URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ajornament del deute de l'Associaciˇ de Ve´ns d'eu moll (Junta del 21 de maig)

Alternativa | 10 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Continuam completant la publicació de les actes de les Juntes de Govern, fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament. De fet som l'únic partit que publica aquestes. a la nostra pàgina web trobareu  actes senceres de les Juntes, respectant la llei de protecció de dades. Evidentment la nostra expulsió de la Junta de Govern a més d'evitar la feina de control directe que feim, dificulta aquesta feina de publicació  ja que ara rebrem les actes amb més retard

-  Junta del 21 de maig.

A aquesta Junta  el més destacat és que es va aprovar amb la nostra abstenció ajornar el  pagament  del cànon El deute pendent és de 58.840,12 euros. per l’explotació de les platges a l'Associació de Veïns d'eu moll de la temporada 2009.  Aquest ajornament és una prova més del que haviam avisat a maig del 2012, les dificultats de l'AAVV per fer front als seus pagaments ( La explotació de les platges 2012 més dubtes que mai.) al que hem d'afegir l'incompliment del plec de condicions  (Qui és el responsable de la imatge del municipi?).

Tot aquest tema afecta a un tema tan important i seriosa com és la gestió de les platges es segueix actuant sense serietat ni responsabilitat, incomplint els plecs de condicions. 

La Junta va resoldre amb la nostra abstenció:

1r.-Aprovar l’ajornament del deute pendent d’abonament de l’Associació de Veïns per import de 58.840,12 € del dia 25/09/2012 fins dia 25/05/2013.

2n.-Concedir el fraccionament del deute fins el dia  25 de maig de 2014, modificant els terminis acordats en la Junta de Govern de 15 de novembre de 2011-

3r.- L’associació haurà de satisfer en períodes mensuals les següents quantitats incrementades per l’interès legal (art. 65.4 de la Llei General Tributària), comptat a partir del 25/09/2012.

PERÍODE

DEUTE PENDENT

CAPITAL

INTERESOS

QUOTA A PAGAR

25/05/2013

58.840,12 €

4.526,17 €

1.569,07 €

6.095,24 €

25/06/2013

54.313,95 €

4.526,17 €

181,05 €

4.707,22 €

25/07/2013

49.787,78 €

4.526,17 €

165,96 €

4.692,13 €

25/08/2013

45.261,61 €

4.526,17 €

150,87 €

4.677,04 €

25/09/2013

40.735,44 €

4.526,17 €

135,78 €

4.661,95 €

25/10/2013

36.209,27 €

4.526,17 €

120,70 €

4.646,87 €

25/11/2013

31.683,10 €

4.526,17 €

105,61 €

4.631,78 €

25/12/2013

27.156,93 €

4.526,17 €

90,52 €

4.616,69 €

25/01/2014

22.630,76 €

4.526,17 €

75,44 €

4.601,61 €

25/02/2014

18.104,59 €

4.526,17 €

60,35 €

4.586,52 €

25/03/2014

13.578,42 €

4.526,17 €

45,26 €

4.571,43 €

25/04/2014

9.052,25 €

4.526,17 €

30,17 €

4.556,34 €

25/05/2014

4.526,08 €

4.526,08 €

15,09 €

4.541,17 €

*El tipus d’interès aplicat és, d’acord amb l’article 65.4. de la Llei General Tributària, l’interès legal vigent fixat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, del 4%, sense prejudici de posteriors modificacions

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests pagaments, es procedirà a l’inici de la via de constrenyiment, amb la conseqüent execució de la garantia aportada.

 

 


 

 

 

Suport real a la vaga en educaciˇ.

Alternativa | 09 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Al ple del mes de juny es va aprovar la moció presentada per PSM. CiU, Lliga, Alternativa i PSOE de rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre el tractament integrat de llengües TIL als centres educatius amb els vots a favor de Lliga, Alternativa, PSOE, CiU, PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i  l'abstenció de PP i UMP.  (article)

A proposta d’Alternativa a la moció havia un punt que era donar suport a la vaga indefinida proposada per part de l'Assemblea de docents i que té com punt de partida aconseguir la derogació del decret del TIL.

Des de l'aprovació de la moció la Conselleria no només no ha negociat sinó que ha actuat d'una forma que podem qualificar de dictatorial. Per començar va expedientar a tres directors d'instituts de Menorca simplement per opinar el mateix que després ha corraborat el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears:"El fi no justifica els mitjans en un estat de dret", afirmen els magistrats, que recorden al govern del PP que en aquest procediment no ha permès a la comunitat educativa participar i opinar sobre la implantació del TIL i que ha  obviat passes obligatòries i imprescindibles com "la manca d'un informe de la Universitat de les Illes Balears" o tenir el compte el dictamen del Consell Consultiu.

La reacció de l'Executiu de fer un decret llei per esquivar aquesta suspensió cautelar és totalment contrària al que és un estat de dret.

El decret llei que el govern ha aprovat per mantenir l'aplicació del TIL

Ara una vegada que la vaga indefinida ha estat convocada per l’Assemblea de docents i els sindicats STEI i CCOO consideram que el que es va aprovar a la moció no pot ser simplement una declaració d’intencions sinó l’Ajuntament s’ha de posar en contacte amb els convocant de la vaga i oferir-les la col·laboració que necessitin i sigui possible. Per exemple la cessió d’espais municipals per a la realització d’assemblees o actes a favor de la vaga...

 

 

TrilingŘes

Alternativa | 08 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

D'on ens surten ara aquests desenfreïts de santinbanquis de la il·legalitat educativa? Vol dir que els tribunals els prohibeixen una mangarrufa centralista i malfactora de l'ensenyament i ells ho arreglen amb un decret embullós com els del claudillo!!! I ara veurem els jutges que en diran, meam si es deixaran safalcar per la caverna pepera.

 

 

CAIXA DE RESISTÈNCIA DE L'ASSEMBLEA DE DOCENTS

Feim públic el número de compte corrent de la Caixa de resistència per a la VAGA INDEFINIDA. Les regles del seu funcionament es varen aprovar a l'assemblea de dia 30 d'agost i ho podeu llegir consultant l'acta.
El compte l'hem pogut obrir amb l'ajuda de l'Obra Cultural Balear que ha posat a la nostra disposició el seu CIF. Per tant, els ingressos s'han de fer a nom de l'OBRA CULTURAL BALEAR (sobre tot si són transferències electròniques).

2056-0009-74-4102003418
Caixa Colonya

 

 
 

 

MÚs del mateix

Alternativa | 07 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Vist el comportament antimallorquí i la incultura total dels nostres desgovernants, ens podríem demanar si encara el franquisme és viu.

 

 

 

El contracte del projecte de l'auditori nul de ple dret

Alternativa | 06 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Com us vam informar al seu dia (Això no és una innocentada. Pagar el projecte de l'auditori) l'equip de govern va incloure un partida pel pagament del projecte de l'auditori d'en Moneo (uns 150.000 euros)a la seva proposta del pressupost del 2013. Aquesta partida que havia estat acceptada per CiU  només es va retirar gràcies a que la resta de regidors ens vam oposar a la mateixa.

La presència de la partida es fonamentava en l'informe que a sol·licitud verbal d'alcaldia, van emetre dos lletrats el 7 de febrer de 2013 sobre si l'Ajuntament tenia o no obligació de pagar a l'arquitecte Rafel Moneo les despeses que, per un total de 104.716,32 euros (IVA no inclòs) per a la realització del projecte bàsic d'execució de l'auditori d'en Moneo segon carta de 26 de desembre de 2011 adreçada a l'arquitecte en Rafel Balaguer que la va presentar per registre municipal d'entrada el 11 de gener de 2012.

El primer que sorprèn és que a un tema tan important com aquest el batle faci una petició  oral i no per escrit. Igualment és sorprenent que en Moneo enviés la seva petició a una carta a l'arquitecte municipal en Rafel Balaguer.

Segon la carta en Moneo ajornava sine die  l'exigència de cobrar els seus honoraris (316.164,70 euros, un 7,5% del pressupost d'execució material)  però demanava a l'Ajuntament fer-se càrrec de les honoraris dels enginyers i del aparellador que el seu despatx ja havia pagat. També cal dir que l'arquitecte municipal recordava a l'escrit que va fer quan va registrar la carta a l'Ajuntament que el que era el president Matas s'havia compromès a formalitzar l'encàrrec professional a l'arquitecte Moneo a través del Govern de la CAIB.

A la llarga cronologia de tot el que va ser el projecte faraònic i disbarat de l'auditori ni l'Ajuntament de Pollença, ni el Govern van arribar mai a redactar el contracte administratiu de l'encàrrec a Moneo, al moment de redactat l'informe tampoc constava que el projecte definitiu fos entregat a l'Ajuntament, tampoc resta clar a l'informe emès per l'arquitecte municipal si va ser el batle, en Joan Cerdà o el presidents del Govern, en Jaume Matas quins van encarregar la redacció del projecte.

Com diu l'informe dels lletrats textualment; "hi va haver un oblit total i absolut del procediment legalment establert per a la contractació... el contracte verbal d'encàrrec a l'arquitecte Sr. Moneo per a la elaboració del projecte tècnic  per a la construcció de la sala multifuncional a Pollença fou un contracte nul de ple dret."

El que és clar és que si es paga el projecte des d'Alternativa exigirem als responsables d'aquest conjunt d'irregularitats les responsabilitats que pertoquin pels danys causats.

 

 

 

 

Qui Ús el responsable de la imatge del municipi?

Alternativa | 05 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquest dies de principi del mes de setembre és quan comencem a fer balanç del que ha estat la temporada turística en tot el seus aspectes, com sabeu tots, dos del serveis més importants que contribueixen en aquesta imatge i molt són la “neteja viària” i “el servei de ombrel·les i gandules”, privatitzats per comoditat i sempre amb l’oposició de Alternativa.

La neteja viària ha estat molt deficient, sobre tot a la primera línia de platja on tot just s’ha tingut una atenció especial i tampoc amb molta cura al passeig marítim per a vianants, cal dir que la zona del Passeig Londres ha patit una gran deixadesa on sembla i dic sembla perquè a la pràctica no ho sé però les evidències estaven a la vista de tothom, que desprès del mig dia la brutícia s’anava acumulant minut a minut sense que ningú donés una nova granerada i així estava fins al dia següent.

 El tema de les gandules tres quarts del mateix, quan es va fer la concessió ja no veiem gens clares les puntuacions que l’Àrea de Medi Ambient anava donant a les propostes dels aspirants i que la quantitat de doblers  que oferia l’actual concessionari era excessiva pels temps que estem vivint i fins i tot les millores propostes ens sonaven a ciència-ficció, desprès la Regidora de Medi Ambient es va treure de la màniga que aquestes millores es podrien fer durant la duració de la concessió quan aquestes s’havien d’haver fet durant el primer any de la mateixa, malgrat tot, a Alternativa entenem que era impossible amb les recaptacions que havia aconseguit el concessionari.

Els turistes que ja duen molt d’anys vinent al Port de Pollença comenten que un temps entre les vuit i vuit i mitja del matí les gandules ja estaven col·locades al seu lloc per ser ocupades i que ara són ells el que han d’anar cercar-les del munt o bé si no han estat recollides el dia anterior ells mateixos la fan neta si fa falta i no apareix ningú del concessionari fins ben passades les deu del matí. Fent indagacions ens han comentat que el concessionari ha reduït molt nombre de treballadors per poder pagar la concessió a l’Ajuntament, Ajuntament que es va veure enlluernat per l’oferta del concessionari sense tenir en compte la situació econòmica que estem vivint.

Però això demanem qui és el responsable de la imatge del municipi? Un Ajuntament que tot just valora les ofertes per la quantitat de dígits de la mateixa? O un aspirant amb un estudi econòmic totalment irreal?

 

 

Indicador de direcció hauria de ser i no hi és

La Conselleria d'educaciˇ ha de negociar no expedientar.

Alternativa | 04 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Davant dels atacs per part del govern central i autonòmic a l’educació ; retallades, degradació laboral i social del docent, segregació de l'alumnat, atacs al català, menyspreus...i que tan bé resumia el vídeo fet per l'Assemblea de docents

 

 El curs passat va haver tres vagues en educació (a les que hem d’afegir una general), dues manifestacions per l'Educació i mes de deu concentracions a les que va participar activament la comunitat educativa de Pollença (tancades , manifestació a la Plaça Major...)

 

 

Davant de totes aquestes protestes  la Consellera d’Educació, que no sap res d'educació com ella mateixa va reconèixer, no va obrir cap  procés de diàleg i negociació... tot el contrari ha actuat com vertadera piròmana obrint expedients i cessant a tres directors d'instituts a Menorca quan els seus Consells Escolars de Centre, s'oposaven a l’aplicació del TIL (pels més interessats al tema mereix la pena llegir els antidemocràtics arguments de la Conselleria al BOIB; al que s'ha afegit la provocació final de suspendre als mateixos en la seva labor de professors. Una iniciativa que la Consellera ha tingut que admetre ha estat política.

Davant de la passivitat o  la tíbia resposta dels sindicats al passat curs, els docents es van anar organitzant de forma assemblaria i van crear l’Assemblea de docents que s’ha convertit en l’avantguarda de la lluita i les reivindicacions educatives.

Només el dilluns de matí la Conselleria després de mesos d’autoritarisme va convocar als sindicats obviant a l’Assemblea de docents, que al llarg de l’estiu ha demanat en diverses ocasions reunir-se amb la mateixa. A la reunió la Conselleria no va proposar cap iniciativa tangible respecte al TIL o a retirar els expedients polítics als directors de centre i va ser simplement l’escenificació d’una reunió sense contingut real. Davant d'aquesta irresponsable actitud el mateix dilluns d’hora baixa les assemblees de l’STEI, sindicat majoritari a l’educació van aprovar la convocatòria de vaga indefinida, a la que s'ha adherit Comissions Obreres i la CGT.

Ningú desitja una vaga, i molt menys en l'educació, però la vaga indefinida en educació  arriba davant d’una actitud totalment autoritària i irresponsable per part de la Conselleria que encara es troba a temps d'obrir una negociació de bons i de veres amb a partir del demanat per l’Assemblea de docents:

1-Retirada del decret de TIL
2-Retirada del projecte de decret de Convivència i la Llei de símbols.
3-Beques de transport i menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.
4-Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.
5-Substitucions immediates de les baixes.
6-Baixes 100% remunerades.
7-Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost.
8-Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l'1 de juny de 2012 i acompliment de l'acord salarial de 2008 per l'escola concertada.
9-Petició a la Conselleria d'Educació que insti al Govern Central a retirar la LOMCE.
10-Suspensió de tots els expedients sancionadors que s'iniciïn amb clara intenció repressiva prèviament i durant la vaga.

Aquestes inclouen drets dels alumnes, i per tant les famílies, i dels docents. Només recordar que el dilluns la Conselleria va oferir als sindicats negociar millores salarials i poca cosa més, i això ens va indignar molt als docents. Senyora Consellera, encara que li costi creure-ho, els docents d'aquestes illes SÍ ENS PREOCUPAM PEL PRESENT I EL FUTUR DE L'EDUCACIÓ.
Avui l'Assemblea de docents segueix amb la preparació de la vaga indefinida, com estava planificat i acordat si un procés negociador real no ho aturava i es fan les assemblees de votació de la vaga  a les quatre illes. Ahir ens comunicaven que ja disposaven de 4.200 signatures superant les 4000 que eren necessàries per poder convocar la vaga indefinida si així ho decideix l'assemblea.

- A la pàgina de l’Assemblea de docents trobareu molta informació i enllaços sobre el tema.

- A aquest mateix blog podeu llegir l’article; “Consens contra el TIL. No als experiments ideològics en educació.” on ja vam explicar la normativa del TIL i les opinions d’experts sobre els mateixos.

A tot aquest procés a més a més s'ha demostrat com les estructures de partits i sindicats creats al segle XIX són superades per moviments assemblearis com l'Assemblea de Docent.

 Un article de Guillem Barceló molt recomanale sobre l'Assemblea de docents.

 

 

Compte general 2012

Alternativa | 03 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

El passat 27 d'agost es va fer la Comissió Especial de Comptes i a continuació trobareu la documentació que s'ens va presentar a la mateixa en referència al Compte General de l'exercici 2012 i que es troba en exposició pública fins al 25 de setembre

-Informe intervenció

-Comptes Anuals Ajuntament 2012

-Comptes Anuals Ràdio 2012

-Comptes Anuals Residència 2012

-Comptes Anuals Música 2012

- Memòria EMSER.

- Estats comptable EMSER

El més lògic i normal és que aquesta documentació fos publicada a la pàgina web de l'Ajuntament. Cal recordar que per justificar la seva dedicació exclussiva al febrer de 2012 el regidor de noves tecnologies, David Alonso va dir que un dels seus objectius era

Gestió i dinamització del portal WEB municipal: Web hauria de ser canal vàlid per a la comunicació entre ciutadà i Ajuntament. Així com una eina de publicitat i màrqueting.

Un any i mig després ha hagut pocs canvis a la pàgina web i Alternativa continua fent la feina de comunicació i informació que hauria de fer l'Ajuntament. El Compte General és el mecanisme que posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. Permet, així mateix, controlar l’ús i destí que s’ha donat als fons públics, i és en definitiva, un mecanisme de control.


l'informe d'intervenció, que no realitza una fiscalització completa de totes i cada una de les operacions trobareu un examen limitat de les xifres i observacions respecte a les mateixes  per una millor comprensió dels mateix.

Podeu consultar què és Alternativa per Pollença, com s'organitza, com funciona i quins objectius té a la nostra pàgina web, així com actes de juntes de govern, plens,notes de premsa...

 

 

El pacte PP-PI i 4

Alternativa | 02 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

El passat dimecres el portaveu de CiU ens va informar de la delegació d'àrees als regidors de "que donen suport al PI", fet que agraïm. Esperam que aquesta informació als regidors de l'oposició no sigui una excepció i que sigui habitual a partir d'aquest moment. Valoram positivament que no s'augmentin les dedicacions exclusives, que es mantenen en tres, en mans dels regidors del PP (el batle, María Buades i David Alonso). A Alternativa per Pollença sempre hem defensat que si es fa feina en equip tres dedicacions exclusives són suficients per gestionar el municipi. Les del·legacions dels regidors de Convergència són:

Joan Ramon Mateu Torandell : Esports, Escola de Música i Normalització Lingüística.

Miquel Ramon Amengual: La delegació de la Cala Sant Vicens , Joventut i Banda de Música.

 El primer que sorprèn es que s'hagi tardat quasi un mes, des de que PP i PI van anunciar el seu acord de govern, per fer aquestes delegacions, un fet insòlit que no ha merescut cap explicació ni per part del PP ni per part de la PI.

La segona sorpresa ha estat veure que no es delegava en Michel l'àrea d'esport que havia gestionat com regidor d'UM durant vuit anys, des del 2003 al 2011, i que segon els seus companys l'havia fet tan i tan bé (opinió que evidentment no compartim).  A Alternativa per Pollença lamentam que el regidor Miquel Ramon  torni a  gestionar àrees a l'Ajuntament, ja que a  anteriors legislatures hem pogut constatar, a l'igual que ha fet l'auditoria, una gestió desastrosa e irregular per part del citat regidor; sent el responsable de temes com la  contractació oral de les pistes de tennis de Duva o l'incompliment del conveni amb el Club d'Equitació de Pollença, sent el regidor responsable de la inversió de 40.000 euros per part de l'Ajuntament al mateix a pesar de l'incompliment del conveni... I gestions com aquesta són les que van rebutjar amb el seu vot els ciutadans a les darreres eleccions municipals. 

  Respecte al repartiment d'àrees consideram que no té cap sentit separar Escola i Banda de Música i dividir Cultura entre el Batle, en Joan Ramon i en Michel, sobre tot tenint en compte el tarannà del Batle poc donat al diàleg i la coordinació.

La delegació de la Cala Sant Vicenç, com la del Port de Pollença, són delegacions nominals més que reals ja que al final  són altres regidors els que realment han de gestionar i resoldre els problemes que són greus i històrics.  L'àrea de joventut ha estat tradicionalment un àrea marginal amb poc pressupost ... A les dues àrees  hi ha molt de feina a fer i ara torna a gestionar-les un dels que va formar part dels equips de govern  responsables durant vuit anys d'aquest abandonament... Poques esperances podem tenir d'una millora de gestió a aquestes àrees. 

L'àrea de normalització lingüística serveix a la PI per rentar una mica la seva imatge ja que un partit que diu defensar la llengua, la cultura i les tradicions de les illes mai podria pactar amb l'actual Partit Popular. És prou hipòcrita  criticar les decisions del govern autonòmic del PP i governar amb el PP de Pollença com si fossin diferents

A  més a més des de que es va signar el pacte PP-PI ja hem constatat que  les forme autoritàries i antidemocràtiques del govern municipal no han desaparegut sinó que n'hi han anat a més. Mentre el portaveu de Convergència parla de fer "política en positiu" el que és cert és que PP ni Pi s'han passat pel "forro" les al·legacions als preus del Festival, presentades per la majoria de regidors, a les quals demanàvam l'ampliació del descompte als residents del 10 al 25 %. Un tema pel qual hem demanat  al perfil de facebook de Convergència i no hem obtengut cap resposta... Es veu que els ha durat ben poc això que deien per justificar el pacte de que  fomentarien el diàleg entre  tots els grups polítics.

És cert que a l'assemblea de la PI hi  ha persones que han entrat en política amb il·lusió i ganes de millorar el seu entorn, però per desgràcia també hi ha un bon grapat de persones que només volen viure de la política i altres que per la seva gestió pública no ens mereixen cap tipus de confiança. I per desgràcia el pacte amb el Partit Popular demostra que són aquestes darreres i no les primeres quins s'han imposat. 

Dir que la política educativa del Govern és impositiva, intervencionista, intolerant i regressionista i governar amb ells té un nom; hipocresia.

 

 


 

 

 

TIL

Alternativa | 01 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

 Les arrels i la mecànica del TIL

 

"Amb aquesta adaptació lliure en català de "All you fascists you´re bound to lose" del mestre Woody Guthrie, The Troubador Mules volem donar suport i fer-nos nostra la lluita i les reivindicacions de l'Assemblea de docents de les Balears."

 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb