URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El comerš pollencÝ tÚ mala ferida.

Alternativa | 31 Marš, 2014 00:05 | facebook.com twitter.com

Aquests dies el comerç pollencí ha estat protagonista per haver presentat la targeta de fidelització del client “Més Tres” i que ha tingut com acte principal la presentació de la mateixa a tots el pollencins ahir (diumenge) coincidint amb dia de mercat, acte en el que han participat l’Associació de Comerciants de Pollença, PIMECO (Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca) i el mateix Ajuntament.

La targeta “Més Tres” és una targeta de fidelització on el client podrà triar en tenir el descompte al moment o anar acumulant aquests descomptes per gaudir d’ells més endavant, si voleu saber més aneu a la web mes-tres.com on tindreu més informació d’aquesta targeta.

Però, no ens enganem, el problema del comerç pollencí no és la fidelització del client mitjançant aquesta targeta ni els comerços asiàtics, el problema real és la falta d’una oferta d’oci que faci que els pollencins no hagin de sortir del municipi per una cosa tan simple com gaudir d’una estrena de cinema (la més propera a més de 40 kilòmetres), a més ja cada vegada sona més fort el remor de que la multinacional AUCHAN (Alcampo) està cercant terreny a la zona nord de l’illa de Mallorca per fer el seu segon Hipermercat, però d’això no hi ha res confirmat i tot just és un remor, i ja sabem que davant aquests fets, el binomi govern conservador i la creació de llocs de feina que oferiria la multinacional farien realitat aquesta instal·lació.

A una de les “meses rodones” que sobre joventut va organitzar brillantment el Club Pollença, la joventut pollencina ja va posar de manifest que no es sentia “còmoda” al municipi ja que no tenia cap espai ni públic ni privat per gaudir del seu temps lliure amb l’agreujant de que molts d’ells per estudis o cada dia més per motius laborals són fora de Pollença tota la setmana, els no tan joves que no es dediquen a l’hostaleria també han hagut d’anar-se a cercar les garroves fora del municipi, amb una ciutadania sense oci al seu municipi és molt normal que el cerqui fora d’ell amb jornades de “shoping” (anar de compres) en família o ja amb una especialista amb el tema amb uns circuits de tendes i estudiats per cada client que sol·licita els seus serveis fa que cada vegada més els comerços pollencins quedin fora del desitjos de la ciutadania i quedin com darrer recurs o de compres d’urgència.

Comerç, oci, esport, turisme, etc. tot junt fa que un municipi sigui dinàmic, si un d’ells falla o no està a l’alçada fa que els altres no funcioni com caldria que ho fessin, per tant fa falta un estudi detallat de les necessitats del municipi amb tots els sentit, la campanya “Més Tres” és una primera passa però quedarà en res si el municipi no s’adapta a les necessitats de la seva ciutadania on l’Ajuntament s’hauria de posar al capdavant i donar llum a la iniciativa privada per a què això fos una realitat.

Miquel Sánchez

P.D. I no he parlat per res del comerç per la xarxa internet.

 

Imatge de la web http://mes-tres.com

 

Marxa per l'educciˇ

Alternativa | 30 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

L’Assemblea de docents ens convida el dissabte  12 d'abril a la Marxa per l'Educació per un sistema educatiu digne, arrelat a la nostra cultura i obert al món. Us podeu inscriure com participants i com a voluntari

INSCRIPCIÓ

 S'ha de fer d'aquesta manera perquè els voluntaris podreu indicar el tram en el qual ens ajudareu i a més també podrem comptabilitzar les vostres passes que fareu per l'educació.


- Exigim el dret a un ensenyament en català i de qualitat.
- Exigim el correcte manteniment de l’escola com a servei públic.
- Demanam el tancament dels expedients oberts als docents i als equips directius que s'han resistit a aplicar disposicions arbitràries. Aquestes disposicions responen a motivacions que no tenen a veure amb la qualitat de l'ensenyament i que, a més, són d'impossible compliment per les presses i les improvisacions de l'administració educativa.


No volem fer cap passa enrere en la qualitat de l’ensenyament.
Pels nostres nins, pels nostres joves, pel futur.


CAP PASSA ENRERE, TOTES LES PASSES ENDAVANT.


Una altra de les campanyes en marxa és la de les dimissions dels caps de departament, com a mostra de protesta davant la situació educativa. En aquest sentit, s'ha informat que ja són més de dos-cents els caps de departament dimitits, que representen el 50% dels instituts. I també s'ha dit que encara n'arriben de noves. Aquesta acció, simbòlica perquè els docents segueixen exercint les seves responsabilitats, ha molestat molt la Conselleria, que ha emprès una nova cacera de bruixes sense fonament. Al'IES Guillem Cifre de Colonya han dimitit sis caps de departament i altres sis a l'IES Clara Hammerl.

 L'Assemblea de Docents de les Illes Balears ha presentat avui a Eivissa el vídeo Diàleg Impossible com a protesta per la manca de voluntat de diàleg de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears. I a més a més ha fet públic un comunicat. 

Experiments

Alternativa | 29 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Com sabeu en sa croada contra lo nottro, la caverna va començar amb allò de la lliure erecció de llengua, i com que no li va anar bé es va aficar a fer experiments fins a trobar el transurànic TIL. Es pensen haver triomfat, però per poc que li mostrin el barram els mestres i la ciutadania condreta els passarà com aquell que anà per llana i romangué tos, perquè els experiments de vegades surten escagassats.

Salut
 
 

 

Resultat i primera valoraciˇ ple de marš

Alternativa | 28 Marš, 2014 00:00 | facebook.com twitter.com

Es va aprovar la moció que presentàvem per a la devolució del cèntim sanitari i la que signàvem en defensa de la sanitat pública i l'hospital comarcal d'Inca per unanimitat. Esperam que l'Ajuntament en coordinació  amb altres ajuntaments pugui recuperar tots els doblers pagats injustament; inclòs  la devolució  dels doblers des de gener de 2002 fins desembre de 2012 (i no únicament respecte als darrers quatre anys no prescrits). L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre  març de 2010 fins desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a les quantitats de 2002 fins febrer 2010.

 

 El batle va informar de les renúncia del regidor en Miquel Ramon (CiU), la número 3 de la llista, na Yolanda Amaya, ha renunciat a ocupar el seu lloc. La nova regidora de CiU serà na Teresa Ferre (número 4). Al seu discurs va dir que la causa de la seva renúncia eren motius professionals.

 El batle llegeix les renúncies de na Malena Estrany i en Tomeu Fuster. Ocupen el seu lloc Marilen Capllonch Humbert (núm 4) i han renunciat els número 5, en Tomás Galindo, el número 6, na Marga Cifre... Teòricament en aquest moment ocuparà el seu lloc en Xavier Vidal (7) però sembla que també renunciarà. Als seus discursos van dir que la seva decisió era per motius personals.

Al ple no vam entrar en fer valoracions polítiques que ja hem fet a públicament en nombroses ocasions, simplement agrair als tres haver estat regidors una feina que no és fàcil. 

 Abans del ple vam realitzar la Junta General d'EMSER, amb l'examen i aprovació del balanç, memòria i  compta de pèrdues i guanys d'EMSER. Vam plantejar tota una sèrie de dubtes i propostes demanant una memòria més completa al 2014. Aprovada amb la nostra abstenció i d'UMP i vot a favor de la resta de partits.

 El batle va informar de la intenció de recuperar la concessió d'aigua potable de la Cala Sant Vicenç. Una bona notícia. A Alternativa ja vam demanar aquest rescat a la passada legislatura.  També es va informar d'obres pendents com la nova nau i la deixalleria que s'han de fer al polígon, de la realització del conveni laboral i de les ajudes que es donen des de Serveis Socials als ciutadans que no poden pagar les factures.

 El batle  abans del ple va llegir un document de reconeixement a Adolfo Suárez. 

 1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul·lació (EXP MC 03/2014). Aprovada amb l'abstenció de PSOE i Esquerra i vot a favor de la resta.

Es tracta d'una modificació de crèdit per unes obres d'urgència; el canvi d'una canonada massa estreta al carrer Roure. Finalment no ha fet falta la modificació de crèdits per les obres del carrer Pescador (havia crèdit). Vam demanar aclariments sobre que passaria amb la zona del carrer que és de la unitat d'execució del Pollença Park. Aquesta part se quantificarà i es tindrà en compte quan es faci el conveni amb el Pollença Park.

 2.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença (consultar reglament).Aprovat per unanimitat

Un reglament necessari per regular les prestacions econòmiques dels Serveis. Quan vam estar a la Junta de Govern ens vam trobar que ens demanaven aprovar aquestes ajudes sense cap tipus d'informe ni documentació. Posteriorment si que es van acompanyar les ajudes d'una petita justificació. Ara amb aquest reglament es dona un pas necessari per donar aquestes ajudes de la forma més transparent i objectiva possible. Hem trobat petites coses a canviar i presentarem al·legacions.

3.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. Aprovada per unanimitat

UMP i PSOE proposen canviar els seus representants a òrgans col·legiats com la ràdio municipal, residència i escola músical. 

 

Nadal substitueix a Eladio Lorente i en Toni Cifre a Maria del Mar. El batle també va parlar de la conveniència de triar regidors per participar a aquests òrgans i la possibilitat d'eliminar  organismes autònoms com el de la ràdio.

 

 4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). No es votava.

La nova llei de l'administració local obliga a fer a l'equip de govern aquesta dació de compte de factures a les quals Intervenció i Secretaria han formulat objeccions al ser irregulars encara que la prestació de serveis s'ha realitzat i s'han de pagar.  Al ple vam demanar que a més de la dació de comptes l'equip de govern hauria d'explicar com pensa resoldre algunes de les situacions irregulars a les que responen aquestes factures: enllumenat, clavegueram, jardins, manteniment bomba impulsora depuradora... També els vam demanar repartir més les feines entre les diferents empreses de Pollença ja que a la relació de factures hi ha empreses que es repeteixen molt. Respecte a la contractació van dir el de sempre que els agrairia, que fan feina... Respecte a repartir la feina van dir que el feien, la veritat que a nosaltres 

 

 5.- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM per a la devolució del “cèntim sanitari”  Aprovada per unanimitt 

Aquesta és la moció que presentàvam  al ple i que ja us vam explicar al seu dia (reclamant el cèntim sanitari). Finalment entre la comissió i el ple tots els grups de l'oposició van signar la moció. Com ja vam comentar l'interventor ens va informar que  havia calculat que si parlam del tram autonòmic del cèntim (hi ha també una part estatal) a recuperar des de maig del 2012, serien 1800 euros de l'Ajuntament i 1600 euros d'EMSER . Consideram que cal calcular també el tram estatal de l'impost, en vigor  entre 2002 i desembre de 2012. Segon alguns misser existeixen arguments per defensar la devolució  des de gener de 2002 fins desembre de 2012 (i no únicament respecte als darrers quatre anys no prescrits). L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre  març de 2010 fins desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a les quantitats de 2002 fins febrer 2010. Cal col·laborar amb altres Ajuntaments per aconseguir aquestes devolucions.

 6.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i ERAM en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca. Aprovada per unanimitat.

Esperam que altres Ajuntaments de la Comarca es sumin a aquestes peticions i que la Conselleria de Salut mantingui operatiu i amb tota la seva capacitat l’Hospital Comarcal d’Inca, sense tancar les consultes externes, ni eliminar la consulta de Pediatria General que ha de poder atendre dues urgències simultànies durant les guàrdies.

7.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una política activa envers els habitatges desocupats del municipi. Aprovada per unanimitat

 Vam proposar una esmena al punt dos de la moció demanant que el cens municipal d'habitatges fos per fer lloguers socials i no vendes. Va ser aprovada per unanimitat (veure article). Ara esperam que no passi com a altres ocasions i l'Ajuntament faci complir la part municipal que li correspon.

 Vam presentar nombroses preguntes que publicarem amb les respostes a aquest bloc la propera setmana. 

 


Dissabte, 12 d'abril
 
L’Assemblea de docents us convida a la marxa per un sistema educatiu digne, arrelat a la nostra cultura i obert al món.

 

http://marxaxleducacio.blogspot.com.es/

 

 

 

 

Dimissions

Alternativa | 27 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença lamentam la renúncia a l'acta dels dors regidors no adscrits, na Malena Estrany i en Tomeu Fuster, que donarà majoria en el ple al PP-PI (CiU més Lliga) .Pensam que aquest nou govern és un frau democràtic i no reflexa el que van votar els ciutadans. En referència a la renúncia a l'acta del regidor de CiU en Miquel Ramon, pensam que aquesta s'hauria d'haver fet fa temps tenint en compte la seva irregular gestió a passades legislatures.

La renúncia a les seves actes,  dels regidor no adscrits na Malena Estrany i Tomeu Fuster, suposarà l'entrada a l'Ajuntament de nous regidors de la llista de la Lliga, una és segur que serà na Marilén Capllonch, integrada al PI, i l'altra segurament també serà una persona afiliada al PI. Això suposarà un nou equip de govern amb una majoria absoluta del pacte PP-PI que consideram que no és el que volien els ciutadans quan van posar la seva confiança a la Lliga, i el van convertir al segon partit més votat del municipi. Pensam que part d'aquest vot a la Lliga es va fonamentar el rebuig a la gestió d'UM (de la qual era hereva la llista de CiU, ara unida a la Lliga) i en la candidata de la Lliga (na Malena Estranys) que unes setmanes abans havia renunciat a encapçalar la llista de CiU.

Respecte a la dimissió d'en Miquel Ramon, pensam que encara que tard era necessària. Fa mesos que a Alternativa haviam demanat al ple aquesta dimissió per totes les irregularitats de la seva gestió  a les anteriors legislatures, quan era regidor d'UM. Irregularitats que indica l'auditoria, factures a l'extrajudicial de novembre, imputació al cas Ibatur i el contracte verbal i pagament de les pistes de Duva... Motius més que suficients pels quals en Miquel Ramon hauria d'haver presentat la dimissió fa temps. Aprofitam per recordar que fa més d'un any que el ple va aprovar per unanimitat fer els informes jurídics sobre l'auditoria i que els continuam esperant.

Tan de bo tot això pugui ser útil per que els ciutadans valorin més la feina diària dels partits polítics i no les candidatures de darrer moment com va ser la de la Lliga.

 

 

 

Ple ordinari de marš

Alternativa | 26 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Demà dijous sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.Aquest és l'ordre del dia:

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixa per anulació (EXP MC 03/2014)

Es tracta d'una modificació de crèdit per unes obres d'urgència al carrer Pescador que va passar per ull i el canvi d'una canonada massa estreta al carrer Roure. Aquest carrer es troba a la unitat d'execució del Pollença Park que a la comissió informativa ens van informar que havia restat suspesa fins que s'adapti al Pla Hidrològic.  Com ja vam dir al seu moment ens preocupa el tràfic que hi haurà d’absorbir el carrer del Bot amb la semipeatonització i del qual s'ha de fer la dotació de serveis.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença (consultar reglament).

Un reglament necessari per regular les prestacions econòmiques dels Serveis.

Les raons tècniques/professionals que fonamenten aquest reglament són:

·  La necessitat de fer visibles i normalitzar els serveis socials al si de les polítiques municipals.

·La necessitat de millorar la coordinació interna municipal, particularment amb la consecució de formes de pagament més àgils.

·  La necessitat d’incrementar l’eficàcia dels ajuts, en terme d’equitat, pel pas endavant que implica haver fixat un barem social i econòmic.

· La necessitat de guanyar en rigor i criteris objectius, però sense rigideses i, per tant, amb la possibilitat d’atendre casos excepcionals on no concorren tots els requisits d’accessibilitat.


3.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

UMP i PSOE proposen canviar els seus representants a òrgans col·legiats com la ràdio municipal (ara serien els regidors actuals).

4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

La nova llei de l'administració local obliga a fer a l'equip de govern aquesta dació de compte de factures a les quals Intervenció i Secretaria han formulat objeccions al ser irregulars encara que la prestació de serveis s'ha realitzat i s'han de pagar.  A l'Ajuntament encara hi ha molt de situacions irregulars que a pesar de les nostres reiterades peticions no s'han solucionat.

5.- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM per a la devolució del “cèntim sanitari” 

Aquesta és la moció que presentam al ple i que ja us vam explicar al seu dia (reclamant el cèntim sanitari). A la comissió informativa va ser signada també per PSM i Esquerra.  A la comissió l'Interventor ens va informar que  havia calculat que si parlam del tram autonòmic a recuperar des de maig del 2012, serien 1800 euros de l'Ajuntament i 1600 euros d'EMSER . Consideram que cal calcular també el tram estatal de l'impost, en vigor  entre 2002 i desembre de 2012. Segon alguns misser existeixen arguments per defensar la devolució  des de gener de 2002 fins desembre de 2012 (i no únicament respecte als darrers quatre anys no prescrits). L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre  març de 2010 fins desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a les quantitats de 2002 fins febrer 2010. Cal col·laborar amb altres Ajuntaments per acosnseguir aquestes devolucions.

6.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i ERAM en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca

Hem signat aquesta moció per reclamar a la Conselleria de Salut que mantingui operatiu i amb tota la seva capacitat l’Hospital Comarcal d’Inca, mostrar la nostra oposició al tancament de les consultes externes, i a l'eliminació de la consulta de Pediatria General que ha de poder atendre dues urgències simultànies durant les guàrdies.

També demanam convidra el conseller de Salut i el gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca a mantenir una reunió amb els batles i regidors de la comarca pel tal de tractar aquesta situació.

7.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una política activa envers els habitatges desocupats del municipi

Esquerra ha modificat  la moció que va presentar a l'anterior ple (veure article).  Estam d'acord amb el sentit general de la moció hem proposat una esmena al punt dos de la moció consideram que el cens municipal d'habitatges ha de ser per fer lloguers socials no vendes.

PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Pollença amb planificar i desenvolupar una política d’habitatge activa i que reconegui i faci efectiu el dret a un habitatge digne per a tots els ciutadans del municipi.

SEGON. Promoure a creació ,d'una forma voluntaria per part dels propietaris, d' un cens municipal d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de disposar d'un estoc d’habitatges desocupats i disponibles per a ser llogats o adquirits per altres ciutadans.

TERCER. Demanar al Govern de les Illes Balears que avanci en l'aprovació d'una llei amb els mateixos termes que la del Dret a l'Habitatg de Catalunya (LDHC) amb l'objectiu de garantir el dret a l'hagitatge de la població . Fet que permetria als consistoris municipals de les Illes Balears iniciar procediments sancionadors a entitats bancàries i grans emrpeses  per infracció molt greu en cas que es mantingués la desocupació de l'habitage un cop exhaurit el termini atorgat per a corregir la situació.  

QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Mallorca.

8. - Propostes/ Mocions d’urgència

         Ahir els dos regidors no adscrits, na Malena Estrany i en Tomeu Fuster van registrar la seva renúncia com regidors de l'Ajuntament, que presentaran a aquest ple.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 Ferran Aguiló

 

Agonies

Alternativa | 25 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

El que ha succeït aquet cap de setmana amb l'agonia d'Adolfo Suárez ha resultat com mínim estrany. Des de divendres fins a diumenge hem assistit a l'insòlit homenatge com si fos morta a una persona que encara era viva.Encara avui molts de ciutadans ens demanam qué sentit va tenir la roda de premsa del fill d'Adolfo Suárez quan ja se sabia que estava hospitalitzat i que pateixia una malaltia irreversible. Què necessitat havia d'anticipar en viu i en directe una mort anunciada? El que és cert és que l'agonia de Suárez s'ha utilitzat de forma perversa com a cortina de fum per intensificar l'apagada informativa sobre la marxa de la Dignitat 

Respecte a la informació periodística que ha acompanyat la mort d'Adolfo Suarez resulta escandalós que s'arribi a parlar de la "curta carrera política d'Adolfo Suarez"  quan aquest tenia un curriculum franquista bastant notable. També resulta patètic l'intent de recuperar la imatge del rei aprofitant la mort d'en Suarez. I no per habitual no resulta menys penós que quan un escolta les notícies sembla que la democràcia va venir només de la mà de Suarez i del rei com si no hi hagués hagut vagues, manifestacions,  i morts al carrer per demanar la democràcia. Entre 1975 i 1983 va haver 188 persones assassinades per la violència de l'estat.

Respecte a la Marxa per la Dignitat el dissabte hi havia dos milions de persones al carrer, xifra dels convocants i de la premsa internacional, sota el lema “Pa, Feina i Habitatge” com a resum d’una llarga llista de reivindicacions fruit de les retallades dels drets socials. Com als pitjors dies de la transició l'apagada informativa que hi ha hagut sobre les marxes ha estat escandalosa. La Marxa per la Dignitat ha estat una de les convocatòries populars més multitudinàries en la història del règim sorgit de la Transició, un règim que agonitza i la mort del qual és inevitable. La situació actual recorda molt a la de principi del segle XX, quan la primera restauració borbònica estava en plena crisi, amb un bipartidisme caduc i no representatiu de la majoria dels ciutadans.

 

Com recordava aquests dies, en Julián Casanova, catedràtic d'història contemporània a la Universitat de Zaragoza, en referència a una data clau al curriculum democràtic d'Adolfo Suàrez; el 18 de novembre de 1976 (quan les Corts franquistes van votar a favor de la Llei per a la Reforma Política, el que es denomina hara-kiri del franquisme): "...La coalició de notables franquistes que acabava de fundar Aliança Popular, va exigir una sèrie de mesures perquè l'ordre que representaven no corregués perill. Es va afavorir per a les futures eleccions, alguna cosa essencial, un sistema bipartidista que privilegiava el vot conservador de les províncies petites enfront de la zones urbanes més poblades. Molts procuradors sabien que tornarien a les Corts com a polítics, ja en la democràcia, triats per les seves províncies d'origen, o senadors de designació real, i tots sabien que tindrien premis, prebendes i càrrecs públics. Només cal anar província per província i veure el passat d'els qui van sortir triats diputats per AP o UCD en les primeres eleccions democràtiques de juny de 1977."

 

És aquesta "democràcia" segrestada i limitada la que avui agonitza. Com deia Antonio Gramsci estam a un moment que el vell món es mor i el nou tarda a aparèixer. Hem de recuperar  la democràcia que ens van robar a 1936 i que no ens van tornar a 1978.

 

Vergara al diario.es

 

 

Del Festival i altres preguntes

Alternativa | 24 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

  Al darrer ple no va haver temps de contestar precs i preguntes, avui comentam precs, preguntes i dels anteriors plens  que encara no haviam publicat.

- Fa molt de plens que ens diuen que la reunió per valorar el Festival seria immediata, al ple de desembre ens van dir que seria abans de reis però els reis fa temps que van a tornar a Orient i continuam sense fer la reunió sol·licitada.

El batle va dir que la reunió es faria en gener però finalment es va fer fa uns dies, on ens van fer arribar la liquidació de despeses de 2013. Sobre el Festival 2014 la informació que ens han donat és que es celebrarà només durant el mes d'agost, que s'elimina el cicle de literatura i que els doblers estalviats es destinaran als concerts, es planteja de nou la possibilitat de fer un concert a Alcúdia, es continuarà amb el cicle de cinema. En referència a la programació artística s'ha parlat del compositor de bandes sonores de cinema , Marco Beltrami, l'Orquestra simfònica que oferiria una concert de càmera amb una versió de Gustav Mahler sobre "El cant de la terra" al costat d'una projecció de l'obra del pintor Joan Bennàssar...


 

- Al ple de juliol el batle va dir que els informes que s'havien de fer respecte a l'auditoria, aprovats per unanimitat al ple de febrer ja es trobaven en marxa. Segon CiU al mes d'agost, fer aquests  informes a la màxima brevetat possible era imprescindible per pactar amb el PP. En breu arribarem a complir un any de l'aprovació de la realització d'aquests informes i continuam esperant aquests informes. Quan es deixaran de riure de les decisions d'aquest ple?

Al mes de gener el batle va contestar que els informes d'Intervenció i Secretaria estaven pràcticament acabats, que faltava contrastar-les...

Fa més d'un any, al mes de febrer de 2013,  que es va aprovar per unanimitat la nostra moció (volem que l'auditoria sigui pública i útil)  per fer aquests informes. Segon CiU al mes d'agost del 2013, fer aquests  informes a la màxima brevetat possible era imprescindible per pactar amb el PP... Hem demanat a nombrosos plens per aquest informes i la nostra paciència s'ha esgotat. Ens agrairia publicar l'auditoria acompanyada dels informes però si no arriben els infomes la publicarem sense els mateixos.

- Com es troba el contracte d’arrendament de l’aparcament de "la Renault" ? Ara que es va millorar l'aparcament de Can Conill no pensen que seria moment de fer una reunió entre tots els grups per reflexionar sobre els aparcaments existents i els arrendaments que pagam tan a la Renault com a Can escarrintxo?

El batle va contestar que els aparcaments fan falta.

Es veu que amb el canvi d'equip de govern el batle ha canviat d'opinió  a aquest tema ja que anteriorment havia la idea de deixar de pagar l'aparcament "de la Renault" una vegada fet l'aparcament del pavelló i l'accés al mateix des del poble. Caldria fer un estudi seriós sobre la necessitat o no d'aquest aparcament i si compensa el que es paga pel mateix, a l'igual que sobre l'infrautilitzat Can escarrintxo.

- Respecte a les denúncies que es van fer a la passada legislatura sobre l'obertura d'un camí a Fartàritx tenen informació de com es troben? Ens han arribat informacions sobre tales a la finca tenen alguna notícia de les mateixes?

Va respondre el batle; l'expedient per a la legalització del camí a la Conselleria de Medi Ambient  ha passat tots els tràmits. Respecte a les tales enviarà al zelador.

- Han fet o pensen fer alguna cosa en referència al procés de privatització del Port que ha anunciat Ports de les Balears pel 2014.

El batle va respondre que els plecs estaven en marxa i cada port serà diferent.

- Radio Taxi Pollença es segueix anunciant a internet com un servei oficial de l'Ajuntament de Pollença. Han aclarit ja alguna cosa del vet a alguns taxistes del qual els vam informar fa mesos.

Va respondre la regidora de turisme; ja els havien dit que llevessin i tornarien a insistir. S'ha reunit amb dos dels afectats i ha intentat que els tornin a admetre, no pot fer res més ja que surt de la seva competència.

El tema de la pàgina web segueix exactament igual

- Respecte a la poda dels pins del passeig Voramar, que pateixen més l'envestida del vent, ens van dir que no eren prioritaris però ens podien dir més o manco quan es té prevista la seva poda.

Sense resposta

- S'han reunit ja amb la Conselleria de medi ambient per tractar el tema del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola?

Respon la regidora de turisme; té sol·licitada una reunió però encara no l'han donat cita, espera que una o dues setmanes li donen

- Han obtingut ja resposta a la seva petició de la reunió de la Junta Rectora de l'Albufereta?

Resposta regidora de turisme; al mes d'octubre li van dir que farien una reunió abans de final d'any, després li van dir en gener... I encara espera.

Aquestes dues respostes demostren el poc interès del PP pel medi ambient i per aquesta part fonamental del patrimoni natural del municipi.

- Ens podien informar el batle i el regidor d'educació de les reunions que han realitzat amb representants de la Conselleria d'educació; la primera amb la comunitat educativa del IES Clara Hammerl i la segona amb representants d'apimas de Pollença? A aquestes reunions el regidor d'educació i batle van defensar els acord del ple i del consell municipal escolar?

Va respondre el batle; a la primera reunió va anar tot sol i va intervenir per fer les reunions i que els afectats expressessin els seus dubtes. Només van fer referència a temes que eren competència municipal.

A cap de les reunions ni el batle ni el regidor han defensat el que s'ha aprovat el ple. Una demostració més de que es riuen dels acords del ple que els mateixos voten i que aquestes reunions només van ser propagandístiques.

- Ens podien informar de com està funcionant la línia verda; queixes rebudes, estat de solució de les mateixes...

Sense resposta

- Ens arribat queixes de l'estat de neteja en que es troba l' abeurador de Sant Isidre, podrien fer-ho net?

Sense resposta

- En referència a l'acord de la Junta de govern del 3 de desembre de resolució de la sol·licitud de l'arxiver bibliotecari, en relació a la nòmina del mes d'octubre, ens consta que a altres administracions públiques, com la Conselleria d'educació i a altres municipis (Inca i Sa Pobla) la interpretació de l'apartat 4a de les mesures per a la reducció del dèficit públic que fan és diferent a la que s'ha fet a Pollença i es fa el complement de les retribucions fins al 100% no només durant els dies d'hospitalització o intervenció quirúrgica sinó durant tota la baixa ocasionada por la intervenció (el que ens sembla el més lògic). Podien demanar als Ajuntaments citats si el que indicam és cert i fer l mateixa interpretació?

No ens van respondre al ple però sembla  que el regidor de personal proposarà canviar la redacció de l'apartat assenyalat per pagar el complement de les retribucions fins al 100% no només durant els dies d'hospitalització o intervenció quirúrgica sinó durant tota la baixa ocasionada por la intervenció.

 

Rectificaciˇ improvisada

Alternativa | 23 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Compartim les consideracions del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents entorn al “pacte” anunciat per la Consellera d'Educació, Joana Maria Camps, amb les patronals CECE i Escola Catòlica, en relació a la “flexibilització” en l'aplicació del TIL a secundària:

-La Conselleria vol vendre com una flexibilització el que és una rectificació improvisada d'un Decret que ja va néixer fruit de la manca de planificació i la improvisació.


-Pensam que s'ha de valorar en la justa mesura aquest “pacte”, ja que per nosaltres és només un pacte amb un sector concret de l'escola concertada. Un pacte que no és amb la comunitat educativa, sinó amb uns empresaris que amb aquesta rectificació de la Conselleria s'estan cobrant les pressions que es varen produir durant la vaga envers els treballadors i treballadores de la concertada per a que no anassin a la vaga. A més, cal recordar que CECE ja va donar suport en el seu moment al TIL, i per tant, el pacte s'hauria de circumscriure estrictament a Escola Catòlica.

-Aquest pacte amb un determinat grup d'empresaris de l'educació (ni equips directius, ni Claustres de professors, ni associacions de pares, ni Consells Escolars d'aquests centres han estat consultats) ens mostra que la Conselleria entén l'educació com un negoci, i no com un servei públic. Podríem estar parlant d'un “pacte econòmic” sense cap tipus de motivació pedagògica. Una aliança il·legítima que usurpa la representativitat de la comunitat educativa.

-En cap moment la consellera Camps ha explicat quina és la motivació pedagògica d'aquesta rectificació en l'aplicació del TIL. El que, segons ells, era bo i s'estava aplicant satisfactòriament fa uns mesos, ara ja no és viable? Sota quins criteris es “flexibilitza” a secundària i no a primària?

-Amb aquesta rectificació la Conselleria no fa més que reconèixer el que venim anunciant les darreres setmanes: l'enfonsament del TIL, amplificat sobretot a secundària.

-Pel comitè de vaga de l'Assemblea de Docents aquest “pacte” no suposa un tancament del conflicte que està obert i no resoldrà la conflictivitat. Sempre hem apostat per projectes pedagògics que es construeixin des de baix, amb recursos i fonaments sòlids, i la Conselleria ens ofereix rectificacions a la part de dalt, a secundària, sembrant amb el desgavell del TIL el fracàs escolar futur. Seguim demanant la derogació del TIL, i l'establiment d'un diàleg entre la Conselleria i tota la comunitat educativa que treballi per l'elaboració d'un pla plurilingüe seriós, sempre dins els marges del Decret de Mínims per garantir la plena normalització del català.

 

Subvencions, adjudicacions... AJ 10/10/13

Alternativa | 22 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Continuam informant de les actes de les Juntes de Govern, una feina ingrata que no fa altre partit. Evidentment la nostra expulsió de la Junta de Govern a més d'evitar la feina de control directe que fèiam, dificulta aquesta feina de publicació  ja que ara rebrem les actes amb més retard. Cap dels dos darrers partits que han entrat a la Junta de Govern, UMP i CiU, a pesar de tenir blocs, encara no han publicat res en referència a les Juntes de Govern de les que participen. Demanam disculpes pel retard que portam a aquesta categoria .

JUNTA 10 D'OCTUBRE 2013

El més destacat

Concessió de subvencions nominatives per import de 1.500 euros a:

- Associació Persones Majors del Port de Pollença

- Associació Persones Majors (MAR BLAVA)

- Associació Fundación Hombre Libre –PROJECTE HOME BALEARS

- Associació de Persones Majors de Pollença

Adjudicació del contracte administratiu de subministrament de grua polivalent més accessoris per a l’àrea d’obres

Vist els 3 pressuposts sol·licitats

         -AVENC VERD S.L. per import total de 6.360 € sense IVA

         -MARCO TALLER CERRAJERIA S.L. per import de 8.018 € sense IVA

         -KANALS BOX S.L. per import de 7.200 € sense IVA

S'adjudica a l’entitat AVENC VERD  S.L. per import de 6360 € + 1.335 € d’IVA (21%).

Adjudicació del contracte administratiu de subministrament de vehicle adaptat a la Policia Local

Vist els 3 pressuposts sol·licitats

         -AUTOS SA POBLA S.A. per import total de 19.952,68 € IVA inclòs.

         -AUTOS MISTALIA S.L.  per import de 19.634 €  IVA inclòs.

         -M.T. SERVEIS AUTOMOVIL S.L.. per import de 19.963 € aprox IVA inclòs

Vist que l’informe realitzat recomana l’adquisició del vehicle marca Renault Megane ofert per AUTOS SA POBLA S,A, per la seva capacitat i practicitat

Adjudicació del contracte administratiu de serveis per a la gestió, planificació i organització del projecte d’animació sociocultural juvenil a Pollença.

Vist els 3 pressuposts sol·licitats

ASSOCIACIÓ LLEURE ACTIU  5.300 euros.

CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI   6.188,00 euros.

ALCUDIAMAR SPORTS & NATURE. 5.800 euros.

A l' ASSOCIACIÓ LLEURE ACTIU per import total de 5.300 euros .

Aprovació del conveni per al desenvolupament de pràctiques extracurriculars d’estudiants de la UIB amb un programa de cooperació educativa entre la Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença

Mitjançant el qual els estudiants de la UIB accedeixen al coneixement de les tècniques i metodologia d’aquesta entitat local com a complement de la seva formació acadèmica amb les condicions particulars detallades així com l’annex adjunt relatiu al pla de pràctiques que una estudianta matriculada dels estudis de Grau de Dret de la UIB, ha de dur a terme.

Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 834 relativa a l’adjudicació del contracte administratiu del servei de treball socioeducatiu amb infants i joves en situació de risc o d’exclusió social al Port de Pollença

Vista la proposta de la mesa de contractació de l’adjudicació del contracte referit al licitador ATENEU ALCARI,  per un import de 54.600 € (IVA exempt), d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

- Designació de la direcció tècnica facultativa/executiva i coordinació de seguretat i salut de les obres relatives al projecte “Adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques de les habitacions de la residència Santo Domingo”.

A l’empresa “Construcciones Mulet Campins S.L.” per un  import de 181.818,18 € (IVA exclòs)

- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença; l’Associació Empresarial Hotelera de Pollença (AHP) i a l’Associació Balear d’Empresaris de Vivendes Turístiques Vacacionals (VTV) per la cessió d’ús de material turístic.

Vist que l’Ajuntament de Pollença és titular de la documentació cartogràfica relativa als mapes “Senderisme a Pollença a través de deu rutes de la biodiversitat” i “Cicloturisme a Pollença, 5 rutes a Pollença i 5 rutes en el Pla de Mallorca”  i atès que, en el marc de la coordinació i la dinamització de tots aquells sectors involucrats en el foment i el desenvolupament del turisme esdevé adequat autoritzar a l’Associació Empresarial Hotelera de Pollença (AHP) i a l’Associació Balear d’Empresaris de Vivendes Turístiques Vacacionals (VTV) la cessió d’ús de l’esmentat material turístic editat per l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Pollença per assolir  una òptima atenció  als usuaris de serveis turístics mitjançant la millora continuada dels productes o serveis dintre d’una mateixa destinació.

- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Pollença per al finançament de les Prestacions Socials Bàsiques (PPB) per a l’any 2013 

Vista la resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 25 de setembre de 2013 de concessió de les ajudes del Pla concertat de prestacions socials bàsiques (PPB) per als municipis de Mallorca mitjançant la qual, entre d’altres, es disposa a favor de l’Ajuntament de Pollença, amb càrrec a la partida pertinent del vigent pressupost de despeses de l’IMAS una despesa per un import total de 142.565,52 € en concepte de subvenció PPB anualitat 2013 i atès el conveni tramès, signat per la presidenta de l’IMAS, per al cofinançament de les prestacions socials bàsiques per a l’any 2013 el qual té per objecte establir la coordinació i la col·laboració tècnica i econòmica per a la gestió de les Prestacions Socials Bàsiques que es desenvolupin en el marc del Pla concertat durant l’any 2013.

- Aprovació, si procedeix, del pla de seguretat i salut de les obres relatives al projecte “Adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques de les habitacions de la residència Santo Domingo”

 Avui us esperam a les 20h a la sala de conferències del Claustre L'ORDENANÇA A DEBAT

Desastres diversos i convocat˛ries

Alternativa | 21 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple no va haver temps de contestar precs i preguntes, avui comentam precs, preguntes i dels anteriors plens  que encara no haviam publicat.

PREC

Insistim al regidor d'esports en que canviï la decisió de destruir el camp de futbet municipal del Port de Pollença que es va realitzar fa quatre anys per construir pistes de pàdel. L'argument donat de que són infrautilitzades el que hauria de fer pensar als regidors responsables és  com dinamitzar-les (el futbet no és un esport precisament minoritari). Pensam que si es realitza la destrucció del camp de futbet ens trobarem davant un clar exemple de malversació de fons públics.

És al·lucinant i  un absurd destruir una instal·lació esportiva construida fa res. A més a més per fer unes pistes de pàdel que no són imprescindibles (a pesar de que sigui l'esport que practica la directiva d'UMP) i quan hi ha altres espais municipals on es podien posar aquestes pistes (al costat de la piscina, al costat dels vestuaris del camp de futbol d'eu moll...). Tudar doblers públics d'aquesta forma no té perdó.

Article sobre el tema

 

 

 

Preguntes

- Seria possible que ens enviessin o donessin, com es fa amb les llicències d'obres, un llistat d'entrades i sortides del registre mensual? A altres municipis es fa.

El batle va respondre que són moltes i que es mirarà si es poden filtrar i passar.

A Altres municipis es fa, no és tan complicat i és una eina molt útil de control dels partits de l'oposició. Pel to de la resposta del batle no tenim cap esperança de que això es faci aquesta legislatura, tan de bo ens equivoquem

- Quan es pensen presentar la seva proposta de pressupost pel 2013? A qué es debut que encara no hagin realitzat cap reunió en referència al mateix i hagi aquest retard a la seva presentació?

Va respondre el batle; ja tenim un primer esborrany. Estam pendents del desenvolupament reglamentari per saber la inversió possible.

Fa dues setmanes vam fer la primera reunió per parlar del pressupost (que s'hauria d'haver aprovat inicialment al ple d'octubre) i s'ens va donar un document amb la liquidació del 2013 i la proposta de pressupost pel 2014 (el podeu consultar al següent enllaç). Teòricament aquesta setmana  passada s'hauria d'haver convocat altra reunió però no s'ha fet. Article de gener al que ja vam denunciar el tema.

Volem recordar el que va escriure en gener d'enguany CiU al seu bloc per justificar la seva entrada a l'equip de govern:

"Quan vàrem començar aquest camí, érem conscients de les dificultats. Pollença començava l’any amb una greu crisis de l’equip de govern, per la falta de sintonia entre els membres que el formaven, sobretot entre el batle i la primera tinent de batlessa. La imatge que donava era de bregues constants i que els problemes i gestions al nostre ajuntament estaven patint aquestes disputes, un pressupost endarrerit o un festival de música a punt de no realitzar-se són exemples més que vàlids."

Doncs quan l'anterior equip de govern estava ja en plena crisi  a aquestes alçades ja haviam fet dues reunions per parlar del pressupost del 2013; una en desembre i altra en gener... ara hem fet la primera reunió en febrer.  Sort que CiU entrava a l'equip de govern per no tenir que patir pressuposts endarrerits... No han estat capaços ni de fer-ho millor que un equip de govern en plena crisi i  hem tornat a la dinàmica de l'anterior legislatura amb la presentació dels pressupost amb molt de retard

El que és normal a qualsevol poble, aprovar abans de començar l’any el  pressupost a Pollença sembla impossible. El pressupost és una eina fonamental en la gestió del municipi i també en la feina de control democràtic per part de l'oposició. El retard al pressupost fa impossible una gestió mínimament planificada i racional de la despesa pública.  A més   a més d’impossibilitar el que hem demanat sempre des d’Alternativa; uns pressuposts participatius on la ciutadania pugui decidir el destí d’algunes partides, compromís que l’anterior equip de govern va adquirir al 2012 i mai s’ha complit.


UN CAP DE SETMANA PLE D'ACTES:

Avui PRIMAVERA VERDA a les 20.30h al teatre de PORRERES,  recital de poesies i gloses PER-VERSOS I EDUCATS s’ARRUAL JAZZ MORT Presentat per : Vivian Caoba I després festa pels bars de Porreres

 

Demà dissabte marxa de la dignitat a Ciutat a les 11 del matí.

 

Demà dissabte 22 de març a les 20h a la sala de conferències del Claustre L'ORDENANÇA A DEBAT

 

L'Ordenanša a debat

Alternativa | 20 Marš, 2014 00:10 | facebook.com twitter.com

Des de la Plataforma Contra l'Ordenança Cívica ens conviden a assistir a un acte que amb el títol "L'Ordenança a debat" es realitzarà aquest dissabte 22 de març a les 20h a la sala de conferències del Claustre amb una durada prevista d'una hora i mitja.

Aquest acte tendrà tres parts: una de xerrada (en què intervendran Antònia Toledo, de Prosocial i Neus Truyol, regidora de MÉS a l'Ajuntament de Palma), una de projecció del documental "Barcelona 2006: l'any del civisme" de Jordi Oriola, i una final de debat entre els assistents.

Vos demanam que en faceu tota la difusió possible.

Gràcies, i recordau que encara hi som a temps d'aturar-la!

Plataforma Contra l'Ordenança Cívica

Transcrivim part de l'analisi crític que ha fet la CUP de Berga de la seva ordenança, on parlen del context en quin sorgeixen les ordenances cíviques:

 

EN QUIN CONTEXT SORGEIXEN LES ORDENANCES CÍVIQUES

El fenomen de les ordenances cíviques es gesta al llarg de 2005. Segurament l'exemple més clar de com sorgeix una ordenança cívica el trobem a Barcelona. Al llarg de tot l'estiu de 2005 el diari La Vanguardia

publica quasi a diari articles i reportatges sobre conductes “incíviques” al centre de la ciutat. A partir d'aquí s'aconsegueix generar un debat que, en comptes d'anar a l'arrel del problema busca la solució en reprimir les

seves expressions més externes. Serà aleshores quan l'Ajuntament de Barcelona posarà fil a l'agulla i elaborarà una ordenança que intentarà reprimir els aspectes més externs de problemàtiques ciutadanes com la massificació turística, la transformació profunda que pateixen els barris antics o la prostitució.

 

Prenent una visió més general, es pot afirmar que les ordenances del civisme, durant la seva gestació en els centres de pensament del poder durant el període 2004-2005 (fundacions de partits polítics, centres d'estudis de diverses administracions...) pretenen donar una resposta favorable al sistema a dues problemàtiques ben diverses. Per una banda, ens trobem amb el fenomen de la immigració, fenomen que comença a prendre una gran magnitud a partir de 1999. Aquest fenomen suposa la transformació profunda de diversos espais urbans, especialment els centres antics de les ciutats. En pocs anys, molts d'aquests barris antics quasi doblen la seva població, i les xarxes socials de barri preestablertes es veuen substituïdes o bé han de conviure amb d'altres de noves. Alhora, les necessitats socials que apareixen són noves. A partir d'aquí apareixen problemes tant objectius, com poden serels problemes derivats de la massificació demogràfica de certs barris (per exemple, una planificació insuficient del sistema de recollida de residus per a una població que s'ha quasi doblat), i també els problemes subjectius (la sensació per als habitants autòctons que el seu món es  transforma en una direcció que ells no poden controlar, i la por davant d'aquests canvis).

D'una altra banda, també en aquest període que arrenca el 1999 comencen a sorgir moviments socials que organitzen i aconsegueixen mobilitzar milers de persones entorn problemàtiques com la destrucció del territori, la deslocalització de les empreses o bé l'especulació urbanística i l'encariment dels preus dels pisos. La resposta del sistema davant d'aquestes problemàtiques no podia ser anar a l'arrel de tot plegat, ja que això portava a qüestionar bases del propi sistema. La generalització de drets socials a la immigració suposava frenar un desenvolupament econòmic que tenia en l'economia submergida un dels seus pilars. Combatre l'especulació urbanística i les grans infrastructures agressores amb el territori també suposava qüestionar altres pilars bàsics. Per tant, la resposta fou centrar el debat públic entorn els aspectes més visibles, les conseqüències d'aquests problemes, però mai les causes. La base real existia (problemes quotidians, la por al canvi social, el contrast cultural), i alhora el paper de resolució i mediació socials que anteriorment havien jugat actors socials com les associacions de veïns o els centres socials quedaven molt limitats davant un canvi social tan profund per alguns barris com el que va suposar l'irrupció del fenomen migratori. Així doncs, les ordenances cíviques van ser normatives que tenien com a objectiu reprimir les conseqüències més visibles i quotidianes de tot un seguit de fenòmens sense en cap moment plantejar-se actuar contra les causes d'aquestes problemàtiques.

 Si fem una lectura simple i per sobre de l'ordenança veurem que es tracta d'una barreja de normes sobre aspectes molt concrets i dispersos de la vida quotidiana juntament amb un seguit d'articles més propis d'un manual de bons modals que no d'una normativa oficial, amanit tot amb disposicions que atempten a drets recollits a la Constitució. Darrera d'això s'hi amaga un fet molt perillós: davant una apreciació subjectiva de manca de “llei i ordre”, així com d' “educació”, s'enuncien tot un seguit de normes que a la pràctica no només atempten contra els drets i llibertats reconeguts per lleis de rang superior, sinó que a la pràctica són inaplicables. Si igualment són normes quasi impossibles d'aplicar, aleshores quin és el problema? Aquesta és una de les preguntes que més es sol fer. És evident que, des d'una lectura simple de l'ordenança, no n'hi hauria d'haver cap de problema. Però sí que n'hi ha, i gros. El fet que unc omportament estigui legalment sancionat suposa a mitjà termini una estigmatització “legalitzada” d'aquells que no segueixin aquests preceptes. Com a cas pràctic, hi pot haver gent que cregui que la seva obligació és posar en coneixement de l'autoritat qualsevol infracció lleu, com a forma de bon funcionament social; en canvi, hi pot haver gent que cregui que no és l'obligació d'un ciutadà exercir de “xivato”. Les dues actituds responen a dues concepcions diferents de valors, totes dues respectables. En canvi, si s'il·legalitza, com és el cas, una d'aquestes actituds, es passa a la distinció entre el “ciutadà respectable que compleix la llei” i “el protodelinqüent que se salta les normes”. I aquesta és la voluntat d'aquesta i d'altres normes: per a fer combregar la ciutadania amb el poder, cal normativitzar allò que es considera una actitud bona, que passa a ser legal, per tal d'il·legalitzar allò que el poder considera una actitud dolenta.

Tot i que a simple vista pugui semblar que la ordenança implica tota la ciutadania, un anàlisi detallat de la mateixa ens demostra que a la pràctica aquesta ordenança va dirigida als sectors que no formen part del nucli dirigent o hegemònic de la societat. Bàsicament la normativa afecta a les persones humils, als exclosos socials, a la immigració i al jovent. Per a infraccions al nostre entendre més greus que les detalladesa la ordenança però que afecten a sectors socials hegemònics (classe mitja, empresaris, “veïns de tota la vida”...), ja hi ha altres normatives, sovint més laxes i ambigües.

 

GrÓcies. Vuit anys a Balearweb.

Alternativa | 19 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

El 26 de febrer del 2006, a les 13.30 del migdia, vam crear el bloc Urxella a Balearweb, anteriorment haviam estat a altre servidor. Hem arribat als 2.937 articles i als 31.585 comentari. Moltes gràcies a Balearweb que ens dona aquest servei gratuïtament, a tots els columnistes que haveu escrit i escriviu a Urxella,  i a tots vosaltres; els nostres seguidors, lectors i comentaristes que haveu fet possible que aquest bloc s'hagi convertit en un dels blocs polítics més visitats de Mallorca i un referent a Pollença.  Volem donar les gràcies especialment a tots els que haveu enriquit "Urxella" amb comentaris, crítiques, suports i opinions raonades i argumentades.

Consideram que és imprescindible que la política sigui transparent i participativa i que la gent pugui conèixer de primera mà com es gestiona  l'administració del seu propi municipi. Per això no només informam de la nostra feina, sinó que també hem publicat ordenances, plens,  juntes de govern i altres documents de l'Ajuntament d'utilitat pels ciutadans. Igualment hem rebut per part dels ciutadans precs, preguntes, informació, crítiques...Si no fos per vosaltres i per la dedicació dels nostres redactors i per la bona feina i voluntat dels nostres columnistes, no seríem aquí on som i per això ho agraïm i ens fem el propòsit de seguir creixent com fins ara.

A més del bloc tenim una llista de correu on us podeu apuntar (només l'heu de demanar al nostre correu alternativaperpollenca@gamil.com), un perfil a facebook (al que ja tenim 3861 "amics") i a twitter (379 seguidors)  i una pàgina web on trobar de forma sistematitzada tota la informació de què és Alternativa, com funciona, objectius, estatuts, afiliació...Per  facilitar la tasca de recerca i visualització de la feina feta, hem agrupat de forma senzilla totes les mocions que hem anat presentant, les actes dels plenaris, les actes de les juntes de govern, etc. I encara més, podreu trobar totes les revistes Urxella en paper que hem publicat des del 1981 fins avui en dia, així com les notes de premsa. Tot això i més, dissenyat de forma senzilla i fàcil de manejar, perquè pogueu seguir tota la nostra tasca política més enllà del publicat al bloc Urxella, on la informació immediata prima sobre l'estètica i on les informacions són més difícils de trobar.

Altres partits obriren els seus blocs, perfils de facebook i pàgines web just abans de les darreres eleccions i ara semblen abandonats o prou inactives. El darrer exemple seria el bloc i el perfil d'UMP, inactius fa setmanes.  El més trist és que alguns com el PP, que no publica res al que era el seu perfil de facebook,  des del 25 de juliol, del 2013, utilitzen després doblers i mitjans públics per contractar una cap de premsa i utilitzar mitjans institucionals com la pàgina web i el facebook de forma partidista. Ens imaginam que quan s'apropin les eleccions es tornaran a recordar d'internet, la transparència, esperam que els ciutadans es recordin que la transparència i la participació no són cosa només de les eleccions.

Reclamant el cŔntim sanitari

Alternativa | 18 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença hem registrat una moció demanant que l’Ajuntament reclami la devolució del “cèntim sanitari” de manera conjunta amb altres municipis i posar-se a disposició dels ciutadans per poder sol·licitar la devolució del cèntim sanitari.

__________________________________________________________________________________

Tenint en compte que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha emès una sentència en que declara incompatible amb la legislació comunitària el denominat “cèntim sanitari” sobre els hidrocarburs i que la seva sentència té caràcter retroactiu consideram que és el deure de l’Ajuntament recuperar els doblers públics que s’han pagat de forma injusta.

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Es calcula que les empreses i particulars a les Balears poden reclamar fins a 200 milions d'euros corresponents al tram estatal de l'impost, en vigor  entre 2002 i desembre de 2012, i 28 milions més de l'autonòmic  (4,8 cèntims per litre entre l'1 de maig de 2012 i el final del 2012).  Cal dir que el Govern balear del PP va introduir el seu tram quan ja havia nombrosos indicis que apuntaven a la il·legalitat de l'impost.

Segon alguns misser existeixen arguments per defensar la devolució  des de gener de 2002 fins desembre de 2012 (i no únicament respecte als darrers quatre anys no prescrits). L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre  març de 2010 fins desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a les quantitats de 2002 fins febrer 2010.

 

En aquest moment ja ha hagut peticions dels grups de l’oposició de la recuperació del cèntim sanitari al menys a tres municipis de Mallorca; Artà, Manacor i Sa Pobla,

El que demanam a la nostra moció és calcular les xifres que es poden reclamar, procedir a la seva reclamació si s’escau de manera conjunta amb altres municipis i posar a disposició dels ciutadans els serveis d’informació municipal i formularis per sol·licitar la devolució.

El jueves

 

Burdes manipulacions

Alternativa | 17 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença condemnam els actes vandàlics comesos a la plaça Xaloc contra els arbres plantats a la mateixa. Però consideram que aquests fets no poden servir per fer la burda manipulació que ha fet el regidor de serveis per justificar l'ordenança de seguretat i convivència ciutadana  i tampoc per intentar criminalitzar a tot el moviment veïnal que demanava altre tipus de reforma a la plaça.

Tal vegada el regidor no s'ha llegit la vigent Ordenança de Policia i Bon Govern, que seria sustituida per l'Ordenança de seguretat i convivència ciutadana, que ja parla de temes vandàlics com els de la Plaça Xaloc al seu capítol VI, secció segona: Parcs, jardins i carrers:

Art 30.- Tots els veïns del municipi han de respectar els arbres... i abstenir-se de qualsevol acte que els pugui produir algun dany...
Art 31.- Està prohibit sacsejar o arrabassar els arbres, branques....
Art 32.- Està especialment prohibit als... llocs de domini públic.
d.- Perjudicar, de qualsevol manera, els arbres i les plantacions.

Si com diu el regidor en Martí Roca  el que es vol és realment fer feina al tema de la mediació i substituir multes per treballs comunitaris el que cal és partir de l'Ordenança actual i fer una feina participativa amb els ciutadans

També ens semblen lamentables les declaracions del regidor de serveis, en Martí Roca, a la que intenta criminalitzar als veïns que havien demanat altre tipus de reforma a la plaça.

 "Una serie de vecinos no han digerido bien la actuación del Ayuntamiento y han decidido arrancar los árboles", lamentó Martí Roca

No és pot afirmar de forma genèrica,  pública i directament que els fets vandàlics han estat realitzat per veïns "que no han digerit la reforma". No sabem qui ha estat l'autor dels fets vandàlics però el que nosaltres si podem afirmar és que hi ha un grup de veïns que fa anys que reivindica davant de l'Ajuntament una reforma de la plaça, nosaltres mateixos a la passada legislatura i Esquerra a l'actual hem transmès als equips de govern corresponents aquestes peticions sense resultat. A més a més en aquest moment aquest grup de veïns recullen signatures contra la reforma que s'ha projectat. Això és objectiu i demostrable, el que diu el regidor són suposicions que fan molt de mal a tots els que d'una forma o altra han participat de forma respectuosa d'aquesta reivindicació.

Els problemes no es soluciones amb manipulacions tan burdes com les que ha posat en marxa el regidor de Serveis. Està més que demostrat  que una eina eficaça per evitar actes vandàlics com el de la Plaça Xaloc és augmentar la participació dels ciutadans en la presa de decisions sobre el seu entorn.

 

 

Tiltanic i Primavera Verda

Alternativa | 16 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

L'Assemblea de Docents va pressentar aquest divendres horabaixa a la llibreria Lluna de Palma el seu dossier sobre el primer mig any d'aplicació del TIL. El resultat és que el TIL naufraga i, a més, no s'aplica tal i com s'hauria d'aplicar.
El dossier que podeu consultar aquí es basa en les dades recollides per l'Assemblea, dels informes d' ADESMA, així com l'estudi realitzat per FEDEA juntament amb la Universitat Carlos III sobre l'aplicació del model bilingüe a la comunitat de Madrid i de l'opinió d'especialistes com David Marsh, expert en metodologia AICLE.


Les principals conclusions són les següents:
- El que es fa a les aules no és tractament integrat de llengües
- La implantació del nou model lingüístic no s’ha dotat de recursos suficients
- Alumnes, famílies i professors ho paguen, especialment els alumnes amb més dificultats
- Les instruccions del decret d'aplicació no diuen gran cosa i, a més,  arriben tard
La Conselleria ha volgut imposar un model que ells mateixos desconeixen i qui ho paga són, principalment, els alumnes. Un model que fa aigües de per tot i que no té cap justificació pedagògica, sinó electoral. El TIL naufraga sense que la Conselleria faci res per evitar-ho. El seu silenci és la mostra més clara del seu menyspreu per l'educació pública.

 

 

 


La nau del TIL, espellifada, mal equipada, mal tripulada, es mou a mercè de l’onatge, sense rumb fix. Enmig de la travessia, amb diverses vies d’aigua obertes, rep instruccions per arribar a port. Instruccions que no ajuden gaire els tripulants: que s’orientin per l’estrella Polar, i poc més.
Hem de continuar aquest trajecte? No seria millor asseure's i pensar-s'ho una mica?

 


 "Primavera verda", espectacle lúdic i reivindicatiu que tendrà lloc el proper divendres, 21 de març, a les 20.30 h al teatre de Porreres.

L'espectacle, presentat per Vivian Caoba, comptarà amb un concert de S'Arrual Jazz Mort i amb un espectacle poètic nomenat Per-versos i educats, que presenta el 'combat' entre tres poetes i tres glosadors. De la part de poesia, recitaran Glòria Julià, Miquel Àngel Llauger i Pau Vadell. Mentre que de la part dels glosadors, es comptarà amb la participació de Mateu Xurí, Maribel Servera i Pere Joan Munar.

La festa, que continuarà pel municipi de Porreres, té com a finalitat ajuntar forces de cara al que es preveu ser un 'final de curs calent' amb tot d'activitats programades en les quals participaran les diferents entitats del món educatiu des de dia 21 en endavant.

 

 

 Recomanam  l'entrevista a Marina Subirats: “L’escola pública ha de ser la de tots, no la dels pobres”

La sociòloga Marina Subirats desgrana els aspectes més regressius de la LOMCE, una llei que “penalitza les classes baixes” i que “ens prepara per una societat dual i desigual”. L’exregidora i autora de diversos llibres i manuals sobre ensenyament, aposta per un sistema educatiu basat en els valors en detriment de la “fàbrica de títols” en què s’ha convertit.

 

Medalles solidÓries

Alternativa | 15 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Què vos puc fer un suggeriment, molt honorable apotecari? La cosa és que en acabar de fer la bona als hostalers de ringo-rango els demaneu que siguin solidaris amb els països pobres que en temps ens feien la competència, i que ara no bufen cullera,v. g. Egipte, fent-los arribar una micoiona de la doblerada que faran enguany.


 

 

Una soluciˇ que hipoteca el nostre futur

Alternativa | 14 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Balears té el dubtós honor de ser la darrera comunitat autònoma en aprovar una llei del sòl, una llei fonamental en l’ordenació del territori. A pesar de tot els temps que ha hagut per consensuar, i fer una llei per aturar d'una vegada per totes la destrucció del nostre paisatge, el nostre vertader petroli, no s'ha fet.  La llei aprovada per PP&PI es una llei desenvolupista i antiga, que consagra els principis que han inflat la bombolla immobiliària i que ens han portat a la crisi actual, per fer-la així, “no calia”. La compilació de normes que suposa la llei incorpora dos aspectes que consoliden un model d’utilització del territori de manera especulativa i irregular: la manca de debat públic sobre el model territorial i l’altra, més concreta, l’esmentada i criticada legalització d’habitatges fora d'ordenació en sòl rústic, punt aquest darrer en el que ens centrarem.

Com diu l'Ara aquesta llei és una demostració que la disciplina urbanística ha estat un fracàs. És evident que els ajuntaments no han fet complir la llei durant molts anys perquè alguns van mirar cap a una altra banda i no van perseguir les irregularitats, per això hem arribat a aquesta llei que és un greuge comparatiu per tots els ciutadans que han complit la llei i han anat pel camí de la llicència. A Pollença ha hagut durant anys una passivitat evident a la disciplina urbanística per part de l'Ajuntament que ha ajudat a  la multiplicació de construccions il·legals a tot el municipi, especialment al sòl rústic,  amb un impacte ambiental evident;  consum excessiu del sòl, deteriorament de l’entorn i  un creixement desordenat i indiscriminat. Per alguna cosa el diari Ara Balears a la seva editorial citava el nostre municipi:

La demanda de cases de lloguer va disparar les cases il·legals en municipis com Pollença, i cap consistori, ni progressista ni conservador, no va gosar aturar els peus a la demanda, per molt que es fessin fora d’ordenació. L’administració, en rústic, ha fet bàsicament dues coses: acceptar que un xalet era un magatzem agrícola per poder donar llicència o senzillament mirar a un altre lloc. Ara, la llei de Gabriel Company no fa més que premiar tots aquests infractors sense demanar ni tan sols parcel·la mínima. Trist final per a un fracàs de la societat en general.

Per això és evident que  la llei pot agradar a una part important de la població, que té casetes o segones residències en aquesta situació, però qualsevol que vulgui pensar i preveure el que pot passar a mig o llarg termini s'adonarà que aquesta llei posa en perill el nostre futur. No hi ha cap seguretat de  que a partir d’ara es farà complir la lle, i si precisament el que fa PP&PI és amnistiar tots els infractors, és fàcil augurar que amb aquesta llei es provocarà un efecte crida i s’executaran noves irregularitats “esperant que arribi una altra amnistia”. La Llei afavoreix més creixement, la mercantilització del sòl rústic i rebaixa els estàndards de sostenibilitat i qualitat de vida perquè elimina les “portes” de la ciutat al camp amb l’extensió de la ciutat difusa.

A la llei es legalitzen tots els edificis per impactants que siguin i tinguin l’ús que tinguin. Un mínim hagués estat posar uns requisits, marcar unes pautes i no donar carta blanca als irregulars. Per exemple acceptar el que demanava l’associació de tècnics urbanistes que va demanar al Govern que incorpores correccions “clau”; que hi hagi “una única edificació en la parcel·la, que l’edificació respecti la reculada i l’altura que marca la normativa, i que el volum de la construcció no superi els 1.500 metres cúbics”.

 El paisatge és el principal actiu econòmic de Pollença, i no es pot seguir destruint, s’ha de posar ordre. La contenció del creixement urbanístic és la base d'un model territorial sostenible. Hem fracassat però aquesta solució hipoteca el nostre futur.


Si voleu més informació sobre  la Llei del sòl i la resta del seus articles:

- Gob

- Recull d'articles a Disúrbia

És curiós que els mateixos que veuen el perill de les prospeccions no s'adonen del del perill d'aquesta llei 

Albercocs i cireres

 


Del TIL al rellotge (precs i preguntes)

Alternativa | 13 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple no va haver temps de contestar precs i preguntes, aquests són precs, preguntes i respostes dels anteriors plens  que encara no haviam publicat

- Demanam a l'Ajuntament que organitzi una taula rodona sobre el TIL convidant a representants de la Conselleria, representants de les famílies i dels docents.

Va contestar el batle; els espais municipals estan a disposició de tothom que el sol·liciti.

Una demostració més de la hipocresia de PP&PI a aquest tema. Només faltaria que els espais municipals comuns no fossin a la disposició de qui volgués organitzar una taula rodona sobre el TIL. Si el PP&PI es creguessin realment el que han votat al ple, tindrien una actitud més activa a aquest tema. Per altra part entenem que tinguin por a que la gent pugui escoltar i veure la pobresa d'arguments dels personatges del PP que defensen el TIL, com la senyora Bel Cerdà.

.- Amb qué criteris el regidor de noves teconologies va enviar la proposta de contractació d'una empresa bàsicament per la migració de la pàgina web a inforaiguer i dos periodistes? Per què si s'havia consulta ofertes professionals de consultors i analistes WEB després es va optar per altres perfils diferents a l'hora d'enviar les propostes? Considera el regidor normal que només hagi contestat una de les tres persones a les que es va proposar la contractació? Per què no es va convidar a més gent?

Va contestar el regidor de personal; els criteris que marcava la llei. Havia altres tasques d eomunicació de l'Ajuntament i es va convidar a gent que havia fet feina.

És més que evident que aquest negociat va ser totalment teledirigit, com al cas del director del festival,  i que el principal interès del PP&PI era contractar una cap de premsa per intentar vendre la seva feina, el que no és fàcil. A Alternativa consideram vergonyosa aquesta forma de fer contractacions i un mal començament per qualsevol persona que vulgui fer feina a l'administració pública.

.- Ens pot explicar la regidora del Port de Pollença per què no s'ha iniciat el procés de semipeatonalització de la Primera Línia del Port de Pollença?

No va contestar la regidora (quin paper més trist) sinó el batle; va dir que havia hagut problemes al traslladar la petició al Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, ja que el projecte es finança en part a través de la regularització de places. Teòricament es farà quan finalitzi la temporada del 2014.

Un projecte molt important pel municipi que esperam que es faci bé i que no sigui vícitima de les presses per presentar-ho abans de les eleccions.

.- Com es troba el procés de contractació del tècnic de medi ambient?

La regidora de medi ambient va dir en novembre que s'estaven fent els plecs, quatre mesos després no sabem res d'aquests precs.

.- Ens pot explicar el regidor de Serveis Social la denúncia que ha fet una ciutadana sobre el seu passotisme al diari local. Segon aquesta ciutadana quatre mesos després de demanar ajuda alimentària encara no l'han contestat?

El regidor de serveis socials va dir que no era veritat i que no tenien constància d'aquesta petició.

Sí és com diu el regidor hauria d'haver enviat al Punt Informatiu una explicació  i rectificació de la notícia, nosaltres l'hem fet en ocasions i sempre s'han publicat.  És obligació  del regidor defensar l'àrea que gestiona i més a més si hi ha informacions falses i perjudicials sobre la mateixa.

.- El regidor de Serveis Socials pensa ser més actiu a les convocatòries d ela Comissió anticrisi. Quan pensa fer la següent convocatòria?

El regidor de serveis socials va dir que la pensava fer al mes de desembre o de gener.

Ha arribat març i encara no s'ha convocat la reunió. La veritat que ja hem desistir de fer funcionar aquesta comissió amb aquest govern que ha demostrat un desinterès total en fer funcionar la  comissió que van votar.

.- Ens poden informar de que han fet els darrers mesos per ajudar a que tiri endavant el projecte de centre de tipificació del ramat oví de la Cooperativa.

Va contestar el batle; el Consell es va desentendre del interès general.

El que és cert és que el projecte del centre segueix aturat i la Cooperativa segueix considerant que ha tingut molt poques ajudes per part de les institucions per tirar endavant el projecte. A Alternativa consideram fonamental ajudar a la diversificació de l'economia. i donar el màxim suport als productes locals.

.- Ens pot informar el batle de quines possibles solucions ha plantejat el Ministeri de Medi Ambient als fondejos il·legals de la badia?

Va contestar el batle; que han informat al Secretari d'Estat que estiueja en eu moll.  

Sembla que no veurem la solució a aquest tema aquest estiu.

.- Quin cost tenia ajustar el rellotge del campanar per part d'un rellotger professional.

Després d'una llarga explicació el batle no ens va contestar. Vam insistir en gener i va contestar que es troba en procés d'arreglar-ho i que han demanat assessorament a un rellotger expert per ensenyar a personal laboral a fer aquest feina.

Ens sembla una bona solució.

Articles i vinyetes Ferrán Aguiló

 

El dret a l'habitatge no Ús possible?

Alternativa | 12 Marš, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple Esquerra va presentar una moció per a una política  activa envers els habitatges desocupats del municipi (la teniu a la continuació de l'article) que es va retirar per fer-la legalment possible. Com recordareu, en relació a aquest tema al ple de març de 2013 es va aprovar la nostra moció per evitar els desnonaments  

A Alternativa per Pollença compartim totalment els arguments de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que proposa diferents tipus de moció en aquest sentit.

L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar. La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil.

Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.

Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància el impacte social d' aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania.

La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.

Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social.

La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la CE.

Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.

Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors.

El problema respecte al que va proposar Esquerra és que a les Balears a diferència de Catalunya no tenim una llei del Dret a l'Habitatge que entre altres coses estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. El grup MÉS va presentar una proposició no de llei que proposava aprovar una llei al dret a l’habitatge en els mateixos termes que l’aprovada pel Parlament de Catalunya perquè es permeti als consistoris iniciar procediments sancionadors contra bancs i grans empreses que mantinguin desocupats habitatges de la seva propietat durant més de dos anys. Aquesta moció va ser rebutjada pel Partit Popular.

Els ciutadans poden valorar i contrastar la feina que fa el PP en fer lleis i ordenances de suposada seguretat convivència i civisme contra els més dèbils, i el nul interès que tenen en fer lleis que facin possibilitin un dret bàsic com el de l’habitatge i que demanin als bancs una contrapartida social a l’ajuda que han rebut de milers de milions amb els nostres doblers.

 Imatge i article molt interessant a Esberla;" Des del poder no hi ha cap voluntat de donar contingut real al dret abstracte a l’habitatge ja que xocaria frontalment amb altres drets, com ara el dret a la propietat privada, i amb el lliure mercat."

 

 

 

 

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb