URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

TransparŔncia, democrÓcia i incompetŔncia. Resposta a UMP

Alternativa | 30 Juny, 2016 16:47 | facebook.com twitter.com

En resposta a l'escrit "Comidas, rumores i comisarios políticos" d'UMP al seu perfil de facebook

1.- Diuem que estam nerviosos, doncs no. Ni estam a l'equip de govern ni vàrem participar al dinar; ens limitam a continuar posant en pràctica la nostra habitual transparència que, per a altres, només és una paraula a utilitzar a les campanyes. Ens alegra que gràcies a la nostra informació tots els ciutadans hagin pogut conèixer el suposat "dinar d'amics" sobre el que  el Punt Informatiu informa també a la seva edició de paper amb un titular ben clar; "Intents de desestabilitzar el govern municipal acaben amb insults"

 

2.- No exigim res com diuen, sinó que demanam públicament, i així hem registrat una pregunta al ple d'avui: " Ens pot explicar el regidor d'Unió Mollera Pollencina que feia a una reunió amb la resta de grups de l'oposició on es va tractar una possible moció de censura a l'actual batle?". Què un partit de l'oposició faci preguntes a un regidor de l'equip de govern no té res a veure amb ser "inquisidors" ni amb "comissaris polítics", se'n diu democràcia. És més, a partir de la informació publicada pel Punt Informatiu que indica que la convidada partia "d'empresaris del teixit econòmic" se'ns ocorre que estaria bé aclarir, per evitar malentesos, si cadascú pagava el seu dinar o van pagar els empresaris. 

 

3 .- Respecte a la petició del darrers paràgrafs del seu escrit en els que ens demanen entrar a l'equip de govern, haurem d'estar quatre anys explicant el mateix? Com hem dit al principi, tenim la mala costum de la transparència i també la de complir el que diem en campanya.

Alternativa va ser l'únic partit que va dir, abans de les eleccions, amb qui podia pactar i amb qui no, i un dels partits amb el que no podem governar és Unió Mollera Pollencina, ja que des del nostre punt de vista és un partit de dretes amb una pràctica política clientelista i un model de municipi prou diferent al nostre. I el que hem vist durant aquest any no ha canviat la nostra opinió.  És prou clarificador que UMP digui que fer una moció de censura amb Tots, PP i PI "tendría una gran ventaja : el Ayuntamiento tendría 9 regidores activos trabajando en lugar de los 7 regidores actuales ". Com si només importàs el número de regidors i els regidors de Junts Avançam fossin intercanviables sense cap problema pels de Tots, PP o PI. 

Durant l'any de govern hem vist per part del seu regidor fer un parc infantil saltant-se totalment la llei de contractació pública; encarregar feines a una empresa propera al seu partit també saltant-se la llei de contractació pública; saltar-se el suposat acord de l'equip de govern de no tenir representació institucional als actes religiosos; ser l'únic regidor amb dedicació exclusiva que no publica la seva agenda, a pesar d'haver dit al ple dir que ho faria. I sobre tot hem vist la seva incompetència  (compartida amb l'equip de govern) a l'hora de gestionar aspectes tan fonamentals com les obres i la mobilitat de primera línia del Port de Pollença, la licitació de les platges o l'ocupació de la via pública... No s'enganin: tot això no és un problema de número de regidors, és un problema de capacitat política estratègica.  

 

4.- A Alternativa assumim  responsabilitats i ens involucram en les necessitats del municipi tot el que podem i ens deixen com partit de l'oposició: criticam, com recorda l'escrit; però també presentam propostes, al·legacions, mocions, preguntes, informam als ciutadans (més que l'Ajuntament en nombroses ocasions), fent feines com l'esborrany de participació ciutadana (aturat per la incapacitat dels que governau) i el dossier sobre municipalització de la neteja viaria, ens reunim amb associacions...

 

 

 

Segueix faltant transparŔncia i sobra continu´sme (Ple de juny)

Alternativa | 29 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous, a les 20h, hi ha Ple ordinari, podeu assistir a la sal de plens. També ho podeu seguir en directe a Ràdio Pollença al 107.9FM o a radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook anirem publicant el resultat de les votacions.

Un any després l'equip de govern segueix suspenen en transparència i no compleix l'acord d'investidura que va signar amb nosaltres i no publica la documentació del ple. Su

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

 

1.- Resolució al.legacions, i en conseqüència, aprovació definitiva del Pla de Residus del municipi de Pollença 2016-2020 (Exp. núm. 6092/Medi Ambient)

El Pla es va aprovar inicialment per unanimitat el ple de març, va estar 30 dies a exposició públic. L'Associació de Restauradors ha presentat 7 al·legacions i s'han estimat 5. 

 

2.- Elecció càrrec Jutge/a de Pau substitut/a 2016-2020 (Exp. núm. 6004)

S'ha complert el termini del jutge de pau substitut i no es podia fer juntament amb el titular, que el vàrem designar no fa gaire. Només s'han presentat dues persones.

 

3-. Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 484 de 2 de juny de 2016.

Aquesta Resolució, que el Ple ha de ratificar, és perquè l'Ajuntament se persona i nomena advocat. És una peça separada del Cas Ibatur, en què s'acusa a Miguel Ramo , en aquel moment regidor d'UM d'estafa i falsedat documental (i es considera l'Ajuntament responsable civil subsidiari). Es tracta d'unes factures abonades a l'empresari que va organitzar un esdeveniment de promoció d'habitatges de vacances celebrat al novembre de 2007. Ibatur va pagar 18.000 euros a través de dos rebuts, però l'empresari que va cobrar aquests diners va admetre mesos enrere davant el jutge que ell no va muntar la carpa ni va organitzar l'esdeveniment. És a dir, va cobrar els 18.000 euros, però no pels conceptes recollits en les factures. Va explicar que l'Ajuntament de Pollença li devia diners i que li van dir que si volia cobrar emetés les dues factures a càrrec del Ibatur. Els dos rebuts van ser expedits des del Ajuntament.

Volem recordar que aquest era el panorama quan Alternativa vam entrar a l'Ajuntament i UM-UNPI governava amb PSOE i PSM i nosaltres eram uns radicals i uns antisistema per denunciar el funcionament de l'Ajuntament ple d'il·legalitats i irregularitats.

4.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Pollença en execució de la Sentència 00188/2016 de dia 26 d’abril dictada pel Jutjat de lo Social núm. 1

La informadora juvenil passa a ser laboral indefinida i s'ha de modificar la plantilla orgànica i econòmica.

 

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Pollença per integració agent de Policia Local en el grup C-1.

Tots els policies estan al grup C1, manco aquest, i té els requisits complits per pujar de categoria.

 

6.- Dació de compte de Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades per part d’Intervenció/Secretaria.

Aquest punt no es vota. No només es mantenen les irregularitats amb informes contraris de Secretaria i Intervenció sinó que augmenten. Fa setmanes ja vam publicar un article sobre els nombrosos contractes irregulars de l'Ajuntament . Junts Avançam  i UMP  es van comprometre a una Junta de Portaveus  a anar regularitzant contractes però de moment no hem vist una millora en aquest tema sinó tot el contrari.

 

7.- Proposta d’acord de suport a la candidatura internacional de la tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Ens sembla molt bé donar suport a aquesta candidatura però a més de declaracions i propostes cal fer alguna cosa més pel patrimoni i no deixar que hi hagi BICs tancats o un Bé catalogat com la fàbrica que cau amb la passivitat de les institucions.

 

8.- Propostes / Mocions d’urgència

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Hem registrat un prec i 36 preguntes.

 

El roto

 

 

 

Intrigues, mociˇ de censura i hipocresia

Alternativa | 28 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com


Hem sabut que recentment hi ha hagut una trobada entre el portaveu de Tots per Pollença, en Tomeu C. Ochogavía i els regidors del PI, del PP i d'UMP a més d'alguns particulars, per tractar una possible moció de censura a l'actual batle. Certament, aquesta és una possibilitat democràtica però ens agradaria saber què fa el regidor de l'equip de govern, Andrés Nevado a una reunió com aquesta.

Per altra banda, trobam lamentable i hipòcrita que Tots per Pollença, després del desgavell de les obres i el retard de les platges, estigui ara forçant la imatge que el Port de Pollença és un caos, clarament per facilitar el clima propici per presentar una moció de censura per a la que necessita el suport d'Unió Mollera Pollencina. Moltes de les seves crítiques centrades al Port de Pollença són totalment incoherents amb la que va ser la seva acció de govern a la passada legislatura com a Partit Popular.

Exemples de la hipocresia de Tots per Pollença són algunes de les al·legacions contra la licitació de les platges: com al·legar contra el redactor del plec de condicions per no ser personal funcionari, quan era la mateixa persona que va redactar els plecs quan ells governaven. Un altre exemple, seria la seva crítica a l'abandonament del Bar Katy i la petició d'un procés de participació! Hem de recordar que Tots per Pollença no hi va fer res des de febrer de 2014 fins maig del 2015 quan van deixar el govern (més temps del que ha tingut l'actual equip de govern), ni tan sols van ordenar i fer net l'espai. Per altra part el súmmumm de la hipocresia de Tots és demanar ara un procés de participació ciutadana mentre que quan es feien dir Partit Popular varen ser l'únic partit que no va votar a favor de la nostra moció per fer precisament un procés participació ciutadana al Bar Katy! Cal dir que la moció es va aprovar el 2008 i encara esperam! 

El darrer exemple és la petició per part de Tots per Pollença de l'aplicació del Pla de Mobilitat a la primera línia del Port de Pollença, que ells mateixos el van descartar la passada legislatura a petició d'Unió Mollera Pollencina.

 

                            El regidor d'UMP hauria d'explicar que fa a reunions on es parla de fer mocions de censura.

 

 

 


Junta de Portaveus. Arxiu Bestard, inversions...

Alternativa | 27 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Només Alternativa us informam del que es va tractar a la darrera Junta de Portaveus del passat dimarts 14. Per a la resta de partits sembla que la transparència només és una paraula guapa a utlitzar a les eleccions. 

-Arxiu Bestard

Es va parlar de la possible compra de l’Arxiu Bestard,  un arxiu únic, que recull fotografies dels darrers 100 anys  desenes de milers de plaques). Hi ha un peritatge fet el 2009 per un expert reconegut que inventariava el que hi ha, per encàrrec de l'Arxiu d'Imatge i So i que ho valorava entre 230.000 i 300.000 euros. https://app.box.com/s/01o6ziwlgwpxhrgr98b5v82mvc2pjifp . La propietat en demana manco i la negociació no està tancada. Si s'adquireix l’equip de govern proposa depositar l’arxiu a Can Llobera per fer feina en l'escaneig, i llavors a una sala al museu (la compra inclouria també màquines fotogràfiques, etc).

A Alternativa som favorables a la compra de l’arxiu, encara que pensam que el Consell hauria de col·laborar a la seva compra i conservació. Per a la conservació l'arxiu necessitaria d'un tècnic en tractament i restauració d'imatges, un tècnic catalogador, comprar un programa de gestió, tenir un espai físic amb unes condicions d'humitat, llum i temperatura adients, etc. Tot això no ho tenim i és bàsic, per això consideram que l'Arxiu d'Imatge i So seria ideal per conservar-ho. A més, s'ha de digitalitzar (la part històricament més important com a mínim) i posar a l'abast del poble en un termini de temps raonable.

- Festes

No hi ha grans  novetats. Ens van informar que han pensat que el pregó de les festes del Port de Pollença el farà Sor Catalina i  el pregó de la Patrona na Neus Albis.

- Inversions financerament sostenibles

Es va xerrar del projecte de dotació de serveis de la Cala Sant Vicenç  que abarcaria el C/Temporal, C/Cala Molins i Av. Can Botana, i que inclou voravies, asfaltat, enllumenat, clavegueram, aigua potable i arbrat. A la volta del maressar, s'eixamplaria la voravia de la banda de la mar i s'hi posarien uns bancs i unes jardineres. El projecte diuen que no està tancat ni és definitiu, encara que ja el van presentar als veïns. El pressupost és de 1.629.000 euros i el termini d'execució és de 6 mesos.

Aquesta intervenció puntual està bé però encara esperam la reunió per parlar del Pla Integral de la Cala Sant Vicenç per fer una posada en comú i mirar de consensuar totes les intervencions (urbanístiques o no) que s'haguessin de fer a la Cala, i planificar la seva execució; d’aquesta forma si es consensua encara que no doni temps en un mandat no hi haurà cap problema.

Es va xerrar també de l'adequació i eliminació barreres arquitectòniques al Centre Cultural Guillem Cifre.

El projecte, que s’ha comanat al Consell, contempla fer una rampa a l'entrada, una remodelació de les oficines de baix, posar un ascensor que aniria en capsa de vidre per defora (estaria just sortint al pati a l’esquerra), i un bany adaptat abaix. La sala on era la biblioteca (que tenia una escala per pujar al pis de damunt), passaria a ser una sala per la banda i es llevarien les escales, i el pis de damunt seria una altra sala amb un accés des de la primera planta. També es canviaran les persianes. Serien uns 190.000 euros a la licitació.

- Mobilitat Port de Pollença.

Es va parlar del tema de les aturades de bus al Port. El Consorci de Transports està realitzant el projecte tècnic per a una nova Estació Central a la zona de la rotonda de Caixa Colonya. Parades addicionals s'han previst a Llenaire, Gotmar i el Camp de Futbol sobre la mateixa via de circumval·lació. Els projectes d'aquestes parades seran realitzats per l'Ajuntament.

Continuam demanant  que es deixen de fer projectes aïllats i sense relació entre ells, cal fer d’una vegada un pla de mobilitat amb unitat i uns objectius clars. Un pla de mobilitat que s’hauria d’haver realitzat abans de les obres de primera línia.

El roto al País.

 

 

 

Parlem de mobilitat

Alternativa | 24 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Pollença demana seny a Junts, UMP i Tots i que s’apliqui el pla de mobilitat que es va realitzar per a la primera línia sense adaptacions parcials més fonamentades en interessos particulars que en criteris tècnics.

_____________________________________________________________________

En referència a la darrera polèmica entre l’equip de govern i Tots per Pollença en torn al tall que s’ha fet d’un sentit d’una part de la primera línia, començam a estar farts de la improvisació dels primers i de la hipocresia dels segons.

El 12 de juny del 2013 se'ns va presentar l’estudi de mobilitat per a la semipeatonalització del front marítim del Port de Pollença realitzat per l’empresa Cinesi. Unió Mollera Pollencina va qüestionar aquest estudi i el que era el batle del PP i ara portaveu de Tots per Pollença, en Tomeu CifreOchogavía va defensar que no passava res si es feien les obres i després ja es decidia la mobilitat de la zona. En aquell moment, la prioritat de Tomeu Cifre era clarament poder iniciar les obres abans de les eleccions; per això resulta inaudit i hipòcrita que Tots per Pollença es queixi arad’improvisació i experiments, quan van ser els primers en vetar l’estudi de mobilitat fet. Ara que el seu interès és donar la imatge que l’actual equip de govern gestiona de forma caòtica el Port de Pollença, defensen el que al seu moment no volien; el mateix es pot dir del tema del bar Katy, quedefensen ara la participació ciutadana quan al seu moment van ser l’únic grup que va votar en contra de la mateixa. Cal dir, però, que Tots per Pollença només demana l’aplicació d’una part del pla de mobilitat (cosa que no té cap lògica) ja que no volen saber res de la principal proposta del pla de mobilitat que era la ruptura en els sentits de circulació per afavorir la reducció del nombre de vehicles circulant en primera línia, a més de reduir la velocitat mitjana.

Per altra part, l’actual equip de govern de Junts Avançam amb Unió Mollera Pollencina tampoc ha aplicat el pla de mobilitat que es va fer ja que, com hem dit, des d’un principi Unió Mollera Pollencina es va mostrar contrària al pla redactat per Cinesi. El que ha anat fent l’equip de govern actual són adaptacions del pla de mobilitat a partir d’informes de la policia local que no tenen la consistència ni els fonaments tècnics del pla de mobilitat inicial.

Alternativa per Pollença demanam a uns i a altres una mica de seny i que, si es va encomanar un pla de mobilitat (pagat amb doblers públics) a una empresa especialitzada, aleshores que s’apliqui sense tenir en compte els interessos partidistes d’uns i d’altres. És més, ens agradaria que es fes un pla de mobilitat global del municipi, realitzat amb criteris tècnics i amb la clara finalitat de millorar la mobilitat actual, que està excessivament enfocada al transport en cotxes particulars.


Comissiˇ d'Estudi per a la Veritat, JustÝcia i Reparaciˇ

Alternativa | 22 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

La passada setamana vam assistir a la creació i primera reunió de la comissió d'estudi per a la veritat, justícia i reparació pels represaliats pollencins pel cop d'estat i franquisme -

El batle, que presideix la comissió d'estudi va explicar c la nostra moció aprovada al ple de març. En ella, a banda de crear un Comissió Municipal d'Estudi que reunís víctimes i familiars, entitats memorialistes, experts i representants institucionals, es va aprovar donar suport a la querella argentina i a la tramitació de la Llei balear de fosses. L'objectiu és elaborar un informe amb els fets i el cens de represaliats, de cara a presentar la corresponent denúncia i explorar les possibilitats que obri la Llei balear de Fosses.

ORDRE DEL DIA

1-Constitució de la Comissió d'Estudi per a la Veritat, Justícia i Reparació. Membres de la Comissió d'Estudi, designació de secretari


Tots els presents van ser anomenats membres de la Comissió d'Estudi i es va designar com secretària de la Comissió a la portaveu del nostre grup municipal, na Marina Llobera. Es va explicar l'objectiu general de la dita Comissió: aclarir els fets relacionats amb la vulneració de drets humans de les persones de Pollença en el context de la Guerra Civil i el franquisme (juliol 36- juny 77) i emprendre les mesures que es considerin adequades per a la justícia i reparació dels danys, que pot incloure les corresponents denúncies judicials, recuperacions de cossos, etc., a banda d'accions simbòliques de reparació moral.

2-Encomana de redacció d'un informe dels fets i un cens de les persones represaliades amb la màxima informació possible al respecte.

Es va encomanar la redacció de l'esmentat informe i cens a Pere Sales, en qualitat de bibliotecari i arxiver municipal. A la reunió en Pere Sales ja ens va portar un primer esborrany, com a punt de partida, pendent que es completi la informació (faltaria més informació en alguns casos sobre les circumstàncies de la mort, la possible ubicació de cossos, un contacte familiar en el cas de les persones ja mortes, llistat de persones exiliades, persones represaliades durant el franquisme, multes i embargaments).

3-Informació sobre la querella argentina i la Llei balear de Fosses


Un representant de l'Associació Memòria de Mallorca ens va explicar explica que és la querella argentina i les possibilitats per presentar-nos com querellants ( si es té una relació directa amb els represaliats) denunciants, testimonis, o simplement adherir-nos a la querella. També ens va explicar en què consisteix la Llei balear de Fosses i les possibilitats que dóna l'esmentada llei.

4-Torn obert de paraula

Van sorgir diferents propostes com revisar els monòlits fets als presoners republicans i completar la informació amb panells informatius, fer una guia dels llocs destacats del municipi en referència a la repressió, posar una placa a la creueta, fer material didàctic, tenir una còpia dels expedients de la repressió relacionats amb Pollença a l'arxiu municipal...

En definitiva hi ha molta de feina a fer i us convidam a participar en la mesura de les vostres possibilitats i interessos en aquesta comissió.

 


 

Ironman, ocupaciˇ via p˙blica.... Junta 6 de juny

Alternativa | 20 Juny, 2016 10:08 | facebook.com twitter.com

L'equip de govern un any després és incapaç de complir l'acord d'investidura que va signar Junts amb nosaltres i no publica al portal de de transparència res de les Juntes de Govern. En la mesura del que podem, nosaltres intentam fer-ho. Aquest és el resum de la Junta de Govern del 6 de juny.

Entre altres temes d'aquesta Junta destaquen els 1700 euros que cobra l'Ajuntament per les proves de l'Ironman i UC312 que ens semblen rdículs. També es van retirar  els recursos dels negocis que varen pressionar davant la intenció de l’equip de govern de aplicar l'ordenança de l'ocupació del via pública.Sembla que  l’equip de govern ha cedit i es permetrà sobreocupació a alguns negoci, una incoherència a la que no donarem suport.

 

Urbanisme:

- 21 llicències.

- Res de disciplina urbanística.

Hisenda:

- Les despeses amb objecció per part de intervenció segueixen sent més o menys les mateixes (manteniment, personal,..). Amb el tema de personal però hi ha hagut un augment injustificat de la facturació de la tècnic de serveis lingüístic (2'5%) i del tècnic de medi ambient (4%). A la Junta no hi havia constància de res que justificàs l’augment, i en aquells moments cap regidor va saber a que era degut. També relacionat amb això, dir que la informadora juvenil a partir d’ara tindrà nomina com tal i que per tant ja no podrà facturar feines per festes.

- Decret de Batlia pagant al Consell 5900 euros per la supressió de les barreres arquitectòniques del centre cultural. Es tracta de una obligació legal, que fa que els municipis de entre 10.000 i 20.000 habitants han de contribuir amb un 2’5% del pressupost dels contractes de les obres o serveis

Liquidació Ironman i UC312. 348 + 1.422 euros. És cobra per estacionaments, cotxes i policies utilitzats. Consideram que és ridícul el que es cobra, i l'interventor corroborà que es pot cobrar per altres conceptes com hores de neteja, llum... 

- Tres Decrets de Batlia per pagar obres de Can Febus (53500+92400+15900 euros).

- Decret de modificació crèdit: el Consell ha augment les ajudes a persones en situació de risc, de uns 9800 a uns 25.900 euros. Això suposa modificar el pressupost.

- Una ajuda per lloguer de 1300 euros.

- Pagament de contacontes.

- Retorn de cobraments indeguts per IBI, dos de fems i un per un informe urbanístic.

- Bonificacions per minusvalidesa (tots els tributs), família nombrosa (ibi), minusvalidesa (IVTM), retorn ingressos indeguts per infracció urbanística, retorn ingressos indeguts...

- Contracte menor per assistència, gestió i promoció a fires (5) de producte ornitològic i natura per 17932 euros. Un va oferir 19.000 i un altre no presentà pressupost.

- Canvi de BBVA a Bankia per una millora d'interessos. Ens vam abstendre, l'Ajuntament no hauria de fer feina amb bancs que participen dels desnonaments.

- Subvenció de 15.000 euros a l’Associació de Comerciants de Pollença.

- Ocupació: 14 expositors.

30 negocis amb taules i cadires (2 retirades).

2 recursos (retirats) S'han retirat  els recursos dels negocis que varen pressionar davant la intenció de l’equip de govern de aplicar la normativa. Són els que sortiren a la premsa demanant negociar i sembla ser que fins i tot varen enviar els treballadors a fer xantatge. I al final sembla que els ha sortit bé i l’equip de govern ha cedit i es permetrà sobreocupació a alguns negocis. Una incoherència total, i si van ser valents per acusar, després han de ser coherents.

+Règim interior i personal.

- 6 guals

- 2 multes de 60 euros per animals amollats

- 16 multes de 900 euros per cotxes abandonats.

- Denegació de la jornada continuada a una treballadora municipal.

-Suspensió del contracte de una persona de neteja per dos mesos de mutu acord.

+Contractació.

- 3 concerts del Festival. 12.100+30.400+28.400. Els dos segons per Decret de Batlia.

- Varis requeriments de documents.

- 2 concerts 37.000 + 40.000

+Varis

- Dació de compte del decret de suspensió de la licitació de les platges i del canvi de dia de la mesa de licitació.

- Acceptat el recurs de l’empresa del parc aquàtic. S'ha aconseguit que ells renunciïn a prorrogar un any més.

- Canvis al conveni per la targeta ciutadana. Ara també és subvencionarà als estudiants menors de 16 anys que estudien a Palma.

- Canvi dels dies dels mercats nocturns. Dilluns a Pollença, dijous al Moll i un dia al mes a la Cala (no sempre és igual).  

- Canvis amb el nombre de participants al mercat. Seran 21.


 Continu´tat a la fÓbrica i a EMSER

Alternativa | 17 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Darrer article de les nostres preguntes i respostes del darrer ple. Massa continuïtat a la fàbrica i a EMSER.

- El tancament nou de la fàbrica de Can Morató ha estat pagat pels propietaris o per l'Ajuntament?

Segons l’equip de govern el tancament fou pagat pels propietaris.

Un altre tema al que la continuïtat de l'actual equip de govern és vergonyós. Segueixen incomplint l'acord deI ple d'octubre de 2012 al que es va aprovar demanar al Departament de Patrimoni Històric del CIM l'obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris de la fàbrica de Can Morató per l'incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric.  Continuam considerant una vergonya la passivitat de l'Ajuntament i al Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca davant una part del nostre passat. La fàbrica de can Morató, Bé d'Interès Catalogat és una part molt important de la història de Pollença i té un gran valor històric, artístic i també emocional.

 Igualment consideram que el propietaris haurien de pagar ocupació de la via pública pel tancament que ocupa part del camí públic de can Joanot per motius de seguretat.

- A les obres de primera línia del Port de Pollença han eliminat les barres per aparcar bicicletes. Quan les pensen tornar a col·locar? Per què no s'ha eliminat la barrera arquitectònica del carrer Bot quan enllaça amb la primera línia?

Es tornaran a col·locar quan els serveis municipals tenguin temps. Esperem que això sigui aviat, però vist el desastre de carril bici provisional que han fet és clar que la mobilitat en bicicleta no és la seva prioritat.  Pel que fa a la barrera arquitectònica, el regidor va admetre que falten barreres per eliminar, i que els passos a nivell provisionals han permès millorar la situació, però encara falta. Pel que fa a la zona del carrer Bot, considera que prop d’allà hi ha un pas que permet l’accés a la primera línia, però per la banda de la mar.

És cert que aquestes obres no estan acabades, i que en queda una segona fase, però esperem que a aquesta el tema de les barreres arquitectòniques es tingui més en compte que en la primera fase, perquè la veritat és que ara mateix la primera línia, per ser una zona de “nova factura” deixa molt que desitjar amb el tema d’accessibilitat.

- S'ha confirmat la presència de vespes asiàtiques? A quina zona?

No. Va ser una falsa alarma.

- Dia 28 d’abril es publicà al facebook d’EMSER que es finalitzava la 3ª fase de les obres corresponents al canvi de la xarxa general i escomeses per al proveïment d'aigua potable a la Cala Sant Vicenç. Quan es farà pública la informació del contracte amb indicació de l’objecte, la durada, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva formalització, els instruments a través dels quals, si s’escau, s’ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l’adjudicatari, tal com estableix l’art.8.1.a) de la Llei 19/2013?

La durada ha estat d’un mes, l’import de licitació de 44.470’11 euros i el d’adjudicació de 38.800’96 euros, el procediment va ser un contracte menor i es demanà oferta a 4 empreses, Antonio Gost Socias SL que va proposar 38.800’96 i va ser la que va rebre l’adjudicació. El batle també va informar de la resta d’empreses i pressupostos, i va dir que es publicarà quan sigui possible.

Esperem que això es faci aviat, i que es faci amb totes les adjudicacions i contractacions de l’Ajuntament, ja que és un exercici de transparència bàsic.

- A les mateixes obres es dugué a terme una prova amb material nou per a fer les escomeses, aquest fet que obligà a tornar a excavar-les, ja que estaven tapades i formigonades, per a substituir aquests materials perquè vessaven. Quin sobrecost han tingut aquestes excavacions? Aquests materials en prova havien estat prèviament homologats per la Direcció General d’Indústria, tal com estableix l’epígraf 9, de la Resolució del director general d’Indústria de 29 de gener de 2010 per la qual s’aproven les Normes per a les companyies subministradores d’aigua sobre connexions de servei i comptadors per al subministrament d’aigua en els edificis des d’una xarxa de distribució?

El sobrecost segons el Gerent va ser el de la mà d’obra, ja que el cost material el va assumir l’empresa adjudicatària i els materials utilitzats complíem tots els requisits.


 

 

 

 

Sorprenent comunicat de diveres entitats empresarials sobre el Port de Pollenša

Alternativa | 15 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

La setmana passada es va fer públic un comunicat (el teniu al final de l'article o al nostre facebook)de diferents sectors econòmics del municipi carregant contra l'actual govern municipal. Vet aquí una sèrie de consideracions que se'ns van ocórrer mentre el llegíem, ja que vàrem trobar que es tractava d'una forma molt sorprenent diversos temes que pensam que caldria diferenciar i separar.

Per començar, el qui. El comunicat diu que es varen reunir tota una sèrie d'associacions, però dies després l'Associació de Veïns de Cala Sant Vicenç ha desmentit que ells hi fossin, i pel que fa a l'Associació de Comerciants, alguns socis amb qui hem pogut parlar, no tenien ni idea de cap reunió ni de cap comunicat. Tampoc hem vist el comunicat publicat al perfil de facebook de l'associació.  Així que, per començar, seria interessant saber quins consens real hi ha darrera aquest comunicat. Anem, però, al contingut:

Respecte les obres de primera línia, coincidim amb les entitats en què les obres fetes no tenen la qualitat ni una estètica satisfactòria. Però en aquest cas, la major part de la responsabilitat és de l'anterior equip de govern (PP-TOTS i PI) i no sabem fins quin punt d'UMP (que tenia un acord amb ells de participació i control actiu del projecte), que en el seu moment no varen comptar per res amb els partits de l'oposició. No hem vist en el comunicat que es reparteixin responsabilitats entre l'actual i l'anterior equip de govern. I ja és estrany que no ho sàpiguen, perquè paradoxalment semblen tenir un alt coneixement de tots els processos, tràmits i terminis de licitacions, execucions...

Respecte a les obres de la segona fase, sí que ja és responsabilitat de l'actual equip de govern i ens preocupa veure que estan actuant igual que els anteriors, o sigui, sense participació i consens a l'hora de realitzar-la. Ja hem proposat, i insistim, en la necessitat de fer una Junta de Portaveus sobre el projecte d'aquesta segona fase.

Respecte a l'ordenança de l'ocupació de la via pública, és normal que hi hagi controvèrsia; ara bé, desconeixem quines són «les propostes per a l'adaptació al sector afectat» com diu el comunicat, encara que ens imaginam que van en la línia de no complir estrictament l'ordenança, com sembla que permetia en alguns casos l'anterior equip de govern (proposta que evidentment no compartiríem). En aquest sentit ens preocupa la incoherència de l'actual equip de govern que davant de la pressió d'una minoria sembla que estan disposats a incomplir l'ordenança i fer parts i quarts acceptant   sobreocupacions a les que ens oposam.La solució passa per fer, d'una vegada, una nova ordenança d'ocupació de la via pública amb temps, reunions i consens, no com els dos darrers intents que es va aprovar inicialment d'urgència per a després ficar-la en un calaix.

Sigui dit, i relacionat amb això, que ens va semblar absolutament mesquí i inacceptable el xantatge de l'Associació de Restauradors que ja fa uns mesos per premsa va amenaçar en acomiadar 15 treballadors si els reduïen la sobreocupació que l'equip de govern va dir que havia detectat. Cal dir, que en moltes ocasions, el que fa perdre llocs de feina és precisament no complir amb les jornades laborals, hores extres, dies de descans i festius dels treballadors establerts per la llei.

Per altra banda, compartim totalment la queixa de no tenir un pla de mobilitat definitiu pel Port de Pollença, un tema que venim reivindicant fa molt d'anys. I recordam que el pla de mobilitat que hi havia per a la primera línia, o el pla que es va fer amb la zona verda i blava, posteriorment han estat totalment desvirtuats pels partits que han governat (actuals i passats).

Respecte al retard de la licitació de les platges compartim el que diu el comunicat. El plec de condicions ha sortit molt tard i de mala manera (tant de bo no hi hagi problemes quan es facin les adjudicacions). L'equip de govern no ha donat explicacions raonables del retard ni de les errades del plec i no ha assumit les responsabilitats corresponents. Aquest tema segurament ja no té solució, però com a mínim caldria tractar-ho a la mateixa Junta que el tema de les obres de la primera línia, encara que sigui perquè l'equip de govern doni les explicacions que de moment no ha donat.

Finalment: no s'ha de perdre de vista que les entitats firmants que exigeixen són empreses que miren pel seu negoci, i això pot ser ben legítim, però molt sovint interès econòmic privat i bé comú no són compatibles. N'hi ha moltes, d'empreses i autònoms, pels quals l'Ajuntament no inverteix milions d'euros en obres, promoció i subvencions, i que també tributen com els altres i per novembre no tanquen i no deixen el poble desert ni les llistes d'atur plenes, amb uns subsidis que paga l'Estat, o sigui, tots.

 

AlĚlegacions contra el pantalÓ flotant

Alternativa | 13 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Hem presentat al·legacions contra el projecte de pantalà flotant a la Badia de Pollença, presentat pel Reial Club Nàutic de Pollença i recordam a l'equip de govern que ha de defensar l'acord de ple d'octubre del 2014.

________________________________________________

El projecte de pantalà flotant a la Badia de Pollença, a la zona d’Albercuix, presentat pel Reial Club Nàutic de Pollença ha estat exposat a informació pública i hem presentat al·legacions demanant que no s’atorguin pel clar incompliment del procediment regulat en la Llei de Costes i el seu Reglament General ja que, com ha indicat també el GOB, en aquest tipus de projectes no es respecten els principis de “publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva”.

Per altra part també hem demanat la reunió que es va acordar en la moció aprovada al ple municipal de Pollença d'octubre de 2014 per cercar solucions al tema dels fondejos a la Badia. A la moció es va aprovar convocar una reunió de la junta de portaveus municipal amb representants de les administracions amb competències a la Badia (Ports, Costes i Ministeri de Defensa), per cercar solucions globals i alternatives als fondejos il·legals. Una reunió que no s'ha realitzat i que consideram imprescindible. Alternativa (A) defensa que qualsevol solució als fondejos il·legals a la Badia ha de ser una solució global i pública.

Articles anteriors sobre el tema:

Volem un camp de boies ecològic i públic.

Hem de protegit la badia

Solucions als fondejos il·legals

Fondejos 

Alternatives, preguntes i dubtes al projecte dels pantalans 1

Alternatives, preguntes i dubtes al projecte dels pantalans i 2

Aquest són els projectes que va presentar el club nàutic en abril de l'any passat ( diari Última Hora)

 

 

 

 

 

Primera trobada municipalista

Alternativa | 11 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears

El cap de setmana passat vam assistir a Sineu a la Primera Trobada Municipalista que organitzavam amb set partits locals més de Mallorca i on diferents polítics de Catalunya van compartirn amb nosaltres les seves experiències.

Anna Gabriel de la CUP va fer la ponència inicial en la qual va tractar el tema del municipalisme i noves polítiques, explicant la por que hi havia durant la transició democràtica al possible resultat de les eleccions municipals. Els que tenien el poder no havien oblidat que van ser unes eleccions municipals les que van expulsar als Borbons el 1931 i que el municipi, l'àmbit més proper del poder al poble és també on les esquerres tenien més forces. Això explica entre altres coses que les eleccions municipals fossin les darreres en realitzar-se el 3 d'abril de 1979 quan ja s'havia fixat la correlació de forces polítiques a les eleccions supramunicipals, d'aquesta forma entre altres es va debilitar la força transformadora que podien haver tingut. A partir de la propaganda i la injecció de recursos econòmics als municipis, amb poques excepcions, es va traslladar la professionalització de la política de les eleccions generals i amb aquestes la cultura política a la qual els ciutadans es conformen a delegar el seu poder i les seves responsabilitats en els partits polítics. D'aquesta forma els partits polítics es van anant convertint en les úniques corretges de transmissió de les demandes socials, mentre que altres actors, com per exemple les associacions de veïns, van passar a tenir un paper secundari. Va ser molt important el transvasament que es va produir de militants de moviments socials als partits i les institucions i es va buidar el carrer per omplir les institucions, una errada que no s'hauria de repetir.

Una altra part important de l'exposició de n'Anna Gabriel que després va ser desenvolupat per en Busqueta va ser la crítica a les propostes de la socialdemocràcia. L'estat del benestar no és la solució, el capitalisme no té futur, cada vegada és més explotadors de vides i recursos en la seva recerca de beneficis. No podem blanquejar un sistema econòmic impossible que cada vegada accelera més la destrucció del planeta i cerca un major control social, enfortint les polítiques repressives.

El canvi de sistema necessari per arribar a una societat del bon viure passa per una xarxa autoorganitzada forta al carrer, un contrapoder popular. No ens hem d'enganyar, les institucions tenen molt de límits i la seva estructura burocràtica, clientelar i corrupta està dissenyada des del sistema i per mantenir el sistema. L'ex batle de Figaró Montmany, en Lluc Pelàez, va ser molt clar en aquest tema. La legislació actual està feta totalment des de la dreta i el va deixar molt clar amb dos exemples: si un Ajuntament vol privatitzar un servei públic, no té absolutament cap problema però si vol municipalitzar un servei, es trobarà amb multitud de traves i problemes. Igualment és fàcil traspassar doblers del capítol de manteniment de serveis al d'inversions però pràcticament impossible fer-ho al revés. No obstant tampoc hem de pensar que la lluita institucional des dels ajuntaments és inútil. Podem obrir escletxes, neutralitzar accions nocives i sumar els ajuntaments als processos de canvi. Així el van demostrar a les seves explicacions els companys de Catalunya amb les seves experiències; bonificant les bones pràctiques a l'àmbit laboral de les empreses contractades, remunicipalitzant servei, lluitant contra el clientelisme, enfortint l'autoorgantizació de les associacions, recuperant la sobirania alimentària, fent feina amb cooperatives de consum als menjadors escolars, avalant crèdits a les cooperatives, fent auditories ciutadanes, processos de participació ciutadana...


L'objectiu final no pot ser altre que  arribar a un sistema més just i democràtic el que és totalment incompatible amb el capitalisme, i per això necessitam gent al carrer i a les institucions, posant en marxa estructures de lluita i estructures de vincle social que permetin que la força popular augmenti el seu poder.

 

 

 

 

Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 10 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Preguntes i respostes del darrer ple ordinari. Després d'un any hi ha massa temes als que a l'equip de govern o bé els falta valentia o agilitat de gestió. Al tema de disciplina urbanística esperavam molt més  d'un batle que va estar al capdavant del GOB i és una vergoya que l'Ajuntament no apliqui un principí tan bàsic contra la corrupció com la no contractació d'empresaris corruptes. Com un batle seriós pot dir que no és el mateix l'empresari que l'empresa de la qual és propietari?

 Al darrer ple el Batle va dir que intentaran cobrar la plusvàlua condonada del cinema Capitol a l'anterior legislatura però que no serà tan fàcil. Pot explicar al Ple per què no serà tan fàcil?

La condonació va ser un acord de Junta de Govern. El Batle recordà que ells volen reclamar la liquidació aquesta condonació, però per això el que caldrà és veure si es causa de nul·litat o anul·labilitat i saber si és un procés de revisió d'ofici o un procés de lesivitat, i segurament aquest procediment hagi de fer-se per acord de Ple, per tant calen informes jurídics previs.

Tot i que això és cert creiem que amb aquest tema, que segurament sí que és ben digne de jutjat, ja s'està enredant també. Esperem que les coses s'agilitzin i l'Ajuntament pugui recuperar els diners que per llei li corresponen.

 El 27 abril es van reunir amb representants del Consell i entre altres temes van parlar de les ordres d'enderrocament pendents contra nombrosos habitatges a sòl rústic. Ens poden dir de quants habitatges estam parlant? Per què a la notícia es deia que s'estudiaria la possibilitat de reallotjar en cas de primeres residències? Què pensen fer amb els expedients de demolició que ha fet l'Ajuntament? Pensen fer la Junta de Portaveus monogràfica sobre el tema que els vam demanar? S'està sent més estricte a l'hora de valorar els atenuants i no posar la sanció mínima per sistema com es feia a la passada legislatura? Van dir que farien una proposta per escrit que encara no tenim. Quan la pensen fer?

Segons el regidor el Consell els parlà d'uns 150 habitatges a tot Mallorca i 3 o 4 a Pollença. Pel que fa al reallotjament en casos de primeres residències, el regidor ens contà que el Consell té el criteri de no deixar a ningú sense habitatge, i per això es preocupen o intenten reallotjar-los o assegurar-se que poden disposar d'un lloc abans d'executar la demolició. Sobre els expedients de demolició de l'Ajuntament, no digué res, tot que sí que va admetre que tot el que concerneix l'urbanisme i la disciplina urbanística requereix el consens més gran, i una Junta de Portaveus pot ser útil per arribar a aquest consens. Pel que fa a la valoració dels atenuants el regidor ens digué que si no hi ha motius clars i lògics no es redueixen les sancions com abans, que es feia per sistema. Sobre la proposta per escrit, el regidor contestà que el que es farà en un futur vendrà marcat per la Llei del Sòl, i que s'ha de mantenir un cert consens, però que les noves condicions que marca la llei crearan un abans i un després, i segons ell la proposta ha d'anar en relació a aquesta.

Són evidents els silencis i els incompliments de l'equip de govern a aquest tema en relació al que havien indicat a anteriors plens. Ni han fet la Junta de Portaveus ni ens han fet arribar la proposta per escrit que es van comprometre. Es poden fer molt de coses sense necessitat d'esperar la Llei del Sòl i ja és hora d'afrontar el tema de la disciplina urbanístia entre tots els grups. 

9- Recentment l'empresari Jacinto Farrús Sarrado, propietari del grup Marxant (Canal 4 entre altres empreses) va ser condemnat per haver participat en concursos arreglats per part d'UM a canvi de finançar aquest partit. Pensen continuar encarregant feines a aquest empresari?

Segons el batle no encarregaren cap feina a aquest empresari, sinó que posaren algun anunci a Canal 4, i si tinguessin constància que la sentència té conseqüències judicials sobre Canal 4 deixarien de fer-ho, però això no els consta.

La resposta fou vergonyosa. És cert que no encarregaren res a l'empresari, sinó que pagaren per publicitat a una empresa seva, però és que les feines normalment les fan les empreses!!! Ja sabem que ell no fa les feines, i menys publicitat!!! Però gràcies a anuncis com aquests un condemnat per corrupció està enriquint-se.. A qualsevol proposta seriosa de lluita contra la corrupció figura la no contractació per part de l'administració pública d'empresaris corruptes.


10- A Palma l'empresa pública Emaya ha remès a la Fiscalia els expedients d'infraccions aturats a l'anterior legislatura. Per què vostès no fan el mateix amb els set expedients sancionadors d'ocupació de la via pública arxivats sense raó a la passada legislatura?

Una altra resposta surrealista!!! Segons el regidor Tomeu Cifre no es pot comparar el que fa Emaya amb els expedients d'ocupació de la via pública, però a continuació va dir que no sabia que havia fet Emaya!!! Primer si no sabia que havia fet Emaya vol dir que no es preparà la pregunta com tocava, i segon, si no sabia que havia fet Emaya, en cap cas pot dir que els casos no són comparables, ja que un dels dos el desconeix.
Pel que fa als expedients, va dir que creu que s'arxivaren de forma incorrecta, però que no tot el que és incorrecte és un delicte. Doncs que faci arribar la informació a fiscalia i que la mateixa decideixi si és un delicte o no. Els que hem dit abans ja, molt renou per la premsa, però alhora de la veritat res.

11- Ha signat ja Demarcació de Costes el conveni per a la reparació de l'accés a Cala Carbó?

Medi ambient no ha firmat el Conveni així com l'Ajuntament l'hi va plantejar. En principi ells aportaven una part del cost de la reparació, però Madrid no va estar d'acord. Ells creuen que les obres han de córrer de la seva part i que l'Ajuntament faci una aportació al Ministeri. Davant aquesta situació decidiren canviar el projecte per poder-lo executar ràpidament i ja en tenen l'autorització de la Demarcació de Costes, i si pot ser, el mes de juny ho faran. Per tant no han firmat el conveni i ells proposen la signatura d'un altre conveni, i recomanen a l'Ajuntament demanar la concessió administrativa d'aquest tram de costa.

És una vergonya que després de donar tant de voltes un espai que és responsabilitat de Costes al final hagi de ser reparat integrament per l'Ajuntament. Tot i això esperem que aquest tram es pugui arreglar el més aviat possible.

12- Ja s'ha comunicat als regidors de Tots, el PI i PP la possibilitat de publicar les seves declaracions patrimonials a la plana web de l'Ajuntament? Han obtingut resposta?

No se'ls ha informat directament, però com va dir el regidor de noves tecnologies, el tema ha estat tractat al Ple, i de bon segur que els regidors n'estan ben assabentats, tot i això el regidor els tornà a recordar aquesta possibilitat.


Per desgràcia sabem que no autoritzaran la publicació de les seves declaracions patrimonials. La transparència no va amb ells, i així com tampoc han publicat les seves despeses de campanya ni els comptes dels seus partits, tampoc autoritzaran la publicació d'aquestes declaracions patrimonials. Això sí despres predicaran la transparència que ells no tenen.

 L'equip de goven no té vergonya ni cap problema en continuar treballant amb empreses de Jacinto Farrús, condemnat a una peça del cas voltor, un cas a més amb multiples connexions amb Pollença ( a la mateixa peça va ser condemnat l'ex-director d'INESTUR, en Toni Oliver) . Jacinto Ferrús finançava de forma encoberta UM a canvi de contractes amb l'administració. Si volem lluitar contra la corrupció de bons i de veres l'Administració pública no ha de contractar amb empresaris corruptes.

Camins, ocupaciˇ via p˙blica... Preguntes

Alternativa | 08 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Continuam publicant les respostes que l'equip de govern va donar a les nostres preguntes al passat Ple. Per desgràcia i com a continuació podreu veure les respostes en alguns casos són incompletes. Demanam a l'equip de govern que tengui més respecte cap a l'oposició, i que respongui les preguntes de forma completa, que per alguna cosa aquestes s'han registrat prèviament.

PRECS:

1- Vist que les rutes de la diversitat que es reparteixen (a la darrera mitja marató se'n varen repartir a tots els participants) segueixen patint mancances greus, entre elles un camí a Formentor que no és transitable i l'únic que pot provocar, si algú el vol intentar fer és que tengui alguna desgràcia, demanam que s'actualitzi un mapa de camins públics i d'ús públics del municipi amb interès excursionista, per tal de promocionar el senderisme al nostre municipi.

Un baixet d'acord, del Batle, que  ens fa pensar que això o no és gaire important per a ells.

PREGUNTES:

1- S'han obert cap tipus de diligències per resoldre la problemàtica existent a Cala Bóquer i el Camí del Coll de Síller? Com es troben els expedients d'investigació de camins?

Diligències cap ni una, però admeten la importància dels camins i que hi voldrien fer alguna cosa per facilitar el pas per aquests. Tots dos depenen bastant dels expedients d'investigació, en tràmit encara, i segons el Consell de Mallorca, es tardarà bastant a informar-los. Segons les darreres informacions del regidor no serà abans de finals d'aquest mes o ja el següent. Un cop es conegui el que diuen els expedients es podrà mirar de trobar alguna solució. Per tant de moment el tema segueix igual, i ja fa més d' un any de legislatura.

2- El camí de les Fonts Salades és un camí públic i asfaltat. La primera asfaltada la pagaren els veïns al seu temps i els manteniments posteriors toquen anar a compte de l'Ajuntament. Les diferents actuacions de manteniment per eliminar els sotracs durant els darrers anys han provocat que pràcticament hagi desaparegut l'asfalt. Fa comptes l'Ajuntament arreglar i asfaltar aquest camí?

El regidor Nevado va dir que ja han arreglat alguns camins i que estan recopilant informació sobre la resta per fer les actuacions oportunes. Esperem que una d'aquestes sigui al camí de les Fonts Salades.

3- Han començat ja a pintar les delimitacions d'ocupació de la via pública tal com mana l'Ordenança? Si no ho han fet, quan ho pensen fer? Quan estaran pintades totes delimitacions?

Les delimitacions varen començar a pintar-se al Port de Pollença, i segons el regidor, el fet de marcar aquestes delimitacions ha servit per aprendre coses positives, i també coses a millorar del procediment per atorgar les autoritzacions. Per desgràcia no sabem quines han estat aquestes coses que ha après el regidor. Pel que fa referència a quan estaran pintades totes les delimitacions el regidor va dir que quan s'aprovi la nova ordenança els agradaria pintar-les totes, però que aquesta temporada es pintarà el que es pugui o es cregui convenient, per tant no va poder donar data.

Amb aquesta resposta va quedar ben clar que no es pintaran totes les delimitacions, i ara està per veure quantes en pintaran. En aquest cas l'equip de govern s'ha dedicat a fer molt de renou sobre aquest tema, sobretot recriminant diferents actuacions a l'anterior equip de govern, proclamant i venent la idea que a partir d'ara amb el tema de l'ocupació hi hauria l'ordre que no havia existit. Per desgràcia el no marcar les delimitacions ja suposa un incompliment de l'ordenança, i el que és pitjor, suposa una major dificultat de control de les sobreocupacions. Per tant un altre tema que sembla que seguirà de forma similar. Esperem que amb una nova ordenança tot això es pugui solucionar.

4- Ens han arribat rumors del fet que d'ençà que vostès governen els treballadors de l'Ajuntament ja no "fitxen" cada vegada que entren i surten del seu lloc de treball, i que no hi ha cap tipus de control sobre el tema. Que hi ha de cert en aquests rumors? Qui i com es porta el control del registre d'entrada i sortida dels treballadors? En cas que sigui necessari, que pensen fer per millorar aquesta situació?

La regidora de personal ens va respondre que hi ha un programa informàtic que és el que regula tot aquest control, i que una auxiliar s'encarrega de si aquest funciona com toca. La regidora reconegué que en alguns casos el sistema de reconeixement d'empremtes digitals falla, i han hagut de crear un sistema de codis, que segons ella funciona. Per acabar la regidora digué que demanaria una revisió persona a persona per veure si cada un d'ells fitxen. Això darrer probablement ho hauria d'haver fet abans del Ple i així podria haver respost la pregunta de forma molt més clara i rotunda.

5- Al darrer ple el batle va dir que no havia decidit denunciar judicialment als regidors que no han tornat els iphones i ipads de l'Ajuntament per què no era una un tema clar. Pot explicar perquè no és un tema clar?

Segons el Batle no és un tema clar que sigui un delicte i per tant que es dugui per via judicial. A més per seguir reclamant els aparells és necessari que els serveis tècnics informàtics de l'Ajuntament facin un informe on consti el cost, l'amortització, la vida útil, l'estat de conservació i seguretat en el referent a la protecció de dades de caràcter confidencial. Una altra possibilitat era l'adquisició dels aparells pels antics regidors, però a què això sigui possible, segons el Batle, cal que els dispositius estiguin inventariats (amb un càlcul de què està amortitzat, del seu cost, preu de venda, valor de mercat...), i no ho estan. Segons el Batle no hi ha constància de delicte, i per tant no ho pensen dur per via judicial, tot i que sí que va dir que pensen encarregar als serveis informàtics aquests informes. Per desgràcia un altre tema que quedarà en no res, per falta de voluntat, simplement falta de voluntat, ja que tenim moltíssims casos que demostren que fer retornar els dispositius és possible. Pel que fa al que pensam dels regidors que segueixen gaudint d'un dispositiu que pertany a l'Ajuntament: uns pocavergonyes i uns barruts.

 

 

Manco misses i mÚs formaciˇ!

Alternativa | 06 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A pesar que el portaveu de Tots per Pollença repeteix com un mantra que l'equip de govern respon a les nostres preguntes de forma més completa que a les seves, això no és cert com pot constatar qualsevol persona que escolti els plens. Demanam a l’equip de govern que tingui més respecte cap a l’oposició, i que respongui les preguntes de forma completa, que per alguna cosa aquestes s’han registrat prèviament.

A continuació teniu algunes de les respostes que va donar el regidor Nevado d'UMP al darrer ple en algunes coses fent bromes amb alguna de les nostres preguntes.

- El regidor Nevado va dir al passat Ple que no tenia cap problema en publicar la seva agenda al Facebook de l'Ajuntament però de moment no ho fa. Per què?

El regidor Nevado va tornar a dir que no tenia problema en publicar la seva agenda, però que no ho pensava fer cada setmana, i en to gracioset (que gràcia en fa ben poca) va dir que ell ho faria cada mes i que encara li quedaven uns quants dies per fer-ho.

Cal recordar que la pregunta la vam fer al ple d'abril que ja fa molt de temps que va finalitzar i que  el dia d’avui ja s’han acabat els dies que disposava del mes de maig, i  el regidor Nevado encara no ha publicat la seva agenda, demostrant que UMP i el seu regidor es prenen la transparència com un acudit. El senyor Nevado el que ha de fer és respectar a l’oposició i prendre´s seriosament les seves preguntes, i quan dóna una resposta, complir-la, cosa que en aquest cas no ha fet.

- Hi haurà representació institucional als actes religiosos futurs?

El regidor Sureda va dir que la presència a actes religiosos és a títol individual, ja que així ho són les invitacions, o com a representants dels diferents grups municipals, i que cada un d’ells té llibertat per fer-ho. El regidor Nevado va dir que ell seguirà anant als actes religiosos, que així ho havia decidit també amb el seu partit, i que en aquests representarà a l’Ajuntament amb molt orgull.

Una mostra més de la falta de coherència ideològica d’aquest pacte, que porta a situacions un poc estranyes, ja que tenim un batle que parla de separació d'institucions i actes religiosos, i el regidor de UMP que diu que representarà amb orgull l’Ajuntament a actes religiosos.

També ens agradaria que el regidor d'UMP canalitzés el seu orgull i les seves ganes de representació cap als cursos de formació per a nou regidors que organitza la FELIB, i on no l'hem vist ni a ell ni a cap dels regidors novells de l'equip de govern. I és evident la necessitat de formació al cas del senyor Nevado que ja ha incomplit dues vegades greument la llei de contractació pública aquesta legislatura ( parc de Bòquer i reforma del saló parroquial)

- Fa uns dies l'Ajuntament informava el seu perfil de Facebook de la compra per part d'EMSER d'una mini retroexcavadora per tal de fer més eficients les tasques d'instal•lació i manteniment de la xarxa d'aigua. Quin va ser el preu de la màquina? Quines persones van anar a comprar la màquina i en funció de què? És cert que la retro no serveix pels carrers més estrets de Pollença que el treballador que l'ha manejada no ha rebut cap tipus de formació sobre el seu funcionament?

Una nova resposta per guardar del regidor Nevado. Primer va començar dient que contrastéssim les nostres informacions ja que hem comès un cúmul d’errors i que les nostres informacions no quadren amb la realitat.

El preu de la màquina amb tots els seus accessoris va ser de 17.000 euros. A comprar-la varen anar-hi: el gerent, segons Nevado, perquè ha d’anar-hi ell, i els encarregats d’Emser i de l’àrea de serveis, perquè són persones preparades per saber si la màquina té deficiències o no. Doncs resulta que un cop aquí, realitzant la seva posada a punt, un mecànic i un oficial feren les comprovacions necessàries i trobaren una fissura, i es va procedir a fer-li unes soldadures. Segons ell el cost ha estat de zero euros i dues hores del mecànic.

La feina dels treballadors és un cost, ja que estan deixant de fer feines que podrien fer, ara bé el gran cost va ser el viatge de les tres persones que segons ell estaven preparades per saber si estava en condicions, ja que per el vist no estaven tan preparades, o no feren bé la seva feina. No hauria estat millor enviar al mecànic i l’oficial que detectaren la fissura? Tot sembla indicar que si.

Finalment va dir que la màquina pot treballar per tots els carrers, i que un dels treballadors té l’acreditació per utilitzar-la.

Des d’aquí demanam al regidor Nevado que intenti fer la seva feina ben feta, com per exemple fer tot el possible perquè Emser compri la maquinària en bon estat, i deixi d’atacar a l’oposició pel simple fet de denunciar els errors que es cometen.  

 

 

 

 

 

Els comptes clars. Informe econ˛mic 2015

Alternativa | 03 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Pollença (A) ens prenenm seriosament la transparència i feim públic, com cada any, l'estat de comptes de la candidatura.

________________________________________________

Quan arriben aquestes dates, i coincidint amb la campanya de la renda, editam i publicam un fulletó amb l'estat de comptes de l'exercici anterior del nostre partit, amb la principal informació econòmica, els ingressos i les despeses. A la plana web del partit es poden consultar les dels anys anteriors.

Així, ara feim públic el document «Els comptes clars. Informe econòmic 2015» en què es fa un repàs dels recursos materials, humans i econòmics del partit, que inclou un balanç i un desglossament dels ingressos i les despeses. Dins les despeses del 2015, s'hi inclou la campanya electoral, el pressupost i despesa definitiva de la qual ja va ser publicada després de les eleccions al nostre bloc (http://alternativa.balearweb.net/post/123297)

A Alternativa per Pollença ens prenem molt seriosament la transparència i pensam que és quelcom que es demostra amb fets, i no amb paraules quan arriben les eleccions. Si no s'acompanya de fets, és un concepte buit i pura demagògia. Sense anar més lluny, encara esperam que els altres partits municipals, i especialment aquells que ho varen prometre quan volien aconseguir vots, publiquin les despeses de campanya...

A l'enllaç podeu consultar l'informe

 

 

 

Resum Junta d'EMSER i Ple

Alternativa | 01 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Resum de la Junta d'Emser i del Ple del passat dijous

 

JUNTA GENERAL D’EMSER

 

Abans del Ple és va dur a terme la Junta General d’Emser, que tenia bàsicament un punt important a l’ordre del dia:

 

1- Aprovació del "Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l’òrgan d’Administració corresponents a l’anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2015" Aprovat amb 15 vots a favor (Junts, UMP, PI, PP i Tots), i 2 en contra (Alternativa).

Aquest punt ja va ser retirat el més passat ja que no s’havia aprovat al Consell d’Administració prèviament. A l’anterior Junta ja s’hauria d’haver portat la modificació dels estatuts per incorporar a un representant dels treballadors al Consell d’Administració com va aprovar el Ple. En aquell moment les excuses ens semblaren pobres, però la retirada de l’ordre del dia de l’aprovació del Balanç ens va fer creure que la modificació dels estatuts seria possible. Però tampoc ha estat així, i per tant no ens ha estat possible votar a favor, sense entrar ja directament ni tan sols a valorar el balanç i la memòria. A més el Consell d’Administració que havia de fer l’aprovació prèvia a la Junta va ser convocat de forma extraordinària de un divendres per a un dilluns, quan en realitat ja és moment de fer-ne un d’ordinari. Això va impedir que la nostra representant hi assistís i pogués expressar la nostra opinió sobre el Balanç, la Memòria, i la compta de Pèrdues i Guanys

 

2- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació. Aprovat per unanimitat.

 

PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG


1- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 3/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP i PI), 3 abstencions (PP i Alternativa) i 6 en contra (Tots).

Es tracta de factures de tasques d'anys anteriors que per qüestions tècniques s'imputen a aquest exercici, per un import de uns 20.000 euros aprox. Tot i aquests problemes tècnics, un extrajudicial és un procediment que ha de ser excepcional i que no s'ha de realitzar sistemàticament. A més hi ha temes que es poden i s'han de regularitzar. En aquest sentit va haver-hi una Junta de Portaveus per tractar de calenderitzar la regularització dels contractes de diferents serveis. Sobre aquest tema demanam a l'equip de govern que publiqui aquest acord.

2- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2016, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (1/2016 Residència). Aprovat per 11 vots a favor (Junts, UMP, Pi, PP i Alternativa) i 6 abstencions (Tots).

Per desgràcia la residència no compleix amb les ràtios mínimes legals, i per fer-ho la necessita una infermera i mig auxiliar. La despesa que s’aprovà és per mig any. Com ja ha passat amb altres casos, ens tornam a topar amb la llei Montoro, i la impossibilitat de contractar personal, per tant no queda més remei que fer una contractació externa. I és que aquesta és la finalitat de la Llei Montoro, privatitzar, per tot axò esperem que sigui derogada el més aviat possible, i que quan així sigui, que totes aquestes contractacions les faci directament l'Ajuntament.

 

3- Ratificació, si procedeix , de la Resolució de Batlia núm. 434 de dia 18 de maig de 2016 (Exp. Núm. 30/2015/Contractació). Aprovat per unanimitat.

Aquest punt era un mer tràmit administratiu, s’han de corregir un DNI dels qui han guanyat el concurs del Poliesportiu del Port de Pollença.

 

4- Resolució al•legacions i, en conseqüència, adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu especial d'explotació del bar poliesportiu del Port de Pollença (Exp. Núm. 30/2015/Contractació). Aprovat per 15 vots a favor (Junts, UMP, Pi, PP, i Tots) i 2 abstencions (Alternativa).

Les al·legacions varen ser rebutjades per qüestions de forma, i sense entrar a la qüestió de fons, a la qual pot ser s’hi haurà d’entrar en un futur. Tot i això, és cert que ja era hora d'adjudicar aquest contracte. Ara bé, no podíem votar a favor quan en el seu moment ens varen sol·licitar que féssim aportacions al plec, i després aquestes (inclusió de clàusules socials en el plec de condicions) no varen ser acceptades, per tant hem optat per l'abstenció. En aquest sentit, esperam que amb la moció aprovada és comenci a incloure clàusules socials a la contractació que faci l’Ajuntament.

 

5- Reconeixement, si procedeix, de la compatibilitat en el lloc de treball d'arquitecte per a l'exercici d'activitat privada (RGE núm. 3390 de 13.05.16). Aprovat per unanimitat.

6- Reconeixement, si procedeix, de la compatibilitat en el lloc de treball d'arquitecte per a l'exercici d'activitat privada (RGE núm. 3413 de 16.05.16). Aprovat per unanimitat.

Aquests dos punts són exactament iguals. Es va votar reconèixer la compatibilitat dels nous arquitectes per a realitzar tasques al sector privat i fora de l'horari laboral de l’Ajuntament.

 

7-Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2016 i de la pertinent convocatòria. Aprovat per unanimitat.

Votàrem a favor perquè tots sabem de les necessitats d'aquestes ajudes per els clubs. Però creiem que, sent les bases molt similars a les d'anys anteriors, s’ha tardat molt a aprovar-les. En aquest sentit, esperam que aquest tema s'aprovi amb més pressa en els següents exercicis.

8- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per a la contractació pública socialment responsable. La nostra moció va ser aprovada per 16 vots a favor (Alternativa, Junts, UMP, Tots, Pi) i 1 en contra (PP).

Estam molt contents per aquesta aprovació. Els Ajuntaments són actors econòmics de primer ordre, i creiem que cal aprofitar aquesta situació per fer que la contractació pública no sigui tan sols un simple mitjà per a l'obtenció de prestacions, obres i serveis, sinó que també ha de ser un instrument per millorar la cohesió social, la redistribució de la riquesa, la igualtat i ja justícia. Ara que la moció està aprovada toca a l'equip de govern complir l'acordat, i fer que això es converteixi en realitat. Podeu trobar la moció sencera a aquest blog, però els acords que aquesta estableix són els següents:

1-Adoptar el compromís d'incorporar clàusules socials en els expedients de contractació pública de l'Ajuntament de Pollença (incloent-hi els òrgans autònoms i EMSER), exceptuant només aquells casos en què l'òrgan de contractació no ho consideri convenient per les característiques del contracte i ho motivi amb un informe.

2-Prendre com a referència bàsica per a la incorporació de clàusules la Guia de clàusules socials, editada pel Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca i les actualitzacions que se'n facin, també per part del Govern balear.

3-Convocar, en un termini no superior a trenta dies, una junta de portaveus per concretar els objectius estratègics de tipus social i ambiental que es pretenen aconseguir amb la Contractació Pública Socialment Responsable municipal.

4-Elaborar una memòria anual sobre la contractació socialment responsable municipal.

Aquí acabà la primera part del Ple, i és passà a la part de Precs i preguntes. Sobre aquesta part en farem un també article.

 Albercocs i cireres
 

 


 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb