URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

Alternativa | 20 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Aqui teniu l'annex del pacte entre el PP i la Lliga, on els dos partits, vosaltres mateixos podeu valorar i comentar el que s'ha fet a la majoria del temes. L'enunciat de la majoria és molt general  com per exemple; "Atendre la problemàtica de l'Ullal i Cala Carbó",una cosa és atendre a la problemàtica i una altra acordar una solució, cosa que no han fet PP i Lliga. 

És clar que l'annex es centra en temes urbanístics, la majoria d'altres temes que es citen són en relació al tema urbanístic. Mínimes referències a Serveis Socials, noves tecnologies o participació ciutadana, res d'esport i joventut, res de medi ambient, res de personal, res d'EMSER, res d'educació...

URBANISME

1.      Aprovar l’adaptació i revisió del PGOU, amb una comissió especial on hi hagi representació de tots els grups polítics. Es comptarà amb els mitjans interns i externs que siguin necessaris.

Al mes d'octubre vam fer una reunió, on s'ens va donar la informació i una explicació general de la mateixa.

Tenir especial esment a l'esponjament de les zones turístiques com l'Hotel Don Pedro.

No hem vist res d’aquest esponjament.

Revisar les zones verdes.

Suposam que es refereix a les zones verdes contemplades al PGOU i que anys després es continuen sense expropiar.

Atendre la problemàtica de l'Ullal i Cala Carbó

A aquest tema va restar clar l'interés del PP per reduir la zona humida de l'ullal, però l'únic partit que li va donar suport no va ser la Lliga sinó CiU.

Rebre i adequar les urbanitzacions o urbans sense serveis dins aquesta legislatura.

Agilitzar la tramitació de les llicències per tal de donar seguretat jurídica.

ZONES TURÍSTIQUES: Moll, Cala Sant Vicenç i Pollença.

Tenir especial cura per tal que a l'inici de la temporada turística les zones turístiques del municipi estiguin a punt quant a serveis, neteja, platges, etc.

Condicionar i dotar el municipi de parcs infantils.

A aquest tema si que ha hagut una millora. Ara esperam els parcs infantils a la platja, un dels punts del plec de condicions.

Habilitar els espais suficients per a aparcament a les entrades dels diferents nuclis de població.

Efectuar un estudi de viabilitat de la conversió en zona de vianants de la primera línea del Moll.

Habilitar un local públic a la Cala Sant Vicenç per poder ubicar l’oficina d'informació turística.

Millorar la recepció de la televisió i ràdio, especialment a la Cala Sant Vicenç.

Executar els projectes de litoral amb Demarcació de Costes, previ consens municipal i amb els afectats.

Recuperar el camí de Síller des de la Cala Sant Vicenç.

A pesar de la problemàtica dels camins públics tancats al municipi aquest és l'unic que es cita i no tenim informació de que s'hagi fet res. 

Tramitar la concessió de les platges i assumir-les amb fórmules de cooperació amb l'Ajuntament.

SUBVENCIONS SUPRAMUNICIPALS

Climatitzar el Museu.

Destinar els recursos econòmics que inicialment eren per al teatre-auditori a infraestructures culturals a Pollença, (can Llobera i claustre-museu de St. Domingo), o a altres noves juntament amb aquestes anomenades anteriorment.

 No hem vist ni un euro i a més es vol pagar 150.000 euros pel projecte.

???? Festival de Música.

L'annex que ens van enviar tenia aquests curiosos interrogants, previs o posteriors a la falta d'acord respecte a la valoració del Festival 2012.

Arreglar el camí del Puig de Maria i l’escalonada del Calvari.

S'ha aprovat el projecte pagat amb doblers del govern central gràcies a la declaració de la Serra de Tramuntana com patrimoni de la humanitat.

INVERSIONS

1.- Edificis municipals i altres edificis públics:

 Tramitar l'ampliació del PAC de Pollença (possible ubicació a l’aparcament del CP Joan Mas) i el del Port de Pollença.

 Construir les noves infraestructures de la Policia Local al terreny de devora l’aparcament del CP Joan Mas.

 Finalitzar el pagament del Centre de Dia. Posada en funcionament del centre de dia tot destinant una part del local (planta pis) a residència (estudiar-ne en primer lloc la viabilitat i si és possible modificar el projecte del Pla E) i reformar la part “nova” de la residència actual.

Esperam que en breu sigui una realitat. Aquesta és la única referència aS erveis Socials de tot el pacte.

 Rehabilitar els edificis de la Plaça Major i ubicar-hi l'Oficina d'Informació Turística i la Ràdio municipal.

2.- Entrades del poble:

 Acabar les millores de la primera entrada de Pollença.

 Millorar l'accés al pavelló i connectar-lo amb Via Argentina.

 Millorar l’entrada de Sant Jordi, connectar el camí paral·lel a la carretera del Moll-Pollença i que aquest mateix camí acabi al Moll.

 Millorar les entrades del Port de Pollença.

Reformar la plaça de Ca les Monnares: enjardinament i zona de joc.

ALTRES ACCIONS

 Solucionar la problemàtica de Can Morató tot mantenint els seus usos i edificabilitat, i donar-li viabilitat de manera que solucioni els problemes actuals dels veïnats.

Es va obrir el camí però respecte a la fàbrica l'aposta del batle és que es declari la ruïna de la mateixa.

Millorar els horaris i el funcionament de la recollida selectiva, especialment al Port de Pollença.

Establir una moratòria de locals (restauració i comerç), per tal d’ordenar i regular els existents i els usos per zones. Mesura a consensuar amb l'Associació de Restauració i Comerç, i definir la temporalitat de la moratòria en el cas que es faci.

Dotar de les infraestructures d' aigua municipal per subministrar a la Cala St. Vicenç i recuperar la concessió.

Realitzar un catàleg de procediments per tal de simplificar i reduir el temps d’espera dels ciutadans (reforma administrativa i Carta de Serveis).

Reduir el dèficit de tresoreria fent un pla de sanejament real un cop s’hagi posat tota la comptabilitat al dia, sense augmentar la pressió fiscal.

La pressió fiscal nohadeixatd'augmentar

Realitzar una auditoria per conèixer l'estat econòmic actual de l'Ajuntament.

Ara sembla que no la volen publicar.

Aprovar definitivament l’Ordenança d’Ocupació de la via pública i reduir la saturació dels espais públics existent actualment, com també la redacció d’un pla especial d’usos i regulació de les zones per a vianants.

Una vegada més tenim la temporada damunt i no s'avança en la seva aprovació definitiva.

Posar en funcionament la comunitat de propietaris de l’aparcament de Ca les Monnares per tal que els propietaris es facin càrrec de tot.

Utilitzar la marca POLLENÇA per a totes les àrees i com a imatge corporativa (amb el consens de tots els partits polítics).

Parlen de consens però de moment no ens han consultat absolutament res sobre aquest tema.

Redactar i aprovar el Pla de mobilitat de Pollença i del Port de Pollença. Revisar i millorar la senyalització del municipi i dels llocs d'interès.

El pla del Port de Pollença és imprescindible abans de plantejar-se la semipeatonalització. 23 F 2013: ATUREM EL COP D'ESTAT FINANCER. NO DEBEM, NO PAGAM
PER LA DEMOCRÀCIA, LA LLIBERTAT I ELS DRETS SOCIALS

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb