URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Donam informació mentre tots pagam la propaganda de PP&Pi (Junta del 2 de setembre)

Alternativa | 12 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui resumim l'acta de la Junta de Govern del 2 setembre. Com sabeu PP&PI  van contractar una persona per millorar la pàgina web i la comunicació de l'Ajuntament, però sembla que els regidors de l'equip de govern confonen propaganda amb informació i es preocupen més de publicar fotografies seves que d' informar als ciutadans,. També és lamentable que els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de les Juntes de govern, on entre altres coses els ciutadans poden trobar una relació de factures per comprovar com es gasten els seus doblers. A Alternativa donam informació mentre tots pagam la propaganda de PP&PI.

A la nostra pàgina web trobareu les actes de les Juntes.

A l'enllaç teniu l'acta de la Junta del 2 de setembre respectant la llei de protecció de dades.

Es va donar compte de la resolució de batlia  per autoritzar i aprovar la despesa corresponent a l’aportació de l’Ajuntament de Pollença a favor del Consorci per a la Millora de les Infrastructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca per import de 150.000 euros pel projecte de semipeatonització del Port corresponents al 2014. Un projecte molt important que s'ha fet d'esquenes a la ciutadania i dels partits de l'oposició.

Es va aprovar l’aportació de 5.500 euros (amb una retenció del 24%) l’exercici 2014 en virtut del contracte de patrocini publicitari entre l’Ajuntament de Pollença i el esportista Alfonso Benavides López de Ayala 2013-2016

Es va donar compte del patrocini publicitari i esponsorització entre l’Ajuntament i Inmobiliaria Formentor S.A. per la qual aquesta es compromet a aportar 15.940 € al Festival de Pollença

Es va donar compte de la subvenció de 2.500 euros concedida per part de la Fundació Guillem Cifre “colonya Caixa de Pollença” en concepte de col·laboració  per les rèpliques de les Àguiles de Pollença.

Es va donar compte de la resolució de d’aprovació del contracte menor d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença a la Companyia Zurich Insurance Public Limited Company, per un import de 14.075’49 € anual.

Dació de compte de la resolució d’aprovació del contracte menor d’obres de pavimentació parcial del pati d’accés de l’escola CEIP Port de Pollença a l’empresa “LOPEZ CHACÓN SL CONSTRUCCIONES” per un import total de 24.567 euros (IVA inclòs)

 

Adjudicació del contracte menor de serveis per l’elaboració i impressió de mapes i guies de turisme ornitològic  a l’entitat LORACAR S.L. Artes Gráficas, amb CIF B07595499,  l’elaboració i impressió de 10.000 mapes per un import de 2045 €, més 429’45 € en concepte d’IVA, que fa un total de 2474’45 € (IVA inclòs), i 10.000 guies de turisme ornitològic( català, castellà, anglès i alemanys) per un import de 4.390 €, més 921’90 € en concepte d’IVA, que fan un total de 5311’90 € (IVA inclòs) mitjançant contracte  menor i de conformitat amb els pressupost que consta a l’expedient.

Adjudicació del contracte d’obres relatiu al projecte “ADEQUACIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES DEL PORT DE POLLENÇA” al licitador que ha obtingut la major puntuació AMER E HIJOS   SA per un import de 301.985,30-€, més 63.416,91-€ d’IVA, tot el qual fa un import total de 365.402,21´-€ (IVA inclòs.,

 2014: 164.027,23 € (IVA inclòs)

2015: 201.374,98 € (IVA inclòs)  

 

Aprovació del conveni de col·laboració formalitzat entre la Fundació Deixalles i l’Ajuntament de Pollença per a la recollida de roba usada.

Atenent que l’Ajuntament és competent per dur a terme la recollida de residus sòlids urbans entre els que s’inclouen els residus tèxtils (roba usada) i que totes les activitats contemplades en l’esborrany del conveni adjunt són ofertes gratuïtament per part de la Fundació Deixalles i considerant que el destí de la roba anirà lligat en la seva totalitat al finançament de processos d’inserció socio laboral i medi ambientals inherents a l’activitat de la Fundació DEIXALLES, pels motius abans exposats i amb la voluntat de procedir a formalitzar la col·laboració esmentada.

Que l’Ajuntament de Pollença està interessat en el servei de recollida de mobles i electrodomèstics a domicili i en bon estat que realitza la Fundació Deixalles.

Que la recollida dels residus de mobles i electrodomèstics en bon estat es durà a terme directament a les instal·lacions de la Deixalleria, on es disposarà un espai per a l’emmagatzematge temporal dels elements que tinguin possibilitat de ser restaurats.

Que l’Ajuntament de Pollença informarà d’aquest servei per mediació de la pagina web.

Que la Fundació Deixalles posarà els mitjans humans i de infraestructura necessaris per tal de desenvolupar aquest servei de forma mediambiental i socialment satisfactòria.

Que la Fundació Deixalles exposarà tots aquells mobles i electrodomèstics recollits a les seves naus de donacions i els doblers recaptats aniran destinats a millorar la nostra atenció i intervenció social.

 Ja podeu veure els dos darrers vídeos de .X. (punt per punt) a Urxella TV: Rebaixes fiscals electoralistes 1 i 2.

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb