URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Consens zero

Alternativa | 23 Juny, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple ordinari de maig van rebutjades les nostres al·legacions al pressupost del 2014 que es va aprovar amb els vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP i  per primera vegada a aquesta legislatura amb els vots en contra de tots els partits de l'oposició; Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra.

Al 2012 els pressupost s'havien aprovat amb les abstencions d’Alternativa, PSOE,CiU, UMP i Esquerra i vot en contra del PSM. I al 2013 amb les abstencions d'Alterantiva,PSOE,PSM, i No Adscrits.

Mentre que al 2012 i al 2013 s'havien acceptat  algunes de les al·legacions dels grups de l'oposició, al 2014 la nova majoria de PP&PI no ha volgut saber res de les al·legacions presentades pels grups de l'oposició. Encara que parlin de diàleg i consense la realitat és que la idea de consens de la dreta quan té majoria absoluta és zero.

Aquestes són les nostres al·legacions que van ser totalment rebutjades, vosaltres mateixos podeu valorar si no es podia haver acceptat alguna d'elles:

Alternativa per Pollença al Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença, Organismes Autònoms i empresa municipal per l'exercici 2014 i la plantilla de llocs de treball.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès l’exposició pública que l’Ajuntament de Pollença, en sessió ordinària celebrada dia 29 d'abril de 2014, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença, Organismes Autònoms i empresa municipal per l'exercici 2014 i la plantilla de llocs de treball, pel que dit expedient es sotmet a informació pública anunci publicat en el BOIB del 3 de maig de 2014.

Atès a que hi havia un compromís per part de l'àrea d'esports per treure una convocatòria extraordinària de subvencions per els clubs esportius degut a que a l'any 2011 no va sortir convocatòria i que això no va ser possible per motius tècnics.

Atès a que la partida de l'any passat tot i augmentar de 35000 euros a 52500 no compensava totalment la manca de la convocatòria de l'any 2011.

Atès a que la convocatòria d'aquestes subvencions estan destinades principalment a l'esport base i que els clubs es troben en una difícil situació econòmica i que això suposaria necessàriament augmentar les quotes a les famílies per poder cobrir les despeses destinades principalment a pagar els arbitratges, entrenadors i material.

Atès la necessitat d'un pavelló al Port de Pollença i que no té sentit fer una instal·lació nova tenint el pavelló de l'IES Clara Hammerl infrautilitzat. Cal millorar el conveni entre l'Ajuntament i l'IES Clara Hammerl per tal que l’Ajuntament pugui realitzar altres usos abans de construir noves infraestructures:

- Tancar o separar mitjançant una tanca les instal·lacions esportives (incloses les exteriors) de la resta de les instal·lacions de l’IES.

- Adequar els vestuaris i els banys que actualment estan en mal estat.  No hi ha vestuaris per als arbitres.

- Ampliar el pavelló creant unes grades a la zona d'espectadors.

-Assumir la gestió de la instal·lació fora de l’horari de l’IES, inclòs els mesos de vacances d’estiu, Nadal i Pasqua. Cal tenir en compte que l’IES té prioritat per a fer les seves activitats extraescolars, però que en cas de no fer-ne la instal·lació pugui ser ocupada per a realitzar activitats municipals.

- Assumir de forma real la vigilància de la instal·lació (evidentment fora de l’horari lectiu). Actualment es trasllada aquesta responsabilitat al club, especialment als entrenadors.

-Integrar la gestió d’aquestes instal·lacions esportives dins un pla de manteniment de les instal·lacions esportives del Port de Pollença o de tot el municipi. Actualment no hi ha un pla de manteniment de la instal·lació, només es fan actuacions o reparacions puntuals que realitza l’Ajuntament o l’IES depenent de qui sigui l’interessat.

Atès que hi ha tota una sèrie de partides aprovades i no executades al pressupost 2013.

Atès que a Pollença tenim un gran patrimoni arqueològic, destacant el jaciment de Bòquer al que només s'ha excavat una mínima part.

Atès que consideram que la realització d'actuacions puntuals no és el que es va aprovar al ple d'octubre del 2007; un pla bàsic d'accessibilitat i supressió de barreres d'arquitectòniques.

Atès que el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, ara era gestionat directament per l'IBANAT, es troba tancat i que la regidora ha expressat al ple la seva voluntad de col·laborar en la gestió del Centre.

Atès que la Cala Sant Vicenç ha estat la gran oblidada als Plans E, pressuposts, i Plans d’Obres i serveis i que l’Associació de Veïns de la Cala Sant Vicenç al 2008 va realitzar un extens dossier al que s’identifiquen tota una sèrie de feines a realitzar per millorar l’espai públic de la cala; repàs de pintura, senyals de trànsit i indicadors, enllumenat, papereres, zones enjardinades, portetes del comptadors, els parques, les coves, la plaça dels pins... Que podria ser la base d'un " Pla integral de recuperació de la Cala Sant Vicenç"

Atès que hi ha tota una sèrie d'acords del ple que a dia d'avui no s'han complet i que no tenen les corresponents partides al pressupost del 2014.

Atès que la majoria son inversions econòmicament sostenibles finançables amb el romanent de tresoreria.

Atès que no tenim mitjans per quantificar les nostres propostes, deixam la quantificació de les mateixes en mans dels tècnics municipals.


Per tot això

SOL·LICITA

Es tenguin per ben presentades aquestes AL·LEGACIONS

-  Que s'augmenti la partida de subvencions a entitats esportives a 48000 euros.

-  Introduir una partida " Millora del conveni amb l'IES Clara Hammerl".

- Introduir una partida per "Millorar el catàleg de camins amb la realització d’investigacions". Al ple del 25 de juliol de 2012 el ple municipal va aprovar iniciar la recuperació de l’ús públic del camí del coll d’en Patró i la resolució dels expedients d'investigació.

- Introduir una partida per a la "Redacció d'un projecte de creació de recorregut arqueològic". Es va aprovar al ple de 27 de març de 2008.

- Introduir una partida pressupostària per continuar amb les "Excavacions al Pedreret de Bóquer".

- Introduir una partida " Conscienciació i mitjans tècnics i materials alternatius als herbicides". Es va aprovar al ple del mes de maig de 2013.

- Especificar una partida " Promoció dels productes locals i de proximitat" a la partida " Comerços" de 20.000 euro. Es va aprovar al ple de febrer de 2014.

- Introducir la partida "Pla bàsic d'accessibilitat i supressió de barreres d'arquitectòniques" aprovat al ple d'octubre del 2007

- Introduir una partida "Conveni Centre de Turisme Ornitològic de la Gola."

- Introduir una partida " Pla integral de recuperació de la Cala Sant Vicenç"

 


 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb