URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

DecadŔncia

Alternativa | 31 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail


Els salvadors de les pàtries arriben al poder prometent adobar-ho tot i acaben tapats de buines per llur incapacitat i corrupció, el que en llenguatge del contuberni políticoperiodístic en diuen desgast. En pla en descriuríem l'evolució amb allò  de partida de cavall i arribada d'ase.

 

25 d'abril tancades contra la LOMCE

Alternativa | 30 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Volem fer difusió d'aquesta carta que l'assemblea de l'IES Guillem Cifre de Pollença va enviar a mares i pares per donar a conèixer els motius de les protestes del professorat:

CARTA INFORMATIVA A MARES I PARES

Des de l'A.P.I.M.A., en col.laboració amb els professors de l'Institut volem donar suport a les protestes pels canvis que s'acosten i explicar-vos la situació:

Les professores i professors de l’IES Guillem Cifre de Colonya tenim la necessitat que tota la població, especialment les mares i pares dels nostres alumnes, estigui ben informada de la situació actual de l’educació pública, que no és més que un reflex de la situació que està patint tota la societat.

Ens preocupen molt els efectes que les retallades tenen i tendran en un futur en la qualitat de l’educació dels nostres fills, i que ja hem començat a patir. Ens agradaria recalcar que aquesta protesta no és una qüestió merament econòmica, tot i que evidentment ens preocupen les retallades que estam patint a nivell personal, com la resta de la ciutadania.

Per tant la nostra intenció és fer-vos arribar un petit resum d’alguns dels efectes que tendran les noves lleis que el Govern vol aplicar en l’àmbit educatiu, a més de les retallades que ja s’han començat a aplicar:

LOMCE (Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa):

Actualment el Govern està treballant en aquesta nova llei educativa que introduirà canvis com:
- Selecció antidemocrática dels directors dels centres, que ja no seran escollits conjuntament per l’administració i membres docents i no docents de la comunitat educativa, sinó únicament per l’adminstració, facilitant així que el director respongui a motivacions ideològiques i no pedagògiques.
- Pèrdua total del poder de decisió dels consells escolars, que passen a ser un òrgan consultiu.
- Retallades en la llibertat d’expressió del professorat: es podrà sancionar la lliure opinió en la tasca docent.
- Centralització de l’elaboració de les proves finals (a final de primària, ESO i batxillerat), preparades a Madrid, que no tendran en compte els continguts específics de cada comunitat autónoma.
- Discriminació per sexes, amb la possibilitat d’establir concerts educatius amb els centres que segreguen nins i nines.
- Degradació de matèries i endoctrinament dels infants: l’educació artística no serà obligatòria a primària, ni la tecnologia, la plàstica o la música a secundària. Desapareix Educació per a la Ciutadania i es dóna més força a l’assignatura de religió.
- El català deixa de ser la llengua vehicular dels centres i s’introdueix una aparent coexistencia amb el castellà, que acabarà amb el model d’immersió lingüística que garanteix una igualtat real de la ciutadania.

RETALLADES ALS CENTRES:

- Reducció dels presupostos dels centres.
- Reducció de les beques de menjador.
- Reducció dràstica del programa de reutilització de llibres de text.
- Augment de les taxes universitàries.
- Ampliació del nombre d’alumnes per aula (fins a un 20% més).
- Reducció de places de professorat (se n'han eliminat més de 800 a Balears els darrers dos anys).
- Reducció dels equips d’atenció a la diversitat i dels seus programes.
- No substitució del professorat durant els primers 15 dies de baixa.
Aquestes són només algunes de les retallades que ja s’estan patint als centres educatius. Pensam que no ens podem quedar aturats davant d’aquest atac a l’educació pública, i per aquest motiu s’han convocat una sèrie de vagues i accions reivindicatives com a mesura de protesta als centres. Sabem que per a les famílies poden suposar un trastorn, però esperam que entengueu que lluitam tots per un objectiu comú i us demanam el vostre suport.
La CEAPA (Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de tota Espanya) convoca el proper 25 d'abril una tancada a nivell estatal de tots els centres educatius (com la que vàrem fer a Mallorca el passat 28N). Us convidam a participar a la que farem al nostre centre, per poder parlar del futur dels nostres fills.

Moltes gràcies,

Assemblea de l’IES Guillem Cifre de Colonya, amb el suport de l’Associació de Pares i Mares

Pollença a 19 de Març del 2013
APIMA IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA

 El 25 d'abril, la Marea Verda proposa tancades a tota Espanya contra la LOMCE. Mares, pares, professores... la lluita també educa!

 

 

 

De factures...

Alternativa | 29 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Encara ens faltava publicar la resposta a una de les preguntes del ple de febrer que feia referència a unes factures aprovades en Junta de Govern que ens semblaven excessives:

- Han fet ja l’informe sobre les dues factures ; una de 3.988,16 euros per sis bancs de plàstics i l’altra de 3.993 per set cartells informatius?

La regidora de Medi Ambient, na María Buades,  ens va enviar l'informe del tècnic de medi ambient al dia següent del ple, abans no l'havia pogut  fer per problemes tècnics, aquest és el que diu l'informe.

Els cartells responen a les obligacions fixades al Decret 2/2005 de Salvament respecte a la senyalització de les platges no vigilades, en les que ha de figurar un cartell indicatiu dels riscs i mesures d’autoprotecció a adoptar. Substitueixen als de fusta que es van col·locar a l’any 2005, i que han desaparegut o s’han degradat

Per aquest motiu es cercà un proveïdor d’aquesta tipologia de suports de cartells, fets amb material plàstic reciclat, les característiques del qual es descriuen més endavant, trobant únicament l’entitat Directe, motiu pel qual es contractà.

Un cop remesa la factura de l’entitat DIRECTE, es detectà que la mateixa era una Comunitat de Béns i es va sol·licitar la correcció de la factura fet pe l qual el proveïdor optà per emetre factura com a treballador autònom. No obstant, no fou possible la seva substitució a la Junta de Govern.

Per altra banda, i abans de la liquidació del pressupost de 2012, s'atesa la voluntat del departament de Medi Ambient de dur a terme una prova pilot per instal·lar materials de mobiliariu urbà de la via pública que impliquessin un menor cost de manteniment i que a més estassin fets amb material més ecològic es mantingueren una sèrie de reunions amb el regidor i el cap d’Àrea de Serveis.

Atès l’interès que la iniciativa suposa per tots els departaments implicats es sol·licità pressupost a diferents empreses de l’es tat espanyol dels materials esmentats, així com d’altres que es té previst provar en forma de projecte pilot, com ara els pilons de delimitació d’aparcament.

El material plàstic triat està fet de materials reciclats provinents dels residus dipositats en els contenidors grocs i és altament resistent a les inclemències meteorològiques, no s’oxida ni degrada amb la radiació solar ni amb la humitat ni salinitat. El material seleccionat és resistent al vandalisme , atenent la major duresa i especialment la resistència a l’aplicació de dissolvents en cas de pintades. El material plàstic no s’estella en cas de trencament, pel que no suposa el perill de danys greus a vianants que suposa la fusta.

No requereix el manteniment anual que els actuals bancs de fusta necessiten (raspat i pintat), motiu pel qual, tot i ser sensiblement més cars, als 3,2 anys de vida són ja més econòmics que els de fusta. És a dir, són més costosos d’inversió però molt més econòmics de manteniment, fet que a mig termini és beneficiós per l’Ajuntament i pel municipi.

Així, resta clar que el material proposat és altament avantatjós des del punt de vista econòmic, ambiental, de seguretat pública i d’imatge turística .

 En definitiva tenim dues factures just al límit dels 4.000 euros de la mateixa empresa. Aquest fet encaixa perfectament amb els comentaris que hem escoltat al batle i a alguns dels seus regidors sobre la importància de fer coses encara que no sigui de forma ortodoxa... Una forma d'actuar tal vegada efectiva però més que perillosa i que no és la primera vegada que observam en aquest equip de govern. 

 

 

 

Fortuna i JustÝcia.

Alternativa | 28 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

La fortuna i la justícia al servei de la Caverna.
El que hi ha  és que passen els dies, setmanes I mesos I van tant cofois, fent desastres I dient mentides per justificar-los. Est propium estultiae aliorum vitia cernere oblivisci suorom  o com ara: l’ase diu al porc orellut, cosa que em recorda la història de les dues farmàcies. I amb farmàcia o sense s’embutxaquen els nostres doblers: audaces fortuna iuvat . I ja s’ho fan perquè la justícia els sigui parcial, i sobretot no vos queixeu perquè diran que els acosau i vos enviaran els de la porra. Sempre tenim el conhort de que els castiguin a l'altra vida…

 

 

Stop als desnonaments a Pollenša

Alternativa | 27 Marš, 2013 00:59 | facebook.com twitter.com

 Resultat i primera valoració del ple ordinari del 26 de març de 2013.

Volem expressar la nostra satisfacció per l'aprovació de la nostra moció per evitar desnonaments a Pollença, esperam que sigui efectiva si arriba el cas.  Per altra part lamentam que el batle no hagi volgut retirar dos punts de l'ordre del dia (Ordenança Fiscal de l'ocupació de la via pública i supressió del Pla Especial de Formentor) a petició de tots els grups de l'oposició , excepte CiU. 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebrada dia 15 de gener de 2013.    

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 31 de gener de 2013.

Aprovades per unanimitat.

3.-  Ratificació, si escau, del decret d’Alcaldia núm. 190, de 7 de març de 2013. Nomenament de procurador i lletrat per a un contenciós posat per propietaris de solars desclassificats del Vilar.

Aprovat per unanimitat

4.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’Ordenança Municipal d’Animals Domèstics de companyia.

Aprovada per unanimitat.

El canvi més importants és que s’afegeix a l'article 12:

"es permetrà el bany d'animals domèstic en aquelles zones específicament habilitades i senyalitzades a l'eecte per part de l'Ajuntament, a les platges del municipi" Una zona seria Llenaire, l'altra en un principi era Cala Carbó però en aquest moment l'estan repensant va dir la regidora.

Aquesta modificació que va en la línia de la moció que vam presentar al mes d'octubre i després retirar (veure article).

5.- Aprovació, si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2013.

Aprovada amb el vot a favor de PP, Lliga, CiU, UMP i no adscrits, abstencions d'Esquerra, PSM i nosaltres i vot en contra del PSOE . Factures per un total de 5.030,91 euros del 2012, 3.706,03 del manteniment de les instal·lacions impulsores d'aigües residuals del Port de  Pollença i la resta de l'àrea d'esport

Vam demanar una vegada més la regularització del contracte del manteniment de les instal·lacions impulsores d'aigües residuals del Port de Pollença, cal  recordar que l’empresa que el fa actualment; SEARSA CAÑELLAS A.I.E., té un contracte del 18 d'agost de 1994 que va caducar al 1996,només fa de 17 anys. Va ser una de les irregularitats que al seu dia vam denunciar a fiscalia. El batle va contestar que s'està fent feina al plec de condicions, el dubte és si fer-ho a quatre o deu anys.

L'ex regidor d'esport va explicar les despeses extres que va tenir (temes de manteniment, factures de la piscina municipal...) ja que uns 1300 euros corresponien a la que era la seva àrea.

6.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires. Aprovada amb els vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP i abstenció de la resta de grups.

És més que lògic,  just  i necessari adaptar l’ordenança a la sentència sobre l’aplicació de  taxa i cànon a l’espai de domini públic acabant amb la doble imposició que es feia fins ara. També és positiu aplicar una reducció del 20% dels valors cadastrals, avançant per aquesta taxa el que vàrem aprovar al passat ple

El que continua sent prou millorable a l’ordenança, és el que ja vam denunciar a l’aprovació inicial  i és el valor d'aprofitament (percentatge subjectiu fonamentat en funció de l'afluència de públic i el rendiment de les explotacions). Han pujat els percentatges d'aprofitament al moll i  en canvi els han baixat a Plaça Major i Plaça Seglars. Un altre tema és que caldria bonificar d'alguna forma als negocis que obrin tot l'any. Abans del ple ens vam reunir els grups de l'oposició i tots llevat de CiU vam decidir demanar la retirada del punt. Posteriorment vam fer un recés i davant la negativa del batle de retirar el punt, el que significava mantenir l'ordenança actual amb una major pressió fiscal, vam decidir facilitar la seva aprovació.

Al debat el batle va acceptar que la no aprovació de l'Ordenança d'ocupació de la via pública (fa mesos que esperam la reunió). Dona la impressió que una vegada més no veurem aquesta nova ordenança aquesta  legislatura que es va aprovar de forma urgent fa un any.

7.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del PGOU a l’àmbit de Formentor, per a la supressió del Pla Especial. Aprovada A favor: 9, PP, Lliga, CiU, UMP – En contra: 8, A, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits.

Amb l’aprovació definitiva de l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Pollença al Pla Director Sectorial d’Ordenació de l’Oferta Turística de l’illa de Mallorca (POOT), a l’àmbit de Formentor es va delimitar un polígon -a executar pel sistema de compensació- que inclou tot el sòl urbà de Formentor, per a fer efectiva la dotació de serveis que manquen mitjançant l’aprovació d’un pla especial (P.E.) d’acord amb les previsions de la norma 160 del PGOU, i el posterior projecte d’urbanització. Ara el mateix arquitecte municipal que va fer aquells proposta diu que la necessitat d’aprovar el Pla Especial per a poder aprovar desprès el projecte d’urbanització, és innecessària i buida de contingut  ja que no te més raó de ser que reproduir les previsions de l’abans esmentada norma 160 del PGOU, erigint-se per això de manera involuntària en un element ja no tan sols de dilació sinó de suspensió de la possibilitat d’executar les unitats d’execució incloses dins l’esmentat polígon fins que no s’aprovi definitivament l’esmentat Pla especial (competència atribuïda al Consell Insular de Mallorca).

És clar que aquest canvi es per facilitar la llicència d'obres de reforma de l' Hotel Formentor, però hi ha temes que no tenim gens clars ( el canvi brus de parer de l'arquitecte, els vials...) i pensavam que era millor deixar el tema per la reunió que tendrem 10 d'abril per parlar de l'adaptació del PGOU al PT, i per això a l'igual que al punt anterior abans del ple ens vam reunir els grups de l'oposició i tots llevat de CiU vam decidir demanar la retirada del punt. Al mateix recés que al punt anterior UMP va decidir votar i es va esvair la possibilitat de llevar el punt cosa que el batle només fa quan pot perdre.

8.- Moció  presentada pel grup Alternativa per evitar els desnonaments al municipi de Pollença ( RGE núm. 1837, 13.03.13) Aprovada per unanimitat.

Primer vam aprovar una esmena i canviar el redactat de l’article 7 de l amoció després dels aclariments de l’interventor. L'Ajuntament no té potestat per suspendre o no exigir La Plusvàlua  atès que aquest impost és un tribut real i no personal (no té en compte les circumstàncies de cada persona). El que si pot fer l'Ajuntament és pagar en nom de la persona que ha sofert el desnonament.

El punt 7 va restar redactat d’aquesta forma:

 SETÈ- Acordar  la concessió d'una subvenció per sufragar el cost de las liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana als subjectes passius en els casos de dació en pagament i execució hipotecària d'habitatge únic i habitual. Aprovada per unanimitat

 El PP encara que estava d'acord amb la moció va demanar inicialment que retirassin la moció a l'espera de veure que passa amb la Iniciativa Legislativa Popular al Parlament, consideram que ja s'ha esperat massa temps per donar solució a un problema tan greu com aquest. 

9.- Moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana en defensa de l’autonomia local ( RGE núm. 1946, de 15.03.03)Aprovada per unanimitat

El PP es va queixar del redactat de la moció, però que volen... si els seu partit és l'autor d'aquest reforma recentralitzadora.

 

 

 

No Ús el nostre projecte

Alternativa | 26 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Dijous dia 15 de març del 2013 Alternativa per Pollença va ser convidada a reunir-se amb una delegació de partits municipals que pretenen crear una unió de partits d’aquest tipus a nivell insular per presentar-se a les properes eleccions al 2015.

A la reunió hi van ser presents Antoni Rami, de Transparència per Calvià; Juan Victor Martí, d’Unió per Binissalem; Rafael Lorente i Nadal Moragues, d’Unió Mollera Pollencina.

Com no podia ser d’una altre manera, Alternativa va acudir a la reunió a escoltar les propostes i valorar a posteriori la posició que hem de prendre al respecte. Cosa que fem sempre que se’ns convida a dialogar amb algú.

La proposta que ens feren era la de crear una formació per treure representants a nivell supramunicipals (Parlament i Consell) per donar més força al municipalisme i tenir més eco als mitjans d’informació, sobretot en èpoques electorals on els grans partits reben més atenció mediàtica i els partits municipal resten oblidats.

 El primer que hem de dir és que nosaltres ideològicament ens definim clarament a l’esquerra,  per a nosaltres la ideologia no és una qüestió secundaria. Ens demanem si es possible crear aquest projecte sense una base ideològica comuna? Nosaltres no compartim i lamentem que actualment  es tendeixi a la eliminació de les diferències ideològiques, la qual cosa pensem sols es una manera d’amagar-les.   El projecte que ens presentaren no coincideix amb les nostres motivacions polítiques i ideològiques. El recorregut polític i la diversitat entre els partits municipals que conformen el projecte ja fa pensar en aquest sentit. Per posar alguns exemples: l’anomenat Antoni Rami, de Transparència per Calvià, va ser portaveu del PP a l’Ajuntament de Calvià amb Delgado (actual conseller de Turisme del PP); en Victor Martí fins no fa massa pertanyia a UM; i d’UMP ens separa una enorme distància ideològica tot i les relacions cordials actuals com a membres de l'oposició.

Per altre banda, nosaltres pensem que municipalisme no és només un àmbit d'actuació, sinó una opció ideològica o política; i no consideram justificat fer un bot més enllà del municipalisme sols per assolir quotes de poder local. I més si el que es predica bàsicament és transparència i participació. Conceptes que avui en dia estan en boca de tots, però que ningú practica. Paraules boniques que se les sol emportar el vent. Pensam que un projecte d'aquest tipus cerca la professionalització de la política, aspecte sobre el qual estam totalment en contra.

Nosaltres ens demanam: si fomenten un partit de partits que en molts casos res tenen a veure uns amb els altres, com s’ho faran per defensar polítiques concretes conjuntes? Es pot fer política sense una base ideològica comuna? Un programa que digui “transparència” difícilment pot ser un punt d’unió.

Amb tot, allò positiu de la reunió va ser conèixer les inquietuds d’altres partits d'àmbit municipal, i la voluntat de treballar per la transparència i netedat que, òbviament, sempre s'ha de demostrar a la pràctica més que no en els papers. Esperem que si aquest projecte avança, sigui coherent i respectuós amb aquest valors .

 Volem agrair com no pot ser d’altra manera la invitació i que s’hagin pres la molèstia de venir a explicar-nos el seu projecte. Però pensem que nosaltres hem de seguir el nostre camí i ells el seu, per parlar sobre transparència i participació ciutadana sempre poden comptar amb nosaltres.

 

 

DemÓ ple ordinari de marš

Alternativa | 24 Marš, 2013 22:31 | facebook.com twitter.com

Demà dimarts sessió ordinària del ple a les 20,00 hores a la Casa Consistorial. Podeu venir a la sala de plens de l’Ajuntament o  seguir-ho en directe a Radio Pollença al 107.9 FM o a internet;www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook podreu seguir el resultat de les votacions i a aquest mateix bloc publicarem un resultat i primera valoració del mateix.

 ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA    

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebrada dia 15 de gener de 2013.    

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 31 de gener de 2013.

3.-  Ratificació, si escau, del decret d’Alcaldia núm. 190, de 7 de març de 2013

Nomenament de procurador i lletrat per a un contenciós posat per propietaris de solars desclassificats del Vilar.

4.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’Ordenança Municipal d’Animals Domèstics de companyia.

El canvi més importants és que s’afegeix a l'article 12:

"es permetrà el bany d'animals domèstic en aquelles zones específicament habilitades i senyalitzades a l'eecte per part de l'Ajuntament, a les platges del municipi"

5.- Aprovació, si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2013.

Factures per un total de 5-030,91 euros.

6.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires.

Principalment s’adapta l’ordenança a la sentència sobre l’aplicació de  taxa i cànon a l’espai de domini públic que es feia fins ara. Suposarà una rebaixa de la pressió fiscal.

7.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del PGOU a l’àmbit de Formentor, per a la supressió del Pla Especial.

Es suprimeix el Pla Especial per un projecte d'urbanització que és més ràpid.

8.- Moció  presentada pel grup Alternativa per evitar els desnonaments al municipi de Pollença ( RGE núm. 1837, 13.03.13)

Esperam que s'aprovi aquesta moció pugui servir per evitar que a Pollença hi hagi desnonaments de primers habitatges. Veure article.

9.- Moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana en defensa de l’autonomia local ( RGE núm. 1946, de 15.03.03)

Hem signat aquesta moció, el PP ha iniciat un procés de recentralització realment perillós contra el que cal lluitar.

10.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació/ Dació de comptes de Batlia

2.- Precs i preguntes

Podem substituir al nostre batle per en Rajoi perfectament, tal vegada per això són del  mateix partit: Passotisme Permanent

 

 

Al Tribunal Superior de JustÝca de les Illes Balears.

Alternativa | 24 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un article d'en Bernat Morey. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Amb aquest pompós nom per Ses Covetes heu creat un trist o formós precedent. A partir d´avui si hi ha cert sentit de justícia si un vol aixecar un xibiu enmig de plaça ho pot fer qualsevol mindundi ben tranquil. Quatre fustes mal clavades, quatre totxos i que ho desmunti el Govern de tots i de torn a cost cero i després d´una temporadeta llarga llargueta. Quin alè o Giocòndica rialla la dels peixets campaners (tambien con risa muere el pez). Que deuen pensar els de per Deià amb el batlle al cap davant de majorette per damunt les teulades, els de Son Serra de Marina, els de Monnàber, els de Tuent o els de Ruberts?. Nosaltres no entenem tampoc com encara no s´ ha pensat solució més econòmica. No vivim en una societat estressada?. No hi ha milers de construccions il·legals?. Facin proclama de voluntaris emparats per tribunal tan pompós i justicier i cada dissabte i diumenge a tomar xibiu, piscina pedrojotiana, xaletarro nyarro o casita de aperos joya nacional. I així de n´un en un tots milers de castellets i bolets que tenim arreu arreu. A cost zero, gent desestressada i escombreires al mateix clot- tomba. Com a socis de MAC per la gràcia de Deu i de na Munar teniu la nostra benedicció. Si demaneu subvenció per un poc de Goma 2 o empreu les que deixaran d´emprar les pedreres amb tanta d´escombraria disponible ens podem atrevir a fer fins i tot la tan necessària reconversió hotelera i tot arreglat. Que no sou el Tribunal Superior de Justícia de per aquí?. Idò patapim pam pum¡. Tals Coyotes o Llaneros solitarios ens hi apuntem.

 

 

 

 

Xerrada i presentaciˇ anuari 2012 de Contrainfo

Alternativa | 23 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

El passat dijous 21 de març, al Centre Cultural de Pollença, els companys de Contrainfo, amb la col·laboració dels Indignats, Soca i Arrel i Alternativa per Pollença, varen organitzar un acte d’allò més interessant: una xerrada i la presentació de l’Anuari 2012.
La xerrada, a càrrec de n’Arnau, duia per títol “La crisi dels mitjans informatius i les alternatives populars” i va posar de manifest alguns aspectes que fan que els mitjans d’informació tradicionals tenguin mancances (pel que fa a l’objectivitat, a la falta de control que té el periodista sobre la seva notícia, la manca d’informació de què disposen sobre els moviments socials en si, la verticalitat de la seva estructura interna, la manca d’autonomia econòmica…). Fent un breu repàs de les pràctiques d’informació alternatives, o de contrainformació, sorgides sobre tot en el segle XX, es va arribar al moment actual i es va parlar un poc, concretant, del projecte de Contrainfo.

A continuació n’Aina va presentar l’Anuari 2012. L’Anuari és un projecte que els companys de Contrainfo ja van començar l’any 2011 i consisteix en un balanç dels moviments socials a Mallorca durant l’any, tot acompanyat d’articles temàtics de diferents activistes. L’Anuari del 2012 és un recull d’informació valiosíssima i imprescindible per conèixer la situació dels moviments socials a la nostra illa. Té gairebé 70 pàgines i en ell es fa una repassada a la situació dels moviments socials relatius a temes com el coneixement lliure, el moviment llibertari, la defensa de la llengua, el dret a l’habitatge… entre molts altres. A més, es dedica una part importatnt de l’Anuari, com no podia ser d’altra manera, a la repressió viscuda a l’illa durant l’any passat (des del Cosso de Felanitx a  l’ocupació de la Conselleria), incloent un espectacular mapa en les pàgines centrals que mostra, de manera molt gràfica i molt clara, la magnitud de la repressió durant l’any (321 processoa judicials, 32 detencions, 452 multes que sumen 165.320 euros…). L’Anuari es pot adquirir sol·licitant-lo a la plana web de www.contrainfo.cat.

Finalment, l’acte va acabar amb un petit debat on els assistents varen fer preguntes i varen discutir sobre qüestions relatives a l’abast dels mitjans contrainformatius per la gent que no participa dels moviments socials, la necessitat o no de professionalitzar la feina contrainformativa o la possibilitat de separar o no el periodisme de l’activisme. Tot plegat, un vespre ben interessant i enriquidor.

 

 

 

 

Assemblea ordinÓria de marš

Alternativa | 22 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres dia 22 fem la nostra assemblea ordinària a Can Ramón a les 20 :30h
Ordre del dia:
  1. Anàlisi de la situació actual de l'equip de govern-oposició.
  2. Moció i assumptes del ple que serà el proper dimarts 26.
  3. Repàs feines fetes.
  4. Feines pendents.
  5. Plecs i preguntes.
  6. Caxondeos varios.
 
Les nostres assemblees son obertes i segueixen una màxima: "almenys una cosa n'ha de sortir de profit" així que desprem de l'assemblea sopam al mateix lloc.
 
Alternativa per Pollença funciona de forma assembleària,  tothom pot dir la seva i cada persona és un vot, sense líders ni caps que s'imposin per sobre de ningú ni decideixin a les espatlles de tots. Un funcionament transparent, participatiu on tothom pot participar a la mesura de les seves posibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia real per defugir de dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples cuotes. A Alternativa per Pollença tothom és important. 
Si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a alternativaperpollenca@gmail.com 

Alternativa per Pollença simplement sóm un grup de ciutadans amb ganes de fer feina per un canvi en les formes de governar i gestionar els nostres doblers. Tots tenim altres feine.

Demanam als ciutadans que a més de demanar-nos "més branca" ens donin una mà. Hi ha molta de feina per  fer una bona oposició que un dia ens permeti governar i assolir el tant necessari canvi a Pollença.

Podeu consultar què és Alternativa per Pollença, com s'organitza, com funciona i quins objectius té a la nostra pàgina web

 

Cal recˇrrer al Tribunal Suprem

Alternativa | 21 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

  Una vegada estudiat l'informe del misser, consideram que l'Ajuntament ha de recórrer  davant el Tribunal Suprem la sentència d’apel·lació sobre el camí de Ternelles. i esgotar aquesta via judicial, tot i valorant la dificultat de que sigui admès el recurs contra la sentència de l’Audiència Provincial. I la dificultat no és per que no hi hagi arguments raonables per l'apel·lació (veure article valorant la sentència) sinó per les limitacions legalment imposades en els recursos.El termini per interposar el recurs acabarà aquest divendres.

 Cal recordar que la “Menani S.A.”, va exercitar dues accions contra l’Ajuntament de Pollença: l'Audiència Provincial li va acceptar la propietat del camí però es va mantenir la servitud de pas pública.

És molt trist constatar que si s'ha arribat a aquesta situació ha estat entra altres punts per la manca d’inclusió del camí a l’inventari municipal i per la perllongada inactivitat municipal envers el camí. No obstant com diu el misser la jurisprudència del Tribunal Suprem  te reiteradament dit que, en aquest tipus d’accions, el demandat (en aquest cas, l’Ajuntament) no ha de provar res i que basta que l’actor (en aquest cas, Menani S.A.) no provi el seu títol per dictar una sentència absolutòria. Igualment pel que fa a la vulneració del actes propis, la Sala Civil del Tribunal Suprem estableix no hi ha actes propis “en los supuestos en que existe error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia” i en el procés va quedar documentalment acreditat que, tant el P.G.O.U. de 1990, com les posteriors actuacions de l’Ajuntament de Pollença davant la jurisdicció contenciosa – administrativa, son cronològicament anteriors a la tramesa de l’esborrany del Catàleg de Camins per part del C.I.M. a l’Ajuntament, el qual fou el document que li va posar de manifest la existència de fets, fins aleshores ignorats per l’Ajuntament, que acreditarien la condició pública del camí litigiós, per be que, sobre aquest important fet, la sentència de l’Audiència Provincial no digui absolutament res.

   Un problema és que l’Audiència Provincial ha assumit les tesis del pèrit de Menani, el Sr. Cateura,  respecte a que, amb la compra del Castell del Rei el 05.08.1811, també es va adquirir el terreny annex i el camí, de propietat de Menani S.A. sobre el camí de Ternelles... El més que sorprenent  que l'Audiència, donés per bona la versió del pèrit Sr. Cateura, de que el camí de Ternelles tenia per punt final el Castell, el qual  no té res a veure amb la realitat ja que el camí no va al Castell de Pollença si no que es dirigeix cap el coll de Can Miquelet i varies finques dels anomenats castells per a dirigir-se al punt de guarda de Cala Castell. Aquest camí era l’únic accés públic, abundosament documentat, per a anar a les 9 propietats anomenades castells situades entre el coll de Can Miquelet i Cala Castell.


 Us recordam que avui us esperam a la xerrada:

 

Mociˇ per evitar els desnonaments

Alternativa | 20 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Al proper ple ordinari hem registrat una moció per evitar els desnonaments a Pollença a través de la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la crisi.

Amb l'esclat de la crisi i l'augment de l'atur, centenars de milers de famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2008 i el tercer trimestre del 2012 a l'Estat Espanyol s'han produït 216.418 execucions hipotecàries i 16166 només a les Illes Balears, situant-nos en el tercer lloc de la classificació de CCAA que ha elaborat la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

Quan el banc adquireix l'immoble aquell que perd el seu habitatge ha d'abonar l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, també conegut com a Plusvàlua, al seu Ajuntament i que, per tant, no només ha perdut el seu habitatge sinó que a més ha de suportar un tribut de difícil assumpció donades les circumstàncies.

Tot allò exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència estatal, però els efectes dramàtics de la qual es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als ajuntaments on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides.

Consideram que la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi del municipi té, entre les seves finalitats, conèixer els casos que existeixin procediments judicials de desnonament de l'habitatge habitual per causa d'impagament d'hipoteca o lloguers i proposar l'assessorament als afectats dels serveis municipals i la mediació de l'Ajuntament.

Per això a la nostra moció demanam:

- Sol·licitar al partit judicial d'Inca que faci arribar a la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la crisi, l'inici de processos judicials contra persones residents al nostre municipi i que poguessin finalitzar amb el desnonament de les persones demandades.

- En el cas que es detecti algun cas de possible desnonament per motius econòmics de l'habitatge únic i habitual, convocar, a través de la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi, als directors de les entitats financeres afectades, o bé als administradors o propietaris, als efectes de rebre informació sobre l’estat d’impagament d'hipoteques o contractes de lloguer, i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de desnonament o, com a mínim, la dació en pagament.

- En el cas de no poder impedir el desnonament, garantir el reallotjament digne de les persones afectades.

- Difondre, tant per mitjans comunicatius tradicionals, com virtuals, el servei municipal  d’assessorament i funció de mediació amb els bancs i caixes o administradors per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les famílies en procés de desnonament.

- Deixar d’operar amb entitats bancàries que promoguin desnonaments per motius econòmics d'habitatge únic de persones empadronades al municipi.

- Ordenar a la Policia Local que no col·labori en els desnonaments per motius econòmics d'habitatge únic i habitual.

- Acordar la suspensió cautelar de las liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana als subjectes passius en els casos de dació en pagament i execució hipotecària d'habitatge únic i habitual pels anys 2013 i 2014.

- Instar al Parlament espanyol que s'aprovi la Iniciativa Legislativa Popular, promoguda especialment per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, tal i com s'ha presentat o, si més no, respectant l'esperit de la iniciativa legislativa.

- Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ministres, així com als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament Autonòmic i a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

A continuació teniu la moció

 

 

 

 

 (Segueix)

Control de l'empresa de neteja viaria (Junta de 8 de gener)

Alternativa | 19 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Continuam fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament. Ens sap greu no anar al dia en la publicació d'aquestes Juntes, que és una feinada ingrata. De fet som l'únic partit que publica aquestes actes, una feina que fem des de que tenim representació a l'Ajuntament.  

Publicam les actes senceres, respectant la llei de protecció de dades:

- 19 de juny de 2012

- 8 de gener de 2013

A nostra pàgina web trobareu més actes senceres, respectant la llei de protecció de dades.

A la Junta del 8 de gener , el més destacat va ser

- La dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació de 6 expedients disciplinari i sancionador per infracció urbanística:

- La dació de compte deresolucions de tres expedients sancionadors per infracció urbanística :

 

- Decret núm. 1196. Sanció de 4.305’06 euros per al canvi d’ús de caseta a habitatge i porxada.

- Decret núm. 1221. Sanció de 24.431 euros per obres de reforma i canvi d’ús a habitatge.

- Decret núm. 1222. Sanció de 34.783 euros per la construcció d’una piscina, una edificació annexa d’ús d’habitatge, amb porxada i magatzem, i un altre magatzem.

-  Dació de compte de la resolució de batlia núm. 1250, de 28 de desembre de 2012, d’atorgament de les subvencions de l’àrea de Cultura per a l’any 2012.

- Considerema que el més interessant d’aquesta Junta va ser la dació de compte de la proposta del regidor delegat de l’àrea de serveis en relació al compliment de la clàusula 50 del plec de Clàusules administratives del servei de seguiment de serveis de neteja viària:

Un tema pel que haviam demanat al ple de setembre de l’any passat (veure article), vam insistir al ple extraordinari convocat per l’oposició (article)

Això és el que diu la clàusula 50 del plec de condicions.

L’Ajuntament de Pollença mantindrà sobre els serveis, la titularitat i les potestats de direcció i de control necessàries per preservar el seu bon funcionament.

No obstant, per a la supervisió regular del funcionament es designarà, per part de l’Ajuntament i a proposta de l’empresa adjudicatària, una entitat o empresa responsable del seguiment habitual dels serveis de neteja viària.

L’objectiu d’aquesta supervisió externa és el de controlar les prestacions i en general verificar i assegurar que la prestació dels serveis aquest en condicions de satisfer les exigències operatives i els objectius de qualitat i paràmetres de sostenibilitat ambiental establerts en el present PPT.

A més, i essencialment, serà l’entitat responsable del càlcul dels paràmetres de qualitat determinats en l’ANNEX IV: SISTEMA DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT DEL SERVEI, pàg. 58, fet que determinarà l’assoliment dels objectius de qualitat marcats per la mateixa empresa adjudicatària en la seva oferta , i per tant el nivell de facturació variable de la mateixa.

A la vista dels informes emesos per l’entitat d’inspecció del servei, es determinaran per part de l'Ajuntament les possibles correccions o modificacions que s'estimin oportunes en l'organització i prestació del servei, les quals tindran caràcter obligatori per a l'adjudicatari.

El cost del servei de seguiment de la contracta serà a càrrec de l’empresa adjudicatària, amb un import de 15.000 € anuals (+ IVA).

La primera sorpresa és que al ple de setembre en resposta a una pregunta nostra el regidor de serveis va contestar que no hi havia empresa de seguiment, que pensaven que era el personal de l’Ajuntament el que havia de fer el seguiment, només tres mesos després es veu que va canviar d’idea.

L’empresa adjudicatària va presentar el 18 de gener de 2012 tres propostes d’entitats per a dur a terme el seguiment del servei segons l’estipulat a l’art. 50 del PPT.  O sigui la segona sorpresa és que es va tardar pràcticament un any en  designar a l’empresa.

La tercera qüestió sorprenent és que l’esmentat servei, el cost del qual està inclòs en el preu de la contracta, ha estat abonat a l’empresa adjudicatària en els exercicis 2011 i 2012, sense que el mateix s’hagi desenvolupat per causes no imputables al concessionari. Tot i que, atès que la manca de compliment no és imputable al concessionari, i per tant aquest no té la obligació de retornar o compensar aquest servei no desenvolupat, l’import del SSSNV ha estat compensat en els exercicis esmentats amb serveis complementaris en el marc de l’objecte del contracte. Un canvi al plec de condicions que no es podia fer i menys sense informar del mateix fins que es va demanar al ple.

Entre les entitats proposades (EGMA, GRAM, GESTALIS), el regidor va decidir que sigui l’entitat GRAM ja que és la única que acredita haver duit a terme anteriorment i en l’actualitat serveis similars a altres municipis de Mallorca) i atès que és una entitat que ha mostrat solvència en treballs desenvolupats per aquesta regidoria, a més d’haver demostrat disposar del rigor que requereix aquest tipus de servei. A Alternativa consideram que no és correcte que  la mateixa empresa encarregada de fer el seguiment de la contracta de neteja viària sigui l’empresa que fa les campanyes de sensibilització i comunicació contractades també per l’empresa de neteja viària. Es pot controlar a qui per altra part t’està pagant?


Els Indignats de Pollença, Soca i Arrel i Alternativa per Pollença us hi esperam dijous dia 21 de març de 2013 al Centre Cultural de Pollença a les 20h.

Per a més informació:

 


 

La polÝtica no Ús un circ

Alternativa | 18 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

  El candidat socialista alemany Steinbrueck va crear una bona polèmica quan va declarar sentir-se traumatitzat pel fet que a Itàlia haguessin guanyat dos “pallassos”, referint-se a Grillo i a Berlusconi. El primer que m’agradaria comentar és que, personalment, ara per ara, tinc un respecte molt més gran pels pallassos que per la majoria de polítics, i que em sembla que un candidat hauria de tenir una mica més de respecte cap als resultats electorals.

Pel que fa als dos guanyadors de les eleccions italianes, no conec massa bé el Sr. Grillo i el seu moviment, per tant no opinaré. El que sí coneixem tots, i per això preocupen i sorprenen els seus resultats, és el Sr. Berlusconi. Ja s’ha comentat molt que aquests són els resultats de les polítiques d’austeritat que es marquen des d’Alemanya. La meva reflexió no va per aquí, sinó dirigida a l’evident descrèdit de la classe política.

La política fa temps que s’ha convertit en un espectacle mediàtic. Recentment varem poder veure el debat sobre l’estat de la nació. Tota la vida he vist plantejat aquest debat com un cara a cara entre el President del Govern i el principal candidat de l’oposició, o sigui, un partit PP - PSOE, ben igual que un Barça - Madrid.

Aquest debat, que hauria de ser una compareixença del President del Govern, per explicar als CIUTADANS la seva política, es converteix en la col·laboració dels mitjans de comunicació en una espècie de lluita sobre el fang dels dos principals candidats a presidir el govern, amb una bandada de holigans a les bancades que aplaudeixen les jugades del seu representant i que sols veuen el joc brut del rival. Un joc brut que els ciutadans hauríem de reprovar i que els mitjans de comunicació no haurien de fomentar.

No és d’estranyar que després els ciutadans no ens prenguem sèriament la política. I posats a triar “pallassos”, tal vegada seria millor triar-ne un de professional, com el Sr. Grillo, no?

Seria bo que entre tots recuperéssim el respecte cap una activitat tan important com és la política; que deixéssim de plantejar-la com un espectacle o una espècie de enfrontament esportiu. Quan el President del Govern compareix en el parlament se li ha d’exigir que doni explicacions, no a l’oposició, sinó a tots els ciutadans, que som els que li paguem el sou. Quan el president del govern o qualsevol ministre eludeix contestar les preguntes atacant els partits de l’oposició, el que fan és faltar al respecte a tots els ciutadans, que tenim el dret de sentir les seves explicacions.

Als diputats els hem d’exigir serietat i bona educació i que deixin de comportar-se com a tifosi. Al President del Congrés dels Diputats, que utilitzi la mateixa contundència en expulsar i sancionar els mal educats de la cambra que la que va emprar per expulsar els representants de la plataforma contra els desnonaments.

Charles Chaplin va dir una vegada «la vida ha deixat de ser un acudit per a mi, ja no li veig la gràcia»-. La política ens afecta directament i certament les conseqüències no fan cap gràcia, al menys a la majoria de la població. És el moment que deixin de burlar-se de nosaltres... Si volem respecte ens hem de fer respectar.


 

Els Indignats de Pollença, Soca i Arrel i Alternativa per Pollença us hi esperam dijous dia 21 de març de 2013 al Centre Cultural de Pollença a les 20h.

Per a més informació:

ExcusesMalPagador

Alternativa | 17 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Torna-m'hi amb les excuses de mal pagador de la caverna per justificar la balearització, el guany astronòmic per als seus amics i per ventura les comissions grasses per a ells i el partit. I amb els arguments populistes per anar contra els ecologistes: de manera que aquests volen prendre el pa de la boca de llurs fills, fills de qui? Dels botifarres o dels constructors i els hotelers? jo diria que no en tenen gens de fam, aquests; i si parlen dels fills dels treballadors més valdria que els desconsellers es preocupassin de llurs drets, com ara que els hotels no anassin curts de personal com l'any passat amb l'excusa de la crisis i la falsa manca de clients!

A més hauríem de saber que farà feina a les noves destruccions, gent d'aquí o venguda Déu sap d'on? Si el desgovern vol esser tant solidari, perquè no se'n va a fer establiments, centres comercials i hotels a Senegal, per exemple? segur que ho han de mester més que aquí. I tanmateix si veuen la situació tan desesperada que tot s'hi val per donar feina, perquè no legalitzen la marihuana, per exemple, i en sembren tots els rostolls, marges i secars de les nostres illes, saps quin negociot que feríem. I que no em diguin que la droga és perillosa etc etc, també ho és el joc i bé que a Medrit muntaran un casino amb tota, fotent-se'n de tots els mals que en poden venir…

 

 

 

Xerrada: La crisis dels mitjans d'informaciˇ i les alternatives populars i presentaciˇ de l'Anuari 2012 de Contrainfo.cat a Pollenša

Alternativa | 16 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Enguany és el segon any que els companys de Contrainfo.cat han elaborat i publicat l'Anuari de moviments socials, en el qual fan un balanç de l'ocorregut a Mallorca durant el 2012. I, com l'any passat, l'Anuari no té desperdici. En ell s'hi veuen reflexades les lluites més combatives i rupturistes que han estat protagonistes de l'any 2012, amb la particularitat de que estan contades per persones directament vinculades a elles, i no per periodistes o persones que no en tenen ni idea. Tot un exercici de coordinació que ha donat molts bons fruits i que ha culminat en aquesta revista. Imprescindible per a conèixer la realitat del moviment a Mallorca. Amés, l'Anuari ha fet un especial sobre la repressió ocorreguda al 2012 a Mallorca i que tant escarrufa.

I, aprofitant la sortida al carrer d'aquest Anuari, tornaran a venir a Pollença a parlar d'un tema de primer ordre: La crisi dels mitjans d'informació i les alternatives populars. Com tots sabeu, Contrainfo fa anys que està en la primera línia informativa, amb milers de visites diàries i cobrint les notícies que molts cops ni surten als mitjans "burgesos". Aquesta bona feina han fet de Contrainfo.cat el referent per a molts moviments socials. I de la seva feina, de la situació actual dels mitjans d'informació i de la imprescindible posada en pràctica de la contrainformació, és dels que ens xerraran el proper dijous.

De ben segur que la xerrada serà ben interessant, per això us animam a venir al Centre Cultural de Pollença. Allà mateix podreu adquirir el vostre exemplar de l'Anuari.


Benvolgudes,


"La crisis dels mitjans d'informació i les alternatives populars" i la presentació de l'"Anuari 2012 Contrainfo.cat: un balanç dels moviments socials de Mallorca"

 A càrrec dels companys de Contrainfo.cat

L'acte serà dijous dia 21 de març de 2013 al Centre Cultural de Pollença a les 20h.

Us hi esperam a totes.

Per a més informació:

 

Servitud de Ternelles

Alternativa | 15 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un aclaridor article d'en Jaume Cerdà i Vila (Jaume de Jassos) sobre el tema de Ternelles. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Camins de Pollença . La servitud de pas peatonal establerta al Pla General d’Urbanisme sobre sis camins

Origen de la Servitud 

     La Secció Insular de Mallorca de Comissió Provincial d’Urbanisme de Balears en la sessió celebrada el 15 de gener de 1990 va acordar no aprovar el Pla General per varies deficiències, entre les qual hi figurava la següent amb el número 5 : “Debe excluir el paso público por los caminos de acceso a Ariant, Castell del Rei, Cala Castell, Cala Boquer, Cala Murta y Cala Figuera, salvo que se prevea la expropiación de dicho uso y en este caso deberan quedar como paso peatonal.” En el tràmit d’esmenació de deficiències l’ajuntament va optar  per mantenir el pas públic i establir les servituds de pas peatonal.  Així en la Memòria Justificativa del Pla General troben que en la pàgina 36 quan parla de la xarxa municipal de comunicacions la defineix com “constituida por el conjunto de caminos señalados en los Planos de Ordenación : caminos existentes públicos, caminos existentes que siendo privados se propone su paso al dominio público y nuevos caminos.” I a continuació es nombraven els sis camins sobre els qual s’establia la servitud. En el Programa d’Actuació i en  l’Estudi Econòmico-Financer apareixia tot el referent per a la materialització d’aquesta voluntat urbanística. Com a resum direm que es preveia un cost d’expropiació de 44,8 milions de pesetes pels 29,9 Km. dels camins afectats. L’esmenació de deficiències del PGOU es va aprovar per l’Ajuntament Ple de dia 23 de maig de 1990.

Eliminació de la servitud i defensa legal

  La Comissió Provincial d’Urbanisme va aprovar el Pla General el 14 de setembre de 1990 però amb la prescripció número 6, tan coneguda, que deia: “Los accesos a la costa Norte deben continuar siendo privados en defensa de sus valores ambientales.” Es a dir, que primer la CPU  ho va posar com a condició a esmenar i després la fa eliminar. Això va suposar per a l’ajuntament canviar plànols i suprimir totes les referàncies a les servituds en la Memòria Justificativa, el Programa d’Actuació i en l’Estudi Econòmico-financer  del Pla. També alhora va començar una defensa per la via jurídica que va anar de derrota en derrota fins a la victòria final en l’ultima oportunitat possible, quan el Tribunal Suprem el dia 18 d’octubre de 2001va estimar el recurs de cassació, defensat pel misser pollencí Miquel Ripoll.  La resolució del Tribunal Suprem ordenava: “5º.- Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada.”

  Si bé la resolució de l’alt tribunal es clara i diàfana, en canvi ja ham passat més d’onze anys i no s’ha fet res efectiu per a modificar el Pla General per tal de tornar a incorporar en els plànols i en els documents escrits l’establiment de les servituds eliminades tal com ja s’ha mencionat anteriorment. Si bé es cert que s’han fet algunes actuacions, dues  propostes de regulació, una per al camí de Ternelles i l’altre per als camins d’Ariant, per part de l’ajuntament prèvia petició del Consell de Mallorca i uns acords per part de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori d’unes suposades constitucions de les servituds, encara que amb clara contradicció amb la resolució del Tribunal Suprem.

Que vol dir establir i/o imposar un accés a la mar i/o una servitud de pas ( o constituir)

  L’establiment de servitud  de pas peatonal d’accés a la costa, a les platges o al litoral, com indistintament les anomena el Pla General, es la definida per l’article 28.2 de la Llei de Costes i l’article 52 del seu  Reglament. La servitud d’accés a la mar consisteix en la previsió d’accessos sobre el territori en el planejament urbanístic per tal de poder-los executar i convertir-los en vies transitables, ja siguin per a vianants o rodades. Es a dir, la servitud es una previsió sobre el planejament urbanístic la qual una vegada executada es converteix en accés públic com una altre via qualsevol. Així, el punt 4rt de l’article 52 del Reglament diu “L’obtenció dels terrenys que siguin necessaris per a l’efectivitat de la servitud d’accés a la mar (o servitud de pas), se realitzarà pels mecanismes previstos en la legislació urbanística.”. En aquest cas, tal com ja preveu el Pla General, els terrenys s’han d’obtenir mitjançant l’expropiació. En el nostre cas, els sis camins d’accés a la mar previstos s’han de convertir en públics però no en privats d’ús públic com s’ha repetit i es va encara dient. Altra cosa seria si aquets camins o alguns d’ells fossin públics, on l’establiment de la servitud decauria per absurda.

  Una altre consideració important es que l’accés a la mar, el fet d’anar-hi no la via, es per si mateix públic i gratuït, es a dir lliura i sense possibilitat de restricció a un nombre determinat ni de dies, per quan es vulnerarien els drets constitucionals de llibertat de trànsit.

Sobre l’efectivitat de les servituds suposadament constituïdes: Ternelles i Ariant

  Suposant que donem per ben constituïdes ( o establertes o imposades) les dues servituds sobre els camins de Ternelles i Ariant, vol dir això que ja son efectives com volen insinuar alguns polítics i juristes?. Jo mantenc que no és efectiva, per quan encara no s’ha fet  l’expropiació del camí, ni l’Ajuntament es el titular del domini públic, ni l’accés es lliure ni públic, ni si exerceix les funcions de policia que pertoca als camins de la xarxa municipal. En el cas de Ternelles, en el moment que la propietat no deixi passar més, ja no es podrà passar, ni l’Ajuntament tendrà cap força legal per fer-ho. Les sentències que hi ha hagut sobre la “suposada” constitució de la servitud (o establiment o imposició) en cap moment es dona per fet que sigui efectiva, si no que el fet de constituir-la (o establir-la o imposar-la) no es causa de prèvia indemnització o expropiació per quan es precisament la constitució ( o establiment o imposició) la que permet posteriorment l’expropiació dels terrenys amb les despeses que pertoquin.

  Queda dit.

                                                                                                    Jaume Cerdà i Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tota la informaciˇ del Festival... que tenim

Alternativa | 14 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

A Alternativa una vegada analitzada la informació que s'ens ha facilitat respecte a la gestió del Festival del 2012 consideram  que aquesta és insuficient i en aquest moment no donam el nostre suport a la intenció de l'equip de govern de nomenar director del Festival 2013 a Joan Valent. Consideram que és imprescindible que s'ens doni tota la informació i es convoqui una junta de portaveus com vam demanar a la nota conjunta 9 dels 17 regidors del ple

Després de llegir els dos informes d’intervenció (informe 4 de gener /informe 31 de gener), l'informe de la que era regidora de cultura, i les explicacions del ex-director del Festival (sense data) és clar que un dels punts que cal aclarir és la utilització d'aportacions privades que segon els informes d’intervenció havien de ser per les activitats que no eren concerts al Festival (cicles de cinema, literatura i arts plàstiques) i que es van a utilitzar per concerts de The World Orchestra. Com diu l'interventor no sembla en principi procedent que les ajudes del festival es puguin destinar a que els contractistes no hagin d'assumir costs que els correspon per contracte.

Cofinançament o sobrefinançament?

Al primer informe d’intervenció s'explica que l'Ajuntament va tenir coneixement de que la direcció del Festival havia obtingut un finançament de 35.000€ de la Fundació Camper, suposadament per finançar les activitats del festival no previstes per l'Ajuntament. En aquell moment la Fundació no va facilitar la documentació a l'Ajuntament, adduint que era una qüestió privada entre el Sr. Valent i l'esmentada fundació. Únicament es comptava amb les explicacions aportades per la direcció del festival, que després de varis requeriments realitzats per l'àrea de cultura, només havia aportat una mínima part dels justificants de la despesa realitzada.

Al segon informe s'indica com el 24 de gener s'havia rebut el text del conveni de patrocini entre la fundació Camper i l'associació cultural amics del festival de Pollença, al mateix s'aporta la quantitat de 35.000€ a l'esmentada associació per a les activitats del festival de música 2012, i especialment pel concert de la World Orchestra. Aquest és uns dels punts de conflicte. Els concerts de la World Orchestra eren una activitat organitzada i sufragada per l’Ajuntament i per la qual es va fer contracte amb l’empresa Fiordiligi, especificant que desplaçaments i allotjaments anaven a càrrec de l’adjudicatari.

A la seva explicació el senyor Valent diu que els concerts de la World Orchestra generaven un dèficit que es va cobrir amb part de l’aportació de Camper i que el va fer d’aquesta forma perquè abans l'ex-regidora de cultura va procedir igual amb les aportacions de l’Hotel Formentor i el Govern Balear.

Al segon informe d’intervenció parla d’una factura de l'Institut Balear de la Joventut per import de 27.696,92€ per l'allotjament a l´alberg de la Victòria dels músics de la World Orchestra. Quan aquesta actuació, va ser directament contractada per l'Ajuntament de Pollença, i el plec de prescripcions tècniques estableix com obligació de l'adjudicatari: “ Son despeses a càrrec de l'adjudicatari: les despeses de viatge i allotjament”.

Allotjament a l'Hotel Formentor

Al segon informe es comenta que a un correu electrònic del director artístic del 24 de juliol de 2012 s’indica que part dels fons aportats per Camper s’han utilitzat pel pagament dels allotjament de diferents participants al Festival que es contradiu amb informació facilitada per l'àrea de cultura segona la qual responsables de l’hotel Formentor manifesten que les esmentades persones s´allotjaren gratuïtament.

A la seva explicació el Senyor Valent explica que l’allotjament l’havia pagat l’Hotel Formentor però les dietes i els viatges els havia pagat la Fundació Camper

 Justificants

 Al segon informe l’interventor indica que falten justificar algunes despeses dels fons aportats per Fundació Camper (honoraris, exposició), músics de reforç per a l'Orquestra simfònica de Balears)

Entrades

- Al primer informe d’intervenció es posa de manifest la incorrecta gestió de les entrades duta a terme segons informa l´àrea de Cultura, per la Direcció del Festival. El director ha disposat d'un total de 325 entrades pel conjunt dels concerts del festival de música 2012, la qual cosa excedeix àmpliament les previsions de reserva per protocol previstes. L'àrea de cultura aporta els diversos requeriments realitzats a la direcció del festival, una vegada analitzada la justificació presentada, aquesta es troba inadequada, ja que un dels objectius fixats des de l´àrea d'hisenda era la rigorositat en tots els actes que afectin tant a despeses com a ingressos del festival.

-Sobre aquest tema l’escrit de l’ex-director del Festival no diu res, si que a la premsa va declarar que no podia negar més invitacions a convidats al Festival com en Norman Fostes que s’havien costejat el trasllat i l’estància.

- Finalment a la seva explicació l'ex-director del Festival afegeix com va assumir serveis del Festival que no estaven reflectits en cap despesa municipal: la presència de 4 persones de producció a temps complet durant els dos mesos del Festival, les infraestructures tècniques per les activitats a l’Hotel Formentor, despeses de les anomenades “de representació” i protocol, amb diferents personalitats, l’edició del catàleg general del Festival, manteniment i atenció permanents de la Oficina de Premsa del Festival, despeses de presentació del Festival a Barcelona i Madrid amb convocatòria i presència de l’Ajuntament de Pollença.

Conclusió

Hi ha  tota una sèrie de documentació que a dia d'avui encara no s'ens ha facilitat i que hauriam de conèixer per prendre la millor decisió respecte a la direcció del Festival 2013 el més aviat possible: conveni entre l'Associació d'amics del Festival de Pollença i la Fundació Camper, acords amb l'Hotel Formentor, Govern Balear, correus electrònics de la direcció artística on explicava les despeses finançades amb els fons aportats per Camper...

A Alternativa consideram inaudit que ens trobem en març en aquesta situació de la qual són responsables l'ex-regidora de Cultura, el batle i l'ex director del Festival. No entenem per què no s’ens va facilitar tota aquesta informació abans. No entenem per què s’ens va voler convocar a una reunió amb menys de 24 hores sense tota aquesta informació i després d’esperar mesos les explicacions del ex-director del Festival. No entenem per què el ex-director del Festival no va donar tota la informació que se li demanava abans. No entenem com a un tema tan important i que requereix el màxim consens estam a la situació que estam i que esperam es resolgui el més aviat possible amb una junta de portaveus i si cal amb una reunió amb el Senyor Valent

A aquesta reunió no només faltava gent, faltava informació.

Fotografia d'Elena Ballesteros (Última Hora)

 

Preguntes ple de febrer

Alternativa | 13 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquestes són les preguntes que vam presentar al darrer ple ordinari.

- Abans de presentar el projecte de pantalans flotants del Port de Pollença a Costes faran una reunió de portaveus per comentar i consensuar el projecte?

Va respondre el batle que no.

Es tracta de dos pantalans a Albercutx, que perllonguen pantalans ja existents al Passeig Colon; un al costat del torrent proper a la Base  i l'altre a l'espigón al principi del Passeig. Hem presentat diferents dubtes i ahir vam rebre la resposta per part del tècnic de medi ambient, el comentarem a un proper article.

- Quan pensen fer les properes reunions per parlar de l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública i el pressupost?

-Va contestar el batle que els pressuposts són una prioritat i que s'està a l'espera de la liquidació del 2012.

 - Respecte a l'Ordenança cal fer feina a partir de la sentència sobre el pagament duplicat a l'ocupació de la primera línia del Port de Pollença per tancar-la definitivament (article). Ara el tema de la primera línia haurà d'anar via cànon i no via tasa, per tant caldrà una adjudicació, com a les platges, però evidentment s'ha de simplificar de forma que sigui directa i automàtica.

- Pensen publicar el seu Pla d’Acció Municipal amb el conjunt dels projectes i de les actuacions que han desenvolupat al 2012?

El batle: intentaren publicar-ho.

No ell vam veure massa convençut i si quan deia que publicarien el pacte per a la Patrona del 2011 el va fer convençt i amb sorna...

- Publicaran les seves memòries, que segon el seu pacte de govern haurien de presentar dins el primer trimestre de cada any?

La resposta i la nostra opinió coincideixen amb l'anterior pregunta.

- Dia set d'abril és la mitja marató, si no està recepcionada l'obra del l'aparcament del pavelló tindrem un problema i gros  Quina data és la prevista para la seva recepció?

El batle va contestar que si tot va bé l'obra ja estarà finalitzada però no sabia si ja s'hauria fet la recepció.  Estan negociant aparcaments a solars propers.

- No pensen que caldria fer el Pla de mobilitat del Port de Pollença abans de fer qualsevol projecte de semipeatonalització de la primera línia?

La resposta del batle va ser que la segona fase del pla de mobilitat a tota aquesta zona es faria una vegada que es tingui clar que el projecte va endavant.

Consideram que és un error i que es tornen a cometre errors que ja vam patir a la passada legislatura. El projecte de mobilitat hauria de ser anterior al pla de mobilitat.

 - Pensen acceptar aportacions per millorar el Pla Director del Museu?

Va respondre l'ex regidora de cultura que sí.

 Ja us informarem de les aportacions que farem al Pla Director.

- Es recorrerà la darrera sentència respecte al camí de Ternelles? Tenen pensat fixar una partida per expropiar el seu ús públic?

El batle va respondre que el misser encara no l'havia passat l'informe i respecte a l'expropiació va contestar que si la propietat no demana l'expropiació no el farà.

Encara no ens han informat si es farà el recurs o no, dle tema de l'expropiació ja parlarem a altre article.

- S’han posat en contacte amb el govern per demanar la seva ajuda i col·laboració en el tema del pagament del projecte de l’Auditori? Han consultat si la situació pot ser similar a la del  Consell, que es nega a pagar subvencions compromeses a diferents pel·lícules per què no es van seguir el que marca la llei?

Respecte al tema del Consell, el batle va dir que no tenia ni idea del tema ( i això que el responsable és en Jaume Joan company del batle). Respecte al tema del Govern diu que ha demaant al mateix que els doblers que van tenir que tornar al 2007 (més o manco 173.00 euros) ara el Govern els utilitzés per pagar el projecte d'en Moneo.

- Quin sentit té pagar 1.754 euros a Canal 4 TV per una felicitació de Nadal i per un reportatge sobre el Pi de Sant Antoni?

La resposta del batle va ser ajudar econòmicament a un mitja de comunicació.

Una vergonya, si cal ajudar a una empresa privada cal començar per les del municipi i l'ajuda ha de tenir una repercusió positiva al municipi. 

Avui  vaga  contra les retallades de professorat, contra la llei de convivència, contra la precarietat a l'ensenyament, contra el decret de llengües, etc.. A les 12 h concentració davant de la Conselleria d'educació.

 

 

 

Mallorca platˇ de rodatge de cinema i publicitat

Alternativa | 12 Marš, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

El Consell Insular de Mallorca ha rebaixat la partida destinada a la Mallorca Film Comissió, que l'any passat era de 350.000 euros i enguany serà de 80.000 euros i no ha fet efectives les subvencions que tenia compromeses amb distintes productores, i aquestes estan que es pugen per les parets, i fins i tot s’està parlant ja de la mala imatge de Mallorca per les empreses audiovisuals.


Sembla que alguns polítics estan decebuts amb els resultats que està donant la Mallorca Film Comissions, no així els professionals del gremi que fan feina en ella. Els polítics decebuts es pensaven que perquè els exteriors ja sigui en la seva totalitat o parcialment estan enregistrats a Mallorca, al guió de la pel·lícula també Mallorca seria present, com si en Peter Jackson hagués substituït la “Terra Mitja” per Nova Zelanda a la pel·lícula “El Senyor del Anells”, quines ocurrències. Ja fa molt d’anys que no es fan “espanyolades” d’aquelles on en Raphael venia a cantar a Formentor i la pel·lícula estava cent per cent ambientada a Mallorca, on tots quan estàvem al cinema dèiem sorpresos “això és allà” “això altre és aquí” etc.

Cal tenir imaginació i el que avui és l’illa del Colomer prop de Cala Boquer demà pot ser la fortalesa japonesa d’Iwo Jima però per imaginar abans s’ha d’aprendre a pensar. 

Mentre alguns pensen que Mallorca tot just serveix perquè els turistes vinguin a passar les seves vacances,  WETA DIGITAL (companyia que ha fet els efectes visuals entre altres pel·lícules del Hobbit)  i  PIXAR han posat els seus ulls a la nostra maltractada universitat per la seva feina en el mon digital.  I és que el capital humà que hi ha a Mallorca al  maltractat sector audiovisual és espectacular , però com hem dit abans per aprofitar-ho fa falta  imaginació i...recursos.

Cloud Atlas

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb