URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

LES BASES DEL MERCAT NOCTURN DEIXARAN A LA MEITAT DE LA GENT SENSE FEINA

Alternativa | 29 Febrer, 2016 07:52 | facebook.com twitter.com

Les noves bases pel mercat nocturn d’aquest estiu, que pretén aprovar l’equip de govern suposaran una disminució dels punts de venta, deixant sense possibilitat de treballar a pràcticament la meitat de venedors que ho venien fent aquestes darreres temporades


 

Fa uns dies ens varem reunir amb una representació dels venedors ambulants del mercat nocturn estival que es celebra al nostre poble. Aquests, a part d’informar-nos que estan treballant en la possibilitat de constituir-se en associació per defensar el seu dret al treball, ens van comunicar la seva preocupació pels possibles canvis que suposarien les noves bases del mercat nocturn, sobretot per la possibilitat que molts d’ells es quedin sense possibilitat de montar-hi paradeta aquest estiu, bé per la reducció de llocs, bé pel canvi de les condicions exigides.


Ens comentaren que havien tengut una reunió, al gener, amb la regidora responsable de mercats, Iliana Capllonch, on ja intuïren per on anaven els tirs, però des de llavors no han tingut cap altre contacte amb la regidora. També demanaren parlar amb el batle per veure com estava el tema sobre les bases del mercat per l’estiu del 2016, i tampoc varen aclarir res. Aquest neguit provocat per la incertesa sobre el seu futur laboral, el menyspreu i la ignorància cap a ells mostrat pels responsables polítics del nostre poble, i els rumors sobre un enduriment de les exigències i la reducció de parades han provocat entre ells un gran malestar, i sobretot una gran preocupació, ja que la gran majoria d'ells depèn dels ingressos del mercat nocturn per tirar endavant.


Un cop finalitzada la reunió, els nostres regidors parlaren amb la regidora de mercats per aclarir aquesta situació. Explicà que pretenia que el mercadet fos un mercat artesà, i que per això s’havia d’exigir o bé la carta de mestre artesà, la d’artesà, o almenys la sol·licitud d’aquesta, exigència que la gran majoria no compleix. No ens va saber donar una explicació convincent sobre el perquè del canvi, el que ens duu a pensar que simplement la regidora vol posar un mercadet "que faci bo", ja que deu trobar que el mercat actual no està a l'altura "del millor passeig de la mediterrània".


Per això des d’Alternativa demanam dues coses a la regidora: primer, que reflexioni abans d’aprovar les bases, parli amb els afectats i cerqui el consens, mirant pel bé de tots i sobretot garantint el dret de tothom a treballar i fent tot el possible per a que ningú es quedi sense feina. I en segon lloc, que no menyspreiï a uns treballadors pel simple fet de ser venedors ambulants, ja que són treballadors com la resta, que es guanyen la vida com poden i d’una forma ben digne. 

Resultat del ple de febrer.

Alternativa | 27 Febrer, 2016 07:57 | facebook.com twitter.com

Aquest dimarts passat és va dur a terme el Ple ordinari del mes de febrer. A continuació teniu un resum, punt per punt, del que es va decidir a la primera part. De la segona part del ple en farem un altre article, amb amb nostres precs i preguntes i les respostes que donà l'equip de govern. 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 1/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits.  Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), i 10 abstencions (Tots, PI, PP i Alternativa).
Es tractava d'aprovar dues relacions de factures, una de l'Ajuntament d'uns 54700, i una altre d'uns 15800 de la Residència. El sistema de facturació electrònica fa que les factures de tasques realitzades al 2015, i presentades al 2016 no es puguin imputar a l'exercici del 2016 i s'han de comptabilitzar a l'exercici del 2016.Dins aquestes dues relacions de factures, factures un bon grapat (aproximàdament la meitat) tenen un informe en contra d'intervenció, ja que o bé no han seguit el procediment contractual correcte o directament no n'han seguit cap.
És cert que per la qüestió tècnica de impossibilitat d'imputar les factures a l'exercici de realització de les tasques no teniem cap motiu per no votar a favor, fins i tot es pot acceptar que part de les factures amb objecció són de dificil regularització, però n'hi ha un grapat que ens impedeixen votar a favor. Estam parlant d'un import d'entre 10.000 i 15.000 euros de factures per la prestació de serveis en situació irregular (l'escola d'adults per exemple), que amb les vegades i el temps que fa que s'està parlant ja haurien d'estar almenys en procés de regularització. L'equip de govern ja porta el temps suficient com per haver fet feina en aquest tema, i aquesta vegada hem optat per una abstenció, però si les coses segueixen igual, el pròxim vot serà en contra.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’article 12.- Seu electrònica de l’ordenança municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics (Expedient núm. 5749/Noves Tecnologies). Aprovat per unanimitat. 
Consistia en un simple canvia de nom de l'adreça de la seu electrònica de dita ordenança, perque quan es va solicitar l'anterior domini, aquell no era propietat de l'Ajuntament. 

3.- Aprovació, si procedeix, del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la Parròquia Mare de Déu del Carme del Port de Pollença per a la cessió de l’ús del saló parroquial del Port de Pollença (Expedient núm. 221/16/CONV.Aprovat amb 7 vots a favor (Junts, PP i UMP), 8 abstencions (PP,PI i Tots) i els nostres 2 vots en contra. 
El conveni és per 5 anys i prorrogable, i l'objecte d'aquest l'atri d'entrada, el saló parroquial i la zona ajardinada del seu entorn. Nosaltres estam d'acord en la necessitat del Port de Pollença d'un local per a la celebració d'actes de caràcter cultural i social, i admetem la idoneïtat del saló parroquial per a tals funcions. Ara bé, hi ha coses que no ens permeten votar a favor. Primer, és inadmissible que l'Ajuntament ja hagi invertit diners al saló sense abans haver firmat el conveni, per molt bona relació que es tengui amb el capellà, i en segon lloc i molt més greu, hi ha una clausula al conveni que és pura censura:

ImagenEl Bisbat de Mallorca mitjançant ladelegació de Patrimoni i/o el rector de la parròquia titular podrà exigir alservei de cultura la retirada d'aquells béns culturals i/o retols en que no s'apliquin els criterisconvinguts o que puguin ser susceptibles de ser percebuts com a falta de respecte envers la doctrinacatòlica.
 

És inaceptable que una institució com l'Ajuntament hagi de dependre o comptar, una vegada més, amb el beneplàcit o l'acceptació de l'Església per a realitzar qualsevol tipus d'activitat, per això el nostre vot ha estat en contra.  

4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta per convertir el Certamen Internacional d’Arts Plàstiques en Biennal. Aprovat per unanimitat.
El certamen passa a celebrar-se cada dos anys, per així intentar millorar la qualitat d'aquest, ja que segons la direcció del museu, actualment les obres i l'estil d'aquest es repeteixen molt. Aquest canvi també permetrà o bé estalviar diners, fer algunes altres inversions de manteniment al museu, o destinar esforços a altres tasques o activitats. 

5.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l’Ajuntament de Pollença per a l’execució de les actuacions denominades “Projecte de sanejament i consolidació de mur de contenció en Cala Carbó entre els hts. m-t 1.401 i 1.406 – (T.M.Pollença)”. 
Aprovat per 11 vots a favor (Junts, Ump, Alternativa, PI i PP) i 6 abstencions (Tots)
Un conveni amb Costes per arreglar la carretera de Cala Carbó. S'ha aconseguit que Costes aporti 50.000 euros i financii una part d'aquesta. La resta (fins arribar als 70.000, tot dependrà de l'oferta de l'empresa que faci les obres) correrà de part de l'Ajuntament. Hem votat a favor de dit conveni ja que consideram que cal arreglar de forma urgent aquesta carretera, ja que uns quants temporals més podrien obligar a tancar-la, deixant a gent sense la possibilitat d'accedir a la seva vivenda, o a impedint qualsevol persona anar a Cala Carbó. Ara bé cal dir que l'actitut de Costes am tots aquests temes és vergonyosa, i si hi és per cobrar, també hi hauria de ser si alguna vegada li toca invertir. 

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient per a la contractació administrativa especial per a l’explotació del bar del poliesportiu del Port de Pollença i de la convocatòria de la licitació mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació (Expedient núm. 30/2015/Contractació).Aprovat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 abstencions (Pi, PP i Tots) i 2 vots en contra (els nostres).
Surt a concurs l'explotació del Bar del poliesportiu del Port de Pollença, amb un cànon anual de 8.000 i euros i per un període de 4 anys prorrogables (1+1). L'objectiu de l'equip de govern, i és que el poliesportiu es converteixi en una cosa més que un simple lloc on practicar esport i per això es preten que el bar realitzi activitats de caràcter social, educatiu o cultural. Ja mostrarem els nostres dubtes sobre això, ja que el que diu la lògica és que a un poliesportiu les activitats han de ser de caràcter esportiu. Tot i això ens demanaren que fessim propostes i això varem fer. Primer proposarem la incorporació de productes de quilometre zero i de comerç just al projecte d'hàbits d'alimentació saludable, i en segon lloc demanarem que es valoràs la inclussió de clausules socials en la contractació de personal. Demanaven que es la valoràs la contractació de: gent amb discapacitats, destinataris de rentes mínimes d'inserció, joves provinents d'institucions de protecció de menors, drogadictes en procés de reinserció social, ex-recluses, aturats de llarga durada de més de 45 anys o persones en risc d'exclussió.
La primera proposta va ser acceptada, però la segona va ser totalment ignorada. No ens va quedar més remei que votar en contra, i creim que ha estat una llàstima, una ocasió perduda de marcar diferències, de fer política d'esquerres i de caràcter social. Una vegada més que l'equip de govern deixa perdre l'oportunitat de demostrar que són un govern d'esquerres. A aquest ritme no tardarem gaire a pensar que no ho són.

7.- Elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau titular. Aprovat per unanimitat.
L'elegida és Rosario Sánchez, l'actual Jutgessa de Pau. En aquesta ocasió s'han presentat fins a 12 persones, moltes d'ells molt joves. Els criteris seguits durant la comissió informativa per a fer la proposta definitiva varen ser la disponibilitat i l'experiència.
  
8.- Moció presentada pel grup polític municipal El PI-Proposta per les Illes a favor d’una llei per a la igualtat en les relacions familiars (custòdia compartida) davant el cessament de la convivència dels pares. Rebutjat amb 6 vots en contra (els 2 d'Alternativa, Tomeu Cifre, el batle i Magdalena Seguí (Junts) i Maria P. buades (Tots)), 2 a favor (PI i PP) i 8 abstencions (Toni Cànaves, Iliana Capllocnh i M.A.Sureda (Junts), i la resta de regidors de Tots (5))
La moció tenia per objectiu instar a la modificació de la llei per establir de forma preferent la custòdia compartida. Nosaltres votarem en contra de la moció, ja que consideram que no hi ha cap necessitat de canviar la llei vigent. Aquesta estableix que el que prevaleix és l'acord regulador dels pares, ara bé, si aquest no existeix el jutge decideix quina és la millor forma de custòdia segons el cas. 
Establir una forma preferent creim que no posa davant de tot el benefici i l'interès del menor, i per tant una custòdia compartida sense que els pares hagin estat capaces d'arribar a un acord probablement tampoc sigui la millr opció pel menor.
Per tant creim que el millor és analitzar cas per cas, sabent que existeix la possibilitat d'errar.

9.- Tema de urgència. Modificació de crèdit de 75.000 euros per aportar a les obres de Cala.Aprovat amb 11 vots a favor (Junts, PP, PI, UMP i nosaltres) i 6 abstencions (tots).
És tracta d'una modificació de crèdit, informada favorablement per intervenció, per destinar la partida suficient per fer front a les obres citades al punt 5. Votarem a favor a l'anterior punt i aquí també
        

Passivitat i coninu´sme de l'equip de govern a EMSER.

Alternativa | 25 Febrer, 2016 15:22 | facebook.com twitter.com

 El que no trobareu al portal de transparència de l'Ajuntament  i a la resta de partits de l'oposició el trobareu a aquest bloc (documentació). Ser transparent i fer oposició és alguna cosa més que paraules.
 
Resum del Consell d'Administració d'EMSER. Res del que vam proposar es va contestar sí o  no, ni que es discutiria, ni res. Pareix com que els responsables polítics no tenen clar que ells han de prendre decisions i no el gerent.
 
Hi vàrem assistir de membres: el batle, Tomeu i  Nevado de Junts,  i la nostrra regidora Marina Llobera,  Maria Buades de Tots  no va poder venir. Com a convidats (amb veu i sense vot) hi havia un delegat de personal Andreu i en Tomeu Cifre de Tots (ja que na Buades no podia venir). Interventor i secretària.

Es duien els següents punts:

1-Aprovació acta de la sessió anterior- Vam demanar que s'hi inclogués la petició que vam  fer a l'anterior Consell que la paga per objectius, també en el cas del gerent, es fixés, dubtam que s'hagi fet.

2-Aprovació de la proposta de pressupost i plantilla per l'exercici 2016.
Aquest punt es va aprovar amb la nostra abstenció i els vots a favor de la resta. 

-A l'enllaç teniu la proposta de pressuposts. Continua sent tan poc detallada i concreta com sempre (el cas és que en el cas d'EMSER, va dir l'interventor, el pressupost no és limitatiu com ho és a l'Ajuntament, sinó que simplement basta amb una previsió). Com teniam poca informació, vam fer preguntes sobre diferent partides. Es preveu un increment de la despesa en la compra d'aigua de la dessaladora per la sequera. Vam demanar si no es pensava fer una campanya de conscienciació d'estalvi d'aigua i varen dir que si el Consell, que si ho podia fer l'àrea de medi ambient de l'ajuntament...
Una cosa interessant que va sortir examinant els pressuposts és el tema de les instal·lacions de la deixalleria:  l'empresa de neteja, quan va guanyar el concurs va oferir com a millora una inversió de 300.000 euros en contenidors soterrats. Per acord de plenari (febrer 2013) es va canviar aquesta  millora per les instal·lacions de la nova deixalleria (havent-ho negociat amb l'empresa previament, clar). En Tomeu de Tots va dir que ja es va fer l'estudi, el projecte i tot està a punt perquè l'empresa hagués començat ja a fer-ho. Varen dir que els hi dirien que comencin (tot i que l'empresa no hagi executat tot el seu contracte, sí que ho ha fet en un 60% i per tant, com a mínim hauria de fer la inversió del 60%). 
 
Vam demanar  que s'havien de regularitzar els serveis d'enginyer i de neteja de contenidors ( l'interventor ja havia avisat de la necessitat de regularitzar aquests serveis), i també vam demanar que hi hauria d'haver una partida per a fer l'auditoria de legalitat que va proposar l'interventor en la Comissió d Comptes Generals de l'any 2014.
 
Finalment també vam dir que per què EMSER no duia a terme una campanya d'imatge; fer-se visible, que la gent ha de saber que tenim una empresa pública, que fa bé la feina, que té un percentatge de fuites molt bo, que presta eines, que és nostra i que n'hem d'estar orgullosos...

-Sobre la plantilla, no en sabiam res perquè (intencionadament o no) no ens  la varen enviar. Varen dir que no eliminaven cap plaça.

3-Aprovació de sol·licitud de signatura d'un nou conveni de col·laboració amb l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental pel subministrament d'aigua potable. 
El que em varen explicar és que per EMSER poder comprar aigua a la dessaladora ha de tenir un conveni amb l'Agència Balear de l'Aigua. El que tenien ha caducat i per tornar a signar-lo primer s'ha de fer la sol·licitud, que és el que es duia a aprovació. Es va aprovar per unanimitat. Quan es faci el conveni, ja podrem discutir els detalls i les condicions i després s'aprovarà o no.

4- Aprovació de l'inici de l'expedient per a la contractació del subministrament de dos vehicles tipus camió recol·lector satèl·lit de RSU amb dues caixes compactadores. 
 
 Són dos camionets "petits" que poden recollir l'orgànica que s'haurà de recollir amb el nou pla de residus, però també poden recollir altra cosa. L'argument contrari ens deia que amb la poca capacitat de càrrega s'haurien de fer més viatges a l'estació aportadora, però no serà així perquè hi ha unes caixes compactadores que faran que els viatges transportin més quantitat que la que es transporta ara, apart que el viatge d'orgànica s'ha de dur obligatòriament a Palma. L'altre dubte era la seva altura per tirar-li la bossa dins i es va explicar que duen uns "braços" on s'hi enganxen contenidors i les bosses es tiren allà. Aprovat per unanimitat

5-Aprovació de l'inici de l'expedient per a la contractació del subministrament de mòduls de transmissió de lectures automatitzades del consum d'aigua al nucli de Cala Sant Vicenç.
Això ho havia comentat amb en Pere i, apart que els abonats ja ho varen pagar, es pretén fer una prova pilot al nucli de la cala que hi ha prou abonats i a la vegada és prou petit per veure si funciona. Hi vaig votar a favor.

6-Aprovació de la sol·licitud d'ingrés en l'Associació d'empresaris subministradors d'aigua de les Illes Balears.
El gerent va dir que li havien proposat. És una espècie de patronal d'empreses d'aigües, totes privades excepte EMAYA, l'hem consultat a Palma i ens van dir que no hi estaven actius. No li trobam sentit a associar-nos  amb  empreses  privades com SOREA o Aqualia. Ens varen fer cas i "es va deixar per un millor estudi"

7-Varis
Es van dur a aprovació les bases pel borsí de peó i de conductor, que s'ha negociat amb els delegats. Hi vaig votar a favor. 


GrÓcies Docents

Alternativa | 23 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Aquesta setmana passada els docents vam decidir amb el nostre vot desconvocar la vaga. El resultat va ser clar amb un 76% dels vots a favor de la desconvocatòria de la vaga (2457 vots). Una vegada més l'Assemblea de Docents ha demostrat a sindicats i partits com es pot funcionar democràticament de forma directa, des de la base sense consultes per internet, ni representants que s'obliden dels seus representats quan són triats. Tal vegada els partits que en aquest moment negocien per triar el nou president de l'estat haurien de prendre nota.

Les tres setmanes de vaga de setembre i octubre de 2013 no van aconseguir canviar la política antieducativa del PP però aquesta de fet no es va poder aplicar als centres en molts dels seus punts com la llei de símbols, el TIL, les primeres avaluacions LOMCE a primària... I la lluita de tot el sector educatiu va ser clau en la caiguda del govern del PP. El final de la vaga indefinida per desgràcia no significa el final dels problemes que la van a fer convocar però també és clar que en aquest moment calia un canvi d'estratègia. Com ha recordat l'Assemblea encara es mantenen algunes de les retallades que va realitzar el PP, encara hi ha massificació a les aules, infraestructures insuficients i sobretot una LOMCE, una llei excloent, sexista, tecnòcrata, antidemocràtica, centralitzadora, mercantilista, que fomenta la competitivitat i menysprea la cultura i la llengua i a la que l'actual govern no ha tingut el valor d'enfrontar-se amb valentia.

Quan es va iniciar la vaga indefinida molta de gent no confiava en la mateixa, entre altres els sindicats tradicionals, molts es van riure quan es va parlar de fer una caixa de resistència, altres pensaven que la vaga seria efímera. El govern del PP va menysprear la vaga inclús quan es va aconseguir fer una manifestació històrica i... esper que l'actual govern hagi après que els temps han canviat i que ja no es poden acordar els temes en despatxos tancats entre quatre d'esquena al sector educatiu. Ha estat lamentable veure algunes actituds de menyspreu cap a l'Assemblea de Docents per part de l'actual govern, el que ha estat a punt va estar de provocar una reactivació de la vaga.

Ara l'Assemblea de Docents entrarà en un temps de debat i de transformació decidida per la mateixa Assemblea però el que és clar és que ja res serà igual. El col·lectiu docent que estava adormit ha despertat, ens hem adonat compte de la nostra força, que a pesar d'estar escampats ens podem coordinar, unir i provocar canvis, tenim ganes de canviar l'educació, de col·laborar més entre nosaltres, de testar noves metodologies, noves formes...

Volia finalitzar aquesta columna donant les gràcies a tots els docents que aquests anys han format part i hi han col·laborat amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents que ara s'haurà de dissoldre. Gràcies perquè heu fet una feina impressionant i que podem dir que ha estat històrica. Era molt complicat cohesionar a un cos com el nostre, mantenir una vaga durant tres setmanes i fer tot el treball que s'ha fet posteriorment per mantenir viva la lluita fins al darrer moment. Amenaces, pressions, crítiques des d'un costat i després des de l'altre... Perquè aquesta lluita ha estat democràcia pura, de base i ja res serà igual. Gràcies.

 

 

 

El ple de febrer

Alternativa | 22 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Demà DIMARTS 23 hi ha el ple ordinari de febrer. Podeu assistir, escoltar-ho per Ràdio Pollença o seguir els acords a aquest perfil. 

ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 1/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Es tracta de factures per un import de uns 54700 euros de l'ajuntament i unes 15800 de la residència. Això són factures (electròniques) relatives a la prestació de serveis i subministraments corresponents a exercicis anteriors que no es poden imputar al 2015 a l'haver rebut la factura al 2016. A part d'això segon l'informe de intervenció d'aquestes factures dels 54700 euros n'hi ha uns 29000 quesón correctes, la resta tenen una objecció o bé per no haver seguit cap procediment o per contractar amb comunitats de bens. Dels 15800 de la residència tans sols 2300 euros no duen cap objecció del interventor. 

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’article 12.- Seu electrònica de l’ordenança municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics (Expedient núm. 5749/Noves Tecnologies)

Aquest tema és simple el domini pollenca.net no és de l'ajuntament per tant la direcció www.oficinaelectronica.pollenca.net s'ha de canviar. la nova serà www.oficinaelectronica.ajpollenca.net. 

3.- Aprovació, si procedeix, del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la Parròquia Mare de Déu del Carme del Port de Pollença per a la cessió de l’ús del saló parroquial del Port de Pollença (Expedient núm. 221/16/CONV). 

Es convenia l'atri d'entrada, el saló i els jardins. És per 5 any i l'ajuntament pagarà el manteniment i suministraments i despeses que s'en derivin. Igualment l'assegurança de responsabilitat civil pels events. Al conveni hi ha coses com que la parroquia s'obliga a autoritzar les activitats, o que podran retirar segons quins bens culturals que faltin al respecte a la cultura catòlica. Als pressupostos hi ha una partida de 20000 euros per posada a punt (projector, pintura, arreglar el cadafalc, barreres arquitectòniques), i fins i tot ja hi han gastat petites partides en pintura i bombetess, cosa que sense tenir el conveni firmat és inacceptable.

4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta per convertir el Certamen Internacional d’Arts Plàstiques en Biennal. 

Des de la direcció del Museu s'ha fet la proposta de convertir el certamen d'Arts Plàstiques, amb un certamen bianual (2017-2019-2021...)

 5.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col•laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l’Ajuntament de Pollença per a l’execució de les actuacions denominades “Projecte de sanejament i consolidació de mur de contenció en Cala Carbó entre els hts. m-t 1.401 i 1.406 – (T.M.Pollença)”. 

Es tracta d'arreglar la carretera de Cala Carbó. Fins ara Costes deia que li era igual si s'enfonsava, però al final han aconseguit que pagui 50.000 euros. El projecte en principi està valorat en uns 120.000, per tant l'Ajuntament es calcula que en principi hauria de posar uns 70.000 , tot i que algun licitant pot oferir un preu menor i la rebaixa seria tota per l'ajuntament, ja que el que posa Costes es fix.

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient per a la contractació administrativa especial per a l’explotació del bar del poliesportiu del Port de Pollença i de la convocatòria de la licitació mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació (Expedient núm. 30/2015/Contractació. 

Són 4 anys +1+1 prorrogables. Vam fer una sèrie de propostes a l'esborrany, la més importat incloure clàusules socials per a la contractació, que sembla no ha estat acceptada (quan escrivim l'article encara no tenim l'expedient).

7.- Elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau titular

8.- Moció presentada pel grup polític municipal El PI-Proposta per les Illes a favor d’una llei per a la igualtat en les relacions familiars (custòdia compartida) davant el cessament de la convivència dels pares.

9.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Com sempre i a diferència d'altres partits, hem presentat un bon grapat de preguntes.

 Ferrán Aguiló

Ordre del dia ple de febrer.

Alternativa | 20 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

El proper DIMARTS 23 hi ha el ple ordinari de febrer. Podeu assistir, escoltar-ho per Ràdio Pollença o seguir els acords a aquest perfil. 

 

ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA


1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 1/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits

 

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’article 12.- Seu electrònica de l’ordenança municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics (Expedient núm. 5749/Noves Tecnologies)

 

3.- Aprovació, si procedeix, del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la Parròquia Mare de Déu del Carme del Port de Pollença per a la cessió de l’ús del saló parroquial del Port de Pollença (Expedient núm. 221/16/CONV)

 

4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta per convertir el Certamen Internacional d’Arts Plàstiques en Biennal

 

5.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col•laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l’Ajuntament de Pollença per a l’execució de les actuacions denominades “Projecte de sanejament i consolidació de mur de contenció en Cala Carbó entre els hts. m-t 1.401 i 1.406 – (T.M.Pollença)”

 

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient per a la contractació administrativa especial per a l’explotació del bar del poliesportiu del Port de Pollença i de la convocatòria de la licitació mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació (Expedient núm. 30/2015/Contractació)

 

7.- Elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau titular

 

8.- Moció presentada pel grup polític municipal El PI-Proposta per les Illes a favor d’una llei per a la igualtat en les relacions familiars (custòdia compartida) davant el cessament de la convivència dels pares

 

9.- Propostes / Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

Pressupost, plantilla i altres....Escola de M˙sica.

Alternativa | 19 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Continuam informant als ciutadans de les reunions institucionals realitzades durant aquest mes. La informació és la clau per tenir una ciutadania activa.

El passat dia 8 el nostre regidor en Pere Josep Coll va anar a la reunió del Patronat de la Fundació Pública de l'Escola de Música. L'ordre del dia era l'aprovació del pressupost, plantilla i pla d'actuació. Tot es va aprovar, vots a favor de tothom menys l'abstenció del director de la banda. A l'enllaç podeu consultar els documents.

Pel que fa al pressupost han reduit la partida sobre les mensualitats per fer-la més realista (l'any passat ingressaren 15793 euros menys dels previstos, per això enguany es pressuposten aquests 80976 euros), evidentment això ha fet que pugi la partida que destina l'ajuntament. 

Pel que fa a la plantilla s'aprovaren 5 places que no estan cobertes per si un cas fa falta. També hi ha tres places cobertes amb habilitacions i a resultes de la resolució de Inspecció de treball. Aquest tema vé d'enrera, el tenen també totes les altres escoles. Al 2002-2003 varen haver d'assumir algunes places i quan poden les regularitzen. És gent que no té la titulació requerida (guitarra elèctrica per exemple).

Si parlam del pla d'ctuació el que més destaca él la idea de ser un centre d'ensenyament reglat i també no reglat. Fa uns pocs anys varen deixar de voler ser un centre de formació reglada.  L'escola  té uns 220 alumnes. El batle i el director de l'escola varen proposar que caldria fer un claustre de professors, i un equip directiu més ample (de 4-5 membres, ara és director i cap d'estudis i ja està), així com també impulsar un òrgan consultiu per assessorar l'escola. Aquest darrer està contemplat als estatuts, però la creació d'un equip directiu més ampli i un claustre suposa la modificació dels estatuts i haurà d'anar a ple.  Una altre proposta del batle va ser fer reunions mensuals entre la direcció de la banda i l'escola per treballar de forma conjunta i millorar les seves relacions.

Finalment a varis va sortir un tema important. Els contractes del professors diuen que es regiran pel conveni de les concertades, però l'adhesió a aquest conveni ha de ser aprovada per ple, i això no s'ha fet. I segons la Secretària Delegada això no se pot fer perque és un augment de massa salarial. La no aprovació per ple no va ser un problema els primers anys, perque el conveni es complia igualment, però actualment les tables salarials no estan actualitzades. Per tal motiu s'ha creat una comissió negociadora del conveni i es va aprovar que fossim el batle, en Mateu Soler (Tots)  i Pere Josep Coll (Alternativa). L'anterior batle Tomeu de Tots   va prometre que s'arreglarien les coses, però al final res de res. Hi ha professors que ja estan un poc cansats.

Ferrán Aguiló 

VÝctimes de la pobresa energŔtica

Alternativa | 18 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears 

Fa uns dies un home de 59 anys i el seu fill de tan sols 15 anys van morir intoxicats per la inhalació de monòxid de carboni d'una olla posada al foc, que era el braser rudimentari que havien utilitzat pare i fill per escalfar-se en una caseta d'eines de Binissalem. Aquestes dues morts és el segon cas de víctimes directes de la pobresa energètica que es produeixen a Mallorca des de principi d'any. Un home de 70 anys va morir el passat 19 de gener per idèntic motiu a Santa Maria.


Les notícies de focs i asfixiats com és el cas esquitxen els diaris durant l'hivern però si s'agrupen i s'analitzen de manera global, sorgeix una realitat inquietant. Només en gener van morir 16 persones en aquesta situació a tot l'estat i els sindicats de bombers han alertat que almenys el 70% de les víctimes mortals del 2014 són atribuïbles directament o indirectament a la pobresa energètica.

La pobresa energètica és la incapacitat d'una llar de satisfer una quantitat mínima de serveis de l'energia per a les seves necessitats bàsiques, com mantenir l'habitatge en unes condicions de climatització adequades per a la salut. Els tres factors fonamentals d'aquesta precarietat energètica són els baixos ingressos de la llar, la qualitat insuficient de l'habitatge i els preus elevats de l'energia.

A més de mortes directes per incendis o inhalacions de monòxid de carboni és evident que la pobresa energètica també provoca la mort sobretot de nins i ancians per una exposició a temperatures excessivament baixes que afecta la salut. L'Associació de Ciències Ambientals ha fixat la Taxa de Mortalitat Addicional d'hivern (TMAI) directament atribuïble a la pobresa energètica en el 30%, el que significa una xifra de morts addicionals a l'hivern a Espanya de 7.200 persones cada any, moltes més víctimes que les provocades per exemple en accidents de tràfic.

Estam davant una greu violació sistemàtica dels drets humans que contrasta amb els privilegis que gaudeixen les companyies energètiques a l’Estat Espanyol, uns privilegis relacionats amb l’enorme influència de l’oligarquia energètica sobre la “casta” política que utilitza les portes giratòries per ingressar en els consells d’administració de les grans empreses del sector de l’energia. L’oligopoli elèctric, plegat d’exministres i presidents, duplica els beneficis de les europees i les successives pujades de la llum registrades han permès ingressar 21.600 milions addicionals a les companyies elèctriques des que va començar la crisi econòmica. Només ENDESA i IBERDROLA van tallar la llum a 1 milió de persones el 2013.

És imperatiu que reaccionem i pressionem a les administracions perquè prenguin mesures efectives per posar fi a aquesta situació criminal i és clar que no és suficient amb els procediments d'intervenció actual. La qüestió és si és possible a aquesta democràcia que un govern prengui mesures efectives i reals per protegir la vida dels ciutadans davant de les grans elèctriques.

 

 

Pressupost, plantilla i pla d'actuaciˇ de la rÓdio

Alternativa | 17 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Us continuam informant de les reunions que hem realitzat aquest mes, és lamentable que ni des de l'Ajuntament ni des de la resta  partits s'informi d'aquests temes. La transparència no hauria de ser només una paraula a utilitzar a les eleccions. Tenir una ciutadania ben informada és el primer pas necessari per fomentar la participació de la mateixa.

El passat divendres 5 vam assistir a la reunió del Consell Rector de l'Institut Municipal de Radio Pollença. L'ordre del dia era l'aprovació de la plantilla, el pressupost i el pla d'actuació. Al enllaç podeu podeu consultar  tota la informació de la que diposam; l'estat d'execució de les despeses i ingressos de l'any 2015, i el pressupost i plantilla per 2016. El pla d'actuació no el no no ens ho van passar per internet , tot i que a continuació el resumirem una mica.

Pel que fa a la plantilla la situació és la mateixa que fins ara. La radio té un director amb contracte d'alta direcció i després dues tècnic-locutores, una a jornada sencera i una a mitja. És evident que la radio necessita personal, però la seva contractació com tots sabem és impossible gràcies a la Llei Montoro del PP, feta amb al finalitat de privatitzar serveis. De moment la falta de personal es soluciona una mica amb els becaris de l'estiu i amb un contracte de serveis que s'hauria de regularitzar.

Pel que fa als pressupostos la llei tampoc permet molts de canvis i per tant són els mateixos. La gran despesa és de personal, i el contracte de serveis. De la resta de partides destaca una de 4980 euros per millorar la cobertura de la radio al municipi. L'any passat ja hi era i no es va fer res d'això. Aquest tema ens sembla fonamental, no pot ser que passin els anys i encara no es pugui escoltar bé la ràdio a tota Pollença.  Després també hi ha 2400 euros de despeses d'informàtica.

Referent al pla d'actuació els objectius són:

- Donar cobertura a tots els actes institucionals, el que és complicat pels problemes de personal.

-  Fer programació des del Port de Pollença; un dia a la setmana fer el magazín dels matins allà, programa mariner,...).

- Sortir al carrer a cercar les notícies, apropar els infants i joves a la radio (a traves de les escoles) i fer programes especials.

Hi ha hagut  canvis a la graella per fer que els espais siguin més curts, aconseguir nous col·laboradors, augmentar l'entreteniment i també l'espai informatiu (sobretot horabaixa), i que la música sigui més variada.

Nous programes: La Meca Records.
Noves seccions dins els magazines Fils per randa i Petits Plaers:
- Art a l'horabaixa (Andreu Aguiló)
- Informatiu Capvespre 
- L'acera du "vagos"
- Sis Regidors. Un programa per l'equip de govern i els tècnics de l'àrea.
- La consulta
- PIP informa (llegeixen el punt informatiu amb en Gracià durant el programa de la gent gran)
- La campana (l'espai aula que feien fins ara amb canvis)
- Associacions
- Va de llibres (Pere Salas)
- "Prosa y poesía de todos los tiempos" (Norma Mario)
- De cap a cap (entrevistes encadenades conjuntament amb Alcúdia ràdio
.


Avui a les 20:00 Assemblea oberta al Centre Cultural de Pollença


 

Assemblea oberta de febrer

Alternativa | 15 Febrer, 2016 19:23 | facebook.com twitter.com

 Aquest  dimecres al Centre Cultural de Pollença celebram la nostra assemblea mensual a les 20:00. Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot. Per a nosaltres no són suficients els vostres vots, volem les vostres idees i les vostres mans. Volem ciutadans actius.

Ordre del dia:

1) Tema institucional (reunions)
2) Tema ple
3) Pagues extres
4) Abril de República
5) Tema econòmic
6) Varis

 

 

Projecte de les platges amb retard i canvis

Alternativa | 15 Febrer, 2016 11:57 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Us fem un primer resum de projecte previst per les platges. Encara s'hauran de fer els plecs per poder-ho licitar. Una vegada més ens trobam amb el retard en l’adjudicació de les platges que no s’hauran adjudicat per Setmana Santa, el que seria el normal i lògic.

Dijous, abans del ple vàrem fer una reunió sobre el servei de platges a la que s’ens va presentr el "Projecte d'instal·lacions temporals a les platges del terme municipal de Pollença" . Aquest document només el tenim en format paper, no ens l'han enviat encara. Aquest projecte, per les temporades 2016-19, té per objecte definir l'ocupació temporal de terrenys de domini públic de la zona marítimot errestre de les platges de Pollença, així com servir d base per sol·licitar la corresponent autorització. La sol·licitud és per un període de 4 anys (2016-19).

El regidor de medi ambient, en Tomeu Cifre va introduir la reunió dient que el projecte s'havia fet en base a dos criteris: complir la normativa de Costes relativa a l'ocupació per evitar possibles denúncies; i llevar determinats serveis i posar-ne d'altres. Els que es lleven són, per exemple, el xurro, l'esquí, el parc aquàtic. El xibiu de la platja  es trasllada més cap un costat. S'afegeix el servei de neteja de les platges sense explotació comercial, la millora de la neteja en les comercials, el socorrisme... tot això anirà a càrrec del concessionari, i es fa a costa del cànon (el rebaixen per guanyar en inversions, partint de la idea que l'Ajuntament no necessita ingressar uns doblers que després no li deixen gastar gràcies a les incongruències de la Llei Montoro).

El tècnic de medi ambient ens va anar mostrant les principals novetats damunt el plànols: més papereres (radi de 25 metres); més passarel·les per arribar a l'aigua les persones amb mobilitat reduïda; se redistribueixen les hamaques i les zones esportives; allà on hi havia el xibiu de la Roca s'hi posaran jocs infantils de fusta, s'ha reduït la densitat d'hamaques, un 5% menys. S'inclou una nova metodologia de neteja i forma de verificar-la, plantació de tamarells cada pocs metres,  un centre d'accessibilitat universal amb dues persones titulades per atendre els usuaris; un xibiu nou en aquesta zona. Cap al final de la platja d'Albercutx, se lleva la darrera pastilla d'hamaques; no hi haurà armaris de caixes fortes (com a màxim se'n podran instal·lar al pal del para-sol). A la Cala Sant Vicenç es posaran dues rampes a Cala Molins, una senyalització de seguretat i boies a cala Clara, un canvi de baranes al Maressar; la Cala serà un lot que es licitarà conjuntament amb un altre part del Port de Pollença perquè sinó la inversió serà inassolible. 

 

 

Bonificaciˇ per a la Cooperativa

Alternativa | 14 Febrer, 2016 11:17 | facebook.com twitter.com

Gràcies a la feina d'Alterantiva, l'Ajuntament torna 2.459,92 euros a la Cooperativa Pagesa de Pollença.

Entre les esmenes que des d'Alternativa vàrem presentar a la modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI, i que la resta de partits polítics va rebutjar, proposàvem bonificar el 95% de la quota els béns rústics de les cooperatives agràries. Una de les bonificacions obligatòries que els nostres regidors van descobrir que estableix la Llei d'Hisendes Locals i que no s'havia posat mai a l'ordenança.Serà que no ha interessat o cap persona de cap equip de govern ha llegit mai la llei de l'IBI? Semblaria com si al municipi no tenguéssim cap cooperativa agrària... Fins i tot hem tengut batles o regidors que n'eren socis!

Havent consultat amb l'interventor de l'Ajuntament, se'ns va confirmar que encara que el Ple hi votés en contra, pel fet de ser una bonificació obligatòria recollida en una llei superior, era d'aplicació. Des d'Alternativa es va informar d'aquesta possibilitat a la cooperativa agrícola de Pollença, la qual s'ha  beneficiat finalment d'una bonificiació de 2.459,92 euros. 

Més enllà de l'obligatorietat establerta per llei d'aquesta bonificació, és una forma d'incentivar una forma d'empresa, la cooperativa, que és la més justa dins l'actual sistema econòmic i la més marginada en tant que es dedica al sector primari. Preocupar-se fiscalment per aquestes activitats econòmiques i informar-les de les possibilitats, és molt més efectiu que els premis de la Patrona o anar a celebrar aniversaris, ja que resulta que fa anys que la cooperativa es podria haver beneficiat d'aquesta ajuda fiscal.

 

Nacionalisme i universalisme, una qŘestiˇ per pensar.

Alternativa | 13 Febrer, 2016 10:31 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Bona part dels animals son gregaris i formen esbarts, guardes, estols, clans... L’homo és una animal social i atàvicament  forma grup, que és una manera d’ajudar-se, desenvolupar-se o defensar-se; la família, el clan, la tribu, el poble, la ciutat, el país, la nació... són expressió d’aquest esser social de l’homo, que té necessitat de reconèixer-se dins una identitat col·lectiva, que és fruit d’haver conviscut i compartit temps amb histories que fan història. Dins la dinàmica de la evolució humana aquestes entitats col·lectives són canviants i poden dur tant a la integració com a la desintegració, així ha estat sempre per mor de l’emigració, l’economia, la religió, la defensa, l’intercanvi cultural, el comerç, els etnocidis,  etc. Avui les comunicacions, el consum, les finances mundials... poden empènyer a noves formes d’organització i de identificació social (Estats federals, UE,  Alba, Alalc, OTAN, ONU...). Veurem si aquesta amplitud serà satisfactòria o haurà de coexistir amb centres d’identificació més pròxims.

Són moltes les definicions de nacionalisme, segons posicions ideològiques, vet-aquí algunes:

ü     Doctrina i moviment polític que reivindica el dret d’una nacionalitat a reafirmar la seva personalitat mitjançant l’autodeterminació política.

ü     Adhesió a la pròpia nació i a tot el que li pertany com a referent identitari.

ü     Sentit de pertinença a una nació concebuda com un consens majoritari, que generalment comporta una llengua, cultura, història, territori, tradicions...i que es pot  concretar en autodeterminació política.

Personalitat, identitat, sentit de pertinença i nació son elements clau que estan davall qualsevol concepció de nacionalisme. 

Després de la Primera Guerra Mundial Europa es va dividir en nous estats-nació, que abans eren estats plurinacionals. Entre1945 i 1968 es formaren 66 nous estats i 24 entre 1990 i 1993.

Les descolonitzacions del segle XX provocaren el naixement de molts estats-nació i sorgiren moviments d’alliberació nacional, que es consideraven oprimits per altres nacions, grups oligàrquics, imperialismes, etc. També sorgiren moviments altres nacionalismes, el nazisme (nacionalisme ètnic alemany), el nacional-catolicisme espanyol i el feixisme italià.

La caiguda dels imperis (espanyol, portuguès, otomà, anglès...URSS), és fruit de la necessitat d’afirmació nacional i d’identitat? És avui un anacronisme el nacionalisme en un món cada pic més globalitzat i interdependent? Hem de caminar cap una governança mundial i una identitat única? Els nacionalismes posen fronteres a la unitat de la humanitat i es tracta d’egoismes col·lectius que duen a enfrontaments? L’universalisme pot dur a una discriminació de les minories, dels diferents, així com un particularisme magnificat i excloent  també pot resultar discriminatori? Coca-cola, anglès, halloween, moda... i elements més  importants, fan pensar en un  universalisme fruit d’una potència que imposés la seva pròpia identitat, els models, els valors, les institucions... Es perdria la riquesa de la diversitat amb un universalisme radical?

L’interculturalisme, que suposa admetre el  multiculturalisme, és un universalisme de cultures, respectuós de les diferències, però que preserva la convivència  i s’enriqueix d’elles.

Els drets humans considerats universals, la democràcia, una llengua comú, la felicitat, la forma de vida, els gran valors... són entitats abstractes i no hi ha un camí únic per aconseguir-los, això es concreta dins cada grup humà i fins i tot dins cada persona particular, en processos evolutius  històricament diferents. Perquè hi ha una igualtat radical essencial entre els humans, hi ha davall cada cultura dels pobles elements que poden dir-se universals,?

Pareix existir una tensió dialèctica entre: nosaltres-ells, general-singular, general-local, universal-singular, abstracte-concret, absolut-relatiu...i el difícil és l’equilibri. Dins aquesta perspectiva, nacionalisme i universalisme són conceptes contraposats o poden interrelacionar-se? Hi ha diferència entre el nacionalisme espanyol, anglès, nord-americà i el català? Són igual de bons o dolents uns i altres? Quan es condemna el nacionalisme català no es fa des del nacionalisme espanyol? Vius a assumir sense esperit crític el que diu la TV o els diaris. 

D’on som jo? Què suposa, aquest d’on som? A nivell personal, ens podem preguntar: còm es sent cadascú en relació a la identitat nacional i a la universalitat?

El poema de M. Costa i Llobera “Al Joves” ens mostra un missatge. Vet-aquí alguns trossets:

Fills d’una raça dretrurera i forta

Que unia el seny amb l’ímpetu

no renegueu de vostra sang... Oprobi

pel fill qui n’és apòstata!

Per honra té esser bord. Son cor espuri

sols posa arrels paràsites:

No té l’arrel que del terrer dels avis

ne beu saba llegítima.

.........................

Siau qui sou: mes no vos tanqueu, ombrívols,

dins una llar històrica

sens horitzons. Volau sobre les terres

enfora, amunt com l’àguila!

..........................

Ans bé, tot lo que trescant aferra,

gustant-ne fibres íntimes, se n’assimila la potencia, i torna

cap a son niu més àguila.

 

Revisiˇ de l'acord d'investidura

Alternativa | 12 Febrer, 2016 00:08 | facebook.com twitter.com

La setmana passada ens vam reunir amb membres de Junts Avançam per revisar l'acord de investidura: un acord prou senzill i bàsic que, de moment, no s'està complint.

Aquell pacte implicava que els nostres regidors votaven a favor de la investidura de Miquel Àngel March, cosa que vàrem fer; i Junts Avançam, com a contrapartida, es comprometia a tirar endavant una sèrie de propostes relatives a participació i transparència. Aquestes propostes, que es varen calendaritzar, hem comprovat com  no s'han estat posant en pràctica complint els terminis previstos.

Sobre participació es va pactar:

1.Elaboració d'un nou reglament de participació ciutadana, delegant la seva realització en els regidors d'Alternativa. (Aprovació inicial cap a final 2015).

Nosaltres hem complert amb la realització d'un esborrany després nombroses reunions i tallers amb associacions, partits i particulars. La feina no està acabada, entre altres coses, perquè com ells mateixos han admès ha faltat una major col·laboració per part seva. La regidora de participació ciutadana s'ha d'implicar més. En breu esperam que es presenti el nou reglament per a la seva aprovació inicial al ple.

2.Posada en marxa de processos participatius: definició de l'ús d'espais públics encara sense definir (començar ja en el 2015), pressupostos (preparació durant el 2015-16, per aplicar-ho als pressupostos 2017).

Sobre aquest punt, ens van explicar el procés de participació que volen fer al Pont Romà. Els hem manifestat els dubtes que hi tenim i hem insistit que no han d'improvisar: han de planificar i projectar per escrit el procés. 

A més, han dit que volen crear un servei de participació que, resumint, seria comptar amb un tècnic que coordini els temes de participació a l'Ajuntament. Han dit que hi posarien una partida als pressuposts per començar enguany amb aquest tema. De moment, una auxiliar administrativa de l'Ajuntament es podria dedicar parcialment a participació.

3.Realització d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en el 2017 en què hi puguin participar les associacions i ciutadans que vulguin.

Massa prest encara per parlar-ne.

Sobre transparència:

1. Publicació (també al web), complint la llei de protecció de dades, de tota la documentació pública i la informació econòmica relativa a l'Ajuntament: plens, juntes de govern, decrets de batlia... (dins la segona meitat del 2015).

Vàrem revisar tot el que hi ha i el que manca a la web. Els regidors es van excusar en objeccions de secretaria per no publicar les actes de les juntes de govern, o dels plens peruqè no estan aprovades o en manca de personal que publiqui de forma sistemàtica la informació pública. Així i tot hi ha molta de documentació que es podria publicar sense cap problema.  Cal agilitzar la redacció de les actes dels plens  per a la seva aprovació i no hi ha cap excusa per no publicar les actes de la Junta de Govern respectant la llei de protecció de dades.

2.Millora i potenciació de la plana web de l'Ajuntament i la comunicació via Internet amb els ciutadans; obrint també dins el web i el facebook espais a la ciutadania i als partits de l'oposició (dins la segona meitat del 2015).

Ens van informar que volen fer un pla de comunicació i contractar algú per la web (molt deficient) i el facebook i que això es veurà reflexat als pressuposts 2016. Els hem recordat que cal, a més, millorar la comunicació i també els hem demanat una "amnistia" per a alguns dels bloquejats a Facebook de l'anterior legislatura que encara hi estan.

3.Publicació dels sous i la declaració de béns patrimonials i activitats dels càrrecs electes (dins la segona meitat del 2015). 

Diuen que des del principi ho varen fer i enviar a la secretària perquè ho publiqués, però ella no ho ha fet. Els vàrem dir que no entenem perquè ho envien a la secretària i no a una altra persona que ho publiqui directament.

4.Respondre qualsevol reclamació, prec o petició que es faci per escrit en un temps raonable.

Hem acordat que aquest punt és bastant difús i mal de valorar.

5.Redactar i publicar memòries anuals dels diferents serveis de l'Ajuntament (preparar-ho el 2015, per implantar-ho el 2016).

Els hem suggerit que proposin un llistat d'ítems bàsics per fer les memòries a finals d'any dels diferents serveis, o fins i tot, àrees de l'Ajuntament.

CONCLUSIONS

Les conclusions finals han estat que des de l'equip de govern es reconeix que no han complert dins termini amb la majoria dels punts a què s'havien compromès, i que per mitjà dels pressuposts ... els obstacles que els impedien donar-hi compliment.

A més, de forma urgent, en els propers dies:

-Publicaran al web les declaracions i salaris dels regidors, els decrets de batlia a partir de gener d'enguany, les actes dels plenaris quan estiguin aprovats...

-Publicaran algunes memòries que ja tenen fetes.

-Prepararan el llistat d'ítems que han d'incloure les memòries de les següents àrees: educació, esports, turisme, comerç, joventut, medi ambient, urbanisme, cultura, serveis socials i participació.

 

 

 

 

No hi haurÓ govern progressista

Alternativa | 11 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears 

Passat i present, paraules i fets, demostren quina és la realitat del PSOE i que aquest en aquest moment no té cap possibilitat d'encapçalar un govern progressista.

En octubre de 1974 al Congrés de Suresnes el PSOE va triar Secretari General al camarada Isidoro (Felipe González) . Al mateix Congrés el PSOE va aprovar el reconeixement del dret d'autodeterminació de totes les nacionalitats ibèriques: ”... que comporta la facultat que cada nacionalitat i regió pugui determinar lliurement les relacions que va mantenir amb la resta dels pobles que integren l'Estat espanyol " . Després de la mort de Franco al seu 27 Congrés al desembre de 1976, el PSOE va aprovar "que propugnaria l'exercici lliure del dret a l'autodeterminació per la totalitat de les nacionalitats i regionalitats que compondran en peu d'igualtat l'Estat federal que preconitzem ... La Constitució garantirà el dret d'autodeterminació , mantenint que" l'anàlisi històrica ens diu que en l'actual conjuntura la lluita per l'alliberament de les nacionalitats ... No és oposada, sinó complementària amb l'internacionalisme de la classe treballadora "Evidentment totes aquelles declaracions tan guapes eren tan buides i falses com tantes declaracions que en aquell moment va fer el PSOE, i que quan va governar van ser paper mullat.

En l'actualitat el PSOE ha passat a identificar el dret a l'autodeterminació amb la demanda d'independència i a defensar una Espanya uninacional, el que l'uneix amb el PP i amb Ciutadans. Encara que segueix parlant d'un federalisme que és tan creïble com el Senat com cambra territorial que sostindria aquest federalisme (Consell Territorial del PSOE a Granada 2013).
En 1979 el PSOE a l'oposició va constituir tres grups parlamentaris; PSOE, la coalició Socialista de Catalunya i un tercer grup de diputats basc i navarresos (us imagineu el que diria avui la premsa d'aquest darrer grup). Aquesta possibilitat que un partit tingués diferents grups es va eliminar al reglament del Congrés que es va realitzar just després de l'intent de cop d'Estat del 23 de febrer de 1981. El PSOE va guanyar les eleccions generals amb una folgada majoria absoluta i ja no necessitava tres grups parlamentaris. En l'actualitat el PSOE no ha volgut saber res que Podem pugui tenir quatre grups parlamentaris independents, tres per a les seves aliances territorials.
Des de les eleccions hi ha hagut molt de paraules però l'únic acord que hi ha hagut ha estat entre PSOE, PP i Ciutadans per donar la presidència del Congrés al socialista Patxi López ( cal no oblidar QUE va ser lehendakari gràcies a un pacte amb el PP) i la majoria de la taula del Congrés a PP i Ciutadans, una majoria que no tenen ni en diputats ni en vots. Mentre sembla que els que comanden realment al PSOE són els barons i no precisament els teòricament federalistes sinó el que tenen un discurs uninacional idèntic al PP i a Ciutadans amb la presidenta andalusa al capdavant, que no oblidem governa amb Ciutadans.
Les matemàtiques són clares; només pot haver-hi un govern progressista si el PSOE accepta el dret a l'autodeterminació, i això en l'actualitat em sembla totalment impossible. Tan impossible com que torni el camarada Isidoro si alguna vegada va existir realment, cosa que no crec.

Manel Fontdevila al diario.es


 

Preguntes del ple de gener

Alternativa | 10 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Aquestes són les preguntes que vam fer al darrer ple i les respostes de l'equip de govern.

 

PREGUNTES:


- En referència a  sentència sobre el borsí d'interins d'EMSER,  la descripció que fa la jutgessa sobre l'arbitrarietat de la gerència a l'hora d'aplicar el conveni laboral es prou contundent, dient: «La empresa decide aplicar aquellas normas del convenio que le vienen bien y, las que no le vienen bien, sostener que no son de aplicación por el transcurso del tiempo.» Què han fet o pensen fer per evitar actituds com aquesta?

Per evitar l’arbitrarietat a l’hora de contractar l’equip de govern ens ha dit que ha tengut vàries reunions amb els treballadors, i ha informat que a part de considerar vàlid el borsí d’aigües (caldrà fer-ne un de nou ja que està pràcticament esgotat), també han acordat la creació de dos borsins per residus, un de peó i un de conductor, i que ja els portaran al proper consell d’administració. També pensen fer una oposició externa a l’àrea d’aigües, i una sèrie de promocions internes.

 

Esperem que el tema laboral a l’empresa municipal millori i que aquesta deixí de ser notícia per males pràctiques. En aquest sentit la presència d’un representant dels treballadors al consell d’administració, com proposava la nostra moció del ple, serà una gran passa endavant.  

- En referència als enderrocs del solar municipal al costat de la residència del Port de Pollença, ens pot contestar el regidor d'urbanisme quan de temps estaran al solar i que es farà amb ells? Per altra part com ja vam comunicar al regidor d'urbanisme la informació que tenim també és que es van llevar enderrocs de les obres de Gommar al mateix solar i les varen replanar al mateix solar, ha comprovat el regidor d'urbanisme si això és cert.

La seva presència serà provisional. Segons el projecte els enderrocs havíem de romandre a primera línia, però els tècnics proposaren dur-los al solar per evitar problemes de trànsit. Els enderrocs han de ser triturats per elaborar ecograva, al mateix solar, i després utilitzar-la a la mateixa obra.

Pel que fa referència als materials provinents de Gommar, el regidor va dir que no eren enderrocs, sinó material d’excavació, i que efectivament si que una part són allà.

- Respecte al solar del xibiu  “Balaixa” a la Cala Sant Vicenç  tenen alguna proposta o pla a realitzar a aquesta legislatura?

 Si que tenen pensat fer alguna cosa. I el tema passa per fer una adquisició i després donar-li un ús.

- En referència a la rodona de Xaloc del Port de Pollença, l'equip de govern de la passada legislatura va plantar arbres i es va negar a fer una zona d'esbarjo a la mateixa i assegurant que al ser una rotonda els tècnics municipals havien fet informes contraris. Ara ens diuen que es torna a la idea de fer una zona d'esbarjo. No existien els informes dels que es parlava a l'anterior legislatura? Si és així, els pensen ignorar i fer la zona d’esbarjo?

Segons ells no hi ha cap informe, i que al seu programa portaven fer una plaça. Els arbres seran trasplantats a l’entrada del Moll. Investigarem a veure si aquest informe existeix o no, ja que si és així ens sembla una temeritat anar en contra d’un informe policial.

- Hi ha un informe policial contrari a la instal·lació de barres i un aparcament de bicicletes al creuer entre els carrers Roger de Flor i Tramuntana al Port de Pollença?

Diuen que dit informe no existeix, i que és millor no aparcar cap cotxe a l’encreuament.

- Quants representants municipals han acudit a Fitur? Quin ha estat el cost econòmic d’aquesta assistència?

Hi ha assitit la tècnica i la regidora. El cost total entre dietes, allotjament i desplaçament ha estat de 1484’91 euros.

- Ja us heu reunit amb Som Energia per establir un conveni de lluita contra la pobresa energètica?

S’han posat en contacte, però no han fet cap reunió amb Som Energia. Tan sols han parlat amb l’ajuntament de Martorelles, per veure com han fet el conveni. Cal posar-se les piles amb aquest tema, i recordar que aquesta proposta de conveni és un acord de ple.

- En quin estat de tramitació es troben els expedients d'investigació de camins pendents d'incloure al catàleg?

Han enviat les al·legacions al Consell perquè faci un informe, i aquests els han contestat que creuen que fins abril no els podran contestar degut al volum de feina que tenen.

- Està previst la contractació d'alguna persona més per estar els horabaixes a la residència? Tenim entès que hi havia una persona contractada mitja jornada però que acaba el contracte a final de mes. 

Ara mateix no hi ha plaça en plantilla, i per tant no poden cobrir-ho amb personal propi. El que estan fent és preparar els plecs per licitar una contractació externa.

- En quin estat es troba el Pla de residus?, S'ha fet res al respecte?

S’està preparant el document per du a ple, si pot ser al febrer.

ALBERCOCS I CIRERES

 

Solidaritat amb els titellaires

Alternativa | 09 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Fa uns dies saltà a la llum la notícia de la detenció de dos titellaires de la companyia Títeres desde abajo per suposat enaltiment del terrorisme. Tot això després de que algunes persones del públic truquessin a la policia al bell mig d’una representació de titelles anomenada “La bruja y don Cristobal”. L’obra va ser interrompuda, la policia va detenir als dos titellaires i des de llavors estan tancats incomunicats a la presó i acusats de terroristes.
 
A partir d’aquell moment les televisions, ràdios i diaris no deixaren de parlar d’apologia d’ETA, de falta de respecte a les víctimes i de responsabilitats polítiques. També es filtraren imatges, repetides per totes les televisions, que foren tretes de context i que poc o res tenien a veure amb la befa a les víctimes del terrorisme -ni res per l’estil-. De la mateixa manera els mitjans inventaren mil i una històries sobre violacions de monges i un llarg etcètera d’elucubracions que responen més bé a l’interès dels mitjans per aconseguir audiència o vendre diaris (ja sabem que el terrorisme sempre ha donat bon share) que a la realitat.
 
La bolla va créixer tant en tant poc temps que inclús el progre ajuntament de Madrid va denunciar als titellaires i ha cessat als responsables de la programació. No podien quedar malament davant l’opinió pública i reaccionaren a l’instant, tot i no conèixer el cas en profunditat.
 
Perquè us feu una idea de què anava l’obra, aquí posam un resum que explica la part polèmica:
 
“Al respecto, y para indicar unas necesarias aclaraciones, debemos relatar lo que es, en realidad, la obra. En esencia, “La Bruja y don Cristóbal” procura representar, bajo las figuras recurrentes de cuentos y teatros, la “caza de brujas” al movimiento libertario que ha sufrido en los últimos años, con los montajes policiales estilo “Operación Pandora”. La obra está protagonizada por una bruja, que representa a las personas de mala fama pública, y que se ve en la situación de enfrentarse a los cuatro poderes que rige la sociedad, esto es: la Propiedad, la Religión, la Fuerza del Estado y la Ley. La protagonista está en su casa, y, en primer lugar, su vida es interrumpida por la aparición del “Propietario”, que resulta ser el legítimo poseedor legal de la casa donde vive. No existen monjas violadas; bajo la forma de los muñecos, los adultos podemos comprobar que el propietario decide aprovecharse de la situación para violar a la bruja; en el forjeceo, la bruja mata al propietario. Pero queda embarazada, y nace un niño. Es entonces cuando aparece la segunda figura: una monja, que encarna la Religión. La monja quiere llevarse al niño, pero encuentra resistencia en la bruja, y en el enfrentamiento, la monja muere. Es entonces cuando aparece el Policía, que representa la Fuerza del Estado, y golpea a la bruja hasta dejarla inconsciente, y tras ello, construye un montaje policial para acusarla ante la Ley, colocando una pancarta de “Gora Alka-ETA” sobre su cuerpo, que intenta mantener en pie para realizar la foto, como prueba. A partir de este montaje policial, surge la cuarta figura, que es la del Juez, que acusa, y condena a muerte, a la protagonista, sacando una horca. La bruja se las arregla para engañar al juez, que mete la cabeza en su propia soga, y la aprovecha para ahorcarle, para salvar su propia vida. El relato continúa algo más, pero esta es la esencia de lo que transcurre, y donde se encuentra toda la polémica.”
 
Més enllà de tot això, també s’exigeixen responsabilitats polítiques a l’ajuntament de Madrid per programar una obra com aquesta i oferir-la per a nins. I això fins i tot és molt discutible i res té a veure amb els titellaires empresonats. Ells mai han dit per enlloc que l’obra sigui per a nins, sinó tot al contrari. Basta veure el seu web. El problema és que hi ha gent que no pot entendre com els titelles puguin ser també per adults. I, anant una mica més enllà i vist l’argument, és increïble el cinisme de la nostra societat: els nins viuen cada dia en un món molt més violent i deshumanitzat del que mostra l’obra de titelles, i tampoc passa res. La doble moral hipòcrita de la nostra societat no té límits.
 
Per tot això pensam que aquestes detencions i denúncies fetes per la gent que era al teatre i no els agradava l’obra, per la policia, l’estat i els mitjans de comunicació no és més que un linxament intencionat. Un episodi més de la repressió indiscriminada i la recerca d’un terrorisme que doni sentit a l’Estat, que creï por entre la població. Ara que ETA no actua, cal cercar un altre cap de turc. Fa uns anys que vivim una cacera de bruixes contra la dissidència amb arguments absurds i muntatges policials.
Per tot això exigim la posada en llibertat dels detinguts i la retirada de tots els càrrecs. Així com també exigim l’abolició de la llei antiterrorista que permet que dos titellaires vagin a la presó, incomunicats, tan sols perquè una sèrie d’energúmens no entenen els arguments de les seves obres.
 
Llibertat pels detinguts!
Basta de repressió!
 
 
 

 

Per la igualtat, un Pla d'Accessibilitat JA!!

Alternativa | 08 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Hem realitzat un informe i un vídeo sobre les deficiències en accessibilitat que presenten els espais i edificis públics del municipi, per tal que s'inclogui al pressupost una partida per a elaborar un Pla d'Accessibilitat i Eliminació de les Barres Arquitectòniques.


Des d'Alternativa per Pollença fa ja un bon grapat d'anys que lluitam per aconseguir tenir un municipi accessible. Ja l'any 2007 vàrem presentar una moció, que el Ple va aprovar, per tal d'elaborar un Pla d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques. Des de llavors ençà, insistim en aquesta qüestió sense gaire èxit. Els darrers anys hem fet al·legacions als pressuposts demanant un Pla d'Accessibilitat i no han estat acceptades. Amb excuses de que s'ha fet feina en aquest tema, s'ha intentat tapar el fet que els treballs fets només han estat intervencions aïllades, sense planificació, fins al punt indecent que obres noves municipals com la fase II de dotació de serveis de Gotmar, s'han fet sense tenir-ho en compte i presenten obstacles i barreres arquitectòniques.

Enguany, de cara als pressuposts del 2016, ja vàrem fer una sèrie de propostes entre les que s'incloïa fer un projecte integral per cada nucli de població del municipi, que reculli els problemes i deficiències existents (voravies sense rampa, obstacles diversos, clots dels arbres sense omplir...) i una planificació calendaritzada de les intervencions per a solucionar-ho en el que queda de legislatura, començant enguany i reservant una partida per a tal efecte. Com que en els esborranys que ens han presentat des de l'equip de govern no hi surt reflectit hem volgut fer públic un informe per tal de fer reflexionar a tothom, però especialment a l'equip de govern, sobre aquesta problemàtica.

Les barreres arquitectòniques o la manca d'accessibilitat en els espais públics és quelcom que pot no ser percebuda fàcilment per les persones que no estan afectades per la mobilitat reduïda. Per fer-ho visible, des d'Alternativa hem seleccionat unes zones de cada nucli del municipi i les hem recorregudes, prestant especial atenció, a les deficiències en accessibilitat i les hem documentat i fotografiat. També hem elaborat un vídeo. El resultats de l'informe són bastant tristos: la majoria de voravies no són aptes perquè hi circulin persones amb mobilitat reduïda i, fins i tot, bastants d'edificis públics no són accessibles.

Esperam que no passi un any més sense abordar de forma seriosa una qüestió d'igualtat i justícia social tan bàsica com aquesta.

A l'enllaç podeu llegir l'informe

 

 

Precs del ple de gener

Alternativa | 05 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu els precs i preguntes que varem formular al darrer ple de gener, amb les corresponents respostes de l’equip de govern


PRECS:


- Demanam que a la darrera fase de les obres de Gommar, aquestes és realitzin correctament i no suposin la creació de noves barreres arquitectòniques, sinó tot el contrari.

L’equip de govern ha dit que aquesta és una de les directrius per a aquesta tercera fase, i que fins i tot n’eliminaran. A veure si això és cert ja que a les anterior fases això no ha estat així.

 

- Demanam impedir el ús dels aparells d'exercici del parc de Bóquer fins comprovar la seva seguretat i que es demani a l'empresa responsable de la seva instal·lació les corresponents responsabilitats. No hi ha la fixació necessària pels aparells  per realitzar exercicis. Aquests aparells no tenen base de formigó suficient ni ancoratges de vara dins la massa de formigó. Demanam la revisió de tot el parc per part dels tècnics municipals i que sigui posat en condicions per l'empresa responsable. El trespol de la zona de jocs infantil de terres, un punt que incompleix la normativa europea sobre el tema  (UNE-EN 1176 i 1177), que tot i que no sigui d'obligat compliment, sí que estableix una llarga sèrie d'exigències en matèria de seguretat per evitar accidents als parcs de joc infantil. Entre d’altres incorpora com un element més de seguretat, els materials i revestiments de superfície, capaços d'esmorteir l'impacte d'una caiguda, i estableix que a sota dels equips de joc amb una alçada de caiguda lliure superior a 60 cm. s'ha d'utilitzar un revestiment superficial amortidor d'impactes (sorra, escorça, cautxú) que cobreixi la totalitat de la zona d'impacte.

 

A aquest prec no han donat resposta, tans sols l’han llegit. No exigirem una resposta al prec al plenari ja que aquesta no és obligada, però si que exigim les millores al parc i vetllarem per a que així sigui.

- Els recordam que passen els mesos i els demanam que prenguin una decisió sobre la municipalització de l'empresa de neteja viària, que hauria de ser prioritària donat el cost del servei i la seva situació irregular a l'actualitat.

A aquest prec no li han donat resposta. A l’igual que amb el tema anterior, sembla que si és una tema que molesta no contesten. Per nosaltres la municipalització és clau i lluitarem per aconseguir-la. Esterem que un govern que es fa dir d’esquerres també faci tot el possible.

- Demanam la publicació a la pàgina web municipal de les sentències a les que es trobi implicat l'Ajuntament com la darrera del Vilà o la que va donar la raó a la denúncia que va presentar un opositor inclòs en el borsí de l'empresa municipal per haver-se incomplert l'ordre de contractació establert a dit borsí.

Aquest prec tampoc l’han contestat. En teoria amb el canvi de govern l’ajuntament havia de ser de vidre, però les coses segueixen igual, i la transparència ha passat a ser un tema totalment secundari.

 

      Albercocs i cireres

 

 

 

 

 

Com no fer participaciˇ ciutadana

Alternativa | 03 Febrer, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears 

Darrerament alguns partits polítics parlen d'idees que fins ara no tenien en compte com l'assemblearisme, la transparència, la participació ciutadana... I com també va passar al seu moment amb la terminologia ecologista hi ha partits que només han introduït les paraules al seu vocabulari, programa i discursos però sense creure realment ni practicar el que diuen, o fer-ho de forma tan deficient que realment és difícil creure que es creguin allò que prediquen. Ens trobam amb Ajuntaments als quals la regidoria de participació ciutadana és la darrera i disposa de tan poc mitjans tècnics i pressupostaris que realment és una closca buida.

Si parlam de participació ciutadana a les Balears estam molt allunyats d'altres comunitats on hi ha municipis que funcionen fa anys amb processos participatius. No cal inventar res només cercar informació i assessorament per part d'aquells que fa anys fan bona i vertadera participació ciutadana. Al llarg d'aquests anys he vist a Mallorca processos teòricament participatius que han estat autèntics desastres per una cosa o altra. Processos participatius ben fets; amb nombrosa participació, reunió i informació tècnica que a l'hora de la veritat, quan els ciutadans finalment han decidit el que volen, els polítics de torn no han volgut executar. D'aquesta forma el que finalment s'aconsegueix és cremar als ciutadans, que difícilment tornaran a participar en un altre procés. També he vist teòrics processos participatius que només serveixen per cobrir les aparences; com posar unes urnes per decidir l'ús d'uns espais públics a Pollença o com el que hem vist a Palma recentment en referència a la consulta no vinculant sobre les terrasses del Born, i que per ser el més conegut em pot servir d'exemple sobre com no s'ha de fer un procés participatiu.

En primer lloc cal dir que abans de realitzar un procés participatiu s'ha de tenir molt clar els objectius del mateix i cercar la forma més adient de fer-ho. Pens que tothom estarà d'acord en el fet que no és el mateix triar als grups musicals que han d'actuar a les festes, que decidir sobre el futur d'un espai públic com el passeig del Born, i per tant no sembla lògic triar la mateixa forma per decidir sobre uns i altre.

Al cas de la consulta no vinculant sobre les terrasses del Born sembla que l'Ajuntament de Palma va actuar de forma improvisada, per no prendre una decisió i carregar-la sobre els ciutadans. A l'acord de govern de Cort es parlava de recuperar els espais pels ciutadans i limitar els excessos d'ocupació de les terrasses, i poc després de les eleccions fins i tot van anunciar que retirarien les terrasses (cal recordar que en febrer d'enguany finalitzava el decret de l'anterior ajuntament del PP que en caràcter de prova i amb caire temporal, permetia aquestes terrasses en el centre del Passeig del Born). Fer un procés participatiu des de la improvisació i incomplint programes i acords per les crítiques i les pressions rebudes per les patronals de comerç i restauració no fa més democràtica una decisió sinó tot el contrari. Un procés participatiu no pot anar en contra del procés participatiu que signifiquen les mateixes eleccions on els ciutadans votam uns partits amb els seus programes i idees.

A un procés participatiu cal que participi el nombre més gran de ciutadans possible, una bajanada que l'Ajuntament de Ciutat no va complir quan només podien votar només els ciutadans amb targeta ciutadana el que ja directament va excloure a 61.068 ciutadans de Palma (un 1724%). Altra bajanada és que a un procés participatiu cal garantir que sigui democràtic, cosa que tampoc es va fer a la consulta de les terrasses on una sola persona podia utilitzar diverses targetes per votar. Igualment els participants d'un procés participatiu han de tenir la màxima informació i facilitat per fer arribar els seus arguments. De forma sorprenent a la consulta de les terrasses des de l’Ajuntament no es van donar ni informació ni arguments per poder posicionar-se i els propietaris de les terrasses van tenir via lliure per fer campanya al carrer sense gaire oposició, havent organitzat una xocolatada i tot en la que se serviren gratuïtament 400 litres.

En definitiva fer un mal procés participatiu és una passa cap endarrere i no serveix per implantar una nova cultura política sinó tot el contrari. Abans de fer qualsevol procés participatiu com mínim s'ha de planificar correctament; argumentant la necessitat de la consulta, els antecedents, la metodologia de treball, calendari i pressupost del procés d'informar els ciutadans. Cal realitzar tallers de participació per la reflexió i debat de les diferents propostes dels ciutadans, les associacions i l'Ajuntament. S'ha de sistematitzar la informació recollida, analitzar les propostes, la seva viabilitat tècnica i econòmica... Només amb tota aquesta feina prèvia es pot realitzar una consulta en condicions, una consulta que a més a més ja pot ser vinculant. Quan parlem de participació ciutadana parlem d'influir en la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta de consultar determinades decisions a la ciutadania sinó de traspassar-los el poder i això s'ha de fer bé amb temps i mitjans tot el contrari que va passar a la consulta no vinculant de les terrasses del Born i del que pot passar a consultes similars que s'anuncien per exemple a l'Ajuntament de Pollença.

La participació ciutadana és alguna cosa més que posar una urna

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb