URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El disbarat del camp de futbet

Alternativa | 28 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 Cinc anys després d'instalar la gespa artificial PP i PI a proposta d'UMP van decidir destruir el camp de futbet per fer unes pistes de pàddel. Uns mesos després la mateixa UMP demana fer un nou camp de futbet. Visca la coherència i la planificació. 

Al pressupost del 2015 a petició d'Unió Mollera Pollencina, s'ha inclós una partida per fer una pista de futbet a l'actual aparcament de la piscina d'eu moll. D'aquesta forma la improvisació i falta de planificació a l’àrea d’esports gestionada actualment per en Joan Ramon (PI) ha arribat al límit. Els mateixos d'UMP que han destruït el camp de futbet, que s'havia reformat fa cinc any amb la instal·lació de la gespa artificial, per a la construcció de les pistes de pàddel, ara demanen construir un altre camp de futbet al costat. Unió Mollera Pollencina diu que no tenen ideologia, a nosaltres el que ens dona la impressió és que no tenen projecte i que més que voler el millor per eu moll volen el millor per ells mateixos.

Aquí podeu trobar altres articles on podeu seguir la manca de planificació de l'ajuntament en el tema de les instal·lacions esportives:

Prefereixen dinamitar el camp de futbet a dinamitzar-ho)

Personal abans que noves infraestructures (àrea d'esports)


El camp de futbet abans de 2009.

 

 

Al febrer del 2005 es va anunciar la propera inauguració dels camps de gespa artificial. El canvi de paviment del camp de futbet del Port era una millora de l'empresa que va instal·lar la gespa artificial als camps de futbol. Des de que Alternativa va entrar al 2007 a l'Ajuntament vam insisitir en el compliment d'aquesta millora fins que es va fer al 2009.

 

 
Enguany s'ha destruit el camp de futbet i pocs mesos després volen fer un de nou, no passa res, tots pagam aquesta falta de planificació

 
 El dèficit de Pollença no és el nombre d’instal·lacions sinó  la seva gestió, un exemple seria el lamentable estat en el que es troben les instal·lacions  dels camps de futbol del Port de Pollença; focus fosos, xarxes, grades, banquetes rompudes... Cal dotar a l’àrea d’esports d’una estructura organitzativa que permeti un major eficiència en la gestió.  En quant a les instal·lacions cal realitzar un  Pla de gestió i manteniment de les instal·lacions incloses les escolars. També lamentem que finalment l’Àrea d’Esports no hagi convocat l’Assemblea anual per explicar les polítiques i escoltar les aportacions dels socis, una assemblea  que  repercutiria en benefici de tots.

 

Principis per a una candidatura alternativa

Alternativa | 27 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

1.- Alternativa per Pollença és ASSEMBLEARIA. El nostre òrgan de decisió màxim és l’Assemblea que un cop al mes es reuneix.  Només tenim els càrrecs mínims que exigeix la llei i es troben al servei de l'Assemblea a l'igual que els regidors. No tots els partits de Pollença són assemblearis i alguns que es diuen assemblearis només tenen l'assemblea per ratificar el que ja està decidit.

2.- Tenim LIMITACIÓ DE CÀRRECS. Ningú pot ocupar un càrrec més de dues legislatures consecutives, per això en Pepe García no es torna a presentar com candidat, i ningú a Alternativa pot ocupar dos càrrecs a la vegada. Que nosaltres sapiguem cap  partit de Pollença té aquesta limitació als seus estatuts.

3.- COMPTES CLARS. A Alternativa per Pollença no tenim cap deute amb els bancs ni cap prestam, tot el que fem es finança amb  les quotes dels nostres afiliat i el nostre grup municipal, sous dels regidors inclosos. Som l'únic partit que publica el seus comptes  Informe econòmic 2013 .

4.- MUNICIPALISME. Som l'únic partit municipal i municipalista que té com àmbit d’actuació tot el municipi de Pollença, sense perdre de vista que des d’una posició municipal es pot incidir en decisions fora del municipi que ens afectin.

5.- INFORMACIÓ. Som el partit que més ha informat als ciutadans de Pollença. Com a la legislatura passada tots i cada un dels dies d'aquesta legislatura hem publicat un article  al bloc, i hem mantingut constant comunicació al facebook, pàgina web, twiter i Urxella de paper, contestant a preguntes, recollint suggeriments, penjant enllaços a notícies relacionades amb Pollença, etc... Altre apareixen i desapareixen segon les eleccions.

6.- FEINA. Som el partit de Pollença que més mocions, precs i preguntes i al·legacions ha presentat aquesta legislatura a l'igual que la legislatura passada.

No som massa gent, no tenim la solució màgica als problemes de Pollença, no som polítics simplement som ciutadans actius que feim  política. Si voleu participar d’un partit transparent i participatiu on se vos escolti sincerament, on se vos tingui en compte, on no se vos amagui res i sigueu part d’ell al nivell que vosaltres trieu... estarem encantats de comptar amb vosaltres.

Els nostres eixos d'actuació són els següents:

- La participació ciutadana i la democràcia directa, perquè els ciutadans, amb tota la informació, transparència i comunicació, creïn un govern de tots per a tothom. Volem una Pollença on la ciutadania estigui ben informada i pugui opinar i prendre decisions claus en la seva vida quotidiana.

- La cohesió social. Ens marquem com a objectiu eliminar les distintes desigualtats que existeixen actualment al nostre municipi, ja siguin per motius econòmics, d’edat, de raça o de gènere. Cal una igualtat real. Volem construir un municipi en què l’activitat econòmica es desenvolupi amb honestedat, sense oportunisme ni favoritismes i vagi dirigida al benestar de totes les persones.

-La sostenibilitat: s’han de dissenyar polítiques per al demà, pensant en les generacions futures, sense comprometre les seves necessitats i sense malmetre el medi ambient, amb respecte al medi natural, al patrimoni històric i cultural del poble.

- L’economia: Defensem els interessos col·lectius i els béns públics. Defensam l’impuls econòmic de caràcter social que s’orienti a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans allunyant-nos de la lògica capitalista d'acumulació, competència i despossessió.

- La defensa de la nostra identitat cultural. Veiem necessària la defensa d’aquells trets que ens identifiquen com a poble: la llengua catalana, la història i la cultura popular, aprofundint en el seu coneixement i evitant que caiguin en especulacions i manipulacions. A més, aquests trets, lluny de representar un factor exclusiu, han d’esdevenir una eina al servei de la cohesió social abans esmentada.»

Aquests dies hem repartit pel municipi aquestes octavetes on sintetitzam els nostres principis
 
 

MÝtings, nervis i imposiciˇ. Pressupost i plantilla

Alternativa | 26 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Al ple de dijous vam demanar la retirada del pressupost i plantilla del 2015, un pressupost que s’ha fet sense cap tipus de consens i que no s’havia facilitat al personal laboral. Al ple es va notar ja l'ambient electoral sobre tot en els mítings i nervis de ,'equip de govern

El  PP amb majoria absoluta una vegada més va actuar des de la imposició i no des del consens, segons el PI no té majoria absoluta però la veritat que nosaltres no sabem diferenciar on acaba el PP i on comença el PI. Igual que ens resulta impossible veure que UMP sigui a l'oposició. I és que s'ha de reconèixer el mèrit del PP en aconseguir dos marques blanques a més de la pròpia.

Durant el debat el batle va perdre els nervis i va amenaçar al portaveu del nostre grup amb retirar-li la paraula. El batle es pensa que al ser qui dirigeix el ple pot fer qualsevol comentari i fer-nos un miting en tota regla però que nosaltres no li podem recordar que la seva imputació segon el codi ètic del PP en aquest moment significa que no podria ser el candidat del Partit Popular a la batlia.

Parlant ja concretament del pressupost, el Comitè d'Empresa es va assabentar mitjançant el nostre facebook (al de l'Ajuntament i a la seva pàgina web  prefereixen penjar propaganda que publicar l'ordre del dia del ple)  de que al ple es presentava l'aprovació del pressupost i plantilla de l'any 2015,  i el dia abans del ple van registrar una petició de retirada del punt ja que aquesta presentació incomplia  l'article 7.2 del Conveni Col·lectiu del personal laboral:  " El  Comitè rebrà un esborrany de la plantilla que es preten aprovar amb una antelació mínima de 15 dies abans de la seva elaboració ferma per elevar informes, exposar objeccions i aportar suggeriments abans de la seva aprovació." 

 El mateix dia del ple i en horari laboral l’equip de govern  va  enviar la plantilla al Comitè sense cap tipus de dada de les partides pressupostàries que afecten al personal com marca el conveni.  A més dels 15 dies d’antelació s'hauria d'haver enviat a mes de les plantilles,  la part econòmica de tots els sous, triennis, pressupost pel vestuari, salut laboral etc... i tot el que correspon als treballadors. Al ple el batle i el regidor de personal van defensar que aquests 15 dies  es referien a  l'aprovació definitiva, com podeu veure la redacció de l'article no s'especifica. El que ningú pot negar és que el normal seria que PP&PI donessin al personal la informació abans de l’aprovació inicial per fer els seu suggeriments.

Igualment PP i Pi no han cercat cap tipus de consens amb els grups de l’oposició, excepte amb els seus socis teòricament en l’oposició d’UMP (altre article parlarem de les seves aportacions) quan aquest pressupost en gran part serà gestionat per un nou equip de govern).

En referència al pressupost PP i PI van aprofitar per fer un míting del bé que l'havien fet, inclòs van parlar de l'herència rebuda quatre anys després...Per la nostra part els vam recordar tota una sèrie de mancances o irregularitats que indica l’informe d’intervenció que acompanyava el pressupost i plantilla:

En la plantilla de Personal s'incompleix la normativa i s’inclou com a remuneració de caràcter fix i periòdic un concepte de productivitat. El complement de productivitat no només significa incentivar a un funcionari per el desenvolupament de la seva feina sinó que exigeix que amb anterioritat es realitzi un pla de productivitat i es fixin els objectius a complir pel funcionari per meritar el dret a percebre-ho. Aquest era un dels objectius a realitzar pel regidor de recursos humans quan va justificar la seva dedicació exclusiva i no ha realitzat

 

Per altre part l'informe de l'interventor diu que l’Ajuntament actualment té 4 places de personal eventual (el que normalment es diuen càrrecs de confiança; un arquitecte, el cap de l'àrea de serveis, gerent d'EMSER i directora de la ràdio) el que incompleix la llei, encara que excepcionalment els pot tenir  fins el 30 de juny del 2015  quan obligatòriament haurà de comptar amb un màxim de 2 càrrecs de confiança

L'informe de l'interventor també senyala les irregularitats que existeixen en relació a la plantilla de personal d'EMSER: 2 persones contractades en situació irregular i diferències entre la plantilla orgànica i l'econòmica.

Si parlam de les partides pressupostàries al ple vam destacar una vegada més el tracte lamentable que es fa a la Cala Sant Vicenç, sense cap partida per fer millores a la mateixa. El batle es va excusar dient la important inversió que s'ha fet per rescatar la gestió de l'aigua. Ja és trist que un batle consideri que un servei bàsic com l'aigua potable pugui servir per justificar que no es faci res més a la Cal Sant Vicenç, però a més a més li vam recordar la seva responsabilitat, ja que al ple va parlar de l'herència rebuda, en que s'hagués arribat a la situació límit que ha fet rescatar la gestió de l'aigua, i és que encara que no l'agradi recordar-ho Tomeu Cifre ja va formar part de l'equip de govern al 2004-2007 i va ser batle el darrer any.

Per altra part vam reiterar les propostes que ja haviam fet al pressupost del 2014 i que es fonamentaven en partides aprovades i no executades al 2013, i en els acords del ple:Millores en el conveni de l'IES Clara Hammerl, millorar el catàleg de camins (recuperació de l’ús públic del camí del coll d’en Patró i resolució dels expedients d'investigació)redacció d'un projecte de creació de recorregut arqueològic, continuar amb les excavacions al Pedreret de Bóquer, compliment de la moció de la fumigació herbicidesconscienciació i contractació de mitjans tècnics i materials, especificar una partida pel compliment de la moció per promoure els productes locals i de proximitat,a mpliar la partida per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, partida per l'obertura del CTO de la Gola, una partida per millorar infraestructures bàsiques de la Cala Sant Vicenç.

Finalment el pressupost i plantilla van ser aprovats amb els 10 vots a favor de PP, PI i UMP. 2 abstencions de PSOE i Esquerra i els nostres 2 vots en contra. Per suposat presentarem al·legacions.

A l'enllaç podeu consultar la documentació del pressupost. ///// Organismes autònoms

A l'enllaç podeu consultar la documentació de la plantilla. 

Participa a un projecte assembleari on tots som iguals, un projecte sòlid a mig i llarg termini no supeditat a les eleccions, un projecte que es fonamenta en les idees i les persones, municipalista, independent de les ordres i límits dels partits supramunicipals. Fer-nos arribar les teves idees per a una Pollença millor. 

 

Pressupost sense consens i d'esquenes als treballadors

Alternativa | 25 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Valoració i primer resultat del ple ordinari de febrer celebrat ahir. Van faltar de forma justificada na Teresa Ferré (PI), Javier Barba (PSOE) i Tomeu Cifre (PSM).  

El punt més important del ple  era l'aprovació del pressupost i plantilla del 2015, punt al que a Alternativa ens vam unir a la petició dels membres del Comitè d'Empresa del Personal Laboral demanant la seva retirada.

El Comité d'Empresa s'havia assabentat mitjançant el nostre facebook ( al de l'Ajuntament prefereixen penjar fotografies dels regidors que l'ordre del dia dle ple)  de que al ple es presentava l'aprovació del pressupost i plantilla de l'any 2015,  i el dia abans del ple vna registrar la petició de retirada del punt ja que aquesta presentació incompleix  l'article 7.2 del Conveni Col·lectiu del personal laboral:  

" El  Comitè rebrà un esborrany de la plantilla que es preten aprovar amb una antelació mínima de 15 dies abans de la seva elaboració ferma per elevar informes, expossar objeccions i aportar sugeriments abans de la seva aprovació." 

Després de la denúnciar-ho, ahir mateix i en horari laboral els van  enviar la plantilla del personal laboral sense cap tipus de dada de les partides pressupostàries que afecten al personal. Com hem dit comité d'empresa  ha de rebre amb 15 dies d'antel·lació  a mes de les plantilles,  la part econòmica de tots els sous, triennis, pressupost pel vestuari, salut laboral etc... i tot el que corresponena als treballadors.

El batle i el regidor de personal van defensar que aquests 15 dies  eren abans de l'aprovació definitiva... Sigui d'una forma o altra no enviar aquesta proposta als treballadors demostra quina és la política d'informació i participació del PP&PI.

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost de la Corporació, i plantilla, de l’exercici 2015. Aprovada amb els 10 vots a favor de PP, PI i UMP. 2 abstencions de PSOE i Esquerra i els nostres 2 vots en contra. Presentarem al·legacions. (farem un article sobre el tema)

PP i PI van aprofitar per fer un míting del bé que l'havien fet, l'herència rebuda...i el batle va perdre els nervis quan vam expressar la nostra opinió de que PP i Pi a Pollença són el mateix, i recordar-li totes les mocions aprovades per les quals no hi han previst partides i les mancances i irregularitats que indicava l'informe d'intervenció sobre el pressupost i la plantilla

A l'enllaç podeu consultar la documentació del pressupost. ///// Organismes autònoms

A l'enllaç podeu consultar la documentació de la plantilla.

El projecte de Pressupost de 2015 de l’Ajuntament és de 20.751.629,25 € en ingressos i de 20.132.111,63 € en despeses.

Com hem dit el primer que hem demant és la seva retirada. També hem destacar una vegada més el tracte lamentable que es fa a la Cala Sant Vicenç sense cap partida per fer millores a la mateixa. Hem reiterat les propostes que vam fer al pressupost del 2014 i que es fonamentaven en partides aprovades i no executades al 2013, i en els acords del ple. Amb majoria absoluta és clar que el consens s'ha convertit en imposició i de nou no van fer ni cas de peticions aprovades pel propi ple.

Propostes mínimes que ja vam fer al pressupost del 2014  

- Millores en el conveni de l'IES Clara Hammerl.

- Complir els acords de ple i millorar el catàleg de camins amb la realització d’investigacions catàleg de camins: iniciar la recuperació de l’ús públic del camí del coll d’en Patró i resolució dels expedients d'investigació.

- Partida per a la redacció d'un projecte de creació de recorregut arqueològic a Pollença. 

- Dotació de partida pressupostària per continuar amb les excavacions al Pedreret de Bóquer.

- Una partida pel compliment de la moció de la fumigació herbicides: conscienciació i contractació de mitjans tècnics i materials

- Especificar una partida pel compliment de la moció per promoure els productes locals i de proximitat .

- Ampliar la partida per a l'eliminació de barreres arquitectòniques

- Partida per l'obertura del CTO de la Gola.

- Una partida per millorar infraestructures bàsiques de la Cala Sant Vicenç.

2.- Rectificació error material d’acord plenari, de data 29 de novembre de 1998, d’acceptació de terrenys destinat a vial públic (veure acord). Aprovada per unanimitat.

Un tema que ve d'un acord adoptat pel ple el 29 de novembre 1998, on s'acceptava  la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament del terreny destinat a vial en el PGOU local, concretament per a la prolongació del c/ Camila Pers en la seva confluència amb el c/ Cecilio Metelo, possibilitant d’aquesta manera que la parcel·la veïna fos edificada. Se li assignà al terreny objecte de cessió una superfície de 143m2 i ara s'ha pogut comprovar que la vertadera superfície del terreny objecte de cessió és de 107m2.

3.- Modificació de l’acord aprovació provisional del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença(veure acord) Aprovada amb 10 vots a favor de PP, PI i UMP i 4 vots en contra d'Alternativa, PSOE i Esquera. 

Un informe tècnic elaborat per l’arquitecte municipal,en Rafel Balaguer, s'indica que immobles situats en la primera línia del Port de Pollença i inclosos en el Catàleg al limitar-se el seu aprofitament, com a conseqüència de la protecció assignada a dits immobles, poden donar lloc a indeminitzacions i que cal estudiar i ponderar la sostenibilitat econòmica de la seva inclusió en el Catàleg. Per altra banda s'eleva dins termini l’expedient complet a Patrimoni del Consell Insular de Mallorca per a la seva tramitació, garantint d’aquesta manera la protecció de la resta d’element del catàleg. I es consulta el tema de les indemnitzacions en referència als immobles indicats.

 Ens preocupa que tots aquests edificis; Can Qués , Can Morató, Can Mena, Ca l’Adroguer, Can Tugores puguin finalment no ser protegits. El Port de Pollença ha patit un procés de degradació evident, perdent la seva personalitat arquitectònica.

4.- Moció presentada pel grup del PSOE per a la gestió i regularització turística de les estades turístiques vacacionals excloses de la Llei 8/2012, de 19 de juliol. (veure moció).  Aprovada amb 11 vots a favor PP, PI, PSOE i Esquerra i 3 abstencions Alternativa i UMP.

 Amb la llei a mà es pot llogar i si es fa tal com diu a l'exposició de motius la moció ja no seria ja lloguer si no "hospedatge" i per tant subjecte a IVA, Seguretat Social... Amb un cost molt superior. Publicarem un article desenvolupant el tema.

Sobre aquest tema hem publicat un bon grapat d'articles al bloc: 

Tornem amb les vivendes vacacionals

Prohibit llogar

I torna la polèmica amb els lloguer turístic dels apartaments (II)

I torna la polèmica amb els lloguer turístic dels apartaments (I)

5.- Propostes / Mocions d’urgència

No va haver. 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Només nosaltres haviam registrat precs i preguntes que comentarem a posteriors articles.  Al final també vam tenir temps per fer alguna pregunta oral que també ha estat contestada.

http://albercocs-i-cireres.blogspot.com.es/ 

 

Dos projectes diferents

Alternativa | 24 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 Aquest diumenge, a petició seva, ens vam reunir al Club amb representants de la coalició electoral "Junts Avançam". A la reunió hi vam assistir, per part d'Alternativa, na Marina Llobera, en Pere Josep Coll, na Tonina Amer, en Joan Cifre i en Pepe García i, per Junts Avançam, en Miquel Àngel March, en Toni Cànaves (PSOE), en Miquel Àngel Sureda (Esquerra) i en Tomeu Cifre (PSM).

El motiu de la reunió era el d' informar-nos de primera mà de com s'havia gestat i com havien arribat a aquesta coalició electoral. Sobre el tema de perquè no s'havia convidat a Alternativa, partit d'esquerres més votat a les darreres eleccions, simplement es va dir que ja coneixien el projecte unitari que els havíem proposat fa mesos (Projecte unitari 1) i que aquest no és el seu projecte. Podeu llegir el que ens van contestar per octubre PSM i Esquerra (enllaç).

En aquest moment, a més de la clàssica divisió entre partits de dreta i esquerra (això del centre, o de no tenir ideologia són entelèquies i enganys) s'ha fet ben evident una altra divisió, entre la vella i la nova política, relativa a les formes. Per una banda, unes formes polítiques hereves de la Transició amb uns partits que han assumit la verticalitat, l'electoralisme, els resultats a curt termini; i per altra, uns partits i organitzacions que pensen que els partits d'esquerres han de ser coherents amb la seva pràctica i que, per tant, no hi ha altra possibilitat que l'horitzontalitat, la radicalitat democràtica, la transformació i el projecte a més llarg termini. Aquesta divisió també l'hem pogut veure, per exemple, en el context de la lluita dels docents, entre els sindicats clàssics i l'Assemblea de Docents, entre el paternalisme o l'intent de tutelatge, i l'empoderament i l'autoorganització.

Als integrants d'aquesta nova coalició no els interessa fer una assemblea conjunta, on no hi hagi un repartiment de poder en funció de sigles, sinó que les decisions les prenguin les persones que formen part de l'assemblea, que és el que proposàvem nosaltres. Nosaltres pensam que si de veritat es vol sumar forces, cal fer unions de persones i no coalicions de sigles. No podem entendre aquesta forma d'actuar, perquè creim que la unitat de l'esquerra ha de servir per articular noves alternatives, no es tracta sols de derrotar el PP sinó de lluitar contra un sistema polític i social, dominat pels poders econòmics i financers que està deixant de banda al 95 per cent de la població. I tornar a un sistema vertical on les decisions les prenen els aparells dels partits en lloc de les bases populars no pot conduir més que a repetir velles errades i a perpetuar el sistema.

Per altra part, els membres de la coalició Junts Avançam ens van dir que no els havia agradat el to d'algunes de les crítiques que els havíem fet. Els vàrem explicar que simplement havíem volgut posar en valor, de cara als electors, aquells aspectes que pensam que ens diferencien d'ells, i que crítiques com la falta de transparència per no publicar el seu pacte són lògiques i dins la línia que sempre hem defensat i que també els partits que integren la pròpia coalició van defensar quan tots plegats demanàvem el pacte de govern de la coalició PP& Lliga.

A Alternativa no pretenem tenir cap veritat absoluta i evidentment ens podem equivocar però creim fermament que els temps de les coalicions electorals fetes al darrer moment en torn a un candidat popular, dels càlculs electorals i les actuacions en funció de costos i beneficis, ja han passat; la ciutadania va unes quantes passes per endavant. I que hi ha nous actors polítics i socials que no acceptam que la política sigui de la competència exclusiva de polítics que poden prendre decisions de dalt a baix. Perquè és l’hora del poble.

 

La unitat de l'esquerra (abril 2014)

El projecte unitari no ha estat possible 2 (octubre 2014)

El projecte unitari no ha estat possible i 3

Moviments abans de les eleccions (1 de febrer 2015

 
 
 
 (Segueix)

Ple ordinari de febrer 2015

Alternativa | 23 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Arriben les eleccions primaverals tornam a escoltar parlar de transparència, de participació... Els partits se'n tornen a recordar de comunicar-se amb els ciutadans per internet... Floreixen noves candidatures... Després arriba l'hivern de la legislatura i tot es marceix. Per a Alternativa no hi ha estacions diferents. Continuam fent el que hem fet tota la legislatura informar als ciutadans de forma completa dels acords del ple.

Demà dimarts sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial. Podeu assistir, escoltar-ho per Ràdio Pollença o seguir la votació al nostre perfil de facebookEn principi a Alternativa hem decidit ja no presentar cap moció, esperam poder executar les nostres propostes a la propera legislatura des del govern.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost de la Corporació, i plantilla, de l’exercici 2015.

Com ha passat des de que PP&PI tenen majoria no s'ha cercat cap tipus de consens amb els grups de l'oposició. Esperam que els ciutadans al mes de maig votin per altra forma de governar en la que tots podam participar de forma més activa.

A l'enllaç podeu consultar la documentació del pressupost. ///// Organismes autònoms

A l'enllaç podeu consultar la documentació de la plantilla.

Entre les inversions destaquen algunes partides noves com; Pèrgoles estacionament taxis i autobusos 60.000 euros o una partida per tenir la possiblitat de comprar l'Arxiu Bestard 5.000 euros.

Se segueixen assumint despeses que corresponderien a la Conselleria d'educació; Substitució panells metàl·lics escoles 14.000. Obres Pavimentació Pati Joan Mas 75.000

Per inciar el projecte de rehabilitació Capitol s'han pressuposta 60.000 euros.

Es torna a posar 3000 euros per a la col·locació de fonts que no es va fer al 2014.

A més a més:

Dotació Serveis Urb. Gommar 30.000

Climatitzacions i adequació Museu 5.000

Equipaments àrea esports 20.000

Mobiliari Festival 70.000

Mobiliari Casa Consistorial 12.000

Mobiliari urbà i Parcs infantils 40.000

Mobiliari.Casal Ca'n Llobera 20.000

Adquisició vehicle Policia 24.000

Expropiacions PGOU 100.000

Mòdul factura electrònica ABSIS 24.000

Terminal Pagament rebuts, taxes i tributs 40.000

Equips radiotelecomunicacions 12.000

Pista multifuncional Port 5.000

 

2.- Rectificació error material d’acord plenari, de data 29 de novembre de 1998, d’acceptació de terrenys destinat a vial públic (veure acord).

Un tema que ve d'un acord adoptat pel ple el 29 de novembre 1998, on s'acceptava  la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament del terreny destinat a vial en el PGOU local, concretament per a la prolongació del c/ Camila Pers en la seva confluència amb el c/ Cecilio Metelo, possibilitant d’aquesta manera que la parcel·la veïna fos edificada. Se li assignà al terreny objecte de cessió una superfície de 143m2 i ara s'ha pogut comprovar que la vertadera superfície del terreny objecte de cessió és de 107m2.

3.- Modificació de l’acord aprovació provisional del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença (veure acord)

Al ple d'octubre de 2014 el ple va aprovar inicialment el Catàleg aprovat amb els vots a favor de PP, PI i UMP abstenció del PSOE  i vot en contra de PSM, Esquerra i nostro.  Un catàleg de patrimoni mutilat sense l'antiga fàbrica Can Morató, sense Can Franc, sense l'Hotel Formentor... VERGONYÓS. De les 21 al·legacions que haviam presentat es van estimar 5, una altra parcialment.

Ara a un informe tècnic elaborat per l’arquitecte municipal,en Rafel Balaguer, s'indica que immobles situats en la primera línia del Port de Pollença i inclosos en el Catàleg al limitar-se el seu aprofitament, com a conseqüència de la protecció assignada a dits immobles, poden donar lloc a indeminitzacions i que cal estudiar i ponderar la sostenibilitat econòmica de la seva inclusió en el Catàleg. Per altra banda s'eleva dins termini l’expedient complet a Patrimoni del Consell Insular de Mallorca per a la seva tramitació, garantint d’aquesta manera la protecció de la resta d’element del catàleg. I es consulta el tema de les indemnitzacions en referència als immobles indicats; Can Qués U-112, Can Morató U-114, Can Mena U-117, Ca l’Adroguer U-120, Can Tugores U-124

4.- Moció presentada pel grup del PSOE per a la gestió i regularització turística de les estades turístiques vacacionals excloses de la Llei 8/2012, de 19 de juliol. (veure moció)

Sobre aquest tema hem publicat un bon grapat d'articles al bloc: 

Tornem amb les vivendes vacacionals

Prohibit llogar

I torna la polèmica amb els lloguer turístic dels apartaments (II)

I torna la polèmica amb els lloguer turístic dels apartaments (I)

5.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns.

 Ferrán Aguiló

 

Local gratu´t

Alternativa | 22 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

 He vist que la caverna ha cedit un local públic a l'autoanomenada "Acadèmia de la llengua balear"; bé no sé si ho escriuen així, però tampoc no m'hi vull aficar.

Voldria fer dues observacions: la primera és sobre quins mèrits té aqueixa acadèmia per rebre aital benefici, pel que sembla no ha fet res de bo, de manera que també hom podria cedir un local a la, posem, Assemblea sahariana de granots per falta d'aigua, que com a mínim és simpàtica i aguda, tot i no existir.
La segona observació va de les normes ortogràfiques que s'han inventat: entre en Fabra, n'Alcover de la primera època i l'alfabet coreà, ergo sense cap lògica aparent, de manera que jo, com a filòleg de peu de marge, crec que seria més escaient  una normativa més simplificada, com la que podeu veure en els textos del dibuix adjunt, i que els recoman vivament, de manera que tots ells —són deu o dotze?— podrien escriure sense més de un 50% de faltes horrorogràfiques.
Salut a totes i a tots.

 

 

 

Organitzaciˇ del taller participatiu d'avui. FEIM POBLE!

Alternativa | 21 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquesta és l'organtizació del taller d'avui ,a les 18,00h al Centre Cultural de Pollença per fer, de manera participada, un diagnòstic col·lectiu de l'estat del municipi, per cercar propostes iper debatre quines línies prioritàries hauria de tenir un govern d'esquerra rupturista.
 
El futur està a les nostres mans volem que us organitzeu, que participeu i que faceu propostes en torn a Pollença  i formar part del canvi necessari que cal impulsar a les eleccions de mai. Els vells partits jeràrquics s'enfonsen i entre tots hem de contruir l'alternativa.  Pollença és el nostre entorn proper i ningú millor que nosaltres, els ciutadans, podem saber que falla i que s'ha de canviar i per això hem de possar mans.

Així que us esperam a tots avui 

ORGANITZACIÓ DEL TALLER PARTICIPATIU: FEIM POBLE!

Què farem?

-Diagnòstic: estat del municipi

-Propostes

-Prioritats de govern municipal d'esquerres

A l'arribar cal inscriure-se a un grup temàtic cada torn

PRIMER-

Dos torns. En cada torn, la gent es dividirà en 3 grups que corresponen a una àrea temàtica concreta en la què s'hauràn incrit en arribar.

1r torn: administració i participació ciutadana/ drets socials/ urbanisme i mobilitat

2n torn: medi ambient/ economia/ educació, cultura i esports

Cada grup té un dinamitzador. Els grups fan el seu diagnòstic de l'àrea.

-Posen de relleu les principals mancances o debilitats o omissions...- Les mancances que acordin les apunten a unes cartolines.

Per facilitar la deliberació:

-es mostra en un cartell quins àmbits concrets inclou l'àrea

-es dóna un full per apuntar-ho individualment, abans de fer la posada en comú.

SEGON

Plenària. S'exposen (penjant-les a la paret) les mancances de cada àrea i s'expliquen, si fa falta.

Torn de paraules: per fer més aportacions en les mancances d'altres àrees a les que no s'ha anat.

TERCER-

Individual. Es reparteixen uns fulls amb una graella perquè cadascú assigni puntuacions a les mancances segons gravetat/importància/urgència.

1-Molt greu 2-Greu 3-Poc greu

-Li donen una puntuació general a la gestió de l'àrea per part de l'Ajuntament- Entre 1 i 5. **

** PUNTUACIÓ DE L'ÀREA

1-L'estat de l'àrea està fatal. La seva gestió és un absolut desastre.

2-L'estat de l'àrea està malament. La seva gestió deixa molt que desitjar, s'hi ha de fer molta feina.

3-L'estat de l'àrea és regular. La seva gestió també ho és, hi ha prou feina a fer.

4-L'estat de l'àrea és prou bona. La seva gestió és acceptable, tot i que es podrien fer algunes coses.

5-L'estat de l'àrea és bona. La seva gestió també, no és necessari fer res, o en tot cas, només alguns petits detalls.

QUART-

Es fan grups: un per àrea temàtica, i cadascú va al que més l'interessa.

Aquests grups pensen propostes per superar les mancances o debilitats de la seva àrea. Les apunten en cartolines.

CINQUÈ

Plenària. Cada grup exposa (penjant-les) les seves propostes i les explica, si fa falta.

Torn obert darrera cada exposició, per aportacions externes.

SISÈ

Conclusions i clausura.

 Fent parts i quarts i sense catßleg de llocs de feina

Alternativa | 20 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 Aquest són part dels nostres precs i preguntes i respostes del darrer ple ordinari

Demanam una partida al pressupost d’ajuts econòmics pels estudiants universitaris similar a la que dona l'Ajuntament d'Alcúdia; per realitzar estudis de diplomatura, llicenciatura o estudis de grau a qualsevol universitat pública de l'Estat espanyol o dins la Unió Europea (UE).

El batle va parlar de problemes competencials...

La veritat que a aquest tema com a altres la comparativa amb el municipi d'Alcúdia és més que trist i demsotra que l'educació no ha estat mai una prioritat de l'Ajuntament. Mirau a la pàgina de l'Ajuntament d'Alcúdia beques i ajudes pels estudiants Farem aquesta proposta a l'aprovació dels pressuposts i la introduirem al nostre programa electoral.

 - Demanam la rectificació del Decret d'Alcaldia 1211 al que s'atorga una productivitat extraordinària per import de 2400 euros a una auxiliar administrativa de l'àrea d'Intervenció – Tresoreria. Ens sembla totalment increïble que el regidor d'hisenda i personal no fos capaç de reforçar l'àrea de Tresoreria durant els cinc mesos que va estar de baixa l'auxiliar indicada quan ens consta que hi ha personal a l'àrea d'Intervenció infrautilitzada i que després es pagui aquesta productivitat creant un evident i lògic malestar per part de la resta de personal de l'Ajuntament pel que és un evident cas de “parts i quarts”. El més greu és que se reitera aquesta situació ja que a aquesta mateixa auxiliar ja se li va pagar a la passada legislatura un complement específic que va ser denunciat i que va ser declarat nul pel Tribunal.

El regidor de personal, en David Alonso (PP): No li consta que hagi personal infrautilitzat. Esperaven una baixa més curta per part de l'auxiliar que quan  es va reincorporar va haver una feina extra. No és el mateix cas que  el complement específic.

Si el regidor no sap que hi ha personal infrautilitzat a l'àrea de la seva intervenció tal vegada hauria parlar i demanar més als treballadors de l'Ajuntament. Aquest decret per pagar una productivitat extraordinària per acumulació de feina després d'una baixa és una demostració de la mala gestió de l'Ajuntament i de que es segueixen fent parts i quarts.

Què passa amb la realització de relació de llocs de feina aprovada al ple de l'Ajuntament?

El regidor de personal, en David Alonso (PP): està finalitzada falta la negociació dels aspectes econòmics amb els funcionaris. El personal laboral està a meitat del procés de catalogació

Cal recordar que el regidor va justificar la seva dedicació exclusiva entre altres feines que no ha fet, per a la realització d'un catàleg de llocs de feina que tampoc ha fet.  A més la resposta del regidor resta en evidència quan  fa uns pocs dies vam rebre un document dels delegats de personal funcionari de l'Ajuntament,  signat per a la majoria (28 de 31) de funcionaris de secretaria, intervenció i serveis tècnics municipals en el qual comunicaven el rebuig total al document elaborat per una empresa privada de la Relació dels llocs de treball del personal funcionari. i del que parlarem altre dia amb més detall.

- Demanam la retirada del Decret d'Alcaldia 75 d'obligació del morrió a les platges. Una cosa és aconsellar als propietaris que duguin els sens animals amb morrió i una altra ben diferent obligar-les i multar-les. Amb mesures com aquesta es va en el camí que vol el criminal que ha matat als cans.

La regidora de medi ambient (Maria Buades PP) Discrepa; es podia aconsellar, l'objecte no és repressiu però els casos són greus i és una mesura preventiva i agradi o no ha d'haver una sanció.

Estam en total desacord amb la regidora no havia cap necessitat de sancionar, els propietaris dels cans són els primers interessats en no posar en perill els seus i era suficient amb posar cartells d'advertiment. 

╔s l'hora de la gent

Alternativa | 19 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

És fonamental democratitzar el funcionament de l’Ajuntament, i fer de Pollença un exemple en matèria de participació ciutadana.  Al mes de gener de 2013  vam presentar una moció, per millorar el reglament de  participació ciutadana (que és de 2001) que vam retirar per tal d'elaborar una proposta consensuada i, sobre el document inicial que vam proposar a, hem fet reunions i hem acceptat tota una sèrie d'esmenes. (Per més informació sobre el procés, podeu llegir un resum ). La darrera reunió la vam fer el mes de novembre i va assistir la regidora de participació ciutadana, na Teresa Ferré (PI), vam recollir noves propostes i idees i vam enviar el nou esborrany a la mateixa regidora per que el mires i acordar com el podiam portar al ple. Mesos després no hem obtingut cap resposta, ni proposta, una demostració més de l'interès real de PP i PI per la participació ciutadana. En aquest moment i amb les eleccions ja molt properes tota la feina feta en un nou reglament de participació ciutadana es converteix en part del nostre programa per a la legislatura 2015-19 i de la nostra idea de posar les bases de la transició del consistori a un organisme vertaderament democràtic i participatiu, i que impliqui totes les àrees de gestió i organismes dependents de l’Ajuntament. Al nostre projecte de reglament podeu veure molt d'idees per a democratitzar l'Ajuntament; obrir la porta a la intervenció de les entitats i la ciutadania en els plens municipals, la realització de pressupostos participatius, la millora de la comunicació i informació de l'Ajuntament, la realització de consultes ciutadanes...

Volem que els ciutadans irrompin a l'Ajuntament amb un projecte de ruptura democràtica. El que s'ha fet totes aquestes legislatures passades per tots els partits que han governat ja el coneixem. Ara és l’hora del canvi de model, de començar a construir alternatives que ja existeixen a altres municipis. d'autodeterminar-nos perquè és l’hora de la gent.

Apostam per les formes de fer política radicalment democràtiques i ètiques, perquè Alternativa és una esmena general a la gestió que s'ha fet a passades legislatures, una esmena al clientelisme, a les paraules buides i a l'oblit dels ciutadans fins que arriba el moment de votar. Apostam obertament per la repolitització, perquè torni la política entesa com acció col·lectiva per millorar les condicions de vida i treball de la gent.

Les unitats plurals, es forgen al carrer i en la realitat, no pas en els despatxos. Al carrer, des de baix i amb tots els sectors socials  en lluita, amb cultura política alternativa i solidària. No tenim cap vareta màgica, confiam en la capacitat de la gent de construir alternatives, amb l’esforç col·lectiu, des del carrer.

Per tot això t'esperam dissabteUs recomanam el següent vídeo den Quim Arrufat sobre les eleccions municipals

Cal un projecte mÚs rigorˇs, participatiu i ajustat

Alternativa | 18 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) hem registrat al·legacions demanant que no s’executi el projecte de primera línia del Port de Pollença presentat inicialment i que es faci un projecte que respecti el PGOU de 1990, amb un procés de participació ciutadana i amb un cost ajustat als canvis realitzats i resultats esperats.


A Alternativa per Pollença estam en desacord amb la forma en que PP&Pi i UMP han realitzat el projecte de reforma de la primera línia del Port de Pollença.

El projecte presentat no es tracta de la peatonització que s’havia previst al PGOU de 1990 per recuperar aquest indret, com a un passeig ran de mar. La segona i excessiva fase de circumval·lació es va fer per una peatonització, no per aquest projecte que ni tan sols es pot denominar semipeatonització ja que no elimina en cap lloc la circulació de la primera línia.

A més, consideram que aquest projecte hagués exigit un major procés de participació i decisió ciutadana. L'equip de govern només va fer una reunió amb els veïns i una reunió amb els grups de l'oposició, el juliol del 2013, per parlar més que del projecte, de l'estudi de mobilitat que sustentava el mateix. Després es va qüestionar aquest estudi per part d’UMP i l’equip de govern no va declarar clarament que una vegada fetes les obres es farà el que demana l'estudi: la ruptura dels sentits de circulació per afavorir la reducció del nombre de vehicles circulant en primera línia, a més de reduir la velocitat mitjana. Si no es compleix el pla de mobilitat consideram que la reforma perd sentit i que, per exemple, si s’estableix una circulació continuada no serà possible la circulació pacífica per garantir la seguretat de vianants i del ciclistes per un carril bici que només es delimita amb elements metàl·lics ancorats al paviment amb distintiu de bicicletes.

Per tot això hem presentat al·legacions perque no s’aprovi ni s’executi aquest projecte de reforma de la primera línia del Port de Pollença, per quan no s’ha realitzat amb un mínim de participació ciutadana, és contrari a l’ordenament urbanístic vigent, no està clar que es faci el pla de mobilitat, que teòricament fonamentava el pla de reforma, i el seu excessiu cost donat que simplement serà una reforma de la primera línia. El que hem demanat és que es faci un projecte que respecti el PGOU de 1990, amb un procés de participació ciutadana i amb un cost ajustat als canvis realitzats i resultats esperats.

 

 

 

 

 (Segueix)

Hi ha altres formes de fer polÝtica. Dissabte FEIM POBLE!

Alternativa | 17 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Hi ha que encara no tenen candidat, nosaltres ja feim feina en millorar el nostre pla de gestió municipal. Feim política, no som polítics professionals, ni vivim de la política però ens agrada fer les coses seriosament, sense improvisacions electoralistes, de forma oberta, participativa i transparent. Hi ha altres formes de fer política però vos heu d'implicar.

 

No volem només els vostres vots volem que us organitzeu, que participeu i que faceu propostes en torn a Pollença  i formar part del canvi necessari que cal impulsar a les eleccions de mai. Els vells partits jeràrquics s'enfonsen però l'alternativa no es pot construir des de ca nostra, a la barra del bar, davant la tele... Pollença és el nostre entorn proper i ningú millor que nosaltres, els ciutadans, podem saber que falla i que s'ha de canviar i per això hem de possar mans.

Així que us esperam a tots dissabte 21 de febrer a les 18,00h al Centre Cultural de Pollença per fer, de manera participada, un diagnòstic col·lectiu de l'estat del municipi, per cercar propostes i per debatre quines línies prioritàries hauria de tenir un govern d'esquerra rupturista.

Reserva el dia! No hi pots faltar!

 

 

Pla Municipal de Residus.

Alternativa | 16 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Fa uns dies la nostra candidata, na Marina Llobera i la nostra coordinadora de medi ambient , na Tonina Amer van participar a una reunió per presentar el Pla de residus de Pollença a partir de la diagnosi que es va fer amb la participació de la gent a la reunió del passat 18 de desembre. Podeu consultar en versió completa a la web municipal: http://www.ajpollenca.net/wms/ofo/imgdb/archivo_doc287148.pdf
Aquesta diagnosi es traslladarà al comerços, empreses, hotels, ciutadans i associancions a part dels polítics i tècnics.
Actualment ens movem damumt el 15% de reciclatge i al 2020 la directiva marc ens obliga a arribar a un mínim del 50%, per això cal fer un pla especific que s'hauria de començar a aplicar el 2016 per ser efectiu i arribar al percentatge desitjat.
El pla es fonamenta en sis eixos i aquests són els aspectes més destacats:


- COMUNICACIÓ: es tracta d'elaborar un apartat a la web que reculli tota la informació sobre gestió de residus i sobretot dirigir els majors esforços a fomentar el reciclatge de les vivendes turístiques vacacionals. A aquest tema hi va haver un poc de polèmica perque es preten que les dones de netetja siguin les que gestionin la separació de residus.
També es va comentar la possibilitat de donar la informació quan es fa un empadronament o amb les factures d'emser.


- DEIXELLARIA: A la nova deixellaria es limitará l'entrada de rebuig i s'habilitaria un espai pel compostatge municipal. Aquest fet suposaria la possibilitat de recollir la fracció d'orgànica a gran escala pel poble i pels generadors singulars.


- LOGÍSTICA: en aquest cas l'apunt més important i ambiciós es que es faria la recollida selectiva porta a porta a tot el poble i perque fos realment funcional s'eliminarien tots els contenidors de Pollença ( rústic i urbà ) creant tres àrees d'aportació vigilades per tal de suplir la retirada dels contenidors de rústic. Se redistribuirien les càrregues de feina del personal en funció dels nou serveis implantats.


- NORMATIVA: es proposa regular la publicitat dinàmica, es a dir, pagar per repartir panflets. Elaborar una nova ordenança i fomentar ( probablament amb descomptes ) el compostatge casolà i la reutilització a la deixellaria.


- POBLACIÓ: s'eleborarà material informatiu en diversos idiomes i se fomentarà la participació ciutadana.


- TAXA:  es va parlar de penalitzar a qui no recicla i bonificar a qui ho fa, paga qui contamina.

En principi no hi ha moltes inversions a fer a part de les pressupostades, per tant no s'hauria de modificar el pressupost i s'hauria d' implantar a Pollença perque el Port per les seves carecterístiques necessita un altre tractament.

Us esperam a tots dissabte 21 de febrer a les 18,00h al Centre Cultural de Pollença per fer, de manera participada, un diagnòstic col·lectiu de l'estat del municipi, per cercar propostes i per debatre quines línies prioritàries hauria de tenir un govern d'esquerra rupturista.

Reserva el dia! No hi pots faltar!


 

Mascota de passiˇ

Alternativa | 15 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

  Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail 

Ja ho diuen que amb els c… d’un poden penjar l’altre, ara la caverna de la Sala vol superar aquella bajanada de la pastanaga de n’Aguiló, com a símbol de Ciutat amb una rata-pinyada amb cara de porc. Com és habitual l’elecció d’aital símbol o mascota s’ha fet a dit; però, per si de cas la tria es fes democràticament us present la meva proposta: en Vampi, la rata pinyada barrada, ben afectada de sang.

 

Segueix el desprop˛sit de PP&PI a la pescateria

Alternativa | 14 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Continua el despropòsit de l'actuació de l'equip de govern del PP i PI pel que fa a l’antiga  Pescateria de Pollença. L'informe presentat pel Jurat és incomplet i clarament millorable i se segueix sense tenir en compte la participació ciutadana aprovada al ple.

 Al mes de novembre l'equip de govern del PP i Pi van fer un pseudo-procés de participació ciutadana (exposant els projectes i posant unes urnes) incomplint l’acord del ple de l’Ajuntament de maig 2014 que incloïa la realització de tallers participatius i el tenir una informació detallada sobre l’espai, el decidir per consens el seu ús entre els agents implicats,etc... Ara s'ha confirmat que aquell procés va ser pur teatre per dona l'aparença de participació ciutadana per part de dos partits que no creen en la mateixa. Fa uns dies es va reunir la taula de contractació per obrir els sobres de les propostes econòmiques del concurs d'idees pel projecte de la pescateria (veure acta) i s'ens va presentar l'informe del jurat, presidit per l'arquitecte en Rafel Balaguer,que s'havia realitzat al mes de setembre o sigui abans que el pseudo-procés de participació. A la taula de contractació no es va presentar cap resultat ni valoració de l'opinió expressada pels ciutadans al mes de novembre

Igualment ens sembla un despropòsit que l'informe del Jurat, que és un 80% de la valoració del concurs, és limiti a un full amb les puntuacions dels projectes sense donar cap explicació de com han arribat a donar les puntuacions que apareixen a l'informe. A més a més el Jurat indica que un 40% de les propostes (4 de les nou propostes presentades) s'han excedit en els 6 metres de profunditat edificable a les Illetes (Pla Especial Centre Històric) però que prèvia consulta jurídica a Secretaria també s'han valorat, i que si guanyés alguna d'aquestes propostes s'hauria d'adaptar a la profunditat edificable de 6 metres.

Per tot l'anterior a la mesa de contractació vam demanar informació complementària sobre el presentat pel jurat; caldria un informe explicant com el jurat ha arribat a les puntuacions finals dels projectes i un informe confirmant que no s'han d'excloure de la valoració les propostes que incompleixen el Pla Especial Centre Històric. De totes formes consideramot el procés en torn a la pescateria ha estat un despropòsit i a Alternativa per Pollença (A) consideram que cal iniciar el concurs d'idees des del principi partint del procés de participació ciutadana que va aprovar el ple de l'Ajuntament .

Els dos  projectes més valorats pel Jurat amb estat Macellum (4,70 punts i Conclós (4,54 punts) (al nostre perfil de facebook teniu més fotografies dels projectes)

MACELLUM

 

CONCLÓS

 

Tens propostes per a Pollenša?

Alternativa | 13 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Quantes vegades ens hem queixat perquè les coses no es fan com nosaltres voldríem o com creim que seria millor? Sentim amb molta freqüència frases com «tot està fatal», «és que no sé on arribarem...», «s'hauria de fer qualque cosa»...?

El perill que correm, però, és que aquestes queixes a més d'incomptables, també siguin inútils. I ho són si es queden a l'àmbit d'allò privat. Mentre únicament ens queixem a ca nostra, a la barra del bar, davant la tele, tot continuarà exactament igual. Ens hem de queixar (clar que sí) però també ens hem d'organitzar.

Organitzar-se no vol dir exclusivament militar en un partit polític. Hi ha altres formes d'organitzacions que poden ser fins i tot més eficaces si es pretén canviar alguna cosa: plataformes, associacions, assemblees... Però en qualsevol cas, vol dir participar.

Des d'Alternativa per Pollença sempre hem cridat a la participació de tots aquells que se senten còmodes amb un posicionament rupturista i d'esquerra, però sabem que la militància activa no és fàcil, i sempre n'hi ha que no es volen o poden comprometre pel motiu que sigui: per no tenir temps, per la feina o la situació familiar, pels dubtes, alguns (malauradament) per por a mostrar-se públicament d'esquerra...

Però, així i tot, també ha de ser i pot ser possible una participació més esporàdica: assistir a alguna assemblea, a alguna xerrada o acte reivindicatiu. O l'ocasió com la de dissabte dia 21 de febrer: el taller participatiu FEIM POBLE.

Des d'Alternativa hem volgut organitzar aquesta activitat per poder canalitzar les propostes que sorgeixen des de la base i fer-ho en un format diferent al de l'assemblea oberta per animar a participar a aquella gent que no ho fa habitualment, pel motiu que sigui, però que té molt a dir i que té ganes d'incidir en la política i en la transformació d'aquest vell món en runes.

Així que us esperam a tots dissabte 21 de febrer a les 18,00h al Centre Cultural de Pollença per fer, de manera participada, un diagnòstic col·lectiu de l'estat del municipi, per cercar propostes i per debatre quines línies prioritàries hauria de tenir un govern d'esquerra rupturista.

Reserva el dia! No hi pots faltar!

 

 

Champanya erectoral

Alternativa | 12 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

  Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail 

Ja sabem prou bé que la champanya erectoral dura quatre anys, tanmateix ara hem entrat en la fase accelerada —la que hi ha abans de la fase orgàsmica— que és allà quan els polítics, sobretot els i les cavernícoles fan l'ullastre esbrancat i juguen a futbol amb una pilota quadrada per fer-nos creure que la Mare de Déu nom Joana. De manera que  he trobat just i necessari  referenciar-la amb un dels meus burots que esper que us vengui de gust, per alló de que ensenya més una imatge que mil paraulotes.

Salut
 
PS Per qui no sàpiga que és fer l'ullastre esbrancat, ho pot aprendre amb el dibuix petit monocrom. Ah! i el fort del Francés és entre Cabrera i Formentera.
 
 
 
 
 
 

Reforma primera lÝnia del Port de Pollenša. 2

Alternativa | 11 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Continuam l'article d'ahir parlant de la Fase B del projecte de refomra de la primera línia del Port de Pollença.


Fase B.


Tal com s’ha esmentat a l’inici de la memòria amb la situació de l’actual carretera Ma 2200-A entre els pk 58,670 i 59,300, tot el tràfic motoritzat que connecta el Port d’Alcúdia amb el Port de Pollença passa per aquest tram de carretera creant una situació de perill pels vianants i al mateix temps, es converteix amb un element distorsionador de la tranquil·litat d’aquest indret tan significatiu del Port de Pollença. La 2ª fase de la via de circumval·lació ha creat el marc idoni per actuar de forma radical i desviar definitivament aquest tràfic distorsionador, per l’esmentada segona fase de la via de circumval·lació, tal com preveia el PGOU de 1990.
La segona fase de circumval·lació (totalment excessiva) es va fer per una peatonització no per aquest projecte que només és una reforma i no elimina la circulació de la primera línia.


Els tres aspectes que afecten a la intervenció en aquest tram es citen a continuació:


- El tràfic rodat que ve d’Alcúdia, arribant a la rodona de Ca’n Cullerassa es desvia cap a la via de circumval·lació, establint dues senyals visibles de prohibició de circulació pel vial marítim.
- Des de la via de circumval·lació i bàsicament circumscrit a les rodones existents es preveuen 4 eixos de penetració cap al mar de doble sentit de circulació, que donaran accés en els residents de la zona, usuaris del comerç i de la platja. Els 4 eixos es corresponen als carrers de Guillem Colom, c/ Cirerer, c/ Corb Marí i Bot i c/ Xarxes, tot d'acord amb el projecte de mobilitat


El carrer Bot recuperarà la secció idònia per la doble circulació amb l'ampliació de 2 mts, prevista a l'ordenació de la Unitat d'Execució de l'Hotel Pollença Park.
Fa molt de temps que el Pollença Park havia d'haver realitzat aquesta Unitat d'Execució i millorar el carrer Bot, un carrer transitat pel que accedeixen nombrosos turistes a la platja. No sembla una bona idea que pugui ser de doble sentit.

Amb el Departament de Carreteres del Consell Insular s’haurà de gestionar una petita obra per tal de que el c/ Xarxes entronqui directament a la rodona existent. El quint eix de penetració, ja no afecta a la via de circumval·lació sinó, que es produeix des del c/ Joan XXIII i a traves del c/ Temple Fielding. D’aquesta forma es completa la xarxa de penetracions cap a la zona costanera. Els trams es farien des de les penetracions indicades establint un sòl sentit de circulació, per tal de que mai es pogués reproduir una circulació continua pel vial marítim, que desvirtués la intervenció. Aquest aspecte clau del pla de mobilitat va ser posat en dubte per Unió Mollera Pollencina i PP&PI van deixar el tema a l'aire. UMP  va plantejar que s'ha d'establir una circulació continuada per la primera línia el que significaria encara desvirtuar més un projecte que inicialment hauria ser peatontizació i que acabaria deixant la primera línia en una situació similar a l'actual en el que es refereix a perillositat pel trànsit peatonal.

- El tercer aspecte de la proposta, afecta a la remodelació de les seccions noves, de la via marítima, antiga carretera Ma-2200-A. La secció tipus, mantenen l’actual voravia més pròxima al mar amb una amplada existent de 4,5 mts, amb un vial annex de 5 mts d’amplada que serveix d’assistència a un aparcament en bateria de cotxes de 5 mts de profunditat, que es veuria interromput seqüèncialment per parterres de 2,5 x 5 mts destinats a un arbre marítim i jardineria. L’altre interrupció seqüencial, seria un eixamplament de 5 mts de la voravia, per la instal·lació de terrasses, el comerç de bar i restauració anul·lant part dels aparcaments en bateria que es complementarien amb estructures de pilars rodons d’acer inoxidable, en un futur per donar suport a estructures fixes de lones acríliques tensades. D’aquesta forma es crearien petits oasis d’ombra, que afavoririen l’ambientació de tot el passeig.

Quedaria una secció tipus de 5,5 mts que es destinaria a eixamplar l’actual voravia, on es situarien les noves faroles, constituint un segon itinerari peatonal mes allunyat de la mar i tangencial a les edificacions de 1ª línea. Aquesta ordenació permetrà 2 itineraris peatonals, un de 4,5 mts d’amplada amb seqüència de faroles i arbres i el segon a l’altra banda de l’aparcament en bateria de 3,5 a 5,5 mts d’ampla variable amb seqüència de palmeres washingtonianes per evitar l’obstrucció de vistes del comerç i l’ús residencial.

El tràfic rodat que es generaria no seria mai seqüencial i estaria restringit als residents i usuaris de la platja.

El carril bici que ve des d’Alcúdia es desviarà a l’alçada del c/ Guillem Colom de Llenaira, i s’enllaçarà amb el de la 2ª fase de la via de circumval·lació, mantenint un petit tràfic de bicicletes d’infants pel vial de servei previst entre aquest punt i la rodona del final del c/ Joan XXIII, ja que disposarà d’una circulació pacífica compatible i que es delimitarà amb una amplada de 2 metres amb elements metàl·lics ancorats al paviment amb distintiu de bicicletes.(veure fotografia). No ens agrada aquesta idea de no fer un carril bici de bons i de veres però és que si finalment es fa el que demana UMP i s'estableix una circulació continuada no hi haurà la circulació pacífica de la que parla el projecte i els ciclistes correran perill amb aquesta delimitació només amb elements ancorats.

L’actual vorada de la voravia més pròxima a la platja està en molt mal estat i es preveu la seva demolició completa i el paviment actual de rajola presenta molts punts de rotura, per la qual cosa es demoleix integrament, anivellant la base de la solera. L’actual enrajolat de la voravia, situada enfront de la façana dels edificis residencials i hotelers, està constituïda per un mosaic de diferents tipus de paviments, per la qual cosa es preveu la seva demolició integra i dotació d’una base granular i nova solera a les zones on es produeix l’eixamplament de la voravia. El nou paviment de les dues voravies es realitza amb formigó estampat amb juntes de dilatació seqüencials grafiades en els plànols.

Aquest és el tipus de carril bici previst.

 

Reforma primera lÝnia del Port de Pollenša. 1

Alternativa | 10 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

L'equip de govern PP&PI i els seus socis UMP tenia molta pressa per fer-se una fotografia inaugurant les obres de la primera línia del Port de Pollença; començat les obres en gener i fent només una part de projecte. Aquestes presses expliquen que es volguessin estalviar el tràmit obligatori de l'exposició pública el qual ens permet a partits i  ciutadans fer-hi al·legacions.  I és que una de les moltes coses que uneix al batle, en Tomeu Cifre (PP)  i a  la seva mà dreta, en Martí Roca (PI), és la queixa constant de les lleis de contractacion públiques que els obliguen a "coses tan absudes", per ells, com aquesta exposició pública d'un projecte vital pel Port de Pollença. Un projecte que hagués exigit un procés de participació i decisió ciutadana i no només aquesta exposició pública que no volien fer. Mentre Unió Mollera Pollencina sembla que considerava que amb les enqüestes que van fer als comerciants de primera línia ja era més que suficient per parlar de participació. I és que si una cosa tenen en comú el PP i les seves dues marques blanques a Pollença (PI i UMP) és que no creuen res en la participació ciutadana.

Teniu fins el 16 de febrer per presentar al·legacions al projecte de reforma de la primera línia del Port de Pollença.

 A l'enllaç teniu el projecte

El darrer que havien dit PP-PI-UMP és que les obres de primera línia del Port de Pollença començarien abans de gener (quan el previst era començar per novembre) i que s'aturaran en març per continuar després en novembre del 2016.  Finalment com haviam demanat i com dictava el sentit comú les obres de reforma de la primera línia del Port de Pollença no s'iniciaran abans d'aquesta temporada com haviam platejat PP&PI i UMP.  També hem de dir que el retard  aquestes reformes ha perjudicat a negocis (a l'hora de negociar lloguers) que vam creure les promeses d'aquells partits de que les obres es farien abans de la temporada 2015.

- Preocupant retard.

El vigent PGOU de Pollença de novembre de 1990 estableix que l’actual carretera de 1ª línia del mar, que ve des d’Alcúdia fins a la rodona del final del c/ Joan XXIII, s’havia de peatonalitzar, per tal de recuperar aquest indret, com a un passeig ran de mar, de circulació tranquil·la i sosegada. A la passada legislatura com recordareu es va fer un nyap de prova per restringir el tràfic rodat d’aquesta via.

- L'Alternativa a l'experiment.

Respecte al projecte actual l'equip de govern només va fer una reunió amb els grups de l'oposició el juliol del 2013 per parlar més que del projecte de l'estudi de mobilitat que sustentava el mateix (una de les nostres peticions a la passada legislatura).

-L'estudi de mobilitat de la semipeatonització.

Després Unió Mollera Pollencina va qüestionar aquest estudi i no resta gens clar que una vegada fetes les obres es faci el que demana l'estudi: la ruptura en els sentits de circulació per afavorir  la reducció del nombre de vehicles circulant en primera línia, a més de reduir la velocitat mitjana.

A continuació un resum del projecte amb algunes anotacions i consideracions nostres.

El projecte que es troba en exposició encara que és una sola intervenció global, es divideix a nivell descriptiu amb dues fases, denominades A i B.


Fase A.


Aquesta primera fase afectaria a la reorganització de la Ma 2200-A, en el tram compres entre la rotonda situada al final del c/ Joan XXIII i el c/ Elcano, que es desenvolupa. Bàsicament tracta de remodelar aquest tram, mantinent una secció viària de doble sentit i 7 mts d’amplada, paral·lela a la vorada i passeig actual que tanca l’ordenació d’aparcaments de Ports mantinent inalterada aquesta, i suprimint l’aparcament en cordó situat enfront a la façana d’establiments comercials de l’altre costat del vial. La supressió de l’aparcament en cordó, permetria un  augment de l’amplada de la voravia, de 3,5 a 5,5 mts d’amplada. Aquesta intervenció, requeriria una nova alineació, amb elements prefabricats de formigó, de l’encintat de la voravia, el repicat iretirada de l’actual paviment de rajoles i el nou paviment amb formigó estampat per donar unitat formal a tot el recorregut del passeig. L’actuació es completaria amb la retirada de les actuals faroles i la seva substitució per faroles unificades formalment a
tot el passeig d’altària entre 3,5 i 4,00 mts. A cinc punts significatius es proposa la sembra de palmeres washingtonianes
(no ens sembla que amb les plagues que tenim i amb les característiques de les mateixes siguin els arbres més apropiats) i una parada de l’autobus i de càrrega i descàrrega. La intervenció global de la fase A tendria el complement de la creació d’una ordenança per tal d’unificar el tractament formal de façanes de planta baixa, tendals i rètols d’activitat.

 

Com podeu veure a aquesta fase A bàsicament es suprimeixen aparcaments i s'amplien voravies, teòricament  per millorar el trànsit peatonal... Però l'experiència ens diu que si no s'evita aquest espai guanyat als cotxes serà ocupat per terrasses i que la millora del trànsit peatonal pot ser mínima.

 

L'ordenança per unificar façanes, tendals i rètols ens sembla molt necessària i que s'hauria d'haver fet abans i de forma indepenent al projecte de reforma. 

 

El nyap de la passada legislatura (fotografia) era insuperable però el projecte actual també ha patit les presses electoralistes i adoleix d'una insuficient participació ciutadana i falta de seguretat en referència al pla de mobilitat que s'aplicará. 

 

 

 

Amb el petit Nicolßs grÓcies als poderosos de Formentor

Alternativa | 09 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

El dijous la premsa va informar de que les fotografies que havien cercat i s'havien fet na Antonia Mas, la presidenta del Partit Popular de Pollença i en  Jaume Martorell, el secretari de les noves Generacions de Pollença amb el petit Nicolás no tindrien cap conseqüència.

- Una presidenta del PP de copas con el pequeño Nicolás

- La presidenta del PP de Pollença se lo pasa bomba con el pequeño Nicolás .

- El pequeño Nicolás sigue rompiendo corazones en el Partido Popular

- Otro selfie maldito del pequeño Nicolás. Una presidenta del PP y "su fiesta" con el pequeño Nicolás

 


 

Mentre el Partit Popular intenta desmarcar-se de la seva llista interminable de casos de corrupció en les que està involucrat de Madrid a Mallorca (per menys es va dissoldre Unió Mallorquina), la presidenta i el secretari de Noves Generacions de Pollença no van tenir millor ocurrència que cercar i aconseguir una fotografia amb el  petit Nicolás. I quins són els mèrits del petit Nicolás? Un personatge propi de la novel·la picaresca que  ha deixat al descobert el funcionament del Partit Popular i que va ser detingut a l'octubre de 2014 acusat de falsedat, estafa i usurpació d'identitat. Presumptament, va estafar a desenes de persones, a les quals prometia suculents negocis gràcies als seus suposats contactes en els escalafons més alts del Partit Popular.  

No contenta amb fer-se les fotografies  una vegada  publicades, la presidenta del Partit Popular no va renegar del que havia fet ; "Yo puedo hacerme una foto con quien quiera. Forma parte de mi intimidad. De todas maneras, todo el mundo se hace fotos con Nicolás, aunque luego lo nieguen. Me hace gracia como a la mayoría de los españoles y no me arrepiento de aparecer junto a él" Visca els valors de la presidenta que viatja a una convenció nacional del PP  en representació del Pollença  i que li sembla totalment normal això. Un altre tema preocupant és que a la notícia també es deia que la presidenta dels populars de Pollença no figurava en la llista inicial de convidats a la convenció nacional del Partit Popular i que va cridar directament al carrer Gènova i va esmentar, a persones poderoses amb residència a la zona de Formentor per aconseguir la seva acreditació. Amb aquesta informació és lògic que na Antònia Mas consideri totalment normal fer-se fotografies amb el petit Nicolás ja que feia aquests sinó ser un tramitar favors.

 


 

Teòricament va haver una "bronca" al Partit Popular de Pollença encara que el batle es va rentar les mans i va tirar pilotes fora dient que no tenia autoritat  i que  els qui han de posar ordre eren els càrrecs del Partit Popular de Mallorca  per evitar aquestes "situacions esperpèntiques". Però des de Palma no han volgut fer res i el Partit Popular de Pollença i el batle han  callat i acatat igual que van fer amb el TIL. Ja ens direu si el batle i candidat del PP no comanda res al seu partit com el fa a Pollença.

«Bronca» en la junta del PP de Pollença por el posado de Antònia Mas con el ’pequeño Nicolás’

«Cuando esta chica se va de marcha no va representando al PP»

Ara bé si la presidenta del Partit Popular no vol dimitir, tenint en compte l'ética del PPP no ens estranya,  hauria d'explicar quins contactes té amb als "poderosos de Formentor" i a canvi de què els pot usar com valedors davant de Gènova. Unes explicacions que també havia de donar el batle en comptes de tirar pilotes fora donades les seves responsabilitats i més tenint damunt la taula la signatura que va fer de la llicència de la il·legal Villa Cortina.  

 

Tomeu Cifre, Bauzà, la presidenta i darrera la mare del president de les Noves Generacions

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb