URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Argumentant contra l'ordenança de seguretat i convivència 2.

Alternativa | 16 Desembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple vam demanar ampliar el termini d’informació pública (per presentar al·legacions) de l'ordenança de seguretat i convivència que finalitza aquest divendres dia 20, com es va fer amb el catàleg de patrimoni. El batle va contestar que estudiaria el tema. Precisament aquest dies s'ha ampliat a 60 dies el termini de una ordenança igual  a Palma. Podeu fer al·legacions abans que s’aprovi de forma definitiva (sobre com podeu presentar al·legacions). Encara hi ha temps. Aquest tipus d'ordenances que el PP està presentant a multitud de municipis unides a la llei de seguretat que també vol aprovar el PP.tenen una clara voluntat de control social a l'espai públic.

A Alternativa per Pollença  al mes de març es vam reunir amb el redactor de la mateixa i li vam fer tota una sèrie de suggeriments, alguns dels qual han acceptat. No obstant també  li vam expressar  el nostre desacord general amb aquest tipus d'ordenanes  per això vam votar en contra de l'aprovació inicial presentarem una  esmena a la totalitat amb els arguments que podeu llegir a l'article anterior; "Argumentant contra l'ordenança de seguretat i convivència".  Però si es mantenen els vots de l'aprovació inicial sortirà aprovada, es va aprovar amb els 9 vots a favor de PP,Lliga,CiU i UMP, 5 abstencions de PSOE,PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i els nostres dos vots en contra. Que presentem una esmena a la totalitat no vol dir que a la mateixa no concretem el que menys ens agrada a aquesta ordenança.

Ja el mateix títol d'ordenança de seguretat i convivència ciutadana és inadequat, perquè no és objectiu. Objectivament, hauria de ser una ordenança de policia o bé ordenança reguladora de l'ús de l'espai públic. Parlar de seguretat o convivència implica consideracions subjectives o judicis de valor, i apel·la a la part irracional de les persones.

Si  parlam de l'exposició de motius, consideram que  l'objectiu  de l'ordenança és acabar amb la vida al carrer i deixar només lloc per als consumidors. A més a més consideram que mai serà una eina efectiva. Parla de coses futures i moltes problemàtiques no es donen per tant, la legislació és innecessària, i com ja vam dir les respostes no són equilibrades ni democràtiques: són classistes (perquè perjudiquen els més desafavorits), superficials (perquè no pretenen acabar amb el problema), hipòcrites (volen amargar-los) i demagòges. (donar mostres de duresa).

Predomina la sanció i les mesures pel foment de la convivència són ben poques. La justificació que es fa  de “pertorbar, lesionar o deteriorar la convivència” és ambigu o parcial; també la pertorben moltes altres coses que no ens atrevim a legislar.

Exemples concrets del que comentam:

 

Article 9.- Voluntariat i associacionisme

 

1. L'Ajuntament impulsarà diverses fórmules de participació dirigides a les persones o entitats o associacions que vulguin col·laborar en la realització de les actuacions i les iniciatives municipals sobre la promoció i el manteniment del civisme i la convivència a la ciutat.

2. Es potenciarà especialment la col·laboració de l'Ajuntament amb les associacions de veïns i les altres associacions i entitats ciutadanes que, pel seu objecte o finalitat, tradició, arrelament a la ciutat, experiència, coneixements o altres circumstàncies, més puguin contribuir al foment de la convivència i el civisme.

O sigui que la feina en part la faran voluntaris o associacions. Quines? Qui ho decidirà? Les que “pel seu objecte, finalitat, tradició, arrelament, experiència, més puguin contribuir”, això és ambigu i intencionadament. Al final, certes associacions han de fomentar el civisme. Perill de subjectivitat perquè el concepte “civisme” és ambigu. Segons quina sigui l'associació transmetrà un contingut o un altre.

Article 12.- Organització i autorització d'actes públics

1. Els organitzadors d'actes celebrats en els espais públics com a concertas, actes esportius, o altres que necessitin d'una autorització expressa  per la seva naturalesa,  han de garantir la seguretat de les persones i els béns. A aquests efectes han de complir amb les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixin en cada cas per l'òrgan competent. Quan les circumstàncies així ho aconsellin, l'Ajuntament podrà exigir als organitzadors que dipositin d’una fiança o subscriguin una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i perjudicis que puguin causar-se.

Quan les circumstàncies ho aconsellin” pot suposar un greuge, pot dur implícit prejudicis i perjudicis, uns sí i uns no, per segons quins col·lectius pot suposar la impossibilitat de fer l'acte, o augmentar la sensació de arbitrarietat. Això permetrà autoritzar o no actes en l'espai públic quan els doni la gana. I lògicament ja se cercaran causes “objectives” quan al partit del govern no li interessi una determinada manifestació per exemple.

2. Els organitzadors d'actes públics, en atenció als principis de col·laboració, coresponsabilitat i confiança amb l'autoritat municipal, hauran de vetllar per que els espais públics utilitzats no s'embrutin i els seus elements urbans o arquitectònics no es deteriorin, quedant obligats, si escau, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja.

Però al llarg de l'ordenança hi diu que els organitzadors es responsabilitzen de moltes més coses, concretament de tot el que és considerat una infracció. Però resulta curiós perquè es recull com a normes de conducta que els organitzadors no han de permetre, han d'impedir o vigilar... però no hi ha sanció per a tal infracció. Per tant, concloem  que es tracta d'una forma de fer que la gent no organitzi coses perquè es fa difícil respondre de mil coses.

Continuarà...

 Mobilització social contra l'ordenança de convivència a Ripollet

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb