URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Adhesió a l'Agència de Defensa del Territori (ple d'abril)

Alternativa | 26 Abril, 2018 12:15 | facebook.com twitter.com

Ordre del dia del ple ordinari d'abril.  Avui dijous 26 a les 20h. Presentam un moció de solidaritat i suport als bombers sevillans Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, de la ONG PROEM-AID. Aquesta Associació, juntament amb moltes altres, contribueixen a nivell internacional en les tasques de salvament d’homes, dones i infants en circumstàncies extremes. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net   Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix.A l'enllaç teniu tota la informació
 
Els principals punts de l'ordre del dia són: 
 
-Reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2018
Factures fora de pressupost, la majoria són d'electricitat i les altres de l'àrea d'esports i educació.

-Dació de compte de les resolucions de batlia amb objeccions i anomalies en matèria d'ingressos
Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal.

-Informació sobre l'estat d'execució del pressupost
No té gaire sentit parlar de l'estat del pressupost en el primer trimestre.

-Ratificació de resolució de batlia num 2018/304 / Actuacions judicials PA86/2018
Es tracta de nomenar procurador i lletrat per representar l'Ajuntament a un contenciós que ha posat la UGT contra la modificació de crèdit que es va fer per l'augment de sou de Secretària i Interventor. 

-Aprovació del Pla de Promoció del Producte Local
El que es presenta com un pla de promoció realment és un document amb accions que ja s'han realitzat i unes poques a realitzar queconsideram francament millorable 

-Determinació de les festes locals 2019
Es proposa Sant Antoni i la Patrona 

-Moció de la CEDA a favor d'un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic
La CEDA segueix considerant que la destrucció de territori rústic és el millor pel municipi, no perdem l'esperança de que un dia reflexionin i s'adonin que sense posar límits al turisme i a la destrucció del paisatge no n'hi ha futur.

-Moció d'Alternativa de solidaritat amb els bombers sevillans de la ONG PROEM-AID
La podeu llegir a un article anterior

-Moció en defensa de les pensions
És una moció que ha registrat en Martí Cortés, de l'associació "Cap endavant" per la dignificació de les pensions. L'assumeix el batle, tot i que al Ple la defensarà Cap Endavant.

-Modificació de crèdit 8-2018 per la millora de l'accés a la circumval·lació des del C/ Xarxa
Es tracta d'una modificació de crèdit de 58.260€ per fer un accés millor del C/Xarxa a la rotonda de la circumval·lació.

-Adhesió a l'Agència Defensa Territori  
Aquest punt ha desatat un allau de mentides per part de Tots per Pollença que ahir ja vam desmuntar:
 
Volem fer uns comentaris respecta a la publicació que ha fet avui Tots per Pollença al seu perfil de facebook. Perquè, més enllà de les discrepàncies que poguem tenir al respecte del tema, en el vostre escrit hi ha algunes falsedats, errors i omissions, que no voldríem pensar que són intencionats.
 

-La proposta no és cedir al Consell les competències en urbanisme com deis, sinó únicament les de disciplina urbanística en sòl rústic comú.

-Vos oblidau d'explicar que, des del canvi de normativa, la disciplina urbanística del sòl rústic protegit JA és competència del Consell. O sigui que, INDEPENDENTMENT DEL PLE, EL 70% DEL SÒL RÚSTIC POLLENCÍ JA ÉS COMPETÈNCIA DEL CONSELL quant a disciplina urbanística, i no a partir d'ara, sinò tots els expedients que tengui l'Ajuntament seran reclamats per l'ADT.


-Per tant, el que suposaria aprovar el conveni al ple de dijous seria: que la disciplina urbanística del sòl rústic comú, passi també a mans del Consell, fet que donaria coherència al tractament de la disciplina. En aquest cas, però, només es tractarà dels expedients que s'obrin a partir de l'entrada en vigor del conveni.


-Deis que l'ADT exigirà demolicions (vos recordam que això és el que diu la llei), el que és cert, però les exigirà igualment faci el que faci el ple (a rústic protegit, per exemple). A més, amb el canvi de normativa, que ha endurit molt les responsabilitats a tècnics i polítics sent un DELICTE la prevaricació per omissió (per exemple, no signar ordre de demolició, o signar-la i no fer-la executar) farà que el mateix Ajuntament, i vosaltres mateixos si governau, les hagueu d'exigir igualment.

-Deis que l'aprovació del conveni és una exigència nostra per aprovar els pressuposts, i això és FALS. Nosaltres ja hem dit públicament les nostres demandes per negociar pressuposts: rehabilitació de Can Morató i municipalització servei neteja viària. Respecte la delegació de competències vàrem presentar una moció l'any passat i no es va aprovar, per tant, no ho hem considerat oportú exigir-ho en la negociació.
Perquè no tot sigui negatiu estam d'acord en que la proposta (que tenim els nostres dubtes que s'aprovi) respon a un intent de rentat de cara del govern, perquè ara tanmateix la major part del rústic ja és del Consell i perquè l'àrea d'urbanisme ja estava col·lapsada quan nosaltres vàrem presentar la moció i el regidor no ho va trobar oportú llavors (no sabem què ha canviat ara).
 

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

.- Informació de batlia

.- Dació de comptes del batle

.- Precs i preguntes. Han de contestar a les nostres preguntes d'anteriors plens 
 

Moció de solidaritat i suport als bombers

Alternativa | 23 Abril, 2018 17:16 | facebook.com twitter.com

“És coneguda per tothom la monumental tragèdia humanitària provocada per l’èxode massiu a la Mediterrània occidental, central i, especialment, oriental a partir de 2015 i degut, entre d’altres factors, als innumerables conflictes bèl·lics al Pròxim Orient.  Un flux que empeny les persones a llançar-se a la mar per fugir de la guerra, en condició de potencials nàufrags.

Homes, dones, nins i nines arriscaven llavors i fins avui les seves vides a la mar, per fugir de la barbàrie de la guerra, per assolir la seguretat que han de proporcionar els Estats, d’acord amb els Tractats internacionals.

En el marc d’aquestes dramàtiques circumstàncies, el bombers professionals sevillans Manuel Blanco, Julio Latorre i Enrique Rodríguez, membres de l’ONG “PROEM-AID”, es traslladaren, per iniciativa pròpia, a l’illa grega de Lesbos para realitzar activitats de rescat i salvament. PROEM-AID és una associació espanyola sense ànim de lucre inscrita al “Registro Nacional de Asociaciones”, constituïda per professionals de les emergències, que aporten el seu treball de manera voluntària i altruista.

Des de l’inici de la missió a Lesbos, PROEMAID ha comunicat la seva feina al Ministeri espanyol d’Afers Exteriors a través de l’ambaixada espanyola a Grècia, a les autoritats gregues competents, i directament a la Guàrdia Costera grega.

En el desenvolupament de la seva tasca, els tres bombers varen ser detinguts el gener de 2016 per la Guàrdia Costera, i posats a disposició judicial per un suposat delicte de tràfic de persones en grau de temptativa i possessió d’armes. Se’ls va detenir juntament amb altre dos voluntaris danesos, membres de l’ONG “Team Humanity”, embarcació a la qual es trobaven, circumstancialment, els membres de PROEM-AID la nit que foren detinguts. Els tres bombers sortiren després de la cridada de l’ONG danesa que havia rebut un avís d’una embarcació amb problemes, però en tornar a port sense haver-la trobat, l’embarcació de l’ONG danesa fou interceptada en aigües gregues, sense immigrants a bord, tal i com se’n dona testimoni a l’expedient judicial.

Després de tres dies de detenció als calabossos de la Guàrdia Costera de Mitilene, i amb l’assessorament lletrat d’un advocat grec, els tres bombers andalusos varen ser posats en llibertat, abonant un dipòsit de 5.000 euros cada un per garantir la seva compareixença a la vista oral, ara fixada per dia 7 d maig a Mitilene, capital de Lesbos.

Cal recordar que, a part que els bombers voluntaris varen ser interceptats sense immigrants a la seva embarcació, el Dret de la Mar, ordenament jurídic d’obligat compliment i, en especial, el Conveni sobre la Seguretat de la Vida a la Mar (SOLAS) i sobre Cerca y Rescat (SAR), imposa obligacions irrenunciables sobre salvament de nàufrags sense perjudici de l’estatut jurídic del nàufrag, i imposa sense cap gènere de dubtes al socorrista l’obligació del seu trasllat a un port segur.

No obstant les adversitats i la desfortunada criminalització de l’activitat de tres dels seus membres, PROEM-AID continua desenvolupant, a dia d’avui, la seva encomiable tasca de cerca i rescat a aquesta i altres localitzacions de la Mediterrània.”

Per tot l’anteriorment exposat, es proposen aprovar els següents acords:

1.     El Ple de l’Ajuntament de Pollença declara el seu suport a Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre per la seva tasca humanitària realitzant operacions de rescat i salvament a l’illa de Lebos (Grècia).

 

2.     El Ple de l’Ajuntament de Pollença manifesta la seva plena confiança en la innocència d’aquests funcionaris de la Diputació de Sevilla.

 

3.     El Ple de l’Ajuntament de Pollença reconeix la utilitat i caràcter humanitari de l’ONG PROEM-AID com organització constituïda per professionals de les emergències, que presten el seu treball de manera voluntària i altruïsta. Aquesta Associació, juntament amb moltes altres, contribueixen a nivell internacional en les tasques de salvament d’homes, dones i infants en circumstàncies extremes, i no són mereixedores per això de la criminalització de què són actual i desgraciadament objecte, en aquest i en altres casos semblants: es tractaria per això i sense cap gènere de dubtes, de tasques humanitàries, als efectes de l’exempció de responsabilitats criminals a les que fa explícita referència la Directiva europea de Facilitació.

 

4.     El Ple de l’Ajuntament de Pollença desitja, més enllà del reconeixement que suposa el compliment del deure irrenunciable de socors a nàufrags -sigui quin sigui l’estatut jurídic que aquests tinguin o al qual aspirin- que quedi acreditada, en la celebració pública de la tasca dels tres bombers andalusos i la seva ONG, la reiteració de la inquebrantable convicció municipal en el dret que assisteix a tot i tota sol·licitant d’asil, refugi o altra forma de protecció internacional subsidiària, de sol·licitar aquest estatut en les condicions que estableixen els convenis internacionals.

 

5.      El Ple de l’Ajuntament de Pollença manifesta, per tots aquests motius, el seu ple i absolut convenciment de la innocència dels tres encausats per la justícia grega respecte dels càrrecs que, injustament, se lis imputen, oferint-lis amb la present el més ferm suport i solidaritat.

 

Explicacions dels vessaments d’aigues brutes

Alternativa | 21 Abril, 2018 18:18 | facebook.com twitter.com

Condideram que les explicacions donades per l’Ajuntament en referència als vessaments d’aigues brutes al Port de Pollença són poc creïbles. El clavegueram a Llenaire es nou, ben separat pluvials i fecals i el clavegueram de Gotmar encara és mes nou encara. Per tant les filtracions de pluvials nomes s'han pogut donar al Pinaret, i aquestes haurien de ser inferiors a les obres de Gotmar.

Al ple de setembre de 2015 vam demanar per les obres de la II fase de rehabilitació i adequació de les infraestructures de Gotmar. Al carrer Voltor les canonades noves de pluvials començaren a avocar aigües fecals al torrent de la Gola, és a dir, malgrat el nou projecte, connectaren escomeses de fecals a la canonada que havia d'avocar les pluvials al torrent. La solució va ser enviar al personal laboral de l'ajuntament a connectar la sortida de les pluvials al clavegueram (a pesar de que l’obra es trobava en garantia). Després de la despesa, a Gotmar es tornava a l’absurd d’enviar les pluvials a la depuradora.

Al mateix carrer Voltor (des de carretera fins al torrent) en lloc de posar canonada nova, l'enginyer d’EMSER decidí utilitzar la vella i acabada l'obra aquesta va començar a vessar aigua bruta dins el torrent. La solucio va ser desviar aquesta canonada (que recull pluvias i fecals) cap a un pou de fecals. Es a dir, tots els reixats de carrer voltor (de la imatge) aboquen dins la xarxa de clavegueram.

Els responsables d’aquest nyap han d’assumir la seva responsabilitat i sobre tot l’Ajuntament ha d’arreglar aquesta situació resultat de la seva mal gestió i que a més de les molèsties denunciades pels veïns posa en perill la zona humida de la Gola.

 

Suport a Valtonyc , ple de març

Alternativa | 03 Abril, 2018 23:16 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la sessió ordinària del mes de març. Com veis de la segona part falten les dacions de compte i els precs i preguntes que ja eren del mes de febrer. Probablement es faci un ple extraordinari

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió anterior de dia 22 de febrer de 2018. Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/561). Aprovat per 7 vots favor (Junts i UMP), 7 en contra (Tots i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (Alternativa i PP). El vot de qualitat del batle ha desempatat.

El mateix quasi (s'hi han afegit factures) que va ser rebutjat a l'anterior ple pels vots en contra de la dreta. Es tracta de 174.103,32 € de l'Ajuntament, 1.691,56 € de l'Escola de Música, 11.353,34 € de la Residència i 2.877,17 € de la radio. Aquesta vegada la dreta optà per canviar el vot (el d'un regidor) i permetre la seva aprovació. Nosaltres com sempre vàrem optar per una abstenció, ja que són factures que han de pagar-se. Evidentment aprofitàrem la ocasió per criticar a la dreta, la qual juga amb el pa de totes aquestes empreses i autònoms, a les quals han deixat un mes sense cobrar, pel simple fet de desgastar a l'equip de govern.

3.- Resol·lució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm. 2018/575). Aprovat per 15 vots favor i (Junts, Tots, PP i Regidor no adscrit) 2 en contra (Alternativa)

Rebutjades les al·legacions d'un particular i aprovant-se definitivament la modificació de crèdit per la compra de l'arxiu Bestard. Nosaltres per coherència amb el votat anteriorment mantenirem el nostre vot en contra, ja que consideràvem que aquet no era un tema urgent i que podia esperar a l'aprovació del pressupost, el qual no està ni en fase de negociació pràcticament, i no fer-se mitjançat modificació. Tot i això també manifestàrem que la compra ens semblava adequada.

4.- Resol·lució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm. 2018/577). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 en contra (Tots, PP i regidor no adscrit).

Rebutjades les al·legacions de Tots per Pollença, les quals no tenien cap altre objectiu que retardar el procés, posant en perill la subvenció, ja de per si compromesa, i aprovant-se definitivament la modificació de crèdit per la rehabilitació de la peixateria. Evidentment, com a l’anterior ple, varem votar a favor, per no comprometre la subvenció. Si a l’anterior ple ens comprometérem a demanar la dimissió del regidor d’urbanisme en cas de perdre la subvenció, en aquest ple afegirem que en cas de que així sigui, també en demanarem la del portaveu de Tots com a responsable, ja que ha fet tot el possible per retardar el procés.

5.- Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 141 de 26 de febrer de 2018 (Actuacions Judicials PO 386/2017). Aprovat per 16 vots a favor (Alternativa, junts, Tots, UMP i PP) i 1 abstenció (Regidor no adscrit).

Nomenament de lletrat i procurador per dos recursos conteciosos administratius relacionats amb el desenvolupament del planejament urbanístic de la Unitat d'Execució PT. 1 El Vilà.

6.- Aprovació, si procedeix, de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. Aprovat per 16 vots a favor (Alternativa, junts, Tots, UMP i PP) i 1 abstenció (Regidor no adscrit).

Nomenament dels membres suplents en diferents òrgans col·legiats com la Mesa General de Negociació de Funcionaris, la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de Personal laboral de l'Ajuntament, Mesa General de Negociació d'Empleats públics (funcionaris i laborals), la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu del Personal laboral de l'Ajuntament i el Comitè de Seguretat, Salut i Higiene.

7.- Moció presentada pels grups polítics municipals Tots per Pollença i Partit Popular i Regidor no adscrit sobre l’ús turístic d’edificacions en sòl rústic protegit. Aprovat per 9 vots a favor (Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit) i 8 en contra (Alternativa i Junts)

Una moció, ja de l'anterior ple, que estableix la llibertat absoluta de l'ús turístic en sòl rústic protegit, evidentment pràcticament tota a habitatges fora ordenació, permetent perpetuar una situació que ha convertit a Pollença en paradigme de la indisciplina urbanística, la qual es premia amb l'obtenció de importants ingressos i que suposa un agravi comparatiu amb qui ha respectat la llei. Com podeu veure, a Pollença quan es parla de lloguer mai es en clau d’accés a l’habitatge. Evidentment votàrem en contra en contra.

8.- Moció presentada pels grups polítics municipals Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina en relació al descompte de resident al 75% per als vols amb la península. Retirada

Vist que al congrés tanmateix ja aprovà el descompte, Junts i UMP decidiren retirar de l’ordre del dia, aquesta moció que venia del ple passat també.

 

9.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre el dia internacional de la dona. Aprovat per 15 vots a favor (Junts, Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit) i 2 en contra (Alternativa)

Una altre moció del ple anterior. Nosaltres per tal d'omplir de contingut la moció, hi presentàrem esmenes: per redactar un informe d'impacte de gènere de les ordenances fiscals, i perque l'Ajuntament donàs suport a les campanyes feministes i en rebutgi els intents de criminalització que sofreix d'alguns sectors.

Al final després de molta discussió, i fins i tot un recés, aquestes esmenes foren rebutjades pel Ple. L’equip de govern va dir que calia matisar el segon punt, esmenant les nostres esmenes, i el Partit Popular estava en contra del segon, quedant totalment retratats, demostrant ben clarament que aquesta moció no era més que un simple intent de quedar bé de cara a l'exterior, però que interès per la causa feminista cap ni un, tot el contrari.

I per aquests motius, vist que la moció estava buida de contingut i que tan sols pretenia quedar bé optàrem per votar en contra. Tot i que el contingut ens hauria permés votar perfectament a favor no volguérem votar a favor d'aquesta demostració d'hipocresia del PP.

10.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença de suport a Valtonyc (RGE núm. 2010/2018). Aprovat per 8 vots a favor (Alternativa i Junts), 3 en contra (PP, UMP i Regidor no adscrit) i 6 abstencions (Tots)

La nostra moció, que sorgeix de la iniciativa del grup de suport a Valtònyc i Alerta solidària, i que vé motivada per la comdemna, ratificada el passat 20 de febrer, al cantant mallorqui, per un suposat delicte d'amenaces, injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme.

Una sentència injusta i desproporcionada, que marca un abans i un després a l’Estat espanyol entorn a l’exercici d’un dret bàsic i fonamental en qualsevol estat democràtic, com és el de la llibertat d’expressió, tot i que per desgràcia no és un cas aïllat, ja que aquesta persecució està arribant a quotes inaudites a partir de l’any 2015 quan el Govern del PP va aprovar la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana (més coneguda com a Llei Mordassa)

Recordar també que l’Audiència Nacional que ha jutjat a Valtònyc és un tribunal successor de l’antic tribunal d’Ordre Públic de l’època franquista, que té com a funció principal perseguir la dissidència política baix el pretext de perseguir “delictes de terrorisme”.

Els acords de la moció són els següents:

1- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme a casos com el de Josep Valtònyc.

2- Demanar la derogació immediata del delicte d’injúries a la Corona, recollit en els articles 190 i 491 del Codi Penal.

3- Mostrar el suport al cantant mallorquí Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó pel simple fet d'expressar les seves idees.

4- Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió.

5- Donar el suport a totes aquelles iniciatives ciutadanes que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.

6- Enviar el següent acord al govern de l'Estat i al Parlament espanyol.

Per desgràcia aquest tipus de sentències sempre apunten cap a la mateixa direcció, i desde l'aprovació de la Llei Mordassa i l'enduriment del Codi Penal trobam que qualsevol tipus de disidència es perseguida de la manera més dura possible, en canvi veim com el feixisme actua amb total impunitat, i a la xarxa la catalanofòbia, el racisme, la xenofòbia o la celebració de crims feixistes augmenta sense que ningú faci res. És evident que per segons qui, si que hi ha llibertat d'expressió, i que segons quines amenaces queden impunes.

L'estat espanyol no afluixa ni amb les condemnes dels Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg que ha obligat una vegada més a Espanya a indemnitzar a joves condemnats per injúries a la Corona pel simple fet de cremar una fotografies, deixant ben clar que la figura del monarca no pot tenir un protecció especial, o amb la nova directiva sobre persecució del terrorisme que estableix que per a una condemna d'aquest tipus cas que hi hagi un rics real de que es produiexi un o varis d'aquests delictes, quan en aquest cas és evident que no existeix. A l'estat espanyol, actualment, com en temps de la dictadura franquista, la disidència es persegueix.

Per tot això creiem que es important que des de les administracions locals es mostri aquesta solidaritat amb les victimes i el descontent a nivell institucional per la falta de llibertat d'expressió.

Des d'Alternativa donam les gràcies als partits que donàren suport a la moció, i tornam a mostrar la nostra solidaritat amb tots els repressaliats per l'Estat espanyol, els quals per desgràcia cada vegada són més.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

- El batle informà tristement sobre la mort de l'artista Miquel Cerdà "Norai".

- Interlocutòria del TSJIB on imposa a l'Ajuntament uns terminis per presentar la documentació ambiental per l'aprovació inicial per l'adaptació de Pla General al Pla d'Ordenació de la Serra, que també deixa clar dues coses: la sobirania de l'Ajuntament per el·laborar aquesta adaptació i que la servitut de pas pel camí és a favor de l'Ajuntament, que és el titular, i és qui ha de donar les autoritzacions per accedir-hi.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb