URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Accés a la rotonda del gall. Junta de 27 de desembre.

Alternativa | 09 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

 Continuam fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament i ens anant posant al dia, som l'únic partit que publica aquestes actes, una feina que fem des de que tenim representació a l'Ajuntament.  

Publicam l'acta sencera, respectant la llei de protecció de dades:

Junta de govern del 27 de desembre de 2012

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

A la Junta del 27 de desembre, a la que no va poder assistir el nostre representant, el més destacat va ser:

- Aprovació, de la proposta d’alcaldia d’aprovació del projecte tècnic de “Millora del ramal d’accés i passeig per a vianants a la rotonda del gall de Pollença”

Un projecte molt necessari ja que és evident la perillositat per a la circulació dels vianants que utilitzen la Via Argentina per a accedir a la zona esportiva de Pollença, degut a la falta de vorera, d’il·luminació i a la gran quantitat de vehicles que actualment utilitzen el ramal que uneix la rotonda del gall amb la Via Argentina per a accedir o sortir del nucli urbà de Pollença.

A més a més és clar que una vegada finalitzades les obres de millora de l’aparcament annex a la zona poliesportiva hi haurà un augment significatiu de circulació tant de persones com de vehicles.

- A proposta de la regidora delegada de Medi Ambient, Sra.  Maria P. Buades Cifre, la Junta de Govern acorda aprovar el pressupost presentat per l’empresa Taller de Projectes i Enginyeria S.L., per a la redacció d’un projecte per gestionar dues perllongacions de molls amb uns 60 amarraments cada un al pantalà del torrent d’Albercuix i a C’an Franc, per import de 5.800 euros + IVA.

- A proposta de la regidora delegada de Medi Ambient, Sra. Maria P. Buades Cifre, la Junta de Govern acorda aprovar el pressupost presentat per l’empresa Sinapse Energia per a la instal·lació pilot de telecomandament i eficiència energètica de 45 punts de llum de l’enllumenat públic per import de 8.719,83 euros + IVA-

.- A proposta de la regidora delegada de Medi Ambient, Sra. Maria P. Buades Cifre, la Junta de Govern acorda aprovar el pressupost pel disseny i impressió de 30 cartells informatius a instal·lar a les platges no vigilades del municipi, així com en algunes zones verdes per import de 8.384,09 euros + IVA .

.- Aprovació de l’adhesió al conveni entre la FELIB i l’empresa IB-RED de foment de la utilització de noves tecnologies.Vista la proposta del regidor delegat de Noves tecnologies, de   desembre de 2012. Atès que es pretén  aconseguir que tots els habitants de les Illes Balears puguin gaudir d’un accés a Internet de qualitat en un punt d’accés gratuït al municipi. Atès l’interès de l’Ajuntament de Pollença d’adherir-nos al conveni per aconseguir les finalitats incloses al mateix, sense que suposi cap cost per a l’Ajuntament.

- Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’Ajuntament de Pollença per afavorir la impartició del cicle formatiu de grau mitjà Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural a l’IES Guillem Cifre de Colonya.

- Aprovació, si escau, de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per a la millora de la seguretat pública. Vist que en data de 22 de desembre de 2008 es va signar un primer conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Interior i l’Ajuntament de Pollença en matèria de seguretat pública, l’objecte del qual era establir mecanismes de col·laboració entre ambdues administracions en matèries relacionades amb la seguretat pública i en concret en l’execució de les inversions previstes en el Pla de Coordinació de Policies Locals (PLACOPOL) en el desenvolupament del programa d’estudi de la implantació de la figura del “policia tutor” pels Cossos de la Policia Local en l’àmbit dels centres educatius de les Illes Balears

- Dació de compte de la resolució de batlia núm. 1200, d’11 de desembre de 2012, d’aprovació dels plecs i contractació de subministrament d’un camió per  a l’àrea de Serveis ( expt. núm. 34/2012 Llibre de Contractació).

- Dació de compte de la  resolució de batlia núm. 1207, de 17 de desembre de 2012 d’adjudicació de contracte menor de serveis d’adquisició de dos vehicles per a l’àrea de Serveis ( expt. 61/2012 Llibre de Contractació).

- Aprovació, de l’expedient de contractació del servei d’activitats esportives de l’Ajuntament de Pollença ( expt núm. 60/Llibre de Contractació 2012).

- Dació de compte de resolució de la batlia núm. 1235, de 21 de desembre, de rectificació d’errors materials i ampliació del termini, de l’expedient de contractació del servei de manteniment integral de les alineacions arbòries ( expt. núm. 53/2012 Llibre de Contractació).

“Camí al pavelló”, fotografia guanyadora del VI Concurs de Fotografia Urxella. Esperam que enguany aquestes imatges siguin història.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb