URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Desenvolupament del reglament de participaciˇ ciutadana (ple d'octubre)

Alternativa | 31 Octubre, 2017 16:54 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la primera part del ple ordinari del mes d'octubre. Al final no va haver-hi temps per més, i els nostres precs i preguntes hauran de ser contestats al següent ple.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors. Aprovat per unanimitat

2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6-2017. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tractava de vàries factures d'uns 1.900 euros, d'anys anteriors. Una quantitat baixa si ho comparam amb altres extrajudicials que han anat a altres plens. Nosaltres optàrem per una abstenció com sempre, ja que tot i que creiem que s'ha de fer el possible per evitar tants extrajudicials, les empreses que fan les feines per l'Ajuntament mereixen cobrar-les.

3.- Informació sobre l'execució pressupostària del tercer trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2017. No es vota.

Tenint en compte que el pressupost es va aprovar tard, i que encara queden més de 2 mesos per acabar l'exercici, és difícil fer una judici exacte sobre l'execució del pressupost, per tant, nosaltres la valoració la farem a final d'any. Tot i això queda clar que hi haurà vàries àrees que com cada any es quedaran sense pressupost i que obligarà a fer encara més modificacions de crèdit, de per si ja abundants. Recordar que aquest pressupost es va aprovar d'una forma penosa, vinculat a una moció de confiança, la qual el batle no va superar.

4.- Aprovació, si procedeix, de la creació de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana. Aprovat per unanimitat.

Es tractava d'aprovar la creació d'aquesta Comissió complint el que estableix el nou Reglament de Participació, la qual serà el màxim òrgan de coordinació de la participació ciutadana. En formaran part representants dels partits, entitats i persones individuals. Aquesta Comissió, es l'encarregada d'organitzar els processos de participació (no decideix les temàtiques, les quals van a ple) i també serveix de pont entre els ciutadans que vulguin fer propostes de processos de participació per dur-los a ple. Recordàrem la importància d'aquest òrgan i demàrem a que tots els grups que s'impliquin en el seu funcionament, que si hi creuen, i no en fan un ús interessat, pot servir per fer que la gent participi. També recordàrem al  govern la necessitat de fer difusió de tots els aspectes relatius a la participació, i animam a tothom a apuntar-se al Registre Ciutadà. Evidentment votàrem a favor d'aquesta proposta.

5.- Aprovació, si procedeix, de la creació dels Consells d'Àrea. Aprovat per unanimitat.

S'aprovà la creació de 7 consells, amb la mateixa distribució que les regiduries de l'Ajuntament. D'aquests en formaran part membres de tots els partits, associacions o entitats que tenen a veure amb l'àrea i 3 particulars elegits entre els inscrits al registre ciutadà. El seu objectiu serà discutir sobre les polítiques i pressupost de les àrees, en definitiva perque els regidors retin compte davant els representants de la ciutadania, i aquesta faci propostes i aporti idees. Evidentment també hi votàrem a favor.

6.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre el repartiment de l'impost de turisme sostenible (RGE núm. 7968 de 11.10.2017). Aprovat per 9 vots a favor (PP, Tots, UMP i Regidor no adscrit) i 8 en contra (Alternativa i Junts).

A l'igual que demanà en una esmena a una moció del grup mixt al parlament, o com han fet a altres probles, el PP en la seva moció demanava que els ajuntament fossin partíceps directes del repartiment de l'impost. Nosaltres ja no vàrem voler entrar a discutir el fons de la moció. Per nosaltres aquest impost no és una veritable ecotasa, que és el que demanàrem a una moció a l'octubre del 2015, i que no s'ha convertit en realitat. Al final tenim un impost que es destina a projectes de millora del producte turístic o d'altres que s'haurien de fer amb el pressupost ordinari, i com molt bé han denunciat els ecologistes, molts d'aquests no es poden considerar sostenoibles. Entre aquests projectes hi ha depuradores, escoles d'hoteleria o nàutica,... Per tant, per que no voliem justificar amb el nostre vot questa llei, optàrem per votar en contra. Finalment li recordàrem al PP que si vol fer coses pel municipalisme (va ser la justificació de la moció), el que ha de fer és derogar la Llei Montoro.

7.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular de suport i recolzament a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat com a garants de l'Estat de Dret (RGE núm. 7969 de 11.10.2017). Aprovat per 9 vots a favor (PP, Tots, UMP i Regidor no adscrit) i 8 en contra (Alternativa i Junts).

Aquesta vegada Tots per Pollença no va donar llibertat de vot; es veu que si no hi ha en joc el pacte de govern si que obeeixen al seu cap.

Pel que fa referència a la moció, evidentment hi votàrem en contra, i no podem dir res més que no sigui dir que és un insult a la intel·ligència i a la veracitat, i després del que ha passat a Catalunya, presentar-la és un acte miserable i cínic.

El PP tergiversa la realitat i intenta convertir en víctimes a uns agents que varen causar 1.066 ferits i més de 300.000 euros de desperfectes, quan per ordres de la jutgessa havien "d'evitar el referendum sense alterar la violència". El que va passar l'1 d'octubre no és més que violència contra persones pacífiques i desarmades.

L'actuació policial espanyola, que tant alaba el PP, només va obeir a la consigna del «a por ellos»,i amb cap respecte per la llei que diuen defensar. Un violència que se va exercir utlitzant mitjans com les pilotes de gomes, prohibides a Catalunya i que la policia espanyola va disparar en diverses ocasions, impactant a un jove a la cara, el qual està pendent de si perdrà la visió. Tot per impedir que la gent votés. La nostre portaveu va aprofitar la seva intervenció per mostrar al regidor Popular el que és una pilota de goma, i el que pot suposar un impacte d'una d'elles, disparades a més de 400km/h.

També recriminarem al Partit Popular que s'erigís com a defensor de l'Estat de dret, ja que si algú és expert en vulnerar la llei, aquests són ells

8.- Moció presentada pel grup polític municipal Junts Avançam a favor del diàleg, de condemna a la violència exercida el dia 1 d'octubre pels Cossos de Seguretat de l'Estat i per la posada en llibertat dels Presidents de les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana. Rebutjada per 9 vots en contra (PP, Tots, UMP i Regidor no adscrit) i 8 a favor (Alternativa i Junts).

Nosaltres votàrem a favor de la moció, que per desgràcia i la dreta no va poder ser aprovada. Creiem que és un disbarat l'acusació de sedició, no s'ajusta als fets, i tothom va poder veure que precisament els dos Jordis varen fer possible que es fes un passadís per deixar sortir la Guàrdia Civil.

Al final aquest estat autoritari i que usa i retorç la llei a conveniència volia llevar-se d'enmig aquestes dues persones i feren encabir uns fets que no s'ajusten al delicte que se'ls imputen.

Per desgràcia els Jordis no són els únics presos polítics. Que és n'Alfon? o els joves d'Alsasua alguns dels quals ja duen un any en presó preventiva? I aquesta és la veritat de l'Estat espanyol. Un estat que té presos polítics i que tortura (i no ho diu Alternativa, ho diu el Tribunal Europeu de Drets Humans).

9.- Moció presentada pel grup polític municipal Tots per Pollença en relació a la zonificació del lloguer vacacional (RGE núm. 8247 de 20.10.2017). Esmenada, i aprovada per 15 vots a favor (PP, Tots, Junts, UMP i Regidor no adscrit) i 2 en contra (Alternativa).

Nosaltres votàrem en contra. Tots per pollença creu prioritari defensar els propietaris d'habitatges que, a més de tenir-ne, lloguen, en canvi a Alternativa per Pollença creiem prioritari defensar els que no tenen propietats i necessiten llogar per poder viure, ja que és el col·lectiu més vulnerable, els qui tenen menys veu i menys capacitat de fer-se sentir i de fer pressió.

Ja vàrem defensar en el seu moment que no s'havia d'obrir la porta a llogar els plurifamiliars (que fins el moment no es podia), així que ara sóm partidaris que la zonificació afecti a tot el municipi.

Per desgràcia, i coneixent la pressió de lloguer turístic al municipi i el problema d'habitatge que suposa, no hem vist que a ningú, ni govern ni resta de l'oposició, els hi preocupa gens.

10.- Propostes / Mocions d'Urgència

En principi l'equip de govern volia portar a votació l'aprovació inicial de la cessió gratuïta de la titularitat del solar de Can Conill al Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) per a la construcció d'un nou centre de salut. Al final no va haver-hi temps i va haver de fer-se un ple extraordinari.

  

Ple ordinari d'octubre

Alternativa | 25 Octubre, 2017 22:24 | facebook.com twitter.com

 Ordre del dia del ple ordinari d'octubre. Demà a les 20:00 h. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la informació del ple
 
1-Reconeixement d'extrajudicials de crèdit 6-2017
Són 1.900 euros en factures extrajudicials (dos bancs de formigó pel mirador de cala molins, montatge Fira, implantació sicted a policia local, material festes i subscripció el mundo).No se vota

2-Informació sobre l'execució pressupostària del tercer trimestre de l'exercici 2017
L'estat de les despeses i ingressos hores d'ara respecte allò pressupostat.  No se vota.

3-Aprovació de la creació de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana
Es tracta simplement d'aprovar la creació d'aquesta Comissió que és el màxim òrgan de coordinació de la participació ciutadana
 

4-Aprovació dels Consells d'Àrea
S'aprova la creació dels Consells d'Àrea, amb els seus membres...

5-Moció del PP sobre el repartiment de l'impost de turisme sostenible

6-Moció del PP de suport a les Forces i Cossos de seguretat de l'Estat com a garants de l'Estat de Dret


7-Moció de Junts Avançam a favor del diàleg, de condemna de la violència exercida l'1-O pels cossos de seguretat de l'Estat i per la posada en llibertat dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC. 


8-Moció de Tots per Pollença en relació a la zonificació del lloguer vacacional.
 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes.

 


Tracte de favor a l'empresa de neteja viÓria (precs i preguntes)

Alternativa | 09 Octubre, 2017 18:45 | facebook.com twitter.com

II SEGONA PART

1.- Informació de Batlia

- Dues resolucions d'Hisenda i Administracions Públiques anomenant en caràcter accidental una funcionària de l'Ajuntament de Pollença com a tresorera d'aquest i una altre per ocupar la plaça de forma transitòria com a suplent fins que aquesta plaça es cobreixi.

- 4 Decrets anomenant lletrat i procurador per diversos recursos contenciosos administratius

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

- 5 Resolucions de modificació de pressupost.

PRECS:

1- Vist que aquests dies s'ha realitzat a Pollença la renovació del DNI, demanam que publicitin a la plana web i als indrets que faci falta i de forma clara, com funciona aquest servei de renovació, ja que bastanta gent ho desconeix i no ho pot trobar explicat enlloc. Igualment demanam que es responguin les preguntes que realitzen els ciutadans a les xarxes socials, ja que ens consta que es va demanar sobre el funcionament d'aquest servei de renovació del DNI i no es va obtenir resposta.

2- Hem vist que l'AODL en el seu pla de treball té establert desenvolupar vàries accions, entre elles potenciar l'autoocupació, però no hem trobat res de la potenciació del model cooperatiu com a model d'empresa. Al ser aquest un model que fomenta la igualtat, la participació democràtica o la sostenibilitat i que les empreses cooperatives acaben sent les empreses que més arrelen i es comprometen amb el territori i les comunitats on actuen, demanam que a l'AODL tengui el model cooperatiu com a referent i com a model a potenciar en el seu pla de treball.

La AODL ens va contestar via mail.

3- Als carrers de Santa Bàrbara i de l'Àguila les clavegueres tenen les reixes mal col·locades, fet que ja ha provocat que algun ciclista hagi clavat la roda dins hi hagi patit una caiguda; per això demanam que girin les reixes i evitar així nous accidents.

PREGUNTES:

1- Ens poden informar que ha fet l'Ajuntament en el cas de la immatriculació per part de l'Esglèsia del temple de Monti-sion? va ser el propi rector el que va advertir que la propietat corresponia al municipi? Han revisat que no hi hagi hagut més apropiacions indegudes?

Han fet 3 coses: primer, al veure que l'Esglèsia feia immatricuacions li varen mostrar la seva preocupació al rector, aquest ho va examinar i va presentar una al·egació al bisbat davant les immatriculacions equivocades. En segon lloc parlarn amb el misser que s'encarrega de les immatriculacions del Bisbat i els confirmà que havien rebut la al·legació ique hi havia hagut un error i que estava en marxa al Registre de la Propietat la seva correcció. I finalment han quedat per veure's amb aquest misser per detallar tots aquests immobles, ja que no tenen la documentació completa. Informaran d'aquesta reunió

2- En referència al pla de xoc realitzat per l'Àrea de Serveis per l'eliminació de les males herbes als carrers, aquesta feina corresponia a l'empresa que presta el servei de neteja viària, com ja advertirem a un ple passat i com bé estableix la clausula 17 del plec de condicions:

"que la retirada de la vegetació espontània que creixi a la via pública la durà a terme l'adjudicatària del servei, a realitzar de forma contínua i que serà una operació integrada en la programació de neteja regular. Durant les èpoques de màxima proliferació, l’empresa aplicarà els mitjans complementaris necessaris, acordats amb l’ajuntament, per garantir que en cap cas es produeixi la proliferació d’aquesta mena de vegetació."

El regidor Andres Nevado ha excusat aquesta malversació de fons públics en una suposada clàusula del contracte que establia que la neteja d'herbes s'havia de fer fumigant i ara al no poder fumigar l'empresa, s'havia de fer amb mitjans municipals. Ens pot facilitar el senyor regidor on es troba exactament aquesta clàusula de la fumigació? En cas de no existir aquesta clàusula ens pot explicar l'equip de govern per què en comptes de ser amonestada l'empresa, l'Ajuntament posa mitjans propis per fer una feina que no li correspon, beneficiant a una empresa que ja es beneficia de fer una feina sense contracte fa més de dos anys?

El senyor Nevado va dir que la clausula es va incloure al plec tècnic, el qual, a l'igual que l'estudi econòmic, no estableix cap quantia per dita tasca. Segons ell la tasca si es fa de forma manual no és igual que si es fa amb herbicides, i segons ell, a l'aprovar el ple el deixar de fumigar, es va produir un canvi en les condicions, i ja que aquesta està en precari, no es poden fer modificacions per incorporar personal. En definitiva, excuses per encobrir un tracte de favor a l'empresa de neteja viària.

3- Hem llegit que segons Unió Mollera Pollencina s'estan tancant acords que proporcionaran places d'aparcament al Port de Pollença; ens poden informar d'aquests acords?

No han arribat a cap acord encara, tan sols han vist alguns solars, i abans d'arribar a acords ens informaran

4- Vist el deteriorament del local i que la terrassa està sent utilitzada per un negoci del costat per posar taules i cadires, creim que ja és ben hora d'iniciar el procés participatiu per donar un ús al bar Katy i acabar amb aquesta problemàtica. Quan ho pensen fer?

Digueren que tenen pensat posar en marxa varis processos, però primer calia crear la comssió permanent de participació, i abans el registre ciutada. Crearan la comissió, i després fer els processos de la pescateria, bar Katy i pressupostos participatius.

5- Ens poden dir quins són els motius del retard a les obres del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya i que han provocat que les classes de l'escola de música no hagin pogut començar quan estava previst?

L'obra anava molt justa de temps ja al moment de la seva licitació, i varen sortir dos imprevistos que varen fer impossible que aquest acabàs d'hora. Així un material que estava previst utilitzar ja no es fabricava i es va haver de cercar un material nou amb el seu conseqüent retard, i l'empresa sumministradora de l'ascensor no va complir amb els terminis i això també ha suposat un retard.

6- Tenen pensat prendre alguna mesura contra l'empresa adjudicatària de les obres del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya per l'incompliment dels terminis, i per tant del contracte, per part d'aquesta?

Segons el regidor d'urbanisme, i vist l'informe de la direcció d'obra, el retard és justificat.

SÝ a recuperar la plusvÓlua del Capitol, a la democrÓcia i a l'autodeterminaciˇ

Alternativa | 06 Octubre, 2017 17:36 | facebook.com twitter.com

1.- Dació de compte de les resolucions contràries a les objeccions. Això no es vota.

Es tracta de factures amb informe en contra de Intervenció per un import de més de 375.000 euros. Hem recordat a l'equip de govern que no està fent res per arreglar la situació, la qual empitjora dia a dia, i cada vegada trobam més serveis que es presten sense contracte, factures de tasques, compres o subministres que no han seguit el procediment que pertoca,... Al final a Alternativa acabam tenint la sensació que aquest tema no interessa pràcticament al nostre govern municipal. Van allà, aguanten les bronques de l'oposició, però com que no es vota, a una altre cosa i llestos. I amb aquesta actitut ens acabam trobant aquestes dacions tan desproporcionades.

2.- Ratificació de la Resolució de batlia num 527 de dia 17 de juliol. Aprovat per unanimitat. Es tracta de posar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Conselleria d'Hisenda que obliga a l'Ajuntament a retornar íntegrament una subvenció que es va rebre (quan el Plan E d'en Zapatero) per fer unes obres a la Residència. A Alternativa hem votat a favor ja que es tracta de defensar els interessos de tots els pollencins.

3.-Aprovació de la declaració de nul·litat de ple dret de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 7 abril 2015. Aprovat per 8 vots a favor (Alternativa, Junts), 1 abstenció (UMP) i 7 en contra (Tots per Pollença , PP i Regidor no adscrit (faltà una regidora de Tots per Pollença)).

Es tracta de declarar nul l'acord de Junta de Govern de 7 d'abril de 2015 en el qual es condonava la plusvàlua en la compraventa del Cinema Capitol (més de 18.000 euros).

Al darrer ple de la passada legislatura vam ser l'únic grup de l'oposició que va detectar el perdó per part del que era el batle Tomeu Cifre de Tots per Pollença de la plusvàlua del Cinema Capitol.

Quan a més de denunciar el tema al ple ho vam fer a la premsa i com erem a la campanya electoral Tots per Pollença ens va denunciar a la Junta Electoral sense resultat. Finalment després d'insistir a l'equip de govern de forma reiterada el punt ara finalment s'ha portat al ple. Cal dir que la dreta (PP, Tots i Regidor no adscrit) han defensat que aquest va ser un error tècnic, quan realment saben de sobres que això no va ser així, va ser un tracte de favor en tota regla, i quan votàren a aquella junta de govern eren ben conscients del que vàren fer.

4-Moció presentada per Alternativa en defensa de la democràcia i el dret d'autodeterminació. Aprovada per 5 vots a favor (Alternativa, MES, Esquerra i el Batle), 5 en contra (PP, Regidor no adscrit, UMP, Francisca Cerdà i Tomeu C. Ochogavia) i 6 abstencions (PSOE, Magdalena Seguí, Mateu Soler, Maria P. Buades i Miquel Llobeta). Junts i Tots donaren llibertat de vot als seus regidors.

El motiu de presentar aquesta moció de suport al referendum de l'1-O i amb els repressaliats pel govern espanyol, no és mès que primer, pel simple de que com a persones compromeses de veres amb la democràcia i les llibertats, no podiem fer com si res passés, mentre es produia un atac a les llibertats civils i polítiques sense precedents, amb detencions, imputacions, registres, prohibició d'actes, tancament de webs,....i segon, perquè consideram les aspiracions del poble català com una demanda legítima, ja que respectam el dret d'autodeterminació.

Al final i després d'un intens debat, la moció es va aprovar, tot i que a Alternativa tenim prou clar que alguns votaren en clau municipal i no ho feren en funció al contingut de la moció, ja que si fos així, i com va quedar clar amb les exposicions de cada grup, la moció, amb la majoria de dretes del ple no s'hauria aprovat.

I fins aquí la primera part del ple. Pròximament farem un article amb la segona part, amb especial atenció als nostres precs i preguntes i la resposta de l'equip de govern.

II SEGONA PART

1.- Informació de Batlia

- Dues resolucions d'Hisenda i Administracions Públiques anomenant en caràcter accidental una funcionària de l'Ajuntament de Pollença com a tresorera d'aquest i una altre per ocupar la plaça de forma transitòria com a suplent fins que aquesta plaça es cobreixi.

- 4 Decrets anomenant lletrat i procurador per diversos recursos contenciosos administratius

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

- 5 Resolucions de modificació de pressupost.

DemocrÓcia i autodeterminaciˇ

Alternativa | 01 Octubre, 2017 21:51 | facebook.com twitter.com

 Aquesta va ser la nostra argumentació e a la nostra moció  de suport al referèndum de Catalunya i de solidaritat amb els repressaliats per defensar la democràcia i l'autodeterminació que es va aprovar al darrer ple.

En primer lloc, perquè com a persones compromeses de veres amb la democràcia i les llibertats, no podem fer com si res passés, mentre presenciam un atac a les llibertats civils i polítiques sense precedents, per la seva amplitud, no perquè no s'hagin comès mai.

Aquests darrers temps s'han posat al descobert les clavegueres de l'Estat i són ben pudentes i plenes de rates: l'exministre d'Interior Fernandez Díaz, com ha reconegut el Congrés, va crear una policia política per desprestigiar la causa a través dels polítics catalans partidaris de la independència, cercant i traient pedaços bruts si en trobaven, o inventant-los sinó. Sense anar més enfora, se va pagar 1 milió i mig d'euros per un xivatasso sobre un suposat compte corrent a Suïssa d'en Xavier Trias, que va resultar ser fals. He dit se va pagar? Rectific, hem pagat, noltros tots, amb els nostres impostos. Però després, després no hi dobblers per beques o per recerca i investigació.

Es va detenir a dos càrrecs electes, fent-los anar a a declarar, una per mantenir una estelada al balcó de l'ajuntament i l'altre per haver dit dins un ple que «per fer una truita cal trencar els ous». Unes paraules, un tros de tela...

En els últims dies, hem vist com han citat a declarar com a imputats més de 700 batles que han dit que respectaran el dret a vot de tots els habitants del seu poble, s'han detingut 14 alts càrrecs i tècnics del govern, s'han registrat conselleries, i empreses de correu (s'ha violat el secret de correspondència), impremtes i magatzems, s'han incautat tonelades de material electoral, s'han tancat planes web, s'ha entrat a redaccions de mitjans de comunicació per notificar i intimidar, s'han prohibit actes públics sobre el referèndum arreu de l'Estat, s'ha assetjat la seu d'un partit polític durant hores intentant assaltar-la sense tenir cap ordre judicial (només per intentar provocar aldarrulls amb què justificar una intervenció per la força), s'han citat a declarar ciutadans (el darrer, un de Mallorca) per suposats delictes de desobediència que (segons la llei espanyola) només poden ser comesos per funcionaris, s'ha intervengut la hisenda i s'ha intentat agafar el control dels mossos. S'han traslladat a Catalunya una quantitat tal d'efectius policials, antidisturbis i guardia civil, que han deixat desprovist la resta de l'Estat, per cert en alerta 4 antiterrorista. Un desplegament policial que suposa un cost de més d'1 milió d'euros diaris, per en teoria (segons paraules del president dels sobresous) una cosa «que no va a suceder». La fiscalia ha presentat una denúncia acusant de sedició a més de 20.000 persones que es varen concentrar espontaniament i pacíficament, davant l'assalt policial a les seves institucions, una causa general en tota regla.

Se n'adonen que el que tenim ara mateix és un estat que opera al marge de la llei?

Ens trobam amb un estat d'excepció de fet (perquè no s'ha duit ni al Congrés) i que pot anar a pitjor i una suspensió de l'autonomia (que tampoc ha estat activada per les vies legals). Tot això, tot aquest reguitzell d'actuacions que atempten contra la llibertat de premsa, de reunió, d'associació, d'expressió, d'informació, són, recordem, per intentar impedir que la gent voti, voti, fiqui una papereta dins una urna, exerceixi un dret polític bàsic, com és poder votar, i concretament el dret a l'autodeterminació.

Nosaltres no podem fer, com si no passés res, i consideram que és una obligació moral, ja no només de la gent d'esquerra, sinó de tot demòcrata, no mirar cap a una altra banda i posar-s'hi enfront. No podem consentir la violació dels drets i llibertats bàsiques que s'estan produint de forma generalitzada a Catalunya i a fora, aquestes darreres setmanes. Si retrocedim, si ho consentim, estam perduts.

En segon lloc, perquè consideram les aspiracions del poble català com una demanda legítima, ja que respectam el dret d'autodeterminació.

El dret d'autodeterminació és el primer article del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que Espanya per cert subscriu, i hi diu que «tots els pobles tenen el dret de lliure determinació» i que «els Estats part en el present pacte... promouran l'exercici del dret d'autodeterminació». En l'Acta Final de Helsinki també hi trobam el següent: «En virtut del principi de la igualtat de drets i lliure determinació dels pobles, tots els pobles sempre tenen el dret, amb plena llibertat, a determinar quan i com ho desitgin, la seva condició política interna i externa, sense ingerència exterior, i a proseguir com ho estimim oportú, el seu desenvolupament polític, econòmic, social i cultural.»

I és legítima també, a banda del dret internacional, perquè l'aspiració d'independència política per part de Catalunya, es ve demanant de forma popular, pacífica i multitudinària els darrers anys, es ve demanant institucionalment en el Congrés espanyol en gairebé en una vintena d'ocasions, perquè es varen fer unes eleccions en què els partits que varen declarar de forma explícita el seu independentisme varen obtenir majoria absoluta al Parlament i per acabar-ho de legitimar (i no caure en la perversitat de l'aritmètica electoral) es proposa un referendum on TOTHOM pugui dir sí o no. Qui té por de què la gent voti?

En definitiva, ha estat tensar un poc el vestit del règim del 78, amb una cosa tan inocent com voler votar, i s'ha posat al descobert l'esquelet franquista de tota la vida.

No es deia, en temps d'ETA, que sense violència es podia xerrar de tot, políticament? Idò resulta que no era vera. Ara resulta que voler xerrar de tot políticament, precisament desferma la violència de l'Estat.

Una cosa està ben clara, però, el desplegament de recursos policials sense reparar en gastos, i l'ofensiva jurídica, forçant les pròpies lleis i passant per damunt moltes llibertats, apart de demostrar que la separació de poders és un acudit, mostra ben clar que tot són prioritats. Si l'Estat volgués, en poc temps acabaria amb la violència de gènere, amb la mortalitat per accident laboral, amb la pobresa energètica. Però què són 60 dones mortes i 100.000 denúncies a l'any, què són 300 obrers morts a l'any, què són 2 milions de persones passant fred, comparat amb la sagrada unidad de España?

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb