URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Tota la informació del Festival... que tenim

Alternativa | 14 Març, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

A Alternativa una vegada analitzada la informació que s'ens ha facilitat respecte a la gestió del Festival del 2012 consideram  que aquesta és insuficient i en aquest moment no donam el nostre suport a la intenció de l'equip de govern de nomenar director del Festival 2013 a Joan Valent. Consideram que és imprescindible que s'ens doni tota la informació i es convoqui una junta de portaveus com vam demanar a la nota conjunta 9 dels 17 regidors del ple

Després de llegir els dos informes d’intervenció (informe 4 de gener /informe 31 de gener), l'informe de la que era regidora de cultura, i les explicacions del ex-director del Festival (sense data) és clar que un dels punts que cal aclarir és la utilització d'aportacions privades que segon els informes d’intervenció havien de ser per les activitats que no eren concerts al Festival (cicles de cinema, literatura i arts plàstiques) i que es van a utilitzar per concerts de The World Orchestra. Com diu l'interventor no sembla en principi procedent que les ajudes del festival es puguin destinar a que els contractistes no hagin d'assumir costs que els correspon per contracte.

Cofinançament o sobrefinançament?

Al primer informe d’intervenció s'explica que l'Ajuntament va tenir coneixement de que la direcció del Festival havia obtingut un finançament de 35.000€ de la Fundació Camper, suposadament per finançar les activitats del festival no previstes per l'Ajuntament. En aquell moment la Fundació no va facilitar la documentació a l'Ajuntament, adduint que era una qüestió privada entre el Sr. Valent i l'esmentada fundació. Únicament es comptava amb les explicacions aportades per la direcció del festival, que després de varis requeriments realitzats per l'àrea de cultura, només havia aportat una mínima part dels justificants de la despesa realitzada.

Al segon informe s'indica com el 24 de gener s'havia rebut el text del conveni de patrocini entre la fundació Camper i l'associació cultural amics del festival de Pollença, al mateix s'aporta la quantitat de 35.000€ a l'esmentada associació per a les activitats del festival de música 2012, i especialment pel concert de la World Orchestra. Aquest és uns dels punts de conflicte. Els concerts de la World Orchestra eren una activitat organitzada i sufragada per l’Ajuntament i per la qual es va fer contracte amb l’empresa Fiordiligi, especificant que desplaçaments i allotjaments anaven a càrrec de l’adjudicatari.

A la seva explicació el senyor Valent diu que els concerts de la World Orchestra generaven un dèficit que es va cobrir amb part de l’aportació de Camper i que el va fer d’aquesta forma perquè abans l'ex-regidora de cultura va procedir igual amb les aportacions de l’Hotel Formentor i el Govern Balear.

Al segon informe d’intervenció parla d’una factura de l'Institut Balear de la Joventut per import de 27.696,92€ per l'allotjament a l´alberg de la Victòria dels músics de la World Orchestra. Quan aquesta actuació, va ser directament contractada per l'Ajuntament de Pollença, i el plec de prescripcions tècniques estableix com obligació de l'adjudicatari: “ Son despeses a càrrec de l'adjudicatari: les despeses de viatge i allotjament”.

Allotjament a l'Hotel Formentor

Al segon informe es comenta que a un correu electrònic del director artístic del 24 de juliol de 2012 s’indica que part dels fons aportats per Camper s’han utilitzat pel pagament dels allotjament de diferents participants al Festival que es contradiu amb informació facilitada per l'àrea de cultura segona la qual responsables de l’hotel Formentor manifesten que les esmentades persones s´allotjaren gratuïtament.

A la seva explicació el Senyor Valent explica que l’allotjament l’havia pagat l’Hotel Formentor però les dietes i els viatges els havia pagat la Fundació Camper

 Justificants

 Al segon informe l’interventor indica que falten justificar algunes despeses dels fons aportats per Fundació Camper (honoraris, exposició), músics de reforç per a l'Orquestra simfònica de Balears)

Entrades

- Al primer informe d’intervenció es posa de manifest la incorrecta gestió de les entrades duta a terme segons informa l´àrea de Cultura, per la Direcció del Festival. El director ha disposat d'un total de 325 entrades pel conjunt dels concerts del festival de música 2012, la qual cosa excedeix àmpliament les previsions de reserva per protocol previstes. L'àrea de cultura aporta els diversos requeriments realitzats a la direcció del festival, una vegada analitzada la justificació presentada, aquesta es troba inadequada, ja que un dels objectius fixats des de l´àrea d'hisenda era la rigorositat en tots els actes que afectin tant a despeses com a ingressos del festival.

-Sobre aquest tema l’escrit de l’ex-director del Festival no diu res, si que a la premsa va declarar que no podia negar més invitacions a convidats al Festival com en Norman Fostes que s’havien costejat el trasllat i l’estància.

- Finalment a la seva explicació l'ex-director del Festival afegeix com va assumir serveis del Festival que no estaven reflectits en cap despesa municipal: la presència de 4 persones de producció a temps complet durant els dos mesos del Festival, les infraestructures tècniques per les activitats a l’Hotel Formentor, despeses de les anomenades “de representació” i protocol, amb diferents personalitats, l’edició del catàleg general del Festival, manteniment i atenció permanents de la Oficina de Premsa del Festival, despeses de presentació del Festival a Barcelona i Madrid amb convocatòria i presència de l’Ajuntament de Pollença.

Conclusió

Hi ha  tota una sèrie de documentació que a dia d'avui encara no s'ens ha facilitat i que hauriam de conèixer per prendre la millor decisió respecte a la direcció del Festival 2013 el més aviat possible: conveni entre l'Associació d'amics del Festival de Pollença i la Fundació Camper, acords amb l'Hotel Formentor, Govern Balear, correus electrònics de la direcció artística on explicava les despeses finançades amb els fons aportats per Camper...

A Alternativa consideram inaudit que ens trobem en març en aquesta situació de la qual són responsables l'ex-regidora de Cultura, el batle i l'ex director del Festival. No entenem per què no s’ens va facilitar tota aquesta informació abans. No entenem per què s’ens va voler convocar a una reunió amb menys de 24 hores sense tota aquesta informació i després d’esperar mesos les explicacions del ex-director del Festival. No entenem per què el ex-director del Festival no va donar tota la informació que se li demanava abans. No entenem com a un tema tan important i que requereix el màxim consens estam a la situació que estam i que esperam es resolgui el més aviat possible amb una junta de portaveus i si cal amb una reunió amb el Senyor Valent

A aquesta reunió no només faltava gent, faltava informació.

Fotografia d'Elena Ballesteros (Última Hora)

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb