URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans, “Ni si, ni no, ni tot el contrari”, però els pollencins principals perjudicats

Alternativa | 10 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Com tots sabeu una gran part de pollencins tenen com una font d’ingressos l’arrendament d'habitatges a visitants que no desitgen passar les seves vacances a un hotel o un establiment similar per causes diverses: no estar sotmesos als horaris dels hotels, poder “sobreocupar” l’habitatge sense donar comptes a ningú,  la privacitat i  no haver de compartir zones comuns amb una gran quantitat de gent i darrerament. segons paraules d’alguns visitants, per la degradació que ha hagut a molt d’establiments hotelers amb “el tot inclòs”, que ha convertit l’hora de berenar al matí en“una pel·lícula d’indis”, sense parlar del perjudici que ha suposat per restaurants i bar.

Dimecres 5 de juny es va publicar al BOE la modificació de la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans) que deixa en la il·legalitat la majoria dels arrendaments que es fan a Pollença durant l’època estival amb una gran ambigüitat. Mitjançant aquesta modificació i la Llei Turística promoguda pel Conseller Delgado (els dels collons al cap) sembla que el Partit Popular vol destrossar l’economia pollencina .

La modificació de la LAU (modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos) que afecta als arrendaments d’estiu és la segúent:

Se añade una letra e) al artículo 5   d'arrendaments excluïts de l'aplicació de la llei, amb la següent redacció:

«e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y  equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en  canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida  a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.»...

I aquí és on comença l’ambigüitat ja que els que arrenden el seu habitatge a amics no capten aquest en canals d’oferta turística, o mitjançant immobiliàries regentades per “API’s” que per res són canals i ni promotors d’oferta turística, però anem a veure dos articles de la Llei Turística aprovada el passat estiu i que encara no té reglament:

Article 28 Activitat clandestina i oferta il·legal

1. La publicitat per qualsevol mitjà de difusió o la realització efectiva d’una activitat turística sense haver presentat la declaració responsable d’inici d’activitat té la consideració d’oferta il·legal o activitat clandestina i implica la incoació del corresponent expedient sancionador amb subjecció al que disposa aquesta llei.

2. Es prohibeix la utilització de denominacions de qualsevol activitat turística que puguin induir a error sobre la classificació, les categories o les característiques de l’activitat. Es prohibeix que els allotjaments no inscrits en els registres d’empreses, activitats i establiments turístics utilitzin les denominacions ‘de vacances’, ‘turística’ o similars.

3. Es consideren oferta i activitat il·legal la publicitat o la comercialització d’estades turístiques en habitatges, de les previstes en aquesta llei, no inscrites i que no compleixin els requisits que s’estableixen en el capítol IV del títol III d’aquesta llei.

Article 50 Comercialització

 1. Es poden comercialitzar estades turístiques de curta durada en habitatges unifamiliars sempre que es dugui a terme pel propietari de l’habitatge o es faci per mitjà d’operadors o qualsevol dels canals de comercialització turística i sempre que s’ofereixi amb els serveis turístics a què es refereix l’article següent.

2. Sens perjudici de l’apartat anterior, s’entén que hi ha comercialització d’estades turístiques en habitatges quan no es pot acreditar, d’acord amb la normativa aplicable, que la contractació efectuada és conforme a la legislació sobre arrendaments urbans, rústics o a una altra llei especial. 

3. Les estades que es comercialitzin turísticament han de consistir en la cessió temporal del dret d’ús i gaudi de la totalitat de l’habitatge per períodes de temps no superior a dos mesos. No es permet formalitzar contractes per habitacions o fer coincidir al mateix habitatge usuaris que hagin formalitzat diferents contractes.

 4. Reglamentàriament es poden desenvolupar els requisits, les condicions, els límits i el contingut de l’activitat de comercialització d’estades turístiques enhabitatges. 

Per tant, si l’arrendament es fa mitjançant una Immobiliària on un “API” és present no importa sigui el titular de la mateixa. Jo personalment no entenc que s’hagi de derivar a la llei turística ja que les immobiliàries no són per res subministradors de serveis turístics, encara  que la tasca d’una immobiliària és vendre i arrendar immobles.

Si teniu pensat arrendar la vostra propietat l’estiu a visitants (obviarem el terme “turistes” per raons que s’entenen) tot  i estar subjecte a les interpretacions que es facin de les dues lleis és convenient:

-          Que una empresa dedicada als arrendaments  posi la vostra propietat a pàgines web de caire turístic (puertopollensa.com, ownersdirect.com, homeway.es, niumba.com, etc).

-          Que sigui una immobiliària qui posi a les vostres propietats cartells amb “SE ALQUILA” als balcons o finestres.

-          Si contracteu un intermediari, que aquest tingui una oficina física, ja que en cas d’inspecció serà l’empresa intermediari qui respongui de l’arrendament, ja que aquesta demostrarà la captació no haurà estat per un “canal turístic”.

-          Els preus s’han d’oferir per mesos, que és el normal als arrendaments “no turístics”, indicant que els períodes d’ocupació són negociables.

-          Poseu al mercat la vostra propietat els 12 mesos de l’any, no tot just a l’estiu i evitar els calendaris d’ocupació a les vostres planes webs personals, ja els posaran les immobiliàries si ho troben adient.

-          Eviteu fer vosaltres les neteges “entre setmana”, contracteu una empresa de neteja i que  la factura oficial sigui a nom dels “inquilins”.

-          Heu de fer un contracte de lloguer com cal amb l’inquilí, remarcant amb negreta si fa falta les despeses estimades d’electricitat i aigua que haurà al preu final. 

       Aquestes recomanacions poden ajudar a l’hora de fer interpretacions però el que heu de tenir en compte és que teòricament s’ha acabat l’arrendament com ara els coneixeu, malgrat la Conselleria de Turisme no tindrà per falta de pressupost una legió d’inspectors pentinant Pollença, però si han dit que seran implacables amb les denúncies, que la majoria són de les mateixes Comunitats de Propietaris de l’edifici.

També la fiscalitat canvia i molt però aquest tema el tocarem a una segona part d’aquest article.

 

(*) Miquel Sánchez a més de regidor és també l’interventor d’una empresa immobiliària.

   (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb