URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat del ple de febrer.

Alternativa | 27 Febrer, 2016 07:57 | facebook.com twitter.com

Aquest dimarts passat és va dur a terme el Ple ordinari del mes de febrer. A continuació teniu un resum, punt per punt, del que es va decidir a la primera part. De la segona part del ple en farem un altre article, amb amb nostres precs i preguntes i les respostes que donà l'equip de govern. 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 1/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits.  Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), i 10 abstencions (Tots, PI, PP i Alternativa).
Es tractava d'aprovar dues relacions de factures, una de l'Ajuntament d'uns 54700, i una altre d'uns 15800 de la Residència. El sistema de facturació electrònica fa que les factures de tasques realitzades al 2015, i presentades al 2016 no es puguin imputar a l'exercici del 2016 i s'han de comptabilitzar a l'exercici del 2016.Dins aquestes dues relacions de factures, factures un bon grapat (aproximàdament la meitat) tenen un informe en contra d'intervenció, ja que o bé no han seguit el procediment contractual correcte o directament no n'han seguit cap.
És cert que per la qüestió tècnica de impossibilitat d'imputar les factures a l'exercici de realització de les tasques no teniem cap motiu per no votar a favor, fins i tot es pot acceptar que part de les factures amb objecció són de dificil regularització, però n'hi ha un grapat que ens impedeixen votar a favor. Estam parlant d'un import d'entre 10.000 i 15.000 euros de factures per la prestació de serveis en situació irregular (l'escola d'adults per exemple), que amb les vegades i el temps que fa que s'està parlant ja haurien d'estar almenys en procés de regularització. L'equip de govern ja porta el temps suficient com per haver fet feina en aquest tema, i aquesta vegada hem optat per una abstenció, però si les coses segueixen igual, el pròxim vot serà en contra.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’article 12.- Seu electrònica de l’ordenança municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics (Expedient núm. 5749/Noves Tecnologies). Aprovat per unanimitat. 
Consistia en un simple canvia de nom de l'adreça de la seu electrònica de dita ordenança, perque quan es va solicitar l'anterior domini, aquell no era propietat de l'Ajuntament. 

3.- Aprovació, si procedeix, del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la Parròquia Mare de Déu del Carme del Port de Pollença per a la cessió de l’ús del saló parroquial del Port de Pollença (Expedient núm. 221/16/CONV.Aprovat amb 7 vots a favor (Junts, PP i UMP), 8 abstencions (PP,PI i Tots) i els nostres 2 vots en contra. 
El conveni és per 5 anys i prorrogable, i l'objecte d'aquest l'atri d'entrada, el saló parroquial i la zona ajardinada del seu entorn. Nosaltres estam d'acord en la necessitat del Port de Pollença d'un local per a la celebració d'actes de caràcter cultural i social, i admetem la idoneïtat del saló parroquial per a tals funcions. Ara bé, hi ha coses que no ens permeten votar a favor. Primer, és inadmissible que l'Ajuntament ja hagi invertit diners al saló sense abans haver firmat el conveni, per molt bona relació que es tengui amb el capellà, i en segon lloc i molt més greu, hi ha una clausula al conveni que és pura censura:

ImagenEl Bisbat de Mallorca mitjançant ladelegació de Patrimoni i/o el rector de la parròquia titular podrà exigir alservei de cultura la retirada d'aquells béns culturals i/o retols en que no s'apliquin els criterisconvinguts o que puguin ser susceptibles de ser percebuts com a falta de respecte envers la doctrinacatòlica.
 

És inaceptable que una institució com l'Ajuntament hagi de dependre o comptar, una vegada més, amb el beneplàcit o l'acceptació de l'Església per a realitzar qualsevol tipus d'activitat, per això el nostre vot ha estat en contra.  

4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta per convertir el Certamen Internacional d’Arts Plàstiques en Biennal. Aprovat per unanimitat.
El certamen passa a celebrar-se cada dos anys, per així intentar millorar la qualitat d'aquest, ja que segons la direcció del museu, actualment les obres i l'estil d'aquest es repeteixen molt. Aquest canvi també permetrà o bé estalviar diners, fer algunes altres inversions de manteniment al museu, o destinar esforços a altres tasques o activitats. 

5.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l’Ajuntament de Pollença per a l’execució de les actuacions denominades “Projecte de sanejament i consolidació de mur de contenció en Cala Carbó entre els hts. m-t 1.401 i 1.406 – (T.M.Pollença)”. 
Aprovat per 11 vots a favor (Junts, Ump, Alternativa, PI i PP) i 6 abstencions (Tots)
Un conveni amb Costes per arreglar la carretera de Cala Carbó. S'ha aconseguit que Costes aporti 50.000 euros i financii una part d'aquesta. La resta (fins arribar als 70.000, tot dependrà de l'oferta de l'empresa que faci les obres) correrà de part de l'Ajuntament. Hem votat a favor de dit conveni ja que consideram que cal arreglar de forma urgent aquesta carretera, ja que uns quants temporals més podrien obligar a tancar-la, deixant a gent sense la possibilitat d'accedir a la seva vivenda, o a impedint qualsevol persona anar a Cala Carbó. Ara bé cal dir que l'actitut de Costes am tots aquests temes és vergonyosa, i si hi és per cobrar, també hi hauria de ser si alguna vegada li toca invertir. 

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient per a la contractació administrativa especial per a l’explotació del bar del poliesportiu del Port de Pollença i de la convocatòria de la licitació mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació (Expedient núm. 30/2015/Contractació).Aprovat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 abstencions (Pi, PP i Tots) i 2 vots en contra (els nostres).
Surt a concurs l'explotació del Bar del poliesportiu del Port de Pollença, amb un cànon anual de 8.000 i euros i per un període de 4 anys prorrogables (1+1). L'objectiu de l'equip de govern, i és que el poliesportiu es converteixi en una cosa més que un simple lloc on practicar esport i per això es preten que el bar realitzi activitats de caràcter social, educatiu o cultural. Ja mostrarem els nostres dubtes sobre això, ja que el que diu la lògica és que a un poliesportiu les activitats han de ser de caràcter esportiu. Tot i això ens demanaren que fessim propostes i això varem fer. Primer proposarem la incorporació de productes de quilometre zero i de comerç just al projecte d'hàbits d'alimentació saludable, i en segon lloc demanarem que es valoràs la inclussió de clausules socials en la contractació de personal. Demanaven que es la valoràs la contractació de: gent amb discapacitats, destinataris de rentes mínimes d'inserció, joves provinents d'institucions de protecció de menors, drogadictes en procés de reinserció social, ex-recluses, aturats de llarga durada de més de 45 anys o persones en risc d'exclussió.
La primera proposta va ser acceptada, però la segona va ser totalment ignorada. No ens va quedar més remei que votar en contra, i creim que ha estat una llàstima, una ocasió perduda de marcar diferències, de fer política d'esquerres i de caràcter social. Una vegada més que l'equip de govern deixa perdre l'oportunitat de demostrar que són un govern d'esquerres. A aquest ritme no tardarem gaire a pensar que no ho són.

7.- Elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau titular. Aprovat per unanimitat.
L'elegida és Rosario Sánchez, l'actual Jutgessa de Pau. En aquesta ocasió s'han presentat fins a 12 persones, moltes d'ells molt joves. Els criteris seguits durant la comissió informativa per a fer la proposta definitiva varen ser la disponibilitat i l'experiència.
  
8.- Moció presentada pel grup polític municipal El PI-Proposta per les Illes a favor d’una llei per a la igualtat en les relacions familiars (custòdia compartida) davant el cessament de la convivència dels pares. Rebutjat amb 6 vots en contra (els 2 d'Alternativa, Tomeu Cifre, el batle i Magdalena Seguí (Junts) i Maria P. buades (Tots)), 2 a favor (PI i PP) i 8 abstencions (Toni Cànaves, Iliana Capllocnh i M.A.Sureda (Junts), i la resta de regidors de Tots (5))
La moció tenia per objectiu instar a la modificació de la llei per establir de forma preferent la custòdia compartida. Nosaltres votarem en contra de la moció, ja que consideram que no hi ha cap necessitat de canviar la llei vigent. Aquesta estableix que el que prevaleix és l'acord regulador dels pares, ara bé, si aquest no existeix el jutge decideix quina és la millor forma de custòdia segons el cas. 
Establir una forma preferent creim que no posa davant de tot el benefici i l'interès del menor, i per tant una custòdia compartida sense que els pares hagin estat capaces d'arribar a un acord probablement tampoc sigui la millr opció pel menor.
Per tant creim que el millor és analitzar cas per cas, sabent que existeix la possibilitat d'errar.

9.- Tema de urgència. Modificació de crèdit de 75.000 euros per aportar a les obres de Cala.Aprovat amb 11 vots a favor (Junts, PP, PI, UMP i nosaltres) i 6 abstencions (tots).
És tracta d'una modificació de crèdit, informada favorablement per intervenció, per destinar la partida suficient per fer front a les obres citades al punt 5. Votarem a favor a l'anterior punt i aquí també
        
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb