URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resum del ple de juliol 2016

Alternativa | 30 Juliol, 2016 10:40 | facebook.com twitter.com

 Aquest és el resum i primera valoració del conjunt del ple de juliol.

1.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 4/2016 de reconeixement extrajudicial. Aprovat per 7 vots a favor (UMP i Junts), 6 en contra (PI i tots) i 3 abstencions (PP i Alternativa). 

Estam parlant de diferents tasques fetes al 2015, les factures (electròniques) de les quals es presenten al 2016 i el sistema informàtic obliga a imputar-les a aquest exercici fent necessari el reconeixement extrajudicial. Per desgràcia aquests extrajudicials s'han convertit en una forma habitual i a cada ple solem tenir algun reconeixement d’aquest tipus, quan realment tocaria ser un mecanisme excepcional. A més dins aquesta relació de factures n’hi ha vàries que figuren amb un informe en contra de l'Interventor, i segons ell, hi ha algunes com per exemple les corresponents als subministraments de combustible que es podrien regularitzar de forma ràpida i senzilla. Esperem que l’equip de govern es posi les piles en aquest sentit, perquè la situació irregular de molts serveis ho requereix.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 11-2016. No s'aprova per 8 en contra (Tots, PI, Alternativa), 7 a favor (Junts i UMP) i 1 abstenció (PP).

Es tractava de fer una modificació de crèdit per finançar les obres de la segona fase de la primera línia (2.100.000 euros), per fer obres d’eliminació de les barreres arquitectòniques del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya (200.000 euros), i per destinar una partida per asfaltat (12.379’86 euros).

A Alternativa consideram que l'obra al Centre Cultural és necessària, per tant, si aquesta modificació de crèdit es fraccionàs i es votàs per separat hi votaríem a favor, però això no va ser així, i no voram tenir més remei que votar en contra ja que no podíem votar a favor de la partida per a finançar la segona fase de la primera línia.

Sobre la primera línia, ja votarem en contra de la primera fase i al·legarem demanant més participació i una major peatonalització, i en aquell moment el projecte ja ens va semblar car. 

I aquesta vegada les coses no han estat gaire diferents: s’ha fet poca participació, amb una sola reunió informativa a la qual el projecte ja estava més tancat que obert i la peatonalització segueix brillant per la seva absència.

Fent referència a la idea de peatonalització, cal recordar que sobre la primera línia s'han encarregat diversos estudis de mobilitat als que al final no se'ls ha fet ni cas.  

Per tant la segona fase del projecte és un simple embelliment. 

Per tot això hem votat en contra, esperant que a partir d’ara és cerqui un major consens i mes participació de la ciutadania.

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l'exercici 2015. Aprovat per 14 vots a favor (Junts, UMP, Pi, Tots i PP) i 2 en contra (Alternativa).

Una vegada tancats els comptes anuals de l'Ajuntament, aquests es porten al Ple per a la seva aprovació.

Al Compte General del 2014 Intervenció ja va advertir que a Emser hi ha varis contractes a regularitzar, i fins i tot va recomanar fer una auditoria de legalitat (i la nostra portaveu ho ha demanat també al seu Consell d'Administració). I enguany l'informe de Intervenció ha estat bàsicament el mateix, ja que les irregularitats es segueixen cometent. Per tant el nostre vot és en contra. A Emser fa massa temps que les coses no funcionen correctament i a aquesta legislatura les coses segueixen igual.

4.-Informació sobre l'execució pressupostària de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36 d'Execució del Pressupost de l'exercici 2016. Això no es vota.

Arran d'una al·legació del PP als pressupostos, batlia informa sobre l'estat d'execució del pressupost.

Durant la seva intervenció el Batle aprofità per mostrar que Pollença és un dels pobles amb la millor situació financera. La nostra portaveu li recordà que això en part és degut a retallades injustes com les que sofriren els treballadors d’Emser, que la justícia mateixa va declarar il·legals.

5.- Distincions La Patrona 2016. Aprovat per unanimitat.

Enguany les distincions s'atorguen a Sete Benavides, a Bartomeu Joy de forma postuma i als Xeremies Orats. A Alternativa volem donar l’enhorabona a tots els guardonats. L’entrega es farà el mati de dia 2 d’agost.

6.- Determinació festes locals en l'àmbit municipal. Aprovat per unanimitat. 

Els festius seran els dies 17 de geners, Sant Antoni i el 2 d’agost, la Patrona.

7.- Aprovació si procedeix del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalitzacio de l'Oferta de l'ILla de Mallorca i els Ajuntaments de Santa Eugènia, consell, Binissalem, Inca, Selva, Campanet i Pollença, per a l'execució de les obres del projecte de "Millora de la Ruta Cicloturística Santa Eugènia-Pollença". Aprovat per 11 vots a favor (Junts, UMP, Pi, PP i Alternativa) i 5 abstencions (Tots).

Votarem a favor, però volguérem fer notar que a la documentació no hi ha cap justificació fora del turisme. Com bé va dir la nostra portaveu: els indígenes també anam en bicicleta!!!

8.- Moció presentada pel grup Alternativa per Pollença relativa a Pollença, Territori Cardioprotegit. Aprovada per unanimitat.

Satisfets per aquesta aprovació, i esperant que es porti a terme el més aviat possible. Al nostre bloc trobareu la moció sencera, a continuació teniu els acords:

Primera lÝnia i una reflexiˇ

Alternativa | 29 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Al passat ple de dia 27 de juliol, l'equip de govern va dur a aprovació inicial un expedient de modificació de crèdit de 2.312.000 euros per les següents despeses: asfaltat de vies públiques (12.300), rehabilitació Centre Cultural (200.000) i obres passeig Port de Pollença fase II (2.100.000).

El nostre vot va ser en contra i, juntament amb el vot contrari de Tots per Pollença, el PI i el canvi de vot de darrer moment del PP (que va dir que votaria a favor i després es va abstenir per sentir-se ofès per les paraules de Tomeu Cifre Bennàssar), va suposar que l'equip de govern perdés la votació.

Pel que fa a nosaltres, ja vàrem explicar al ple el nostre vot i ho tornarem a fer.

De les obres de reforma de la primera línia es pot dir que no han comptat mai amb la nostra simpatia. Ja ens oposàrem i presentàrem al·legacions al projecte el febrer del 2015, quan va estar a exposició pública, perquè no s’havia realitzat amb un mínim de participació(es va fer una única reunió amb l'oposició i va ser per parlar de l'estudi de mobilitat), perquè era contrari a l’ordenament urbanístic vigent (que preveia que fos un passeig peatonal), perquè després de les crítiques d'UMP no estava clar que que s'apliqués el pla de mobilitat per reduir el trànsit que teòricament fonamentava el pla de reforma, i pel seu excessiu cost, donat que simplement seria una reforma o embelliment de la primera línia.

L'equip de govern va considerar que el projecte no era suficient per «la millor badia de la mediterrània» i varen voler fer una segona fase d'obres per millorar-ho o embellir-ho més. Aquesta segona fase és el seu projecte, no el nostre.

Ha mancat participació o negociació amb l'oposició (que és el que s'ha de fer quan no tens majoria i vols governar). S'ha fet una única junta de portaveus, informativa, sobre el projecte de l'equip de govern. Per exemple, nosaltres seguim considerant que no té sentit fer una inversió de tal magnitud només per embellir, ja que el que es preveia per reduir el trànsit (circulació convectiva) s'ha eliminat perquè sembla que no interessa i l'estudi de mobilitat s'ha anat modificant així com ha convengut.

Al ple, vàrem proposar que se separés la modificació de crèdit de primera línia, de la del Centre Cultural, i així votaríem a favor de la segona. Però això no es va voler fer: perquè interessava mesclar temes diferents, o perquè no es va tenir prou cintura.

No podem acabar aquest article sense fer una reflexió:

Després de perdre la primera votació del mandat, ens semblaria lògic que des de Junts Avançam es plantejassin unes quantes coses: ens hem confiat massa duent a Ple coses no negociades? Ens pensam que Alternativa votarà sempre a favor d'allò que presentam? Ens pensam que el discurs demagògic de la «responsabilitat» i «el bé del poble» ens servirà per retrobar vies d'acord amb Alternativa? Ens hauria de servir com a pista del malestar d'Alternativa els comunicats dels darrers mesos dient que no complim l'acord d'investidura i parlant de pèrdua de confiança?

I després, a continuació, des de l'equip de govern s'hauria d'iniciar una roda de contactes urgents per convocar un ple extraordinari que permeti aprovar la modificació del Centre Cultural com a mínim, i negociar la segona fase.

Però en canvi, deu minuts després de perdre la votació, des de dins el ple Junts Avançam feia un comunicat-potadeta, i després per les xarxes una campanya de victimisme i de culpabilitzar l'oposició, tensionant i dinamitant els ponts que puguin afavorir un enteniment posterior. Molt poc intel·ligent políticament parlant. Junts Avançam s'hauria de plantejar la seva estratègia comunicativa i cercar persones dins la coalició que siguin més facilitadores de consens i de bones relacions, que les que estan duent la veu cantant fins ara. 

 

Pollenša, territori cardioprotegit

Alternativa | 28 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) mostram la nostra satisfacció per l'aprovació de la moció que vam presentar al ple d'ahir per fer de Pollença un territori cardioprotegit (la teniu a la continuació de l'article)


 

Al Ple de juliol de l'Ajuntament de Pollença s'ha aprovat per unanimitat la moció que hem presentat per fer de Pollença un territori cardioprotegit.

Per fer-ho possible, els acords adoptats consisteixen en:

-posar als mitjans de comunicació municipal (web, facebook, ràdio) informació bàsica sobre els desfibril·ladors: la seva ubicació, utilització, fer campanyes divulgatives, informatives i cursos....

-signar convenis amb altres administracions públiques i entitats (conselleria de salut,d'educació, federació o clubs de futbol...) per centralitzar, planificar i controlar la informació, manteniment i realització de cursos de formació relacionats amb els desfibril·ladors. També per aprofitar millor els recursos existents.

-completar la dotació de desfibril·ladors al municipi per possibilitar una ràpida intervenció a qualsevol lloc: als vehicles policials, la piscina municipal, places..

Sovint es parla de seguretat, però per desgràcia el discurs sobre seguretat sol estar monopolitzat per tot allò que té a veure amb les propietats materials i per defensar-les no se sol qüestionar destinar els recursos que facin falta: assegurances, policia, sistemes de videovigilància, alarmes... Nosaltres reivindicam un concepte de seguretat que posi en primer lloc i com a prioritari les persones: que estiguem segurs si ens posam malalts, si ens feim grans, si perdem la feina o si tenim una aturada cardiaca.

Les aturades cardiaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat entre la població i afecta igualment homes i dones. A Pollença, hi ha més risc a causa de la vinculació de la miocardiopatia hipertròfica amb una mutació genètica, heretada i estesa entre diverses famílies del municipi, com va demostrar el cardiòleg Tomàs Ripoll amb l’ajuda de Juan Manuel Torres.

S'ha proposat com a model a seguir el de "Girona territori cardioprotegit" que ha posat a la ciutat de Girona els desfibril·ladors ben a l’abast de tothom per facilitar una ràpida intervenció. Es tracta d’aparells automàtics, d’accés lliure, situats al carrer i altres espais públics, com façanes d’edificis municipals. També se n’han cedit als cossos policials i equips d’emergències, que els duen dins els seus vehicles. A més, se’n deixen temporalment per cardioprotegir actes culturals, esportius, festes populars... Per donar-los a conèixer i explicar quan i com s’han d’utilitzar, a més, duen a terme nombroses accions divulgatives, com cursos, xerrades o tallers.

 

 

 (Segueix)

Dimissiˇ i colĚlaboracionisme

Alternativa | 27 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) reiteram la petició de dimissió del regidor de policia davant el penòs comunicat del govern municipal en el què, lluny de donar explicacions, practiquen el col·laboracionisme justificant la contractació del policia torturador i acusant l'oposició.

------------------------------------

Després d'haver demanat la dimissió del regidor de policia Miquel Àngel Sureda per, després de quinze dies, continuar mantenint la contractació d'un policia acusat per pegar coces a la cara a un detingut emmanillat; avui ens trobam amb un patètic comunicat com a resposta de l'equip de govern en què defensen la lamentable actuació del regidor de policia, continuen sense donar explicacions ni assumeixen cap responsabilitat.

Diu l'equip de govern en el seu comunicat que al no haver presentat al·legacions a les bases del borsí de la policia local de Pollença, això implica que acceptam aquestes bases i el seu resultat final, i que el que hem de fer és autocrítica. Idò si haguéssim de fer qualque autocrítica seria haver confiat amb Junts Avançam que, a més de no complir l'acord d'investidura, ara s'hi suma el seu col·laboracionisme i justificació de la contractació d'un policia realitzant accions com la que es pot veure en el vídeo que va servir per la seva condemna a l'Audiència Provincial.

Dit això, des d'Alternativa per Pollença (A) a diferència del regidor de policia i el tribunal que són els que havien d'haver reaccionat immediatament, no sabíem que s'havia contractat al policia condemnat fins que no va sortir la notícia a la premsa i era impossible que ho haguéssim sabut abans ja que en la valoració provisional de mèrits el policia condemnat (si haguéssim conegut el seu nom i llinatges) sortia el número 42, mentre que a la definitiva va a passar a ser el número 2 . En aquesta llista, a més, ja no sortien els noms i llinatges sinó el número de DNI que evidentment desconeixíem.

Per altra banda, el regidor de policia és totalment competent per fer la reunió que li vàrem exigir fa tretze dies i explicar:

- El canvi en la valoració de mèrits que hem comentat,

- Si realment no se li pot aplicar el punt 6 de les bases on diu que per presentar-se cal no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari

- Per què no s'han utilitzat els mateixos arguments d'alarma social utilitzats a Sa Pobla per no contractar-lo

- Per què el policia no feia feina a Deià, malgrat ser el primer en la borsa d'interins de policies locals (per dues vacants).

- Per què no es pot aplicar la Llei de Coordinació de Policies Locals que al seu art. 89.2º.c diu literalment: "El alcalde o la alcaldesa podrá acordar, excepcionalmente, como medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procedimiento penal, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial y se podrá prolongar hasta la conclusión del procedimiento penal.”

- Per què el batle no ha fet el que va declarar a Ràdio Pollença el dilluns 18 de juliol, (al minut 18https://dl.dropboxusercontent.com/…/filp…/16-07-18-batle.mp3) que ja tenia tots els informes i que aquell mateix dia o el dia següent com a tard, es prendria una decisió.

 

El regidor de policia, amb la seva resposta a la nostra petició de dimissió, l'únic que ha fet és confirmar la seva incompetència per ser el responsable de la seguretat dels ciutadans de Pollença. En comptes de donar explicacions i fer la reunió demanada, s'ha amagat darrera els tècnics per no adoptar la decisió que qualsevol regidor faria (o hauria de fer) com és la d'acomiadar immediatament al policia condemnat per haver agredit a un detingut emmanillat a un banc i sense possibilitat de defensar-se.

 

 

El regidor de policia ha de dimitir

Alternativa | 26 Juliol, 2016 08:12 | facebook.com twitter.com

Demanam la dimissió del regidor de policia, Miquel Àngel Sureda (Junts Avançam) per permetre, justificar i, sobre tot, mantenir la contractació del policia condemnat per l'Audiència Provincial.

------------------------------------

Fa més d'una setmana que des d'Alternativa per Pollença vàrem exigir l'acomiadament immediat del policia condemnat per l'Audiència Provincial, usant, per exemple, els mateixos arguments utilitzats a Sa Pobla per no contractar-lo. També vàrem demanar una reunió immediata perquè l'equip de govern ens expliqués amb tot detall com es va fer aquesta contractació i depurar responsabilitats. No s'ha fet ni una cosa ni altra.

Dilluns passat, 18 de juliol, el batle va declarar a Ràdio Pollença que ja tenia tots els informes i que aquell mateix dia o el dia següent (dimarts 19) com a tard, es prendria una decisió. Ha passat la setmana i no s'ha pres cap decisió. I encara menys s'ha fet la reunió que demanàvem en torn a aquesta contractació. És més, dilluns el batle va declarar a la ràdio municipal que no tenien l'informe que s'havia utilitzat a Sa Pobla per no contractar al policia i tampoc va donar explicacions de les raons per les quals no feia feina a Deià, a pesar de ser el primer en la borsa d'interins de policies locals (per dues vacants).

Quant més indagam, menys entenem la inexplicable contractació del policia condemnat i el temps que s'està tardant en reaccionar per part de Junts Avançam. La Llei de Coordinació de Policies Locals al seu art. 89.2º.c diu literalment: "El alcalde o la alcaldesa podrá acordar, excepcionalmente, como medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procedimiento penal, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial y se podrá prolongar hasta la conclusión del procedimiento penal".

A Alternativa consideram que el regidor de policia, Miquel Àngel Sureda (Junts Avançam), és el responsable polític d'una contractació que mai s'hauria d'haver fet, però sobre tot de que no s'hagi produït l'acomiadament del policia condemnat.

La seguretat dels ciutadans de Pollença no pot estar en mans d'un regidor que permet i manté la contractació d'un policia condemnat per haver agredit a un detingut emmanillat a un banc i sense possibilitat de defensar-se.

 

 

 

Pollenša territori cardioprotegit (Ple de juliol)

Alternativa | 25 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Aquest dimecres 27 a les 10:30 hi ha el Ple ordinari de juliol, podeu assistir a la sala de plens. També ho podeu seguir en directe a Ràdio Pollença al 107.9FM o a radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook anirem publicant el resultat de les votacions.

Més d'un any després l'equip de govern segueix incomplint l'acord d'investidura i no publica la documentació del ple.

 

Al ple presentam una moció per aconseguir que Pollença sigui un territori cardioprotegit:

·        Posar als mitjans de comunicació municipal (web, facebook, ràdio) informació bàsica sobre els desfibril·ladors: la seva ubicació, utilització, campanyes divulgatives, informatives i cursos....

·        Signar convenis amb les altres administracions públiques (conselleria de salut, conselleria d'educació, federació o clubs de futbol...) per centralitzar, planificar i controlar la informació, manteniment i realització de cursos de formació relacionats amb els desfibril·ladors. També per aprofitar millor els recursos existents.

·        Completar la dotació de desfibril·ladors al municipi per possibilitar una ràpida intervenció a qualsevol lloc: als vehicles policials, la piscina municipal de Pollença, places....

 

I PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 4/2016 de reconeixement extrajudicial

Els extrajudicials han de deixar de ser un procediment habitual i tornar a se un procediment  que només s’ha d’aplicar en situacions excepcionals.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 11-2016.

Modificació de crèdit per finançar la segona  fase de la primera línia, l'adaptació del centre cultural eliminant barreres arquitectòniques  i  asfaltat:

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l'exercici 2015.

Un tràmit obligatori; una vegada tancats els  comptes anuals de l'Ajuntament es porten al ple per a la seva aprovació.

Es varen dictaminar els comptes generals de l'exercici 2014, per dur a aprovació al ple de setembre. És un tràmit obligatori.

 

4.-Informació sobre l'execució pressupostària de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36 d'Execució  del Pressupost de l'exercici 2016.

 

5.- Distincions La Patrona 2016.

Es proposa donar les distincions a Sete Benavides, a Bartomeu Joy de forma postuma i als Xeremies Orats.

 

6.- Determinació festes locals en l'àmbit municipal.

Sant Antoni i la Patrona.

 

7.- Aprovació si procedeix del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalitzacio de l'Oferta de l'ILla de Mallorca i els Ajuntaments de Santa Eugènia, consell, Binissalem, Inca, Selva, Campanet i Pollença, per a l'execució de les obres del projecte de "Millora de la Ruta Cickiturñistica Santa Eugènia-Pollença".

 

8.- Moció presentada pel grup Alternativa per Pollença relativa a Pollença, Territori Cardioprotegit.

9.- Propostes / Mocions d'urgència.

 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

 Com sempre hem registrat unes quantes preguntes.

Girona és un model a seguir com territori cardioprotegit. http://www.gironaterritoricardioprotegit.cat/tu-pots-salvar-vides/tu-pots-salvar-una-vida/

 

 

 

 

Factures irregulars, compra fotografies...Junta govern 5 de juliol

Alternativa | 23 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat de la Juntacde Govern del 5 de juliol de 2016. Trobareu factures irregulars i l'adquisició d'un arxiu fotogràfic de 600 fotografies entre altres temes.

1.- Aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior

2.- URBANISME
2.1. – Llicències urbanístiques

Es dóna compta de 3 llicències, una d'elles per l'Ibisec reformar el gimnàs i fer una cuina a l'IES Guillem Cifre de Colonya.

3. HISENDA
3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures amb objecció per part d'intervenció, i sense parlar de les mateixes que parlam sempre (manteniment, tècnics, publicitat,...), ens criden l'atenció les següents:
- 29.700 per a realitzar els passos elevats de vianants de la primera línia. Obra adjudicada a Amer e hijos sense fer cap procediment. L'argument va ser que el tema era molt urgent, inclús digueren que ho haurien d'haver fet abans. Tot i que és cert que executaren l'obra molt ràpidament, la qüestió és que es va fer a dit i sense cap procediment.
- Una nova factura de més de 800 euros a la barca de salvament. Sembla que cada any es gasten devers 4000 euros per aquest concepte (també sol incloure el manteniment de les motos aquàtiques), cosa que ens pareix exagerat. Si la mitjana de despesa de manteniment anual per aquesta embarcació és de l'ordre de 4.000€ és un autèntic despropòsit. El manteniment bàsic anual d'una embarcació així és difícil que superi els 500€, la resta són reparacions que s'haurien d'explicar. Es controla com es cuida aquesta embarcació?, si està tot l'any dins l'aigua o només els mesos d'estiu? Fa l'hivernada a cobro? Això és important pels flotadors que ja es suggereix que s'han de canviar i és molt car.

- Dues factures de 7260 euros pel challenge a Mallorca. Segons el regidor és la quantitat que es pagava altres anys. El regidor va admetre que era car i que calia valorar per altres anys si valia la pena.

- Tècnics: El de medi ambient continua facturant igual (un 4 % per damunt del que tocaria), i la de normalització ha baixat un 2% per lo que continua en un 0'5% superior al que tocaria.

3.3.- Varis
- Concessió de la pròrroga de l'Impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
- 2 denegacions de la bonificació per família nombrosa de l'Impost sobre Béns Immobles
- 4 devolucions d'ingressos indeguts en concepte d' Impost sobre Béns Immobles, de taxa ocupació de la via pública, de taxa per expedició de llicència d'obres i en concepte de retirada de vehicle de la via pública.
Es dóna de baixa de la taxa del servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus.
- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de subministrament d'arxiu fotogràfic de Pollença.
S'adquireix un arxiu fotogràfic de 600 fotografies, segons la memòria, per tal de poder difondre l'oferta turística, i patrimonial del municipi i promocionar el turisme ornitològic i de natura al municipi.
Es demanaren tres ofertes, i s'adjudicà a MICER STUDIO, que ofertà 12.039,50 euros (IVA inclòs). Els drets d'exclusivitat i d'explotació seran per l'Ajuntament.
Els altres concursants presentaren ofertes per 23.068 euros (IVA inclòs) i 24.200 euros (IVA inclòs.), amb els drets d'exclusivitat i d'explotació també per a l'ajuntament.
- Resolució, de diversos expedients sancionadors per Ocupació de la Via Pública. 4 sancions de 301 euros i 2 de 151 euros.
- Concessió de 3 llicències per l'ocupació de la via pública amb expositors
- Concessió de 13 llicències per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius.
- Denegació d'una llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius atès als reiterats incompliments de l'Ordenança de Policia i Bon govern reflectida als pertinents expedients sancionadors oberts per l'Ajuntament

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Guals

- 2 guals i una càrrega i descàrrega.

5.- CONTRACTACIÓ
5.1.- Dació de compte del Decret de Batlia d'adjudicació del contracte del Subministrament –arrendament de màquines expenedores de tiquets per a aparcament instal·lades per a la regulació de l'estacionament de vehicles a l'empresa DORNIER  S.A, la millor de dues ofertes, per un import de 21.000-€, més 4.410,06-€ d'IVA, tot el qual fa un import total anual de 25.410-€ (IVA inclòs), per un termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga, acordada expressament, per un termini que no superi en total els quatre anys (2+1+1),
5.2.- Adjudicació, si és procedent, del contracte dels Serveis tècnics per a la 55 Edició del Festival de Música de Pollença 2016 Adjudicat a l'empresa MALLORQUINA D'ARTISTES SL, per l'import de 24.000 €, més 5.040 € d'IVA, tot el qual fa un import total de 29.040 €. L'única de les empreses que es va presentar.

6.- VARIS
- 3 expedients de responsabilitat patrimonial.
- Programa de festes Verge del Carme.

Aquesta és la famosa factura de manteniment de la barca de salvament que es va presentar a la darrera dació de comptes del ple. Ara podem afegir una nova factura de més de 800 euros a la barca de salvament. autèntic despropòsit. Cal controlar com es cuida aquesta embarcació

 

 

Obres primera lÝnia, i festes, Junta de portaveus

Alternativa | 22 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A la diferència de la resta de partits presents a l'Ajuntament a Alternativa publicam el que es va tractar a la darrera Junta de Portaveus  que es va realitzar la passada setmana a la quan no van assistir els portaveus del PP i del PI. El tema principal va ser la segona fase de les obres de la primera línia del Moll. Abans de res, dir que ens hauria agradat més que en comptes de fer una reunió informativa s'hagués fet una reunió prèvia al projecte per aportar idees, però no va ser així. Per tant ens mostraren el seu projecte, damunt plànols i amb les explicacions d'un enginyer. Creiem que el correcte seria que aquests plànols es publicassin a la pàgina web municipal, i ja que no s'ha fet un procés participatiu, almenys  que estaria bé fer una reunió oberta a la ciutadania on s'expliquin les característiques del projecte. Segueix fallant la transparència i la participació que van pregonar a la campanya electoral.

L'obra la realitzarà l'Ajuntament, i el Consell aportarà els diners. Segons els càlculs de l'enginyer i a falta de contar els passos elevats, la despesa per a mac insular, l'1% a destinar a usos culturals, i segons el que es faci amb el mur, el preu podria rondar els 1.800.000 euros (un càlcul aproximat). Segons l'enginyer aquesta obra en sis mesos pot estar acabada, sempre que no es repeteixin els errors que hi ha hagut a la primera fase i es faci un bon plec de condicions que garanteixi una bona feina feta per una empresa de garantia complint terminis i qualitat de les obres.


L'obra en si és un embelliment del passeig actual amb un empedrat de llambordes del carrer París fins a la rodona dels Valls, i un asfaltat nou fins a Ca'n Cuarassa. L'empedrat inclou la rodona dels gelats, per intentar donar l'efecte de continuïtat amb el passeig Anglada. Aquest empedrat posarà al mateix nivell la voravia i el carrer.


El carril bici serà de doble sentit i estarà fet amb asfalt polit, serà de 2m i 20 cm, i un espai d'uns 30 cm destinat a separació, que en aquest primer tram serà per pilons. Al estar la vorera al mateix nivell que el carril per cotxes també es posaran pilons que alhora serviran per seure (com a cubs d'uns 60cm) per evitar que els cotxes puguin pujar o envair la voravia. Allà on la vorera sigui més ample es posaran fanals amb llum cap a les dues bandes.
Al que és actualment la zona dels taxis encara no tenen clar que fer, i per tant no se sap com acabarà aquest espai.


A partir del carrer París acaba l'empedrat de llambordes i comença l'asfalt. Aquí la vorera estarà a més alçada una altra vegada. A partir d'aquí i fins a Llenaire el carril bici serà (del mateix material) de 2'30, separat per 90 cm de zona enjardinada, i a la mateixa alçada que la vorera. En aquesta zona hi haurà aparcament en cordó i es ressembraran unes quantes palmeres. A aquesta zona asfaltada els passos de vianants seran elevats per reduir la velocitat del trànsit.


També està previst arreglar el muret de la vora de la platja, ja que està en bastant mal estat, així com arreglar les entrades a la platja.


A partir de Llenaire, el carril bici estarà només pintat, i es preveu construir una vorera a la part de les cases de Llenaire fins al carrer Guillem Colom. En aquesta zona encara no se sap si fer-la d'un sentit o de dos i si deixar aparcament o no. Tot dependrà un poc de l'espai que hi hagi, i no ho tenien ben mirat. Però sembla que fer doble sentit, aparcament i voravia és complicat.


Destacar també que es preveu aprofitar la realització d'aquestes obres de la segona fase de la primera línia per a millorar les condicions de la xarxa d'aigües de la zona.


Vàrem aprofitar la reunió per transmetre que estaria , per eliminar circulació de la primera línia, que la circulació no fos a tota la primera línia en el mateix sentit, i que fent cas al que establia el darrer estudi de mobilitat, una opció seria canviar el sentit del carrer Bot, i que d'aquest només es pogués sortir direcció a Alcúdia fins al carrer Llenaire. L'equip de govern considera que la circulació per la primera línia ha baixat bastant i que ja està bé així. Sense tenir dades a la , i tenint en compte que no ha arribat l'agost, creiem que no canviar la direcció de la circulació no facilita la seva pacificació i que posar voreres i calçada a la mateixa alçada com forma de pacificar la circulació pot funcionar bé a trams curts i amb poc tràfic, però que al Port de Pollença pot semblar insuficient. Creiem que és el mínim que es podia esperar d'un projecte que ha passat de peatonització a semipeatonització i finalment a embelliment.


També vam demanar sobre les parades de bus. Tenen clar que a Roger de Flor no poden estar i els intentaran dur a la circumval·lació o a l'aparcament de vora Colonya (proposta del consorci). A Llenaire i Gommar si que les trauran a la circumval·lació. Els vam demanar sobre la incoherència de treure de fora els autobusos de transport públic i deixar que circulin i aturin els privats. Ens van dir que encara no ho havien decidit sobre el tema. Els autobusos de transport privat tenien un lloc dins l'estacionament del Port, els poden fer anar al mateix lloc en comptes de fer ús de l'aturada del bus públic com passa ara.


Finalment també vam mostrar la nostra preocupació sobre que el passeig pateixi una sobreocupació de terrasses. Se'ns va respondre que si es fa una nova ordenança, sempre es pot mirar d'establir que unes zones no siguin susceptibles de ser ocupades.


Distincions de la Patrona


A part de la primera línia també es va tractar el tema de les distincions, els partits que anaren a la reunió feren algunes propostes, i a falta de conèixer el parer dels que no assistiren a la reunió, s'acordà que a la propera comissió informativa es tractarien totes les propostes i es cercaria el consens com sempre per aprovar-les al proper ple.


Per acabar el regidor de festes ens va demanar si li podíem ajudar amb una reunió per la Patrona, i com recordeu, l'any passat vam criticar com es va fer aquesta reunió, per tant ens hem ofert per donar una mà a la reunió que es va fer ahir.

Insistim en que l'equip de govern ha de tenir en compte els estudis de mobilitat fets Un dels problemes que hem detectat al posar d'una sola direcció el tram, entre la rotonda dels gelats i el carrer Elcano, fa que totes les embarcacions que van al moll hagin de passar pel carrer Elcano, i sobretot el trànsit del moll vell al moll nou, per feines nàutiques, també ha de fer la volta per Joan XIII i Elcano sense cap necessitat.

No s'ha de treballar mÚs amb Caixabank

Alternativa | 21 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Demanam a l'Ajuntament que deixi de treballar amb Caixabank (La Caixa) i que retiri tots els diners que té en dipòsit a aquest banc.

Caixabanc no ha cedit i ha exigit l'Ajuntament que pagui una quantitat d'interessos desmesurada per un retard que no és culpa de l'Ajuntament i que el banc hauria d'haver perdonat, ja que la quantitat que se li havia de pagar de forma justa no hauria d'implicar el fet de voler cobrar uns interessos del tot abusius.

La història es remunta a l'any 2007, quan la constructora Crespí va fer unes obres per l'Ajuntament per valor de 291.802 euros. Poc després l'empresa va fer fallida i fou Caixabank qui es va quedar el deute. D'aquesta manera el 2012 l'Ajuntament va pagar a aquest banc 147.000 euros. Però la cosa es va complicar quan la Tresoreria de la Seguretat Social va fer un embargament sobre els béns i drets de l'empresa constructora i per això l'Ajuntament va pagar la resta dels diners (141.000 euros) directament a la Seguretat Social. Caixabank no va estar d'acord amb això i va reclamar als tribunals el cobrament de la factura que l'Ajuntament havia pagat a la Seguretat Social. Tot això no comportava cap problema, l'Ajuntament pagava a Caixabank el que se li devia i ho reclamava a la Seguretat Social. El problema són els interessos, ja que la sentència obliga a pagar 115.000 euros més per la demora. I Caixabank els ha reclamat, quan podria no haver-ho fet.

Ja al ple d'abril (on s'aprovà l'aixecament d'objecció d'Intervenció per falta de crèdit i el reconeixement de pagar a Caixabank arran de la sentència que obligava a l'Ajuntament a pagar 141.000 euros més 115.000 d'interessos) vàrem demanar a l'equip de govern que negociés amb Caixabank per si aquesta entitat accedia a perdonar uns interessos vergonyosos i que res tenen a veure amb el deute que tenia l'Ajuntament amb la constructora Crespí. El banc, d'aquesta manera, especula amb un deute al marge de cobrar únicament el que hauria de cobrar.

Però l'antiga La Caixa no ha volgut negociar i no ha perdonat ni un cèntim. I, amb el temps que ha passat des de la sentència i l'acumulació de més interessos, l'Ajuntament ha acabat pagant fins a 156.073,47 euros. Un dineral que Caixabank no hauria d'haver volgut cobrar, ja que són fruit de l'especulació amb un deute que originàriament no era ni amb ells i que és fruit d'un error de la Seguretat Social.

Per la seva part, l'equip de govern ens va respondre a l'anterior Ple que intentarien que Caixabank compensàs el pagament dels interessos mitjançant el finançament d'algun projecte social beneficiós pel poble. Encara semblarà que ens fan un favor i aporten un benefici al poble quan és tot el contrari.

Des d'Alternativa no ens creiem res del que pugui dir una empresa com Caixabank que recordem, va obtenir un benefici net de 814 milions d'euros al 2015. Per això demanam a l'equip de govern que rompi relacions amb aquesta empresa immediatament, que retiri tots els dipòsits i que no torni a treballar mai més amb ella. També animam a tots els pollencins a retirar els diners d'un banc que s'ha embutxacat 156.073 euros de tots nosaltres de forma abusiva i totalment injusta. 

 

 

De la zona verda a l'agenda del regidor d'UMP

Alternativa | 20 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Continuam publicant les respostes a les nostres preguntes del darrer ple. 

- Per què segueixen incomplint el Pla d'implantació de l'O.R.A. on hi havia una zona verda a diferents carrers del Port, al voltat de la zona blava, amb 388 places preferents per a residents? 

La policia creu que així com s’ha fet els darrers anys és el millor i això ho fan.

El fet de fer cas de la policia veiem que també és una excusa recurrent, si no pensen executar els estudis que es paguen amb els nostres doblers no entenem per què els encarreguen. Per desgràcia la zona verda segueix sense ser-hi i no hi serà.

- Què pensen fer amb la petició d'EMSER de fer extensible a tot el personal el temps de cortesia que només s'aplica als funcionaris? El gerent d'EMSER digué al programa 6 regidors, de ràdio Pollença, que atorgar aquest temps de cortesia al personal de l'empresa suposaria un cost aproximat de 130.000€. Quin cost suposa actualment l'atorgament d'aquest temps de cortesia als funcionaris? 

El temps de cortesia ho estan valorant. Pel que fa al cost per l’Ajuntament no s’ha calculat, però per plantilla, aproximadament deu ser del doble.

- Quan pensa l'Ajuntament complir la sentència judicial que obliga a demanar a dos treballadors municipals el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes amb anterioritat? 

S’està calculant l’import i després s’ha de dur a Ple.

Una cosa que ja ve de lluny i que no és culpa seva. A les seves mans està arreglar-ho.

- Ens poden informar de la reunió, de la qual se’ns va excloure, que van realitzar abans de l'anterior Ple a petició del portaveu de Tots per Pollença?  

Digueren que només eren una reunió per partits amb representació al Consell, tot i que el regidor Nevado s’hi va colar, parlaren de les actuacions de l’Agència de Disciplina Urbanística a Pollença i com s’havien d’abordar. Al final hi havia gent de Tots i de UMP, que molt representants del Consell no són. Està clar que no ens volien a aquesta reunió, i han fet el possible per trobar una excusa.

- Junts Avançam ha publicat una enumeració de feines fetes al llarg del primer any de legislatura, entre aquestes feines hi havia : "Posada en marxa d’un conveni per poder visitar la Fortalesa." Ja està fet i s'ha posat en marxa? No tenim cap notícia d'aquest punt.  

El regidor digué que s’han posat en marxa les negociacions, que evidentment no estan tancades. És una reivindicació històrica i que els agradaria assolir, pel que han parlat noten bona predisposició, i que ara cal concretar una proposta més ferma, i en aquest sentit estan un poc pendents del Consell que els va oferir col·laboració, i que ja té experiència en casos similars i els pot ser útil per preparar el conveni.

El que cal és fer complir la Llei de Patrimoni i que la Fortalesa es pugui visitar. Pel que fa a Junts, tampoc estaria de més posar com a feina feta el que has fet i no posar més, en aquest sentit un redactat diferent estaria millor: Inici de negociacions per posar en marxa un conveni per poder visitar la Fortalesa.

- Què pensen del projecte de pantalà flotant del Club Nàutic? 

Entenen que aquest projecte de pantalà s’ha de veure dins un projecte o proposta més global d’ordenació dels fondejos, un problema enquistat, i que segons ells això pot ser una part de la solució, però que el problema s’ha d’abordar globalment. En si mateix no el veuen malament, però hi ha una part medi ambiental, que ha de ser avaluada per la comissió balear de Medi Ambient. Tot i això creuen que el pantalà en si és insuficient, i l'agradaria una solució global als fondejos.

Sobre aquest pantalà nosaltres ja hem exposat els nostres dubtes i hem presentat al·legacions a dit projecte, que podeu trobar al nostre bloc.

- Respecte al bar Katy, i als altres espais públics sobre els quals cal decidir el seu ús com la Peixateria, quan pensen complir la nostra moció aprovada al mes de maig de 2014, segons la qual l'Ajuntament havia de pressupostar i realitzar un procés participatiu per decidir entre tots (ciutadans, tècnics i polítics) els seus usos? 

A finals de la setmana que ve començarem a posar en marxa el procés penjant informació sobre com serà el procediment, les passes a seguir per decidir els usos dels solars de Ca’n Febus i de vora el Pont Romà. A partir d'una idea del Fòrum Pollença faran el procés conjuntament. El procés començarà explicant com serà aquest, donant tota la informació urbanística, visita, propostes, debat i decisió final.

Esperem que el procés que ja s'ha iniciat surti bé, i sigui el primer de molts, ja que per ara la participació brilla per la seva absència.

- Per què el regidor d'Unió Mollera Pollencina segueix sense publicar la seva agenda com es va comprometre fa dos plens? 

Demana perdó, però diu que ho farà, però recorda que no ha fet res dolent. El tema ja està sent un poc penós, i nosaltres sentim que s’estan rient de nosaltres. Els dies passen i passen i arriben els plens i ell diu que ho publicarà, i segueix sense fer-ho. Després ens demanen perquè no governam amb UMP!!! 

 És significatiu i evident que Tots per Pollença i Junts Avançam no ens volien en les reunions per tractar les demolicions que l’Agència de Disciplina Urbanística ha de fer en Pollença.

 

 

 

Llengua, camins, fonts... Continu´tat i incompliments.

Alternativa | 18 Juliol, 2016 11:37 | facebook.com twitter.com

 Continuam publicant preguntes i respostes del darrer ple. Cinc anys després d'aprovades les nostres mocions es continuen sense recuperar les fonts del municipi. A pesar de tenir un regidor de normalització lingüística i partit com Junts que en teoria és sensible amb aquestes coses, hi ha errors inexplicables com fer un concert per la llengua i fer les entrades en castellà. Als camins públics continuam sense veure canvis. I Junts Avançam i Unió Mollera segueix incomplint els seus compromisos com la moció aprovada al passat ple per concretar els objectius estratègics de tipus social i ambiental que es pretenen aconseguir amb la Contractació Pública Socialment Responsable municipal.


- Quan pensen complir la nostra moció que es va aprovar als plens de març del 2011 i setembre del 2012? Aquesta establia el següent: fer les passes oportunes per aconseguir la reconstrucció de la capella de l'aixeta del carrer Mena, destruïda arran de les obres fetes pel particular, fent extensiva aquesta reconstrucció a tota la xarxa d'aixetes del municipi, incloent-hi tots els elements integrants d'aquestes, això és, la pedra, el marès, etc.

S'ha encomanat a una restauradora revisar les aixetes i avaluar el tema i perquè recomani que cal fer, ja que n'hi ha en diferent estat de conservació. Esperem que es faci aquesta tasca i que les fonts estiguin en condicions al més aviat possible.

- En què va consistir la col·laboració de l'Ajuntament al Concert per la llengua?

L'Ajuntament col·laborà amb l'espai, els banys i els generadors de potència.

- Donat que l'Ajuntament col·laborava per què no s'ha fet res per evitar que ni les entrades del concert fossin en català? Aquest cas s'uneix als de la retolació del Parc de Bocchoris i la segona edició de la Feria Náutica "Race Boat & Show" on només hi havia informació en castellà i anglès. Per què normalització lingüística no controla aquests temes?

Amb el tema de les entrades s'adonaren quan les entrades ja estaven a la venda, però considera que està totalment fora de lloc i que és una incongruència. Sobre la Fira Nàutica la regidora admet la seva culpa, ja que no va adonar-se'n fins que estaven fets els programes, i sobre el parc Bocchoris el regidor Nevado va dir que ho havia demanat en català i que no ho havien posat, i que ho tornarà a demanar. El regidor de normalització ha dit que ell avisa a tots els regidors per aquestes coses, però és impossible controlar-ho tot, i a vegades s'escapen algunes.

És cert que és impossible controlar-ho tot, però el del concert és vergonyós, i tot i que és cert que l'Ajuntament no n'era l'organitzador, cal evitar-ho en altres ocasions, avisant als organitzadors que han de ser conscients del que fan. Pel que fa a la Fira Nàutica i el Parc Bocchoris creim que sí que es poden evitar fàcilment, i tenint un govern que en teoria és sensible amb aquestes coses, i una àrea i tècnic de normalització a l'Ajuntament, més motiu perquè no passi.

- L'abeurador de Sant Isidre és dels llocs més visitats i fotografiats del municipi. Pensen col·locar-ho dins els llocs d'interès de la plana web municipal o dels planells municipals?

Si, creuen que és una bona iniciativa, i ara que funciona el brollador més encara. Esperem que l'arreglin i li col·loquin el rastell

- Com es troben les diligències per resoldre problemàtica dels camins del Coll de Síller i Bóquer?

Segons el regidor, dels dos camins el de Síller és el més complicat. En aquest cas estan valorant les diferents alternatives que hi ha, i el Batle mateix va anar a veure els possibles recorreguts, per tal d'establir quina seria l'opció més lògica, però el tema és que la realitat jurídica respecte al traçat no ajuda gens a resoldre la qüestió, tot i que ho estan intentant. Respecte al de Bóquer hi ha un conveni, ineficaç, ja que no es podrà complir totalment, i estan renegociant una alternativa a aquest conveni i són optimistes al respecte.

La qüestió és la mateixa de sempre, el temps va passant i la situació d'aquests dos camins segueix sense solucionar-se mentre altres camins segueixen tancats. Esperem que d'una vegada es passi de les paraules i els projectes a la realitat, però per desgràcia sembla que no serà així per ara.

- Per què no han complit el punt 3 de la moció aprovada al passat ple i no han convocat  en un termini no superior a trenta dies, la junta de portaveus per concretar els objectius estratègics de tipus social i ambiental que es pretenen aconseguir amb la Contractació Pública Socialment Responsable municipal.


- Motiu per no complir no en tenien, tenen molta feina i intentaran fer-la en juliol. Al final sempre hi ha l'excusa que tenen molta feina. Ja podrien haver-hi dit durant el ple que el punt 3 en lloc de 30 dies fos un altre nombre i podríem haver negociat canviar-ho, però la qüestió és que l'aprovaren així i no han complert. I en aquest moment ja estam a la segona quinzena de juliol i no sabem res d'aquesta reunió.

 Excursió reivindicativa al camí de Síller (2014). Ara cal passar de les paraules als fets

 

 

 

No volem torturadors i exigim responsabilitats

Alternativa | 16 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Exigim a l'equip de govern que tregui defora immediatament al policia torturador amb els mateixos arguments que es van utilitzar a Sa Pobla per no contractar-lo. A més a més exigim una reunió per depurar responsabilitats en la seva contractació.

------------------------------------

Ahir el diari Última Hora publica que el policia local condemnat per tortures contractat a Pollença no va ser contractat a Sa Pobla gràcies a un informe de la prefectura que advertia d'una possible alarma social que generaria la contractació.

Igualment desconeixem per què l'agent no fa feina a Deià on va ser el primer en la borsa d'interins de policies locals (per dues vacants) i ens sembla impresentable que un agent condemnat per tortures a Palma pugui anar presentant-se als borsins d'interins de tota l'illa (sabem que també s'ha presentat a Muro com mínim).

Aquesta notícia deixa en evidència les excuses del batle Miquel Àngel March (Junts Avançam) i del regidor de policia, Miquel Àngel Sureda (Junts Avançam)  per jusificar la contractació del policia torturador que mai s'hauria d'haver fet. La falta de valentia i decisió de Junts Avançam  en aquest tema ha estat i és una vergonya. No es pot parlar de "pressumpció d'innocència" quan hi ha una sentència condemnatòria amb una prova com el vídeo enregistrat. Recordam el que diu la sentència: "Estam en presència d'una arbitrària situació de dominació i d'abús de poder realitzada per qui per ser oficial de la Policia venia obligat a garantir la seguretat i la integritat del detingut. L'acció envileix més l'agressor perquè la porta a terme estant l'agredit emmanillat a un banc i sense possibilitat de defensar-se..."

A Alternativa per Pollença (A) exigim l'acomiadament immediat del policia torturador fonamentat amb els mateixos arguments utilitzats a Sa Pobla per no contractar-lo. Exigim una reunió immediata en que se'ns expliqui amb tot detall com es va fer aquesta contractació  i depurar responsabilitats

Per altra part demanam a tots els ciutadans signar i difondre la petició de signatures que hem iniciat a charge.org per treure defora immediatament a aquest torturador de la policia local.

 

 

 

No volem torturadors

Alternativa | 15 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Pollença  exigim a l'equip de govern que tregui defora immediatament al policia torturador que han contractat i que no siguin còmplices polítics d'actuacions menyspreables de tortura policial com les que va realitzat l'agent contractat a Palma.
------------------------------------
 L'Ajuntament ha contractat a un policia local, que l’any passat va ser condemnat per l'Audiència de Palma per torturar un jove detingut, en una una acció que va ser enregistrada per una càmera de videovigilància. La condemna, va ser d'un any i mig de presó i tres d'inhabilitació per exercir el seu càrrec de policia local de l'Ajuntament de Palma. A l'enllaç podeu llegir la sentència. L'agent  està pendent de que el Tribunal Suprem confirmi o anul·li la sentència. A més a més l'agent també està sent investigat pel presumpte tripijoc en les oposicions de policia. 

Hem demanat explicacions al regidor de la policia local, Miquel Àngel Sureda (Junts Avançam), per aquesta contractació i ens ha contestat que era el segon al borsí d'interins i que s'han contractat tres policies de reforç d'estiu i que com la sentència no és ferma no podien fer res. Per a nosaltres tot això són simples excuses, l’enregistrament mostra clarament l'acció vil i covarda del policia, i aquest hauria d'haver estat exclòs de la borsa d'interins. Com va dir el fiscal al judici: una persona com aquesta no ha de tornar-se a posar l'uniforme.

A la premsa el regidor de policia ha  reconegut que coneixia el passat judicial de l'agent,  Sureda va dir: «Tots es coneixen i sabíem que era un dels policies de Palma condemnats per tortura que havien recorregut la sentència, però no exactament si era o no el que va donar el cop de peu» .

Diu el batle que "no podem prejutjar allò que encara ha de dir el tribunal"!!. Si que podem prejutjar el que es veu perfectament i sense dubtes al vídeo i ja hi ha una sentència que diu literalment: "Estamos en presencia de una arbitraria situación de dominación y de abuso de poder realizada por quien por ser oficial de la Policía venía obligado a garantizar la seguridad y la integridad del detenido. La acción envilece más al agresor porque la lleva a cabo estando el agredido engrilletado a un banco y sin posibilidad de defenderse... Hi havia motius més que suficients per no fer aquesta contractació.

La falta de valentia i decisió de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina és una vergonya. . Parlar de presumpció d'innocència amb el vídeo existent és una broma de mal gust. Us imaginau una situació similar amb un professor, un metge... A l'enllaç podeu veure el vídeo

A Alternativa consideram que amb aquesta contractació Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina es converteixen en còmplices polítics d'actuacions menyspreables de tortura policial i els exigim que treguin defora immediatament a aquest torturador.

Signeu i difoneu la petició que hem fet a change.org. L'Ajuntament ha de visualitzar el rebuig social a la contractació d'un torturador. No és suficient amb dir que " faràn el possible perquè els membres de la plantilla siguin el més respectuosos i qualificats amb els ciutadans.." Hi ha temes amb els que no cal dubtar i s'han de prendre decisions directes i immediates

Noticies sobre el tema

Condenados cuatro policías locales de Palma por torturar a un detenido. La Audiencia impone un año y medio de cárcel y tres de inhabilitación al oficial que pateó a un arrestado esposado a un banco en el cuartel de Sant Ferran

Condena leve para el policía local que pateó a un detenido en PalmaLa Audiencia le impone al agente un año y medio de prisión, cuando el fiscal reclamaba para él cinco años - Otros tres agentes han sido sentenciados a un año de cárcel por tolerar las agresiones

L'Ajuntament de Pollença demana un informe jurídic sobre el policia local condemnat per agressions. La sentència, que encara no és ferma, condemnava l'agent a un any i sis mesos de presó i tres anys d'inhabilitació

 

La contratación de un policía condenado por torturas crea alarma social en Pollença

Notícia al Diario de Mallorca

 

 

Una vergonya i un precedent molt perillˇs

Alternativa | 14 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A Alternativa valoram molt negativament i consideram una autèntica vergonya la interlocutòria que obliga a l'Ajuntament a concedir la llicència de Villa Cortina i que estableix un precedent molt perillós en matèria d'urbanisme i medi ambient, no només per a Pollença, sinó per tot el territori.
------------------------------------
A Alternativa valoram molt negativament i consideram una autèntica vergonya la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu número 3, encarregat de fer complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que va anul•lar la llicència de construcció de Villa Cortina a Formentor pel seu elevat impacte visual, i que obliga a l'Ajuntament a concedir la llicència de legalització de les obres amb la condició que se substitueixi la coberta plana per una de teula àrab.


Llegint la interlocutòria sembla que no ha importat que es concedís la llicència incomplint el PGOU a Formentor; sense fer efectiva la demolició de l'habitatge existent i sense contemplar la coberta inclinada. No ha importat que per aconseguir l'atorgament de la llicència es presentés una planimetria manipulada (s'alteraren les corbes de nivell i les cotes del terreny, resultant un desnivell inferior al real) per amagar el fet que la construcció superava l'altura legal. Però el més escandalós és que la interlocutòria malgrat reconèixer que s'ha introduït una planta no prevista en el projecte (de més de 500 m2 de superfície i uns tres metres d'altura), el que suposaria la infracció de la normativa en matèria de plantes permeses, alçada i volumetria màxima de l'edificació; conclou que, en realitat no és una planta sinó un "forjat o cambra sanitària" i que la irregularitat pot ser esmenada mitjançant el seu farciment (que, a més, és parcial, ja que es deixen conservar uns cent metres quadrats).

A partir d'ara, qualsevol promotor podrà intentar colar una planta addicional a la permesa; sabent que, si l'agafen, només hi haurà de sol·licitar el seu farciment, quedant la possibilitat de rehabilitar l'espai un cop li sigui concedit el final d'obra. I si és un privilegiat com Cortina podrà fer això, a risc ZERO, ja que no li ha estat imposada cap sanció per haver executat aquesta planta addicional.

Finalment, hem de denunciar que no s'ha realitzat cap disminució de volums o d'altures, amb el que segueix presentant l'edificació exactament la mateixa "enorme envergadura" que va portar al TSJ a declarar l'existència d'un inadmissible impacte ambiental i paisatgístic i que aquesta que no es pot solucionar, com diu la interlocutòria, plantant uns arbres, que una vegada finalitzat el tema judicial poden ser tallats o morir.


En definitiva consideram que la interlocutòria és un precedent molt perillós en matèria d'urbanisme i medi ambient no només per a Pollença sinó per tot el territori.


Per sort existeix possibilitat de recórrer, i ens alegra que l'Ajuntament hagi anunciat que presentarà recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears contra aquest auto.

Més fotografies de l'impactant obra al nostre perfil de facebook

 

Obres primera lÝnia,dinars i la´citat

Alternativa | 13 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Continuam publicant les preguntes i respostes del darrer ple, en aquest cas en referència a les obres de la primera línia. Ahir a la fi a una Junta de Portaveus l'equip de govern es va presentar la segona fase del projecte. Una vegada més lamentam que igual que va fer l'anterior equip de govern no hagin contat per res amb els partits de l'oposició. A un projecte tan important com aquest s'hauria d'haver cercat el màxim consens i participació possibles.

 

3- Per què quan han fet el carril bici de la Primera línia del Port de Pollença no han mesurat dos metres des dels pluvials? Incloure els pluvials amb els seus desnivells i clavegueres suposa que realment el carril no té els dos metres que hauria de tenir? 

El carril es provisional fins que facin l’asfaltat de bell nou. S’agafa aquesta mesura que es va considerar que era la bona, però admet que té aquests elements que són una molèstia que en un futur desapareixeran ja que el carril bici anirà al nivell de la vorera. Amb el tema de les mides el criteri ha estat tècnic.

Per sort el carril amb la situació actual es provisional, perquè realment és perillós i ja ha hagut un accident.

4- Per què van decidir no aplicar el pla de mobilitat del 2013? 

Aquest estudi que no Pla, estudiava la primera línia del Port de Pollença, era una proposta i que realment no va ser aprovat ni va comptar amb informes tècnics ni de la policia ni de Ports, per veure si era possible tirar-lo endavant. Després ells encarregaren un estudi complementari que ja introduïa alguns canvis i finalment demanaren a l’inspector cap de la policia que fes un informe, a partir de unes consideracions polítiques que ells creien. Amb tot junt s’han introduït canvis al projecte inicial. No creuen que els estudis inicials estassin mal fets, però creuen que la policia local havia de dir la seva, ja que són els que més coneixen la situació, i la seva proposta és la han volgut tirar endavant.

Realment, el que cal a Pollença és un debat públic sobre quina mobilitat volem. Quin tipus de poble (tant a Pollença com al Moll) volem en aquest sentit, i a partir d’aquí encarregar els estudis que facin falta, i no anar fent estudis sobre diferents zones sense abordar el tema globalment.


5- Ens pot explicar el regidor d'Unió Mollera Pollencina que feia a una reunió amb la resta de grups de l'oposició on es va tractar una possible moció de censura a l'actual batle? 

Va dir que no havia estat a cap dinar que es tractàs una moció de censura. Si que va anar a un dinar d’amics promogut per una persona que cada any el celebra, i al que fa 3 o 4 anys que el conviden però que mai hi podia anar, i allà es va trobar a David Alonso que és amic seu de fa molts anys i a Tomeu Cifre de Tos, amb qui l’uneix una cordial amistat de fa molts anys, i també hi havia el senyor Martí Roca amb qui ha quedat vàries vegades per dinar ja que comparteixen àrees i necessitaven tractar alguns temes. I al dinar es varen tractar tots els temes, es parla de cinema, futbol, política, però la moció de censura estant ell davant no es va tractar. I considera que d’un simple dinar s’ha fet un mon.

Nosaltres podem dir que els nostres regidors directament no haurien acceptat una invitació de segons qui. I que no es xerràs de la moció de censura evidentment ho posam en dubte. La nostra informació sobre aquest dinar coincideix amb la que també ha publicat el Punt Informatiu al seu darrer número amb el títol tan significatiu de "Intents de desestabilitzar el govern municipal acaben amb insults". La finalitat del dinar no era una altra que tantejar a UMP sobre la possibilitat de fer una moció de censura, però la reunió va acabar amb insults entre membres de Tots i d'UMP

 

 

6- Per què el batle no ordena al regidor d'Unió Mollera Pollencina que deixi d'assistir als actes religiosos en representació de l'Ajuntament i que si vol el faci a nivell particular? 

Ell no pot ordenar ni prohibir res al regidor Nevado, i creu que a més, que s’ha avançat amb el tema de la laïcitat de l’administració, i vol seguir avançant més, i que si fos per ell tal vegada es faria més via que amb segons quins regidors, i en aquest cas amb el regidor de UMP tenen diferents punts de vista, però creu que cal avançar en aquesta separació de les institucions i l’esglesia. El regidor Nevado va intervenir per dir que li semblava una vergonya que li prohibissin anar a actes religiosos i que si volia anar-hi representant l’Ajuntament hi anirà.

No discutirem les bones intencions del Batle. Va dir que passada aquesta legislatura, s’haurà avançat molt amb el tema, pot ser (si l’acaben, que vist segons quines reunions no està tan clar), però no serà amb el suport i l’ajuda de UMP i el seu regidor. Per altra part és preocupant que el regidor d'UMP no pugui entendre que ningú li prohibeix anar als actes religiosos a títol particular però que fer-ho de forma institucional com representant de l'Ajuntament no és correcte dins un estat no confessional.

Ara amb les festes de la Patrona l'equip de govern podrà demostrar si realment avancen o no en la necessària laïcitat de l'Ajuntament o igual que l'any passat aniran tots de forma institucional a la missa.

El carril bici provisional s'hauria d'haver fet des delprincipi amb 2,5 metres i amb separacions, seguint les recomanacions de l'adaptació de l'estudi de mobiltat.

 

 

 


 

 

IncoherŔncia i falta de valentia amb l'ocupaciˇ de la via p˙blica

Alternativa | 12 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

L'actual equip de govern ens ha tornat a decebre, en aquest cas amb el tema de l'ocupació de la via pública. Després de denunciar les irregularitats de l'anterior legislatura, han cedit a les pressions d'alguns negocis i han acabat incomplint l'actual ordenança d'ocupació de la via pública permetent sobreocupacions amb el vot en contra del nostre regidor a la Junta de Govern.  
------------------------------------


Ja fa temps l'actual equip de govern va denunciar públicament les irregularitats de l'anterior equip de govern amb el tema de l'ocupació de la via pública, va prometre que enguany l'ordenança es respectaria, i en aquest sentit les autoritzacions que es concediren es varen fer d'acord a la normativa.


Però les pressions dels negocis afectats, que veien com enguany haurien de respectar l'ordenança, no trigaren a arribar, i al final aquestes pressions han sorgit el seu efecte i l'equip de govern ha decidit rectificar i modificar els acords inicials. D'aquesta manera els mateixos negocis que fins ara tenien una ocupació per damunt de la permesa, prop de la dotzena, seguiran gaudint del privilegi de la sobreocupació, i el tracte de favor que ja donava l'anterior equip de govern a un grapat de negocis seguirà almenys durant aquesta temporada. El nostre regidor a la Junta de Govern ha votat contra aquestes sobreocupacions que incompleixen l'ordenança actual i que suposa un greuge comparatiu amb la majoria de negocis que si compleixen l'ordenança

 
A Alternativa denunciam aquest tracte preferencial cap a un grapat de negocis, i demanam als actuals governants coherència i valentia a l'hora de fer complir l'ordenança, així com els instam a treballar per a elaborar una tan necessària nova ordenança d'ocupació de la via pública.

8 de juliol 2016

Ocupaciˇ de la via p˙blica. Una decepciˇ mÚs

Alternativa | 10 Juliol, 2016 23:29 | facebook.com twitter.com

Continuam informant del darrer ple ordinari del mes de juny.

1.- Informació de Batlia.

- Ja es va parlar a la primera part del Ple, però s'informà sobre la sentència que obliga que la tècnica juvenil passi a ser treballadora indefinida no fixe.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

- Es donà compte de 4 decrets nomenant lletrat i procurador en relació a 4 recursos presentats contra acords o resolucions de l'Ajuntament.

- Modificació de pressupost per generar crèdit, ja que la subvenció del Consell per a ajudes a famílies en situació de risc ha augmentat, han augmentat també la partida municipal. Un augment d'uns 16.000 euros

- Modificació pressupostària consignant a la baixa un crèdit de subvenció per impuls i dinamització d'activitats comercial, de 30.000 euros i en alta s'ha posat la mateixa quantitat a promoció del producte local i de proximitat.

- Modificació pressupostària, baixant la despesa en mobiliari del festival en 18.000 euros i amb alta les obres de Ca'n Febus, per la mateixa quantitat, ja que han augmentat el pressupost.

- Incorporació de romanents, ja ve de l'any passat, de l'asfaltat de vies públiques, un increment d'uns 12.000 euros i una despesa de romanent de tresoreria de la mateixa quantitat.

- Modificació de pressupost referent a un crèdit a la baixa de serveis d'informació juvenil d'uns 14.000 euros, projecte inserció sociolaboral juvenil de 6.000 euros i reparacions i manteniments centres escolars d'uns 8.000 euros i una despesa en alta de retribucions bàsiques de personal laboral.

3.- PRECS I PREGUNTES.

PRECS


- Demanam que facin una campanya a la Ràdio Municipal recordant el que pot fer una dona que pateixi violència de gènere i l'existència del telèfon 016.

Els sembla bé, i aquests dies la ràdio ja ha estat informant sobre l'existència del telèfon. Cal fer més feina de conscienciació i educació a tots els àmbits per canviar d'una vegada per totes aquesta societat patriarcal.

PREGUNTES

1- Al darrer ple van dir que aquesta temporada no pintarien totes les delimitacions d'ocupació de la via pública com marca l'ordenança sinó que pintarien les que poguessin o creguessin convenients. Han decidit quines ocupacions pintaran i amb quin criteri?


Han decidit que aquesta temporada no pintaran més ocupacions perquè creuen que el que és important ara és fer complir els acords i que la policia actuï per fer complir l'ordenança. Cal dir que fa un mes a l'anterior ple el regidor va dir que aquesta temporada es pintaria el que es pugui o es cregui convenient.

Totalment d'acord que el més important és fer complir els acords i l'ordenança, i pintar les ocupacions el que fa bàsicament és ajudar a la policia en aquest control per fer complir l'ordenança. De la mateixa manera que complir l'ordenança és també pintar les delimitacions, ja que aquesta ho estableix. No sabem o si per les pressions rebudes, o per quins motius, però l'equip de govern ha anat canviant el seu parer sobre aquest tema. Una llàstima aquesta falta de valentia i una decepció més d'aquest govern.

2- Per què després de denunciar l'incompliment de l'Ordenança sobre l'ocupació de la via pública de l'anterior equip de govern i anunciar que vostès  que la complirien, han decidit acceptar la sobreocupació o una ocupació superior a la permesa en alguns negocis? Amb quins criteris?


Digueren que la seva voluntat és avançar cap al compliment de l'ordenança, que en alguns casos no es complia. I segons ells les coses no es poden fer d'un dia per l'altre i poden sorgir problemes. Han intentat anar cap a un grau més gran de compliment, tot i que han acceptat que alguns locals tenguin sobreocupació, menor això si, que anys anteriors. Els criteris per acceptar-ho han estat: que vénen d'una situació ja irregular heretada, amb unes dinàmiques i inèrcies que no es canvien d'un dia per l'altre, perquè el procediment per atorgar les llicències porta el seu temps i la temporada avança i es troben amb la temporada avançada per canviar de criteris, fet que pot provocar problemes de previsió de llocs de feina a diferents negocis, a això li unim que estan pensant fer una ordenança decidiren acordar amb aquests negocis reduir la sobreocupació a un màxim del 15%.

El mateix que a la pregunta anterior. Una decepció per falta de valentia, amb l'agreujant que és un tracte de favor a negocis que no compleixen l'ordenança. Què poden pensar els negocis que si que compleixen l'ordenança i ara veuen aquests parts i quarts? El que no es pot fer és posar el crit en el cel davant de la sobreocupació i després recular d'aquesta forma. Si es volen fer bé les coses d'una vegada per totes a aquest tema cal començar a fer feina ja en una nova ordenança per aprovar-la abans que comenci la temporada 2017.

La idea inicial de la Plaça els Seglars era que amb les seves  grades fos un lloc per fer concert, teatre... La realitat és molt diferent. Les dues darreres legislatures s'han aprovat d'urgència ordenances d'ocupació de la via pública que s'han ficat a un calaix. És clar que no és un tema fàcil però també és clar que l'actual ordenança no funciona i que cal fer una nova.


Suport a la den˙ncia dels treballadors d'EMSER

Alternativa | 09 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença (A) donam suport a la denúncia presentada per part dels delegats dels treballadors de l'empresa municipal a Inspecció de Treball i Seguretat Social i demanam una major determinació per part de l'equip de govern, per fer canvis a EMSER que facin possible una empresa municipal eficient, democràtica i transparent.
------------------------------------
Com membres del Consell d'Administració de l'empresa pública EMSER hem rebut informació d'una denúncia presentada per part dels delegats dels treballadors de l'empresa municipal a Inspecció de Treball i Seguretat Social (adjuntada).


Els treballadors denuncien que molts dels vehicles que actualment estan en funcionament de la flota d'EMSER tenen l'itv caducada i que un d'ells ha tingut un accident recentment. Denuncien incompliments de la normativa laboral en el referent a un excés d'hores extra i de les mesures d'higiene al solar on es porta a terme la neteja manual de camions de recollida.
Igualment denuncien que se segueix incomplint el dret d'informació als representants dels treballadors. Recordam que fa poc la comissió per a les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública del Govern va obligar a EMSER a remetre còpia de la informació sol·licitada pels treballadors.


Tot el que denuncien els treballadors suposa una mostra més de que per part de la gerència de l'empresa municipal es continua, amb el consentiment de l'equip de govern, fent una mala gestió de l'empresa; opaca, poc democràtica i amb irregularitats com les assenyalades pels treballadors.


A Alternativa per Pollença (A) donam suport a la denúncia i igual que els treballadors demanam que es trobi la solució als problemes denunciats en el termini més breu possible. Continuam esperant canvis a EMSER per part de l'equip de govern, per fer possible una empresa municipal eficient, democràtica i transparent.

 

 

 

Una demoliciˇ, Cala Carbˇ, la Caixa... Junta de Govern 21 de juny,

Alternativa | 08 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 

 Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat de la Junta de Govern de 21 de juny.

 

 LLICÈNCIES

Dació de compte de resolucions de Batlia de 21 llicències. Una és una llicència de demolició d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina resultat d'una sentència judicial que parteix de la denúncia d'un particular.

DISCIPLINA

- Dació de compte de resolució de Batlia de resolució d’expedient sancionador.

 VARIS

- Multa a un bar per fer activitats d’entreteniment amb música amb mitjans mecànics sense llicència. 6000 euros. Hi ha actes de la policia de renous i obertura per damunt del permès.

- Aprovació inicial “projecte sanejament i consolidació parcial del mur de contenció de cala carbó entre hits m-t 1401 i 1406. L’ajuntament va aprovar el Conveni amb el ministeri per fer el projecte de millora de Cala Carbó al Ple, però Costes diu que cal fer un nou conveni, que l’ajuntament ingressi diners i ells licitaran. L'equip de govern ha considerat que no hi ha temps, que executar parcialment el projecte és molt urgent degut al deteriorament de la zona i han aprovat un projecte de 60.000 que està en exposició pública 15 dies. Se tracta de sanejament i reconstrucció dels tres trams de mur que presenten el major risc de col·lapse i propagació podent afectar al vial amb despreniments i altres. Una vegada més volem denunciar la vergonyosa actitud de Costes que ens tracta com una colònia.

 HIDENDA

RELACIO DE DESPESES

-Dins de les factures n’hi ha una de 148.000 euros que és per les obres de reforma de la primera línia. El tema és que d’aquests 131.000 són per Cemex i 12.000 per la UTE, al haver-hi un contracte de cessió de crèdits, que exigí la primera al seu moment.

- Pagament del cànon de costes per 357.314 euros És a dir 60.000 menys

- Han comprat un quadre per 4226 euros

- Han pagat a la Caixa 156.000 euros. Els interessos que ens demanaven eren de 115.000 euros al moment de la sentència, i ara arriben a 156.000. Com recordareu aquest tema va sortir al ple ordinari d'abril; Crespí Construcciones d'Obres Públiques SLU va fer unes obres l'any 2007, les certificacions d'obres aprovdes per valor de 291.802 euros les va a cedir a favor de CAIXABANK i l'empresa va quebrar pels seus problemes econòmics. El gener del 2012 CAIXABANK reclama a l'Ajuntament el pagament del deute i pel maig se n'hi va pagar una part: 147.000 euros. Però resulta que la Tresoreria de la Seguretat Social fa un embargament sobre els béns i drets de l'empresa constructora (dins aquests drets hi entraria lo que no li han pagat encara), i l'Ajuntament paga el que queda a la Seguretat Social. CAIXABANK reclama que és a ells a qui li havien de pagar la quantitat que faltava, així que posa un contenciós administratiu contra l'Ajuntament i li donen la raó. Per donar compliment a la sentència se li ha de pagar a CAIXABANK la quantitat que faltava pagar-li (i que equivocadament l'Ajuntament va pagar a la SS que són 141.000 euros. Fins  a aquest punt res a dir el que consideram vergonyós i sagnant és pagar a la Caixa 115.000 euros d'interessos.

- Aprovació de factures amb objecció: electricitat, manteniments, tècnics, lleure ctiu, elèctrica bahia, gall editor i publicitats, vigilància, combustibles, lloguer equip de so tercera edat, escola adults, escola viva, medicaments, pla drogues (roll ups), taller memòria i de museu, searsa, classes teatre, disseny promoció del museu, rutes de la bio diversitat...

- Concessió i denegació d’algunes bonificacions en concepte de IBI, IVTM fems, ...i devolucions per ingressos indeguts

- 13 modificacions de les llicències d'ocupació de la via pública. Farem un article sobre el tema.

- Concessió de 11 llicències amb taules i cadires i de 5 amb expositors i aparcabicis.

- Contracte menor per una psicòloga a l'àrea de serveis social. 11.895 euros.

RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

- Concessió d’un gual, una gratificació per antiguitat a un policia i denegació d’una ajuda per jubilació anticipada.


 CONTRACTACIÓ

- 3 concerts festival

- Prorroga estades esportives. Fonaesport

- Aprovació de l’expedient contracte administratiu mixt per focs artificials de les festes. Exposició pública de 5 dies i licitació. S'han demanat preus i l'empresa més barata ofereix uns 6.000 euros per focs. És per dos anys i els focs de tots els centres. És regularitzar una cosa que no hi era, però el preu segueix sent el mateix més o menys perquè aquí només hi ha una empresa sense competència. Ens vam abstenir.

VARIS

-Aprovades bases per les beques de medi ambient.

- Sol·licitud de cessió d’ús d’un local de Colonya al C.Metel 2. Serà gratuït, per tenir serveis complementaris de l’àrea de benestar social.

- Conveni amb l’IMAS. Per la subvenció per contractar una psicòloga. La subvenció arriba fins a 20.000 i pot ser puguin incloure alguna altre cosa

- Conveni amb IMAS per gestió de programes dels serveis socials comunitaris bàsics per a l'any 2016. 

 

- Expedients arxivats d'ocupació de la via pública; són negocis que varen posar les taules quan varen acabar de formigonar pensant que ja havien acabat les obres, i no sabien que faltava pulir i alguna altre tasca... la policia va demanar la retirada de les taules i els negocis tot d’una ho llevaren. Eren un negoci que va fer l'ocupació com l’any anterior i que esperava la concessió definitiva per enguany i un altre que demanava la primera ocupació al ser nou. Hi ha una part de l'ordenança d'ocupació de la via pública, que fa anys que s'hauria d'haver canviat, que provoca situacions rocambolesques i surreals com aquestes. A continuació les resolucions:

- Aprovació, si procedeix, del  sobreseient de l’expedient sancionador iniciat a l’entitat XXX per infracció de l’ordenança d’ocupació de la via pública i arxiu del mateix (Expedient Ocupació Via Pública Núm. 2016/27 Intervenció).

Vista la Proposta formulada per part de l’Instructor  de l’expedient, el Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar en data 20.06.16 que assenyala:

.../...

En la primera linia de mar del Port de Pollença s’han realitzat obres durant l’hivern 2015-2016 que han alterat substancialment les condicions urbanes de la mateixa, amb unes voravies més amples i carrils asfaltats més estrets. L’execució de les obres va provocar problemes en l’obertura dels locals, retardant la data de posada en funcionament normal d’aquests establiments.

L’interessat, en data 26/02/2016 va sol·licitar la llicència d’OVP damunt la voravia del passeig una vegada reformat. Com ha estat pràctica habitual des d’anys enrere, una vegada feta la sol·licitud, l’interessat va procedir a realizar la ocupació sense tenir encara la pertinent llicència.

Es dona la circumstància que per a poder concedir la ocupació en terrenys de DPMT, com és el cas,  l’Ajuntament hauria d’haver procedit a sol·licitar a Demarcació de Costes la pertinent autorització per després, com es va fer amb el lots de terrasses per a bars i restaurants, licitar aquesta ocupació, ja sigui de manera independent a les terrasses o de manera conjunta.

Com que fins ara aquesta sol·licitud a Demarcació de Costes no s’ha fet no és possible atorgar la ocupació de l’espai, que a més s’hauria de fer prèvia licitació. Per aquest motiu es va denegar la ocupació de via pública.

També s’ha de considerar que la situació física de la via ha canviat substancialment en motiu de les obres, ja que l’anterior amplada feia inviable la ocupació i per tant no hi havia precedents en la sol·licitud realitzada.

A partir de l’acta de reconeixement de 3/3/2016 i assabentat de la situació jurídica que implicava aquesta ocupació, l’interessat va procedir a retirar la OVP de manera inmediata.

ES PROPOSA:

Per tot l’esmentat i vistes les especials circumstàncies que l’execució de l’obra ha provocat durant l’hivern2015-2016, qui subscriu proposa l’arxiu de l’expedient sancionador i la tramitació de les autoritzacions per aquest local i la resta que puguin interessar en zona de DMPT tramitant prèviament la pertinent autorització a la Demarcació de Costes de les Illes Balears”

Per tot l’anterior , la Junta de Govern Local, per majoria (3 vots a favor: Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina i  2 abstencions: Alternativa per Pollença i el Regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar (Junts Avançam) –atesa la seva condició d’Instructor de l’expedient -) , acorda:

Primer.- Deixar sense efecte l’expedient sancionador incoat per infracció de l’article 16.3c) de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública, per ocupar la via pública sense llicència,  contra el titular del local comercial denominat XXX, sobreseient del mateix, i procedir al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat.  

Segon.- Donar de baixa la liquidació 1653000043 per import de 758,00 euros

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents.

- Aprovació, si procedeix, del sobreseient de l’expedient sancionador iniciat a l’entitat XXX per infracció de l’ordenança d’ocupació de la via pública i arxiu del mateix(Expedient Ocupació Via Pública Núm. 2016/28 Intervenció)

Vista la Proposta formulada per part de l’Instructor  de l’expedient, el Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar en data 20 de juny de 2016, que assenyala, en la seva part bastant:

 “Que a l’anomenat local en les anteriors temporades se li havia atorgat, per part d’aquest Ajuntament, llicència d’ocupació de via pública amb aparcabicicletes tot i estar aquest situat dins l’àmbit del domini públic marítim-terrestre, fet que hagués impedit, a dreta llei, la concessió de l’esmentada llicència. Per a poder concedir la ocupació en terrenys de DPMT l’Ajuntament hauria d’haver procedit a sol·licitar a Demarcació de Costes la pertinent autorització per després, com es va fer amb el lots de terrasses per a bars i restaurants, licitar aquesta ocupació, ja sigui de manera independent a les terrasses o de manera conjunta.

L’interessat va sol·licitar, com feia cada any, la llicència d’OVP (RGE 18/10/2015) confiant de bona fe que aquest era el procediment correcte. Seguint el procediment habitual en els darrers anys en la concessió de la OVP l’interessat va col·locar l’aparcabicicletes confiant en l’autorització mitjançant llicència.

El nou equip de govern, detectada la irregularitat de la concessió de la llicència d’OVP sense el pertinent permís de Demarcació de Costes, no va concedir la llicència d’OVP.

Així mateix en la primera linia de mar del Port de Pollença s’han realitzat obres durant l’hivern 2015-2016 que han alterat substancialment les condicions urbanes de la mateixa, amb unes voravies més amples i carrils asfaltats més estrets. L’aparcabicicletes, que cada any es col·locava en l’espai d’aparcament, quedaba enguany damunt la voravia amb la nova configuración. L’execució de les obres va provocar problemes en l’obertura dels locals, retardant la data de posada en funcionament normal d’aquests establiments. Tant la terrassa de taules i cadires (aquesta sí amb autorització de Costes i adjudicació en vigor) com l’aparcabicicletes es col·locaren tan aviat com les obres varen haver superat l’alçada del local.

ES PROPOSA;

Donats el precedents en la concessió d’aquesta llicència en anys anteriors, la sol·licitud d’OVP presentada al mes de novembre posant de manifesta la bona fe de l’interessat, així com les mesures per no interferir amb el trànsit de vianants adoptades i les especials circumstàncies que l’execució de l’obra ha provocat durant l’hivern2015-2016, qui subscriu proposa l’arxiu de l’expedient sancionador i la tramitació de les autoritzacions per aquest i la resta d’aparcabicicletes que puguin interesar en zona de DMPT tramitant la pertinent autorització a la Demarcació de Costes de les Illes Balears.”

Per tot l’anterior , la Junta de Govern Local, per majoria (3 vots a favor: Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina i 2 abstencions: Alternativa per Pollença i el Regidor Bartomeu Cifre Bennàsar (Junts Avançam) –atesa la seva condició d’Instructor de l’expedient -), acorda:

Primer.- Deixar sense efecte l’expedient sancionador incoat per infracció de l’article 16.3c) de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública, per ocupar la via pública sense llicència,  contra el titular del local comercial denominat XXXsobreseient del mateix, i procedir al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat.  

 

 

Exigim a Junts Avanšam el compliment de l'acord d'investidura.

Alternativa | 06 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Exigim a Junts Avançam el compliment de l'acord d'investidura, que va signar amb nosaltres i que ha permès que Miquel Àngel March sigui batle, si volen recuperar la nostra confiança i arribar amb nosaltres a futurs acords durant aquesta legislatura _____________________________________________________________________________

Junts Avançam segueix incomplint l'acord d'investidura que va signar amb nosaltres i que ha permès que Miquel Àngel March sigui batle i que tenia dos eixos principals participació i transparència. Al darrer ple vam realitzar diferents preguntes sobre el compliment de l'acord i vam obtenir respostes que només podem qualificar com indignants. Per exemple un dels punts concrets de l'acord feia referència a  publicació a la web municipal complint la llei de protecció de dades, de tota la documentació pública i la informació econòmica relativa a l'Ajuntament: plens, juntes de govern, decrets de batlia... (dins la segona meitat del 2015). Després d'un  any de govern entram en la segona meitat del 2016 i se segueix sense complir aquest punt. Al ple els regidors es van excusar en objeccions de Secretaria per a no publicar extractes de les juntes de govern, a pesar que ja els hem explicat en diverses ocasions que no hi ha cap excusa per no publicar aquesta informació, eliminant les dades de caràcter personal susceptibles de protecció com explica  l'Informe de Secretaria de l'Ajuntament d'Artà de 16 de juliol de 2012, sobre la possibilitat de publicar a Internet les actes de la Junta de Govern Local amb la condició que aquestes no contenguin dades de caràcter personal L'Ajuntament d'Artà (enllaç)  igual que altres Ajuntaments (per exemple l'Ajuntament de Vilafranca del Penedes ( enllaç) publiquen extractes de les seves Juntes de Govern. Publicar o no publicar extractes de les Juntes de Govern és un tema de pura voluntat política i tampoc serveix l'altra excusa que utilitzen de falta de personal, ja que no és massa complicat, nosaltres fa anys que ho fem al nostre bloc.

A una reunió en febrer ja vam advertir a Junts Avançam d'aquest i altres incompliments de l'acord (reglament de participació ciutadana, posada en marxa de processos participatius, millora i potenciació de la web, redacció i publicació de memòries...). Arribats a aquest punt exigim a Junts Avançam el compliment de l'acord que van signar si volen recuperar la nostra confiança i arribar amb nosaltres a futurs acords durant aquesta legislatura.

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb