URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Cal retirar la LOMCE

Alternativa | 15 Juny, 2013 23:58 | facebook.com twitter.com

La PLATAFORMA CRIDA demana la RETIRADA DE LA LOMCE pels següents motius :

1. Perquè és una llei SENSE SUPORT NI PARTICIPACIÓ de la Comunitat educativa

La LOMCE ha aconseguit el rebuig de la gran majoria de la comunitat educativa i no té el suport de la comunitat científica, ni dels agents socials, ni de la gran majoria de les forces polítiques. Sols el PP, els que gestionen l’economia de mercat i l’Església Catòlica donen suport a aquesta llei. S’ha renunciat al diàleg i s’ha apostat per la imposició.

La millora del sistema educatiu només serà possible si compta amb un ampli consens de la comunitat educativa i amb la implicació de tota la societat.

2. Perquè és una CONTRAREFORMA EDUCATIVA, regressiva en el temps (i en les idees) i contrària als principis i als valors d’un sistema realment democràtic

La LOMCE es fonamenta en criteris pedagògics caducs i s’allunya dels valors educatius (democràtics) més elementals i de la Constitució espanyola. Entén l’ensenyament públic com a beneficència no com un dret inalienable de la ciutadania.

3. Perquè és EXCLOENT enlloc d’INCLUSIVA

La LOMCE incrementa les desigualtats personals i socials i per això pretén subratllar les diferències en lloc d’assumir el paper irrenunciable de la inclusió i la integració de tot l’alumnat com eix vertebrador d’una societat més justa i democràtica. Des de l’educació primària

s’etiqueta i es classifica els alumnes encaminant-los a un itinerari predeterminat: avaluació final a primària, revàlides a ESO i a Batxillerat, 4-ESO amb àrees ja determinants pel futur acadèmic.

Una escola pública de qualitat intenta compensar les desigualtats per tal que els infants i els joves tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats de manera que la situación econòmica i social no sigui un element discriminatori.

4. Perquè és ELITISTA i SEGREGADORA

La LOMCE promou la segregació i l’especialització dels centres educatius en funció del context social i familiar. Preveu una especialització i una classificació dels centres segons la tipología de l’alumnat a partir dels resultats acadèmics. Així, l’Administració podrà assignar més recursos

econòmics, personals i materials, als centres amb millors resultats acadèmics, no en funció de les necessitats educatives de l’alumnat o del centre, contràriament a allò que caldria fer per combatre el fracàs escolar. (1)

5. Perquè és SEXISTA enlloc de COEDUCADORA

La LOMCE legitima concerts educatius que discriminen per raó de sexe, tot i que la Constitució Espanyola a l’article 14 diu “ Tots els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”, i que diverses sentències del Tribunal Suprem consideren il·legal que se subvencionin amb diners públics centres educatius que discriminen i separen l’alumnat segons el sexe.

6. Perquè oblida l’EDUCACIÓ INTEGRAL de les persones

La LOMCE oblida que l’educació és una eina per educar les persones de forma integral com a ciutadans democràtics, crítics, creatius, participatius i compromesos. (2) Centra els seus objectius en la valoració quantitativa dels resultats (exàmens, notes, revàlides) enlloc de centrar-se en els processos d’ensenyament-aprenentatge, i posa l’èmfasi en les llengües i les matemàtiques oblidant-se de les humanitats i de les arts: la filosofia, la història, la literatura, la música, les arts plàstiques, l’educació per la pau, l’educació emocional, l’educació per al ciutadania,…

7. Perquè afavoreix L’ADOCTRINAMENT I ELS PRIVILEGIS de l’Església catòlica

La LOMCE és una llei que afavoreix clarament un sector de la societat, concretament l’Església Catòlica. Afavoreix més concerts educatius amb les escoles concertades confessionals, especialment en la modalitat de Batxillerat, i amb escoles que discriminen per sexe vinculades majoritàriament a l’Opus Dei. I manté un tracte privilegiat a l’Església catòlica establint, com a àrea curricular, l’assignatura de Religió en tots els nivells educatius.

8. Perquè és ANTIDEMOCRÀTICA ja que limita la participació de la comunitat educativa

La LOMCE suposa un fort atac a la democràcia participativa i real de la comunitat educativa en la gestió i en el control de l’educació. Elimina la capacitat de decisió dels Consells Escolars i els relega a òrgans purament consultius (els Consells Escolars eren l’únic òrgan de participación real de la comunitat educativa: famílies, alumnat i professorat i PAS). (3) Preveu un poder de decisió unipersonal en la figura del director/a, el qual decidirà sobre totes les qüestions de tipus pedagògic (aprovació de la PGA, del PEC, etc), de gestió econòmica i de personal docent. Es posa en perill la llibertat de càtedra, recollida a la Constitució Espanyola, i es trenca amb la transparència dels procediments administratius per a la configuració de les plantilles docents basats en els mèrits i la igualtat. Aquesta és ja una forma de privatització dels centres públics.

9. Perquè és CENTRALITZADORA

La LOMCE elimina la riquesa que suposa la diversitat cultural i lingüística dels pobles de l’Estat espanyol amb la voluntat d’uniformitzar i de controlar l’educació de tots els infants i joves menyspreant la seva identitat diferenciada. Amb la LOMCE, l’Estat controlarà la programació de es àrees bàsiques, l’alta inspecció marcarà els criteris i els continguts de les revàlides de final d’ ESO i Batxillerat, i farà el disseny del currículum bàsic que s’ha d’impartir “per tot” i “a tots”.

10. Perquè és COMPETITIVA enlloc de COOPERATIVA

Se prioritza l’individualisme i la competitivitat front a la cooperació i el diàleg. Els problemas s’individualitzen i les seves conseqüències recauen sobre les persones que els pateixen. Els que en surten guanyant són els més forts i els més rics. La competitivitat individual i la dels centres educatius és un eix bàsic a la LOMCE. Els centres amb els millors alumnes, amb els millors resultats, guanyaran la cursa i obtindran com a premi més recursos econòmics. Així, el fracàs d’uns es converteix en l’èxit d’uns altres. La classificació i la competició és el que estimula la cursa de l‘educació que condueix a produir maquinetes i no persones, a augmentar el fracàs escolar quan no preveu cap mesura per combatre-la.

11. Perquè és MERCANTILISTA I CLASSISTA

La LOMCE permet la introducció dels agents privats i es posa a les ordres de l’economia de mercat que ens ha conduit a la crisi actual. Se li permet apoderar-se del sistema educatiu, regulant, finançant i prestant serveis, substituint allò públic que permet la igualtat d’oportunitats i de drets. Es tracta de formar treballadors a les ordres del mercat, per un costat, i, per un altre, una elit que continuï amb el control i amb el sistema de sempre. Per això, adoctrina els alumnes en la competitivitat i en el mercantilisme com a valors bàsics de l’educació que ajudin a reproduir i a perpetuar els privilegis de la classe dominant.

12.- Perquè MENYSPREA LA CULTURA I LA LLENGUA

La LOMCE vol espanyolitzar (castellanitzar) tota Espanya i degrada les llengües cooficials a un nivell molt secundari, la qual cosa suposa un gran retrocés que ens situa a principis dels anys 80. El català, el basc, el gallec, no són matèries troncals ni específiques en el currículum bàsic.

Ara bé, el govern espanyol estarà obligat a sufragar el cost d’una escola privada si no hi ha oferta pública en la llengua vehicular que trii la família, a compte, això sí, de la comunitat autònoma corresponent.

13. Perquè és TECNÒCRATA I INDIVIDUALISTA

La LOMCE defineix els seus objectius educatius centrats en una valoració quantitativa dels resultats amb un interès exclussivament tecnocràtic (les revàlides es converteixen en una obsessió per a la classificació i l’etiquetatge de l’alumnat a més a més d’un mecanisme de control del currículum). Pretén treure al mercat empleats que produeixin, que no importa que pensin, tan sols que siguin útils a l’economia de mercat. Ara més que mai resulta imprescindible enfortir la societat en base a la cooperació, a l’ajuda mútua per poder trobar sortides a aquesta situació de crisi, per no tornar caure en l’avaricia, en l’individualisme i en l’especulació.

La LOMCE converteix les TIC en un element metodològic d’individualització. La cultura digital a l’aula es planteja en base a una disminució de costos d’altres recursos de suport i de reforç, apostant per un ensenyament més individualitzat que condueix a una reducció de professorat i a la massificació de les aules amb alumnes connectats a un ordinador. No es contemplen les enormes possibilitats d’utilització de les TIC com a un recurs més per a la investigació, per a la creació i per a la col·laboració.

14.- Perquè es presenta SENSE DOTACIÓ ECONÒMICA SUFICIENT

La LOMCE es presenta amb una manca absoluta de recursos econòmics per dur-la endavant. Tanmateix a la memòria econòmica no es prioritza la inversió en educació sinó l’estalvi dels costos i la reducció del nombre de professorat: “ L’eix d’aquesta reforma no és de cap manera l’increment de la inversió en educació si no la millora de la eficàcia i eficiència dels recursos disponibles”. Segons aquesta memòria econòmica, el govern central assumirà els costos directes (com les revàlides), mentre que les CCAA han d’assumir els costos indirectes i de consolidació tals com el reforç de la FP o dels itineraris de 4t d’ESO. Què passarà si la CCAA no disposa de dotació suficient?. El govern central preveu un increment de la despesa en educació en 3 anys d’uns 400 M€ quan s’han retallat 1.700M€ durant el curs 2011/12 (6.700M€ des del 2010).

No podem confiar en una dotació suficient que pugui desenvolupar la LOMCE quan l’única realitat que coneixem i que es defensa des del govern és la retallada en el pressupost d’educació.


 

 

 

 

 (Segueix)

Necessiten voluntaris pel Plesbiscit ciutadà 23 i 30 de juny

Alternativa | 15 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Del 23 al 30 es fa una crida a tota la ciutadania, a totes les marees, assemblees, associacions, organitzacions i col·lectius a confluir en les jornades del plebiscit ciutadà, una eina a través de la qual  la població canalitza la presa de decisions davant actuacions que repercuteixen en l'interès general de la societat. Veure pàgina "Plesbiscito Ciudadano":

 

"Farts i fartes ja de la falta de Democràcia i de transparència, de la vulneració dels nostres Drets socials i ambientals; de la pèrdua dels Serveis Públics (Educació, Sanitat, Habitatge, Ocupació, Dependència, Serveis socials…), de la corrupció, del deute il·legítim i odios, de les retallades, de les privatitzacions i d'un sense fi de despropòsits més…, s'ha convocat, del 23 al 30 de juny, un PLEBISCIT CIUTADÀ en tot el país.La pressió dels mercats financers, el deute il·legítim creada pel sistema financer especulatiu i les brutals polítiques d'ajust dirigides contra la majoria de la societat, juntament amb la corrupció i la pèrdua de legitimitat de les institucions, estan causant al nostre país la major crisi de la democràcia de les últimes dècades."

Al cas de Pollença  els Indignats organitzen aquest plesbiscit, al seu perfil de facebook us podeu posar en contacte amb ells per ajudar i participar. Cal posar en marxa el major nombre d'urnes possibles, se necessita gent perquè aquesta acció sigui un autèntic èxit de la ciutadania.T'animes?
http://mareaciudadana.blogspot.com.es/p/plebiscito.html

Més informació:
-Document amb tota la informació necessària per entendre el plebiscit:
https://docs.google.com/document/d/1dd0on5tbcz5t3xjsu4y23_yuiafq3uxjdo_noqwpegc/edit
-Formulari per col·laborar com volutari/a: http://mareaciudadana.blogspot.com.es/p/plebiscito.html
-Grups provincials de Facebook:
http://mareaciudadana.blogspot.com.es/2013/05/grupos-provinciales-de-facebook-para-el.html
-Cartelleria:
http://mareaciudadana.blogspot.com.es/p/blog-page.html
-Com acudir a les reunions online:
http://youtu.be/04tc1vwcvmm (Tots els dijous a les 21:30 h.)
-Web: http://plebiscitovinculante.wordpress.com/
-Contacte: plebiscito.mareaciudadana@gmail.com

El plesbiscit és una eina de democràcia participativa i pot ser convocada, organitzada i duta a terme des de la ciutadania.

La diferència principal entre plebiscit i referèndum és que el plebiscit és un pronunciament previ del la ciutadania a l'hora d'impulsar canvis legislatius que finalment seran aprovades o no en referèndum.

El plebiscit, depenent del volum de participació es veurà recolzat pels següents articles de la Constitució:

Art.1
La sobirania resideix en el poble
2.La sobirania nacional resideix en el poble espanyol del que emanen els poders de l'Estat.

Art.23
1.Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics directament o per mitjà de representants (.....)

En cas que el govern desatenga aquest pronunciament atemptaria contra els principis de representativitat i contra la nostra Carta Magna.

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb