URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El batle continua perdent els papers

Alternativa | 30 Octubre, 2013 10:29 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Resultat i primera valoració del ple d'ahir. Al mateix no va venir poder assistir la regidora no adscrita, na Malena Estrany. Un grup de ciutadans van reivindicar de verd es van concentrar a l'exterior a l'inici del ple.

 Lamentam tenir un batle que darrerament perd els papers cada ple, ahir mentint i faltant al respecte al nostre portaveu, quan contestava a una pregunta sobre l'incompliment de l'ordenança de llicències a la  seva obra al carrer Colom.

També lamentam que s'aprovés inicialment la denominada ordenança de convivència.

1.-  Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall preceptiu per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat en el C/ Pescadors, 58, del Port de Pollença, d’acord amb la norma 16.1 del PGOU, d’edificis disconformes (Exp. obra 342/13 Promotor: Antoni Vila Jaume i altres

Aprovada per unanimitat

2.-  Rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets (Epígraf de Béns Immobles/Núm Ordre 2) i posterior segregació de la finca de referència.

Aprovada per unanimitat

Es tractava del Convent. Vam demanar que es comprovés la propietat de l'església del Convent, en aquest moment del bisbat. No tenim clar que al seu moment no fos desamortitzada i ens agrairia comprovar aquest tema.

3.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord/conveni regulador entre l’entitat Caixa Colonya Pollença i l’Ajuntament de Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’edifici Centre Cultural/Biblioteca 

Aprovada per unanimitat

El nou conveni tindria una prorroga de 20 anys per el que acabaria al any 2038.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal del Pressupost General 2013.

Aprovada per unanimitat

Trasllat de treballadors de l'àrea d’esports a l'àrea de serveis. Vam demanar què solució es donarà a la necessitat de personal a l'àrea d'esport els capvespres, caps de setmana i festius per fer les funcions que demana el tècnic d'esport. Curiosament ens va contestar el batle i no el regidor d'esports (això de delegar li costa)   dient que miraven diverses possibilitats; una segona activitat d'un policia, un servei extern o una col·laboració social.

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 3/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Aprovada amb  9 vots  a favor de PP, Lliga, CiU i UMP, 5 abstencions; PSOE, PSM, ESQUERRA I Tomeu Fuster i els nostres 2 vots en contra

Vam demanar explicacions al regidor de CiU, Miquel Ramon, per set factures per valor de 42.906,28 que de despeses que es van fer sense aprovar prèviament el pressupost i sense assegurar d'aquesta forma que la despesa estava ajustada a preus de mercat. Tambe vam, demanar per les 27.700 euros de dues factures pe col·locar cables al camp de futbol. En Miquel Ramon vacontestar que que no totes les factures eren de les seves àrees i que en aquell moment per l'aprovació amb tant de retard dels pressuposts no es va complir amb les bases del mateix. Respecte a les factures del camp de futbol, s'haurien d'haver declarat les obres d' urgència però no es va fer.

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.

Aprovada amb els 9 vots a favor de PP-CiU-Lliga i UMP, 7 vots en contra; Alternativa, PSOE,PSM, Esquerra i Tomeu Fuster.

Els mateixos que s'autoatorguen ajudes de 1200 euros troben que els pollencins han de pagar per 100 euros  per casar-se a l’ajuntament  i 200 euros els no pollencins. Lamentable.

7.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la desafectació parcial (alteració qualificació jurídica) de l’edifici situat al carrer Vicenç Buades, 51 (Centre de Salut/PAC) del Port de PollençaEs tractar de cedir l´us de la planta de dalt del centre de salut al IBSALUT.

Aprovada per unanimitat

8.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana.

Aprovada amb els 9 vots a favor de PP,Lliga,CiU i UMP, 5 abstencions de PSOE,PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i els nostres dos vots en contra.

Al mes de març s'ens va presentar un primer esborrany, vam ser l'únic grup que va plantejar esmenes i ens vam reunir amb el redactor de la mateixa. S'han acceptat algunes de les nostres propostes però continuam en contra d'aquest tipus d'ordenances. Li dedicarem un grapat d'articles al tema

9.-  Moció presentada pels grup municipals IB-Lliga i CiUxP a favor d’uns pressuposts generals de l’estat per 2014 justs per Balears. Aprovada amb l'abstenció de PP-UMP i vot a favor de la resta.

Com va recordar el regidor del PSM, hagués estat bé que l'actual president del PI, en Jaume Font, hagués defensat això quan va ser senador durant sis anys. El batle va fer un discurs contra les mocions supraminicipals dirigint-se als grups de l'oposició... Uns obliden que governen amb el PP i el batle que  a la moció la presentaven seus socis de govern... Esperpèntic

10.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN; ERAM; A i Regidor no adscrit   relativa a la modificació de la Llei de Símbols de les Balears.

Aprovada amb  8 vots a favor d'Alternativa, PSM, Esquerra, Tomeu Fuster, Lliga i CiU, 1 vot en contra del regidor del PP, en David Alonso,  5 abstencións de la resta de regidors del PP i UMP. Vot a favor de la resta de grups

El batle no va dir que hagués donat llibertat de vot a aquesta moció però en David Alonso va mostrar a l'igual que al darrer ple, a la moció del TIL, que la seva opinió  aquests temes és diferent a la resta del grups i que està proper a les posicions d'en Bauzà, Delgado i companyia.

Volem una fira verda

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb