URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Sobra les plaques eg˛latres

Alternativa | 10 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Pensavam que havia passat a la història el ranci costum de posar plaques commemoratives amb els noms dels polítics de torn quan s'inaugura un nou equipament. Però ahir al Centre de Dia vam comprovar que el senyors Tomeu Cifre i  l'absent en Ramon Bauza són polítics de l'antic règim  i  els agrada perpetuar-se  amb aquestes plaques que serveixen per alimentar el seu  ego, menyspreant a tota la resta de persones que han fet feina per fer possible el Centre de Dia. I és que per desgràcia hi ha molts de  responsables públics que es pensen que són mecenes o faraons quan l'únic que han fet és la seva feina per la qual se'ls paga.

El gran protagonista  quan s'inaugura un edifici o unes obres públiques és i ha de ser el poble que  és el que els ha fet possible amb els seus impostos.

Una petita samarreta verda va molestar als nostres egolatres governants.

 


 

 AVUI VENIU DE VERD A LA FIRA. Al costat del convent trobareu la paradeta de l'Assemblea Educativa de Pollença


 

El batle ha de dimitir per la seva actitud covarda i antidemocrÓtica

Alternativa | 09 Novembre, 2013 01:23 | facebook.com twitter.com

L'Assemblea de Batles va rebutjat ahir la moció en suports dels docents. Dels batles del PP només la batlessa d'Alcúdia,  Coloma Terrassa, va votar a favor de la moció en suport dels docents, complint el que s'havia votat fins a dues vegades el seu ple (amb el seu vot en contra). Com bé ha declarat la batlessa va actuar en representació de l'Ajuntament  i va complir el deure de defensar allò que s'havia aprovat al seu municipi per "sentit democràtic", encara que ella és favorable al TIL.  O sigui que ha actuat de forma totalment diferent al nostre batle que ni tan sols ha assistit a l'Assemblea,  a pesar de haver-se abstingut i votat a favor en les dues mocions aprovades contra l'aplicació del TIL al ple municipal, i a pesar de que el Consell Municipal Escolar també s'havia declarat contrari a l'aplicació del TIL i  les retallades en educació. Només dos batles, el nostre i el d'Alaró, no han anat a l'Assemblea, ni han enviat a cap delegat. A Pollença el més normal és que hagués delegat en el primer tinent de batle, regidor d'educació i director de col·legi senyor Martí Roca (Lliga). Una actitud covarda i profundament antidemocràtica. El batle ha preferit amagar-se com un estruç abans que anar a Palma a defensar el que demanavam els  ciutadans al que teòricament representa.

Pares, docents i regidors hem demanat a la inauguració de la Fira explicacions al batle sobre la seva absència a l'Assemblea. Les seves explicacions han estat que la moció que es presentava a l'assemblea  no era igual que les que s'havien aprovat a Pollença, que els batles  que l'han presentat no han cercat el consens i inclòs ha tingut la barra de culpar-nos als grups municipals de l'oposició de no haver cercat aquest consens, quan ni tan sols ens havia comunicat que no estava d'acord amb el que es proposava a l'Assemblea, i evidentment nosaltres no tenim veu a la mateixa assemblea. També ha dit que no servia de res el que s'hagués aprovat o no a l'assemblea de batles !!!

En referència a la moció cal dir que va en la línia de de les aprovades a Pollença; demanava la retirada del projecte de Tractament Integrat de Llengües, respectar l’autonomia dels centres i la represa del diàleg per trobar una sortida consensuada al conflicte.

En referència al consens cal dir que el Partit Popular no ha demostrat cap intenció de cercar el consens a aquest tema: la resposta del PP a la petició d'una convocatòria urgent de l'Assemblea de , que es va fer a principi d'octubre, va ser convocada un mes més tard (esgotant el termini donat per la llei). I quan a l'Assemblea  s'ha demanat un recés per debatre una posició que pogués facilitar un acord el PP no l'ha acceptat. A més a més s'ha d'afegir que ha el PP ha vetat l'accés a l'Assemblea d'un representat de la FAPA.

Sigui com sigui totes les explicacions que ens ha donat el batle les hauria d'haver donat a l'Assemblea, és allí on hauria d'haver fet feina  per traslladar i complir els manaments del Ple i del Consell Municipal Escolar.  És a l'Assemblea  on Tomeu Cifre hauria d'haver fet feina. Ningú millor que ell, que s'havia convertit en la veu pública dels regidors teòricament disconformes amb l'aplicació del TIL, per tendir ponts i cercar el consens però va preferir amagar-se a Pollença i no assumir les seves responsabilitats. El que ha demostrat el batle és que ja ens temíem, i que alguns en havien criticat a aquest bloc; totes les seves declaracions i els seus vots als plens no eren més que fum.

Tampoc  podem oblidar a CiU i Lliga, socis de govern del PP. Aquests haurien de reflexionar sobre una de les coses que va dir del batle a les seves explicacions. El batle va justificar el vot a favor de la moció de la  batlessa d'Alcúdia dient que si no el feia perillava la seva cadira. És clar que el batle no té por de que CiU i la Lliga tanquin el pacte de govern per la seva no assistència a l'assemblea.

Fins i tot a al diari ara es pensen que el PP a Pollença té majoria absoluta; "Entre els populars, hi havia també absències significatives com les del batle de Pollença, Tomeu Cifre, i el d'Alaró, Joan Simonet. De fet, tots dos municipis governats amb majoria absoluta pel PP..."

Ahir els portaveus de CiU i Lliga es van posar al costat del batle mentre donava les seves explicacions sense dir res, abans havien dit simplement que lamentaven que no hagués  participat a l'Assemblea i que esperaven que tingués motius de pes per justificar l'absència. Ara veurem que opinen, ens imaginam que a l'igual que el batle demostraran una vegada més que la seva defensa de la llengua, l'educació pública i la seva oposició al TIL no són més que fum, i que s'estimen més mantenir la cadira que tancar el seu pacte de govern.

A Alternativa per Pollença una vegada escoltades les explicacions del batle el tenim clar; Tomeu Cifre no representa als ciutadans de Pollença i el que ha de fer és dimitir.

 

Tres-cents mil euros per un titular

Alternativa | 08 Novembre, 2013 00:13 | facebook.com twitter.com

 

Ahir al ple es va aprovar de forma provisional, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus amb els 9 vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP i 7 abstencions; Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i Malena.

A la proposta  l'Ajuntament assumeix 300.000 € de dèficit i es fa una petita rebaixa de les taxes de fems (una mitjana de 93 cèntims anuals pels negocis i  poc més de 3 euros anual als ciutadans amb una vivenda unifamiliar).

- Ordenança de fems.

- Estudi tècnics de repercussió de les taxes.

El primer que hem de dir és que la proposta de l'equip de govern ha estat presentada amb males formes, precipitació i urgència. Dimecres vam tenir la comissió i ahir el ple. Com els vam dir tan a la comissió com al ple ens sembla inconcebible que una decisió tan important s'hagi fet d'aquesta forma. El normal seria haver-la debatut i comentat amb tots els grups amb temps i presentar-la a un ple ordinari. Continuam constatant que les noves formes, consens, reunions de les que parlava CiU al  entrar a l'equip de govern brillen per la seva absència.  I comentam que és una decisió important no per la rebaixa que és mínima sinó pel missatge que es transmet; tenim superàvit i ens podem permetre dedicar 300.000 euros a subvencionar la taxa de fems per rebaixar uns pocs euros... Com es podrà dir ara que no hi ha doblers per ajudes socials, per reobrir el centre de turisme ornitològic de la Gola, posar en marxa tot el que deia el pla director del museu, , invertir en les infrastructures de la Cala Sant Vicenç, en patrimoni, fer la feina que falta fer damunt el catàleg de camins...

El segon que hem de dir és que aquesta precipitació és normal ja que es tracta d'una mesura purament electoralista. Amb els 300.000 de subvenció a la taxa de fems el que han fet no és rebaixar la pressió fiscal sobre els ciutadans sinó comprar un titular de premsa. Si ens centram al tema dels fems a Alternativa consideram que el seriós hagués estat invertir aquests 300.000 euros en fer els que es informes tècnics que acompanyen les taxes diuen fa anys per fer aquestes més justes i que ja vam recollir  en part a les nostres al·legacions de fa dos anys (article): fer un estudi per tenir en compte factors de distribució geogràfica (zones de més o menys intensitat turística), revisar les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus (per poder fer unes taxes justes i adaptades a la producció real), desglossar al rebut l'estalvi aconseguit reciclant, fer una inversió en quant a adaptació tècnica i tecnològica  per  arribar a unes taxes més justes segons les quals el que contamina paga... Però clar això seria tenir un projecte, pensar en taxes més justes pel futur.

Per suposat presentarem al·legacions a les taxes i esperam una mica de seny i serietat per part de l'equip de govern.


Avui a les 18:00 Inauguració de la XXX FIRA D'ARTESANIA

 

 

Ple extraordinari

Alternativa | 07 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui a les 13:00 tenim sessió extraordinària urgent del Ple. Al llarg del dia publicarem la votació i primera valoració del ple.

 

El que ja podem dir és que no és gens seriós presentar una mesura amb tantes  implicacions com és la subvenció de part de la taxa de fems, l'Ajuntament posarà 300.000 euros, amb tanta precipitació i urgència. Ahir vam tenir la comissió i avui el ple. La mesura sembla purament electoralista; 300.000 euros són molts d'euros per l'Ajuntament que podia dedicar a altres projectes, i en canvi repercutiran poc a la factura dels fems de  cada ciutadà; per exemple poc més de 3 euros als ciutadans con una vivenda unifamiliar o menys de 6 euros als propietaris d'un café bar fins 100 metres. A l'enllaç podeu veure i llegir l'estudi tècnic de la repercussió de les taxes.

 

Segon.- Ordre del dia de la sessió:

1.- Ratificació urgència de la sessió.

Aprovada per unanimitat

2.-  Resolució de reclamacions/al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de la cessió gratuïta a l’entitat AFAMA d’una part de l’edifici  municipal destinat a centre de dia i residència per a persones majors i del conveni regulador .

Proposta aprovada

 Aprovada per unanimitat

S'han presentat dues al·legacions un per part d'Afama demanant que el nombre de places del centre siguin les que autoritza l'IMAS; 45 places. L'altra l'ha presentat un ciutadà, en Jaume Cerdà que al seu dia vam comentar al ple. No procedia fer l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de cessió gratuïta a AFAMA fins que la desafectació no s’hagués aprovat definitivament. L'expedient de la cessió hauria d'haver-se iniciat, procedimental i temporalment, un cop finalitzat l'expedient de la desafectació.

Estam contents d'acabar una història que va començar al 2003. Hem donat l'enhorabona a AFAMA i sobre tot ens he oferit per tot el que necessitin en un futur.

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus.

Aprovada amb 9 vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP i 7 abstencions; Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i Malena.

Els costs totals del servei de recollida i tractament de residus del municipi són de  1.641.590,05 € de tractament i 1.629.472,36 € de recollida. L'equip de govern presenta una proposta on l'Ajuntament assumeix 300.000 € de dèficit, recaptant el 91,60% del cost, a diferència de l’exercici 2012, on assumia 0 € de dèficit.

El descompte per la majoria de negocis serà mínim; una mitjana de 0,93 euros anuals. 3,36 euros anuals per les vivendes unifamiliar i 3,92 per les vivendes unifamiliar rustegues. S'invirteixen 300.000 euros en un titular de premsa quan són molt més necessaris per altres temes inclosos alguns que fan referència a la mateixa recollida de fems i que el tècnic ve reiterant des de fa anys als seus informes.

Com vam fer fa dos anys presentarem al·legacions en el sentit indicat a les taxes aprovades avui.

 

 

 

 

 

 

 

Cessiˇ definitiva del Centre de Dia

Alternativa | 06 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui tenim sessió extraordinària urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES GENERALS a les 12,00 hores prèvia al ple extraordinari que previsiblement serà dijous (us confirmarem dia i hora tot d'una tenir la convocatòria.

El motiu principal del ple extraordinari és  fer d’una vegada l’aprovació definitiva de la cessió gratuïta del Centre de Dia a AFAMA.

Segon.- Ordre del dia de la sessió:

1.- Ratificació urgència de la sessió

2.-  Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 24 d’octubre de 2013

3.-  Resolució de reclamacions/al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de la cessió gratuïta a l’entitat AFAMA d’una part de l’edifici  municipal destinat a centre de dia i residència per a persones majors i del conveni regulador  

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus.

Sembla que l’equip de govern tenint en compte la bona situació econòmica de l’Ajuntament proposa una rebaixa de les taxes de fems. Una bona notícia però que contradiu tel que van defensar fa uns dies a la taxa de noces.


Esperam que l’aprovació definitiva del Centre de dia a AFAMA a sigui el darrer capítol d’una llarga història que va començar amb el pacte de govern UM-UNPI-PP-UMP del 2003 beneït per en Jaume Matas. El Govern invertia 600.000 euros que es pagaran fins 2016, d’un pressupost de 2,300.000 euros, la resta l’ha posa l’ajuntament.  En un principi el centre de dia s’hauria d’haver terminat el  19 de maig del 2007 però entre tractes de favor (article),  crisi i fallides d’empreses i problemes diversos hem arribat al 2013 sense inaugurar el centre. Encara ens recordam de quan al 2007 no s'acceptava la nostra proposta de traslladar el Serveis Socials de Can Candali a altre local perquè anirien al centre de dia que estava a punt d’obrir-se (article)... Ja ha plogut.

Tot aquest retard acumulat ha creat una ansietat per posar en marxa el Centre de dia que ha donat lloc a més errades i que ha posat en evidència el lamentable estat de l’Ajuntament en alguns temes com al Inventari General de Bens de l’Ajuntament (una de les nostres propostes als darrers pressuposts) que no s’actualitza des de l’any 1989!!

Al final s’ha donat la raó a l’al·legació presentada per en Joan Cerdà que al seu dia vam comentar al ple. No procedia fer l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de cessió gratuïta a AFAMA fins que la desafectació no s’hagués aprovat definitivament. Tot i que els expedients van lligats no es podien tramitar de forma simultània, tal com es va fet, pel que els requisits d'un condicionen la finalització de l'altre. Quan varem aprovar inicialment la cessió, a l'expedient no podia constar mai la certificació del registre de propietat acreditativa de la naturalesa patrimonial d'aquest bé perquè aquest no es podrà inscriure a dit registre fins que no consti la desafectació definitivament aprovada del mateix. En resum, l'expedient de la cessió hauria d'haver-se iniciat, procedimental i temporalment, un cop finalitzat l'expedient de la desafectaci.

Ara a la fi esperam veure inagurat el Centre de dia per la Fira i posar punt i final a tota aquesta història de despropòsits.

Diumenge us esperam de verd!


 

Liquidant irregularitats

Alternativa | 05 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple es va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits amb  9 vots  a favor de PP, Lliga, CiU i UMP, 5 abstencions; PSOE, PSM, ESQUERRA i Tomeu Fuster, i els nostres 2 vots en contra.

El que s'ens va presentar al ple és el resultat d'un desgavell de gestió que sempre hem denunciat i que encara avui en dia no s'ha acabat de corregir.  Un desgavell del que va ser responsable, entre altres, en Miquel Ramon, el regidor de CiU. A continuació podeu llegir la informació i respostes del batle i del regidor en Miquel Ramon a les nostres preguntes. Segon els seus companys del PI l'únic error d'en Michel va ser; "no haver fet la pressió necessari als seus antics companys per tal que aquestes qüestions haguessin quedat resoltes dins la passada legislatura." No sabem si en Michel va fer pressió o no, públicament tenim clar que no el va fer, tampoc entenem que volen dir amb "resoldre aquestes qüestions". Per a nosaltres "aquestes qüestions mai haurien d'haver existit i  el que no hauria d'haver fet ni en Michel, ni cap dels seus companys, és gestionar els doblers públics d'una forma tan irregular i desbaratada com van fer. El més normal és que si  Michel no compartia les formes dels seus companys hauria d'haver dimitit al seu moment. Les urnes van donar un missatge prou clar als partits governants a l'anterior legislatura però això no ha estat suficient per evitar que en Miquel Ramon torni a un equip de govern.

Per què les factures d'aquest extrajudicial no s'havien presentat abans? Aprovar aquest reconeixement extrajudicial, amb les discrepàncies que planteja l'interventor al seu informe, ens demostra que al nou pacte de govern entre PP-PI  s’ha inclòs liquidar les irregularitats de la passada legislatura sense demanar cap tipus de responsabilitat.   Han estat suficients cent dies de Convergència i Unió a l'Ajuntament per treure-se de damunt tot un grapat de factures irregulars...

En un principi l'extrajudicial que s'ens va presentar a la comissió informativa era per valor de 59.089,93 euros però al mateix ple es van afegir dues factures d' Electrica Bahia S.L. per un total de 27.700 euros  (col·locació de cables en camp de futbol i poliesportiu de Pollença) i uns 20.000 euros de factures a la Societat General d'Autors i Editors d'actuacions des de 2005, si haveu llegit bé estam fent pagaments a l'SGAE vuit anys després. Aquestes factures formen part d'un lllistat més ampli de factures que totalitzaven un total de 100.420,91 euros que no han estat signades pels responsables polítics corresponents. Destaquen les factures del 2009 dels honoraris dels tècnics directors del Pavelló Poliesportiu de Pollença.

Pel que fa a les factures d'Electrica Bahia SL; en Miquel Ramon va dir que s’haurien d’haver declarat com a obres d’urgència però que no es van fer i que no varen ser comanades per ell. Respecte a les factures de l'SGAE va dir que no tenia constancia de les mateixes. Una resposta més que sorprenent; o sigui el que era el regidor de Festes no sabia  que havia que pagar a l'SGAE per concerts realitzats durant la seva gestió. On s'amagaven aquestes factures? Qui les va amagar?

Si parlam de les factures que es van aprovar l' informe intervenció. parla de diferents irregularitats:

- Set factures de Musica i Complements S.L i Mallorca SO SA per un valor total de 42.906 euros amb imports superiors a 1.500 euros que es van aprovar prèviament el pressupost (com s'havia de fer segon les bases d'execució del pressupost), cosa necessària entre altres coses per assegurar-se que la despesa estava ajustada a preus de mercat. Quants de doblers ens ha pogut costar als ciutadans aquestes irregularitat ? mai el sabrem.  

Respecte a  aquestes factures en Miquel Ramon va dir que no totes eren de las seva àrea, que la culpa era del retard amb el que es presentaven els pressuposts i que no era habitual complir el que marcaven les bases d'execució del pressupost. O sigui excuses ben pobres; quan nosaltres denunciàvem aquests temes als plens en Michel mai va dir que era conscient de que les coses es feien mal i que calia canviar... Per exemple el regidor del PSM si que va reconèixer a més d'un ple el disbarat que suposava aprovar amb tan de retard els pressuposts.

-  De les anteriors hi ha dues factures de març de 2010 “Montatges escenaris Diada” i de 11 d’agost de

2010 “Montaje escenarios “ de l’entitat MUSICA I COMPLEMENTS S.L. per imports de 3.132 euros i 5.317,08 €, respectivament que no queda acreditat adientment el destí de la despesa atès que la descripció de les factures són pràcticament iguals, considerant per part del interventor que no consten totes les dades necessàries per determinar el cost del servei.

En Miquel Ramon  va explicar que eren serveis diferents però el cert és que les factures no s'han fet de forma correcta.

- Igualment l'interventor al seu informe indica que hi ha una factura de data 31 de març de 2012 per import de 756,14 € presentada per l’entitat CUXACH S.A. al que no correspon a l’Ajuntament abonar la mateixa, atès que es tracta d’una despesa originada per una ordre d’execució que hauria d’haver fet front la propietat de l’edifici. L’administració no té l’obligació de suportar una despesa per inactivitat del propietari i/o omissió dels requeriments efectuats per l’Ajuntament. Per aquesta factura consta informe emès per l’arquitecte on es posa de manifest aquest fet.

El batle va explicar les dificultats de que els responsables paguen aquestes despeses i que no es renunciava al seu cobrament. El que és cert és que s'ha fet un pagament que no correspon a l'Ajuntament

-En relació a la factura amb núm. de registre 1937 de data 31/12/2012 per import de 700 € presentada de les classes de teatre d'adults , dir que té un defecte de forma i que s’incompleix el disposat a l’article 23.3 del TRLCSP atès que es tracta d’una prestació que es repeteix any darrera any eludint els requisits de publicitat i/o els relatius al procediment d’adjudicació.

El batle va explicar que s'està fent feina per regularitzar-ho.

L'interventor finalitza  el seu informe dient que fiscalitza favorablement l'expedient "sense perjudici de les discrepàncies observades".

Nosaltres vam considerar que les discrepàncies eren més que suficients per votar en contra de l'aprovació de les factures i consideram vergonyós que  un dels responsables torni a estar a l'equip de govern.

 

Repagar per casar-se

Alternativa | 04 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple es va aprovar provisionalment de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils amb els 9 vots a favor de PP-CiU-Lliga i UMP i 7 vots en contra; Alternativa, PSOE,PSM, Esquerra i Tomeu Fuster.

L’infome tècnic es fonamenta a partir dels costos associats a la tramitació de l'expedient matrimonial per cerimònia, parla d’un cost  del servei de 215, 22. Podeu revisar a continuació els costos dels que parla l’informe que ens semblen prou exagerats.

COSTOS DIRECTES PERSONAL

Tenint en compte el sou, hores i cost de les mateixes:

Netejadora  23,15 

Secretaria Batle 41,78 €

Policía 60,25 €

Cost total personal 125,18

 

SUBMINISTRAMENTS

A partir del liquidat al 2012 han calculat un 0,05% a servei matrimonis

Material oficina 5,67 €

Enllumenat edifici 10,63 €

Assegurances  6,38 €

Comunicacions telefòniques 2,38 €

cost total subministraments 25,05

 

DIVERSOS COST

Reserva estacionament 26,00 €

Tramitació expedient Jutjat 4,00 €

cost total diversos 30,00

 

COSTOS INDIRECTES AMORTITZACIONS( béns mobles, immoble, etc.) 35,00

 

COST DEL SERVEI 215,22 €

La  proposta aprovada suposa una quota de 200 euros per matrimoni (actualment és de 100 euros) i estableix una bonificació del 50 % (actualment és d’un 100%) de la quota quan un dels dos contraents acrediti la condició d’empadronat en el municipi amb al menys un any d’antiguitat.  Cal dir que els companys del PSM han fet la feina de comparar aquestes taxes amb les d’altres municipis de la illa (uns 20) i les que s’han aprovat en Pollença són les més cares de les que han vist .

 A Alternativa vam votar en contra d’aquesta abusiva pujada del 100 % d’aquesta taxa  i presentarem al·legacions contra la mateixa. Estam una vegada més davant del que suposaria un repagament ja que tot el que indiquen com cost del servei ja el pagam els ciutadans amb els nostres impostos que no són precisament baixos. La pujada de taxes és una decisió política que no comprenem quan a més a més els mateixos que la presenten s’han autoatorgat unes ajudes de 1.200 € i ajudes il·limitades socials que no els corresponen.

Albercocs i cireres

 

 

QuŔ farÓ el batle el divendres?

Alternativa | 03 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Una setmana més de lluita per una educació pública i de qualitat.

- El divendres dia 8 es reactiva la vaga a Mallorca coincidint amb la reunió de l’assemblea de batles de Mallorca per tractar, entre altres temes, el TIL.

Serà una oportunitat perquè el batle defensi el que s'ha aprovat a Pollença. Precisament al darrer ple vam registrar una pregunta que no es va arribar a contestar:

Defensant el que s’ha aprovat a dos plens i al Consell Municipal Escolar, el batle defensarà a l'Assemblea de Batles del 8 de novembre l’oposició a l’aplicació del Tractament Integrat de Llengües (TIL)? - Com expliquen que un Bé d'Interès Cultural com la fabrica de Can Morató no es trobi al Catàleg de Patrimoni. Els grups que van votar a favor de l'aprovació inicial del catàleg tenien coneixement d'aquest fet?

Cal dir que la resposta que ens va donar el batle  al que l'haviam demanat en setembre no ens dona massa esperances de que faci res. Al ple de setembre li vam demanar:

El batle ha expressat a diferents mitjans de comunicació la seva oposició al calendari d'aplicació del TIL però de forma concreta que ha fet en aquest sentit; s'ha reunit amb qualsevol representant de la Conselleria d'Educació o del Govern? S'ha reunit amb altres batles del PP per fer alguna acció concreta? Ha fet qualque petició per escrit?

A la seva resposta el batle va dir que es va reunir amb els representants de l'Assemblea de docents i companys del PP però res de reunions oficials amb la Conselleria d'Educació o del Govern i res de fer cap petició per escrit...

- Continua el degoteig d'equips directius que dimiteixen. Aquesta setmana ha estat el de l'IES Puig de sa Font. Equips que no volen convertir-se en l’instrument que obligui a aplicar polítiques educatives que van contra els principis pedagògics i valors ètics que sempre han defensat com a professors.

- Aquesta també ha estat la setmana de la subhasta d'art solidària que ha aportat 100.000 euros més a la caixa de resistència (Assemblea Docents).

- Aquesta setmana també hem conegut la nova situació dels directors expedientats. Res d'accelerar els expedients com s'havia dit. La nova requalificació de la seva falta no és més que un clar intent de dilatar la resolució dels expedients, ja que implica tornar a començar de nou amb tot el procés i haver de respondre a noves acusacions que no apareixien inicialment.

No hem d'aturar l’esforç de totes i tots en aquesta lluita continua. El conflicte iniciat a principi de curs amb la vaga indefinida segueix obert en tots els seus punts, doncs la Conselleria d’Educació no ha estat capaç d’atendre cap de les 10 reivindicacions que els docents li van presentar a principis d’agost. celeritat als expedients. Aquesta és una prova més de la seva poca voluntat d’enteniment.

La propera cita a Pollença d'aquesta lluita és el diumenge de la Fira dia 10 convocada per l'Assemblea Educativa de Pollença: En suport a la lluita per una educació pública i de qualitat convidam als assistents i mercaders a tenyir la Fira de Pollença de ver tan en les robes com les paradetes.

 

Sobrant

Alternativa | 02 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Entre els molts greuges que  els condrets o agermanats, si voleu, que podem presentar  a la caverna baueà i altres col·laboracionistes, hi figura el robatori de la senyera històrica. Només a les armes de ciutat hi pot haver  castellets — o apartaments— tots els altres afegits que hi ha als quatre pals hi sobren o hi són de més. De manera que caldria fer una bona esporgada d'edificis, hotelers o heràldics; i si no ho creis, ho podeu anar a cercar al Blason Espanyol de Ramon Medel: emprà per armes el regne de Mallorca las mateixes que emprava En Jaume  com a rei d'Aragó, o sigui quatre pals o barres de gules en camper d'or que En Ramon Berenguer portà a Aragó en casar-se amb Na Peronella o al Nobiliari Mallorquí de Joaquim Maria Bover: la família reial de Mallorca pintava en sos escuts …quatre barres vermelles en camper d'or…aquest mateix escut romangué per armes d'aquest regne. En castellà als originals, la traducció és meva.

 

Com neix lĺ independentisme

Alternativa | 01 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui un article del nostre company Mariano Moragues . Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Les comunitats humanes o pobles  tenen una manera pròpia de sentir, pensar i actuar, que es podria resumir en un caràcter o idiosincràsia i cultura propis. Es tracta d’un conjunt de pautes compartides i trets particulars que fan diferents unes comunitats de les altres.  Aquesta diferenciació es fruit d’una herència col·lectiva de història, costums, llengua, creences, símbols, maneres de organitzar-se i de relacionar-se..., que es dóna normalment dins unes condicions tel·lúriques territorials i té fortes connotacions emocionals i sentimentals. La família, l’escola, els mitjans de comunicació, les relacions socials, institucions, etc. s’encarreguen de transmetre la cultura i l’estimació a allò que sent propi. Quan una cultura externa s’estén i és imposada a la força damunt una altra, es produeix el que s’anomena aculturació, o en termes més polítics colonialisme o imperialisme, que suposa sovint  una deculturació de la víctima de la invasió, perdent les pròpies característiques culturals, amb una certa rebel·lia interna que cova o es manifesta.

Avui malgrat les grans corrents migratòries, la globalització dels mitjans de comunicació y del comerç, es mantenen diferències fondes entre els grups humans: no és el mateix un massai que un japonès, ni un senegalès que un rus, ni un iranià que un francès; i dins el món més proper, no és el mateix un alemany que un italià i més prop encara, no és el mateix un gallec que un andalús, ni un mallorquí que un extremeny. No es tracta de millors o pitjors, simplement diferents, com es diferent un ca rater d’un ca de bestiar, i els dos són cans. I es bo que hi hagi cans raters i cans de bestiar precisament per la seva diferència. La diversitat humana i cultural és un riquesa tan important i necessària com la biodiversitat.  

Així com les persones volen mantenir la seva identitat, autonomia i independència i no volen ser homogeneïtzades, les comunitats o pobles també volen mantenir aquestes qualitats i també volen  mantenir els seus senyals diferencials. Els pobles, que són una persona de persones, també tenen un nom que els  identifica, com  a les persones Però aquesta realitat està oberta y és dinàmica, com passa en els processos personals que va incorporant elements nous, sense  que  el poble o persona perdi la seva identitat.

Quan aquest poble o subjecte col·lectiu és objecte de relacions de dominació política-econòmica-cultural per un altre, un estat o una metròpoli, pot succeir que vagi cobrant consciència política que aquesta situació el sotmet, li roba la llibertat de ser i decidir,  li dóna perjudicis i li va escapollant la pròpia identitat i si els signes dominació es tornen més agressius i freqüents, la  consciència de la pròpia identitat es pot aprofundir i pot dur a la actuació dels membres de poble sotmès a accions orientades a l’alliberació. Però també pot succeir que la dominació sigui tan forta que no permeti cap expressió de disconformitat, controlant els mitjans de comunicació, exercint una forta repressió, copsant els llocs claus dins l’administració, comprant amb prebendes i privilegis a nadius... de tal manera que pot anar corcant la consciència de molts, atemorint  a altres i enrabiant a altres. Això ho veiem per exemple molt clar avui al Tibet i ho hem viscut a Espanya amb la dictadura de Franco, i ara torna a reverdir amb els govern centralitzador del PP i concretament a Mallorca amb el govern de Bauzá . Quan els pobles que són diferents han estat assimilats o conquerits per un altre, tenen la tendència a reivindicar el dret a l’autodeterminació, així ha passat al llarg de la història amb el colonialisme, en la dissolució de la URSS, de Iugoslàvia... Pot passar més tard o més prest a Escòcia, Canadà, Bèlgica, Espanya. 

No hi ha com tocar el viu de l’anima d’un poble amb humiliacions, injustícies, greuges comparatius, imposicions, explotació econòmica... perquè desperti la consciència de poble i s’aixequi per defensar allò que estima i que considera part essencial del seu patrimoni vital ancestral i pensi en la independència.

Un tòpic que solen repetir per pa i per sal els estats dominadors és que l’autodeterminació del poble sotmès és impossible. Afirmació que a més de ser a les clares exagerada i sense aferratall lògic, és contrahistòrica La pròpia historia d’Espanya està mesella d’exemples. L’argument de la impossibilitat de la independència és buit, però pretén que no hi ha altra sortida que la  capitulació.

Mariano Moragues Ribas de Pina

Albercocs i cireres

 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb