URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Tots Junts no volen protegir el nostre entorn

Alternativa | 02 Maig, 2017 10:29 | facebook.com twitter.com

 

Resum del darrer ple ordinari de maig, en un futur article publicarem les preguntes que vam fer al mateix.

L’ equip de govern va demostrar el poc que li preocupa la destrucció del nostre entorn, la seva sintonia amb Tots per Pollença a aquest tema i  va permetre amb la seva abstenció l’aprovació de la moció del bloc de dretes pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sòl rústic. Tampoc van a votar a favor de la nostra moció per adherir-nos a l’Agència de Defensa del Territori, sembla que aquest equip de govern segueix sense voler posar ordre a la disciplina urbanística de Pollença.

 

I.- PART RESOLUTIVA


1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària de dia 26 de gener de 2017. Aprovat per unanimitat.


2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de dia 7 de febrer de 2017. Aprovat per unanimitat.


3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Rebutjat per 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit), 7 a favor (UMP i Junts) i 2 abstencions (Alternativa).


29.866 euros de factures presentades fora de termini. Nosaltres hem optat com sempre per una abstenció perquè creim que la gent ha de cobrar les tasques que ha fet per l'Ajuntament. Tot i això creiem que els extrajudicials s'estan convertint en la norma i això no hauria de ser així. D'aquestes factures una part important són les de llum.


4.- Informació sobre l'execució pressupostària del primer trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2016, prorrogat per a l'exercici 2017. Aquest punt no es vota.


Hi ha partides de les quals s'ha gastat ja una gran part i que es tendrà problemes per arribar a final d'any, i d'altres que ja s'han esgotat al 100%, com la del pressupost de l'Escola de Música (ja que per enguany hi ha previstes moltes més despeses, però s'està funcionant amb el pressupost prorrogat de 2016).


També hem recordat a l'equip de govern, que de moltes de les partides que es varen incloure al pressupost del 2016 arrel de la negociació amb nosaltres, i que facilitaren el nostre vot favorable, ja no es va executar res al 2016, i a aquest 2017 amb el pressupost prorrogat no han gastat ni un euro tampoc d'aquestes partides. En aquest sentit trobam les següent partides sense executar: estudi sobre l'habitatge (1.500 euros), estudi foment economia social (2.000 euros), redacció de projecte arqueològic (2.000 euros), patrimoni històric (excavacions Bóquer) (13.000 euros), servei de comunicació i transparència (17.000), servei de participació ciutadana (14.000 euros), contracte elaboració de inventari de bens (20.000).


De totes aquestes partides com hem dit on s'ha gastat res, ni al 2016, ni en el que duim de 2017, que tot i no haver acabat, si que ja portam 4 mesos. Si l'equip de govern pretén que nosaltres votem a favor dels pressupostos d'aquest exercici, creiem que aquesta no és l'actitud ni les formes de fer, ja ni tan sols han sabut tenir un simple gest (les partides són bones d'executar donada la seva baixa quantia).


5.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença per a la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca (Pla anual d'impuls del Turisme Sostenible 2016). Retirat de l'ordre del dia.


Just abans del ple hem tengut accés a un informe de l'enginyer municipal que proposava una solució alternativa. Vist que consideram que el tema no és urgent, i que cal estudiar les dues propostes, hem optat per demanar, juntament amb la resta de l'oposició, la retirada del punt per poder estudiar la proposta de l'enginyer de forma tranquil·la. Un cop analitzades les opcions veurem quina és la millor, i al següent ple ja decidirem.


El que si que no ens ha agradat és que l'equip de govern no hagi parlat d'aquest informe ni l'hagi enviat a la resta de grups, ja que tot i no ser vinculant, si que és l'opinió dels serveis tècnics municipals, i aquesta mereix com a mínim ser tinguda en compte.


6.- Moció presentada pels grups polítics municipals de TOTS per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Sr. Martí J. Roca pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sól rústic (RGE núm. 2332 de 28.03.17). Aprovada per 9 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit), 2 en contra (Alternativa) i 7 abstencions (Junts i UMP).


És la moció que no va superar la urgència al passat ple. Bàsicament defensa que no s'augmenti la superfície de parcel·la mínima per urbanitzar en sòl rústic arran d'unes declaracions que va fer la consellera insular de Territori.


Hem votat en contra de la moció perquè creim que no té cap sentit, i que com a molt la Consellera Garrido va fer unes declaracions fora de lloc quan va dir que pensaven augmentar la parcel·la mínima; a banda que el sòl rústic a Pollença ja està prou construït. Aquestes mocions i les declaracions de Garrido ho únic que aconsegueixen és fer efecte cridada. Per desgràcia l'equip de govern, després de criticar la moció ha optat per l'abstenció i la moció ha estat aprovada.


7.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per a l'adhesió de l'Ajuntament de Pollença a l'Agència de Defensa del Territori (RGE núm. 2812 de 12.04.17). Rebutjada per 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit), 7 abstencions (Junts i UMP ) i 2 a favor (Alternativa)


La nostra moció per fer un conveni amb l'Agència de Defensa del Territori i delegar-li la disciplina urbanística a rústic. A Alternativa consideram que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca pot ajudar a l'Ajuntament, a partir de la firma del conveni, per acabar amb el consum excessiu i desordenat de sòl i el corresponent deteriorament de l'entorn. El paisatge és el principal actiu econòmic de Pollença, i no es pot seguir destruint i s’hi ha de posar ordre, ja que és més que evident que la disciplina urbanística és un tema que no s'ha portat com toca al nostre poble. Ja és ben hora que la disciplina urbanística es prengui de forma seriosa i es faci complint la llei.


Per això consideram que era el moment per demostrar valentia i altura de mires, i mostrar la voluntat de que s'acabi utilitzant la disciplina urbanística com una eina de clientelisme i de greuges comparatius

A més creiem que és la millor opció, ja que no suposa despeses econòmiques, tot al contrari ja que es poden destinar els recursos que ara es destinen a la disciplina a altres tasques, i els excedents d'ingressos de l'Agència es reparteixen entre els municipis membres en proporció a les sancions imposades.


I la idea de que l'Agència no funciona no es sostén actualment (20 demolicions i 154 expedients iniciats al 2016 i 150 demolicions pendents i més de 1.000 actes aixecades) i cada vegada veim com més municipis s'hi adhereixen. I si això fos real i aquesta no funcionàs, sempre es pot aprovar per ple el retornar les competències a l'Ajuntament.

Per desgràcia ja sabíem que ens quedaríem tot sols a aquesta moció, una vegada més quan arriben els temes delicats. Per això no podem mes que mostrar més que a nostra decepció cap a l'actitud de Junts Avançam, amb qui ens pensàvem que les coses canviarien un poc. El batle ni tan sols va intervenir i va optar per un silenci més que vergonyós, i el regidor d'urbanisme va demanar que retiràssim la moció per tenir abans una xerrada amb l'agència. En definitiva un pena, i una demostració que ni l'equip de govern, ni la resta de l'oposició estan a favor de fer complir la llei.


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb