URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El darrer mot del credo

Alternativa | 31 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Demà publicarem la primera valoració del ple d'ahir (al nostre perfil de facebook podeu veure el resultat de les votacions). Avui  un article del company  Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

El darrer mot del credo

És vera que sona malament allò de “Madrid ens roba”, però al manco es pot dir que és injusta l’endemesa de ser, anys i més anys, els més mal finançats de de tot l’Estat, essent els que més aportam al PIB estatal. Els fets canten:  La assignació de les inversions estatals  per habitant pel 2015 a les Illes és de 124 € , mentre la mitja de l’Estat és de 242 €, per tant quasi el doble, i si parlam de Castella i Lleó ens enfilam als 699 € per habitant; idò, què vos pensàveu, que els illencs seriem com els castellans? Encara hi ha classes. Ni davant la llei, ni davant hisenda, no tots som iguals, no fotem faves. Des de l’any 1964 l’inversió per habitant de les Balears sempre han estat per davall de la mitjana estatal. Per altra banda han desaparegut les inversions estatutàries, per les quals l’Estat ens té un deute d’anys enrere de 1.500 milions (tal com sona i sona fort)que s’haurien de pagar en acabar l’any 2014, però no en veurem ni la pols.

Els manyucladors de les xifres ens volen fer creure que les inversions pel 2015 de 138,4 milions són una gran millora, perquè el 2014 sols foren 74,3 milions, però no diuen que 68,3 milions seran pels aeroports de Mallorca i Eivissa, que està camí de privatitzar-se un 49% d’Aena i per tant és un favor que es fa als “pobrets” inversors privats, entre ells la “madrilenya” Banca March. Aquests dos aeroports son el més rentables de tot l’Estat i subvencionen a molts d’altres que tenen pèrdues. I les Balears a menjar morena, que sap aguantar sense motar.  Per una altre cantó tampoc diuen que 37,7 milions seran per instal·lacions portuàries, que també volia privatitzar el Govern del PP i després reculà per mor de la sopegada en les eleccions europees. Ja es pot veure per on van els tirs: fer llépoles infraestructures per donar-les  ben enllestides a grans inversors privats.

El més trist de tot és que els illencs calam el cap i a menjar morena s’ ha dit davant aquest mal tracte i espoli atàvic de l’Estat que ens té a la coa d’inversions i al capcurucull en el que aportam  a l’Estat.


 Dibuix d'en  Jaume Balaguer al Diari Balears.


 

Participau per canviar el Reglament de Participaciˇ Ciutadana

Alternativa | 30 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Us convidam a una reunió el dijous 6 de novembre a les 20h a la Sala 3 del Centre Cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença. El motiu és l'intent de consensuar, amb el màxim d'entitats i ciutadans possible, un esborrany definitiu per canviar el Reglament de Participació Ciutadana del municipi.

Aquest procés va començar ja fa més d'un any amb una moció que es va retirar per tal d'elaborar una proposta consensuada i, sobre el document inicial que va proposar Alternativa, ja s'hi han fet moltes esmenes. (Per més informació sobre el procés, podeu llegir un resum ).

Per tal que la reunió sigui profitosa, us facilitam aquest enllaç http://alternativaperpollenca.com/proposta-de-reglament-de en el qual trobareu un pdf amb l'actual Reglament de Participació i marcat en un altre color les esmenes que s'han anat fent en altres reunions i assemblees per part de diversos partits polítics i també ciutadans a títol individual.

Si de cap manera podeu assistir a la reunió, podeu enviar esmenes (amb el redactat alternatiu i la seva justificació) al nostre correu alternativaperpollenca@gmail.com fins dia 3; però la seva incorporació es decidirà en última instància en la reunió, després de la seva discussió.

Us esperam!

PS: podeu reenviar aquesta informació a tothom que cregueu interessat en el tema i, així, entre tots li donarem més difusió.
 
 

Solucions i responsabilitats. Ple d'octubre

Alternativa | 29 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Demà dijous es celebrarà a la Casa Consistoria a  les 19:45  Junta General d'EMSER i a les 20:00 el ple ordinari d'octubre. Podeu assistir, escoltar-ho per Ràdio Pollença o seguir la votació al nostre perfil de facebook.

Presentam dues mocions, una per demanar responsabilitats i finalitzar el conflicte en educació. Ja la vam explicar a l'article d'ahir; Negociar, cessar i compensar.
L'altra solicitant al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears  l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques, i que es convoqui una reunió de la junta de portaveus amb representants les administracions amb competències a la Badia per cercar solucions globals i alternatives als fondejos il·legals. El batle ha de ser més responsable actuar i deixar de queixar-se a la premsa de l'actuació dels seus propis companys de partit

DIJOUS 6 DE NOVEMBRE US ESPERAM A LA REUNIÓ PER FER UN NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA´. Per tal que la reunió sigui profitosa, us facilitam aquest enllaç http://alternativaperpollenca.com/proposta-de-reglament-de en el qual trobareu un pdf amb l'actual Reglament de Participació i marcat en un altre color les esmenes que s'han anat fent en altres reunions i assemblees per part de diversos partits polítics i també ciutadans a títol individual.JUNTA GENERAL D'EMSER.

En el moment d'escriure aquest article no ens han enviat més que l'ordre del dia

1.- Aprovació, si procedeix, de la modificació dels estatuts socials.

Al passat ple es va aprovar, amb els vots a favor de tots els grups excepte la nostra abstenció de l’inici de l’expedient per a l’adaptació dels estatuts socials de l’empresa municipal per a que sigui mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Pollença.  Aquesta legislatura hem demanat una i altra vegada la necessitat d'actualitzar els estatuts d'EMSER (veure el darrer article sobre aquest tema). Fa més de dos anys al Consell d'administració d'EMSER de juliol de 2012 el batle va dir que ja hi havia un esborrany per fer uns nous estatuts. Aquest esborrany s'ha aturat com l'informe de l'auditoria, l'ordenança d'ocupació de la via pública, el plec de condicions per a la contractació del tècnic de medi ambient...

Ara es posa un pegat més als estatuts obligat per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local que obliga  a configurar l'empresa municipal com un mitjà propi i ampliar els seu objecte social  a serveis que ja ve executant com el servei de subministrament d'aigua potable a domicili i recollida de residus.

2.- Cessament de membre del Consell d'Administració.

3.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació.

PLE ORDINARI D'OCTUBRE

1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

S'han presentat un total de 31 al·legacions (tres fora de termini). La majoria són de  particulars que demanen l'exclusió  del catàleg o la rebaixa de proteccions. De totes les associacions del municipi només la Plataforma pro camins públics oberts ha presentat al·legacions i dels partits només PSM i nosaltres hem presentat al·legacions. Una realitat que hauria de fer reflexionar a tots els ciutadans. De les 21 al·legacions que haviam presentat s'han estimat 5, una altra parcialment i s'han desestimat la resta (15).  El més vergonyós és que no s' ha inclòs al catàleg  ni la Fàbrica de Can Morató i Can Franch del Port de Pollença.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Jaume Carbonero Malbertí, arquitecte municipal, funcionari de carrera, amb el desenvolupament del càrrec electiu de membre de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'arquitecte municipal, en Jaume Carbonero és diputat autonòmic  del PSOE, ara ha deixat la dedicació exclusiva al Parlament i torna a l'Ajuntament, necessita aquesta compatibilitat per poder assistir al plens i comissions del Parlament (dimarts i divendres).

3.- Aprovació, si procedeix, de la dedicació de carrer/passatge al Sr. Jaume Autonell Reig, metge (Expedient núm. 5825)

A petició d'un grup de ciutadans es posa el nom de Sr. Jaume Autonell Reig, metge, al passatge on es troba la ràdio, el Centre de dia i el Centre de Salut de Pollença annex i el CAP. És un reconeixement a D.Jaume Autonell per la seva feina en l'àmbit cultural i a la seva feina excepcional com metge.


A continuació  en el ple hi ha tota una sèrie de modificacions d'ordenances fiscals. Evidentment les rebaixes proposades per l'equip de govern són pur electoralisme, una rebaixa com aquesta s'hauria d'haver estudiat, consensuat i analitzar amb tots els grups municipals. Els imposts són una eina per redistribuir la renda i garantir serveis públics i fer les coses d'aquesta forma barroera i populista fa oi. Algunes de les propostes a més a més tenen l'informe contrari de l'interventor. Les Corporacions Locals a través de les Ordenances fiscals, només poden desenvolupar l'establert en les lleis, sense possibilitat d'establir exempcions o bonificacions no previstes, donat el seu rang reglamentari. Dit això,  Pollença és dels municipis on els ciutadans pagam més en imposts i taxes, cosa que no canviará amb aquestes propostes.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IBI

Actualment:

3.Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no superi els 180.000 €.

Modificació proposada:

3.Tindran dret a una bonificació del 90 per 100 de la quota íntegra, o en el seu cas, de la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no superi els 90.000 €.

Tindran dret a una bonificació del 70 per 100 de la quota íntegra, o en el seu cas, de la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral sigui superior a 90.000€ i inferior a 180.000 €.

Tindran dret a una bonificació del 60 per 100 de la quota íntegra, o en el seu cas, de la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral sigui igual o superior a 180.000 € i inferior a 400.000 €.

S’introdueix nou apartat a l’article 15

5. Tindran una bonificaació del 25% de la quota íntegra, o en el seu cas , de la resultant d’aplicar la bonificació de l’apartat 2 anterior, els subjectes passius víctimes de violència de gènere, essent necessari que concurreixi els següents requisits

-Trobar-se en situació d’atur amb una durada superior a 6 mesos

-Reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els últims 5 anys.

 A aquest darrer cas l'interventor adverteix que aquest tipus de bonificació no es troba inclosa per aquest tribut en cap norma de rang legal i informa desfavorablement de la mateixa.

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IVTM

L'impost de Vehicles és la única rebaixa generalitzada presentada: Aquest serien les noves tarifes.

 

Potència i classe de vehicle

COEFICIENT

QUOTA

A) Turismes:

 

 

De menys de 8 cavalls fiscals

1,5

18,93 €

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

1,5

51,12 €

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

1,6

115,10 €

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

2,00

179,22 €

De més de 20 cavalls fiscals

2,00

224,00 €

B) Autobusos:

 

 

De menys de 21 places

1,85

154,11 €

De 21 a 50 places

1,85

219,48 €

De més de 50 places

1,85

274,36 €

C) Camions:

 

 

De menys de 1.000 kg. de càrrega útil

1,85

78,22 €

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil

1,85

154,11 €

De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil

1,85

219,48 €

De més de 9.999 kg.de càrrega útil

1,85

274,36 €

D) Tractors:

 

 

De menys de 16 cavalls fiscals

1,85

32,69 €

De 16 a 25 cavalls fiscals

1,85

51,37 €

De més de 25 cavalls fiscals

1,85

154,11 €

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica

De més de 750 fins a 1.000 kg. de càrrega útil

1,85

32,69 €

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil

1,85

51,37 €

De més de 2.999 kg. de càrrega útil

1,85

154,11 €

F) Altres vehicles:

 

 

Ciclomotors

 

1,75

7.74 €

Motocicletes fins a 125 c.c.

1.75

7.74

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.

1,75

13,25 €

Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.

1,90

28,79 €

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.

2,00

60,58 €

Motocicletes de més de 1.000 c.c.

2,00

121,16 €

 

 

 

 

 

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IIVTNU

Són les plusvàlues dels terrenys, l'impost que es paga en una venda, donació o herència damunt l'increment del valor del terreny pels anys passat des de la darrera transmissió.

FINS ARA

a) 50 % de la quota de l’impost, en el tram fins a 240.000,00 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, en un sol acte.

b) 25 % de la quota de l’impost, en el tram des de 240.000,01 € fins 400.000,00 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, un sol acte.

PROPOSTA

a) 95 % de la quota de l’impost, en el tram fins a 90.000 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, en un sol acte.

b) 70 % de la quota de l’impost, en el tram des de 90.000,01 € fins 180.000 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, un sol acte.

c) 60 % de la quota de l’impost, en el tram des de 180.000,01 € fins 400.000 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, un sol acte.

7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal ICIO

És l'impost de construccions que es paga en demanar un permís d'obres.

Es modifica article 2 relatiu al fet imposable per adaptar-lo a la nova redacció donada per la disposició final primera de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Actualment

1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.

Modificació proposada:

1.Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per la qual s’exigeixi la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que la seva expedició o l’activitat de control correspongui a aquest municipi.

Es modifica l’article 4 apartat 2 pel que fa a les bonificacions a construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i d’habilitat dels discapacitats, passant d’una bonificiació del 50% al 75%

 8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram

Proposta

2. Gaudiran d’una bonificació subjectiva del 25%

d)Els subjectes passius víctimes de violència de gènere, essent necessari que concurreixi els següents requisits

-Trobar-se en situació d’atur amb una durada superior a 6 mesos

-Reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els últims 5 anys.

e) Els subjectes passius de l’article 3 apartat b) que acreditin que en la finca del terme municipal beneficiària dels serveis del número 1.b) de l’article 2 hi hagi empadronat almenys un minusvàlid amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%

Per tal d'obtenir aquesta bonificació, la persona interessada haurà d’aportar el certificat de la minusvalidesa atorgat per l’òrgan competent i certificat d’empadronament.

Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies a la data de meritació de la taxa.

Per poder gaudir d’aquesta bonificació,els interessats han de demanar-ne la concessió abans de finalitzar el període de pagament voluntari del padró cobrador.

 L'interventor adverteix que aquest tipus de bonificacions no es troben incloses per aquest tribut en cap norma de rang legal i informa desfavorablement de les mateixes.

 

9.- Moció presentada pels grups polítics municipals PSM-EN i ERAM (MÉS per Pollença) contra la fumigació amb dimilin de la processionària dels pins i per a l’adopció d’alternatives més selectives i menys impactants

Compartim totalment la moció presentada per MÉS encara que per desgràcia arriba massa tard. Pareix que el diumenge acabaren de fumigar per Mallorca, ara toca rebre a Menorca. Esperam que els que han fet aquest desastre que ha aconseguit una vegada més el consens en contra de partits, associacions, biòlegs, apicultors, pagesos ecològics, caçadors, veïns afectats, o fins i tot el PP de Muro. El PPaleolític ha  triat l’opció més cara, ineficaç i nociva. I a més a més s'està fent fatal. Ahir per exemple la FAPA (Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes va denunciar la fumigació damunt les escoles de Costitx i Bunyola, a més s'ha passat a per damunt de finques d’apicultura, d’agricultura ecològica, i zones urbanes i periurbanes;

10.- Moció presentada pels grups polítics municipals CiUxP i IB-Lliga per instar al Govern de les Illes Balears per l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació al TIL

El PI demana que el Govern acati les sentències en referència al TIL i que recuperi el diàleg. Pensam que no té sentit demanar a un govern que acati les sentències, de fet no té més remei i el TIL ja està mort. En referència a demanar el diàleg, consideram que el que s'ha de fer és reprendre les negociacions amb els comités de vaga amb l'objectiu d'arribar a acords per poder desconvocar la vaga.

11.- Moció presentada pel grup polític municipal A per instar a la consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears a reprendre negociacions amb els comitès de vaga; cessament de càrrecs i assumpció de despeses ocasionades que la suspensió del TIL pugui ocasionar als centres que ho necessitin

Ja la vam explicar a l'article d'ahir; Negociar, cessar i compensar

12.- Moció presentada pel grup polític municipal A de sol·licitud al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears de l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques i de platja

Ja és hora que el batle a més de queixar-se a la premsa i reunir-se amb els responsables del seu partit faci alguna cosa més efectiva a aquest tema.

Demanam:

1.-Sol·licitar al Cap de la Demarcació de Costes de les Illes Balears per escrit l’estricte aplicació de la Llei de Costes en quant a matèria d’infraccions i sancions a tots els fondejos il·legals i a les altres activitats nàutiques i de platja que no disposin de l’autorització preceptiva pertinent.

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

2.- Convocar una reunió de la junta de portaveus amb representants les administracions amb competències a la Badia; Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per cercar solucions globals i alternatives als fondejos il·legals.

13.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Encara no han contestat a les preguntes del passat ple i hem registrat altre grapat per aquest ple.

 

 

Negociar, cessar i compensar. Mociˇ d'educaciˇ.

Alternativa | 28 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Al ple d'aquest dijous presentam dues mocions.Avui parlarem de la que dedicam al conflicte en educació

 El primer que demanam és instar a la Consellera d'Educació, Sra Núria Riera, a que reemprengui les negociacions amb els comitès de vaga amb l'objectiu d'arribar a acords per poder desconvocar la vaga.Des de fa dos anys ens trobam en un context de conflicte educatiu, amb una vaga convocada que es pot reactivar en qualsevol moment d'aquest curs. Hi ha encara vui punts de la taula reivindicativa de la vaga que queden per resoldre i que poden contribuir, de resoldre's amb èxit, a la recuperació d'uns mínims de qualitat en el nostre sistema educatiu:

1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciïn amb clara intenció repressiva prèviament i durant la vaga.

2. Retirada del Decret del TIL.

3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols.

4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.

5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.

6. Substitucions immediates de les baixes.

7. Baixes 100% remunerades.

8. Contractació d’interins durant els mesos de juliol i agost.

9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada.

10. Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern a retirar la LOMQE.

 

  Fa un mes que Núria Riera és consellera d'Educació i de moment, hem assistit a 4 setmanes de reunions i fotografies sense convocar els comitès de vaga i marginant a l'Assemblea de Docents de tota negociació, que agradi o no al PP és un dels actors principals en l'actual escenari educatiu.Només fa uns dies elssindicats es van aixecar de la mesa sectorial d'educació en constatat la manca de voluntat negociadora de la Conselleria d'Educació (article)

El segon que demanam a la Consellera d'Educació és que cessi dels seus càrrecs al Director General de Planificació i Infraestructures, Bartomeu Isern i a la Directora General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà. Les sentències del TSJIB en relació a l'anul·lació del Decret TIL i els autos posteriors en relació a la suspensió cautelar de l'ordre de desenvolupament del mateix  posen en qüestionament l'única tasca rellevant que la Direcció General d'Innovació venia desenvolupant durant aquesta legislatura, essent la seva nefasta gestió del TIL una de les principals causants del conflicte. El fet que la Consellera assumís personalment la resolució dels expedients als directors de Maó i el posterior arxivament d'aquests ha posat en qüestió la tasca realitzada des de la Direcció General de Planificació, que hauria actuat d'una manera injustificable en el tema dels expedients. És totalment incomprensible és que  tant na Bel Cerdà com en Bartomeu Isern no hagin estat cessats  o hagin dimitits. A part del que la Justícia mana, res sembla haver canviat amb aquesta nova consellera, que segueix jugant a l'ambigüitat i al doble discurs.

 El tercer que demanam és instar a la Consellera d'Educació a que la Conselleria es faci càrrec de les despeses que la suspensió del TIL pot ocasionar en aquells centres que ho necessitin (ja sigui en canvi de llibres de text o en readequació de les plantilles per poder recuperar els programes de seccions europees si així ho decideixen els centres).La comunitat educativa de Pollença, i per extensió la de totes les Illes Balears, ha fet un gran esforç durant aquests anys per impedir el deteriorament del nostre sistema educatiu i no ha de pagar ara una gestió educativa irresponsable i antisocial.

Na Bel Cerdà i en Bartomeu Isern han de seguir el camí de na consellera i en Estarellas. 

 

 (Segueix)

LĺescÓndol de les participacions preferents posen al descobert les misŔries dels treballadors de les Illes

Alternativa | 27 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Pels mitjans de comunicació des de fa uns mesos veiem dia si dia també imatges de jubilats afectats per l’escàndol de les “participacions preferents” que els varen vendre les antigues caixes d’estalvis ara reconvertides en bancs, no és objectiu d’aquest article esbrinar que són aquests actius.

Alguns del meus coneguts i familiars m’han comentat la gran quantitat de doblers que tenien estalviats alguns jubilats afectats, és molt normal que a les entrevistes que els hi fan als diferents espais televisius, aquests jubilats parlin d’estafes de 40, 50 i fins 70 mil euros, quan aquesta gent eren taxistes, simples obrers de cadenes de muntatge i fins i tot mecànics de cotxes. La explicació és clara cotitzar tot els mesos de l’any et dona dret normalment a catorze pagues i a una bona jubilació, cosa molt diferent passa a les Illes Balears on molts han cotitzat tot just sis mesos tota la seva i ara a l’hora de la jubilació han quedat amb una pensió molt més baixa que els jubilats peninsulars, tot això ens duu el turisme que si bé se li ha d’agrair que ens tragués de la misèria de la postguerra espanyola no ha aconseguit equiparar el benestar del treballadors de les balears als obrers de la industria peninsular, a més tots el governs sigui quin hagi estat el seu color, d’aquesta comunitat autònoma mai han apostat per res que no hagi estat turisme.

 

                  Epic fail.

 

El escándalo de las participaciones preferentes ponen al descubierto las miserias de los trabajadores de las islas.


Por los medios de comunicación desde hace unos meses vemos día si día también imágenes de jubilados afectados por el escándalo de las "participacions preferentes" que les vendieron las antiguas cajas de ahorros ahora reconvertidas en bancos, no es objetivo de este artículo averiguar que son estos activos.


Algunos conocidos y familiares me han comentado la gran cantidad de dinero que tenían ahorrado algunos jubilados afectados, es muy normal que en las entrevistas que les hacen en los diferentes espacios televisivos, estos jubilados hablen de estafas de 40, 50 y hasta 70 mil euros, cuando esta gente eran taxistas, simples obreros de cadenas de montaje e incluso mecánicos de coches. La explicación es clara cotizar todo los meses del año te da derecho normalmente a catorce pagas y a una buena jubilación, cosa muy diferente pasa en las Islas Baleares donde muchos han cotizado apenas seis meses toda la su vida y ahora a la hora de la jubilación han quedado con una pensión mucho más baja que los jubilados peninsulares, todo esto nos trae el turismo que si bien se le ha de agradecer que nos sacara de la miseria de la posguerra española no ha conseguido equiparar el bienestar del trabajadores de las baleares a los obreros de la industria peninsular, además todos el gobiernos sea qué haya sido su color, de esta comunidad autónoma nunca han apostado por nada que no haya sido turismo.

Epic fail.

Imatge cedida per ara.cat

Els nazis ataquen a Ciutat; aturem-los!

Alternativa | 26 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Divendres el vespre, el Casal Popular Voltor Negre de Ciutat, rebé un violent atac per part d'una dotzena de feixistes.

El grup de nazis va irrompre a la seu social del col•lectiu Arran mentre se celebrava una reunió de l'Assemblea Antipatriarcal i, entre crits i insults, varen trencar els vidres i destrossaren el que pogueren.


La notícia es va escampar ràpidament per les xarxes i també ho féren les mostres de suport i de solidaritat. Avui hem sabut que s'ha convocat per dilluns vespre una concentració de suport i de rebuig al feixisme, a les 20h a Plaça de Cort.


Jo hi aniré. I pens que també tots aquells que s'indignen davant una agressió com aquesta, hi han d'anar. Pens que tots aquells que s'escandalitzen davant l'avenç de l'extrema dreta en altres països ( i també en el nostre), hi han d'anar. Pens que tots aquells que han patit en la seva carn o la dels seus pares, avis o besavis la presó, la tortura, la mort o la desaparició de mans del feixisme, hi han d'anar.

Perquè si feim silenci el feixisme avança. Perquè si no plantam cara el feixisme creix. Perquè no ens hem de lamentar quan ja sigui massa tard.


Esper que ens trobem dilluns a Ciutat, perquè crec que no tenim cap, cap, absolutament cap excusa per no acudir a una cita que esdevé gairebé un deure moral. Perquè si no dubtam a anar-hi per comprar roba, què no farem per una cosa molt més important com anar a aturar els peus al feixisme? I perquè si algú pensa que la cosa no va amb ell, perquè l'agressió era a un local independentista, el convid a recordar aquell poema de Niemöller que diu que quan els nazis anaren a cercar els comunistes ell va guardar silenci perquè no ho era, i el mateix va fer quan anaren a cercar els socialdemòcrates i els sindicalistes. Tampoc va protestar quan anaren a cercar els jueus perquè ell no ho era. Quan l'anaren a buscar a ell, que era protestant, ja no quedava ningú que el pogués defensar.


I perquè no anar-hi seria una deixadesa de funcions per part nostra molt irresponsable, no anar a defensar la llibertat i la dignitat seria com dimitir de la nostra pròpia humanitat, seria com justificar la ignorància i la intolerància.
Companys, dilluns m'agradaria molt trobar-vos per poder dir junts: MAI MÉS ENLLOC CONTRA NINGÚ.

Marina Llobera

La solidaritat és la nostra millor arma!
Cap agressió sense resposta!

 
 

Del camÝ de Ternelles a les compatibilitats del batle. Precs i preguntes.

Alternativa | 25 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquests són els precs i preguntes que vam registrar al ple de setembre. El ple va finalitzar a les 00:00 sense temps a contestar. Ja veurem si ens poden contestar al ple de dijous. Ens podeu fer arribar els vostres prec i preguntesa aquest mateix bloc, a la pàgina web, al facebook, al correu  alternativaperpollenca@gmail.com que traslladarem al ple (dimarts és el darrer dia per registrar-les) i que tard o temprà serán contestats.

PRECS.

- Ja que  la sentència número 47/13 de la Secció 4ª de l’Audiència Provincial va fallar l'ús públic del camí de Ternelles consideram que l'Ajuntament hauria d'informar  a la propietat que els seus guardes privats no tenen cap dret a demanar als ciutadans que signen un paper, en el que se comprometen a no pujar al Castell del Rei . També demanam a l'Ajuntament que insti la Comissió Insular d'Urbanisme i Patrimoni  a que acordi els convenis d'usos amb els propietaris dels BICs com el Castell del Rei i la Fortalesa d'Albercuix en aquest moment inaccessibles, i  aprovi un règim de visites d'acord amb la normativa vigent. 

- Demanam la intervenció urgent de la Conselleria d’educació i l’Ajuntament per solucionar els problemes del pavelló de l'IES Clara Hammerl com les goteres d'aquests dies, i la millora del conveni en referència a aquest pavelló entre les dues institucions.

- Demanam a l'Ajuntament que sol·liciti  a carreteres la col·locació de senyals avisant als conductor del perill de les cabres que creuen la carretera tan en direcció a Formentor com cap a Lluc (MA 10, MA 2200 i MA 2220)

PREGUNTES

- Ha presentat l'Ajuntament  al·legacions a l'ordenança reguladora de l'ús i la conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença? No considera el batle que l'Ajuntament havia  de garantir el  domini  i ús públic de la carretera?

- Hi ha testimonis orals de veïns de la Cala Sant Vicenç de que Aligi Sassu  va regalar als ciutadans de la Cala Sant Vicenç 14 litografias (el Viacrucis de cardenale Colombo), que en aquest moment es troben en mans de la Parròquia de Pollença. Podria el regidor de cultura comprovar aquests fets i en cas de confirmar la seva veracitat iniciar els procediments per a la seva recuperació?

- Ara que ens trobam a punt de posar en funcionament l'edifici de Can Llobera  s'ha comprovat que a l'edifici no falta res del seu patrimoni inventariat.

- Al mes de juny  vam demanar, i no s'ens va respondre, si s’havien obert expedients d’infracció urbanística a les obres realitzades a les parcel·les 478, 490 i 491 del polígon número 3 que es troben en zones protegides. Una ciutadana va registrar una instància el 29 de gener (núm 592). Tampoc vam obtenir resposta a la pregunta de si havian comprovat si les obres que s'han fet a la parcela 782 polígon 3 s'ajusten a la llicència que es va donar al seu moment?

- Al ple d'octubre de 2012 vam aprovar demanar al Departament de Patrimoni Històric del CIM l’obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric. Ha complit el batle aquest acord del ple? I en cas afirmatiu ha obtingut alguna resposta?

- A l'acta de la Junta de Govern nombre 13/2014 de data 1 de juliol hi ha l'aprovació d'un pagament de 5.108,91 euros a l'empresa H202 SPORT GLOBAL, S.L. en concepte de "2 Reixetes Vessar i 8 plaques canto", podrien ampliar el concepte d'aquesta despesa.

- A l'acta de la Junta de Govern nombre 13/2014 de data 1 de juliol hi ha l'aprovació d'un pagament de 481,58 euros a l'empresa TERRA CONSCIENT S.L. en concepte de "Manta tèrmica liquida piscina Port. Abril", podrien ampliar el concepte d'aquesta despesa i el cost total anual previst per aquest concepte.

- Com cada any, Junta a Junta de Govern hi ha el degoteig de factures corresponents a la "Fira del Vi". Ens podrien facilitar el cost total per les arques municipals d'aquesta fira.

- Dins l'adequació de les Pistes esportives del Port de Pollença es pensa construir una nova pista de futbet en una ubicació diferent de l'actual però dins del mateix complex esportiu ? Com pensen gestionar les noves pistes? El lloguer de pistes es farà al bar, a la piscina?  A més de l'administratiu es pensa traspassar més personal pel manteniment de les noves instal·lacions? S'ha previst un augment del pressupost?...

- Un ciutadà ens ha fet arribar la seva queixa en referència a una multa que se l'ha posat (expedient2014/7) per incompliment de l'Ordenança d'Animals Domèstics de Companyia i hi ha un sèrie de qüestions que ens agrairia aclarir.

Segon el ciutadà ell no te cans, en cap moment se li va identificar al lloc, moment i en les circumstàncies que diu l'acta del policia i resulta impossible que fos així ja que es trobava ingressat a l'hospital. Ens podeu explicar la versió de la policia d'aquests fets. Com es va identificar al ciutadà? Com es va comprovar que el ca era seu? Com es va comprovar què el ca  no portava microxip?

- Al ple de maig es va aprovar la nostra moció segons la qual l'Ajuntament havia de pressupostar i realitzar un procés participatiu per decidir entre tots (ciutadans, tècnics i polítics) els usos dels espais públics, entre altres el futur edifici del solar de la pescateria per tal d'incorporar-los als projectes definitius. Poden especificar com i quan pensen fer aquest procés participatiu?

- A les 'Converses d'arquitectura' entorn de la figura de Gaudí que es van realitzar al Club Pollença havia prevista una visita guiada a l'interior de l'Església de Nostra senyora dels Àngels que va ser vetada pel rector. En referència a aquest vet el batle regidor de cultura va fer  alguna gestió per evitar el veto? Posteriorment ha fet qualque cosa respecte a aquest tema?  Cal recordar que l'Ajuntament paga gratificacions de 150,25 euros mensuals a la parròquia per facilitar l'accés del turistes al patrimoni.

- Una vegada finalitzada la comissió informativa el batle ens va  informar i va respondre a la sol·licitud d'un ciutadà en referència a la compatibilitat del seu càrrec amb altres càrrecs que ocupa a l'administració i a diferents empreses. Consideram que seria correcte que donés aquesta informació al ple per a que consti a les actes.

Un dissabte ple de mobilitzacions.

Vine dissabte a dir NO a les prospeccions petrolíferes a les nostres costes, a ca nostra.  TOTS JUNTS PODEM!

 

 Temps de repressió i de resistència. Avui  a vespre la política repressiva i antidemocràtica del PP ens convoca a una doble cita solidària: amb Marcel Pich, Robert Adela i les Encausades. Afortunadament els dos indrets són a prop un de l'altre: el casal Alcover i el Parc de les Veles just davant el local de la CNT.

 


 

Volem zona humida de l'Ullal no Ullal Park S.L.

Alternativa | 24 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

  Avui us esperam a l' assemblea popular oberta a les 20:00 a la sala 2 de l'edifici cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença.

 

 

 

En referència a les al·legacions a la revisió del PGOU i la seva adaptació al PTM, recordau que podeu presentar al·legacions fins el 29 d'octubre,  un grup de veïns ens han fet les seves al·legacions en referència a al  Polígon 10 Parcel·la 474  de Gotmmar , parlam dels terrenys a mà esquerra del carrer cadernera quan es va de la rotonda de la circumval·lació cap al Pollença Park (a la imatge l'he remarcat amb un quadre negre). Aquesta zona es classifica com sòl rústic quan se situa dins la trama urbana del Port de Pollença, particularment, en la zona de Llenaire amb  els serveis urbanístics necessaris per això compleixen tots els requisits legals perquè es classifiquin com a sòl urbà. Aquesta Àrea esmentada es troba envoltada per sòl urbà, per tot els cantons, caracteritzada per la mescla dusos urbans i agrícoles i en general una zona sense valors naturals.  No té cap sentit que continuï classificada com sòl rústic a no ser que sigui pels moviments especulatius que hi ha a la propera zona humida de l'Ullal.

Aquesta zona va ser vinculada al seu moment a l'especulació urbanística de la zona humida de l'Ullal, que  pretenia eliminar un sector de sòl urbà de Cala Carbó traslladant la seva edificabilitat a la zona de l’Ullal (l'Area de Reconversió Territorial 10-1 que va fer el corrupte govern d'UM).  Els 13 propietaris  d'aquesta zona mai van acceptat la inclusió de les seves finques dins l'àrea de reconversió territorial, en la que hi ha interessos immobiliaris completament aliens als seus. Especulació de la que es van desvincular els seus 13 propietaris fent unes al·legacions a (Fa pudor 5).

Unit a l'anterior la revisió del PGOU també preveu l'execució d'una nova via a sòl rústic (SGCI-5) que ocupa una superfícia de 6.893 m2 per connectar el carrer Roure amb la Ronda del Port que afecta a la zona humida de l'Ullal amb l'argument de la semipeatonització de la primera línia del Port de Pollença. Darrera d'aquesta via trobam una vegada més a l'arquitecte municipal, en Rafel Balaguer que al seu moment va fer unes al·legacions  de caràcter mediambiental que significarien un retall molt important de la zona humida de l'Ullal (volen desprotegir la zona humida de l'Ullal). El mateix informe de sostenibilitat reconeix que  la nova via afecta a un habitat prioritari segon la directiva europea d'Hàbitats . Es tracta de l'hàbitat  de canyissar Cladio marisci - Caricetum hispidae. L'informe  indica que com ja està molt degradat no passa res, l'argument que ja va utiltizar l'arquitecte municipal al seu moment.. Evidentment si existeix l'habitat el més lògic és recuperar-ho no destruir-ho. A la jornada divulgativa sobre aspectes ambientals vam transmetre les nostres inquietuds i els redactors es van defensar dient que aquest vial no feia urbanitzable  la zona humida... Només faltaria, el que és clar és que es segueix destruint la zona i que actuacions com aquest vial serveixen per justificar la destrucció final de la mateixa. Ja hem vist el que ha passat amb la zona humida de ses fontanelles destruïda per fer el macro-centre comercial “Palma Springs”. No volem que la zona humida de l'Ullal es converteixi en la promoció Ullal Park SL.

L'Ajuntament de la mà de l'arquitecte municipal en Rafel Balaguer, no fa res per protegir i recuperar la zona humida de l'Ullal i segueix planificant i projectant la seva destrucció que va iniciar amb la construcció de la circumval·lació, va seguir amb l'Área de Reconversió Territorial, les al·legacions al Pla Hidrològic i ara la planificació d'un vial sobre la zona humida.

 (Veure tots els articles sobre la zona humida de l'Ullal)

La zona rústica al costat del carrer cadernera (quadre verd) i el vial que destrueix part de la zona humida d el'Ullal (vermell i lila).

 

 

 

ProcÚs per canviar el reglament de participaciˇ ciutadana.

Alternativa | 23 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

El gener del 2013 Alternativa per Pollença va presentar una moció al Ple, signada també per PSOE, PSM i Esquerra, per millorar la participació ciutadana.

En dita moció es considerava que el Reglament de Participació Ciutadana (del 2001) ja ha quedat obsolet en alguns aspectes: canvis legislatius que no es recullen, poques facilitats per a la intervenció del ciutadà davant el Ple, poca reglamentació de transparència per part de l'Ajuntament... Per això, i amb la convicció que la democràcia, per ser-ho, ha de ser el màxim de participativa possible, en la moció es proposava fer un nou reglament de participació ciutadana, amb el màxim consens i participació possible per part d'entitats i ciutadania.

Finalment, la moció va ser retirada ja que el batle va proposar, per agilitzar el procés, que presentàssim els canvis concrets als articles que considerem, abans que derogar l'actual reglament i fer-ne un de nou. La idea d'Alternativa era obrir el debat a la ciutadania i rebre idees i propostes de la resta de partits polítics, associacions, particulars... En definitiva, cercar el màxim consens i participació ciutadana, per elaborar una proposta de canvis a l'actual reglament. 

Entre altres modificacions, des d'Alternativa per Pollença proposàvem:

-que qualsevol persona o entitat pugui intervenir al ple

-que la consulta popular també pugui tractar de temes d'hisenda local

-que les iniciatives ciutadanes siguin resoltes pel ple, no pel batle

-crear una Assemblea Oberta com a òrgan de consulta i diàleg entre ciutadans i gestors municipals, per discutir les polítiques i inversions a fer, que s'ha de convocar almenys un cop l'any, abans de l'aprovació dels pressuposts generals i que els acords que s'hi prenguin siguin vinculants.

Pel mes de maig del 2013 es va fer una reunió oberta sobre el canvi del reglament de participació ciutadana i hi assistiren alguns representants de partits polítics i també ciutadans a títol individual. En aquesta reunió, partint d'un esborrany que va proposar Alternativa, els assistents varen fer les seves esmenes, que varen ser introduïdes i així es va fer un segon esborrany. (Veure "Fer un nou reglament de Participació Ciutana")

El maig de l'any següent Alternativa va organitzar una assemblea oberta, centrada únicament en la temàtica de participació ciutadana. En ella es feú una anàlisi de l'estat de la participació ciutadana al municipi i es concretaren una sèrie de propostes per millorar-les. Es decidí que aquelles que fossin susceptibles de formar part d'un Reglament de Participació Ciutadana, serien introduïdes com a esmenes al segon esborrany. (Assemblea de Participació Ciutadana)

D'aquesta manera, ens trobam ara amb un document, el tercer esborrany, que lògicament ja no és la proposta inicial d'Alternativa per Pollença però que havent estat esmenada tant per particulars com per altres agrupacions polítiques, entenem que és una proposta millor per ser més participativa i consensuada.

Finalment, trobam que per finalitzar el procés s'hauria de convocar una altra reunió oberta a tothom (persones, associacions, partits polítics) per fer esmenes al tercer esborrany i tancar un document definitiu per tal de poder-lo portar a Ple abans que acabi l'any.

El proper  dijous 6 de novembre a les 20h a la Sala 3 del Centre Cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença, estau convidats per fer feina a un esborrany definitiu per canviar el Reglament de Participació Ciutadana del municipi que podeu trobar a  aquest enllaç http://alternativaperpollenca.com/proposta-de-reglament-de marcat en un altre color les esmenes que s'han anat fent en altres reunions i assemblees per part de diversos partits polítics i també ciutadans a títol individual.

Si de cap manera podeu assistir a la reunió, podeu enviar esmenes (amb el redactat alternatiu i la seva justificació) al nostre correu fins dia 3; però la seva incorporació es decidirà en última instància en la reunió, després de la seva discussió.
 
I demà recordau us esperam a l' assemblea popular oberta a les 20:00 a la sala 2 de l'edifici cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença.
 

 

Modificar el contracte i recuperar la neteja viÓria

Alternativa | 22 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Finalitza la legislatura i se segueixen incomplint clàusules molt importants de control de la feina de l'empresa de neteja viària. Per això, des d'Alternativa per Pollença demanam a l'equip de govern iniciar l’expedient administratiu per a la modificació del contracte de l’empresa de neteja viària i descomptar els serveis que l’empresa no presta. A més, en el moment que sigui possible a des d'Alternativa recuperarem i municipalitzarem aquest servei.
____________________________________________________________________________
El passat dijous vam assistir a la presentació de l'informe del seguiment de la qualitat del servei de neteja viària (opinió ciutadana i l'evolució de la qualitat tècnica). Des d'Alternativa per Pollença valoram  positivament aquesta presentació, però a la mateixa vam constatar la falta de control que hi ha hagut tota la legislatura sobre el servei de neteja i l'incompliment d'importants clàusules del plec de condicions.


Informes com el del dijous són un requisit del plec de prescripcions tècniques de la neteja viària i se n'hauria d'haver fet un cada any i l’empresa hauria d'haver cobrat una part variable (entre un 10 i un 15%) en funció dels resultats de les mateixes (annex IV del plec de condicions). O sigui, l'informe que es va presentar dijous per primera vegada hauria de ser el quart: no s'han fet els informes de 2011, 2012 i 2013. Cal dir que estam parlant d'un dels serveis més costosos de l'Ajuntament; actualment pagam 838.909,68 euros. Segons l'informe del 2014, que no s'ha comparat amb informes anteriors, la quantitat amb la que s'ha bonificat a l'empresa dins la categoria d'import de serveis imprevist serà de 3.918,36 €. Evidentment al no haver-se fet informes anteriors no sabem si es podia haver estalviat doblers l'empresa o l'Ajuntament.


A la reunió també vam constatar que es manté l'incompliment de les clàusules 7, 8  i 9  del plec de condicions segon la qual l'empresa adjudicatària, de forma coordinada amb l'Ajuntament, hauria d'haver obert un apartat de neteja viària vinculat a la plana web de l'Ajuntament a finals del 2010. Aquest apartat hauria de tenir dades obertes al públic d'interès del ciutadà: rutes, horaris, recomanacions, serveis realitzats, etc i una interficie de comunicació i relació entre l'usuari, la companyia i l'Ajuntament (suggeriment, queixes, etc). Els registres de totes les incidències (tant del públic com de l’Ajuntament) haurien de ser contestats per l’empresa adjudicatària en el mateix formulari web en un màxim de 48 hores, explicant la resposta adoptada per a la solució de la incidència, permetent l’aportació de tota la informació necessària per a documentar la correcta solució de la mateixa (especialment fotografies).


A la reunió, el regidor de serveis, va dir que el web, facebook i la línia verda funcionaven molt bé a l’hora de recollir queixes, cosa que no dubtam, però que poc té a veure amb les clàusules del plec de condicions. Era l'empresa i no l'Ajuntament qui havia de posar en marxa una plataforma de seguiment del contracte. El tècnic de medi ambient va afegir a la resposta del regidor que l'empresa que havia de facilitar la plataforma tècnica havia tingut problemes tècnics i econòmics... Això pot ser una bona raó per no posar en marxa el servei al 2012 però dos anys després ja s'haurien d'haver cercat alternatives per fer complir a l'empresa concessionària les clàusules abans indicades, però no només no s'ha fet sinó que arriba el final de la legislatura i sembla que no tenen cap intenció de fer complir aquestes clàusules.


Aquest incompliment del plec de condicions de la neteja viària ens sembla molt greu i d'una irresponsabilitat total. Per tot això, Alternativa per Pollença demanam a l'equip de govern iniciar l’expedient administratiu per a la modificació del contracte existent amb l’empresa que presta el servici de neteja viària i descomptar els serveis que l’empresa no presta i que són un greuge comparatiu respecte a la resta d’aspirants en el procés de licitació. Per altra part, des d'Alternativa volem posar de manifest que, ja que estam compromesos en la defensa dels interessos col·lectius i per tant dels béns i serveis públics, en el moment que sigui possible recuperarem i municipalitzarem aquest servei.


 

Divendres 24 us esperam a l' assemblea popular oberta a les 20:00 a l'edifici cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença.

 

Assemblea Popular Oberta d'octubre. Temes del Moll

Alternativa | 21 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Divendres 24 celebrarem l' assemblea popular oberta d'octobre a les 20:00 a l'edifici cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença.

Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot. A més a més aprofitant que la fem al Port de Pollença tractarem en el primer punt dels temes del Moll i recollirem els vostres suggeriments, dubtes, aportacions...

Ja estam a la recta final d'aquesta legislatura i és un bon moment per col·laborar i sumar esforços per fer avançar Pollença cap a nou escenari de democràcia plena social i econòmica. Per això us animam a venir i participar a l'assemblea.


Ordre del dia:


1. Temes del Moll: Peatonització, instal·lacions esportives, Gola, altres...

2-Informació feines fetes: Reglament Participació, TUP...


3- Planificaó tasques a fer: Revisió procés participatiu del Pla de Futura Gestió. Reunio reglament participació, Assamblea per elecció de candidats a la llista.


4- Temes del Ple. Informació i mocions.


5- Torn obert.
de paraules.

 

 

 

Davant la situació actual és clar que s'ha de reaccionar. Cal una nova forma de fer política, partint d’un principi de radicalitat democràtica, treballant de forma assembleària i horitzontal, on els ciutadans assumeixin la seva part de responsabilitat i no ho deleguin tot en els polítics. El nostre òrgan de decisió màxim és l’Assemblea . De les conclusions tretes de l’Assemblea se’n pren bona nota i son les polítiques que s’han de seguir. És important obrir espais de debat entre els ciutadans per parlar dels temes que ens toquen d’aprop, proposar idees i trobar canals on construir aquesta realitat més propera. És des de la base i des de la diversitat d’opinions on cal aprofundir en les problematiques i solucions que ens poden ser més útils per crear aquesta societat sana i compromesa socialment amb la gent i l’entorn.

 

Quatre anys per fer la primera auditoria de la neteja viÓria.

Alternativa | 20 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 El passat dijous vam assistir a la presentació de l'auditoria (amb quatre enquestes i controls trimestrals) que ha fet  Gram Illes Balears sobre el servei de neteja viària. A pesar de ser una reunió oberta a tots els ciutadans i on es podien fer  precs i preguntes, pràcticament tots els assistents eram polítics i tècnics. Cal dir que ni l'horari (18:30) ni la poca tradició de feina a la participació ciutadana d' aquest Ajuntament  van ajudar a que venguessin més ciutadans a un tema tan quotidiá i proper.

A Alternativa per Pollença valoram molt positivament que es facin aquestes auditories i control  sobre la neteja viària ja que un dels grans problemes dels serveis públics quan passen a ser privats és la falta de control total sobre els mateixos. El problema és que pràcticament durant totes la legislatura ha faltat aquest control, a pesar de ser obligatori segon el ple de condicions. Tampoc volem deixar de recordar que a Alternativa defensam que els serveis municipals s'haurien de fer mitjançant l'Empresa Pública Municipal. 

Les auditories són un requisit del plec de prescripcions tècniques per a la contractació de neteja viària i l’empresa cobra una part variable en funció dels resultats de les mateixes (annex IV del plec de condicions), però fins enguany no s'han realitzat aquestes auditories i això que des de l'estiu 2010 la neteja viària la fa l'empresa privada Urban servei, una UTE formada pel Grup Llabres Feliu, Bartolomés Adrover e Hijos SL i  Amer Hijos SA.   Aquesta hauria de ser la quarta auditoria que es presenta (no l'han fet al 2011, 2012 i 2013) però és la primera. Pensau que el regidor de serveis ha explicat perquè no s'han fet o ha demanat disculpes... Res ha tret pit i ha dit que s'ha millorat des de principi de legislatura, i no podem dir que no de zero a fer la primera auditoria que hauria de ser la quarta s'ha millorat sense dubte. A Alternativa ja haviam denunciat aquest tema al ple a la passada legislatura i a la present,  i el regidor va demostrar un desconeixement total  d'un dels serveis més costosos de l'Ajuntament inicialment pagavam 759987,39 euros anuals i actualment 838909,68 euros.

Amb l'auditoria feta i la valoració positiva que s'ha fet de la mateixa la quantitat que es restarà a l'empresa dins la categoria d''import de serveis imprevist serà de 3.918,36 €- 

Articles anteriors on reflexam les denúncies que hem fet al ple de l'incompliment del plec de condicions:

- Complir el plec de condicions de la neteja viaria

- Incompliments preguntes i respostes

- Incompetència i secretisme

- Control de l'empresa de neteja viària


Les auditories  avaluen l'evolució de l'opinió ciutadana de cada un dels serveis, mitjançant 126 enquestes cada trimestre el que significa un total de 504 enquestes (40%)  i l'evolució de la qualitat tècnica de cada un desl serveis (60%) entre altres coses amb mostrejos i  punts de controls, amb residus marcats  per poder comprovar l'eficàcia del nivell efectiu de neteja.

Aquest és el resultat de les quatre  enquestes als ciutadans, compodeu veure el servei més valorat és la neteja després dels mercats 6,69 sobre 10 i la menys valorada el servei de baldeig; 2,79. També suspenen la neteja de taques i xicles (3,55)  i excrements d'animals (3,46). Com és la primera auditoria que es fa no hi es pot comparar amb auditories anteriors i l'empresa que fa el servei de seguiment ha determinat que el referent per fer la comparació és 7 ja que la seva experiència és que díficilment els ciutadans valoren un servei de forma superior a 7

 

En referència a la valoració tècnica es considera que si de 10 residus que es deixen per comprovar si la neteja és correcta si es recolleixen 9 la neteja és bona. La fórmula del plec preveu que s'avaluï la qualitat del servei en funció dels resultats de les 4 anteriors auditories, d'aquesta manera la qualitat de l'auditoria N es compara amb la qualitat dels N-1 a N-4 auditories. Això significa que la qualitat pot ser superior al 100% si és una auditoria més satisfactòria que la mitjana, o bé inferior al 100% si és una auditoria menys satisfactòria. Donada la manca de dades inicials, per les primeres auditories es va emprar un factor (valor inicial) consensuat tècnicament. A partir d'ara ja tenim 4 auditories reals per establir una línia base fonamentada en la realitat. 

 

 La valoració per part de Gram Illes Balears, l'empresa que ha fet la feina de seguiment la valoració de l'empresa de neteja viària és positiva sobre tot comparat amb altres municipis on fa la mateixa feina ( Inca,  Son Servera i Andratx).

 

Altre dia comentarem les preguntes i precs  que vam fer a les reunions. Evidentment un desl precs que vam demanar és la publicació de tota la informació completa a la pàgina web de l'Ajuntament, a veure si entre foto i foto dels regidors de l'equip de govern poden informar d'una forma una mica més completa als ciutadans.

El projecte unitari no ha estat possible i 3

Alternativa | 19 Octubre, 2014 00:30 | facebook.com twitter.com

Avui publicam la nostra resposta a la negativa de Podem Pollença a fer un projecte unitari

Benvolguts companys de Podem

Per la nota que heu fet pública respecte a la proposta unitària que us férem arribar, des d'Alternativa creiem que aquesta no s'ha acabat d'entendre, bàsicament perquè la nostra intenció no és fer una aliança electoral per a les properes eleccions, sinó una assemblea conjunta, de persones i a llarg termini per articular i reforçar una opció política alternativa que provoqui un canvi al municipi.

Tenint en comú tantes idees, valors i dinàmiques de funcionament, no podem deixar de considerar una llàstima el fet de no aprofitar-ho per unir forces; però, en tot cas, ens alegra que hi hagi altres partits que defensen idees semblants a les nostres i que ara s'hagi convertit en habitual un discurs i una manera d'organitzar-se i funcionar que, des de fa deu anys, venim posant en pràctica a Pollença. Entenen que com a part d'un projecte que no és estrictament municipalista, us mantengueu a l'espera dels resultats de l'Assemblea Ciutadana que ha de posar les bases del futur funcionament del partit i que, per tant, la decisió no es circumscrigui al cercle local. En qualsevol cas, i en qualsevol dels escenaris, l'assemblea d'Alternativa sempre seguirà estant oberta per a qualsevol persona que fer feina pel poble, en una estructura horitzontal i en un projecte municipalista, assembleari i d'esquerra alternativa.


 Totat la nostra solidaritat amb Roberto Abela Serra i Marcel Pich. Dia 6 de novembre els jutgen just per defensar els drets de la gent treballadora. Demanen 4 anys de presó. Amb el cap ben alt, ni un pas enrere.

 

 

 

El projecte unitari no ha estat possible 2

Alternativa | 18 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Ahir vam publicar proposta unitària que vam enviar a MES  i el Cercle de Podemos de Pollença. Per part de PSM i Esquerra Republicana vam rebre la resposta que ahir  va publicar al seu bloc "el castell digital" el  PSM.  A la que fa uns dies vam contestar amb el següent escrit. D'aquesta forma els ciutadans tenen una informació completa del que ha estat aquest procés.

Benvolguts companys,

Respecte a la vostra “oferta de PSM i Esquerra Republicana per a una candidatura unitària de l’esquerra progressista i sobiranista a Pollença”, des d’Alternativa pensam que no s’ha entès la proposta unitària que us hem fet arribar.

En cap moment volem  impulsar una candidatura unitària per a les properes eleccions. El nostre propòsit és de molt més ampli espectre. El que pretenem va més enllà d’unes eleccions i més enllà també de crear una candidatura. Com expressa el nostre escrit, les pretensions són les de crear una assemblea única i unitària a Pollença amb uns eixos ben definits i que sigui capaç d’articular una alternativa de poder per a la transformació radical del municipi. Una assemblea sense dependències ni vinculacions polítiques més enllà del municipi i que sigui una aposta de futur, no només per a unes eleccions.

Per altre banda, la proposta d’incloure’ns dins MÉS no ens convenç. Des d’Alternativa hem seguit el procés de constitució de MÉS per Mallorca i difereix prou de la nostra manera d’entendre la política i l’estructuració dels partits polítics. Sobretot quan a l’àmbit d’actuació de l’organització, la seva estructura, la manera de crear la unitat i la forma d’entendre el municipalisme, que no només és un terme geogràfic.

Entenem el vostre posicionament i el respectam, tot i no compartir-lo. Estem convençuts de que les convergències seran moltes més que les divergències en els nostres camins, que de moment farem per separat, ja que les pretensions i manera d’entendre la política tant del PSM com d’Esquerra Republicana i d’Alternativa no són les mateixes.

Salut.

Assemblea d’Alternativa per Pollença.

 La nostra solidaritat amb els dos activistes mallorquins que  poden ser condemnats a quatre anys de presó per haver participat a la vaga general del 14 de novembre del 2012. Imatge i més informació a contrainfo.cat

 

 

 

Projecte unitari 1

Alternativa | 17 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 A continuació teniu la nostra proposta unitària que vam enviar a MES  i el Cercle de Podemos de Pollença, altre dia comentarem les seves respostes. Aquesta proposta desenvolupa el que sempre ha estat la nostra idea, un projecte municipalista i assembleari obert a la doble militància i la participació de tothom. Una idea que fa mesos ja vamexposar a l'article "La unitat de l'esquerra" abans de les eleccions europees i tot el que ha suposat; ascens de Podemos, candidatures ciutadanes com Guanyem Barcelona...

Aquesta proposta evidentment està oberta a tots els ciutadans, ja us avançam que la nostra propera assemblea serà el divendres 24 a les 20:00 al Centre Cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença.

PROPOSTA UNITÀRIA

Alternativa per Pollença va néixer al juny del 2009 presentant una proposta municipalista i assembleària. La nostra intenció des del principi va ser crear una eina útil per a la participació de tots els ciutadans que volen un canvi a Pollença. Actualment assistim a la multiplicació de crides i projectes unitaris amb valors similars al nostre i volem concretar les nostres idees sobre el que podria ser un projecte unitari per a Pollença.

1.- Una assemblea conjunta:

- De persones no de partits polítics. Sense repartiment de poder en funció de sigles sinó que les decisions les prenguin les persones que en formen part. Seria l'assemblea qui decideix tot: la candidatura, el nom, el programa...

- Independent. Els seus membres poden pertànyer a altres partits d’àmbit autonòmic i estatal o a associacions, sempre que no tinguin finalitats contràries a les fixades per la pròpia assemblea.

- Sense jerarquies, ni caps. L' assemblea exerceix un control sobre els càrrecs i és l’òrgan que decideix les postures i les accions de la nostra candidatura.

2.- El projecte ha de ser a llarg termini: no es tracta de crear una candidatura conjunta ni tan sols de guanyar les eleccions, sinó de canviar Pollença.

3.- L'àmbit d’actuació és el municipi de Pollença, ja que el municipalisme és l’únic àmbit polític que permet el control polític per part dels ciutadans. Sense perdre de vista que des d’una posició municipal es pot incidir en decisions fora del municipi que ens afectin. El nostre objectiu compartit és presentar una opció política alternativa a la que ha governat el municipi, amb la voluntat de provocar un canvi a Pollença i d’avançar cap a un model de poble on puguem aconseguir el benestar social.

4.- Evitant la professionalització de la política. Una mateixa persona no podrà ocupar un càrrec electe durant més de dues legislatures consecutives. I cap persona podrà tenir més d’un càrrec, ja sigui públic o intern.

5.- Eixos d'actuació. Les persones que s’identifiquen amb aquest projecte, descontents amb el model econòmic, polític i social d’aquesta terra, i conscients de la necessitat de vertebrar una alternativa social des de la base, és comprometen a defensar un programa d’actuació basat en:

- La participació ciutadana i la democràcia directa, perquè els ciutadans, amb tota la informació, transparència i comunicació, creïn un govern de tots per a tothom. Volem una Pollença on la ciutadania estigui ben informada i pugui opinar i prendre decisions claus en la seva vida quotidiana.

- La cohesió social. Ens marquem com a objectiu eliminar les distintes desigualtats que existeixen actualment al nostre municipi, ja siguin per motius econòmics, d’edat, de raça o de gènere. Cal una igualtat real. Volem construir un municipi en què l’activitat econòmica es desenvolupi amb honestedat, sense oportunisme ni favoritismes i vagi dirigida al benestar de totes les persones.

-La sostenibilitat: s’han de dissenyar polítiques per al demà, pensant en les generacions futures, sense comprometre les seves necessitats i sense malmetre el medi ambient, amb respecte al medi natural, al patrimoni històric i cultural del poble.

- L’economia: Defensem els interessos col·lectius i els béns públics. Defensam l’impuls econòmic de caràcter social que s’orienti a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans allunyant-nos de la lògica capitalista d'acumulació, competència i despossessió.

- La defensa de la nostra identitat cultural. Veiem necessària la defensa d’aquells trets que ens identifiquen com a poble: la llengua catalana, la història i la cultura popular, aprofundint en el seu coneixement i evitant que caiguin en especulacions i manipulacions. A més, aquests trets, lluny de representar un factor exclusiu, han d’esdevenir una eina al servei de la cohesió social abans esmentada.»


Aquest dissabte us esperam en la I Trobada per la  Unitat Popular de Mallorca. L'inici d'un procés de discussió i reflexió per teixir, construir i donar sentit a això que anomenam la unitat popular; que ha d'ajudar-nos a caminar cap a la ruptura democràtica i la transformació social. Un espai de debat que no acabarà el dia 18 d'octubre, si no que en serà el tret d'inici.

Qui vulgui participar de la trobada s'ha d'inscriure a través del següent formulari, tant pels debats del matí com pel que fa al debat i posada en comú de l'horabaixa.
Hi haurà un servei gratuït de ludoteca per tenir cura dels nins i nines durant la Trobada per a la Unitat Popular, de les 10h a les 19.30h

Esdeveniment al facebook

No et perdis el vídeo realitzat per Objectiu Roig

 

 

 

Per quŔ un pla de futura gestiˇ?

Alternativa | 16 Octubre, 2014 09:18 | facebook.com twitter.com

El passat 1 de maig, en el seu discurs de presentació com a candidata, Marina Llobera deia que Alternativa presentava la seva candidata un any abans perquè nosaltres no improvisam. Nosaltres no entenem la política com una competició que es realitza cada quatre anys i on l'únic que importa és treure els millors resultats el dia de les eleccions. Quan es té una visió exclusivament resultadista és fàcil caure en la temptació de prometre qualsevol cosa o dir qualsevol cosa amb l'objectiu de sumar vots. És trist comprovar com tothom té assumit que els polítics no compleixen les seves promeses. La pregunta llavors seria: per què muntar tot aquest circ tan car amb campanyes, mítings i falses promeses?

Nosaltres entenem la política no com un objectiu a assolir cada quatre anys, sinó com una forma de vida. Tot i no voler viure de la política, la entenem  com una responsabilitat que tenim amb nosaltres mateixos i amb els que ens envolten i que hem d'assumir dia a dia. La nostra feina es constant, per això treiem un article diari al nostre bloc i penjam les noticies relacionades amb l'àmbit municipal al perfil del facebook i repartim periòdicament les Urxelles en paper. Per això presentam mocions, fem al·legacions i multitud de plecs i preguntes al Ple. Tampoc entenem la política com una eina que s’utilitza exclusivament dins les institucions, per això organitzam actes socials i culturals com a forma de fomentar l’esperit crític i una societat més justa i solidària. De tot això en queda constància tant a la nostra pàgina web com al nostre bloc i al perfil de facebook.

Al contrari que succeeix habitualment en els altres polítics, per a nosaltres no té sentit presentar com a programa electoral una simple llista de promeses, moltes d'elles sense tenir cap certesa de poder-les complir. Per a nosaltres té més sentit fer un Pla de Futura Gestió que no és més que un full de ruta. Desgraciadament, i degut a la manca de transparència de les institucions, és difícil saber d'on partim però sí que volem saber cap on anar. Al mateix temps, sabem que aquest recorregut no el podem fer sols, per això és tan important que el nostre Pla de Futura Gestió sigui de quanta més gent millor. Per això insistim en convidar-te a participar, perquè a la societat que volem construir no hi volem viure sols.

Tot i que tenim clar que el nostre Pla de Gestió no és pot complir en la seva totalitat en sols quatre anys, sí que podem establir aquelles qüestions prioritàries que s’han d’assumir en aquest període, perquè no volem eludir responsabilitats i perquè creiem que amb la vostra empenta podem avançar de forma molt més ràpida i efectiva.

Quant de temps més hem d'esperar per constatar que la política no és pot delegar en aquells que ens han dut a la situació actual i que defensen els interessos d'una minoria? Quantes retallades dels serveis bàsics i dels nostres drets fonamentals haurem de patir per adonar-nos que cal sumar forces?

Si estirem tots ella caurà

I molt de temps no pot durar,

Segur que tomba, tomba, tomba,

Ben corcada deu ser ja.

(Lluís Llach, L’estaca)

 

Per quŔ un Pla de Futura Gestiˇ?

Alternativa | 16 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

El passat 1 de maig, en el seu discurs de presentació com a candidata, Marina Llobera deia que Alternativa presentava la seva candidata un any abans perquè nosaltres no improvisam. Nosaltres no entenem la política com una competició que es realitza cada quatre anys i on l'únic que importa és treure els millors resultats el dia de les eleccions. Quan es té una visió exclusivament resultadista és fàcil caure en la temptació de prometre qualsevol cosa o dir qualsevol cosa amb l'objectiu de sumar vots. És trist comprovar com tothom té assumit que els polítics no compleixen les seves promeses. La pregunta llavors seria: per què muntar tot aquest circ tan car amb campanyes, mítings i falses promeses?

Nosaltres entenem la política no com un objectiu a assolir cada quatre anys, sinó com una forma de vida. Tot i no voler viure de la política, la entenem com una com una responsabilitat que tenim amb nosaltres mateixos i amb els que ens envolten i que hem d'assumir dia a dia. La nostra feina es constant, per això treiem un article diari al nostre bloc i penjam les noticies relacionades amb l'àmbit municipal al perfil del facebook i repartim periòdicament les Urxelles en paper. Per això presentam mocions, fem al·legacions i multitud de plecs i preguntes al Ple. Tampoc entenem la política com una eina que s’utilitza exclusivament dins les institucions, per això organitzam actes socials i culturals com a forma de fomentar l’esperit crític i una societat més justa i solidària. De tot això en queda constància tant a la nostra pàgina web com al nostre bloc i al perfil de facebook.

Al contrari que succeeix habitualment en els altres polítics, per a nosaltres no té sentit presentar com a programa electoral una simple llista de promeses, moltes d'elles sense tenir cap certesa de poder-les complir. Per a nosaltres té més sentit fer un Pla de Futura Gestió que no és més que un full de ruta. Desgraciadament, i degut a la manca de transparència de les institucions, és difícil saber d'on partim però sí que volem saber cap on anar. Al mateix temps, sabem que aquest recorregut no el podem fer sols, per això és tan important que el nostre Pla de Futura Gestió sigui de quanta més gent millor. Per això insistim en convidar-te a participar, perquè a la societat que volem construir no hi volem viure sols.

Tot i que tenim clar que el nostre Pla de Gestió no és pot complir en la seva totalitat en sols quatre anys, sí que podem establir aquelles qüestions prioritàries que s’han d’assumir en aquest període, perquè no volem eludir responsabilitats i perquè creiem que amb la vostra empenta podem avançar de forma molt més ràpida i efectiva.

Quant de temps més hem d'esperar per constatar que la política no és pot delegar en aquells que ens han dut a la situació actual i que defensen els interessos d'una minoria? Quantes retallades dels serveis bàsics i dels nostres drets fonamentals haurem de patir per adonar-nos que cal sumar forces?

Si estirem tots ella caurà


I molt de temps no pot durar,

Segur que tomba, tomba, tomba,

Ben corcada deu ser ja.

(Lluís Llach, L’estaca)

  

Cal protegir l'entorn del Pont RomÓ

Alternativa | 15 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

En referència a les al·legacions a la revisió del PGOU i la seva adaptació al PTM  un grup de veïns ens han fet les seves al·legacions en referència a l´ unitat d´execució prevista com a UE-PO-6 que hem fet nostres i que aquí podeu llegir en forma d'article. Si voleu ens podeu fer arribar les vostres al·legacions com ja han fet alguns ciutadans, les estudiarem i en cas d'estar d'acord amb les mateixes les presentarem com grup municipal.

Estam parlant de la zona coneguda com a ca na Ferrana i la vinyeta un espai lliure públic per preservar l´entorn paisatgístic del Bé d'Interés Cultural del Pont Romà, que ara es vol reduir de forma considerable, permetent la construcció d´una unitat de vivendes de fins a  20 habitatges. Una construcció aïllada que no respon a cap planejament amb un estudi previ, ni es dota l´ àrea del serveis adients ( clavegueram, estacionament ), ja de per si saturats, per assumir l´augment de pressió poblacional que implica. La finalitat única de la modificació del planejament es evitar fer front al pagament de l´expropiació de les zones verdes previstes al PGOU. Aquest és un dels problemes més greus del municipi; l'Ajuntament ha estat incapaç després de vint i quatre anys d'expropiar moltes de les zones verdes previstes al PGOU. Entre altres coses perquè no s'han desenvolupat les Unitat d'Actuació previstes al PGOU. A Pollença ha estat més rentable construir al sòl rústic que desenvolupar les urbanitzacions previste al costat de la carretera.  

Ara s'intenta realitzar un conveni per evitar el pagament de l´expropiació de les zones verdes previstes amb la propietat permetent la construcció en una àrea en la qual s´hauria de mostrar una especial sensibilitat pels seus valors paisatgístics i patrimonials. Una zona que a més  a més es troba catalogada com de alt risc d´inundació, envaint a mes les àrees de protecció amb l'incorporació a l'unitat d´execució d´un vial de transit rodat el qual finalitza al començament del Pont Romà, el qual, recordem, te la categoria de Bé d'Interés Cultural, sense tenir aquest vial, altra finalitat que evitar el col·lapse circulatori que provoca la no alineació de les vivendes situades al final del carrer de l´Horta, cosa que també estava prevista al P.G.O.U.

En el cas de que executi la promoció de les edificacions permeses  la necessaria elevació dels marges de contenció del torrent de Sant Jordi  per sobre de l´alcada del va central del Pont Romà, també anomenat forat sobreeixidor, podria provocar, en cas de revinguda, un augment de pressió sobre el pont, la qual cosa, podria fer malbé o fins i tot causar la destrucció del bé protegit. Tot aixó sense comptar el fort impacte visual que causaria a la contemplació  del Pont Romà i el seu entorn.

Hem de recordar que l´ accés a Pollença per l´Horta es l´ únic que es manté a Pollença lliure d´un urbanisme intensiu i aquesta àrea del Pont Roma és el punt de partida-arribada del GR-221 Ruta de la pedra en sec, o l´ accés a la Serra de Tramuntana ( patrimoni de l´ humanitat ). S´elimina de forma definitiva una zona de esponjament necessària i es fractura amb un vial de transit rodat la única i petita zona d´esbarjo de tota aquesta zona nord de Pollença en  la qual, recordem,  no hi ha cap zona verda ni equipaments lúdics de consideració.

Reivindiquem el dret a gaudir de les vistes a l´entorn paisatgístic del Bé d'Interés Cultural del Pont Romà i demanam que s´elimine del planejament la dita unitat d´execució retornant a les previsions que es contemplen al P.G.O.U. de 1990 i el posterior P.E.C.H. Procedint per part de l´Ajuntament a l´inici dels tràmits previstos per realitzar l´expropiació de la totalitat de les zones verdes públiques i privades previstes inicialment a aquesta zona.

Cal recordar que el ple municipal al mes de juliol va voart per unanimitat a favor d' una moció per demanar al Departament del Patrimoni del Consell de Mallorca que delimiti l'entorn de protecció del Pont Rom en compliment de la Llei de Patrimoni.

 

 

 

 

 

 

Sˇn temps de canvis

Alternativa | 14 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Ja tenim dos candidats a batle confirmats per les eleccions del proper maig. La nostra Marina Llobera (És hora de que governi el poble) i  l'actual batle en Tomeu Cifre Ochogavía del Partit Popular, que serà candidat per quarta vegada consecutiva. Ja ha plogut des de la primera vegada que en Tomeu Cifre va governar  al 2003 amb Unió Mallorquina, amb un pacte realitzat gràcies a la intervenció d'en Jaume Matas (podeu recordar aquells temps que alguns no volen recordar a l'article de juny de 2006  ("Canvi de batle a Pollença"). 

Al 2006 quan en Tomeu Cifre Ochogavía va ser batle per primera vegada parlavam d'improvisació, de manca de serietat, rigorositat i planificació... Podem canviar alguns exemples però vuit anys després hi ha molt de coses que no han canviat; es fa una nova ordenança d'ocupació de la via pública per urgència, per després amagar-la a un calaix, es fa un pla per aplicar l'hora blava al Port de Pollença que després s'incompleix,  es planteja fer la semipeatonització del Port en dos fases amb la temporada en mig, es tornen a presentar els pressuposts amb molt de retard, es continuen saltant les lleis de contractació. La lliure concurrència i la igualtat d'oportunitats, principis bàsics de l’administració pública són contínuament trepitjats. Tot s'acaba fent  a corre-cuita,  derivant en sobre-costs, errades i perjudicis pels ciutadans.  

 Malgrat les queixes constants cap el caciquisme polític, tenim tendència a creure que el més conegut és forçosament més bo que el canvi factible cap el que creiem desconegut. La por al canvi  fan que s'arribi , a triar batles com Tomeu Cifre que només representen i poden defensar els interessos d’una part molt minsa dels ciutadans i ciutadanes. 

  Són temps de  canvi i l'Alternativa és votar a una candidata com na Marina acostumada a treballar en equip, a manejar assemblees i a cercar consensos per sumar. L'Alternativa és recuperar  les institucions democràtiques. Passar d'un govern personalista incapaç, inclòs de complir els acords del ple a un govern,  on sigui el poble qui governi, sempre a partir d'unes bases de predomini del bé comú sobre l'individualisme, de la cooperació per sobre de l'enfrontament egoista, per rompre amb el clientelisme i promoure la participació política activa més enllà de les votacions cada quatre anys.

 Al llarg de la lluita educativa del curs passat, na Marina i en Tomeu Cifre van coincidir en diverses ocasions; una lluitant i donant la cara per l'educació pública i l'altre al seu paper de batle del PP   volia nedar i guardar la roba. Dues actituts i dues formes d'entendre la política molt diferents, en maig tu decideixes.

 

 

 

Vine i participa a la I Trobada per la Unitat Popular de Mallorca

Alternativa | 13 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquest dissabte us esperam en la I Trobada per la  Unitat Popular de Mallorca. L'inici d'un procés de discussió i reflexió per teixir, construir i donar sentit a això que anomenam la unitat popular; que ha d'ajudar-nos a caminar cap a la ruptura democràtica i la transformació social. Un espai de debat que no acabarà el dia 18 d'octubre, si no que en serà el tret d'inici.

Volem que sigui un espai de discussió per debatre quins són els temes prioritaris i les línies d'acció política comunes en els diferents sectors o àmbits de treball, i compartir debats estratègics sobre alguns dels reptes que actualment tenim: teixir més complicitats al carrer, construir eines de lluita compartides i de poder popular per capgirar el sistema.

Qui vulgui participar de la trobada s'ha d'inscriure a través del següent formulari, tant pels debats del matí com pel que fa al debat i posada en comú de l'horabaixa.
Hi haurà un servei gratuït de ludoteca per tenir cura dels nins i nines durant la Trobada per a la Unitat Popular, de les 10h a les 19.30h.

Debats

Lluita al carrer: reptes per al moviment popular i les eines de lluita

El canvi de model social i la construcció d'un món més just sabem que no serà fruit només d'una victòria electoral, sinó també i sobretot, d'un llarg procés de lluita social. Crear una potent xarxa d'entitats, organitzacions populars i lluites socials articulades en la lluita quotidiana i en la permanent construcció de resistències i alternatives ha de ser el nostre objectiu. Com ho feim això? La lluita al carrer és un procés de reacció o de construcció? Les dues coses?

Lluita institucional: la crisi del sistema de partits i la democràcia representativa avui

Existeix la lluita institucional lluny de projectes oportunistes, elitistes, mediàtics, merament electoralistes o lluny del màrqueting polític? Es pot trencar amb la dicotomia entre el representant i el representat? Sobre la necessitat de propostes d'autoorganització popular a través de la reapropiació del poder de decisió. De creació d'espais de democràcia directa, de poder popular amb capacitat de decisió i intervenció sobre les institucions. És possible la pràctica desobedient, rupturista i de confrontació permanent des de les institucions?

Com aconseguim que la deslegitimació social dels grans partits no es tradueixi en un simple transvasament de vots cap a altres partits reproductors de l’ordre, fins ara minoritaris, sinó en una explosió de la participació popular que desbordi el sistema?

El moviment popular com a eina de construcció nacional

La unitat popular és complexa, plural i diversa, construïda i articulada al conjunt dels Països Catalans. Els atacs que l'Estat està organitzant a través de les diverses estructures institucionals envers la llengua i cultura catalanes són un exemple de com les lluites populars fan front de manera coordinada a les agressions.

 Esdeveniment al facebook

No et perdis el vídeo realitzat per Objectiu Roig

 

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb