau.

5.- Aprovació inicial, si escau, de l’ordenança de preus públics de taller de teatre.

Un altre despropòsit de legislatures passades, no hi ha ordenança per cobrar pel servei de taller de teatre, aquesta ordenança fixa el preu amb 20 euros mensuals que cobreix el 62% del servei.

6.- Ratificació del decret de batlia núm. 1181, de 4 de desembre de 2012.

Nomenar misser i procurador per defensar l'Ajuntament enfront d'uns veïns de Formentor que no volen desenvolupar la dotació de serveis ni la urbanització i que han perdut el primer Contenciós i ara van al Tribunal Suprem

7.- Ratificació del decret de batlia núm. 1219, de 17 de desembre de 2012.

Nomenar misser i procurador per defensar l'Ajuntament enfront d'uns propietaris dels solars de la part alta del Vilar, ja que fan responsable a l'Ajuntament de la seva protecció i l'ajuntament argumenta que la llei la va fer el Govern

8.- Ratificació del decret de batlia núm. 12, de 3 de gener de 2013.

Nomenar misser i procurador per defensar l'Ajuntament enfront del propietari d'un solar darrera el centre cultural ja que volen cobrar el "límit de conformitat" el que ofereix l'Ajuntament, i els interesos de 30.000 euros, els 30.000 euros ja estan pagats i falta pagar aquest límit, el nomenament és per arribar a un acord per llevar tots els contenciosos.

9.- Interposició de reclamació civil a l’entitat ALLIANZ Companyia de Seguros y Reaseguros SA, per que es faci càrrec de la indemnització de la responsabilitat patrimonial demandada pel Sr. Joan Llorenç Bota Rotger i el Sr. Miquel Ramon Amengual

L’asseguradora no vol fer front a les indemnitzacions que al seu dia varen ser pagades pel l'Ajuntament

10.- Moció presentada pel grup municipal de CiU i IB Lliga a favor d’una política comercial equilibrada.

És la moció que es va retirar al ple de novembre per falta de temps; proposen demanar al Consell un Pla Director Sectorial de Comerç suspendre la instal·lació de grans establiments comercials.

11.- Moció presentada pel grup municipal del PSM-EN per a la declaració de “ personae non gratae” del ministre José Ignacio Wert Ortega i del conseller Rafael Angel Bosch Sans.

Hem signat aquesta moció, tan un com altre a més a més d’unes decisions i projectes educatius i linguïstics que no compartim en absolut, han demostrat una total falta de diàleg amb la comunitat educativa a la nova LOMCE

12.- Moció presentada pel grup d’Alternativa per millorar la participació ciutadana. Veure article i moció.

Signada també per PSOE, PSM i ESQUERRA.

13.- Propostes/Mocions d’urgència

- Moció del pla d'usos del Claustre per part d'Esquerra.

Fa anys que es coneixen els problemes de seguretat del Claustre i des de la catastrofe del Madrid Arena han passat ja suficients mesos per haver fet aquesta feina i cercar solucions a la Festa de fresses al Claustre.

- Moció del PSOE sobre el descompte de resident.

El PP ha aconseguit unir a tots contra la discriminació de posar un límit a la bonificació del descompte de resident per viatjar en avió; ciutadans, patronals, consumidors, agències de viatges, partits de l’oposició volem com mínim mantenir l’actual model de finançament del 50% de totes les tarifes i trajectes de les Illes amb la Península.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació/ Dació de comptes de Batlia

2.- Informe resultat de l’auditoria i del Pla director de Museu

3.- Precs i preguntes.

Fontedevilla al eldiario.es

 

La Font. Se vende, for sale, zur verkaufen

Alternativa | 28 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

L’assemblea d’Alternativa per Pollença ha decidit que la foto guanyadora del VII Concurs de Fotografia Urxella sigui la de Sandra González Lobato.

 

A la fotografia s’hi pot veure una vista de Pollença des de la Font, una muntanya destrossada, on s' ha fet un malbé irreversible, a causa de les obres d’explanació, moviments de terra i construcció de xalets.

Venem el nostre paisatge i foradam les nostres muntanyes.  

Volem agrair també a tots els participants al concurs les seves fotografies.

 

 

 

Mociˇ per millorar la participaciˇ ciutadana

Alternativa | 27 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Al ple ordinari del dijous  presentam una moció demanant fer un nou reglament de participació ciutadana amb el màxim consens i participació possible per part d'entitats i ciutadania per facilitar una major democràcia participativa.

A Alternativa per Pollença consideram que el reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament, del 2001 no facilita la democràcia participativa i s’ha quedat obsolet. No negam el seu caràcter pioner al seu moment però a aquests anys s’ha avançat molt als temes de democràcia participativa i ha hagut canvis legislatius que s’han de recollir. Per exemple quan hem consultat la quantitat de signatures necessàries per sol·licitar una consulta popular, al reglament es parla d’un mínim no inferior al 10%, quan segons la llei amb la població actual de Pollença cal un 15% del cens electoral.

Cal augmentar la participació dels ciutadans Entre altres coses el  reglament actual no facilita la intervenció directe dels ciutadans davant el Ple. Cal recordar per exemple com a la legislatura passada es va negar la participació de ciutadans davant del ple inclòs del president d’Esquerra Republicana de Pollença per què no representaven a cap associació (moció de la recuperació de la base).

Igualment cal reglamentar una major transparència per part de l’Ajuntament, a l’actualitat l’Ajuntament segueix sense exposar tota la documentació pública que no vulneri la llei de protecció de dades a la pàgina web del municipi; les actes de plens els bans municipals, els decrets de batlia, ordre del dia del ple...Un tema que ja vam presentar a la legislatura passada sense éxit.

La democràcia, per a ser considerada com a tal, ha d’avançar cap a un model de participació en la que les persones puguin participar en els temes que afecten al conjunt de les seves vides. El mínim que podem demanar els ciutadans és ser escoltats i tinguts en compte a l’hora d’aplicar polítiques al nostre municipi. Els canals de participació, ara per ara, són un cop cada 4 anys a les eleccions i la possibilitat de presentar al·legacions en determinats casos. Però al marge d’aquests casos mínims, no som escoltats ni tinguts en compte. I la pretesa representativitat dels partits polítics i la seva legitimitat com a portaveus de la ciutadania és massa cops falsa. Més si tenim en compte la falta de coherència entre les propostes electorals i l’acció posterior. Unit això a la falta de mecanismes de control per part dels ciutadans.

 Alguns només es recorden de la transparència a les eleccions.

 

 (Segueix)

TransparŔncia

Alternativa | 26 Gener, 2013 23:20 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Ja tenim la Seu plena d'ous! Amb aquesta llei de transparència s'haurà acabat la corrupció i els embulls polítics…tanmateix no crec que la facin com a mi m'agradaria, jo crec que seria millor engirgolar una llei de transparències no de transparència, què en trobau?

 
 
El PP dinamita la llei de transparència i la fa a mida, amb la proposta de canviar 20 dels 51 articles de la norma: deixarà de publicar les despeses de representació de més de 500 € d’alts càrrecs ni tampoc gestionarà la informació sobre les retribucions dels càrrecs públics, ni la seva difusió, ni avaluarà les polítiques públiques amb una despesa superior als cinc milions, com fins ara.

La principal modificació de la llei actual afecta l'Oficina d'Avaluació Pública, que ha de gestionar els registres i el règim d'incompatibilitat dels alts càrrecs i que encara no s'ha creat. En lloc d'estar dirigida per un funcionari, com preveia la llei, la dirigirà un polític.

L'Oficina perd la funció de custodiar la declaració patrimonial que obligatòriament han de continuar fent els membres de l'Executiu i alts càrrecs i ja no podrà comprovar la justificació dels increments de patrimoni dels càrrecs públics. Tampoc no gestionarà la informació sobre les retribucions dels càrrecs públics, ni la seva difusió, ni avaluarà obligatòriament les polítiques públiques amb una despesa superior als cinc milions, com es preveia ara
.
 Més informació a Sírius Balears.
 

Mocions aprovades no executades i 2

Alternativa | 25 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Al ple extraordinari del passat dijous es va aprovar per unanimitat; la  sol·licitud d’informació per escrit en els propers 15 dies respecte de l’estat del compliment de les mocions aprovades pel Ple Municipal.  L'altre dia vam publicar la nostra argumentació (article), avui publicam algunes explicacions que s'ens van donar a la comissió informativa prèvia al ple i durant el ple. 
 

- 27/03/2008 Redacció d'un projecte de creació de recorregut arqueològic a Pollença. La regidora de cultura va dir que havia una feina iniciada per l'anterior tècnica del museu i que ara s'està a l'espera del nomenament del nou tècnic del museu i assesorament en matèria de patrimoni que es va iniciar amb molt de retard (procés de contractació)

 

- 22/12/2008 Obrir expedients per donar el nom de Margarita Comas Camps al carrer que actualment no té nom però es diu "prolongació de la Gola", nomenar filla adoptiva a Clara Hammerl. La regidora de cultura va dir que els expedient s'havien obert però la tramitació es trobava aturada. Ens vam tornar a oferir a tirar endavant aquests expedients.

 

- 25/03/10 Fer un codi ètic i dissenyar  mesures institucionals locals per a la prevenció de pràctiques irregulars. Sense informació.

 

- 24/06/2010      Tancament de solars sense edificar.

- El batle va explicar a la comissió que els solars que no estan "tancats" tot just reben "ordre d'execució" (ordre de tancar-lo") sí es fan servir com abocador de fems o enderrocs o vandalisme.

 

- 30/09/2010      Moció de proposta d’accés públic al la zona de domini públic enfront de la base aèria del Port de Pollença.  Sense informació.

 

- 28/10/2010  Dedicar un carrer al batle assassinat Pere Josep Cànaves i als membres de la junta gestora de febre de 1936. Sense informació.

 

-  31/03/2011      Moció per la reposició de pins a la primera linea del Port de Pollença. El regidor de serveis va informar que es farà a les escoles el "dia del arbre", es plantaran 48 arbres que ja han estat catalogats per part de les escoles.

 

- 28/07/2011      La realització i aprovació d’un  catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Pollença i dels organismes depenents del mateix: Emser, Residencia, Patronat de Turisme.

El regidor de personal va contestar que el catàleg de llocs de feina de funcionaris està en procès, el de personal laboral  i organismes depenents es començara aquest any.

 

  -24/11/2011      Moció per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme.

El batle va respondre que sobre el tema de recuperar els doblers que es varen perdre a l'Auditori d'en Moneo, s'ha demanat a canvi dotar d'un projecte turístic al Port de Pollença.

 

-24/11/2011      Moció aparcaments al Port de Pollença.

La regidora de policia va parlar de feina que s'havia fet però res de res del que es va aprovar en referència als pasosque s'han de fer entre la via de circumval·lació i el centre.

-26/01/2012      Moció per la reestructuració horària del transport públic.

El batle va comentar que  s'han tramès totes les reclamacions sobre horaris, i s'ha adaptat el que s'ha pogut, sembla que es pot caonseguir que arribin al camp de futbol del Port, amb dos torns sense increment de preu.

 

- 26/01/2012      Moció per l'aprofitament del centre Miquel Capllonch.

Van dir que es feien molt d'activitats al centre i que ens passarien informació.

 

-23/02/2012      Moció referent a la revisió dels valors cadastrals.

Sense informació.

 

- 09/03/2012 Promoció de Pollença com a ubicació de rodatges cinematogràfics, televisius i de fotografia (Consorci de Turisme de Pollença).

Van contestar que amb les retallades ha quedat en res, sembla que una empresa privada es farà càrrec del Mallorca Film Comisions i estem pendent del pressupost. Al ple la regidora de turisme va afegir que s'havia fet una mapa de Pollença relacionat amb el tema.

 

-30/03/2012  Creació d'una comissió d’avaluació i seguiment de la crisi.

El regidor de serveis socials va dir que faria una segona reunió passades festes.

 

- 25/07/2012 Moció per la reobertura del camí públic de Santuïri a la lliure circulació.

El batle considera que la moció ja s'ha complit ja que camí de Santuiri està obert fins al vespre, i ningú s'ha queixat segon ell, per després afegir que un vandal va rompre el dia 6 de gener  ambdues barreres.

 

-25/07/2012  Moció a favor de que la relació de llocs de feina de l'ajuntament fixi el català com a requisit.

Van respondre que totes les oposicions que s'han fet a l'Ajuntament han respectat el que es va aprovar a la moció.

 

- 25/07/2012   Moció per a la creació d’un Registre d’Empreses Reconegudes Certificades.

No han fet res, és més no saben de que va, i ens han demanat ajuda, el nostre regidor en Miguel els donarà llum i ajuda. 

 

- 27/09/2012. Moció d’obertura d’expedient sancionador als propietaris de la fàbrica Can Morató.

El batle va contestar que la Fàbrica està pendent d'un informe de Patrimoni.

 

27/09/2012      Moció a favor de suprimir els privilegis a la base militar del port de Pollença.  Sense informació.

 

-27/09/2012      Reposició de les fonts públiques municipals

I la moció de les fonts i la font de la plaça major en particular està pendent d'un informe jurídic si la font poc tocar o no la fassana privada.

 

Avui hem estat a Palma, #Cadenahumana de 3.300 persones i 2 km de llarg, a pesar de la  pluja, vent i fred.

Manifest llegit 

Fotografia Biel Perelló.

 

 

Encadena't! No volem ser el femer d'Europa

Alternativa | 24 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

ENCADENA'T! VINE A DIR NO A LA IMPORTACIÓ DE FEMS PER CREMAR A MALLORCA.

Demà, dissabte 26 a les 11:00 a Palma, als molls comercials davant de la Seu

Quan el perill ve per mar.... temps enrera, a Mallorca, es feien cordons sanitaris arreu de la costa per evitar que entressin vaixells que podien dur la "pesta". Ara, ens volen entrar residus per cremar a Mallorca també per mar, i ho hem d'evitar. Vine a dir NO!

Esdeveniment al Facebookhttps://www.facebook.com/events/391936247563571/

 

 

 
 
INFORMACIÓ TRETA DE  http://novolemserelfemerdeuropa.wordpress.com/ 
 • La voluntat d’importar residus europeus respon única i exclusivament a garantir els guanys de TIRME – empresa propietat de Enel Green Power, Iberdrola, FCC i Urbaser -que té la concessió del servei públic de gestió de residus. Un cop més, primen els interessos privats per sobre dels interessos dels ciutadans.

 • Son Reus té capacitat per cremar 700.000 tones de residus i ara no arriba a 400.000 tones. Amb els nostres doblers es paguen la construcció d’aquestes infraestructures i el procés d’incineració dels residus,sent la tarifa més cara de tot l’estat. Perquè pagam unes instal·lacions tan sobredimensionades?

 • Ara, a més, TIRME amenaça en pujar la tarifa si no s’incrementa el núm. de tones cremades. A Mallorca, quan més reciclam o menys residus generam, TIRME més ens cobra per incinerar! Per augmentar els seus guanys TIRME veu necessari importar i incinerar residus europeus. La lògica de TIRME és un sensesentit ambiental i econòmic per a la societat.

 • Se sotmet així als ciutadans a greus impactes derivats de la importació, transport i incineració d’aquests residus. Amb això, a Mallorca, en comptes de veure el fems, els respiram:

 • emissions vinculades al transport dels residus: per mar i per carretera

 • despeses de construcció i manteniment d’infraestructures per a la logística del procés

 • emissions contaminants vinculades a la incineració: CO2, composts nitrogenats, dioxines i furans, generació de cendres i escòries, renou i impacte visual.

 • El Consell de Mallorca utilitza eufemismes propis del pervers negoci dels residus per confondre’ns: combustibles sòlids renovables, exportació de serveis ambientals, valorització energètica…TRADUÏT: ens duran fems d’Europa a cremar aquí, TIRME produirà energia que vendrà a Endesa (propietat de ENEL) i així engreixarà els seus comptes de beneficis.

 • Les cendres són un altre element de negoci. Les empreses constructores (FCC, perquè no?) elaboren materials de construcció utilitzats en obres públiques que tornam a pagar nosaltres. I què passa amb les escòries? el PP preveu també possibilitar la seva utilització per a “regenerar” espais ambientalment degradats…Cendres en obres públiques i pedreres plenes d’escòries, quina postal.

 • TIRME i Consell de Mallorca dediquen grans esforços i inversions a màrqueting verd, publicitat i propaganda de les seves activitats “sostenibles”. Diners per fonamentar un engany que ningú s’empassa.

   

  Per tot això i perquè NO ENS CONVERTIREM EN EL FEMER D’EUROPA, rebutjam aquesta proposta política irresponsable, irreverent i perniciosa.

   

  Si hi estàs d’acord adhereix.-te a la campanya enviant-nos un correu a info@gobmallorca.com i t’anirem informant periòdicament de les accions de la campanya.

 
 
 

 

Cessament o dimissiˇ de la regidora de cultura

Alternativa | 23 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

L’evident i pública divisió dins l’equip de govern no s’ha aturat i, després del desgavell dels pressupost, ara tenim el desgavell del Festival, portant la gestió del municipi a una situació que consideram insostenible. O bé el batle ha de cessar a la regidora de cultura o bé aquesta ha de dimitir.

Si les divisions entre el batlle i la regidora d’hisenda ja han afectat negativament al debat i aprovació dels pressupost del 2013, ara ens trobam que aquesta divisió, amb els mateixos protagonistes, s’ha traslladat a l’àrea de cultura, i a la valoració del director artístic del Festival 2012, provocant una preocupant paralització de l’organització del Festival del 2013. A falta de cinc mesos no sabem ni qui serà els seu director artístic ni quin serà el seu  model organitzatiu.

Fins ahir la regidora de cultura, Malena Estrany, ens havia comunicat i explicat mitjançant dos informes (un propi i un altre d’intervenció) els problemes que havien sorgit al Festival del 2012 en referència al seu director, en Joan Valent. Igualment ens havia comunicat la seva intenció de fer un concurs públic per triar un nou director artístic i un programa pel Festival del 2013. Inclús se'ns va facilitar un llistat d’un comitè d’experts per ajudar a la redacció del plec de condicions i es va parlar de fer una reunió avui per tractar el tema... 

Ahir, després de dies de polèmica pública entre la regidora de cultura i l’ex-director del Festival ens trobam amb la sorpresa de que el batlle desmenteix públicament a la seva regidora de cultura i defensa la gestió d’en Joan Valent deixant oberta la possibilitat de que aquest torni a ser el director artístic (article diari Última Hora). Consideram que amb la informació que tenim en aquest moment és una bogeria que en Joan Valent torni a ser el director del Festival; sense posar en dubte la seva gestió artística consideram que l'opacitat de la seva gestió económica i la seva creació d'una Associació d'Amics del Festival d'esquenes a l'Ajuntament -d'amagat?- són motius més que suficients per cercar un altre director artístic. I per triar-ne un altre el millor seria fer un concurs públic obert i transparent.

En aquest moment, està demostrada la falta de comunicació entre batlle i regidora de cultura i hisenda, i això està afectant molt negativament a la gestió municipal, produint un retard a l'organització del Festival 2013, on ni tenim director ni model de gestió. No només estan fent el ridícul ells sinó que estan deixant en ridícul a tot el municipi, desprestigiant a un festival que arriba a la seva 52 edició.

Consideram que en aquest moment és inevitable o bé el cessament de la regidora de cultura o bé la seva dimissió. El que no pot continuar és aquest desgavell que porta a Pollença cap a baix i sense fre.

 

 

 

Mocions aprovades no executades 1

Alternativa | 22 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Al ple extraordinari del passat dijous vam argumentar el primer punt del mateix; la  sol·licitud d’informació per escrit en els propers 15 dies i proposta al Ple del següent acord respecte de l’estat del compliment de les mocions aprovades pel Ple Municipal. Va ser aprovada per unanimitat.

Evidentment la sol·licitud dels sis grups de l’oposició d’aquest ple va ser un fet extraordinari i entre altres coses pensavam que podia fer reflexionar als membres de l’equip de govern sobre la seva gestió de l’Ajuntament. 

Una de les raons principals de la convocatòria d’aquest ple és el reiterat incompliment per part de l’equip de govern de les mocions de l’oposició aprovades. Aquest incompliment suposa inutilitzar el principal organisme democràtic de l’Ajuntament que és aquest ple i un menyspreu a la feina dels grups de l’oposició que representam a la majoria dels ciutadans del municipi.

 Vam presentar una relació de vint-i quatre mocions, vuit de la legislatura passada i setze de l’actual que a pesar d’haver estat aprovades, la majoria per unanimitat, no s’han realitzat. Una de les informacions que demanavam a la comissió informativa, que segon el batle no tenia res a veure amb el ple d’avui, era l'estat del compliment de la relació d’aquestes mocions. Finalment , gràcies a la petició dels grups de l’oposició es va aconseguir que la comissió fos abans del ple com és lògic i normal i sempre s’ha fet però el que no vam aconseguir és una informació completa i precisa de que han fet pel compliment d’aquestes mocions, a pesar de que aquest ple es va sol·licitar fa més d’un mes (el 4 de desembre). Un exemple més del menfotisme i falta de respecte dels que governen cap a l'oposició.

El més lògic i normal, després de més d’un mes, hagués estat presentar a la comissió informativa un detallat informe de tot el que s’havia fet pel compliment de les mocions però l’únic que es va fer es donar algunes explicacions imprecises del que s’havia fet a alguna de les mocions no a totes:

A les mocions aprovades al tema dels camins, no ens serveix l’explicació del Batle a la comissió de que no ha fet res esperant la sentència de Ternelles amb l’excusa de que si aquesta fos en contra de l'Ajuntament hauria, sempre segons el batle, una muntanya de reclamacions similars. No es pot fonamentar una inactivitat total en una cadena de suposicions i a més a més es evident que el cas del camí de Ternelles no té res a veure amb altres camins públics del municipi. El cas de Ternelles no té res a veure amb que no s’hagi fet res per complir la moció de setembre del 2007 d ‘iniciar la recuperació de l’ús públic del camí del coll d’en Patró o en que no s’hagi complit la moció de setembre de 2011 d’inclusió dels camins públics en l'inventari de bens i resolució dels expedients d'investigació. 25/07/2012 . Ni té res a veure amb el cas del camí de Santuiri , moció aprovada al 25 de juliol del 2012.

Sí que pot tenir a veure amb la moció aprovada el 26 de gener de 2012 de que la Demarcació de Costes faci efectiu l’accés a Cala Castell però en aquest cas és Costes i no el batle qui ha d’argumentar que no fer suposicion perquè no fa complir la llei.

Hi ha altres explicacions a diferents mocions que simplement ens semblen surrealistes per exemple les explicacions pel no compliment de la moció del 27/09/2012 reposició de les fonts públiques municipals. Una moció aprovada dues vegades a aquest ple i a la qual anam pel quart informe tècnic, ara per saber si es pot o no posar la font de la plaça a la la sacrosanta façana de Can Teresa, com si fins ara l’Ajuntament no hagués fet i posat voravies, cables de electricitat, i telèfons, il·luminat públic, senyals de trànsit etc a cap façana

També ens resulta xocant que fins que no hem demanat aquest ple no s’hagin adonat que no tenien ni idea i no ens hagin demanat ajuda per fer complir la moció de 25/07/2012 per a la creació d’un Registre d’Empreses Reconegudes Certificades.

A la comissió tampoc s’ens va explicar quan pensen fer el catàleg de llocs de treball dels organismes depenents de l’Ajuntament: Emser, Residencia, Patronat de Turisme. Moció aprovada el 28/07/2011.

La política municipal està organitzada d’una forma molt presidencialista i el batle té molt de poder però estam a una democràcia i si el ple decideix amb els seus vots l’aprovació d’una moció és el deure i responsabilitat dels que governen de posar tots els mitjans i fer tot el possible pel seu compliment, i entre aquest mitjans el reiteram com ja hem fet a altres ocasions que poden disposar de l’ajuda dels grups de l’oposició. Esperam que abans dels propers 15 dies ens facilitin un informe complet amb les dates de com i quan pensen intentar fer complir tot el que s’ha aprovat a aquest ple


       
Aquest divendres 25 fem la nostra assemblea a Can Ramon a les 20:30
          Ordre del dia:
 •  
  • Assumptes del Ple Ordinari
  • Repàs de la situació actual general a l'ajuntament i plantejaments de cara al futur
  • Actuacions a les Juntes de Govern
  • Revisió del procés assembleari
  • Valoració del fogueró.
  • Concurs de Fotografia
  • Feines Fetes
  • Precs i preguntes i caxondeos varis
Les nostres assemblees son obertes i segueixen una màxima: "almenys una cosa n'ha de sortir de profit" així que desprem de l'assemblea sopam al mateix lloc. Si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a alternativaperpollenca@gmail.com 
 
Alternativa per Pollença funciona de forma assembleària,  tothom pot dir la seva i cada persona és un vot, sense líders ni caps que s'imposin per sobre de ningú ni decideixin a les espatlles de tots. Un funcionament transparent, participatiu on tothom pot participar a la mesura de les seves posibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia real per defugir de dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples cuotes. A Alternativa per Pollença tothom és important,  simplement sóm un grup de ciutadans amb ganes de fer feina per un canvi en les formes de governar i gestionar els nostres doblers. Tots tenim altres feines i cap de nosaltres vol fer carrera política, simplement exercitam la nostra responsabilitat com a ciutadans. Demanam als ciutadans que a més de demanar-nos "més branca" ens donin una mà. Hi ha molta de feina per  fer una bona oposició que un dia ens permeti governar i assolir el tant necessari canvi a Pollença.

Podeu consultar què és Alternativa per Pollença, com s'organitza, com funciona i quins objectius té a la nostra pàgina web

 

La repressiˇ del 2012 en xifres

Alternativa | 21 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

La setmana passada la imprescindible publicació mallorquina Contrainfo.cat va treure a la llum les xifres de la repressió de l'any 2012. D'elles se'n poden extreure una gran quantitat de conclusions.

En primer lloc, el 2012 ha estat un any molt combatiu pel que fa als moviments socials. Les mobilitzacions i accions que s'han posat en marxa, des de les xiulades a José Ramón Bauzá fins a la posada en marxa d'un hort popular a un solar de Ciutat, han crescut molt durant el 2012. I, si a això li juntam un govern intolerant amb tot allò que no és ell, doncs ja tenim a centenars de persones reprimides.

En segon lloc. Vista la quantitat econòmica (165.020 euros), podem pensar que no només es té un afany repressor, sinó també recaptatori. És absurd que per no voler mostrar un DNI a un guàrdia civil de paisà et posin 3.000 euros!

En tercer lloc, vist que hi ha hagut 25 casos represius, 32 detencions i 320 procesos individuals, està clar que estem davant d'una estratègia del govern per tal de crear por entre els i les activistes. S'està intentant desactivar als moviments més combatius a base de multes i processos judicials. 

En quart lloc, podem constatar que hi ha una reacció important contra aquesta repressió. Durant tot l'any hi ha hagut accions de solidaritat per ajudar a fer front aquesta situació. Així com també s'han creat diverses plataformes d'ajuda als encausats, detinguts, multats, etc.

Però, com que una imatge val més que mil paraules, us adjuntam els mapes de la repressió per a que jutgeu vosaltres mateixos.

 
 

 


Ja és a punt de sortir al carrer l'Anuari dels Moviments Socials del 2012 de contrainfo, que com sabeu és un projecte que surt publicat en paper que fa un repàs de les diferents lluites i mogudes que hi ha hagut en l'any 2012. Per fer realitat aquest anuari, prop d'una trentena d'activistes de diferents àmbits han participat escrivint distints articles. A més, l'anuari inclourà una petita investigació sobre la repressió que s'ha duit a terme durant els últims mesos a l'illa. Fa uns dies, contrainfo.cat va fer públiques els mapres i xifres de la repressió, que és una part del que sortirà a l'anuari.

Encara no sabem quina tirada se'n treurà ni quin què valdrà (com a màxim, 3 euros), però per qui estigui interessat, ja es pot començar a reservar-ne exemplars a la següent direcció: http://contrainfo.cat/temes/difusio-i-pensament-critic/tot-en-marxa-per-a-lanuari-2012-reserval-aqui/
o escrivint a
anuari@contrainfo.cat.

D'altra banda, vos convidam al concert que tendrà lloc aquest dissabte 26 de gener a Sala de Concerts de Son Quint (Esporles). Els beneficis aniran a donar vida a l'anuari i al projecte de contrainfo.cat.

Entrada: 3€
Servei de barra a preus populars
Lloc: Sala de Concerts de Son Quint (Esporles)
Edeveniment al Facebook: http://www.facebook.com/events/587633134587372/

 

La polŔmica del Festival

Alternativa | 20 Gener, 2013 23:33 | facebook.com twitter.com

A aquest bloc trobareu 22 articles dedicats al Festival de Pollença, al darrer d’aquests articles parlavam de la reunió  del passat 10 de desembre de portaveus a la que vam tractar el tema del Festival. Una reunió que haviam demanat en múltiples ocasions.

Per exemple el 13 d’octubre:

Fins al 2011 l'anterior director artístic no va tenir contracte i es veu que el contracte del 2011 no ha estat exempte de problemes. Continuam a l’espera de la reunió promesa per la regidora de cultura del Festival 2012 per fer una valoració del mateix i començar a pensar en el Festival 2013. Cal valorar del nou format del Festival, la feina del director artístic, com ha afectat a l'àrea de cultura, els patrocinadors, les hores extres, el balanç econòmic...

 El 17 de novembre:

Respecte al director del Festival, vam valorar positivament que es fes un contracte per escrit anual i legal a un director que ha cobrat tres vegades menys que l’anterior i que ha portat a Pollença artistes molt interessant. Ara una vegada finalitzat el seu contracte cal valorar altres aspectes dels quals no tenim encara informació. Per això entre altres coses a Alternativa per Pollença hem demanat públicament a aquest blog i dins els òrgans de l’Ajuntament una reunió (que s’està retardant massa) a la qual la regidora ens ha de donar informació detallada del Festival per poder valorar en profunditat el mateix i plantejar el del 2013. I ja que estam us podem avançar temes que ens preocupen; temes com els espònsors i la seva gestió per part del director del Festival, com afecta  el Festival a la gestió i funcionament del àrea de cultura, el repartiment de les hores extres, algunes contractacions que consideram millorables, el repartiment d’entrades gratuïtes no justificables, el canvi de model a l'hora de triar el director artístic, pensam que millor que triar a dit un artista cal fer un procés selectiu per triar un director artístic que no necessàriament ha de ser un artista... Tot això esperam tractar-ho amb les dades a les mans amb la regidora de cultura i la resta de portaveus.

El 10 de desembre no s’ens  va facilitar tota la informació, però posteriorment a la comissió informativa prèvia al ple extraordinari i al propi ple si que s¡ ens ha donat més informació:un quadre resum de despeses i ingressos, un informe de la regidora de cultura i un altre de l’interventor (informe) als quals es confirmen algunes de les preocupacions que ja haviam expressat en novembre. Amb aquesta informació  i declaracions de la regidora de Cultura s'ha iniciat una pol·lèmica pública entre regidora i director artístic que no beneficia gens ni mica al Festival:

- El 16 de gener el diari Última Hora publica:  Pollença privatizará la gestión de su festival tras detectar «anomalías» Un informe de Intervención dice que la edición de 2012 «escapa al control público».

- El 17 de gener el Diario de Mallorca publica:  Joan Valent y el Ayuntamiento niegan ´anomalías´ en la gestión del Festival de Pollença El informe de Intervención confirma el "malestar" del Consistorio ante la falta de documentación para "fiscalizar correctamente" los resultados de 2012

- Ahir 20 de gener el Diario de Mallorca publica: Un verano sin Sakamoto ni Franzen gracias al ayuntamiento de Pollença

Aquesta seria una síntesi del més destacat de la polèmica dels informes i de les respostes de Valent a la prems:

- Segon els informes el director artístic no ha informat de forma completa dels finançaments privats del Festival. L’Ajuntament només té coneixement de que la direcció del festival ha obtingut 35.000 euros de la Fundació Camper.  El director artístic ha tingut un gran èxit al  cercar finançament per a les activitats paral·leles al Festival però no ha complit amb el compromís d’informar l’Ajuntament de tot el  detall en relació als espònsors, el que ha dificultat els controls per part de l’Àrea d’Intervenció. A la premsa en Valent ha dit que ell s’ha gastat més de 30.000 euros de la seva butxaca en fer contactes amb els convidats.

- Els informes també es queixen de que l'Ajuntament no va conèixer la informació de l’existència d’una  Associació d’Amics del  Festival de Pollença fins a mitjan Festival; “Si bé és cert que el Sr. Joan Valent en algunes  rodes de premsa anunciava la idoneïtat de l’existència d’una associació d’aquests  tipus, l’Ajuntament no tenia cap coneixement del fet que s’hagués creat i que, a més, coordinàs una part del Festival a través de les aportacions d’alguns espònsors.” A la premsa en Valent ha negat  aquesta falta d’informació i va justificar que  l’associació era necessària per rebre doblers privats.

- Als informes es diu que el director artístic  ha disposat d’un total de 325 entrades pel conjunt dels concerts del festival la qual cosa excedeix àmpliament  les previsions de reserva per protocol previstes. El Director Artístic a la premsa ha posat l’exemple de que no podia negar a gent com Norman Foster que s’havia costejat el trasllat i l’estància deu entrades més de les quatre que tenia estipulades.

- Als informes es reconeix que el senyor Valent ha aconseguit, amb una reducció de despeses de quasi 70.000 euros respecte a l’anterior edició, portar al Festival artistes de rellevància nacional i internacional,  una bona repercussió als mitjans de comunicació del mateix i es valora positivament l’ampliació del  Festival amb activitats paral·leles.

El primer que ressalta de tota aquesta polèmica innecessària és que els problemes de comunicació entre al regidora de cultura i el director de Festival ja van aparèixer durant el Festival. Una cosa inaudita si pensam que el senyor Valent havia estat triat de manera personal per la regidora de Cultura, responsable política del be i dolent que hagi fet el director artístic.

El segon és que hi ha contradiccions entre les versions de la regidora i del director, sobre tot al tema de la creació de la fundació. Una tema prou important i que caldria aclarir.

El tercer és que el senyor Valent no hauria d’haver tingut cap problema  en informar de les seves relacions privades amb els espònsors, ja que aquestes s’han fet en nom del Festival de Pollença, i igualment hauria d’explicar el tema de les 325 entrades de protocol.

No sabem si podrem aclarir tots els temes citats, el que és cert és que el mal ja està fet. Per la nostra part demanarem a la regidora de cultura totes les explicacions i informació que encara no tenim; com els requeriments i comunicacions al director artístic citats als informes.

En aquest moment el més preocupant és el retard a l'organització del Festival 2013, sobre tot quan caldria definir molt clarament no només la gestió del mateix sinó la seva finalitat des del consens, i no des de les premises que han portat al Festival a aquesta situació; o sigui el personalime i l'elecció digital del director artístic.

El 17 de gener, declaracions del director artístic al Diari Balears, a la continuació del article teniu la transcripció.

 

 

 

 

 (Segueix)

Sant TiÓ

Alternativa | 19 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com 

 Arran de la propaganda de les festes patronals???? de Ciutat voldria fer una reflexió pregona sobre açò que la caverna en diu billingüisme. El fet és que trob just i necessari que el polilingüisme no es limiti al català i al castellà, perquè no emprar també alemany per exemple? Quants d'alemanys ens visiten i quants n'hi ha que viuen a les Illes Dissortades i a qui demanam crèdits? no trobau que es mereixen un esforç per part de les autoritats i publicar cartells, fulletons et alia en llur llengua? Ja sé que em diran els troglos: que l'alemany no és oficial a ca nostra, però açò no hauria d'esser un problema, basta que li facin, un temps no ho era el castellà i ara bé que ho és; i aquí la reflexió ucrònica: l'oficialitat del castellà a les nostres terres és una imposició que ve de la unió dinàstica de dos estats de diferents idiomes que esdevingué en annexió; però en temps aquests estats estaven sotmesos al mateix monarca, el Kaiser Carles V, de manera que si les coses haguessin pegat per altra vent, per ventura ara l'alemany seria oficial ací i a totes les Espanyes, o no? que hi trobau?

Per si de cas els desgovernants accepten el meu suggeriment he preparat un cartell adaptat a la parròquia germànica
 
Salut
 
 

El camÝ de la transparŔncia

Alternativa | 18 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Una de les pors més comunes entre els éssers humans és la de mostrar-nos tal com som. Potser per la tradició judeocristiana i tot allò relacionat amb el pecat original o per moltes altres qüestions arrelades a la nostra història i a la nostra societat, però el cert és que ens fa molta por mostrar allò que pensem que pot ser objecte de judici per part dels altres.

Ja des que som ben petits aprenem a amagar les nostres mancances cercant l’aprovació dels pares. A les escoles se’ns avalua comparant-nos amb els altres i penalitzant les errades que es converteixen en punyalades a la nostra autoestima. És així com creixem i anem intentant negar les nostres errades i d’amagar-les per tal d’evitar els judicis dels altres, tot i que inconscientment no podem amagar el nostre propi judici. Així creixem tractant d’aparentar que som dignes tot i que internament pensem que no ho som.

Els polítics, com a éssers humans que són, no escapen a aquesta realitat. Per això, tal vegada tot just toquen el poder i s’exposen a l’opinió pública. No poden evitar actuar sense transparència i entren en una dinàmica de por que creix quan més dalt pugen i així fins a un punt de no retorn.

Tots demanem transparència als nostres governants i som conscients del necessari que és això. El problema és que la majoria d’institucions no poden mostrar-se tal com són perquè això suposaria el seu final. La Casa Reial no pot ser transparent perquè sap que no seria acceptada. Els principals governants no poden mostrar-se tal com són perquè saben que si mostressin com han arribat al poder el perdrien automàticament.

De la mateixa manera que l’ego perd el seu poder quan decidim mostrar-nos com som, alliberant-nos de la seva tirania, una societat que vol ser lliure i democràtica sols pot seguir el camí de la transparència. Però no serveix de res demanar-la als poderosos que han triat el camí de no retorn, cal construir-la en sentit invers. El camí de la transparència comença per nosaltres mateixos, seguint per les nostres famílies i petits negocis, l’hem d’exigir als ajuntaments i a les institucions més properes i l’hem d’anar construint fins arribar a dalt de tot. Evidentment això no vol dir que haguem de deixar de denunciar l’alta corrupció i les institucions injustes, ni d’emprar totes les eines que tinguem en contra seva, però hem de tenir clar que la casa mai es comença per la teulada i que si volem que sigui sòlida els fonaments són imprescindibles.

El camí de la transparència no és garantia de suprimir les errades, però sí que ens permet canviar el voler amagar-les per reconèixer-les i aprendre d’elles.

Si vols canviar el món, comença per tu mateix. Mahatma Gandhi

 

 

 

 

L'equip de govern en evidŔncia

Alternativa | 17 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

El ple extraordinari convocat per l'oposició el passat dimarts va ser útil per deixar en evidència l'incompliment de mocions, promeses i feines per part de l'equip de govern, per obtenir respostes a molt de dubtes i informació que feia temps que demanavam, i per mostrar una oposició unida al seu intent de redreçar la situació. Però per desgràcia pensam que no servirà per canviar el tarannà de l'equip de govern, tant de bo ens equivoquem. A l’igual que el batlle no ha estat capaç d’evitar ni redreçar la crisi del seu equip de govern el dimarts no es va guanyar la confiança dels grups de l’oposició per millorar la situació.

_______________________________________________________________________________________________

Evidentment la sol·licitud dels sis grups de l’oposició d’aquest ple és un fet extraordinari i entre altres coses pensavam que podia fer reflexionar als membres de l’equip de govern sobre la seva gestió de l’Ajuntament. .

El resultat del ple va ser el següent:

1r.- Sol·licitud d’informació per escrit en els propers 15 dies i proposta al Ple del següent acord respecte de l’estat del compliment de les mocions aprovades pel Ple Municipal. Va ser aprovada per unanimitat.

Una de les raons principals de la convocatòria del ple és el reiterat incompliment per part de l’equip de govern de les mocions de l’oposició aprovades. Aquest incompliment suposa inutilitzar el principal organisme democràtic de l’Ajuntament que és aquest ple  i un menyspreu a la feina dels grups de l’oposició que representam a la majoria dels ciutadans del municipi.

Al ple vam presentar la relació de vint-i quatre mocions, que a pesar d’haver estat aprovades, la majoria per unanimitat, no s’han realitzat. Una de les informacions que demanavam a la comissió informativa, que segon el batle no tenia res a veure amb el ple d’avui, era l'estat del compliment de la relació d’aquestes mocions.  Finalment , gràcies a la petició dels grups de l’oposició es va aconseguir que la comissió fos abans del ple com és lògic i normal i sempre s’ha fet però el que no hem aconseguit és una informació completa  i precisa de que han fet pel compliment d’aquestes mocions,  a pesar de que aquest ple es va sol·licitar fa més d’un mes (el 4 de desembre). Un exemple més del menfotisme i falta de respecte dels que governen cap a l'oposició.

El més lògic i normal, després de més d’un mes, hagués estat presentar a  la comissió informativa o al ple  un detallat informe de tot el que s’havia fet pel compliment de les mocions però l’únic que es va fer es donar algunes explicacions imprecises del que s’havia fet a alguna de les mocions no a totes.

Al debat va restar clar que hi ha mocions a les que l'equip de govern no ha fet res i altres que les interpreten com volen i no com es van aprovar. Ara veurem si es prenen més seriosament el tema, al ple es va reiterar l’oferiment i voluntat dels partits de l’oposició d’ajudar-les a la realització de les mocions.

 2n.- Petició d’informació a cada regidor responsable de les següents qüestions relacionades amb la gestió municipal.

Es van contestar totes les qüestions. En aquest sentit el ple va ser útil per tenir a la fi informació de temes tan importants com platges, Festival, la Fira, neteja viària...

 3r.- Dació d’informació respecte de l’estat d’execució del pressupost municipal 2012 i compliment dels compromisos adquirits per l’aprovació del pressupost

És clar que alguns dels compromisos adquirits no s'han complit un any després de l’aprovació dels pressupost; regularització de la contractació de la conservació i manteniment de l’enllumenat a Pollença  i el servei de jardineria, procés participatiu als pressupost, reposició dels arbres morts a la via pública. El malestar dels partits que vam possibilitat l’aprovació del pressupost del 2012 és evident i això sense dubte repercutirà a l’aprovació del pressupost del 2013.

4rt.- Dació d’informació del Regidor de Personal i Noves Tecnologies respecte de les activitats desenvolupades, que suposadament varen justificar l’assignació de la dedicació exclusiva.”

 El regidor de personal va exposar durant mes de mitja hora una enumeració de reunions i feines fetes, incloses les noces civils... Tot amb el vist-i-plau del batle que constantment ens demanava brevetat al ple . La realitat és que darrera de la llarga narració del regidor ha fet ben poca cosa del que s’havia compromès per justificar la seva dedicació exclusiva.

Els convenis col·lectius de  personal laboral i funcionaris segueixen prorrogats (van caducar al 2010), només s’ha iniciat el catàleg de llocs de feina dels funcionaris (no s’ha iniciat ni el de personal laboral ni el d’EMSER, residència, ràdio...), no s’han fixat nous criteris de productivitat, els programes informàtics de gestió municipal segueixen infrautilitzats, la web municipal i ràdio Pollença segueixen exactament igual. Aquest és el resum en 30 segon del resultat de les reunions que ens va enumerar en més de 30 minuts.

En definitiva el ple extraordinari va deixar en evidència l'incompliment de mocions, promeses i feines per part de l'equip de govern, que difícilment trobarà ara als grups de l’oposició la confiança que va trobar al passat. A l’igual que el batle no ha estat capaç d’evitar ni redreçar la crisi del seu equip de govern ahir no es va guanyar la confiança dels grups de l’oposició per millorar la situació.

 

 

 

Bones festes

Alternativa | 16 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Com que avui som a cercar el pi, vos deixam amb unes glosses del nostre fogueró, cortesia d'en  Joan Ramon Bosch Cerdà i Garci.

Diuen en Tomeu Cifre actual,

és un batlle rebotat,

en haver-se demostrat

que un camí públic ha tancat.

 

De Pollença fins a Lluc,

és pública la carretera,

sigui batlle o empeltador,

el que vulgui fer-la seva,

no tindrà pas cap raó,

per a tancar cap barrera.

 

La Lliga s'ha deslligat,

uns han “fuit” uns han quedat,

en Jaume Font ha sembrat,

un pi ben mal agarbat.

 

No hi ha pacte de govern,

només sous o bé cadires,

na Malena i en Tomeu,

quedaran si no els estiren.

 

En Marti Roca xalest,

ara és “capo” de la Lliga,

junt a Joan Ramon Mateu,

vol ser batlle algun dia.

 

En Tomeu “Juma” no té,

un equip per governar,

crisis no pot arreglar,

però camins públics sí tancar.

 

Si és que ell més no en sap,

i no podem esperar res,

val més per fer tan de mal,

que no es presenti mai més.

 

Algú va dir, i amb raó,

i aquesta dita té gràcia,

que això de la democràcia,

pels no creients té l'honor,

de ser-ne la religió,

i no pas la teocràcia.

 

Grouxo Marx ja ens digué,

que política és cercar,

problemes i no arreglar,

tot això per a quedar,

com un rei si molt convé.


Així i tot, no sempre és cert,

sempre hi ha excepcions,

però dels mals regidors,

venen les puges d'imposts,

de les males solucions,

l'endeutament que ens ofega.

 

Fa mal creure en les tisores

que obre i tanca aquest govern,

si el PP a nivell intern

contracta més assessores

i consellers seus es “munten”

festes a parcs naturals.

De polítics en tenim

més que n’hem de menester

si al manco el seu quefer

ens fos a tots de profit

Ja tornam tots a xerrar

d’aquell magnífic auditori

que per sempre serà un pàrking

però que l’haurem de pagar

Per

Retalla que retallaràs

és la cançó den Mariano

i fent cas al seu amo

el mateix el batlle fa

Ja fa molt més d’un any

que la font reivindicam

tot i que hi ha un compromís

al seu lloc no l’hem vist

Enguany no han vengut els reis

ha vengut el seu gendre

si vos ho cont no ho creis

ha baixat per la xemeneia

se n’ha duit tota la cendra

 

Per molt que visquem al nord

i un poc aïllats de tot

hem de veure que el PP

a Madrid, Palma o aquí

tots son ben bé el mateix

Tomeu Cifre o Bauzá

Marianito i Cospedal

tots mos estan fent ballar

 

 

 

Foguerˇ d'Alternativa 2013... no hi falteu!

Alternativa | 15 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Un any més ens complau convidar-vos al fogueró d'Alternativa per Pollença. Com cada any serem vora la porta del museu de Pollença. Hi haurà menjar, beure, música, glosses, foc i bon rollo, molt bon rollo... Per això deixam pel divendres una valoració raonada del ple extraordinari. Aquest va ser el resultat del mateix.

1r.- Sol·licitud d’informació per escrit en els propers 15 dies i proposta al Ple del següent acord respecte de l’estat del compliment de les mocions aprovades pel Ple Municipal. Va ser aprovada per unanimitat.

Al debat va restar clar que hi ha mocions a les que l'equip de govern no ha fet res i altres que les interpreten com volen. Ara veurem si es prenen més seriosament el tema.

 2n.- Petició d’informació a cada regidor responsable de les següents qüestions relacionades amb la gestió municipal.

 
Es van contestar totes les qüestions.
 
 3r.- Dació d’informació respecte de l’estat d’execució del pressupost municipal 2012 i compliment dels compromisos adquirits per l’aprovació del pressupost
 
És clar que alguns dels compromisos adquirits no s'han complit.
 

4rt.- Dació d’informació del Regidor de Personal i Noves Tecnologies respecte de les activitats desenvolupades, que suposadament varen justificar l’assignació de la dedicació exclusiva.

 El regidor de personal va exposar durant mes de mitja hora una enumeració de reunions i feines fetes, incloses les noces civils... Però es tractava d'una cosa mes concreta havia d'explicar de tot el que havia de fer qué ha fet...  i ela realitat és que ha fet poca cosa.

 En definitiva el ple extraordinari va ser útil per deixar en evidència l'incompliment de mocions, promeses i feines per part de l'equip de govern, per obtenir respostes a molt de dubtes i informació que feia temps que demanavam, per mostrar una oposició unida en el seu intent de redreçar la situació... Servirà per canviar el tarannà de l'equip de govern? Creiem que no, tant de bo ens equivoquem. BONES FESTES!


 

De Pollença fins a Lluc,

és pública la carretera,

sigui batlle o empeltador,

el que vulgui fer-la seva,

no tindrà pas cap raó,

per a tancar cap barrera.

 

FOGUERÓ DEL 2012

 

 

 

CanviarÓ el batle el seu menfotisme

Alternativa | 14 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Avui a les 20:00 hores la fí és fa el ple extraordinari , convocat pels sis partits de l'oposició, que a Alternativa consideravam necessari des de novembre (veure article). En aquell moment ja era evident la crisi entre el PP i la Lliga, i la tendència del batle a actuar via decret (els exemples més clars van ser les competències de la disciplina urbanística assumides pel batle i l'intent de nomenament d'un nou càrrec de confiança). A l'article de novembre també parlavam de la divisió dins la pròpia Lliga i pocs dies després al ple de novembre la divisió entre els tres regidors de la Lliga es va fer pública i notòria quan en Martí va votar diferent al seus companys a dues votacions, facilitant el rebuig de la nostra moció d’un Ajuntament aconfessional i coincidint amb l’ abstenció de PP, CiU i UMP a la moció per sol·licitar al Consell de Mallorca la retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc.

Evidentment un equip de govern dividit ha provocat un deterior progressiu de la gestió municipal i per això vam traslladar a la resta de grups de l'oposició la possibilitat de demanar un ple extraordinari per valorar la feina feta i per demanar quins plans de futur n'hi ha i fer les nostres aportacions. Els sis grups de l'oposició ens vam reunir i en poc temps vam consensuar una petició de comissió i ple extraordinari que vam registrar el passat 4 de desembre (veure article).

Des d'aquell moment el deterior de la situació ha continuat in crescendo. Pocs dies després de registrar la nostra petició de ple extraordinari, dos dels regidors de la Lliga, na Malena i en Tomeu Fuster van fer pública la seva decisió d’abandonar el partit amb el suport de la majoria de la seva assemblea i passaven a ser regidors no adscrits mentre que en Martí Roca restava com únic regidor de la Lliga a Pollença (veure article).

Poc després va resultar una vegada més evident la divisió dels que governen i la seva falta de comunicació i de coordinació a la reunió per tractar el pressupost del 2013, a la qual no van ser capaços de presentar una proposta única i consensuada de pressupost. Com vam explicar ahir (article)

I davant de tot això quina ha estat l'actitut del batle.... El normal és que com màxim responsable de l'Ajuntament hagués fet tot el possible per aturar el deterior progressiu de la situació però realment el que ha fet només es pot definit amb una paraula; MENFOTISME.

Primer, no ha tengut cap pressa en convocar el ple extraordinari que sol·licitavam tots els grups de l'oposició, el podia haver convocat el 20 de desembre com li vam demanar.

Segon, podia haver intentar solucionar la crisi de govern i prendre decisions, però l'únic que hem pogut escoltar per part del batle en diverses declaracions a la premsa (ahir al Diario de Mallorca) és que vol refer l'equip de govern i que no descartava l'entrada dels regidors de CiU al mateix (a pesar de que Convergència ha declarat públicament que no pensa incorporar-se al govern).

Tercer, va mostrar una vegada més la seva falta de respecte per l'oposició i va convocar la comissió informativa prèvia després del ple amb pelegrines explicacions, el que ens va forçar als sis grups de l'oposició a demanar l'ajornament del ple al dia d'avui, una vegada realitzada la comissió informativa el passat divendres.

Avui al ple extraordinari el batle té l'oportunitat de deixar la seva actitud de menfotisme del darrer mes i demostrar que realment vol canvia l'actual rumb erràtic de l'Ajuntament i per això el primer pas és complir els acords del ple i donar resposta a tot el que el plantejam els sis grups de l'oposició.

Avui a les 20:00 us esperam al ple extraordinari a l'Ajuntament. També podeu seguir el ple en directe a Ràdio Pollença al 107.9 FM o a la seva plana web www.radiopollença.net.  Al nostre perfil de facebook anirem informant del resultat del ple. 


 El batle no ha demostrat el mateix menfotisme a altres temes  com el de la carretera vella de Lluc (Foto Diario de Mallorca)

 

 

Demencial. Pressupost i inversions.

Alternativa | 13 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

El passat 10 de desembre ens vam reunir els portaveus dels grups de l'oposició amb diferents regidors de l'equip de govern per tractar el pressupost del 2013, i demà abans del ple extraordinari farem la segona reunió.

Si a l'any passat es van fer les coses prou bé i a aquestes alçades ja haviem fet  tres o quatre reunions,  i així i tot es va aprovar el pressupost definitivament al mes de febrer, enguany aquest procés porta un evident i preocupant retard resultat sobre tot  de la divisió dels que governen i de la falta de comunicació i de coordinació entre el batle i la seva regidora d’hisenda.

Aquesta crisi i  falta de comunicació ja va resultar prou evident a la reunió del passat 10 de desembre.  Dies abans de la reunió la regidor d’Hisenda, na Malena Estrany, ens va enviar per correu electrònic una proposta de 21.290.181 euros d'ingressos i unes despeses de 21.897.649 euros . Però a la mateixa reunió el batle es va presentar amb  una  proposta prou diferent a la que els ingressos pujaven un milió d'euros, i amb un munt de inversions que pujaven el pressupost més de tres milions d’euros, evidentment irrealitzable.

Quan aquests dies previs a la segona reunió hem demanat a la regidora d’hisenda si calia tractar el tema de les inversions la mateixa ens va remetre a tractar el tema amb el batle ja que  a hisenda tenien poca informació al respecte!!! A Alternativa per Pollença no estam disposats a participar d’aquesta gestió totalment demencial  a  la que la Regidora d’hisenda i batle es passen la pilota d’aquesta forma. És inadmissible presentar per un costat un pressupost i per altre unes inversions com si fossin coses independents. Si els que formen el govern no són capaços de posar-se d’acord a un tema tan vital com el pressupost és evident que l’equip de govern ja és una ficció

Per això a Alternativa per Pollença exigim a l’équip de  govern que es posin d’acord i que ens presentin una proposta única i consensuada a la propera reunió de dimarts, proposta a partir de la qual nosaltres farem els  nostres suggeriments i aportacions.


ExperiŔncies de resiliŔncia a Mallorca

Alternativa | 12 Gener, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Dissabte dia 19 a les 10h. a la biblioteca de cas Metge Rei (Santa María del Camí),  es presentaran cinc experiències de resiliència a Mallorca, experiències en ecologia fonamentades en la sostenibilitat davant la desestabilització del sistema en què vivim.

Bioconstrucció: Artífex balear

Sistemes d'edificació o establiment d'habitatges, refugis o altres construccions, realitzats amb materials de baix impacte ambiental o ecològic, reciclats o altament reciclables, o extraíbles mitjançant processos senzills i de baix cost com, per exemple, materials d'origen vegetal i biocompatibles.

 Som Energia

L'objectiu de Som Energia és ser una cooperativa sense ànim de lucre que reuneixi a milers de persones amb el desig de canviar el model energètic actual i treballar per assolir un model 100% renovable.

Permacultura: Poc a poc


És un moviment de persones que des de 1998 inspira, impulsa i crea accions locals per a la cura de la terra, l'ànima i la societat.
És un activisme de servei que integra l'ecologia, l'espiritualitat, l'economia de felicitat i l'educació en una atmosfera d'esperit lliure i de servei a la comunit

 

Sa Llavor ecoescola

 Sa Llavor és una escola independent i autònoma que integra en l'educació els principis ètics sostenibles educant en l'experiència i en l'acció de la sostenibilitat com a forma integral de l'educació.

Agricultura ecològica: Això és vida

¨Som un grup de joves productors d'agricultura ecològica situats en diferents parts de l'illa de Mallorca (Capdepera, Manacor, Vilafranca) que individualment hem estat treballant durant anys fent mercats, venent en restaurants o directament al consumidor. Ara ens hem unit formant una cooperativa "Això és Vida". Creiem que la cooperativa, com a model empresarial és d'allò més ètic i sostenible per a un canvi de societat i de model econòmic al qual ens estem acostant. La idea neix de la creixent demanda de tallar amb les velles pautes i lleis marcades pel comerç. Apuntant cap a un nou tracte amb el client, que al contrari d'abans, ja té cara i parla amb nosaltres ¨

Daniel Wahl i Damià Bover seran els ponents de la conferència. A la continuació de l'article podeu llegir les seves currículums.

 Trobareu més informació en els enllaços següents:

Bioconstrucció: Artífex balear

Som Energia
 
Permacultura: Poc a poc

Sa Llavor ecoescola

Agricultura ecològica: Això és vida

Utopus, energia fotovoltaica per llaurar el camp

Utopus, video YouTube

Damià Bover, Facebook

Fòrum sobre crisi energètica

Slow food Illes Balears
 
 
 
 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb