URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Junta d'EMSER i ple de juny

Alternativa | 02 Juliol, 2017 23:24 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del resultat de les votacions a la Junta General d'Emser i de la primera part del ple ordinari de juny. De la segona part, amb els precs i preguntes no hi haurà article fins al mes vinent, perque aquestes no varen ser respostes per falta de temps.

JUNTA GENERAL D'EMSER

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l'òrgan d'Administració corresponents a l'anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2016. Aprovat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 abstencions (PP, Tots i Regidor no adscrit) i 1 vot en contra (Alternativa). Optàrem per un vot protesta davant el rumb que porta, o continua portant l'empresa municipal, on la gerència sembla fer el que vol i les nostres propostes ni són escoltades. En aquest sentit ni se'ns ha fet arribar, ni s'ha publicat la memòria la "Memòria d'activitats del 2016", al Consell d'Administració previ a la Junta no es portà el punt relatiu a la fixació d'objectius de la gerència com estava acordat, i ni tan sols s'ha fet res per canviar els estatuts i incloure els delegats de personal i resta de membres de l'oposició al Consell d'Administració, amb una moció aprovada en aquest sentit desde el gener de 2016. Per tant, amb tot això, votàrem en contra

2.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació. Aprovat per unanimitat. S´elegiren 3 regidors per aprovar posteriorment l'acta.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 12-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals. Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa (1 vot tan sols, al faltar la nostra portaveu)) i 8 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit). Una modificació de crèdit de 1.330.000 d'euros per destinar a la primera fase del projecte de dotació de serveis, en aquest cas del carrer Temporal, la volta del maressar i l'esplanada de davant Cala Molins, on es milloraran les voravies, enllumenat i cablejat i altres elements. Tot i reclamar que per la Cala és imprescindible un pla integral per a una futura millor gestió, consideràrem que aquesta dotació de serveis era necessària i que calia que s'aprovàs.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 4 /2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Rebutjat per 8 vots en contra (PP, Tots i Regidor no adscrit), 7 a favor (Junts i UMP) i 1 abstenció (Alternativa). Per desgràcia de les empreses que fan feina, a les que diuen defensar, el vot de la dreta impedí que puguessin cobrar per les tasques fetes per l'Ajuntament. Tot i aconseguir que l'equip de govern justificàs les factures, cosa que ells mai varen fer quan governàven.

4.- Aprovació definitiva si procedeix, de l'expedient per a la dedicació d'un carrer del municipi al Fill Il·lustre Sr. Pere Josep Cànaves Salas. Aprovat per unanimitat. Contents perque es comenci a donar compliment a una moció aprovada pel ple municipal. Ara només falta que es dediqui un carrer a Martí Vicenç "Bon Jesús" i a Bartomeu Cabanelles del "Lloquet". Per cert el lloc és just el tram de davant el museu i els jardins, el qual ens sembla una bona elecció.

5.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica/desafecció parcial del domini públic de la superfície de 2030 m2 del bé immoble municipal que pertany a la finca denominada Can Conill en la part qualificada com urbana. Rebutjades les al·legacions amb els vots de Junts, Alternativa i UMP. Els tècnics informàren desfavorablement de les al·legacions presentades per Tots per Pollença i un particular, i establiren que l'ús sanitari estava permès a Can Conill. Després durant el ple va succeir el que ja es conegut, amb l'arribada de la nostra portaveu just després de la petició del Batle de retirar el punt de l'ordre del dia. La dreta, indignada per no poder aprofitar-se de l'absència de la nostra portaveu, i de un ple no representatiu, va decidir abandonar la seva cadira i seure entre el públic, mentre mostrava la seva falta d'educació i respecte, cridant i fent comentaris impropis d'un representant polític decent. Una vegada representat el ple com va sorgir de les urnes, les al·legacions foren rebutjades.

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l'equip de govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d'ubicació (RGE núm. 4823 de 15.06.17). Rebutjada per 9 vots en contra (Junts, Alternativa i UMP) i 8 a favor (PP, Tots i Regidor no adscrit). No entrarem gaire en el nostre argumentari, perque en farem un article al respecte, però consideram que és imprescindible que es cedeixi el solar ja, perque si la dreta guanya les següents eleccions el PAC no es farà. Tot i això la inoperància de la Conselleria i de l'equip de govern han permès a la dreta la possibilitat de fer aquesta campanya demagògica demanant una participació en la que no creuen.

7.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel retorn dels dispositius mòbils cedits per l'Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessió (RGE núm. 4834 de 15.06.17). Aprovada per 8 vots a favor (Alternativa i Junts), i 9 abstencions (PP, UMP, Regidor no adscrit i Tots). Al final la nostra moció es va aprovar, tot i que la dreta va demostrar que no té cap intenció de retornar els seus dispositius usurpats, aferrant-se a legalismes i informes, i demostrant clarament quin és el concepte que tenen de defensa de la cosa pública.

8.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers el servei de neteja del litoral amb barques (RGE núm. 4877 de 16.06.17o). Aprovada per 8 vots a favor (Tots, PP i regidors no adscrit), 7 en contra (Junts i UMP), i una abstenció (Alternativa). Una moció defensada pel regidor no adscrit que demostrà quin és el seu pèssim nivell de feina: ni ha llegit els plecs de licitació del servei de l'anterior legislatura, ni d'aquesta!!!, i en la seva exposició de motius va mentir al dir que a l'anterior legislatura la neteja es feia ja al més de maig quan no és cert. Paper banyat que no servirà de res ja que el servei ja està adjudicat. Demanàrem la retirada de la moció, i al no voler fer-ho ens vàrem abstendre.

9.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers la venda ambulant il·legal (RGE núm. 4879 de 16.06.17). Moció aprovada amb 8 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit), 1en contra (Alternativa) i 7 abstencions (Junts i UMP). Una moció de la CEDA, molt reaccionària i que sota el paraigües de la defensa del petit comerç criminalitza la venda ambulant, la qual no és cap problema real, ni pel comerç local, ni de mala imatge pel municipi (sota aquest concepte s'amaga un classisme recalcitrant i fins i tot racisme). En realitat el problema és tot el contrari: el capitalisme ferotge, i els favoritismes al gran capital i els grans comerços, que sempre han promogut aquests partits, són els que han enfonsat el petit comerç local.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb