URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La Caixa, Cala Carbó, Gotmar...Junta de Govern de 4 d'agost

Alternativa | 17 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat de la junta de govern del 4 d'agost. Destaca la condonació de 50.000 euros d’interessos de Caixabank, demostrant que la pressió ha sorgit cert efecte, les obres de Cala Carbó, III fase de Gotmar i el plec de condicions de l'escoleta de la Gola 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DIA 19 DE JULIOL I 26 DE JULIOL (EXTRAORDINÀRIA).

URBANISME

No és dona compte ni de llicències ni infraccions.

HISENDA

Relació de despeses

- Dins de les factures amb objecció per part d'intervenció, ens trobam amb les mateixes de sempre: les diverses tasques de manteniment, les analítiques de l’aigua de les piscines, subministrament elèctric i de combustibles, premsa i publicitat, escoleta, alguns tècnics, ... i el 70% del que restava per la producció del festival.

- Dins les factures sense objecció destaca el pagament de 62.579 euros per la certificació 8 de la primera línia, i sobretot la condonació de 50.000 euros d’interessos de Caixabank, demostrant que la pressió ha sorgit cert efecte, tot i que encara n’han cobrat 106.000!!!

Recursos i reclamacions.

- Es denega abonar a AFAMA la resta de la subvenció pendent de justificar per import de 3.164,45 euros.

- Es denega abonar a ABAIMAR la resta de la subvenció ja que es justificà el 92,13% del projecte.

- Aprovació prorroga de l’IIVTNU.

- Reducció de la part proporcional de la quota de l’IVTM.

- Rectificació d’ofici de 3 liquidacions en concepte de taxa sobre la ocupació de terreny d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitats lucratives (barres de la Patrona). Es cobra de més a tres bars i es rectifica l’error.

- Adjudicació del contracte administratiu de millores de la pista esportiva exterior de Joan Mas. Es farà bàsicament una pavimentació amb ciment polit. Les obres duraran 4 setmanes i començaran el més aviat possible. L’adjudicatària del contracte menor és Amer e Hijos S.L. per un import de 40.425,28 euros. La resta empreses presentaren 42.942 euros (Construcciones Olives S.L.), i 45.236 euros (Obras y pavimentaciones MAN S.A.U).

- Adjudicació del contracte administratiu d’obres de sanejament i consolidació parcial del mur de contenció de Cala Carbó. Es consolidarà, emplenarà i asfaltarà la zona. Les obres duraran 3 setmanes i començaran el 3 d’octubre. L’adjudicatària del contracte menor és Obras y pavimentaciones MAN S.A.U per un import de 40.825,40 euros. La resta empreses presentaren 42.028 euros (Amer e Hijos S.L.) i 52.562 euros (Antonio Gost i Socias S.L.).

- Denegació de 4 ampliacions de l'ocupació de la via pública.

- Modificació d’acord permetent a un negoci col·locar la terrassa damunt calçada sense tarima, ja que sinó aquesta no estaria al mateix nivell de la vorera.


RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

Guals

- Concessió de 4 guals.

- Retirat de l’ordre del dia una sol·licitud de varis veïns de la zona dels carrers Campos, Formentor i Jaume III per canviar de zona un càrrega i descàrrega. Estudiaran bé el tema, parlaran amb els veïns i cercaran la millor opció.

Cementeri.

- Atorgament d’un dret funerari.

CONTRACTACIÓ

- 3 dacions de compte de contractacions del Festival. Orquestra de Cambra de Zurich per 40.535 euros, Capella Napolitana Antonio Florio per 37.268 i Kronos Quartet per 36.300.

- 2 dacions de compte de requeriments de documentació per dos d’aquests concerts.

- Aprovació de l’expedient de contractació de les obres del projecte de “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença- Fase III”. El projecte és de 1.035.355,57 euros. Es tracta de les obres de la zona del Puxet. El plec de condicions estarà 10 dies en exposició pública, i hi haurà 26 dies per presentar-se.

- Dació de compte de la desestimació de les al·legacions presentades al plec de clàusules que regeix el contracte de servei de l’escoleta de la Gola. Estudi 6 demanà que es subrogàs als treballadors de l’anterior contracte. Segons els tècnics això no correspon al plec de clàusules administratives, sinó que ha de venir establert pel conveni col·lectiu, i com que l’Ajuntament no hi està adherit no hi ha obligació a aquesta subrogació.

VARIS

- Denegada compensació per danys soferts per un fogueró per falta de proves.

- Aprovada compensació per danys soferts per un fogueró.

- Denegada l’autorització per fer escultures a la platja. No existeix l’autorització de costes.

- Dació de compte de correcció d’errors als acords de la Junta de Govern sobre l’adjudicació de l’autorització de la ocupació de les platges. 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb