URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Decepciˇ i condemna

Alternativa | 31 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Com vam explicar ahir (Aprovada la moció per una veritable ecotaxa)estam satisfets per l'aprovació al ple de la moció que presentàvem per prioritzar els objectius de conservació mediambiental i de patrimoni històric en la recaptació de l'Impost del Turisme sostenible.

La decepció del ple va ser que l'equip de govern es va alinear amb tota la dreta per aprovar una mesura antisocial amb una rebaixa fiscal  regressiva que afavoreix a qui té més propietats i de més valor, sense cap criteri social ni redistribució de la riquesa. És clar que les ordenances fiscals són una eina més per la transformació social. La política fiscal que marca un ajuntament indica clarament quina és la ideologia dels que gesionen el municipi mitjançant la redistribució i socialització de la riquesa. En propers articles us explicarem totes les propostes que vam fer al ple.

També condemnam el comportament d'alguns regidors de Tots començant per la prepotència de l'exbatle de Pollença, en Tomeu Cifre, que va perd totalment els papers en el ple amb interrupcions constants i una falta de respecte continuu cap a la portaveu del nostre grup. Una altra regidora de Tots per Pollença no volia que es facin fotos dins el Ple i altra va abandonar el ple. Com va dir al seu dia Labordeta al Congrés alguns estan habituats a parlar sempre, perquè han tingut el poder, i ara els emprenya que vinguem aquí les gents del poble a parlar.

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària de dia de càmeres. 29 de juliol de 2015

2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària de dia 25 d'agost de 2015

Aprovades per unanimitat després de corregir uns petits errors.

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. Una proposta de rebaixar un 10% l'IBI urbà i un 7,8% el rústic. La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de Junts, UMP, Pi,Tots i PP i els nostres vots en contra.

Hem presentat una esmena que ha estat rebutjada  per fer una rebaixa més justa. Una de les nostres propostes era incrementar l'IBI al 10% dels immobles de més valor per baixar-lo a la resta del 90%  A aquesta moció el portaveu de TOTS va començar a perdre els papers. Al final, TOTS defensa els interessos d'uns POCS.

És ben lamentable que el que es diu un govern d'esquerres proposi una rebaixa fiscal absolutament regressiva (que també ha presentat el PP) i que afavoreix a qui té més propietats i de més valor.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançada amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Aprovat amb els vots a favor de Junts, UMP, Pi, Tots i PP i la nostra abstenció. Per a la FASE III de la dotació de serveis de la urbanització de Gotmar. Resulta que l'enginyer va fer un projecte bàsic i va fer una estimació de 650.000 euros, però ara ha fet el projecte definitiu i el càlcul acurat li dóna que costarà devers 1 milió d'euros. Es tracta d'aprovar una modificació perquè dels diners que sobren (romanent de tresoreria) que per llei només es deixen gastar en inversions "financerament sostenibles" (o sigui, asfalt i ciment), se'n passin 400.000 euros a despeses generals per fer aquesta inversió.

5.- Aprovació, si procedeix de la declaració any 2016 "Any Picó i Campamar". El regidor diu que es crearà una comissió per organitzar una sèrie d'actes. Aprovat per unanimitat.

6.- Ratificació, si procedeix de la resolució de Batlia núm. 942 de 13 d'octubre de 2015. Es ratifica la designació de procurador i lletrat per a l'Ajuntament en el cas de Ternelles. Aprovat per unanimitat.

7.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre les competències municipals de la Llei del Sòl. Rebutjada amb vots en contra del Pi, Junts i UMP, abstenció de Tots i Alternativa i el vot a favor del PP.

El PP ha justificat la seva moció com un exercici de defensa de l'autogovern dels municipis. Nosaltres li hem recordat al regidor del PP la llei Montoro, que si que és realment un atac a l'autogovern del municipi.

8.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular per a la davallada de l'impost sobre béns immobles. Retirada

9.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per a la prioritat de la inversió en conservació mediambiental i de patrimoni històric cultural en l'impost de turisme sostenible (ecotaxa). Aprovat amb els vots a favor de Junts, Alternativa, UMP, i en contra de PP, Pi i Tots.

10.- Propostes / Mocions d'urgència.

L'equip de govern va fer una proposta de modificació de crèdit per destinar a la millora de l'entrada de Pollença a la zona de Ca'n Febus. Aprovat amb els vots a favor de Junts, Tots, UMP, Pi, PP i la nostra abstenció. Hem recordat a lequip de govern, que just allà al costat hi ha la fàbrica de Ca'n Morató. Ja és ben hora que es faci complir la Llei de Patrimoni a la propietat i s'acabi amb el deteriorament d'aquest bé patrimonial.
 

És lamentable que equip de govern  teòricament d'esquerres no hagi volgut entre a pujar el tipus impositiu al 10% d'immobles (no residencials) amb valors cadastrals més alts per redistribuir la riquesa com si que es fa a altres municipis.

 

 
 

Aprovada la mociˇ per una veritable ecotaxa

Alternativa | 30 Octubre, 2015 17:06 | facebook.com twitter.com

Aprovada la nostra moció que demana que la recaptació del futur impost es destini principalment a la conservació mediambiental i de patrimoni històric.


Al ple d'ahir des d'Alternativa per Pollença vàrem presentar una moció per una veritable ecotaxa, i perquè la recaptació del futur impost es destini principalment a la conservació mediambiental i de patrimoni històric i cultural.

Aquesta moció s'ha presentat a Artà, Pollença i Valldemossa, amb algunes variants, de forma coordinada entre Alternativa per Artà, Alternativa per Pollença i la Valldemossa que volem, i respon a la intenció de fer sentir la veu dels Ajuntaments respecte al destí que volem que tengui l'anomenat «Impost de Turisme Sostenible».

L'exposició de motius apel·la a la preocupació perquè no sigui un impost dedicat a millorar i potenciar el negoci turístic, com ho sembla per la importància que es dóna a eixos de reinversió turística i sigui un impost mediambiental. Sempre fan falta recursos per al desenvolupament dels plans de conservació d’espais naturals (parcs i reserves naturals, reserves marines i espais de la xarxa Natura 2000); per la conservació d’hàbitats naturals, paisatge agrari tradicional i elements patrimonials a finques privades, mitjançant acords de custòdia i ajudes als propietaris; per la recuperació ambiental (desurbanització) d'espais naturals afectats per urbanitzacions avortades; per a indemnitzacions (judicialment sentenciades) per la desclassificació d’antics sòls urbanitzables a espais naturals; per a la deconstrucció i recuperació ambiental de zones turístiques obsoletes, eliminant places d’allotjament i minvant així el consum de recursos naturals a nivell local i balear. I moltes de les actuacions que els Ajuntaments volen fer en matèria de conservació i recuperació d'espais naturals suposen inversions i renúncia a ingressos, en unes entitats locals ja de per si infrafinançades.

La moció s'ha aprovat amb els vots a favor d'Alternativa i també de l'equip de govern (Junts+UMP), que han introduït una esmena per fer referència al sector primari.

La dreta a l'oposició (PP, Tots, PI) hi ha votat en contra i ha apel·lat a la típica estratègia de la por, i defensant els interessos de la minoria i oblidant intencionadament que l'impost no l'ha de pagar l'hoteler, sinó el turista, i que si el turista ve, no és per l'hotel, sinó per l'entorn.

Veure Moció a favor d'una autèntica ecotaxa

Albercocs i cireres

 

Ple ordinari octubre

Alternativa | 28 Octubre, 2015 08:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Demà dijous 29 ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial. Podeu assistir, escoltar-ho per  Ràdio Pollença   o seguir els acords al nostre perfil de facebook.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària de  dia 29 de juliol de 2015

2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària de  dia 25 d'agost de 2015

PART RESOLUTIVA

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.

L'equip de govern  fa una proposta de rebaixar un 10% l'IBI urbà i un 7,8% el rústic. L'interventor ha fet un informe on diu que la situació financera de l'Ajuntament ho pot assumir i suposa deixar d'ingressar uns 915.000 euros. Hem fet tota una sèrie de propostes per fer una rebaixa més justa; recàrrec pisos buits, pujada al 10% de major valor cadastral no residencial, subvencions per rendes baixes, promoció del lloguer social, etc.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançada amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

Per a la FASE III de la dotació de serveis de la urbanització de Gotmar. Resulta que l'enginyer va fer un projecte bàsic i va fer una estimació de 650.000 euros, però ara ha fet el projecte definitiu i el càlcul acurat li dóna que costarà devers 1 milió d'euros. Es tracta d'aprovar una modificació perquè dels diners que sobren (romanent de tresoreria) que per llei només es deixen gastar en inversions "financerament sostenibles" (o sigui, asfalt i ciment), se'n passin 400.000 euros a despeses generals per fer aquesta inversió.

5.- Aprovació, si procedeix de la declaració any 2016 "Any Picó i Campamar".

 Es tracta de fer una sèrie d'actes per celebrar el centenari de la seva mort.

6.- Ratificació, si procedeix de la resolució de Batlia núm. 942 de 13 d'octubre de 2015

És ratificar una resolució que va fer el batle per designar procurador i lletrat per a l'Ajuntament en el cas de Ternelles.

7.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre les competències municipals de la Llei del Sòl.

8.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular per a la davallada de l'impost sobre béns immobles.

9.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença  per a la prioritat de la inversió en conservació mediambiental  i de patrimoni històric cultural en l'impost de turisme sostenible (ecotaxa).

Article sobre la moció

10.- Propostes / Mocions d'urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de batlia.

2.- Dació de comptes de les resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat un bon grapat de precs i preguntes

 Ferrán Aguiló

 

 

Han de publicar les actes de les Juntes de Govern

Alternativa | 26 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Una de les nostres peticions de transparència  a l'equip de govern és la petició la publicació de les actes de les Juntes de Govern.

En referència a aquest tema l'assessor jurídic ens ha dit que en informe jurídic ref. 261/2010 emès per l'Agència espanyola de protecció de dades  és conclou que no és possible pel que fa a les actes de Juntes de Govern  atès que el contingut de les seves sessions no és públic de manera que:

"... la publicación únicamente sería posible si se contase con el consentimiento del interesado o si los datos no pudieran en ningún caso, vincularse con el propio interesado, cuestión ésta que, como se indicó, puede resultar sumamente compleja dadas las características del Municipio en cuestión, por cuanto un número reducido de datos, incluso sin incluir los meramente identificativos del afectado, podría identificar a aquél.” (...)”

Nosaltres interpretam que aquest informe no impossibilita en absolut la publicació de les actes de la Junta de Govern. De fet l'Audiència Nacional a una sentència de desembre de 2014  ha fet una interpretació d'una resolució de l'Agència que consideram que coincideix amb el que veniam fent a Alternativa; publicar les actes de la Junta de Govern eliminant els nombres i les dades que pugessin identificar als afectats.

Fa pocs dies a l'Ara Balears s'entrevistava al nou director de Transparència del Govern , Miquel Gallardo ies parlava dels límits de la transparència: "Evidentment hi ha límits. Sempre que la informació afecti qüestions sensibles com la seguretat de l’Estat, la defensa o la protecció de dades personals. En tots aquests casos, s’ha de dur a terme una comprovació per verificar si la publicació afecta els límits que la llei preveu o, per al cas de les dades personals, si aquests poden eliminar el document que es publiqui."

 De fet hi ha molts d'ajuntaments que publiquen les Juntes de Govern sense cap problema inclòs alguns sense  eliminar cap nomble, simplement posant "actes de Juntes de Govern" podeu trobar nombrosos exemples al google, entre altres Ciutadella

- Vilanova del Camí.

- Riudarenes

- Sueca

- Villalonga del Camp...

O sigui consideram que si l'Ajuntament no publica les Juntes de Govern és per falta de voluntat política no perquè realment no es pugui fer. L'opacitat de l'administració facilita la corrupció, les adjudicacions irregulars, les  decisions injustes i les despeses injustificabales  .

Mentre es prepara la normativa autonòmica de transparència, ajuntaments, consells i Govern hauran de complir rigorosament l’estatal a partir del 10 de desembre. Inca, Palma i Calvià tenen equips de feina en marxa, no ens consta que en Pollença s'estigui treballant en aquest sentit.  

La transparència, la informació i la participació són fonamentals al nostre concepte de política. La falta de transparència a l'administració pública respon a una manca de tradició democràtica i a l'herència franquista d'una administració pública opaca i allunyada dels ciutadans. Ja és hora d'avançar en Administració pública transparent i accessible, totalment al servei dels ciutadans que són els que la paguen. 

 

 

 

 

 

 

El democrÓtic Ús negociar un acord.

Alternativa | 23 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears

Una vegada més el passat dijous l'Assemblea de Docents va donar una nova lliçó de democràcia, transparència i participació en els representants de la vella política, siguin partits o sindicats. 4.818 docents vam votar en 190 centres i el 68,68% el vam fer en contra de l'acord signat per la Conselleria amb l'STEI i FECCOO.

El portaveu del govern després de conèixer el resultat de la consulta de l'Assemblea va parlar de la legitimitat democràtica de l'acord. Quina legitimitat és aquesta d'un acord rebutjat per la majoria dels docents i que a la seva ratificació, a la taula sectorial d'educació, només va tenir el suport d'ANPE i va ser rebutjat per tres dels sis sindicats amb representació. La comparació de la feina i el resultat de l'Assemblea de Docents amb els sindicats signants és prou significativa; aquests no han convocat cap assemblea durant tota la negociació, evitant que l’afiliació crítica amb l’acord pogués dir la seva, i per ratificar l'acord van realitzar una enquesta telemàtica a les seves bases. FECCOO, que en moltes ocasions ha criticat l'opacitat de la Conselleria, no ha donat cap informació pública dels resultats de la seva enquesta, i puc dir que coneix afiliats que no han estat consultats. Respecte a l'STEI van votar 366 afiliats dels quals 102 van votar en contra de l'acord. La legitimitat democràtica no és una patent de cors que s'aconsegueix cada quatre anys a les eleccions i, després del resultat de la consulta del passat dijous, parlar d'aquesta legitimitat és simplement una fal·làcia, una més de totes les que hem escoltat durant aquests mesos.

Respecte a la lamentable posició del Conseller d'educació ja és hora que deixi de fer declaracions buides de contingut; que està obert a dialogar i escoltar, només faltaria, a la vegada que diu que l'acord rebutjat per la majoria dels docents, és un acord tancat i només s'ha de desenvolupar a través de la Taula Sectorial d'Educació. Aquestes declaracions em recorden a quan la imputada consellera Camps deia que estava oberta a la negociació però que el TIL no es tocava. El que ha de fer el conseller ara és negociar per revisar l'acord. No demanam res que no sigui als programes electorals dels partits governant, és cert que la situació econòmica és delicada, no només per la crisi sinó en gran part gràcies a l'espoli que patim a les Illes i del qual en són corresponsables el PP i el mateix PSOE. És clar que els programes socials tenen prioritat, encara que PSOE i PP van modificar la Constitució per prioritzar el pagament del deute i que fa la impressió que aquest govern tampoc serà el que canviï el nostre model econòmic i eviti la creixent precarització de la població, però el que demanam és un percentatge. L'acord proposat per la Conselleria suposa un increment d'un paupèrrim 0,1 del PIB del pressupost d'Educació, arribant al 3,2%, el que segueix mantenint a les Illes allunyades de la mitjana estatal, entorn del 4%, i del compromís electoral dels partits governants que parlaven d'un 5%. És urgent fer un pla de xoc sobretot en elements que afecten directament en l’educació de l’alumnat com les aules massificades. Perquè l'educació no és una despesa sinó una inversió, la millor que es pot fer.

No volia finalitzar aquesta opinió sense fer referència al trist silenci de MES a aquest tema, es veu que han amagat les samarretes verdes ben en el fons de l'armari. I ara ens voldran fer creure que si els votam el 20 de desembre, reivindicaran a Madrid el que no són capaços de fer aquí, difícil de creure.

 

 

 

 

Menjar calÓpets

Alternativa | 22 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Article de Pere Josep García.

Fa uns mesos, a principis d’agost, un polític pollencí que ara forma part de l’equip de govern del municipi me va dir que “governar és menjar calàpets”.  Intrigat, vaig haver de cercar què volia dir allò de “menjar calàpets”. Que jo sabés, un calàpet era un amfibi i no es menjava.

Doncs resulta que “menjar calàpets” és una expressió emprada per fer referència a situacions que una ha de fer tot i que no voldria. El que solem anomenar “passar pel tub”. Així doncs, el que em va voler dir aquest regidor és que governar suposa haver de fer coses que un no vol.

Això em duu a fer unes quantes reflexions. Quan una persona decideix presentar-se a unes eleccions amb un partit, coalició o agrupació d’electors, ho fa amb un programa i amb la convicció de que podrà aplicar el que ell pensa. Si no és així, és que ho fa simplement per “pintar-la” o per afany de protagonisme o lucre. Si arribar al govern és no poder aplicar les polítiques i fer el que un té previst i s’ha de menjar calàpets, al manco ho hauria de fer per motius de força major. Si no hi ha altre solució que “passar pel tub”, que sigui per problemàtiques que no tenen solució i no per por a quedar malament o semblar impopular. Si els motius vertaders per “menjar calàpets” son el populisme i intentar viure de la política, em sembla que els calàpets ja no son tan xerecs i comencen a tenir un gust més bé dolç.

Tot això m’ha vengut al cap quan he vist la fantàstica fotografia del batlle de Pollença, Miquel Ángel March (no va ser ell qui me va dir això dels calàpets, però ell també hi era a la conversa i no ho va contradir) rodejat de militars, després d’una missa i amb una bandera espanyola de mides considerables. Miquel Ángel March es va presentar com una persona d’esquerres i nacionalista. Per això, baix el meu punt de vista, deu hagut d’engolir molts amfibis a l’hora de participar d’aquest acte d’enlairament d’una pàtria en la que no creu, rodejat de les forces que la defensen i la fan possible i després d’un acte religiós que tota persona d’esquerres (racionalista) hauria de rebutjar, si més no, com a representant del poble (no deu recordar-se’n que vivim en un estat aconfessional).

El dubte que em sorgeix després de tot això és fins a quin punt són calàpets tot això pel batlle. Podria no haver anat a missa. Podria no haver anat a la celebració amb els militars (o guàrdies civils). Podria no haver-se fet la foto. Però ell va decidir que ho havia de fer. Amb quina motivació? Aquí hi ha el bessó de l’assumpte. I, com he dit, no hi veig més que dues possibilitats: o era un fet important que no podia ser d’una altre manera, o era per no quedar malament, semblar impopular i poder viure de la política més tranquil i més temps. Jo tenc una opinió molt personal sobre l’assumpte i supòs que cadascú tendrà la seva. Així que crec que més val deixar-ho aquí.

 

 

 

Falsedat, hipocresia i falta de coratge

Alternativa | 21 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Alternativa denúncia la falsedat i hipocresia de Tots per Pollença en referència a la disciplina urbanística.
En referència a les declaracions a la premsa de Tots per Pollença, on denúncia la caiguda de les multes per infraccions urbanístiques i diu que la causa és la falta d'acord entre l'equip de govern i Alternativa per Pollença, volem dir que aquesta afirmació ens sorprèn, que és totalment falsa i que no té cap tipus de fonament ni sentit.
El batle no necessita cap acord, i molt manco amb Alternativa, per posar les multes per infraccions urbanístiques ja que és una responsabilitat exclusivament seva. I això és així precisament perquè la legislatura passada, quan era batle en Tomeu Cifre (Tots per Pollença), aquest va retirar la competència de posar multes a les infraccions urbanístiques de la Junta de Govern. El motiu va ser molt evident: l’oposició d’Alternativa dins la mateixa Junta de Govern a aplicar per sistema la sanció mínima (50%) a totes les infraccions urbanístiques, que és el que volia seguir fent en Tomeu Cifre. Per aquest fet la competència va passar de ser de la Junta de Govern a ser competència del Batlle exclusivament. Així en Tomeu Cifre podia fer el que volia.
Per tant, aquest fet demostra que Tots per Pollença no només menteix sinó que a més a més ho fa amb una hipocresia total. Cosa que està essent la seva costum des de que es troben a l'oposició.
Això no lleva la manca de coratge del nou Batlle, Miquel Àngel March (Junts), per aplicar les sancions en matèria de disciplina urbanística. Una manca de coratge que ja hem vist en moltes altres qüestions i que sembla que el que vol evitar a tota costa és actuar en temes que poden semblar impopulars a ulls de la majoria. Per això el Batlle posa com excusa per no multar que vol cercar el consens amb tots els partits del municipi per tal d’establir uns percentatges a les multes (que recordem que ja venen establerts a la llei i que hauria d’aplicar des del primer dia inclús sense haver arribat a cap consens). Aturar-se i deixar passar els mesos sense prendre la iniciativa és del tot irresponsable.
Des de que es va iniciar la legislatura Alternativa per Pollença ha demanat de forma insistent i reiterada que es tornin immediatament les competències de disciplina urbanística a la Junta de Govern i que es realitzi una Junta de Portaveus monogràfica en referència a aquest tema. Avui es realitzarà una Junta de Portaveus, i que tot i no estar dedicada plenament a la disciplina urbanística, si que aquest és un dels temes a tractar segons l'ordre del dia que ens ha arribat. A aquesta Junta reiterarem el que ja demanàvem la passada legislatura: tenir en compte atenuants i agreujants a l'hora d'imposar les multes i que no siguin per sistema la mínima d'un 50%. A més a més reiterarem la nostra petició d'adhesió a l'Agència de Disciplina Urbanística (que hem demanat cada legislatura que hem tingut representació) com han fet altres municipis aquesta legislatura (Artà i Inca)
 

Mociˇ a favor d'una autŔntica ecotaxa

Alternativa | 19 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Artà i Alternativa per Pollença han decidit presentar de manera coordinada als respectius Plens d'octubre dels seus Ajuntaments una moció per prioritzar els objectius de conservació mediambiental i de patrimoni històric en la recaptació de l'ecotaxa.


Les dues formacions polítiques, Alternativa per Artà i Alternativa per Pollença, s'han coordinat per presentar en el proper ple ordinari d'octubre dels seus respectius Ajuntaments una moció perquè l'Impost del Turisme sostenible que dissenya actualment el Govern de les Illes, sigui una autèntica ecotaxa. Aquesta iniciativa ha sorgit de la comuna preocupació per la protecció i conservació del medi ambient, que les dues formacions defensen com un dels seus eixos programàtics; però sobre tot, d'haver constatat per les recents informacions aparegudes sobre l'impost de turisme sostenible que es dóna molta importància a la reinversió cap al propi negoci turístic per millorar-lo i potenciar-lo, més que no en conservació i recuperació del medi ambient i el patrimoni cultural i històric.

Comparteixen la preocupació d'entitats ecologistes o per la defensa del patrimoni històric, com el GOB i ARCA, pel fet que la taxa s'adreci fonamentalment a la millora i rehabilitació de les zones turístiques quan, pel contrari, consideren que l’impost s’ha de destinar a actuacions de millora mediambiental i del patrimoni històric, atès que fan falta recursos. Recorden que moltes de les decisions i actuacions que els Ajuntaments volen i duen a terme en matèria de conservació i recuperació d'espais naturals i patrimoni historicocultural suposen inversions i renúncies diverses a ingressos, en unes entitats locals ja de per si infrafinançades.

El proper dia 26 d'octubre a Artà i dia 29 d'octubre a Pollença, les respectives regidores de les formacions, n'Aina Comes i na Marina Llobera, defensaran davant la resta de grups municipals l'aprovació d'un acord que demana al Parlament i al Govern de les Illes Balears que es prioritzin els objectius de conservació mediambiental i de patrimoni historicocultural. En el cas d'Artà, el grup municipal d'El Pi ja ha mostrat la seva voluntat d'adherir-se a la Moció i hi ha plantejat alguna esmena, ja assumida i inclosa en el document; els socialistes d'Artà, socis també d'Alternativa a l'equip de govern, encara no han definit la seva postura però es mostren receptius. En el cas de Pollença, la moció ha estat registrada avui i a la comissió informativa de la propera setmana es podrà veure amb quins suports compta.

Imatge de Terra Ferida

 

 (Segueix)

Dijous 22, Assemblea

Alternativa | 18 Octubre, 2015 13:10 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 22 assemblea a les 20:00 hores al Centre Cultural. Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot. Per a nosaltres no són suficients els vostres vots, volem les vostres idees i les vostres mans. Volem ciutadans actius.

Ordre del dia:

1) Informació;
a) Institucional: explicació de com esta el reglament de participació i altres...

b) No institucional:
- Explicació reunió amb diferents col·lectius i partits

2) Qüestions Ple.

3) Seguiment de l'acord d'investidura

4)Tema econòmic

5) Disseny Carnets del Partit

 

Una de les reunions que hem fet aquests dies amb v companys del Bloc per Felanitx, la CUP i Marcel Pich.

 

Den˙ncies a inspecciˇ de treball. EMSER

Alternativa | 16 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Aquesta és la segona part  d'un resum del Consell d'Administració d'EMSER que es va celebrar el passat dilluns 28 de setembre 2015, a les 13,30h, i al que va assistir la portaveu del nostre grup municipal, na Marina Llobera.

6.Aprovació, si procedeix, del contracte per a la prestació dels serveis d'assessorament econòmic i jurídic en relació a la tramitació de la devolució d'IVA d'exercici 2010

Es va aprovar per unanimitat. Es tracta de fer reclamació per tal que EMSER es pugui deduir l'IVA de l'exercici 2010, ja que hi ha hagut algunes sentències en què empreses com la nostra ho han pogut recuperar. Se'ns va informar que només del fems es paga uns 200.000 euros anuals en concepte d'IVA. Aquest contracte és de 7.500 euros fixos, més un extra en funció de si es guanya la demanda o no, que pot ascendir fins a 10.000 euros. També es negociarà per fer les reclamacions per l'exercici 2011, 12, 13 i 14. A partir d'enguany ja no es pot fer perquè el govern de l'Estat ha canviat la llei.

7.Informació de la gerència

Informació d'inversions:

-camió mixte: 240.000

-2 camions per la recollida porta a porta: 160.000

-fase final Cala Sant Vicenç: 100.000

-nau industrial: 150.000

-programa gestió factures: 6.000

-programa facturació aigua: 9.000

-deixalleria: 180.000

Informació dessaladora:

2014 – 158.686 m3

2015 – 188.680 m3

Informació recollida fems:

2014 - 7.248.100

2015 – 7.629.710

Informació recollida selectiva:

2014 – 1.305.440

2015 – 1.409.720

Informació subministrament aigua:

2014 – 1.104.954 m3

2015 – 1.214.888 m3

Informació inspecció de treball:

Vacances, assumptes propis i compensació de festius i diumenges fins dia 15 de maig de 2016


Més enllà d'aquestes dades que ens va facilitar el gerent, i que hem reproduït aquí, i d'algunes preguntes concretes que es féren respecte algun dels ítems adalt copiats, el tema que va generar més polèmica i discussió va ser el relatiu a les demandes fetes per part dels treballadors davant Inspecció de Treball per vulneració de drets laborals i que s'han resolt a favor seu.

Entre els mesos de juny i juliol els nous delegats de personal de l'empresa municipal varen interposar unes denúncies davant Inspecció de Treball i també el Jutjat de lo Social. En els contactes que hem mantingut amb ells ens varen assegurar que la presentació de les denúncies han suposat la darrera passa possible després de diversos intents infructuosos en els darrers anys de solucionar els conflictes laborals existents per la via del diàleg.

Es va denunciar l'omissió per part de la gerència de lliurament d'informació requerida pels representants dels treballadors, l'incompliment de la compensació per feina en diumenges o festius (article 18 j del conveni), i l'aplicació errònia del RD 20/2012 que implicava la reducció dels dies de vacances, assumptes propis i complements per incapacitat temporal que era aplicable a l'Administració pública, però no a EMSER que és una societat mercantil. Aplicant aquestes retallades, de forma indeguda en el cas d'EMSER, s'han incomplert els articles 22, 24 i 54 del conveni.

Sembla ser que hi ha persones que tenen problemes per comprendre que EMSER és sector públic, però no Administració pública i que, per tant, algunes de les retallades no els hi eren d'aplicació (com és el cas de la reducció de dies de vacances, assumptes propis i complements per incapacitat temporal). El gerent, davant les nostres recriminacions va donar a entendre que ell només havia seguit indicacions de l'anterior regidor d'Hisenda David Alonso que li havia dit que s'havien d'aplicar aquelles retallades, i en consta que és així, ara bé, si la iniciativa no tenia res a veure amb la gerència no ens explicam per quin motiu s'ha resistit tant a revertir les retallades il·legals i s'ha hagut d'arribar fins a Inspecció de Treball.

Ens consta que les relacions entre gerència i comitè d'empresa estan prou deteriorades i vàrem demanar que s'obrissin canals efectius de negociació, que es convocàs la Comissió Paritària (que venim demanat des de juliol) i que es canviàs el taranna actual de la gerència, que sembla que més que cercar solucions i rebaixar la crispació, l'augmenta. I la darrera és que per acatar les resolucions de la Inspecció de Treball ha obert un nou focus de conflicte, dient que la jornada total anual dels treballadors ha d'augmentar fins 1647 hores, mentre que els delegats de personal defensen que els corresponen 1590 hores. Aquest conflicte, que nosaltres coneixíem, el vàrem treure allà i el gerent defensava que ell complia la llei. Nosaltres vàrem plantejar que els delegats de personal també interpretaven estar complint la llei i que, per tant, allò més encertat seria abans d'aplicar una mesura de forma unilateral, discutir-ho entre les parts, perquè igual es podia evitar haver d'arribar a les denúncies. Es va acordar que es faria una consulta a la tècnica de personal de l'Ajuntament, abans de donar cap altra passa. Vàrem aprofitar per recordar una proposta que havia fet el propi batle, de que els representants dels treballadors poguessin assistir també al Consell d'Administració, però no vàrem trobar gens de suport. Seguirem insistint.

 

 


Raons per votar en contra del nomenament del gerent d'EMSER

Alternativa | 14 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Aquesta és la primera part  d'un resum del Consell d'Administració d'EMSER que es va celebrar el passat dilluns 28 de setembre 2015, a les 13,30h, i al que va assistir la portaveu del nostre grup municipal, na Marina Llobera. Hi havia el següent ordre del dia:

1.Constitució del Consell d'Administració

Va quedar constituït amb tots els membres, que varen ser nomenats per la Junta General: Miquel Àngel March (Junts), Tomeu Cifre B. (Junts), Andrés Nevado (UMP), Maria Buades (Tots), Marina Llobera (Alternativa).

Es va decidir que es convocaria trimestralment.

2.Aprovació, si procedeix, del nomenament del gerent

Es va aprovar amb els vots a favor dels membres de l'equip de govern i de Tots (4) i el vot en contra (1) d'Alternativa. Aquí vàrem plantejar diverses qüestions per nosaltres problemàtiques:

-en primer lloc, que ja que és un càrrec de confiança es podria haver cercat opcions amb una idea més compromesa del que ha de ser l'empresa pública

-que el salari el trobàvem massa alt (45.000 euros l'any; mentre que el batle en cobra 36.750)

-que a més els darrers anys el gerent havia estat cobrant 5.000 euros més com a paga per objectius (o sigui, com a incentiu), però que els objectius no estaven fixats, així que ho cobrava per sistema, el que suposa, en realitat, un sou de 50.000 euros

-que no ens agradava la política de retallades aplicades ni la gestió de la conflictivitat laboral en l'empresa

Primer de tot, hem de dir que no és fàcil (humanament parlant) haver de discutir la conveniència de la continuïtat del càrrec de gerent i el seu salari, davant el mateix gerent que assistia a la sessió. Lògicament a ell no li semblava massa alt el seu sou i el justificava dient que en altres empreses similars d'altres municipis com Alcúdia, Sant Llorenç o Artà, l'encarregat cobra més que ell, o en quin % més cobra respecte el treballador millor pagat. Nosaltres partíem de la comparativa de què cobra la gerent d'EMAYA, que són 58.000 euros, o sigui, 8.000 euros més que el gerent nostre i la dimensió i complexitat d'EMAYA o d'EMSER és més que gran.

La resta dels membres no hi posaren pegues al sou, i va semblar que no sabien res de la paga per objectius, segons la nostra visió, indegudament pagada. Es va acordar que els objectius es fixéssin, i nosaltres vàrem dir que principalment no havien de ser objectius econòmics. Tampoc posaren pegues a la gestió del gerent.

3.Delegació de representació a la gerència

Es va aprovar amb 4 vots a favor i la nostra abstenció. Es tracta que el gerent pugui fer de representant de l'empresa. Ens abstenguérem, atès que havíem votat contràriament al seu nomenament.

4.Aprovació, si procedeix, del contracte per a prestació d'assessorament econòmic en la tramitació dels expedients d'encomana de gestió

5.Aprovació, si procedeix, del contracte per a prestació d'assessorament jurídic en la tramitació dels expedients d'encomana de gestió

Es varen aprovar amb la nostra abstenció. Aquests dos punts requereixen una explicació. Segons ens varen dir, EMSER presta uns serveis de facto, però tècnicament no s'ha fet l'encomana de gestió. Aquesta situació s'havia de regularitzar, però per fer-ho, s'ha de complir amb la LRSAL (llei de racionalització) i això obliga a haver de provar que el servei es presta de la manera més eficient i sostenible entre les formes de gestió pública o privada. El novembre de 2014 es va aprovar al ple elaborar una memòria justificativa per adaptar-se a la nova llei. Aquesta hauria d'estar acabada a finals d'enguany o a principis del 2016. Aquesta memòria ha de contenir un estudi que mostri que la manera més eficient i sostenible de prestar el servei és que ho faci EMSER. (Una cosa semblant s'hauria de fer si decidim municipalitzar la neteja viària). Per fer aquests estudis, que ja estan començats fa mesos, es requereix dels serveis d'assessorament econòmic i jurídic de dos professionals, que ho han estat fent sense contracte ja que aquest l'havia d'aprovar l'anterior Consell d'Administració, però no es va reunir, després començà la campanya, després les eleccions, després el canvi de govern, i després que han hagut de passar gairebé 3 mesos per la constitució del nou Consell d'Administració. Els contractes són per valor de 14.400 euros per l'estudi econòmic i 9.600 euros pel jurídic. El gerent va dir que es varen escollir concretament aquests dos professionals perquè ja havien fet la mateixa feina per l'empresa d'Alcúdia i un d'ells també havia fet l'informe per assumir l'aigua de Cala Sant Vicenç.

 

 

 

I ara quŔ?

Alternativa | 12 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Article d'en Joan Cifre.

Si una cosa ha quedat clara, per molts que alguns ens hagin volgut fer creure el contrari, és que les eleccions del 27 S no han estat unes eleccions autonòmiques normals. El resultat que dóna una majoria independentista per primera vegada a la història fa que el procés cap a la independència de Catalunya hagi agafat una inèrcia molt complicada d'aturar.

El fet que no s'hagin guanyat els plebiscit en no arribar al 50% de votants fa que no es pugui fer una declaració unilateral d'independència el dia després, però en cap cas atura el procés, sobretot veient que no hi a cap altra alternativa sòlida per part dels no independentistes.

En tot cas, el titular de l'article –I ara què? – no vol fer referència al que passarà a Catalunya, el que em preocupa realment és el que succeirà amb la resta de territoris de l'Estat Espanyol i sobretot el que succeirà a les nostres Illes

Com molt bé va dir na Marina al darrer ple, vivim en un règim putrefacte i en plena descomposició fonamentat en una monarquia hereva del franquisme amb un problema de corrupció estructural, demofòbic i incapaç de donar sortides als problemes territorials.

Personalment vaig viure amb simpatia l'aparició del fenomen Podemos que va fer trontollar el bipartidisme. Malauradament no han estat capaços de donar consistència al projecte dels cercles que finalment ha esdevingut una jugada electoralista pensada no tan per construir poder popular com per atreure vots. Això ha quedat en evidència en les passades eleccions catalanes. Deia Pablo Iglesias que si ell es convertia en president d'Espanya escoltaria al poble català, però paradoxalment en aquesta campanya en lloc d'escoltar s'ha dedicat a alliçonar, pensant més en les eleccions espanyoles que en les catalanes. Ha perdut una gran oportunitat de mostrar-se humil, deixar la iniciativa de la campanya en els candidats catalans i dedicar-se, per exemple, a escoltar les opinions dels cercles per saber què pensen realment els catalans i catalanes.

Podemos s'ha convertit en un partit centralista més i ho han volgut jugar tot al carisma del seu líder, en la recerca de vots centre ha suavitzat les seves propostes i ha jugat a la indefinició també en el tema del model d'estat on ha estat incapaç de posicionar-se clarament en contra de la monarquia. Per altre banda, l'aparició a la política estatal de Ciutadans li ha desbaratant l'estratègia d'ocupar el centre del taurell.

En aquesta situació de clar retrocés de Podemos sembla que, com pronosticava Quim Arrufat, els partits del règim PP, PSOE i Ciutadans sumaran una majoria al parlament Espanyol que cercarà blindar l'statu quo actual. No sembla probable que Podemos tingui la força suficient per forçar una reforma constitucional, i com a molt pot maquillar-la conjuntament amb el PSOE. En tot cas difícilment un procés constituent a tot l'estat podrà evitar ser tutelat per l'oligarquia dominat i ha quedat clar que no són capaços de donar una sortida als problemes territorials, i que no tenen clar que Espanya és un estat plurinacional.

Passant a l’àmbit balear, des d’alguns sectors s'ha volgut crear polèmica amb la qüestió dels Països Catalans, en molt de casos deixant entreveure que la creació d'una República Catalana suposaria obligatòriament un intent d'annexionar les Illes Balears o els país Valencià. Per a mi la clau, en aquest aspecte, és com diu Antonio Baños, entendre que la independència és un concepte relacionat amb una qüestió de sobirania popular i no tant a qüestions identitàries. Per tant és fàcil entendre que entrar a formar part d'una futura república dels Països Catalans dependria de la voluntat del poble. És evident que els sentiment identitari que tenen molts catalans i catalanes actualment és molt minoritari a les Illes i a València.

En tot cas pens que el procés independentista de Catalunya és una gran oportunitat i pot ser el desencadenant perquè s'iniciïn processos constituents arreu dels territoris de l'actual Estat Espanyol que es fonamentin vertaderament en el poder Popular. Ser independent no vol dir en cap cas rompre els llaços amb els altres, sinó assumir les pròpies responsabilitats individuals i col·lectives envers un mateix i els altres, per tal de construir un món millor. I posats a triar entre una República dels Països Catalans i una Monarquia Espanyola....

La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Salvador Allende

 

La portaveu del nostre grup, na Marina Llobera amb Montse Venturós (alcaldessa de Berga) a l'acte centra del CUP a Barcelona

Foto de Marc Puig i Pérez "Somriures de revolta"

 

 

 

Denunciam falta de publicitat contractaciˇ a EMSER

Alternativa | 10 Octubre, 2015 11:21 | facebook.com twitter.com

Alternativa fa pública la seva preocupació per la, de moment, insuficient publicitat de la convocatòria per cobrir una contractació temporal de mecànic per l'empresa municipal de serveis EMSER.  

Ahir dematí vàrem saber que des de l'empresa municipal de serveis EMSER es farà una contractació temporal per fer una substitució de mecànic. Pel que sabem, tot i que no n'hem estat informats en el Consell d'Administració que se celebrà fa deu dies, aquest treballador porta aproximadament un mes de baixa, fet que comença a complicar la correcta prestació dels serveis, tant d'aigua com de residus, ja que s'han anat acumulant les feines de reparació. Sembla, doncs, que la substitució entra dins la categoria de necessària i ja d'urgent.

Hem de dir que, respecte les contractacions temporals que es féren a principi d'estiu i que varen ser denunciades públicament per Alternativa ja que s'havien fet contravenint el conveni col·lectiu, s'ha millorat en alguna cosa. Aquesta contractació d'ara s'ha comunicat als delegats de personal, s'ha enviat al SOIB per tal que publiquin l'oferta i s'ha dit que se'n farà la màxima difusió pels mitjans de comunicació municipals.

Pel que sembla, des de la gerència de l'empresa s'ha establert un termini per als candidats per presentar-se que acabaria el proper dimecres 14 d'octubre, se suposa que a causa de la urgència de la contractació. El problema està en què ahir, divendres, l'oferta de feina no s'havia publicat al SOIB i a una persona que va anar a demanar-ho a l'oficina d'Inca li varen dir que sí que l'havien rebuda però que s'han de fer primer uns tràmits i, atès que dilluns és festiu, probablement no sortirà publicada fins dimecres, que és el mateix dia que acaba el termini.

Per acabar-ho d'adobar, ahir divendres, tampoc se n'havia fet cap difusió ni per la ràdio municipal, ni per la plana web, ni el facebook de l'Ajuntament o d'EMSER. Si no se solventa aquest tema, sí que ja es tornaria a incomplir el conveni. A més, seria la forma de contrarrestar el fet problemàtic que el SOIB no publiqui l'oferta fins el darrer moment, i que aquest fet no es pugui prestar a males interpretacions. Així doncs, des d'Alternativa en farem difusió per tots els nostres mitjans i demanam que l'Ajuntament faci el mateix per la ràdio i els mitjans digitals, avisant fins i tot, que els interessats tenguin en compte que possiblement fins dimecres mateix no es publicarà l'oferta al SOIB.

Ferrán Aguiló

 

 

 

No legitimem les retallades

Alternativa | 09 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Article d'en Pepe García al Diari Balears

La setmana passada va tenir lloc la signatura de l'acord per part de la Conselleria d'Educació i els Comitès de Vaga de l'STEI i CCOO. Des de les eleccions va ser evident que tant la Conselleria com aquests sindicats tenien pressa per tancar la negociació, encara que fos amb un mal acord. A un bon grapat de temes la posició del govern no s'ha mogut des del principi de la negociació i en alguns fins i tot la proposta inicial era més satisfactòria que la de l'acord signat. El que han fet de forma vergonyosa tant l'STEI com CCOO és legitimar la prolongació de les retallades en educació. Cap sorpresa, aquests sindicats al seu moment ja van convocar la vaga indefinida més per pressió dels docents, autoorgantizats en l'Assemblea de Docents, que per convenciment. Tant l'STEI com CCOO formen part del moribund règim del 78, sindicats subordinats a la política, professionalitzats i on els seus dirigents fa temps que vam perdre contacte amb la realitat de les aules i els treballadors que teòricament defensen. La progressiva pèrdua de suport d'aquestes velles formes ja va ser evident a les darreres eleccions sindicals quan l'STEI va perdre 6 representants i CCOO dos representants. Mentre que els sindicats nous, sorgits a partir de la vaga indefinida de l'Assemblea de Docents, es van convertir en la segona i tercera força sindical; Alternativa i UOB (Unió Obrera. Però la pèrdua de suport dels sindicats del règim encara és més evident quan comparam la seva activitat i suports dins els centres en el dia a dia on l'Assemblea de Docents s'ha convertit en el referent i revulsiu dels docents. És evident que Govern, STEI i CCOO van de la mà intentant tancar en fals el conflicte de l'educació i actuant de taps davant de mobilitzacions que qüestionen la seva hegemonia.

Per altra part a les negociacions i a la signatura de l'acord ha estat evident el menyspreu de la Conselleria d'educació al comitè de vaga de l'Assemblea de Docents, cosa que no m'ha sorprès. El PSOE és pare del règim del 78 i fa anys que viu instal·lat en la mentida de ser alternativa a si mateix, sense canviar res més que les formes, el missatge o les cares... Ara toca parlar d'assembleista, de primàries, de transparència.... "Canviar-ho tot perquè no canviï res". Sí que em resulta més preocupant l'actitud del seu soci de govern, MÉS on crec que conviuen polítics amb actituds molt similars a les del PSOE amb persones que jo pensava que serien capaços de fer alguna cosa més que acomodar-se als esdeveniments i que ara el millor que podien fer és cremar les seves samarretes verdes. Van omplir els programes electorals de promeses, tothom s'escandalitza quan surten els resultats del fracàs escolar a les Balears o els diaris s'omplen amb titulars de l'informe PISA... Però a l'hora de la veritat els pressuposts d'educació no arriben ni a la meitat del 7% proposat per la UNESCO i és que en realitat l'educació els interessà un rave.

El portaveu del Govern, March Pons, va afirmar que amb la signatura de l'acord, la vaga indefinida quedava desconvocada. En la mateixa línia que ja van fer Joana Maria Camps i Guillem Estarelles, quan feien com si l'Assemblea de Docents no existís. Però els propers 14 i 15 d'octubre els docents expressarem la nostra opinió sobre les propostes de la Conselleria, per què els que no formam part del règim del 78, ni vivim del partit o del sindicat, no ens acontentam en votar una vegada cada quatre anys uns representants.

Abans del seu triomf a les eleccions de 2007 els partits que després van governar ,al segon Pacte de Progrés, es van manifestar i donar suport a la mobilització popular contra la construcció de Son Espases... Després de les eleccions van renunciar a les seves promeses i van ser capaços de desmobilitzar a la gent. Només uns centenars ens vam manifestar davant el que era, és i serà una vergonya. Ara esper que si bé els nostres governants no han après res d'aquella experiència nosaltres sí que ho hem fet i mantenim la nostra mobilització. No podem acceptar perllongar retallades que per exemple permeten que un 61% d'unitats a Educació Infantil superen les ràtios legals.

 

 

Ocupaciˇ de via p˙blica i altres preguntes

Alternativa | 07 Octubre, 2015 16:20 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

8- Quan pensen reprendre l'ordenança de l'ocupació de la via pública?

Ja mateix. Han demanat els informes als tècnics, els textos de l’aprovació inicial, les al·legacions i reprendre el més aviat possible l’ordenança, per tal que a l’inici de la temporada ja estigui tot llest. A veure si és cert i la feina feta fins ara es pot aprofitar i tenir una ordenança com cal i després fer-la complir.

9- Què pensen fer amb l'antic cinema Capitol? Han estudiat la possibilitat de demanar la plusvàlua als anteriors propietaris?

En aquest tema encara no han començat cap procés. Varen dir que és un projecte de legislatura, i que volen obrir un debat sobre usos i que volen consens. Pel que fa a la plusvàlua aquesta va ser condonada per acord en Junta de Govern, i amb un informe en contra de l’interventor. Allà mateix aquest ha respost que en principi no hi hauria cap problema per fer que la plusvàlua sigui pagada pels anteriors propietaris. A veure si podem recuperar uns doblers que mai hauríem d’haver pagat.

10- Han parlat ja amb els responsables de Patrimoni per demanar el compliment de l'article 34 de la Llei de patrimoni i regular les visites a la Fortalesa?

Aquest dijous tenen una reunió amb la Direcció Insular de Patrimoni i parlaran del tema. A veure si d’una vegada per totes els pollencins podem visitar la Fortalesa

11- Per què hi ha carrers de Pollença com Philip Newman, Reina Mª Cristina, Menéndez Pelayo o de l'Hort Nou on sistemàticament es deixa aparcar als cotxes damunt les voreres?

Han dit que els cotxes es multen quan molesten, que són inèrcies adquirides i que creen dubtes als mateixos municipals. Evidentment que crea dubtes, perquè es tracta de no aplicar la llei. El que cal de veres és cercar la manera per anar acabant amb aquests comportaments, perquè els veïns de la zona també tenen dret a utilitzar les voreres com el que són.

12- Un cop acabes les obres de “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença-Fase II (nº expedient 44/2013)” hem vist personal laboral de l’ajuntament i d’EMSER 2002 fent reparacions damunt aquestes noves canonades. Atesos que encara és troba dins el termini de garantia, i que fou un dels punts millorats per part de l’adjudicatari, UTE Acsa Obras e Infraestructuras S.A – Llabrés Feliu S.L.U. S’han deduït els costos del material i hores del personal de la garantia? Es poden fer públiques les factures?

Segons ells s’han fet unes obres que no tenen res a veure amb la segona fase de Gommar, però que estan a la mateixa zona i que pot prestar-se a confussions.

13- El mes de juliol férem públic que les contractacions temporals a EMSER 2002 S.LU es feien de manera irregular i incomplint el conveni. S’han començat a negociar les bases i requisits amb els representants del treballadors per a la creació d’aquest borsí? Quan es publicarà?

L’objectiu és que al gener del 2016 estigui publicat ja. Per tant a l’octubre pretenen fer les bases, al novembre discutir-les amb els delegats dels treballadors i al desembre aprovar-les.

 Un cotxe damunt una vorera és una infracció  i molesta. Si a tots els temes que han de solucionar s'excusen dient que són inèrcies adquirides...

 

 

 

Del PORN a Formentor. Precs i preguntes.

Alternativa | 05 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Avui publicam la primera part   de les respostes de l’equip de govern als nostres precs i preguntes al darrer ple. Abans d’entrar a tractar-les una a una cal dir que Tots va registrar 7 preguntes, el PP 2 precs i 8 preguntes, nosaltres 3 precs i 13 preguntes i el Pi no va registrar ni precs ni preguntes.

PRECS:

1- Que es demani al Govern que iniciï amb urgència la redacció d'un nou PORN del Paratge natural de la Serra de Tramuntana amb criteris mediambientals.

El Batle ha contestat que s’estan fent gestions, en aquest cas per a la modificació de l’actual en lloc de la redacció d’un de nou. Esperem que els tràmits o gestions siguin ràpides i eficients.

2- Que es faci el necessari per netejar la platja a l’alçada de la carretera d’Almadrava.

Es faran les gestions necessàries.

3- Que es posi remei a la proliferació de rates a la zona propera als contenidors de vora Ca’n Escarrintxó.

Posaran remei al problema.

PREGUNTES:

1- En quina situació es troba el procediment per a l'obertura del Centre de Turisme ornitològic de La Gola? Es fa comptes redactar un pla tècnic per a la seva gestió i funcionament?

Està a punt quasi de licitar-se. Pel que fa a la segona part de la pregunta, no es farà un pla tècnic per la gestió, però hi haurà un prec de condicions i els licitadors els han de complir.

2- Donat l'estat d'abandonament crònic que pateix l'abeurador de Sant Isidre, el darrer que queda a Pollença, situat a una de les entrades del poble i amb un valor patrimonial important, es té prevista qualque actuació per millorar el seu manteniment i conservació?

Han dit que si, així com han reconegut que no es fa amb la periodicitat que toca.

3- Se substituiran per uns de nous els dos bancs que s'han retirat, se suposa que per estar deteriorats, de la placeta del carrer de Campos i Bartomeu Aloy?

En principi els bancs han estat retirats per arreglar-los, i si no és possible se’n posaran dos de nous. Estarem atents

4- Atès que tenim noticia que l'hivern passat s'inicià procediment sancionador a devers 80 persones per suposades infraccions a l'Ordenança d'Animals Domèstics, i que  aquests ciutadans no reberen notificació de l'apertura de procediment fins a l'inici d'aquest darrer estiu, s'ha considerat l'anulació dels expedient atès que les sancions lleus al reglament prescriuen als dos mesos de comesa la falta lleu? S'han retornat l'import de les sancions que s'haguessin pogut pagar passat els dos mesos de la falta?

Són 23 infraccions les que estan fora de termini i que s’anulen. Aquí la regidora Buades (antiga responsable) ha demanat la paraula i ha explicat que això va ocórrer per problemes de personal. Va haver-hi unes quantes baixes i aquestes tramitacions no es varen poder fer amb el temps que tocava.

5- Ens podeu informar de quin procediment s'ha seguit respecte l'elaboració del dvd de la Patrona, si s'ha fet un contracte, i quin cost ha tengut per l'Ajuntament?

El procediment ha estat una facturació normal, i ha costat 1200 euros. Han remarcat que ha costat el mateix enguany per totes les festes que només per dia 2 l’any passat.

6- Quan pensen fer un balanç del Festival? Quan publicaran al web, com van dir que farien al ple de juliol, la quantitat total d'entrades regalades i qui en són beneficiaris? Quins són els seus plans pel Festival del 2016?

El balanç el faran quan tenguin totes les factures, cosa que segons l’interventor en teoria ja ocorre, per tant esperem que ho facin aviat. Amb el tema de les entrades ha dit que ho penjaran tot d’una que puguin. Nosaltres creiem que aquest és un simple tema de transparència ben fàcil de resoldre i que per tant ja podria estar més que enllestit. Pel que fa al Festival 2016 va haver-hi una reunió amb un “grup d’experts” del poble per mirar de dissenyar el Festival entre tots. 

7- Han comprovat ja la usurpació i ús privatiu que estan realitzant alguns propietaris -entre ells el propi Hotel-, dels vials públics de la urbanització de Formentor?

Han admès que a Formentor han tinguts diversos problemes, i aquest no ha estat el que més ha centrat la seva atenció, però saben que hi ha un problema que cal resoldre. En aquest sentit els propietaris de Formentor diuen que no usurpen, sinó que fan un control de l’aparcament, cosa molt difícil de creure.

Albercocs i cireres


 

Comunicat Plataforma Pro Camins P˙blics i Oberts

Alternativa | 03 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Publicam el comunicat de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts referent al reinici de l'investigació de 16 camins per la seva posterior inclusió al catàleg. Una vegada més gràcies a la Plataforma  per la seva feina altruista que deixa en evidència la passivitat de les institucions per defensar el patrimoni comú.

El passat 29 de Juliol el plenari va aprovar procedir a reiniciar un expedient d'investigació de 16 camins, publicat aquest acord al BOIB núm. 122 de 13 d'Agost de 2015.Amb aquest acord de plenari es pretén promoure l'expedient d'investigació d'alguns camins (els mateixos dels que ara es reinicia un expedient d'investigació) que no van ser inclosos al catàleg aprovat l'any 2008. Una demostració de la poca feina que s'ha fet els darrers set anys per defensar el patrimoni comú que són els camins públics. Reiniciant l’expedient d’investigació d’ofici dels següents camins a fi de determinar aquells de titularitat municipal i, en conseqüència, incloure’ls en l’inventari de béns local, els camins són els següents:

Identificació núm.:                        Nom:

(89) traça 8                                      Camí Llarg

(114)                                                Camí vell de Pedruixella.

(125)                                                Camí de Can Cama-Roja/Camí de la Punta

(135 i 148)                                       Camí de Síller a la Cala Sant Vicenç

(126)                                                Camí Vell de Lluc (A)

(84)                                                  Camí del Rafalet / camí de Can Barba

(85)                                                  Camí de Can Picassa

(53)                                                  Camí de Can Tirana

(61)                                                  Camí a Son Brull

(64)                                                  Camí del Moll del Patronet

(66)                                                  Camí de Ca n’Alordes

(77)                                                  Camí vell de Bóquer

(78)                                                  Camí de Cal Peso

(87)                                                  Camí de Can Botana

(130)                                                Camí Vell de Lluc pel Coll d’en Patró.

(140)                                                Camí Vell d’Albercuix a Formentor.

 

El passat dimecres 30 de setembre va conclouré el període per al·legar i presentar informació per completar els expedients d'investigació dels camins esmentats, des de la plataforma hem presentat 16 instàncies (una per cada camí), en què es troba des de documentació arxivística, declaracions jurades dels camins del Coll de Siller i Coll d'en Patró, així com plànols cadastrals on es marquen algúns dels camins com a vies de domini públic i cartografia que consolida el caràcter públic d'algúns dels camins, entre altres aportacions.

Volem recordar que si la resolució de la investigació, previ informe del secretari de l'ajuntament és favorable, aquest s'ha de taxar i incloure a l'inventari de béns municipals
 

Confiam per tant, que les al·legacions presentades siguin tingudes en consideració, i que es resolguin els expedients dels esmentats camins amb la major brevetat possible.

Des de la Plataforma mantenim el compromís de col-laboració en la tasca de recuperació d'aquests béns públics.

 

     Una de les persones que ha col·laborat en el recull d'informació arxivística és el investigador  Antoni Gorries i Duran, investigador que sempre s'ha mostrat disposat a col·laborar en tasques de recuperació de camins, el nostre agraïment. 

 

Resultat ple de setembre

Alternativa | 02 Octubre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

El passat dijous 24 es va celebrar el ple ordinari de setembre. A aquest va faltar el regidor de Tots, Tomeu Cifre Ochogavia. Abans d’entrar resumir aquest punt per punt volem mostrar la nostra satisfacció pel fet de que s’aprovàs la nostra moció sobre els refugiats i ja podem dir que Pollença és un poble acollidor.  Aquest és un resum del que va succeir.

Després de l’aprovació per unanimitat de l’acte de la sessió extraordinària de dia 9 de juliol, el ple, també per unanimitat, va anomenar a Tomeu Cifre Bennàssar (i el Batle com el seu suplent)  representant municipal a l’òrgan col·legiat, Consorci TIC Mallorca.

El tercer punt a votació va ser l’aprovació definitiva del Compte General corresponent a l'exercici 2014, que va ser aprovat amb la nostra abstenció (ja ens varem oposar als pressupostos i per coherència ens hem abstès ). Al punt 4, d’aprovació de l'expedient núm. 4/2015 de reconeixement extrajudicial, igualment ens varem abstendre, i també el regidor del PP, així va ser aprovat amb els vots de la resta de regidors (Junts, UMP, PI, Tots).

El punt 5 no es votava ja que era dació de compte de les resolucions de Batlia, i el punt 6 va ser aprovat per unanimitat. Aquest punt suposa l'acatament de la sentència del TSJB que anul·la el contracte del servei de la neteja viària, però l'empresa segueix prestant el servei donat l'interès general d'aquest. En el mateix punt, s'indicava també que s'iniciaven els procediments per establir la forma més eficient i sostenible de prestar el servei entre les formes de gestió directa i indirecta. Evidentment aquest era un tràmit i un formalisme, però ens alegra haver obert el debat sobre la municipalització i que, com a mínim, no s'hagi optat directament per tornar a externalitzar el servei. Ara bé, en les intervencions, la nostra regidora va recordar que des d'Alternativa defensam el rescat del servei des de fa anys i que per molts informes que es facin a favor de la privatització, no hi donarem el nostre consentiment. A més que, més enllà dels informes, al final aquest serà un tema de voluntat política i que esperam que el govern municipal opti per municipalitzar i així dugui a terme polítiques diferents de les que faria un govern de dreta.

El punt 7 va ser la ridícula moció presentada pel Partit Popular per a la defensa de la unitat d'Espanya. Aquesta va ser rebutjada amb els vots en contra d'Alternativa, Pi, Miquel Àngel March (Junts), Magdalena Segui (Junts), Miquel Àngel Sureda (Junts), Tomeu Cifre (Junts) abstenció de Tots, UMP, Toni Cànaves (Junts), Iliana Capllonch (Junts). És a dir llibertat de vot a l'equip de govern amb els vots en contra dels independents, Esquerra i PSM i abstenció de PSOE i UMP. La moció, com molts ja heu pogut veure aquests dies, va ser resposta amb contundència per la nostra portaveu.

El vuitè punt va ser també una moció presentada pel Partit Popular per instar al Govern de les Illes Balears a construir una cuina a l'IES Guillem Cifre de Colonya. Aquesta moció si que va tirar endavant i va ser aprovada amb els vots a favor de PP, Alternativa, Junts, UMP, Pi i l’abstenció de Tots.

El punt 9 va consistir amb una altre moció del PP, en aquest cas per instar al Consell de Mallorca a construir una rodona a l'encreuament de la Cala Sant Vicenç des de la carretera Ma-2200. Aquesta moció va ser esmenada, i al final va ser aprovada amb els vots a favor de Junts, Tots, UMP Pi i PP, i la nostra abstenció. Tot i l’esmena no teníem clar que al final s’instàs al Consell a la solució amb menys impacte, així com tampoc teníem clar ja des del principi quin era el nivell de sinistralitat i per tant de seguretat com per fer una rodona.

I finalment el punt 10, la moció que presentarem de forma conjunta Alternativa i el Partit Popular per fer de Pollença un municipi acollidor. Aquesta va ser aprovada per unanimitat, cosa que ens satisfà, ja que és important que hi hagi consens amb un tema tant important com aquest.

Amb aquesta moció es va acabar amb la part resolutiva i es va passar a la part de control i seguiment, amb informació de Batlia, dació de compte de resolucions de Batlia i precs i preguntes. Farem un altre article amb els precs i preguntes que teníem registrats, i les respostes que l’equip de govern ens va donar.

 La nostra resposta a la moció del PP "Per la defensa de l'Estat de Dret i la Cohesió d'Espanya". En aquest moment 15. 855 reproduccions al facebook.

Alternativa a la Fira del Llibre Anarquista de Mallorca

Alternativa | 01 Octubre, 2015 07:00 | facebook.com twitter.com

Des de dijous dia 1 fins diumenge dia 4 d'octubre tendrà lloc a Palma la III FIRA  DEL LLIBRE ANARQUISTA DE MALLORCA. La fira serà a la plaça de ses Veles (Foners, molt aprop de l'edifici antic de GESA i el Palau de Congresos) i, en cas de pluja, es farà al local de l'Ateneu Estel Negre que hi ha a la mateixa plaça.

Enguany tenim la sort de que han convidat a participar a Alternativa per Pollença a una taula rodona sobre municipalisme:

Dissabte 3 a les 18h.

Esdevenir governants o esdevenir ingobernables? Taula rodona i debat obert sobre les possibilitats, limitacions i contradiccions de la via institucional amb membres de Som Palma, CUP Palma, Alternativa per Pollença, de la Coordinadora Llibertària de Mallorca i de la revista Vot en negre

Tota la informació a: http://firallibreanarquistamallorca.noblogs.org/ 

Presentació

La Fira del Llibre Anarquista de Mallorca torna aquest any amb la intenció de consolidar una iniciativa sorgida de la Coordinadora Llibertària de Mallorca (CLM). Enguany celebram la seva tercera edició convençudes de la necessitat de disposar d’un acte de gran format capaç de reunir les diferents sensibilitats de l’anarquisme illenc, així com apropar-nos a d’altres companyes, contrastar visions i conèixer lluites d’ultramar. En la seva curta història, creiem que la Fira ha representat un punt important de difusió de les idees i pràctiques anarquistes, amb una segona edició que va augmentar el seu ressò i assistència i que va ser encara més atractiva que la primera.

Un dels motius que van contribuir a aquest èxit fou sens dubte el lloc triat per a la segona edició, el Parc de Ses Veles, al barri de Foners de Ciutat. Una plaça amable i ben concorreguda per unes veïnades que ens van acollir d’allò més bé. Per això enguany repetim ubicació i dates, amb una clara voluntat de fer un pas més en la consolidació d’aquest espai de debat, crítica i reflexió. Com a novetat, donada la quantitat d’actes i propostes interessants confirmades enguany, ampliam en un dia la celebració de la Fira i hi afegim més continguts.

Com en d’altres edicions, la Fira contindrà un seguit d’actes culturals, presentacions de llibres i debats que giraran entorn de diverses qüestions: la crítica a l’estat del benestar i la democràcia, així com la deriva institucional per una part dels moviments socials o les lluites al carrer, serviran per a contrastar punts de vista en un any de fort context electoral. Tanmateix, no volíem deixar de banda aspectes essencials per a les nostres vides com ara les lluites antirepressives i anticarceràries, els feminismes, la defensa del territori, les pràctiques comunitàries o l’agitació cultural. Paral·lelament a tots aquests actes, podrem gaudir de la presència de llibreries, distribuïdores i editorials d’aquí i d’arreu que ens duran un bon aliment per al nostre cervell, també hi podreu trobar propostes relacionades amb les arts escèniques.

La Fira està organitzada per la CLM amb la participació d’altres persones que comparteixen la il·lusió de mantenir i consolidar una trobada d’aquestes característiques. Es tracta d’un esdeveniment totalment auto-finançat per tal d’assegurar la seva radical independència. Per aquest motiu, s’han organitzat actes previs que difonguin la Fira a l’hora que facilitaran la seva viabilitat econòmica. Ja us agraïm per avançat la vostra col·laboració i assistència.

Serà una fira rica en continguts, profunda en els debats i radical en les propostes. Ens veiem a la Fira, visca el debat viu!!!

Tota la informació a: http://firallibreanarquistamallorca.noblogs.org/ 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb