URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Denunciam l’abandonament del jaciment de Bóquer

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:07 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa Per Pollença (A) denunciam l’abandonament del jaciment arqueològic del Pedret de Bóquer per part de les institucions Igualment fem pública la nostra més enèrgica repulsa davant els actes incívics comesos al jaciment.

Al Pedret de Bóquer es troben les restes d’un important poblat talaiòtic, que amb el pas del temps es convertí en la famosa ciutat dels bocchoritans, que fou una de les ciutats més rellevants d’època romana. A pesar de que  ple del Consell de Mallorca va aprovar al mes de març la delimitació del jaciment (Bé d’Interès Cultura amb categoria de monument), aquesta delimitació no ha frenat el progressiu deteriorament  del mateix com podeu veure a les fotografies que adjuntam que mostren escombraries per tots els voltants, restes d’un foc, un abocament a la bóta en la qual els bocchoritans preparaven el tint porprat, amb el qual comercialitzaven devers el segle III dC i que servia per acolorir les túniques dels romans. Un abocament on es veuen exactament les mateixes deixalles que ja es van fotografiar els anys 2017 i 2018. Uns actes incívics davant els que mostram la nostra enèrgica repulsa, però a la vegada hem de denunciar l’abandonament per part de les institucions del jaciment arqueològic.

És vergonyós i una autèntica pena tenir en aquest estat d’abandonament el nostre patrimoni arqueològic, únicament protegit del vandalisme per l’espessa vegetació que el va tapant. Ens hauríem de plantejar com pretenem evitar actes vandàlics si, a part de no posar-hi cap obstacle, els òrgans responsables, amb la seva indiferència, no ensenyen a valorar i conservar el nostre patrimoni. A quina societat aspirem si, amb tanta facilitat, ens desfem i oblidem el nostre registre material, el nostre patrimoni?

Ja és hora que l’Ajuntament i el Consell es prenguin seriosament el patrimoni i dediquin més esforços a netejar, protegir i excavar el jaciment. La continuïtat del patrimoni arqueològic requereix polítiques actives d’excavació, conservació, difusió. 

El Govern municipal oculta la contaminació de les platges

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:06 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa denunciam l’ocultament per part del govern municipal del darrer episodi de contaminació de les aigües de bany de les platges del municipi i de no haver actuat en defensa de la salut pública restringint el bany.

Les mostres d’aigües de bany que s’analitzen de manera calendaritzada per part de la DG de Salut Públicacorresponents al principi d’aquesta setmana (dilluns) i a les platges de Pollença, varen donar com a resultats nivells de contaminació per E. Coli en alguna de les platges del municipi.

L’Escherichia coli és un bacteri la presència de la qual en les aigües és un indicador comú de contaminació fecal i que, ingerida, pot causar infeccions. En funció del nivell de presència d’aquesta en la mostra d’aigua, la direcció general de Salut Pública classifica les zones de bany com a zona apta, bany temporalment restringit o bany temporalment prohibit, tot i que la competència en la gestió i possible tancament de la platja o prohibició del bany és municipal. Els resultats de les analítiques del dilluns 12 donaven, concretament per a Cala Molins com a zona per a prohibir temporalment el bany (valors d’Escherichia colimajor a 2.000 ufc/100ml).

Tot i que el dimarts matí la regidora responsable (Maria Buades, de Tots per Pollença) i el tècnic de medi ambient tenien els resultats en les seves mans, no varen actuar en conseqüència, ja fos prohibint el bany temporalment, o com a mínim informant la ciutadania al respecte. Tampoc hi va haver cap informació l’endemà, i si hi havia restriccions al bany estaven relacionades amb el mal temps. Els resultats de les les anàlisis que es tengueren dijous ja han donat la zona com a apta.

Demanam a l’equip de govern (Tots-UMP-PP-PI) que faci públiques aquestes analítiques a la web municipal (ja que fa 4 anys que els sentim reclamar transparència) i donin explicacions de per què s’ha posat en risc la salut de la gent i s’ha ocultat aquesta informació a la ciutadania. Tal vegada el govern de dretes considera que la «bona imatge» del municipi o els interessos econòmics de les empreses turístiques són més importants que la salut de les persones o el dret a la informació?

El Torrent de la Vall d’En March ha estat arrasat

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:05 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa reclamam que l’Ajuntament exigeixi l’aturada immediata de la intervenció i demani responsabilitats a la resta d’administracions implicades per la destrossa feta amb maquinària pesant al Torrent de la Vall d’En March.

Veient les imatges, qualsevol persona podria pensar que es tracta d’un camí, d’una pista forestal o de les obres d’una carretera. Però no. És el Torrent de la Vall den March, en el tram voreja el camí que va cap a Can Huguet, per darrera Can Pontico, i fins al Pas d’en Barqueta, després que hagi estat arrasat per maquinària pesant. Desconeixem de moment qui n’és el responsable, tot i que l’estil de la destrossa fa inevitable recordar l’actuació sobre el Torrent de na Borges encomanada per la Conselleria de Medi Ambient aquest hivern passat. Des d’Alternativa per Pollença reclamam que l’Ajuntament es posicioni, exigeixi l’aturada immediata de la intervenció i demani responsabilitats a la resta d’administracions implicades.

Aquesta intervenció ha afectat un tram d’uns 250 m. però segurament no han acabat, ja que les màquines encara són allà. Han afectat una superfície superior a la llera del torrent, arribant fins el marges de l’alzinar i la carretera, aplanant i donant pendent, fet que ha suposat moure totes les pedres pròpies de l’escorrentia i que també esmorteixen els efectes de les torrentades. És aquesta una intervenció desmesurada, que suposa una supressió gairebé total dels hàbitats naturals existents a la llera i els marges, i un impacte ambiental greu que afecta la flora i la fauna de la zona humida. No sabem a què respon aquesta intervenció, però si, tal com sembla, està motivada per la «neteja» del torrent després de les torrentades d’aquest hivern, bastaria amb haver retirat les branques i arbres caiguts, i no hi ha necessitat d’arrasar el torrent i la flora i fauna que l’acompanya.

Hem de recordar que la suposada «brutor» dels torrents (o sigui, vegetació i pedres) no provoquen inundacions, i que hi hagi vegetació dins les lleres (cosa que el ritme hídric intermitent permet), fa precisament que es redueixin els efectes de la torrentada, a la vegada que ajuda a augmentar la infiltració als aqüífers. Els problemes se solen donar als llocs on la intervenció humana hi ha posat obstacles artificials: passos formigonats, ponts, zones inundables construïdes, barreres i tancaments de filferro… 

Precs i preguntes. Ple 24/07/19

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:03 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la segona part del ple del passat 24 de juliol 2919, la de control i seguiment, amb les respostes de l’equip de govern a les preguntes que registràrem.

1.- Informació de Batlia.

No hi ha informacions de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de batlia.

– Aprovació de pagament de despeses de transport a Toni Canàves

– Dos nomenaments de lletrat i procurador per a respectius contenciosos.

– Dos lliuraments a fons a justificar a treballadors.

– Anul·lació d’obligacions reconegudes pendents de pagament.

– Dues modificacions de crèdit.

3.- Precs i preguntes.

1.- Quina empresa fa els vídeos institucionals?

Un autònom, Martí Morro. Sorpresa!

2.- Aquesta empresa ha fet feina a la campanya electoral de Tots per Pollença? I a la d’Unió Mollera Pollencina? I a la del PP?

A Tots els hi va fer les fotografies, al PP segons el regidor Alonso un treball puntual i a UMP també hi va treballar. Per tant, que cada un tregui les seves conclusions.

3.- Com s’ha fet la contractació d’aquesta empresa? 

Els vídeos s’han contractat de manera directa.

4.- El batle va dir a la campanya electoral que publicarien les despeses de la campanya electoral. Per què no ho ha fet? Ho pensen fer?

El batle va dir que no recordava haver-ho dit, però pot ser que fos així, i que ells reten els comptes amb la Junta Electoral. El que de forma resumida vol dir que no publicaran la seva despesa.

5.- L’eliminació del projecte de reforma de la peixateria suposarà la pèrdua de 138.000 euros de subvenció del Consell de Mallorca?

No ho saben, però estan intentant esbrinar quina és la situació de la resolució d’aquest projecte, i tot i que tenen fins gener de 2020 per justificar, les modificacions que pretenen dur a terme suposaran uns terminis d’execució superiors.

6.- Referent a la redacció d’aquest nou projecte i els usos als que es destinarà l’edifici de la peixateria; pensen incomplir el que va acordar el ple d’aquest ajuntament, que establia que es realitzàs un procés participatiu per a decidir-ho?

Segons el batle, abans d’aquest projecte ja es va fer un procés participatiu durant la seva legislatura, el qual va ser un autèntic nyap. Segons ell, una vegada amb el nou projecte veuran quins usos li donen, però el de oficina de informació turística és segur. Per tant, ja sabem que entén per participació: tendrà els usos que ell permeti.

7.- Per quin motiu pensen incomplir la decisió del ple (sense cap vot en contra) i tornar a utilitzar herbicides?

Segons el senyor Nevado, el Consell també els utilitza, i ara el Consell els hi ha recomanat dos productes sense glisofat per poder fumigar.

8.- El senyor Nevado pot explicar els motius de la renúncia dels números 3, 4 i 5 de la seva llista electoral?

El tercer i el quart al tenir adjudicat esports el seu partit, veien incompatible amb les seves empreses ocupar el càrrec, i el cinquè ho va fer per motius personals. Excuses que ens semblen molt magres; ja que segurament hi haurà una redistribució de les àrees, i no tendrien perquè ocupar esports.

9.- Han deixat de publicar informació a la pàgina municipal com les actes de les Juntes de Govern o la informació del ple; ho pensen fer? Quan?

Segons ell això no ho publicaven funcionaris, només regidors; i ells ara mateix no tenen capacitat per fer aquesta tasca. Si una vegada algun funcionari o treballador ho pot fer es farà. Ja podem imaginar que amb aquest tema hi haurà una reculada important.

10.- Publicarà el batle la seva agenda de feina?

No! No ho pensa fer. Les coses clares des del primer dia: no a la transparència!

11.- Amb l’entrada de la nova regidora pensen redistribuir les àrees?

El batle va dir que si que les redistribuirien. A veure com queden aquestes

12.- El batle pensa delegar cultura?

Si, el més aviat possible. Ho farà tot d’una que entri la nova regidora

13.- Per quin motiu, després de nou anys, la nau de serveis del polígon encara no té comptador de llum propi? Té els permisos d’activitat en regla?

Es va treballar bastant a l’anterior legislatura i ara estan pendents d’un certificat i després aconseguir la cèdula. Referent a la llicència d’activitats, varen dir que com empresa municipal no en necessita.

14.- Per què es permet al personal funcionari gaudir d’un horari d’estiu i es discrimina al personal laboral que ha de fer feina al sol?

Segons el batle hi ha uns treballadors que tenen un conveni amb un horari i els altres amb un conveni diferent no. Com veurem a la pregunta 16, hi ha vegades que els convenis no interessen tant.

15.- El concert anunciat de Sopa de Cabra s’acabarà celebrant? En cas de que no ser així, s’haurà de pagar alguna indemnització?

El batle va dir que s’havia iniciat l’anul·lació del contracte, i que havien realitzat una nova oferta de la qual estan esperant resposta. És evident que el Junts va gestionar malament el contracte, amb presses electoralistes, però el nou Batle no ha fet res per arreglar la situació, i només ha intentat treure rèdit polític i tapar les seves pujades de sou i retallades de plens. Pel que ha sortit a premsa, sembla que el concert no es farà a Pollença.

16.- Referent a la darrera contractació d’EMSER; ens poden dir perquè el gerent no ha seguit el procediment establert al Conveni Col·lectiu (article 50d)? Quin paper té la regidora Francisca Cerdà Nadal en aquesta contractació?

Al demanar Juntes Podem pel tema, la regidora Francisca Cerdà Nadal, va dir que hi havia una necessitat urgent, amb una baixa inesperada, amb el borsí buit, i es va avisar a una persona que havia deixat un currículum, l’únic que tenia. Tot i que va admetre que no va complir els requisits, es va voler justificar dient que amb anterioritat ja s’havia fet. Argument que no justifica que la contractació s’hagi fet malament i ignorant el que estableix el Conveni i no comunicar-ho als representants dels treballadors.

En posterioritat, al torn de la nostra pregunta, el batle també la seva responsabilitat com a màxim responsable de l’empresa municipal.

17.- Per què s’ha eliminat del programa de la Patrona la campanya per un poble i unes festes lliures d’agressions sexistes?

No varen justificar la supressió de la campanya al programa en cap moment, tot i que varen dir que la campanya continuarà fent-se. Per nosaltres és una greu errada, i una falta de responsabilitat que al programa, amb la distribució que té, aquesta campanya no hi sigui.  

Intent de canvi d’ubicació del mercat dominical

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:03 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa demanam explicacions immediates al batle i al regidor de mercat davant les informacions sobre el canvi d’ubicació del mercat dominical per donar més espai a les terrasses de bars i restaurants de la plaça Major.

Avui diumenge, diversos placers ens han fet arribar la seva preocupació ja que des del govern municipal (Tots, UMP, PP) els han comunicat la seva intenció que el mercat dominical quedi desplaçat a Via Pollentia, i no es faci a la Plaça Major, on ha estat sempre. La mesura consistiria, segons la informació que se’ns ha transmesa, en allargar aquest desplaçament fins que acabi la temporada, aprofitant així que el darrers diumenges en motiu de les festes s’havia canviat la ubicació; fet que afavoriria clarament els bars i restaurants de la plaça, que els diumenges veuen minvada la seva ocupació de la via pública per mor, precisament, del mercat dominical.

Demanam explicacions immediates al regidor del mercat Miquel Llobeta i al batle Tomeu Cifre, per tal que expliquin aquesta informació que ha circulat avui pel mercat, i amb quina justificació i per quins criteris haurien pres una decisió com aquesta, de canviar la ubicació tradicional i emblemàtica del mercat de fruites i verdures, de manera unilateral.

Si això es confirma i es manté, serà una cacicada més del nou batle Tomeu Cifre Ochogavía que, apart de no comentar-ne res als grups de l’oposició (després d’haver-se passat 4 anys queixant-se de manca de consens del govern anterior), aposta descaradament per prioritzar els interessos particulars dels empresaris del sector turístic i no per mirar per allò comú.

Recordem que al programa electoral de Tots per Pollença, entre les 10 accions que pretenia realitzar en els 100 primers dies de mandat, hi duia consensuar amb els sectors implicats un esborrany d’ordenança d’ocupació de la via pública. Amb mesures com aquestes, tant pel fons com per la forma, es fa evident que o bé no compartim el significat de la paraula consensuar o bé que no considera la ciutadania un sector implicat.

Des d’Alternativa hem denunciat en repetides ocasions, i ho continuam fent, com es mercantilitza l’espai públic del nostre poble d’una manera desproporcionada, fent que les terrasses de bars i restaurants cada pic ocupin més espai; un espai que nosaltres defensam que hauria de tenir com a funció principal ser un lloc de socialització i gaudi públic lliure.

Fotografia ©Xesca Serra/Ajuntament de Pollença

Actualització: El Ayuntamiento de Pollença desiste del cambio de ubicación del mercadillo

El regidor de festes disposat a prevaricar

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:02 | facebook.com twitter.com

El regidor de festes de Pollença , Josep Lluís Pons (Tots per Pollença) ha declarat estar disposat a prevaricar incomplint la Llei de Protecció animal.

En una entrevista a la premsa local (Punt Informatiu) s’ha demanat al regidor de festes de Pollença, Josep Lluís Pons (Tots per Pollença) si estava disposat  a arriscar-se a ser sancionat per posar un gall al Pi de Sant Antoni, després de la polèmica generada per unes de les primeres declaracions del batle. La seva resposta va ser que sí que s’arriscaria si el batle li dóna suport, encara que s’hagi de pagar una multa de 1.500 euros. Agraïm aquestes declaracions que ens facilitaran la denúncia per prevaricació en el cas que realitzi aquesta actuació.

Pensam que el regidor encara no distingeix entre el que són comentaris que podia fer com a ciutadà a la barra d’un bar i el què significa ser un càrrec públic.  Col·locar el gall al pi significaria incomplir la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà, i no suposaria només una multa per a l’Ajuntament (o sigui, per a tots els contribuents) sinó també, per part nostra, una denúncia per prevaricació al regidor de festes i al batle en el cas que li doni suport.

Volem recordar al regidor de festes de Pollença que en el darrer Sant Antoni no hi va haver gall dalt del pi i la festa es va desenvolupar amb el mateix èxit de sempre. Li recomanam a ell i al batle que en comptes de crear problemes nous es dediquin a guanyar-se el sou solucionant els existents.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb