URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Liquidant irregularitats

Alternativa | 05 Novembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple es va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits amb  9 vots  a favor de PP, Lliga, CiU i UMP, 5 abstencions; PSOE, PSM, ESQUERRA i Tomeu Fuster, i els nostres 2 vots en contra.

El que s'ens va presentar al ple és el resultat d'un desgavell de gestió que sempre hem denunciat i que encara avui en dia no s'ha acabat de corregir.  Un desgavell del que va ser responsable, entre altres, en Miquel Ramon, el regidor de CiU. A continuació podeu llegir la informació i respostes del batle i del regidor en Miquel Ramon a les nostres preguntes. Segon els seus companys del PI l'únic error d'en Michel va ser; "no haver fet la pressió necessari als seus antics companys per tal que aquestes qüestions haguessin quedat resoltes dins la passada legislatura." No sabem si en Michel va fer pressió o no, públicament tenim clar que no el va fer, tampoc entenem que volen dir amb "resoldre aquestes qüestions". Per a nosaltres "aquestes qüestions mai haurien d'haver existit i  el que no hauria d'haver fet ni en Michel, ni cap dels seus companys, és gestionar els doblers públics d'una forma tan irregular i desbaratada com van fer. El més normal és que si  Michel no compartia les formes dels seus companys hauria d'haver dimitit al seu moment. Les urnes van donar un missatge prou clar als partits governants a l'anterior legislatura però això no ha estat suficient per evitar que en Miquel Ramon torni a un equip de govern.

Per què les factures d'aquest extrajudicial no s'havien presentat abans? Aprovar aquest reconeixement extrajudicial, amb les discrepàncies que planteja l'interventor al seu informe, ens demostra que al nou pacte de govern entre PP-PI  s’ha inclòs liquidar les irregularitats de la passada legislatura sense demanar cap tipus de responsabilitat.   Han estat suficients cent dies de Convergència i Unió a l'Ajuntament per treure-se de damunt tot un grapat de factures irregulars...

En un principi l'extrajudicial que s'ens va presentar a la comissió informativa era per valor de 59.089,93 euros però al mateix ple es van afegir dues factures d' Electrica Bahia S.L. per un total de 27.700 euros  (col·locació de cables en camp de futbol i poliesportiu de Pollença) i uns 20.000 euros de factures a la Societat General d'Autors i Editors d'actuacions des de 2005, si haveu llegit bé estam fent pagaments a l'SGAE vuit anys després. Aquestes factures formen part d'un lllistat més ampli de factures que totalitzaven un total de 100.420,91 euros que no han estat signades pels responsables polítics corresponents. Destaquen les factures del 2009 dels honoraris dels tècnics directors del Pavelló Poliesportiu de Pollença.

Pel que fa a les factures d'Electrica Bahia SL; en Miquel Ramon va dir que s’haurien d’haver declarat com a obres d’urgència però que no es van fer i que no varen ser comanades per ell. Respecte a les factures de l'SGAE va dir que no tenia constancia de les mateixes. Una resposta més que sorprenent; o sigui el que era el regidor de Festes no sabia  que havia que pagar a l'SGAE per concerts realitzats durant la seva gestió. On s'amagaven aquestes factures? Qui les va amagar?

Si parlam de les factures que es van aprovar l' informe intervenció. parla de diferents irregularitats:

- Set factures de Musica i Complements S.L i Mallorca SO SA per un valor total de 42.906 euros amb imports superiors a 1.500 euros que es van aprovar prèviament el pressupost (com s'havia de fer segon les bases d'execució del pressupost), cosa necessària entre altres coses per assegurar-se que la despesa estava ajustada a preus de mercat. Quants de doblers ens ha pogut costar als ciutadans aquestes irregularitat ? mai el sabrem.  

Respecte a  aquestes factures en Miquel Ramon va dir que no totes eren de las seva àrea, que la culpa era del retard amb el que es presentaven els pressuposts i que no era habitual complir el que marcaven les bases d'execució del pressupost. O sigui excuses ben pobres; quan nosaltres denunciàvem aquests temes als plens en Michel mai va dir que era conscient de que les coses es feien mal i que calia canviar... Per exemple el regidor del PSM si que va reconèixer a més d'un ple el disbarat que suposava aprovar amb tan de retard els pressuposts.

-  De les anteriors hi ha dues factures de març de 2010 “Montatges escenaris Diada” i de 11 d’agost de

2010 “Montaje escenarios “ de l’entitat MUSICA I COMPLEMENTS S.L. per imports de 3.132 euros i 5.317,08 €, respectivament que no queda acreditat adientment el destí de la despesa atès que la descripció de les factures són pràcticament iguals, considerant per part del interventor que no consten totes les dades necessàries per determinar el cost del servei.

En Miquel Ramon  va explicar que eren serveis diferents però el cert és que les factures no s'han fet de forma correcta.

- Igualment l'interventor al seu informe indica que hi ha una factura de data 31 de març de 2012 per import de 756,14 € presentada per l’entitat CUXACH S.A. al que no correspon a l’Ajuntament abonar la mateixa, atès que es tracta d’una despesa originada per una ordre d’execució que hauria d’haver fet front la propietat de l’edifici. L’administració no té l’obligació de suportar una despesa per inactivitat del propietari i/o omissió dels requeriments efectuats per l’Ajuntament. Per aquesta factura consta informe emès per l’arquitecte on es posa de manifest aquest fet.

El batle va explicar les dificultats de que els responsables paguen aquestes despeses i que no es renunciava al seu cobrament. El que és cert és que s'ha fet un pagament que no correspon a l'Ajuntament

-En relació a la factura amb núm. de registre 1937 de data 31/12/2012 per import de 700 € presentada de les classes de teatre d'adults , dir que té un defecte de forma i que s’incompleix el disposat a l’article 23.3 del TRLCSP atès que es tracta d’una prestació que es repeteix any darrera any eludint els requisits de publicitat i/o els relatius al procediment d’adjudicació.

El batle va explicar que s'està fent feina per regularitzar-ho.

L'interventor finalitza  el seu informe dient que fiscalitza favorablement l'expedient "sense perjudici de les discrepàncies observades".

Nosaltres vam considerar que les discrepàncies eren més que suficients per votar en contra de l'aprovació de les factures i consideram vergonyós que  un dels responsables torni a estar a l'equip de govern.

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb