URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Veritat, Justícia i Reparació. Ple de novembre

Alternativa | 22 Novembre, 2016 22:18 | facebook.com twitter.com

Dijous 24 de novembre hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook  us informarem del mateix.

 Hem presentat una moció demanant al Govern una partida pressupostària adequada per desenvolupar la Llei de Fosses i que l'Ajuntament destini una partida del pressupost per poder desenvolupar les propostes que van sorgir en la comissió d'estudi per a la veritat, justícia i reparació i col•laborar, si és necessari, en la identificació dels cossos trobats a la fossa de Porreres

1- Reconeixement extrajudicial 6/2016

Un altre reconeixement de factures extrajudicials per valor de 15.400 euros . Són factures del 2015 enviades dins el 2016.

2- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

Una nova dació de comptes i van unes quantes de factures amb objecció dels darrers tres mesos. Uns 500.000 euros.  Les irregularitats no només no es solucionen sinó que augmenten. A la comissió Informativa ja vam demanar pels contractes d'educació que l'equip de govern s'havia compromès a licitar abans del curs que fa mesos que ha començat, el regidor d'educació va contestar que el del SMOE (Servei Municipal d'Orientació Educativa) i l'escola adults ja estava fet els plecs tècnics i estudi econòmic, i que s'han de fer els plecs administratius. També està gairebé a punt el de l'escoleta però en tots ells passa que ara que han fet l'estudi econòmic veuen que implica més despesa que els passats contractes i per tant o bé s'ha d'esperar per treure'ls a tenir els nous pressupost o bé s'ha de fer una modificació de crèdit, però no es poden fer per tots... 

3- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per a l'adequació de la parcel·la núm 38 de la Gola per a aparcament municipal.

Tots per Pollença va presentar aquesta moció d'urgència, pròpia del PPaleolític,  al passat ple amb la clara intenció de crear segueix fent tot el possible per crear més tensió a l'equip de govern.  Pensam que aquesta moció a més d'una barbaritat, en la línia de tot el que ha fet Tots&PP en relació a la zona humida i el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, és innecessària (hi ha 1.625 places d'aparcament poc utilitzades al Port de Pollença) i sobre tot és un nyap ja que el solar no és municipal sinó del IBANAT.

4-Aprovació, si procedeix, de la creació del comité tècnic d'assessorament artístic Festival de Música de Pollença.

Es torna a presentar aquest punt que es va retirar a l'anterior ple. La Comissió  durà la direcció del festival de forma col·legiada i plural (substitueix el director artístic), als noms presentats a l'anterior ple; Toni Aragón, Carles Ponsetí, Noemí Dalmau i Marta Bauzà s'ha afegit el de Joan Campomar Cerdà. No cobrarien, només dietes o desplaçaments. A més, després hi hauria un grup de suport d'àmbit local, format per gent de Pollença que té interès en la música clàssica.

5- Aprovació si procedeix de l'adhesió al Pacte contra les violències masclistes REACCIÓ

A més d'adhesions i paraules calen fets. És un escàndol que encara no s'hagi aclarit l'actuació de la Guàrdia Civil a l'assassinat de Lucia Patrascu, al Port de Pollença.

A pesar de les lleis aprovades, dels esforços fets per les diverses administracions i els agents implicats en la lluita contra aquest tipus de violència, i del llarg camí recorregut, la violència masclista continua present en la nostra societat, en la qual deixa milers de víctimes, per mitjà de la representació més cruel que suposa l’assassinat de dones i dels seus fills i filles.

El 2016 sis dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a la nostra comunitat autònoma. Des del 2003, any en què es comença a comptabilitzar les dones assassinades, han estat 32. Només el primer trimestre de l’any 2016 s’han presentat a la nostra comunitat autònoma 1.105 denúncies per violència masclista, que afecten 1.084 dones.

El Govern de les Illes Balears manté el compromís ferm i els esforços per continuar lluitant contra les violències masclistes i per prevenir-les. En aquest sentit, vol fer un pas més amb la promoció del «Pacte social contra les violències masclistes». Un pacte que mobilitzi i impliqui totes les institucions i tota la societat balear en contra de les violències masclistes i que vagi molt més enllà que la mera declaració institucional.

OBJECTIUS

- Implicar tota la societat en la recerca i la construcció d’un espai lliure de violències masclistes.

- Manifestar un contundent rebuig a les violències masclistes i als fonaments que les sostenen.

- Aconseguir que la societat col·labori en la prevenció, la denúncia i l’eradicació de les violències masclistes.

- Treballar perquè les generacions futures es constitueixin sobre el respecte i el tracte igualitari a homes i dones.

6- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel compliment dels acords de la moció per a l'impuls de la veritat, justícia i reparació.

Els acords que es presenten són els següents:

1.- Instar el Govern de les Illes Balears a dotar de crèdit suficient i adequat la partida pressupostària pertinent pel finançament de les actuacions i conseqüències derivada de la Llei de Fosses.

2.- Destinar una partida del pressupost del 2017 per poder desenvolupar les propostes que van sorgir en la comissió d'estudi per a la veritat, justícia i reparació i col·laborar, si és necessari, en la identificació dels cossos trobats a la fossa de Porreres.

3.- Comunicar al Govern, Memòria de Mallorca i  la FELIB aquest acord.

7.- Proposta/Mocions d’Urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Han de contestar encara als precs i preguntes del ple de setembre (algunes ja no tenen cap sentit) i hem tornat a presentar preguntes  per aquest ple.

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb