URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Peticions al Conseller de Turisme

Alternativa | 31 Agost, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Dimecres passat aprofitant la visita al municipi del Vicepresident del Govern i Conseller de Turisme, en Biel Barceló li vam traslladar una sèrie de peticions i inquietuts. Aquest és l'escrit que li va donar la portaveu del nostre grup municipal, na Marina Llobera.

Benvolgut Biel Barceló,

aprofitant la vostra visita per Pollença, l'assemblea d'Alternativa per Pollença volíem aprofitar l'avinentesa per fer-li arribar unes reflexions i/o suggeriments generals, però també sobre el nostre municipi:

-en primer lloc, manifestar-vos el nostre ferm suport a la implantació de la taxa turística. I quan abans millor! Evidentment, coincidim amb el GOB en què la destinació de la recaptació no ha de ser altra que la inversió en patrimoni natural i cultural. Animar-vos, idò a tirar-la endavant sense dubtes ni complexos. Comptau amb nosaltres per defensar aquesta mesura al carrer.

-davant els rumors sobre una futura modificació de la Llei turística que autoritzi els habitatges en règim de propietat horitzontal per poder efectuar activitat turística, volem transmetre-li la nostra preocupació per les conseqüències de tipus social que suposa: en el nostre municipi ja és ben difícil trobar lloguer a preu assequible. Una idea podria ser coordinar-se amb la Conselleria que pertoqui per crear un registre de propietaris que cedissin els seus habitatges per lloguer social i bonificar-los fiscalment a canvi.

-per altra banda, suposam que no desconeix que gran part de l'oferta turística del municipi es realitza en habitatges construïts il·legalment en sòl rústic. Tot i que és un tema complicat, qualque dia s'ha d'afrontar i ningú té més mitjans i possibilitats de fer-ho que el govern. Per començar, s'hauria de saber exactament quants habitatges hi ha fora d'ordenació i quants tenen una activitat turística legal o il·legal.

-el turisme és el monocultiu de les nostres illes, i ens fa depenents. Només el Govern té capacitat per treballar per l'impuls i promoció d'altres activitats econòmiques, i que siguin sostenibles, justes i bones per les persones que vivim aquí.

-volem donar-los l'enhorabona per la iniciativa del Pla contra l'explotació laboral i esperam que els inspectors també arribin a Pollença. Estaria bé que sabessin que, al nostre municipi, per la gran oferta de turisme de xalets, hi ha moltes empreses de serveis i de netejadores que com que no tenen un centre determinat de treball pateixen altres formes d'explotació diferent a les d'hotels i restaurants.

-finalment, voldríem fer-li unes consideracions sobre patrimoni, que tanmateix tenen alguna relació amb el turisme, en tant que evidentment existeix cert turisme cultural. Tenim els BICs de la Fortalesa i el Castell del Rei que estan tancats (quan segons la Llei de patrimoni històric s'haurien de poder visitar); necessitam col·laboració en la recuperació d'espais com les coves de l'Alzinaret, en l'excavació i protecció del Pedret de Bóquer, en prendre mesures per evitar el deteriorament irreversible de l'antiga fàbrica de Can Morató (considerant la possibilitat de la declaració d'interès social a efectes d'expropiar-la), o en la recuperació íntegra de la Carretera Vella de Pollença a Lluc, tal com ha demanat la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts.

Salut i coratge!

L'assemblea d'Alternativa

IIIvsMeniano

Alternativa | 30 Agost, 2015 10:48 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

No va dir en Meniano que la seva banda havia guanyat les ereccions de maig? Idò com és que no comanda quasi en lloc? Serà que li pegaren un batussa d'aquelles de no dir? Tanmateix esper que a les properes ereccions faci els comptes tan errats com en aqueixes i comandi tan poc com ara.
Salut i el PP per l'embut.

 

 

 

Assessors

Alternativa | 28 Agost, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears

Molts ciutadans a les darreres eleccions no vam votar només en funció dels programes electorals o simplement per treure defora al Partit Popular... Volíem alguna cosa més; un canvi de formes i entre altres coses el final de la partitocràcia que es va iniciar el 1978. No esperàvem res del PSOE en aquest punt però sí que esperàvem molt més de partits aparentment nous com MÉS i d'un partit com PODEM que havia fet del discurs anticasta un dels seus eixos programàtics.
Per desgràcia tan MÉS com PODEM en comptes d'apostar per una vertadera ruptura democràtica, i acabar d'una vegada amb els privilegis i els tripijocs de la partitocràcia, sembla que prefereixen la comoditat de fer una rentada de cara a un règim polític que agonitza acceptant l'elecció d'assessors i càrrecs de confiança, no per la seva idoneïtat i preparació, sinó en funció de les xarxes de favors pròpies dels partits. D'aquesta forma en plena crisi se segueix dedicant una quantitat de doblers públics importants a pagar a persones que no realitzaran realment cap assessorament en benefici de tota la comunitat i que no són més que alliberats polítics que faran feina pel seu partit o per interessos purament particulars (assessors d'imatge, màrqueting...).
No és suficient reduir els assessors o criticar els dels inútils senadors, tampoc es tracta simplement d'un tema de transparència i de publicar els seus currículums, encara que no estaria mal que es mantingués aquest exercici de transparència i s'informés puntualment i completament de quina és la feina exacta que fan aquests assessors. Simplement el que cal fer és eliminar els assessors triats a dit.
Quan un és polític en moltes ocasions ha de prendre decisions de temes dels quals inicialment no en té ni idea però el que ha de fer no és pagar cap assessor amb doblers públics, el que ha de fer en primer lloc és dedicar moltes hores a informar-se i formar-se, demanar als funcionaris i personal laboral, comptar amb els militants i simpatitzants del partit que haurien d'estar disposats a aportar els seus coneixements i experiències de forma altruista sense demanar a canvi un càrrec o un sou. A més a més hi ha un munt d'organitzacions i de persones expertes disposades a assessorar als polítics a canvi només de millorar el bé comú. He estat regidor durant vuit anys i mai cap expert al qual he demanat assessorament sobre temes com camins públics, zones humides, aigua, patrimoni, urbanisme... m'ha negat la seva ajuda ni m'ha demanat res a canvi. Si així i tot un polític per la complexitat d'un tema necessités contractar assessorament extern aquest hauria de venir de la Universitat pública o d'experts de reconegut prestigi al seu àmbit. Però clar aquesta concepció de la política racional i pura està molt allunyada de la professionalització i el clientelisme que patim a la política actual.

El va resumir molt bé l'organització Jubilats per Mallorca i Padrines i Padrins Flauta en un encertat comunicat; "És lamentable el continuisme d’aquesta dinàmica institucional, rutina política que qualificam com a conservadora i que no té altra finalitat, en un 90% dels casos, que la de conrear el clientelisme polític, aquest corporativisme de partits que consolida estructures de poder intercanviables entre persones i formacions polítiques que no arriscaran el seu privilegi de proximitat al poder o el sou d’agent auxiliar. En això consisteix el clientelisme polític".

MÉS i Podem han perdut, com també en el cas de l'elecció dels senadors, una oportunitat de desmarcar-se de la partitocràcia i apostar per la ruptura democràtica que en aquest moment demana una gran part de la societat. Encara queda molta legislatura i segur que hi ha més oportunitats però ja és hora que no es deixen portar per la comoditat i la rutina institucional i demostrin que representen una nova forma de fer política.

RÓdio, subvencions i primera lÝnia.

Alternativa | 26 Agost, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Ahir dimarts a les 12’30 hi ha hagut un Ple extraordinari a l’Ajuntament de Pollença. A aquest han faltat els regidors Mateu Soler i Maria Petra Buades de Tots, i David Alonso del Partit Popular. Aquest era l’ordre del dia:

1r.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal - annex 4/plantilla de personal de l’organisme autònom Institut municipal Ràdio Pollença – per a la modificació del lloc de treball denominat Director/a de Ràdio Pollença de personal eventual a personal laboral, nivell 0 (caràcter especial d’alta direcció)

S’ha aprovat per unanimitat. Per desgràcia i culpa de la llei Montoro aquesta és l'única opció que hi ha actualment per dotar de direcció la radio. Anteriorment i quan era possible contractar personal aquesta plaça hauria d'haver sortit a concurs i no dependre d'un càrrec de confiança. Mentre que Alcúdia ràdio té quatre periodistes, ràdio Pollença només té una plaça i mitja. L'actual equip de govern s'ha compromès a contractar personal una vegada sigui possible.

El batle també ha aprofitat per explicar els requisits que han de complir els candidats, i la seva idea de realitzar un procés de selecció per la seva elecció. Tal com diuen els estatuts de la ràdio; els candidats han de tenir la titulació superior (lògicament audiovisual o periodisme), experiència mínima de cinc anys. A més  a més s'ha acceptat la  petició que vam fer de que els candidats tinguin el nivell C de català. A més es demanarà un projecte de ràdio i es valorarà la locució, experiència i els coneixements sobre Pollença. La idea de jurat serien; dues periodistes (un d'una ràdio local i altre d'una ràdio insular), un tècnic de l'Ajuntament i el batle. 

Una vegada aprovada la proposta passarà a informació  pública durant 15 dies.

2n.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions de caire social per a l’any 2015 i de la convocatòria pertinent.

El segon punt també s’ha aprovat per unanimitat. Des d’Alternativa hem aprofitat per recordar que hi ha associacions que no tenen la seu a Pollença però tenen com beneficiaris ciutadans de Pollença (sobretot a les escoles), i que estaria molt bé tinguessin opció de rebre alguna subvenció. El batle ha dit que estudiaran la possibilitat de com ajudar a aquest tipus d'associacions.

 


Per facebook ens van assabentar de que l'équip de govern s'havia reunit amb l'executiva d'UMP per parlar  del projecte de reforma la primera línia del Port de Pollença, repetint errors de la passada legislatura, i  després del ple hem aprofitat per demana-les quins canvis pensen fer tant al projecte com al  pla de mobilitat. Ens van dir que ens informarien a la propera Junta de Portaveu. però avui mateix surten aquestes declaracions  a l'Ara Balears;

"L'Ajuntament de Pollença ha acordat la redacció d'un nou estudi de mobilitat a l'empresa que l'elaborà per redactar el projecte de semiadaptació per a vianants de la primera línia del Port. "L'anterior consistori va fer fer l'estudi a l'hivern i per tant no és realista", ha indicat el regidor d'Urbanisme, Tomeu Cifre Bennàssar. La intenció és que el projecte s'adapti a la realitat circulatòria que viu el Moll durant l'estiu.

L'Ajuntament té marge per modificar un 50 per cent del projecte. Així n'ha informat avui al matí la Conselleria de Turisme en una reunió entre les dues institucions. El Consistori estudiarà les possibilitats de fer canvis més profunds dels inicialment previstos, com el de suprimir part dels aparcaments per traslladar-los a segona línia. Això no obstant, les modificacions estan subjectes a diversos condicionants. "No sabem encara si hi ha marge per fer aquests canvis i també hem de saber si són assumibles econòmicament", ha dit Cifre.

Està previst que les obres a primera línia del Port comencin l'1 de novembre. L'Ajuntament fa comptes respectar aquest termini, però plantejarà que les obres no es duguin a terme en una única fase de sis mesos, sinó en dues. "Volem que les obres es facin en dos hiverns", ha indicat el regidor, per evitar els riscos d'imprevistos en les obres que les allargassin fins a la temporada alta."

  Pensam que aquesta no és la forma correcta d'afrontar un tema com aquest que s'hauria de tractar amb el màxim consens i participació. Quan es faci la Junta i disposem de més informació us la traslladarem i la valorarem.

Fotografia del facebook d'UMP de la reunió entre l'equip de govern i l'executiva d'UMP al Club Naútic. Pensam que un tema tan important com aquest s'ha de tractar a la Junta de Portaveus i a un espai municipal

 

 

 

Ple extraordinari agost

Alternativa | 24 Agost, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Demà dimarts 25 sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a les 12,30 hores a la Casa Consistorial. Podeu assistir, escoltar-ho per  Ràdio Pollença   o seguir els acords al nostre perfil de facebook

ORDRE DEL DIA:

1r.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal - annex 4/plantilla de personal de l’organisme autònom Institut municipal Ràdio Pollença – per a la modificació del lloc de treball denominat Director/a de Ràdio Pollença de personal eventual a personal laboral, nivell 0 (caràcter especial d’alta direcció)

 L'anterior directora de la ràdio era un càrrec eventual, el que es coneix com càrrecs de confianç, i per tant va finalitzar la seva feina al final de la passada legislatura. En aquest moment la llei només permet tenir dos de confiança i  amb l'aprovació d'aquest punt la plaça de direcció de la ràdio  es converteixi en una plaça d'alta direcció,que a l'igual que els càrrecs de confiança es pot triar a dit, però la idea és fer un procés selectiu. Els candidats hauran de complir uns requisits sobre titulació, experiència i coneixements de català, i  també es pretén que presentin un projecte del que volen que sigui la radio municipal. Les bases d’aquest procés encara estan pendents de redacció.

La situació actual de la radio en referència al personal és prou precària; té una plantilla d'una persona a temps complet i una persona a mitja jornada. Per sort aquest estiu han pogut contar amb l'ajuda de dos becaris. Si no es disposa d'una altra persona  la ràdio hauria de tancar, ja que al mes de setembre una treballadora s'agafa les vacances. Amb la llei Montoro no es pot fer el que seria lògic i norma,l i defensam des d'Alternativa que és  ampliar la plantilla. Resulta vergonyós que amb l'atur que tenim es mantengui aquesta prohibició de contractar als ajuntaments, aquesta és la curiosa forma que té el PP de fomentar l'ocupació. L'única manera de disposar ara d'una persona més a la ràdio i poder fer la programació és mitjançant la fòrmula triada de un càrrec d'alta direcció. Hi ha el compromís d'ampliar plantilla quan s'elimine la llei Montoro.

2n.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions de caire social per a l’any 2015 i de la convocatòria pertinent “

Es tracta d’aprovar les bases reguladores per concedir subvencions a Entitats de caire social. A  Alternativa tornam a proposar el que ja vam fer l'any passat i és que associacions que no tenen la seu a Pollença però tenen com beneficiaris ciutadans de Pollença (sobretot a les escoles) tinguessin opció de rebre alguna subvenció.

Albercocs i cireres

 

 

Proper erectoralisme

Alternativa | 23 Agost, 2015 10:06 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail


Estau segurs que ens baixaran els imposts? O serà que ens en retallaran els ingressos; si, si, a les properes ereccions, què us pensau?

 

Necessitam valentia, no neutralitat

Alternativa | 21 Agost, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears

Hi ha coses que no canvien i com cada estiu els nostres representants democràtics han anat com menets de cordeta a rendir homenatge a la família reial al seu palau que en realitat és nostre.

En Miquel Ensenyat ha declarat que com a president del Consell havia d'anar a la trobada amb el rei, "ja que és el president de tots del republicans, dels monàrquics o dels que no saben que són." Això pot ser més o manco discutible, el que no és discutible és que Miquel Ensenyat també es president del Consell gràcies al vot de ciutadans republicans i sobirantistes.

La neutralitat institucional és una fal·lacia i exemples d'arbitrarietat per part de l'Estat en tenim cada dia, però encara que es cregui a la mateixa, el que és clar és que aquesta neutralitat té uns límits i que Miquel Ensenyat era totalment lliure per fer després un discurs davant la premsa molt diferent al que va fer quan va declarar que "és important que els reis venguin Mallorca perquè l'illa viu de la imatge i el turisme, i que l'estada estiuenca de la família real ajuda a la imatge exterior de Mallorca." Han ajudat a la imatge de Mallorca les notícies d'en Joan Carles i les seves caceres? O les notícies dels milions d'euros que té als estranger sense declarar? Ha ajudat la imputació als exducs de Palma?... Són aquests els referents que volem per a Mallorca? El que és positiu per a Mallorca és la imatge d'un poble que defensa el seu patrimoni cultural i natural que encara no ha estat destruït per aquells que en moltes ocasions són el seguici real.

No cal confondre la presumpta neutralitat institucional amb la invisibilitat de les pròpies idees, per alguna cosa són els representants democràtics els que van al Palau de Marivent i no és el rei qui va als edificis de les institucions democràtiques. La pressumpta neutralitat és ideologia de la que imposa silenci i no et deixa parlar. Entorns com el Palau de Marivent i institucions com la monarquia no han d'encegar als representants triats democràticament, i aquests han d'aprofitar la presència de la premsa estatal per expressar amb normalitat les seves tendències polítiques; republicanes i soberanistes.

Necessitam polítics republicans de bons i de veres que no s'acovardin davant la monarquia i li regalin una sèrie de televisió o diguin que ajuden a la imatge de Mallorca. Necessitam un president del Consell que recordi a la premsa estatal que el lloc on es troben, el Palau de Marivent, va ser arrabassat per la Diputació franquista a tots els ciutadans, incomplint la voluntat de la vídua del pintor Sadirakis que el va cedí a condició que s'hi creés un museu, que portés el nom del pintor i que romangués obert al públic, condicions que es compliren fins al 1973 quan la Diputació cedí la finca als aleshores Prínceps d'Espanya. O sigui portam més de 40 anys d'apropiació d'un lloc del qual hauríem de gaudir tots i al qual a més a més pagam amb generositat les vacances reals, amb el milió i mig d'euros que ens costa mantenir Marivent perquè la família reial la gaudeixi uns dies.

Necessitam polítics que s'adonin que els temps han canviat i que ha arribat el moment d'acabar amb la submissió a institucions anacròniques imposades per la dictadura franquista.

Necessitam polítics soberanistes que recordin davant de tota la premsa estatal que som tractats com una colònia, que denunciïn amb veu alta i forta l’expoli fiscal a què estam sotmesos. Que tot i ser el segon territori de l’estat amb més capacitat fiscal, som el que té menys finançament disponible amb indicadors força precaris en formació, infrastructures, serveis públics i cohesió social.

Neutralitat ve del llatí ne uter, ni l’un ni l’altre. Necessitam valentia no una neutralitat que serveix per mantenir el poder establert i amagar les realitats i els conflictes que cal resoldre a la nostra societat. Intentar vendre una suposada neutralitat és enganyar els ciutadans. Necessitam polítics valents que deixin la seva zona de confort i lluitin per canviar realment el sistema polític heretat de la transició.

DE COMO EL REY SE HIZO CON EL PALACIO DE MARIVENT. Iñaki Anasagasti

 

 

 

No deleguis, actua, participa.

Alternativa | 20 Agost, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Us esperam demà divendres a la nostra assemblea a les 21 a les 20:00h al centre cultural de Pollença.
 
Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot. Per a nosaltres no són suficients els vostres vots, volem les vostres idees i les vostres mans. Volem ciutadans actius.
 
 És un bon moment per col·laborar i sumar esforços per fer avançar Pollença cap a nou escenari de democràcia plena social i econòmica. Per això us animam a venir i participar a l'assemblea. 
 
Ordre del dia: 

1-Temes institucionals (informació del Ple, i resum de la feina dels nostres regidors d'aquets dos mesos).
2- Reglament Participació (aprovació periodització calendari i posada en marxa). 
3- Proposta reedefinció ideológica.
4- Dinar Llenaire
5- Tema Econòmic
6-Propostes de la regidora sobre participació.
 
 
 

Sessiˇ ordinÓria del Consell Rector del Patronat Municipal de la ResidŔncia Social de Pollenša

Alternativa | 19 Agost, 2015 07:00 | facebook.com twitter.com

Com vos vàrem anunciar dilluns, aquí teniu el resum de la... 

Sessió ordinària del Consell Rector del Patronat Municipal de la Residència Social de Pollença

L’ordre del dia de la sessió va ser el següent:

           1r.- Constitució del Consell Rector.

           2n.- Dació de compte de la Resolució de la presidència del patronat 43/2015, de 2 de juliol de 2015, de delegació de la Presidència del Patronat Municipal de la Residència Social de Santo Domingo.

           3r.- Dació de compte de la Resolució de la presidència del patronat 7/2015, de 26 de febrer de 2015, d’aprovació de l’acord de col·laboració entre el centre educatiu IES Santa Margalida i la Residència Social de Santo Domingo per al desenvolupament de pràctiques formatives en centres de treball.

           4rt.- Aprovació, si procedeix, de les Bases per a la convocatòria d’una plaça de director de la residència, contracte d’alta direcció.

           5è.- Varis.

    
El primer punt , la constitució d'aquest Consell Rector, òbviament s'aprovà. Igualment el segon, en el qual el Batlle, el 2 de juliol, cedeix la presidència a Magdalena Seguí, de Junts. Amb el tercer punt tampoc va haver problemes i s'aprovà per unanimitat un acord entre l'IES de Sta. Margalida i la Residència, amb la finalitat de que els alumnes d'aquell centre hi puguin desenvolupar pràctiques formatives. De fet aquest punt és una resolució de l'anterior Batlle que s'havia de ratificar.


El quart punt, ja no tant rutinari, era l'aprovació de les bases per a la convocatòria d'una plaça de director/a amb la forma de contracte d’alta direcció.

El nostre representant va intervenir per recordar a l’ajuntament que hi ha un acord encara vigent firmat entre els representants dels treballadors i l’Ajuntament a 29 de juny del 2006, i ratificat a Ple posteriorment. A aquest acord s’establien quines havien de ser les tasques i funcions de la direcció d’una manera ben detallada i clara, a l’igual que el sou que aquesta plaça havia de tenir.  Tant en el primer cas com en el segon aquest acord no s’ha tingut en compte. A les bases actuals la descripció de les funcions és bastant pobre i totalment insuficient, i el sou sembla que serà el que figura als pressuposts. D’aquí instam a l’Ajuntament a complir els acords que ha firmat o en tot cas a renegociar aquests temes si ho considera necessari.

Al final es va aprovar la convocatòria i ja s’ha fet l’anunci públic com podeu veure a continuació.


 


En el capítol de "Varis" és va plantejar, o millor dit, informar, de les deficiències a l'edifici nou de la Residència, i el més urgent, les goteres que s'han de reparar de forma immediata. La  constructora sembla que es desentén enlloc de procedir a la reparació, i la presidenta va dir que atès que es disposa encara de l'aval (l'obra està en garantia) aquest s’executarà, és a dir, es repararà a càrrec d'aquest aval encara a disposició de l'Ajuntament. A una part de la vella residència, els anomenats "apartaments", també hi ha greus deficiències a les canonades d'aigua que es varen instal·lar, sembla que el constructor no va substituir trams de canonada que ell considerà que "estaven bé". Igualment es repararà i s'executarà l'aval.

I així va acabar la sessió. Pel bé dels treballadors i de les 18 persones que hi ha a la residència (7 dependents i 11 autònoms) esperem que el procés acabi amb la millor elecció possible per a la direcció.

Sessiˇ extraordinÓria del Consell Rector de lĺInstitut Municipal de la Radio de Pollenša

Alternativa | 17 Agost, 2015 07:00 | facebook.com twitter.com

El passat 11 d’agost es varen celebrar una sessió extraordinària del Consell Rector de l’Institut Municipal de Radio de Pollença, i una sessió ordinària del Consell Rector del Patronat Municipal de la Residència Social de Pollença. A la primera va assistir el nostre regidor Pere Josep Coll, com a suplent de Pepe Garcia i a la segona Joan Ramon Bosch Sangróniz, el nostre representant a aquest òrgan. A continuació, aquests dos dies, vos explicam com varen anar.

Sessió extraordinària del Consell Rector de l’Institut Municipal de la Radio de Pollença

Va ser una sessió purament organitzativa, amb un ordre del dia que només constava dels dos punts següents:

           1r. Constitució del Consell Rector de l’Institut Municipal Ràdio Pollença

           2n.- Aprovació, si procedeix, de la proposta a l’Ajuntament Ple de modificació de la plantilla de personal (Director/a Ràdio Pollença)”    

Evidentment en primer punt s’ha aprovat, i com ja hem dit, el nostre representant a aquest òrgan serà en Pepe Garcia, i Pere Josep Coll en serà el seu suplent.

Però l’important era el segon punt, ja que com molts sabeu la radio actualment no té director, i comença a ser urgent. Actualment la llei només permet tenir dos càrrecs eventuals (de confiança) i el que es pretén és que la plaça de direcció de la ràdio que tenia aquestes característiques es converteixi en una plaça d'alta direcció. Per aquest motiu s’ha fet aquesta proposta de modificació de plantilla que ha estat aprovada, i que ara ha de dur-se a Ple.

El batle ha explicat que la seva idea és fer un procés selectiu, tot i que legalment és un càrrec d’alta direcció i no seria necessari. Els candidats hauran de complir uns requisits sobre titulació, experiència i coneixements de català, però també es pretén que presentin un projecte del que volen que sigui la radio municipal. Les bases d’aquest procés encara estan pendents de redacció. Esperem que el tema es desenvolupi el més ràpid possible per poder tenir direcció de la radio ben aviat.

Consideracions de la Carretera Vella de Pollenša a Lluc.

Alternativa | 16 Agost, 2015 07:00 | facebook.com twitter.com

Publicam el comunicat de la Plataforma Pro Camins Públics i oberts  al Consell Insular de Mallorca.          

Des de la Plataforma Pro Camins Públics i oberts, hem entrat una instància al Consell Insular de Mallorca demanant la recuperació integra de la Carretera vella de Pollença a Lluc, tal com va acordar el plenari del Consell Insular i que apereix al BOIB núm. 76 de 29-05-2012, dona't que es mantenen tancaments a diversos punts d'aquest, com a la finca de la Querencia i Ca Na Borrassa.

 Així mateix presentam recurs de reposició al Pla Especial de la Ruta de Pedra en sec, que segueix a continuació:

Vist l’anunci aparegut al BOIB núm. 93 de 25 de juny de 2015, referent a l’Aprovació definitiva del Pla especial d’ordenació i de protecció de la Ruta de Pedra en Sec (PERPS), tenim a bé presentar Recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell de Mallorca, pels següents motius:

1.- Consideram inadequada la redacció del punt 8 de l’article 21 Normes generals d’ús, el qual diu textualment: “Per tal d’evitar accidents no es permet transitar per la Ruta sense visibilitat per falta de llum solar o per boira, sense autorització.”. En primer lloc s’ha de dir que la meteorologia es imprevisible i més en una zona de muntanya. Per tant aquesta norma es d’impossible compliment. En segon lloc va contra els drets constitucionals els quals garanteixen la lliures circulació i transit de persones per les vies públiques sense cap necessitat d’autorització per els usos generals. Una altra cosa seria si es recomanés en horari nocturn o amb poca visibilitat la utilització de llums artificials o llanternes, i en els trams on està permès el transit de vehicles a motor, en tot cas, l’exigència de portar armilles reflectants o similars.

2.- Al març de 2015 ja varem presentar al·legacions al Pla Especial per quan considerem que hi ha una contradicció entre el que preveuen els seus objectius i concretament el de “Fixar la protecció, la conservació i la recuperació del patrimoni viari tradicional, del seu entorn tant natural com rural i dels elements etnològics i patrimonials que formen part del recorregut.”, i la previsió de camí de nova creació i la construcció de nou pont sobre el torrent de Son Marc en la confluència de les finques de Can Serra, Ca na Borrassa i es Canyaret al t.m. de Pollença, quan precisament hi ha la possibilitat d’habilitar i utilitzar el tram del camí vell de Lluc (A), camí núm. 126 del catàleg de camins de Pollença elaborat per Fodesma i el Consell de Mallorca.

   Es tracta d’habilitar el tram de camí que va entre el Pas Gran de Can Serra fins el camí de Can Romí. Així es podria utilitzar les passadores del Pas Gran i no faria falta dedicar tanta despesa pública per a la construcció de ponts innecessaris i no tradicionals.

   Per l’exposat, es pel que presentam Recurs de reposició potestatiu a l’Aprovació definitiva del Pla especial d’ordenació i de protecció de la Ruta de Pedra en Sec (PERPS) efectuada pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de data 21 de maig de 2015.

          PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS

Excursió reivindicativa al 2008 reclamant el caire públic de la Carretera Vella de Pollença a Lluc. Foto de Biel Perelló.

 

El final d'un reial decret criminal.

Alternativa | 14 Agost, 2015 07:00 | facebook.com twitter.com

Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears

Només per la recuperació de la prestació sanitària universal a les Balears ja valia la pena el canvi de govern.

El mes d’abril de l’any 2012, el govern del Partit Popular va aprovar el Reial Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les prestacions". El nom no podia ser més hipòcrita i enganyós. La Sanitat Pública era i és totalment sostenible, és una de les més barates de l'Europa occidental, i el que el pompós nombre amagava realment era un canvi del model sanitari no per "sostenir, millorar i donar seguretat a les prestacions sanitàries" sinó per excloure a una part important de la població d'un dret humà bàsic com és el dret a la salut.

El Reial Decret va suposar només a les Balears la retirada de pràcticament vint mil targetes sanitàries a immigrants, sense demostrar que hagi suposat cap estalvi, com defensa el Partit Popular, sinó tot el contrari. Tractar als immigrants en urgències és més car, a més que no estan pensades per a això i es poden col·lapsar, a més a més les malalties cròniques s'agreugen i acaben necessitant hospitalització, la detecció de malalties és més tardana , i multipliques l'efecte contagi , entre altres efectes adversos. Al cas d'Alpha Pam no tenir targeta sanitària va suposar la seva mort i el contagi a vint persones de tuberculosis.

El Reial Decret ha rebut crítiques pràcticament de tot el sector sanitari, de les Nacions Unides, del Consell d'Europa, de la defensora del poble... A més a més de ser discriminatori, perillós i atemptar contra un dret fonamental com és el de la Salut, el Reial Decret estava ple d'imprecisions i la discrecionalitat amb la qual s'ha aplicat a les diferents comunitats autònomes ha de generar situacions de desinformació i desatenció fins i tot en aquells casos en què les persones malaltes conservaven el dret a l'atenció, com al cas de Soledad Torrico: malalts que no acudeixen als serveis sanitaris per desconèixer el seu dret a l'atenció urgent o en determinades situacions hospitals que facturaven sistemàticament i en contra del mateix RDL l'atenció d'urgències...

Llevar la targeta sanitària als immigrants ha estat un acte de pura xenofòbia. Un apartheid sanitari que ha aprofitat la crisi per jugar amb la por, les emocions i sentiments més baixos de la població, i acusar als immigrants de tot tipus de males. Per desgràcia el missatge xenòfob que nombrosos dirigents del Partit Popular han difós de manera continuada declarant que els immigrants abusen de la sanitat (quan hi ha un munt d'estudis que demostren el contrari; usen menys que la resta de població els serveis sanitaris) o que no contribueixen a pagar el sistema (com si no paguessin impostos com l'IVA)... ha calat en una part important dels ciutadans. Tots aquests ciutadans haurien de tenir una mica d'empatia i pensar en els tres sers humans que com mínim han mort per culpa del Reial Decret;

Soledad Torrico, ciutadana bolivariana, tenia dret a la sanitat pública gratuïta però no el sabia i va acabar morta en febrer del 2013 després de passar diverses vegades per urgències hospitalàries.

Alpha Pam, ciutadà senegalès de 28 anys després de vuit anys de residència a Espanya, va morir de tuberculosis a Mallorca. El documental 'Mort accidental d'un immigrant', relata detalladament els fets que desembocaren amb la seva mort en abril de 2013.

Jeanneth Beltrán, ciutadana nicaragüenca de 30 anys. Després de quatre hores d'espera a urgències per no tenir targeta sanitària va morir a l'Hospital de Toledo en maig de 2014.

Aquestes tres morts s'haurien haver pogut evitar i si hi hagués justícia, un dia els responsables haurien de ser jutjats.
Quatre comunitats autònomes, Catalunya, València, Aragó i les Balears ja han recuperat ja la cobertura sanitària per a la majoria dels seus ciutadans, i les eleccions generals poden suposar el final del Reial Decret, però per desgràcia tres vides s'han perdut, milers de ciutadans han viscut en la por i sense un dret bàsic com és la salut i el que encara és pitjo,r a molts dels seus conciutadans sembla que no els ha importat res. Acabar amb un Reial Decret és més fàcil que eliminar la xenofòbia.

Ďrgans i representants

Alternativa | 12 Agost, 2015 07:00 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença ens prenem molt seriosament la nostra feina institucional i, sobre tot, l'intent de transmetre cap a fora de l'Ajuntament la informació que allà dins es genera i les decisions que es prenen.

Com sabeu, tenim dos regidors, na Marina Llobera i en Pere Josep Coll que ens representen als Plens. Com a tals, també assisteixen a les Juntes de Portaveus, a les Comissions Informatives prèvies als plens i a la Junta de Govern com a membre de l'oposició.

Però la feina institucional també implica el fet de participar en altres òrgans col·legiats, com els de la ràdio, la residència, l'escola de música i molts més, per allà fer les propostes, crítiques o fiscalitzacions que considerem necessàries. El nostre partit té un representant en la majoria d'aquests òrgans i a continuació us en detallam l'òrgan i el representant que hem assignat per a que en tengueu coneixement. Com veureu, hem inclòs també persones de l'assemblea d'Alternativa que no són regidors, en la nostra línia de compartir les responsabilitats:

-Consell Rector de l'Institut Municipal Ràdio Pollença- Pepe García

-Consell Rector del Patronat Municipal Residència Social- Joan Ramon Bosch

-Patronat de la Fundació Escola de Música- Pere Josep Coll

-Consell Escolar Municipal- Guillem Barceló

-Mesa General Negociació Empleats Públics- Marina Llobera

-Comissió Paritària Text Articulat Condicions de Treball- Pere Josep Coll

-Comissió Paritària Conveni Col·lectiu Personal Laboral- Marina Llobera

-Consell d'Administració EMSER- Marina Llobera

Així que ja ho sabeu, si teniu alguna queixa, idea, proposta relativa a qualsevol d'aquests organismes, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, ja sigui directa o electrònicament, per tal que ho poguem traslladar allà on pertoqui. Al final, si volem serveis públics n'hem de ser tots responsables i no només queixar-nos a la barra del bar, ens hi hem d'implicar, hem de fer propostes, hem de vetllar per la seva qualitat. El fet de despreocupar-nos-en és l'inici del problema, de la decadència i empitjorament del servei i, finalment, de la seva privatització. Vos animam a implicar-vos-hi!

PS: per cert, el dimarts 11 el dematí hi ha hagut la convocatòria del Consell Rector de la Ràdio, i de la Residència. En els propers dies publicarem un resum del que s'hi ha tractat.

Un estat aconfessional?

Alternativa | 10 Agost, 2015 07:00 | facebook.com twitter.com

PENSA L’AJUNTAMENT COM A TAL SEGUIR ASSISTINT ALS ACTES RELIGIOSOS CATÒLICS? La resposta era molt simple, o sí o no, però el batle va optar per una resposta sense contingut. No és va voler pronunciar de forma tan clara com quan fa referència a la retirada del Crist de la sala de plens. Ara bé, era qüestió de temps, bastava esperar fins dia 2 d’agost per obtenir una contesta; tot i que amb la convidada per part de Batlia a assistir a l’ofici religiós crec que ja no la necessitava, vaig decidir esperar. I dia 2 l’equip de govern i el Batle varen donar la resposta: l’Ajuntament segueix assistint als actes religiosos. La neutralitat que fins avui han pregonat sembla que ha deixat d’existir, i ho ha fet ben aviat.

.

CAP CONFESSIÓ TENDRÀ CARÀCTER ESTATAL. Això és el que diu la Constitució vigent del nostre estat, i no és que en sigui un gran admirador, de la Constitució del 78. Però, si aquesta frase fos realitat, crec que em sentiria bastant satisfet. Encara que la veritat és que l’estat i el poble en què vivim disten molt de ser aconfessionals.

.                                                                                                                                  

Sent regidor o batle d’un poble és molt fàcil parlar que cal reduir el pes de la religió a l’educació o als mitjans d’informació, o criticar el concordat entre l’estat i l’Església catòlica que fa que aquesta darrera gaudeixi d’importants privilegis econòmics. Tot això cau enfora.  Però és aquí on vivim, i aquí on hem d’actuar. És cert que varen començar la legislatura retirant una representació de Crist de la sala de plens, és un bon gest, necessari, però és molt fàcil i insuficient. El que cal de veritat és separar d’una vegada la religió de les institucions.  Les creences religioses han de quedar a casa de cada persona, han de tenir caràcter íntim i personal, i no anar de la mà de les institucions, ja que al poble viuen persones de moltes creences i l’Ajuntament representa  totes les persones, per tant, ha de ser neutral en aquest sentit. I aquesta era una bona oportunitat perquè l’equip de govern començàs aquest procés, però l’ha desaprofitada. I per a mi ha estat una gran decepció ja que creia que una coalició que es defineix amb paraules com «progressisme», «socialisme» o «esquerra», faria més passes per aconseguir de forma real i a la pràctica aquesta aconfessionalitat.

.

Si realment no han estat capaços, com a mínim, de no assistir a oficis religiosos, la sensació que es transmet (a part que els conceptes que utilitza per a definir-se tal vegada no són els més adequats) és que en aquest tema la situació avançarà molt poc, per no dir que quedarà pràcticament com fins ara.

.

Al nostre poble la unió de les institucions va molt més enllà que la presència a actes puntuals. Si pegam una ullada als fills il·lustres de Pollença, veurem que molts d’ells són religiosos, i el pitjor de tot és que alguns no han fet cap mèrit que no sigui de caràcter religiós. N'hi pot haver alguns que mereixin la distinció, com per exemple Costa i Llobera, però que la mereix per la seva aportació a les lletres catalanes. Però considerar il·lustre una persona pel simple fet de fer carrera dins una institució com l’Església és bastant trist, i una falta de respecte per als no-creients i als que confessen altres creences. I entre els molts de casos n’hi ha de vergonyosos com el de Gabriel Fàbregues i Ferrer, secretari del Tribunal de la Inquisició, o del bisbe Joan Baptista Desbach i Martorell, que abans de ser premiat amb el bisbat va exercir primer de fiscal i després d’inquisidor del mateix vergonyós Tribunal. A més, el paper de Desbach exercint els dos càrrecs va ser macabre. Tenim un fill il·lustre que ha presidit actes de fe on ha mort gent cremada de viu en viu!!! (Per a més informació sobre Desbach recomano el llibre: Llorenç Cortès, La nissaga d’un xueta, Lleonard Muntaner, Palma, 1995).

.

Per tant, molts dels fills il·lustres del nostre poble no mereixen tal consideració, i ja és ben hora que deixin de tenir aquesta distinció. Tot i que sembla evident que a l’equip de govern aquesta opció ni li ha passat pel cap.

.

I amb els carrers passa tres quarts del mateix que amb els fills il·lustres. I a part de l’Inquisidor Desbach fins i tot hi ha dos papes, Joan XXIII i Pius XI, amb un carrer dedicat. I ja me direu quin mèrit han fet aquests papes per tenir un carrer a Pollença que no hagi fet cap jornaler del camp o treballadora de la fàbrica de Ca’n Morató, per exemple.

.

Tot això i més coses fan que a Pollença no és pugui dir que vivim a un poble aconfessional. A Pollença la religió catòlica i els catòlics tenen una consideració preferent per part de les institucions. Fa anys que és així (no sempre) i per desgràcia sembla que així seguirà. És molt fàcil i còmode deixar les coses com estan, sempre ha estat així i ja va bé diuen molts. Però un partit d’esquerres ha de tenir voluntat de canvi, de transformar la societat, de fer-la millorar o progressar, de fer-la més digna, igualitària i justa. I entre aquestes millores, que sempre hem defensat la gent d’esquerres, hi ha evidentment la separació dels poders públics i l’Església catòlica.

.

I per això i molt més treballam i lluitam a Alternativa, per aconseguir aquesta separació, perquè la religió sigui una cosa íntima de cada un, que el que vulgui creure ho pugui fer, però sempre a títol personal, perquè les institucions i els càrrecs que la representen, com a tal, no han de professar creença alguna, han de ser neutrals i per tant ni participar de segons quins actes ni retre segons quins homenatges o concedir segons quines distincions. 

.

Pere Josep Coll

Resposta a les argumentacions sobre la mociˇ del Pavellˇ Clara Hammerl

Alternativa | 07 Agost, 2015 07:00 | facebook.com twitter.com

Com ja és sabut, en el passat ple ordinari de juliol es va aprovar la nostra moció per fer una intervenció d'urgència al pavelló de l'IES Clara Hammerl, així com per renegociar un conveni més ambicios amb la Conselleria d'Educació amb 10 vots favorables (PP, PI, Alternativa i Junts) i les abstencions de UMP i Tots.

En relació a aquesta moció el portaveu de UMP va al·legar que estaven d'acord en la negociació d'un nou conveni, però que pensaven que també era necessària la construcció d'un nou pavelló i que no veien bé invertir diners en un pavelló que no era nostre.

Per altra banda, el portaveu de Tots per Pollença va argumentar que consideraven la moció precipitada, que primer era necessari veure informes tècnics de si era possible fer l'ampliació del pavelló.

En resposta al sr. Nevado volem dir que pensam que gastar diners en una instal·lació que utilitzen quasi exclusivament els nins i nines residents al Port de Pollença en cap cas es pot considerar gastar diners en una cosa que no és nostra. Els que pateixen les conseqüències de la degradació del Pavelló són els alumnes de l'IES Clara Hammerl i els jugadors/es del Club Bàsquet Eu Moll, no la Conselleria d' Educació ni l'IBISEC. Per tant, els beneficiaris de les intervencions d'urgència també són ells.

També s'ha de dir, en resposta a l'argument de que és necesari un pavelló i a l'argument del portaveu de Tots que deia que aquesta moció hipotecava la construcció del nou pavelló, que en primer lloc, aquesta moció no hipoteca la construcció de cap nou pavelló, simplement pretén dur a terme unes intervencions d'urgència per tal de garantir un inici del curs escolar i de la temporada de bàsquet digne i per altre banda renegociar un conveni que s'ha demostrat ineficaç i que doni resposta a les problemàtiques de gestió i manteniment de la instal·lació. En segon lloc, consideram lògic cercar el màxim rendiment del pavelló existent abans de construir-ne un altre. El que no ens sembla lògic és el que es va fer a la legislatura passada: per una banda, construir un aparcament i, per altra, destinar una partida pressupostària a un projecte d'un pavelló en el mateix solar on es feia l'aparcament.

En la seva exposició, el portaveu del Pi, al que volem agrair el vot favorable, va dir que veien necessari renegociar el conveni. Ens alegram que hagi canviat d'opinió, ja que a la legislatura passada li varem proposar i es va negar a anar més enllà de fer actuacions puntuals. Pel que es va dir al ple, semblava que havien fet intervencions contínues al llarg de quatre anys, mentre que en realitat les intervencions que es féren varen ser: una pintada del pavelló durant el període en que Tomeu Fuster era regidor d'esports; el curs escolar 2013-14 es varen fer intervencions destinades a solucionar el problema de l'aigua calenta i treballs de jardineria; i les intervencions en el curs escolar 2014-15, en que es va produir el problema de les goteres, queden molt ben definides en aquesta glosa:

Diuen que el nostre jovent
ha après de fer la granota
perquè al nostre ajuntament
just se passen la pilota.
La té la Conselleria
l' Ibisec està totsol
la passa a la batlia
que prega que faci sol

En definitiva, pensam que la situació d'indefinició que provocava el conveni existent no donava resposta a les necessitats dels usuaris del pavelló, i que actuacions aïllades i sense cap tipus de planificació no ens duien a res. Pensam, com hem dit sempre, que abans d'invertir en noves instal·lacions esportives cal assegurar una gestió i un manteniment òptims de les ja existents.

Ens alegra veure la bona disposició de Junts Avançam de fer feina en aquesta línia i esperem que l'època en que Conselleria i Ajuntament es dedicaven “tirar pilotes fora” s'hagi acabat. Però, en tot cas caldrà que els ciutadans estem atents i vigilants per tal que les instal·lacions públiques tenguin una gestió adequada i no es repeteixin casos de deixadesa com els que hem viscut.

A finals del 2014 un grup de ciutadans van protestar per les deficiències del Pavelló 

 


Volem un camp de boies ecol˛gic i p˙blic.

Alternativa | 05 Agost, 2015 07:00 | facebook.com twitter.com

 El passat 17 de Juliol la nostra coordinadora, n'Antònia Cerdà va assistir a la conferència " Ordenació de fondejos ,  Un model ecològic i sostenible ? " a càrrec de Vicent Esteban Chapapría, organitzada pel Reial Club Nàutic del Port de Pollença.

El conferenciant va reivindicar la importància del turisme nàutic i va xerrar dels aproximats 21.500 amarraments que existeixen a les Balears, encara que no hi ha una xifra exacte de les embarcacions que passen per les illes ja que moltes d'elles  no toquen port. El problema de los fondejos no tans sols és un problema de les embarcacions d'esplai sinó també, dels creuers (Formentera) o vaixells per descarregar mercaderies. A la conferència també es va parlar de la posidonia, de la seva varietat i de la importància de preservar-la.

Respecte als efectes i els impactes dels fondejos, el conferenciant va parlar de sistema EFM (ecological friendly mooring) o SFM (seagrass friendly mooring), sistemes que eviten el borneig de la cadena. Varen xerrar dels tipus que hi ha:

-Ezyrider mooring (semblant a un trípode que se clava al terra i surt un element que enganxa la boia).

- Manta Ray (aquest model és el que havien pensat pel club nàutic, és un element vertical amb una cunya que quan esta en el fons fa pressió i el fa voltar i queda subjcte.

- Eco-Mooring (amb un tornillo)

- Cyclone Mooring

Aquests són el tipus que va explicar. Després va posar exemples de llocs on s'han duit a terme els fondejos ecològics i són;

- Puerto Rico (reserva natural ) a 40 o 50 metres de profunditat.

- Niça (Costa Blava) Port-Cros,

- Port Ayera (Galápagos) 300 boies. 60.000 dolars.

- Golf de Mèxic.

Al final de la conferència el president del Club Nàutic va demanar als regidors de l'equip govern presents, Nevado, Iliana i Tomeu que pensaven del tema. La resposta de Tomeu va ser que coincideixen amb el Club Nàutic amb la identificació del problema i que podria ser una manera de resoldre el problema. Però que s'han de valorar les repercussions del projecte, tant a nivell paisatgístic com el tema dels usuaris i trobar la millor solució possible.Com sabeu el Club Nàutic té un projecte d'unes 200 boies.

També es va parlar de llevar les zodíacs de la platja i l'embarcament posant un servei de barco-taxi als vaixells

Com ja vam dir al seu moment (veure "Hem de protegir la badia") a Alternativa ens oposam a una solució privatitzadora i exigim el compliment de la moció aprovada al ple i que faci passes per a la gestió directa d'un camp de boies ecològic i públic.

Moció d'Alternativa per Pollença sobre fondejos a la Badia de Pollença, que va ser aprovada en el Ple d'octubre de 2014

Precs i preguntes del ple de juliol

Alternativa | 03 Agost, 2015 07:00 | facebook.com twitter.com

 Aquests són els precs, pregunes i les respostes que vam rebre al darrer ple. 1024x768

 

PRECS

En referència al Festival, seria necessari, bo i un acte de transparència indispensable, que els pollencins poguessin saber la quantitat total d'entrades regalades i qui en són beneficiaris i que aquesta informació es publiqui a la web de l'Ajuntament.

El Batle ha dit que no hi ha cap problema, i que fins i tot té la relació d'entrades regalades.Ens alegra la resposta i a veure si els pollencins poden tenir aquesta informació el més aviat possible

Demanam a l'Ajuntament que actuï davant la usurpació i ús privatiu que estan realitzant alguns propietaris -entre ells el propi Hotel-, dels vials públics de la urbanització de Formentor.

Han dit que comprovaran si s’estan produint aquests fets.No pot ser que Formentor sigui un lloc per a privilegiats, i menys que encara s’apropiïn del que no és seus. Cal actuar ja

Demanam una Junta de Portaveus monogràfica sobre disciplina urbanística per tractar aquest tema en profunditat: inspecció, expedients, multes, possible delegació a l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca.

Els ha semblat bé la idea, i han adquirit el compromís de que passades les festes cal posar-se d’acord entre tots els grups per fer una Junta de Portaveus centrada en aquest tema tant important.

Demanam que es posin aparcabicicletes davant el museu i que se'n posin més davant l'Ajuntament.

Ho estudiaran, però els sembla bé, i fins i tot han admès que hi ha aparcabicicletes a llocs on no hi fan falta, i que es pot mirar de fer una redistribució millor o posar-ne més

Demanam que es marqui clarament amb elements fixos l'espai que s'ha autoritzat a cada local per terrasses o expositors, a fi que tothom pugui comprovar si es compleix l'ocupació de via pública tal com ha estat concedida.

Ho estudiran detalladament, i bona falta que fa. Aquests dies que hi ha actes per les festes, i bastanta gent pel carrer es fa evident que el carrers i places del nostre poble no són dels pollencins, i estaria be que qualsevol ciutadà pogués saber en qualsevol moment si un local està incomplint la normativa.

PREGUNTES

Segons acord de Ple, les plaques amb noms de polítics condemnats per corrupció han de ser retirades. Quan tenen pensat llevar la placa de Carrer Ombra, on apareix el nom del polític corrupte Jaume Matas?

S’han compromès a que després de les festes, quan la brigada vagi un poc més lleugera de tasques ho faran.

Pensa l'Ajuntament com a tal, seguir assistint als actes religiosos catòlics?

Aquí el Batle no ha estat gens clar. Bastava dir si hi aniran o no hi aniran, i tot d’una ha parlat de la necessitat de fer unes normes de protocol de forma consensuada per evitar canvis de criteri cada legislatura. La resposta no ens ha agradat, no ha estat gens clara, però sobre aquest tema val més esperar uns dies i sabrem si l’ajuntament va als actes religiosos o no, i si els regidors de l’Ajuntament accepten ocupar els seients que l’Església els té reservats.   

En referència a l'ocupació de la via pública, pensen fer un nou reglament o faran feina a partir d'allò que es va fer la passada legislatura amb les corresponents al·legacions?

La idea de l’ajuntament es reprendre aquest document i tornar-lo posar a debat, i resoldre les al.legacions. Amb aquest tema cal fer feina i molta, perquè la sensació del ciutadà és la de que l’espai públic s’està posant al serveis dels locals comercials.

En referència a la Fortalesa i al Castell del rei, l'anterior equip de govern no va fer cap gestió per fer complir l'article 34 de la llei de patrimoni que regula que els Béns d'Interès Cultural s'han de poder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. Pensen fer alguna gestió en aquest sentit?

Han contestat que han de parlar aviat amb els responsables de Patrimoni del Consell i que tractaran aquest tema. A veure si els pollencins poden visitar aquests BICS d’acord al que estableix la llei.

Al ple d'octubre de 2012 vam aprovar demanar al Departament de Patrimoni Històric del CIM l’obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric. A la passada legislatura no es va fer res. Com i quan pensen fer per complir l'acord del ple?

La situació no ha millorat gens i pensen fer complir l’acord de ple. Han dit també que intentaran parlar amb la propietat a veure que pensen, però que vist com està el tema no es pot esperar molt de la seva part. 

Per què les 5 darreres contractacions de personal temporal d'EMSER s'han realitzat sense informar ni deixar participar als delegats de personal en el procés de selecció i sense facilitar informació per la ràdio municipal ni cap altre mitjà de difusió, incomplint clarament l'article 50d del conveni col·lectiu? Quines mesures es prendran perquè no torni a passar i quines responsabilitats s'exigiran als responsables?

Han dit que les darreres cinc contractacions s’han fet com es venien fent fins ara. Cridant primer a serveis socials, després al SOIB i finalment a un llista de treballadors que tenen a EMSER. Han admès que això està mal fet i que no ha de tornar a passar. Per evitar-ho han dit que crearan una borsa de treballadors.

Quan es fa comptes reincorporar els treballadors de l'Ajuntament que es varen subrogar a la UTE de neteja viària, ara que la concessió ha estat anul·lada pels tribunals i que segons l'article 43 de l'Estatut dels Treballadors s'hauria entrat en cessió il·legal de treballadors, tant per part de la UTE com de l'Ajuntament?

Queden dos treballadors en aquesta situació. Però per resoldre la seva situació el primer que cal és que el Ple declarí la nul·litat del contracte amb la UTE.

Es poden publicar a la web municipal els convenis col·lectius d’EMSER i dels treballadors de l’Ajuntament?

No hi ha cap problema.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb