URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Pujant la tasa de matrimonis, estil Gila

Alternativa | 28 Febrer, 2014 00:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al ple d'ahir es van resoldre les al·legacions que només vam presentar nosaltres i un membre de la nostra assemblea i es va aprovar definitivamente  l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils. Aprovada amb 9 vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP. 8 Vots en contra d'Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits.

 

La proposta inicial de pujada de la taxa de matrimonis del PP & PI que es va aprovar amb el vot d'UMP es fonamentava en un informe tècnic que calculava uns costos associats a la tramitació de l'expedient matrimonial per cerimònia de 215,22. La  pujada aprovada inicialment suposava una quota de 200 euros per matrimoni (abans era de 100 euros) i estableix una bonificació del 50 % (abans era d’un 100%) de la quota quan un dels dos contraents acrediti la condició d’empadronat en el municipi amb al menys un any d’antiguitat.  Una pujada del 100%, van aprovar les taxes més altes de tota Mallorca. (article "repagar per casar-se")

 A Alternativa per Pollença a més de votar en contra vam presentar al·legacions a la nova ordenança de la taxa de matrimonis civils i vam demanar mantenir  la taxa vigent fins ara;  els residents al municipi no pagaven i els no residents pagaven 100 euros.

A la comissió informativa el PP & PI ens van informar que havien acceptat parcialment les nostres al·legacions la seva proposta va ser la següent: si la gent es casa de dilluns a divendres en horari laboral a la casa consistorial: els residents al municipi no paguen i els no residents 100 euros (com a l'anterior taxa). Si és a partir de les 14:00 o els caps de setmana a la casa consistorial: 50 euros los residents i 150 los no residents. Si és fora de la casa consistorial: 100 euros los residents i 200 euros los no residents.

 

Després de la Comissió Informativa Esquerra, que no havia presentat al·legacions, va fer una nota de premsa denunciant que casar-se al Moll seria més car que fer-ho a Pollença... Immediatament Unió Mollera Pollencina, que tampoc havia presentat al·legacions, va registrar una petició a l'Ajuntament demanant que l'edifici Miquel Capllonch del Port de Pollença fos considerat part de la Casa Consistorial amb les mateixes taxes. I al ple PP&PI van acceptar la petició... Una demostració de que la pujada de les taxes és una decisió política ja que ens aquest cas no han fet falta cap estudi econòmic. L’esmena va ser aprovada amb 12 vots a favor; PP, Lliga, CiU, PSOE, UMP, PSM. Abstencions d'Alternativa, PSOE i Esquerra. Realment el que fa UMP amb el seu suport a l’equip de govern és que tots els ciutadans del municipi paguen més per casar-se.

Està bé que gràcies a la nostra al·legació PP&PI hagin acceptat rebaixar la pujada inicial que proposaven però per a nosaltres no és suficient ja que consideram que en aquest moment que n'hi ha una bona situació econòmica de l'Ajuntament no té cap sentit pujar aquesta taxa i que en tot casa casar-se a la Casa Consistorial hauria de ser gratuït. Molt poca gent es casarà de dilluns a divendres en horari d'oficines a la Casa Consistorial o al Miquel Capllonch.

L'afany per pujar aquesta taxa per la qual es va realitzar un informe econòmic al que s'incloïa tot tipus de despeses ens va recordar al genial Gila i la seva factura del col·legi 

 

 

SÝ a la promociˇ dels productes locals

Alternativa | 27 Febrer, 2014 10:34 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple d’ahir. Estam satisfets amb l'aprovació per unanimitat de la nostra moció per fer una campanya per promoure els productes locals i de proximitat. Esperam ara una implicació real per part de l'equip de govern per fer una realitat la moció. També ens alegra que l'equip de govern hagi acceptat en part la nostra al·legació, insuficient però al manco ha servit per rebaixar la taxa de matrimonis que proposaven inicialment. 

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics.

Aprovada amb 9 vots a favor PP-Lliga-CiU i UMP i vuit abstencions Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i regidors no adscrits.

És una aprovació inicial ja veurem si presentam al·legacions. Tenim que comprovar alguns temes tècnics sobre una ordenança molt llarga i tècnica. En principi ens sembla bé tot el que sigui facilitar l'accés a la informació i els tràmits als ciutadans. Caldrà veure com funciona la seva aplicació concreta.

A aquest enllaç teniu l’ordenança que en breu estarà en exposició pública la podeu estudiar i presentar al·legacions.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Pere Salas Vives, personal laboral, amb el lloc de treball de professor associat de la UIB

Aprovada per unanimitat.

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall per a la tramitació d’expedient d’autorització d’obres a la zona de servitud de protecció de la Llei 22/88, de Costes, en relació a sol·licitud de llicència de l’entitat “Bisabauza, s.l.” per a la demolició de l’edificació existent i construcció d’un nou edifici plurifamiliar i local sense ús determinat al Passeig Anglada Camarassa, 45, Port de Pollença (Exp. obres núm: 346/12, en relació a l'exp. d'obres núm.69/08).

Aprovada amb 11 vots a favor PP, Lliga, CiU, UMP, PSM i Esquerra i 6 abstencions Alternativa, PSOE i no adscrits.

4.- Resolució d'al·legacions i , en conseqüència , aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.

Aprovada amb 9 vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP. 8 Vots en contra d'Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits.

 L’equip de govern va acceptar la proposta feta fora de termini per part d’UMP a la qual demanava que casar-se fos també gratuït en horari laboral de dilluns a divendres en l'edifici municipal. Una proposta que va néixer d’una nota de premsa d’Esquerra a la que denunciava la discriminació dels ciutadans d’eu moll... Ni uns ni altres van presentar al seu moment al·legacions. La decisió de l'equip de govenr és una demostració de que la pujada de les taxes és una decisió política ja que ens aquest cas no han fet falta estudis econòmics. L’esmena va ser aprovada amb 12 vots a favor; PP, Lliga, CiU, PSOE, UMP, PSM. Abstencions d'Alternativa, PSOE i Esquerra. Realment el que fa UMP amb el seu suport a l’equip de govern és que tots els ciutadans del municipi paguen més per casar-se.

Som l'únic grup polític  que va presentar al·legacions a l'ordenança de taxes de matrimonis; demanant mantenir les taxes actuals o sigui  que tots els ciutadans del muncipi no paguen res al casar-se en qualsevol edifici municipal. Aquestes al·legacions al manco han servit  per rebaixar la pujada inicial de l’equip de govern. Farem un article sobre el tema.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del reglament municipal de proveïment d’aigua potable.

Aprovada amb 11 vots a favor de PP, Lliga, CiU, PSOE i UMP i 6 abstencions d'Alternativa, PSM, Esquerrra i no adscrits.

El reglament és de 1989 i pensam que s'hauria de revisar a fons i no fer canvis parcials com es va fent.

 A més a més consideram que s’ha de tenir en compte, i resoldre tècnicament i mediambientalment  la qüestió de com s’eliminen les aigües brutes resultants del subministrament. Els nous subministraments han d’estar condicionats a la resolució de les aigües brutes i supeditades a tots els requisits legals;  cèdula, butlletí d'instal·lador o certificat d'instal·lador,  permís d'obres.

 
6.- Moció presentada pel grup municiapl ERAM per a una  política activa als habitatges buits.
Es va retirar.

Estam totalment d'acord amb el sentit de la moció però com vam comentar al ple tenim molt de dubtes sobre que el punt 2 de la mateixa fos  legalment possible. Aquest punt deia: crear un cens municipal d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de conèixer en tot moment l’estoc d’habitatges permanentment desocupats. A Catalunya fa temps que la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca està fent feina al tema, i  la CUP està presentant mocions en aquest sentit i n’hi ha una sentència en contra per una denúncia del gremi de constructors. La sentència considera que els Ajuntaments no tenen competència a l'hora de regular què és un pis buit. Pensam que la decisió de retirar la moció per millorar-la és positiva i farem feina per trobar la formula jurídica i administrativa adient per avançar en el que diu la moció; una política activa envers els habitatges desocupats.

Farem un article sobre el tema.

7.- Moció presentada pel grup municipal A, PSOE, ERAM i Regidors no adscrits per promoure els productes locals i de proximitat .

Aprovada per unanimitat

 Aquesta és la moció que presentàvem i que al mateix ple també va ser signada per UMP, igualment el PSM va indicar que la signaria. Al debat Tomeu Fuster va proposar una esmena per posar una partida pressupostària per aquest tema, per part de l’equip de govern es va indicar que s’havia posat una partida de 30.000 euros per la promoció del comerç local. Després de l’aprovació per unanimitat de la moció cal que una part es dediqui  a la  campanya de promoció de productes locals  que s’ha aprovat per unanimitat.

Al ple

 

Farem un article sobre el tema.

 

8.- Moció presentada pel grup municipal ERAM, Alternativa i Regidors no adscrits per a la gestió pública de la zona portuària del Port de Pollença i contra la privatització de Ports de les Illes Balears.

Aprovada amb 9 vots a favor Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i no adscrits. 8 abstencions; PP, CiU i Lliga.

  Consideram que la solució de Ports no passa per la privatització de la gestió sinó per una millora de la seva gestió pública. PP i PI  es van abstenir pel segon punt de la moció; l’Ajuntament de Pollença sol·licita que, en cas de mantenir el procés de privatització , se li cedeixi la gestió integral de la zona Portuària... Consideram que encara això no sigui possible en aquest moment per la llei de ports s’ha de sol·licitar. Les lleis es poden canviar i és il·lògic que un Ajuntament no pugui gestionar una part del seu municipi, el Govern hauria d’explicar la contradicció de que el que es pot privatitzar no es pugui deixar en mans de l’Ajuntament.

9.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga CiU  i PP de rebuig a les prospeccions petrolíferes.

Aprovada per unanimitat.

La hiPPocresia no té límits ahir després de que Rajoy defenses les prospecccions petrolíferes el seu mateix partit a Pollença presentava aquesta moció en contra. Estam cansat d’aquest joc a dues bandes del regidors del PP de Pollença; si no donen suport a la majoria de lleis i propostes del PP que fan a aquest partit... És el que passa quan es fa de la política una professió o es pensa més en futurs càrrecs que en els ciutadans.

10.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP en contra de la pujada de les cotitzacions a la seguretat social.

Aprovada amb l'abstenció del PP (5 vots) i vot a favor de la resta dels grups (12).

Els regidors del PI de Pollença presenten aquestes mocions que el PI presenta a tots els muncipis per marcar alguna diferència amb el PP. Governar amb el Partit Popular i presentar mocions contra mesures d’aquest partit és una forma de fer el ridícul com qualsevol altra.

11.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN- PSOE d’inici de la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles 1, 2 i altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Aprovada amb l'abstencio del PP (5 vots) i vot a favor de la resta de grups.

Al batle i els regidors del PP no els va agradar la nostra argumentació a aquest punt. Nosaltres tenim clar que el govern del PP aprofita la crisi per tirar endavant una política retrograda. Un viatge en el temps. En aquest cas parlam d’una reforma centralista que allunya el poder polític dels ciutadans i que té com objectiu final la privatització de serveis com l’aigua, serveis socials... El PP reparteix serveis públics entre els seus amics i aquests els tornen sobres. El batle va dir que aquestes paraules le semblaven desafortunades, a nosaltres el que ens sembla “desafortunat” és el robatori als ciutadans que ha fet el PP i que s’ha demostrat tant al cas Barcenas com a la trama Gurtel.

 

A bon gat encomanarÝem el formatge

Alternativa | 26 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui un article del nostre company Mariano Moragues . Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Quina barra, presentar-se com  a defensor de “lo nostro”!  Alaba’t ruc que a vendre et duc. Ja te conec, fraret, fent populisme barato! Sí, d’això anam, a cercar vots de la part forana, a replegar ingenus amb una escala de collir figues i penjolls de sobrassades, mentre has fet matances de la nostra cultura, de tot allò que ens identifica i ens donava benestar. Després d’haver cagat dins la ferrada  de “lo nostro” més essencial, nos surts amb aquestes! Au, copali, que a un altre portal en donen dos i un mullat d’oli! Se val cinisme de valent per proclamar-se defensor de “lo nostro” quan d’ençà que governa no ha fet altre cosa que tirar terra dins s’escudella i desteixinar-se per malmenar obsessivament els trets identitaris de les nostres Illes, la nostra història, la nostra cultura, el nostre territori, el nostre autogovern, la nostre economia (hem passat de ser la comunitat amb més alta qualitat de vida a ser aquella on més han davallat els sous i el benestar) i no en parlem del bordell que ha armat amb la llengua i l’educació. Es tant de fiar com un nigul que trona.

Si Bauzá i la seva patuleia es proclamen defensors de “lo nostro”, anam servits i que Déu nos guard; si aquests són els nostres defensors com seran el nostres enemics. Mallorquins d’arrel que estimau “lo vostro”, anau a comanar un nínxol i hi posarem aquest santet, el nostre gran defensor Bauzá, amb una corona de sobrassades i un rosari de botifarrons penjat pel coll, enrevoltat de la colla d’angelets que li fan la barbeta i són la seva escala d’encortinar. 

                                                                 Mariano Moragues Ribas de Pina

 

 

 

 

Promocionar els productes locals (ordre del dia del ple de febrer)

Alternativa | 25 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

En comptes de l'habitual dijous el ple serà el dimecres a les 20:00 hores (el batle va dir que alguns regidors l'havien demanat el canvi de dia). Presentam una moció per fer una   campanyes de promoció de productes locals i signam una moció contra la privatització de Ports .

 

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics.

Es tracta de facilitar als ciutadans fer els tràmits a partir d'internet. 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Pere Salas Vives, personal laboral, amb el lloc de treball de professor associat de la UIB

Un tràmit burocràtic al qual han tardat molt de temps. L'arxiver- bibliotecari municipal va fer la petició el 19 de juliol.

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall per a la tramitació d’expedient d’autorització d’obres a la zona de servitud de protecció de la Llei 22/88, de Costes, en relació a sol·licitud de llicència de l’entitat “Bisabauza, s.l.” per a la demolició de l’edificació existent i construcció d’un nou edifici plurifamiliar i local sense ús determinat al Passeig Anglada Camarassa, 45, Port de Pollença (Exp. obres núm: 346/12, en relació a l'exp. d'obres núm.69/08).

Volen esbucar els locals actuals i edificar el que els permet la llei. 

4.- Resolució d'al·legacions i , en conseqüència , aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.

Som l'únic grup que va presentar al·legacions a l'ordenança de taxes de matrimonis; demanant mantenir les taxes actuals; 0 euros pels residents i 100 pels no resident)¡. L'equip de govern només ha acceptat parcialment les nostres al·legacions, la seva proposta és la següent: si la gent es casa de dilluns a divendres en horari laboral a la casa consistorial el preu continuaria sent igual. els residents al municipi no paguen i els no residents 100 euros. Si és a partir de les 14:00 o els caps de setman aa la casa consistorial: 50 euros los residents i 150 los no residents.Si és fora de la casa consistorial: 100 euros los residents i 200 euros los no residents. 

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del reglament municipal de proveïment d’aigua potable

 Tornen a presentar aquest punt, retirat abans de l'anterior ple; es tracta de modificar el reglament per poder donar subministrament de forma excepcional a zones rústiques (Síller i camí del cementiri) sempre que hi hagi xarxa municipal.

 

6.- Moció presentada pel grup municiapl ERAM per a una  política activa als habitatges buits.

Una proposta interessant. A la comissió van sortir dubtes  sobre la possible realització del segon punt que proposa Esquerra: crear un cens municipal d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de conèixer en tot moment l’estoc d’habitatges permanentment desocupats. Cal concretar quan de temps es necessari per considerar un habitatge desocupat i si és factible o no poder fer un cens.  

7.- Moció presentada pel grup municipal A, PSOE, ERAM i Regidors no adscrits per promoure els productes locals i de proximitat .

 Aquesta és la moció que hem proposat per aquest ple i que ja ha estat signada per altres grups. El que proposam és:

Primer.- Que l'Ajuntament estudiï les diferents campanyes de promoció de productes locals que ja s’estan desenvolupant ciutats de dimensió similar a la nostra o en d’altres municipis que puguin servir de referència.

Segon.- Elaborar un esborrany de campanya per a la nostra ciutat, perquè pugui ser esmenada i complementada pels grups municipals de l’Ajuntament i aquelles entitats properes en aquest àmbit de treball.

Tercer.- Aprovar la implementació d’aquesta campanya, un cop existeixi un consens entre totes les parts participants en la redacció d’aquesta.

8.- Moció presentada pel grup municipal ERAM, Alternativa i Regidors no adscrits per a la gestió pública de la zona portuària del Port de Pollença i contra la privatització de Ports de les Illes Balears.

  Com ja vam dir al seu moment  consideram que la solució de Ports no passa per la privatització de la gestió sinó per una millora de la seva gestió pública. Esperam que s'aprovi la moció i que l'Ajuntament lluiti pel seu compliment. 

9.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga CiU  i PP de rebuig a les prospeccions petrolíferes   

La credibilitat del PP a l’intentar abanderar a nivell autonòmica l’oposició a les noves prospeccions petrolífers és totalment nul•la, si es té en compte la seva trajectòria i aposta energètica.  A Pollença ja hem vist massa vegades el doble joc del Partit Popular defensant a cada lloc una cosa diferent. Evidenment el PSOE també té la seva responsabilitat ja que les concessions les va aprovar el govern Zapatero, però no cal oblidar que va ser en compliment de la Llei d'hidrocarburs aprovada per l'executiu Aznar l'any 1998. I també cal recordar que el PP va modificar la Llei d'avaluació ambiental "per facilitar les prospeccions petrolíferes". La llei es va publicar al BOE el passat 11 de desembre. Només 3 dies després, el 14 de desembre, apareixia publicat al BOE l'anunci de l'estudi ambiental de les prospeccions. És totalment il·logic que  l'Estudi d'Impacte Mediambiental sobre els sondejos sísmics que té previst realitzar Cairn Energy no s'hagi fet abans de  l'atorgament de la llicència per realitzar prospeccions petrolíferes.

Evidentment nosaltres aquest tema el tenim més que clar; abans ara i després. Els riscos ambientals, d’aquestes prospeccions  sobre les Illes són inassumibles.

 

10.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP en contra de la pujada de les cotitzacions a la seguretat social  

 Continuen amb la hipocresia de governar amb el PP i presentar mocions contra mesures del PP.

11.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN- PSOE d’inici de la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles 1, 2 i altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local  

Es tracta d'aprovar mocions com aquesta a municipis que representen una setena part dels municipis i una sisena part de la població per aturar la reforma de l'administració local que lleva competències i poder als Ajuntaments.

Pensam que a més d'accions puntuals l'Ajuntament s'ha d'implicar més i de forma més programada i participativa amb la promoció de productes locals.

http://comerciantspollensa.com/

  

 

On Ús la humanitat?

Alternativa | 24 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

   La mort dels 15 subsaharians que intentaven entrar a Espanya ha tornat posar de manifest el drama que viuen milions de persones que cada dia es juguen la vida (i molts la perden) per passar la frontera. El primer que ens hauria de fer reflexionar profundament després de tants dies, de totes les informacions i de veure els vídeos que han mostrat les televisions, és el fet que no s'hagi produït cap dimissió.

   El govern del PP, lluny d'investigar  i depurar responsabilitats ha entrat en el clàssic joc del "i tu més" amb el PSOE al qual ja ens tenen acostumats. Com passa habitualment els nostres governants s'obliden que les explicacions que es donen o no en el parlament no van dirigides al rival polític, sinó al conjunt dels ciutadans. Realment els nostres governats estan arribant a uns nivells de narcisisme i psicopatia alarmants, i mostren una manca d'uns nivells mínims d'empatia cap a les persones que governen, especialment les més febles.

 També ens hauríem de demanar si de veritat sorprenen les actuacions d'aquest govern que ha deixat sense cobertura sanitària a quasi un milió de persones que no tenien permís de residència.

    Com diu el diputat de la CUP David Fernàndez, el problema no és la política migratòria sinó la política contra la pobresa. No hi ha cap problema en què passin les fronteres els grans magnats o futbolistes de primera divisió. Tampoc no hi ha cap problema en el lliure moviment dels capitals i en canvi s'ataquen sense cap pietat persones indefenses que sols segueixen l’instint natural de cercar una vida millor o simplement sobreviure. El nostre és un sistema basat en la hipocresia més absoluta i que està condemnat al fracàs ja que permet que la majoria de la població pateixi fam i misèria mentre uns pocs s'enriqueixen i això no és sostenible.

   Les migracions han estat una constat al llarg de la història. De fet la ciència ens diu que l'origen de la humanitat es va produir a Àfrica i que es va estendre al llarg del planeta mitjançant migracions. No fa gaire anys èrem els espanyols els que emigràvem i de fet ara ho tornam a fer. Per tant, convindria tenir un poc més d'empatia amb gent que ho deixa tot per aconseguir una vida millor. És cert que els processos migratoris necessàriament s'han de regular, però el criteri s'hauria de fitxar, com a mínim, des del respecte als drets humans.

    En aquests moments de crisi és molt fàcil encendre l'espurna del racisme, per això cal insistir  en  que hi ha una falsa percepció de què els immigrants reben de nosaltres més del que ens aporten. Això almenys en termes econòmics és fals. Per una banda, la immigració a Espanya resol el problema de l’envelliment de la població.  Si no fos pels immigrants que al llarg dels darrers anys han treballat a Espanya no podríem pagar ni les pensions dels més grans ni l’educació dels més joves. Una altra qüestió que s'ha de tenir en compte és que el balanç econòmic de la immigració, que realitza el Govern Espanyol i que no és altra cosa que la relació entre el que aporten econòmicament  a l’estat i el que reben els immigrants, és favorable a  l' Estat.  En tot cas això no deixen de ser dades econòmiques que haurien de passar a un segon terme quan es parla de drets bàsics.

   Convindria recordar un concepte filosòfic que precisament ens ve d'Àfrica i que seria molt interessant tenir en compte. Ubuntu és una paraula que  prové de les llengües zulu i xhosa  de Sud-àfrica. Tot i que literalment significa solidaritat  o humanitat, el seu sentit ètic és més ampli i es relaciona amb conceptes com la cooperació, la compassió, el respecte als interessos col·lectius i la dignitat del les persones.

 Desmond Tutu defineix Ubuntu com "l'essència de ser una persona en el sentit de què som gent per l’altra gent. No podem ser totalment humans sols. Com a humans estam fets per a la interdependència. Quan tenim Ubuntu abraçam els altres, som generosos i compassius. Si al món hi hagués més Ubuntu no hi hauria guerres, no hi hauria aquesta enorme diferència entre rics i pobres. Les persones som riques quan podem ajudar a pal·liar les carències dels altres. Som poderosos quan podem ajudar els dèbils, de la mateixa forma que un pare o una mare tracten d’ajudar els seus fill".

Nelson Mandela ho resumia amb un exemple:

              “Quan un viatger arribava a un poble no havia de demanar menjar o aigua (...) Això es Ubuntu”.

 

 

Myotragustorn

Alternativa | 23 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Què en trobau de la desconsellera quan li cau la bava en venir-li a retre homenatge els grupúsculs centro-feixistoïdes anti catalans? I que en pensau sobre si són nats per generació espontània o els ha parit la caverna?

 Necessitam cremar, NO!, necessitam incendiar, dinamitar, vomitar, destrossar, vilipendiar, ridiculitzar, criticar, esbudellar, pixar, destrossar, trencar tot allò que ens volen fer creure que necessitam i que hem demanat: el TiIL, les retallades de docents, les retallades en infrastructures, la LOMQE, la llei de Simbols, les polítiques repressives, les retallades en serveis socials, en sanitat, la privatització dels serveis bàsics ....

 

TV3 es fa ressó de les dimissions en cadena de directors d'escoles de les Balears

 RUA DE PALMA

La Plataforma Crida i l'Assemblea de docents organitzen una carrossa amb comparses i gent individual a darrera. La gestió de la part física i material la duen de mobilització i la part de gestió de la gent que es vol apuntar la farà CRIDA. La gent i comparses que hi vulguin participar han d'enviar un correu a plataformacrida@gmail.com

És molt senzill participar-hi, basta que la gent vagi vestida de color verd i amb ganes de passar-s'ho bé! (lletugues, julivert, cogombres, ET, V, cols, granots,...)

Ja es disposa d'un embut gegant que presidirà la carrossa.

 

 

Partidisme i malversaciˇ

Alternativa | 22 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

L'equip de govern està fent un ús partidista i malversant fons públics al defensar el seu projecte d'ordenança de convivència i seguretat a les pàgines municipals

_______________________________________________________________________

Fa uns dies l'Ajuntament ens va sorprendre la publicació, d'una nota de premsa de la regidora de policia, a les pàgines oficials a internet de l'Ajuntament, desqualificant als que ens oposam a l'ordenança de seguretat i convivència, en ple procés de presentació d'al·legacions.

Ara els dies previs a la jornada reivindicativa d'avui contra l'ordenança al perfil oficial de l'Ajuntament al facebook s'han penjat fragments seleccionats de l'ordenança , cosa que mai s'havia fet amb ninguna ordenança municipal i menys encara amb una ordenança que encara no s'ha aprovat definitivament. Encara sorpren més aquesta feina de contrapropaganda quan al mateix perfil de facebook no troben temps per contestar a preguntes simples. Fa uns dies vam demanar qui havia tingut la brillant idea de deixar fer un fogueró al parc infantil del centre Miquel Capllonch... No ens digueu que no és curiós que els volen prohibir tot tipus d'activitats als espais públics després facin coses com aquesta; un exemple de l'arbitrarietat i hipocresia que envolta aquesta ordenança

 

A Alternativa consideram que és vergonyosa i denunciable la utilització que està fent l'equip del govern de mitjans públics per justificar una ordenança que només s'ha aprovat inicialment; sobre la qual hi ha diferents opinions, s'han presentat al·legacions, i al manco quatre partits polítics (Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra) hem demanat la seva retirada. Els mitjans de comunicació municipal els gestionen persones que pagam tots (els que estan a favor de l'ordenança i el que estam en contra) i hauria de ser una eina d'informació institucional, mai de propaganda de propostes partidistes. Si el Partit Popular o el Pi volem donar la seva opinió sobre l'ordenança que el facin als seus mitjans a internet.

És totalment inaudit i ens sembla molt greu que una ordenança que encara no s'ha aprovat definitivament i per tant només és una proposta de l'equip de govern sigui defensada amb doblers públics. Això es diu malversació de fons públics.

 Vina avui a defensar els espais públics de Pollença. Entre tots hem de saber que a Pollença ens oposam a l'ordenança.

Sanitat p˙blica & oferta complementÓria

Alternativa | 21 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Avui publicam un article d'en Joan Martorell Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

En teoria, a la nostra Comunitat Autònoma, gaudim de una Sanitat Pública i  gratuïta. Axó es una veritat a mitges.

Començant per haver de paga un percentatge del preu del medicaments que retirem de la farmàcia, topats per alt, per els jubilats, ja podrem dir que no es totalment gratuïta.

Emperò on es sagnant, es quant tenim la necessitat de ingressar uns dies a Son Espases, per exemple. Veritablement el pacient esta molt ben servit, no li falta de res, en don fe. La amabilitat del personal de  infermeria, metges, etc. Insuperable.

Ingressem el malalt i el reben a planta en tota la amabilitat del món, es veritat. La  acompanyen a la habitació, li proporcionen tot el necessari i l’assabentaran de tot lo que vindrà i del procés a que serà sotmès. Fins aquí tot be, de veres.

Es costum de moltes famílies, al manco al primers dies,  acompanyà al pacient durant un temps. Axó vol dir viure dins el recinte Hospitalari .

El acompanyant, , a de prendre un cafè en llet el mati acompanyat de una pasta (3.50 euros).  A mig dia dinarà de menú (12 €), a mitja tarda una botella d’aigua (1.50€) i a la nit, tendra que sopar una mica (9 €). Si te el cotxe aparcat, pe exemple 8 hores, seran 10 €, aproximadament.

En total, aquest senyor/a acompanyant haurà gastat aquest primer dia 35 euros, com a mínim.

Si el familiar, espòs o fill/a, estan ingressats una setmana, el cost de serà de 280 euros.   Hem de tenir en compte els desplaçaments del domicili particular a l’hospital, que no son de franc.

Tots els beneficis que dona aquestes necessitats ineludibles, van a para a la oferta complementaria que exploten empreses privades que han llogat un local al voltant del HOSPITAL o bé una concessió dins el recinte hospitalari, i si han instal·lat  bars, supermercats, llibreries, etc. I apliquen uns preus de mercat, com si de una zona turística es tractes.

 Resulta que si la acompanyant esta al atur, el pacient te una pensió normal, posarem de 850 euros mensuals. En cas de que sigui la esposa la acompanyant i no cobri jubilació , ja me direu com podran arribar a final de mes estant ingressats i  suportar aquestes despeses diàries.

Aquest es un tema que me preocupa, perquè diàriament freqüent diferents departaments de Son Espases i aquesta petita historia que he contada, te cara i ulls i es repeteix cada dia amb moltes persones. Escoltes lo que comenten, van a comprar un entrepà i el parteixen per la meitat, amb el  botelló de aigua, fan el mateix. Els preus que apliquen els comerços tant dins, com fora del edifici, son abusius i no estan a la altura del 95% de les persones que estan allà, al igual que el preu de l’aparcament.

Ara que es temps que el partits polítics comencen la campanya electoral per les Europees, ja no aturaran fins a les municipals i autonòmiques, es hora de que els ciutad@ns aportem (sense que mos ho demanin) idees, projectes, es dir, tot tipus de suggeriments, per tal que els tinguin en compte dins els programes electorals.

Estava pensant, per justificar la proposta que seguidament faré, lo següent:

Tots sabem que els familiars dels militars tenen dret a passar uns dies de vacances, amb les seves famílies, a la Base Militar del Port de Pollença, a un preus irrisoris, simbòlics, quasi de forma gratuïta. La diferència entre lo que paguen i lo que val la seva estada, va a càrrec dels pressupostos del Estat, que vol dir a càrrec de  tots els ciutada@ns.

Perquè no fer el mateix dins la Sanitat Pública?. Seria convertir els menjadors dels Hospitals Públics com si fossen “menjadors socials”, on per una mòdica quantitat, l’acompanyant del malat pogués alimentar-se de forma assequible.

Ja sé que lo que diuen els polítics mai es compleix, ni programa, ni paraula, res de res. Emperò jo no perd la esperança que mes bé aviat tindrem qualque grup que governarà i donarà la sorpresa de mirar per el Poble i no deixarà que algú faci negoci damunt la desgràcia dels altres.

Del nostre vot depèn.

Joan Martorell Campomar

 

 

El municipalisme. Des del carrer i la instituciˇ

Alternativa | 20 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

El passat dissabte 15 el col·lectiu Pla de Mallorca en Marxa i l’organització d’Endavant OSAN organitzaren una taula rodona sobre municipalisme des de l’òptica de carrer i també des de la visió institucional. A la taula van participar en Miquel Gelabert (regidor de Sineuers Independents), Joan Arbona (del Col·lectiu Albaïna de Sóller), Ignasi Bea (de la CUP Sant Cugat, del Principat) i per part nostra na Marina Llobera.

LA CIUTADANIA I LA POLÍTICA

Joan Arbona (del Col·lectiu Albaïna de Sóller)

Va comentar com hi havia una demonització dels polítics, però ara més que mai és necessari reivindicar i lluitar per fer política. La dreta veu la política com un servei que han de donar els polítics , i això fa que aquesta es percebi com una cosa en què no shi pot participar, excepte cada quatre anys quan un diposita el seu vot. Des de l'esquerra hem de lluitar per una democràcia directa.

Ignasi Bea (regidor de la CUP Sant Cugat, del Principat)

Ignasi va explicar com va entrar en política per oposició, per negació de la vella política, i considera que l'esquerra oficial que surt de la transició està esgotada, ja que ha convertit en el seu objectiu principal mantenir o augmentar les seves cadires i no la transformació. El problema dels partits d'esquerra tradicional és que confonen els mitjans amb els fins i han renunciat a la transformació de la societat.

També va parlar del perill que hi ha de perdre el contacte del que passa amb el carrer quan s'entra en la gestió municipal.

Per Ignasi el fonament de l'activitat política ha de ser la radicalitat democràtica i la transparència total.

Marina Llobera (Alternativa per Pollença)

Marina considera que ha hagut un augment de l'interés per la política resultat de la crisi i que la regressió dels drets també ha fet creixer l'interés per la política... però això no ha augmentat la participació i la implicació directa dels ciutadans. Falta cultura associativa, i això també és resultat de l'opulència econòmica i desideologització que s'ha viscut durant anys... La gent només es mobilitza per problemes concrets.

Cal polititzar tot el que s'ha despolititzat i que la gent recuperi l'interés per participar.

Miquel Gelabert (regidor de Sineuers Independents)

Miquel va sutbratllar l'important que eren els moments de reflexions com la taula rodona i que calia cercar espais per reflexionar i estructurar un moviment. Hi ha molt d'analfabets polítics, i és important conscienciar a la gent de que el que és públic és de tothom, que s'ha d'estimar i no s'ha de veure com que no és de ningú.

 

LLUITA AL CARRER.

 

Joan Arbona (del Col·lectiu Albaïna de Soller)

El municipalisme actiu i radical en un poble és incòmode, ja que tothom es coneix i lactivisme crea enemics. Cal intentar fer de catalitzadors de la lluita al carrer i que la gent s'animi a autorganitzar-se.

Ignasi Bea (regidor de la CUP Sant Cugat, del Principat)

Evidenment comparteixen la idea de que la feina institucional ha de ser catalitzadora de la lluita al carrer. Cal crear espais oberts de pensament crític. En aquest moment hem perdut la batalla de les idees i per això hem de crear els nostres espais de pensament crític, sòlids i duraders.

Marina Llobera (Alternativa per Pollença)

El partit és secundari, el més important és la base i el moviment. La part institucional està al servei dels moviments socials i nosaltres participam dels mateixos de forma natural i personal, no com una estratègia encara que sempre ens hem d'enfrontar a l'acusació de polititzar moviments i cercar rèdits polítics. També realizam assemblees obertes per facilitar la participació de la gent

Miquel Gelabert (regidor de Sineuers Independents)

A Sineu hi ha molt de problemes de transparència i comunicació per part de lAjuntament. Cal cuidar la xarxa social, fer publicacions en paper

LA LLUITA DES DE LA INSTITUCIÓ

Joan Arbona (del Col·lectiu Albaïna de Soller)

Pel fet de ser un col·lectiu i no un partit es troben amb molts de problemes per accedir a la informació o, per exemple, retransmetre el ple.

Ignasi Bea (regidor de la CUP Sant Cugat, del Principat)

La reforma de ladministració local plantejada pel Partit Popular realment és una reforma política contra la pluralitat i la política més propera, però ho han amagat amb l'excusa de l'estalvi econòmic.

A les institucions es pot fer d'altaveu dels moviments, i a més trencar el discurs tradicional dels partits. Com exemple de feina institucional concret va explicar el projecte que han fet a Sant Cugat de crear una borsa municipal de cases buides que s'ofereixen a gent sense mitjans.

No cal oblidar a més a més que la representació institucional permet tenir recursos econòmics per fer coses.

És molt important fer la feina de forma transparent i comprensible; fer assemblees obertes per exemple per explicar als ciutadans temes com els pressuposts.

Una funció fonamental evidentment és fiscalitzar i vigilar lacció dels partits governants.

Marina Llobera (Alternativa per Pollença)

Cal canviar dinàmiques i sortir del bucle de la pura gestió. Per altra part aquests anys de feina institucional el que hem constatat és la falta de mecanismes administratius per aconseguir informació (que moltes vegades depén de la bona voluntat o no de qui governa) o per fer complir acords. La nostra misió com va dir Sòcrates és ser un tàvec que pica la ciutat per mantenir-la desperta, deixant en evidència les contradiccions dels que governen.

És molt important mantenir una constant comunicació amb els ciutadans, apostant per la transparència total.

Miquel Gelabert (regidor de Sineuers Independents)

Va explicar la creació d'un nou partit local; Gent per Sineu

En aquest moment es va obrir un interessant debat amb el públic en què van sortir els problemes de la relació entre els partits polítics i els moviments socials i com en aquest moment qui va per davant és el moviment social.

La força de la dreta és a les institucions, la nostra força és al carrer i s'ha d'actuar sense por i sense caure en el possibilisme, amb un objectiu transformador clar que no s'ha de desvirtuar per la feina institucional.

 Miquel Gelabert, Marina Llobera i Emylse Mas (article i fotografia a Díngola) 

 

 

 


Esmena a la totalitat a l'ordenanša de seguretat i convivŔncia i 2

Alternativa | 19 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Continuam amb el tema d'ahir amb  aspectes concrets que hem denunciat a l'exposició de motius de la nostra esmena a la totalitat de l'ordenança de seguretat i convivència:

- El Capítol tercer d’apostes no té cap sentit ja  que no existeix tal problemàtica, si parlam de trilers, que justifiquin la necessitat de tal mesura; de totes maneres, si les apostes deterioren la convivència, hauríem de tenir en compte també les màquines escurabutxaques... Si la justificació és que constitueix una estafa ja hi ha legislació que ho reguli...Una vegada més ens trobam amb la subjectivitat o indefinició a un article d’aquest capítol quan parla de “l’oferiment d’apostes que comportin un risc de pèrdua més enllà del que és habitual en tot joc d’atzar”… Què és l’habitual a un joc que és d’atzar? Les escurabutxaques o casinos fan això (si no no seria negoci ) i s’autoritza.

- Al Capítol Quart: ús inadequat de l’espai públic per a jocs.  Es parla de gaudir lúdicament dels espais públics conforma a la seva naturalesa i destí... I quina és la seva naturalesa i destí? Posar terrasses, taules, cadires jardineres és més natural que practicar jocs de pilota o monopatí?

A més una vegada més ens trobam amb imprecisions com parlar de respectar la tranquil·litat un concepte que no és igual per a tothom. O quan diu que es prohibiran la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habiltiat amb bicicletes, patins o monopatins fora de les àrees destinades a aquest efecte que puguin ocasionar “problemes de convivència”.

- Al Capítol Cinquè: ús inadequat de les instal·lacions públiques de caire esportiu. Diu al seu article 3 que es prohibeix la pràctica d’activitats esportives fora de les zones o instal·lacions no destinades a aquest efecte. O sigui per exemple no es pot córrer per la carretera o carrers?

- Al Capítol Sisè: altres conductes en l’espai públic es sancionen formes de mendicitat. És absurd sancionar econòmicament algú que demana. Es tracta d’una norma hipòcrita, vol amagar el problema no solucionar-ho. Es criminalitza les víctimes del sistema invertint la qüestió: la culpa no és del sistema que per funcionar ha d'excloure una part de la població, sinó que la culpa es d'aquesta gent que, a més, són delinqüents...

- Al Capítol Setè parla de necessitat fisiològiques. És evident que s’ha de donar una alternativa de banys públics al tres nuclis de població.

- Al Capítol Vuitè consum de begudes alcohòliques. A aquest capítol es demostra realment qui és el fonament de gran part d’aquesta ordenança que no és la convivència sinó el que diu l’article 43 de fonaments de la regulació:  “la competència lleial en el marc d’una economia de mercat i els drets dels consumidors i usuaris”

Quan es parla a l’article 44 de la prohibició del consum de begudes alcohòliques quan aquest sigui de forma massiva, es deteriori la tranquil·litat, zones on els vidres puguin causar danys...una vegada més són conceptes subjectius. És clar que no signifiquen cap problema per a la convivència si està a una terrassa però que màgicament es converteixen en un problema si estàs a un banc públic al costat.   Per exemple ningú podrà negar que a les terraces de les places de Pollença o al Port hi un consum de forma massiva d’alcohol, es deteriora la tranquil·litat de l’entorn, hi ha nins, nines i adolescents... A l’igual que a les festes. Totes situacions prohibides per aquesta ordenança a altres moments o llocs.

Al capítol novè comerç ambulant no autoritzat d’aliments, begudes i altres productes, prohibeix col·laborar en l’espai públic amb els venedors ambulant. Es demana als ciutadans lleailtat amb un sistema econòmic deslleial i cruel amb les persones. Igual passa al capítol desè.

Al capítol desè activitats i prestació de serveis no autoritzats. Demanda i consum. No hi ha res als fonaments de la regulació del mateix capítol que justifiqui prohibir activitats artístiques com  música, fonambulisme...

Al capítol onzè: Ús impropi de l'espai públic. Parteix d'una indefinició com "ús impropi dels espais públics"  Es prohibeixen coses com l'acampada a qualsevol lloc públic excepte en els espais habilitat per a tal efecte (inexistents a Pollença). Aquesta prohibició sembla que ha sorgit dels llocs on ha hagut acampades protesta i que no té cap sentit a Pollença. Què sentit té limitar l'estacionament de caravanes i autocaravanes a una zona 48 hores? L'impropi és el temps? Per què no poden instal·lar elements annexes si aquests no impideixen el pas? Per què treure un tasso i botella de vidre dels establiments és un ús impropi si es fa fora d'una terrassa i a una terrassa no? Per què és impropi encendre un fogon de gas a la platja?

Al capítol dotzé: Actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà. Deteriorament de l'espai urbà.  Sobra la primera part del títol, la segona ja explica de què va. És vandalisme jugar amb pilotes o altres elements (indefinició) a l'espai públic? Què significa perjudicar a tercers per jugar a la pilota? Què és fer un ús inadequat de les fonts públiques? La indefinició és continua a l'ordenança

Al capítol tretze: Altres conductes que pertorben la convivència ciutadana. Quan parla de contaminació acústica pala dels límits de la bona convivència ciutadana, de pertorbar la tranquil·litat .... Una vegada més ens trobam amb una indefinició subjectiva a l'ordenança. Sembla totalment desproporcionat prohibir tota acció musical al carrer sense autorització.

A les disposicions comunes sobre el règim sancionador i responsabilitat converteix en una infracció subministrar informació inexacta o  incompleta de manera explícita o implícita. Tampoc ens sembla una bona idea (artícle 85) fomentar les denúncies ciutadanes donada l'arbitrarietat de les acusacions que es poden arribar a fer amb aquesta ordenança.

Respecte a l'article 90 caldria especificar quina feina farà l'Ajuntament en la formació de mediadors i hauria de ser un dels destins de les multes imposades.

 

La Plataforma contra l'ordenança cívica ha organtizat una Jornada reivindicativa contra la mateixa: Jocs, música, alegria, futbet... Tot de franc!

Vina dissabte dia 22 a defensar els espais públics de Pollença. Entre tots hem de saber que a Pollença ens oposam a l'ordenança. 

 

Esmena a la totalitat a l'ordenanša de seguretat i convivŔncia 1

Alternativa | 18 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

El passat divendres vam presentar la nostra esmena a la totalitat a l'ordenança de seguretat i convivència. A més cal recordar que al seu moment vam presentar esmenes a l'esborrany inicial i ens vam reunir amb el redactor de la mateixa. Algunes d'aquelles esmenes van ser acceptades i al manco l'ordenança  que es va presentar inicialment era menys repressiva que l'esborrany inicial.  També vam demanar la prorroga de l'exposició pública de l'ordenança, petició que va ser acceptada per l'equip de govern i que ha permès a més ciutadans presentar les al·legacions corresponents.

El que hem demanat a la nostra esmena a la totalitat és que es retiri aquesta ordenança i que s'opti per millorar  i completar l'ordenança ja existent de Policia i Bon Govern de forma consensuada  i amb un procés participatiu. Consideram que per fomentar la convivència i la cohesió social  cal apostar per la mediació social i posar en marxa projectes transversals a partir de la comissió d’avaluació i seguiment de la crisi.

A l'exposició de motius de les al·legacions a més a més d'incloure arguments que ja haveu pogut llegir a anteriors articles,  hem afegit altres aspectes concrets que volem denunciar  d'aquesta ordenança  que sembla que vol acabar amb la vida al carrer i deixar lloc per als consumidors es troben les següents:

- A la seva exposició de motius i a l'article 7b diu que l'Ajuntament ha de ser el primer a complir l'ordenança. Al llarg d'aquests anys hem estat testimonis de nombrosos incompliments d'ordenances, plecs, llei de contractació pública per part de l'Ajuntament (font de la Plaça, fàbrica, ordenança ocupació de la via pública, disciplina urbanística, plec platges...)  sense que això hagi tingut cap conseqüència. El més just seria contemplar al règim sancionador, sancions específiques pels polítics responsables dels incompliments

- A l'article 15 que parla d'organització i autorització d'actes públics diu que l'Ajuntament podrà exigir als organitzadors una fiança o una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i prejudicis que puguin causar-se quan les circumstàncies ho aconsellin. Pot suposar un greuge, pot dur implícit prejudicis i perjudicis, uns sí i uns no, per segons quins col·lectius pot suposar la impossibilitat de fer l'acte, o augmentar la sensació de arbitrarietat. Això permetrà autoritzar o no actes en l'espai públic quan els doni la gana. I lògicament ja se cercaran causes “objectives” quan al partit del govern no li interessi una determinada manifestació per exemple.

Però al llarg de l'ordenança hi diu que els organitzadors es responsabilitzen de moltes més coses, concretament de tot el que és considerat una infracció. Però resulta curiós perquè es recull com a normes de conducta que els organitzadors no han de permetre, han d'impedir o vigilar... però no hi ha sanció per a tal infracció. Per tant, concloem  que es tracta d'una forma de fer que la gent no organitzi coses perquè es fa difícil respondre de mil coses.

-A l’article 17 Normes de conducta  diu que queden prohibides als espais públics  conductes que atemptin contra la dignitat de les persones, i també les pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfon (suposam que vol dir homòfob) . Certes manifestacions de l'església catòlica, per exemple  són clarament sexistes, les prohibiran?


-  Al Capítol Segon parla de degradació visual de l’entorn urbà i per exemple parla de conductes ¡ d'embrutiment i enlletgiment” el que és una denominació molt  subjectiva. No s'entén per què no s'inclou llavors els anuncis publicitaris, les cases velles o abandonades, per exemple, la fàbrica... Hi ha una contradicció evident quan s’exclouen  els murals artístics que es realitzin amb autorització , o sigui si és té permís és artístic i si no una conducta d’embrutiment. Un dels punt més perillosos d'aquest capítol és l’article 21.2 quan diu que per fer un grafit o pintada a un bé privat visible necessita la autorització de l’Ajuntament i que s’instarà a eliminar qualsevol grafit o pintada que atempti contra les persones, organitzacions o entitat públiques o privades, així com insults, amenaces o altres conductes il·lícites.... Això vol dir que un posa una pancarta a un balcó dient batle mentider pot ser obligat a retirar-la, encara que sigui veritat i multat fins a 750 euros.

La Plataforma contra l'ordenança cívica ha organtizat una Jornada reivindicativa contra la mateixa: Jocs, música, alegria, futbet... Tot de franc!

Vina dissabte dia 22 a defensar els espais públics de Pollença. Entre tots hem de saber que a Pollença ens oposam a l'ordenança. 

 


 A anteriors articles sobre l'ordenança ja vam expressar els nostres pincipals arguments contra la mateixa.

- Com podeu presentar al·legacions

- A l'enllaç teniu l'ordenança

"Argumentant contra l'ordenança de seguretat i convivència"

-  Argumentant... 2

- Sancions d'una ordenança que cal retirar

 - Cal lluitar contra l'ordenança privatitzadora?

- Qui demana convivència no accepta la discrepància democràtica.

Receptem responsabilitat

Alternativa | 17 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

  Afirma Sergio Sinay al seu llibre Elogio de la responsabilidad que a l'actualitat la paraula ètica no deixa de ser una etiqueta que es posa en un envasament buit, en un sobre sense contingut i sense destinatari. En definitiva, una paraula que s'empra molt però es practica poc. Continua dient que vivim a un món on manquen la pau, aliments, justícia i llibertat per a tothom i sosté que la mare de totes aquestes mancances és la falta d'ètica.

   També comenta que així com el segle XX es podria considerar el segle de la declaració dels drets humans (tot i que estam lluny d'aconseguir-los), el segle XXI hauria de ser considerat el segle de la declaració dels deures humans. Tal vegada així, si tots començàssim a actuar i assumir les nostres responsabilitats, la declaració dels drets humans es faria realitat.

  La responsabilitat es fonamenta en el fet que, com a persona, sé que els meus actes i les meves paraules produeixen uns efectes en nosaltres mateixos, en els que envolten i a l'entorn en el qual vivim. Ser responsable consisteix en ser conscient i respondre davant aquestes conseqüències. La responsabilitat preveu la voluntat de reparació dels mals, al contrari que la culpa, que implica la necessitat d'un càstig. Llastimosament els humans posam l'accent molt més en la culpa que no en la responsabilitat.

   Vivim en un món de pares i mares que no es responsabilitzen de l'educació dels seus fills i culpabilitzen els docents o la societat, de periodistes que no es responsabilitzen de les seves informacions,de consumidors que no ens responsabilitzam del nostre consum, de ciutadans que no ens responsabilitzam del nostre vot. Un món on els polítics no es responsabilitzen de les seves gestions amb els diners públics, o de les guerres que provoquen i culpabilitzen altres polítics. On els empresaris no es responsabilitzen de les condicions dels seus treballadors, de les necessitats dels seus clients o dels efectes mediambientals de les seves empreses. On els banquers no es responsabilitzen de les seves estafes i culpabilitzen la crisi i la fan pagar als més febles.

              Paradoxalment també ens trobam amb gent que viu en un permanent estat de culpa. Pares i mares que es senten culpables de posar normes als fills perquè creuen que coarten la seva llibertat o de no donar-los prous comoditats; fills que no es senten prou bons per respondre a les expectatives dels seus pares, treballadors que no es senten prou productius, homes i dones que no es senten prou exitosos o prou atractius, amants que es senten culpables de no fer feliços als seus estimats... Aquest són alguns dels exemples que ens mostren que vivim a una societat malalta de culpa.

  En una recent entrevista al punt informatiu, la psicòloga Maria Cerdà feia referència, seguint les teories sistèmiques, a què així com en els sistemes familiars, quan un pare no assumeix les funcions de pare, és un fill el que les ha d'assumir, trastocant els ordres naturals de l'amor, en el sistema social, quan els polítics no assumeixen les seves responsabilitats han de sorgir altres persones o associacions, com per exemple les ONG, per omplir aquest buit, però això no soluciona el problema sinó que com a molt n’alleugera els símptomes .

    Si realment volem enfrontar les malalties de la nostra societat, la medicina -juntament amb l'amor- és la responsabilitat. Culpabilitzar els altres o nosaltres mateixos, sense assumir les conseqüències dels nostres actes i la necessitat de reparar-les, sense assumir que les persones que ens envolten i el medi que compartim no són mitjans per satisfer els interessos del nostre ego, no fa més que agreujar el mal.

 

Cuida els teus pensaments perquè es tornaran paraules,

cuida les teves paraules perquè es tornaran actes.

Cuida els teus actes perquè es tornaran costums.

Cuida els teus costums perquè forjaran el teu caràcter.

Cuida el teu caràcter perquè formarà el teu destí

i el teu destí serà la teva vida

Mahatma Gandhy

 

Joan Cifre Cerdà

 

 

 

 

La Conselleria es reuneix amb els que insulten als docents

Alternativa | 16 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Informació treta i que podeu ampliar al bloc de l'Assemblea de docents

 Mentre la Conselleria s'ha reunit amb el grup de facebook No Vaig de Vaga -constituïts en associació PROU- al mateix temps que desjecta la representativitat de l'Assemblea de Docents i refusa reunir-se amb entitats, associacions  i federacions molt més representatives de la comunitat educativa. El col·lectiu de No Vaig de Vaga és conegut per la campanya agressiva de denúncies, persecució i menyspreu cap als docents. El greuge comparatiu creix encara més quan veim, setmana rere setmana, com la Conselleria d'Educació no fa cas de les demandes de negociació amb els seus treballadors.

Aquesta setmana es tornen a multiplicar les dimissions i les mostres de solidaritat entre la comunitat docent: 12 caps de departament de l'IES Josep Maria Llompart; aquests se sumen als 10 caps de departament dimitits de l'IES Llorenç Garcies i Font, d'Artà; i als tres de l'equip directiu del CEP Gabriel Comas i Ribas, d'Esporles. Totes elles es sumen a les de la setmana passada, entre elles les de l’IES Juníper Serra.
  Al mateix temps va haver a l'IES Berenguer d'Anoia, d'Inca també una mostra de solidaritat des de la comunitat educativa cap a la directiva en funcions i cap a l'exdirector desplaçat, Pere Morell. Alhora, han volgut denunciar el clima d'incertesa que viu el centre davant les actuacions arbitràries i persecutòries del Govern. Per això, la comunitat educativa ha demanat una reunió amb la Conselleria, a la qual demanen que estengui ponts de diàleg i resolgui aquest clima de malestar que han generat de forma gratuïta.
 
 El que no deixa de cridar l'atenció és el fet que dos dels instituts de Mallorca amb més bons resultats acadèmics hagin de patir una situació d'agressió com aquesta d'un govern que pretén fer creure que treballen per la qualitat educativa.

 Els directors de primària, secundària i d'adults de les Illes Balears es van plantar dilluns davant el Consolat de Mar per reclamar al president Bauçà que doni la cara en aquest conflicte amb la comunitat educativa. A l'acte hi han tengut un paper destacat els directius expedientats, com a mostra de la situació que viuen els equips directius dels centres: amenaçats, menyspreats i despretigiats pel seu propi govern.

Els directors insisteixen que el Govern hauria d'apostar pel diàleg, el consens, la generositat i la serenor com a bases per trobar una sortida al conflicte.

A l'acte s'hi ha demanat la represa de les negociacions i la recerca del consens. Alhora s'ha exigit la retirada dels expedients -que s'esperen que siguin molts més-. Tot per denunciar la situació insostenible que viuen els equips directius a causa de la política erràtica que han emprès en contra de l'educació i els seus treballadors.

Ja no tenim paraules per descriure el trist paper de na Bel Cerdà que aquesta setmana s'ha reunit amb un grup dedicat  fonamentalment al menyspreu cap als docents

 

Da-li oli!

Alternativa | 15 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Fins  divendres 21 de febrer podeu al·legar  contra el projecte de la petroliera Cairn Energy, denominat "Campanya d'Adquisició Sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2 en el Golf de València". Us animam presentar al·legacions, el podeu fer al mateix registre de l'Ajuntament a l'atenció del Director de l'àrea d'indústria i energia. Delegació del govern de les illes Balears.

Aquí teniu tota la informació i materials que necessitau (Aliança Mar Blava).

AL·LEGA CONTRA EL PROJECTE DE CAIRN ENERGY !

El sirenet defensor del mig ambient. Dibuix original d'en Miquel Trias

 

 A continuació teniu un model d'al·legació .

 (Segueix)

Qui demana convivŔncia no accepta la discrepÓncia democrÓtica

Alternativa | 14 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Fa uns dies l'Ajuntament ens va sorprendre amb la publicació al seu perfil públic de facebook d'una nota denunciant que s'estava fent "una interpretació malintencionada i partidista de l'ordenança de seguretat i convivència ciutadana". Consideram que un perfil oficial no és el lloc adhient per fer aquest tipus de valoració sobre una ordenança que encara es troba en exposició pública (fins dilluns 17) i dona la impressió que l'equip de govern no assimila que un moviment ciutadà pugui discrepar democràticament dels seus plantejaments.

Com diu la regidora de Policia Local, Maria Buades "en l’actualitat, la Policia Local es regeix per una Ordenança de policia i bon govern dels anys 90, que no té un règim sancionador propi i ens hem de regir per lleis estatals que en la majoria d’ocasions contemplen sancions molt elevades”. Estam  d'acord ... Ara també hem de recordar que quan vam demanar a l'equip de govern canviar el reglament de participació ciutadana per trobar que aquest estava obsolet... ens van dir que millor fer un canvi parcial. Per què si només havia que millorar l'ordenança plantegen una ordenança nova? Simplement perquè aquesta Ordenança es troba dins una estratègia global per part del Partit Popular a tot l'Estat per limitar l’ús de l’espai públic. O pensau que és casualitat que ordenances com aquesta s'estiguin presentat per tot l'Estat.

Després diu  la regidora; “L’Ordenança que pretenem dur endavant no és una norma punitiva  sinó que persegueix substituir les multes per treballs en benefici de la comunitat”. La veritat és que no sabem com la regidora  pot fer aquesta afirmació quan només cal llegir l'Ordenança per veure que és mentida, a la majoria dels casos el regim sancionador són multes. Només a l'article 96 diu que l'Ajuntament  podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació en  activitats cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat fins a un màxim de 10  hores. Sense especificar qui, com i perquè decidirà la substitució. Si realment vol fer una ordenança que no sigui punitiva el que ha de fer és llevar el règim de sancions  i centrar-se en promoure la mediació i la resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a  una societat menys litigiosa i més cohesionada.

 

 

Diu la nota que “l’Ordenança no pretén prohibir la mendicitat abans el contrari. Prohibeix les conductes que sota l’aparença de mendicitat representin actituds coercitives o d’acorralament, o que obstaculitzin de manera intencionada el lliure trànsit de ciutadans per l’espai públic. " Qui jutjarà si és falsa mendicitat. És absurd sancionar econòmicament algú que demana. Es tracta d’una norma hipòcrita, vol amagar el problema no solucionar-ho. Es criminalitza les víctimes del sistema invertint la qüestió: la culpa no és del sistema que per funcionar ha d'excloure una part de la població, sinó que la culpa es d'aquesta gent que, a més, són considerats delinqüents...

A la nota la regidora Buades  aprofita un fet concret i és que recentment, el Pont Romà ha estat objecte de pintades, suposadament, per part de tres menors del poble. “Amb la futura Ordenança la sanció es rebaixaria de 600.000 euros a 3.000 euros –explica Buades- però el més important és que, en aquest cas concret, podríem substituir les sancions pecuniàries per mesures reeducatives com són sessions formatives, treballs en benefici de la comunitat i qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic." Si la memòria no ens falla recordam que ja en una ocasió  el Pont Romà va ser objecte de pintades i els menors responsables van substituir les sancions pecuniàries per treballs en benefici de la comunitat.

  Respecte al tema de les autocaravanes a primera línia de mar diu la regidora. Això ens ha passat al final del passeig Colom al Port de Pollença i no hi podem fer res. Imagina que llogues una casa arran de mar i t’aparquen al davant una autocaravana, idò amb la futura Ordenança no podrà estar estacionada més de 48 hores al mateix lloc”. Per què la persona que lloga la casa té més dret que la persona que ha comprat l'autocaravan? Realment això necessita ser regulat?
 
“El botelló continua estant permès per les festes”, apunta Buades. La pregunta seria perquè el botelló és civic a feste i no l'és quan no és festa? No és això pura hipocresia?

  Pel que fa l’ús d’espais per a jocs, no es tracta de prohibir anar en bici o en monopatí, com s’ha dit, l’Ordenança diu que es prohibiran les acrobàcies amb patins, monopatins o bicicletes sempre que puguin ocasionar danys personals o materials o crear problemes de convivència veïnal. És a dir, si no poden ocasionar danys no es prohibiran”. Una vegada més ens trobam amb conceptes i expressions imprecises que faran possible una interpretació subjectiva.  Qui decidirà quines actuacions poden crear problemes de convivència.

En definitiva consideram que l'ordenança té com a objectiu reforçar una certa idea de ciutat, que lluny de considerar l'espai públic com a espai de socialització, el veu com a espai neutre destinat al mercat. En aquest sentit, cal buidar el carrer de tot allò que molesta, i molt especialment cal amagar la pobresa i l'oci no consumista. Així doncs, la majoria d'articles de l'ordenança pretenen buidar les places i carrers de ciutadans per a que hi quedi espai per als consumidors. Evidentment, els més perjudicats per l'ordenança seran les classes populars de la ciutat (i molt especialment els joves), que són les que més necessiten l'espai públic degut a la manca de recursos.

Com a conseqüència de voler incidir en la totalitat de la vida al carrer, l'ordenança regula un nombre molt gran d'activitats, i per tant serà, a efectes pràctics, inaplicable (com ja ho són les normes actuals, molt menys ambicioses). Com que no es podran aplicar totes les normes ni castigar totes les infraccions, l'ús de l'ordenança acabarà sent arbitrari.

Recordau que podeu presentar al·legacions fins el dilluns 17 de febrer.

Articles anteriors

- Com podeu presentar al·legacions

- A l'enllaç teniu l'ordenança

"Argumentant contra l'ordenança de seguretat i convivència"

-  Argumentant... 2

- Sancions d'una ordenança que cal retirar

 - Cal lluitar contra l'ordenança privatitzadora?

 


 

 Demà dissabte us esperam a la taula rodona amb gent que treballa el municipalisme alternatiu i combatiu, ja sigui des de les institucions o el carrer. L'acte ho organitzen Endavant Mallorca i Pla de Mallorca en Marxa. Per la nostra part participarà na Marina Llobera. A les 12 h a Sineu (al Teleclub)

 

 

 

El batle Ús el responsable de l'embolic del solar de Balaixa

Alternativa | 13 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Els partits de l’oposició de l’Ajuntament de Pollença, Esquerra Republicana, PSM-MÉS, PSOE, Alternativa i els regidors no adscrits, responsabilitzen al batle de l’embolic del solar de “Balaixa” a la Cala Sant Vicenç.

Al passat ple ordinari de gener es va dur una proposta de la fundació Tabaluga (Peter Maffay) per tal de comprar el solar de Cala Barques que té el xibiu anomenat Balaixa. Es tracta d'un solar qualificat com a zona verda, i per tant l'Ajuntament té la obligació d'expropiar-lo. La Fundació Tabaluga proposava comprar-lo als actuals propietaris i cedir-lo a l'Ajuntament a canvi de poder explotar durant 30 anys. L'actual propietari hi guanyava amb la venda del solar, la Fundació aconseguia un local a un lloc turístic i l'Ajuntament s'estalviava l'expropiació i s'aconseguia la rehabilitació del solar. Per tant, en principi, la proposta tenia bon aspecte. Nomes alguns punts de dubtes que no s'havien resolt en els dies que hi hagué entre la Comissió Informativa i el Ple, que varen justificar que des de l'oposició demanéssim que s'aplacés l'aprovació fins a un ple posterior, proposta que fou acceptada pel batle. Bàsicament els dubtes eren els següents:

  • Perquè l'Associació de Veïns no havia estat informada i consultada sobre el seu parer respecte d'aquesta operació urbanística? Aquesta opinió és important, ja que la Cala ha patit moltes mancances i als veïns se'ls han fet moltes promeses que no s'han complit. I aquest indret, com ja han manifestat, també seria idoni com a oficina d’informació turística.

  • Com es justifica el valor d'expropiació del solar, valorat per l'Ajuntament en 291.398,60 €, quan en canvi la opció de compra del solar havia estat de només 120.000 €.?

Una vegada retirada la proposta de l'ordre del dia, els grups de l'oposició hem demanat esser presents a una reunió entre l'Ajuntament i l'A.VV. , restauradors i els hotelers. La resposta ha estat que la reunió es farà, però sense convocar-nos-hi, i que ja ens informaran després dels acords presos. Ens sembla una total falta de respecte quan els promotors de la reunió hem estat nosaltres mateixos.

Pel que fa a la valoració sembla que també teníem motius per manifestar els nostres dubtes. Resulta que la valoració s'ha fet en base als valors cadastrals aprovats el 27 de juny de 2006, en plena bombolla immobiliària. El Reglament de Valoracions 1492/2011 diu clarament que els valors per expropiacions han de ser els reals de mercat en el moment que es fa la valoració. Això es pot fer agafant mostres de mercat, o be agafant el valor cadastral -que teòricament també és de mercat, però del mercat del 2006- amb una adequada adaptació a la data actual. En aquest cas s'ha agafat un preu de referència de 835 €/m2, com hem dit corresponent al 2006, i a sobre s'ha augmentat en l'IPC general de l'estat des d'aquella data, el +16,3%. La realitat del sector de la construcció des del 2006 ha estat ben diferent, amb una important baixada del preu de l'habitatge. Al manco s'hauria d'haver tingut en compte la reducció del -20% dels valors cadastrals que l'Ajuntament va aprovar al febrer de 2013, amb el vist-i-plau del Ministeri d'Economia, ja que és ben clar que els preus del 2006 a dia d'avui son excessius.

Més enllà d'això el trist és que des de l'Equip de Govern aquest tema s'hagi gestionat tan malament, amb falta de transparència i comunicació, informes que ens arriben el mateix dia del ple i enviant notes de premsa sobre una operació que no s’ha duit a terme, a més sense voler una reunió oberta entre totes les parts interessades.

Notícia i fotografia al diari Ultima Hora

 

 

Alternativa exigeix la regularitzaciˇ dels apartaments dĺ˙s per vacances per motius de seguretat

Alternativa | 12 Febrer, 2014 00:05 | facebook.com twitter.com

Una reunió entre les immobiliàries del municipi i la Guardia Civil encén les alarmes de les mateixes, ja que la Guardia Civil els exigeix què es donin d’alta al “Registre d’hostatgeria”, cosa que els hi prohibeix l’actual Llei Turística que encara no té el Reglament aprovat.

 

El passat divendres es va celebrar a l’Edifici Municipal Miquel Capllonch una reunió entre les Immobiliàries del municipi i la Guardia Civil, on aquesta va exposar els greus problemes de seguretat que pateixen els xalets comercialment anomenats “VILLAS” ja que aquestes són blanc fàcil de lladres quan els turistes surten de les mateixes per fer turisme per l’illa, també la Guardia Civil va exposar que delinqüents internacionals aprofiten per allotjar-se en aquest tipus d’establiments ja que passen totalment desapercebuts, per això exigeixen que les immobiliàries es donin d’alta al Registre d’hostatgeria per introduir a l’aplicació nacional de control de viatgers, què ara tot just utilitzen els hotels, la identitat dels viatgers que passen per la seva gestió, fins i tot ja se’ls hi va repartir la corresponent documentació per donar-se d’alta, a la reunió es varen viure moments surrealistes quan els responsables de les immobiliàries varen comunicar als caps del Institut Armat que no podien donar-se d’alta ja que ells arrendaven amb la Llei d’Arrendaments Urbans i no per la Llei Turística i per tant no tractaven amb viatgers, la reunió es va donar per acabada quan els responsables de les immobiliàries van afirmar que sense una autorització de la Conselleria de Turisme no es donarien d’alta a cap registre davant la incomprensió dels membres de l’Institut Armat, com ja es duien quasi dues hores de reunió la mateixa es va acabar amb més dubtes de les que es tenien abans d’entrar.

El nostre regidor Miguel Sánchez, present a la reunió, va comunicar fa més d'una setmana a la regidora de Policia i Turisme Maria Buades, què demanés a la Conselleria de Turisme si algun tècnic de l’esmentada Conselleria podria desplaçar-se a la reunió ja que ens imaginavam la temàtica de la mateixa i algun tècnic de turisme hagués donat molta llum i alguna explicació, cosa que no va succeir.

 

En contra de la reforma de la llei de l'avortament

Alternativa | 11 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

  Al darrer ple es va aprovar la moció que presentavam els grups municipals PSM-EN, PSOE, A,  ERAM i regidors no adscrits en contra de la reforma de la llei de l’avortament i per un pla municipal a favor dels drets sexuals i reproductius (veure moció).  Aprovada amb els vots a favor de tots els regidors, excepte l'abstenció del regidor d'UMP. El batle va donar llibertat de vot als seus regidors. 

Aquesta és la bona argumentació de la moció que va realitzar la regidora no adscrita, na Malena Estrany i que ens ha cedit per a la seva publicació:


És molt trist i indignant alhora que ens trobem a l’any 2014 presentant una moció com aquesta per defensar la llibertat de la dona.


Justificació de la nova llei


Crec que resulta evident que l’objectiu d’aquesta llei és un: prendre a la dona el dret a decidir sobre l’embaràs. Ho han plasmat per escrit de la següent manera: “dejar de hacer depender la tutela del concebido de forma absoluta, en sus primeros momentos, de la voluntad de la mujer”. Això és com dir: desautoritzam la dona a decidir sobre el seu nadó mentre estigui dins el seu ventre. Per tant, ja d’entrada, com pot dir el Sr. Gallardon que aquesta reforma no minva els drets de la dona? Ells mateixos ho diuen amb altres paraules.

Jo m’he quedat amb dues frases:


1.- Segons la memòria justificativa de la nova llei: La Ley Orgánica de Protección de Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada tendrá un impacto económico “neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natilidad”, tot i que reconeixen que aquest benefici serà "difícilmente cuantificable y en todo caso, requerirá de una proyección en el tiempo". Com se pot justificar llevar el dret a la dona a avortar per l’impacte que suposarà en l’economia el fet que no avorti?


2.- A una entrevista el Sr. Gallardon va dir: “ No se puede establecer una distinción entre embriones de primera categoria y embriones de segunda categoria”. Idò i jo li puc dir que sí, que aquesta distinció existeix des del moment que quan una dona pateix un avortament INVOLUNTARI no li importa gens a aquest Govern investigar les causes d'aquesta mort.

Aquest és un tema tabú per al Govern. Per a moltes dones que hem passat per un avort involuntari, el sofriment s’agreuja en no saber per què se va morir. Per tant, sí que hi ha embrions de primera i embrions de segona.I ara anem entrar en les qüestions pràctiques. Una dona pot quedar embarassada voluntàriament i involuntàriament.


Xerrarem primer dels casos involuntaris. Pot ser:

a) Que hagi estat fruit d’una violació. Per sort l’esborrany de llei ho contempla i en aquests casos a primera vista sembla que sí que es podrà avortar. I dic a primera vista perquè veurem com es desenvolupa aquest punt i quins seran els requisits per demostrar que l’embaràs ha estat fruit d’una violació.


b) O bé que una dona no hagi pres anticonceptius o que aquests hagin fallat.

Vosaltres creis que davant un embaràs no desitjat hi pot haver una llei que t’obligui a tenir el fill? Creis que és just que terceres persones hagin de decidir el destí d’una dona i del seu possible fill?


Aquests casos ja es preveuen a la llei actual ja que una dona, encara avui, pot avortar fins a les 14 setmanes d'embaràs, i els redactors de la llei ja preveien el cop que pot suposar un avortament voluntari per a la dona des del moment que varen posar com a condició donar tota la informació a les dones per tal que l’acte d’avortar no fos inconscient.


Aquest Govern, en lloc de destinar més recursos per a la prevenció dels embarassos no desitjats opta per llevar el dret a la dona, i per ells ja s’ha acabat el problema.I ara anem a parlar dels casos en els quals la dona ha quedat embarassada voluntàriament.

La reforma només contempla la possibilitat d’avortar quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida pel mal psicològic que podria suposar per a la mare.


Però perquè la dona pugui avortar en aquests casos, després del mal psicològic que li causa la notícia que el seu futur fill o filla té anomalies incompatibles per a la vida, després del mal que ha de causar prendre la decisió d’avortar, aquesta dona encara haurà d’anar a cercar dos especialistes més de diferents clíniques perquè li firmin un paper que digui que continuar amb aquest embaràs li causaria un mal psicològic.


La dona sap més que ningú el mal psicològic que li pot causar tot això. Però no, aquest Govern li lleva tota la credibilitat, li tapa la boca.


I per rematar el tema, la nova llei ja no contempla els supòsits d’avortament en els casos de malformacions o anomalies fetals greus, ni tan sols en parla, ho lleva d’enmig com si fos un tema secundari. En aquests casos la dona no tendrà la llibertat de prendre una decisió tan mala de prendre com és la d’avortar.


Aquest Govern ens està tractant a totes com si fóssim unes insensibles, com si decidir avortar fos una decisió fàcil. Només els falta dir que com que les dones embarassades són unes inconscients el Govern els lleva la llibertat i ara serà el propi Govern el que decidirà per elles. És una vergonya!


Les conseqüències d’aquesta reforma seran desastroses. Al final el que aconseguirà el Govern amb aquesta nova llei serà posar en perill la salut de les dones.


Les dones que tenen recursos econòmics aniran a altres països a avortar i les dones que no s’ho puguin permetre i vulguin avortar entraran en el mercat clandestí d’avortaments, ja sigui mitjançant clíniques il·legals o mitjançat el mercat negre de pastilles per avortar, en qualsevol cas posaran la seva vida en perill.


Hi ha molta informació sobre el que està passant a països on l’avortament és il·legal, és una informació que està a l’abast de tots, però el Govern s’ha girat cap a l'altre costat, ha donat l’esquena a la majoria per complir amb les demandes d’una minoria que actualment no té el poder suficient per impactar en la vida de les persones, però sí que té el poder suficient per veure complides les seves demandes mitjançant la política del PP.


Esperam que, donada la transcendència i l'impacte que tendria aquesta nova llei, la moció surti aprovada amb els vots a favor de tots els regidors d’aquest Consistori. 

 
 
 

 

Gestiˇ apÓtica i opaca del Festival

Alternativa | 10 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Al darrer ple vam demanar (una vegada més) sobre la promesa reunió per parlar del Festival:

- Fa molt de plens que ens diuen que la reunió per valorar el Festival seria immediata, al ple de desembre ens van dir que seria abans de reis però els reis fa temps que van a tornar a Orient i continuam sense fer la reunió sol·licitada.

La resposta del batle va ser que esperava fer-la aquest mes i que el director del Festival, en Joan Valent havia canviat la seva agenda per la nominacio als premis Goya. 

Als pocs dies el director del Festival anunciava a la premsa algunes de les actuacions del Festival 2014.Engunay no havia cap excusa per no fer les cose bé; no s'ha canviat de director, no ha dimitit el regidor responsable... Però es continua amb una gestiò apàtica i opaca del Festival mentre els grups de l'oposició (excepte UMP) continuam demanant transparència i seny.

NOTA CONJUNTA

 Els grups de l’oposició, Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra Republicana i els dos regidors no adscrits, lamentam una vegada més la despreocupació i la manca de transparència del batle amb el festival de Pollença.

___________________________________________________________________________________

Ja han passat 5 mesos que va acabar el festival i l’equip de govern encara no ens ha convocat per informar-nos dels resultats, venda d’entrades, ingressos, número d’assistents, etc., tal i com se varen comprometre. Una informació necessària per poder fer una valoració del festival del 2013 i per poder encarar la preparació del festival del 2014.

Ja ens vàrem queixar l’any passat de la falta d’informació del batle sobre l’organització del festival del 2013, dels seus intents de contractar de forma irregular al director, del retard en la programació i de la falta de consens dels preus públics del festival.

L’estil del batle a l’hora de gestionar el festival no només no ha canviat, sinó que ha empitjorat. Hem demanat com a grups de l’oposició varies vegades una reunió per valorar la gestió del 2013 –va acabar fa 5 mesos, temps més que suficient per haver tancat la liquidació, sobretot tenint en compte que la programació es va limitar a un mes- i consensuar el festival d’aquest any, però de nou és com fer retxes dins l’aigua. Mesos demanant una reunió i mesos sense convocar-la. Sembla que ens importa més a nosaltres aquest tema, tot i estar a l’oposició, que al propi equip de govern ja que som nosaltres els qui li estam recordant constantment quina és la seva responsabilitat. Una mostra més del nou camí que ha agafat aquest nou equip de govern format per PP, Convergència i Lliga, basat amb la manca de transparència, manca de consens i retard en la gestió.

Després de totes les reunions que li hem demanat, i que s’han compromès a fer, aquests dies ens hem assabentat pels mitjans de comunicació d’un avanç en la programació del festival. El batle ha perdut tot el respecte i consideració cap a la majoria d’aquest Ajuntament, i per a nosaltres ja ha perdut tota la credibilitat. La paraula d’aquest equip de govern queda en entredit després d’incomplir una vegada més amb els compromisos que assumeixen amb l’oposició.

Convergència, que durant una part de la legislatura ha estat a l’oposició, predicava el consens constantment, però ara veim que la paraula consens només saben com s’escriu perquè a la pràctica fan tot el contrari. Serà perquè ja han aconseguit l’única cosa que els interessava que era tenir poder.

Des de l’oposició lamentam la desconfiança que el batle està generant al poble amb aquesta actitud de què tot val perquè ell és el batle, i li recordam que no tot val en política i que si no sap estar a l’altura en aquesta àrea el millor que pot fer és delegar-la a un altra regidor que hi tingui més interès i cerqui el consens amb la resta de partits.

Ens tornaran a convocar amb 24 hores d'antelació a una reunió que fa mesos que no convoquen?

La lluita continua. Informe trepitja

Alternativa | 09 Febrer, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquesta setmana l'Assemblea de Docents ha rebut el Premi Martí Gasull per l'exemplaritat en la defensa de la llengua catalana (notícia)

El degotís de dimissions als centres educatius creix sense aturar d'ençà de l'estiu. A hores d'ara, ja han presentat la dimissió 13 directors, 13 secretaris, més de 70 caps d'estudis i 95 caps de departament. A aquest nombre, s'hi han de sumar les dimissions del cap d'Inspecció Educativa i del delegat d'Educació a Menorca i el cap de servei i del TIL. Sense comptar els quatre directors expedientats i suspesos...

La  declaració de la Infanta Cristina ahir va servir per recordar l'atac a l'educació més enllà de les nostres pròpies fronteres.  Ha estat un pare qui ha cedit l'espai per penjar la pancarta, el qual ha declarat "Hi ha 300.000 € per la seguretat de la infanta; i molts pocs per a l'educació".

 

 Us recomenam la lectura de  l'Informe Trepitja que ha fet l'STEI sobre la manera de governar del Partit Popular.  En un recerca exhaustiva, en la qual s’aporten moltes dades per a l’anàlisi i el contrast de fets ben reals, s’arriben a conclusions que posen de manifest que el Govern del Partit Popular trepitja qüestions tan bàsiques com: el dret a la vaga, la lliure voluntat de la ciutadania, la pluralitat informativa, el dret a la negociació, la unitat de la llengua catalana, les decisions dels tribunals de justícia, les recomanacions del Consell Consultiu, o la professionalitat del sector docents, entre molts d’altres...

Una peça de l'informe:

 

PEÇA 5: AUTONOMIA DELS  CONSELLS ESCOLARS

SOSPITES:

-El Govern del Partit Popular no  creu en la participació democràtica

en els centres docents.

-L’equip de Joana Maria Camps  i Guillem Estarellas no respecta les decisions que s’han pres de  manera democràtica per part dels  òrgans col·legiats dels centres

docents.

- El Partit Popular pretén implantar un sistema de gestió autoritari i

jerarquitzat ens els centres docents, amb la implantació de la LOMCE.

FETS:

- Amb la imposició del TIL, la Conselleria d’Educació ha passat per damunt de les decisions que havien pres els consells escolars de cen- tre, màxims representants de la comunitat educativa.

- Les instruccions del secretari autonòmic, que varen ser suspeses pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, suposaven un atac molt fort a l’autonomia i a les competències dels consells escolars.

- Amb el curs ja començat, i amb projectes lingüístics aprovats per part de la inspecció educativa, la Conselleria d’Educació ha retornat a alguns centres el seu projecte perquè hi faci noves esmenes i aportacions.

- A la darrera carta que els centres han rebut signada pel senyor Bartomeu Isern, en relació a la no aprovació de la PGA, s’amenaça els equips directius dels centres docents.

- La instrucció a què ens hem referit abans està mancada del més mínim suport legal, jurídic i, fins i tot, lògic. L’únic que es pretén és fer por a aquells centres que no han aprovat la programació  general anual.

CONCLUSIÓ:

El Govern  TREPITJA l’autonomia dels consells escolars

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb