URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Decepciˇ i vergonya pel rebuig de la mociˇ d'adhesiˇ a l'AgŔncia de Defensa del Territori

Alternativa | 29 Abril, 2017 00:34 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) volem mostrar la nostra decepció per el rebuig al ple de la nostra moció d'adhesió a l'Agència de Defensa del Teritori, i la nostra vergonya aliena pel silenci del batle, responsable de la Disciplina Urbanística, i l'actitud prevaricadora de la resta de partits de l'Ajuntament.
Al ple d'ahir es va rebutjar la nostra moció per a l'adhesió de l'Ajuntament de Pollença a l'Agència de Defensa del Territori amb 8 vots en contra (Tots, PP i Martí Roca), 7 abstencions (Junts i UMP ) i 2 a favor (Alternativa

Per a nosaltres l'adhesió a l'Agència només suposava avantatges per a Pollença: no suposa cap cost econòmic, més aviat el contrari ja que permetria alliberar recursos humans a l'àrea d'urbanisme; l'Ajuntament rebria ingressos en proporció a la quantia de les sancions imposades... però sobre tot possibilitaria que, a la fi, s'apliqués la llei de disciplina urbanística a Pollença on l'Ajuntament ha estat totalment incapaç de fer-la complir. Només cal veure la quantitat de construccions il·legals que tenim al sòl rústic i constatar com la Fiscalia en aquest moment es troba investigant tots els expedients de disciplina urbanística des del 2004.

En aquesta legislatura pensàvem que la situació podia canviar amb un batle com Miquel Àngel March, ex-portaveu del GOB, i una coalició com Junts Avançam, que teòricament són progressistes i ecologistes; però evidentment no ha estat així. Només cal veure que fa mesos que no s'ha obert cap expedient de disciplina urbanística i que dels 680.000 euros prevists de recaptació enguany per multes, al primer trimestre només s'ha recaptat uns 3.000€, i a més, igual que a anteriors legislatures no s'ha executat cap demolició i se segueix sense destinar els doblers recaptats amb les multes de disciplina a la compra de sòl públic, tal com marca la llei.

Al debat d'ahir ni tan sols va intervenir el batle i responsable de la disciplina urbanística, Miquel Àngel March, un silenci covard que ens sembla vergonyós. I el regidor d'urbanisme, en Tomeu Cifre de Junts Avançam, va defensar un posicionament totalment incomprensible al demanar-nos la retirada de la moció i argumentar que un tema com aquest no era una qüestió de voluntat política i que calia abans de res fer una xerrada amb els tècnics de l'Agència.

Esperam que Fiscalia escolti amb atenció tot el que es va dir al ple d'ahir, ja que tant la resta de grups de l'oposició com els que governen varen demostrar que són perfectament coneixedors de l'incompliment de la llei de disciplina urbanística i que, a pesar d'això, no tenen cap intenció de fer-la complir, el que sense dubte es pot dir que és una prevaricació.

A Alternativa pensam que s'ha perdut una molt bona oportunitat de fer complir d'una vegada la llei de disciplina urbanística a Pollença, on segueix sent una eina de clientelisme polític i de greuges comparatius. Per a la nostra part continuarem lluitant pel seu compliment.

Adhesiˇ a l'AgŔncia de Defensa del Territori ? Ple d'abril

Alternativa | 25 Abril, 2017 22:25 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 30 hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil us informarem del desenvolupament del mateix. A la fi s'ha complit un dels acords d'investidura que vam signar amb Junts Avançam relatius a transparència i a l'enllaç podeu trobar la publicació de la documentació que acompanya als diferents punts que s'han de votar al ple. http://www.ajpollenca.net/…/d…/files/documents/propostes.pdf

1 i 2.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària de gener i l'extraordinària de febre.

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2017

Factures per valor de 29.866 €, són bàsicament de l'exercici anterior.Una part important són les de llum (el batle va dir a la Comissió  que tot i que les factures varen ser enviades electrònicament dins termini, com que la factura en paper (que identifica el comptador concret) no arriba fins mesos després, no s'han pogut conformar quan tocava.

4-Informació sobre l'execució pressupostària del primer trimestre exercici 2017

Aquest punt no es vota. Ja s'ha gastat el 100% del pressupost de l'Escola de Música (ja que per enguany hi ha previstes moltes més despeses, però s'està funcionant amb el pressupost prorrogat de 2017. 

5-Conveni amb el Consorci de Transports per la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca (Pla anual d'impuls del Turisme Sostenible 2016)

El regidor  ha explicat a la comissió que s'havien mirat diferents opcions per fer la parada al Port de Pollença; a la via de servei abans o després de l'aparcament... però que per motius diversos (espai insuficient, proximitat finestres escoles...) s'havia descartat i que el millor lloc és l'aparcament. L'estació tendra dos banys adaptats i una zona d'espera amb una pèrgola i una altra coberta. Hi caben fins a 8 autobusos estacionats i poden carregar i descarregar 4 a la vegada. El CTM aprovarà el conveni el proper dilluns al seu consell d'administració. Es perdran unes 70 places d'aparcament, però ho consideren assumible perquè és per una finalitat superior, s'alliberaran unes 25 places allà on hi ha els busos ara (Roger de Flor) i com que aquell aparcament l'usa gent que va a les instal·lacions esportives,  obriran un pas de la circumval·lació a darrera la piscina per facilitar entrar per allà.  El projecte costarà màxim 420.000€ i d'aquests l'Ajuntament en posarà 40.000€.

La intenció del Consorci és que durant el 2017 fer les obres per tenir aquella estació i després també fer parades a la Creueta, platja de Formentor (l'única que ja existeix), Cala Murta-Cala Figuera i Far de Formentor, per tal de posar una línia de cara ala temporada 2018 que faci aquest recorregut, amb la possibilitat de restringir la circulació de vehicles a la península de Formentor.

6 -Moció de TOTS per Pollença-PP-Martí Roca Regidor No Adscrit pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sól rústic

És la moció que no va superar la urgència al passat ple. Bàsicament defensa que no s'augmenti la superfície de parcel·la mínima per urbanitzar en sòl rústic arran d'unes declaracions que va fer la consellera insular de Territori. 

7-Moció d'Alternativa per l'adhesió a l'Agència de Defensa del Territori  (article on podeu trobar la moció i la nostra argumentació)

La nostra moció per fer un conveni amb l'Agència de Defensa del Territori i delegar-li la disciplina urbanísitca a rústic. A Alternativa consideram que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca pot ajudar a l'Ajuntament, a partir de la firma del conveni, per acabar amb el consum excessiu i desordenat de sòl i el corresponent deteriorament de l'entorn. El paisatge és el principal actiu econòmic de Pollença, i no es pot seguir destruint; s’hi ha de posar ordre

 

8.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

 

 

 

Mociˇ per a l'adhesiˇ a l'AgŔncia de Defensa del Territori de Mallorca

Alternativa | 23 Abril, 2017 00:29 | facebook.com twitter.com

Alternativa Per Pollença (A) hem registrat una moció (a continuació) per discutir al proper ple per realitzar un conveni i delegar la disciplina urbanística a l’Agència de de Defensa del Territori.


Al 2009 quan es va crear l'Agència de Disciplina urbanística, coneguda ara com Agència de Defensa del Territori de Mallorca, vam presentar una moció, que va ser rebutjada, per delegar a la mateixa la disciplina urbanística. Aquesta legislatura hem fet, en forma de prec, la mateixa petició en diferents plens sense resultat  i ara presentam una moció.

És evident, i així ho hem denunciat durant anys, des d'Alternativa que a Pollença (A), que la tramitació dels expedients sancionadors per infraccions urbanístiques no s'han adequat al procediment legalment establert. De fet, ara aquesta tramitació està sent investigada per la Fiscalia.

És evident que en aquesta legislatura hi ha hagut una gran millora en la dotació i feina de l'Agència de Defensa del Territori i que, actualment, ja quinze municipis han signat convenis de delegació amb l'Agència. La legislació vigent, que atribueix als municipis la tasca de control de la disciplina urbanística, comporta com a conseqüència que, en molts casos, els batles es trobin en la difícil tessitura d'haver de sancionar infractors més o menys pròxims a les seves persones (familiars, amics, persones influents social o econòmicament...). Pollença és un exemple de la dimensió que pot arribar a assolir la manca de disciplina urbanística o la seva incorrecta aplicació.

A Alternativa consideram que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca pot ajudar a l'Ajuntament, a partir de la firma del conveni, per acabar amb el consum excessiu i desordenat de sòl i el corresponent deteriorament de l'entorn. El paisatge és el principal actiu econòmic de Pollença, i no es pot seguir destruint; s’hi ha de posar ordre.

 

 

 (Segueix)

Segueixen augmentant els pagaments irregulars (Junta 18 d'abril)

Alternativa | 19 Abril, 2017 00:46 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 18 d'abril. Aquests resumens s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Es manté la incapacitat de l'equip de govern per regularitzar contractes i segueixen augmentant els pagaments irregulars, ara cal sumar la dels serveis dels tècnics informàtics, el seu contracteva acabar al mes de febrer.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2. URBANISME

2.1.- Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:

En total es dona compte de la concessió de 70 llicències.

2.2.- Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures sense objecció destaquen pel seu volum els lloguers de Can Escarrintxo (2.101+900 euros al mes), o de l'oficina de turisme del Port (3.630 euros pel 2n trimestre), o el manteniment de les alineacions arbòries (4.049 mensuals) o les classes de teatre (3.158 euros al mes).

Pel que fa a les factures amb objeccions per part de intervenció destaquen dues factures de tasques de manteniment als poliesportius, una al del Moll (5.463 euros) i l'altre al de Pollença (3.689 euros). A part d'aquestes les objeccions van en la mateixa línia de sempre, tasques de manteniment, subministrament de combustible, el manteniment de les impulsions, publicitat i imprempta, i la factura d'alguns tècnics en situació irregular. A aquests darrers cal sumar el servei dels tècnics informàtics, als quals va acabar el seu contracte al mes de febrer.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de la reducció del cànon del lot O dels serveis de temporada al litoral del terme de Pollença per a l’exercici 2016.

Es redueix el cànon al haver canviat les condicions del lot adjudicat. Es passa de 10.098,39 euros a 5.901,61 euros.

3.3.2.- Aprovació de la concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

Es concedeix una ajuda econòmica de 665,63 euros, en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte lloguer.

3.3.3.- Aprovació de la concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

Es concedeix una ajuda econòmica de 1.331,27 euros, en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de menjador escolar.

3.3.4.- Denegació de la sol·licitud d’ocupació de via pública.

3.3.5.- Aprovació del canvi de nom de la liquidació de l’ocupació de via pública concedida per l’any 2017 a un local.

3.3.6.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.7.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.8.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.15.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.16.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.17.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.18.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.19.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.20.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.21.- Denegació de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.22.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.23.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.24.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.25.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.26.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.27.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.28.- Denegació de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Denegació de sol·licitud de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1.-Aprovació de les Bases Especifiques i convocatòria del concurs-oposició d'una Borsa d'auxiliars administratius, personal laboral interí.

S'han resolt les al·legacions del comitè d'empresa (algunes acceptades i altres rebutjades).

4.4.2.-Aprovació de la gratificació per antiguitat dins el servei d'un treballador.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa de servei de retirada i tractament com a residus dels vehicles abandonats.

6.- VARIS

6.1.- Aprovació de les bases reguladores del concurs pel disseny del programa i cartell de la festivitat Mare de Déu dels Àngels 2017 – La Patrona

Les bases són bàsicament les de l'any passat.

Joan Losa un pollencÝ desaparegut a la querella argentina

Alternativa | 18 Abril, 2017 10:31 | facebook.com twitter.com

Dissabte 22 a les 19:00 us esperam al darrer acte d'Abril de República; una taula rodona a Can Llobera on parlarem de Joan Losa un pollencí desaparegut a la querella argentina. A la taula rodona participaran Felipe Moreno, expresoner polític del Franquisme i portaveu de la Xarxa Catalana i Balear de suport a la querella argentina, Maria Antònia Oliver presidenta de l'Associació Memòria de Mallorca. i Maite Blázquez Losa neta de Joan Losa Campomar que amb Cosme Llobera Pallicer van ser detinguts, posteriorment trets de la presó de Can Mir i assassinats possiblement al cementiri de Porreres.

- Felipe Moreno al programa Latituds de Canal 33

Maite Blázquez Losa va començar a fer recerca respecte del seu avi relativament tard, a 2009. Com a moltes famílies, aterrides per la dictadura del feixisme,  a casa seva es va mantenir el silenci, sobre "el que havia passat"  i a la transició les institucions democràtiques no van fer res per recuperar la memòria i la dignitat de les víctimes.

Maite ha participat de la querella a l'Argentina i va declarar gràcies a l'exhorto enviar però la jutgessa argentina. Com ha declarat no sap si  podrà rescatar al seu padrí, però sigui o no així, seguirà demanant VERITAT, JUSTICIA I REPARACIÓ al costat de les companyes i dels companys de la Xarxa Catalana i Balear de suport a la querella argentina i al costat de tota la gent de l'Associació Memòria de Mallorca.

 - Entrevista a Maité Blázquez en Ona Mallorca

Joan Losa Campomar

Al llibre "Pollença. La revolta contra la rebel·lió" de Jaume March, Andreu Cerdà i Pere Sales. Edicions Documenta Balear s'explica que el 3 de maig de 1936 es va formar la delegació d'Esquerra Republicana (la Izquierda Republicana de n'Azaña) de Pollença al Port i que el seu president era Joan Losa Campomar,(aquesta informació està extreta de l'Arxiu del Regne de Mallorca, registre d'associacions 2710). Just abans del cop d'estat es va renovar la Junta directiva d'esquerra Republicana del Port, per tant, va estar molt poc temps de president. Va continuar estant a la Junta però el president passà a ser Joan Domingo. En el moment de la causa 57, a la qual van ser jutjats la majoria de pollencins detinguts, estava desaparegut, igual com altres directius i el president Joan Domingo. Aquest últim el van trobar amagat dins una cisterna i el van matar a la carretera d'Andratx el 30 de setembre del 36, a l'edat de 19 anys. No en sabem res més.

 Al llibre de La presó de Can Mir, de Manel Suárez.  ed. Lleonard Muntaner hi consta Joan Losa Campomar, la data d'ingrés (19-07-1936) i la data de sortida (22-1-37), sortida que coincideix amb la de Cosme Llobera i està identificada com una treta. Crida l'atenció la data d'ingrés el mateix dia que Goded va declarar l'estat de guerra a Balears. A  Pollença no es va declarar l'estat de guerra fins el dia 20 que es quan va entrar l'exercit per sufocar la rebel·lió civil, política i militar en defensa de la República.

 

 

 

Preguntes i respostes ple de marš

Alternativa | 15 Abril, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

Preguntes i respostes del darrer ple ordinari de març:

1- Quan pensen millorar l’accés a Síller des de la circumval·lació cap al carrer Roses? Ja fa dos mesos que vam demanar en aquest ple que és milloràs aquesta zona, i la situació segueix exactament igual.

Admeten que no han fet res i que ja hauria d’estar. Està al Pla de treball i se pensen que en menys de 15 dies el tema de la voravia estarà arreglat. Esperam al següent ple no haver-ho de tornar a demanar.

2- Han fet res perquè​ s'arregli la rampa de Cala Molins que s'empra per tirar les barques a la mar, tal i com els vàrem demanar? Cada dia que passa està més rompuda i pot succeir una desgràcia.

Han mirat de qui és, i és una concessió que té l’Hotel Molins i són ells que ho haurien de fer. Així i tot han encarregat que es faci un informe de com està i es comuniqui a Costes perquè facin el que considerin.

Esperem que ho arreglin abans de l’estiu ja que el volum de barques que passen per allà augmentarà i pot succeir alguna desgràcia

3- Tots els partits podem utilitzar el Club en nom de l'Ajuntament i el perfil institucional de les xarxes socials per presentar les nostres propostes pressupostàries?

El Club no autoritza partits polítics, si que a l’Ajuntament. En realitat estaria més bé dir que ho deixa a l’equip de govern, ja que hi ha altres partits que també són l’Ajuntament. Sobre les xarxes socials si que considera el batle que és un tema que s’ha d’arreglar, cosa que per cert ja hi hauria d’estar, bàsicament perquè està a l’acord d’investidura que firmaren amb nosaltres.

4- Pensa l'Ajuntament demanar al bisbat que retiri el menet de sant Joan Pelós a la processó del Corpus?

La resposta: bé, ens ho plantejarem.... rialles .... ens ho plantejarem,.... En definitiva NO HO FARAN!!!!  

5- Hi haurà alguna representació institucional als actes religiosos de Pasqua?

De Junts no hi anirà ningú, però de l’equip de govern, per no variar hi anirà el regidor Andrés Nevado.

6- Com es troba la feina d'aclarir quines són les propietats de l'Església i quines municipals?

Estan fent feina sobre el tema, i ho tenen bastant avançat i properament voldrien tenir una reunió amb la oposició per parlar aquest tema.

7- Ha fet l'Ajuntament alguna actuació per reobrir el camí públic de Can Serra al camí de Fartàritx?

Diuen que el caràcter públic és discutit, tot i que està al catàleg. I l’acord d’aprovació indica que aquest s’ha de inventariar a favor de l’Ajuntament. Cercant el caràcter del camí però no tenen clar que sigui públic. Tot i això cal segui el procediment i inventariar-lo, cosa que encara no està feta, però ara que ja tenen localitzada la propietat demanaran que el pas sigui almenys públic.

8- Ha fet l'Ajuntament alguna actuació per que es retiri el sobrant d'asfalt que s'ha deixat a les voreres de la carretera entre Pollença i el Moll?

En realitat es grava que sobrà quan llevaren la capa antiga i consideren més barata i sostenible l’opció de utilitzar aquesta grava que no dur-ne de nova per millorar les cunetes i fer més bé les síquies.

9- Ha fet l'Ajuntament de Pollença alguna actuació per a la conservació i catalogació de la Casa de Neu de Fartàritx?

Ja està al catàleg de patrimoni que no està aprovat definitivament, i això és insuficient. Han parlat amb la propietat, i aquesta està interessada en restaurar la propietat, i el dia després del ple es reunirien amb ells. Esperem que això sigui així i que aquesta casa de la neu, tan particular es conservi com pertoca.

10- Ens poden informar de les seves negociacions amb els propietaris de la urbanització del Vilà?

S’han reunit amb alguns dels propietaris, però no tots, perquè no tots tenen els mateixos interessos. I els que hi anaren eren els que volien desenvolupar la urbanització. Hi ha una sèrie de obligacions derivades del sistema de cooperació, i han parlat amb els propietaris per veure quina era la seva voluntat de col·laboració, i com ajuntament l’objectiu es que aquella zona no presenti la imatge de degradació que presenta.

11- En declaracions al Punt Informatiu de la segona quinzena de març, el cap del Servei de Sanitat Forestal del Govern diu que havien ofert a l'Ajuntament un projecte de millora del Puig de Santuïri i que no hi havien obtingut resposta. Ja els han donat resposta?

Li va sorprendre la informació. Era un oferiment de control de banyariquer i també de foncs i el regidor donà ordre d’acceptar l’oferiment, però revisant l’expedient ha vist que no hi ha cap petició formal i ara s’ha formalitzat.

 Albercocs i cireres

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

XIV Abril de Rep˙blica

Alternativa | 14 Abril, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Per catorzè any consecutiu el mes d'abril recordam i celebram la República a Pollença, un parèntesi de llibertat i democràcia entre dues dictadures. Un recordatori més que necessari quan els jutges han condemnat a una persona per fer acudits sobre Carrero Branco, cap de govern franquista que és considerat una víctima pels tribunals "democràtics", a diferència de les persones que va empresonar, assassinar i torturar, que ni tenen ni han tingut cap protecció legal. Una celebració imprescindible quan els jutges consideren un delicte fer un acudit sobre la vergonya de l'únic mausoleu a Europa dedicat a un dictador i al fundador d'un partit feixista.

El primer acte que hem realitzat a "Abril de República" ha estat un debat sobre les ombres de la República, en el qual els historiadors Manel Santana i Dolors Marín, moderats per Jordi Maíz, van revisar els problemes i limitacions en el desenvolupament de la República; els dubtes a l'hora de donar el vot a les dones, la lentitud de la reforma agrària, la República governada per les dretes... Una República que per uns va voler realitzar un canvi de polític, social i econòmic massa ràpid i que per altres no va ser capaç d'omplir les ànsies de canvi, però una República a la qual mai es va condemnar ni jutjar a ningú per fer acudits. 

  El passat divendres n'Antoni Tugores, amb la col·laboració de Bernat Nadal, ens va presentar el seu llibre "Moriren dues vegades. Dària i Mercè Buxadé, infermeres catalanes assassinades a Mallorca l'any 1936" Un llibre imprescindible, com diu l'autor; "la mort de les cinc dones voluntàries de creu roja no va ser un crim qualsevol. Passaren de víctimes a culpables i s'escampà aviat la infàmia del feixisme més barroer deixant caure que es dedicaven a satisfer sexualment la tropa. El que he volgut amb aquest llibre és desmuntar la difamació i retornar la dignitat a qui mai no l'havia perduda". En aquest cas la memòria històrica s'alça contra l'estultícia i esdevé un homenatge a la dignitat humana.

  Avui divendres 14 d'abril, dia que es va proclamar la Segona República el 1931, farem el ja tradicional homenatge als republicans a la plaça dels Seglars de Pollença. Hi haurà poesia, música i una ofrena floral. Aquest és un acte obert a tothom que vulgui declamar un poema, llegir un text o cantar una cançó.

Per finalitzar els actes d'Abril de República el dissabte 22 d'abril realitzarem una taula rodona sobre l'actualitat de la querella argentina i també parlarem d'un dels pollencins assassinats que és possible que es trobi a la fossa de Porreres. Els jutges espanyols que persegueixen acudits no han trobat adient perseguir als criminals franquistes, ni col·laborar amb els familiars de les víctimes del franquisme en la recerca i exhumació de les restes dels seus familiars.

Res pot evitar que en un futur hi hagi una nova República que no pot ser només un canvi de cap d'estat, sinó que ha de recuperar el sentit original de la paraula República que és una comunitat política ben governada, on el ben comú es trobi sobre el ben privat, i on el governant no governi en el seu propi profit sinó en el d'una comunitat activa i compromesa. I per descomptat on l'humor no sigui un delicte.

 

 

 

Reforma primera lÝnia i centre de salut (ple extraordinari)

Alternativa | 11 Abril, 2017 22:52 | facebook.com twitter.com

Aquest dimecres  12 abril a les 8,30 del matí hi haurà un ple extraordinari, amb dos punts. Junts Avançam segueix incomplint l'acord d'investidura i no publica la informació del ple; al·legacions, informes... No és tan complicat ser una mica més transparents. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil us informarem del desenvolupament del mateix.


1- Resolució al·legacions i aprovació definitiva del projecte "Peatonalització i millores urbanes del Passeig Saralegui, Londres i Avinguda Alemanya"

-Després d'haver intentat com recordareu des del juliol aprovar la modificació de crèdit per fer les obres, finalment aquesta s'aprovà definitivament per l'octubre. Amb la nostra abstenció.
-Al ple de desembre, es va dur a aprovació inicial el Projecte d'obres. També ens vàrem abstendre. I vàrem demanar que hi hagués un mes d'exposició pública.
En aquest ple es resolen les al·legacions que han presentat el GOB i Tots per Pollença per aprovar definitivament el projecte. La proposta de batlia és estimar parcialment algunes de les al·legacions.


2- Aprovació inicial de l'alteració de la qualificació jurídica/desafectació parcial del domini públic de la superfície de 2030m2 del bé immoble municipal que pertanyen a la finca denomiNAda Can Conill en la part qualificada com a urbana. 

Es tracta de canviar la qualificació jurídica per poder cedir el solar a la Conselleria. Hem demanat per què si era tan urgent quan vàrem haver de prendre la decisió fins ara no fèiem això i el batle ens va contestar que de la Conselleria, fins el final de gener, no els hi varen enviar un llistat amb tots els informes i certificacions necessàries i és el que han estat fent i preparant els darrers dos mesos. Una falta de coordinació incomprensible.
 

Factures irregulars, demolicions, barreres... Junta de Govern de 4 d'abril

Alternativa | 10 Abril, 2017 17:42 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 4 d'abril. Aquests resumens s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Continuen augmentant les factures irregulars, entre el més destacat trobam la demolició de l’Hostal Maiol i una altre de demolició d’un habitatge construït dins ANEI, també es va adjudicar el contracte de "Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya " i la contractació de l’arrendament d'un local amb destinació a l’ús temporal d’Oficina d’Informació Turística del Port de Pollença.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2. URBANISME

2.1.- Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals.

Es concedeixen 13 llicències, una d’elles la de demolició de l’Hostal Maiol i una altre de demolició d’un habitatge construït dins ANEI.

2.2.- Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures sense objecció destaquen les despeses de les carpes de carnaval, quasi 8.000 euros per les 3 carpes, els 7.634 euros per un contenciós i els 5.915 per la direcció tècnica de la supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural, pagats al Consell.

Dins de les factures amb objecció, a part de les ja habituals de manteniments i materials, combustibles, centres oberts, recollida i acollida d’animals, diversos tècnics, smoe.... destaquen les dues factures de 3.500 euros cada una per l’etapa de la Volta Ciclista a Mallorca, o els 6.8070 per revisar les instal·lacions del poliesportiu de Pollença. Igualment destaquen els 2.147 euros als directors del museu per les tasques de vigilància i atenció a l’exposició de Marquet Pascual, tasques que no corresponen a l’objecte del seu contracte.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de servei de pintura senyalització viària del Port de Pollença.

Davant la falta de personal, i la necessitat de repintar la senyalització viària del Port de Pollença atenent al començament de la temporada turística s’ha decidit licitar aquesta tasca.

Vist que s’ha previst el repintat de 2.145 metres quadrats com a màxim, consistents bàsicament en passos de vianants, llocs per estacionament, indicacions de direcció i text, i vist els pressuposts sol·licitats:

PISEMA S.L. :10.296 EUROS SENSE IVA a raó de 4,80 euros m2

NAYBOR S.A. 10.306,25 EUROS SENSE IVA a raó de 4,85 euros m2

SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L.: 12.977,25 EUROS a raó de 6,05 euros m2.

PINTURAS CIUTAT VERTICAL: 14.800,50 euros a raó de 6,90 euros m2.

Es decideix adjudicar el contracte administratiu de servei de pintura senyalització viària del Port de Pollença per un import de 5,81 euros metre quadrat fins un màxim de 2.145 metres quadrats, és a dir, 12.458,16 € IVA INCLÒS a l’entitat PINTURAS Y SEÑALES DE MALLORCA “PISEMA”.

3.3.2.- Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament de 400 catàlegs per l’exposició DIONIS BENNÀSSAR, 50 ANYS DESPRES.

S’editaran 400 exemplars, i vist els pressuposts sol·licitats

GRAFICAS PLANISI S.A. 8.333,51 euros sense IVA

IMPREMTA BAHIA S.L. 9.253 euros sense IVA

NIRTACA S.L. 8.150 euros sense IVA.

S’adjudica el contracte administratiu de subministrament de 400 catàlegs per l’exposició DIONIS BENNÀSSAR, 50 ANYS DESPRÉS, per un import de 9.825,20 euros NIRTACA S.L

3.3.3.- Aprovació dels honoraris dels participants a la conferència XXIII Curs d’Història de Pollença titulat “Sueques i picadors en temps del Vaticà II 1.050,00 €

3.3.4.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials-

320 € , en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de guarderia

3.3.5.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.6.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.7.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.8.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.15.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.16.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.17.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.18.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.19.- Denegació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.20.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.22.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.23.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.24.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.25.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.26.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.27.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.28.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.29.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.30.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.31.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.32.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.33.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.34.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.35.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.36.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.37.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.38.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.39.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.40.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

Retirat per a un millor estudi.

3.3.41.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.42.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

Retirat per a un millor estudi.

3.3.43.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

Retirat per a un millor estudi.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.1.3.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.2.- Taxis

4.2.1.- Autorització de canvi de vehicle.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1 .- Aprovació de concessió d’ajuda econòmica beca per a estudis de fill a personal laboral indefinit.

4.4.2.- Abonament de les ajudes socials del personal funcionari, corresponents a l'any 2016.

4.4.3.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral, desembre 2016.

4.4.4.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral corresponents al mes de gener i febrer de 2017.

4.4.5.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral, corresponents al mes de gener i febrer de 2017.

4.4.6.- Dació de compte del Decret de Batlia de 203 de 29 de març de 2017 aprovant les Bases Específiques que han de regir la creació d’una borsa d’auxiliars d’Administració General, personal funcionari interí elaborades a l’efecte mitjançant el sistema de concurs-oposició i convocant dit concurs-oposició.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 167 de 17 de març de 2017 d’adjudicació del contracte de subministrament d’una moto elèctrica. (Exp. núm. /2017/10 Llibre Contractació 2017).

Vist les ofertes sol·licitades:

DONA GAS AMB CAP S.L. No s’ha rebut oferta

COOLTRA MOTOS S.L. No s’ha rebut oferta.

MOVELCO MOBILITY S.L.. 11.918,86 euros.

AVENC VERD S.L. 10.684,30 euros

S’acorda adjudicar el contracte administratiu de subministrament d’una moto eléctrica per un import de 10.684,30 euros IVA INCLOS a l’entitat AVENC VERD S.L., mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost que consta a l’expedient

5.2.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 168 de 17 de març de 2017 d'adjudicació del contracte de subministrament d’un cotxe elèctric

Vist les ofertes sol·licitades:

NADAL COMAS S.L. no s’ha rebut oferta

AUTOS SA POBLA S.A. No s’ha rebut oferta.

AUTOS NIGORRA S.L. 28.325,83 euros.

MOVELCO MOBILITY S.L.. 29.705,59 euros.

S’acorda adjudicar el contracte administratiu de subministrament d’un cotxe elèctric per un import de 28.325,83 euros IVA INCLOS a l’entitat AUTOS NIGORRA S.L., de conformitat amb el pressupost que consta a l’expedient.

5.3.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 172 de 17 de març de 2017 d'adjudicació del contracte de " Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya "

S’adjudica a CONSTRUCCIONES OLIVES S.L., per un import total de 176.499,18 € (IVA INCLÒS), de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa. Aquesta ha presentat vàries millores valorades econòmicament en 13.097,81 €.

5.4.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 178 de 23 de març de 2017 de requeriment de documentació a l'empresa, per a l'adjudicació del contracte administratiu especial d’explotació del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença.

5.5 Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 187 de 24 de març de 2017 de contractació de l’arrendament de la planta baixa del bé immoble situat al carrer Joan XXIII, 19 del Port de Pollença, amb destinació a l’ús temporal d’Oficina d’Informació Turística del Port de Pollença

Per 2 anys més dues possibles pròrrogues a la raó de 14.520 euros a l’any (IVA inclòs).

6.- VARIS

6.1.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria del Certamen Biennal d’Art de Pollença 2017.

6.2.- Aprovació del conveni amb Northotels S.L. de cessió temporal i gratuïta de l’ús de la parcel·la situada al carrer Bot, núm. 12

6.3.- Aprovació del conveni amb Endesa SA- Fundació Endesa per compartir la documentació de caràcter històric entre ambdues institucions amb la finalitat d’ajudar a la investigació històrica i a la seva difusió cultural.

6.4.- Aprovació de la pròrroga de l’autorització per a ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació dels serveis de temporada 2017 corresponents als lots adjudicats a tercers en l’any 2014: LOT M Quiosc Llenaire; LOT Q Centre massatges i LOT S Escola Vela Can Cullerassa.

 

 

 

Junta de 21 de marš

Alternativa | 07 Abril, 2017 17:19 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 21 de març. Aquests resums s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Destaca l'adjudicació del contracte administratiu d’obres del projecte “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença” 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

 

2. URBANISME

LLICÈNCIES

1.- Dació de compte de Decrets de Batlia de concessió de llicència:

Un total de 188, 162 comunicacions prèvies i 26 d’obra major.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures amb objecció trobam les habituals com la de la quota a Asisa, de escola viva, factures de tasques de manteniment, publicitat, impremta, varis tècnics, entre ells els informàtics que ja han caducat, l’smoe, l’escola d’adults, el manteniment de les impulsions, la recollida i acollida d’animals o l’escoleta.

Entre les factures sense objecció, a part de les que es paguen amb regularitat i cada mes, destaquen a la fi la retolació en català del parc de Bocchoris, una tasca que s’hauria d’haver fet ja de bon principi, 8.468,84 al Consorci Tic o els 32.691,70 euros de les obres de la plaça Xaloc.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de la devolució i baixa del rebut de fems i denegació de la devolució de la taxa de clavegueram.

3.3.2.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en concepte del 5% d’obra d’ampliació que contempla la Disposició Addicional Quarta de la Llei 8/2012, de Turisme de les Illes Balears.

3.3.3.- Denegació de la reducció econòmica per retirada de 2 taules i 8 cadires els diumenges durant les hores del mercat.

3.3.4.- Concessió de llicencia per ocupació de via pública amb un aparca bicicletes.

3.3.5.- Aprovació de la Proposta de Batlia per acceptar la fórmula de taquilla inversa del concert amb el grup Etzel.

3.3.6.- Aprovació de la Proposta de Batlia per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’ obra “HANNAA DELS 3 PAÏSOS”.

3.3.7.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Pollença de Literatura 2017.

3.3.8.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.15.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.16.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.17.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.18.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.19.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.20.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.22.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.23.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.24.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.25.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.26.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.27.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.28.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.29.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.30.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.31.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.32.-Aprovació de la imposició de 2.500.000 euros a un dipòsit a 12 mesos a tipus interés del 1% a l’entitat NOVOBANCO S.A.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual-.

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual-.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

4.3.1.- Concessió de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

4.3.2.- Resolució d’expedient sancionador per incompliment de l’ordenança de Policia i Bon Govern

Es desestimen les al·legacions i es resol amb una sanció de 300 euros.

4.3.3.- Aprovació del Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB.

4.4.- Personal

4.4.1.- Aprovació de concessió d’ajuda econòmica per a matrícula a un funcionari interí.

4.4.2.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.4.3.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.4.4.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.5.- Cementiri municipal

4.5.1.- Atorgament, si procedeix, de dret funerari / Columbari

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 142 de 9 de març de 2017 de requeriment de documentació a l'empresa ELECNOR S.A., per a l'adjudicació del contracte de "Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença" (Exp. núm. 5/2017/ Llibre Contractació 2017).

5.2.- Aprovació de la pròrroga del contracte del Servei d'activitats aquàtiques i socorrisme a les piscines municipals coberta i descoberta de Pollença.

Es prorroga un any més, fins el 17 de novembre de 2017, el contracte a l’empresa Fonaesport SL, per un import de 118.217 euros.

5.3.- Adjudicació del contracte administratiu d’obres del projecte “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença”

S’adjudica a l’empresa ELECNOR S.A. per un import de 511.555’15 euros.

6.- VARIS

6.1.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.2.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.3.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.4.- Aprovació del Protocol d’actuacions davant atacs de cans a animals de producció ramadera.

6.5.- Autorització a l’Associació Pro- Ajuda a persones amb discapacitats (PRODIS) per a l’explotació de la Taverna amb motiu de la Fira del Vi de l’any 2017 durant els dies 6 i 7 de maig de 2017.

6.6.- Aprovació de la modificació del conveni/s amb l’Associació de Famílies de Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista i Trastorn de la Comunicació Social de cessió d’ús d’una aula del col·legi Costa i Llobera fora de l’horari escolar.


 

Informaciˇ, preguntes i respostes

Alternativa | 06 Abril, 2017 08:56 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum de la segona part del Ple ordinari de març, amb les informacions i les dacions de compte de resolucions de Batlia i les respostes de l’equip de govern a les nostres preguntes, començant per les que quedaven per respondre del passat mes de febrer, properament publicarem les preguntes i respostes del ple de març

Informacions de Batlia

- Dia 9 de març l’ajuntament va ser condecorat per una associació per l’ajuda prestada a la família de Olivia Encinas.

- S’ha celebrat un ple extraordinari de la Mancomunitat del Nord on es dona compte dels resultats del 2015 i 2016 i s’aproven els comptes de dits exercicis

- Ja han sortit les subvencions del Consorci Serra de Tramuntana per a rehabilitació d’elements arquitectònics, etnològics o espais naturals, tant per ajuntaments com particulars.

- S’ha firmat aquest març un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Comerciants.

- Celebració de la primera reunió per impulsar una xarxa de municipis amb gestió pública de l’aigua.

- Celebració de la junta local de seguretat per tractar problemàtiques del poble i es signà el conveni per compartir informació entre la policia local i la Guàrdia Civil per lluitar contra la violència de gènere, també es tractà el tema de intentar tenir un traductor per facilitar els tràmits als visitants..

- 2 convenis amb l’Imas.

- 2 convenis amb Gaspar Hauser de cessió d’ús d’una aula de l’escola Costa i Llobera.

- També s’aprovà el borsí d’auxiliars administratius personal funcionari.

Dació de comptes

- Modificació del pressupost prorrogat del 2016

Preguntes del ple de febrer:

7- Vam escoltar la informació que va donar el batle a la ràdio municipal sobre la participació a la mesa de batles i batlesses de la Serra de Tramuntana i que el Puig de Maria no podia accedir a les subvencions per a la rehabilitació d’elements d’interès etnològics i arquitectònics. Aquesta impossibilitat en que es fonamenta concreta i legalment? Es pot fer alguna cosa per canviar aquesta situació?

Es concreta en l’àmbit. El Puig no està a la Serra i no pot accedir a dites subvencions. Sembla absurd però és així, i sembla que no es pot fer res.

8- En que va consistir la reunió amb afectats de l’UNAC 33 de Cala sant Vicenç del 7 de febrer?

Es reuniren amb els veïns que havien demanat la reunió, i parlaren d’uns pagaments que aquests tenen pendents de les contribucions especials que han de pagar per unes obres d’urbanització, i varen explicar quina era la situació arran d’uns recursos contenciosos que havien interposat.

9- Han valorat col·locar el retrat de Clara Hammerl en un lloc més destacat de la sala amb motiu de la declaració del 2017 per part del Consell com any de Clara Hammerl, dins la campanya Mallorca té nom de dona?

Varen dir que el podrien posar en una zona més propera i visible, i parlant amb el batle, consideraren que caldria triar-ho entre tots, en una de les dues parets laterals, els més proper a la principal a la qual no hi cap ja que hi ha el retrat del monarca espanyol i el quadre de Dionís Bennàssar de qui també es celebra l’aniversari.

Al lloc del retrat de Felip VI hi estaria molt bé!!!!!

10- Ens podien informar de la reunió de dilluns dia 30 de gener en relació a distintes mesures a favor de la protecció cardíaca, dins la iniciativa Pollença municipi cardioprotegit.

Hi participà el tècnic de medi ambient, l’inspector de policia i un tècnic de fora que els informà de mesures a tirar endavant per aconseguir ser un municipi cardioprotegit com instal·lar desfibril·ladors, campanyes de formació i serveis de manteniment, i això els va il·lustrar per dur a terme la licitació per a l’adquisició de desfibril·ladors.

A veure si això es cert i es pot donar compliment a la moció que presentàrem.

11- Al ple ordinari del mes d’octubre del 2015 els hi demanàrem sobre quina era la previsió per a regularitzar el contracte de serveis d’enginyeria d’EMSER. La resposta que obtinguérem fou que aquest contracte es regularitzaria el 2016. Per quin motiu no s’ha fet? Quina és la nova previsió?

Estan fent feina amb els plecs i després es licitarà al primer semestre de 2017. Esperem que no sigui igual que l’anterior vegada que demanarem pel tema.

12- Dues recents sentències del Tribunal Suprem (18/09/2014 i 06/07/2016), i per tant jurisprudència ferma, estableixen que les societats mercantils públiques no estan sotmeses als mateixos principis constitucionals (d’igualtat, mèrit i publicitat) d’accés a la funció pública i que la contractació indefinida no fixa no n’és d’aplicació. Des d’EMAYA ens han dit que els indefinits no fixos són considerats com a fixos i que s’està negociant que els contractes en frau de llei es regularitzin. Què farà, o està fent, la gerència d’EMSER davant aquesta nova doctrina jurisprudencial?

Els delegats presentaren un escrit en aquest sentit i la gerència demanà un informe extern i un als serveis jurídics, que després es passaren als tècnics de la casa perquè els valoressin, i Emser complirà amb el que diguin aquests.

Esperarem i veurem com actua la gerència, tot i que per experiència sabem que pot fer qualsevol cosa, ho diguin o no els serveis jurídics.

13- Tenint en compte que uns dels objectes principals de la nova Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, és aconseguir una administració basada en un funcionament íntegrament electrònic en un termini màxim de dos anys, quines actuacions s’estan portant a terme des de l’Ajuntament de Pollença per a donar compliment a aquesta llei?

S’estan implantant els procediments electrònics, la tramitació de l’expedient electrònic ja casi ha arribat a tot l’ajuntament, i estan dins els terminis que marca la llei. Quan acabi la part interna ho obriran als ciutadans a través de l’oficina electrònica.

A veure si això és cer, perquè la sensació que té qualsevol ciutadà es que a nivell electrònic la situació és la mateixa que fa bastants anys, començant per una plana web molt millorable.

14- La Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, entrà en vigor el desembre 2015. Com és possible que EMSER no compleixi, pràcticament, amb cap de les disposicions d’aquesta? Quan es solucionarà?

Segons el regidor es compleix la llei a la perfecció.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb