URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Avui la nostra candidatura a RÓdio Pollenša

Alternativa | 11 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui teniu l'oportunitat de poder escoltar a entrevista a la nostra candidata a la batlia, na Marina Llobera i el número dos, en Pere Josep Coll a Ràdio Pollença (107.9 FM) de  19:15  a 20.00, i demà dimats  podreu escoltar la reemissió d'13'15h a 14h

A l'enllaç podeu escoltar la nostra falca. Un luxe de Javier Vegas de la Gran Orquesta Republicana.

Encara que la llei indica que els espais als mitjans públics s'ha de repartir en proporció als vots obtinguts (Alternativa seria després del PP la segona candidatura amb més espai) totes les candidatures hem arribat a l'acord  de reapartir-nos per igual els espais de la Ràdio Municipal.

Podeu enviar preguntes a la candidatura a radio@ajpollenca.net.

 

Amigues i amics que coneixeu la nostra feina, sabeu què és el boca-orella? Na Marina Llobera vos ho conta...

 

 

 

 

Municipalitzar serveis, qŘestiˇ de voluntat polÝtica

Alternativa | 10 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui diumenge   serem al mercat de Pollença

Demà dilluns 11  entrevista a la nostra candidatura a Ràdio Pollença (107.9 FM) a les 19:00 hores, la podreu tornar a escoltar dimarts 12 a les 13:00 hores.

A les Jornades Municipalistes organitzades pel Col·lectiu Albaïna, juntament amb les Candidatures d'Unitat Popular (CUP) a Sòllerm vam gaudir d'una conferència molt inspiradora per part d'en Jordi Colomer, sobre la remunicipalització de serveis públics, evitant el sobrecost de la gestió privada . Jordi Colomer és especialista en gestió de serveis públics i membre de la CUP i va demostrar d'una forma analítica que municipalitzar serveis és molt senzill si hi ha voluntat política. I no es tracta només d'una teoria brillant, en Jordi Colomer va ser regidor de la CUP a Arenys de Munt on amb els seus companys van remunicipalitzar diferents serveis que havien estat privatitzats i aconseguir un gran estalvi a les arques municipals; la gestió de l’aigua, la deixalleria municipal, el servei de neteja d’edificis públics i l'escola bressol.

Els municipis poden prestar els seus serveis de forma directa (empreses públiques o personal municipal) o indirectament a través d’empreses. Als anys 80, la major part dels serveis es prestaven directament pels municipis i a partir d’aleshores es van començar a privatitzar amb el discurs de la millor eficiència de l’empresa privada. Aquest discurs s'ha incrementat amb la crisi i sobretot s'ha facilitat amb la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que limita molt les noves contractacions dels Ajuntaments. Vull destacar dos dels punts que en Jordi Colomer va demostrar a la seva xerrada:

1 - La gestió pública suposa un gran estalvi respecte a la gestió privada. La prestació a través d’empreses privades està subjecte a IVA, però no en les empreses públiques, a excepció en l’aigua que tothom, hi està subjecte. Això vol dir un estalvi del 10% en residus, i un 21% en els altres serveis, en formació és un 0%. Quin és l’import en IVA que paguem a cada municipi? Per això cal que descobrim quan costa cada contracte. A més a més l’únic objectiu de l’empresa privada és obtenir beneficis i perpetuar-se com a «gestor» d’un monopoli captiu, on l’ajuntament li garanteix els clients. El que hi guanyi l’empresa privada, ho perdrà el municipi. A Pollença hem tingut l'experiència d'una empresa privada que ha gestionat l'aigua de Sant Vicenç durant anys cercant només el benefici a curt termini, sense invertir en les infraestructures i els costos a mig-llarg termini. El resultat ha estat tan desastrós que l'Ajuntament ha recuperat i municipalitzat el servei quan s'ha arribat ja a una situació inclús perillosa per a la salut dels veïns. Ara tots els ciutadans haurem de pagar una infraestructura nova mentre l'empresa es va emportar beneficis durant anys i anys. L’incentiu a l’empresa pública, en canvi, està a prestar el servei al menor cost possible i assegurar la seva continuïtat.

2 - Les empreses privades poques vegades compleixin els plecs de condicions i la seva gestió en moltes ocasions és prou opaca. Molts d'Ajuntaments aposten per una gestió privada perquè d'aquesta forma es despreocupen de la mateixa i la falta de control dels plecs de condicions és normal als serveis privatitzats. A vegades és necessari dedicar recursos municipals per assegurar el compliment del contracte. Darrerament es contracta terceres empreses, consultores, per realitzar el control del servei.

En la prestació directa, el control del servei el realitzen els mateixos tècnics assegurant els requeriments de qualitat de reglament del servei, sense necessitat de duplicar o triplicar els equips tècnics. La gestió municipal permet més transparència i que tinguem un control directe de les condicions de prestació de servei. Existeix l’obligació de presentar comptes anuals, realitzar auditoria externa de compliment de legalitat, i fiscalització interna de la intervenció municipal. Tots aquests documents, són públics i accessibles. L'ideal és acompanyar la municipalització d'un consell d’administració obert i amb tots els grups polítics i membres de fòrums de participació ciutadana per participar en la presa de decisions estratègiques.

Finalment en Jordi Colomer va explicar tots els passos administratius i legals per municipalitzar una empresa, inclòs amb l'actual llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que en realitat s'hauria de dir llei per fomentar la privatització de serveis municipals. Només existeix l’obligació d’indemnitzar l’empresa per als danys i perjudicis (inversions realitzades) inclosos els beneficis futurs que deixi de percebre. És a dir, el benefici industrial que quedaria pendent de percebre fins a la finalització del contracte (sense pròrrogues). La indemnització és una inversió que es pot amortitzar ràpidament quan el servei és públic.

I per finalitzar un tema que va subratllar i que em sembla també important les fites com aconseguir la municipalització d'un servei cal celebrar-les. Tornar a gestionar un servei públic, des de l’espai públic i amb criteris públics, transparents i democràtics, és motiu de satisfacció. Esperam que a la legislatura que començarà a partir de maig hi hagi molts de motius per celebrar i que la municipalització de serveis sigui un, perquè només es tracta d'un tema de voluntat política.

En aquest article és impossible resumir-ho tot però a l'enllaç trobareu la presentació que va utilitzar Jordi Colomer a la conferència.

 Pepe García publicat al Diari Balears

Avui diumenge   serem al mercat de Pollença

Demà dilluns 11  entrevista a la nostra candidatura a Ràdio Pollença (107.9 FM) a les 19:00 hores, es reemetra a les 13:00 hores el dimarts 12

 

 

 

Les entrevistes del Punt Informatiu

Alternativa | 09 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Ha estat molt interessant poder comparar al PiP com responien els candidats i la nostra candidata a la batlia a les mateixes preguntes.

Davant la qüestió de què entenien per política, pràcticament tots introduïen un element de participació, en el sentit que no sols és cercar el millor pel poble sinó que aquest hi ha de participar. Les excepcions eren en Martí Roca (PI) i en Jaume Torrens (Gent) . La resposta d'en Martí (PI) era coherent amb el que ha demostrat al llarg d'aquests quatre anys: entén la política com a simple gestió i, de fet, afegia que segons ell, a un poble s'han de deixar de banda les ideologies. El que és cert és que els altres dos partits que han governat amb el PI (TOTS&PP) tampoc han demostrat aquesta voluntat de millorar la participació durant la legislatura i el millor exemple seria el de la reforma de la Pescateria.

En Tomeu Cifre (TOTS) parlava de cercar el bé comú mitjançant el debat, la reflexió i la presa de decisions; un joc de paraules que no es correspon amb el que ha demostrat com a batle, posant els seus interessos per davant dels col·lectius i actuant quasi sempre de forma autòritaria (canviant de forma unilateral el model del Festival, de gestió de les platges, pressuposts, reforma de la primera línia del Port de Pollença...) cercant els consens sols quan li era imprescindible. També cal destacar que quan el que s'ha aprovat no ha estat del seu interès no ha fet res per fer-ho cumplir o fins i tot ha actuat en sentit contrari (així ha passat amb pràcticament totes les mocions aprovades des de l'oposició).

N'Andrés Nevado (UMP) deia entendre la política com una cosa col·lectiva i social; en tot cas UMP sempre ha defensat la idea de la política com a simple gestió. Ha utilitzat el mercadeig per aconseguir suposades millores pel Port de Pollença, però tenint en compte sols als seus. Ara parlen de grans inversions al Port però la seva gran aportació proposada als pressuposts (recordam que tenien un pacte amb TOTS&PP&PI va ser destruir un camp de futbet per fer tres pistes de paddel.

La reposta d'en David Alonso (PP) contestant que és el poble qui ha de governar és tan creïble com si ara ens contàs que està a favor dels Països Catalans.

En Jaume Torrens (Gent) també ens dóna una definició bastant aclaridora i preocupant: per ell la política sols és opinar de les coses.

Al meu parer les millor respostes foren les d'en Miquel Àngel March (Tots), que responia amb més paraules i un llenguatge col·loquial, que la política és l'interès per allò públic, un servei a la comunitat pel que tothom hauria de passar. I la de Na Marina (Alternativa), que amb molt poques paraules anava encara més enllà: la política és «una acció col·lectiva per a la transformació social». No sols hi hem d'entrar en qualque moment sinó que la participació ha de ser continuada i per transformar la societat.

Davant la pregunta de com els candidats es definien ideològicament en dues paraules, poques sorpreses. En Martí Roca (PI) amolla una parrafada increïble per no dir res, i en Jaume (Gent) diu que prioritza les persones i el seu entorn, que és el mateix que no respondre. N'Andrés Nevado (UMP) es definia com una persona moderada, i en Tomeu Cifre (Tots) com a liberal i conservador (que ningú es pensi ara que ha tornat progressista de cop). En David (PP) de centre-dreta (tan de centre com n'Aznar). En Miquel Àngel March (Tots) com a persona ecologista (ha estat portaveu del Gob), catalanista/mallorquinista (supòs que allò de mallorquinista és per no semblar massa d'Esquerra i rompre l'equilibri entre partits o una forma de dir que és partidari dels Països Catalans sense molestar a alguns votants del PSOE). Na Marina (Alternativa) va entendre allò de definir-se en dues paraules i va cercar aquelles que millor la defineixen: d'esquerres i feminista.

Davant la pregunta de amb qui no pactarien mai per formar govern, na Marina ja va deixar clar que nosaltres no pactaríem amb la dreta (com ja s'ha fet públic, Alternativa no pactarà amb PP_PI_UMP i Tots). Els ementats partits de dretes pactaran amb qualsevol; Miquel Àngel March (Tots) només posa com a condicions per formar un pacte de govern dos criteris generals, com són la transparència i la participació; paraules que hem vist una i altra vegada aparèixer en campanya i desaparèixer a l'hora d'actuar. En Jaume Torrens (Gent) diu que no pactarà amb ningú que no defensi els drets humans; tenint en compte que aquest va ser el motiu per no acceptar la nostra proposta unitària, allò lògic seria que no ho fes amb ningú, o al menys que expliqués d'una forma concreta i pràctica que suposa això per ell.

Altres «perles» de les entrevistes han estat, per exemple, la resposta d'en Tomeu Cifre (Tots) que deia que la política està mal vista pel desconeixement que en té la gent. Estic d'acord, i hi afegiria que perquè els que ens governen, com ell, no fan cap esforç per donar-la a conèixer i confonen transparència amb publicitat.

En Martí Roca (PI) parla de gestionar amb el màxim consens possible quan ell ha fet tot el contrari.

En David Alonso (PP) parla de gestionar els diners públics amb més cura, fins i tot, que els propis. Tema que no ha demostrat en el compliment dels compromisos que va adoptar per justificar la seva dedicació exclussiva.

En definitiva, ha estat bastant aclaridor poder comparar les distintes entrevistes, però com sempre passa quan hi ha unes eleccions, els ciutadans han d'anar més enllà de la propaganda i valorar el que es diu, amb la trajectoria que han tingut partits i candidats. Com dèiem a les passades eleccions “Fets i no paraules” i en aquest sentit crec que els d'Alternativa per Pollença podem estar ben satisfets.

Joan Cifre


PROPERS ACTES DE CAMPANYA.

 

Demà diumenge 10  serem al mercat de Pollença

Dilluns 11  entrevista a la nostra candidatura a Ràdio Pollença (107.9 FM) a les 19:00 hores, es reemetra a les 13:00 hores el dimarts 12


 


 L'ALTERNATIVA SOM TOTS

Alternativa | 08 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui comença la campanya electoral oficialment, encara que fa dies que realment s'ha iniciat encara que es digui "precampanya". A Alternativa per Pollença creiem que la millor campanya és la feina feta i  durant aquests quatre anys hem fet tot el que hem pogut el millor que hem sabut, ara ja es troba en les mans dels ciutadans valorar amb el seu vot aquesta feina.

Sabem per experiència que molta de gent no segueix el que es fa o es deixa de fer a l'Ajuntament,  sigui millor o pitjor. Per això us demanam no només el vostre vot, sinó la vostra ajuda per donar a conèixer tot el que hem fet. La nostra campanya serà austera, no farem sopars ni cap tipus de regal o obsequi de campanya, per a nosaltres el boca a boca és fonamental en aquests dies.  

Com sabeu ja hem fet públic i podeu consultar el nostre pla de futura gestió a la nostra pàgina web. Igualment hem publicat ja el nostre posicionament respecte a possibles pactes post electorals. A Alternativa tenim clar que la transparència és fonamental i que s'ha de demostrar amb fets.

 

 

ACTES DE CAMPANYA

Diumenge 10 i 17 serem al mercat de Pollença

Dilluns 11 de maig entrevista a la nostra candidatura a Ràdio Pollença (107.9 FM) a les 19:00 hores, es reemetra a les 13:00 hores el dimarts 12

Dimecres 13 i 20 serem al mercat del Port de Pollença.

Dijous 14 el nostre número 2, en Pere Josep Coll, participarà a un programa a Ona Mediterrània, "es ja de sa Barraqueta"  a les 18:00 h amb altres candidatures municipals de Calvià, Pollença i Marratxí.

El mateix dijous 14 està previst un debat electoral al Club de Pollença moderat per na Neus Albis a les 20:30

Dissabte dia 16 presentació d'Alternativa i del programa a les 20h. a l'edifici Miquel Capllonch del Port de Pollença.

Dijous 21  està previst un debat electoral al local de l'AAVV del Moll a les 20:30 . Moderat per na Joana Solivellas,es podrà escoltar a Ràdio Pollença (107.9 FM)

Divendres dia 22 presentació d'Alternativa i del programa a les 20h. al Centre Cultural, a Pollença.

 

Publicitat tŔrbola

Alternativa | 07 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

  A Alternativa exigim a l'equip de govern (Tots&PP&PI) explicacions sobre la doble facturació de la publicitat de la Fira, la política de publicitat realitzada per l'Ajuntament i la seva discriminació de la publicació local el Punt Informatiu.

Al darrer ple es va aprovar amb el nostre vot en contra un nou expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. Aquests extrajudicials estan pensats per validar despeses puntuals irregulars justificades, però a l'Ajuntament de Pollença s'utilitza sistemàticament per validar despeses que han eludit la llei de contractació pública.

Dins el llistat de factures que se'ns va facilitar abans del ple ens havia cridat l'atenció entre altres una factura de "Virtual Think Comunicación SL" per valor de 2.722,50 euros de la campanya publicitària de la Fira d'artesania. I ens havia cridat l'atenció perquè al ple anterior ja s'havia presentat una factura pel mateix concepte de 968 euros a nom de "la cap de publicitat" (feina que realitza la cap de premsa i que ni tan sols tenia assignada al seu contracte, finalitzat ja el 31 d'octubre passat). La qüestió és que quan va arribar el moment del ple, després d'una discussió amb el batle, la regidora de Fires, na Teresa Ferré del PI va retirar la factura de Virtual Think Comunicación SL, fet que no va evitar que li demanessim per la duplicitat de factures. L'explicació de la regidora era que ella havia comanat la publicitat de la Fira a "la cap de publicitat" i que no sabia res de la factura de Virtual Think Comunicación SL.

Vam seguir indagant i ens han facilitat un informe de la "cap de publicitat" justificant la seva factura, però sense cap tipus de fotocòpies dels anuncis publicats i certificats dels banners, falques.... (com és preceptiu en aquestes factures). Sorprenentment, la factura de Virtual Think de la que la regidora va dir no saber res, sí que va acompanyada de les fotocòpies i preceptius certificats. Una mica tèrbol com a mínim, no?

A més, cal recordar que fa mesos vam demanar al ple per la contractació de Virtual Think Comunicación SL com intermediària per contractar la publicitat (la premsa ens havia alertat de la relació de la mateixa amb el PP). El batle, en Tomeu Cifre, va dir que sortia més econòmica aquesta empresa que contractar-la directament. Però a pesar d'haver-ho demanat per escrit al ple no ens va poder donar cap dada objectiva, ni la facturació d'aquesta empresa a l'Ajuntament al 2014. Si en el cas que ens ocupa l'informe que acompanya la factura de "la cap de publicitat" és correcte, surt molt més econòmica que Virtual Think Comunicación SL i per tant el batle haurà d'explicar com és això possible.

Per altra part i relacionat amb aquest tema de la publicitat tèrbola, des del Punt Informatiu, única publicació local de Pollença, ens han fet arribar l'escrit que han registrat a l'Ajuntament el passat mes d'abril en el que demanaven el final de la discriminació del batle envers la seva publicació, negant-los insercions publicitàries.

A Alternativa per Pollença exigim a l'equip de govern que expliqui la seva tèrbola política de publicitat; la doble facturació irregular de la publicitat de la Fira; per què "la cap de publicitat" no presenta les seves factures amb la documentació justificativa de la seva feina, i que expliquin els seus criteris per haver discriminat la publicació local del Punt Informatiu.

 


És hora de tenir un Ajuntament  que gestione els doblers públics amb transparència i en benefici de tots

 

 


 

 

QuŔ Ús Alternativa?

Alternativa | 06 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 A Alternativa creim que la informació i la comunicació és molt important, i per això ens hem decidit a fer aquest vídeo: perquè ens coneguem un poc més i per mostrar les nostres idees i el nostre esperit, per mostrar-nos tal com som, tal com respiram, sense filtres. Al llarg del vídeo podreu veure algunes de les qüestions que consideram importants per a un futur govern municipal que es pugui convertir en una eina transformadora.

 

Propostes per a la Gola

Alternativa | 05 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’IBANAT i l’Ajuntament de Pollença per a la gestió conjunta de les dependències situades a la Gola com espai divulgatiu i promocional, establint un punt d’informació d’ambdues parts signants, així com una relació d’actuacions de conservació i manteniment de la finca.  

Aquesta era una de les al·legacions que havia presentat Alternativa ja als pressuposts del 2014 i que finalment ha estat acceptada als pressuposts del 2015. Evidentment no és la situació ideal, ni el conveni ideal; el Centre de Turisme Ornitològic mai s'hauria d'haver tancat ni la zona humida de la Gola s'hauria de trobar en la situació d'abandonament en la que es troba... Però evidentment els espais naturals i el turisme alternatiu al de Sol i Platja no han estat la prioritat del PP&TOTS&PI.

Al llarg de la legislatura hem fet nombrosos precs i preguntes demanant la recuperació i millora del Centre i la zona humida, a aquest mateix bloc podeu trobar un bon grapat d'articles sobre el tema (secció Gola). Al mes de maig de 2012 li vam fer la petició directament al Conseller Company quan va visitar la zona, una visita la qual el temps ha demostrat que era purament propagandística (Visita del Conseller a la Gola.) Al ple d’abril de 2012 es va aprovar la moció que vam presentar conjuntament amb CiU i ERAM  relativa a la reobertura del Centre de Turisme Ornitològic de La Gola (pdf)... Però no ha estat fins ara que hem aconseguit un petit pas per recuperar la zona humida i el Centre de Turisme Ornitològic.

El procés de creació i resultat final del Parc de la Gola ja va ser un desastre de bon principi, en podeu trobar un bon resum al bloc del nostre company Biel Perelló. El Centre de Turisme Ornitològic, únic a les Illes Balears, va obrir les seves portes el 25 d’agost del 2010, el projecte era engrescador i va calar fort entre les comunitats, d’aquí i de l’estranger, relacionades amb el turisme naturalístic (sobretot amb l’ornitològic). Obriren un blog, una web, presència a les xarxes socials,... la informació era qualificada i s’organitzaven activitats educatives i divulgatives per escoles i també pel públic en general. Després d’un any de funcionament el Centre es va convertir en un referent, fins i tot a nivell internacional... tot això s’ha perdut de forma progressiva entre el 2012 i 2013, ja totalment el 2014. I enguany sembla es repetirà la història ja que hauria d’haver obert durant la primavera.

El 2011 va estar obert d’abril a novembre. A partir d’aquí el que s’ha fet ha estat posar pegats, obertures puntuals simplement de cara a la galeria i sense cap tipus de planificació ni programació. Durant la primavera del 2013 va obrir les portes només els dimarts i els dijous de 10 a 13 h. atès per personal del Parc Natural de s’Albufera, un autèntic despropòsit!. Durant el 2014 ens sembla hi feren algunes hores els becaris de l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament.

El Centre només ha funcionat correctament el primer any de la seva creació (d’agost del 2010 i a novembre de 2011), existeix una memòria prou explicativa d’aquest període que és en mans de l’Ajuntament i que pot servir d’exemple per a recuperar la dinàmica del Centre. A partir del 2012 les retallades feren matx a tots els nivells: personal, manteniment, senyalització, seguiment ornitològic, activitats educatives, divulgació. Hores d’ara, encara tenen el blog obert i totalment inactiu ja fa un any ( http://blog.lagola.info/ ), la pàgina web que tenien es va tancar i encara surt anunciada per la xarxa...), els perfils al facebook i twitter també es troben inactius; tots els contactes i intercanvis que es feren s’han perdut, molta feina s’ha fet de bades.

Al ple vam fer tota una sèrie de propostes tant per millorar el conveni com per fer el plec de condicions, en Tomeu Cifre va dir que prenia nota de les mateixes però amb l'experiència d'aquesta legislatura és evident que si volem recuperar de bon de veres el Centre de Turisme Ornitològic i la zona humida de la Gola necessitam un canvi de govern tant Balear com municipal.

Si anem a la situació recent, assumint la realitat en que es troba aquest espai, algunes coses ja s’haurien d'haver reflectit al conveni aprovat al ple, que per variar ha estat fet sense cap tipus de reunió amb els partits de l'oposició, i que ara s'haurien de tenir en compte a l'hora de realitzar el plec de condicions per tornar a posar en marxa el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola:

PEL QUE AFECTA AL PARC

-       En cap moment s’ha dut una gestió mínimament acurada de l’espai, considerant els propis valors de la zona humida i la seva biodiversitat. La gestió que s’ha realitzat fins ara ha estat la relacionada amb simple jardineria urbana i per pur maquillatge (actuacions sense massa sentit per a quedar bé la Conselleria davant l’Ajuntament).

-       La manca de vigilància ha estat constant, el seu dèficit ha contribuït a la degradació de la zona

-       El manteniment ha estat totalment deficitari. El fet de posar un excés d’elements i cars requereix més esforços.

-       S’han realitzat actuacions de repoblació i neteja forestal sense sentit i que han resultat fallides.

 

PEL QUE  AFECTA AL CENTRE DE TURISME ORNITOLÒGIC:

- Cal la reobertura immediata del Centre amb personal QUALIFICAT –aspecte molt important-, com a mínim entre 15 de març i finals de juny i entre 15 de setembre i 15 de novembre (contemplant com a mínim la primavera i la tardor).

- Es podria proposar que el CTO també faci les funcions de centre d’informació naturalística en relació als espais natural més propers (Paratge de la Serra de Tramuntana, Reserva Natural de l’Albufereta, LIC de la Badia de Pollença, etc...) contemplant la seva obertura durant tot l’any amb horari semblant als d’altres punts d’informació dels espais naturals (9 a 16 h.).

- La presència a la xarxes socials i el manteniment del blog, web... i la divulgació en general s’haurien de contemplar al conveni, també el període mínim d’obertura del Centre. Reprendre la divulgació del centre i fer una programació d’activitats atractiva és bàsic a tots els nivells.

Cal avaluar de forma seriosa i sistemàtica l’estat actual del parc de la Gola i del Centre, hi ha mancances i deficiències que s’han de relacionar i avaluar, potser el més idoni sigui un canvi d’estratègia. S’ha de fer de forma immediata un pla tècnic d’actuacions o de gestió que afecti al parc de la Gola i al Centre, i l’ha de fer gent amb coneixement de zones humides, biodiversitat i ús públic, turisme naturalístic... Cal definir el que es vol que sigui i les funcions que ha de desenvolupar el Centre, preveure també actuacions a mig i llarg plaç assegurant la viabilitat econòmica. A més de feines forestals i ha senyalització i mobiliari...

 Fotografia de Biel Perello, "El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola"

 

 

Que podem esperar de Bartomeu Cifre (dos articles en un)

Alternativa | 04 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un article d'en Joan Martorell. Ens podeu enviar els vostres articles a alternativaperpollenca@gmail

Que podem esperar de Bartomeu Cifre (batle de Pollença i candidat de "Tots per Pollença")


Arriba la pre-campanya per les eleccions del 24 de maig al nostre Ajuntament i a la Comunitat Autònoma. Arriba l’hora de analitzar les promeses fetes als programes electorals. Vaig guardar les promeses del Partit Popular, al seu programa, amb en Tomeu Cifre al capdavant i la veritat es que cada promesa es un incompliment. Me explicaré:

El títol del programa, per si mateix, ja es curiós, “ POLLENÇA ACTIVA i PROTEGIDA”. Penso que es referien a “Activa , als jutjats”, ja que de la legislatura de Joan Cerdá Rull de la que formà part Tomeu Cifre, hi ha entre en Joan Cerdá, Miquel Ramónl (Mitchel)i en Tomeu Cifre (actual Batle), varis expedients oberts als Jutjats, entre ells els que han privat a Tomeu Cifre de presentar-se com a Candidat el Partit Popular, PER DECISIÓ DEL MATEIX PARTIT POPULAR, en aplicació del Codi Etic.


Les perles del Programa del PP (Tomeu Cifre, responsable de la seva elaboració i compliment):

1. La Gestió ha de ser simple i optimitzada:
Hi ha un ciutadà que pugui corroborà la realització d’aquesta promesa?, NO, promesa incomplerta.


2. No es temps de pujar la càrrega fiscal. Pollença es el municipi amb més pressió fiscal, per exemple l’ Impost de bens immobles(IBI, la contribució urbana). A Pollença el rebut mitjà per vivenda es de 561 euros, quant a Manacor, per exemple, es de 377 euros.
Amb les dades de la liquidació pressupostària del 2013, més de 7.500 municipis de cinc Comunitats Autònomes, paguem més del doble que els municipis de similar tamany, tant en impostos directes, com indirectes i el triple en taxes (Pollença és el cinqué municipi que mes paga per habitant),.


3. Proposaren fer una oficina integral de atenció al ciutadà. Qualcú sap on està aquesta oficina ? Jo no.
L’ OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadá),en realitat existeix a Pollença desde el 2010, no me consta que hagi hagut una millora real d’atenció als ciutadans. Fa un any, una nodrida delegació de polítics i tècnics van anar a estudiar com funcionava el serveis d’atenció al ciutadà a Calafell. Quant els Grups de l’Oposició varen demanar al Plenari de l’Ajuntament sobre aquest tema només els digueren que a Pollença faltava personal. ?????


4. “Directrius per l’ús de la via pública”, una broma, no?. Tothom fa el que vol a la via pública, un desgavell, usurpant al dret dels ciutadans a gaudir de lo públic, com son les places i els carrers, facilitant la explotació comercial de lo que es de tots.
A principi de legislatura es va aprovar per urgència, una nova ordenança d’ocupació de la via pública, emperò després de rebre les al•legacions de ciutadans i partits polítics, les posaren dins un calaix i mai més s’ha sabut d’ella.


5. “No augmentarem la pressió fiscal , encara estam de sort, ja que els impostos a Pollença s’han incrementat notablement.
El 2012 es varen pujar diferents taxes, per exemple:
Fems de habitatges: + 15,80%
Plusvàlues: + 30%
Escola d’adults: 100 abans no es pagava)
Escola Viva: +66%
Endemés es crea una taxa per casar-se.


6. Reclamarem a les Administracions un finançament just, que me pot dir el Batle, Tomeu Cifre, de lo que havia de pagar el Consell de Mallorca i no ha pagat?. Ells , PP, PI, UMP, responsables municipals, no han reclamat.
S’ha tancat el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, s’han perdut els milions per l’Auditori, la subvenció del Festival, el Pla d’Obres i Serveis del CIM per pagar Can Llobera.


7. Pollença riu, era el títol d’un altre apartat, entre altres promeses deien que fomentarien la conservació del patrimoni historicoartístic i cultural del Municipi. promesa incomplerta.
Han desprotegit, entre altres, CAN FRANC. No han fet res per aturar el deteriorament de la fàbrica i s’han desprotegit edificis de la primera línea del Moll.


8. Millorarem les infraestructures sanitaris. El PAC, s’ha dit reiteradament, necessita una ampliació i millor dotació d’equipament. No han fet res de res.


9. Impulsarem el Consell Social, mentida, no hi ha dedicat un minut a parlar del tema.


10. Aprovarem un programa d’assessorament i ajuda a famílies amb malats que precisen Asistencia constant, un altre mentida. Molt greu, emprà aquest tema, per recollir uns vots. VERGONYOS.


11. Impulsarem el CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. ?????????, ES UNA ALTRE BROMA, NO ???


12. Eliminarem de forma progressiva les barreres arquitectòniques, feren unes petites i insuficients obres, a petició d’Esquerra Republicana, i res mes.
No s’ha fet una feina sistemàtica , no es fa el Pla Bàsic d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (aprovat el Plenari d’octubre del 2007 a proposta d’Alternativa) Per tal de reactivar la plataforma per l’eliminació de barreres arquitectòniques que es va crear al Gener del 2007, impulsada per Joan Axartell, AFAMA, PRODIS i les Associacions de Majors de Sa Nostra i del Port de Pollença.

13. Potenciarem el manteniment i la senyalització de la xarxa de camins municipals, personalment i som dels que es passegen per els camins, no he vist res de res de tot axó. Tots els indicadors son els mateixos que es col•locaren fa anys, ni tant sols els han donat un manteniment.

Batle, va oferir unes millores que ha incomplert al 100 per 100. Li diré més, ha obert la borsa dels diners als seus fidels, donant lis dedicacions exclusives, amb sous per res menyspreables, que paguem nosaltres, els ciutadans. Un exemple es el del seu excompany, Sr. David Alonso, que encara es hora de que justifiqui lo de “noves tecnologies”, ja que l’Ajuntament que vostè governa, no ha estat capaç de dur a terme, per exemple, la factura electrònica del rebut d’aigua, del que tanta propaganda feren .
Sr. Tomeu Cifre, s’ha passat per el forro els acords plenaris, la llei de Regim Local, i ara ve de víctima i salvador, ja que el Sr. Bauzá, President del Govern i del Partit Popular, no el vol.


Lo de la Cap de Prensa, es una altre irregularitat, i com aquesta podríem emplenar un parell de fulls mes, emperò serà un altre dia.


Joan Martorell
Pollença, 26-04-2015

  

No em pogut de deixar de respondre a la pregunta que feia en Joan Martorell de qué podiam esperar d'en Tomeu Cifre  i el podem resumir a la fotografia d'un acte de precampanya amb Martí Ochogavia d'UNPI com mestre de cerimònia, a l'AA VV d'eu moll, sembla que va ser dimarts passat encara que no hem vist cap anunci al perfil de facebook de "Tots per Pollença", una cosa prou estranya no? 
 

A la passada legislatura en Tomeu Cifre com cap del grup municipal del PP va convocar conjuntament amb nosaltres i el PSM a l'oposició un ple extraordinari al mes de novembre de 2009  per demanar  la reprovació d'en Martí Ochogavia, en aquell moment regidor de serveis per les seves facturacions il·legals 

 Veure "En benefici del poble i de la credibilitat de l'Ajuntament". 

  Al ple de gener de 2011 de nou en Tomeu Cifre com cap del grup municipal del PP va demanar conjuntament amb nosaltres i el PSM a l'oposició  la retirada de les competències de jardineria al regidor Martí Ochogavia.

Veure "Aturar la plaga. Moció Conjunta"  i "El batle d'en Martí

 A principi d'aquesta legislatura en Tomeu Cifre va criticar reiterada i públicament  la candidatura de Convergència i Unió(de la que formava part l'UNPI d'en Marti Ochogavía), ni tan sols es va voler seure a negociar amb ells i va parlar reiteradament de la desastrosa gestió que havien fet, amb vetllades i no tan vetllades acusacions de facturacions irregulars.

Aquest Tomeu Cifre és el mateix que amb un exercici de cinisme total i amnèsia individual que vol transmetre al poble va utiltizar a UNPI per la seva recollida d'avals i va declarar al Última Hora del 31 de març:

"Mantengo una excelente relación con la gente de UNPI con la que he gobernado codo con codo".

Per sort hi ha hemeroteca i  esperam que la gent també faci memòria i no vulgui tornar a temps passats en la gestió municipal. 

Cr˛nica de l'1 de maig

Alternativa | 03 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dia 1 de Maig vàrem celebrar el Dia Internacional del Treballador a Pollença. Gràcies a tots els que ho vàreu fer possible i vàreu participar als actes. Estam orgullosos de ser un dels pocs municipis de Mallorca on es celebra i reivindica aquesta data. I estam molt contents de que al llarg de les tres hores que varen durar els actes va passar molta gent per la plaça dels Seglars.

La nostra candidata, na Marina Llobera, va conduir l'acte mentre que la resta de companys treballàvem en la organització de la ludoteca (a la que van participar molts nins), la paradeta informativa (amb materials de Contrainfo.cat, les Encausades o Alternativa per Pollença) o la barra solidària amb les Encausades de la Conselleria. La recaptació íntegra de la barra i la venta de bons solidaris vam donar un total de 268,5 euros que seran ingressats a la seva caixa de resistència.

Abans de les xerrades, na Marina va recordar la vaga dels treballadors autònoms i de les empreses subcontractades de Telefónica i Movistar. Una lluita totalment silenciada als mitjans de comunicació a pesar de que fa més d'un mes que es troben de vaga a Madrid i 25 dies a la resta de l'Estat (més informació). Vam passar una vidriola i vàrem recollir 93,92 euros per a la seva caixa  de resistència.

Vam encetar les xerrades amb la número tres de la nostra llista electoral, n’Antònia Cerdà (llicenciada en filosofia que fa la tesi sobre les dimensions socials del treball) que ens va introduir el tema de la classe treballadora avui, fent especial èmfasi en la seva fragmentació i parlant de la situació dels falsos autònms. La seva interessant xerrada la publicarem a un proper article.

La següent xerrada va tractar de la crisi dels sindicats institucionalitzats i les alternatives i va ser a càrrec de Rubén Chavarría de la COS-Mallorca. La COORDINADORA OBRERA SINDICAL (COS) és una organització sindical alternativa dels Països Catalans: no tenen  subvencions i funcionen assembleàriament, son partidaris partidaris de la rotació i revocabilitat de les responsabilitats directives. Rubén ens va parlar dels orígens i desenvolupament de la crisi dels sindicats institucionalitzats tradicionals i com, a l'igual que a la política, han aparegut sindicats alternatius com la COS.

La tercera xerrada versava sobre la organització de les treballadores d’escoletes i va ser a càrrec de membres de l’Assemblea 0-3 que engloba treballadores de l’etapa d’Educació Infantil. Les companyes varen explicar com el primer cicle és i ha estat un dels grans damnificats per la crisi econòmica: menys subvencions, privatitzacions i precarització constant dels treballadors. I ens van demostrar com el primer cicle d'educació infantil està totalment abandonat per les administracions públiques.

La darrera xerrada del capvespre va girar en torn al turisme i la precarietat laboral. Va ser conduïda  per Ivan Murray amb els testimoni de les cambrers de pisos María González, Angelina Alfaro i Soledad Castro, -las kellys. Una xerrada molt clarificadora sobre els problemes als que s'enfronten les cambreres de pisos: sobrecàrrega de treball, ritmes esgotadors, problemes de salut, ús quotidià de medicaments per poder aguantar les jornades laborals... Farem un article sobre el tema.


Després de les xerrades vàrem poder sopar col·lectiu del que els propis participants a l’acte havien portat per compartir. El sopar va ser un èxit. Gràcies a tots.

I per finalitzar va haver-hi un excel·lent i emocionant concert a càrrec de Joan Carles Vaquer (guitarra) i Glòria Julià Estelrich que van  cantar les cançons més emblemàtiques d' Ovidi Montllor, entre altres cantautors. Rescatar la figura d’Ovidi Montllor en aquests temps és molt més que un simple gest, es fa imprescindible. Com deia na Glòria: “n’Ovidi hi seria aquí, a Pollença, avui”.

Per altre banda, des d’Alternativa per Pollença consideram que el Dia del Treballador també ha de servir per caminar cap a l’objectiu que no és altre que la transformació social a través de la unitat popular. D’aquí que convidassim als diferents col·lectius a xerrar. I d’aquí també que convidassim a tots els moviments socials que tenen activitat a Pollença. De totes les convidades muntaren paradetes informatives Arran Mallorca Nord (organització juvenil de l'Esquerra Independentista) i Pollença Antifeixista (organització anticapitalista que lluita contra els grupuscles feixistes cada vegada més nombrosos), a més de les companyes de l’Assemblea 0-3.

Ja portam dos anys consecutius celebrant el Dia del Treballador a Pollença i esperam podem fer-ho encara millor l'any que ve i comptar amb la participació de més associacions i més gent.  Fent una mica d'autocrítica, que sempre és productiva, pensam que hi va haver massa xerrades i cal tenir prevista més llum (just la farola de la part de dalt de la plaça va fallar).

Així hi tot el balanç és molt positiu i consideram que l’experiència va valer la pena. Davant dels atacs del capitalisme global i local l’únic camí és la organització i la lluita. I dia 1 de Maig no és altre cosa que el dia mundial de la lluita dels treballadors per a la seva emancipació. Per això no ens podem quedar aturats i seguirem sortint a les places a dir que ja n’hi ha prou d’explotació, que no ens faran callar.

Al nostre perfil de facebook teniu unes bones fotografies de l'acte del nostre company Biel Perelló.

 

 

 
 

 

 

La por no Ús res si la volen veure. M˙sica i compromÝs.

Alternativa | 02 Maig, 2015 01:00 | facebook.com twitter.com

 Altre cap de setmana inténs. Ahir de matí vam participar a la manifestació unitària a Ciutat "AJUNTANT LLUITES", i d'hora baixa vam celebrar a la Plaça dels Seglars de Pollença el dia del treballador no només com un dia de festa sinó sortint al carrer i donant visibilitat a diferents lluites.

Avui Taverners té prevists  presentar el seu segon disc La por no és res si la volen veure. a l’Auditori de Porreres a les 20 h. En aquesta ocasió, Taverners ha volgut convidar quatre activistes membres d'alguns dels moviments més significatius de les lluites a Mallorca els darrers anys. Les convidades a aquest concert són la nostra candidata, na Marina Llobera,Marisa Cerdó, també docent i vicepresidenta de l’OCB; Sílvia Suau, activista encausada per ocupar la Conselleria d’Educació, i Margalida Ramis, activista i portaveu del GOB. Quatre dones que, es de la base, estan implicades en la defensa de l'educació pública, llengua, cultura, territori i drets socials. Totes quatre intervindran durant el concert que fusionarà, com és habitual, música i compromís.

 Un homenatge a tota la gent que lluita! no hi faltis!

Coŀlectiu Albaïna Salvem es Molinar GOB Mallorca JAC IB Assemblea Docents Illes Balears Associació Pinyol Vermell Obra Cultural Balear // www.ocb.cat Moviment Alcudienc Assemblea Popular de Porreres Xítxeros Amb Empenta Alternativa Per Pollença Joves de Mallorca per la LlenguaSepc Mallorca Arran Palma Feministes Encausades Marxa Jove pel Territori (Mallorca) Joves del Gob Felanitx en Moviment (FEM) Pla de Mallorca en Marxa i tants d'altres!


Que no faltin música i compromís! Vos hi esperam!

AUDITORI DE PORRERES. 2 de maig. 20.00h.
Entrada: 5 euros
Entrada + disc: 10 euros

Podeu escoltar el disc a: http://taverners.bandcamp.com/

RESERVA D'ENTRADES:
- Al telèfon 673 844 310
- A partir d'una hora abans de l'espectacle a la recepció del teatre
- auditori@porreres.cat

onaedicions.cat/taverners

 

 

1 de maig solidari, comunitari, reivindicatiu i recordanta Ovidi Montllor

Alternativa | 01 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui us esperam a tots a les 19 a  la Plaça dels Seglars per celebrar tots junts el dia del treballador. Si teniu nins hi haurà  una ludoteca. En comptes del típic refrigeri i refresc podreu mostrar la vostra solidaritat amb les Encausades de la conselleria a la  barra solidària que muntarem, i us demanam  no només la vostra assistència sinó que porteu alguna cosa per menjar i col·laborar a un sopar comunitari. Perquè Alternativa som tots no espereu candidats salvadors, ni delegueu la vostra responsabilitat en altres. Cada un de nosaltres és necessari para generar altres pràctiques socials i polítiques.

L’1 de maig no és només el dia del treballador com un dia de festa, és un dia de sortir al carrer i de donar visibilitat a totes aquestes lluites que en aquests per això a partir de les 19 podreu escoltar un bon grapat de bones intervencions i interessants intervencions:

- Turisme i precarietat laboral. Conduït per Ivan Murray i el testimoni de María González, Angelina Alfaro i Soledad Castro, cambreres de pisos.

- L’organització de les treballadores d’escoletes. A càrrec de membres de l’Assemblea 0-3.

- La classe treballadora avui. A càrrec d’Antònia Cerdà.

- La Crisi dels sindicats institucionalitzats i les alternatives. A càrrec de Rubén Chavarría de la COS-Mallorca

***Durant les xerrades hi haurà servei de ludoteca***

20.30h Sopar comunitari. Soparem dels plats que duguem per compartir!

I per finalitzar la jornada un altre luxe; Joan Carles Vaquer (guitarra) i Glòria Julià Estelrich reten homenatge a Ovidi Montllor. Un recull de les seves cançons més emblemàtiques, amb cor i amor!

21h. Homenatge musical a Ovidi Montllor amb l’actuació de Joan Carles i Glòria: Ovidi Mon Cor

"Ara fa deu anys de la mort d'Ovidi Montllor, cantautor i actor alcoià que va omplir de música, poesia i lletres compromeses escenaris d'arreu del país. L'Ovidi mai no va amagar la seva pertinença a una classe social popular i treballadora, ni a una cultura i un país que va més enllà del regionalisme empobridor al qual alguns polítics ignorants el volen sotmetre. Nosaltres, des d'aquí, volem retre-li un petit homenatge amb les seves pròpies paraules." (Jose Puntí)

 

 

 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb