URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Pressupost sense consens i d'esquenes als treballadors

Alternativa | 25 Febrer, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Valoració i primer resultat del ple ordinari de febrer celebrat ahir. Van faltar de forma justificada na Teresa Ferré (PI), Javier Barba (PSOE) i Tomeu Cifre (PSM).  

El punt més important del ple  era l'aprovació del pressupost i plantilla del 2015, punt al que a Alternativa ens vam unir a la petició dels membres del Comitè d'Empresa del Personal Laboral demanant la seva retirada.

El Comité d'Empresa s'havia assabentat mitjançant el nostre facebook ( al de l'Ajuntament prefereixen penjar fotografies dels regidors que l'ordre del dia dle ple)  de que al ple es presentava l'aprovació del pressupost i plantilla de l'any 2015,  i el dia abans del ple vna registrar la petició de retirada del punt ja que aquesta presentació incompleix  l'article 7.2 del Conveni Col·lectiu del personal laboral:  

" El  Comitè rebrà un esborrany de la plantilla que es preten aprovar amb una antelació mínima de 15 dies abans de la seva elaboració ferma per elevar informes, expossar objeccions i aportar sugeriments abans de la seva aprovació." 

Després de la denúnciar-ho, ahir mateix i en horari laboral els van  enviar la plantilla del personal laboral sense cap tipus de dada de les partides pressupostàries que afecten al personal. Com hem dit comité d'empresa  ha de rebre amb 15 dies d'antel·lació  a mes de les plantilles,  la part econòmica de tots els sous, triennis, pressupost pel vestuari, salut laboral etc... i tot el que corresponena als treballadors.

El batle i el regidor de personal van defensar que aquests 15 dies  eren abans de l'aprovació definitiva... Sigui d'una forma o altra no enviar aquesta proposta als treballadors demostra quina és la política d'informació i participació del PP&PI.

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost de la Corporació, i plantilla, de l’exercici 2015. Aprovada amb els 10 vots a favor de PP, PI i UMP. 2 abstencions de PSOE i Esquerra i els nostres 2 vots en contra. Presentarem al·legacions. (farem un article sobre el tema)

PP i PI van aprofitar per fer un míting del bé que l'havien fet, l'herència rebuda...i el batle va perdre els nervis quan vam expressar la nostra opinió de que PP i Pi a Pollença són el mateix, i recordar-li totes les mocions aprovades per les quals no hi han previst partides i les mancances i irregularitats que indicava l'informe d'intervenció sobre el pressupost i la plantilla

A l'enllaç podeu consultar la documentació del pressupost. ///// Organismes autònoms

A l'enllaç podeu consultar la documentació de la plantilla.

El projecte de Pressupost de 2015 de l’Ajuntament és de 20.751.629,25 € en ingressos i de 20.132.111,63 € en despeses.

Com hem dit el primer que hem demant és la seva retirada. També hem destacar una vegada més el tracte lamentable que es fa a la Cala Sant Vicenç sense cap partida per fer millores a la mateixa. Hem reiterat les propostes que vam fer al pressupost del 2014 i que es fonamentaven en partides aprovades i no executades al 2013, i en els acords del ple. Amb majoria absoluta és clar que el consens s'ha convertit en imposició i de nou no van fer ni cas de peticions aprovades pel propi ple.

Propostes mínimes que ja vam fer al pressupost del 2014  

- Millores en el conveni de l'IES Clara Hammerl.

- Complir els acords de ple i millorar el catàleg de camins amb la realització d’investigacions catàleg de camins: iniciar la recuperació de l’ús públic del camí del coll d’en Patró i resolució dels expedients d'investigació.

- Partida per a la redacció d'un projecte de creació de recorregut arqueològic a Pollença. 

- Dotació de partida pressupostària per continuar amb les excavacions al Pedreret de Bóquer.

- Una partida pel compliment de la moció de la fumigació herbicides: conscienciació i contractació de mitjans tècnics i materials

- Especificar una partida pel compliment de la moció per promoure els productes locals i de proximitat .

- Ampliar la partida per a l'eliminació de barreres arquitectòniques

- Partida per l'obertura del CTO de la Gola.

- Una partida per millorar infraestructures bàsiques de la Cala Sant Vicenç.

2.- Rectificació error material d’acord plenari, de data 29 de novembre de 1998, d’acceptació de terrenys destinat a vial públic (veure acord). Aprovada per unanimitat.

Un tema que ve d'un acord adoptat pel ple el 29 de novembre 1998, on s'acceptava  la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament del terreny destinat a vial en el PGOU local, concretament per a la prolongació del c/ Camila Pers en la seva confluència amb el c/ Cecilio Metelo, possibilitant d’aquesta manera que la parcel·la veïna fos edificada. Se li assignà al terreny objecte de cessió una superfície de 143m2 i ara s'ha pogut comprovar que la vertadera superfície del terreny objecte de cessió és de 107m2.

3.- Modificació de l’acord aprovació provisional del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença(veure acord) Aprovada amb 10 vots a favor de PP, PI i UMP i 4 vots en contra d'Alternativa, PSOE i Esquera. 

Un informe tècnic elaborat per l’arquitecte municipal,en Rafel Balaguer, s'indica que immobles situats en la primera línia del Port de Pollença i inclosos en el Catàleg al limitar-se el seu aprofitament, com a conseqüència de la protecció assignada a dits immobles, poden donar lloc a indeminitzacions i que cal estudiar i ponderar la sostenibilitat econòmica de la seva inclusió en el Catàleg. Per altra banda s'eleva dins termini l’expedient complet a Patrimoni del Consell Insular de Mallorca per a la seva tramitació, garantint d’aquesta manera la protecció de la resta d’element del catàleg. I es consulta el tema de les indemnitzacions en referència als immobles indicats.

 Ens preocupa que tots aquests edificis; Can Qués , Can Morató, Can Mena, Ca l’Adroguer, Can Tugores puguin finalment no ser protegits. El Port de Pollença ha patit un procés de degradació evident, perdent la seva personalitat arquitectònica.

4.- Moció presentada pel grup del PSOE per a la gestió i regularització turística de les estades turístiques vacacionals excloses de la Llei 8/2012, de 19 de juliol. (veure moció).  Aprovada amb 11 vots a favor PP, PI, PSOE i Esquerra i 3 abstencions Alternativa i UMP.

 Amb la llei a mà es pot llogar i si es fa tal com diu a l'exposició de motius la moció ja no seria ja lloguer si no "hospedatge" i per tant subjecte a IVA, Seguretat Social... Amb un cost molt superior. Publicarem un article desenvolupant el tema.

Sobre aquest tema hem publicat un bon grapat d'articles al bloc: 

Tornem amb les vivendes vacacionals

Prohibit llogar

I torna la polèmica amb els lloguer turístic dels apartaments (II)

I torna la polèmica amb els lloguer turístic dels apartaments (I)

5.- Propostes / Mocions d’urgència

No va haver. 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Només nosaltres haviam registrat precs i preguntes que comentarem a posteriors articles.  Al final també vam tenir temps per fer alguna pregunta oral que també ha estat contestada.

http://albercocs-i-cireres.blogspot.com.es/ 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb