URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resum de la Junta de Govern del 21 de febrer

Alternativa | 28 Febrer, 2017 10:21 | facebook.com twitter.com

Seguim fent la feina que hauria de fer l'equip de govern i us fem un resum de la darrera Junta de Govern, del 21 de febrer.

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.
 
2.- URBANISME
 
2.1.- Llicències urbanístiques 
 
2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de  2 llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:
 
Es concedeixen 30 llicències, entre elles, una de demolició per infracció
 
2.2.- Disciplina urbanística
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
2.3.-  Varis
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
3. HISENDA
 
3.1.- Relació de despeses
 
Ens trobam amb les mateixes de sempre amb objecció, el manteniment de les impulsions, tasques de publicitats, impremta o cartellera, de manteniments, de subministraments elèctrics i de combustible, diversos tècnics, l’escoleta, centres oberts, escola viva, escola d’adults,... En definitiva tot segueix igual. Tan sols tenim constància que l’smoe està en procés de regularitzar-se, per tant, en aquest tema feina nul·la per part de l’equip de govern.
 
Pel que fa a les factures sense objecció, a part dels serveis que es presten regularment, destaquen la factura de l’adquisició d’un vehicle adaptat per la policia de 36.217 euros, la certificació d’obres de la Plaça Xaloc per 11.713 euros, o diverses subvencions.
 
El tècnic de medi ambient ja no facturarà el 5% que facturava.
 
3.2.- Recursos i reclamacions
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
3.3.- Varis
3.3.1.-  Aprovació, si procedeix, del pressupost per a l’edició de les dues obres guanyadores dels Premis Pollença de Literatura 2016 i adquisició d’exemplars.
 
Aquest tema es retira de l’ordre del dia degut a que es va sol·licitar una oferta a una comunitat de bens, cosa il·legal.
 
3.3.2.- Aprovació de les bases i la convocatòria de la dotzena edició del Certamen Literari Escolar.
 
Com a premis es publicaran les obres guanyadores i es donarà un tiquet regal de 75 € a cadascun dels dotze guanyadors.
 
3.3.3.-Aprovació del pagament dels premis de foguerons i pujada al pi del Port i de Pollença.
 
Els guanyadors del concurs de foguerons cobren 600, 350, 250, 250, 200 i 200 € cada un i als que han pujat al pi 200 € cada un.
 
3.3.4.- Aprovació d’una devolució d’una quota d’estades d’estiu per ingressos indeguts.
 
3.3.5.- Aprovació de la devolució a RUSTIC RAFAL SL en quantitat en concepte principal i altra en concepte d’interessos, relatiu a ICIO en virtut d’una sentència judicial.
 
2.310,32 i 138,03 euros respectivament
 
3.3.6.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.7.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.8.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.9.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.10.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.11.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu. Retirat
 
3.3.12.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.13.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.14.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.15.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.16.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.17.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb expositors
 
4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Guals
 
4.1.1.- Denegació de la sol·licitud de retirada definitiva d’un càrrega i descàrrega
 
4.2.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
4.3.- Varis
 
4.3.1.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.
 
S’imposa una sanció de 180 €.
 
4.4.- Personal
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
4.5.- Cementiri municipal
 
4.5.1. S’aprova autorització de pròrroga de 5 anys per a que unes restes quedin dipositades a una sepultura comuna.
 
4.5.2. S’aprova autorització de pròrroga de 5 anys per a que unes restes quedin dipositades a una sepultura comuna.
 
5.- CONTRACTACIÓ
 
5.1.- Dació de compte de Resolució de Batlia d’aprovar l’expedientper a la contractació administrativa de subministrament de diversos vehicles 100% elèctrics per a la prestació de serveis de competència municipal.
 
Es tracta de un cotxe i 2 motos.
 
6.- VARIS
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

 

 

PerquŔ no hi ha d'haver un gall viu d'alt del pi

Alternativa | 27 Febrer, 2017 09:13 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu l’argumentari (un poc adaptat) exposat durant el Ple passat en defensa de la nostra moció, i amb els arguments que la sostenen.

1-      1.Primer i més important: evitar el patiment innecessari del gall.

Atès que està científicament demostrat que els animals tenen la capacitat de sofrir, i que com es mostra a l’exposició de motius i com fa anys que venen denunciant diferents associacions animalistes, és més que evident que el gall sofreix un patiment físic i psíquic a aquesta celebració, ja que està col·locat immòbil dins una senalla durant vàries hores, patint les sacsejades que suposa l’aixecament del pi, i després en certes ocasions ha estat llançat o ha caigut des de d’alt d’aquest, augmentant el seu dolor i risc de mort.

Per tant creiem que aquest motiu era més que suficient per justificar la moció, ja que no és propi d’una societat moderna i avançada justificar el patiment d’un animal per a un simple “divertimento” com bé estableix la Declaració Universal dels Drets dels Animals de la ONU.

Però si això no fos suficient, teníem un altre motiu, i no poc important tampoc:

2-      2.Complir la llei 1/1992 de 8 d’abril de Protecció dels Animals que viuen a l’entorn humà i així evitar noves sancions i qui sap si possibles denuncies per prevaricació.

Com també es mostra a l’exposició de motius els articles 3.2.a), 3.2.c) 4.1.a) són clarament vulnerats a aquesta festa, i l’incompliment d’aquest darrer es considerat una falta molt greu, motiu per el qual l’Ajuntament ja va ser multat al 2010 amb la sanció mínima de 1.500 euros, que pot arribar fins als 15.000 en cas de reincidència.

Tenint en compte que al 2015 ja va haver-hi una denúncia, al 2016 advertiments i requeriments d’informació per part de la Direcció General d’Agricultura i Pesca, i que al 2017 ens consta que agents del Seprona han estat per la Plaça Vella per determinar si el gall s’ha tornat utilitzar, creiem que aquesta segona sanció, si no s’elimina la presència del gall, tard o d’hora arribarà, i per tant ja que tots els regidors ho són per defensar cada euro, criem que això no ho podien permetre, a part de que també creiem que no voldrien anar en contra de la llei.

Per tant el motiu legal i econòmic era un altre motiu que s’unia a la defensa dels drets dels animals per justificar aquesta moció   

I per acabar férem unes reflexions sobre el que creim que són les tradicions, com les veu la gent i com volem que aquestes siguin, ja que al final, són l’argumentació, que els més intransigents sempre utilitzen per justificar la presència del gall.

A Pollença estimam molt les nostres tradicions, les estimam moltíssim, però hi reflexionam poc sobre elles (cosa per cert bastant típica casi per tot). I aquesta reflexió sobre les nostres festes o tradicions no estaria de més que la féssim com a poble cada cert temps, com per exemple han fet a Sa Pobla aquest any, on s’ha posat de manifest que les coses no són tan senzilles com semblen.

Per que al final, tot es redueixi a una idea, o eslògan podríem dir: les coses són així perquè sempre ho han estat, i aquesta afirmació no por estar més allunyada de la realitat. És en realitat una mentida. Les tradicions al final són uns actes o pràctiques que s’acaben justificant en base a la repetició, arribant a la idea de que aquestes provenen de temps immemorials.  Però les tradicions no són així des de tota la vida, des de temps immemorials com acaba pensant la gent, les tradicions s’inventen, totes tenen un inici, i s’inventen amb una forma i uns objectius clars.

I aquestes al llarg del pas del temps també es van adaptant en la seva forma a les necessitats que consideri el seu responsable de torn, ja sigui una autoritat política, religiosa, o un grup de persones o conjunt social.

I si ens centram en la tradició sobre la que es discutia, com és la festa de Sant Antoni, i més concretament la pujada al Pi, veim que no és diferent. Com ja hem dit abans la mateixa presència del gall no està documentada més enllà de l’any 1897, que en temps històrics és pràcticament una rialla, bastant allunyada de l’expressió temps immemorials. I si volem també podem mirar altres aspectes de la festa i veurem que passa exactament el mateix, i així per exemple el Pi no fa tants anys que es va a cercar a Ternelles, el carro tampoc s’utilitzava i tampoc es pujava al pi el dia 17 de gener. I si per exemple agafam les festes dels Moros i Cristians (que ara no toca) veurem que passa el mateix: els vestits han canviat, els llocs dels combats també, la forma d’elecció dels càrrecs,... les dues festes han sofert múltiples variacions, i les dues festes es mantenen amb més força que mai. Per tant els canvis no podem ser vists mai com a cap amenaça, sinó tot el contrari, un instrument de supervivència, d’adaptació. És quan no hi ha canvis que les festes moren.

Per cert sobre les tradicions vos recomanam que llegiu a Eric Hobsbawn o sinó el llibre de Pere Salas, Història de Pollença. Segle XX, que vos resumirà la opinió de Hobsbawn adaptada a les tradicions pollencines. Els regidors no tenen excusa ja que el tenen tots.

I parlant del gall. Que significava a la festa el gall antigament? Doncs que aquest era un simple premi material, un premi que a aquells moments podem considerar que era important, però que avui en dia és un absurd, com demostra el fet que s’acompanya amb 200 euros.

Per tant, que representa la presència del gall avui en dia? Un gall que ni es veu. Per a Alternativa no suposa més que un vestigi del passat que ens allunya de la modernitat i del progrés com a poble, que ens allunya de països com Anglaterra on es prohibí la tradició de la caça de la guineu, d’Alemanya, Àustria o Suïssa on els animals estan reconeguts al seu Codi Civil com éssers sensibles amb capacitat per experimentar plaer, dolor i altres emocions, de Itàlia on està prohibida l’experimentació amb animals, .... fins i tot ens allunya de la Unió Europea que en el Tractat de Lisboa obliga, també a les administracions locals a posar en marxa polítiques públiques integrals de defensa dels animals sobre la base de que són éssers sensibles i no coses (art.13).

En definitiva, ens allunya de les legislacions, tendències i actituds vers els animals més modernes i progressistes per transportar-nos al segle XIX o a pobles on sembla que la modernitat i el progrés encara no han arribat.

Per tant per acabar amb aquest innecessari maltractament animal, per complir amb la llei, i per fer que la nostra festa s’adapti als temps que vivim, per fer-la més vigent i actual, des d’Alternativa vàrem presentar aquesta moció, la qual per desgràcia va ser rebutjada.

 

 

 

Nou reglament de participaciˇ ciutadana i surrealista divisiˇ entre el batle i el seu equip de govern

Alternativa | 24 Febrer, 2017 20:39 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum del ple ordinari de febrer.Van faltar de forma justificada na Magdalena Seguí de Junts i en Martí Roca

Volem mostrar la nostra satisfacció i agraïment a tots els partits per l’aprovació amb unanimitat del reglament de participació ciutadana. En canvi volem mostrar la nostra decepció i indignació perquè la nostra moció per retirar el gall del pi de Sant Antoni no fos aprovada ja que la dreta (Tots i PP) optà per votar en contra de complir la llei, i l’equip de govern (Junts i UMP), excepte el batle, optà per una abstenció covard.  Prou surrealista que el batle votia favor d'una moció i que el seu equip de govern opti per l'abstenció.  Covardia nua i crua. Ara només ens cal esperar que el batle compleixi la seva paraula i el gall no torni a estar a dalt del pi mai més. Per desgràcia vist el vot dels seus companys de l'equip de govern no tenim gaires esperances de que això passi. Esperarem i lluitarem el que faci falta.

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del reglament municipal de participació ciutadana. Aprovat per unanimitat. 

A la fi és va aprovar (inicialment) el reglament de participació, més d’un any de retard, per culpa de l’equip de govern, ja que la feina ja estava feta. Recordam que la modificació del reglament es va delegar en els nostres regidors en els acords d’investidura i aquest han realitzat un procés participatiu que ha acabat amb un nou redactat, a partir de les aportacions de particulars, associacions i partits recollides en dit procés. Des d’aquí volem agrair a tots els que hi han participat i el suport i col·laboració de tots els partits. Ara només falta que l’equip de govern ho comenci a aplicar.

2.- Aprovació, si procedeix, de conferiment de poder general per a plets. Aprovat per unanimitat.

Calia renovar els poders d'advocats i procuradors, i així s’ha fet.

3.- Aprovació, si procedeix, d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. Rebutjat per 7 vots en contra (PP i Tots) 2 abstencions (alternativa), i 6 a favor (Junts i UMP).

Estam parlant de quasi 200.000 euros de factures, i en aquest cas s’està convertint en una tònica de la legislatura. En l’extrajudicial ens trobam amb factures que s'han presentat tard, però també amb moltes que corresponen a àrees que ja no tenen crèdit, en una clara demostració de falta de planificació, a part de seguim amb factures de tasques i serveis prestats de forma totalment irregular. Per molt que l’equip de govern fes ostentació de la regularització i la realització de contractes, la veritat que l’únic contracte que està en procés de regularització és el de l’SMOE, la resta de contractes corresponen a adquisicions o tasques que venen subvencionades. Nosaltres ens varem abstendre, ja que creim que les persones i empreses que han treballat amb l’ajuntament mereixen cobrar, tot i que és cert que cal que l’equip de govern millori amb aquest tema, i si els volen aprovar, que almenys procurin ser tots els regidors, que ahir així l’haurien aprovat.

4., 5. i 6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l'apartat tercer de 3 acords adoptats en sessió ordinària de l'Ajuntament Ple pel que fa a l'import pendent d'aplicació/ anualitats. Aprovats per 8 vots a favor (Junts, Ump i Alternativa) i 7 en contra (PP i Tots).

Són 3 punts que formen part del mateix, es voten per separat perquè són acords de diferents sessions, però són la mateixa operació.

El tema és que quan es va fer l'expropiació del solar de can Bach l'Ajuntament va haver de pagar una indemnització de més de 2 milions d'euros. Això ja està pagat però aquest pagament s'ha d'imputar a un pressupost. Com la llei Montoro ens obliga a un límit de despesa, implica que han hagut d'imputar aquesta despesa (ja pagada) als pressupostos de diferents anys, ja que si no implicaria haver de reduir 2 milions de despesa d'altres partides. Però el fraccionament que es va fer suposava imputar 860.000 € al pressupost 2017 i 761.000€ al pressupost 2018. Ara que s'han posat a fer el pressupost de 2017 han vist que 800.000€ en un sol pressupost implica que han de retallar totes les partides així es fa un fraccionament distint: 369.000 el 2017, i 405.000€ el 2018, el 2019 i el 2020 i 36.000 el 2021. 

Al final les administracions locals, amb superàvit i tot, patim la llei del funest ministre Montoro.

Graciós l’argument del regidor del PSOE sobre la citada llei, quan en realitat els socialistes han rebutjat en el congrés derogar aquesta llei. Al final tant el PP com el PSOE, com bé va dir la nostra portaveu, són el mateix, ENEMICS DE CLASSE!!!

7- Moció que hem presentat per eliminar la presència del gall a dalt del pi a les festes de Sant Antoni. Rebutjada per 7 en contra (PP, TOTS), 5 abstencions (UMP, PSOE, MES i ESQUERRA) i 3 a favor (Alternativa i el Batle).

Una gran decepció per a nosaltres i per la resta d’animalistes. Tots per Pollença i Populars de Pollença van votar en contra d’una moció que només demanava el compliment la llei, mentre que Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina van embullar tant, amb una esmena sense sentit a la nostra moció, que al final el batle Miquel Àngel March Cerdà va votar a favor i la resta de regidors de l'equip de govern es van abstenir, a una moció amb la qual deien que estaven d'acord. Covardia nua i crua. Ara només ens cal esperar que el batle compleixi la seva paraula i el gall no torni a estar a dalt del pi mai més. Per desgràcia vist el vot dels seus companys de l'equip de govern no tenim gaires esperances de que això passi. Esperarem i lluitarem el que faci falta

8.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal 2017-2018. Retirat de l'ordre del dia.

9. Moció d’urgència presentada pels grups municipals Tots per Pollença, el Partit Popular, i el regidor no adscrit Martí Roca per a la retirada de l'avantprojecte de modificació de Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d'estades turístiques. Es vota abans la urgència, que és rebutjada per 9 vots en contra (Junts, UMP i Alternativa) i 7 vots a favor (PP i Tots).

La moció és debatrà al següent ple.

Fins aquí va durar la primera part del Ple, amb la segona part farem un altre article, amb les respostes de l’equip de govern als nostres precs i les nostres preguntes

 

No a la utilitzaciˇ partidista dels mitjans institucionals

Alternativa | 23 Febrer, 2017 08:38 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença denunciam la utilització barroera dels mitjans institucionals que fan Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina per fer propaganda de les seves propostes de pressupost que no són les del ple municipal, l’organisme que els ha d'aprovar. Hi ha regidors que publiquen al perfil institucional i confonen partit i institució, propaganda i informació.


 L'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina va utilitzar de forma barroera el passat dilluns una acte institucional al Club per presentar les seves propostes al pressupost i ara estan utilitzant el perfil institucional de Facebook de l'Ajuntament per publicar aquestes propostes. L'aprovació dels pressuposts és competència del ple municipal, on Junts i UMP no tenen majoria i fins el moment no ens consta que hi hagin arribat a cap acord amb la resta de partits representants al ple per aprovar el seu pressupost. Demanam a l'equip de govern que deixi d'utilitzar mitjans institucionals al servei dels partits o que deixin a tots els partits de la oposició utilitzar també el Club en nom de l'Ajuntament i el perfil institucional de Facebook. Per altra part consideram que els regidors no haurien de poder publicar al perfil institucional ja que és evident que alguns són incapaços de diferenciar el que correspon a informació institucional i el que és pura propaganda partidista.

 

 

 

Participaciˇ ciutadana i llei de protecciˇ dels animals. (ple ordinari de febrer)

Alternativa | 21 Febrer, 2017 18:35 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 23 hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil us informarem del desenvolupament del ple.
 
Un ple on a la fi es presenta per a la seva aprovació inicial la modificació de l'actual reglament de participació ciutadana que vam lliurar ja fa més d'un any a l'euip de govern, també hem presentat una moció per complir  la llei de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà ieliminar la presència del gall al dalt del pi.
 
1- Modificació del Reglament de participació
 
Fa més d'un any que vam presentar l'esborrany de nou reglament de participació ciutadana després de nombroses reunions, taller... Ara a la fi es presenta al ple. El Reglament de Participació Ciutadana actual és del 2001 i ja ha quedat obsolet en alguns aspectes: canvis legislatius que no es recullen, poques facilitats per a la intervenció del ciutadà davant el Ple, poca reglamentació de transparència per part de l'Ajuntament... 
 
2-Poder general per a plets
 
Es tracta d'actualitzar la llista d'advocats que actuen en nom de l'Ajuntament, perquè el darrer poder és del 2003 i n'hi ha que ja estan jubilats i n'hi ha de nous.
 
3 -Reconeixement extrajudicial de crèdit 2-2017
Segon ple ordinari  i segon reconeixement de  200.000 euros en factures extrajudicials.
 
4-5 i 6 Modificació de la imputació pressupostària del deute per l'expropiació de Can Bach
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Quan es va fer l'expropiació del solar de can Bach l'Ajuntament va haver de pagar una indemnització de més de 2 milions d'euros. Això ja està pagat però aquest pagament s'ha d'imputar a un pressupost. Com la llei Montoro ens obliga a un límit de despesa, implica que han hagut d'imputar aquesta despesa (ja pagada) als pressupostos de diferents anys, ja que si no implicaria haver de reduir 2 milions de despesa d'altres partides. Però el fraccionament que es va fer suposava imputar 860.000 € al pressupost 2017 i 761.000€ al pressupost 2018. Ara que s'han posat a fer el pressupost de 2017 han vist que que 800.000€ en un sol pressupost implica que han de retallar totes les partides (i lo pitjor de tot és que l'Ajuntament té superàvit, visca Montoro), així que proposen fer un fraccionament distint: 369.000 el 2017, i 405.000€ el 2018, el 2019 i el 2020 i 36.000 el 2021. 

7 -Moció d'Alternativa per llevar el gall del Pi
 
Explicada ja i publicada a un anterior article.
La nostra moció hauria de ser innecessària, fa anys que l'Ajuntament incompleix la llei de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà. De fet, va ser multat l’any 2010, té un expedient sancionador obert al 2015 i l'actual equip de govern va ser advertit fa un any que la utilització del gall és una infracció molt greu que no s'havia de repetir.

 

8 - Pla de Desenvolupament Turístic
Es duu l'aprovació del Pla de Desenvolupament Turístic massa similar al que es va presentar la passada legislatura. Com diu el manifest "Sense Límits no hi ha futur que hem signat a Alternativa"; 

 Les Illes viuen una situació límit. Seguir creixent a costa del territori, com fins ara, ja no és possible, perquè això ens du cap al col•lapse.No ens volem acostumar a la massificació, no volem batre rècords turístics cada any, no volem veure com s’urbanitza 1 hectàrea al dia, ni volem que es destrossin més ecosistemes únics. No podem permetre que s’esgotin els recursos naturals, ni perdre més qualitat de vida. Estem cansats de veure com s’urbanitza fora vila i la vorera de mar, esborrant per sempre paisatges irrepetibles i una cultura rica i arrelada. No volem ser estrangers a la nostra terra, ni acceptam convertir-mos en un parc temàtic, on els seus habitants formem part d’un decorat. De cap manera!

Volem viure a ca nostra dignament, sabem que és possible i no quedarem mans plegades, esperant que tot peti. Els responsables públics no poden no fer res, aquesta vegada no. S’ha de rompre la inèrcia, el tanmateix i la por. És l’hora de decidir, de ser valents i conseqüents, perquè ens ho jugam tot.


-Moció de PP-TOTS-MR sobre arrendament turístic
 
Una moció que han presentat el darrer moment  de forma conjunta l'oposició de dretes i que hi haurà que votar la seva urgència.


 

Mociˇ per eliminar la presŔncia del gall a dalt del Pi

Alternativa | 18 Febrer, 2017 21:03 | facebook.com twitter.com

A Alternativa Per Pollença hem registrat una moció ( a continuació d el'article) al proper ple per eliminar la presència del gall a dalt del Pi a les festes de Sant Antoni. La nostra sorpresa ha estat que al presentar la moció hem descobert que l'Ajuntament ja va ser multat l’any 2010 per l’incompliment de la llei de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà i que té un expedient sancionador obert al 2015 i que l'actual equip de govern va ser advertit fa un any que la utilització del gall és una infracció molt greu que no s'havia de repetir.


Fa molts d'anys que des d'Alternativa per Pollença, associacions animalistes com ANPBA (Asociación Nacional para el Bienestar Animal) i ciutadans venim demanant la retirada del gall durant la festa del Pi amb signatures, mocions, escrits... sense resultats.

A Alternativa consideram que totes les tradicions evolucionen en els seus propòsits i en la seva forma i que avui en dia no té cap sentit el patiment del gall per simple diversió, a més que l'animal ni tan sols és visible i el seu sofriment en ocasions es veu agreujat al ser llançat, o caure des de dalt del pi.

Però és que a més la utilització del gall durant la festa del Pi de Sant Antoni incompleix la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà, que prohibeix de forma específica "L’ús d’animals a festes o espectacles on aquests puguin ser objecte de mort, tortura, maltractaments, danys, sofriments, tractaments antinaturals o es pugui ferir la sensibilitat dels espectadors". La utilització del gall no entraria en les excepcions de la llei al no estar acreditada la seva utilització a la celebració de forma ininterrompuda durant 100 anys abans de la promulgació de la llei. La presència documentada més antiga data del 1897.

Fins ara pensàvem que l'incompliment de la llei, a pesar de que havia estat denunciat,no havia tingut cap conseqüència de l'Ajuntament però ara hem descobert que l’any 2010 l’Ajuntament ja va ser multat per l’incompliment de la llei i que la sanció va ser de 1.500 euros, que al final foren 1.575, per un 5% de recàrrec per ingrés fora de termini.  A més, també hem sabut que  al 2015 es va iniciar un altre expedient sancionador. Finalment ja a aquesta legislatura, el 15 de gener de 2016 la Direcció General d’Agricultura i Pesca, ja ha advertit a l'equip de govern que la utilització del gall és un incompliment de varis articles de la Llei 1/1992, arribant a tipificar-se com a infracció molt greu i solicitaven que els fets no es repeteixin, fet que evidentment l'actual equip de govern, com els anteriors, ha incomplit.

En definitiva el que demanam al ple més enfora de la nostra opinió és simplement el compliment de la llei, evitar noves sancions i possibles denúncies per prevaricació.

 

 

 (Segueix)

Sancions i contractacions (Junta de Govern 7 de febrer)

Alternativa | 14 Febrer, 2017 19:46 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 7 de febrer. Aquests resum s'haurien de publicar a la pàgina web municipal.

 A la Junta destaquen les sancions per excés d'ocupació de la via pública amb taules i cadires. Cal dir que entre aquest grapat de sancions hi ha negocis que n’acumulen 3 o mes, fet que impossibilita obtenir ocupació de la via pública per aquest 2017.

Altres temes importants de la Junta van de l'aprovació del projecte d’obra “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença" i  dels expedients  per a les contractacions administratives de serveis d’orientació educativa (que s'hi hauria d'haver fet abans del començament del curs), del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença, de la prorroga del Programa d’Educació Ambiental al municipi de Pollença al licitador GRAM Illes Balears 21 SL, de la pròrroga del contracte administratiu de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Pollença al licitador MARSAVE MALLORCA SL.

 

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

 

2.- URBANISME

 

2.1.- Llicències urbanístiques

 

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de 2 llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:

 

2.2.- Disciplina urbanística

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

2.3.- Varis

 

2.3.1.- Aprovació de la resolució d’expedient sancionador.

 

Es resol amb una sanció a una immobiliària de 3.000 euros per estar operant sense la llicència pertinent. Aquesta empresa actualment es troba en procés de regularització.

 

2.3.2.- Aprovació de projecte d’obra “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença”.

 

Un projecte realitzat per l’enginyer municipal, amb un cost de 541.345,22 euros, que seran subvencionats per el Consell.

 

La feina consistirà el la substitució de l’enllumenat per un de més eficient a les zones de Cecili Metel, av. Cavall Bernat, el Pinaret, Llenaire i al passeig Voramar. A aquest darrer indret també es farà el cablejat, el que suposarà certes molèsties als veïns de la zona.

 

3. HISENDA

 

3.1.- Relació de despeses

 

3.2.- Recursos i reclamacions

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de la bonificació d’un 25% de la quota d’impost sobre béns immobles per la instal·lació de sistemes per aprofitament tèrmic de l’energia solar.

 

3.3.2.- Aprovació d’una devolució d'ingressos indeguts. Al tenir aquesta empresa altres deutes en via d’executiva, el que es fa és compensar aquest.

 

3.3.3.-Aprovació de la concessió de subvencions per a la millora de la imatge i el disseny dels establiments comercials de Pollença de l’any 2016.

 

Es reparteixen 19.540 euros entre 7 negocis.

 

3.3.4.- Aprovació de la concessió de subvencions per a beques de transport escolar per a l’alumnat de Batxillerat i Formació Professional

 

S’atorguen 3 ajudes de 400 euros cada una.

 

3.3.5.- Aprovació de concessió d’una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

 

610 euros en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de menjador escolar.

 

3.3.6.- Aprovació de concessió d’una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

 

1.331’27 euros en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de guarderia i productes d’higiene per nadons.

 

3.3.7.-Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’espectacle LA BARCA DE PEDRA de dia 11 de febrer de 2017.

 

3.3.8.- Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’espectacle VIDA I MIRACLES DE N’AINETA DELS MATALASSOS de dia 12 de febrer de 2017.

 

3.3.9.- Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’espectacle CENTAURES de dia 19 de febrer de 2017.

 

3.3.10.- Desestimació de les al·legacions presentades pel titular d’un local comercial arran d’un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública)

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir la tarima posada.

 

3.3.11.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 301 euros per excés de taules i cadires.

 

3.3.12.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.13.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.14.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.15.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.16.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.17.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.18.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.19.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de expositors.

 

3.3.20.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.21.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.22.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública)

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.23.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.24.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.25.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.26.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires.

 

3.3.27.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.28.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir tarima.

 

3.3.29.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

Aquest punt es retirà de l’ordre del dia per un millor aclariment.

 

3.3.30.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir tarima.

 

3.3.31.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir tarima.

 

3.3.32.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.33.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

* Les sancions per taules i cadires són de 600 o 450 euros segons si hi ha reincidència o no. A part, cada una d’aquestes va acompanyada de la liquidació corresponent a la sobreocupació realitzada. Cal dir que entre aquest grapat de sancions hi ha negocis que n’acumulen 3 o mes, fet que impossibilita obtenir ocupació de la via pública per aquest 2017.

 

3.3.34.- Aprovació de la circular relativa als criteris per a la tramitació de les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius (jardineres, para-sols i mobiliari).

 

Són bàsicament les mateixes de l’any anterior, amb un afegit simbòlic i a la pràctica poc important que diu que a la temporada de 2017 no augmentaran el nombre de places concedides el 2016, excepte quan es pugui justificar un augment de les places del local.

 

3.3.35.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb expositors

 

3.3.36.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

3.3.37.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.38.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.39.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.40.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.41.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.42.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.43.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.44.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.45.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

Retirat per a un millor estudi.

 

3.3.46.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

 

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

 

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

 

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

4.3.- Varis

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

4.4.- Personal

 

4.4.1.-Aprovació de concessió d’ajuda de beca per estudis.

 

Es concedeixen 396 euros en concepte de beca per estudis de fills.

 

4.4.2.- Aprovació de concessió d’ajuda de beca per estudis.

 

Es concedeixen 392’82 euros en concepte de beca per estudis de fills.

 

4.4.3.- Aprovació de concessió d’ajuda de beca per estudis.

 

Es concedeixen 396 euros en concepte de beca per estudis de fills.

 

4.4.4.-Aprovació sobre la sol·licitud de la gratificació per antiguitat dins el servei.

 

Una mensualitat sencera per 15 anys ininterromputs al servei d’aquesta Corporació.

4.4.5.- Aprovació d’un avançament de nòmina.

 

4.4.6.-Aprovació d’un avançament de nòmina.

 

4.5.- Cementiri municipal

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

5.- CONTRACTACIÓ

 

5.1.- Aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa de serveis d’orientació educativa.

 

Les condicions són bàsicament les mateixes que a l’anterior licitació, ha pujat la quantia que ara es situa en uns 28.000 euros anuals. El contracte de de dos anys, més dues pròrrogues de 1.

 

A partir de la seva publicació al BOIB hi haurà 10 dies per al·legacions i convocar simultàniament la licitació.

 

5.2.- Aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa especial de l’explotació del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença

 

El cànon anual de és de 12.000 euros, i el contracte és de dos anys, més dues pròrrogues de 1. Es valorarà la inclusió de productes ecològics en el menú i la contractació de persones amb discapacitat ha estat inclosa com a element de desempat.

 

5.3.- Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu del Programa d’Educació Ambiental al municipi de Pollença al licitador GRAM Illes Balears 21 SL.

 

Es prorroga fins a 12 de desembre de 2017.

 

5.4.- Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Pollença al licitador MARSAVE MALLORCA SL.

 

Es prorroga fins a 31 d’octubre de 2017.

5.5.- Aprovació de l’expedient per a la contractació de les obres del projecte de “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença”.

 

La licitació del projecte aprovat al punt 2.3.2. El procediment es farà de urgència ja que hi ha un termini de 3 mesos per a tenir tot adjudicat si es vol obtenir la subvenció. Així els plecs estaran en informació pública 10 dies per a reclamacions i simultàniament és convoca la licitació. Com hem dit abans el projecte és de 541.345,22 euros, subvencionats totalment pel Consell.

 

6.- VARIS

6.1.- Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local per un tema de Responsabilitat Patrimonial).

 

Atès que l’afectat no ha aportat cap nou element de judici que pugui portar a la modificació del l’acord es proposa desestimar el recurs.

 

6.2.- Aprovació de la programació dels actes organitzats en motiu de la Festa de la Rua 2017

 

 

6.3.- Aprovació de la programació artística del Festival. 


 

Preguntes de ve´ns, incompliments, zona recreativa de la Gola, contractacions irregulars... (precs i preguntes)

Alternativa | 12 Febrer, 2017 18:21 | facebook.com twitter.com

Tercer i darrer article dedicat als precs i preguntes contestades al darrer ple ordinari de gener.  No va haver-hi temps de contestar-les totes, per tant un bon grapat encara aniran al ple de febrer.

PRECS

1 - Alguns veïns del carrer General Bosch, ens han fet arribar les seves queixes per la falta de neteja del carrer, al qual, entre d’altres, acaben proliferant els excrements de gos. Per tant demanam a l’equip de govern que posi remei a la situació, i que el carrer millori el seu aspecte deplorable actual.

2 - Alguns veïns de la zona de Síller s’han queixat de l’estat de conservació de la voravia del tram que uneix la via circumval·lació amb el carrer Roses. En aquesta zona la voravia presenta un aspecte deplorable, i quan plou es crea a la calçada una bassa d’aigua de dimensions considerables, fent que no es pugui circular ni per un lloc ni per un altre. Donada la importància d’aquesta via d’accés, i vist que l’equip de govern no ha fet res respecte a les queixes dels veïns, demanam que aquest accés a Síller s’arregli el més aviat possible.

3 - Els mateixos veïns de Síller ens han fet arribar les seves queixes per la falta de neteja de la zona, segons ells, són ciutadans de segona categoria, tot i que paguen els mateixos impostos que la resta. Demanam que l’equip de govern faci tot el possible per a que la neteja de la zona sigui la correcte.

El regidor Nevado va admetre que la situació explicada tant a l’anterior com a aquest prec, és real, i que ells també han rebut les queixes dels veïns, i es va comprometre a la millora de la zona.

PREGUNTES

1 - Hem detectat que no s’ha llevat l’umbracle del quiosc La Roca, tal com estableixen diverses clàusules dels plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques. El plec, en el referent a la supervisió i inspecció del compliment del mateix, estableix l’aixecament d’actes d’inici i final d’explotació així com revisions puntuals i aleatòries per determinar el compliment dels requisits contemplats en dit plec. S’han aixecat aquestes actes? Quines incidències i infraccions o incompliments s’han detectat?

Admeten que aquest umbracle no s’ha llevat, fet que suposa un incompliment de les clàusules, i que vist que s’ha demanat reiteradament, no els quedarà més remei que posar una sanció.

Pel que fa a les actes d’inici de temporada, el regidor va dir que aquestes es fan amb els celadors de costes, i que enguany per motius lògics s’han fet més tard. Els informes de seguiment s’han fet i es poden consultar a l’àrea de medi ambient. I si, segons el regidor hi ha hagut alguns incompliments que seran objecte d’expedient sancionador.

Per desgràcia el regidor no ha dit ni quants ni quins han estat aquestes incompliments. Si la transparència era un dels suposats pilars d'aquesta legislatura tota aquesta informació s'hi hauria de publicar a internet

2 - Per tal de preservar el bon ús de les institucions i la protecció tant del ciutadà com de la mateixa Administració, demanam per quin motiu el batle no ha atès al Cercle Podem Pollença, al marge de la seva paraula donada, atès que hi ha més d'un registre d'entrada a l'ajuntament, des del 23 d’agost de 2016 i entenent que és una decisió arbitrària basada en la voluntat o el capritx i no en la raó, la lògica o la justícia? A això li diu participació?

La pregunta de podem va ser registrada abans de produir-se la reunió. Tot i això el batle va dir que la reunió no s’havia realitzat per problemes d’agenda.

Al fer-se la reunió va disculpar-se, amb motiu, perquè creiem que trobar un dia per fer una reunió no ha de ser tan complicat.

3 - A principi de legislatura vàrem proposar, per tal de facilitar l'ús de les instal·lacions esportives, que es poguessin reservar també telemàticament les diferents pistes, ja que vàrem rebre queixes. Al plenari de novembre ens van respondre que “es posa una partida als pressupostos, s'ha fet un programa i s'està fent un feedback des de personal de l'àrea per veure quines coses funcionen i quines no. Aquest feedback està a punt d'acabar, i el sistema començarà a funcionar, primerament a través de web, i després a través a sistema Android i IOS”. Hi ha hagut cap avenç al respecte?

El regidor ha dit que el tema ha avançat bastant, i que ara s’entan introduint a la base de dades el número de socis, i fan proves amb un tpv virtual, les quals són satisfactòries.

Va dir que li agradaria en breu mostrar-ho als regidors perquè podem veure com funciona i resoldre dubtes. Esperem que així sigui i això sigui una realitat el més aviat possible.

4 - El 29 de juliol de 2015 el plenari va aprovar procedir a reiniciar un expedient d'investigació de 16 camins, publicat aquest acord al BOIB núm. 122 de 13 d'agost de 2015, es va tancar l'exposició pública a final de setembre del 2015, davant la manca de resolucions dels expedients, vam demanar com es trobaven aquests, al plenari de Novembre 2016 ens van respondre que s'havia fet demanda a la Consellera i a la Direcció Insular de Medi Ambient per tal de concloure aquests expedients. Hi ha cap novetat al respecte?

Ja està contestada a la pregunta del ple anterior. Si que hi ha novetats, i el consell ha requerit documentació nova, i contactes per poder accedir a diferents finques.

5 - Com és el vial que, enllaçant a la carretera de Formentor, condueix fins a l'hotel? Es podrà transitar per aquest, o es permetrà el tancament que entenem il·legal del tram que condueix des d'allà on es troba la barrera fins a l'hotel i xalets posteriors?

Segons el regidor, el vial és un carrer, i és públic fins davant el bar, a partir d’aquí comença la propietat de l’hotel, per tant si es vol accedir a la part posterior de la urbanització s’hi ha d’accedir pel vial de la part esquerra.

Recordam a l’equip de govern que a aquest vial de l’esquerra normalment també hi ha una persona vigilant, cosa que en un lloc públic no sembla molt lògic. El que passa és que a Formentor mana qui mana, i l’Ajuntament poc fa per posar-hi remei.

6 - Pensen fer complir la normativa urbanística als carrers Anglada Camarassa i Ecònom Torres on s'han anat tancat porxos amb vidrieres i “carpinteria” metàl·lica i que de facte passen a formar part del local principal? Segons el PGOU els "soportals" o porxades han de ser de lliure ús públic i no hi pot haver cap instal·lació desmuntable. Els 'soportals' no són locals sinó espais privats de lliure ús públic, on solament hi pot haver les columnes o pilars que sostenen l'edifici...

El regidor admet el problema, que fa temps que s’està donant aquesta indisciplina, per culpa de la deixadesa de l’ajuntament, i que en algun moment caldrà fer alguna cosa. Per desgràcia no s’ha compromès a realitzar cap acció.

7 - El govern autonòmic ha anunciat el seu suport als municipis que "reivindiquin la titularitat pública" de béns immobles que «han estat apropiats per l'església» mitjançant les immatriculacions. Han fet alguna cosa per comprovar quins béns ha immatriculat l'església a Pollença? Si és que no, ho pensen fer?

Han parlat amb el rector, i li han demanat la llista de béns immobles immatriculats, així com també fa temps que acordaren amb el rector que calia clarificar la titularitat de diferents propietats, i dur a terme la firma de convenis d’ús o permutes.

A partir d’aquestes converses aclariren per exemple que Montesion és municipal.

8 - Per què no han publicat totes les memòries dels serveis municipals? Pensen facilitar la localització de les mateixes a la plana web? Pensen millorar el seu contingut i no limitar-ho a una enumeració de realització d'activitats i fotografies?

L’excusa aquí va ser de traca. Segons l’equip de govern, una part de les memòries estan en procés de revisió ortogràfica, i que quan estiguin s’aniran penjant a la web.

Esperam que així sigui, i si pot ser que s’ubiquin totes a l’apartat de memòries per facilitar l’accés a la gent.

9 - Diu Unió Mollera Pollencina que han dedicat molt d'hores de feina i anàlisi al projecte del solar al costat de la zona humida de la Gola que han presentat a l'IBANAT. Si defensen la participació per què no han fet cap reunió amb els grups de l'oposició per fer feina en aquest projecte? Ens poden explicar exactament en què consisteix aquest projecte? Per què no l'han publicat ni al facebook municipal? No pensen que fer una àrea recreativa al costat de la zona humida de la Gola encara agreujarà més les situacions que es denuncien a la memòria del Centre de Turisme Ornitològic?

Segons el regidor de UMP, ells el que han fet es investigar qui era el propietari del solar, però que projecte no en tenen cap, tan sols eren idees. Que ells no volen cap mega pàrquing, només que l’entrada al Moll sigui un poc més vistosa i no estigui descuidada com ara. Tot i això va admetre que volen un aparcament petit, una zona arbrada i 4 taules de càmping si cal ja que la zona no està protegida. El regidor reiterà que no presentaren cap projecte, i que només anaren a l’Ibanat a parlar amb el Director General de Medi Ambient, el qual no va veure malament les seves idees.

En tot aquest tema de l’aparcament vora la Gola, a Alternativa ens trobaran bel·ligerants, i defensant el tot moment l’entorn de la zona humida de la Gola. En aquest sentit registràrem una petició a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat per tal que rebutgi la proposta de l'equip de govern de fer aquesta zona recreativa i d'aparcament.

10 - Per què les darreres demandes de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts no han obtingut una resposta similar (completa i diligent) com la de l'Associació d'Hotelers i la seva única resposta ha estat un mal acudit per part del regidor Miquel Àngel Sureda?

Segons ells l’escrit de la Plataforma va ser contestat, i s’han reunit fins a tres vegades, i dedicant-hi més temps que a l’associació hotelera.

En aquest cas, i com ser costum, ens trobam que un equip de govern, que quan està a l’oposició esdevé abanderat d’una causa, i que quan arriba a governar, perd de vista gràcies a que, qui i perque ho fa.

11 - Què pensen fer respecte a la darrera contractació irregular per part del gerent d'EMSER? No és la primera vegada que el gerent incompleix el conveni i se salta el borsí.

Segons el regidor el que està malament és el conveni, i que s’hauria de canviar, i que ell dona suport al que va fer el gerent, tot i admetre que el conveni s’incompleix. Segons ells, per temes de seguretat era millor saltar-se el borsí ja que el treballador que tocava fer la tasca, no la sabia fer, i n’havia d’aprendre, i per 15 dies no valia la pena.

El que no val la pena, és convocar un borsí rotatori, que pretén crear que varis treballadors aprenguin a fer una tasca per així tenir-los disponibles. Si els borsins no s’han de respectar no té sentit fer-los, ja que s’estan vulnerant els drets de uns treballadors. El que passa aquí, és que això no és excepcional com diu el regidor, sinó que ja no és la primera vegada, i ja s’han perdut algunes demandes en aquest sentit.


Incompliments i falta de planificaciˇ de l'equip de govern

Alternativa | 10 Febrer, 2017 20:07 | facebook.com twitter.com

 Publicam la segona part de les preguntes que ens van contestar al darrer ple ordinaride gener, encara que les havíem realitzat al ple de novembre. Tota la primera part són preguntes sobre l'incompliment de l'acord d'investidura i dels acords depressupostper part de l'equip de govern.

La millor forma d'aconseguir estabilitat a l'Ajuntament és el compliment dels acords, cosa que no està fent l'actual equip de govern. Ja vam advertir a Junts Avançam dels incompliments de l'acord d’investidura, i posteriorment vam informar públicament que cal el compliment de l'acord que van signar si volen recuperar la nostra confiança i arribar amb nosaltres a futurs acords durant aquesta legislatura. En aquest sentit fem les següents preguntes:

11 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre a presentar per a la seva aprovació inicial a final del 2015 un nou reglament de participació ciutadana. A Alternativa vam fer nombroses reunions per elaborar l'esborrany del Reglament que van lliurar a final del 2015 però Junts Avançam segueix sense presentar el Reglament per a la seva aprovació inicial al ple. L'excusa utilitzada per Junts Avançam és que Secretaria encara no ha realitzat la revisió de l'esborrany. Quin és el problema: falta de recursos o de voluntat? Com pensen resoldre aquest tema de forma concreta? Quan es comprometen a presentar aquest reglament d'una vegada?

El reglament anirà a aquest ple de febrer, després de més d’un any sembla que a la fi el tendrem!!!

12 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre a posar en marxa pressupostos participatius (preparació durant el 2015-16 per aplicar-ho als pressupostos del 2017), però no han fet cap reunió per fer la feina i preparació prèvia que necessiten els pressuposts. Com i quan pensen fer feina amb aquest tema?

A la setmana de després del ple es varen comprometre a fer una reunió sobre pressupostos (l’han feta), per explicar l’esborrany de pressupost que ja tenen, i la manera de fer-los participatius.

El problema és que sense haver fet gens de participació, sense haver fet una planificació aquests anys passats de com fer pressupostos participatius, és molt complicat que ara, a la correcuita i ja fora de temps, es puguin fer pressupostos participatius. Esperarem, però ens imaginam que no es farà res, o serà un nyap.

13 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre a la publicació a la plana web dins la segona meitat del 2015, complint la llei de protecció de dades, de tota la documentació pública i la informació econòmica relativa a l'Ajuntament: plens, juntes de govern, decrets de batlia, ... Junts Avançam s'han excusat en objeccions de Secretaria per a no fer aquestes publicacions que si que es fan a altres ajuntaments amb informes favorables dels seus secretaris. Pensen solucionar aquest tema? Com i quan faran aquestes publicacions d'una vegada? 

Segons el regidor a cada poble tenen els seus criteris per interpretar la normativa, però que posaran totes les eines necessàries per tirar això endavant, i per això posaren una partida al pressupost que no han pogut executar. Segons ells els plec és complex al reunir diversos àmbits, però ja s’estan revisant per veure si ho poden treure. Esperem que això vagi millor que la resta de licitacions, o no licitacions.

14 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre, dins la segona meitat del 2015, a millorar i potenciar la plana web de l'Ajuntament i la comunicació via internet amb els ciutadans; obrint també dins el web i el facebook espais a la ciutadania i als partits de l'oposició. Ens van dir que a la primera quinzena de setembre traurien el plec de condicions d’un contracte de comunicació i transparència per reorganitzar la web, omplir-la de continguts i actualitzar-los, gestionar les xarxes socials, coordinar la informació radio-web, publicar el calendari de activitats i atendre i gestionar les relacions amb la premsa. Per què no ho han fet encara? Quan es comprometen a complir aquest punt de l'acord?  

El mateix que a la pregunta anterior. Segons ells és un plecs molt complex, però estan preparant-ho.

Pel que fa referència als pressupostos de 2016 tampoc han complert amb el pactat per aconseguir el nostre vot favorable. Sobre aquests tema:

15 - Què han fet i que pensen fer en relació al Projecte de recorregut arqueològic? 

Aquesta pregunta va ser resposta quan es va tractar el tema de l’execució del pressupost de 2016. En aquest sentit, es varen incloure 2.000 euros al pressupostos, que no s’han executat.

Segons ells han fet un recorregut arqueològic de Sant Vicenç, amb material didàctic i divulgatiu i han fet visites, i això és una primera passa per fer el gran recorregut arqueològic de Pollença.

No negam que s’hagin fet aquestes actuacions concretes (que estaven al seu programa i que no criticam, però l’equip de govern va intentar fer veure que aquestes actuacions siguin el que nosaltres proposàrem, i això no és així. Nosaltres el que volem i el que acordàrem amb l’equip de govern, és que s’elabori un projecte, que es redacti amb uns objectius, i unes activitats a dur a terme, i després ja es farà el que calgui per executar-lo, o dur-lo a terme. Fins i tot hi ha una moció aprovada en aquest sentit. I el que és projecte, nosaltres no l’hem vist.

No sorprèn d’aquest equip de govern, ja que la falta de projecte és la base de totes les seves actuacions, i és clar, això fa que casi tot acabi en un grapat d’actuacions aïllades.

16 - Què han fet i que pensen fer amb les excavacions de Bóquer? 

Aquesta també va ser resposta tractant-se el tema del pressupost, i tres quarts del mateix, una partida de la qual no han gastat ni un cèntim.

Segons el regidor si que hi ha fet feina, el que passa és que no ho volen fer com abans amb projectes anuals, sinó fer projectes quadriennals per dotar de continuïtat a les excavacions, i per fer això, evidentment caldrà una licitació.

Veurem si realment aquesta feina s’ha fet, tot i que de bones a primeres hem de ser escèptics, i més tenint en compte que caldrà fer una licitació, i tots sabem com funcionen actualment amb aquest equip de govern.

17 - Què han fet i que pensen fer sobre promoció del producte local?

Pregunta resposta també al tema dels pressupostos. Mirant les factures veiem que la majoria de despesa és més de promoció del comerç local que no de producte local.

La regidora almenys va admetre que no tenen cap pla fet, tot i que en tenen un damunt la taula, i va enumerar vàries accions fetes i per fer: com la promoció del vi Mallorca als restaurants del poble durant la Fira del Vi de 2016, i la promoció del me pollencí durant la de 2017, així com a l’associació de forners de Mallorca per promocionar el pa mallorquí durant la Fira d’Artesania de 2016.

En definitiva, petites actuacions, sense un rumb ni un pla a seguir. Esperem que aquest pla que té damunt la taula, aviat s’aprovi, i totes aquestes actuacions tenguin un sentit i una coherència, perquè sinó aquestes actuacions aïllades de poc serviran.

18 - Què han fet i que pensen fer per la millora del catàleg de camins?

Pensen continuar demanant al Consell que resolgui les al·legacions als expedients de investigació, feina que sembla que ara avança un poc, i així el Consell ha requerit documentació i fer certs contactes per accedir a certes finques. Una vegada resoltes les al·legacions es podran incorporar al catàleg de camins per després incorporar a l’inventari de bens.

A veure si és cert que aquest tema avança, ja que tant aquest consistori, com els que governen al Consell quan han estat a la oposició han fet bandera del tema, i ara estan començant a decebre a tota la gent que creia que en aquest àmbit s’avançaria.

19 - Què han fet i que pensen fer per la elaboració de l'inventari de béns? 

Gaire cosa, en realitat res, ho reconeixen, i és un tema que s’hauria de arreglar. Cap equip de govern ha fet feina amb aquest tema, i ens trobam que l’Ajuntament no té un inventari de bens, permetent que passin coses, com per exemple, que uns regidors no retornin uns telèfons o tablets que no són seus!!!

20 - Què han fet i que pensen fer per el foment de l'economia social?

Aquesta també va ser resposta tractant-se el tema del pressupost, i tres quarts del mateix, una partida tudada.

En aquest sentit l’equip de govern va argumentar que s’havien fet unes jornades sobre cooperatives (que ens semblen molt bé), que segons ells és la primera passa que volen fer sobre foment de l’economia social.

Es trist, que unes jornades fetes en un dissabte matí, sigui l’únic que pugui argumentar haver fet l’equip de govern. De traca és que defensin que això és l’inici o la primera passa de no saben que, quan ja estam tancant l’exercici, i la partida pressupostària no s’ha executat.

21 - Què han fet i que pensen fer amb el que fa referència a l'estudi sobre l'habitatge?

Una altre pregunta resposta al punt 3 del Ple. Una altre partida que no han executat. Són conscients que és un problema molt important, i saben que no han fet res. Per rentar-se la cara prometeren que a la primera quinzena de febrer crearien, com a passa prèvia aquest estudi, una mesa permanent de l’habitatge amb partits, sindicats, representants de treballadors, caixes i bancs, representants de IBAVI i Patronat Municipal de Palma, especialistes, per analitzar la problemàtica i aportar solucions. I alguna d’aquestes solucions pot ser encarregar un estudi sobre l’habitatge.

En realitat la resposta és sobre el que pensen fer, que ens pot semblar bé o malament, però sobre el que han fet la resposta és ben simple: no han fet res de res!!!

22 - Com es troba el projecte de reforma del mirador de Cala Barques?

Està en fase d’avantprojecte. És dels que va més lent.

23 - Com es troba la posada en valor de les Coves de l’Alzinaret: senyalització, informació, neteja,.. i emmarcar-lo dins uns itineraris patrimonials?

Està emmarcada dins els projecte de recorregut arqueològic de Sant Vicenç. Estan mirant com fer la senyalització.

24 - Com es troba el conveni d’ús per a equipament de l’església de Sant Vicenç?

Han demanat al rector que els passi el llistat de immatriculacions fetes a Pollença, i després cercaran firmar un conveni, no tan sols per la de Sant Vicenç, sinó per fer permutes o firmar convenis per distints immobles.

Esperam que si es firmen convenis aquests siguin avantatjosos per l’ajuntament, i que per exemple no es pintin les propietats d’altri de forma gratuïta com ja va passar al saló parroquial del Moll.

25 - Ha contestat el Consell de Mallorca a la petició de que la Ruta en Pedra en sec arribi fins a Sant Vicenç, a través del Coll de Síller?

No ha contestat formalment, però quan han parlat, el Consell sempre demana que s’aclareixi el traçat pel qual arribar a Síller, i en aquest sentit estan cercant una solució.

 

Solidaritat amb Valtonyc

Alternativa | 08 Febrer, 2017 10:07 | facebook.com twitter.com

A Alternativa Per Pollença volem fer públic la nostra solidaritat amb el cantant de rap mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc, que serà jutjat a l’Audiència Nacional de Madrid per un suposat delicte d’injúries a la corona i enaltiment del terrorisme a les lletres de les seves cançons. Un atac a un dret tan fonamental com és el de la llibertat d'expressió.

 

A Alternativa per Pollença hem signat el manifest en solidaritat amb Valtònyc i en defensa de la Llibertat d’expressió

El proper 8 de febrer a les 10 hores el cantant de rap mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc, serà jutjat a l’Audiència Nacional de Madrid per un suposat delicte d’injúries a la corona i enaltiment del terrorisme a les lletres de les seves cançons. La fiscalia demana 3 anys i vuit mesos de presó a més d’una fiança d’uns 4.000 euros. Si és condemnat a una pena superior als 2 anys de presó ingressarà directe a la presó per haver-se expressat amb la música. Entenem que l’art, expressat en qualsevol de les seves formes: la literatura, la pintura, el cinema o com fa Valtonyc, amb la música, no pot ser limitat i ha de poder expressar-se lliurement.

La llibertat d'expressió és un dret fonamental que recull la Declaració Universal dels Drets Humans, i que a l'estat espanyol està sent vulnerat de forma intensa els darrers anys com ha estat denunciat per organitzacions com  Amnistia Internacional, al seu darrer informe anual, o el Relator Especial de Nacions Unides per a la llibertat d’expressió, que ja alertava que amb l’entrada en vigor de la reforma del Codi Penal al 2015, hi havia limitat l’exercici legítim de la llibertat d’expressió i que la definició de terrorisme és tan vaga al nou Codi Penal, que penalitza comportaments que fins llavors no constituïen delictes de terrorisme i restringeix desproporcionadament el legítim dret de la llibertat d’expressió. Més de 20 artistes han estat jutjats a l’Audiència Nacional, entre els quals el cas recent dels dos titiriteros de Madrid o del cantant de Def Con Dos César Strawberry, i molts d’ells han estat condemnats amb sentencies dures. És més que evident que aquestes denúncies, detencions i sentències no volen protegir a les víctimes del terrorisme, sinó que són un atac en tota regla a la llibertat d’expressió i que signifiquen una utilització ideològica del Codi Penal. Un tema similar seria el dels delictes d'injúries a la Corona i d'ultratge a Espanya, a les seves comunitats autònomes o als seus símbols o emblemes, que preveuen els articles 490.3, 491 i 543.  És una bogeria ficar a la presó  a ciutadans per haver cremat una foto del rei o multar, com es va fer amb la detenció de cinc militants de la CUP per la manifestació durant la Diada  i segrestar una publicació

Consideram que l’escalada de persecució de l’estat Espanyol a tots aquells que manifesten les seves idees lliurement, vulnera el dret a la llibertat d’expressió que ha de tenir qualsevol ciutadà i posa en perill els principis bàsics en què se sustenta una societat democràtica.

Per això des d'Alternativa per Pollença reivindicam el dret bàsic a la llibertat d’expressió i a la crítica en forma d’art, i donam tot el nostre suport a Josep Valtonyc en la seva injusta persecució i denunciam el tarannà antidemocràtic de l’estat Espanyol i la vulneració de llibertats que han patit i continuen patint artistes per expressar les seves idees.

 

InoperÓncia, improvisaciˇ i ridÝcul

Alternativa | 06 Febrer, 2017 22:31 | facebook.com twitter.com

Com us hem informat puntualment al nostre facebook el ple extraordinari urgent d'avui no s'ha pogut realitzar per falta de quòrum per votar la seva urgència. A part de la nostra portaveu (per motius laborals) han faltat Martí Roca, David Alonso del PP, Andrés Nevado de UMP, i la totalitat dels regidors de Tots. En total han assistit 7 regidors, faltant-ne per tant 2 per poder votar la urgència. Ara es convocarà el ple demà a les 20.

Quan ha "acabat" el Ple, hem demanat als regidors de Junts els motius d'aquesta convocatòria sobtada i la justificació de la seva urgència, ja que fins al moment consideràvem que aquesta no tenia més explicació que la seva inoperància.

L'equip de govern ha donat diverses explicacions, que fins ara desconeixem i que no hauria estat de més que ens haguessin explicat prèviament al ple. S'han excusat dient que quan reberen la subvenció del Consell el passat 19 de desembre), demanaren una pròrroga, i que aquesta els va ser denegada l'altre dia, i al saber això convocaren el Ple. El tema és saber perquè varen demanar aquesta pròrroga en lloc de posar-se a treballar per tenir les obres adjudicades com més aviat millor. En aquest cas les explicacions no han estat gaire convincents, i és més que evident que aquesta petició de pròrroga ha estat un error que ara provoca totes aquestes presses.

També ens hi han confessat que no sabien que haurien de fer una modificació de crèdit, i com que l'interventor va estar de vacances varen tardar a saber-ho.

Han afirmat que els plecs per treure a concurs les obres els tenen fets, i el seu objectiu era aprovar-ho a una junta de govern demà dimarts, però evidentment això ja no podrà ser.

Cal dir que a altres municipis, on es posaren a fer feina de bon principi, ja s'han licitat aquestes obres durant el mes de gener.

Tot plegat deixa en evidència una vegada més la improvisació i la mala comunicació i capacitat de consens amb l'oposició de l'actual equip de govern.

 

 

 

Participaciˇ, fÓbrica, ultimÓtum UMP... Preguntes i respostes

Alternativa | 04 Febrer, 2017 19:55 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu les respostes de l'equip de govern, als nostres precs i preguntes del darrer ple. Aquestes les vam fer al ple de novembre però no han estat contestades fins aquest darrer ple.

PREGUNTES

1 - Al ple de maig en referència al cobrament de la plusvàlua condonada del cinema Capitol a l'anterior legislatura, el Batle va dir que l'equip de govern volia reclamar la liquidació d'aquesta condonació, però per saber si es causa de nul·litat o anul·labilitat i si és un procés de revisió d'ofici o un procés de lesivitat calien informes jurídics previs. Mig any després han fet aquests informes?

Aquesta pregunta ja no tenia sentit a aquesta sessió, ja que al Ple extraordinari de desembre es va aprovar l'inici del procés per declarar nul l'acord de junta de govern amb què l'anterior equip de govern va condonar el pagament de la plusvàlua als antics propietaris del Cinema Capitol.

2 - Hem vist com ha passat el temps, i els terminis del procés participatiu per decidir els usos de Can Febus i la Vinyeta del Pont Romà ja s'estan incomplint. Quin és el motiu?

El motiu de l'incompliment dels terminis és el fet que era la Fira, poc oportú per fer-ho segons ells, després va venir Nadal, que tampoc creien que anàs bé, i decidiren deixar passar Sant Antoni, per posar-s'hi de forma continuada. Per la setmana següent al Ple estava previst reiniciar les reunions i seguir el procés.

Tot junt sembla un mal acudit. L'empresa contractada va fer un calendari, i l'equip de govern ja sabia que hi havia la Fira i Nadal pel mig, i en cap moment varen dir que els semblàs un problema. Pel que fa a tornar a fer reunions la setmana ja ha passat, i que sabem no n'han fet cap ni una.

3 - A passats plens ens varen dir que pensaven fer complir la moció del 2012 per instar al Departament de Patrimoni Històric del Consell a l'obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris de l'antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric. Ho han fet?

El regidor va admetre que no s'ha fet cap instància a Patrimoni Històric per obrir expedient sancionador. Segons el regidor els propietaris han fet accions per condicionar la Fàbrica, però ha dit que si persisteix la deixadesa ho faran.

En aquest sentit, l'equip de govern no ha fet res, i cada vegada que demanam pel tema surten amb excuses.

4 - Al ple de febrer digueren que s'havien reunit amb la propietat i que aquesta estava disposada a deixar la Fàbrica en millors condicions, cosa que no s'ha produït. Han tornat a reunir-se amb la propietat? Han arribat a algun acord? Si la propietat no actua (cosa més que evident) estan disposats a dictar un ordre d'execució, per tal que la propietat arregli la Fàbrica?

 que s'han tornat a reunir, i els propietaris els han dit que la seva voluntat és millorar la situació de la Fàbrica. Pel que fa a l'ordre d'execució el regidor ha dit que la propietat ha fet obra en compliment de l'ordre d'execució, ja que aquesta anava enfocada a donar més seguretat a la via pública.

No sabem quin és aquest ordre d'execució, i com hem dit a la pregunta anterior, tot ens sona a excuses.

5 - Quan pensen complir la moció aprovada per aquest Ple al novembre del 2015, i establir un conveni de col·laboració amb SomEnergia per garantir el subministrament elèctric a les llars amb dificultats econòmiques?

S'ha contactat amb Som Energia, ja que tenen constància que aquesta col·laboració existeix a diversos municipis, i els han demanat que facin un esborrany de conveni, ja que ells no tenen referències.

En aquest tema passa un poc el mateix que amb la contractació, l'equip de govern resta immòbil i el temps passa, concretament un any i dos mesos des de la moció i tan sols han demanat un esborrany de conveni a la companyia. D'aquí a què estigui firmat....

6 - Ara que arribarà el moment de fer la licitació del subministrament elèctric, pensen complir la moció aprovada el 2014 per tal de garantir el subministrament als edificis municipals d'energia 100% renovable?

.

Una resposta seca i simple. És cert que per sentir excuses barates val més contestar amb monosíl·labs, però un mínim d'explicació no està de més, que això és un ple municipal, i els ciutadans mereixen explicacions!!!

En referència a l'ultimàtum públic que va realitzar Unió Mollera Pollencina, fem una sèrie de preguntes al seu regidor.

7 - Al segon punt del seu escrit UMP carrega sobre Alternativa la responsabilitat de no haver aprovat la modificació de crèdit de la segona fase al ple de juliol. Per què només citau a Alternativa quan els partits que han mostrat més oposició al ple amb els seus vots han estat Tots per Pollença, el PP i el PI ?

Segons el regidor Nevado varen parlar de tots els partits, però com que nosaltres els vàrem donar suport a la investidura, els podríem donar un poc més de suport en aquest tema.

No estaria de més que el regidor de UMP tornàs a llegir l'escrit del seu partit, i vegi quin tracte rep cada partit. I en segon lloc si esperen el nostre suport, el primer que han de fer és complir els compromisos firmats a aquella investidura.

8 - El regidor delegat del Port de Pollença amb dedicació exclusiva considera que no té cap responsabilitat en el retard de la segona fase de les obres de primera línia? Per què no s'ha presentat encara el projecte? Quan el pensen presentar? Perquè si la modificació de crèdit es va aprovar al ple del 29 de setembre no es van demanar les autoritzacions sectorials de Costes, Carreteres, Litoral i Ports fins al 17 d'octubre?

El regidor de UMP ha dit que si que és responsable, com qualsevol altre regidor. Cosa que ens sembla bé que reconegui, tot i que a l'ultimàtum (amb la moció de censura palpable) que feren aquesta assumpció de responsabilitats brillava per la seva absència.

Pel que fa al projecte, dir que aquest ja va ser presentat i aprovat per Ple (ara està en exposició pública) amb un considerable retard. Pel que fa a les autoritzacions sectorials, segons el regidor es va fer bastant via, donades les dimensions del projecte. El que passa és que no el tenien enllestit, i la dificultat per aprovar la modificació de crèdit va ser utilitzada per justificar aquest retard.

9 - A l'escrit parlau de què Alternativa demanava "una peatonalització radical", quan en realitat el que vam demanar, que consta en acta i va ser acceptat per l'equip de govern, és que l'objectiu de la segona fos peatonalitzar com a mínim fins a l'Avinguda París, que calia tenir clara la mobilitat abans de començar les obres, que s'havia de fer de forma participativa i informant del procés. Per què heu reduït tota una sèrie de propostes acceptades pel vostre regidor a "una peatonalització radical"?

UMP va dir que nosaltres defensàrem a la comissió informativa una peatonalització radical, i ells una progressiva.

Segons sembla, el regidor de UMP no entén les nostres preguntes, o no les vol entendre. Nosaltres mai ens hem oposat a una peatonalització progressiva, tan sols hem demanat els que ja hem dit massa vegades, i que segons ells és una peatonalització radical.

10 - En què es fonamenta la vostra afirmació a l'escrit de què els projectes i millores que Pollença necessita poden ser llastats per concessions i mesures radicals que Alternativa exigirà a canvi del seu suport? Podeu posar un exemple concret de quan ha passat això?

"Son sólo frases hechas". Andrés Nevado dixit!!!

Frases fetes i publicades al seu ultimàtum, mentides que l'únic que cercaven era embrutar la nostra imatge. Encara és l'hora que UMP es disculpi i admeti que aquell escrit està fora de lloc.

 Albercocs i cireres

 

 

 

Anodina Junta de govern de 18 de gener

Alternativa | 01 Febrer, 2017 22:21 | facebook.com twitter.com

 A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 18 de gener. Aquests resum s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. En aquest cas va ser una Junta prou anodina amb la majoria dels punts retirats de l'ordre del dia.

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.-Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública.

Es resol amb una sanció de 450 euros.

3.3.2.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica de Serveis Socials

1.331’27€ en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de manutenció i transport a Barcelona per intervenció quirúrgica.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

 

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.1.3.- Autorització de canvi de titularitat de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.1.4.- Denegació de l’autorització per a la instal·lació d’un piló.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

4.3.1.- Concessió de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

4.4.- Personal

4.4.1.- Dació de compte del Decret de Batlia d’abonament de les ajudes socials al personal laboral.

4.4.2.- Dació de compte del Decret de Batlia d’abonament de les ajudes socials al personal funcionari.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Dació de compte del Decret de Batlia d’adjudicació del contracte administratiu de “Subministrament per a l’adquisició d’un vehicle adaptat a la Policia Local de l’Ajuntament de Pollença” al licitador MULTIAUTO PALMA SL.

S’adjudica per un import de 29.932 € (IVA exclòs), amb un import de 5.559’72 € corresponent a l’IVA, tot el que fa un import total de 35.491’72 € (IVA inclòs).

 

6.- VARIS

6.1.- Aprovació de la resolució de l’expedient núm. 6135 de Responsabilitat Patrimonial

Es resol denegar una reclamació per suposats danys causats a un vehicle mentre aquest va ser retirat pel servei de grua, al no poder ser acreditat que el danys del vehicle siguin provocats per un mal funcionament d’aquest.


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb