URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Control de l'empresa de neteja viaria (Junta de 8 de gener)

Alternativa | 19 Març, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Continuam fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament. Ens sap greu no anar al dia en la publicació d'aquestes Juntes, que és una feinada ingrata. De fet som l'únic partit que publica aquestes actes, una feina que fem des de que tenim representació a l'Ajuntament.  

Publicam les actes senceres, respectant la llei de protecció de dades:

- 19 de juny de 2012

- 8 de gener de 2013

A nostra pàgina web trobareu més actes senceres, respectant la llei de protecció de dades.

A la Junta del 8 de gener , el més destacat va ser

- La dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació de 6 expedients disciplinari i sancionador per infracció urbanística:

- La dació de compte deresolucions de tres expedients sancionadors per infracció urbanística :

 

- Decret núm. 1196. Sanció de 4.305’06 euros per al canvi d’ús de caseta a habitatge i porxada.

- Decret núm. 1221. Sanció de 24.431 euros per obres de reforma i canvi d’ús a habitatge.

- Decret núm. 1222. Sanció de 34.783 euros per la construcció d’una piscina, una edificació annexa d’ús d’habitatge, amb porxada i magatzem, i un altre magatzem.

-  Dació de compte de la resolució de batlia núm. 1250, de 28 de desembre de 2012, d’atorgament de les subvencions de l’àrea de Cultura per a l’any 2012.

- Considerema que el més interessant d’aquesta Junta va ser la dació de compte de la proposta del regidor delegat de l’àrea de serveis en relació al compliment de la clàusula 50 del plec de Clàusules administratives del servei de seguiment de serveis de neteja viària:

Un tema pel que haviam demanat al ple de setembre de l’any passat (veure article), vam insistir al ple extraordinari convocat per l’oposició (article)

Això és el que diu la clàusula 50 del plec de condicions.

L’Ajuntament de Pollença mantindrà sobre els serveis, la titularitat i les potestats de direcció i de control necessàries per preservar el seu bon funcionament.

No obstant, per a la supervisió regular del funcionament es designarà, per part de l’Ajuntament i a proposta de l’empresa adjudicatària, una entitat o empresa responsable del seguiment habitual dels serveis de neteja viària.

L’objectiu d’aquesta supervisió externa és el de controlar les prestacions i en general verificar i assegurar que la prestació dels serveis aquest en condicions de satisfer les exigències operatives i els objectius de qualitat i paràmetres de sostenibilitat ambiental establerts en el present PPT.

A més, i essencialment, serà l’entitat responsable del càlcul dels paràmetres de qualitat determinats en l’ANNEX IV: SISTEMA DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT DEL SERVEI, pàg. 58, fet que determinarà l’assoliment dels objectius de qualitat marcats per la mateixa empresa adjudicatària en la seva oferta , i per tant el nivell de facturació variable de la mateixa.

A la vista dels informes emesos per l’entitat d’inspecció del servei, es determinaran per part de l'Ajuntament les possibles correccions o modificacions que s'estimin oportunes en l'organització i prestació del servei, les quals tindran caràcter obligatori per a l'adjudicatari.

El cost del servei de seguiment de la contracta serà a càrrec de l’empresa adjudicatària, amb un import de 15.000 € anuals (+ IVA).

La primera sorpresa és que al ple de setembre en resposta a una pregunta nostra el regidor de serveis va contestar que no hi havia empresa de seguiment, que pensaven que era el personal de l’Ajuntament el que havia de fer el seguiment, només tres mesos després es veu que va canviar d’idea.

L’empresa adjudicatària va presentar el 18 de gener de 2012 tres propostes d’entitats per a dur a terme el seguiment del servei segons l’estipulat a l’art. 50 del PPT.  O sigui la segona sorpresa és que es va tardar pràcticament un any en  designar a l’empresa.

La tercera qüestió sorprenent és que l’esmentat servei, el cost del qual està inclòs en el preu de la contracta, ha estat abonat a l’empresa adjudicatària en els exercicis 2011 i 2012, sense que el mateix s’hagi desenvolupat per causes no imputables al concessionari. Tot i que, atès que la manca de compliment no és imputable al concessionari, i per tant aquest no té la obligació de retornar o compensar aquest servei no desenvolupat, l’import del SSSNV ha estat compensat en els exercicis esmentats amb serveis complementaris en el marc de l’objecte del contracte. Un canvi al plec de condicions que no es podia fer i menys sense informar del mateix fins que es va demanar al ple.

Entre les entitats proposades (EGMA, GRAM, GESTALIS), el regidor va decidir que sigui l’entitat GRAM ja que és la única que acredita haver duit a terme anteriorment i en l’actualitat serveis similars a altres municipis de Mallorca) i atès que és una entitat que ha mostrat solvència en treballs desenvolupats per aquesta regidoria, a més d’haver demostrat disposar del rigor que requereix aquest tipus de servei. A Alternativa consideram que no és correcte que  la mateixa empresa encarregada de fer el seguiment de la contracta de neteja viària sigui l’empresa que fa les campanyes de sensibilització i comunicació contractades també per l’empresa de neteja viària. Es pot controlar a qui per altra part t’està pagant?


Els Indignats de Pollença, Soca i Arrel i Alternativa per Pollença us hi esperam dijous dia 21 de març de 2013 al Centre Cultural de Pollença a les 20h.

Per a més informació:

 


 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb