URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Inversions importants a EMSER. Nau, deixalleria... (Consell Administració EMSER 1).

Alternativa | 12 Febrer, 2013 23:15 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

El passat 29 de gener es va celebrar el Consell d'Administració d'EMSER amb l'assistència del nostre portaveu, aquest és un resum del mateix.

1r.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de pressuposts i plantilla de l’exercici 2013 

Els pressupostos no estan tancats, ja que encara no s'ha aprovat el pressupost de l'Ajuntament i fa  falta de concretar la partida pressupostària que  assignarà l'Ajuntament a EMSER.  Respecte a la plantilla és la mateixa que l'any anterior en no permetre'ns augmentar-la.

En aquest moment el pressupost d'ingressos és de 5.274.000 euros: 1.900.000 Subministrament d'aigua, 3.300.000  Residus Sòlids Urbans.

Despeses; 5.274.000 euros; 1.734.365 personal, 1.710.000 treballs altres empreses (TIRME, HIERMAR...)  403.000 subministraments,  324.685 inversions, 150.000 aigua desaladora,  71.000 incentius productivitat, 60.000 reparació i conservació...

Entre les inversions destaquen:

- Un control de la deixalleria mitjançant targetes; 16.685 €.

- Una nova deixalleria al polígon amb un pressupost municipal 60.000 € . Es canvia una de les millores de l'empresa de la neteja viària  (soterrament contenidors) per aquesta inversió., 300.000€. L'Ajuntament farà el projecte, i posarà direcció i solar. Els 60.000 euros es per si es fa amb elevadors per ajudar a la descarrega de contenidors.

- Una nau a la deixalleria, enguany es pressuposten 150.000 euros i 150.000 més l'any que ve. Un projecte molt necessari per abandonat les instal·lacions actuals. Es farà al costat de la nay d el'àrea de serveis deixant un espai en mig.

- Un sistema de informació de gestió d'aïgues. El gerent va comentar els problemes que tenen amb el programa d'ABSIS (han de fer quatre passos per treure una factura). Han visitat altres pobles i han trobat programes informàtics més àgils. i que milloraran la comunicació i informació amb els usuaris.  18.000€.

- Connexió del Coll de Siller. Es segueix amb la tramitació per unir la dessaladora a la xarxa de la Cala Sant Vicenç. 80.000 euros. Després caldria fer una inspecció tècnica de la xarxa i rescatar el servei.

Precs i preguntes a aquest punt.

Una vegada més vam  demanar perquè segueixen sense efectuar-se les proves sel·lectives en promoció interna inicialment  del lloc de feina de l' encarregat de recollida de fem. La resposta va ser que no faran aquestes proves i es mantindrà el que per a nosaltres és una situació irregular.

També vam demanar tan nosaltres com la secretària per la situació de la administrativa, abans  contractada a jornada parcial que ocupa el lloc de feina de l'anterior encarregat d'aigua , quan no efectua tasques d’encarregat. En aquest cas si que van dir que estudiaríem el tema i cercarien solucions per regularitzar la situació

Igualment vam demanar per la situació i funcions de l’enginyer. La secretària ens va enviar l'objecte (un full) que figurava al plec de clàusules darrer; l'expedient de contractació va quedar desert i no s'ha tornat a treure.  Al full parla d'hores i sou no especificant les funcions.

Vam demanar si aquest exercici es preveu efectuar la planimetría de la xarxa d'aigües potables. I efectivament al pressupost hi ha una quantitat de 6.000 euros per aquesta feina.  

Vam comentar que també convindria fer la planimetria de fecals, malgrat no és competència de EMSER, i ho hauria de ser, especialment d'eu moll. Es vam comprometre a mirar els projectes dels darrers anys i unificar-los per fer una planimetria.

Vam demanar si també és preveu la substitució de les canonades de fibrociment del Port de Pollença, devers 60% del total de la longitud de xarxa dins el cas urbá del Port... El gerent va contestar que funcionaven molt bé i que l'únic que resta sense substituir és la primera línia ( el Passeig Saralegui).

Vam demanar si s’han instal·lat les taquilles individuals, i si s’ha disposat una partida de seguretat i salubritat, talment figura al Conveni Col·lectiu d’Emser. Van contestar que no han instal·lat les taquilles ja que enguany es pensa iniciar la construcció d'una nova nau en el polígon per EMSER.

Fontdevila al diario.es

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb