URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat ple extraordinari d'agost

Alternativa | 31 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del Ple extraordinari celebrat el passat dimecres 24 d’agost.

1. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 12-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Retirat de l'ordre del dia.

Es tractava de una modificació de crèdit de 2.100.000 € per a les obres de la segona fase de primera línia del Moll.

Durant les intervencions dels portaveus, va quedar ben clar que el PP, el Pi i TOTS votarien en contra de dita modificació de crèdit, argumentat que no estaven en contra del projecte, però que no es fiaven del compromís del Consell d’aportar una part del finançament.

Nosaltres els dies provis havíem negociat la nostra abstenció a canvi de que quedàs clar que l’objectiu de la segona fase fos peatonalitzar, que es tingués clar abans de començar les obres com seria lo mobilitat, donada la falta de participació durant tot el procés, que almenys aquesta peatonalització i definició de la mobilitat es tractàs en una Junta de Portaveus i s’explicàs en una reunió oberta a la ciutadania, així com altres temes com la millora de la xarxa de clavegueram, la retirada dels busos privats de la primera línia, que el carril bici estàs separat físicament, i el compromís de no convertir el passeig en una terrassa de bar. L’equip de govern es comprometé de paraula a això, cosa que va fer que nosaltres acceptàssim canviar el nostre respecte a l’anterior ple i optar per una abstenció, però al final els comptes no sortien i l’equip de govern, davant la postura de la dreta optà per retirar el punt de l'ordre del dia.

Per a una informació més completa al nostre bloc trobareu un article sobre el nostre posicionament en aquest tema, així com un altre article explicant tota la història sobre la primera línia.

2. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 13-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Aprovat per 10 vots a favor (Junts, PP i Alternativa) i 6 abstencions (PI i Tots (la regidora Tugores, de Tots, acabava d’abandonar la sessió)).

Es tractava de la modificació de crèdit de 200.000€ per a l'adequació i eliminació de les barreres arquitectòniques del Centre Cultural de Pollença.

A l’anterior Ple, les tres modificacions anaven juntes, i ja vàrem dir que si es presentaven per separat hi votaríem a favor, i així ho vàrem fer. Ara esperam que les obres és facin de la millor manera possible, minimitzant les molèsties, i eliminant unes barreres que fa anys que no haurien d’existir.

3. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 14-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Aprovat per unanimitat.

Era una modificació de crèdit de 12.379€ que faltaven per pagar de l'asfaltat de vies públiques.

Exactament el mateix que al punt 2, havíem dit que si es votaven per separat votaríem a favor i així va ser.

4. Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions de caire social per a l'any 2016 i de la convocatòria pertinent. Aprovat per unanimitat.

Són bàsicament les mateixes bases que en anys anteriors han servit per a concedir 25.000€ en subvencions a les entitats de caire social que fan feina a Pollença. Evidentment com tots els grups votàrem a favor. Totes aquestes associacions fan una tasca que sense aquestes ajudes tal vegada no podrien fer.

5. Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de la imatge i el disseny dels establiments comercials de Pollença i de la convocatòria pertinent. Aprovat per 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) i 7 abstencions (PI, PP i Tots)

Aquestes bases suposen una nova línia de subvencions, dins el marc del Pla de Millora del Comerç local, que destina 19.000 euros per els comerços que facin una millora de la imatge i el disseny (les intervencions poden ser a l'interior, a l'aparador o a la façana).

Les bases originals varen ser esmenades a partir de les aportacions dels partits a la Comissió Informativa. Nosaltres férem vàries propostes que varen ser acceptades: que s’exigís com a requisit tenir el negoci obert mínim durant 10 mesos a l'any, i que aquest estàs normalitzat lingüísticament o que almenys el projecte presentat establís la seva futura normalització lingüística.

Amb altres partits i associacions hem organitzat aquest Cicle de cinema kurd  amb Newroz, un associació basco-kurda. Les projeccions a Pollença són els divendres 9 i 16 a  l'Ateneu

 


 


Comunicat de la Plataforma Pro Camins P˙blics Oberts

Alternativa | 29 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Publicam el comunicat llegit dissabte a l'excursió reivindicativa del camí del Coll de Síller que subscrivim totalment. 

Camí del Port de Pollença a Cala de Sant Vicenç.

Per a enllaçar el Port de Pollença amb Cala de Sant Vicençs el Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença elaborat per Fodesma del Consell de Mallorca a l’any 2001 inclou un total de tres camins. Dos de rutes tradicionals i un que està inclòs al PGOU com un passeig per a vianants que enllaci el Port de Pollença amb Cala Carbó pel Coll de Síller. D’aquests tres camins, solament el núm. 82 amb el nom de Camí del Port de Pollença a Cala Carbó -que és el del PGOU- fou incorporat definitivament en el Catàleg per l’Ajuntament de Pollença l’any 2008. Els altres dos camins, el núm. 135 Camí de Síller al Coll de Síller i el núm. 148 Camí a Cala Sant Vicenç són els que no s’incorporaren definitivament al Catàleg i que ja han estat objecte de dos expedients d’investigació sense que a dia d’avui s’hagin conclòs ni pres cap decisió sobre la seva incorporació o no al Catàleg definitiu o possibles alternatives en cas que s’hagin de modificar el seu traçat per a conveniència general i resoldre definitivament aquesta situació de provisionalitat que ja s’està eternitzant. És per aquest motiu que s’ha convocat aquesta excursió reivindicativa.

Val a dir que el 21 de Abril de 2006 els pescadors pollencins Ignasi Borràs Llompart, Melcior Bosch Rotger, Melcior Bosch Vicens, Juan Alberti Enseñat; Guillem Payeras Serra i Antoni Bosch Cerdà, feien declaració jurada davant notari que feren arribar a l’Ajuntament, on declaraven recorre el camí del Port de Pollença a Cala Sant Vicenç pel Coll de Siller.

A l’obra Die Balearen de l’arxiduc Lluís Salvador que reflecteix la realitat cultural del segle XIX es troba alguna referència al camí, com exemple parlant de la connexió, trobem: “... més curt és el camí del coll de Siller, on des de Can Botana arribam al Port de Pollença en menys de mitja hora...”,  estimació de temps un poc agosarada, tot sigui dit.

Actualment encarà es conserven algunes fites que marcaven el camí que comunicava Cala Sant Vicenç amb el Port de Pollença.

Cal recordar també que el passeig per a vianants entre el Port de Pollença i Cala Sant Vicenç previst el l’aprovació definitiva del PGOU de 1990 tampoc s’ha executat.

El 29 de Juliol de 2015 el plenari va aprovar procedir a reiniciar els expedients d'investigació de 16 camins, publicat aquest acord al BOIB núm. 122 de 13 d'Agost de 2015. Amb aquest acord de plenari es pretén promoure l'expedient d'investigació d'alguns camins que no van ser inclosos al catàleg aprovat l'any 2008. Una demostració de la poca feina que s'ha fet els darrers set anys per defensar el patrimoni comú  que són els camins públics. Reiniciats els expedients d’investigació d’ofici a fi de determinar aquells de titularitat municipal i, en conseqüència, incloure’ls en l’inventari de béns local, nosaltres presentarem al·legacions i documentació per tal de demanar que aquests camins quedin finalment inclosos al Catàleg municipal.

Per això volem reivindicar:

-        Que es garanteixi un pas clar i públic entre el Port de Pollença i Cala Sant Vicenç a tots els senderistes.

-        Que es resolguin tots els expedients d'investigació pendents.

-        Volem aprofitar per recordar que el tram de Son Grua fins a Pollença de la Carretera Vella de Pollença a Lluc encara presenta trams no transitables.

-        Mantenir la nostra col·laboració en les institucions per tal de recuperar aquestes vies,  tot i que consideram que les expectatives esperades no s’estan complint en aquest primer any de mandat tant a l’Ajuntament de Pollença com al Consell de Mallorca.

La hist˛ria de la primera lÝnia

Alternativa | 27 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Hi havia una vegada un poble que, tenint «la millor badia de la mediterrània», tenia aprovat des de temps immemorials (1990) un PGOU (un Pla General d'Ordenació Urbanística) que preveia que la primera línia havia de ser peatonal.

Els inicis d'aquesta història ens remunten a dues legislatures enrera (2007-11), quan governava a Pollença Unió Mallorquina-UNPI amb el PSOE i el PSM. L'any 2008 es va fer «l'experiment de la peatonització»: sense cap pla ni cap estudi de mobilitat, només amb dos informes de la policia local que preveia la reordenació del trànsit, es va començar a finals de setembre la prova de tancar el passeig Saralegui a la circulació. Des d'Alternativa ens hi vàrem oposar (férem una recollida de firmes, presentàrem mocions...) perquè s'havia fet sense pla de mobilitat, sense consens ni amb els veïns ni amb els partits de l'oposició (se'ns va informar de la prova en una reunió de 10 minuts), i perquè hi seguia havent circulació (els autobusos per tota la primera línia, i els particulars en alguns trams), amb el que no tenia les avantatges de ser una zona peatonal i sí els inconvenients. El que vàrem demanar era que s'aturés l'experiment i es fes un Pla de Mobilitat (amb un treball de camp que tingués en compte l'afluència de cotxes, les places d'aparcament, les possibles solucions alternatives al canvi en la circulació...) i que es presentés públicament, fet que permetés la participació ciutadana.

L'any següent, el 2009, va ser el final de l'experiment de la peatonització (que en realitat era una semipeatonització), amb la justificació que com que no es podien llevar els autobusos de la primera línia, aleshores no tenia sentit restringir la circulació. I llavors, després de la prova frustrada, es va encarregar un Pla de Mobilitat, tal com demanàvem. «Ah, per fi un poc de seny!», pensareu, estimats lectors. Però no, res de seny. Perquè va resultar que l'esmentat Pla de Mobilitat es va encarregar a una empresa que, oh casualitat!, era del nebot de la batlessa en aquell moment, i a més, com vàrem descobrir i denunciar el Pla havia estat plagiat. Aquest tema està encara en els tribunals.


El tema va quedar en suspens fins que, amb una nova legislatura (2011-15) i un nou govern (aquest cop del PP i la Lliga, i ja cap al final del PP i el PI, amb el suport d'UMP sobre el tema de primera línia) es va tornar a moure alguna cosa. I el que es va moure era un projecte d'obres que es va anomenar «de reforma i rehabilitació en semipeatonització» amb un cost d'1,5 milions d'euros.

El 2013 varen encomanar un estudi de mobilitat a una altra empresa (CINESI) que va fer una proposta de mobilitat que servia de base a les obres, que no preveia peatonalitzar sinó semipeatonalitzar (en el sentit que es donava més espai a vianants i ciclistes, es restringia velocitat, proposava una reforma circulatòria que feia que la circulació fos convectiva, o sigui, que no es pogués circular tota la primera línia seguida, fet que reduïria l'afluència...). Però l'estudi de mobilitat no va agradar a UMP, tal vegada tement que els turistes passarien de llarg per la circumval·lació cap a Formentor. Així que el PP d'en Tomeu Cifre Ochogavía (sí, el que ara demana que s'ha de fer molta feina prèvia en mobilitat si es vol peatonalitzar) i el PI d'en Martí Roca, va decidir deixar de banda la qüestió de la mobilitat: primer farien les obres i ja després es veuria la mobilitat. És a dir, passar l'arada davant el bou, i a costa dels doblers públics. I és que s'acostaven les eleccions, i embellir la primera línia segur que seria ben vist pels hotelers.

Però és que a més, el projecte es va fer sense participació ni consens amb l'oposició (el que ara hipòcritament demanen el PP, el PI i Tots): només es va fer una reunió amb l'oposició i va ser per parlar de l'estudi de mobilitat que suposadament fonamentava el projecte, i no del projecte.

El 2015 va sortir el projecte a exposició i des d'Alternativa vàrem presentar al·legacions, en el sentit que no es preveia peatonalitzar (com preveu el PGOU), no quedava clar amb quin pla de mobilitat se sustentava, i que no hi havia hagut participació. Unes crítiques que anaven en la mateixa línia de les que havíem fet al govern d'UM-PSOE-PSM de l'anterior legislatura amb l'experiment de peatonalització. Idò, ben a final de legislatura i sense consens amb l'oposició, el PP-PI (que igual no es pensava que no governarien) va treure a licitació les obres, adjudicant-les a qui va fer l'oferta més baixa (amb els problemes que això ha suposat) i del que més que una semipeatonalització (perquè no hi havia mobilitat prevista), acabava sent un simple embelliment (tot i que l'estètica és discutible) per un preu desproporcionat.


Amb el canvi de legislatura (2015-19) i canvi de govern (Junts-UMP), han volgut fer «el millor passeig de la mediterrània», així que acabades les obres del PP/Tots i PI, ells ho han volgut millorar. Varen demanar una revisió de l'estudi de mobilitat de CINESI, i després varen demanar un informe de la policia local que invalidava la reforma circulatòria proposada en l'estudi.

Varen fer una Junta de Portaveus per explicar-nos la seva proposta de segona fase i es va dur a Ple.

Evidentment, des d'Alternativa hi vàrem votar en contra pels motius de sempre (manca de peatonització, de pla de mobilitat clar i de participació: http://alternativa.balearweb.net/post/126680) i en base a allò que defensam des del 2008, hem negociat amb l'equip de govern de cara al ple extraordinari ( Més detalls: http://alternativa.balearweb.net/post/126901 ).

D'Alternativa es poden dir moltes coses, però no és pot dir que respecte la primera línia no hem tengut sempre un posicionament polític clar i coherent, cosa que no es pot dir de la resta de partits polítics de l'oposició (ni del govern), fins al punt que hem vist en aquestes darreres setmanes coses surrealistes. I com que en algunes notícies de premsa se'ns ha ficat al mateix sac a tota l'oposició, anem a recordar algunes «perles» dels darrers dies.

Per exemple, el regidor del PP que en el ple de juliol va dir «que aun teniendo dudas, nosotros votaremos a favor» i després a mitjan ple diu que canvia el vot perquè el regidor d'urbanisme l'ha ofès. O sigui, resulta que en el Partit Popular pel que es veu, el que fa que es decideixi donar suport o no a una modificació de crèdit, no són arguments polítics, sinó l'estat d'ànim del regidor. I per més patetisme, al ple d'agost vota en contra perquè considera importantíssim tenir uns informes del Consell, que pel que es veu no teníen cap importància un mes abans. En fi, d'això se'n diu, farsa política. Després tenim el líder de Tots, que s'indigna i reclama ara el que ell no va fer quan governava, i demana participació i consens amb el que no creu, i critica el que ara anomena «formes de l'antic règim», que són les seves quan governa. D'això se'n diu hipocresia. I què dir del regidor del PI? Apart que continua abduït i utilitzat per l'exbatle, s'apunta també a justificar el seu vot en que si no l'han convidat a la rebuda d'en Sete, si no l'han telefonat per xerrar amb ell i només li han enviat un watsap... En fi, no ens estranyem de veure'ls tots junts a una llista a les properes eleccions.

 

 

A la categoria «Peatonització del Port» podeu trobar 24 articles sobre el tema.  


Recordau, avui ens veiem a les 18h a Habitat per reivindicar una solució ja a la ruta del camí de Síller!

El vot d'Alternativa sobre primera lÝnia

Alternativa | 25 Agost, 2016 13:36 | facebook.com twitter.com


 El passat ple de juliol que ja es va dur la modificació de crèdit per la segona fase d'obres de primera línia, des d'Alternativa hi vàrem votar en contra (cosa que, sumada als vots contraris de TOTS i PI, i l'abstenció de PP) va fer que no s'aprovés.

La nostra argumentació (bàsicament la mateixa que mantenim des del 2008 com veurem) es basava en allò que ja havíem al·legat i repetit: no es complia el que preveia el PGOU que era que fos peatonal, no hi havia hagut participació (una única junta de portaveus) ni negociació de cara al ple, no estava clar amb quin pla o estudi de mobilitat se sustentava una inversió tan important. Vàrem fer aquest article després del ple:  http://alternativa.balearweb.net/post/126680

Pràcticament, són els mateixos arguments que varen fer que ens opossàssim al projecte de la primera línia que va aprovar la passada legislatura el PP (una part del qual, ara es fa dir TOTS), que va pecar del mateix i del que ara es queixen: presa de decisions sense l'oposició, i fer obres sense pla de mobilitat clar. Però és que la pressa de certs polítics per fer-se fotos és insuperable, i més si és abans d'eleccions!


Després de l'aprovació frustrada, l'equip de govern actual ha parlat amb tots els partits per mirar d'aprovar-ho al ple extraordinari, i també han fet una reunió informativa oberta (ja que no s'havia fet gens de participació pel projecte), com els hi vam recomanar a la passada Junta de Portaveus.

Pel que fa a nosaltres, vàrem negociar amb l'equip de govern les condicions que sempre hem estat reclamant (peatonalització, participació, mobilitat clara), que podien tenir una concreció mínima en els següents termes:

-l'objectiu de fer la segona fase d'obres ha de ser peatonalitzar (com a mínim fins Av París)

-abans de començar les obres s'ha de tenir clara la mobilitat (si la peatonització serà progressiva o no, si hi ha d'aver zona ACIRE, quina reforma circulatòria és necessària...)

-participació: aquest «pla» per peatonalitzar i la mobilitat s'ha de tractar en una Junta de Portaveus; s'ha de fer al menys una reunió oberta abans de començar les obres explicant els detalls de l'obra, els terminis, la circulació durant i després...

-alguns temes concrets que ja vàrem exposar en Junta de Portaveus: que es prevegi la millora de les xarxes d'aigua i clavegueram; que el bus privat també surti de primera línia si ho ha fet el públic; que el carril bici sempre estigui separat físicament; que assegurem que el passeig no serà colonitzat abusivament per terrasses (i per tant, el compromís de començar ja amb la nova ordenança d'ocupació de via pública que sigui restrictiva).

La resposta de l'equip de govern va ser positiva comprometent-s'hi de paraula a dur-les endavant, i això permetia que la nostra assemblea valoràs canviar el vot contrari per una abstenció, ja que només són declaracions d'intencions que arriben en un moment de baixa confiança en l'equip de govern (quan després de més d'un any de legislatura no han estat capaços de complir l'acord d'investidura).

Finalment, al ple, com que el PP, el PI i Tots varen dir que votarien en contra (segons ells, no perquè estiguin en contra del projecte, sinó perquè diuen que no es fiien de que el Consell aporti el mig milió d'euros), l'equip de govern i l'oposició de dretes varen decidir retirar el punt de l'ordre del dia i no es va arribar a votar.


Una altra qüestió que consideram important comentar és no només el què (o sigui, els arguments) sinó també el com (o sigui, la presa de decisions). La nostra decisió (la d'agost, la de juliol i totes les anteriors) es va prendre de forma col·lectiva en una assemblea oberta, com sempre feim, prèviament publicitada i amb l'ordre del dia, cosa que permet que qualsevol persona interessada pugui assistir-hi. Algú sap on, qui i com es prenen les decisions dels altres partits?


 

En breu publicarem «La història de la primera línia». Una publicació molt interessant per destapar les hipocresies i la falta de rumb polític de molts partits respecte aquest tema... No us ho perdeu! 
 
 
 

Ple extraordinari: primera lÝnia, centre cultural, subvencions entitats socials i comercinats

Alternativa | 24 Agost, 2016 11:40 | facebook.com twitter.com

Avui se celebrarà, a les 17h. un ple extraordinari. Podeu venir a la sala de plens o seguir-lo per Radio Pollença. Com sempre, nosaltres anirem comentant-lo per facebook a la nostra pàgina.

L'ordre del dia és el següent:

1. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits num 12-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Es tracta de la modificació de crèdit de 2.100.000 € per a les obres de la segona fase de primera línia del Moll.  

2. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits num 13-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Es tracta de la modificació de crèdit de 200.000€ per a l'adequació i eliminació de les barreres arquitectòniques del Centre Cultural de Pollença. 

3. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits num 14-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Es tracta de la modificació de crèdit de 12.379€ que faltaven per pagar de l'asfaltat de vies públiques. 

4. Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions de caire social per a l'any 2016 i de la convocatòria pertinent. 

Són les mateixes bases que en anys anteriors per a concedir 25.000€ en subvencions a les entitats de caire social que fan feina a Pollença. 

5. Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de la imatge i el disseny dels establiments comercials de Pollença i de la convocatòria pertinent.

Es tracta d'una nova línia de subvencions, dins el marc del Pla de Millora del Comerç local, de 19.000 per als comerços que facin una millora de la imatge i el disseny (les intervencions poden ser a l'interior, a l'aparador o a la façana). 

Junta de Govern 16 d'agost

Alternativa | 22 Agost, 2016 09:44 | facebook.com twitter.com

Continuam fent allò que Junts Avançam es va comprometre en l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament. A continuació teniu un resum de la Junta de Govern del 16 d'agost.

Resum de la junta de govern del 16 d’agost de 2016

URBANISME

Llicències urbanístiques

- No es dóna compte de cap llicència

Disciplina urbanística

- No es dóna compte de cap infracció.

Varis

- Designació de director d’obra i coordinador de seguretat de contracte administratiu d’obres de millora de la pista esportiva exterior del CEIP Joan Mas de Pollença a favor de l’empresa AMER E HIJOS S.A.

HISENDA

Relació de despeses

- Dins de les factures amb objecció per part de intervenció, ens trobam amb les mateixes de sempre: les diverses tasques de manteniment, les analítiques de l’aigua de les piscines, subministrament elèctric i de combustibles, premsa i publicitat, escoleta, alguns tècnics, ... així com el pagament de 7.139 euros dels honoraris del Pla de Millora Urbana de Cala Sant Vicenç. Aquest pagament ha fet que la quantia superi la permesa per a un contracte menor, per això l’objecció per part d’intervenció.

- Es dóna compte d’un Decret de Batlia de pagament de factures del Festival. 12.100 per pagar el concert d’Angel Gil Ordoñez i 19.904,50 per pagar el 70% del concert de Michel Camilo.

Recursos i reclamacions

- Es denega retornar uns ingressos indeguts per concepte d’IBI.

- Estimat parcialment el recurs presentat per CAN AXARTELL S.L. contra l’acord de Junta de Govern Local de 19 de Gener de 2016 pel que fa als interessos meritats.

- Aprovació de la reducció de la part proporcional de la quota de l’IVTM.

- Aprovada una ajuda de Serveis Socials en concepte de lloguer i despeses d’habitatge per valor de 522 euros.

- Dació de compte de Decret de Batlia de modificació de crèdit. Al concedir-se una subvenció de 97.999,02 euros per a finançar projectes de millora de l’ocupabilitat dels treballadors de més edat (diverses contractacions de persones del SOIB per sis mesos) s’ha fet necessària aquesta modificació.

- Aprovació de la devolució d’ingrés indegut.

RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

Guals

- Concessió de 4 guals i un canvi de titularitat.

Taxis

- Autoritzat un canvi de vehicle.

Personal

- Aprovada una ajuda de beca per estudis i dues gratificacions per antiguitat al servei.

CONTRACTACIÓ

- Dació de compte de la modificació de la composició de la Mesa de contractació de l’expedient de contractació ”Servei d’atenció a la primera infància de l’escola infantil municipal de Pollença al Port de Pollença”. Dos membres no podien assistir i han estat substituïts.

VARIS

- Aprovada la supressió de la celebració del Mercat Nocturn de la temporada turística 2016 pels dilluns als jardins del Claustre de Sant Domingo.

 

 

Soluciˇ ja pel camÝ del Coll de SÝller!

Alternativa | 20 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Ja fa massa anys que arrossegam la problemàtica d'accés i trànsit al camí del Port de Pollença cap a la Cala Sant Vicenç pel Coll de Siller. Ja és ben hora de que s'agafi el bou per les banyes i es posi una solució definitiva.

Per això des d'Alternativa ens sumam a la reivindicació de la Plataforma pro Camins Públics Oberts i demanam una ruta pública i clara i una solució ja! Perquè no pot ser que un govern que es diu progressista no hi posi remei després de tants anys de mobilitzacions.

AIxí que dissabte 27, tots a  les 18h als Apartaments Habitat a reclamar el que hauria de ser  una realitat ja fa temps.

  

D'informes i altres preguntes

Alternativa | 19 Agost, 2016 08:04 | facebook.com twitter.com

Preguntes i respostes del darrer ple

Prec 

 

Demanam que l'Ajuntament mostri la seva oposició al projecte de renovació del restaurant del far de Formentor i doni suport a realitzar el que ja es va plantejar fa anys i és fer la Ruta de Pedra en Sec fins al Far i allà habilitar un refugi.

És un prec i per tant no esperavem resposta, però amb segons quins temes si que l’han donada i aquesta vegada ens hauria agradat sentir del batle que considerava que era millor opció el refugi que no el restaurant, però bé, el temps dirà quina és la posició de l’Ajuntament en aquest tema.

 

Preguntes 

 

 Fa mesos el Batle va dir que calien informes jurídics per intentar cobrar la plusvàlua condonada del cinema Capitol a l'anterior legislatura. Han demanat ja aquests informes?

Estan demanats i tot d’una que estiguin es duran a Junta de Govern

 

- Ens pot informar el batle de la reunió (sobre la qual se'ns va informar  menys de 24 hores abans de la mateixa i no pels mitjans habituals) que va fer amb representants del Consell per parlar de les ordres d'enderrocament pendents contra habitatges a sòl rústic de Pollença? Què pensen fer amb els expedients de demolició que ha fet l'Ajuntament?

Es reuniren amb polítics i tècnics del Consell i l’ADU (Agència de Disciplina Urbanística) a la que assitiren un representant de Tots, un de UMP, un del PI i varis de Junts. Parlaren de bàsicament dues coses. Primer l’ADU ha decidit canviar les seves línies d’actuació, i envià uns escrits reclamant la necessitat de coordinar la seva tasca amb la de l’Ajuntament, i el segon punt, els expedients de demolició tramitats a Pollençper l’Agència. En aquest sentit es parla de la subrogació de casos cap a l’Agència, que ha estat com han acabat molts casos en mans de l’ADU aquests darrers anys, i el parla dels expedients de Pollença, i la possibilitat de recuperar-los, cosa que l’Agència negà.

Pel que fa als expedients de demolició que porta l’Ajuntament són multats.

 

En aquest tema ha quedat més que clar que no ens han volgut a les reunions, i evidentment hem hagut de registrar preguntes al Ple. El tema de la disciplina urbanística, en tot el que depèn de l’Ajuntament sembla que poc canviarà.

 

- Fa uns mesos el batle va dir que per reclamar els iphones i ipads que no han tornat els regidors de l'anterior legislatura era necessari que els serveis tècnics informàtics de l'Ajuntament fessin un informe on consti el cost, l'amortització, la vida útil, l'estat de conservació i seguretat en el referent a la protecció de dades de caràcter confidencial. S'han demanat ja aquests informes? S'han fet? 

Ens digueren que es varen demanar via providència als serveis tècnics, però encara no estan fets. Realment nosaltres el que pensam es que amb aquest tema no hi ha cap interès per part de l’equip de govern per fer que els anterior regidors tornin els seus dispositius. 

 

- Fa dos mesos van dir que els serveis municipals tornarien a col·locar a la primera línia del Port de Pollença els aparca-bicis, quan tinguessin temps. Encara no han tingut temps? Per què no s'han col·locat aquests aparca-bicis?

Segons el regidor Nevado aquests aparcabicis estaven a la zona de Ports i no són de l’Ajuntament. Estan en contacte amb ells per tornar

a posar-los. 

 

El que és cert és que havia aparca-bicis de l'Ajuntament que es van llevar i no s'han tornat a posar 

  

- Per què el regidor d'Unió Mollera Pollencina cada ple ens diu que pensa publicar la seva agenda i no ho fa? 

De mal gust el tema ja. I ho seguirem demanant a cada Ple (ja en portam tres) fins que la publiqui. Aquesta vegada l’excusa ha estat les prioritats, i almenys li agraïm al regidor la seva sinceritat, ja que va admetre que per a ell, i segur que també per a UMP la transparència no és una prioritat i que té altres coses que fer abans que publicar la seva agenda.

Per desgràcia l’argument tampoc ens val, un regidor amb dedicació exclusiva té temps més que suficient per publicar la seva agenda.  

 

- L'equip de govern pensa assistir a l'ofici religiós de la Patrona en qualitat de representants institucionals? Si és que no i hi pensen assistir a títol personal, de quina manera ho faran evident que no hi van com a regidors?

Directament no varen respondre la pregunta, el batle va dir que rebé la convidada del rector de la parròquia i que la faria extensiva a la resta de regidors (ja ho ha fet). Després d’analitzar-la ens contestaran per escrit. 

Primer, no entenem que s’havia d’analitzar, és una convidada que s’accepta o no i ja està, i segon, la resposta s’ha de donar al Ple, no per escrit, ja que es allà on la registrarem i allà on volíem tenir resposta. Una pregunta pública requereix una resposta pública. Evidentment amb aquest tema l’equip de govern volia passar de puntetes, però va arribar el dia 2 i tots els regidors de l'equip de govern van anar a la missa. Al seu balanç d'un any Junts Avança deien que avançaven cap al laïcisme, doncs aquesta és una forma curiosa d'avançar.

 

 Per què els plecs de contractacions dels focs artificials i les platges no han estat a informació pública els dies que marca la llei? Si s'ha fet la tramitació d'urgència, s'ha justificat degudament?

Els plec dels focs té la urgència justificada, i va estar els 8 dies a partir de la publicació al BOIB, tot i que a la web tan sols hi va estar 3 o 4 dies, i el de les platges també, tot i que el regidor no va saber concretar si es va publicar a la web el mateix dia. Tot i que la llei si que tal vegada es complí, si que creiem que no publicar els plecs a la web el mateix dia que toca, són una mostra de mala comunicació amb la ciutadania, i de passada també de poca transparència.

 

   

La Caixa, Cala Carbˇ, Gotmar...Junta de Govern de 4 d'agost

Alternativa | 17 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat de la junta de govern del 4 d'agost. Destaca la condonació de 50.000 euros d’interessos de Caixabank, demostrant que la pressió ha sorgit cert efecte, les obres de Cala Carbó, III fase de Gotmar i el plec de condicions de l'escoleta de la Gola 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DIA 19 DE JULIOL I 26 DE JULIOL (EXTRAORDINÀRIA).

URBANISME

No és dona compte ni de llicències ni infraccions.

HISENDA

Relació de despeses

- Dins de les factures amb objecció per part d'intervenció, ens trobam amb les mateixes de sempre: les diverses tasques de manteniment, les analítiques de l’aigua de les piscines, subministrament elèctric i de combustibles, premsa i publicitat, escoleta, alguns tècnics, ... i el 70% del que restava per la producció del festival.

- Dins les factures sense objecció destaca el pagament de 62.579 euros per la certificació 8 de la primera línia, i sobretot la condonació de 50.000 euros d’interessos de Caixabank, demostrant que la pressió ha sorgit cert efecte, tot i que encara n’han cobrat 106.000!!!

Recursos i reclamacions.

- Es denega abonar a AFAMA la resta de la subvenció pendent de justificar per import de 3.164,45 euros.

- Es denega abonar a ABAIMAR la resta de la subvenció ja que es justificà el 92,13% del projecte.

- Aprovació prorroga de l’IIVTNU.

- Reducció de la part proporcional de la quota de l’IVTM.

- Rectificació d’ofici de 3 liquidacions en concepte de taxa sobre la ocupació de terreny d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitats lucratives (barres de la Patrona). Es cobra de més a tres bars i es rectifica l’error.

- Adjudicació del contracte administratiu de millores de la pista esportiva exterior de Joan Mas. Es farà bàsicament una pavimentació amb ciment polit. Les obres duraran 4 setmanes i començaran el més aviat possible. L’adjudicatària del contracte menor és Amer e Hijos S.L. per un import de 40.425,28 euros. La resta empreses presentaren 42.942 euros (Construcciones Olives S.L.), i 45.236 euros (Obras y pavimentaciones MAN S.A.U).

- Adjudicació del contracte administratiu d’obres de sanejament i consolidació parcial del mur de contenció de Cala Carbó. Es consolidarà, emplenarà i asfaltarà la zona. Les obres duraran 3 setmanes i començaran el 3 d’octubre. L’adjudicatària del contracte menor és Obras y pavimentaciones MAN S.A.U per un import de 40.825,40 euros. La resta empreses presentaren 42.028 euros (Amer e Hijos S.L.) i 52.562 euros (Antonio Gost i Socias S.L.).

- Denegació de 4 ampliacions de l'ocupació de la via pública.

- Modificació d’acord permetent a un negoci col·locar la terrassa damunt calçada sense tarima, ja que sinó aquesta no estaria al mateix nivell de la vorera.


RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

Guals

- Concessió de 4 guals.

- Retirat de l’ordre del dia una sol·licitud de varis veïns de la zona dels carrers Campos, Formentor i Jaume III per canviar de zona un càrrega i descàrrega. Estudiaran bé el tema, parlaran amb els veïns i cercaran la millor opció.

Cementeri.

- Atorgament d’un dret funerari.

CONTRACTACIÓ

- 3 dacions de compte de contractacions del Festival. Orquestra de Cambra de Zurich per 40.535 euros, Capella Napolitana Antonio Florio per 37.268 i Kronos Quartet per 36.300.

- 2 dacions de compte de requeriments de documentació per dos d’aquests concerts.

- Aprovació de l’expedient de contractació de les obres del projecte de “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença- Fase III”. El projecte és de 1.035.355,57 euros. Es tracta de les obres de la zona del Puxet. El plec de condicions estarà 10 dies en exposició pública, i hi haurà 26 dies per presentar-se.

- Dació de compte de la desestimació de les al·legacions presentades al plec de clàusules que regeix el contracte de servei de l’escoleta de la Gola. Estudi 6 demanà que es subrogàs als treballadors de l’anterior contracte. Segons els tècnics això no correspon al plec de clàusules administratives, sinó que ha de venir establert pel conveni col·lectiu, i com que l’Ajuntament no hi està adherit no hi ha obligació a aquesta subrogació.

VARIS

- Denegada compensació per danys soferts per un fogueró per falta de proves.

- Aprovada compensació per danys soferts per un fogueró.

- Denegada l’autorització per fer escultures a la platja. No existeix l’autorització de costes.

- Dació de compte de correcció d’errors als acords de la Junta de Govern sobre l’adjudicació de l’autorització de la ocupació de les platges.No oblidam a Lucia Patrascu

Alternativa | 15 Agost, 2016 08:01 | facebook.com twitter.com

Aquestes són les preguntes (i les respostes del govern) que vàrem fer al darrer ple sobre el feminicidi del qual va ser víctima na Lucia. Ahir va sortir a la premsa que dos guàrdies civils estan cridats a declarar i sent investigats per no prestar l'ajuda necessària. Esperam que s'arribi fins al final, i que no regni la tan habitual impunitat.

 

 La família de la dona assassinada al Port de Pollença, Lucia Patrascu, ha informat a Interior que sol·licitarà la responsabilitat de l'Estat per mal funcionament de l'administració.

 

-S'ha posat en contacte l'Ajuntament amb la família i s'ha informat d'aquesta sol·licitud? Si no ho han fet, ho pensen fer?

 

L’Ajuntament està en contacte permanent amb la família, se li ha oferit ajuda des dels Serveis Socials, que està fent un seguiment de la situació. La família els ha informat que estan parlant amb un advocat i estudiant dita possibilitat

 

- L'Ajuntament té alguna informació de com es troba la investigació de la Guàrdia Civil sobre la seva actuació en aquest cas? Ho han demanat? Ho pensen demanar? Malgrat la inactivitat policial al respecte pensen convidar els comandants de la Guàrdia Civil a l'acte institucional de la Patrona?

 

Sí que ho varen demanar, i la Guàrdia Civil els va comunicar que els seus serveis interns havien obert un expedient per aclarir el tema.

I la convidada evidentment que la faran, com a institució de l’Estat.

 

Nosaltres desconfiam d’aquests serveis interns, i la història ens diu que el depurar responsabilitats dins del cos de la Guàrdia Civil és una cosa que poques vegades passa. Per tant creiem que mentre hi hagi una simple sospita, aquesta institució no hauria d’estar present a l’acte de dia 2 d’Agost. Per desgràcia l’equip de govern no pensa així, tot i contar a les seves files amb regidors d’Esquerra o Mes. 

 

 -En cas que la família posi una denúncia, es pensen afegir a aquesta denúncia?

 

Ho estudiaran, segons el batle la Secretària va dir que no era tan clar que es podés fer.

 

 


 

Avui es presenta Tot Incl˛s a Pollenša!

Alternativa | 12 Agost, 2016 10:26 | facebook.com twitter.com

Avui dia 12 d’agost a les 20h es presentarà “Tot Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres Illes” a l’Ateneu de Pollença. Al carrer Metge Sureda, 8.

Despŕes d’una breu presentació del monogràfic, el geògraf Sebastià Vicens Prohens parlarà sobre les ordenances de convivència o cíviques que hi ha als diferents municipis de Mallorca i com afecta a la població autòctona.

No us ho podeu perdre, a la xerrada tendreu l’ocasió d’aconseguir un exemplar de la publicació.

Més informació a https://totinclos.noblogs.org/

 

Adjudicaciˇ platges ( Junta 26 de juliol)

Alternativa | 11 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Junts Avançam és incapaç de complir l'acord d'investidura que va signar amb nosaltres i no publica al portal de de transparència res de les Juntes de Govern. En la mesura del que podem, nosaltres intentam fer-ho. Aquest és el resum de la Junta de Govern extraòrdinaria del 26 de juliol a la que no va poder assistir el nostre regidor. Diguin el que diguin mai s'havien adjudicat tan tard les plates i a més a més amb informes contraris de Secretaria i Interventor.

1.- Ratificació de la urgència de la sessió

2.- Adjudicació, si escau, de l’autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic marítimterrestre per les temporades 2016-2017, prorrogable anualment per dues temporades més (2018- 2019).( Expt. 6005)

2.1. – Adjudicació, si escau, de l’autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic marítimterrestre per les temporades 2016-2017, prorrogable anualment per dues temporades més (2018- 2019): LOT AE: Platges Sant Vicenç i Tamarells

2n.- Adjudicar a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PORT DE POLLENÇA  l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada del LOT AE Platges St. Vicenç i Tamarells, per a les temporades 2016-2017 amb subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE núm. 3861 de data 02.06.16), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 152.250 € per a la temporada 2106 i per un import de 119.000 € per a la temporada 2017, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.

2.2. – Adjudicació, si escau, de l’autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic marítimterrestre per les temporades 2016-2017, prorrogable anualment per dues temporades més (2018- 2019): LOT B: Piraigües Cala Molins

2n.- Adjudicar a l’entitat ________E) l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada del LOT B- Piraigües Cala Molins, per a les temporades 2016-2017 amb subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE núm. 3861 de data 02.06.16), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 4.300 € per a la temporada 2106 i per un import de 4.300 € per a la temporada 2017, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.

2.3.- Adjudicació, si escau, de l’autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic marítimterrestre per les temporades 2016-2017, prorrogable anualment per dues temporades més (2018- 2019): LOT C: Platja Formentor

2n.- Adjudicar a l’entitat INMOBILIARIA FORMENTOR S.A. l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada del LOT C Platja Formentor, per a les temporades 2016-2017 amb subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE núm. 3861 de data 02.06.16), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 26.000 € per a la temporada 2106 i per un import de 26.000 € per a la temporada 2017, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.

2.4.- Adjudicació, si escau, de l’autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic marítimterrestre per les temporades 2016-2017, prorrogable anualment per dues temporades més (2018- 2019): LOT D: Platja Albercuix

2n.- Adjudicar a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PORT DE POLLENÇA  l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada del LOT I Platja Albercuix, per a les temporades 2016- 2017 amb subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE núm. 3861 de data 02.06.16), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 30.000 € per a la temporada 2106 i per un import de 43.200 € per a la temporada 2017, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.

2.5.- Adjudicació, si escau, de l’autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic marítimterrestre per les temporades 2016-2017, prorrogable anualment per dues temporades més (2018- 2019): LOT F: Escola de Vela de la Gola

2n.- Adjudicar a l’entitat SAIL & SURF POLLENSA SL l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada del LOT F Escola de vela de La Gola, per a les temporades 2016-2017 amb subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE núm. 3861 de data 02.06.16), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 3.000 € per a la temporada 2106 i per un import de 1.000 € per a la temporada 2017, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.


2.6.- Adjudicació, si escau, de l’autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic marítimterrestre per les temporades 2016-2017, prorrogable anualment per dues temporades més (2018- 2019): LOT G: Embarcaciones sense motor a les platges d’Albercuix i Tamarells

3r.- Adjudicar a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PORT DE POLLENÇA  l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada del LOT G Embarcacions sense motor, per a les temporades 2016-2017 amb subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE núm. 3861 de data 02.06.16), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 21.950 € per a la temporada 2106 i per un import de 21.950 € per a la temporada 2017, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.


2.7.- Adjudicació, si escau, de l’autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic marítimterrestre per les temporades 2016-2017, prorrogable anualment per dues temporades més (2018- 2019): LOT I: Piraigües Tamarells

3r.- Adjudicar a l’entitat PIRAGUISMO GM S.L.  l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada del LOT I - Piragüisme Tamarells, per a les temporades 2016-2017 amb subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE núm. 3861 de data 02.06.16), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 2.205€ per a la temporada 2106 i per un import de 4.095 € per a la temporada 2017, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.


2.8.- Adjudicació, si escau, de l’autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic marítimterrestre per les temporades 2016-2017, prorrogable anualment per dues temporades més (2018- 2019): LOT U: Centre de Submarinisme Tamarells

3r.- Declarar deserta la licitació de l’explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal de Pollença per a les temporades 2016-2017, prorrogable anualment fins a dues temporades més ( 2018-2019), relativa al lot U: Centre de Submarinisme de la platja Tamarells.

Formentor, urbanitzaciˇ sense llei

Alternativa | 10 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Als  dos darrers plens hem demanat sobre els vials públics i aparcaments de Formentor i la veritat que les respostes que ens ha donat el regidor de medi ambient, en Tomeu Cifre han estat molt decebedores i contrasten amb el que defensava quan era a l'oposició la passada legislatura. Sembla que Formentor continua sent una urbanització sense llei.

 

Al ple de juny vam demanar: 

 

- Què han fet o pensen fer per aconseguir l'obertura dels vials públics de Formentor al trànsit de vianants i vehicles?  

Es va sol·licitar a l’associació de propietaris que no s’impedís el pas per els vials públics. 

 

  El que han de fer no es demanar sinó garantir que aquests vials públics siguin oberts i que no hi hagi cap dubte i en cas de que es tanquin, o s'intenti enganyar a la gent amb indicacions escrites o orals de que són privats cal actuar fermament. Encara que els propietaris de Formentor siguin rics  i poderosos no es poden apropiar del que és de tothom. 

 

- Han comprovat si els aparcaments de Formentor s'ajusten a la legalitat amb la corresponent llicència d'instal·lació i obertura d'activitat? 

L’estiu passat ja feren indagacions, i sembla ser que l’aparcament principal estaria inclòs dins la mateixa llicència, en canvi amb el de l’alzinar no han trobat cap llicència. 

 

Un poc en la línia del que hem dit abans, alguns poden fer les coses com volen, ja és ben hora que aquests privilegis s’acabin.

 

- Què han fet o pensen fer per aconseguir l'obertura dels vials públics de Formentor al trànsit de vianants i vehicles?  

Es va sol·licitar a l’associació de propietaris que no s’impedís el pas per els vials públics. 

 

  Una resposta més que decebedora. Us imagineu que tanqueu un carrer, poseu cartells que és privat, guardes privats que adverteixen que és privat i l'Ajuntament és limita a sol·licitar-vos que no el faceu?

 

Com no ens van agradar gens ni mica les respostes del ple de juny vam tornar fent preguntes sobre el tema al ple de juliol:

 

- Al vial públic de Formentor darrera de Villa Cortina hi ha una persona que s'identifica com guarda i diu que aquest vial és privat. Poden enviar la policia per informar a aquesta persona de que el vial és públic i que deixi d'intimidar a la gent que passi per la zona?

Ens contestaren que no sabien res, però que si que podien enviar un policia a mirar que passa, i si és així realment que es deixi passar per el vial.

 

No ens sorprèn que no sabessin res, ja que sembla que Formentor a la pràctica és propietat de uns quants privilegiats a qui cap autoritat municipal mai s’ha atrevit a dir res. Esperem que això canviï.

 

 - Pensen retirar els cartells de camins privats i prohibicions que hi ha als vials públics de Formentor?

El regidor va dir que amb el celador faran una passada per Formentor hi retiraran tots aquells cartells que trobin, i si nosaltres en tenim de localitzats ens instà a que l’informem

 

Dues setmanes després del darrer ple hem pogut fer la fotografia que acompanya aquest article,. El que ens demanam és si encara no ha passat el zelador, que el regidor ja hauria d'haver enviat després del ple de juny. 

 

- Han comprovat si Villa Cortina continua sense ocupar?

Ho comprovaren fa temps, però aquests darrers mesos no ho han fet. El regidor a partir de les converses que han tengut amb l’advocat sospita que la casa no està ocupada.

 

Estaria bé comprovar cada cert temps si això es compleix.

 

- Al darrer ple el regidor de medi ambient va dir que no havia trobat cap llicència de l'aparcament a l'alzinar de Formentor. Un aparcament que pensamque no té cap tipus de mesura de protecció contra incendis. Per què no s'ha ordenat el tancament d'aquest aparcament?

Tot i que és cert que no tenen llicència, el regidor diu que si que tenen mesures contra incendis. I vist la vegetació que hi ha a la zona, el regidor va dir que caldria comprovar si aquest aparcament podria complir tots els requisits per poder rebre l’autorització.

 

La qüestió és que això ni s’ha fet al passat ni es farà ara, i que per tant l’aparcament està sense llicència i s’hauria de tancar, però com hem dit abans, a Formentor no mana la llei, sinó un grup de rics privilegiats.  

 

 

El batle ha de suspendre el nomenament del policia torturador

Alternativa | 08 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple vam fer tota una sèrie de preguntes en torn a la contractació del policia condemnat per l'Audiència Provincial. Si s'hagués fet una reunió com havíem demanat no hagués fet falta fer totes aquestes preguntes. El batle es va comprometre al ple a suspendre al policia però passen els dies i tot segueix igual.

 

1-Malgrat que el dilluns passat, 18 de juliol, el batle va declarar a Ràdio Pollença que ja tenia tots els informes i que aquell mateix dia o el dimarts 19 al més tardar es prendria una decisió. El batle va dir que era una qüestió no tècnica sinó política i social però en el moment de fer aquestes preguntes, una setmana després encara no s'ha pres cap decisió a pesar de l'alarma social que ha aixecat la contractació. Per què aquesta tardança si la decisió política ja s'havia adoptat?

 

El batle va dir que sí, que era cert el que havia dit a la radio. Es demanaren informes a la tècnica de contractació i a l’Inspector de policia sobre el perquè s’havia fet aquest nomenament i la seva situació, i els dies següents es va estar mirant com es podia actuar front a aquesta realitat. I la decisió la varen prendre, i aquesta era suspendre el nomenament del policia. Però aquesta decisió política cal plasmar-la tècnicament en forma de decret. I aquests dies estan cercant la justificació tècnica, les motivacions o fonaments jurídics que permeti fer-ho.

 

Al final a nosaltres ens sembla una excusa molt utilitzada per aquest equip de govern: els tècnics estan fent feina amb el tema i tot va més lent del que tocaria. 

Ja val d’excusar-se amb els tècnics o de intentar argumentar la inactivitat en la necessitat de tenir uns fonaments jurídics quan en molts altres casos s’han pres decisions que tampoc tenien gaire fonament jurídic.

Si realment han pres la decisió d’anul·lar el nomenament (cosa discutible vists els fets) el Decret hauria d’haver estat fet ja fa temps, però com que no ha estat així, nosaltres seguim pensant que el regidor de Policia ha de dimitir.   

 

- Per què no ha fet una reunió per donar tota la informació i explicacions?

El Batle va dir que no tenen cap problema en fer una reunió per donar la informació que han rebut aquests dies. Però els motius per no haver-la fet no els ha donat. La reunió s’hauria d’haver fet just al moment de saber de dita contractació. 

 

- Ens poden facilitar ja els informes que s'han fet sobre la contractació?

No tenen cap inconvenient en facilitar tot el que tenen, i aquesta reunió que va dir que poden fer poden mostrar les bases del borsí, el borsí amb els components, l’ordre fet per contractar i la resta de informació sobre el tema.

 

- En la llista provisional de mèrits de la contractació el policia condemnat surt a la posició 42, a la definitiva passa a ser el número 2. Ens poden explicar aquest canvi?

Segons el regidor de policia, es va cometre un error a la llista provisional, ja que no es va valorar l’antiguitat, i a la llista definitiva es va corregir aquest error.

 

- Per què no es va actuar com a Sa Pobla per evitar la contractació d'aquest policia?

El regidor de policia diu que el borsí de Sa Pobla es va tancar fa poc, i que els resultats definitius encara no s’han publicat, i per tant no entén com és això de que ha estat exclòs.

 

- Han fet alguna indagació de per què aquest policia no fa feina a Deià a pesar de ser el primer en la borsa d'interins de policies locals (per dues vacants)?

Segons el regidor, el cap de policia no sap si a Deià el varen cridar o no, però sospiten que va ser cridat i que renuncià a fer feina a aquell poble. 

En aquest cas creim que es podria haver demanat un poc més de informació i saber a ciència certa perquè el policia no treballa a Deià.

Visita a instalĚlacions d'EMSER

Alternativa | 05 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Dijous 28 dematí, la nostra regidora, com a membre del Consell d'Administració d'EMSER i juntament amb la resta de membres, va ser convocada per la gerència a visitar les instal·lacions d'EMSER que estan en construcció.

Al facebook de l'Ajuntament es va penjar una foto del Consell d'administració a les obres de la nova deixalleria i s'explicava el següent: que la nova deixalleria, que es construeix a un solar del polígon, serà una peça clau del nou Pla de Residus; que l'obra l'està realitzant la UTE concessionària del servei de neteja ja que ho va presentar com a millora a la licitació del servei, valorada en 310.000 euros; que del moll de càrrega, valorat en 120.000 euros, se n'encarregarà EMSER directament i que es preveu que les obres s'entreguin a final d'agost per a què es pugui obrir per l'octubre amb totes les instal·lacions completes.

Una informació suficient com a entrada de facebook, però com que la visita va donar molt més de si i se'ns va donar més informació, consideram que seria de rebut que aquesta informació completa fluís de l'Ajuntament cap als ciutadans, ja que són qui paguen les despeses. Com que a Alternativa tenim aquesta vocació de servei públic, continuarem donant la informació que no es dóna a cap altre lloc.

La visita del Consell d'Administració va començar a la nau del polígon que s'està habilitant, per traslladar-hi les instal·lacions d'EMSER i poder abandonar les cotxeres de Santuïri. Una part important de la nau, estarà destinada al taller mecànic; i l'altra part, amb dues plantes, hi acollirà el magatzem del Servei d'Aigües a la planta baixa i, al primer pis, les oficines del Servei d'Aigües i del Servei de Fems, una sala polivalent, els vestuaris i sales de magatzem i arxiu. A fora de la nau, al recinte a l'aire lliure s'hi estacionaran els vehicles del Servei d'Aigües, i és on també hi ha el dipòsit amb que se subministra el combustible als vehicles d'EMSER i Ajuntament.

Se'ns va mostrar el projecte (veure plànol), que ha fet l'enginyer i que s'encarregaria també de la direcció. Es preveu un pressupost d'uns 170.000 euros i una execució de dos mesos. Aquest projecte s'ha de dur a aprovació al proper Consell d'Administració i després licitar-ho.

En la visita a la nau se'ns va mostrar l'aparell que s'ha adquirit per la neteja in situ (la màquina es transporta amb un camionet que duu un dipòsit d'aigua) dels contenidors de la recollida selectiva. Aquest es guardarà a l'altra solar que hi ha al polígon en el qual es netegen, i s'hi estacionaran, els camions de la recollida de residus.

Finalment, vàrem anar a veure la deixalleria. És a un altre solar i allà les obres ja estan per finalitzar. La distribució (com es pot veure en el plànol, amb un canvi) és la següent: s'hi entra per un extrem, en el qual a mà dreta hi ha la bàscula i a mà esquerra les instal·lacions dels treballadors (això va a compte d'EMSER, no de la UTE). Si es continua recte amb el vehicle, es puja per una rampa des de la qual es poden dipositar els residus que es duguin a la seva respectiva caixa (els contenidors els posarà l'empresa que s'encarregui del transport dels materials), es baixa per la rampa de l'altre extrem i se surt per la sortida. Si no es puja per la rampa, abaix hi ha uns mòduls (que aniran coberts) per dipositar els materials perillosos (el primer) i el servei de reutilització (la resta). A continuació d'aquests mòduls, tot i que en el plànol està posat devora la baixada de la rampa, hi aniran les compactadores de les fraccions de recollida selectiva i rebuig.  

 

Els plànols, al nostre perfil de facebook podeu veure la resta de fotografies 

 

 

  

 

Escoleta de la Gola i focs. Junta 19 de juliol

Alternativa | 04 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat de la junta de govern del 19 de juliol de 2016, el més interessant és  l'aprovació de l’expedient de contractació de l’escoleta de la Gola i la dació de compte d’adjudicació de contracte per focs artificials i

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

URBANISME.

Llicències urbanístiques

- Es dona compta de 21 llicències.

HISENDA

Relació de despeses

- Dins de les factures amb objecció per part de intervenció, i ens trobam amb les mateixes de sempre: les diverses tasques de manteniment, subministrament elèctric i de combustibles, premsa i publicitat, escola viva, la quota d’asisa, escola d’adults, les activitats a cavall del mòdul de l’IES...,

- Dació de compte de la Resolució de Batlia d’aprovació de factura. Es paguen 8530’50 euros per el 30% del concert de Michelle Camilo al festival.

Recursos i reclamacions.

- Es paga un contecontes

- Concessió de bonificació de l’IBI i la taxa de recollida tractament de fems.

- 4 devolucions per ingressos indeguts per la quota de natació, IBI, IVTM i la quota d’estades

- Concessió de les subvencions nominatives a les 4 associacions de la tercera edat del poble. 1500 euros a cada una.

- Concessió de subvenció nominativa a Projecte Home. 4000 euros.

- Concessió de subvenció nominativa a ADAA. 1500 euros.

- Concessió de dues ajudes del serveis socials, per pagar l’escoleta (1331) i per ajuda a la conciliació laboral (665).

- Aprovació d’un plus per canvi de torn a favor de 3 treballadores.

- Devolució de la quota de la grua per retirada de vehicle.

- Concessió de 6 autoritzacions d’ocupació de la via pública amb expositors

- Denegació de la col·locació de 4 rètols publicitaris a una empresa de transport en bus.

- Concessió de 10 autoritzacions d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, una d’ella amb més ocupació de la permesa per la ordenança.

- Resolució de 2 recursos sobre OVP. Estimats parcialment

- Denegació de sol·licitud de ocupació de la via pública per fer un acte publicitari de uns grans magatzems.


RÈGIM INTERIOR I PERSONAL.


Guals

- Concessió de 1 gual.


Varis

- 4 resolucions d’expedients sancionadors per animals domèstics. 120, 120, 60 i 300 euros respectivament

- 2 resolucions d’expedients sancionadors de  Policia i Bon Govern. 375 euros cas un.

- 2 resolucions d’expedients sancionadors de Neteja de vies publiques i recollida de residus sòlids urbans. 450 i 900 euros.

- Ajudes assistencials als funcionaris i al personal laboral.

- Desestimació d’un recurs de reposició d’un ex treballador contra un acord de junta que denegà la perllongació de la seva vida laboral com a funcionari interí.

- Concessió de 4 gratificacions per antiguitat.  

- Denegació de 1 gratificació per antiguitat. 


Cementeri.

- Atorgament de dret funerari.


CONTRACTACIÓ.

- Aprovació de l’expedient de contractació de l’escoleta de la Gola. És per 4 anys a uns 101.000 cada any. 10 dies en exposició pública i 15 dies de licitació (simultani).

- Dació de compta d’un requeriment de documentació.

- Dació de compte d’adjudicació de contracte per focs artificials a Focs d’Artifici europlà s.l.. L’altre licitador ha estat exclòs per un error amb els sobres. 19.360 euros per un any més un altre prorrogable.


VARIS.

- 7 dacions de compte de requeriment de documentació a adjudicataris de diversos lots de platges.

- Dació de compte del conveni firmat amb la Fundació Rudy Fernandez. L’ajuntament cedeix instal·lacions del poliesportiu i col·legi Joan Mas.

- Dació de compte de l’atorgament de les beques de medi ambient.

- Aprovació del programa de festes de la patrona.

Emser, incompliments i Lucia Patrascu

Alternativa | 03 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Preguntes i respostes del ple de juny.

EMSER 

Tenim informació de que quatre persones (el regidor d'EMSER, el gerent i encarregat d'EMSER i l'encarregat de l'àrea de serveis) han viatjat a Berlín per comprar un camió pels Residus Sòlids Urbans.  

- Quina necessitat havia d'enviar quatre persones a Berlín?  

L’encarregat de l’àrea de serveis i el regidor hi anaven per visualitzar un camió, i veure quin era el millor, i l’encarregat és el que millor coneix les necessitats que calen alhora de triar el camió, i ell hi anat per a que hi hagi més transparència i consens.

Per Emser anaren a veure dos camions satèl·lit i un de major tonatge (en tendran un a prova uns quants dies). L’encarregat hi va anar perquè fa més de 30 anys que porta camions i és una persona idònia.

Al final la justificació que menys clara ens ha quedat ha estat la del mateix regidor.

- Quin cost total ha tingut aquest viatge? 

El cost total ha estat de 3343’95 per 2 nits i 3 dies.

- Quina preparació tècnica tenen? Són enginyers? Mecànics?  

No tenen qualificació tècnica, però segons el regidor són les persones més preparades per decidir aquestes coses. 

Esperem que sigui veritat i no tinguem els mateixos problemes que amb les darreres adquisicions.

ACORD INVESTIDURA 

A la campanya electoral Junts Avançam va parlar de transparència i participació i aquests dos eixos són per a nosaltres fonamentals i per això els vam incloure a l'acord d'investidura. En aquest sentit: 

 

- Per què es permet i es facilita l'aparcament a la zona verda de Can Febus? No pensen que aquesta permissibilitat condiciona el procés de participació ciutadana que ja han anunciat que volen fer en referència a aquest solar? 

És cert que es permet, però creuen que no condicionarà el procés.

Idò nosaltres creiem que si que condiciona, perquè el més difícil és canviar els hàbits de la gent, i en aquest cas, amb un aparcament més encara.

- Per què segueixen incomplint l'acord d'investidura?

Ho accepten, no per voluntat.

Almenys ho admeten. 

- Quan pensen presentar per a la seva aprovació inicial al Ple el  nou reglament de participació ciutadana?

En tenir tots els informes, en principi aquest estiu se pensen que estarà.

 A veure, la qüestió és que nosaltres tornam a sentir com se’n riuen de nosaltres, i que el reglament és per a ells un tema secundari, quan realment està a l’acord que permet que ells estiguin governant.


- Quan pensen publicar, complint la llei de protecció de dades, tota la documentació pública i la informació econòmica relativa a l'Ajuntament: Plens, Juntes de Govern, Decrets de Batlia,...  

Decrets de Batlia els publiquen, les actes de Plens quan es van aprovant, i amb les Juntes de Govern admeten que tenen problemes de gent per dissociar les dades privades i publicar les actes.

Esperem que amb la partida pressupostada per a millora de la web també puguin fer-ho, perquè sinó si que ens creurem que el tema de personal o dels informes és per amagar la seva incapacitat o falta de voluntat.


- Quan pensen millorar la plana web de l'Ajuntament i la comunicació via Internet amb els ciutadans? 

Esperen que la partida al pressupost els ajudi a fer això. El tema està pressupostat, però ara veurem quan s’executa aquesta partida i com, perquè per ara encara no s’ha fet res.


- Quan pensen obrir dins la plana web i el Facebook espais als partits de l'oposició? 

Recullen l’activitat institucional, ni del govern ni de l’oposició. Els agradaria que sortissin totes les propostes que van a Ple de tots els grups, però sembla ser que no es tan senzill. Sobre el facebook, els partits tenen el seu perfil i l’ajuntament el seu.

Creiem que el regidor no va entendre la pregunta o és que no s'ha llegit l'acord d'investidura. L’oposició també és institucional, i no estaria de més que cada partit pogués tenir un apartat a la web. I això no és gens complicat, només és voluntat de fer-ho. Al perfil de facebook, si que és més complicat, tot i que publicar o compartir les notes de premsa o noticies de tots els partits tampoc és tan difícil.

Sobre el cas de l’assassinat de Lucia Patrascu: 

- S'han revisat els protocols d'actuació de la policia municipal en casos de violència de gènere?  

Els protocols de la policia local són correctes i ara que es realitzarà la reunió de coordinació entre la policia municipal i la guàrdia civil, aquest és un tema que volen tractar.

veure si aquests protocols es tenen ben actualitzats i al dia, perquè els casos com el de Lucia no han de tornar a passar, i més si es demostra que ella va anar al quarter de la Guàrdia Civil a demanar ajuda.

- Estan al tant de la investigació del jutjat d'instrucció número 1 d' Inca sobre  l'assassinat de Lucia Patrascu al Port de Pollença?

Estan assabentats de l’existència, però la investigació és per ara secreta.

- En cas d'haver una denúncia per omissió del deure degut contra la Guàrdia Civil, es pensa personar l'Ajuntament?

Si és dona el cas de denúncia contra la Guàrdia Civil, estudiaran la possibilitat de personar-se, sempre que sigui legal.

Si la denuncia existeix l’Ajuntament ha de ser valent i personar-se, si arriba el cas veurem com són de valents en aquesta ocasió.

 


Les dones han de tenir un paper protagonista al simulacre

Alternativa | 01 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Com narra Pere Salas a la Història de Pollença del segle XX (pàg. 1174 i sic) a 1998 la comissió de festes, després d'una ajustada votació, va anunciar que les dones tendrien opció de participar activament en el Simulacre. Una part dels ciutadans es va oposar i inclòs van crear una "Plataforma per No Espenyar la Festa", "Un cop més, un grup de pollencins considerava sagrat un determinat ritual cívic, per tant impossible de modificar per l'acció conscient de cap home"


Enguany a partir de la publicació al programa de festes d'una glosa del col·lectiu feminista Aurora, on demanen respecte per les dones i que no es tolerin els abusos sexistes durant les festes, ha tornat a aparèixer el debat entorn de la reivindicació del paper de la dona durant el simulacre de moros i cristians. Tot d'una a la xarxa social van sortir els puristes de la tradició escandalitzats dient que era ridícul que les dones participessin activament en el simulacre, que no es podia canviar el format tradicional de la festa, que les dones no havien tingut cap paper en el fet històric... Era inútil explicar-les que una cosa era el fet històric i altra la festa, que les tradicions s'inventen i reinventen, que les dones si van tenir un paper als fets històrics...

Doncs ara resulta que la troballa del document de Ramon Picó, a l'Arxiu General del Consell de Mallorca, amb la descripció del primer simulacre dels Moros i Cristians de Pollença de 1858 o 1859, com va explicar Pere Salas al programa de Miquel Rosselló "Això és una altra història" a Ràdio Pollença, descriu un simulacre on les dones tenien un important paper i un protagonisme directe, més que en l'actualitat.. Narra Ramon Picó que a Sant Jordi sortien un grup de dones armades que atacaven als corsaris i ajudaven als cristians a alliberar la gent tancada a Sant Jordi, fent recular als corsaris. Cal dir que històricament se sap que a Sant Jordi els corsaris tenien tancada gent i entre ells molts nins i dones que van ser alliberats pels cristians.

Ens imaginam que amb el text de Ramon Picó els defensors de la tradició a partir d'aquest moment ens donaran suport en recuperar una part del simulacre més antic i a la vegada modernitzar el simulacre fent-ho més igualitari. Com diu el mateix Pere Salas a la "Història de Pollença del segle XX" que les dones participen més activament al simulacre no espenya la festa, sinó tot el contrari l'enriqueix amb un ritual més avalat per la Història i a més a més fa un poc més partícip la meitat de la població de la celebració més important de Pollença.

Esperam que el simulacre del 2017 sigui el segon, després del de 1858 o 59 en el que hi hagi una participació més activa de les dones i que aquesta vegada els defensors de la tradició i el respecte a la història siguin coherents donant suport i facilitant aquesta participació.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb