URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Filibusterisme polÝtic (ple d'octubre 2016)

Alternativa | 28 Octubre, 2016 17:20 | facebook.com twitter.com

 Resum i primera valoració del ple on vam poder assistir al trist espectacle de la incoherència i el filibusterisme dels partits d'oposició del bloc de dretes. Partits que canvien el vot segon el dia sense cap tipus d'argument sòlid com van demostrar al reconeixement d'extrajudicials. Partits que presenten al·legacions sense sentit el darrer dia per ajornar la segona fase de la peatonització. Partits que presenten mocions d'urgència en el darrer moment per crear un anell d'aparcaments entorn de la Gola, qué era urgent l'aparcament o desestabilitzar més l'equip de govern?

Fa mesos que el regidor del PP sembla un regidor més de Tots i ahir les al·legacions ,que teòricament presentava el PP, les va defensar més en Tomeu de Tots que el mateix regidor del PP. Per altra part encara no hem aclarit perquè el PP deia que havia consensuat la seva al·legació amb el PI i aquest després el va desmentir. Tot ens fa pensar que el seu regidor va consensuar l'al·legació sense consultar-ho amb el seu partit. O sigui que dóna la impressió que Tots té ara vuit regidors.

 

 Veurem ara un comunicat del president d'UMP denunciant a Tots i PP pel seu filibusterisme polític?  Qui desestabilitza? Només cal veure què va passar al ple ahir per demostrar que la realitat política del municipi no té res a veure amb al que va presentar UMP al seu ultimàtum.

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2016. Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP i Pi) i 9 abstencions (Tots, Alternativa i PP)


Les factures que ja anaren a l'anterior ple de setembre i no s'aprovaren. Són factures que no es presentaren a l'any en curs, i per això es reconeix aquest extrajudicial. Nosaltres hem mantingut la nostra abstenció del ple passat que no impedia la seva aprovació a l'equip de govern. El bloc de l'oposició de dreta (Tots, Pi i PP) que va votar en contra en setembre i va impedir la seva aprovació, ahir va canviar el vot, amb l'argument que les empreses mereixen cobrar... Al mes de setembre no mereixien cobrar? Surrealista i poc coherent.

 

 2.- Aprovació, si procedeix, de l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 21/2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul.lacions. Aprovat per 9 vots a favor (Junts, Ump, Alternativa), i 8 abstencions (Tots, PP i Pi). 


Conveni amb Colonya que cedirà a l'Ajuntament el local de Cecili Metel per a unificar en un sol lloc els serveis complementaris o externs o d'entitats amb qui hi ha signats convenis de col·laboració els Serveis Socials.
El local s'ha d'adequar i per això es duu a Ple la modificació de crèdit: passar 15.000€ de la partida "Contracte projecte inserció comunitària" (que és una partida de 40.000€ i que pel que es veu no podran gastar tota) a crear una partida "Adequació local serveis socials".

 

3.- Informació sobre l’execució pressupostària de l’Ajuntament i organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2016.


No es vota. Tot i això la nostra portaveu ha advertit a l'equip de govern que diverses partides (estudi sobre habitatge, promoció economia social, inventari de béns, recorregut arqueològic,..) no s'han executat i que s'acosta el final d'any i cada vegada sembla més complicat. En un altre exercici, si hi ha aquest equip de govern encara, ens ho haurem de pensar alhora de votar a favor a dels pressupostos.

 

 4.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió de l’Ajuntament de Pollença al conveni per a la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) signat entre el Consell de Mallorca i ECOLEC. Aprovat per unanimitat.

Ecolec i el Consell Insular de Mallorca han signat un conveni per a la gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE),. A aquest conveni de col·laboració es poden adherir els Ajuntaments. Amb aquesta edició l'Ajuntament es compromès a la implantació de sistemes de recollida que garanteixin una gestió eficient, eficaç i respectuosa amb criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica.

 

5.- Proposta sobre la manifestació contrària a la conversió de la Badia de Pollença en pista per a hidroavions i la necessitat de preservar-la de projectes i activitats impactants. Aprovat per 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) i 8 en contra (Tots, PP i Pi)

Ja n'hi ha de prou d'agressions a la badia. L'acord adoptat amb el vot en contra del bloc de dretes va ser el següent:

 

- Manifestar la nostra oposició als projectes de convertir la Badia de Pollença en una pista per a hidroavions.

- Manifestar igualment la nostra indignació per l'autorització del ministeri de Defensa a la utilització de la badia per a amaratge d'hidroavions.

- Insistir en la necessitat de preservar la Badia de projectes i activitats impactants

- Reiterar la petició de fer una comissió mixta amb representants del ministeri de Defensa, Govern autonòmic i Ajuntament amb l'objectiu de fer compatible ús civil i militar de la Base

 

Per desgràcia la Badia ja és una pista i aquest manifest només serveix per mostrar el nostre rebuig.

 

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions per a beques per a transport escolar per a alumnes de batxillerat i formació professional (Curs 2016-2017). Aprovat per unanimitat.

Vam fer una esmena, ja que pensam que el criteri de renda era massa restrictiu (per exemple, una família de dos pares i dos fills havia de tenir màxim uns ingressos de 24.000€ anual per demanar-la, o una família monoparental amb un fill uns ingressos màxims de 12.000€ anuals...) i se va acceptar. 5.000 euros de dotació

 

7.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions relatives a activitats educatives ( Escola matinera – Curs 2016-2017). Aprovat per unanimitat.
4.000 euros de dotació

 

8.- Aprovació, si procedeix, de la creació d’una Comissió Artística del Festival de Música de Pollença. Es retira amb 15 vots a favor de la retirada (Junts, Tots, Pi, PP, UMP) i 2 abstencions (Alternativa).


La Comissió duria la direcció del festival de forma col·legiada i plural (substitueix el director artístic), i estaria formada per Toni Aragón, Carles Ponsetí, Noemí Dalmau i Marta Bauzà. No cobrarien, només dietes o desplaçaments. A més, després hi hauria un grup de suport d'àmbit local, format per gent de Pollença que té interès en la música clàssica. L'equip de govern va decidir retirar el punt per revisar-ho jurídicament

9. D'urgència. Modificació de crèdit de l'Escola de Música per contractar professorat. Aprovat per 11vots a favor (Junts, UMP, PP i Alternativa) i 7 abstencions (Tots i Pi).

 19.000 euros per poder tirar endavant l'ensenyament reglat. Anteriorment es va fer la modificació del pressupost de l'Ajuntament, i ara toca fer-la a l'organisme autònom.

10. De urgència. Proposta de desestimació de les al·legacions presentades pel PP sobre la modificació de crèdit sobre les obres de la primera línia. Aprovat, per tant rebutjades les al·legacions, per 10 vots a favor (Junts, UMP, PI i Alternativa) i 7 en contra (Tots i PP).

El darrer dia possible els Populars de Pollença van presentar una al·legació, segon deien al seu perfil, consensuada amb Tots per Pollença i El Pi Pollença , contra la modificació de crèdit de les obres de peatonització. Quan ens vam fer ressò d'aquest consens ràpidament el Pi ens va acusar de mentiders i va carregar contra nosaltres, hores més tard finalment van desmentir aquest consens i a la votació no van votar amb PP i Tots. Però en el moment de fer aquest escrit no han demanat encara cap rectificació al PP i tot ens fa pensar que el seu regidor va consensuar l'al·legació sense consultar-ho amb el seu partit. Per altra part semblava que l'al·legació la presentava Tots i no PP, ja que en Tomeu va defensar molt més temps que en David Alonso  l'al·legació.

Per altra part l'al·legació no tenia cap fonament tècnic, com va deixar ben clar l'informe de l'interventor.

Bé un clar exemple del filibusterisme polític que està utilitzant Tots per Pollença per desestabilitzar el govern  i en aquest cas ajornar al màxim el projecte de primera línia

No es va arribar a debatre la moció d'urgència, presentada per Tots per Pollença al darrer moment, proposant fer un aparcament al solar al costat de la zona humida de la Gola, on es va fer un projecte de restauració forestal, a l'octubre del 2011 i que en Tomeu Cifre (Tots per Pollença) va abandonar totalment a la passada legislatura. És més que evident que no té cap sentit presentar una moció com aquesta d'urgència i que aquesta urgència només tenia com finalitat crear una major inestabilitat dins l'equip de govern.

Ara que es comença a recuperar el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola que el PP-Tots va tancar la passada legislatura, Tots per Pollença vol crear un anell d'aparcaments entorn de la Gola. Aquestes són les idees genials dels que volen fer una moció de censura.

 

Ordre del dia del ple ordinari d'octubre

Alternativa | 26 Octubre, 2016 00:20 | facebook.com twitter.com

Demà dijous 28 d’octubre hi ha Sessió Ordinària de l’Ajuntament en Ple. Serà a la Sala Consistorial a les 20h.Podeu assistir, ho podeu escoltar per Ràdio Pollença, al 107.9FM o a www.radiopollença.net i al nostre prefil us informarem en directe de la votació dels punts del ple.

ORDRE DEL DIA

I. PART

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2016.

És el mateix que no es va aprovar el Ple anterior. 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 21/2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul.lacions.

 Es tracta d'un conveni amb Colonya que cedirà a l'Ajuntament el local de Cecili Metel per a unificar en un sol lloc els serveis complementaris o externs o d'entitats amb qui hi ha signats convenis de col·laboració els Serveis Socials (Servei d'orientació laboral de la Fundació Deixalles, Coordinadora de la federació Balear de persones amb discapacitat, Fundació Es Garrover, ASPAS, atenció de la treballadora social de la DG de Dependència, projecte de suport escolar, taller de memòria, psicològa de suport dels Serveis Socials i treballadora social de reforç, Onit).

El local s'ha d'adequar i per això es duu a Ple la modificació de crèdit: passar 15.000€ de la partida "Contracte projecte inserció comunitària" (que és una partida de 40.000€ i que pel que es veu no podran gastar tota) a crear una partida "Adequació local serveis socials". 

3.- Informació sobre l’execució pressupostària de l’Ajuntament i organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2016.

No es vota. 

4.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió de l’Ajuntament de Pollença al conveni per a la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) signat entre el Consell de Mallorca i ECOLEC.

5.- Proposta sobre la manifestació contrària a la conversió de la Badia de Pollença en pista per a hidroavions i la necessitat de preservar-la de projectes i activitats impactants.

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions per a beques per a transport escolar per a alumnes de batxillerat i formació professional (Curs 2016-2017).

Vam fer una esmena ja que pensam que  el criteri de renda era massa restrictiu (per exemple, una familia de dos pares i dos fills havia de tenir màxim uns ingressos de 24.000€ anual per demanar-la, o una familia monoparental amb un fill uns ingressos màxims de 12.000€ anuals...) i se va acceptar.. 5.000 euros de dotació

 

7.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions relatives a activitats educatives ( Escola matinera – Curs 2016-2017).

 4.000 euros de dotació 

8.- Aprovació, si procedeix, de la creació d’una Comissió Artístiva del Festival de Música de Pollença.

La Comissió  durà la direcció del festival de forma col·legiada i plural (substitueix el director artístic), i estarà formada per Toni Aragón, Carles Ponsetí, Noemí Dalmau i Marta Bauzà. No cobrarien, només dietes o desplaçaments. A més, després hi hauria un grup de suport d'àmbit local, format per gent de Pollença que té interès en la música clàssica.

9.- Proposta/Mocions d’Urgència.

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Han de contestar als precs i preguntes de l'anterior ple 

La carta d'UMP al batle: maniobra final per a la mociˇ de censura.

Alternativa | 22 Octubre, 2016 19:12 | facebook.com twitter.com

Es fa pública la culminació d'un procés de negociació d'una moció de censura que va començar fa mesos i en la que el «bloc de dretes» s'ha posat al servei de l'oligarquia de  Pollença.

La carta d'UMP al batle, des del moment que l'han feta pública, queda clar que és una maniobra més per la que sembla imminent moció de censura, que preparen de fa temps i que nosaltres ja vàrem anunciar fa uns mesos.

La carta amb l'últimàtum que ha fet UMP no se sosté de cap de les maneres i queda ben clar simplement és l'excusa per realitzar la moció de censura.

Amb el contingut de la carta intenten amagar la incompetència demostrada del seu regidor i que no han pogut aguantar les contradiccions que els hi suposava pactar amb una esquerra més que moderada, sent ells un partit tan de dretes i al servei d'hotelers i grans empresaris. L'accelerador, encara que no ho diuen, està clar que era la pujada de l'IBI a hotels i grans superficies.

Analitzant amb més detall la carta...

Igual que en altres ocasions en un principi parlen de l'actual equip de govern com si ells no en formassin part, dient que es va formar gràcies al seus suport, com si ho haguessin fet des de fora.

UMP carrega sobre nosaltres la responsabilitat de no haver aprovat la modificació de crèdit de la segona fase, quan va ser el PP el que va canviar el sentit del vot durant el ple. Diuen que nosaltres exigíem una peatonització radical, quan vàrem estar parlant de la possibilitat de consensuar un pla per fer-ho de manera progressiva... És significatiu com el llenguatge que utilitzen és com el de Tots: les nostres peticions en paraules seves es converteixen en exigències, però no diuen res dels altres tres partits que també es van oposar en dos plens seguits, perquè és més que evident que ja tenen pactada la moció de censura.

Allò surrealista és que diuen que és a partir d'aquest tema que descobreixen que estan en minoria!!! El que no diuen és que aquest tema ja s'ha aprovat, i que el problema per tant no és estar en minoria sinó la seva incapacitat de negociació, la seva major comoditat governant amb el bloc de dretes i, sobre tot, que qui els dóna les ordres (l'oligarquia pollencina) ha decidit que el seu representant, en Totmeu Cifre Ochogavía, ha de tornar a governar.

El comunicat prediu que no podran governar per concesions i mesures de caràcter radical que nosaltres exigirem a canvi del nostre suport! D'on treuen aquesta afirmació? Quina por tenen si, sense el seu suport, aquestes mesures mai sortirien? Si és així, perquè no cerquen suports a la resta de grups? Per què carreguen només en Junts la responsabilitat de cercar suports? La resposta és clara: perquè ja tenen pactada la moció de censura.

Cal remarcar que quan vàrem proposar les reformes de l'IBI (suposam que a això es refereixen amb mesures radicals) tota la resta de grups varen votar en contra fa un any i que, ara, qui havia proposat aquestes reformes eren Junts i UMP que varen convocar el ple extraordinari i urgent; cosa que va ser un error del seu regidor, com va reconèixer ell mateix a la premsa, al no consensuar el tema amb els que realment comanden al seu partit, l'oligarquia pollencina.

Finalment ve l'ultimàtum: i ni tan sols posen com excusa cap incompliment de l'acord de govern, sinó que la causa de l'últimatum és una suposada inestabilitat que ells mateixos han provocat, deixant tota la responsabilitat de cercar l'estabilitat en Junts, a la vegada que ja anuncien que faran una moció de censura, encara que sigui amb bones paraules. La pregunta a fer és: com és possible que sent a l'equip de govern, amb un acord que en cap moment diuen que s'hagi incomplit, i anant aprovant tot el que volien fins el moment, ara fan un últimatum i es desmarquen... La resposta és fàcil, la moció de censura, que ja està cuita.


 

L'oligarquia mana

Alternativa | 21 Octubre, 2016 16:23 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Pepe García al Diari Balears

Aquesta setmana hem viscut a Pollença un exemple pràctic de com funciona la democràcia a les nostres Illes. A Pollença governen Junts Avançam (sis regidors) coalició de PSOE, MÉS i Esquerra Repúblicanaal voltant de la figura de Miquel Angel March, cara i veu del GOB durant anys, i Unió Mollera Pollencina (UMP) (un regidor), un partit de dretes local, encara que es presenta com un partit "de gestió municipal" "del poble" "dels molleros"....

Aquesta setmana l'equip de govern va convocar un ple extraordinari urgent amb la finalitat de pujar l'IBI a una minoria de grans negocis que suposava un increment de mig milió d'euros de la recaptació. Es tractava simplement d'introduir la progressivitat i redistribució de la riquesa dins l'impost. La proposta tenia el suport d'Alternativa per Pollença (dos regidors), que l'havia presentat un any abans i que a més a més proposava que la mesura fos acompanyada de bonificacions en l'IBI dels habitatges seguint un criteri de renda, i d'ajuda al lloguer. Tot feia preveure doncs la seva aprovació per majoria, però la nit abans del ple el regidor d'UMP, després de reunir-se amb parts dels hotelers afectats, va canviar el seu vot i davant el més que possible rebuig de la proposta per la majoria de partits de dretes(UMP cal sumar Tots per Pollença (excisió del PP amb 6 regidors), PP (1 regidor) i Pi (1 regidor) es va suspendre el Ple.

Els partits de dretes han defensat el seu posicionament amb els típics arguments: "afecta les empreses, que són les que donen feina a més treballadors del municipi "El 70% vivim del turisme"... Obviant que l'oligopoli hoteler bàsicament el que han fet els darrers anys és estrènyer cada vegada més els treballadors aprofitant l'elevat atur, amb un deteriorament espectacular de les condicions laborals. Només cal analitzar les xifres econòmiques per veure com el monocultiu turístic ha augmentat les desigualtats socials i les Balears han perdut, els darrers anys, renda per capita mentre els beneficis dels hotelers s'han multiplicat. Això sense parlar la càrrega mediambiental, energètica i social que patim per la rapinya econòmica de l'oligopoli hoteler.

El que ha passat a Pollença és un bon exemple de qui comanda realment a Balears i com els partits de dretes, quan es tracta un tema que afecta directament als seus 'amos' es lleven la màscara i mostren de manera clara quins interessos defensen; el d'una oligarquia de cacics hotelers i empresaris, la mateixa que ha legalitzat 7000 places il·legals, que ha fet Fan Mallorca, que ha sobredimensionat infraestructures, que destrueix la nostra terra i que han aconseguit convertir una ecotaxa en un impost turístic... Els que fan el que volen amb els partits de la dreta al seu servei i amb uns partits d'esquerra que massa sovint donen legitimitat als desitjos i realitzacions de l'oligarquia. 

Parc infantil, escoleta, expedient disciplinari... Junta 4 d'octubre

Alternativa | 20 Octubre, 2016 16:49 | facebook.com twitter.com

 A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 4 d'octubre. L'equip de govern va penjar al facebook una versió més resumida.Esperam que la publicació d'aquests resumens sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

Destaca l'adjudicació d'un parc infantil a la Plaça Ca les Monnares, és una pena que s'hagi aprofitat la realització d'aquest parc per fer un procés participatiu entre nins i joves, o que no s'hagi fet un parc un poc diferent. Per exemple un d'aquests parcs multiesports (tancats amb porteries i cistelles de basquet), hi ha molt de nins que juguen a futbol a la plaça o es colen a l'institut o escoles per jugar i estaria bé fer un parc infantil diferent a tota la resta que ja tenim, un exemple. 

Es va declarar deserta la licitació del contracte de l'escoleta de la GolaAl final l’empresa no ha vist clar que li sortís a compte i ha optat per no firmar. Ara cal fer un altre plec millor i mentres tant l'empresa actual seguirà fem feina com fins ara.  

A la Junta es va donar compte de dues actes de la policia per infracció en matèria de Ocupació de la via pública (un amb expositors i l’altre amb taules i cadires) i es decideix no obrir expedient al ser establiments de nova opertura que ja han demanat la autorització. Pensam que aquesta no és precismaent la millor manera d'aconseguir que els negocis respecten més els espais públics.  

Es va aprovar l’inici d’expedient disciplinari a un funcionari per la presumpta comissió d’una falta molt greu, i una falta greu. 

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió sessió ordinària de dia 20 de setembre de 2016.

2.- URBANISME

2.1. – Llicències urbanístiques

- Retirat de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes que tractar

2.2. - Disciplina urbanística

- Retirat de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes que tractar

2.3.- Varis

- Retirat de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes que tractar

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures amb objecció a part de les de sempre (manteniments, alguns tècnics, escoleta de la Gola, subministraments elèctric i de combustible, publicitat,...) hem de destacar l’SMOE, que ja ha caducat, i després destaquen una factura de 18.275 euros provocada per l’augment de participants a les estades, així com una de 3.847 euros per netejar Joan Mas després de les obres.

De les factures sense objecció podríem destacar els 25.200 de la certificació 4 de la millora del paviment de Pollença, els prop de 2.800 euros en afinació de pianos i els prop de 21.000 euros en despeses d’allotjament del festival (per sort l’Hotel Formentor subvenciona els seus allotjaments (uns 14.500 euros)) així com els prop de 2.000 euros pagats a una empresa el propietari de la qual ha estat condemnat per corrupció. 

3.2.- Recursos i reclamacions

- Retirat de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes que tractar

3.3.- Varis

- Rectificació d’acord adoptat en sessió ordinària de Junta de Govern de dia 04 d’agost de 2016, pel qual es concedia una pròrroga per pagar la plusvàlua, al produir-se un error a l’hora de comptar a partir de l’acceptació de l’herència en lloc de a partir del dia de la mort com marca la llei. Al final és denega la pròrroga.

- Denegació de petició de part d’un ciutadà de repercutir l’IIVTNU a l’entitat bancària a la qual va ser atorgada la propietat (a través de la dació en pagament), atès que no acredita els requisits de l’article 105.1c del TRLRHL.

- Aprovació de bonificació d’un 90% l’IBI per família nombrosa i denegació de la bonificació de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita el requisits necessaris.

- Aprovació de devolució de l’import abonat en concepte de retirada de vehicle.

- Aprovació de bonificació d’un 90% l’IBI per família nombrosa i denegació de la bonificació de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita el requisits necessaris.

- Aprovació de bonificació d’un 90% l’IBI per família nombrosa, un 25% de la quota resultant per minusvalidesa, un 25% de bonificació de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus per minusvalidesa, i denegació de la bonificació a aquesta taxa per família nombrosa per no acreditar els requisits necessaris.

- Denegació de bonificació de l’IVTM al no acreditar que el vehicle és híbrid.

- Aprovació de bonificació de l’IVTM per vehicle històric.

- Aprovació d’exempció de l’IVTM per minusvalidesa pel 2016 i següents i denegació per el 2015.

- Aprovació de devolució d’ingressos indeguts en concepte de taxa de fems.

- Denegació de devolució de la taxa de fems pels exercicis 2010 i 2011

- Adjudicació del contracte administratiu de subministrament i instal·lació de parc infantil a la Plaça Ca les Monnares per import de 15.936,91 euros (IVA inclòs) a favor de l’entitat H2O2 SPORT GLOBAL S.L. Ens vam abstenir pel que ja hem explica a la introducció.

Aquestes són les tres ofertes presentades:.

  • H2O2 SPORT GLOBAL S.L: 15.936,91 euros (IVA inclòs).

  • FEIM SPORT S.L.: 17.091,25 euros (IVA inclòs).

  • ISABA PROJECTS S.A: 18.022,95 euros (IVA inclòs.)

- Aprovació de la concessió de subvenció nominativa a l’Associació Paraula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears per import màxim de 18.000 € per impartir sis cursos de català per a adults d’octubre de 2016 a maig de 2017.

- Arxiu de sanció d’ocupació de via pública per un error de forma.

- Resolució d’expedient per Ocupació Via Pública per una infracció molt greu imposar una sanció de 450 euros.

- Es dóna compte de dues actes de la policia per infracció en matèria de Ocupació de la via pública (un amb expositors i l’altre amb taules i cadires) i es decideix no obrir expedient al ser establiments de nova opertura que ja han demanat la autorització. Ens vam abstenir 

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

- Concessió d’un gual.

4.2.- Taxis

- Autorització d’un canvi de vehicle.

4.3.- Varis

- Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

- Concessió d’ajuda de beca per estudis

- Denegació d’ajuda econòmica per a matrícula al no realitzat-se la formació a un centre d’ensenyament oficial.

- Denegació d’ajuda econòmica per a matrícula al no realitzat-se la formació a un centre d’ensenyament oficial. 

- Aprovació de l’inici d’expedient disciplinari a un funcionari de carrera de la Corporació per la presumpta comissió d’una falta molt greu, i una falta greu i es nomena instructor i secretari de l’expedient. La informació que tenim és que el funcionari en qüestió no va a la feina fa molt temps, la fa mal feta , companys seus han de fer més feina,... . Ara es farà una instrucció i serà apartat de forma provisional.

- Aprovació del Conveni de Cooperació Educativa entre l’Ajuntament de Pollença i la UIB per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’una estudiant.

4.5.- Cementiri municipal

- Atorgament de dret funerari / Columbari

5.- CONTRACTACIÓ

- Aprovació de la pròrroga (segona i darrera) del contracte del Servei tècnic d’assessorament teatral al municipi de Pollença per 14.666,20 euros fins dia 2 de desembre de 2017

- Resolució de l’expedient de contractació de serveis d’atenció a la primera infància de l’escola municipal de Pollença al Port de Pollença declarant deserta la licitació del contracte al considerar que l’entitat ASSOCIACIÓ OMNIUM EDUCATIU ha retirat la seva oferta a la licitació, atès que no ha complimentat en termini el requeriment de documentació previst a les clàusules 16na i 17na del plec de clàusules administratives que regeix el contracte i a l’excloure l’empresa LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL per haver presentat una baixa temerària.

Al final l’empresa no ha vist clar que li sortís a compte i ha optat per no firmar. Ara cal fer un altre plec millor i mentres tant l'empresa actual seguirà fem feina com fins ara. 

- 6.- VARIS

- Resolució d’expedient Responsabilitat Patrimonial desestimant la reclamació al no estar provat l’existència del nexe causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.

- Resolució d’expedient Responsabilitat Patrimonial estimant la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat l’existència del nexe causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.

- Aprovació de l’addenda al Conveni intermunicipal “Targeta Ciutadana” entre l’Ajuntament de Pollença, l’Empresa Municipal de Transports de Palma S.A.(EMT) i l´Ajuntament de Palma, relatiu a la subvenció del transport col·lectiu de viatgers dels veïnats de Pollença, que inclou el perfil de Carnet Gran B- pensionistes a partir dels 65, que a partir d’ara gaudiran de les mateixes tarifes que els residents a Palma.


Ha faltat valentia

Alternativa | 17 Octubre, 2016 20:18 | facebook.com twitter.com

El policia maltractador se n'haurà anat finalment de Pollença pel seu propi peu, davant la incapacitat d'actuar de l'equip de govern Junts-UMP.


El diumenge la premsa informava del darrer episodi sobre el cas del policia maltractador, Antonio G. M., ara ja doblement condemnat, que s'havia refugiat a Pollença. Segons la notícia, no farà falta acabar d'instruir l'expedient que se li va obrir quan el Suprem va confirmar la sentència, ja que ell ha presentat la renúncia voluntària, acceptada pel govern municipal.

Òbviament, ens alegra que un personatge d'aquesta casta (recordem que a part d'estar condemnat per pegar coces a la cara a un detingut emmanillat, també se l'investiga pels tripijocs en les oposicions amanyades de la policia de Palma) se'n vagi de Pollença i poguem tenir la tranquil·litat que algú així no és autoritat, ni representa la llei, ni porta armes...

No obstant això, no deixa de semblar-nos vergonyós que finalment se n'haurà acabat anant pel seu propi peu, renunciant, quan el que moral i socialment hagués estat necessari era acomiadar-lo de forma fulminant el 15 de juliol, quan aparegué en premsa que l'Ajuntament de Pollença acabava de contractar aquest home.

Decepció respecte la part “progressista” del govern municipal, Junts Avançam, que en lloc d'actuar amb valentia davant l'alarma social generada, va començar a marejar la perdiu amb qüestions tècniques i de procediment (quan era evident que el problema era polític, i no tècnic, i per tant exigia una decisió política), posant-se a la defensiva i finalment criticant-nos a nosaltres.

Al final el policia se'n va, i allò més penós és que se'n va, malgrat l'Ajuntament de Pollença. Aquest “govern progressista” que tenim hauria de reflexionar que, coses com aquestes, contribueixen enormement al desencant de les classes treballadores per la política i a augmentar la creença que “tots són iguals” i “mai canvia res”. El pitjor de tot però és que aquestes afirmacions, de moment i a Pollença, contenen molta veritat.

 

La dreta caciquil i la suspensiˇ del ple

Alternativa | 14 Octubre, 2016 10:52 | facebook.com twitter.com


Cop de mà de la dreta caciquil que representa UMP contra l'augment de l'IBI als immobles no residencials de major valor, fent suspendre el Ple convocat per avui migdia.


 

A Alternativa per Pollença encara estam perplexos per la sobtada i imprevista desconvocatòria del Ple que s'havia de celebrar de forma extraordinària avui a les 13h. La urgència del Ple venia motivada per una proposta de reforma de l'IBI que incloïa unes bonificacions per a edificis protegits i un augment als immobles no residencials amb més valor. Aquesta última proposta, recollia l'esperit de part d'una esmena que vàrem presentar l'any passat amb la intenció que, per mitjà d'aquest augment i una sèrie de bonificacions a les famílies amb rendes baixes, pretenia introduir la progressivitat en aquest impost.

Aquesta proposta, per tant, quan l'equip de govern ens la va presentar a la Junta de portaveus, va comptar tot d'una amb el nostre suport, tot i que seguíem reivindicant establir criteris de renda en les bonificacions i fer un pla seriós d'ajudes al lloguer. Tot feia preveure doncs la seva més que possible aprovació. Per això, quan ahir a la nit vàrem saber que Unió Mollera Pollencina es desdeia i que, per no fer el ridícul més espantós varen decidir suspendre el Ple, no hi podíem donar passada.

Tot i la confusió, però, i paradoxalment, el panorama polític s'ha aclarit: Unió Mollera Pollencina, sense complexos, es lleva la màscara amb la que ha intentat dissimular des de les eleccions, per mostrar de forma clara quins interessos defensa. I defensa els interessos de la minoria més absoluta, s'alinea de la part dels propietaris del 2% d'edificis no residencials de major valor: hotels, grans superfícies... Pitjor encara, si analitzam a quants immobles urbans (independentment del seu ús) afectava la pujada de l'IBI, resulta que només afectava al 0,6%, com va remarcar ahir en premsa el propi equip de govern! UMP es mostra avui clarament com la dreta de sempre (abans amos de possessió, avui cacics d'hotels i grans empreses), i per defensar els privilegis de quatre rics, no dubta en deixar amb el cul enlaire el seu soci de govern, quan ja tenien la mesura anunciada en premsa i el Ple convocat.

A Alternativa, abans de les eleccions, vàrem elaborar i fer públic un document de pactes post-electorals, en què anunciàvem amb qui estàvem disposats a pactar i amb qui no. Entre els segons hi havia tots els partits de dretes i òbviament per tant UMP. Enteníem que accedir al govern, només podia ser per a transformar la política i el poble, i això no seria possible si es governava amb la dreta.

A Alternativa, des de l'entorn de Junts Avançam se'ns ha criticat molt que no entràssim a governar (i per tant, que fóssim fidels al nostre compromís públic), i fins i tot el batle, en nombroses ocasions, ens ho ha retret. Ara Junts Avançam paga el preu d'haver pactat amb un partit que, per molt que diguin que no tenen ideologia i que només defensen els interessos dels molleros, és evident que en tenen una (la dels doblers) i que pel que es veu només defensen els interessos d'un parell. Les prioritats per UMP són clares: entre defensar els privilegis dels rics o facilitar l'accés al lloguer o l'habitatge als treballadors, es queden amb el primer.

Avui s'havia de dur a aprovació una de les primeres mesures realment d'esquerres (tot i que no gaire ambiciosa) i que no era simbòlica, i des d'UMP s'ha vetat. El seu és un pacte hipotecat a nivell ideològic: el batle ha de saber que qualsevol mesura efectiva mínimament d'esquerres, i que per tant beneficiï de veritat el poble treballador, serà bloquejada.

 

 

 

 

 

Progressivitat en l'IBI

Alternativa | 13 Octubre, 2016 21:56 | facebook.com twitter.com

Satisfets perquè es debatrà al Ple una mesura de progressivitat en l'IBI proposada per Alternativa l'any passat.

L'any passat, l'equip de govern (Junts Avançam i UMP) va aprovar, amb el suport de la dreta (PP-PI-TOTS) una modificació de l'Ordenança de l'IBI que baixava el tipus impositiu en urbà de 0,50 a 0,45 i en rústic de 0,70 a 0,63. Simptomàticament, el PP havia presentat la mateixa proposta de rebaixa al ple. Des d'Alternativa ens hi vàrem oposar perquè la proposta de rebaixa era clarament regressiva: beneficiava més a qui més immobles té i de major valor. Per aquest motiu, vàrem fer esmenes a la proposta per a que hi establís certa progressivitat que consistien en incloure bonificacions diverses amb criteris de renda i dirigides a col·lectius desafavorits i apujar els tipus impositius als immobles no residencials de major valor cadastral. Això últim, és l'única progressivitat que permet explícitament el RDL 2/2004 (Llei d'Hisendes Locals) en l'article 72.4: posar un tipus impositiu distint al 10% de béns immobles no residencials de major valor cadastral. A més, vàrem criticar també que tot el discurs girava al voltant dels propietaris, i que si l'IBI suposava un cost elevat per moltes famílies, un cost molt més elevat suposava per les que viuen de lloguer. Així que s'havia de fer alguna proposta en aquest sentit. Les nostres al·legacions no varen ser acceptades.

Ara, un any després, l'equip de govern duu a Ple una de les nostres esmenes, la de pujar el tipus impositiu als immobles no residencials de major valor cadastral. Concretament, es proposa pujar el tipus impositiu de 0,45 a 0,70 en els immobles d'ús industrial, magatzem, estacionament, hoteleria, oci, comercial que tenguin un valor cadastral de més de 450.000€ i d'ús d'oficines que tenguin un valor cadastral de més de 300.000€.

Que es dugui al Ple la proposta d'establir els tipus diferenciats ens satisfà, i no perquè fos una esmena nostra, sinó perquè la mesura és bona, perquè implica progressivitat, perquè no afecta els habitatges, perquè només afectarà una minoria de grans negocis que és de rebut que contribueixin igual que la resta (o sigui, tenit un tipus impositiu més alt). La nostra satisfacció i el nostre suport a la votació en el ple, no lleva però, que la mesura milloraria encara més si anés acompanyada d'una sèrie de bonificacions en l'IBI dels habitatges seguint un criteri de renda, i si hi hagués un compromís i una proposta clara d'ajuda al lloguer.

 

Accepten la nostra proposta d'impostos mÚs progressius. Ple extraordinari d'octubre

Alternativa | 13 Octubre, 2016 16:32 | facebook.com twitter.com

 Demà divendres 14 d'octubre a les 13 hores Ple extraordinari urgent.
 L'any passat, l'equip de govern (Junts Avançam i UMP) va aprovar, amb el suport de la dreta (PP-PI-TOTS) una modificació de l'Ordenança de l'IBI que baixava el tipus impositiu en urbà de 0,50 a 0,45 i en rústic de 0,70 a 0,63. Des d'Alternativa ens hi vàrem oposar perquè la proposta de rebaixa era clarament regressiva: beneficiava més a qui més immobles té i de major valor. Ara, un any després, l'equip de govern duu a Ple una de les nostres esmenes, la de pujar el tipus impositiu als immobles no residencials de major valor cadastral. Concretament, es proposa pujar el tipus impositiu de 0,45 a 0,70 en els immobles d'ús industrial, magatzem, estacionament, hoteleria, oci, comercial que tenguin un valor cadastral de més de 450.000€ i d'ús d'oficines que tenguin un valor cadastral de més de 300.000€.

 

 

Aquest és l’ordre del dia:
 

1.- Ratificació de la urgència de la sessió.

2-  Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 5/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
És el mateix que no es va aprovar el Ple passat. Es tracta de factures per import d'uns 20.000 euros, de l'Ajuntament i l'organisme autònom de la Ràdio, de feines fetes a l'any anterior, però que han estat presentades a l'exercici actual, i que amb l’actual sistema de facturació electrònica, no es puguin imputar a l’exercici del 2015. Nosaltres ens vam abstenir, ja que les feines s'han fet i s'han de pagar, però tampoc vam votar  a favor, ja que consideram que cal fer més feina per evitar arribar a aquesta situació de pagar en setembre del 2016 factures de maig del 2015.

3- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul.lacions.
L'Ajuntament fa un conveni amb Colonya que els cedirà un local de Cecili Metel per a unificar en un sol lloc els serveis complementaris o externs o d'entitats amb qui tenen signats convenis de col·laboració els Serveis Socials (Servei d'orientació laboral de la Fundació Deixalles, Coordinadora de la federació Balear de persones amb discapacitat, Fundació Es Garrover, ASPAS, atenció de la treballadora social de la DG de Dependència, projecte de suport escolar, taller de memòria, psicològa de suport dels Serveis Socials i treballadora social de reforç, Onit).
El local s'ha d'adequar i per això es duu a Ple la modificació de crèdit: passar 15.000€ de la partida "Contracte projecte inserció comunitària" (que és una partida de 40.000€ i que pel que es veu no podran gastar tota) a crear una partida "Adequació local serveis socials". 


 4.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal sobre l’impost de béns immobles.
Es debatrà al Ple una mesura de progressivitat en l'IBI que vam proposar l'any passat
- La proposta consisteix en apujar de 0,45 a 0,70 el tipus impositiu als immobles d'ús industrial, hoteleria i oci i comercial que tenen un valor cadastral superior a 450.000€, i als d'ús oficines que tenen un valor cadastral superior a 300.000€. Això incrementarà la recaptació en 526.000€.
-També posar una bonificació del 25% en aquells immobles inclosos en el Catàleg Municipal d'Edificis que tenguin un nivell de protecció 2 o superior.
-També proposen afegir una exempció als immobles BIC o Béns Catalogats. Això se veu que ho poden demanar independentment que hi sigui o no a l'Ordenança. En aquest punt hem demanat que o bé el retirin o que en el redactat facin referència expressa a que només es concedirà en el cas que es compleixi amb la Llei de Patrimoni Històric especialment pel que fa a la conservació i el règim de visites.

Demà divendres l'Ateneu de Pollença ha organtizat un acte més recomanable; la presentació  del llibre d'Ivan Murray "Capitalismo y turismo en España", basat en una part de la seva tesi doctoral.
En acabar podrem debatre sobre si:
És sostenible el model econòmic i turístic de Pollença?

 
 

Segueixen els contractes irregulars

Alternativa | 12 Octubre, 2016 20:28 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença denunciam l'incompliment per part de l'equip de Govern del seu compromís de regularitzar la situació contractual en la que es troben diferents serveis que presta l’Ajuntament i especialment dels del serveis educatius que s'hauria d'haver fet abans de començar el nou curs. 

Ja fa molt temps que venim exigint a cada Ple a l’equip de govern que cal regularitzar la situació contractual de diferents serveis, i en aquest sentit es va fer una Junta de Portaveus al mes de maig on es va establir un calendari de regularització que l’equip de govern es va comprometre a dur a terme.

Dins aquest calendari vàrem demanar que fossin prioritaris els contractes dels serveis educatius que havien de regularitzar-se lògicament aquest estiu abans de començar el curs escolar: els contractes de l'escoleta de la Gola, Escola d'adults, SMOE (Servei Municipal d'Orientació Educativa), Escola Viva i Centres Oberts.

Des de maig fins ara l´únic contracte dels compromesos que s'ha licitat ha estat el de l'Escoleta de la Gola que a la darrera Junta de Govern hem declarat desert i que s'haurà de tornar a treure a concurs.

Pel que fa a la resta de compromisos, i vist com funcionen les coses, no podem ser optimistes, tot i això, des d’aquí, una vegada més, demanam a l’equip de govern que compleixi els seus compromisos, que es posi les piles i que s’esforci per regularitzar la situació de tots aquests serveis.

 


Cal regularitzar contractes, no justificar les irregularitats

Alternativa | 10 Octubre, 2016 22:22 | facebook.com twitter.com

Ens ha sorprès la nota de premsa publicada per Junts Avançam on indica que l'Ajuntament de Pollença aplica nombrosos controls a les factures que es paguen.

Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

Que l'existència d'aquestes factures no és una cosa nova no pot justificar de cap de les maneres la seva existència i sobre tot que el seu número augmenti durant aquesta legislatura donat que l'equip de govern no regularitza les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen.

Que aquestes factures passin uns controls no hauria de ser motiu per fer una nota de premsa, només faltaria que no hi hagués cap tipus de control sobre les mateixes. Que els partits de l'oposició poguem consultar aquestes factures, l'únic que garanteix és que en ocasions poguem fer alguna comprovació de si s'ha fet la feina o no, i que poguem demanar per les mateixes, rebent en ocasions respostes poc convicents. Aquesta comprovació, però, el que no garanteix és que s'hagi triat la millor empresa per fer la feina i que no ens trobem davant un cas de clientelisme.

En la seva nota Junts Avançam diuen que hi ha molta feina a fer en regularització de contractes, però que estan compromesos a fer-la; per desgràcia això no ho hem vist. Es va fer una Junta de portaveus al mes de maig, en què es va fer un calendari de contractacions que l'equip de govern es va comprometre a complir i que no ha fet. Des d'aquella reunió només s'ha regularitzat el contracte de l'escoleta de la Gola que per més inri ha estat declarat desert.

 

Aquest és un exemple d'una factura presentada a una dació de comptes, com podeu observar és molt poc detallada i és una mostra de que els controls dels que parla Junts no sempre són suficients; el que cal és complir la llei i no cercar excuses per haver-la incomplit.

 

 

 

Junta de govern de 20 de setembre

Alternativa | 03 Octubre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 20 de desembre del 20 de setembre. L'equip de govern va penjar al face una versió més resumida. Per cert a la seva publicació hi ha un error, ja que un tema fou retirat de l'ordre del dia i no aprovat com diu al seu perfil. Esperam que la publicació d'aquests resumens sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.


1.- Aprovació de l’acta de 6 de setembre de 2016.


2.- Urbanisme.

Es retiren de l’ordre del dia tant el tema de les llicències com de la disciplina per no haver assumptes que tractar.


3.- Hisenda.

3.1.- Relació de despeses.

Entre les factures amb objecció trobam les ja de habituals servei d’ajuda domiciliària, el servei de sanejament, de clavegueram, manteniments diversos, l’escoleta de la Gola, publicitat i cartellera, subministrament elèctric, combustibles, o alguns tècnics. Per desgràcia aquest llistat es cada vegada més gran i poc s’està fent per escurçar-lo

Entre les factures cal destacar la de actuacions i equip de so per la Patrona (21.665 €), a càrrec d’una empresa el propietari de la qual ha estat condemnat per corrupció, o la darrera factura de direcció del festival a càrrec de Joan Valent de 21.780 €.


3.2.- Recursos i reclamacions.

Retirat de l’ordre del dia.


3.3.- Varis.

- Es dóna compte de tres resolucions de batlia, mitjançant les quals s’arxiven sengles procediments sancionadors per Ocupació de via pública, per error de forma i al mateix temps s’informa que ja s’han obert tres nous expedients sancionadors corregint els errors.

- S’aprova la devolució d’ingressos indeguts (32.920,18 euros) en concepte de sanció per infracció urbanística, com a conseqüència d’una sentència de juliol del 2016, que anul•la les sancions. La infracció es va cometre, però un canvi normatiu va canviar el període del que disposava l’Ajuntament per posar la sanció, i l’afectat presentà un contenciós i el guanyà. Una llàstima, ja que la llei en aquest cas ha afavorit a un infractor.  

- S’aprova la concessió de subvencions per clubs esportius de Pollença. En concret: Club Escacs (344,26) Pollença i Port FC (7.406,56), club ciclista Pollença (1.762,31), club futbol 7 (1005,12), Escola pirguisme RCNPP (2.361,04), Grup Nord (1120,00) Club atletisme (2.300,00), Club Voleibol (1.282,84), Eu Moll Tennis (2.825,77)Corsaris rugbi (1033,21), Club Basquet Pollença (5.049,72), Club Basquet Moll (2.131,80).

- Igualment s’aprovaren subvencions a esportistes individuals, per un import totral de 4.613.51 €

- Es va aprovar la concessió d’una llicencia per l’ocupació de la via pública amb expositors a una tenda de flors

- Es denega l’ampliació de la llicència d’ocupació de la via pública amb 2 barrils i 4 taburets.

- Es rebutgen les al·legacions d’un propietari d’un negoci i se li denega la llicència d’ocupació de via pública de 5 taules i 20 cadires a un local.


4.- Regim interior i personal.

4.1.- Guals.

Es retira de l’ordre del dia


4.2.- Taxis.

- S’autoritza un canvi de vehicle a un taxista de Pollença. 


4.3.- Varis.

- S’aprova el pagament de les beques de pràctiques formatives a l’àrea de Medi Ambient per a 5 estudiants


4.4. Personal.

- S’aprova l’avançament d’una nòmina a un treballador municipal.

- Es concedeixen 2 ajudes per estudis a fills de funcionaris

- S’estima un recurs de diferents informadors turístics que demanaven que els paguin un plus per canvi de torns. Un error per falta d’un informe de l’àrea de turisme havia fet que els informadors es quedessin sense aquest plus, al final s’ha fet justícia i els treballadors cobraran el que han treballat

- Se dóna compte d’un decret de Batlia de data 05 de setembre de 2016, pel qual s’aprova la sol•licitud d’ajuda a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a la contractació de cinc treballadors desocupats majors de 35 anys per a dur a terme el “Projecte de manteniment de camins rurals i zones verdes del municipi de Pollença” per un import de 53.153,18 €


5. Contractació

- S’aprova la pròrroga del contracte administratiu de recollida i acollida d’animals domèstics al municipi de Pollença al licitador FUNDACIÓ NATURA PARC, fins a data de 30 de desembre de 2016.

- S’aprova designar el director d’obra i coordinador de seguretat de les obres de “Sanejament i consolidació parcial de mur de contenció a Cala Carbó.


6. Varis

- Es desestimen dues reclamacions de responsabilitat patrimonial derivats de la celebració dels foguerons de Sant Antoni

- S’aprova un canvi de titularitat de l’autorització d’un espai de domini públic marítimo-terrestre, per a l’explotació dels elements ubicats a una tram de la platja d’Albercuix.

- S’aprova els canvis de model de maquinària proposats per l’adjudicatari dels lots AE i D de l’explotació de les platges per a les temporades 2016-17.

- S’aproven les modificacions introduïdes al Conveni de col•laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per al desenvolupament d’accions formatives dins el marc del programa “Alter” d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar per al curs escolar 2016-2017.

- S’aprova l’acceptació de dos canons de bronze tipus falconet a títol gratuït (donació) formulada pel senyor Bengt Lave Martensson Svensson a favor del poble de Pollença.


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb