URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Esglai

Alternativa | 30 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Un terrible esglai al planeta dels simis.

 

 

Tristesa

Alternativa | 29 Novembre, 2013 12:50 | facebook.com twitter.com

 Al ple d’ahir el batle va evitar la reprovació del ple per la seva absència a l'assemblea de batles, gràcies al vot dels regidors del PI (Lliga i CiU), l’abstenció d’UMP  i utilitzant el seu "vot de qualitat", una ironia més d’aquest procés que ha deixat la qualitat democràtica del ple municipal pels sòls. Si un ple municipal no reprova a un batle que l’ha deixat sense representació poc podem esperar ja de la democràcia municipal.

 ____________________________________________________

A Alternativa per Pollença consideram que la moció de la Lliga i CiU havia estat pactada amb el PP (com va demostrar la votació) per tancar  en fals el tema de la no assistència del batle ni de cap representant de Pollença a l'assemblea de batles. La  moció de la Lliga i CiU no feia una altra cosa que reiterar la posició de l’Ajuntament de Pollença i instar al Batle  a que la pròxima vegada manifesti i voti d’acord amb la postura expressada pel Ple.... Com si hagués possibilitat de tornar a fer una assemblea de batles.  Per a la resta de grups de l'oposició (excepte UMP)  això no és suficient, el que va passar és molt greu, de fet pensam com vam demanar que el batle hauria de dimitir per la seva covardia  al no anar a l’assemblea de batles a defensar el que el mateix havia votat al ple municipal. A més a més consideram que la seva responsabilitat no només era amb els ciutadans de Pollença (que ja era molta) sinó també amb tota la comunitat educativa ja que s’havia convertit en la veu pública del batles disconformes amb l’aplicació del TIL, apareixent  com tal  tan als mitjans de premsa illencs com estatals.  La seva actitud d’amagar-se com un estruç i no anar a l’assemblea resumeix l’estafa democràtica que han perpetrat tots els batles del PP que no van defensar el sentit dels seus pobles a l’assemblea. El 8 de novembre el batle va demostrar que l’educació l’importava un pebre.

També lamentaml’actitud dels regidors del PI (Lliga i CiU) a Pollença, socis del govern del PP, que no van ser capaços o no van voler  pressionar al batle perquè fos a l’assemblea o perquè delegués en ells.  I ahir una vegada més van posar la seva cadira per damunt de les seves teòriques conviccions. Pensam que és inadmissible, poc seriós i totalment incoherent que el PI tingui una postura a aquest tema segon quina sigui la seva situació de poder; als llocs que governa sense el PP o està a l’oposició a favor de la moció de l’assemblea de batles i reprovant als batles del PP (Sa Pobla i Llubi) i on governa amb el PP evitant la seva reprovació (Sineu i Pollença).  Al cas de Pollença a més a més tenim l’agreujat de que dos dels regidors del PI són directors d’escola. Ahir no només van vendre per una cadira als seus ciutadans sinó també als seus companys.

Igualment penosa va ser l’abstenció d’UMP i el discurs del seu regidor al ple. Un partit municipal al qual no li importa que els acords del ple siguin trepitjats no té cap sentit. Unió Mollera Pollencina ha d’entendre que la política és alguna cosa més que fer pistes de paddel i asfaltar carrers. El tema encara és més greu quan les tensions i angoixes, provocades per l’aplicació del TIL a l’Institut Clara Hammerl del Port de Pollença, estan fent patint molt a docents i familíes del Port de Pollença fins el punt de ser notícia diferents dies a la premsa.

En aquest moment ja més que indignació sentim tristesa per veure com es pot pervertir la democràcia d’aquesta forma. Si un ple municipal no reprova a un batle que l’ha deixat sense representació poc podem esperar ja de la democràcia municipal.


1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI, UMP - En contra: 2, Alternativa – Abstencions: 6, PSOE, PSM, Esquerra i No adscrits

2.- Aprovació, si procedeix, de l’ampliació del termini d’informació pública de l’expedient relatiu al Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611).

Aprovat per unanimitat.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’addenda al conveni signat dia 3 de gener de 2011 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Pollença per al finançament de les obres d’ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya.

Aprovat per unanimitat.

4.- Ratificació, si procedeix, del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la propietat en execució de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 29 de novembre de 2012, respecte l’aprovació definitiva del procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bóquer, als efectes de formalitzar la seva permuta amb tram alternatiu.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI, UMP - En contra: 6, Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra, – Abstencions: 2, no adscirts

5.- Moció presentada pel grup municipal CiUxP de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura

Aprovada. A favor: 8, PP, PI – Abstencions 9; Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i No Adscrits.

6.- Moció presentada pels grups municipals PSOE, A, PSM-EN, ERAM i Regidors no adscrits de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i contra l’aplicació del TIL i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura

Rebutjada en segona votació pel vot de qualitat del batle A favor: 8;Alternativa,PSOE, PSM, Esquerra i No Adscrits – En contra: 8, PP, PI. Abstencions: 1, UMP.   

7.- Aprovació, si procedeix, de la designació de representant municipal membre de l'òrgan rector de l'entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del sector UP-3 del PGOU Golf de Can Porquer i de la constitució en escriptura pública de l'esmentada entitat (Expedient núm. 236/05).

Aprovat. A favor 12: PP, PI, UMP, Esquerra i No adscrits. 5 Alternativa, PSOE i PSM

8.- Aprovació, si procedeix, de l'acord extrajudicial envers el recurs contenciós administratiu interposat per l'entitat Proyectos Urbanísticos DUVA S.L. (Actuacions judicials P.O. 43/2013) – (Expedient núm. 5524).

Aquest punt es va retirar esperam que s’ens donen més explicacions i informació d’aquest tema i que en Miquel Ramón assumeixi les seves responsabilitat polítiques al mateix.

 

El PP passa de la Gola i l'Albufereta

Alternativa | 28 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4
Al ple de setembre vam fer  precs i preguntes en relació amb les zones humides de la Gola i la Reseva Natural de l'Albufereta que van ser contestades al darrer ple ordinari d'octubre.
 
Qualsevol projecte de fer feina al turisme ornitològic o de natura passa per la zona humida de la Gola i la Reserva Natural de l'Albufereta però amb el PP al govern el que hem vist és com s'han carregat el projecte del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola i han retallat de forma brutal els mitjans dedicats als espais de natura. La preocupació del PP municipal a aquest temes queda palés a les respostes, uan demostració de més de que el tema de  les rutes ornitològiques té més de propaganda que de projecte seriós

Precs.

- Demanam que es tingui cura i es recuperin els arbres amb els que es van reforestar la part de la zona humida de la Gola propera a la carretera. La falta d'aigua i protecció ha fet que la majoria dels mateixos en aquest moments es trobin en una situació precària.

Segon el batle la majoria són morts, va afegir que la reforestació que es va fer sense tenir en compte l'Ajuntament.

Encara que sigui cert que no es va contar amb l'Ajuntament per fer aquesta repoblació pensam que això no és excusa per haver tengut cura d'aquests arbres.

PREGUNTES

 En relació a la Reserva Natural de l'Albufereta:

A. Ha estat informat l'Ajuntament sobre el cessament de la directora de la Reserva Natural produït el passat 18 de juliol?

No

B. Ha estat informat l'Ajuntament de la supressió de la plaça de director/a de la Reserva Natural la qual s'ha unificat sota la del director del Parc Natural de s'Albufera, amb tot el que això suposa?

 No

C. Considerant que dins enguany no s'ha convocat cap reunió de la Junta Rectora de la Reserva (quan el seu reglament n'estableix una dins el primer trimestre de l'any), ha demanat l'Ajuntament a través de la seva representant la convocatòria de la mateixa?

D. Vist que la Conselleria de Medi Ambient, hores d'ara, no ha presentat la memòria del 2012 ni el pla d'actuacions pel 2013, ha efectuat l'Ajuntament cap demanda o queixa al respecte?

La brevetat de les respostes és proporcional a l'interés que ha mostrat l'Ajuntament en referència a la Reserva Natural de l'Albufereta o sigui mínima.

Al ple d'octubre vam registrar aquesta pregunta que esperam ens responguin al ple d'avui:

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Què passarà amb el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola? L’obrirà la Conselleria, l’obrirà l’Ajuntament? Quins dies amb qué horari?
 

 

I al ple d'avui demanam per la reserva natural de l'Albufereta:

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

- Ja han obtingut resposta a la seva petició de la reunió de la Junta Rectora de la Reserva ?

  - Ja han rebut la memòria del 2012  el pla d'actuacions pel 2013?

- Què opinió le mereix a al regidora de medi ambient el cessament de la directora de la Reserva Natural produït el passat 18 de juliol?

 

 

Avui us esperam al ple de verd.

 

 

Que cadascun tregui les seves pr˛pies conseqŘŔncies. Ple de novembre

Alternativa | 27 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Mentre el batles del PI van votar a l'Assemblea de batles  a favor de la moció que es presentava a favor de l'educació pública i contra el TIL, els regidors del PI de Pollença no van pressionar al batle perquè fos a l'assemblea i votés el que havia decidit el ple dues vegades, el consell municipal escolar i l'havien demanat totes les apimas de Pollença.  No només això sinó que  ni tan sols li van demanar que delegués  i enviés a l'assemblea al primer tinent de batle i regidor d'educació, en Martí Roca.

Una vegada consumat el frau democràtic i la covardia per part del batle, mentre els regidors del PI d'altres pobles com Sa Pobla o Llubí han presentat i votat mocions de reprovació als seus batles, per no votar el que van acordar els seus plens a l'assemblea de batles... El PI a Pollença es limita a presentar una moció a la qual es reafirma en el que ja s'havia aprovat. Que cadascun tregui les seves pròpies conseqüències...

 

Ordre del dia del ple a celebrar el proper dijous dia 28 de novembre a les 20:00 a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Encara hi ha 29.300 € pendents d’altres legislatures, el passat ple ja es varen aprovar una sèrie de factures (liquidant irregularitats). En Joan Cerdà (exbatle) va ser requerit i tot just va signar factures per valor de 840 euros. Entre les factures pendents es va parlar d'uncorresponent al “Cinturón Ciclista” que l'ha de signar l'ex-regidora de Turisme i altres més petites de participació ciutadana que les ha de reconèixer l’ex-regidora d’aquesta àrea cap de les dues s’ha presentat per l’Ajuntament.

Hi ha un altre gruix de factures de honoraris de la construcció del pavelló cobert que el arquitecte que va dirigir l’obra comprovarà, estem parlant de l’any 2002 però les factures són del 2009 per això no han prescrit. Un desgavell difícil d'explicar.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’ampliació del termini d’informació pública de l’expedient relatiu al Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

Es tracta d’ampliar el termini d’exposició pública de 60 a 90 dies ja que hi ha bastant de gent que s’ha interessat pel tema. Esperam arreglar el que va ser una aprovació inicial precipitada.Als precs hem demanat que s'amplií també el termini d'exposició de l'ordenança de convivència ja que també hem detectat prou interès per part de bastant gent.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’addenda al conveni signat dia 3 de gener de 2011 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Pollença per al finançament de les obres d’ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya

S’ha de fer una ampliació de 45.000 euros de sobrecost al conveni que es va signar amb la CAIB per construir el nou pavelló del IES Guillem Cifre de Colonya.

4.- Ratificació, si procedeix, del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la propietat en execució de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 29 de novembre de 2012, respecte l’aprovació definitiva del procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Boquer, als efectes de formalitzar la seva permuta amb tram alternatiu

Des de que es va fer la aprovació inicial, han sortit  temes com la classificació de la torre de la casa de Boquer  com BIC, o que el nou traçat passa per damunt un restes històrics, a més se’ns ha confirmat que la llicència d’obra del nou camí estaria supeditada a un informe arqueològic. L'equip de govern es va precipitar  i va fer la proposta del nou traçat sense cap tipus d'informe de Patrimoni

5.- Moció presentada pel grup municipal CiUxP de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura

6.- Moció presentada pels grups municipals PSOE, A, PSM-EN, ERAM i Regidors no adscrits de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i contra l’aplicació del TIL i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura

Ens dona tota la impressió de que la moció de CiU ha estat pactada amb el PP per tancar  en fals el tema de la no assistència del batle ni de cap representant de Pollença a l'assemblea de batles. La  moció de Ciu no fa una altra cosa que reafirmar la posició de l’Ajuntament de Pollença i instar al Batle  a que la pròxima vegada manifesti i voti d’acord amb la postura expressada pel Ple....  Per a la resta de grups de l'oposició el que va passar és molt greu, de fet pensam com vam demanar que hauria de dimitir. Per això a més a més del que demana CiU demanam reprovar el batle per la seva inassistència a l’Assemblea de batles ja que amb la seva actitud va deixar mancats de representació als ciutadans de Pollença i  ens possicionam favorablement a la moció presentada en aquella assemblea.

7.-  Aprovació si procedeix, de la designació  de representant municipal membre de l'òrgan rector de l'Entitat Urbanística Col·laborada de Conservació  del sector UP-3 del PGOU Golf Can Porquer i de  la constitució en escriptura pública de l'esmentada entitat.

 Això és una nova figura jurídica de recent creació, es tracta que una urbanització es pugui autogestionar el serveis, per exemple si no els hi agrada el model de contenidors de fems  que l’Ajuntament utilitza ells poden posar un models més luxós  càrrec del veïns de la Entitat. L’Ajuntament tot just tindrà un representat al que si li donaran compte. La duració del conveni és de 10 anys.

8.- Aprovació, si procedeix de l'acord extrajudical envers el recurs contenciós administratiu interposat per l'entat Proyectos Urbanísticos DUVA S.L. (Actuacions judicials P.O. 43/2013) - Expedient núm 5524.

A un dinar a tres bandes entre DUVA, Ajuntament i Club de Tennis van arribar a un acord verbal amb la propietat perquè el club de tennis pogués utilitzar les pistes de DUVA ja que les pistes del poliesportiu del Moll havien desaparegut amb l’obra de construcció del nou CEIP Miquel Capllonch. A l’any 2006 sempre verbalment el regidor d'esports, en Miquel Ramon va informar al club que al final de l’any ja no podien utilitzar les pistes de Duva ja que s'havien fet les noves pistes. El club va continuar a DUVA fins aquesta legislatura i ara la propietat de DUVA vol posar un contenciós-administratiu demanant a l’Ajuntament 124.000 Euros + interessos + costs pel període 2006-2011. Volen tancar el tema amb el pagament a DUVA de 45.560 Euros IVA INCLOS es tancaria el tema.

11. - Propostes/ Mocions d’urgència”

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 Assistiu de verd a l'inici del ple municipal per recordar que continuam lluitant per l'escola pública de qualitat.

 

 

 

III Marxa de Coanegra

Alternativa | 26 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

El proper diumenge  1 de desembre es realitza la IIIª MARXA DE COANEGRA, 4 anys després de la primera i 10 anys després de la primera resolució de la conselleria de retirada de la reixa ilegal instal·lada a Son Oliver. Vos hi necessitam a tots i esperam ens ajudeu també a fer-ne difussió.

Reivindicam la recuperació de l'espai públic usurpat per la reixa il·legal instal·lada a la vall de Coanegra al seu pas per Son Oliver. Defensam la recuperació d'un espai que ens perteneix a tots els mallorquins, i que no podem oblidar que constitueix l'únic pulmó verd del que podem gaudir al nostre municipi. No anam contra ningú, ni molt menys contra la propietat privada, és una reivindicació que no entén de colors polítics i que ens hauria d'unir a tots, i molt particularment als santamariers, no podem deixar en mans particulars un patrimoni natural del que han de poder gaudir els nostres fills i nets...
Per això vos convidam a totes les entitats i associacions a adherir-vos a la marxa, i encara més important, a participar-hi. Només amb la vostra ajuda podem aconseguir aquesta fita. Moltes gràcies.

Amics de la vall de coanegra

amicsdelavalldecoanegra@gmail.com
www.estarellas.info/amicsdelavalldecoanegra
 
Amics de la Vall de Coanegra i les altres entitats que venim denunciant la reixa ilegal de Coanegra ja no sabem que fer per aconseguir una cosa aparentment tan senzilla com que la Conselleria de Medi Ambient executi la seva pròpia resolució.
Ens hem reunit amb directors generals de tres governs diferents, ho hem denunciat a tots els mitjans de comunicació, hem organitzat dues marxes amb l'assistència de més de 300 persones, hem demanat a l'ajuntament de Santa Maria del Camí que intervengui davant la Conselleria, hem entregat a la conselleria més de 400 firmes...
Recordem que estam davant una reixa que incompleix la Llei d'Aigues (tant l'estatal com l'europea), el Codi Civil i, fins i tot, la Constitució. Recordem també que la conselleria ja dictà una resolució de retirada l'any 2003 que va deixar caducar sense intervenir. La nova resolució de retirada, de l'any 2009 i que inexplicablement no es va publicar al BOIB, caducarà també l'any que ve. Ja s'acabaren fa més d'un any i mig tots els plaços per presentar recursos i la justícia dictaminà sentència en ferm de retirada de la reixa, retirada que hauria de fer la conselleria si, com és el cas, no ho fa la propietat.
El tema encara és més greu si tenim en conte que la vall de Coanegra està dins l'àrea d'esponjament de la zona declarada Patrimoni de l'Humanitat de la Serra de Tramuntana i que el camí de Coanegra és un camí inclòs en el catàleg de camins de Santa Maria del Camí i un camí públic del que hi ha referències del segle XIII.
Quins interessos defensa la Conselleria de Medi Ambient? L'interés general o l'interés d'un gran propietari amb molta influència?
 

 

PolÝtics o idiotes?

Alternativa | 25 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

El comissari Kostas Jaritos, protagonista de les novel·les d’un autor grec absolutament recomanable, Petros Màrkaris, comença la resolució dels casos que se li plantegen acudint al diccionari. Com el meu admirat policia, m’ha semblat adient recórrer a l’origen del terme per reflexionar sobre què vol dir política avui dia.

Si ens remuntam a l’etimologia del terme, política ve del llatí “politicus”, i aquest del grec “πολιτικός” (“politikós”), que signfica “dels ciutadans” o “de l’Estat”. S’ha de tenir en compte que l’adjectiu “πόλις” (“polis”) significa “ciutat”, però també “Estat”, ja que la ciutat o polis era a la Grècia clàssica la unitat estatal existent. Així, l’equivalent llatí seria, “civitas”, que tendria dos significats per a nosaltres “ciutat”, però també “civil”, entès com a “politikós”. S’ha de tenir present que la polis grega tenia caràcter democràtic, per primera vegada en tota la Història -com a mínim, a Occident. D’aquesta forma, tots els assumptes de l’estat eren assumptes de tots els ciutats, és a dir, dels habitants de la ciutat amb poder civil. Com a conseqüència, els grecs varen començar qualificar aquests temes com a “politikoí”, en oposició a aquells personals i interessos privats dels ciutadans, que es deien “ἰδιωτικός” (“idiotikós”) o “privats”. Més endavant, els ciutadans que no es preocupaven dels temes de la polis se dirien “ἰδιώτες” (“idiotes”). És curiosa, així, l’etimologia d’aquest terme, que primer volia dir “ciutadans privats”, després “incultes” i, amb una darrera desviació semàntica, ha acabant donant la nostra paraula actual “idiota”.

Si duguem els termes al que passa avui en dia, ens adonam fàcilment que bona part de la política que es fa avui en dia no la fan “polítics”, sinó “idiotes”, ja que s’ocupen només d’assumptes privats. I no m’estic referint només a aquells que han fet de la política la seva carrera, i que per mor d’això només s’ocupen de treure’n profit personal. Me referesc també a aquells que són curts de mires, que pensen que fer política és només ocupar-se d’allò més immediat, sense anar més enllà.

En la meva opinió, si a la definició de política que dóna la Gran Enciclopèdia Catalana com  a “conjunt d’activitats teòriques i pràctiques referents a les relacions entre els ciutadans d’una mateixa col·lectivitat o entre diferents col·lectivitats” li llevam la paraula “teòriques”, mai hauríem arribat a la modernitat i molt manco a aconseguir moltes de les fites que avui, per culpa de la crisi, estan en perill o directament desapareixen davant dels nostres ulls sense que ningú trobi imprescindible ocupar-se’n.

En definitiva, fer política ha d’incloure també la reflexió sobre el fet polític en general, el que ha de contemplar, necessàriament, la justificació de l’autoritat i de l’obediència, o no, dels ciutadans, però també la natura de termes com a “dret”, “justícia” i “llibertat”. Proposar fórmules alternatives de relació entre el poder públic i els ciutadans i demanar-se sobre les hipòtesis que fonament les finalitats dels actes concrets, és fer política també. Perdonau-me, és fer Política. Que els arbres no es impedeixin veure el bosc.

María Antònia Valdivielso

El naixement dels estats-naciˇ i democrÓcia

Alternativa | 24 Novembre, 2013 00:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Un regal del nostre amic Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail


Les democràcies actuals funcionen a partir d’estats nascuts en territoris de forma sovint no democràtica (guerres, conquestes, matrimonis reials...); sí, la majoria d’estats d’avui han tengut un naixement no democràtic i després la classe més poderosa o una majoria “nacional” concreta s’ha imposat damunt diferents  pobles o nacionalitats que cohabitaven un territori, construint un Estat-nació hegemònic que crea una constitució feta al seu gust i mida, centralitza el govern, imposa una llengua, vol crear una identitat col·lectiva única, maneja l’economía... i en el cas espanyol imposa una monarquia hereditària. Aquest estat-nació no reconeix prou les diferents nacionalitats amb la seva pròpia identitat, cultura, llengua, autogovern... En Franco ho digué sense mastegar fesols: “El caràcter de cada región serà respetado, però sin perjuicio para la unidad espanyola, que la queremos absoluta, con una sola llengua, la espanyola y una sola personalidad, la espanyola”.

Sobre tot a partir de la Revolució Francesa, que proclama que tots els homes naixen iguals i lliures, ni les persones, ni els pobles volen ser sotmesos per cap tipus de dominació. Les repúbliques acaben reivindicant la participació de tots el ciutadans en el maneig del poder, de la res (cosa) pública, com un dret de la persona i del col·lectiu d’una comunitat nacional. No hi ha ciutadans lliures, si no ho són també les comunitats que conformen i s’autogovernen. No és el mateix estat que nació i totes les nacions tenen el mateix valor i dignitat; no n’hi ha unes més importants i vàlides que les altres. Qualsevol estat ha d’assumir el pluralisme nacional que pugui existir dins el seu àmbit. Un estat plurinacional sols pot subsistir si hi ha un pacte voluntari de convivència entre les nacions que el conformen, que no signifiqui que un domina l’altre, sinó que hi ha un reconeixement respectuós de la diversitat. Si aquest pacte voluntari es romp, encara que sigui sols per una de les parts, cada part haurà de decidir com s’autodetermina, s’organitza i s’autogoverna, mitjançant una decisió lliure i sobirana de la majoria dels ciutadans de la nació poble. Com quan es romp un pacte matrimonial: basta que una de les dues parts no vulgui perllongar la convivència, perquè s’acabi el matrimoni. Així ha succeït amb els estats, l’any 1945 n’hi havia 51 estats i avui n’hi ha 193 reconeguts per l’ONU.

El dret a l’autodeterminació és essencial per la persona i pels pobles, i no s’ha de veure sols com un camí cap a un estat propi i independent, sinó com una via de democratització, d’una participació més pròxima dels ciutadans i més respectuosa de les diferències; o sigui, un ordre social i polític més adequat i més  just. Decidir sobre el que afecta directament als subjectes individuals o col·lectius és autodeterminar-se i cap hegemonia externa pot impedir legítimament que una col·lectivitat nacional, poble, ajuntament o agrupació, celebri referèndums o consultes a la seva gent per prendre les decisions que trobi pertinents. La  participació directe en les decisions del poder és la expressió democràtica por excel·lència.  Davant aquest fet no es poden esgrimir marcs legals forans contra la voluntat d’un poble expressada democràticament. 

                                              Mariano Moragues Ribas de Pina

 Albercocs i cireres

 


Contra la cultura

Alternativa | 23 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Voltros els de l'esquerra remugona no teniu cap dret a queixar-vos de la guerra moguda per la caverna contra la ciència i la cultura. Heu de pensar com estaven les coses fa ara 80 anys i com hem avençat: ara no  cremen llibres (p'entura perquè no en tenen) només fan decrets desbaratats, com ara el que estableix el TIL, confiant que la parròquia els obeieixi… idò ja ho sabeu, si no hi ha  acceptació de les consignes, els decrets no serveixen de res.

 

Reprovaciˇ a un batle que no ens va representar

Alternativa | 22 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

L’oposició municipal de l’Ajuntament de Pollença  (Esquerra Republicana, PSM, PSOE, Alternativa i els dos regidors no adscrits) hem registrat una moció que serà debatuda al ple ordinari de novembre i té com a objectius principals: reafirmar la posició de l’Ajuntament de Pollença a favor de la comunitat educativa, a favor d’una educació de qualitat consensuada i en contra de la implantació del Tractament Integral de Llengües, imposat pel Govern de les Illes Balears; a més, es proposa reprovar el batle de Pollença per la seva inassistència a l’Assemblea de batles celebrada a Mallorca dia 8 de novembre de 2013, ja que amb la seva actitud va deixar mancats de representació als ciutadans de Pollença.
 
La moció que presentam els grups de la oposició, va en el sentit de reafirmar el compromís amb l'ensenyament i de suport a la vaga de docents ja manifestat a partir de dues mocions aprovades, la primera al ple ordinari de juny i al ple del mes de setembre; així com reprovar l'actitud de deixadesa de les funcions encomanades per part de Bartomeu Cifre Ochogavia,  que no va assistir voluntàriament a l'Assemblea de Batles. Així mateix proposam al ple que es doni suport al contingut de la moció que es  va debatre, a la mateixa assemblea del passat 8 de novembre, i que el màxim representant de Pollença no va ni voler discutir ni negociar amb la resta de batles de Mallorca.

La moció s'ha fet arribar a l'Equip de Govern i esperam que rebi el suport de la majoria de regidors, tant els del PP, que no poden donar suport a l'actitud mantinguda pel batle, com els del PI, socis de govern del Partit Popular, que en altres municipis han donat suport a mocions semblants.
 

A continuació de l'article teniu la moció, l'hem feta a partir de la presentada pel PI a l'espera de tenir el seu suport. Ahir el portaveu de CiU va parlar a la ràdio municipal de la necessitat d'unió  a aquest tema. Ja és el moment que s'unen als seus companys regidors i batles d'altres pobles i als grups de l'oposició que presentam aquesta moció. Tots hem d'estar units davant un PP que ha ataca l'educació pública i la llengua com mai s'havia fet a les Balears.

 (Segueix)

Sobre nedar i guardar la roba.

Alternativa | 21 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 

Amb aquest escrit, na Marina contesta a les declaracions del batle a la ràdio municipal.

-Marina- me varen dir- el batle ha xerrat de tu per la ràdio...

-I què diu?

-Està ben emprenyat.

Ho he escoltat. Xerra de jo. I no bé.

Com que jo no tenc l'altaveu que ell té amb la radio i que li permet poder donar, amb garanties d'ampli ressó, la seva versió dels fets i la seva valoració, he escrit el següent per replicar les seves insinuacions.

El batle, el senyor Tomeu Cifre, diu que ell va passar per la paradeta de l'Assemblea Educativa de Pollença, que li varen donar un pin de forma sincera i que ell va trobar encertat dur-lo. Que ja al Monument jo hi vaig anar a dir-li que la gent que hi havia allà concentrada li agradaria sentir explicacions de per què no va anar a l'Assemblea de Batles. Que finalment hi vaig tornar a dir-li si es podia llevar el pin ja que no era digne de dur-lo i que el dugués era una provocació. El batle diu que per no discutir i per no entrar en polèmica, va acabar dient-me que ell no se'l llevaria però que si me molestava tant havia de ser jo qui li tregués. I que així ho vaig fer.

Cal dir que la narració del batle s'ajusta bastant a la realitat, tot i que amb dues excepcions.

Per una banda, i no sé si preocupar-me, el fet que el batle cregui que li varen donar el pin de forma sincera. Jo me deman: el batle es deu pensar de veritat que les persones que hi havia a la taula (persones perfectament conscients del conflicte educatiu i de la seva absència en la votació on havia d'anar a dur la veu del poble), li varen donar el pin perquè trobaven que mereixia dur-lo? Que li varen donar perquè trobaven que la seva actuació (del divendres dematí) era coherent amb la reivindicació implícita del pin? I que com que era així, donant-li no li causarien cap conflicte o com a mínim una situació incòmoda i que tal vegada per això li donaven? Si ho sap que no era així i simplement ho diu per excusar-se o per desviar el tema, aleshores no tenc res que dir: supòs que forma part del seu joc de polític. Ara bé, si de veritat el batle creu que va ser així com ell ha dit, si pensa que li varen donar de forma sincera, aleshores sí que em preocupa. I em preocupa perquè estam davant un típic símptoma patològic, que consisteix en negar aquells aspectes de la realitat que no ens agraden o no interessen, i que en psicologia es coneix pel nom de negació.

Per altra banda, tampoc és cert que li vaig dir que “no era digne de dur-lo”. El que sí que li vaig dir era que no podia dur-lo, que era una contradicció, una incoherència i una provocació. Amb aquesta inexactitud però no m'hi ficaré perquè, per una banda, recull perfectament l'essència del que jo li volia dir (quan li vaig dir que no podia dur-lo no era per impossibilitat material, sinó moral: moralment no podia dur-lo) i per altre, li dóna una solemnitat que trob que hi diu amb la situació.

Però, a banda d'això, pens que de la intervenció del batle a la ràdio hi ha unes quantes idees que són interessants destacar.

La primera d'elles és una pregunta oberta: em demana que reflexioni sobre si crec que estic legitimada per haver anat a dir-li allò. Bé, jo no sé si és que vaig molt equivocada però em pensava que qualsevol persona pot anar a dir-li al seus governants el que pensa. O no? O hem de callar i acotar el cap, més quan acabes de presenciar un frau democràtic en tota regla? Som una perillosa radical per això? Una maleducada, tal vegada? O una ingènua? Com a representada (en teoria) no estic legitimada per anar a dir el que pens als meus (en teoria) representants? Jo pensava que sí. Si el senyor batle troba que no, idò ens indiqui als ciutadans d'aquest poble a on es dóna aquesta legitimitat? T'han de fer un carnet? O què? Què fa falta perquè els ciutadans puguin legítimament poder anar a recriminar o exigir coherència als seus governants? No és legítim de per si aquest acte en una societat que es diu democràtica?

Finalment, el batle diu que per ell els fets dels que hem parlat no són una simple anècdota, com volent dir que són fets de certa gravetat. Amb això hi estic totalment d'acord: no va ser una anècdota. Va ser un acte seriós, i que és molt comprensible que li sapigués greu, perquè en certa manera va tenir un aire de cerimònia de degradació, com quan a un militar li treuen les medalles, i això és sempre humiliant. Aquella acció consistent en llevar el pin, ara que ho pens, va tenir alguna cosa de ritual simbòlic, d'alguna manera restaurava l'ordre còsmic, feia que les coses estassin una altra vegada al seu lloc. El batle, des de fa mesos, inclús quan em vaig reunir amb ell (i aquesta vegada sí que era en nom de l'Assemblea de Docents i per mirar d'aconseguir més compromís per part seva) s'ha estat movent en l'ambigüitat més absoluta. Ha estat fent el que popularment es coneix com “voler nedar i guardar la roba”. I quan un neda i se'n va enfora, s'exposa. S'exposa a que li prenguin la roba, s'arrisca, i si no es vol arriscar no neda. O si vol fer les dues coses, acaba que no en fa cap de bé.

A les classes d'ètica, quan parlam de les diferents escales de valors que pot tenir la gent, per exemplificar-ho sempre plantejam dilemes morals. I la reacció més comuna entre els alumnes és intentar cercar una alternativa o una sortida per no haver de triar, per no haver de prendre una decisió. Jo els dic que no val, que els dilemes precisament ho són perquè només hi ha dues possibilitats a l'hora d'actuar, i que això els passarà més d'una vegada a la vida; que el que fan ells és intentar fugir del dilema, cosa ben comprensible ja que les situacions dilemàtiques no són gens còmodes, ni agradables, però són una part que hem d'assumir si volem ser lliures i no simples animalets. Posam un exemple: imaginau que un amic vostre li està fent la vida impossible a un altra nina, però que aquesta no és amiga vostra. Sabeu que el vostre amic no té motius per fer el que fa, que s'està passant molt i cada vegada va a pitjor, i que l'altra nina ja no pot més però no gosa demanar ajuda. El tutor de la vostra classe et demana si saps què passa entre aquell dos i si creus que fa falta intervenir. Què faràs?

Hi ha dues opcions: o bé defenses el teu amic, o bé dius la veritat. Però si, per no haver de prendre una decisió, decideixes no obrir la boca i no dir res, ja has triat una opció. No has fet allò just, no has dit la veritat, no has ajudat a qui legítimament ho necessitava.

Si resulta que el teu amic nom Joserra i la nina maltractada nom EducacióDeQualitat, l'exemple ens serveix per al nostre cas també. El batle a la ràdio parla en un moment de colors; idò bé, pel senyor batle, en aquesta complicada (i dilemàtica) situació política que li ha tocat viure només n'hi havia dos possibles: o blau o verd. I per no haver de trair, ja ha traït, perdó, vull dir que per no haver de triar, ja ha triat.

I ha triat el blau. Per això no podia dur el verd.

 


Embullant amb la mociˇ de censura

Alternativa | 20 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Ens va sorprendre que l'altra dia al seu monòleg setmanal a la ràdio el batle tornés a insistir a la seva actitud reptadora dient als grups de l'oposició que si no estam d'acord amb la seva gestió (xerrant de la seva absència a l'assemblea de batles) li facem una moció de censura. Consideram que no és feina del batle dir a l'oposició el que ha de fer o deixar de fer però a més a més cal dir que l'oposició és prou plural. Ens coordinam a l'hora de fer algunes mocions, notes de premsa, al·legacions, feines... però no som "un equip d'oposició" encara que en ocasions sembla que mantenim més contacte i coordinació entre nosaltres que l'equip de govern.

El pitjor del tema és que el batle sap perfectament que encara que volguéssim (i la seva absència a l'assemblea de batles pensam era un motiu per proposar-la) no podem fer una moció de censura com hem explicat ja a aquest bloc, ja que els grups de l'oposició no tenim majoria absoluta al no poder contar amb els regidors no adscrits per fer una moció de censura

Aquesta és la regulació de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sobre mocions de censura (des de la modificació del 1999):

Artículo 197. Moción de censura del Alcalde.

1. El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas:

a    La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción.

En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias.

Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.

 El batle té perfecte coneixement d'aquesta situació per tant la seva bravuconeria només respon a una motivació; embullar als ciutadans i amagar la seva covardia. Com va dir Toni Riera al Ara Balears en referència a l'absència a l'assemblea de batles del nostre batle:

Tomeu Cifre, batle de Pollença, i que s’havia manifestat obertament a favor del diàleg, tot qüestionant l’oportunitat de la idea del TIL, no ha acudit a l’assemblea de batles. Covarda postura. Boqueta molla que parla per dir el que se suposa que pensa, oportunista valentia populista incapaç de sostenir una mà alçada en una votació...Mentrestant, els batles del PP sortien per la porta de darrere. Covards per mostrar la cara davant el seu poble. Valents per demanar vots. Covards per votar en consciència. Valents al seu regne de taifes. Covards davant la mà del poder. Com ha dit Guillem Barceló: “Això només és una nova pedra al camí. La lluita continua”.

 

 

 

De les paraules als fets...(respostes de CiU) 2

Alternativa | 19 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Els regidors de CiU van publicar al seu bloc les respostes a les nostres preguntes que no van poder ser contestades als darrer ple (algunes del ple de setembre i altres del ple d'octubre). Una bona iniciativa  que agraïm. Avui les transcrivim i  comentam.

PREGUNTES CORRESPONENTS AL PLE DEL MES D’OCTUBRE

No hem detectat les noves formes d’actuar de consens i diàleg de l’equip de govern amb l’oposició que CiU va dir que faria a l’entrar a l’equip de govern. Ens poden explicar en que consisteixen aquestes noves formes?

El fet de que encara no s’hagin fet reunions amb l’oposició es causa de diferents causes alienes a la nostra voluntat,  i no perquè no les haguem volgut fer. Sabem que es pot millorar la relació amb l’oposició i així volem que sigui.

No només es tracta de que no s'hagin fet reunions, en general és lamentable com està presentant el nou equip de govern les seves propostes  dos exemples molt clars són el catàleg de patrimoni o les taxes de fems (amb 24 hores abans de la presentació al ple i sense cercar cap tipus de consens ni de diàleg amb els grups de l'oposició). El darrer episodi d'aquestes "noves formes" l'estam patint a l'actualitat amb la negativa de l'equip de govern a fer la tertúlia  que tenim ajornada sobre l'absència del batle a l'assemblea de batles o les protestes a la fira. En definitiva ens trobam amb que les paraules tan guapes que va utilitzar el PI al mes d'agost no només no s'han complit sinó que hem anat a pitjor (amb l'excepcióde la publicació d'aquestes respostes que ara comentam). I a això podem afegir que l'actitud passiva i sumissa  dels regidors del PI ha donat al batle força entre altres coses per no anar a l'assemblea de batles.

Segons el batle el canvi del representant de l’oposició a la Junta de  govern responia a l’acord amb UMP per l’aprovació inicial del pressupost al mes d’abril. El text d’aquelll pacte és prou clar i diu que “es valoraria el canvi previ consens amb la resta de grups”. Es poden explicar els portaveus de PP, Lliga, CiU i UMP quina valoració van fer per realitzar el canvi? Per què no han complit el seu acord de cercar el consens amb la resta de grup i ni tan sols ha hagut cap tipus de conversa amb la resta de grups.

Nosaltres en cap moment varem participar de la redacció, ni de l’acord:  “es valoraria el canvi previ consens amb la resta de grups” . Respecta a l’entrada d’UMP a la JGM és un acord d’UMP i PP.

És clar que tan el PP com el PI es troben més còmodes amb UMP a la Junta de Govern, d'aquesta forma poden contractar una cap de premsa sense trobar cap veu dissonant.

Com expliquen que un Bé d’Interés Cultural com la fàbrica de Can Morató no es trobi al Catàleg de Patrimoni. Els grups que van votar a favor de l’aprovació inicial del catàleg tenien coneixement d’aquest fet?

En teníem coneixement, assabentats que era una aprovació inicial.

Tenien coneixement però no van dir res a l'aprovació inicial  i van acceptar aquest absurd.  Què fos una aprovació inicial no és excusa per excloure un Bé d'Interès Cultural  com la fàbrica del catàleg de patrimoni.

Al ple de juliol el batle va dir que els informes que s’havien de fer respecte a l’auditoria, aprovats per unanimitat al ple de febrer ja es trobava en marxa. Segon CiU al mes d’agost, fer aquets informes aquests informes a la màxima brevetat possible era imprescindible per pactar amb el PP. Ja han passat vuit mesos des de l’aprovació de la moció i tres mesos des de que CiU va entrar a l’equip de govern però continuam esperant aquests informes. Ens poden explicar com és possible aquest retard a un tema tan greu? Ens pot explicar CiU com ha pactat amb el PP sense aquests informes i que encara no s’hagin fet? Ens poden donar una data concreta de realització d’aquest informes?

Per raons de feina no s’han pogut fer, tot i això nosaltres varem manifestar que sortiríen durant aquest any.

Un altre exemple de com el que va dir CiU quan van pactar era una cosa i el que fan és un altra. Un tema tan greu com és l'auditoria i los informes que segons els eren imprescindible per pactar amb el PP es segueixen sense fer els mateixos quatre mesos després dels pactes. Se'ls havia de caure la cara de vergonya però el que fan es presentar extrajudicial amb factures irregulars del seu regidor i  informes contraris d'intervenció.

Per què les subvencions de l’àrea d’esports no inclouen les activitats realitzades en octubre i novembre?

Les subvencions a partir d’ara per poder cobrir els terminis i poder fer el pagament a final d’any faran referència justificativa del mes de desembre al mes de desembre, per tant no es cert que els mesos d’octubre i novembre no estiguin inclosos dins la subvenció d’aquest any.

Correcte. Lo normal és treure a finals d'any les subvencions i que valgui de justificació tot l'any natural. Al 2012 el problema va ser que l'any anterior (2011) no varen sortir i per no allargar i esperar a finals de 2012, es van treure al mes de juny. Pero ara al 2013 i amb una quantia que quasi recupera l'any que no va sortir, s'ha decidit tornar a la normalitat, es a dir, a treure les subvencions a finals d'any però per fer-ho be legalment, l'ajuntament ha d'autoritzar el pagament abans de final de desembre, previa aprovació per junta, això vol dir que la justificacio de la despesa (factures) s'han d'haver presentat abans de desembre i per aquest motiu (questió de terminis) sempre es farà del desembre de l'any anterior al novembre de l'any en curs... és una mica embullós pero les factures d'octubre i novembre d'enguany serveixen per a justificar aquesta subvenció i a partir de desembre comptarà per l'any vinent.

 

Auditori, pacte ... (respostes de CiU) 1.

Alternativa | 18 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Els regidors de CiU van publicar al seu bloc les respostes a les nostres preguntes que no van poder ser contestades als darrer ple (algunes del ple de setembre i altres del ple d'octubre). Una bona iniciativa  que agraïm. Avui les transcrivim i  comentam.

PREGUNTES CORRESPONENTS AL PLE DEL MES DE SETEMBRE:

Pot el grup de Convergència confirmar o no que el projecte de l’auditori d’en Moneo va ser encarregat per l’anterior batlle Joan Cerdà (els record que anava a la seva llista)?

Sabem que hi havia un conveni entre l’ajuntament i el Consell, però nosaltres no podem contestar aquesta pregunta, si ho volen saber en exactitud, li poden demanar a l’anterior batlle.

Tenin en compte que han tardat més d'un mes en contestar la pregunta i que en Joan Cerdà forma part de Convergència li podiam haver demanat. El mateix Joan Cerdà  ens ha dit que ell en cap moment va encarregar el projecte de l'auditori d'en Moneo.   Per tot això resulta incomprensible que a l'aprovació inicial de pressuposts que van presentar PP-Lliga i CiU teòricament amb el suport d'UMP hagués una partida per pagar el projecte de l'auditori. Recordau que aquella aprovació inicial no es va fer pel vot en contra del regidor d'UMP i després van acceptar la petició de l'oposició de retirar aquella partida.  Els regidors de CiU haurien d'explicar per què van acceptar una partida per pagar un projecte del qual no n'hi ha ni un expedient obert.

Els regidors del PI han valorat la possibilitat de trencar el seu pacte amb el PP a l’Ajuntament?

No, a més no ens correspon als regidors prendre aquestes decisions, són altres òrgans del partit els qui ho haurien de decidir. És cert que ha estat un debat que ha sorgit dins el partit, tant en l’àmbit municipal com autonòmic. A Pollença creim que no podem rompre un pacte quan l’altre partit no ha incomplit cap punt d’aquest. Com ja hem dit si a escala autonòmica es decidís rompre, acataríem la decisió.

No consideren que és incongruent governar amb un partit que per una decisió política d’atac a la llengua catalana ha provocat una vaga indefinida en educació?

Nosaltres en tot moment vetllam perquè es compleixi el pacte signat per Pollença, intentant que es millori dia a dia.

No consideren que sent dos dels seus regidors a més a més directors d’escola la seva situació política resulta prou incoherent?

No, els dos regidors en tot moment han manifestat la seva postura contra el TIL.

 A les respostes és evident que CiU de Pollença ha prioritzat totalment el seu pacte de govern local amb el PP  sobre  el que en teoria és una de les essències del seu partit com és la defensa de la llengua catalana... Cal dir que totes aquestes preguntes les vam fer abans de l'espantada del batle a l'assemblea de batles que ha deixat més evidència la hipocresia dels regidors del PI. Els regidors del Pi sabien que el batle no aniria a l'assemblea de batles però no van fer res per fer-li anar o demanar que delegués en el primer tinent de batle i regidor d'educació, en Martí Roca. Ja no parlem de que podiem haver fet el mateix que la regidora no adscrita que governa amb el PP a Alcúdia i que en paraules del propi batle amb la seva pressió va ser clau per aconseguir que la batllessa del PP votés el que havia decidit el seu ple.

Per què han substituït al personal municipal que esquitxava els camins per empreses privades? Han pres algunes mesures per reduir la utilització d’herbicides?

S’han reestructurat els serveis, camins passa a fer obres (al seu lloc que correspon) i esports passa a dependre de serveis. Es va decidir fer així per agilitat del servei, ara es fa tot de tira, sense interrupcions a la feina, es fa amb molt menys temps i la meitat de preu, també es fa tot d’urna quan surten les herbes, així es necessita menys quantitat de líquid per esquitxar, una primera mesura per anar cap al compliment de la moció en contra dels herbicides, que ja vaig anunciar que hauria de ser de manera progressiva.

 Esperam que la feina sigui repartida de forma equitativa entre totes les empreses del municipi i sobre tot que la moció aprovada sigui complida. De moment no ens consta que en la contractació de les empreses s'hagi tengut en compte l'aprovat al ple. Consideram que si es feia aquest canvi es podia haver aprofitat per incloure en la contractació de les empreses  punts que anassin directament relacionades amb la eliminació progressiva d'herbicides. 

Albercocs i cireres

 

No som polÝtics per˛ continuam fent polÝtica

Alternativa | 17 Novembre, 2013 00:52 | facebook.com twitter.com

Ahir vam fer el nostre segon congrés, evidentment res a veure amb els congressos que fan els partits més grans supramunicipals. Poques formalismes, cap discurs ni ponència cuinada des de dalt. Molt de reflexió i conversa en común  sobre la situació política al nostre poble i sobre la nostra feina tan institucional com al carrer.

Ens interessa més que a Pollença, a través de la nostra feina, hi hagi cada vegada més gent informada i crítica amb el sistema al que vivim que tenir un, dos o tres regidors. Ens agrairia veure  créixer una xarxa social crítica que considerés la política no com una compra-venda de favors i vots sinó com una eina útil pel canvi del nostre entorn i aconseguir  un augment del nostre benestar col·lectiu.

En aquest Congrés també hem reflexionat  i parlat sobre com afrontar el relleu del nostre portaveu, en Pepe García, ja que no serà el  candidat al maig del 2015. Com sabeu el nostre partit aposta per la rotació entre altres coses per evitar la professionalització política. Una mateixa persona d’Alternativa per Pollença no pot ocupar un càrrec electe durant més de dues legislatures consecutives. I cap persona pot tenir més d’un càrrec, ja sigui públic o intern. Evidentment no és fàcil fer aquesta aposta per desgràcia vivim a una partitocràcia on s'ha creat una classe política que viu de la política i no per la política. Com sempre diem nosaltres no som polítics fem política i al 2015 continuarem fent política.

Continuam apostant per facilitar la integració de gent diversa, independents i de diversos partits supramunicipals. Per això els afiliats a Alternativa per Pollença poden pertànyer a altres partits d’àmbit autonòmic i estatal o a associacions, sempre que no tinguin finalitats contràries a les d’Alternativa per Pollença.

El nostre objectiu és presentar una opció política alternativa a la de dretes que  governa el municipi, amb la voluntat de liderar un canvi a Pollença i d’avançar cap a un model obert a la ciutadania, radicalment democràtic, fent política amb les iniciatives sorgides des del carrer.

 Donar la cara per un partit local on es reparteixen feines i no favors no és fàcil. Gràcies a tots els que d'una forma o altra formau part d'aquest projecte.

MÚs caverna

Alternativa | 16 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

 Un retrat de família de la caverna plural que patim. És aborronador que en aquest país de feixestia hi hagi tanta unitat ideològica —i capacitat de mentir— en partits que de bell antuvi podríem pensar que sòn a les antípodes polítiques, almenys pel que fa al dret a decidir. Només ells poden gaudir de la democràcia i de decidir el que es vota… com ho deia l'insigne cadàver: atado i bien atado.

L'animal que s'està empassolant la caverna bauear-espanyola  és un ja dessaparegut Myotragus Balearicus, simbolitzant que están devorant  Mallorca, les Balears.

 

Argumentant contra l'ordenanša de seguretat i convivŔncia

Alternativa | 15 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple ordinari d'actubre es va aprovar inicialment l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana. Amb els 9 vots a favor de PP,Lliga,CiU i UMP, 5 abstencions de PSOE,PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i els nostres dos vots en contra.

Al mes de març s'ens va presentar un primer esborrany i  aquesta  va ser l'argumentació general que vam presentar inicialment contra aquest tipus d'ordenances (posteriorment vam presentar  esmenes  concretes i ens vam reunir amb el redactor de la mateixa. S'han acceptat algunes de les nostres propostes però continuam en contra d'aquest tipus d'ordenances i per això vam votar en contra).

 

- És innecessària: es pretén legislar sobre problemàtiques que no es donen en el nostre poble, algunes més pròpies de grans ciutats, l'ordenança de les quals molt possiblement s'hagi copiat, sense adequar-la. Exemples en són el fet que es legisli específicament contra “trilers” o contra la mendicitat. No hi ha problemes de convivència que motivin haver d'aprovar una nova ordenança com aquesta. A més, moltes de les infraccions ja estan penalitzades per altres normatives, per exemple, els sorolls o la venda ambulant. Així doncs, la normativa simplement afegeix de nou que farà que es consideren incívics determinats actes, és a dir, que socialment estiguin mal vists.

-És tendenciosa: utilitza un concepte problemàtic, el civisme. Civisme significa “zel pels interessos i les institucions de la pàtria”. Tot i que el sentit originari té connotacions patrioteres i de dretes, l'ús actual que es fa del terme és similar al de “bones maneres”, “comportament normal” i això és subjectiu i poc adequat en una normativa. A més, utilitzant aquest concepte es fa una apropiació del que es considera una bona conducta molt acorde a una mentalitat concreta a la vegada que es criminalitza una sèrie d'actes. Així, per exemple, no es considera un bon ciutadà aquell que reclama els seus drets i exerceix la ciutadania de forma activa, en forma de reivindicació. O aquell que és partidari de formes d'oci no consumista.

- Subjectiva i susceptible d'arbitrarietat: l'ordenança està plena de conceptes i expressions imprecises que faran possible una interpretació subjectiva, a més que sent tan àmplia i pretenent legislar contra tantes coses, finalment la imposició de sancions, com a mínim, es percebrà com a arbitrària.

-És classista: perquè criminalitza la pobresa i la falta de recursos, ja que restringeix la possibilitat d'alguns que, per la seva situació econòmica, només poden esbargir-se en l'espai públic. A més, es mostra clarament favorable als interessos empresarials privats, com es veu en la prohibició del consum d'alcohol, de dormir en qualsevol lloc, o de jugar amb pilotes. En definitiva, criminalitza curiosament totes aquelles activitats que no impliquen consum, i les titlla d'incivíques, mentre que si es fan en un bar per exemple, no representen cap problema per a la convivència.

-Partidista: permet que s'autoritzin actes o no s'autoritzin segons criteris poc precisos, que deixa lloc a l'arbitrarietat. A més, també sembla anar encaminada contra la participació ciutadana, ja que legisla clarament contra les acampades urbanes (i aquestes són reivindicatives), carrega als organitzadors de qualsevol acte de tantes possibles responsabilitats que fa que un s'ho pensi un poc abans d'organitzar res...

-Hipòcrita i superficial: només pretén tapar els efectes, amagar-los, no acabar amb el problema, ja que això implicaria un canvi de sistema, per exemple amb la mendicitat. També es veu en les mesures on es mostra la doble moral: trileros no, escurabutxaques sí.

-Només repressiva: la intenció és recaptar? Ho sembla, perquè les mesures alternatives són poques: unes polítiques de foment de la convivència sense concretar, una possibilitat de mediació per a casos amb menors... i per altra banda, l'obligació de ser un cueta i la possibilitat de denúncia anònima, que no es veu clar com podria tot això afavorir el clima de convivència.

-Demagògica: sembla que persegueix la intenció de donar la sensació que el govern posa “ordre i seguretat”, apel·lant a les pors més bàsiques i irracionals dels ciutadans. Però mancada d'efectivitat al cap i a la fi.

PODEU FER AL·LEGACIONS

A EXPOSICIÓ FINS DIA 20 DE DESEMBRE 2013.

A l'enllaç podeu veure un documental interessant sobre el tema Barcelona 2006: L'any del civisme

Joan Turu artista de revista

 

 

Marxa Verda per Pollenša a favor de l'educaciˇ

Alternativa | 14 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Diumenge l'Assemblea Educativa de Pollença ens convoca a una marxa verda per Pollença a favor de l'educació pública, passant per tots els centres educatius del municipi. La sortida és a l'IES Clara Hammerl del Port de Pollença. 

Ara mateix les previsions del temps per diumenge de matí són prou dolentes. L'Assemblea esperarà a veure les previsions de divendres per decidir si es posposa la marxa en cas de mal temps. Per això s'ha d'estar atents a la xarxa social.

Com diu la mateixa assemblea:

A la manifestació de Palma vam omplir 10 autobusos de Pollença, ara podem protestar a ca nostra. Des d'aquella manifestació no s'ha solucionat res tot el contrari. Ara cal demostrar que som capaços de protestar encara que els docents ja no facin vaga continuada. Diumenge és un bon dia per passejar de verd i xerrar docents i famílies. Mostrar una comunitat educativa unida. Recordau a dur “pa i taleca”

El recorregut previst a la marxa de diumenge és: a les 9:30 sortida de l'IES Clara Hammerl del Port de Pollença (carrer Roger de Flor), anirem pel carrer Buades i ens aturarem al CP Miquel Capllonch i CP Port de Pollença). Continuarem pel carrer Tramuntana, via de servei de la via de cintura per creuar per la rotonda de l'hidroavió i agafar el camí per a vianants paral·lel a la carretera arriban a la rotonda de Can Berenguer i per la carretera arribarem al CP Joan Mas. Per Cecili Metelo arribarem al CP Costa i Llobera. Pel carrer Roser Vell i carrer Joan Vives arribarem a l'IES Guillem Cifre de Colonya. Finalment baixarem pel carrer Roser Vell per berenar al Convent. 

 

 És molt important mantenir la unitat entre famílies i docents, qui ha fet i fa mal les coses és la Conselleria d'Educació i és la mateixa qui ha de rectificar. No va voler rectificar ni amb una sentència del tribunal, ni amb 17 dies de vaga, ni amb una manifestació de 100.000 persones... Però no per això hem de deixar la lluita que és el que ells volen.  

Al principi d'aquesta lluita vam recordar una cita de la pel·lícula Casablanca que resumeix els nostres sentiments:

- Rick: "Mai s'ha aturat a pensar si la seva causa mereix tant sacrifici?"

- Viktor: "Pregunti'm perquè es respira. No respiri i morirà. No combati el mal i morirà el món."

Diumenge no cal fer un gran sacrifici, només cal sortir a passejar amb els nostres fills i filles amb els seus mestres i professors, xerrar, fer una mica d'exercici que mai va malament i sobre tot recordar al Govern que, encara que per responsabilitat els docents hagin tornat a les aules i que ells no convoquin ja al Comité de vaga,  nosaltres continuam lluitant i sobre tot continuam fent creixer la unitat que ha sorgit aquestes setmanes a la Comunitat Educativa.

 

II CongrÚs d'Alternativa per Pollenša

Alternativa | 13 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Fa una mica més d’un any que Alternativa per Pollença va celebrar el seu I Congrés. Era l’estiu de 2012, portàvem ja un temps important de vida del partit i era l’hora de posar en ordre les línies organitzatives i polítiques a seguir.

Ara que ha passat un altre any, que la situació política al poble cada dia és pitjor, amb un govern cada cop més radicalitzat i que no fa cas a l’oposició ni als acords del plenari, la situació ha canviat prou i es fa necessari un nou Congrés. Cal reflexionar sobre la situació política al nostre poble i sobre el paper que hi juga Alternativa. Cal posar les bases, marcar les passes a seguir en un futur proper, però també llunyà. Cal que ens plantegem cap a on volem anar i quina és la millor manera de fer-ho. Cal subsanar els errors per a no tornar a caure en ells i avançar en el nostre projecte més fermament.

I tot això ho hem de fer sense dirigismes polítics, informes de gestió i de futur elaborats per uns pocs. Per això hem proposat una sèrie de punts oberts a tractar entre tots. És a dir: el Congrés d’Alternativa serà alguna cosa més que una farsa democràtica (com la majoria de congressos que celebren la resta de partits) sinó que serà un exercici d’assemblearisme, d’evitar dirigismes i personalismes. Pel Congrés no s’han preparat ponències ni informes de cap tipus. Senzillament s’ha elaborat un ordre del dia consensuat entre tots. A l’hora del Congrés no votarem ponències ni esmenes, simplement direm que pensam de cada punt i, entre tots, consensuarem una resposta. Tots aquests temes han de ser recollits en una acta que serà el nostre full de ruta per als propers anys i fins que l’Assemblea mateixa ho decideixi.

L’ordre del dia serà el següent

1- Estat de comptes i afiliació.

2- Acords de l’anterior congrés i valoració del seu compliment.

3- Anàlisi DAFO: fortaleses i debilitats. Amenaces i oportunitats.

4- Estructura, càrrecs, assemblearisme i funcionament intern.

5- Estratègia política de cara als plenaris.

6- Estratègia política de cara al carrer.

7- Properes eleccions.

8- Punts possibles de millora general.

Tot això ho farem possible aquest dissabte dia 16 de novembre al Port de Pollença.

 

Projecciˇ del documental "Cuanto ganamos, cuanto perdimos"

Alternativa | 12 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Demà dimecres 13 de novembre els  Indignats de Pollença (amb la col·laboració de  Club Pollença, Atuhse i Metges del món) ens conviden a la projecció del documental "Cuanto ganamos, cuanto perdimos"  i al posterior col·loqui que se celebrarà al Club Pollença  el pròxim 13 de novembre de 2013 a les 20:00 hores. El documental és una crònica de l'exclusió sanitària a Espanya i té una durada de 70 minuts.

En aquest acte hi participarà Rafael Berlanga (metge de Son Espases, ATUHSE) i Miguel Reyero (Metges del món).

 L'1 de setembre de 2012 va en vigor el Reial Decret Llei 16 /2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut .

Amb aquesta nova normativa , el Govern d'Espanya va regular la condició d'assegurat , quedant apartades del Sistema Nacional de Salut totes les persones immigrants en situació administrativa irregular , entre d'altres col · lectius .
El documental "Cuanto ganamos, cuanto perdimos ", analitza des de diferents punts de vista la situació del col · lectiu immigrant després de l'aplicació de la nova normativa.

A través d'entrevistes a personalitats de les diferents àrees relacionades amb el Dret a la protecció de la salut ( Salut Pública , Economia de la Salut , Drets Humans , Polítiques Sanitàries , Societats Científiques) i a través de testimonis d'immigrants afectats per la nova situació , el documental reflexiona sobre aquesta nova legislació , que exclou del Sistema Nacional de Salut a entre 150.000 i 500.000 immigrants en situació administrativa irregular.

Trailer:

 

 

Menjau les llenties de la deslleialtat

Alternativa | 11 Novembre, 2013 00:06 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Ahir les "autoritats" amb el batle de Pollença i el vicepresident del Govern, Antonio Gómez,  al capdavant van ser rebudes a la fira, a la seva arribada al poble i al claustre, amb una fort xiulada i amb crits de "vergonya, dimissió..." per la marea verda de Pollença. Entre les autoritats escridassades també hi havia la directora general d'Educació Isabel Cerdà. 

No es pot enganyar a la gent  i esperar que no passi res. El mateixos ciutadans que fins divendres es sentien representats pel batle al conflicte d'educació ahir li van fer arribar el seu menyspreu de forma pacífica però sonora. El divendres el batle va deixar d'estar al servei del seu poble i ,igual que va fer na Bel Cerdà, es van vendre per un plat de llenties i es van posar a les ordres de la minoria extrema que governa el PP.  Aquest cap de setmana se'ls va començar a indigestar el plat de llenties pel que s'han venut,  i al cas del batle ha venut als ciutadans.

Als polítics del PP els hem de deixar clar a cada fira, a cada acte,  a cada inauguració que vagin, a cada poble... que romandre sords davant el clamor de tota la comunitat educativa té les seves conseqüències. Els ciutadans no els pagam per posar plaques amb els seus noms i passejar. Al batle li pagam per anar a llocs com l'assemblea de batles a defensar el que havia decidit el ple i el consell municipal escolar. A la senyora Bel Cerdà no li pagam per a què vagi a menjar canapès a les inauguracions o passejar-se per la Fira, li pagam entre altres coses per fer el que li hem demanat aquest cap de setmana; anar als centres educatius de Pollença a demanar a docents, pares i alumnes el que està significat l'aplicació del TIL. Si  tan convençuda està de les bondats del TIL que deixi d'amagar-se com la resta de la Conselleria d'educació i vengui a una taula rodona a Pollença a explicar les "excel·lencies pedagògiques del TIL".

Sobre la deslleialtat del batle transcrivim l'excel·lent article d'ahir d' en Guillem Frontera a l'Ara Balears

Batles, les llenties de la deslleialtat

Al Diccionari de locucions i frases llatines , d'Antoni Peris, "Vendre's per un plat de llenties" s'explica de la manera següent: "Renunciar a la integritat i als principis en canvi de coses materials". Les coses materials les hem d'entendre de forma generosa: potser la contrapartida al plat de llenties no és directament material, però pot esdevenir-hi en un període de temps raonable.

Quin temps esperen els batles infidels a treure profit de la seva deslleialtat? Quan els posaran el plat de llenties a la taula? Han calibrat el risc que el plat contengui algun element tòxic?

El que sí que és segur és que ja tenen el menyspreu dels conciutadans que en principi s'havien sentit ben representats, quan en el propi ajuntament la majoria s'havia manifestat contra el TIL. Se'n parlava: mira, et deien, mira aquests batles com han sabut mantenir la seva dignitat personal per damunt de les trifulgues polítiques. Eren un exemple per a tothom: batles íntegres, que tenien assumit que estan al servei del seu poble i no a les ordres d'una cúpula de partit allunyada de les persones, aïllada en la seva obstinació ideològica.

Els que formen la cúpula del PP no tenen veïnats. A posta el govern regional sovint sembla que no és d'aquest món. Però els batles sí. Sense veïnats, no hi ha batle. El batle no pot deixar de ser-ho ni un instant: els problemes són immediats, la solució exigeix diàleg i temprança. Si no, el carrer supura discòrdia.

Molta bona gent del país s'havia sentit orgullosa dels seus batles del PP, atents al clamor de la gent, a les veus del poble. La dignitat era l'atribut que els distingia. La dignitat, la integritat, els principis...

Per acció o per omissió, ara la majoria formen una petita guarda de xotets silenciosos, polítics locals que ja no poden mirar la seva gent a la cara, que han de procurar esquivar el contacte directe amb la gent, que hauran de voltar cantó moltes vegades i que sempre hauran d'anar cap baix. I després encara tendran virolles de queixar-se pel desprestigi de la política. Han fet més mal a la imatge dels polítics ells en un sol dia que molts de diputats ociosos en dos anys.

Menjau les llenties de la deslleialtat a la vostra gent. Però no oblideu que us poden causar problemes digestius: coneixeu els cuiners.

A l'Ara Balears podeu veure el vídeo de la protesta a l'entrada al claustre de "les autoritats".

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb