URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Suport a Valtònyc i a la llibertat d'opinió (ple de març)

Alternativa | 27 Març, 2018 21:03 | facebook.com twitter.com

 Ordre del dia del ple ordinari de març.  Excepcionalment, per ser el dijous dia festiu, serà el DIMECRES 28 A LES 20h. Presentam una moció de suport a Valtònyc i a la llibertat d'expressió. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net   Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la informació del ple

1- Reconeixement extrajudicial de crèdits 1-2018

És el  del ple passat amb alguna factura nova. Es tractava en aquest cas de factures de tasques fetes a l'any anterior però que han estat presentades o conformades a l'exercici actual. Algunes foren causades persecució un error d'Absis. Al passat ple, nosaltres com sempre optàrem per una abstenció, ja que consideram que qui ha fet una feina, ha prestat un servei o ha fet una venta a l'Ajuntament, ha de cobrar. La CEDA (Tots, PP i en Roca) van votar en contra i l'extrajudicial no es va aprovar i algunes empreses i persones no han pogut cobrar. Al passat ple hi havia  facturesper import de 117.174€ de l'Ajuntament, 1.287€ de l'Escola de Música i 5.287€ de la Residència. Totes les factures eren fora de temps, de tasques del 2017. Hi ha algunes factures que són causa d'un problema d'absis. De totes les partides hi ha crèdit.


3.--Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 2-2018
Fa referència a la modificació de crèdit per comprar l'Arxiu Bestard aprovada el passat ple.
 
4-Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 3-2018
Fa referència a la modificació de crèdit per rehabilitar la peixateria aprovada el passat ple. 
 
5-Ratificació de resolució de Batlia n. 141 de 26 de febrer.
Es tracta del nomenament de lletrat (en Ripoll) i procurador (Juan Pascual Fiol) per defensar l'Ajuntament d'un contenciós que ha posat en Leopoldo de Miguel per inacció municipal en el cas del Vilà.

6-Nomenament de membres suplents a determinats òrgans col·legiats.

Com que no hi havia suplents, moltes vegades no hi havia quòrum. Vos pos aquí només els que ens afecta a nosaltres:
-Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral: la suplent d'en PJ serà na Maria Buades
-Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral: el suplent de na Marina serà en PJ
-Mesa General Negociació Empleats Públics: el suplent de na Marina serà en PJ
 
Tres mocions pendents de l'anterior ple:

7-Moció de la CEDA sobre l'ús turístic d'edificacions a sòl rústic protegit

La llei turística no permetrà iniciar noves activitats turística en habitatges ubicats a sòl rústic protegit, i la moció demana que sí que es pugui fer.

 8.-Moció de l'equip de govern sobre el descompte de resident al 75% per vols a la península

La moció és per instar el govern espanyol a que s'apliqui una bonificació del 75% en trajectes cap a la península i el 100% de les taxes aeroportuàries. Tampoc res a dir, una moció per quedar bé.

 

9.-Moció del PP sobre el dia internacional de la dona. 

10-Moció de suport a Valtònyc.
Presentam una moció de suport a Valtònyc i a la llibertat d'expressió amb els següents acords:

1- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme a casos com el de Josep Valtònyc.

2- Demanar la derogació immediata del delicte d’injúries a la Corona, recollit en els articles 190 i 491 del Codi Penal.

3- Mostrar el suport al cantant mallorquí Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó pel simple fet d'expressar les seves idees.

4- Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió.

5- Donar el suport a totes aquelles iniciatives ciutadanes que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.

6- Enviar el següent acord al govern de l'Estat i al Parlament espanyol.

 11.- Propostes i mocions d'urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

.- Informació de batlia

.- Dació de comptes del batle

.- Precs i preguntes. Han de contestar a les nostres preguntes de l'anterior ple. 

 

 

La imagen puede contener: texto

La zonificació, una decepció més

Alternativa | 20 Març, 2018 21:29 | facebook.com twitter.com

Com ja es conegut, arran d'una moció de Tots per Pollença, es creà una comissió per discutir i intentar consensuar la postura de l'Ajuntament respecte a la proposta de zonificació elaborada pel Consell, el qual demanà a tots els ajuntaments l'el·laboració d'un informe sobre la qüestió.

Inicialment ja qüestionàrem la mateixa composició de la comissió, a la qual a part de partits polítics, hi havia bàsicament agents econòmics i molt poca representció d'agents socials, i per tant no representava a tots els sectors afectats.

Partint d'aquesta composició, es va produir el que ja imaginàvem, que forem els únics que criticàrem que aquesta proposta de zonifcació permetia un augment de places, agreujant el problema d'accés a l'habitatge i un augment de la pressió turística sobre el territori amb la problemàtica ambiental que això suposa.

La resta de grups polítics i agents econòmics feren pinya per aconseguir que el nucli de Pollença deixi de ser considerat com a nucli saturat com està actualment.

Lògicament arribar a un acord o consens amb unes posicions tan allunyades de la nostra era impossible, i al final l'informe presentat per l'Ajuntament es obra de l'equip de govern, i no fruit del consens o acord sorgit de la comissió, com mostra el fet de que varis partits de l'oposició hagin presentat al·legacions.

Pel que fa referència a l'informe, a part de la lloança al model turístic i passar de puntetes sobre la problemàtica de l'habitatge, i intentar minimitzar l'impacte ambiental a partir d'algun indicador, podem dir que opta per al·legar que les dades relatives a població, places hoteleres del nucli de Pollença, places ETH / VT al nucli de Pollença o el nombre d’ETH i VT al municipi no són les correctes, i a partir d'una revisió d'aquestes dades refer el càlcul, el qual dona un resultat per davall del llindar establert per declarar un nucli com a saturat.

Per la nostra part, i vist com s'ha desenvolupat la comissió, i quines eren les intencions de l'equip de govern, i que no ens sentiríem representats per aquest informe, no ens ha quedat més opció que fer les nostres pròpies al·legacions. En aquestes, i a partir de les idees de grups com Terraferida, i basant-nos en que la aquesta zonificació hauria de fer-se amb criteris ambientals, poblacionals i d’ordenació del territor com estableix la llei, cosa que no s'ha fet, que els indicadors utilitzats per determinar el grau de saturació es fonamenten únicament en dades de població, places turístiques i nombre d’habitatges, però obvien la utilització d’altres tipus de dades ambientals com podrien ser l’Índex de Pressió Humana (IPH), dades sobre recursos limitats com l’aigua i l’energia, depuració, residus o transports, la dificultat d’accés a l’habitatge, la pujada de preus del lloguer o la incidència que està tenint el lloguer il·legal de plurifamiliars. I que en definitiva es pot dir que l'índex de saturació està disenyat per amagar la saturació, i que es promou el creixement del sector econòmic que més pressió exerceix sobre els recursos i les infraestructures, l’extensió de l’activitat turística cap a l’interior i la difusió per tota l’illa, i que aquesta zonificació no és més que una eina per seguir creixent en nombre de places turístiques.

Per tot això nosaltres demanàrem la retirida de la proposta i que es torni a fer una nova zonificació d’acord amb el que marca la llei (el PIAT o el PTI), en base a criteris ambientals, a una estimació seriosa de la pressió turística sobre l’habitatge i aplicant els mateixos criteris a totes les zones.

Per desgràcia i com hem dit, en aquest tema ens hem quedat bastant sols. Evidentment que ja sabíem quin seria el posicionament de la dreta, o de segons quins actors econòmics, però no podem deixar d'amagar la nostra decepció amb l'equip de govern municipal, encapçalat per Miquel Àngel March, un exportaveu del GOB, que en aquest cas s'ha col·locat a les antípodes del grup ecologista. 

Estat centres educatius, activitats... Consell Escolar Municipal

Alternativa | 15 Març, 2018 11:34 | facebook.com twitter.com

Resum del darrer Consell Municipal Escolar del passat 13 de març

Assistents:

Toni Cànaves, Pep Villalonga, Maria Antònia (AODL), Magdalena Seguí, Nora Tugores, Marina Llobera, SMOE (Pep Roca i Biel, de Lúdic), mediadora cultural, representants dels equips directius de les escoles i l'institut, i de les APIMA del CEIP Port de Pollença i Escoleta la Gola.

1-Acta anterior: aprovada

2-Memòria estat centres educatius

Es va demanar als centres les deficiències que hi havia, i s'ha anat passant pels centres amb enginyers i arquitectes, per poder redactar una memòria de l'estat dels centres educatius, i així anar a negociar amb l'IBISEC. Des de l'IBISEC, han demanat ajuda en la concrecció dels projectes:

- CEIP Miquel Capllonch: tancament alumini pati interior (pressupost 22.000€, arquitectes no ho veuen clar); sanejament del pati de primària (quan plou s'inunda el pati i el centre).

-CEIP Joan Mas: queda una remodelació d'un pati (uns 40.000); canvi de trespol de dins tot el centre (cada any se gasta 12-13000 euros en canviar rajoles; reconducció aigües del pati de darrera (60.000).

-CEIP Port Pollença: canvi panells lluminària, l'apima va presentar demandes: ascensor no en té, a dalt no hi ha sortida emergència ni escala evacuació, goteres al gimnàs, rovell d'unes finestres, sortida emergència gimnàs (comanat), canonades sulfatades, persianes que cauen.

-CEIP Costa i Llobera: fer una rampa (fet el projecte), ampliació de pati (projecte de drenar aigua, i tancament)

-Escoleta la Gola: arreglar una part del pati, i tancament de les màquines. Per cert, s'informa que s'ha adjudicat a Estudi 6, s'obrirà la sisena aula.

-Estan demanant pressupost per pintar totes les escoles (interior i exterior).

En Toni Cànaves diu que ara faran una reunió amb l'IBISEC, a veure què es comprometen a fer, i del que no, es valorarà què assumeix l'Ajuntament.

3-Baptismes de mar (RCNN-escola vela)

Ho fa el Club Nàutic i molts centres ho tenen programat en la Setmana Nàutica, l'Ajuntament posa el transport pels centres de Pollença que ho vulguin. Enguany es fa també una sensibilització sobre la posidònia.

4-Jornada solidària

És una cursa solidària, per sisè i primer d'ESO, que munten els alumnes de CFGM d'activitats fisicoesportives, i en funció dels punts que fan Colonya posa un euro per cada una, i allò recollit es dóna a una ONG que té alguna relació amb el municipi. Enguany es proposa que es doni a Dentistes sobre Rodes.

5-SMOE

En Biel fa una valoració del funcionament del servei: 2h setmanals reforç primària, alt nivell de participació, 44 alumnes que gaudeixen del servei. Hi ha hagut 6 baixes, i els que hi van ho fan el 80% dels dies. Les direccions dels centres estan satisfetes.

Metodologia: rotativa, se'ls agrupa per nivells i varia en funció dels centres, fan un dia el dissabte i troben que és un èxit. Les famílies: hi ha una tasca d'atenció a elles.

6-Programa comerç-escola (conselleria de comerç)

Respecte el programa Comerç-escola (que consisteix en un material i unes visites a comerços pollencins, la AODL diu que només un centre ha fet les sortides als comerços de Pollença.

Programa ICAPE: és per primària i secundària, consisteix en un projecte de crear una cooperativa i vendre un producte.

7-Precs i preguntes

-Pla Igualtat: l'Ajuntament ha posat en marxa una àrea d'Igualtat, hi ha una sèrie de col·lectius que fan unes activitats dirigides a centres, a professors... La tècnica anirà a les escoles per presentar-se i xerrar de les activitats possibles.

-IES Guillem Cifre: demanen una conferència de Chema Lázaro per parlar de neurociència i com que l'Ajuntament ho pagarà la conferència es farà oberta: serà el 25 abril a les 19h al Club Pollença.

-l'APIMA de Joan Mas organitza per aquest dimecres una xerrada: «els perills d'internet» a les 19h al Club.

-S'està preparant un congrés de mindfullness i alzheimer.

-Repas de temes pendents:la UOM segueix, i és un dels pobles on més gent participa.

-De les escoles demanen una persona per arreglar coses, de servei tècnic: opcions són contractar un servei extern o posar un peó de la brigada.

-Demanen dels centres rebre formació en l'ús de desfibriladors

Acceptades les nostres al·legacions a la modificació de l'Ordenança d'Animals Domèstics

Alternativa | 10 Març, 2018 12:12 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va aprovar per unanimitat definitivament la modificació de l'Ordenança d'Animals Domèstics que incorpora i desenvolupa la creació i gestió de les colònies felines al municipi. Estam molt contents de que les nostres al·legacions hagin ajudat a millorar el text final en aspectes com el testat dels animals, la seva retirada, la gestió o la ubicació de les colònies. 

Tot seguit primerament trobareu la proposta inicialment aprovada al ple. A continuació les al·legacions que férem durant el període d'exposició pública, i en tercer lloc com queden definitivament els punts objecte d'al·legació després de resoldre's aquestes i aprovar-se definitivament pel Ple municipal.  Hi ha altres canvis a l'article 18 i que no surten aquí ja que no foren objecte d'al·legacions i que podeu consultar a la plana web municipal consultant l'ordenança.


PROPOSTA INICIAL

-18.3.

L’Ajuntament tindrà en tot moment potestat per dur a terme la supervisió de l’estat de les colònies felines, així com de mantenir o modificar els criteris de gestió de les mateixes. Igualment, l’Ajuntament tindrà potestat per dur a terme accions de retirada d’exemplars en aquells punts i colònies a on no es compleixin els requisits de manteniment del nombre d’exemplars autoritzats, de l’estat sanitari dels mateixos o del manteniment i bon funcionament de dita colònia.

- 18. 8.

Els moixos pertanyents a les colònies hauran de ser identificats (mitjançant fitxa d’inventari), testats de les malalties infecto-contagioses més rellevants en el moment i esterilitzats per evitar la superpoblació. Aquests animals seria desparasitats periòdicament.

- 18 Bis .2. a.

Hi ha d’haver un mínim de dues persones identificades com a futurs responsables del seguiment i alimentació de cada colònia. S’elabora una targeta identificativa per a aquestes persones.

- 18 Bis. 2. b.

La colònia s’haurà d’ubicar en un solar tancat i net, sempre allunyat de zones de caràcter natural o forestal. Els responsables de la colònia han de mantenir-ne les condicions higièniques.

- 18 Bis. 2. c.

S’haurà de realitzar inicialment el test de leucèmia felina i el del virus de la immunodeficiència felina. Els animals que presentin resultats positius no formen part de la colònia, i seran tractats com a animals vagabunds segons la definició de la present ordenança.

- 18 Bis. 2. d.

Es definirà el nombre màxim d’animals per colònia, que per regla general no podrà ser superior a 10 animals.

- 18 ter. 12.

Les colònies són inadmissibles als espais rurals. Sols en espais urbans, estaran situades com a mínim a 200 m del medi rural. No s’autoritzarà cap colònia a menys de 500 m d’un espai natural protegit (Parc naturals, Reserva natural o Paratge natural) o de ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).

- 18 ter. 14.

Per a l’autorització de les colònies felines seran prioritàries les localitzacions a solars i en tot cas a zones verdes “dures” (és a dir parcs amb reduïdes extensions de zones vegetades).

 

AL·LEGACIONS D'ALTERNATIVA

-18.3.

L'ajuntament tindrà en tot moment potestat per dur a terme la supervisió de l'estat de les colònies felines, així com de mantenir o modificar els criteris de gestió de les mateixes. Igualment, l'ajuntament tindrà potestat per dur a terme accions de retirada d'exemplars en aquells punts i colònies a on no es compleixin els requisits de manteniment del nombre d'exemplars, de l'estat sanitari dels mateixos o del manteniment i bon funcionament de dita colònia; en aquests casos, i sempre que sigui convenient i possible, s'intentarà reubicar-los en altres colònies.

- 18. 8.

Els moixos pertanyents a les colònies hauran de ser identificats (mitjançant fitxa d'inventari), i testats de les malalties infecto-contagioses més rellevants en el primer moment que apareixin alguns símptomes, i esterilitzats per evitar la superpoblació. Aquests animals seran desparasitats periòdicament.

- 18 Bis .2. a.

Sempre que sigui possible, cada colònia tendrà una persona identificada, a ser possible dues, com a futurs responsables del seguiment i alimentació de cada colònia. S0'elebora una targeta identificativa per a aquestes persones.

- 18 Bis. 2. b.

Els responsables de la colònia han de mantenir-ne les condicions higièniques.

- 18 Bis. 2. c.

A l'apareixer els primers indicis els animals seran testats de leucèmia i del virus de la immunodeficiència felina. Els animals que presentin resultats positius no formen part de la colònia, i seran tractats com a animals vagabuns segons la definició de la present ordenança.

- 18 Bis. 2. d.

Es definirà el nombre màxim d'animals per colònia, que per regla general no podrà ser superior als 10 animals. En aquests casos, i sempre que sigui convenient i possible, s'intentarà reubicar-los en altres colònies.

- 18 ter. 12.

No s'autortizarà cap colònia a menys de 500m d'un espai natural protegit (Parcs Naturals, Reserva Natural o Paratge Natural) o de ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus).

- 18 ter. 14.

Per a l'autorització de les colònies felines seran prioritàries les localitzacions actuals que compleixin els requisits de l'actual ordenança, i per a noves colònies es prioritzarà les localitzacions a solars i en tot cas a zones verdes "dures" (és a dir parcs amb reduïdes extensions de zones vegetades.)


PROPOSTA DEFINITIVA

-18.3.

L’Ajuntament tindrà en tot moment potestat per dur a terme la supervisió de l’estat de les colònies felines, així com de mantenir o modificar els criteris de gestió de les mateixes. Igualment, l’Ajuntament tindrà potestat per dur a terme accions de retirada d’exemplars en aquells punts i colònies a on no es compleixin els requisits de manteniment del nombre d’exemplars autoritzats, de l’estat sanitari dels mateixos o del manteniment i bon funcionament de dita colònia. El destí dels animals serà, per aquest ordre de prioritat: l'adopció, la integració en un Santuari municipal, la reubicació, i el sacrifici en termes prevists per la llei 1/1992 de proteccuí dels animals que viuen a l'entorn humà, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- 18. 8.

Els moixos pertanyents a les colònies hauran de ser identificats (mitjançant fitxa d’inventari), i testats, baix criteri d'oportunitat dels serveis tècnics/veterinaris municipals responsalbles, de les malalties infecto-contagioses més rellevants en el moment i esterilitzats per evitar la superpoblació. Aquests animals seria desparasitats periòdicament.

- 18. 11. (Aquest és totalment nou, i fruit d'altres d'al·legacions)

L'Ajuntament podrà crear un Santuari per acollir la sobre població de moixos assilvestrats del municipi. Aquest serà un espai tancat, subjecte a les densitats i equipaments marcats per la normativa corresponent, on ubicar de forma indefinida els excedents de població que no puguin ser gestionats a través de les colònies. Els animals en aquest Santuari no estaran subjectes als perminis marcats per la normativa envers el sacrifici d'animals vagabunds.

- 18 Bis .2. a.

Hi ha d'haver una persona, preferiblement dues, identificades com a futurs responsables del seguiment i alimentació de cada colònia. S’elabora una targeta identificativa per a aquestes persones.

- 18 Bis. 2. b.

La colònia s’haurà d’ubicar preferentment en un solar tancat i net, sempre allunyat almenys 200 metres de zones de caràcter natural o forestal o amb valors naturals sensibles a la depredació. Els responsables de la colònia han de mantenir-ne les condicions higièniques.

- 18 Bis. 2. c.

Baix criteri d'oportunitat dels serveis tècnics/veterinaris municipals responsalbles s’haurà de realitzar inicialment el test de leucèmia felina i el del virus de la immunodeficiència felina. Els animals que presentin resultats positius no formen part de la colònia, i seran tractats com a animals vagabunds segons la definició de la present ordenança.

- 18 Bis. 2. d.

Es definirà el nombre màxim d’animals per colònia, que per regla general no podrà ser superior a 10 animals.

- 18 ter. 12.

Les colònies són inadmissibles als espais forestals, espais naturals protegits, o amb espècies protegides potencialment depredables. Estaran situades com a mínim a 200 m d'espais forestals, o amb espècies protegides potencialment depredables del medi rural i a més de 500 m d’un espai natural protegit (Parc naturals, Reserva natural o Paratge natural) o de ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).

- 18 ter. 14.

Per a l'autorització de les colònies felines seran prioritàries les localitzacions actuals que compleixin els requisits de l'actual ordenança, i per a noves colònies es prioritzarà les localitzacions a solars i en tot cas a zones verdes "dures" (és a dir parcs amb reduïdes extensions de zones vegetades.)

Arxiu Bestard, peixeteria, centre de salut, colònies felines... Ple de febrer

Alternativa | 04 Març, 2018 10:07 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la sessió ordinària del ple de febrer. Degut als molts punts de l'ordre del dia, no va haver-hi temps de debatre i votar totes les qüestions (faltaven tres mocions, una de la dreta relatives al lloguer turístic a sòl rústic protegit, una de l'equip de govern relativa al descompte del 75% per vols amb la Península i una del PP rlativa al dia de la dona), ni de passar a la segona part de control i seguiment i respondre als nostres precs i preguntes. Tots aquests temes s'hauran de resoldre al proper ple.

Abans de començar el debat el nostre regidor va voler mostrar en nom de l'assemblea d'Alternativa la nostra solidaritat amb la companya de la CUP Anna Gabriel, la qual davant la persecució politica i la impossibilitat d'un judici just ha hagut d'exiliar-se; des d'aquí cap a ella tot el nostre suport i ànims.

I evidentment també vàrem transmetre el nostre suport al raper Valtonyc, i mostrar la nostra repulsa cap a la seva condemna de 3 anys i 6 mesos pel simple fet d'escriure unes cançons.

I és que, com va dir el nostre regidor, aquest és l'estat en que vivim, els rapers, els titellaires, els joves d'Altsasua, els Jordis, ...tot el que no combregui amb el règim és perseguit, i en canvi els Urdangarins, els Millet, els M. Rajoy o Luis se fuerte, els Martin Villa o Billis el niño, aquests estan al carrer.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. electrònic ABS núm. 2018/575). Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP, PP), 7 abstencions (Tots i Regidor no adscrit) i 2 vots en contra (Alternativa).

Es tractava de modificar el pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 69.375€ per l'adquisició de l'Arxiu Bestard/Cerdà (es pagaria això durant quatre anys, o sigui, un total de 277.500 €). Hi ha un informe tècnic que estableix un valor de l'arxiu entre 230.000 i 314.000 euros (sense iva).

A Alternativa volem deixar molt clar que ens sembla bé aquesta compra, que és una gran adquisició i que una vegada a mans de l'administració es posarà a l'abast de la ciutadania un patrimoni i un testimoni gràfic molt important. A més tots els dubtes que teniem en un principi, relatius sobretot a la conservació de l'arxiu, consideram que es varen resoldre correctament per l'arxiver municipal.

Ara bé, al ple no es votava la compra de l'arxiu, sinó la modificació de crèdit per dotar aquesta compra de partida; i per l'assemblea d'Alternativa, aquesta modificació no és més que una mostra de mala gestió del tema pressupostari per part d'aquest equip de govern. Ens sembla irresponsable dur una modificació al més de febrer quan tan sols s'ha fet una simple reunió dels pressuposts, i quan aquest tema, a diferència d'alguns altres que anaven a aquest ordre del dia, no és urgent.

Per tant, a Alternativa, com a denúncia de la seva nula preocupació i gestió del tema pressupostari, i davant aquesta no urgència del tema, i mostrant en tot moment que aquesta compra ens sembla encertada, votarem en contra d'aquesta modificació.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. electrònic ABS núm. 2018/577). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, UMP i Junts) i 8 en contra (PP, Regidor no adscrit i Tots).

4.- Aprovació inicial, si procedeix, del projecte "Rehabilitació de l'antiga peixeteria per ús d'edifici municipal". Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tractava de dos punts de l'ordre del dia diferents, però que tenen total relació, i que argumentàrem conjuntament. El primer era la modificació de pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 81.126€ per l'obra de rehabilitació de l'antiga peixateria, i el següent punt l'aprovació de dit projecte.

L'obra, conforme al projecte redactat per l'arquitecte Xavier Oliver, té un import de total de 214.726€ i estaria finançada en gran part pel Consell Insular. L'Ajuntament ha de posar els 81.126€ que són l'objecte de la modificació.

El projecte en si és de rehabilitació estructural de l'edifici, impermeabilització i aïllament tèrmic de les teulades, dotació de les instal·lacions de sanejament, fontaneria, electricitat, climatització, instal·lació lluminàries, substitució de la fusta, enrajolats i acabats. S'adapta l'espai als usos previstos (administratius són) amb bany adaptat a baix i amb dues sales polivalents i bany a la plaça superior.

El projecte, segons l'equip de govern, no afecta al que surti del taller de prospectiva per decidir els usos, tot i que noltros sempre hem defensat que la lògica diu que primer se'n decideix l'ús i després es fa el projecte.

La subvenció es va sol·licitar a l'agost, per tant el projecte ja estava redactat, ja que el varen haver de presentar, i la subvenció va ser adjudicada el 19 de desembre, donant 3 mesos amb pròrroga automàtica de un mes i mig per adjudicar l'obra i després aquesta, segons el projecte, és de 6 mesos (el guanyador pot reduir períodes), per tant, estant a febrer casi març, amb exposició pública,... s'haurà de córrer perque a finals d'any estigui tot fet i poder rebre la subvenció; i més tenint en compte que no es pot fer obra en estiu.

El que no entenem de cap manera és, que si tenien el projecte fet, que tanmateix no afecta al taller, perque no l'aprovaren abans? perque comprometre tant els terminis i arriscar-se a perdre una subvenció?

Aquest retard ens té preocupats per la possibilitat de perdre la subvenció, ja que no seria la primera per part d'aquest govern. Nosaltres demanàrem que si aquesta és perd, si algú assumiria responsabilitats, si algú dimitiria, però no vàrem obtenir resposta.

Nosaltres, a diferència del punt anterior, votàrem a favor, bàsicament perquè la peixateria fa pena, perquè un projecte de simple rehabilitació ens sembla bé, enlloc de la mega estructura que volia fer el govern anterior, i sobre tot perque no volem perdre la subvenció.

Ara veurem si l'equip de govern actua amb diligència i aquesta no és perd.

5.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/561). No aprovat per 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit), 2 abstencions (Alternativa) i 7 vots a favor (Junts i UMP).

Es tractava en aquest cas de factures de tasques fetes a l'any anterior però que han estat presentades o conformades a l'exercici actual. Algunes foren causades persecució un error d'Absis. Nosaltres com sempre optàrem per una abstenció, ja que consideram que qui ha fet una feina, ha prestat un servei o ha fet una venta a l'Ajuntament, ha de cobrar. Pel que fa a les factures amb informe amb contra, ho tractàrem al punt 10. La dreta no ha va pensar igual, i va fer que l'extrajudicial no s'aprovàs. Algunes empreses i persones no podran cobrar fins a un nou ple per culpa seva.

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de les subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual (Exp. electrònic ABS núm. 2018/599). Aprovat per unanimitat.

Són les mateixes bases que l'any passat, però vistes les peticions s'ha optat per augmentar la partida de 3.000 euros fins a 5.000 euros, ja que l'any anterior s'esgotà la partida, i algunes empreses no pogueren cobrar tot el sol·licitat.

Noltros, com no podia ser d'altra manera hi votàrem a favor, és ben simptomàtic de la situació de la llengua pròpia, que no es pot negar que és minoritària.

I ben trist que s'hagi de fer a força de subvencions i no per llei, perque sinó n'hi ha que ho considerarien una imposició. A certs liberals, només els interessen les llibertats de segons qui, i els drets de segons qui.

7.- Resolució d'al·legacions, i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l'article 18 (colònies felines) de l'ordenança municipal d'animals domèstics de companyia (Exp. electrònic ABS núm. 2017/3395). Aprovat per unanimitat.

Es resolguerenn les nostres al·legacions i les de l'associació Cat Proteccion Pollença.

A Alternativa vptàrem a favor, i així com suposo que tots els animalistes, consideram que aquest nou redactat és més realista, més adaptat al que són les colònies i la seva gestió. En aquest sentit mostràrem la nostra satisfacció perque les nostres al·legacions hagin servit per millorar l'ordenança, i així ajudar a definir millor aspectes com la retirada d'exemplars de les colònies, el seu testat, com han de ser custodiades aquestes colònies o quina ha de ser la seva ubicació.

Entenem també, que el nou redactat, deixa cert marge a l'actuació de l'Ajuntament, i per tant els instam a fer-ho amb seny i el major sentit comú en pro del benestar dels moixos sense perjudici d'una correcta convivència amb l'entorn.

Igualment estam contents que aquest nou redactat parli de la figura del Santuari de moixos, que entenem que en aquest cas és un poc simbòlic, ja que no garantitza la seva construcció, però que esperam que sigui una realitat el més aviat possible, a l'igual que la Canera municiapl, que fa tants anys que tant animalistes, com a Alternativa reclamam.

8.- Aprovació, si procedeix, de la comunicació de la voluntat municipal per a procedir a la posada a disposició dels terrenys / finca urbana situada al carrer Vicenç Buades, 51 (UBS Port de Pollença) a favor del Servei de Salut de les Illes Balears (IBsalut) d'acord amb l'article 3 del Decret llei 1/2018, del 19 de gener, de mesures urgents, per a millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la CAIB. Aprovat per unanimitat.

Es tractava del tràmit inicial necessari perque l'IBsalut pugui començar a redactar el projecte de reforma del centre de Salut del Moll. No és la cessió definitiva, però el nou Decret llei del Govern, agilitza els tràmits i permet iniciar el procés amb aquesta aprovació.

Nosaltres evidentment votàrem a a favor, ja que consideram que el centre de salut del Moll necessita aquesta millora, i a diferència d'aquells que no han dubtat a retallar tots els recursos que han pogut, establir copagaments, llevar-li la targeta sanitària a les persones en situació administrativa irregular (com si no tenir uns papers en regla te convertís en un animal), intentar tancar hospitals... a nosaltres, en tot allò que sigui millorar la sanitat pública, ens hi trobaran, de fets i de paraula.

9.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la nova delimitació del sector: Document de delimitació del sector P.T. (Programat Transitori)-1 "El Vilar" del PGOU. Aprovat per unanimitat.

Aquest tema ja va ser aprovat inicialment a u altre ple, i aquesta vegada es varen resoldre les al.legacions persentades, les quals foren rebutjades totes (3). A nosaltres ens va semblar bé com es vàren informar aquestes, i entenem que la nova delimitació és un tràmit que estableix la llei, i que per tant és inevitable fer-la.

10.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la LLei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). Això no es vota.

Una dació de compte amb més de 140 pàgines i uns 150.000 euros. El batle va presumir de tots els contractes regularitzars i eI que estan en procés, tot i que no va parlar dels que properament caducaran i que farà que la situació segueixi de forma similar. Per que ja anam camí del tercer any de legislatura, i el tema de la contractació segueix fluixejant.

Exemple d'axò ho són: el tema de l'escoleta, que amb una licitació fallida i aquesta d'ara, s'haurà passat casi una legislatura per fer-la, la situació dels tècnics, en situació irregular de fa anys i sobre el que no s'ha fet res, les hores del notificador a clavegueram, sumministrament de combustible, ben bo de licitar i que allà està, les impulsion, amb un contracte caducat que es va redactar en pessetes!!! i així moltes tasques i serveis més

I un tema que també venim senunciant fa temps: es srgueixen contractant tasques amb empreses o empresaris implicats en casos de corrupció. Tasques que es contracten a dit amb informe en contra de intervenció, i encara contracten amb segons qui. 3 factures que pugen a més de 11.000 euros que l'únic que fan és donar a entendre a totes les empreses que compleixen amb la llei i fan tasques i feines honestes que això no serveix de res, i que les empreses amb mala praxis com aquestes encara conten amb el beneplàcit d'administracions com l'Ajuntament de Pollença. El govern del canvi en principi també era per canviar això, per desgràcia, tot segueix igual.

També aprofitàrem per demanar sobre vàries factures concretes i explicassin perque no varen fer un contracte menor amb la redacció del projecte i la direcció d'obra pel sanejament i contenció del mur de Cala Carbó? i pel que fa al projecte de millora de les infraestructures de la cala Sant Vicenç, ens sembla desorbitat que una modificació del projecte (segons tenim entès petita) tengui aquest sobrecost (un terç del preu del projecte).

11.- Informació sobre l'execució pressupostària del quart trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la Base 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2017. Això no es vota.

Recordar que aquest no és el nostre pressupost, ja que aquest, aprovat de la forma menys democràtica que es recorda, no va tenir el nostra suport. Tot i això vàrem aprofitar per mostrar com l'execució d'aquest demostra la falta de de planificació, organització i projecte de l'equip de govern.Trobam més de 100 modificacions de crèdit. Entre elles a partir de partides com: rehabilitació capitol 30.000 euros, balaixa 50.000 euros, peixeteria 100.000 euros, que s'han destinat a altres tasques.

Després trobam partides com 43.000 euros rehabilitació sala del convent, 60.000 euros de l'arxiu bestard, 10.000 euros de la redacció del pla de gestió del patrimoni, 30.000 euros de prevenció seguretat festes, 20.000 euros contracte inventari de bens, 17.000 euros servei de comunicació i transparència, que han acabat amb tot el crèdit sense tocar.

A més altres partides que han acabat el crèdit de sobra, amb altres que n'han gastat molt poc.

AiXò no fa més que demostrar la mala utilització que fan del pressupost com a eina de gestió i planificació de la feina de govern, i que en definitiva resumeix la seva gestió a nivell general.

Per acabar, menció a part: més de 20.000 euros per ajudes urgents sense esgotar!!!! Sobren??? ho facin com sigui, però que aquesta partida quedi així fa mal a l'ànima!!! Tenim un ajuntament amb un superàvit increible i en plena crisi de 35.000 euros en sobre 20.000.

12.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença, el grup municipal Partit Popular i Regidor no adscrit per a modificar la ubicació del nou PAC de Pollença i instar al Govern de les Illes Balears a la declaració d'interès autonòmic del projecte (RGE núm. 1118/2018, de 9 de febrer). Aprovada per 9 vots a favor (UMP, Tots, PP i Regidor no adscrit) 8 en contra (Alternativa i Junts).

Nosaltres abans de res demanàrem un recés, per intentar posar un poc de seny i defugir dels politiquejos que ha provocat aquest tema. L'equip de govern va forçar a prendre una decisió per unes presses que no han estat tals, i la dreta ha utilitzat aquest tema per desgastar a l'equip de govern, i en cap moment ha actuat en pro de l'interès dels pollencins.

Al recés nosaltres plantejàrem a la dreta la retirada de la moció, i a l'equip de govern una reunió urgent amb la Conselleria i els tècnics, per així poder discutir sobre les noves opcions que permet el nou Decret llei, i aclarir els dubtes que el tema ens planteja.

La dreta no va voler retirar la moció, i nosaltres interpretàrem que no hi havia cap voluntat més que la de desgastar al govern i fer renou, i per tant nosaltres votàrem en contra, tot i que hem demanant a l'equip de govern que es celebri la reunió igualment, i que no es prengui cap decisió ferme sobre el tema.
Al final UMP va optar per votar a favor de la moció i aquesta es va aprovar.

Sobre el tema hem fet un article on explicam amb més profunditat la nostra posició.

Valoram la denúncia de fiscalia sobre la disciplina urbanística.

Alternativa | 01 Març, 2018 20:13 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa consideram evidents les conclusions del fiscal i confiam que el procés judicial pugui aportar la llum necessària a un tema que, malgrat les nostres contínues propostes i denúncies, s'ha volgut mantenir intencionadament fosc durant molt temps.


Avui hem vist publicat en premsa que el fiscal anticorrupció ha tancat la instrucció de la investigació sobre la tramitació dels expedients de disciplina urbanística de l'Ajuntament de Pollença i que hi veu indicis de delicte. Segons la font periodística, el fiscal presentarà denúncia i poden ser imputats el batle actual, els predecessors i diversos tècnics.

A falta de poder conèixer de primera mà el contingut de la denúncia del fiscal i les imputacions, des d'Alternativa volem fer una valoració inicial.

Per part nostra, les conclusions del fiscal no ens sorprenen; allò sorprenent seria no veure indicis de delicte, quan és obvi i evident, si es pega una ullada a la foravila, que la disciplina urbanística ha brillat per la seva absència.

D'ençà que vàrem iniciar la nostra activitat política a Pollença venim denunciant en premsa, al ple, en la Junta de Govern, pràcticament en solitari, la indisciplina urbanística a Pollença i les irregularitats municipals relacionades amb aquest tema. És trist de veure com la fiscalia només fa cas a segons qui, i ha hagut de ser necessari un escrit de l'exarquitecte municipal Rafel Balaguer, per posar-se a investigar el que de tothom és conegut i ja ha estat denunciat públicament moltíssimes vegades. Ja vàrem veure també la celeritat de la fiscalia i la inversió de recursos per investigar la denúncia per amenaces de Rafel Balaguer contra el nostre regidor Pepe García, que va quedar absolt. Un arquitecte municipal que, com hem dit múltiples vegades, solia prendre decisions orientades als interessos dels propietaris i no del bé comú, i que no ha dubtat en usar el seu lloc de feina i accés a informació per intentar influir en regidors i decisions polítiques. Ens agradarà conèixer quina responsabilitat té en el desgavell urbanístic del municipi aquell que ha estat arquitecte municipal durant 20 anys.

Des de fa desenes d’anys a Pollença s’ha construït incessantment en sòl rústic, a la costa, en zones humides. Un consum excessiu del sòl, un deteriorament de l’entorn i un creixement desordenat i indiscriminat, que ha estat possible gràcies als ulls grossos de tècnics i polítics. La consumació de les il·legalitats va ser permetre que els xalets il·legals poguessin, i continuïn podent, ser arrendats de forma legal.

Durant anys, a les Juntes de Govern, els membres de la mateixa simplement es donaven per assabentats dels expedients sancionadors, és a dir, no decidien res, sinó que feien el que proposava el batle. Els infractors, com a sanció, feien el pagament d’un 20% de les obres d’edificació objecte d’infracció i ja no es produïa cap actuació més de l’administració: la infracció no era legal ni es legalitzava, però tampoc es feia demolir.

Quan vàrem obtenir representació, al 2007, vàrem començar a demanar a la Junta de Govern de l'Ajuntament el número d'expedients d'infracció urbanística que s'havien iniciat i com s'havien resolt. Se'ns va negar aquesta informació.

Al ple de febrer de 2009 vàrem presentar una moció demanant l'adhesió a l'Agencia per a la Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. La moció va ser rebutjada amb el vot en contra de l'equip de govern (UM-UNPI, PSOE i PSM) i l'abstenció del PP-UMP.

Al mateix temps, i gràcies sobretot a la pressió per les actuacions de la fiscalia, va haver canvis per regularitzar la situació: entre altres coses, a les Juntes de Govern es va aprovar la resolució d’expedients sancionadors amb les multes mínimes que marca la llei (un 50% del valor de taxació de la il·legalitat i no un 20%, com s’havia fet fins aleshores), tot i que en ocasions les propostes dels tècnics eren superiors (75 i fins i tot un 100%). Però s’anaven aprovant per sistema les multes mínimes, independentment del que els tècnics proposaven. Aquesta és la situació que vàrem descobrir examinant els expedients d’infracció urbanística quan vàrem arribar a la Junta de Govern al 2011.

Respecte als percentatges de les multes, a la sanció mínima d’un 50%, la Llei de Disciplina Urbanística marca que el desconeixement de la Llei és un atenuant i la doctrina del Tribunal Suprem permet que aquest atenuant pugui comportar la pena (multa) mínima. Tant nosaltres com la Lliga podíem acceptar aquest percentatge mínim en nombrosos casos, però no per sistema i, menys encara, quan els infractors eren reincidents, mestres d’obra, o hi havia agreujants... Aquest és el motiu, pel qual el batle del moment, actual portaveu de Tots per Pollença Tomeu Cifre Ochogavia, va retirar la competència en matèria d’infraccions urbanístiques de la Junta de Govern i la va assumir en solitari.

L'abril del 2013 vàrem registrar una moció al ple demanant que la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística es fessin al ple i no en solitari per part del batle. La moció va ser rebutjada: PP, Lliga, Convergència i Unió Mollera (9) van votar en contra, mentre que PSOE i PSM es van abstenir. Poc temps després vàrem ser expulsats de la Junta de Govern, a la qual assistíem com a partit de l'oposició.

El gener de 2015 vàrem presentar i es va aprovar per unanimitat al ple la nostra moció que va convertir a Pollença en el primer municipi que proposava a la FELIB que subscrigués un conveni per tal de facilitar la inscripció de tota infracció urbanística detectada en el registre de la propietat. Es tractava de complir el que és una obligació legal des del 2011.

Aquesta legislatura (abril 2017) es va tornar a rebutjar la nostra moció per delegar a l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca la disciplina urbanística. Enteníem que l'única forma de sortir del cercle viciós de no actuació per part de l'Ajuntament (i de possibles tractes de favor o greuges comparatius) i a la vegada de garantir que s'apliqués la llei de disciplina urbanística a Pollença, passa per delegar les competències al Consell. S'escapava així l'oportunitat de posar punt i final a les males pràctiques del passat i començar una nova etapa en què tothom sabés que si incomplia la legalitat en pagaria les conseqüències i cap regidor ho podria impedir. Aleshores vàrem demanar celeritat a la fiscalia per la investigació i que es retiri a l'Ajuntament les competències en disciplina urbanística, vista la seva incapacitat.

Des d'Alternativa ens mantenim expectants respecte com avançarà aquest tema, i esperam que pugui servir per poder abordar d'una vegada per totes, de forma transparent, una de les problemàtiques més greus del nostre municipi. Només queda la tristesa de saber que haurà fet falta la intervenció de fiscals i jutjats per poder posar llum a un fet sobre el qual nosaltres hem fet múltiples propostes polítiques a tots els altres partits municipals, sense que mai se'ns hagi fet cas, i pel qual hem estat amenaçats en moltes ocasions.

 


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb