URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

BICs, Gola...

Alternativa | 08 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Encara teniam precs, preguntes i respostes del ple de novembre que no haviam publicat, perdonau el retard, les del darrer ple les publicarem aquesta setamana que ve.

Podrien equipar a la ràdio municipal amb un sistema propi d'emmagatzematge digital de continguts, coneguts universalment com "podcast", per no haver de dependre de comptes gratüits que normalment es bloquegen després d'un ús elevat.

Contesta el regidor de noves tecnologies, en David Alonso (PP), ara no tenen un sistema gratuït i el servei s'ha bloquejat per una sanció per un excés d'accessos qu no es poden controlar.

Doncs dona la impressió que el servei no és molt bo

- En referència al la Fortalesa i al Castell del rei s'ha fet des de l'Ajuntament qualque gestió per fer complir l'article 34 de la llei de patrimoni que regula que els Bens d'Interés Cultural s'han d epoder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats? Pensen fer alguna gestió abans de que finalitzi la legislatura en aquest sentit?

Contesta el batle; no han fet res i poden demanar però no és una obligacio de l'Ajuntament.

Res de nou, el patrimoni públic no és una prioritat pel PP i menys si s'han d'enfrontar als poderosos.

- Fa un any exactament a aquest ple la regidora de medi ambient va dir s'estava fent un nou plec de condicions per la contractació del tècnic de medi ambient. per què no ha sortit aquest plec de condicions? Pensa fer alguna cosa la regidor per solucionar aquesta situació irregular abans de finalitzar la legislatura.

Contesta la regidora de medi ambient, na Maria Buades (PP); és cert està fet des de finals d'anys i està entregat al serveis municipals, però aquests estàs molt saturat i està a la coa.

Els calaixos estan plens de temes que a l'équip de govern no els ha interessat tirar endavant, la resta són excuses. Des de l'ordenança d'ocupació de la via públcia a aquesta contractació passant per l'informe de l'auditoria

Per què el regidor de serveis socials no ha tornat a convocar la comissió anticrisi des de fa més d'un any?

Contesta el regidor de Serveis Socials, en Miquel Llobeta (PP); no hi ha grans problemes i la darrera reunió va haver poca participació.

És clar que a Pollença hi ha molt de gent que l'està passant mal però també és clar que el Partit Popular mai ha creigut ni en el Serveis Socials (prefereixen la caritat) ni en la participació ciutadana.

- Es tornarà a obrir el Centre de Turisme Ornitològic abans de que finalitzi la legislatura? S'ha fet alguna gestió en aquest sentit els darrers mesos? Es pensa fer alguna gestió amb el Govern per recuperar la restauració forestal de la zona de la Gola?

Contesta la regidora de medi ambient, na Maria Buades (PP); L'han reclamat activament. L'Ajuntament ja fa coses i està predisposat a fer més i conveniar amb la Conselleria de Medi Ambient. En referència a la restauració forestal no s'ha fet res. Intervé el batle; li van dir que va ser una dispusta entre UM que volia dedicar una part a aparcament, que és el que defensa el batle i després el PSM va decidir plantar això aviat però sense fer-se càrrec. Intervé Tomeu del PSM que va comentar la despesa per exemple excessiva de la gerència d'UM o com el mur de 6000 euros. La restauració es va fer aquesta legislatura i estava previst en el pla director de la Gola.

Una de les nostres prioritats a la propera legislatura és conseguir reobrir l´únic Centre de Turisme Ornitològic que havia a Mallorca i que ha tancat el PP i recuprera la restauració forestal de la zona.

-Fa unes setmanes vam comprovar els efectes de la utilització d'herbicides al camí de Llenaire a un tram on o bé no havia herba o era més petita que el sembrat de la finca privada del costat que va patir l'esquitada. Ens pot dir el regidor responsable que està fent per reduir realment la utilització d'herbicides al municipi com va aprovar el ple? Es controla com, on i en quina quantitat utilitzen els herbicides les empreses contractades? Per què no es segueix l'exemple del Consell que ha decidit aquest mateix mes no esquitxar pus les carreteres més en casos puntualíssims?

Contesta el regidor de l'Àrea de Serveis, en Martí Roca (P.I); Els operaris estàn avissats que han d'anar alerta. Es fan dos tandes molt intenses, es fan reunions de feina i es controla. No tenen personal per desbrossar a mà i hi ha molt de gent que es queixa del contrari i durant l'estiu va ser un perill la sequera del costat de la carretera i el peril d'incendis.

És clar que el regidor de l'àrea de serveis mai ha creigut en la moció aprovada al ple, si volem un municipi sense herbicides cal un canvi de govern.

- En referència a Can Llobera. Quin sentit té instal·lar una televisió a l'ascensor amb un cost que ens han dit que pot oscil·lar en torn al 1.500 euros? S'han posat a fer feina ja en millorar la il·luminació de alguna de les sales de la biblioteca? Com es pensa vigilar les sales-museu? Quin personal es destinarà a l'edifici?

Contesta el batle; l'ascensor venia equiparat al plec de condicions. Il·luminació no es va mirar en detall perque no se tenia clara la distribució. Ara se millorara.

Poc a poc es millora Can Llobera però és clar que també fa falta més personal i que la llei imposada pel govern del PP impideix fer noves contractacions.

- En han fet arribar la informació de que el batle utilitza darrerament una moto que era al dipòsit del quarter policia local pendent de subhasta? És certa aquesta informació?

Contesta el batle; no, es va comprar una moto aquest estiu.

El batle es va enfadar per aquesta pregunta però una vegada vist com va emplear EMSER per arreglar el motor de la seva barca haviem de comprovar aquest anònim. No només vam demanar al ple sinó que vam parlar amb la policia i segon ens van dir tal vegada la confució ha vingut d'una moto que efectivament era al diposit i que després de fer els papers corresponents ha entrat al servei de la policia i ha estat un temps sense els distintius corresponents

- A la cantonada entre el carrer d'Alcúdia i Pius XI estan fent una obra que a l'igual que altres obres al municipi no té penjat el preceptiu cartell. Té llicència? Per què no es fa complir l'ordenança municipal i es pengen els corresponent cartells amb les dades del constructor, arquitecte i aparellador supervisors de les obres?

Contesta el batle; Una llicencia d'obra menor no té obligació de penjar cartell. Com van començar durant la temporada van demanar que no se tapes.

 Albercocs i cireres

 

Ciutat morta

Alternativa | 07 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 La projecció de Ciutat Morta a la televisió pública catalana ha posat el focus mediàtic sobre l'actuació de la policia i sistema judicial en el cas 4 -F, un suposat muntatge policial que va portar a tres persones a passar per la presó amb condemnes d'entre tres i quatre anys, presó preventiva inclosa, per uns fets que sempre van assegurar no haver comès, i que es van saldar amb el suïcidi d'una de les condemnades; na Patricia Heras.

 Aquest documental ens mostra una acció de desobediència amb un fort contingut simbòlic i un gran impacte mediàtic que va buscar, a través de la història de la Patricia, donar a conèixer l'altra cara de Barcelona, la ciutat morta. La veritat oficial va ser social i col·lectivament trencada.

Si encara no l'haveu vist aquest és un bon moment.

 

FEIM POBLE ! Taller participatiu

Alternativa | 06 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Cansat de queixar-te a la barra del bar? De lamentar-te davant la televisió?

Participa! Organitza't! És l'única manera de canviar les coses!

Alternativa per Pollença vos anima a participar al taller participatiu FEIM POBLE, que es realitzarà dissabte 21 de febrer a les 18,00h al Centre Cultural de Pollença. Farem un diagnòstic col·lectiu de l'estat del municipi, cercarem propostes i debatrem quines línies prioritàries hauria de tenir un govern d'esquerra rupturista.

Reserva't el dia! No hi pots faltar!

 

(Si podeu confirmar l'assistència ens serà de gran ajuda de cara a organitzar la reunió)

 

 

 

I recordau que demà dissabte a Santa Margalida xerrarem  de problemàtica municipal, participació ciutadana, pressupostos participatius... 

 

Clientelisme

Alternativa | 05 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple el PP&PI vam tenir que donar una vegada més, obligats per la llei, dació de comptes de tota una sèrie de pagaments irregulars als que no han complit la llei de contractació pública; falta de publicitat, no sol·licitar ofertes a tres empreses...

Aquest és un resum d'alguns punts d'aquesta dacio de comptes que només s'ens facilita en paper i que nosaltres consideram que s'hauria de penjar a la pàgina web de l'Ajuntament: 

- 5.643,89 euros d'hores extres faltes de justificació, sense seguir els procediments legals i sense respectar el conveni col·lectiu del personal laboral. Destaca la reiteración del regidor de l'àrea de serveis, en Martí Roca, en fer cas omís dels reiterats informes de Secretaria i Intervenció i utilitzar i pagar al notificador per fer feines per serveis de clavegueram.

- Més de 200.000 euros en factures on no s'ha seguit cap tipus de procediment contractual administratiu, de Comunitats de Béns (que no poden contractar amb les administracións públiques), conveni amb PRODIS dels serveis de jardineria i conserjeria (no és legal i com ja vam dir al seu moment cal cercar altres fórmules de conveni amb PRODIS). Destaquen també la factura de 11.495 euros d'equips de so i grups musicals de la Patrona sense que s'acrediten les raons tècniques o artístiques per la qual el contracte només es podia encomenar al Grup Trui Mallorca S.L. Unes factures en les que l'assessors tècnic de la Ràdio municipal fa d'intermediari per adquirir productes directament amb l'empresa subministradores.

- La campanya de publicitat del Festival, 20.390,44 euros; un contracte que es repeteix any darrera any eludint els requisits de publicitat i/o relatius al procediment d'adjudicació.

- Les obres que eren competència la Conselleria d'Educació i ha pagat l'Ajuntament. Visca les autopistes de l'educació del PP i la submissió del Pi:

- 5.904,13 euros de reparació façana Joan Mas.

A més a més l'equip de govern hauria d'haver sol·licitat oferta a tres empreses capacitades en les tres factures següents, atenent a la proximitat en el temps (octubre-novembre), ubicació de les feines realitzades i concepte de desepeses:

- Reparación Costa Llobera; dues factures de 2.157,58 euros i 4.626,16 euros i reparacions del Joan Mas.

Més greu encara és el cas dels treballs extra de paviment de part del pati del CP Port de Pollença; 12.414,16 euros. El contracte de pavimentació parcial del pati s'havia adjudicat per 24.567 euros i ara es paga una factura extra que supera ampliament el 10% del preu d'adjuciació del contracte alterant les condicions essencials del contracte incomplint la llei. El que es va adjudicat per 24.567 euros ha costat 36.981,16 euros.

Altre tema reiterat és la denúncia del pagament a la Banda de Música de Pollença de 17.500 euros corresponents als mesos d'agost a desembre (3500 euros al mes). Una vegada més Interventor i Secretària reiteren la necessitat de fer un conveni entre l'Ajuntament i la Banda. Igualment s'han de regularitzar l'assistència tècnica de la ràdio, radio teatre, tallers, teatre...

 Mereix la pena escoltar a Ràdio Pollença les explicacions que va donar al ple el regidor de l'àrea de serveis, en Martí Roca , que ens va recordar massa al que es deia a la passada legislatura i al que ha dit el jutjat batle de Lloseta a la seva defensa; " la llei no està bé i jo faig el millor pel poble". Com li vam dir no es pot voler ser batle incomplint la llei i la llei de contractació pública l'agradi o no. El compliment de la Llei garanteix que les diferents feines i subministraments es contractin de manera transparent i amb les mateixes oportunitats per tots els empresaris i autònoms del poble, el que fan PP&PI és diu part i quarts i clientelisme.

 

 

 

 

Xerrada sobre municipalisme a Santa Margalida

Alternativa | 04 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 Els companys del cercle de Podem de Santa Margalida ens han convidat a participar aquest dissabte 7 de febrer, a l'Auditori de Santa Margalida,   a una xerrada sobre municipalisme amb Guillem Caldentey (Verds d'Artà), Antoni Reus (Independents de Santa Margalida) i Carlos Saura León de Podem Palma, a xerrar de problemàtica municipal, participació ciutadana, pressupostos participatius... 

 A agenda oberta, aquesta trobada no pretén ser un punt d'arribada, sinó un de partida, cap als grans temes que hem d'enfrontar els ciutadans en la nostra construcció quotidiana.

Organitza: Cercle Podem Santa Margalida.
Col·laboren: Cercle Podem Llubí.

 Continuam creant xarx. Per a nosaltres el municipalisme és l’únic àmbit polític que permet el control polític per part dels ciutadans. Sense perdre de vista que des d’una posició municipal es pot incidir en decisions fora del municipi que ens afectin. Dins el municipi l’ajuntament representa un òrgan de poder vertical encarregat dels assumptes del municipi i el nostra objectiu és  transformar-ho per a que es converteixi en un òrgan de decisió horitzontal i popular.


 

 

 

Una democracia de hombres buenos

Alternativa | 03 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

En esta campaña se ha puesto de moda un término hermano de la democracia, la participación ciudadana. Pedimos más democracia, queremos participar más directamente, tener más voz en las decisiones, queremos más que una papeleta cada cuatro años.

Pero sobre la ciudadanía no hablamos tanto, según la R.A.E. , ciudadano es :

1. adj. Natural o vecino de una ciudad. U. t. c. s.

2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad o a los ciudadanos.

3. m. Habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país.

4. m. hombre bueno.

5. m. Aquel que en el pueblo de su domicilio tenía un estado medio entre el caballero y el trabajador manual.

Me gusta mucho la definición de ciudadano como hombre bueno. Y añadiría una palabra en la tercera definición, deberes, “sujeto de derechos y deberes políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país”. No quiero decir con deber político, la obligación de participar. Pero si se participa (con un voto, o participando en una asociación, o opinando, como hago yo ahora mismo, sobre política) se ha de hacer como un hombre bueno.

Un hombre bueno, un buen ciudadano, no vota por su interés personal. Acusamos a los políticos de actuar en demasiadas ocasiones sólo por su interés personal, pero no nos cuestionamos nuestro voto bajo el mismo criterio. Cuantas veces votamos a un partido por las promesas que nos influirían de manera directa y personal. Pienso en las bajadas de impuestos, o las ayudas al sector x, o las prestaciones o subsidios. Pensamos “esta propuesta me favorece, a ese partido irá mi voto”. Un buen ciudadano, debería medir no sólo su propio interés, si no el beneficio de la mayor parte de la sociedad en la que vive, de la que vive, aun ha riesgo de que su voto, le pueda perjudicar directamente.

Un hombre bueno, tiene auto crítica, y acepta las críticas y las discrepancias, sabe que no es poseedor de la Verdad, por eso, escucha otras voces, por eso intenta informarse, para lograr discernir estudia, aprende, se informa. Un hombre bueno, no se cree mejor que los demás, ni le interesa serlo, quiere ser mejor de lo que era ayer.

Estamos en una sociedad que no alimenta esa bondad en los hombres. Mas bien todo lo contrario. Vivimos en una sociedad competitiva, que fomenta y espera de los demás, que mientan, que se vendan así mismos como si fuésemos un producto a la venta. Todos mentimos en el curriculum, y si nos preguntan por nuestros defectos decimos “soy demasiado perfeccionista”, “tiendo a involucrarme demasiado en el trabajo”, y todos tenemos un nivel alto de inglés, e informática nivel usuario, dominamos Photoshop tras aprender a cortar y pegar. Y es lo que hay que hacer, por que lo hacen todos.

Volviendo a la participación ciudadana. Por supuesto que se debe fomentar, incentivar. Pero las dos partes, la participación, y la ciudadanía. Una democracia debe abrir las decisiones a la gente, y la gente debe entender que no es un derecho sin más, que tiene el deber de participar, entendiendo que se informará, que aceptará las discrepancias, escuchará otras voces, y tendrá la mano tendida para poder llegar a un consenso. Que a veces la opción más correcta no es la que le beneficia a él, o incluso la que beneficia a más gente, a veces la mejor opción es la que perjudica menos a todos, aunque no haya beneficios para nadie.

Una democracia formada por hombres buenos, ciudadanos responsables. Estamos lejos de este tipo de sociedad, puede ser una utopía irrealizable. Pero al menos en mi opinión, es la única democracia por la que vale la pena esforzarse.

Sergio Gallardo

 El roto 

 

 

 

Resposta de l'Assemblea d'Alternativa a en Joan Morro

Alternativa | 02 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

L'ASSEMBLEA D'ALTERNATIVA EN RESPOSTA A L'ARTICLE DEL PIP DE JOAN MORRO

Fa uns dies que pel grup de WhatsApp d'Alternativa no aturam de riure: primer, els mals papers d'un espia aficionat per dins l'Ajuntament (que només li faltava una disfressa de planta perquè el contractin a la T.I.A.); després, veure que la notícia, que havia corregut com la pólvora, feia que ens començassin a arribar les burles, motatges i kits d'espia que corrien pels grups de WhatsApp del poble; i finalment, la ficada de pota de la cúpula del PP pollencí fent-se fotos amb el «pequeño Nicolás» com si fos un ídol. Després de tot això, ja només ens faltava avui obrir el PIP i llegir l'article que ha firmat en Joan Morro. Perdó. En Morro, James Morro.

La veritat és que ens hauria fet més gràcia si no fos perquè amb aquest text s'afegeixen més elements de judici per sostenir la hipòtesi d'una patologia no tractada. Si l'autor de veritat es creu tot el que ha escrit i creu en tot el que diu, definitivament alguna cosa no funciona bé. Vegem: o sigui, que ara resulta que «Els espais públics, són de lliure accés!»? Deixant de banda l'absurd que suposa pensar que un espai o edifici públic no tengui la circulació regulada (a que dins una escola, per molt pública que sigui, no hi pots entrar i circular com et doni la gana?), crida l'atenció aquesta repentina defensa dels espais públics. Què vol dir el senyor Joan Morro amb això? Vol dir que els espais públics són de lliure accés, excepte si parlam d'un camí públic que passa per dins ca meva? Que aquell que es va dedicar a filmar amb una càmara, amb una clara intenció intimidatòria, a les persones que es manifestaven per demanar l'obertura d'un camí públic tancat, ara surti donant lliçons de defensa del lliure accés als espais públics, demostra un cinisme que escarrufa i/o una cara molt dura. Definitivament, és vergonyós i només pot generar el menyspreu de qualsevol persona compromesa i que lluita per defensar el que és de tots posant-ho per damunt dels interessos personals.

Si es té prou fetge per seguir llegint, s'arriba al lloc on ja es manifesten clarament les dues fòbies de l'autor (i presumiblement del seu pare): el batle i en Pepe García. Els dos, denunciats recentment per motius distints, per persones distintes, però amb un denominador comú: denúncies prou estrambòtiques i amb qui ja tothom sap (això sí que és vox populi) a darrera. El senyor Joan Morro escriu que és sorprenent que Alternativa doni suport al batle, i insinua que en Pepe García el defensa incondicionalment creant malestar dins el nostre partit. Arribats aquí hem de fer unes puntualitzacions:

-En primer lloc. N'hi ha uns quants, entre ells l'autor de l'escrit, que tenen problemes per entendre el següent: Alternativa no és un instrument d'en Pepe, sinó que en Pepe és un instrument d'Alternativa. L'assemblea d'Alternativa, que la formen un grup prou nombrós de persones, decideix la postura sobre cada tema que després defensa amb la seva veu el nostre regidor. Entenem que una persona incapaç de fer feina en equip o d'entendre la importància d'allò col·lectiu, no pugui imaginar la possibilitat de decidir consensuada i horitzontalment, i només pot explicar-s'ho pensant que el nostre regidor actuï pel seu compte o que sigui capaç de manipular un caramull de persones. Si el senyor Joan Morro és feliç pensant això o li quadra més amb la seva forma d'entendre el món, idò endavant: no tenim res a dir si vol viure en un món imaginari, ara bé, que s'estalviï pretensiosos anàlisis polítics que no desperten més que condescendència.

-En segon lloc. També ha d'entendre que Alternativa està al marge de disputes caciquils i no pensa col·laborar-hi de cap manera; per tant, el senyor Morro es pot anar llevant del cap que pugui utilitzar el nostre partit com a instrument al servei de les seves vendettas familiars. La ràbia de que no tothom balli al seu compàs el duu a dir que, com que no el defensam a ell, és que estam de part del batle. Li ho repetim: Alternativa no defensa cacics, sinó que els combat. Tant de manera directa com indirecta li hem fet arribar al senyor Morro que si tenim proves de conductes delictives i contràries al bé comú, del batle (o de qui sigui), no dubtarem ni un segon en denunciar-ho (com ja hem fet en altres ocasions), i que si les tenen ens les facin arribar i gustosament hi anirem nosaltres als jutjats. Ara bé, aquestes suposades proves mai han arribat. Això ens duu a pensar que es tracta de venjances personals i obsessives i que, sense cap indici, no hi pensam perdre ni un minut més del necessari, per moltes potadetes que faci.

-Finalment i com a reflexió general per tot aquell que se senti al·ludit. Hem de dir que fins i tot podem arribar a entendre, tot i que no ho compartim, que una persona posi els seus interessos particulars per damunt de tot, o que dediqui tots els seus esforços, influències, temps lliure i doblers en intentar venjar-se d'altres... Però que vulguin fer veure que les seves actuacions responen a valors de justícia, bé comú i democràcia aquells que no dubten en usar mètodes mafiosos per atemorir als que van contra els seus interessos, fa oi. Alternativa per Pollença mai serà el seu partit.

Arel-Arte

 

 

 

Moviments abans de les eleccions

Alternativa | 01 Febrer, 2015 18:03 | facebook.com twitter.com

El darrer Punt Informatiu parlava d'una possible candidatura unitària liderada per independents amb el suport d'alguns partits progressistes.  Avui el diari Última Hora parla de una possible candidatura d'independents, PSOE, PSM i Esquerra amb Miquel Àngel March com candidat.

Quan arriben les eleccions alguns desperten, nosaltres creiem en la feina dia a dia, igual del primer al darrer dia de legislatura. Ja a les anteriors eleccions vam veure el que passa amb experiments fets al darrer moment com  la Lliga.  També pensam que projectes com aquest s'han de fer amb més temps no per les urgències d'una campanya electoral Nosaltres al mes d'abril del 2014 vam fer una proposta unitària a MES que vam reiterar a octubre (convidant també a Podemos)  que no va ser acceptada.  La nostra proposta unitària passava per un projecte en torn a una assemblea conjunta, on no hi hagi un repartiment de poder en funció de sigles sinó que les decisions les prenguin les persones que en formen part. Més enllà de càlculs electorals concrets pensam que la unitat de l'esquerra ha de servir per articular noves alternatives al panorama polític actual. Però no es tracta sols de derrotar el PP sinó de lluitar contra un sistema polític i social,dominat pels poders econòmics i financers que està deixant de banda al 95 per cent de la població. Pensam que el nostre èxit no depèn del resultats a curt termini, sinó que del fet de ser capaços d’actuar amb coherència amb els nostres valors al llarg del temps.

Aquest és el camí que triam, un camí on no valen dreceres i que ens agradaria compartir cada vegada amb una part més gran de la societat.

 Per altra part continuen els moviments pre-electorals i aquests dijous s'ha anunciat la presentació del candidat d'Esquerra Republicana, Miquel Àngel Sureda ( el que no sembla massa coherent amb la idea de projecte unitari del que parla la premsa), mentre el cercle de Podem Pollença ha revocat al seu Secretari General, en Martí Cifre "Paco".

 


 

 

 

Urxella 32

Alternativa | 01 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 Aquestes setmanes passades vam repartir el número 32 de la nostra publicació de paper Urxella, si no us va arribar la podeu llegir i descarregar a l'enllaç.

Ho hem dit moltes vegades: el nostre fi no és el govern de les institucions, sinó la transformació social. Nosaltres ho volem tot. El vell món està en runes i nosaltres en volem un de nou. No volem gestionar les runes, reformar-les i apuntalar-les perquè aguantin un poquet més; volem que caiguin i construir-ho tot de nou, i no ens fa por, perquè com deia aquell revolucionari, aquest món nou el duim dins nosaltres.

 

 

 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb