URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resum d'un ple "agre" i amb absències

Alternativa | 23 Juliol, 2014 22:48 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 24 s’ha celebrat el ple corresponent al mes de juliol, com és habitual aquest ple es fa en horari de matí ja que al capvespre hi ha bastants d’actes. El nostre regidor Pepe García i el regidor del PSIB/PSOE han estat absents del ple d’avui, amb el ple ja començat el regidor del PP Miquel Llobeta també s’ha absentat 

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

Aprovada per unanimitat

I.- PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 4/2014/INT)

Un nyarro de 21.388,12 euros en factures de la SGAE dels anys 2007, 2008 , 2009 i 2010 de bauxes i actuacions varies, tot just s’han reconegut unes factures que ha signat el regidor de MÉS que ha manifestat que desconeixia el fet de que els concerts de “cantautors” generessin drets d’autor, un gest que l'honra, els regidorsde l’extinta Unió Mallorquina no s’han dignat a signar les factures

Aprovada amb el vots del PP, PI i UMP i l’abstenció de la resta de grups.

3.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

El Batle ha donat compte al ple de que algunes factures presentades per la seva aprovació no havien passat el reglamentari procés de contractació pública, cosa habitual la passada legislatura.

Com és una dació de comptes aquest punt no es vota

4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 704 de dia 3 de juliol de 2014

S’ha nombrat misser i procurador per representar a l’Ajuntament per un assumpte de “El Vilar”, a la primera sentència malgrat no ser responsable de la seva protecció l’Ajuntament va ser amonestat per no haver donat les llicències al seu moment com havien demanat el promotors, cosa molt habitual la de mirar cap un altre costat davant els problemes les passades legislatures

Aprovada per unanimitat

 

5.- Aprovació, si procedeix, de la resolució/extinció de la concessió “de fet” de prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable a la Cala Sant Vicenç

Desprès de dos intents fustats d’entrega de la notificació i la posterior publicació al BOIB se li retira la concessió d’aigües a AGUES CALA CARBÓ, S.L. i ara ha de ser ratificat en ple.

Sobre el 250 € + IVA el Batle ha comentat que era el més avantatjós pels veïns de la Cala ja que podria haver declarat les obres de millores com dotació de serveis i haver posat al cobro contribucions especials, el Regidor del PI Martí Roca calculava que el rebut de la contribució especial podria tenir un cost de més de 30.000 euros per domicili, ens sembla exagerat.

També podria haver un ple extraordinari en Agost per canviar els estatuts d’EMSER i poder rebre l’encomana de servei per part de l’Ajuntament.

Aprovada per unanimitat

 

6.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal

A aquest punt hi ha hagut un intens debat, per part nostra li hem retret que el pla no té una paraula sobre l’impacte als treballadors el fet de quedar sense feina l’octubre, o la nul·la formació d’aquest.

Aprovada amb el vots del PP, PI i UMP i en contra la resta de grups.

 

7.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de les festes locals en l’àmbit del municipi de Pollença per a l’any 2015

Ja que el dia 2 d’Agost de 2015 cau en diumenge i desprès d’uns minuts de debat vàrem consensuar el 29 de Juny (Sant Pere) com la festa alternativa a la Patrona, l’altre com sempre serà el 17 de Gener Sant Antoni que aquest any cau en dissabte.

Aprovada per unanimitat 

8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions o entitats de caire social

Es tracta d’aprovar les bases reguladores per concedir subvencions a Entitats de caire social, Alternativa li va fer una proposta que ens han denegat ja que no podia entrar dins aquesta convocatòria però s’han compromès ha estudiar-la des de l’àrea d’educació. Aquesta proposta era que Associacions que tenen com beneficiaris ciutadans de Pollença (sobretot a les escoles) tinguessin opció de rebre alguna subvenció.

Aprovada per unanimitat

 

9.- Moció presentada pel grup municipal A per declarar Pollença municipi antitaurí   

Hem dut endavant la petició de “Mallorca Sense Sang” de declarar els municipis de Mallorca Antitaurins i amics dels animals, desprès d’un monòleg digne de “El club de la comèdia” per part del Batle el portaveu del PI ens ha retret que no haguéssim fet un procés de participació ciutadana, ja que nosaltres no érem ningú per prohibir els toros.

Rebutjada amb vots a favor de Alternativa, Més (2 regidors), PSIB, vots en contra del PP i UMP i l’abstenció del PI

 

10.- Moció presentada pel grup municipal UMP  per l’adhesió a la plataforma “Balears diu NO” a les prospeccions petrolíferes

Malgrat recolzar aquesta moció, desprès del “incident” en el debat amb el PI l’anterior moció, hem posat l’exemple de que aquí tampoc ha hagut un procés de participació ciutadana, nosaltres hem posat l’exemple que molta gent major que ha viscut moltes “crisi del petroli” ara no entenen el perquè no es vulgui explotar una cosa que duu tanta riquesa, i naturalment nosaltres per ventura tampoc podríem decidir per ells, desprès d’un debat “agre” les posicions han quedat de manifest.

Aprovada per unanimitat

 

11.-  Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local com també de les delegacions de Batlia conferides

El Batle ha donat compte de les noves delegacions fruit de la incorporació de les noves regidores del PI

Maria Teresa Farré Hernández serà la Delegada de Fires, Mercats, Comerç, Participació Ciutadana i la Delegació Especial de la Cala Sant Vicens

Marilen Capllonch Humbert serà Delegada de Mediació Cultural i Educació, a més dels serveis concrets de les Biblioteques Municipals

Margalida Capllonch Humbert Delegada de Joventut i de l’Institut Municipal de la Ràdio

Martí Roca Olivieri serà el responsable del Festival Internacional de Música de Pollença

 

12.- Propostes / Mocions d’urgència

Els regidors de MÉS ha presentat dues mocions d’Urgència

Moció de MÉS per l’aprovació pel ple dels projectes d’explotació dels serveis de platja

Desprès d’un altre “agre” debat la Secretaria ha informat que no es pot delegar al Ple aquest tipus de contractació, el regidor de MÈS Tomeu Cifre ha comentat que la Direcció General de Costes havia aixecat expedients a les concessions fetes a l’Ajuntament i que això era perillós pels beneficiaris d’aquestes, en Martí Roca ha comentat que Costes ha obert expedients fins i tot a les papereres que ha posat l’Ajuntament a la Platja

Rebutjada amb vots a favor de MÉS, A i PSOE i en contra de PP, PI i UMP

Moció de MÉS per la delimitació del BIC del Pont Romà i propostes de millores.

Es tracta de saber on comença i acaba el pont romà, i saber com un BIC dins la Serra de Tramuntana si pot tenir ajudes per la seva restauració i conservació.

Aprovada per unanimitat

Distincions de la Patrona

S’ha aprovat donar les distincions de la Patrona 2014 a:

1-   Tomàs Ripoll Vera i Juan Manuel Torres Velasco pels seus estudis sobre la mort sobtada a algunes famílies pollencines

2-    Fernando Perianes López per la seva dedicació desinteressada pel poble i l’enregistrament de molts d’esdeveniments de la vida pollencina

3-    Grup Nord de Mallorca d’Espeleologia pel seu 50 aniversari

 

La nostra proposta no ha anat endavant per problemes de reglament.

 

Una vegada acabada la sessió hem declinat la invitació del Batle al dinar de la Patrona ja que no estem d’acord que els contribuents hagin de suportar aquest tipus de despesa

 

 

Sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 24 de juliol de 2014, a les 10,00 hores a la Casa Consistorial

Alternativa | 23 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 24 de juliol hi ha Sessió Ordinària de l’Ajuntament en ple, aquest mes s’ha avançat una setmana per no coincidir amb les festes de la Patrona, i com és costum la Sessió de Juliol es fa en horari matinal, concretament a les 10 hores, amb els punts de l’ordre del dia i  de les actes de la sessió de 7 de novembre i i 23 de desembre per la seva aprovació.

El podreu escoltar per Ràdio Pollença 107,9 Mhz

 

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 4/2014/INT)

Es tracta de pagar 21.388,12 euros de factures de la SGAE dels anys 2007, 2008 i 2009 de bauxes i actuacions varies, tot just s’han reconegut unes factures que ha signat el regidor de MÉS, i que al seu moment no va haver crèdit, la resta ni en Michel ni en Joan Cerdà (anterior batle) els han volgudes signar i han estat signades pels tècnics.

 

3.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

Això no es vota, tot just és una dació de comptes en que el batle es fa responsable d’unes objeccions que posa l’interventor.

4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 704 de dia 3 de juliol de 2014

Es tracta de nomenar misser a Miquel Ripoll i procurador a Madrid (en aquest moment no tenien el nom) per defensar l’Ajuntament de la reclamació dels propietaris del Vilar d’indemnització per la protecció que sofreix el mateix davant el Tribunal Suprem. Malgrat l’Ajuntament no va tenir res a veure amb aquesta protecció el fet de que retardés (per ineptitud) les llicències de construcció al seu moment podria fer que el jutge li donés alguna responsabilitat a l’Ajuntament i per tant hauria d’indemnitzar, a la primera sentència l’Ajuntament tot just va ser amonestat.

 

5.- Aprovació, si procedeix, de la resolució/extinció de la concessió “de fet” de prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable a la Cala Sant Vicenç

Desprès de dos intents fustats d’entrega de la notificació i la posterior publicació al BOIB se li retira la concessió d’aigües a AGUES CALA CARBÓ, S.L. i ara ha de ser ratificat en ple

6.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal

Es tracta d’aprovar aquest Pla obligatori segon la nova Llei Turística.

 

7.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de les festes locals en l’àmbit del municipi de Pollença per a l’any 2015

Ja que el dia 2 d’Agost de 2015 cau en diumenge i desprès d’uns minuts de debat vàrem consensuar el 29 de Juny (Sant Pere) com la festa alternativa a la Patrona, l’altre com sempre serà el 17 de Gener Sant Antoni que aquest any cau en dissabte.

 

8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions o entitats de caire social

Es tracta d’aprovar les bases reguladores per concedir subvencions a Entitats de caire social, Alternativa li ha fet una petició al Regidor d’Assumptes Socials perquè pugui incloure alguna Entitat fora de Pollença però que tingui algun beneficiari o beneficiaris a Pollença

 

9.- Moció presentada pel grup municipal A per declarar Pollença municipi antitaurí   

Es tracta de dur endavant la petició de “Mallorca Sense Sang” de declarar els municipis de Mallorca Antitaurins i amics dels animals

 

10.- Moció presentada pel grup municipal UMP  per l’adhesió a la plataforma “Balears diu NO” a les prospeccions petrolíferes

Moció que malgrat compartim el fons no ens agrada que estigui massa enfocada al turisme

 

11.-  Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local com també de les delegacions de Batlia conferides

Desprès de la tempesta de dimissions i noves incorporacions a l’equip de govern ens informaran de com queda l’organigrama municipal

 

12.- Propostes / Mocions d’urgència

Els regidors de MES presentaran dues mocions d’Urgència

Moció de MÉS per l’aprovació pel ple dels projectes d’explotació dels serveis de platja

Es demana que sigui el ple el que decideixi tot el relacionat amb les platges, inclòs el parc aquàtic que “sorpresivament” s’ha mogut del seu lloc assignat.

Moció de MÉS per la delimitació del BIC del Pont Romà i propostes de millores.

Es tracta de saber on comença i acaba el pont romà, i saber com un BIC dins la Serra de Tramuntana si pot tenir ajudes per la seva restauració i conservació.

Distincions de la Patrona

Anirà d’urgència, i no és que tots no sapiguem quin dia és la Patrona, però l’equip de Govern no ha posat en marxa els mecanismes reglamentaris i tot s’ha de fer aviat i corrent.

 

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

1.- Informació de Batlia

 

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb