URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ordre del dia ple de maig

Alternativa | 29 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Ordre del dia del ple ordinari de maig a celebrar avui  les 20:00 hores a la Casa Consistorial.

l'enllaç podeu trobar les diverses propostes que es tractaran a la sessió plenària d'avui

1.- Pressa de possessió de la Sra Marilen Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença.

2.- Pressa de possessió de la Sra Margalida Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença

Les sustitutes de na Malena i en Tomeu, de la Lliga prenen possessió a aquest ple.

3.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2014.

A l’enllaç podeu consultar tota la informació d’Intervenció que tenim sobre el ple; informes pressupost, al·legacions....

A la Comissió Informativa PP&PI  ja van anunciar que no acceptaven cap de les nostres al·legacions.

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit per crèdit extraordinari (Expedient núm. 4/2014/INT)

Aquestes inversions s’han de fer per separat a causa dels límits pressupostàris possats pel govern estatal del PP. (a l’enllaç teniu l’informe de l’interventor que explica el tema) :

Asfaltat vies Públiques 300.000 €

Obres Aparcament  Port 40.000 €

Obres Adequació Centre Cultura 150.000 €

Millores infraestructuras Cala sant Vicenç 200.000 €

Obres Ca les Munnares 200.000 €

Adquisició equips informàtics 50.000 €

Teulada Centre Cultural M. Capllonch170.000 €

Enllumenat Públic  300.000 €

Obres vestuaris Poliesportius  120.000 €

TOTAL 1.530.000,00

5.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 2/2014/INT)

El podeu veure a l’enllaç factures amb qualque tipus d’irregularitat. Per exemple na factura és de jardineria que fa anys que demanam que es regulartizi i fa anys que ens diuen que el faran...

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual   

Hi ha pressupostats 3000 euros, mai s’han esgotat per què molta de gen no les demana.

7.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

A l’anterior legislatura l’interventor va enviar a l’Agència Tributària una sèrie d’expedients d’infracció urbanística per cobrar-les, això significava que pagarien un 20% de recàrrec . Ara han pagat la infracció i s’han reclamat els expedients a l’Agència. El batle va justificar aquesta actuació amb que les coses es feien pitjor al passat, que ara se cobraria un 5% als que no pagassin puntualment les infraccions...  En aquest moment no tenim la documentació sobre el tema.

8.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall presentat per l’entitat promotora “Casas Nuredduna, SL”, per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici plurifamiliar situat al carrer Nuredduna, núm. 6 del Port de Pollença (Expedient Obres núm. 575/13).

Un tema tècnic amb tots els informes a favor .

9.- Ratificació si procedeix de la resolució de Batlia núm 489 de 16 de maig de 2014.

Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós contra la denegació per silenci administratiu del recurs de reposició contra una reclamació per una infracció urbanística.

10.- Aprovació, si procedeix, del conveni d’adhesió al conveni marc signat entre el Consell de Mallorca i ECOEMBES

Conveni fins l’any 2019 per la recollida selectiva , en principi no hi ha canvis sustancials respecte a l'anterior conveni.

11.- Aprovació, si procedeix de la proposta relativa als complements econòmics de la prestació d’incapacitat temporal dels empleats públics i permisos addicionals per festius.

El tema dels complements l’haviam demanat a Alternativa fa uns quants plens; es reconeix el dret a percebre el 100% de les retribucions en els supòsits d'incapacitat temporal per intervencions quirúrgiques o hospitalitzacions.

El tema dels permisos és que al 2014 dos dies festius  nacionals coincideixen en dissabte i també l'1 de març festa de les Illes, per això es concedeixen dos dies addicionals de permís retribuït.

12.- Moció presentada pels grups municipals ERAM i PSM-EN a favor d’usar el llenguatge estàndard als informatius d’IB3

Moció que no es va poder discutir al darrer ple.

13.- Moció presentada pel grup municipal PSOE de reforç de reforç de les línies de transport públic per carretera a Mallorca .

Es demana millorar el transport públic, una cosa més que necessària.

14.- Moció presentada pels grups municipals A, PSM- EN i ERAM de definició participativa dels usos dels espais públics

La nostra moció ja explicada ahir

15.- Moció presentada pel grup municipal ERAM, A,PSOE i PSM-EN de suport a Jaume Sastre i a la vaga de fam per l’educació

Esperam que el ple mostri el seu suport i solidaritat amb una persona que està posant en perill la seva salut simplement perquè el president del govern és totalment incapaç d'asseure's a negociar amb els docents.

 

 http://blocs.mesvilaweb.cat/JaumeSastre/page/1

https://www.facebook.com/vagadefamjaumesastre?fref=ts

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb