URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Vuit reivindicacions i dos cessaments

Alternativa | 12 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Continua l'enfonsament del TILtanic . A  la suspensió de l'ordre del TIL per part del Tribunal Superior de Justícia, ara s'hi ha de sumar la suspensió, per silenci administratiu, de la resolució del 31 de juliol de la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional,  na Bel Cerdà, que intentava  imposar el Projecte de Tractament Integrat de Llengües (PTIL) a tots aquells centres en què els claustres l'havien rebutjat. D'altra banda, l'arxivament dels expedient als tres directors de Menorca suposa una nova victòria de les reivindicacions que motivaren la vaga indefinida. L'encarregat de resoldre aquests expedients era el director general, Bartomeu Isern. És totalment incomprensible és que  tant na Bel Cerdà com en Bartomeu Isern no hagin estat cessats  o hagin dimitits. A part del que la Justícia mana, res sembla haver canviat amb aquesta nova consellera, que segueix jugant a l'ambigüitat i al doble discurs.

Mentre els centres educatius de les Illes Balears ja han iniciat el camí cap a la recuperació dels projectes lingüístics anteriors al TIL.  En aquest moment (la llista creix cada dia)  un centenar de centres docents han recuperat els projectes lingüístics anteriors al TIL o bé ha realitzat les modificacions que han considerat oportunes amb la normativa d’aplicació en vigor, que és el Decret de Mínims. Recuperant l'autonomia perduda  i flexibilitat per adaptar els projectes lingüístics al seu entorn social i cultural i els pares tindran l'espai adequat per participar en l'elaboració dels projectes lingüístics.

És important no oblidar que el TIL no és l’únic problema que viu la nostra educació. Les polítiques educatives impulsades els últims anys han afectat negativament a l’educació dels nostres fills i filles; les deficiències de les infrastructures, les dificultats de les famílies per accedir a les ajudes de l’administració, els problemes d’escolarització, la manca de recursos humans als centres, les dificultats per fer real la inclusió als centres o les limitacions de les famílies a l’hora de participar a les decisions dels centres.

Encara resten 8 reivindicacions i la vaga indefinida continua convocada:

1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciïn amb clara intenció repressiva prèviament i durant la vaga.

2. Retirada del Decret del TIL.

3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols.

4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.

5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.

6. Substitucions immediates de les baixes.

7. Baixes 100% remunerades.

8. Contractació d’interins durant els mesos de juliol i agost.

9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada.

10. Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern a retirar la LOMQE.

 

Na Bel Cerdà i en Bartomeu Isern han de seguir el camí de na consellera i en Estarellas.

 

 

 

Bajanades a balquena

Alternativa | 11 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

La caverna pepera cada dia diu més desbarats i fa més títeres per perfeccionar la seva actitud d'oposició a l'oposició i aprofitar sempre que li deixen obrir boca per fer-nos empegueir d'esser mallorquins. Vol dir que per celebrar que Jaume II rei de Mallorca, català, fill de rei català va organitzar els papers del seu petit regne insular, la caverna s'engirgola un míting per atacar Catalunya i els partits un poc condrets?…au venga, anau a porgar fum o a escola on vos ensenyin retòrica i a caminar amb dues cames i no com ara que ho feis a quatre potes i bramant…

 

 

L'Alternativa som tots

Alternativa | 10 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

L' ALTERNATIVA SOM TOTS.

PARTICIPA EN L'ELABORACIÓ DEL PLA DE FUTURA GESTIÓ


Els membres d' Alternativa per Pollença no som un grup d' il·luminats que ens pensam tenir les respostes a tots els problemes del nostre municipi. Creiem que el canvi passa per la participació activa de la ciutadania en les decisions polítiques que ens afecten a tots, i en no delegar-ho tot en els polítics professionals.

Per això et convidam a participar en la elaboració del nostre/ vostre Pla de Futura Gestió Municipal. A diferència dels clàssics programes electorals, no vol ser una simple llista de promeses a complir (o no en 4 anys). Es tracta de crear un Pla ajustat a la realitat Municipal que ens permeti aprofitar al màxim els nostres recursos.

Tot i que no s'ha d'ajustar necessàriament als 4 anys, s'hi que es interessant establir les prioritats a resoldre en aquest període.

Hem distribuït les matèries en els següents grups: Drets Socials, Urbanisme, Participació Ciutadana, Economia, Educació, Esports, gestió municipal, medi ambient i solidaritat internacional. Pots participar amb nosaltres mitjançant el nostre perfil i grups de facebook o mitjançant el nostre correu alternativaperpollenca@gmail.com.

Aquesta eina ens servirà com a guia en cas de guanyar i governar, però al venir d'un procés de participació, en cap cas la consideram una eina de partit, sinó del poble. Per això en cas de no governar nosaltres la posaríem a disposició de l'equip de govern, sigui del partit que sigui.

Perquè com deia Allende: La història és nostra i la fan els pobles.

 

  Col·labora en el Pla de futura gestió a partir del qual establirem les  prioritats a complir els propers quatre anys

 

 

L'Ajuntament se segueix botant la llei de contractaciˇ p˙blica

Alternativa | 09 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Denunciam i demanam que finalitzin les irregularitats que manté l'equip de govern del Partit Popular i Proposta per les Illes en el pagament de factures, serveis i hores extres, incomplint la llei de contractació pública.

 

_______________________________________________________________________________

Al darrer ple el batle va donar compte de tota una sèrie de resolucions anòmales  en el pagament de factures que va adoptar el mateix batle contra les objeccions de l'interventor i la secretària. Estam parlan de factures per un valor d'uns 240.000 euros:  subministrament i obres a les que s'haurien d'haver fet contractes menors però no s'ha seguit cap tipus de procediment contractual administratiu, factures de Comunitats de Béns que no tenen personalitat jurídica segons la Llei de Contractació del Sector Públic, factures a les que s'eludeix els requisits de publicitat a pesar que es repeteix any darrera any, fraccionament de contractes, factures  d'obres amb una variació del 17,84 % respecte l'import d'adjudicació, factura per import de 2.244 euros per l'allotjament  de membres de l'empresa de producció del Festival i Direcció artística que no correspon a l'Ajuntament pagar.

 Entre  totes les irregularitats posades en evidència als informes d'Intervenció i Secretaria  podem destacar per exemple el pagament  de 3.018,42 euros mensuals  a   l’empresa SEARSA CAÑELLAS A.I.E. empresa encarregada del manteniment de les instal·lacions impulsores d'aigües residuals de Pollença. Quan vam entrar a l'Ajuntament la passada legislatura ja vam descobrir i denunciar aquesta situació irregular. Aquesta empresa té un contracte del 18 d'agost de 1994, en pessetes!!! (per valor de 7.130.514 pessetes) que va caducar fa divuit anys ni més ni manco, al 1996. A la passada legislatura vam posar en coneixement de Fiscalia aquesta situació irregular i altres; per desgràcia, l'única acció que coneixem per part de Fiscalia és haver introduït a l'Operació Voltor les contractacions referents al Festival. Aquesta legislatura hem continuat insistint  en  la necessitat de regularitzar d'una vegada totes aquestes contractacions. Al ple, el regidor de l'Àrea de Serveis va dir que el problema era que els serveis tècnics de l'Ajuntament no havien pogut realitzar els corresponents plec de condicions... Pensam que després de tres anys i mig de legislatura l'excusa és ben pobre i que es tracta d'un tema de falta de voluntat política.

L'Ajuntament se segueix botant la llei de contractació pública i els seus principis més bàsics com els de publicitat, concurrència i transparència. D’aquesta manera i en plena crisi aquest Ajuntament no ha garantit ni garanteix l’eficient utilització dels fons destinats a la contractació de serveis ja que no s’ha salvaguardat ni la lliure competència ni la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa.

En el moment actual de crisi econòmica, resulta més important que mai que l'Ajuntament contracti amb els empresaris i proveïdors privats seguint les determinacions de la Llei de Contractes. El compliment de la Llei garanteix que les diferents feines i subministraments es contractin de manera transparent i amb les mateixes oportunitats per tots els empresaris i autònoms del poble.

Ja és hora de canviar aquesta situació en benefici de tots, dels ciutadans i de les empreses, per millorar els serveis i la seguretat tant d’uns com d’altres.

 

 

No a les fumigacions amb plaguicides

Alternativa | 08 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

A Alternativa per Pollença volem mostrar la nostra oposició total a la idea de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear de fer aquests mesos una campanya de fumigació aèria de més de 24.000 hectàrees de boscos de Mallorca, amb l’objectiu és combatre l’eruga processionària del pi (Thaumetopoea Pityocampa) El govern utilitzarà l’insecticida químic diflubenzurón, conegut comercialment com a Dimilin. (Veure document: “PROYECTO TRATAMIENTO FITOSANITARIO CONTRA LA Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff. EN LAS ISLAS DE MALLORCA Y MENORCA, 2014” http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST149ZI177601&id=177601). Després de molts d’anys de no facilitar ajuda econòmica als propietaris de finques afectades, ni als Ajuntaments per  combatre la plaga de la processionària,  ara s'inverteixin dos milions d’euros per pagar a una empresa privada per fer un tractament que tanmateix no serà definitiu i ens aportarà altres problemes.
Dos milions d’euros, bastarien per contractar a moltíssimes persones per combatre de forma mecànica, més sensata i més selectiva a la processionària del pi.

 L'Ajuntament de Pollença que va aprovar la nostra moció de deixar d'utiltizar herbicides (encara que l'equip de govern no la compleix) s'hauria d'oposar clarament a aquest disbarat Els companys d'Iniciativa Verds han expressat perfectament aquesta problemàtica:

 Des de que es van començar a utilitzar insecticides químics a gran escala a principis dels anys 40 del segle passat, s’ha comprovat que el problema de les plagues no ha desaparegut, al contrari, en molts casos s’ha agreujat ja que l’ús massiu d’aquests productes ha tingut conseqüències imprevistes, com l’aparició de noves plagues per la eliminació dels seus enemics naturals, o la major resistència de la plaga als insecticides i la conseqüent pèrdua d’eficàcia, la qual cosa provoca que s’haguin de repetir les fumigacions en espais de temps cada vegada més curts perquè siguin eficients.

I el cas de l’eruga processionària a Mallorca no és una excepció, tot i que va arribar a l’illa fa poc més de quaranta anys. Podríem dir que representa per als boscos el mateix que la grip per als humans: apareix cada any, amb més o més virulència segons les condicions climatològiques i ambientals, afecta a una part de la població, organitzam campanyes per a combatre-la, i finalment assumim que mai no es podrà eradicar del tot.

Des de fa temps s’espargeixen en el camp mallorquí cada any una gran quantitat de productes tòxics (insecticides, raticides, herbicides, etc.). Es venen i s’apliquen legalment i cadascun d’ells té uns efectes actius i un objectiu concret. Però quan es combina l’efecte de tots ells es produeixen unes conseqüències que no podem preveure ni controlar, que moltes vegades tenen com a resultat un desequilibri de la cadena tròfica i la pèrdua de biodiversitat, afavorint encara més l’aparició de plagues i malalties. Un dels casos més coneguts és el de les abelles, des de que fa 20 anys els apicultors francesos van alertar sobre la misteriosa desaparició de les abelles de mel. S’ha comprovat que ara el fenomen és global, com a mínim en els països amb una agricultura molt desenvolupada, precisament els que més productes químics utilitzen. El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient va publicar un informe que assenyala que aquesta greu disminució de les abelles es deu a varis factors, com el canvi climàtic, la contaminació, l’ús de pesticides i l’augment de determinats paràsits. Hem de recordar que gran part de la producció mundial d’aliments depèn de la pol·linització de les abelles.

A més d’aquestes circumstàncies hem de tenir en compte que el Dimilin és un producte que, tot i ser homologat per la UE, no s’utilitza a molts països europeus perquè és poc selectiu ja que actua sobre qualsevol insecte que es trobi en estat de muda. Milers d’insectes, molts d’ells beneficiosos pel l’agricultura i els boscos, sofreixen les mateixes conseqüències que la processionària, i també els seus paràsits!, de forma que es perd així la seva capacitat natural de control. És cert que el Dimilin és més eficaç que altres productes, però el tractament per controlar la processionària hauria de ser proporcionat al dany que es vol impedir, per evitar que sigui pitjor que el remei la malaltia. Hem de recordar que la normativa ambiental de la Unió Europea, per tant d’aplicació al nostre país, disposa la prohibició de les fumigacions amb productes químics quan la lluita contra una plaga forestal es pugui substituir per altres medis des de terra. I que en qualsevol cas, sempre s’utilitzaran productes el menys tòxics possible.

Coneixem els problemes i les conseqüències que comporta l’eruga processionària, quan és molt abundant, sobre els pins i les molèsties que pot provocar a les persones, i som conscients que s’ha de controlar la seva població. Però, per tots els motius esmentats, som partidaris de potenciar, i si és possible, millorar altres sistemes més respectuosos amb l’entorn que ja s’han utilitzat a Mallorca, i que a més són més econòmics: foment de la participació i col·laboració de les entitats territorials afectades (Consells, Ajuntaments, etc.), control manual de les bosses d’erugues, col·locació de caixes niu per a ocells que depreden l’eruga, protecció de les colònies de ratapinyades que es mengen la papallona, col·locació de trampes de feromona per capturar les papallones mascle. I en últim terme, si es considera indispensable la fumigació aèria, l’ús del Bacillus thuringiensis, que produeix toxines amb propietat insecticida; és més selectiu que el Dimilín ja que afecta només alguns grups de lepidòpters, tot i que aquesta pràctica només s’hauria d’utilitzar en casos de màxima urgència.

A Alternativa demanam a l'Ajuntament, com ha fet per exemple l'Ajuntament de Santa María del Camí, que insti  a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a que es replantegi la intenció de fumigar amb Dimilin els boscos de Mallorca. Els recursos que s'han previst per aquesta actuació es dediquin a seguir aplicant i millorant altres mesures de control de la processionària més respectuoses amb l’entorn. És a dir, substituir el control químic pel biològic. Resumidament: foment de la participació i col·laboració de les entitats territorials afectades (Consells, Ajuntaments, etc.), control manual de les bosses d’erugues, col·locació de caixes niu per a ocells que depreden l’eruga, protecció de les colònies de ratapinyades que es mengen la papallona, col·locació de trampes de feromona per capturar les papallones mascle. I en últim terme, si es considera indispensable la fumigació aèria, l’ús del Bacillus thuringiensis

- Comunicat del GOB.

- Comunidad a facebook "jo dic no a les fumigacions"

 http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/habitats-i-especies/1290-25092014-la-fumigacio-dels-pinars-amb-dimilin-contradiu-linforme-de-sostenibilitat-ambiental-del-pla-de-lluita-contra-la-processionaria.html

http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/espais-naturals/1292-02102014-el-gob-denuncia-medi-ambient-davant-la-comissio-europea-pels-projectes-de-fumigacio-de-pinars.html

No es fumigara directament a Pollença però si a Alcúdia:

La fumigació dels pinars amb Dimilin contradiu l’informe de sostenibilitat ambiental del pla de lluita contra la processionària - See more at: http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/habitats-i-especies/1290-25092014-la-fumigacio-dels-pinars-amb-dimilin-contradiu-linforme-de-sostenibilitat-ambiental-del-pla-de-lluita-contra-la-processionaria.html#sthash.Yzfowj6L.dpuf

 

La fumigació dels pinars amb Dimilin contradiu l’informe de sostenibilitat ambiental del pla de lluita contra la processionària - See more at: http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/habitats-i-especies/1290-25092014-la-fumigacio-dels-pinars-amb-dimilin-contradiu-linforme-de-sostenibilitat-ambiental-del-pla-de-lluita-contra-la-processionaria.html#sthash.Yzfowj6L.dpuf
El GOB denuncia Medi Ambient davant la Comissió Europea pels projectes de fumigació de pinars - See more at: http://www.gobmallorca.com/#sthash.yXbHG6PB.dpuf

 

La fumigació dels pinars amb Dimilin contradiu l’informe de sostenibilitat ambiental del pla de lluita contra la processionària - See more at: http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/habitats-i-especies/1290-25092014-la-fumigacio-dels-pinars-amb-dimilin-contradiu-linforme-de-sostenibilitat-ambiental-del-pla-de-lluita-contra-la-processionaria.html#sthash.Yzfowj6L.dpuf
El GOB denuncia Medi Ambient davant la Comissió Europea pels projectes de fumigació de pinars - See more at: http://www.gobmallorca.com/#sthash.yXbHG6PB.dpuf

Assemblea ordinÓria de setembre

Alternativa | 07 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui publicam un resum de la nostra darrera Assamblea Ordinària de setembre.

1- Informació comissió electoral, proposta unitària i reunions:

Ja hem començat a fer feina al pla de futura gestió i programa electoral  Hem dividit en set grups les diferents temàtiques del programa: participació ciutadana i gestió municipal, medi ambient, drets socials i solidaritat internacional, economia, urbanisme, cultura, educació i esport. Evidentment la nostra intenció és fer participar al màxim possible de ciutadans en l’elaboració del pla de futura gestió i programa . Cada part del programa té un coordinador i  per exemple a l’àrea d’esports, el coordinador en Joan ja ha començat a fer feina demanant participació a través del facebook.

També vam parlar del material de campanya on mantindrem la mateixa filosofia d’austeritat que a la darrera campanya, demanant ajuda i col·laboració als nostres simpatizants. De fet al 2011 vam ser el partit que menys doblers va gastar en la campanya.

Fa uns dies el coordinador d’EU, en Manel Carmona va venir a Pollença amb la intenció d’organitzar una assemblea a Pollença. Només dues persones van assistir a aquesta convocatòria a la que vam assistir. Vam informar a Esquerra Unida de la nostra proposta de projecte unitari a la que els vam convidar a unir-se. Pensam que la unitat popular i el programa està per damunt les sigles i esperam que si hi ha gent d’EU disposada a fer feina a Pollença participen de la nostra assemblea.

La nostra portaveu i candidata, na Marina Llobera, ens va informar de la Trobada per la Unitat Popular  que se celebrarà el 18 octubre a Sa Casa Llarga. Pel matí hi hauran tres debats simultanis: Lluita al carrer (reptes per al moviment popular i les eines de lluita), Lluita institucional (la crisi del sistema de partits i la democràcia representativa avui), El moviment popular com a eina de construcció nacional.  Pel segon debat s'ha convidat Alternativa a participar com a ponent a una taula rodona. Hi anirà el nostre regidor, en Pepe García. Les inscripcions ja es poden fer a la plana www.trobadaup.cat . Allà també hi ha tota la informació. (farem un article sobre el tema)

Vam treballar sobre un document de proposta unitària, on concretam el que ja haviam comentat a aquest bloc "la unitat de l'esquerra" i que hem enviat a l'assemblea  de MES i al cercle de  Podem de Pollença. Per part de l' Assemblea del Cercle Podem Pollença la nostra proposta ha tingut un bona acceptació i han mostrat interès en parlar del tema. Evidentment us informarem del desenvolupament i resultat d'aquestes converses ja que la nostra proposta està oberta a tots els ciutadans que vulguin fer feina a un una proposta municipalista i assembleària

Vam parlar sobre l'esborrany de reglamentació Turística, sobre el que el nostre regidor en Miquel fa feina

2- Temes del Ple.

Vam parlar i decidir el sentit del vot dels nostres regidors al ple, del qual ja us hem informat.

4-Feines

- Vam distribuir la nostra revista Urxella número 31  que ja hem repartit pel municipi per a repartir-los. Amb aquesta publicació intentam arribar a la gent que no té internet. No tenim còpies per tothom i us demanam si us arriba, una vegada llegida la passeu a un altre ciutadà o la deixeu a un lloc públic on més gent la pugui llegir.

- Estam fent feina a les al·legacions a la revisió i adaptació del PGOU.

- Continuam fent feina a la revisió de  l'Ordenança de participació ciutadana.

- Vam preparar la projecció del documental d'Alpha Pam que va ser un éxit.

5-Altres

- Vam  acordar ingressar 200 euros per la querella contra el Govern pel cas Alpha Pam, al que hem afegit 190 euros recpatats a la projecció del documental  i 400 euros a la caixa de resistència de les encausades de la Conselleria d'Educació.


T’animam a que participis i que difonguis aquest missatge entre els teus contactes.

Plataforma NOalTTIP Mallorca

http://noalttip.blogspot.com.es
noalttipmallorca@gmail.com

Esdeveniment a Facebook: http://www.facebook.com/events/1524134447830569

 

La Consulta catalana: xifres i democrÓcia

Alternativa | 06 Octubre, 2014 00:11 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui  un article del company  Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Per començar no estaria malament que ens llevéssim la crostera anticatalanista que ens han inculcat des de Felip V , passant per en Franco i fins avui pels seus successors. Posar la mirada baix el prisma més profund del que significa democràcia i el sentit de les lleis, que toquen ser precisament per apuntalar la democràcia, defensar els drets del ciutadans, promoure la participació de la gent, consultar la voluntat popular per escoltar la veu del poble per respondre a les seves necessitats.

Amb aquest teló de fons miren un poc de prim compta les principals lleis que tenen relació amb la consulta promoguda per una gran part del poble català i que la gran majoria dels seus representants polítics han assumit espitjats perla gent. A la vegada mirem bé les xifres que es moven en torn a voluntat de participar en la consulta, més enllà de la bubota de l’independentisme. 

Què diu l’Article 122 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?

“Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per establir el règim jurídic, les modalitats, els procediments, l’acompliment i convocatòria per lla mateixa Generalitat o pels ens locals, en el ambit de llurs competències, d’enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvat el que disposa l’article 149.1.32 de la Constitució”.

Què diu el desenvolupament d’aquest article, segons la “Llei de Consultes populars no referendàries” aprovada pel Parlament de Catalunya per una amplíssima majoria de 106 vots a favor i 28 en contra.

Poden convocar consultes populars no referendàries la Generalitat, el Govern, el Parlament, les institucions locals i per iniciativa ciutadana la gent en 75.000 firmes. Aquestes consultes populars no són vinculants, però els poder públic s’hi ha de pronunciar abans de dos mesos.

Poden votar els catalans majors de 16anys, catalans residents a l’exterior, residents europeus que acreditin un anys de residència i els estrangers no europeus en tres anys de residència.

I diu l’article 149.1.32 de la Constitució que és competència  de l’Estat: “La autorización para la convocatòria de consultes populares por vía de referèndum”.  Si “La llei de Consultes populars no refrendaries” com diu el mateix títol, no és un referèndum,  no necessita  l’autorització de l’Estat; fins i tot encara que es consideràs un referèndum, l’Estat el podria autoritzar i s’hauria acabat el problema. Res més senzill, normal i democràtic que la gent pugui dir la seva votant. El PP ha convertit un problema polític en un problema jurídic. Per què no l’autoritza la Consulta? És bastant evident que té por d’un resultat que no li agrada; per aquí grata-hi!

És un doi dir que haurien de votar tots els espanyols, si la consulta el que pretén és saber què volen els catalans. I si al PP i al PSOE  els interessa saber que pensa també la resta d’espanyols que facin ells la consulta, perquè  estam davant “decisions polítiques de gran transcendència” com diu l’Article 92 de la Constitució quan  parla de les raons per fer un referèndum.

La darrera espectacular Diada del  11/09/14 arreplegà  devers dos milions de catalans, tot un record europeu!. Per afegitó dels  942 ajuntaments de Catalunya, 920 quasi tots, recolzen la consulta i si han afegit  més de 60 capellans amb un document. Altre pic estam davant una amplíssima majoria, de les institucions que estan més prop de la gent com són els ajuntaments. La darrera enquesta del  octubre de La Vanguardia diu que el 74% del catalans volen la consulta, estam parlant de 5milions i mig de persones  i el 60% dels enquestats ja es declara independentista, quan 11 mesos abans,  segons el mateix diari, era el 54,7%. Xifres d’aquesta empenta no s’aturen amb aigua beneïda. Per altra banda, això demostra en bona part que el PP amb la seva política cap a Catalunya, no atura el procés independentista, ans al contrari l’alimenta i a més a més afegiu llei Wert, els pressupostos de Montoro i les anteriors lleis del TC. I voler focalitzar el problema en Artur Mas és d’una miopia supina i no adonar-se que el president de la Generalitat va a remolc del caramuller de catalans convençuts que empenyen.

 Cada pic que el PP recorre al Tribunal Constitucional per negar coses a Catalunya és per llogar cadireta, perquè el més beneit del poble sap qui i com s’han triat els membres del tribunal, repartint-se les tallades entre el PP i el PSOE, de tal manera que parlar d’independència faria riure a un extremunciat, no sols per fet que el propi president de tribunal ha tengut carnet del PP i altres també i haver  manifestat abans el seu anticatalanisme. També són bombers que posen benzina al fogueró català. Ja ho diuen: “qui sembra cards, espines cull”.

Net i esporgat es pot dir que el dret a demanar l’opinió no és que no es pugui fer legalment, (si és un dret seria un contrasentit),  sinó que políticament no és vol deixar exercir perquè s’ensuma el resultat. Les xifres que estan darrera la demanda de la consulta és tal que seria antidemocràtic no escoltar la veu del poble català. Després ja veurem que passa...

Mariano Moragues  Ribas de Pina

04/10/2014

Ferran Aguiló

 

11 dĺoctubre, Dia dĺAccio Europea contra el TTIP i contra el Fracking

Alternativa | 05 Octubre, 2014 14:01 | facebook.com twitter.com

11 d’octubre, Concentració a les 11h. a la Plaça de l’Olivar, Palma.

En aquests moments hi ha tres tractats que amenacen seriosament la nostra democràcia i els nostres drets socials: el CETA, el TTIP i el TISA.

Tots tres s’han negociat en secret entre la Comissió Europea i les Empreses Transnacionals.

Son tractats que, si no ho impedim, ens canviaran totalment la vida, i no precisament a millor.

Pretenen:

-Baixar encara més els aranzels, lo que durà a la ruïna a la agricultura i ramaderia europea.

-Reduir o eliminar les normatives que regulen els drets laborals, els productes transgènics, el fracking, les substancies tòxiques i hormones utilitzades a la industria agroalimentària i farmacèutica.

-Eliminar l’escassa regulació que hi ha actualment sobre les finances, que ens duria fàcilment a una altra crisi financera encara pitjor que la del 2008.

-Liberalitzar tots els serveis públics: sanitat, educació, transport, aigua, serveis socials, seguretat.

-Abolir les lleis de privacitat a Internet i la protecció de dades.

-Introduir uns tribunals privats (Clàusula sobre el ISDS) que resolguin els litigis entre Estats i Empreses Transnacionals, de manera que els Estats haurien d’indemnitzar a les grans empreses si les lleis que aproven perjudiquen els seus beneficis actuals i “futurs”. Les sentencies d’aquest tribunal son inapel·lables.

ES URGENT I NESESSARI ATURAR AQUESTS TRACTATS, per tal de garantir els drets adquirits a lo llarg de molts d’anys de lluites. Per això, CENTS D’ORGANITZACIONS ciutadanes, socials, sindicals i polítiques ARREU DE TOTA LA UNIO EUROPEA han convocat una jornada de lluita pel dia 11 D’OCTUBRE, DIA D’ACCIO EUROPEA CONTRA EL TTIP I CONTRA EL FRACKING.T’animam a que participis i que difonguis aquest missatge entre els teus contactes.

Plataforma NOalTTIP Mallorca

http://noalttip.blogspot.com.es
noalttipmallorca@gmail.com

Esdeveniment a Facebook: http://www.facebook.com/events/1524134447830569

Sarc˛fag

Alternativa | 04 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Miquel Trias a un dibuix profètic del 11 d'aquest mes. El proper és en Bauzá. 

Una estoneta de xerrada al bar de la Mort Política, el barman preparant un gintiltònic, i l’horrorable rebent una visita de les ereccions futures; i que li diu aquesta visita que porta la falcella.?

Idò li diu: jo som la mort que et ve a cercar si no et menges aquests set cagallons de cà…una discreta amenaça rondallera a qui odia a mort la cultura i llengua d’aquestes illes, incloses les rondalles…i a un costat la Moma fa una de les seves filosofades cantoneres, volent-nos fer creure que les urnes l’han legitimada…quines urnes? Com no siguin les urnes funeràries; que sapiguem no n’ha guanyada cap d’erecció 

Contractaciˇ municipal d'energia elŔctrica 100% renovable

Alternativa | 03 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple es va aprovar la nostra moció per a la contractació municipal d'energia elèctrica 100% renovable amb l'abstenció de l'equip de govern PP i Pi i el vota favor de la resta de grups.  L'abstenció de l'equip de govern es fa ser pessimistes sobre el compliment de la moció, per desgràcia aquesta legislatura hi ha moltes mocions aprovades que no s'han complit. Per la nostra part ens hem ofert a l'equip de govern per fer feina a la moció com vam fer al cas de la moció per declarar a Clara Hammerl  filla adoptiva de Pollença i dedicar a na Margalida Comas Camps un carrer al Port de Pollença (article). La proposta  aprovada és prou clara i progressiva i els primers passos són prou senzills, la teniu al final de l'article.

Aquesta moció ens l'han passat els companys d'Iniciativa Verds d'Artà, municipi on també es va aprovar. Es tracta de realitzar les gestions necessàries per contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el subministrament d’electricitat 100% renovable. L’Ajuntament de Sant Celoni de tamany similar a Pollença va aprovar una moció similar (presentada per la la CUP) i ja s’ha associat amb la cooperativa Som Energia , una cooperativa sense ànim de lucre que reuneix a milers de persones amb el desig de canviar el model energètic actual i treballar per assolir un model 100% renovable (veure article). L'Ajuntament de Girona, Sant Cugat Sesgarrigues i Arenys de Munt també són socis de la cooperativa.

A Alternativa consideram que  l'Ajuntament té el deure de comprometer-se en la lluita contra l'escalfament global i promoure l'augment de la producció d'energia renovable i incentivar una transformació del model energètic per un altre model energètic, un model que es basa en les energies renovables, l'eficiència, la descentralització dels sistemes productius i el cooperativisme.

L’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i resultat d'un model de consum energètic clarament insostenible, basat en un consum de combustibles fòssils i l’emissió de gasos amb capacitat per a modificar els vectors ambientals. El 80% del consum energètic i les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle estan associats amb l’activitat urbana, raó per la qual el paper dels governs locals per atenuar els efectes del canvi climàtic esdevé decisiu.

Els ajuntaments poden reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, reduint el consum d’energia elèctrica a les instal·lacions municipals i canviant d’empresa comercialitzadora adquirint l’energia elèctrica amb garanties d’origen de productors d’energies renovables, tal com ja fan determinats domicilis  particulars de Pollença. Cal informar-nos i analitzar els seus serveis, les seves tarifes i les diferents possibilitats i capacitats de subministrament. Si bé en un primer estadi probablement no serà possible cobrir la totalitat dels serveis i necessitats mitjançant aquesta tipologia d’empreses, si que es pot contractar progressivament els seus serveis en determinades dependències. I un cop iniciada l’experiència i valorant el servei prestat, anar estenent la seva contractació en d’altres dependències i serveis públics.

La consciència i el compromís social i ambiental han de ser elements fonamentals i transversals en les decisions i polítiques dels poders públics, per això en la mesura que puguem cal apostar per projectes empresarials cooperatius i compromesos, i deslligar-nos paulatinament d’aquelles empreses amb escassa o nul·la consciència social i ambiental o amb pràctiques polítiques més que qüestionables aquí o en qualsevol racó del món.

La proposta que es va aprovar va ser la següent:

L'Ajuntament de Pollença es compromet a realitzar les gestions necessàries per contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el subministrament d’electricitat 100% renovable.

Aquestes gestions són:

1.   L’Ajuntament elaborarà un informe/llistat en el que es reculli l’estat actual dels contractes de subministrament d’electricitat de cada edifici o instal·lació municipal amb comptador propi (CUPS), a fi d’identificar quins edificis poden ser susceptibles de ser contractats en una primera fase per una companyia que ofereixi electricitat 100% renovable en les condicions demandades. L’informe haurà de detallar l’ús de l’edifici, el tipus de contracte, la potencia contractada, el consum anual actual, el número de CUPS, i la companyia contractada. L’informe també recollirà tota la informació necessària sobre empreses comercialitzadores d'electricitat que garanteixen que el seu subministrament només procedeix de fonts 100% renovables, que els tipus de tarifes incentiven l’estalvi energètic i econòmic, i són (socialment i ambientalment responsables)

2.   L’Ajuntament valorarà l’informe anterior i, en funció de les capacitats i ofertes empresarials i les possibilitats de l’Ajuntament, contractarà els serveis d’aquestes empreses per a les dependències municipals seleccionades. En el cas que aquesta contractació suposi una licitació pública, s’inclourà en el plec de condicions el compromís ambiental, social i el fet de que l’energia sigui certificada com a procedent de fonts d’energia renovables al 100%.

3.   L’Ajuntament publicitarà aquest Acord i la voluntat de canvi i el seu desenvolupament, per donar-ho a conèixer a tota la ciutadania i altres administracions i contribuir a la promoció del consum d’electricitat d’origen renovable.

4.   L’Ajuntament estendrà progressivament la experiència en la resta d’edificis i instal·lacions municipals fins a assolir el màxim possible en funció de les seves possibilitats, d'acord amb els compromisos assolits en el passat i amb un horitzó temporal definit.

5.   L’Ajuntament vetllarà per un consum eficient de la energia i per la reducció de les emissions d’efecte hivernacle en la resta d’edificis i instal·lacions municipals.                                                           

 Imatge i article a contrainfo.cat sobre som energia

 

 

 

 (Segueix)

Fer propaganda no Ús informar

Alternativa | 02 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Demanam a l'equip de govern del Partit Popular i Proposta  per le Illes que no utilitzen de forma partidista el perfil institucional de facebook de l'Ajuntament i que aquest sigui un mitjà d'informació pública no de propaganda de dos partits.

_______________________________________________________________________________

Al desembre del 2013 PP i PI van can contractar una persona (amb un concurs dirigit) per fer una nova web municipal i gestionar la comunicació municipal. Des d'aquell moment s'han multiplicat les notes de premsa amb fotografies dels regidors de l'equip de govern fent les seves tasques, però en canvi encara no han vist una millora en la pàgina web municipal ni en la informació facilitada per l'Ajuntament a la mateixa.

Ara el perfil institucional de facebook l'Ajuntament de Pollença no només publica la informació institucional i notes de premsa emeses per l'equip de govern, evidentment ni es plantegen publicar res dels grups de l'oposició, sinó que també enllaça a notícies publicades als diaris, però només a notícies que surten dels mateixos PP i PI. Al perfil institucional no trobareu cap enllaç a les notícies del muncipi que sorgeixen dels grups de l'oposició . Per exemple després del darrer ple el perfil institucional només va enllaçar la nocícia que feia referència a la moció de l'equip de govern aprovada al ple, res d'altres dues notícies que parlaven de les mocions aprovades de l'oposició. Es confon informació amb propaganda i s'utiltizen mitjans públics com si fossin propietats dels partits governants.

En definitiva estam davant d'una clara malversació de fons públics; personal i mitjans pagats per tots els ciutadans de Pollença són utilitzats exclusivament per Partit Popular i Proposta per les Illes. Es confon informació amb propaganda i s'utilitzen mitjans públics com si fossin propietats dels partits governants.

Demanam a l'equip de govern que enllaci al perfil institucional del facebook totes les notícies que surten del municipi a la premsa siguin positives o negatives, procedeixin de l'equip de govern o d'altres fonts, igualment demanam que publiquen les notes de premsa dels grups de l'oposició. Els grups de l'oposició també representam als ciutadans de Pollença i els mitjans de comunicació de l'Ajuntament són pagats per tots.

 

  

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb