URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

L'empresa municipal serÓ mÚs democrÓtica. Resultat del ple de gener

Alternativa | 29 Gener, 2016 15:20 | facebook.com twitter.com

El passat dijous 28 de gener es va dur a terme la Sessió Ordinària del Ple. Abans de valorar aquest, punt per punt, volem mostrar la nostra satisfacció perquè la nostra moció per afavorir la participació del treballadors de l’empresa municipal Emser va ser aprovada. A continuació el resum de la primera part del ple, un di d’aquests farem un altre article amb les respostes de l’equip de govern als nostres precs i preguntes.

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

1 .- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 2/2016 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.  Aprovat amb 7 vots a favor, de l'equip de govern (Junts i UMP) i 10 abstencions (Alternativa, PI, PP i Tots).


Aquesta modificació de crèdit respon a dos punts: El primer a la dotació de serveis de Gommar Fase III. Això ja es va aprovar al ple d'octubre, però com que ha acabat l'any i no es va licitar, ara s'ha de tornar a aprovar. El segon punt correspon al canvi de paviment al Passeig Saralegui. Davant la falta de informació hem optat per ser prudents i abstenir-nos en aquest punt.  

 

2.- Aprovació provisional, si procedeix, de la supressió de la taxa sobre visites a museus municipals i, en conseqüència, derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa. Aprovat amb 15 vots a favor (Junts, UMP, Tots i Alternativa) i 2 en contra (PP i PI).

 

Fins ara la visita al museu costava 1’50 euros, tot i que hi havia bastantes excepcions i d’aquesta manera els pollencins o els grups escolars entre d’altres no pagaven, fent que la quantitat ingressada per l’ajuntament no fos molt elevada. Vist el poc benefici que suposava per les arques municipals, l’equip de govern ha decidit que l’entrada sigui de franc, a veure si d’aquesta manera s’aconsegueix augmentar els visitants del museu. I a nosaltres ens sembla bé i per això hem votat a favor, ja que consideram que la cultura ha d’estar a l’abast de tothom.

 

3.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la pertinent convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzen el català com a llengua habitual.Aprovat per unanimitat.

 

Les bases de la convocatòria aprovades són les mateixes que es venien aprovant aquests darrers anys. Hem votat a favor, però també com molt bé indicà la nostra portaveu durant la sessió volem recalcar que esperam més de l'equip de govern actual en l'àmbit de la dinamització lingüística. Al nostre poble hi ha bastanta tasca per fer en aquest sentit, i ara que s’acosta el moment de presentar i aprovar els nous pressupostos, esperem que aquests reflecteixin una major implicació en el tema.

 

4.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per a afavorir la participació dels treballadors de l’empresa municipal. Aprovada amb 9 vots a favor (Alternativa, Junts, UMP) i 8 abstencions (PI, PP i Tots).

 

La mostra moció insta a la Junta General d'EMSER a modificar els estatuts de l’empresa municipal per tal que es permeti que en les sessions del Consell d'Administració i de la Junta General de l'empresa municipal pugui participar un representant dels treballadors.

Consideram imprescindible que en una empresa pública s’escolti almenys l’opinió dels seus treballadors, que a la fi, són uns dels principals afectats per les decisions dels òrgans directius, i alhora, els que més experiència i coneixement directe i pràctic tenen sobre algunes possibles decisions. Si volem que l’empresa municipal vagi bé cal que els treballadors hi estiguin implicats, i per tant que formin part dels òrgans de gestió és imprescindible.

Durant el debat el PP ha proposat que els partits de l'oposició que no tenen representants al Consell d'Administració n'hi puguin tenir,  fet que ens sembla una bona proposta. Al final l’equip de govern s’ha compromès a dur a la següent Junta General dita modificació, així com també la proposta del PP.

El que no ens ha agradat del debat ha estat l’actitud del PI i Tots per Pollença cap als treballadors. Han demostrat tenir aversió i desconfiança total cap a aquests, quan en realitat ells són els que fan que l’empresa municipal funcioni.

Ferrán Aguiló

 

Democratitzaciˇ d'EMSER. Ple de gener

Alternativa | 27 Gener, 2016 17:53 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Demà dijous 28 de gener hi ha Sessió Ordinària de l’Ajuntament en Ple. A les 20h a la Sala Consistorial. Ho podeu seguir en directe a Ràdio Pollença, al 107.9FM o a www.radiopollença.net. També podeu assistir-hi de públic. Al nostre perfil de facebook anirem publicant en directe el resultat de les votacions

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

I.-PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 2/2016 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.

Aquesta modificació de crèdit respon a dos punt:  a la dotació de serveis de Gotmar Fase III. Això ja es va aprovar al ple d'octubre, però com que ha acabat l'any i no es va licitar, ara s'ha de tornar a aprovar.

 "És per a la FASE III de la dotació de serveis de la urbanització de Gotmar. Resulta que l'enginyer va fer un projecte bàsic i va fer una estimació de 650.000 euros, però ara ha fet el projecte definitiu i el càlcul acurat li dóna que costarà devers 1 milió d'euros. Es tracta d'aprovar una modificació perquè dels diners que sobren (romanent de tresoreria) que per llei només es deixen gastar en inversions "financerament sostenibles" (o sigui, asfalt i ciment), se'n passin 400.000 euros a despeses generals per fer aquesta inversió." I l'altra: canvi de paviment al Passeig Saralegui: 80.000 euros. Projecte per empeirar des de la rotonda  del de gelats Valls fins a Elcano.

2.- Aprovació provisional, si procedeix, de la supressió de la taxa sobre visites a museus municipals i, en conseqüència, derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa.

L'entrada val 1,5 euros. Hi ha moltes excepcions i només se recapten uns 2.000 euros l'any amb l'entrada, , així que troben millor que sigui gratuït.

3.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la pertinent convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzen el català com a llengua habitual

La convocatòria s'ha d'aprovar cada any, i s'han introduït alguns canvis per ampliar l'import.

4.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per a afavorir la participació dels treballadors de l’empresa municipal.

Ja vam publicar un article explicant la moció. on demanam la modificació dels estatuts d'EMSER, per tal que es permeti que en les sessions del Consell d'Administració i de la Junta General de l'empresa municipal pugui participar  un representant dels treballadors.

5.- Propostes i mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1-. Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem fet tota una sèrie de precs i preguntes i publicarem a aquest bloc les respostes.

 

 

Proposta de procÚs participatiu del solar del pont romÓ

Alternativa | 26 Gener, 2016 13:26 | facebook.com twitter.com

 L'equip de govern ha fet públic al facebook de l'Ajuntament la seva intenció de fer processos participatius per decidir l'ús d'una sèrie de terrenys o béns municipals. Aquest va ser un dels punts de l'acord d'investidura que vàrem signar amb Junts Avançam i que li va permetre a Miquel Àngel March ser batle. Ens alegra per tant que donin compliment a un tema que per nosaltres té molta importància, però precisament per aquest motiu, perquè li donam molta importància, és perquè estarem ben atents a com es fa i exigirem que es faci bé.

Amb això no estam donant per suposat que l'equip de govern ho hagi de fer malament, ni que nosaltres siguem infal·libles. Però atès que des del govern municipal no s'ha fet absolutament res a l'àrea de participació en 6 mesos, i que fins que va aparèixer al facebook no n'havíem sentit res ni ens consta que s'hagués preparat res, se'ns permetrà com a mínim estar preocupats.

N'hi ha, els que no ens coneixen, que diuen que només sabem criticar; i no hi ha cosa més allunyada de la realitat. El govern que no practica la política de fets consumats, sempre obté propostes de part nostra, ja sigui en forma oral, escrita, mocions, al·legacions. No es pot dir de nosaltres que no siguem propositius; ho som, i molt, i això és així perquè entenem que la feina de l'oposició, a més de fiscalitzar i controlar l'acció de govern, també és fer propostes. «Els d'Alternativa només saben criticar», «l'opció fàcil i còmoda». Idò no: criticar en sabem (ja ho hem demostrat) i no és fàcil ni còmode, al contrari, et guanyes enemics (si es fa com nosaltres feim: amb dades, amb noms i amb denúncies si és convenient, i no amb rumors i insinuacions com fan altres); però, a més, feim moltíssimes propostes amb la consegüent feina de preparació, documentació i formació continuada que hi darrera.

Tornant a la qüestió concreta amb la que començàvem aquest article, trobam que hem de fer una proposta de com podria ser un possible procés participatiu per decidir, per exemple, el primer cas: el solar de devora el pont romà. És evident que aquesta és només una possibilitat, existeixen diversos mecanismes i formes de dissenyar un procés participatiu, però tots ells tenen una cosa en comú: han de ser transparents i han d'estar planificats en tots els seus detalls fugint de la improvisació. Sempre ho deim, en participació és molt millor no fer res, que fer alguna cosa mal feta, perquè una mala experiència en participació equival a un bon grup de gent que, havent dedicat part del seu temps lliure a tal efecte, es desencanti i no torni a participar.

PROPOSTA DE PROCÉS PARTICIPATIU 

 

 

 

 

I les nostres darreres propostes al pressupost del 2016.

Alternativa | 25 Gener, 2016 00:00 | facebook.com twitter.com

 Avui acabam de publicar les propostes que hem fet a l'equip de govern pel pressupost de 2016.

-Subvencions entitats esportives

Al pressupost del 2015 vàrem presentar una al·legació perquè s'augmentàs la quantitat en les subvencions de les entitats esportives ja que la seva situació econòmica, després de la retallada de partida que s'aplicà, podria fer augmentar les quotes a les famílies per poder pagar entrenadors, arbitratges i material.

-Passos via circumval·lació del Moll

Aquesta proposta respon a una moció que vàrem presentar, conjuntament amb PSOE, PSM i Esquerra, i que es va aprovar per unanimitat el novembre del 2011.

Es tractaria, per tant, de:

-senyalitzar a les entrades del municipi la ubicació dels principals aparcaments i, a banda de les senyals de trànsit, fa falta canviar la informació als mapes i a Internet

-senyalitzar i obrir passos de vianants entre els aparcaments de la circumval·lació del Port i el centre del nucli

Hem de tenir en compte que entre la rotonda de la base i la de l'hidro (s'ha descomptat l'espai de les pròpies rotondes, i els creuers), hi ha 2.050 m. lineals (a la baixa),a 4 m. d'espai per cotxe són 500 cotxes en cada sentit, o sigui un total de 1000 cotxes. Hem d'afegir 325 places entre la rotonda de Llenaire i Gotmar. (L'aparcament vora el Pollença Park té una cabuda d'uns 40 vehicles. aprox. A l'entrada de la possesió de Bòquer, vora la rotonda, hi caben uns 50-60 cotxes si s'ordena, passa que no hi ha res senyalitzat. A l'avinguda de Bochoris, si s'aparca a ambdós costats dels dos vials hi caben uns 175-200 cotxes. Estam parlant de 1.625 places d'aparcament poc utilitzades al Port de Pollença. Hi ha una feina de conscienciació també: estam acostumats a aparcar just davant d'on volem anar i si hem de caminar tres minuts ja ens sembla moltíssim.

Ara, si es vol anar cap a la peatonització de la primera línia, es perdran aparcaments, i és imprescindible aprofitar millor els aparcaments de la circumval·lació.

Es podrien fer dos passos: un, entre la piscina coberta i les pistes de padel, o entre les pistes de pàdel i les de tennis; l'altre, que ja està obert seria per la pista d'skate, però tal vegada es podria separar el pas de la pista. Els tècnics ho haurien de mirar i quantificar el cost.

-Inventari de béns

Ja hi era aquesta partida i no es va executar. S'ha de fer, no pot ser que l'Ajuntament no tengui inventariat els seus béns.

-Canera municipal

S'hauria de preveure el lloc, tal vegada Santuiri, i la forma de crear una canera municipal, a més el contracte amb Natura Park acaba enguany. La gestió podria estar principalment en mans de voluntaris i ser, per tant, pública i comunitària.

-Impuls de la participació ciutadana (formació, divulgació i processos concrets)

S'ha de fer una feina formativa: en un vessant més tècnic i també més divulgatiu per dirigir-se a la població general o un públic més específic, ja sigui en forma de cursos, tallers, xerrades, projeccions. Edició de fulletons, impressió del reglament de participació.

S'han de fer processos de participació concrets: pressupostos, ús espais públics...

Fa falta fer una planificació estratègica respecte la participació ciutadana.

-Igualtat de gènere

Tallers, xerrades, campanyes concretes. Ha de respondre a un pla estratègic i transversal.

-Foment de l'economia social

Formació en introducció de clàusules socials en la contractació pública, divulgació i conscienciació de les avantatges de l'economia social...

-Habitatge (estudi de la qüestió, registre de demandants de lloguer social)

S'hauria d'encarregar un estudi de quina és la situació de l'habitatge a Pollença, especialment pel que fa al lloguer (oferta, demanda, preu mitjà...).

S'hauria de crear un registre de demandants de lloguer social perquè si s'han d'impulsar polítiques actives d'habitatge, s'ha de visibilitzar el problema.

ALTRES:

A la plantilla de personal laboralque es recuperin els tres llocs dels treballadors que queden dels que es varen subrogar a l'empresa de neteja viària (quatre ja no fan feina a l'empresa per diferents motius) segons dicta la clàusula 25 del propi plec de neteja, atès a que es va anular la concessió. Segons la tècnica de RR.HH. i també dels serveis d'assesoria del sindicat, no es pot considerar un augment de plantilla donat a que aquests treballadors pertanyen a l'Ajuntament des de l'any 2003 ( només s'ha de justificar si ho demanen de Palma ) i es considera una il·legalitat seguir amb la subrogació de treballadors a una empresa que en aquests moments està contractada de forma irregular.


Pla de recuperaciˇ de Sant Vicenš, barreres, camins,herbicides. Propostes 3

Alternativa | 22 Gener, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

-Pla Recuperació Cala Sant Vicenç

Aquesta proposta fa, com a mínim, dos anys que la proposam en els pressuposts, basant-nos en un dossier que l'Associació de Veïns havia fet on s'identificaven tota una sèrie de mancances i feines a realitzar per millorar l'espai públic.

Partint d'aquí i amb l'ajuda de l'associació es podria fer una detecció i recull sistemàtic de problemes, una valoració de cost, i una planificació calendaritzada de les intervencions per solucionar-los en el que queda de legislatura, començant enguany i havent-hi una partida per a tal efecte.

-Pla accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques

Respon a una moció aprovada al 2007. S'ha presentat com a al·legacions altres anys i no s'ha acceptat.

S'ha de fer un projecte integral per cada nucli de població, que reculli els problemes (voravies, forats dels arbres, obstacles...) i una planificació calendaritzada de les intervencions per a solucionar-ho en el que queda de legislatura, començant enguany i havent-hi una partida per a tal efecte.

-Millora del catàleg de camins

Ja ho havíem demanat als pressuposts 2015.

-Conscienciació i mitjans tècnics i materials alternatius als herbicides

Ho vàrem presentar com a al·legació als pressupost de 2015 que no es va acceptar i respon a una moció aprovada el maig del 2013.

La moció:

MOCIÓ PER ACABAR AMB LA FUMIGACIÓ AMB HERBICIDES

Atès que a Pollença és habitual la fumigació amb herbicides per a controlar la vegetació que creix a les voreres i que a alguns productes tenen com component principal, el glifosat que és bastant persistent, acumulant-se en el sòl durant mesos i essent susceptible d’arribar als nivells freàtics. I que a més de l’impacte sobre la vegetació, existeixen múltiples estudis científics que citen efectes negatius sobre animals i els seus sistemes endocrins.

Atès que l’Ajuntament té la responsabilitat de vetllar pel manteniment d’un entorn saludable per a la vida de les persones, així com per la sostenibilitat medi ambiental, ja que té atribuïdes competències en salut pública i medi ambient.

Atès que la vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins juga un paper important, no només estètic durant la floració primaveral, sinó també ecològic, a causa de la seva elevada diversitat biològica i per la producció de recursos tròfics que són aprofitats de forma important per moltes espècies d’invertebrats i d’aucells. Al llarg de les darreres dècades, les poblacions d’aucells lligats als paisatges agrícoles són les que més han minvat a Europa (un 48% en el període 1980-2007), fet que es podria explicar en bona part per un model amb menys diversitat d’espècies cultivades i un ús important de pesticides. A les voreres de camins i carreteres hi viuen moltes espècies de flora, fet que ajuda a compensar encara que sigui mínimament la pèrdua de biodiversitat a la resta de l’àmbit agrícola.

Atès que, en cas de necessitat, hi ha altres formes de controlar la flora dels camins, ambientalment menys impactants i no contaminants, com el desbrossat de forma manual o mecànica.

Atès que a altres ajuntaments, com és el cas d’Andratx, Porreres, Artà, Felanitx... ja s’han abandonat les fumigacions amb herbicides de manera positiva.

Atès que l’eliminació mecànica s’utilitza també per part de la Direcció Insular de Carreteres, i és l’únic sistema emprat a Menorca i Eivissa. A Menorca el Pla Territorial Insular estableix que “Es prohibeix l’ús d’herbicides en el manteniment de les voreres de carreteres i camins, havent-se de realitzar el control de la vegetació a través de mitjans mecànics” (article 20.3.8).

Atès l'aprovació aquest mes de maig per unanimitat al Consell de la proposta que fa anys que impulsa el Gob, d'eliminació de l'ús de glifosats en el tractament de les voreres de carreteres i camins el mantenimant dels quals són competència d'aquella administració.

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta.

Per tot això:

1.- L’Ajuntament de Pollença es compromet a deixar d’utilitzar en el termini d’un any la fumigació amb herbicides i plaguicides agrotòxics, concretament els productes emprats a l’actualitat que inclouen en la seva composició química glifosat i cipermetrina, en particular Clinic N, Roundup energy Pro i Fastac, per al control de la vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins. Tenint en compte primerament les zones més perilloses de ser contaminades com les zones humides, zones boscoses, el casc urbà, torrents o síquies. En cas de considerar-se necessari el control del creixement de la vegetació s’empraran sistemes ambientalment menys impactants i no contaminants, com el desbrossat amb maquinària específica o de forma manual opràctiques alternatives de jardineria fonamentades en l’ús de productes biològics acceptats en la pràctica de l’agricultura ecològica.

A Alternativa demanam fer una campanya per conscienciar a la gent i fer una campanya informativa (es pot fer via xerrades, internet , taulers i ràdio municipal) a la que s'expliqui que és més important la salut que l'estètica. L'ajuntament ha d'informar i conscienciar als particulars sobre els perills de l'us d'herbicides i pesticides, i fomentar l'abandonament d'aquesta pràctica nociva amb la biodiversitat i la salut humana, així com fomentar la seva substitució per mètodes alternatius.

En la majoria dels casos no hi ha una justificació racional per fumigar sobre herbes que no representen cap risc en relació a possibles incendis forestals, que no afecten la visibilitat circulatòria de la carretera i que no suposen cap risc per a la seguretat de les persones. Es confon la “netedad” amb la destrossa d’hàbitats i ecosistemes posant en perill la nostra salut i es confon "males herbes" amb plantes que compleixen un paper clau als nostres ecosistemes.

El Consell ja no esquitxa gens. Abans aplicaven pesticides tres o quatre cops l’any i ara, es deixen créixer les herbes fins a un cert punt i es desbrossen tant manualment com mecànicament dos pics l’any.


 

 Fotografia playas.io

 

 

 


Promociˇ productes locals. Propostes 2

Alternativa | 20 Gener, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Durant el darrer mes, des d'Alternativa per Pollença hem estat fent feina amb el tema dels pressuposts i hem elaborat un llistat de propostes que, des del nostre punt de vista, seria interessant incloure en uns pressupost , que vam presentar el passat divendres a la Junta de Portaveus i que aniren publicant a aquest bloc.

3-Promoció producte local

Aquesta proposta nostra respon a una moció que presentàrem i que va ser aprovada el febrer del 2014. En el pressupost de 2015 ho vàrem presentar com a al·legació, i es va acceptar però només formalment ja que la partida que s'hi va destinar va ser de 0,01€.

El que proposàvem i es va aprovar per unanimitat és fer la promoció dels productes locals de proximitat de forma més coordinada i programada. Es tracta de promocionar productes de quilòmetre zero, productes de qualitat que donen vida al nostre municipi, fent que els doblers es reinverteixin en el mateix municipi, creant així nous llocs de treball.

Es tracta de buscar sinèrgies entre diferents sectors vinculats amb el producte local: producció, elaboració, comerç, restauració i turisme. Tot plegat permet un desenvolupament rural integrat amb un eix comú: el producte local.

El primer que caldria seria identificar tots els productors (agroalimentaris, artesans...) i els productes locals i detectar les seves necessitats. I després l’Ajuntament hauria d’afavorir el treball en xarxa i l'associacionisme en el sector:

Facilitar eines als elaboradors i productors per promocionar i comercialitzar el seu producte.
•Sensibilitzar i donar valor als productes locals de qualitat i artesans i identificar-los no només com a productes de qualitat sinó també com un símbol de cultura i identitat del territori.

Vincular els sectors agroalimentari i artesanal amb la restauració, el comerç i les rutes turístiques de la zona amb l'objectiu final d'induir un desenvolupament rural integrat.


Incrementar el creixement econòmic de les activitats agroalimentàries i artesanals, donar suport als emprenedors en el seu impuls inicial i facilitar la creació de noves accions empresarials que girin al voltant de l'eix principal del projecte.

Hi ha municipis on per exemple s'han introduit productes locals als menjadors escolars, fent a més a més unitats didàctiques, utilitzant mitjans audiovisuals, per transmetre tot el que hi ha darrere del producte local; la seva qualitat, la traçabilitat, l’impacte socioeconòmic i la seva influència directa sobre el paisatge del territori; a més de fer reflexionar el consumidor i donar criteris suficients perquè en la propera compra elegeixi el producte local...

És una iniciativa que ens beneficia a tots i potencia tot un sector estratègic de la nostra economia.

La moció era la següent: 

Moció presentada pel grup municipal A, PSOE, ERAM i Regidors no adscrits per promoure els productes locals i de proximitat

En els darrers temps les grans distribuïdores comercials, han aprofitat les condicions que ofereix el mercat lliure, per monopolitzar la majoria de prestatges dels comerços d’arreu del món.Aquest fet, com tots i totes coneixem, ha tingut fortes repercussions en la nostra feble estructura productiva, com ara deslocalitzacions, externalitzacions... i alhora, ha acabat de perjudicar a aquells sectors de l’economia local més febles. No obstant, en la conjuntura socioeconòmica actual, hi ha centenars d’exemples arreu del país, de persones i empreses que aposten per la qualitat del producte local i la distribució d’aquest de forma directa, en els comerços de proximitat, creant un mercat emergent que cada cop té més públic, tant de la ciutadania autòctona com de turistes que volen emportar-se un producte característic del territori que visiten.

Per tal de donar major projecció a aquestes iniciatives, diferents institucions han desenvolupat campanyes publicitàries i de conscienciació per promoure els valors característiques d’aquest model de producció, distribució i consum. El creixement d’aquest sector, implica no sols oferir uns productes de major qualitat i una nova cultura del consum, sinó també garantir la creació de nous llocs de treball al

nostre municipi i a les nostres comarques, així com revertir l’evolució de sectors econòmics, que arran de la globalització de l’economia neoliberal, han tendit a convertir-se en un reducte folklòric. I, alhora, des del punt de vista del sector turístic, una campanya de promoció d’aquestes característiques representaria un atractiu més, que Pollença podria oferir en la seva oferta de serveis i productes a les persones que ens visiten des d’altres municipis i països.

Acords:

Primer.- Que l'Ajuntament estudiï les diferents campanyes de promoció de productes locals que ja s’estan desenvolupant ciutats de dimensió similar a la nostra o en d’altres municipis que puguin servir de referència.

Segon.- Elaborar un esborrany de campanya per a la nostra ciutat, perquè pugui ser esmenada i complementada pels grups municipals de l’Ajuntament i aquelles entitats properes en aquest àmbit de treball.

Tercer.- Aprovar la implementació d’aquesta campanya, un cop existeixi un consens entre totes les parts participants en la redacció d’aquesta 

                                                  Exemple de la Diputació de Barcelona

 

 

Assemblea oberta

Alternativa | 19 Gener, 2016 16:47 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous al Centre Cultural de Pollença celebram la nostra assemblea mensual a les 20:30. Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot. Per a nosaltres no són suficients els vostres vots, volem les vostres idees i les vostres mans. Volem ciutadans actius.

 Ordre del dia

1) Tema institucional;
 
a) Pressupostos
b) Avaluació estat de l'acord d'investidura amb junts avançam i reunió amb ells.
 
2) Varis.

 

Recorregut arqueol˛gic i excavacions Pedreret de Bˇquer. Propostes als pressupost 2016 1

Alternativa | 18 Gener, 2016 12:07 | facebook.com twitter.com

Durant el darrer mes, des d'Alternativa per Pollença hem estat fent feina amb el tema dels pressuposts i hem elaborat un llistat de propostes que, des del nostre punt de vista, seria interessant incloure en uns pressupost , que vam presentar el passat divendres a la Junta de Portaveus i que aniren publicant a aquest bloc.

Aquestes propostes es basen, en part, en propostes que hem fet en els dos darrers anys i que, o bé no s'han inclòs o bé no s'han executat, i també altres propostes noves que pensam que una coalició progressista com la que domina el govern municipal podria perfectament tenir en compte.

1-Redacció d'un projecte de recorregut arqueològic

Aquesta proposta nostra respon a una moció que presentàrem i que va ser aprovada en el 2008. Es tracta de redactar un projecte per crear un recorregut arqueològic, senyalitzant els jaciments arqueològics que tenim a Pollença. En el pressupost de 2015 ho vàrem presentar com a al·legació, i es va acceptar però només formalment ja que la partida que s'hi va destinar va ser de 0,01€. Evidentment això et permet incrementar la partida si és necessari pel fet que ja està creada, però era evident que no hi havia cap intenció de fer-ho.

La moció era la següent:

PROPOSICIÓ DE REDACCIÓ D'UN PROJECTE BÀSIC PER A LA CREACIÓ D'UN RECORREGUT ARQUEOLÒGIC EN QUÈ S'INCLOGUIN LES TASQUES DE NETEJA, SENYALITZACIÓ I HABILITACIÓ DE L'ENTORN -QUAN S'ESCAIGUI- DELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS

Atès que Pollença és un lloc privilegiat de jaciments arqueològics importants, alguns dels quals ja han estat excavats.

Atès que cal recuperar i protegir els valors culturals, artístics i històrics de Pollença i difondre la riquesa cultural, artística, arqueològica i històrica de Pollença.

.- Atès que la creació d'un itinerari o ruta que unís els jaciments aportaria visibilitat als mateixos, no només turística o cultural, sinó també de caire científic i institucional.

 .- Atès que el patrimoni històric- cultural de Pollença ha de ser un instrument formatiu bàsic al servei de les activitats dels Centres docents del poble, a la vegada que cal explotar dins l'àmbit turístic, i d'una manera racional i coherent, aquest patrimoni artístic, històric, arqueològic i cultural.

.- Atès que el Departament de Patrimoni històric del Consell Insular de Mallorca pot donar el seu assessorament en la redacció d'un projecte d'aquestes característiques.

.- Atès el caire cultural, històric, paisatgístic i turístic d'aquesta ruta arqueològica es podrien cercar altres línies de finançament, per exemple dirigides a impulsar la desestacionalització del turisme.

Proposa al plenari el següent acord:

1.- El Ple de Pollença insta l'equip de govern a la redacció d'un projecte de creació de recorregut arqueològic a Pollença, a tal efecte, es demanarà l'assessorament del Departament de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca..

2.- Aquest projecte de creació d'un recorregut arqueològic es finançarà mitjançant les línies de subvencions del Consell per a patrimoni històric, però també mitjançant altres possibles línies de subvenció atès el seu caràcter de producte turístic diferenciat.

A dia d'avui, ja podem començar a abandonar el discurs de la justificació economicista i turística, tant per insostenible com perquè la inversió en patrimoni i cultura, per a preservar-lo i conèixer-lo, ja és de per si una justificació suficient.

En la redacció d'aquest projecte, s'hauran de tenir en compte els continguts, itineraris, el cost i disseny de la senyalització, la difusió de les rutes, el manteniment, estat dels jaciments, possibles convenis amb jaciments privats...

2-Excavacions del Pedreret de Bóquer

Es va presentar com al·legació als pressuposts de 2015 i, sent acceptada es va incloure una partida de 3.000 euros. Aquesta partida no es va executar.
Articles anteriors sobre el tema.

Recorregut arqueològic

A l’equip de govern no li preocupa gens ni mica el patrimoni 

Trescant pel món (CXLIX). Civitas Bocchoritana

                                                                      Taula de patronatge de la Civitas Bocchoritana (10 a.C.)

 

 

 

 

Molts d'anys i bones festes!

Alternativa | 16 Gener, 2016 22:17 | facebook.com twitter.com

 “Són expressions originades entorn d’una mateixa festa de solstici d’hivern: moment en què se celebra el triomf de la llum sobre la tenebra, s’invoca el sol generador de vida i el foc n’esdevé símbol absolut.

A Pollença, per Sant Antoni Abat, posen un pi altíssim amb la rama i pelat de soca prop del portal segon de la parròquia. A la rama hi han fermat un gall i qui puja el pi el gall és seu”. El dia de Sant Antoni, després de les Beneïdes, es davalla el pi de la possessió de Ternelles i es planta a la plaça Vella, on roman fins al Dimecres de Cendra. Com la canyaferla dels dimonis de Llevant, és un símbol fàl·lic amb reminiscències primitives, associat a la “potència generadora”

Calendari folklòric de Rafel Ginard a l'Ara Balears.

 

Fotogafia i article al bloc de Biel Perelló

 

Propostes d'Alternativa als pressuposts municipals.

Alternativa | 15 Gener, 2016 17:00 | facebook.com twitter.com

Avui migdia hem assistit a una Junta de Portaveus per parlar dels presuposts municipals. Allà l'equip de govern ens ha presentat un esborrany de la seva proposta.

A Alternativa ens prenem molt seriosament la nostra feina a l'oposició i ja hem dit moltes vegades que, a més de ser crítics, també som propositius. Durant el darrer mes, des d'Alternativa per Pollença hem estat fent feina internament amb el tema dels pressuposts i hem elaborat un llistat de propostes que, des del nostre punt de vista, seria interessant incloure en uns pressuposts.

Aquestes propostes es basen, en part, en propostes que hem fet en els dos darrers anys i que, o bé no s'han inclòs o bé no s'han executat, i també altres propostes noves que pensam que una coalició progressista, com la que gestiona principalment el govern municipal, podria perfectament tenir en compte.

Les partides que proposam que s'incloguin són per als següents conceptes:

1-Redacció d'un projecte de recorregut arqueològic
2-Excavacions al Pedret de Bóquer
3-Promoció del producte local i de proximitat
4-Pla de Recuperació de Cala Sant Vicenç
5-Pla d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
6-Millora de catàleg de camins
7-Conscienciació i mitjans tècnics i materials alternatius als herbicides
8-Augment de les subvencions a les entitats esportives
9-Obertura i senyalització de passos a la via de circumval·lació del Port
10-Inventari de béns municipals
11-Canera municipal
12-Impuls de la participació ciutadana
13-Sensibilitació en igualtat de gènere
14-Foment de l'economia social
15-Estudi de l'estat de l'habitatge i lloguer social


Si voleu llegir amb més deteniment les propostes més desenvolupades ho
podeu fer aquí:

https://app.box.com/files/0/f/4615094730/1/f_49814480610

Mociˇ per afavorir la participaciˇ dels treballadors a EMSER

Alternativa | 15 Gener, 2016 11:49 | facebook.com twitter.com

En la nostra línia de participació i demcoratització de l'Ajuntament hem registrat la següent moció al ple de gener demanant  la modificació dels estatuts, per tal que es permeti que en les sessions del Consell d'Administració i de la Junta General de l'empresa municipal pugui participar  un representant dels treballadors.

MOCIÓ PER  AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS DE L'EMPRESA MUNICIPAL

Atès que a Pollença tenim una empresa municipal de serveis que s'encarrega de la recollida de residus i del servei d'abastiment d'aigua potable

Atès que els serveis públics és imprescindible que siguin de gestió pública, social, comunitària i participativa. 

Atès que segons els Estatuts d'EMSER, la Junta General, com a òrgan sobirà de la societat té la facultat de modificar els estatuts.

Atès que els estatuts ja preveuen la participació en els òrgans de l'empresa d'altres actors, amb veu i sense vot, a més del membres del Consell d'Administració i de la Junta General.

Atès que els treballadors tenen com a drets laborals bàsics el dret d'informació i de participació en l'empresa

Atès que no es pot prescindir del punt de vista, de l'experiència i del coneixement directe i pràctic dels treballadors de cara a prendre decisions rellevants i encertades per l'empresa.

Per tot això, aquesta regidora presenta al ple de l'Ajuntament, per a la seva aprovació, si procedeix, la següent proposta

ACORD

InstInstar a la Junta General d'EMSER, i concretament al seu President, que en la propera convocatòria es proposi la modificació dels estatuts, per tal que es permeti que en les sessions del Consell d'Administració i de la Junta General de l'empresa municipal de serveis, hi pugui assistir amb veu però sense vot un representant dels treballadors.

El perill del parc Bochoris

Alternativa | 13 Gener, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

El parc a l'avinguda de Bóquer realitzat pel regidor d'Unió Mollera Pollencina, amb el sorprenent desconeixement de Junts Avançam, sense seguir els procediment legals de contractació pública és un perill que cal ser revisat pels tècnics municipals i posat en condicions per l'empresa resposable.


Fa uns dies vàrem denúnciar la instal·lació del parc Bocchoris sense seguir la llei de contractació pública. El parc disposa d'un espai per a la diversió dels infants i una zona pels més majors amb diversos aparells per a la pràctica de l’exercici físic, així com també amb un espai per cans, delimitat per barreres, amb diversos elements per a que els animals puguin jugar i córrer al seu gust.

A més també vam denúnciar tota una sèrie de deficiències que ha han tingut les seves conseqüències. A la fotografia adjunta podeu veure un dels aparells per a la pràctica de l'exercicí físic ja romput. La informació que tenim no és que hagi estat un acte de vandalisme sinó que es va rompre quan una persona l'utilitzava normalment i a més a més es va fer mal. Si observau la fotografia es veu que està mal fet i que no hi ha la fixació necessària per aquest tipus d'aparells. Aquests aparells no tenen base de formigò suficient ni ancoratges de varilla dins la massa de formigò.

En definitiva demanam impedir el ús dels aparells d'exercici fins comprovar la seva seguretat i que es demani a l'empresa responsable de la seva instal·lació les corresponents responsabilitats. 

 

 

Per acabar-ho d'adobar,  el parc no compleix tampoc amb la normalització lingüística i tan sols està retolat en castellà el que demostra que definitivament el govern és un regne de taifes. Si no, no s'explica com un equip de govern amb al manco un membre que s'ha declarat nacionalista i un altre "independentista de fa molts d'anys" ni tan sols és compleix amb la normalització lingüística més bàsica.

 

 A continuació fotografies on podeu veure els ancoratges insuficients de les màquines per realitzar exercicis i altre tema que també ja vam denunciar al seu moment com és el trespol de la zona de jocs infantil de terres, un punt incomprensible al 2015. Encara que a Espanya no hi ha una legislació que regula com han de ser els parcs infantils en matèria de seguretat i qualitat d'aparells i zones, sí que hi ha una normativa europea (UNE-EN 1176 i 1177), que tot i que no sigui d'obligat compliment, sí que estableix una llarga sèrie d'exigències en matèria de seguretat per evitar accidents als parcs de joc infantil. La NORMA UNE-EN 1177 "Superfícies de les àrees de joc. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig ". (BOE núm 187, del 6 d'agost de 1998) Per tal de prevenir els efectes d'una caiguda i les lesions que de la mateixa es puguin derivar, la norma al·ludida incorpora com un element més de seguretat, els materials i revestiments de superfície , capaços d'esmorteir l'impacte d'una caída A sota dels equips de joc amb una alçada de caiguda lliure superior a 60 cm. s'ha d'utilitzar un revestiment superficial amortidor d'impactes (sorra, escorça, cautxú) que cobreixi la totalitat de la zona d'impacte.

Més fotografies al nostre perfil de facebook

 

 

 

 
 

 

 

Homenatge a n'Aurora Picornell i les roges del Molinar

Alternativa | 11 Gener, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Amigues meves

No sé si sabeu la història de n'Ariadna, la filla del rei Minos de Creta. Segur que us sona perquè és prou coneguda. Resulta que son pare tenia tancat dins un laberint un ésser monstruós, el Minotaure, i l'alimentava amb els joves que com a tribut havia d'enviar la ciutat d'Atenes cada un grapat d'anys. Segons la llegenda, n'Ariadna per ajudar a un d'aquests joves li va donar un rodet de fil perquè ell, desembolicant-lo, pogués trobar la sortida del laberint.

Inevitablement pens en aquest mite quan pens en n'Aurora perquè diuen que, quan la varen treure de la presó de Can Sales, ella va agafar un cabdell o una bobina de fil i, sospitant que la matarien, li va dir a una companya de presó que li faria arribar el fil l'endemà. Si estava viva. Aquell cabdell de fil, que m'agrada pensar que era roig, possiblement sigui dins la fossa de Porreres i esper sincerament que no hi hagi d'estar per molt més temps.

Però si aquest cabdell de fil no li va servir a ella, deixem que ens serveixi a nosaltres.

Aquest fil és important, perquè el fil i el teixit té una gran presència en el nostre substrat cultural i en el nostre imaginari col·lectiu. És la metàfora primordial, és el fil de la vida que les Moires, madones del destí, filaven, estiraven i tallaven per a cada persona. I aquestes divinitats primiginènies, filadores del destí, sempre dones, les trobam també en la mitologia romana, nòrdica i bàltica. Però el fil també és el fil de la història, és el fil el que teixia na Penèlops i desteixia de nit com a resistència; i és el fil que fila la balanguera.

Si, una vegada desembolicat el cabdell, el seguim cap a un dels seus extrems ens duu fins a n'Aurora perquè ella cosia, era cosidora; en realitat ens duu cap a les roges del Molinar perquè els seus oficis estaven tots relacionats amb el teixit.

N'Aurora cosia a diferents nivells: a nivell literal perquè era la seva feina; a nivell figurat perquè, en la seva militància, organitzava, unia. Els que lluitam o pretenem lluitar per un altre món sabem que aquesta és o ha de ser una de les nostres principals tasques: embastar, cosir, tallar allò sobrant i ajuntar el que pot ser confegit, descosir un parell de punts quan fa falta i ripuntar millor. A tots els nivells. En tots els sentits.

L'ofici de sastre exigeix coneixements de patronatge. I aquest és l'altre punt important per a la lluita política: dissenyar un patró amb el cap, i executar-lo, dur-lo a la pràctica amb les mans. Estratègia i tàctica. N'Aurora sobre tot actuava: organitza el sindicat de cosidores, fa mítins i escriu articles, i denuncia amb veu i per escrit, l'explotació laboral que pateix el seu gremi, explotació que, si anam ràpidament a l'altre extrem del fil, la trobam igualment avui, a la industria tèxtil de Bangladesh. El mateix capitalisme depradador. N'Aurora organitza el sector femení del PC, l'organització local del Socors Roig, col·labora en l'alfabetització dels infants sense escola, i treballa per la incorporació de la dona a la lluita política i sindical.

Aquest fil ens ha dut a uns moments d'empoderament de la classe obrera, a un temps de confiança en el futur, en què els pares posaven a les seves filles noms com Aurora o Llibertat. En què les coses es deien pel seu nom, els explotadors eren explotadors i tenien nom i llinatge. Agafem exemple.

 

Si continuam estirant el fil, a l'altre extrem hi trobarem sempre una dona, però aquest és un fil roig, i el fil roig ens duu a dones roges. I les dones roges no són iguals: com n'Aurora i les seves companyes: no miren igual, no caminen igual, i els ulls no els brillen igual. He llegit per mi que a n'Aurora varen intentar intercanviar-la per unes monges, però no va funcionar. I com havia de funcionar? N'Aurora era molt més valuosa que un grapat de monges, les monges feien lo que tocava, però n'Aurora...! N'Aurora estava més que sentenciada des del moment que la varen detenir, i ho devia saber, perquè apart de comunista era, encara pitjor, una dona! Una dona fent política, a cara descoberta, en un lloc destacat, valenta, que no va dubtar en anar a demanar armes a n'Espina quan va ser el moment, intel·ligent, bona oradora i admirada. Aquest era el seu principal delicte i la seva sentència de mort. Estar fent coses no pròpies del seu gènere, segons la mentalitat patriarcal imperant. Llavors. I ara. Anant a l'altre extrem del fil, i salvant les distàncies, aquest odi atàvic contra les dones que tenen la gosadia d'estar fent el que no toca, l'he vist aquests dies contra les diputades de la CUP. Putes, traïdores, velles, lletges, gordes, masculines, sense atractiu... Perquè, a més d'estar defensant un posicionament polític que no compartien els que les insultaven, s'han atrevit a fer-ho... sent dones! Ja ho he dit però, a mi, totes les dones insubmisses, valentes i lliures, totes, me pareixen precioses.

I ara què? Ara agafem el fil i mirem cap endavant.

Organitzem-nos i militem! Creem o impliquem-nos en organitzacions assembleàries, perquè és la manera de crear massa crítica, implicada, empoderada.

Formem-nos políticament, i també humanament. I si participam políticament a nivell institucional, formem-nos especialment en el pla pràctic i tècnic, perquè si no, les solucions tècniques estan sempre segrestades per la dreta. Estudiem.

Lluitem i creem organitzacions de base, comencem per allò proper, perquè si volem un món nou hem de començar canviant moltes mentalitats.

Tornem a dir les coses pel seu nom, l'explotació és explotació, i el feixisme és feixisme. I explotadors i feixistes, tenen noms.

Tenguem valentia i exigim que el govern en tengui: sa feixina ja hauria de ser un munt d'escombros, la LOMCE no hauria de tenir cap aplicació pràctica, els hotelers ja haurien d'estar posats a retxa, la llei de funció pública canviada, la llei Delgado tombada. Governar no pot ser deixar de lluitar: si el govern és gestió, quan es gestiona no es lluita. Governar ha de ser transformar. Si no, no val la pena.

Au idò, amigues meves, tenim molta feina, fora son! Agafem fil i agulla i posem-nos-hi.

A l'acte d'homenatge a n'Aurora Picornell i les roges del Molinar, 7 de gener de 2016.

 

 

 

AixÝ no es construeix un paÝs

Alternativa | 08 Gener, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

És evident que la convocatòria d'unes noves eleccions suposa un fracàs tant per la CUP com per Junts pel Sí, ja que no han pogut complir el mandat que la majoria del poble de Catalunya els va encomanar. Ja s’han fet moltes anàlisis de per què no s’ha pogut arribar a un acord, la majoria fent-ne responsables a la CUP, personalment pens que de forma injusta, ja que el principal responsable i el que tenia la clau era el Sr. Artur Mas.

En tot cas, els catalans tindran l’oportunitat de depurar responsabilitats polítiques en les properes eleccions. La meva anàlisi va més dirigida a la societat civil que al meu entendre també hauria de fer autocrítica.

Fins fa molt poc el procés independentista havia destacat per ser un moviment totalment impecable pel seu civisme i el seu caràcter totalment pacífic. Més enllà d’assolir o no el seu objectiu aquest era un aspecte del qual sentir-se orgullós. Lamentablement aquests darrers mesos han posat de manifest una alarmant manca de maduresa i de cultura democràtica per una part important del sector independentista.

Puc arribar a comprendre que per els independentistes de tota la vida, el fet de tenir el seu objectiu més prop que mai els ha posat molt neguitosos i ha fet que superessin algunes líniis vermelles que no s’haurien d’haver traspassat i que són més pròpies dels sectors ultradretans de l’Estat del qual es volen separar.

Els resultats de les passades eleccions, i així es reconeix no sols per la CUP sinó també per Junts pel Sí, tenien el mandat clar d’iniciar el procés de desconnexió que hauria de culminar amb un referèndum, ja que el que no s’havia assolit era guanyar el plebiscit. Era, per tant, bastant clar que es necessitava convèncer a una part important de la població que se sumés al projecte de construir un nou projecte de país. Lamentablement, una part important no ho ha entès així, s’han cregut que l’objectiu s’havia assolit i s’han perdut totalment el papers. Donava tota la sensació que molts d’independentistes volien aprofitar l’oportunitat per assolir l’objectiu a qualsevol preu, era igual com, el que importava era única i exclusivament la independència. Guanyar a qualsevol preu.

Basta anar a qualsevol notícia relacionada amb les CUP des que es van iniciar les negociacions, per poder llegir multitud de comentaris totalment fora de lloc que bàsicament es dedicaven a pressionar mitjançant insults, burles i amenaces als membres de la CUP. Tot això s’ha agreujat, quan darrera de moltes dificultats, i segurament molts errors, s'ha pres la decisió final de no investir president a Artur Mas. En aquests moments ha estat quan hi hagut l’explosió de ràbia i s’han sobrepassat tots els límits. Com ja he comentat, segurament es poden discutir molts d’aspectes de la decisió de la CUP, però allò desitjable i constructiu hagués estat fer-ho amb arguments i no amb insults, respectant el dret de la CUP a prendre les seves decisions, pressionant de forma pacífica i amb consonància amb el grau de pacifisme i exemplaritat que havia seguit el procés.

Finalment, el més penós ha estat l’allau d’insults dirigits cap a les dones de la CUP que han posat de manifest una vegada més que vivim en una societat amb un grau de masclisme molt preocupant.

Gorda, vella, puta, lletja. Que abans de tenir relacions sexuals passa per assemblea. Cabells de guarra. Idiota, mala puta, traïdora, esperrucada, sense atractiu, filla de puta amargada. Valoracions sobre el físic, la sexualitat, la líbido, l'aspecte, la roba, l'edat, la professió” ha sintetitzat la diputada Mireia Vehí en un recent article. Comentaris com aquest han estat habituals a les xarxes aquests dies quan es parlava de les dones de la CUP, especialment d’ Anna Gabriel.

Sembla que hi ha molta gent que encara no té assumit que les dones han d’estar presents de forma activa en els espais de poder i en la presa de decisions. Es podrà argumentar que les xarxes socials sovint tenen un efecte amplificador, i que sovint un comentari aïllat pot donar la sensació de ser una corrent d’opinió. No ha estat el cas perquè el nombre de comentaris masclistes ha estat molt nombrós. Però per mi el pitjor no han estat els comentaris sinó la falta de reacció de la societat, que els ha acceptat de forma natural. Precisament perquè la xarxa té un efecte amplificador, la resposta hauria d’haver estat contundent. Realment ens hauríem de replantejar no sols el per què no s’ha avançat cap a la independència, sinó sobretot quin país es vol construir. Així no s’amplia la base independentista, així no es construeix un país.

 

Joan Cifre Cerdà

 

 

 

Artur Mas, Ús hora de complir la teva paraula

Alternativa | 06 Gener, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears En aquest moment ja és clar que Artur Mas no ha complit la seva paraula.

Ahir la CUP va decidir l'abstenció dels seus deu diputats si Junts pel Sí decideix tornar a presentar a Artur Mas com el seu candidat a president. Durant aquests mesos la CUP ha demostrat una coherència i un comportament democràtic admirable, sense claudicar davant dels de sempre. Un comportament al qual no estam acostumats, i del que haurien de prendre nota els partits d'esquerra de les nostres Illes. Com deia ahir un Twitter: a partir d'ara, la coherència política es mesurarà en CUP's.


Per a mi el més xocant d'aquests mesos ha estat veure i llegir opinions de gent suposadament d'esquerres, com Pere Sampol, alabant a un personatge com Artur Mas, inclòs dient que no era de dretes. Uns elogis superlatius que no quadren amb un polític que es va amagar al número quatre de la llista de Junts pel Sí i que ha tingut un resultat desastrós a les darreres eleccions estatals, a les quals, amb altre exemple de coherència, la CUP no es va presentar. Aquells que acusen a la CUP d'anar contra el procés independentista s'haurien de demanar que ha fet Convergència durant els vint-i-tres anys que ha governat Catalunya. També haurien d'explicar com és possible ser independentista i mantenir totes les vinculacions que té Convergència amb el PP i el PSOE. Tres partits totalment units i vinculats a través de Telefònica, Endesa, Caixa .... Com és possible que polítics formats i amb anys d'experiència encara es puguin deixar enganyar per personatges com Artur Mas i partits com Convergència? No van aprendre res d'aquell invent d'Unitat amb el que es van unir a la corrupta i dretana UM? Darrere l'independentisme de Convergència només hi ha l'intent d'arrancar a l'Estat un pacte fiscal. Fa uns mesos Oriol Amat, al número 7 de la llista de Junts pel Sí va declarar a una radio alemanya que esperava una proposta de millora de l'estatut d'autonomia per ser votat per la gent... Si realment Junts pel Sí aposta per la independència Esquerra Republicana i els moviments ciutadans que formen part del mateix el poden demostrar en aquest moment. És una vergonya que un procés i un sentiment tan gran passi pel seu immobilisme. El seu compromís és fer Artur Mas president o Catalunya independent?

 Seria massa demanar que tots els que durant aquests mesos han pressionat de forma increïble a la CUP pressionen ara a Artur Mas simplement perquè compleixi la seva paraula: "Puc encapçalar la llista i estic a disposició. Però també la puc tancar. És a dir, puc ser el primer, o puc ser l'últim. Ja veuen que no hi ha condicions, això sí, de projecte, per garantir al màxim possible que Catalunya i el seu poble se'n surtin i se'n surtin bé. Però no hi ha, i per la meva part sobretot, ni ha d'haver, condicions personals prèvies. Són temps de decisions i de suma. No temps de condicions personals. Artur Mas. (25/11/2014)"

Fa temps que Junts pel Sí hauria d'haver mogut fitxa i posar un candidat alternatiu sobre la taula si volien evitar aturar el procés i provocar unes noves eleccions al març. Ahir la CUP el va recordar una vegada més; hi ha majoria absoluta per fer la independència però no hi ha consens per triar president.

Comprenc que avui també hi ha molts de companys de la CUP que no comparteixen la decisió presa ahir, als mateixos els record el vídeo electoral; "Anaven Lents perquè anaven lluny". Com recordareu, al vídeo s'aturava la furgoneta dels cupaires i en un moment donat passa un cotxe que representa Convergència i els ofereix pujar al seu cotxe, però els cupaires diuen que passen del capitalisme d'amiguets i que no anaven al mateix lloc que els convergents... L'important és el camí i aquest no es pot fer amb un conductor en el qual no confiam. Tots el que donam suport a la CUP hem d'estar units perquè hi ha molt de camí per fer.

L'endemà de les eleccions Artur Mas deia....

 

 

 imatge i un interessant article a https://borrokagaraia.wordpress.com/2016/01/04/pressing-cup-vs-relaxing-cup/

 

Reflexions sobre el 20D

Alternativa | 04 Gener, 2016 10:31 | facebook.com twitter.com

És indubtable que els resultats de les darreres eleccions són un dur cop per al sistema bipartidista. El resultat de PODEMOS ha estat molt important però insuficient, sobretot si tenim en compte que els partits que defensen l statu quo actual, partidaris del règim borbònic i del TTIP dominen de forma majoritària la cambra dels diputats, i no en parlem al Senat on la majoria absoluta la mantén el PP.

A nivell Balear Mes no ha pogut aconseguir un diputat. La gent d Esquerres majoritàriament s’ha decidit per el vot útil a Podemos, pensant que era més important tombar el bipartidisme que aconseguir una veu pròpia al parlament. Tampoc han ajudat que en els primers mesos de govern, la posició dels membres de MES ens hagin recordat massa als antics pactes de progrés. Dona la sensació que quan entren a un equip de govern s’aburgesen i perden contacte amb la ciutadania i els moviments socials.

PODEMOS, a les Illes, ha sabut mantenir la distància amb el govern i ha evitat cremar-se. El resultat ha estat un èxit electoral impressionant, però queden moltes incògnites a resoldre si realment volen convertir-se en una força política amb capacitat de canviar les coses. Fins ara els moviments tàctics han vingut dirigits desde Madrid per Pablo Iglesias. En part això s’entén per la urgència de les eleccions generals i en clau d’aprofitar un moment polític de caiguda dels dos grans partits i de creixement propi. En tot cas, aquesta estratègia vertical, que ha consistit en cercar gent preparada per tal d’encapçalar les llistes ha estat a costa de perdre la connexió amb els cercles i per tant amb el carrer.

Però una vegada passades les eleccions pens que PODEMOS hauria de tornar a reactivar els cercles, de connectar amb la gent del carrer, els moviments socials i altres forces polítiques ja sigui a nivell municipal o autonòmic, en definitiva cercar acords i sumar forces en lloc de competir per un espai polític. També és el moment de demostrar que els seus diputats realment són representats del poble i no diputats de Pablo Iglesias. Si no és així, i PODEMOS segueix funcionant de forma vertical, tal vegada podrà aspirar a ocupar l’espai d’un PSOE que ja no convenç a ningú però en cap cas podrà assolir un canvi vertaderament consistent i doni resposta a les necessitats de la ciutadania.

Tornant a l’àmbit estatal, tot i la primera negativa de Pedro Sanchez a investir a Mariano Rajoy, estic convençut que finalment els poders fàctics del bipartidisme i la unió europea faran que l’aparell andalús del partit socialista s’imposi i es decantin per deixar governar al PP. Això no farà més que agreujar més els problemes territorials i les desigualtats socials del país.

Davant aquest panorama, els ciutadans també hauríem de ser conscients de la importància de mantenir la pressió popular. Aquests primers mesos de govern PSOE- MES a les Illes han posat de manifest que els votants d’esquerres ens relaxem quan guanyen els nostres i consentim que es perpetuïn mals hàbits polítics, amiguismes i actuacions poc transparents, abandonem la pressió popular i els hi posem massa fàcil als poders fàctics perquè puguin pressionar per mantenir els seus privilegis Surt massa sovint l’argument que criticar als companys és fer el joc a l’adversari, sense adonar-nos que és precisament permetent aquestes pràctiques que ens debilitam. Si realment volem canvis profunds a les nostres institucions, cal no deixar-se enlluernar per el que és superficial i prendre’ns el temps necessari per enfrontar les pors i les contradiccions i així seguir avançant

                                                                                                                                  Joan Cifre Cerdà

 

 

 

Feliš i transformador 2016

Alternativa | 01 Gener, 2016 18:26 | facebook.com twitter.com

Vergara al diario.es De part de tota la gent que formam Alternativa per Pollença volem desitjar-vos un feliç i transformador 2016. Esperem que l'any que encertam vinga carregat de nous projectes encisadors i transformadors compartits amb tots vosaltres.

Esperam que al 2016 es noti més el canvi de govern i sigui l'any d'un nou reglament de participació ciutadana ambiciós i que es posin en marxa processos participatius: definició de l'ús d'espais públics encara sense definir i pressupostos.

Esperam el compliment de la llei de transparència i l'acord d'investidura i la publicación de tota la documentació pública i la informació econòmica relativa a l'Ajuntament: plens, juntes de govern, decrets de batlia. Així com la millora i potenciació de la plana web de l'Ajuntament i la comunicació via Internet amb els ciutadans; obrint també dins el web i el facebook espais a la ciutadania i als partits de l'oposició. Enguany cal redactar i publicar memòries anuals dels diferents serveis de l'Ajuntament.

Per finalitzar veurem al 2016 si realment tenim un govern progressista que aposta per la gestió pública del servei de neteja viària i per un canvi en la gestió d'EMSER.

Vergara al diario.es 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb