URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

PP i Turisme ornitol˛gic?

Alternativa | 11 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

A la darrera Junta de Govern que va assistir el nostre portaveu (16 de juliol)  vam aprovar per unanimitat l'adjudicació del contracte de servei per a la realització d'un catàleg d'espècies d'ocells d'interès pel turista i  disseny de rutes i itineraris d'interès ornitològic. S'havien presentat tres pressuposts i es va triar l'oferta econòmica més avantatjosa que era la de l'entitat INSULA per import de 6.655 IVA inclòs.  Un catàleg on es reflecteixi l’estudi de les àrees d’importància ornitològica, la definició de les espècies, rutes i itineraris d’interès ornitològic i elaboració d’una proposta de punts i àrees on es pot desenvolupar el turisme ornitològic.

En relació a aquest catàleg el passat dilluns a la sala de plens es va fer la presentació per part de  Samuel Pinya Fernández (empresa Insula) del projecte de Turisme Ornitològic a Pollença. Una presentació que anava dirigida al teixit econòmic i turístic del municipi a la qual vam assistir més regidors que empreses. Havia representació de l'associació hotelera, empreses d'activitats a la natura, navegació... No va assistir cap representant dels habitatges vacacionals.

A Pollença tenim una gran  varietat d’hàbitats (costa, muntanya, zones humides...) , fet que propicia una elevada diversitat d’espècies d’ocells. Hi ha 369 espècies enregistrades (treball de camp  i bibliografia), el 83% de les espècies citades a l'arxipèlag balear.  Amb llocs únics a les Illes Balears, com són l’Albufereta o la península de Formentor.

A la xerrada es van destacar les espècies que podien ser més atractives pels turistes com l'àguila peixatera, la gavina roja, el virot petit...  i què els mesos més atractius per aquest tipus de turisme (primavera - tardor)  podien permetre allargar les temporades També es van explicar altres iniciatives de turisme ornitològic com Birding Calvia, Birding in Extremadura... o com un país com Costa Rica ha fonamentat el seu turisme en el turisme de natura. Igualment ens van explicar les formes de promoció d'aquest tipus de turisme als mercats internacionals; publicacions especialitzades, fires, entitats conservacionistes...

Per desenvolupar aquest tipus de turisme cal l'adhesió del teixit socioeconòmic al mateix i a la xerrada es va parlar de la necessitat d'adaptar els serveis turístics  per atraure aquest tipus de turisme (lloguer de material òptic i guies, berenar matiner, formació del personal...).

En definitiva és un tema molt interessant però que necessita una implicació tan de les empreses privades com de les institucions públiques i de moment no podem ser gaire optimistes a aquest tema quan l'Ajuntament ha estat incapaç de crear el Consorci de Turisme, i sobre tot quan  el govern del PP el que ha tancat un actiu tan important com era el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola i ha suprimit la plaça de directora de la la Reserva Natural de l'Albufereta. 

Si realment es vol apostar pel turisme de natura abans de fer coses noves, que es fan més per propaganda que per convenciment, el que cal és tenir cura del que ja tenim. Fer catàlegs d'ocells mentre es redueixen els mitjans a les dues nostres principals zones humides sembla una broma de mal gust i un insult a la inteligència.

Albercocs i cireres

 

PP-PI d'esquenes al ple 2.

Alternativa | 10 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple vam ratificar per unanimitat  la resolució de Batlia núm. 646 de dia 29 de juliol de 2013

Es tracta del decret mitjançant el qual després de diverses negociacions s'ha resolt la reducció de determinats beneficis i ajudes socials dels empleats públics en el marc de mesures a adoptar per la reducció del dèficit públic i la contenció de despeses del personal. La reducció consisteix  en la modificació de les prestacions socials del funcionaris i personal laboral. El nou acord limita les ajudes assistencials mèdiques a 1.200€ anuals per unitat familiar i proporcional a la jornada efectiva de feina. Evidentment res a dir d'aquest esforç que fan els empleats ,i que han acceptat els seus representants sindicals. Cal dir que una minoria aprofitaven anteriorment de la falta de límits d'aquestes ajudes per abusar de les mateixes el que s'evitarà ara amb aquests límits.

El que no podem acceptar i així el vam denunciar tots els grups de l'oposició (s'autoajuden per decret)  és que aprofitant aquesta aprovació el batle hagi fet el decret de batlia 649 fent extensiva la resolució anterior  als  polítics amb dedicació exclusiva de l'equip de govern i al personal eventual (càrrecs de confiança). I això a pesar de l'advertiment de la Secretària de l'Ajuntament en el que diu clarament:

"... les negociacions dutes a terme amb els representants dels empleats públics per a fixar ajudes i beneficis socials sols poden aplicar-se al conjunt d'empleats públics al servei de la corresponent administració pública atesa la manca de competència de les corresponents "meses" per a negociar les condicions de treball dels membres electes al no tenir la condició d'empleats públics"

O sigui el batle i els regidors amb dedicació exclusiva "teòricament per reduir el dèficit i contenir les despeses" s'han atorgat unes ajudes que no els corresponen i les aproven a un organisme que no el pot fer com indica la Secretària, ja que és al ple on s'haurien d'haver aprovat.

Davant d'aquest abús els grups d'Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits vam registrar d'urgència una moció per evitar el mal ús de la figura de la dedicació exclusiva que feien, i impedir que els puguin cobrar aquestes ajudes, que no es va arribar a debatre (el ple va finalitzar abans).

A aquest cas igual que al que vam comentar ahir el PI a l'equip de govern és corresponsable d'aquesta greu irregularitat a la que s'han saltat l'advertiment de la Secretària, el ple municipal i  la tan necessària austeritat als temps actuals, de la qual els polítics som els primers que hem de donar exemple.

 

 

 

PP i PI d'esquenes al ple

Alternativa | 09 Octubre, 2013 00:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple es fer la resolució de reclamacions i aprovació definitiva de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença. L'esmena que vam presentar els grups de l'oposició de mantenir al ple l'aprovació dels preus del Festival va ser aprovada per 9 vots a favor; A, PSOE, UMP, PSM, Esquerra, no adscrits i l'abstenció de PP i PI.  L'ordenança esmenada va ser aprovada per unanimitat.

Com recordareu tots els grups de l'oposició, que representam a la majoria dels ciutadans vam presentar al·legacions a l'aprovació inicial dels preus(veure article sobre el tema).Proposàvem que el descompte pels residents a Pollença sigui del 25% en comptes del 10% i consideràvem que era injustificable el canvi proposat per l'equip de govern a l'ordenança de que sigui la Junta de Govern i no el ple de l'Ajuntament qui  fixi els preus del Festival.  La proposta de l'equip de govern era rebutjar les nostres dues al·legacions.

Un govern municipal democràtic hagués fet  un ple extraordinari (amb la vaga de la Simfònica va haver temps) i hagués acceptat el que li demanàvem 9 dels 17 regidors de l'Ajuntament.  No només no es va fer aquell ple extraordinari sinó que van presentar l'aprovació definitiva al ple ordinari de setembre, quan ja havia finalitzat el Festival i a més a més rebutjaven les dues nostres al·legacions. De traca. Què sentit té intentar rebutjar al ple el que vol la majoria del ple?

Respecte a l'ampliació del descompte als residents del 10 al 25 % un informe d'Intervenció reconeixia que encara que ja hagués passat el Festival es podia fer de forma retroactiva. Els grups de l'oposició vam mostrar més seny que els que ens governen i davant de les explicacions de l'interventor dels problemes que podia significar fer ara pagaments retroactius per la tresoreria municipal vam decidir retirar aquesta al·legació esperam que l'equip de govern apliqui aquest descompte al Festival del 2014.

El que no vam retirar és el nostre rebuig a la proposta de l'equip de govern de que els preus siguin fixat per la Junta de Govern i no pel ple i no per la Junta de Govern. Al·legació que sorprenentment tampoc havia estat acceptada per l'equip de govern, el que ens va obliga a esmenar la proposta de l'equip de govern per aprovar l'ordenança definitiva.

Aquest punt va demostrar el ràpidament que els regidors de CiU han oblidat el consens i noves relacions amb l'oposició de la que parlaven  quan justificaven el seu pacte de govern amb el PP. Igualment van demostrar que tenen el mateix tarannà autoritari i perillós del PP pel qual el Ple i l'oposició són un emprenyo i millor si les coses es fan per decret o d'esquenes al ple.

Per altra part ja estam a la segona setmana d'octubre i no sabem res de la reunió que havia promès fer el batle a la segona setmana de setembre per valorar el Festival.

 

Gola, auditori, platges, educaciˇ...

Alternativa | 08 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

El darrer ple ordinari va finalitzar passades les 00:00 sense arribar als precs i preguntes. Aquests són alguns precs i preguntes que haviem presentat per escrit.

- Demanam que no es tingui cura i es recuperin els arbres amb els que es van reforestar la part de la zona humida de la Gola propera a la carretera. La falta d'aigua i protecció ha fet que la majoria dels mateixos en aquest moments es trobin en una situació precària.

- Quan ens facilitaran tota la informació sobre el projecte de l'auditori d'en Moneo que hem demanat per escrit? Té pensat el nou equip de govern pagar aquest projecte? Pot el grup de Convergència confirmar o no que el projecte va ser encarregat per l'anterior balte Joan Cerdà (els record que anava a la seva llista)? En cas afirmatiu per què es va saltar la llei de contractació pública?

- Quan s'ens facilitará l'informe de seguiment de les autoritzacions d'explotació temporal de platges en la temporada 2013.

- A que esperen per demanar la instal·lació del joc infantil alternatiu als jocs que s'haurien d'haver instal·lats al 2012 a les platges dels Tamarells i Albercuitx segon plec de condicions.

- Ens poden explicar com és que el mòdul de banys de Cala Barques no ha funcionat des del principi de la temporada? Han comprovat les titulacions dels socorristes a peu de platja?

- Es troba l'AAVV d'eu moll al corrent dels seus pagaments tan al deute adquirit amb l'Ajuntament com al pagament de l'actual temporada? I la resta de concessionaris de les platges.

- Per què no es va avisar als veïns del carrer Pescador del Port de Pollença el seu tancament? Es poden explicar i facilitar els informes tècnics que van possibilitar aquest tancament?

- Per què el regidor d'educació no va participar de la Pujada al Puig per l'educació?

- El batle ha expressat a diferents mitjans de comunicació la seva oposició al calendari d'aplicació del TIL però de forma concreta que ha fet en aquest sentit; s'ha reunit amb qualsevol representant de la Conselleria d'Educació o del Govern? S'ha reunit amb altres batles del PP per fer alguna acció concreta? Ha fet qualque petició per escrit?


 - Els regidors del PI han valorat la possibilitat de trencar el seu pacte amb el PP a l'Ajuntament? No consideren que és incongruent governar amb un partit que per una decisió política d'atac a la llengua catalana ha provocat una vaga indefinida en educació? No consideren que sent dos dels seus regidors a més a més directors d'escola la seva actuació política resulta prou incoherent?

Troba les 99.970 diferències

El TIL i els mitjans de comunicaciˇ

Alternativa | 07 Octubre, 2013 00:05 | facebook.com twitter.com

Veig que els mitjans de comunicació varen organitzar debats damunt el TIL i la vaga de docents que hem tingut aquestes darreres 3 setmanes, el més curiós és que quan s’obrien els micròfons els oients o telespectadors que més cridaven eren els que amb un perfecte castellà de Valladolid ens detallaven els gran beneficis del TIL i quan algú els hi demanava si parlaven mallorquí la resposta era la mateixa “Lo entiendo pero no lo hablo”, poca cosa més podem dir.

No hi ha cap dubte que la part més dretana del PP on la única llengua vàlida és el castellà està intentant imposar i aniquilar les llengües pròpies de cada comunicat, de nosaltres depèn desactivar aquesta genteta que té de moment controlats el grans i no tan grans mitjans de comunicació, ja que de moment els membres del PP més “indígenes” a part de qualque acció més pel que diran a qualque ple de l’Ajuntament i amb alguna excepció callen com morts.

Un altre acció seria que tots el partits polítics i associacions culturals intentessin de territoris amb llengua pròpia que la “Real Academia de la Lengua” deixes de considerar “idioma español” a la llengua castellana, amb això tindrien alguna cosa guanyada ja que amb aquesta definició les altres llengües semblen estrangeres o d’altre planeta, tot això sense entrar amb debats d’independència que hauran de sortit prest o tard vist el projecte de pressuposts per l’any vinent.

 
A continuació teniu el comunicat del Comitè de vaga: Un canvi d’estratègia per uns mateixos objectius
 

   (Segueix)

MÚs de modalitats

Alternativa | 06 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

 

Ara s'Apotecari de Marratxí (molt horrorable) ens torna sortir amb les modalitats, es veu que li van mancat els cartutxos anticatalans. Tanmateix té més raó que un sant, el  que parlàvem abans de la immigració i les imposicions franquistes ja ho era el català illenc, no com ara que ens fan parlar castellà. De manera que molt horrorable, ja ho saps, posa't a ensenyar això que en dius merdalitats, i deixa anar el trilingüisme i sobre tot el castellà.

I voltros que m'escoltau, no trobau estrany que aquesta llengua que diu defensar li hagin ensenyat els padrins? A mi me l'ensenyaren els pares i els companys; amb qui i on vivia aquest coral enemic nostre?
Idò bé, per completar el missatge us pos un text trilingüe: dibuix, català de Pollença i això que la caverna diu que parla.
 
Salut i almuts
 
 
 

Les OlimpÝades de Madrid un clar exemple de la marca Espanya.

Alternativa | 05 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com


He de reconèixer que per un llicenciat en Activitat Física i Esport ha estat una mica difícil no deixar-se enlluernar per la idea de que unes Olimpíades a Madrid podrien ser beneficioses per el meu gremi.  Sobretot si tenim en compte que les Olimpíades de Barcelona varen contribuir indubtablement a impulsar l’esport a tot l’estat, cosa no massa difícil degut al retràs  que duia Espanya respecte als països desenvolupats.

Crec que això no és pot posar en dubte, com tampoc que els Jocs varen tenir un impuls molt positiu per la ciutat de Barcelona. Però estic convençut  que com sol passar amb aquets tipus d’esdeveniments que els polítics i els mitjans de comunicació explicaren els efectes positius, els van exagerar, n’inventaren de nous i amagaren els negatius.

Quan parlem d’esdeveniments  esportius de l’envergadura d’uns jocs Olímpics podem tenir clar que suposen unes  despeses incontrolades  que evidentment paguem entre tots. En el cas de Londres es va passar d’un pressupost inicial de 5000 milions de dòlars a  més de 15000 i tots els informes indiquen que els beneficis no van ser els promesos. Llevat, és clar dels què assoliren les grans multinacionals i els grans especuladors.

Quan parlem de llocs de feina és evident que un esdeveniment d’aquest tipus sols crea llocs de treball de tipus eventual.

Un altre argument és que unes Olimpíades fomenten la promoció de l’esport bases i les ajudes als esportistes dels esports minoritaris.  Pot ser que a les Olimpíades de Barcelona, quan veníem d’un esport tercermundista això fos en cert. Però aquest argument és clarament trampós. -  Per què no és pot invertir en Esport de base o fer un Pla ADO sense necessitat d’organitzar unes Olimpíades? -  No és poden dedicar els diners destinats a grans infraestructures en projectes més assenyats i més funcionals que facilitin la pràctica de l’esport a la ciutadania en general i no sols a les elits?

Voler vincular l’organització d’uns Jocs Olímpics a un concepte com el de l’austeritat quan en aquest país estam patint unes retallades brutals en educació, sanitat i serveis socials és una burla a tots els ciutadans i voler justificar allò que no es pot justificar per motius de rendibilitat política.

Finalment, quan es pretén participar a una competició cal fer un anàlisi real i tenir unes expectatives objectives i no voler vendre fum, sinó és corre el risc de fer un ridícul espantós. Si realment pretenien vendre Espanya com una marca important amb personatges com Ana Botella o Alejandro Blanco mostra fins a quin punt estam en mans d’una guarda d’incompetents.

Tan en el món de l’alta competició com el de les altes finances no assolir els resultats té unes conseqüències, però sembla que els nostres governants no s’han adonat que estam molt més prop de la tercera divisió que de la Champions League.   La Marca Espanya cotissa cada vegada més a la baixa i el fracàs de Madrid 2020 ho ha deixat ben clar.


Joan Cifre

 

De Rajoy , vida y milagros

 


 

Lĺestaca de la Por

Alternativa | 04 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

La crisi actual sembla que ha fet renéixer en força els moviment feixistes. Això es pot comprovar arreu de tota Europa on els partits d’ultradreta cada vegada s’acosten més al poder.  A Espanya  aquest sector d’ultra dreta políticament s’ha situat a les files del PP, i tot i darrerament i degut al desgast del PP a molts de llocs  s’urgeixen partits de caire més feixista.

        A les illes el PP i ha començat una autentica  creuada contra l’estat del benestar..  Com totes les creuades feixistes es fonamenten en  la por. Per això fomenten la por contra els immigrants i els ataquen privant-los d’atenció sanitària i dels drets socials més bàsics.  Per això també han iniciat un atac cap a l’educació pública, per que tenen por  a que si la gent del carrer rep una educació com cal, més prest o més tard prendran consciència de la incompetència dels que ens governen. Per  això han iniciat un atac indiscriminat contra la llengua Catalana perquè tenen por a que els moviments que es produeixen a Catalunya es puguin traslladar a les illes.

        Però la por es mala consellera i sovint condueix a mostres de força desproporcionades i precipitades i no valorar la respostes. I aquest cop han provocat una reacció que se’ls hi ha escapat  de les mans.  Perquè més enllà  de les idees polítiques que puguem tenir els ciutadans, volem un futur per els nostres fills i som conscients de que sols es pot assolir amb una educació de qualitat i amb sentit comú. I tothom ha pogut veure que el TIL es un autèntic despropòsit.

        Tot i això i  a que la consellera  Camps diu que no pensa recular , cal deixar clar que nosaltres som més i que les urnes no donen legitimitat per anar contra un poble.

        Darrerament torna a sonar el Cant s d’en Siset, un cant  que no fa gaire van contribuir a tombar el règim de la por que sembla que ara vol renéixer.Si estirem tots ella caurà

I molt de temps no pot durar,

Segur que tomba, tomba, tomba,

Ben corcada deu ser ja.

Joan Cifre Cerdà

 

 

Manel Fontdevila
 
 

PrepotŔncia i autoritarisme del PP, per damunt de la pedagogia

Alternativa | 03 Octubre, 2013 01:15 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui un article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail 

Des que va començar el Govern de Bauzà ja mostrà la filassa  del seu tarannà superb per haver obtingut la majoria absoluta electoral amb  un menyspreu absolut  dels discrepants, dels acords consensuats abans d’ell, de les institucions encarregades d’ajudar al bon govern (Universitat, Consell Consultiu, TSJB, etc.). Ara acaba de mostrar una caparrudesa i arrogància extremes davant la mobilització més gran de la història a les Illes contra el antipedagògic i funest TIL. Cent mil persones no li basten per fer-lo repensar; la immensa  majoria dels entesos en educació (pedagogs, mestres, catedràtics) no són escoltats; sols uns quants polítics monolingües i  càrrecs a sou defensen un  trilingüisme malgirbat .

La gran majoria de pares recolzen els mestres en vaga, perquè saben que Bauzà i el seu escabotell estan jugant amb l’educació dels seus fills, mentre ell, de manera vil i perversa, intenta enfrontar els pares contra els professors i crida a l’ordre als seus batles i regidors, molts d’ells empegueïts, calen es cap i s’abstenen en les votacions, llevat d’uns quants que valents i amb seny miren pel bé del poble. Bauzá tracta d’independentistes, catalanistes i altres herbes per desqualificar  als que creuen que tal com es vol aplicar el TIL és un desbarat pedagògic que fomentarà el fracàs escolar.

Els catalanistes i independentistes podrien ballar damunt un peu si tenguessin els recolzament de tanta gent que es manifestà. Sí, Sr. Bauzá, la vaga és política, clar que sí, i va contra la seva política educativa. Copiau tots els vicis de Madrid, negant el fets, apel·lant a majories silencioses, usant  la majoria absoluta per imposar-se per damunt dels arguments i la raó, mentint cínicament, creant confrontacions ridícules entre els parlants del català... Quan tot això succeeix i es creu que la majoria, sols de votants, dona un poder il·limitat per fer el que es vulgui, la democràcia està ferida de mort. Un repte, Sr. Bauzá: ¿ és capaç  de anomenar un sol pedagog, que no estigui a sou, que avali la manera com es vol aplicar el TIL? 

Albercocs i cireres

 

                                              

Ja podeu consultar el CatÓleg de Patrimoni (ple de setembre)

Alternativa | 02 Octubre, 2013 00:11 | facebook.com twitter.com

Avui deixarem una mica el tema de la vaga indefinida d'educació, esperam que la negociació d'avui acabi amb una fumata verda.

Farem una primera valoració d'alguns dels punts del llarg darrer ple que va finalitzar passades les 00:00 sense arribar als darrers punts del ple.(recordau que ja vam comentar la moció en defensa de l'educació)

 .-Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual del PECH a l'àmbit de les illetes de Plaça (edifici de l'antiga peixateria). Aprovada: A favor: 9, PP, PI,UMP – Abstencions 8 : A, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits.

Al ple de gener vam votar l’aprovació inicial. Amb la reforma de Can Teresa i la que s’ha de fer de l’edifici municipal de la  peixeteria, el propietari de l’edifici que es troba en mig ha presentat una al·legació demanant plata baixa més un pis i planta porxo habitable (8,30 m). Aquesta al·legació només s’ha acceptat parcialment ( canvi d’altària de 6,30 a 6,65 del tram central de façana). L’aprovació definitiva la farà el  Consell de Mallorca.  Una vegada llegit la surrealista argumentació (que comentarem altre dia) de l'arquitecte municipal consideram que es podia haver acceptat aquesta al·legació

.- Aprovació inicial, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (ja el podeu consultar, hi haurà dos mesos per presentar al·legacions) . Aprovat: A favor: 9, PP, PI, UMP – En contra: 8, A, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits.

A Alternativa fa anys que demanam aquest catàleg i al ple d’octubre del 2011 vam presentar en aquest sentit una moció conjunta amb PSM i Esquerra que es va aprovar per unanimitat; per a  la protecció d'edificis singulars del passeig Voramar-Colón-Hernán Cortés i treballar en l'elaboració del catàleg municipal de Patrimoni (article). Però una vegada més el batle no va respectar al ple i ens va proporcionar la informació (un catàleg de més de 2.200 planes i 34 plànols ) un dia abans. La majoria de grups de l'oposició (excepte UMP) li vam demanar retirar el catàleg, per estudiar-ho, fer una reunió amb els tècnics, no votar a cegues i fer la seva aprovació al següent ple ordinari o a un ple extraordinari. També voliam més explicacions de la retirada de la fitxa de can Franch... La reacció del batle va ser perdre totalment els nervis amb insults i retrets personals, sobre tot al portaveu del PSM, que no venien a conte. El seu gran argument era que calia posar ràpidament a exposició pública el catàleg com si l'aprovació inicial al ple no fos necessària ni útil. A aquest punt no vam veure res del nou tarannà que prometia el PI amb l'oposició.

.- Revocació, si procedeix, de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 25 de juliol de 2013, relatiu a l’aprovació inicial de la nova delimitació de la UE 13.1 del vigent PGOU. Aprovada per unanimitat

Es torna darrera la correcció que vam aprovar al ple de juliol de  la delimitació que es va fer la unitat d'execució del hotel Pollença Park en l'adaptació al POOT. El Consell Insular ha presentat al·legacions i no ha permès fer aquesta rectificació i es deixa la unitat d'execució tal com està. Tot amb un  informe de Rafel Balaguer on introdueix afirmació impròpies d'un tència que també comentarem.

.- Designació de representant municipal a l’Assemblea General de l’entitat Sa Nostra

Aprovada amb la nostra abstenció i la resta de vots a favor.

 

Fins ara era  el que ara és regidor del PSOE, en Javier Barba, com és  incompatible es tria un nou representant que seria també del PSOE, en Juan Fernández. Encara no sabem que pinten els polítics a aquestes assemblees.

.- Designació Festes Locals 2014. Aprovades per unanimitat.

Sant Antoni i La Patrona.

 

 La resta de punts les comentarem un altre dia...

 


 

Cal a´llar a aquest govern autoritari

Alternativa | 01 Octubre, 2013 01:06 | facebook.com twitter.com

El divendres el batle a l'aprovació al ple de la moció contra el TIL es va comprometre a reunir-se amb tothom que li demanés. El mateix divendres membres de l'Assemblea de Docents es van posar en contacte amb el batle per demanar-li una reunió que encara no s'ha fet per què el batle no ha trobat un forat a la seva agenda. Esperam que aquesta reunió es faci el més aviat possible però a més a més esperam que el batle faci alguna cosa més i sigui capaç de dirigir un moviment dins els seu partit que forci al seu govern cec i tancat a actuar amb seny. Davant un govern que a la tercera setmana d'una vaga indefinida i amb la major manifestació de la història a les Illes Balears no té cap intenció de solucionar els problemes educatius que han portat aquesta situació. Davant un govern que vol simplement que la vaga s'acabi per esgotament de docents i famílies, cal tenir una actitud més ferma tan per part dels afiliats al Partit Popular, que no comparteixen la política del govern, com dels seus socis de govern a Pollença i a totes les illes.

Les declaracions a la premsa, reunions d'amagats o discretes, o les mocions aprovades ja no són suficients. Hem de demanar als afiliats i simpatizants del PP si realment no comparteixen la forma d'actuar del seu govern a la vaga d'educació han de presentar públicament una suspensió temporal de la seva militància. Aquest gest senzill però efectiu si el fan només  una part dels 17.000 afiliats del PP no ha de tenir cap cost per un afiliat que no visqui del partit i en cas de rectificació del govern simplement s'han de donar altra vegada d'alta. És això demanar massa quan docents i famílies (alguns del PP) hem fet tot el que hem fet per aconseguir que el govern entri en raó? Prou d'ambigüitats a una situació tan crítica com l'actual.

Igualment consideram que hem de demanar als partits que governen amb el PP a diferents municipis, com és el cas del PI a Pollença, també han de tenir una actitud més ferma i tangible en defensa dels seus ideals si no comparteixen la política impositiva del govern i han de trencar els seus pactes de govern temporalment fins que no es resolgui de forma negociada la vaga . No estam a una situació normal, estam a una situació de ruptura de l'estat de dret i d'autisme total per part d'un govern de radicals minoritaris que cal aïllar . A la tercera setmana de vaga ja no serveix dir que el PP a tal lloc o a tal altre és diferent o que al seu costat podem fer que millorin . O el PP canvia d'actitud i escolta el que li va dir la Justícia fa unes setmanes, i el carrer fa un dies, o cal aïllar-ho política i cívicament.  Ja no hi ha espai per les mitges tintes,  o s'està amb aquest govern del PP autoritari o s'està amb la societat civil que vol d'una vegada el final d'aquesta vaga indefinida per negociació no per imposició o esgotament.

 Podeu fer més!

 

 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb