URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

En defensa dels drets humans a Palestina. Resum del ple de maig

Alternativa | 07 Juny, 2018 23:32 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la primera part de la sessió ordinària del més de maig. De la segona part, en farem un altre article, amb especial interès als precs i preguntes, de les quals n’hi havia fins i tot del mes de febrer.

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió anterior de dia 26 d'abril de 2018. Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm. 15-2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals (Exp. Electrònic ABS 2018/1832). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit) i 2 en contra (Alternativa).

Es tracta d'una modificació provocada per un augment de 79.863 euros a les obres de la tercera fase de Gommar. Nosaltres votàrem en contra perque consideràrem que calia mantenir la coherència amb el votat fins ara a modificacions de crèdit similar, i com que creim que aquest no és un tema urgent, pot perfectament esperar a la negociació dels pressupostos, i a aquesta ho  vinculam.

3.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm. 16-2018 sota la modalitat de suplement de crèdit refinançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals (Exp. Electrònic ABS 2018/2000). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tracta d'una modificació d'uns 22.000 euros per instal·lar un sistema de climatització dels vestuaris de la piscina del Moll, que s'encalenteixen molt a l'estiu suposant molèsties als usuaris i sobretot a les treballadores, les quals están en unes considiocns que no compleixen la legalitat. En aquest sentit inspecció de treball ha donat fins dia 2 de juliol per arreglar-ho. Per tot això, en aquesta modificació, tot i l'argumentat a les altres, decidirem votar-hi a favor, ja que hi ha en joc la salut i benestar de treballadores i usuaris.

4.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm. 17-2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals (Exp. Electrònic ABS 2018/2099). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 2 en contra (Alternativa) i 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tracta d'una sèrie de millores a fer a Can Llobera per valor d'uns 37.000 euros. El nostre vot aquesta vegada va tornar a ser negatiu degut al mateix que a les altres modificacions. No és urgent, i nosaltres com ja hem dit la vinculam a la negociació dels pressupostos.

5.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm. 18-2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals (Exp. Electrònic ABS 2018/2107). Rebutjat per 9 vots en contra (Alternativa, Tots i PP), 7 a favor (Junts i UMP) i 1 abstenció (Regidor no adscrit).

És un modificació d'uns 45.000 euros per fer uns accessos tant a l'escola Costa i Llobera com al solar contigu, el qual a partir d'ara será llogat per l'ajuntament i utilitzat com a pati i també espai educatiu per l'escola, la qual ha implementat el mètode d'ambients a infantil. El nostre vot va ser en contra argumentat de la mateixa manera que amb la resta de modificacions.

6.- Aprovació, si procedeix de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2018 (Exp. Electrònic ABS 2018/2112). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 abstencions (Alternativa, Tots, i Regidor no adscrit) i 1 en contra (PP).

Aquesta vegada estam parlant d'una quantittat relativament petita. 8.053 euros de l'ajuntament i 6.186 de la residència. En aquest cas ferem el que hem fet sempre: una abstenció per permetre que les factures siguin pagades.

7.- Aprovació, si procedeix de la compatibilitat de la Sra. Maria dels Àngels Hernández Estelrich, tècnica locutora ràdio (Exp. Electrònic ABS 2018/1996). Aprovat per unanimitat.

La locutora ha soli·licitat aquesta coàtibilitat per poder realizar una altra tasca professional.

8.- Moció a favor de les subvencions de l'àrea de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Pollença (Núm. Exp. ABSe 2018/2115). Aprovada per unanimitat.

Es tracta d'una moció per mostrar el compromís de l'ajuntament en la defensa de la llengua catalana, i la fermesa davant els atacs a la llengua catalana per part del govern central, defensant la legalitat de les subvencions aprovades i demanant a delegació de Govern que retiri el seu recurs.

Evidentment votàrem a favor, i aprofitàrem per retreure al Partit Popular el seu gir anticatalà i antimallorquí, provocat problement per la influència de Ciudadanos, el que provoca atacs constants a la llengua com ha estat aquest cas. També aprofitàrem per retreure a l’equip de govern i al seu regidor, que la tasca en aquesta legislatura, a nivell de normalització ha estat ben pobre, i no gaire distant de la del Partit Popular.

9.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença de solidaritat i suport als bombers sevillans de la ONG PROEM-AID (RGE núm. 2814/2018). Hem optat per retirar-la.

Aquesta era una moció presentada al ple anterior, en plena campanya de suport als bombers que es dedicaven a salvar vides de refugiats al Mediterrani i que estaven a punt de ser jutjats per tràfic de persones. Al final el judici va acabar amb la seva absolució, per tant consideràrem que aquesta moció no tenia sentit i la vàrem retirar, deixarnt clar, que el drama dels refugiats segueix més vigent que mai.

10.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i Regidor no adscrit a favor d'un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic (RGE núm. 2813/2018). Aprovat per 9 vots favor (Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit) i 8 en contra (Alternativa, Junts).

Una moció que es defineix amb el títol: reclama un canvi legal per permetre ampliar habitatges en sòl rústic i seguir permetent la destrucció d’aquest. Evidentment votàrem en contra ja que consideram que aquesta moció no representa l'interès general, i si de particulars, i que el rústic ja està suficientment destruit com per encara aprovar aquesta moció, i més si aquestes ampliacions són per destinar a adaptar-les a les exigències del mercat turístic, com defensà la dreta durant la seva intervenció.

11.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença en defensa dels drets humans a Palestina (RGE núm. 3856/2018). Aprovada per 9 vots a favor Alternativa, Junts i UMP) i 7 abstencions (Tots i Regidor no adscrit (el regidor del PP havia abandonat ja la sessió)).

Vista la situació del poble palestí que veu com el seu territori es annexionat per Israel, la població expulsada, sotmesa a una jurisdicció militar i d’apartheid, que veu com els seus drets més bàsics són violats, amb massacres i crims de guerra periòdics (augmentats darrerament amb desenes de morts i milers de ferits) vulnerant-se clarament la legislació i acords internacionals.

La moció estableix la condemna a totes aquestes violacions i agressions tant històriques com les produides aquest darrer més de març. La moció també insta al Govern Espanyol i al Balear a incrementar l’aportació a l’Agència de les Nacions Unides per a les persones refugiades de Palestina, així com es compromet a prioritzar acords, convenis i contractes amb empreses que respectin els drets humans i insta al Govern Balear i Espanyol a fer-ho, a l’igual que insta a aquest darrer a que aturi el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel i a la suspensió de relacions diplomàtiques mentre es mantinguin les agressions i violacions del dret internacional i dels drets humans.

Estam contents per l’aprovació de la moció, però ens hauria agradat que s’hagués aprovat per unanimitat, ja que la situació ho requeria.

Aquí teniu un petit resum, però podeu consultar la moció completa al nostre bloc Urxella.


En defensa dels drets humans en Palestina (ple de maig)

Alternativa | 31 Maig, 2018 10:09 | facebook.com twitter.com

Avui a les 20:00 ple ordinari de maig. A partir d'una proposta i moció dels companys d'Alternativa per Artà hem registrat pel proper ple una moció en defensa dels drets humans en Palestina. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net   Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix.A l'enllaç teniu tota la informació


 1-Modificació de crèdit 15-2018 (Fase III de Gotmar)

Les obres de la Fase III es varen adjudicar per 843.799€, però hi ha hagut un desviament final sobre el preu licitat d'un 9,4%. El director de l'obra ha fet un informe (que vos adjunt) i també va venir a la comissió informativa, justificant aquest increment, relatiu a coses no previstes inicialment (el desbrossat d'una zona verda, conexions de clavegueram i aigua a tots els solars...).  El que es duu a ple es fer una modificació al pressupost (ja que al pressupost prorrogat no hi ha crèdit suficient) de 79.863€ per pagar amb romanent de tresoreria.

2-Modificació de crèdit 16-2018 (Climatització vestuaris piscina Moll)
Resulta que els vestuaris de la piscina del Moll s'encalenteixen molt, sobre tot a l'estiu. Aquest fet, a banda de les molèsties per als usuaris, suposa un problema pel personal de neteja que hi fa feina, que entre temperatura, humitat afegida quan es dutxa gent i productes de neteja ha ocasionat baixes. El tema es va tractar en el Comitè de Seguretat i es va encarregar un informe a Sonter que l'estiu passat va fer medicions amb el resultat que la temperatura no compleix les condicions legals de la normativa laboral. Es varen fer una sèrie de recomanacions (portes obertes...) però no ha estat suficient. Ho varen dur a inspecció de treball que ha donat de termini fins 2 de juliol per solucionar-ho i la solució consisteix en posar un sistema de climatització als vestuaris. L'obra costaria uns 22.000€. i es faria el 15 de juny que segons ells és el moment que suposaria menys problemes per als usuaris.
La modificació seria per pagar-ho també amb romanent de tresoreria, ja que ara s'ha ampliat un poc més allò que es consideren "inversions financerament sostenibles" i ja no només són obres d'asfalt i aceres...

3-Modificació de crèdit 17-2018 (Millores a Can Llobera)
Seria una modificació de crèdit de 38.000€ per pagar també amb romanent de tresoreria per realitzar una sèrie de millores a Can Llobera consistents en: solucionar les humitats que hi ha al menjador, tancament de la zona de la portassa amb vidre i aïllar la segona planta (per la part de la cúpula) ja que per ella hi puja tot el renou de l'entrada i suposa també un perill si algú caigués.

4-Modificació de crèdit 18-2018 (Intervencions al CEIP Costa i Llobera)
Seria una modificació de crèdit de 45.000€ per pagar del romanent de tresoreria per fer dues intervencions que tenen a veure amb unes demandes fetes per part de l'escola i que es relacionen amb el seu projecte educatiu. A Costa i Llobera, a Infantil, han apostat per adoptar la metodologia d'ambients (i això implica que l'organització de grups, temps i espais tradicionals i rígids passa a ser història). Han demanat que l'Ajuntament llogui la finca que hi ha aferrada al pati de l'escola per poder-la usar (tal qual està: terra, herbes, arbres) com a espai educatiu i també d'esplai. L'ajuntament ho està negociant amb la propietat. Una de les intervencions té a veure amb això: es tracta de fer una rampa que comuniqui el pati de l'escola amb l'accés a la finca; també un tancament vallat del tros de finca que es vol usar; i també (com que quan plou s'inunda a la part baixa) una sèquia que ompliran de grava per poder drenar l'aigua que s'acumula.
L'altra intervenció consisteix en fer una rampa per tal de convertir l'accés lateral (que només té escales) de la zona d'infantil en accés pricipal, ja que amb la nova metodologia el passadís ha quedat convertit en espai educatiu i quan entren les famílies a cercar els nins és molt complicat.  Per no interferir amb l'activitat lectiva les obres s'haurien de fer durant l'estiu.

5- Reconeixement extrajudicial de crèdit 3-2018
Són 8.051€ de factures de l'Ajuntament i 6.186€ de la Residència.


6-Moció a favor de les subvencions de l'Àrea de Normalització Lingüística
És una moció que presenta el regidor de Normalització Lingüística. Els acords són demanar a la delegada del Govern que retiri el recurs, defensar la legalitat de les subvencions i reiterar el compromís amb la realització d'activitats que promoguin l'ús normal de la llengua.7-Moció nostra a favor dels drets humans a Palestina

La podeu llegir a l'article anterior d'aquest bloc proposam els següents ACORDS:

1- L’Ajuntament de Pollença condemna totes les violacions i agressions que s’estan realitzant a Palestina, espacialment a Jerusalem i als assentaments de colons israelians a territoris palestins, en suposar una violació greu del dret internacional i els drets humans.

Així mateix, condemna les darreres actuacions contra les persones que es manifestaren el dissabte 30 de març a Gaza, que provocaren desenes de morts i milers de ferits, sumant-se a l’exigència de l’Alt Comissionat de la ONU per als Drets humans que l’Estat d’Israel rendeixi comptes per aquestes actuacions, així com les produïdes amb l’apertura de l’Ambaixada d’Estats Units a Jerusalem dia 14 de maig.

2- L’Ajuntament de Pollença insta el Govern Balear i el Govern de l’Estat espanyol a incrementar l’aportació a l’Agència de les Nacions Unides per a les persones refugiades de Palestina.

3- L’Ajuntament de Pollença es compromet a prioritzar acords, convenis i contractacions amb empreses que respecten els drets humans i que no obtenen beneficis de violacions del dret internacional o drets humans. Així mateix insta al Govern de les Illes Balears i al de l’Estat espanyol a fer el mateix.

4- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern espanyol a que aturi el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel i a la suspensió de relacions diplomàtiques mentre es mantinguin les agressions i violacions del dret internacional i dels drets humans.8-Compatibilitat d'una treballadora de la ràdio 
Està a mitja jornada  i es vol donar d'alta d'autònoma. 

A més a més hi ha mocions de l'anterior ple 

 

Mociˇ en defensa dels drets humans a Palestina

Alternativa | 20 Maig, 2018 10:35 | facebook.com twitter.com

A partir d'una proposta i moció dels companys d'Alternativa per Artà hem registrat pel proper ple una moció en defensa dels drets humans en Palestina.

MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS HUMANS A PALESTINA 

- Atès que des de l’any 1948 Israel ha annexionat més del 78% de la Palestina Històrica facilitant la immigració i nacionalització de persones de religió jueva, mentre ha anat expulsant la població autóctona palestina negant el dret a l’autodeterminació i el retorn de més de 7 milions de refugiades i refugiats palestins.

- Atès que Israel ha sotmès els territoris ocupats a una jurisdicció militar i a un sistema d’apartheid.

- Atès que al llarg dels anys aquesta situació ha comportat la vulneració dels drets més bàsics de la població palestina i càstigs col·lectius contra aquesta població, incloses massacres periòdiques, considerades crims de guerra per diverses organitzacions i fins i tot per les Nacions Unides.

- Atès que amb el pas del temps la pressió colonitzadora i la judeització de Palestina ha anat en augment, propiciant-se nous assentaments, alhora que els mètodes repressius s’han anat endurint.

- Atès que les actuacions de l’estat d’Israel vulneren totalment el Dret i la pràctica totalitat de tractats i acords Internacionals, la Carta de les Nacions Unides així com nombroses resolucions de la seva Assemblea General, i sobretot, la Declaració Universal dels Drets Humans.

- Atès que el poble palestí es troba avui davant un nou esclat de violència i d’incompliment de les resolucions de les Nacions Unides i veu com Israel ha decidit convertir Jerusalem / Al-Quds en la capital del seu estat, avalat i suportat pels Estat Units, que ha decidit trasladar-hi la seva ambaixada.

- Atès els darrers fets ocorreguts, en els quals l’estat d’Israel ha reprimit brutalment amb foc real la vaga general del poble palestí, les seves protestes i la Gran Marxa de Retorn provocant prop de 80 morts i milers de ferits, entre ells infants.

- Atès que l’Ajuntament de Pollença ja ha declarat per unanimitat en anteriors ocasions la seva solidaritat amb el poble palestí, i ha defensat una sortida dialogada i pacífica al conflicte.

Pels motius exposats, es proposen els següents ACORDS:

1- L’Ajuntament de Pollença condemna totes les violacions i agressions que s’estan realitzant a Palestina, espacialment a Jerusalem i als assentaments de colons israelians a territoris palestins, en suposar una violació greu del dret internacional i els drets humans.

Així mateix, condemna les darreres actuacions contra les persones que es manifestaren el dissabte 30 de març a Gaza, que provocaren desenes de morts i milers de ferits, sumant-se a l’exigència de l’Alt Comissionat de la ONU per als Drets humans que l’Estat d’Israel rendeixi comptes per aquestes actuacions, així com les produïdes amb l’apertura de l’Ambaixada d’Estats Units a Jerusalem dia 14 de maig.

2- L’Ajuntament de Pollença insta el Govern Balear i el Govern de l’Estat espanyol a incrementar l’aportació a l’Agència de les Nacions Unides per a les persones refugiades de Palestina.

3- L’Ajuntament de Pollença es compromet a prioritzar acords, convenis i contractacions amb empreses que respecten els drets humans i que no obtenen beneficis de violacions del dret internacional o drets humans. Així mateix insta al Govern de les Illes Balears i al de l’Estat espanyol a fer el mateix.

4- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern espanyol a que aturi el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel i a la suspensió de relacions diplomàtiques mentre es mantinguin les agressions i violacions del dret internacional i dels drets humans.

 

 

 

 

 

La regidora del Grup Municipal Alternativa per Pollença

Marina Llobera Vicens

 

 

Pollença, 18 de maig de 2018

SÝ a l'adhesiˇ a l'AgŔncia de Defensa del Territori (ple d'abril)

Alternativa | 09 Maig, 2018 16:39 | facebook.com twitter.com

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 28 de març de 2018. Aprovat per unanimitat.

 

2. Moció de Batlia per les pensions dignes. Aprovat per 9 vots  favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 abstencions (Tots, PP i Regidr no adscrit).

Abans de res, dir que aquest era el punt 12 de l’ordre del dia, però que aquest va ser modificat per tal que un representant de Cap Endavant Plataforma Garantitzem les Pensions, Martí Cifre Cortès, defensàs la moció, que uns dies abans havia registrat a l’Ajuntament, i que batlia decidí portar a ple.

La nostra portaveu, citant l'economista Miren Etxezarretam va defensar el fet de que aquesta suposada crisi de les pensions no és més que un invent que té com a objectiu estimular les persones que tenen estalvis a crear pensions privades, i el mecanisme de fons és ben senzill: liquidar les pensions públiques.

En aquests moments és insostenible que els treballadors en actiu mantinguin els jubilats, perquè el seu salari és més baix i tenen contractes precaris. No obstant això, es produeix més riquesa social que en el passat. El que és important és com es distribueix, perquè diners en tenim, per tant el fet que hi hagi menys treballadors no és motiu per fer perillar les pensions perquè la riquesa ha augmentat.

Per que per mantenir i fins i tot millorar les pensions hi ha moltes possibilitats, com finançar-les amb els impostos per exemple. Fa poc s’han comprat armes per un valor de 10.000 milions d’euros, s’ha fet un rescat financer i se subvenciona els mitjans de comunicació. Si hi ha diners per tot això, també n’hi ha per completar les pensions.

Igualment s’estima que el frau suposa 80.000 milions d’euros menys de recaptació anual, però l’import de l’elusió es desconeix.

En definitiva, tot és un procés que té com objectiu acabar amb el sistema públic de pensions per afavorir i fomentar un sistema privat d’aquestes.

En aquest sentit va ser molt vergonyosa l’intervenció del regidor del PP, mentint descaradament i intentant vendre al seu partit com el garant del sistema de pensions quan han buidat en un 90% la caixa de les pensions.

 

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/1507).Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 1 vot en contra (PP) i 9 abstencions (Alternativa, Tots i Regidor no adscrit).

 

Bé, aquesta vegada estam parlant de pocs euros, en comparació a altres vegades. Noltros vàrem fer com sempre i ens vàrem abstendre, a diferència de l’oposició de dretes, que segons com, hi ha vegades boicoteja que diferents empreses o autònoms cobrin per la feina feta o serveis i summinstres prestats

En aquest cas però volguerem fer notar, com altres vegades també, que les tasques ja que no es liciten com toca, que almenys s’intentin repartir entre el màxim d'empreses possibles, i en aquest cas ens trobàrem amb més factures de l'empresa Electrica Bahia, la qual segueix facturant molt més que qualsevol altre empresa del sector del municipi, quan per canviar un porter automàtic o un interruptor ho pot fer qualsevol, i no té per que fer-ho una que ja factura suficientment a l'ajuntament.

 

4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la LLei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).Això no es vota

 

Amb 128 pàgines i 336.168,77 euros entre Ajuntament, residència, escola de música i radio hi ha poc a afegir

L’equip de govern va venir amb la mateixa cançoneta de sempre, tot el que han fet, contractes licitats i per licitar,.... però la qüestió és que les quantitats en aquest tema segueixen sent desorbitades, i similars a les de tota la legislatura, per tant, poc s’ha avançat.

No vàrem voler entrar en detall del que entram sempre i parlar de cada servei que es presta de forma irregular, però si que vàrem voler fer constar com se segueix contractant a empreses que han estat involucrades en casos de corrupción, i ja que són feines que s'encomanen a dit, sense licitar ni res, que almenys sigui a gent neta, però ja sabem que això amb aquesta equip de govern no passarà, i aquestes empreses seguiran treballant per l’Ajuntament.

També demanàrem que se’ns explicàs quin problemes hi ha hagut amb les notificacions, provocant que l'ajuntament hagi deixat d'ingressar casi 27.000 al caducar i prescriure una infracció urbanística i 2 infraccions per activitats sense llicència. Creim que això no pot passar, i s'han de depurar responsabilitats, i evitar que no torni a passar. Per desgracia no vàrem obtenir resposta.

 

5.- Informació sobre l'execució pressupostària del primer trimestre de l'exercici 2018 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d'Execució del Pressupost. Això no es vota

 

Noltros no vàrem dir res de l'execució del pressupost, ja que al ser el primer trimestre consideram que no té gaire sentit, però sí que volguerem aprofitar per demanar al senyor batle què pensen fer amb els pressupostos. La seva intenció és negociar uns pressuposts? O pensen seguir tirant de pressuposts prorrogats i fent modificacions de crèdit, com van fer amb l'Arxiu Bestard o amb la del carrer Xarxa d’aquest ple?

 

6.- Ratificació, de la resolución de Batlia núm. 2018/304 / Actuacions Judicials PA 86/2018 (Núm. Exp ABSe 2018/1554). Aprovat per 15 vots a favor (Junts, PP, Tots, UMP i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alternativa).

 

Es tracta d’un nomenament de lletrat i procurador per un contenciós presentat per UGT conta la pujada de sous de secretaria i intervenció.

Nosaltres ja ens vàrem abstendre a l'aprovació inicial i a la definitiva. Ja vàrem expressar els nostres dubtes sobre la legalitat d'un augment salarial i la idoneïtat de només recompensar uns treballadors, malgrat que a la comissió paritària cap sindicat hi va votar en contra.

Compartim la reflexió de les al·legacions que va fer la UGT, i és que hi ha treballadors amb més capacitat negociadora que d'altres, i que no a tots els treballadors d'aquesta casa se'ls tracta per igual, ja que les seves peticions no es tenen en compte de la mateixa manera, i si que passen molt més escrupulosament pel sedaç de la normativa. Per tot això tornàrem a demanar que aquesta facilitat en millorar les condicions d'uns treballadors sigui la mateixa que tenguin la resta de treballadors de l'Ajuntament.

 

7.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Promoció del Producte Local 2017-2019 (Núm. Exp ABSe 2018/1558). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit).

 

Per noltros, tot i que entenem que la intenció és bona, no volem donar suport a les coses només per quedar bé

Primer de tot, aprofitàrem per recordar que és difícil que hi hagi consens quan en realitat, al momento interessant del procés, el de les actuacions no hi hem pogut fer cap aportació.

Sobre el pla; no entenem que si teòricament és un pla per definir l'estratègia a llarg termini i que pretén diversificar l'economia, sigui tan obert, tant que fins i tot hi ha moltes actuacions que ja s'han fet abans de fer el pla.

I pel que fa referència a aquestes actuacions, dir que són molt magres, al manco per intentar-ho vendre com un Pla estratègic. Difícilment es poden aconseguir els objectius del PLA (dirigir la recuperació econòmica cap a la diversificació tot promocionant, defensant i posant en valor el producte local de Pollença, establir les bases per poder definir una estratègia clara i perllongada en el temps amb la col·laboració i consens dels agents implicats, donar a conèixer entre la ciutadania les quatre característiques del producte local destacades en aquest pla: la qualitat, la riquesa, la sostenibilitat i la identitat) amb 4  actuacions.

Al final es tracta només d’un fulletó i guies de promoció del producte local, una web de promoció, i una marca «de pollença». Cap mesura fiscal, cap partida pressupostària, cap mesura respecte a menjadors escolars, residència, el que compra l'ajuntament,.. i ni tan sols hi ha la major part de les propostes fetes pels productors en les actuacions previstes.

Entenem que es van fent actuacions i es poden continuar fent sense tenir un Pla aprovat, i que aquest no és més que un moviment de precampanya i el govern es vol apuntar a la llista «hem fet un Pla de promoció de producte local»...

 

8. Determinació de les festes locals de l’àmbit municipal 2019 (Núm. Exp ABSe 2018/1556). Aprovat per unanimitat.

 

Sant Antoni i la Patrona seran els dies festius del 2019.

 

9.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 sota la modalitat crèdit extraordinari (Exp. electrònic ABS núm. 2018/1601). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 2 vots en contra (Alternativa) i 8 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit).

 

Es tracta d’una modificació de crèdit de 58.260 euros per millorar l’accés del carrer Xarxa a la circumval·lació. A nosaltres ens sembla que aquesta millora al carrer Xarxa s'ha de fer, però vist com actua aquest equip de govern en relació a l'aprovació dels pressupostos, nosaltres com ja férem a l'arxiu Bestard hi votàrem en contra. Si aquesta reforma està prevista per després de l'estiu, que aprovin primer el pressupost, incloguin la partida i facin la reforma.

 

10.- Aprovació, si procedeix, de la delegació de competències municipals en matèria de disciplina urbanística a l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca (Núm. Exp. 2018/4/ CONV). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit)

 

Evidentment nosaltres estam a favor de la firma d'aquest conveni i de l'adhesió, i per tant votàrem a favor.

I estam a favor perque consideram que aquesta adhesió, unida als canvis legals que hi ha hagut, suposarà que l'urbanisme (en rústic) a Pollença passi a ser gestionat de forma ajustada a la llei, i el final d'una època, que podríem dir, obscura a Pollença, que a part de denúncies i actuacions de fiscalia, han convertit Pollença en paradigme de la indisciplina urbanística, i han convertit aquest tema, en una veritable font de tractes de favor, i com no evidentment, també de discriminació cap als que si que complien la norma.

I tot això ha estat així, perque la classe política ho ha permès. Els únics que hem reclamat aquesta adhesió, i hem denunciat aquesta indisciplina hem estat nosaltres. Els antisistema d'Alternativa són els únics que han demanat el compliment de la llei en aquest sentit.

 

Per desgràcia aquest tema arroba un poc tard, ja que el sol rústic està totalment arrassat, amb el consentiment com hem dit municipal, i la legalitat en molts casos ja no serà restituida i altres problemes derivats de tanta construcció tampoc tenen tornada enrera.

I arriba tard també perque els canvis normatius han fet que el sol rústic protegit (la majoria a Pollença) ja estigui a mans del Consell, i no li afecti aquesta adhesió, la qual només afecta als nous incompliments que es produeixin a sol rústic comú, per tant és una adhesió descafeinada totalment.

En aquest sentit creim que els arguments de la dreta tenen com a únic objectiu provocar la por entre la ciutadania, i donar a entendre coses que no són reals, ja que si el Consell actua a Pollença serà amb quasi tota probabilitat degut al canvi legislatiu i no aquest acord plenari

Però bé, tot i ser tard, consideram que l'adhesió és positiva i esperem que la normativa urbanística comenci a imperar al sòl rústic municipal.

Adhesiˇ a l'AgŔncia de Defensa del Territori (ple d'abril)

Alternativa | 26 Abril, 2018 12:15 | facebook.com twitter.com

Ordre del dia del ple ordinari d'abril.  Avui dijous 26 a les 20h. Presentam un moció de solidaritat i suport als bombers sevillans Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, de la ONG PROEM-AID. Aquesta Associació, juntament amb moltes altres, contribueixen a nivell internacional en les tasques de salvament d’homes, dones i infants en circumstàncies extremes. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net   Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix.A l'enllaç teniu tota la informació
 
Els principals punts de l'ordre del dia són: 
 
-Reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2018
Factures fora de pressupost, la majoria són d'electricitat i les altres de l'àrea d'esports i educació.

-Dació de compte de les resolucions de batlia amb objeccions i anomalies en matèria d'ingressos
Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal.

-Informació sobre l'estat d'execució del pressupost
No té gaire sentit parlar de l'estat del pressupost en el primer trimestre.

-Ratificació de resolució de batlia num 2018/304 / Actuacions judicials PA86/2018
Es tracta de nomenar procurador i lletrat per representar l'Ajuntament a un contenciós que ha posat la UGT contra la modificació de crèdit que es va fer per l'augment de sou de Secretària i Interventor. 

-Aprovació del Pla de Promoció del Producte Local
El que es presenta com un pla de promoció realment és un document amb accions que ja s'han realitzat i unes poques a realitzar queconsideram francament millorable 

-Determinació de les festes locals 2019
Es proposa Sant Antoni i la Patrona 

-Moció de la CEDA a favor d'un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic
La CEDA segueix considerant que la destrucció de territori rústic és el millor pel municipi, no perdem l'esperança de que un dia reflexionin i s'adonin que sense posar límits al turisme i a la destrucció del paisatge no n'hi ha futur.

-Moció d'Alternativa de solidaritat amb els bombers sevillans de la ONG PROEM-AID
La podeu llegir a un article anterior

-Moció en defensa de les pensions
És una moció que ha registrat en Martí Cortés, de l'associació "Cap endavant" per la dignificació de les pensions. L'assumeix el batle, tot i que al Ple la defensarà Cap Endavant.

-Modificació de crèdit 8-2018 per la millora de l'accés a la circumval·lació des del C/ Xarxa
Es tracta d'una modificació de crèdit de 58.260€ per fer un accés millor del C/Xarxa a la rotonda de la circumval·lació.

-Adhesió a l'Agència Defensa Territori  
Aquest punt ha desatat un allau de mentides per part de Tots per Pollença que ahir ja vam desmuntar:
 
Volem fer uns comentaris respecta a la publicació que ha fet avui Tots per Pollença al seu perfil de facebook. Perquè, més enllà de les discrepàncies que poguem tenir al respecte del tema, en el vostre escrit hi ha algunes falsedats, errors i omissions, que no voldríem pensar que són intencionats.
 

-La proposta no és cedir al Consell les competències en urbanisme com deis, sinó únicament les de disciplina urbanística en sòl rústic comú.

-Vos oblidau d'explicar que, des del canvi de normativa, la disciplina urbanística del sòl rústic protegit JA és competència del Consell. O sigui que, INDEPENDENTMENT DEL PLE, EL 70% DEL SÒL RÚSTIC POLLENCÍ JA ÉS COMPETÈNCIA DEL CONSELL quant a disciplina urbanística, i no a partir d'ara, sinò tots els expedients que tengui l'Ajuntament seran reclamats per l'ADT.


-Per tant, el que suposaria aprovar el conveni al ple de dijous seria: que la disciplina urbanística del sòl rústic comú, passi també a mans del Consell, fet que donaria coherència al tractament de la disciplina. En aquest cas, però, només es tractarà dels expedients que s'obrin a partir de l'entrada en vigor del conveni.


-Deis que l'ADT exigirà demolicions (vos recordam que això és el que diu la llei), el que és cert, però les exigirà igualment faci el que faci el ple (a rústic protegit, per exemple). A més, amb el canvi de normativa, que ha endurit molt les responsabilitats a tècnics i polítics sent un DELICTE la prevaricació per omissió (per exemple, no signar ordre de demolició, o signar-la i no fer-la executar) farà que el mateix Ajuntament, i vosaltres mateixos si governau, les hagueu d'exigir igualment.

-Deis que l'aprovació del conveni és una exigència nostra per aprovar els pressuposts, i això és FALS. Nosaltres ja hem dit públicament les nostres demandes per negociar pressuposts: rehabilitació de Can Morató i municipalització servei neteja viària. Respecte la delegació de competències vàrem presentar una moció l'any passat i no es va aprovar, per tant, no ho hem considerat oportú exigir-ho en la negociació.
Perquè no tot sigui negatiu estam d'acord en que la proposta (que tenim els nostres dubtes que s'aprovi) respon a un intent de rentat de cara del govern, perquè ara tanmateix la major part del rústic ja és del Consell i perquè l'àrea d'urbanisme ja estava col·lapsada quan nosaltres vàrem presentar la moció i el regidor no ho va trobar oportú llavors (no sabem què ha canviat ara).
 

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

.- Informació de batlia

.- Dació de comptes del batle

.- Precs i preguntes. Han de contestar a les nostres preguntes d'anteriors plens 
 

Mociˇ de solidaritat i suport als bombers

Alternativa | 23 Abril, 2018 17:16 | facebook.com twitter.com

“És coneguda per tothom la monumental tragèdia humanitària provocada per l’èxode massiu a la Mediterrània occidental, central i, especialment, oriental a partir de 2015 i degut, entre d’altres factors, als innumerables conflictes bèl·lics al Pròxim Orient.  Un flux que empeny les persones a llançar-se a la mar per fugir de la guerra, en condició de potencials nàufrags.

Homes, dones, nins i nines arriscaven llavors i fins avui les seves vides a la mar, per fugir de la barbàrie de la guerra, per assolir la seguretat que han de proporcionar els Estats, d’acord amb els Tractats internacionals.

En el marc d’aquestes dramàtiques circumstàncies, el bombers professionals sevillans Manuel Blanco, Julio Latorre i Enrique Rodríguez, membres de l’ONG “PROEM-AID”, es traslladaren, per iniciativa pròpia, a l’illa grega de Lesbos para realitzar activitats de rescat i salvament. PROEM-AID és una associació espanyola sense ànim de lucre inscrita al “Registro Nacional de Asociaciones”, constituïda per professionals de les emergències, que aporten el seu treball de manera voluntària i altruista.

Des de l’inici de la missió a Lesbos, PROEMAID ha comunicat la seva feina al Ministeri espanyol d’Afers Exteriors a través de l’ambaixada espanyola a Grècia, a les autoritats gregues competents, i directament a la Guàrdia Costera grega.

En el desenvolupament de la seva tasca, els tres bombers varen ser detinguts el gener de 2016 per la Guàrdia Costera, i posats a disposició judicial per un suposat delicte de tràfic de persones en grau de temptativa i possessió d’armes. Se’ls va detenir juntament amb altre dos voluntaris danesos, membres de l’ONG “Team Humanity”, embarcació a la qual es trobaven, circumstancialment, els membres de PROEM-AID la nit que foren detinguts. Els tres bombers sortiren després de la cridada de l’ONG danesa que havia rebut un avís d’una embarcació amb problemes, però en tornar a port sense haver-la trobat, l’embarcació de l’ONG danesa fou interceptada en aigües gregues, sense immigrants a bord, tal i com se’n dona testimoni a l’expedient judicial.

Després de tres dies de detenció als calabossos de la Guàrdia Costera de Mitilene, i amb l’assessorament lletrat d’un advocat grec, els tres bombers andalusos varen ser posats en llibertat, abonant un dipòsit de 5.000 euros cada un per garantir la seva compareixença a la vista oral, ara fixada per dia 7 d maig a Mitilene, capital de Lesbos.

Cal recordar que, a part que els bombers voluntaris varen ser interceptats sense immigrants a la seva embarcació, el Dret de la Mar, ordenament jurídic d’obligat compliment i, en especial, el Conveni sobre la Seguretat de la Vida a la Mar (SOLAS) i sobre Cerca y Rescat (SAR), imposa obligacions irrenunciables sobre salvament de nàufrags sense perjudici de l’estatut jurídic del nàufrag, i imposa sense cap gènere de dubtes al socorrista l’obligació del seu trasllat a un port segur.

No obstant les adversitats i la desfortunada criminalització de l’activitat de tres dels seus membres, PROEM-AID continua desenvolupant, a dia d’avui, la seva encomiable tasca de cerca i rescat a aquesta i altres localitzacions de la Mediterrània.”

Per tot l’anteriorment exposat, es proposen aprovar els següents acords:

1.     El Ple de l’Ajuntament de Pollença declara el seu suport a Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre per la seva tasca humanitària realitzant operacions de rescat i salvament a l’illa de Lebos (Grècia).

 

2.     El Ple de l’Ajuntament de Pollença manifesta la seva plena confiança en la innocència d’aquests funcionaris de la Diputació de Sevilla.

 

3.     El Ple de l’Ajuntament de Pollença reconeix la utilitat i caràcter humanitari de l’ONG PROEM-AID com organització constituïda per professionals de les emergències, que presten el seu treball de manera voluntària i altruïsta. Aquesta Associació, juntament amb moltes altres, contribueixen a nivell internacional en les tasques de salvament d’homes, dones i infants en circumstàncies extremes, i no són mereixedores per això de la criminalització de què són actual i desgraciadament objecte, en aquest i en altres casos semblants: es tractaria per això i sense cap gènere de dubtes, de tasques humanitàries, als efectes de l’exempció de responsabilitats criminals a les que fa explícita referència la Directiva europea de Facilitació.

 

4.     El Ple de l’Ajuntament de Pollença desitja, més enllà del reconeixement que suposa el compliment del deure irrenunciable de socors a nàufrags -sigui quin sigui l’estatut jurídic que aquests tinguin o al qual aspirin- que quedi acreditada, en la celebració pública de la tasca dels tres bombers andalusos i la seva ONG, la reiteració de la inquebrantable convicció municipal en el dret que assisteix a tot i tota sol·licitant d’asil, refugi o altra forma de protecció internacional subsidiària, de sol·licitar aquest estatut en les condicions que estableixen els convenis internacionals.

 

5.      El Ple de l’Ajuntament de Pollença manifesta, per tots aquests motius, el seu ple i absolut convenciment de la innocència dels tres encausats per la justícia grega respecte dels càrrecs que, injustament, se lis imputen, oferint-lis amb la present el més ferm suport i solidaritat.

 

Explicacions dels vessaments dĺaigues brutes

Alternativa | 21 Abril, 2018 18:18 | facebook.com twitter.com

Condideram que les explicacions donades per l’Ajuntament en referència als vessaments d’aigues brutes al Port de Pollença són poc creïbles. El clavegueram a Llenaire es nou, ben separat pluvials i fecals i el clavegueram de Gotmar encara és mes nou encara. Per tant les filtracions de pluvials nomes s'han pogut donar al Pinaret, i aquestes haurien de ser inferiors a les obres de Gotmar.

Al ple de setembre de 2015 vam demanar per les obres de la II fase de rehabilitació i adequació de les infraestructures de Gotmar. Al carrer Voltor les canonades noves de pluvials començaren a avocar aigües fecals al torrent de la Gola, és a dir, malgrat el nou projecte, connectaren escomeses de fecals a la canonada que havia d'avocar les pluvials al torrent. La solució va ser enviar al personal laboral de l'ajuntament a connectar la sortida de les pluvials al clavegueram (a pesar de que l’obra es trobava en garantia). Després de la despesa, a Gotmar es tornava a l’absurd d’enviar les pluvials a la depuradora.

Al mateix carrer Voltor (des de carretera fins al torrent) en lloc de posar canonada nova, l'enginyer d’EMSER decidí utilitzar la vella i acabada l'obra aquesta va començar a vessar aigua bruta dins el torrent. La solucio va ser desviar aquesta canonada (que recull pluvias i fecals) cap a un pou de fecals. Es a dir, tots els reixats de carrer voltor (de la imatge) aboquen dins la xarxa de clavegueram.

Els responsables d’aquest nyap han d’assumir la seva responsabilitat i sobre tot l’Ajuntament ha d’arreglar aquesta situació resultat de la seva mal gestió i que a més de les molèsties denunciades pels veïns posa en perill la zona humida de la Gola.

 

Suport a Valtonyc , ple de marš

Alternativa | 03 Abril, 2018 23:16 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la sessió ordinària del mes de març. Com veis de la segona part falten les dacions de compte i els precs i preguntes que ja eren del mes de febrer. Probablement es faci un ple extraordinari

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió anterior de dia 22 de febrer de 2018. Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/561). Aprovat per 7 vots favor (Junts i UMP), 7 en contra (Tots i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (Alternativa i PP). El vot de qualitat del batle ha desempatat.

El mateix quasi (s'hi han afegit factures) que va ser rebutjat a l'anterior ple pels vots en contra de la dreta. Es tracta de 174.103,32 € de l'Ajuntament, 1.691,56 € de l'Escola de Música, 11.353,34 € de la Residència i 2.877,17 € de la radio. Aquesta vegada la dreta optà per canviar el vot (el d'un regidor) i permetre la seva aprovació. Nosaltres com sempre vàrem optar per una abstenció, ja que són factures que han de pagar-se. Evidentment aprofitàrem la ocasió per criticar a la dreta, la qual juga amb el pa de totes aquestes empreses i autònoms, a les quals han deixat un mes sense cobrar, pel simple fet de desgastar a l'equip de govern.

3.- Resol·lució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm. 2018/575). Aprovat per 15 vots favor i (Junts, Tots, PP i Regidor no adscrit) 2 en contra (Alternativa)

Rebutjades les al·legacions d'un particular i aprovant-se definitivament la modificació de crèdit per la compra de l'arxiu Bestard. Nosaltres per coherència amb el votat anteriorment mantenirem el nostre vot en contra, ja que consideràvem que aquet no era un tema urgent i que podia esperar a l'aprovació del pressupost, el qual no està ni en fase de negociació pràcticament, i no fer-se mitjançat modificació. Tot i això també manifestàrem que la compra ens semblava adequada.

4.- Resol·lució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm. 2018/577). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 en contra (Tots, PP i regidor no adscrit).

Rebutjades les al·legacions de Tots per Pollença, les quals no tenien cap altre objectiu que retardar el procés, posant en perill la subvenció, ja de per si compromesa, i aprovant-se definitivament la modificació de crèdit per la rehabilitació de la peixateria. Evidentment, com a l’anterior ple, varem votar a favor, per no comprometre la subvenció. Si a l’anterior ple ens comprometérem a demanar la dimissió del regidor d’urbanisme en cas de perdre la subvenció, en aquest ple afegirem que en cas de que així sigui, també en demanarem la del portaveu de Tots com a responsable, ja que ha fet tot el possible per retardar el procés.

5.- Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 141 de 26 de febrer de 2018 (Actuacions Judicials PO 386/2017). Aprovat per 16 vots a favor (Alternativa, junts, Tots, UMP i PP) i 1 abstenció (Regidor no adscrit).

Nomenament de lletrat i procurador per dos recursos conteciosos administratius relacionats amb el desenvolupament del planejament urbanístic de la Unitat d'Execució PT. 1 El Vilà.

6.- Aprovació, si procedeix, de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. Aprovat per 16 vots a favor (Alternativa, junts, Tots, UMP i PP) i 1 abstenció (Regidor no adscrit).

Nomenament dels membres suplents en diferents òrgans col·legiats com la Mesa General de Negociació de Funcionaris, la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de Personal laboral de l'Ajuntament, Mesa General de Negociació d'Empleats públics (funcionaris i laborals), la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu del Personal laboral de l'Ajuntament i el Comitè de Seguretat, Salut i Higiene.

7.- Moció presentada pels grups polítics municipals Tots per Pollença i Partit Popular i Regidor no adscrit sobre l’ús turístic d’edificacions en sòl rústic protegit. Aprovat per 9 vots a favor (Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit) i 8 en contra (Alternativa i Junts)

Una moció, ja de l'anterior ple, que estableix la llibertat absoluta de l'ús turístic en sòl rústic protegit, evidentment pràcticament tota a habitatges fora ordenació, permetent perpetuar una situació que ha convertit a Pollença en paradigme de la indisciplina urbanística, la qual es premia amb l'obtenció de importants ingressos i que suposa un agravi comparatiu amb qui ha respectat la llei. Com podeu veure, a Pollença quan es parla de lloguer mai es en clau d’accés a l’habitatge. Evidentment votàrem en contra en contra.

8.- Moció presentada pels grups polítics municipals Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina en relació al descompte de resident al 75% per als vols amb la península. Retirada

Vist que al congrés tanmateix ja aprovà el descompte, Junts i UMP decidiren retirar de l’ordre del dia, aquesta moció que venia del ple passat també.

 

9.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre el dia internacional de la dona. Aprovat per 15 vots a favor (Junts, Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit) i 2 en contra (Alternativa)

Una altre moció del ple anterior. Nosaltres per tal d'omplir de contingut la moció, hi presentàrem esmenes: per redactar un informe d'impacte de gènere de les ordenances fiscals, i perque l'Ajuntament donàs suport a les campanyes feministes i en rebutgi els intents de criminalització que sofreix d'alguns sectors.

Al final després de molta discussió, i fins i tot un recés, aquestes esmenes foren rebutjades pel Ple. L’equip de govern va dir que calia matisar el segon punt, esmenant les nostres esmenes, i el Partit Popular estava en contra del segon, quedant totalment retratats, demostrant ben clarament que aquesta moció no era més que un simple intent de quedar bé de cara a l'exterior, però que interès per la causa feminista cap ni un, tot el contrari.

I per aquests motius, vist que la moció estava buida de contingut i que tan sols pretenia quedar bé optàrem per votar en contra. Tot i que el contingut ens hauria permés votar perfectament a favor no volguérem votar a favor d'aquesta demostració d'hipocresia del PP.

10.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença de suport a Valtonyc (RGE núm. 2010/2018). Aprovat per 8 vots a favor (Alternativa i Junts), 3 en contra (PP, UMP i Regidor no adscrit) i 6 abstencions (Tots)

La nostra moció, que sorgeix de la iniciativa del grup de suport a Valtònyc i Alerta solidària, i que vé motivada per la comdemna, ratificada el passat 20 de febrer, al cantant mallorqui, per un suposat delicte d'amenaces, injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme.

Una sentència injusta i desproporcionada, que marca un abans i un després a l’Estat espanyol entorn a l’exercici d’un dret bàsic i fonamental en qualsevol estat democràtic, com és el de la llibertat d’expressió, tot i que per desgràcia no és un cas aïllat, ja que aquesta persecució està arribant a quotes inaudites a partir de l’any 2015 quan el Govern del PP va aprovar la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana (més coneguda com a Llei Mordassa)

Recordar també que l’Audiència Nacional que ha jutjat a Valtònyc és un tribunal successor de l’antic tribunal d’Ordre Públic de l’època franquista, que té com a funció principal perseguir la dissidència política baix el pretext de perseguir “delictes de terrorisme”.

Els acords de la moció són els següents:

1- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme a casos com el de Josep Valtònyc.

2- Demanar la derogació immediata del delicte d’injúries a la Corona, recollit en els articles 190 i 491 del Codi Penal.

3- Mostrar el suport al cantant mallorquí Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó pel simple fet d'expressar les seves idees.

4- Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió.

5- Donar el suport a totes aquelles iniciatives ciutadanes que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.

6- Enviar el següent acord al govern de l'Estat i al Parlament espanyol.

Per desgràcia aquest tipus de sentències sempre apunten cap a la mateixa direcció, i desde l'aprovació de la Llei Mordassa i l'enduriment del Codi Penal trobam que qualsevol tipus de disidència es perseguida de la manera més dura possible, en canvi veim com el feixisme actua amb total impunitat, i a la xarxa la catalanofòbia, el racisme, la xenofòbia o la celebració de crims feixistes augmenta sense que ningú faci res. És evident que per segons qui, si que hi ha llibertat d'expressió, i que segons quines amenaces queden impunes.

L'estat espanyol no afluixa ni amb les condemnes dels Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg que ha obligat una vegada més a Espanya a indemnitzar a joves condemnats per injúries a la Corona pel simple fet de cremar una fotografies, deixant ben clar que la figura del monarca no pot tenir un protecció especial, o amb la nova directiva sobre persecució del terrorisme que estableix que per a una condemna d'aquest tipus cas que hi hagi un rics real de que es produiexi un o varis d'aquests delictes, quan en aquest cas és evident que no existeix. A l'estat espanyol, actualment, com en temps de la dictadura franquista, la disidència es persegueix.

Per tot això creiem que es important que des de les administracions locals es mostri aquesta solidaritat amb les victimes i el descontent a nivell institucional per la falta de llibertat d'expressió.

Des d'Alternativa donam les gràcies als partits que donàren suport a la moció, i tornam a mostrar la nostra solidaritat amb tots els repressaliats per l'Estat espanyol, els quals per desgràcia cada vegada són més.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

- El batle informà tristement sobre la mort de l'artista Miquel Cerdà "Norai".

- Interlocutòria del TSJIB on imposa a l'Ajuntament uns terminis per presentar la documentació ambiental per l'aprovació inicial per l'adaptació de Pla General al Pla d'Ordenació de la Serra, que també deixa clar dues coses: la sobirania de l'Ajuntament per el·laborar aquesta adaptació i que la servitut de pas pel camí és a favor de l'Ajuntament, que és el titular, i és qui ha de donar les autoritzacions per accedir-hi.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Suport a Valt˛nyc i a la llibertat d'opiniˇ (ple de marš)

Alternativa | 27 Marš, 2018 21:03 | facebook.com twitter.com

 Ordre del dia del ple ordinari de març.  Excepcionalment, per ser el dijous dia festiu, serà el DIMECRES 28 A LES 20h. Presentam una moció de suport a Valtònyc i a la llibertat d'expressió. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net   Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la informació del ple

1- Reconeixement extrajudicial de crèdits 1-2018

És el  del ple passat amb alguna factura nova. Es tractava en aquest cas de factures de tasques fetes a l'any anterior però que han estat presentades o conformades a l'exercici actual. Algunes foren causades persecució un error d'Absis. Al passat ple, nosaltres com sempre optàrem per una abstenció, ja que consideram que qui ha fet una feina, ha prestat un servei o ha fet una venta a l'Ajuntament, ha de cobrar. La CEDA (Tots, PP i en Roca) van votar en contra i l'extrajudicial no es va aprovar i algunes empreses i persones no han pogut cobrar. Al passat ple hi havia  facturesper import de 117.174€ de l'Ajuntament, 1.287€ de l'Escola de Música i 5.287€ de la Residència. Totes les factures eren fora de temps, de tasques del 2017. Hi ha algunes factures que són causa d'un problema d'absis. De totes les partides hi ha crèdit.


3.--Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 2-2018
Fa referència a la modificació de crèdit per comprar l'Arxiu Bestard aprovada el passat ple.
 
4-Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 3-2018
Fa referència a la modificació de crèdit per rehabilitar la peixateria aprovada el passat ple. 
 
5-Ratificació de resolució de Batlia n. 141 de 26 de febrer.
Es tracta del nomenament de lletrat (en Ripoll) i procurador (Juan Pascual Fiol) per defensar l'Ajuntament d'un contenciós que ha posat en Leopoldo de Miguel per inacció municipal en el cas del Vilà.

6-Nomenament de membres suplents a determinats òrgans col·legiats.

Com que no hi havia suplents, moltes vegades no hi havia quòrum. Vos pos aquí només els que ens afecta a nosaltres:
-Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral: la suplent d'en PJ serà na Maria Buades
-Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral: el suplent de na Marina serà en PJ
-Mesa General Negociació Empleats Públics: el suplent de na Marina serà en PJ
 
Tres mocions pendents de l'anterior ple:

7-Moció de la CEDA sobre l'ús turístic d'edificacions a sòl rústic protegit

La llei turística no permetrà iniciar noves activitats turística en habitatges ubicats a sòl rústic protegit, i la moció demana que sí que es pugui fer.

 8.-Moció de l'equip de govern sobre el descompte de resident al 75% per vols a la península

La moció és per instar el govern espanyol a que s'apliqui una bonificació del 75% en trajectes cap a la península i el 100% de les taxes aeroportuàries. Tampoc res a dir, una moció per quedar bé.

 

9.-Moció del PP sobre el dia internacional de la dona. 

10-Moció de suport a Valtònyc.
Presentam una moció de suport a Valtònyc i a la llibertat d'expressió amb els següents acords:

1- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme a casos com el de Josep Valtònyc.

2- Demanar la derogació immediata del delicte d’injúries a la Corona, recollit en els articles 190 i 491 del Codi Penal.

3- Mostrar el suport al cantant mallorquí Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó pel simple fet d'expressar les seves idees.

4- Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió.

5- Donar el suport a totes aquelles iniciatives ciutadanes que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.

6- Enviar el següent acord al govern de l'Estat i al Parlament espanyol.

 11.- Propostes i mocions d'urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

.- Informació de batlia

.- Dació de comptes del batle

.- Precs i preguntes. Han de contestar a les nostres preguntes de l'anterior ple. 

 

 

La imagen puede contener: texto

La zonificaciˇ, una decepciˇ mÚs

Alternativa | 20 Marš, 2018 21:29 | facebook.com twitter.com

Com ja es conegut, arran d'una moció de Tots per Pollença, es creà una comissió per discutir i intentar consensuar la postura de l'Ajuntament respecte a la proposta de zonificació elaborada pel Consell, el qual demanà a tots els ajuntaments l'el·laboració d'un informe sobre la qüestió.

Inicialment ja qüestionàrem la mateixa composició de la comissió, a la qual a part de partits polítics, hi havia bàsicament agents econòmics i molt poca representció d'agents socials, i per tant no representava a tots els sectors afectats.

Partint d'aquesta composició, es va produir el que ja imaginàvem, que forem els únics que criticàrem que aquesta proposta de zonifcació permetia un augment de places, agreujant el problema d'accés a l'habitatge i un augment de la pressió turística sobre el territori amb la problemàtica ambiental que això suposa.

La resta de grups polítics i agents econòmics feren pinya per aconseguir que el nucli de Pollença deixi de ser considerat com a nucli saturat com està actualment.

Lògicament arribar a un acord o consens amb unes posicions tan allunyades de la nostra era impossible, i al final l'informe presentat per l'Ajuntament es obra de l'equip de govern, i no fruit del consens o acord sorgit de la comissió, com mostra el fet de que varis partits de l'oposició hagin presentat al·legacions.

Pel que fa referència a l'informe, a part de la lloança al model turístic i passar de puntetes sobre la problemàtica de l'habitatge, i intentar minimitzar l'impacte ambiental a partir d'algun indicador, podem dir que opta per al·legar que les dades relatives a població, places hoteleres del nucli de Pollença, places ETH / VT al nucli de Pollença o el nombre d’ETH i VT al municipi no són les correctes, i a partir d'una revisió d'aquestes dades refer el càlcul, el qual dona un resultat per davall del llindar establert per declarar un nucli com a saturat.

Per la nostra part, i vist com s'ha desenvolupat la comissió, i quines eren les intencions de l'equip de govern, i que no ens sentiríem representats per aquest informe, no ens ha quedat més opció que fer les nostres pròpies al·legacions. En aquestes, i a partir de les idees de grups com Terraferida, i basant-nos en que la aquesta zonificació hauria de fer-se amb criteris ambientals, poblacionals i d’ordenació del territor com estableix la llei, cosa que no s'ha fet, que els indicadors utilitzats per determinar el grau de saturació es fonamenten únicament en dades de població, places turístiques i nombre d’habitatges, però obvien la utilització d’altres tipus de dades ambientals com podrien ser l’Índex de Pressió Humana (IPH), dades sobre recursos limitats com l’aigua i l’energia, depuració, residus o transports, la dificultat d’accés a l’habitatge, la pujada de preus del lloguer o la incidència que està tenint el lloguer il·legal de plurifamiliars. I que en definitiva es pot dir que l'índex de saturació està disenyat per amagar la saturació, i que es promou el creixement del sector econòmic que més pressió exerceix sobre els recursos i les infraestructures, l’extensió de l’activitat turística cap a l’interior i la difusió per tota l’illa, i que aquesta zonificació no és més que una eina per seguir creixent en nombre de places turístiques.

Per tot això nosaltres demanàrem la retirida de la proposta i que es torni a fer una nova zonificació d’acord amb el que marca la llei (el PIAT o el PTI), en base a criteris ambientals, a una estimació seriosa de la pressió turística sobre l’habitatge i aplicant els mateixos criteris a totes les zones.

Per desgràcia i com hem dit, en aquest tema ens hem quedat bastant sols. Evidentment que ja sabíem quin seria el posicionament de la dreta, o de segons quins actors econòmics, però no podem deixar d'amagar la nostra decepció amb l'equip de govern municipal, encapçalat per Miquel Àngel March, un exportaveu del GOB, que en aquest cas s'ha col·locat a les antípodes del grup ecologista. 

Estat centres educatius, activitats... Consell Escolar Municipal

Alternativa | 15 Marš, 2018 11:34 | facebook.com twitter.com

Resum del darrer Consell Municipal Escolar del passat 13 de març

Assistents:

Toni Cànaves, Pep Villalonga, Maria Antònia (AODL), Magdalena Seguí, Nora Tugores, Marina Llobera, SMOE (Pep Roca i Biel, de Lúdic), mediadora cultural, representants dels equips directius de les escoles i l'institut, i de les APIMA del CEIP Port de Pollença i Escoleta la Gola.

1-Acta anterior: aprovada

2-Memòria estat centres educatius

Es va demanar als centres les deficiències que hi havia, i s'ha anat passant pels centres amb enginyers i arquitectes, per poder redactar una memòria de l'estat dels centres educatius, i així anar a negociar amb l'IBISEC. Des de l'IBISEC, han demanat ajuda en la concrecció dels projectes:

- CEIP Miquel Capllonch: tancament alumini pati interior (pressupost 22.000€, arquitectes no ho veuen clar); sanejament del pati de primària (quan plou s'inunda el pati i el centre).

-CEIP Joan Mas: queda una remodelació d'un pati (uns 40.000); canvi de trespol de dins tot el centre (cada any se gasta 12-13000 euros en canviar rajoles; reconducció aigües del pati de darrera (60.000).

-CEIP Port Pollença: canvi panells lluminària, l'apima va presentar demandes: ascensor no en té, a dalt no hi ha sortida emergència ni escala evacuació, goteres al gimnàs, rovell d'unes finestres, sortida emergència gimnàs (comanat), canonades sulfatades, persianes que cauen.

-CEIP Costa i Llobera: fer una rampa (fet el projecte), ampliació de pati (projecte de drenar aigua, i tancament)

-Escoleta la Gola: arreglar una part del pati, i tancament de les màquines. Per cert, s'informa que s'ha adjudicat a Estudi 6, s'obrirà la sisena aula.

-Estan demanant pressupost per pintar totes les escoles (interior i exterior).

En Toni Cànaves diu que ara faran una reunió amb l'IBISEC, a veure què es comprometen a fer, i del que no, es valorarà què assumeix l'Ajuntament.

3-Baptismes de mar (RCNN-escola vela)

Ho fa el Club Nàutic i molts centres ho tenen programat en la Setmana Nàutica, l'Ajuntament posa el transport pels centres de Pollença que ho vulguin. Enguany es fa també una sensibilització sobre la posidònia.

4-Jornada solidària

És una cursa solidària, per sisè i primer d'ESO, que munten els alumnes de CFGM d'activitats fisicoesportives, i en funció dels punts que fan Colonya posa un euro per cada una, i allò recollit es dóna a una ONG que té alguna relació amb el municipi. Enguany es proposa que es doni a Dentistes sobre Rodes.

5-SMOE

En Biel fa una valoració del funcionament del servei: 2h setmanals reforç primària, alt nivell de participació, 44 alumnes que gaudeixen del servei. Hi ha hagut 6 baixes, i els que hi van ho fan el 80% dels dies. Les direccions dels centres estan satisfetes.

Metodologia: rotativa, se'ls agrupa per nivells i varia en funció dels centres, fan un dia el dissabte i troben que és un èxit. Les famílies: hi ha una tasca d'atenció a elles.

6-Programa comerç-escola (conselleria de comerç)

Respecte el programa Comerç-escola (que consisteix en un material i unes visites a comerços pollencins, la AODL diu que només un centre ha fet les sortides als comerços de Pollença.

Programa ICAPE: és per primària i secundària, consisteix en un projecte de crear una cooperativa i vendre un producte.

7-Precs i preguntes

-Pla Igualtat: l'Ajuntament ha posat en marxa una àrea d'Igualtat, hi ha una sèrie de col·lectius que fan unes activitats dirigides a centres, a professors... La tècnica anirà a les escoles per presentar-se i xerrar de les activitats possibles.

-IES Guillem Cifre: demanen una conferència de Chema Lázaro per parlar de neurociència i com que l'Ajuntament ho pagarà la conferència es farà oberta: serà el 25 abril a les 19h al Club Pollença.

-l'APIMA de Joan Mas organitza per aquest dimecres una xerrada: «els perills d'internet» a les 19h al Club.

-S'està preparant un congrés de mindfullness i alzheimer.

-Repas de temes pendents:la UOM segueix, i és un dels pobles on més gent participa.

-De les escoles demanen una persona per arreglar coses, de servei tècnic: opcions són contractar un servei extern o posar un peó de la brigada.

-Demanen dels centres rebre formació en l'ús de desfibriladors

Acceptades les nostres alĚlegacions a la modificaciˇ de l'Ordenanša d'Animals DomŔstics

Alternativa | 10 Marš, 2018 12:12 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va aprovar per unanimitat definitivament la modificació de l'Ordenança d'Animals Domèstics que incorpora i desenvolupa la creació i gestió de les colònies felines al municipi. Estam molt contents de que les nostres al·legacions hagin ajudat a millorar el text final en aspectes com el testat dels animals, la seva retirada, la gestió o la ubicació de les colònies. 

Tot seguit primerament trobareu la proposta inicialment aprovada al ple. A continuació les al·legacions que férem durant el període d'exposició pública, i en tercer lloc com queden definitivament els punts objecte d'al·legació després de resoldre's aquestes i aprovar-se definitivament pel Ple municipal.  Hi ha altres canvis a l'article 18 i que no surten aquí ja que no foren objecte d'al·legacions i que podeu consultar a la plana web municipal consultant l'ordenança.


PROPOSTA INICIAL

-18.3.

L’Ajuntament tindrà en tot moment potestat per dur a terme la supervisió de l’estat de les colònies felines, així com de mantenir o modificar els criteris de gestió de les mateixes. Igualment, l’Ajuntament tindrà potestat per dur a terme accions de retirada d’exemplars en aquells punts i colònies a on no es compleixin els requisits de manteniment del nombre d’exemplars autoritzats, de l’estat sanitari dels mateixos o del manteniment i bon funcionament de dita colònia.

- 18. 8.

Els moixos pertanyents a les colònies hauran de ser identificats (mitjançant fitxa d’inventari), testats de les malalties infecto-contagioses més rellevants en el moment i esterilitzats per evitar la superpoblació. Aquests animals seria desparasitats periòdicament.

- 18 Bis .2. a.

Hi ha d’haver un mínim de dues persones identificades com a futurs responsables del seguiment i alimentació de cada colònia. S’elabora una targeta identificativa per a aquestes persones.

- 18 Bis. 2. b.

La colònia s’haurà d’ubicar en un solar tancat i net, sempre allunyat de zones de caràcter natural o forestal. Els responsables de la colònia han de mantenir-ne les condicions higièniques.

- 18 Bis. 2. c.

S’haurà de realitzar inicialment el test de leucèmia felina i el del virus de la immunodeficiència felina. Els animals que presentin resultats positius no formen part de la colònia, i seran tractats com a animals vagabunds segons la definició de la present ordenança.

- 18 Bis. 2. d.

Es definirà el nombre màxim d’animals per colònia, que per regla general no podrà ser superior a 10 animals.

- 18 ter. 12.

Les colònies són inadmissibles als espais rurals. Sols en espais urbans, estaran situades com a mínim a 200 m del medi rural. No s’autoritzarà cap colònia a menys de 500 m d’un espai natural protegit (Parc naturals, Reserva natural o Paratge natural) o de ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).

- 18 ter. 14.

Per a l’autorització de les colònies felines seran prioritàries les localitzacions a solars i en tot cas a zones verdes “dures” (és a dir parcs amb reduïdes extensions de zones vegetades).

 

AL·LEGACIONS D'ALTERNATIVA

-18.3.

L'ajuntament tindrà en tot moment potestat per dur a terme la supervisió de l'estat de les colònies felines, així com de mantenir o modificar els criteris de gestió de les mateixes. Igualment, l'ajuntament tindrà potestat per dur a terme accions de retirada d'exemplars en aquells punts i colònies a on no es compleixin els requisits de manteniment del nombre d'exemplars, de l'estat sanitari dels mateixos o del manteniment i bon funcionament de dita colònia; en aquests casos, i sempre que sigui convenient i possible, s'intentarà reubicar-los en altres colònies.

- 18. 8.

Els moixos pertanyents a les colònies hauran de ser identificats (mitjançant fitxa d'inventari), i testats de les malalties infecto-contagioses més rellevants en el primer moment que apareixin alguns símptomes, i esterilitzats per evitar la superpoblació. Aquests animals seran desparasitats periòdicament.

- 18 Bis .2. a.

Sempre que sigui possible, cada colònia tendrà una persona identificada, a ser possible dues, com a futurs responsables del seguiment i alimentació de cada colònia. S0'elebora una targeta identificativa per a aquestes persones.

- 18 Bis. 2. b.

Els responsables de la colònia han de mantenir-ne les condicions higièniques.

- 18 Bis. 2. c.

A l'apareixer els primers indicis els animals seran testats de leucèmia i del virus de la immunodeficiència felina. Els animals que presentin resultats positius no formen part de la colònia, i seran tractats com a animals vagabuns segons la definició de la present ordenança.

- 18 Bis. 2. d.

Es definirà el nombre màxim d'animals per colònia, que per regla general no podrà ser superior als 10 animals. En aquests casos, i sempre que sigui convenient i possible, s'intentarà reubicar-los en altres colònies.

- 18 ter. 12.

No s'autortizarà cap colònia a menys de 500m d'un espai natural protegit (Parcs Naturals, Reserva Natural o Paratge Natural) o de ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus).

- 18 ter. 14.

Per a l'autorització de les colònies felines seran prioritàries les localitzacions actuals que compleixin els requisits de l'actual ordenança, i per a noves colònies es prioritzarà les localitzacions a solars i en tot cas a zones verdes "dures" (és a dir parcs amb reduïdes extensions de zones vegetades.)


PROPOSTA DEFINITIVA

-18.3.

L’Ajuntament tindrà en tot moment potestat per dur a terme la supervisió de l’estat de les colònies felines, així com de mantenir o modificar els criteris de gestió de les mateixes. Igualment, l’Ajuntament tindrà potestat per dur a terme accions de retirada d’exemplars en aquells punts i colònies a on no es compleixin els requisits de manteniment del nombre d’exemplars autoritzats, de l’estat sanitari dels mateixos o del manteniment i bon funcionament de dita colònia. El destí dels animals serà, per aquest ordre de prioritat: l'adopció, la integració en un Santuari municipal, la reubicació, i el sacrifici en termes prevists per la llei 1/1992 de proteccuí dels animals que viuen a l'entorn humà, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- 18. 8.

Els moixos pertanyents a les colònies hauran de ser identificats (mitjançant fitxa d’inventari), i testats, baix criteri d'oportunitat dels serveis tècnics/veterinaris municipals responsalbles, de les malalties infecto-contagioses més rellevants en el moment i esterilitzats per evitar la superpoblació. Aquests animals seria desparasitats periòdicament.

- 18. 11. (Aquest és totalment nou, i fruit d'altres d'al·legacions)

L'Ajuntament podrà crear un Santuari per acollir la sobre població de moixos assilvestrats del municipi. Aquest serà un espai tancat, subjecte a les densitats i equipaments marcats per la normativa corresponent, on ubicar de forma indefinida els excedents de població que no puguin ser gestionats a través de les colònies. Els animals en aquest Santuari no estaran subjectes als perminis marcats per la normativa envers el sacrifici d'animals vagabunds.

- 18 Bis .2. a.

Hi ha d'haver una persona, preferiblement dues, identificades com a futurs responsables del seguiment i alimentació de cada colònia. S’elabora una targeta identificativa per a aquestes persones.

- 18 Bis. 2. b.

La colònia s’haurà d’ubicar preferentment en un solar tancat i net, sempre allunyat almenys 200 metres de zones de caràcter natural o forestal o amb valors naturals sensibles a la depredació. Els responsables de la colònia han de mantenir-ne les condicions higièniques.

- 18 Bis. 2. c.

Baix criteri d'oportunitat dels serveis tècnics/veterinaris municipals responsalbles s’haurà de realitzar inicialment el test de leucèmia felina i el del virus de la immunodeficiència felina. Els animals que presentin resultats positius no formen part de la colònia, i seran tractats com a animals vagabunds segons la definició de la present ordenança.

- 18 Bis. 2. d.

Es definirà el nombre màxim d’animals per colònia, que per regla general no podrà ser superior a 10 animals.

- 18 ter. 12.

Les colònies són inadmissibles als espais forestals, espais naturals protegits, o amb espècies protegides potencialment depredables. Estaran situades com a mínim a 200 m d'espais forestals, o amb espècies protegides potencialment depredables del medi rural i a més de 500 m d’un espai natural protegit (Parc naturals, Reserva natural o Paratge natural) o de ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).

- 18 ter. 14.

Per a l'autorització de les colònies felines seran prioritàries les localitzacions actuals que compleixin els requisits de l'actual ordenança, i per a noves colònies es prioritzarà les localitzacions a solars i en tot cas a zones verdes "dures" (és a dir parcs amb reduïdes extensions de zones vegetades.)

Arxiu Bestard, peixeteria, centre de salut, col˛nies felines... Ple de febrer

Alternativa | 04 Marš, 2018 10:07 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la sessió ordinària del ple de febrer. Degut als molts punts de l'ordre del dia, no va haver-hi temps de debatre i votar totes les qüestions (faltaven tres mocions, una de la dreta relatives al lloguer turístic a sòl rústic protegit, una de l'equip de govern relativa al descompte del 75% per vols amb la Península i una del PP rlativa al dia de la dona), ni de passar a la segona part de control i seguiment i respondre als nostres precs i preguntes. Tots aquests temes s'hauran de resoldre al proper ple.

Abans de començar el debat el nostre regidor va voler mostrar en nom de l'assemblea d'Alternativa la nostra solidaritat amb la companya de la CUP Anna Gabriel, la qual davant la persecució politica i la impossibilitat d'un judici just ha hagut d'exiliar-se; des d'aquí cap a ella tot el nostre suport i ànims.

I evidentment també vàrem transmetre el nostre suport al raper Valtonyc, i mostrar la nostra repulsa cap a la seva condemna de 3 anys i 6 mesos pel simple fet d'escriure unes cançons.

I és que, com va dir el nostre regidor, aquest és l'estat en que vivim, els rapers, els titellaires, els joves d'Altsasua, els Jordis, ...tot el que no combregui amb el règim és perseguit, i en canvi els Urdangarins, els Millet, els M. Rajoy o Luis se fuerte, els Martin Villa o Billis el niño, aquests estan al carrer.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. electrònic ABS núm. 2018/575). Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP, PP), 7 abstencions (Tots i Regidor no adscrit) i 2 vots en contra (Alternativa).

Es tractava de modificar el pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 69.375€ per l'adquisició de l'Arxiu Bestard/Cerdà (es pagaria això durant quatre anys, o sigui, un total de 277.500 €). Hi ha un informe tècnic que estableix un valor de l'arxiu entre 230.000 i 314.000 euros (sense iva).

A Alternativa volem deixar molt clar que ens sembla bé aquesta compra, que és una gran adquisició i que una vegada a mans de l'administració es posarà a l'abast de la ciutadania un patrimoni i un testimoni gràfic molt important. A més tots els dubtes que teniem en un principi, relatius sobretot a la conservació de l'arxiu, consideram que es varen resoldre correctament per l'arxiver municipal.

Ara bé, al ple no es votava la compra de l'arxiu, sinó la modificació de crèdit per dotar aquesta compra de partida; i per l'assemblea d'Alternativa, aquesta modificació no és més que una mostra de mala gestió del tema pressupostari per part d'aquest equip de govern. Ens sembla irresponsable dur una modificació al més de febrer quan tan sols s'ha fet una simple reunió dels pressuposts, i quan aquest tema, a diferència d'alguns altres que anaven a aquest ordre del dia, no és urgent.

Per tant, a Alternativa, com a denúncia de la seva nula preocupació i gestió del tema pressupostari, i davant aquesta no urgència del tema, i mostrant en tot moment que aquesta compra ens sembla encertada, votarem en contra d'aquesta modificació.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. electrònic ABS núm. 2018/577). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, UMP i Junts) i 8 en contra (PP, Regidor no adscrit i Tots).

4.- Aprovació inicial, si procedeix, del projecte "Rehabilitació de l'antiga peixeteria per ús d'edifici municipal". Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tractava de dos punts de l'ordre del dia diferents, però que tenen total relació, i que argumentàrem conjuntament. El primer era la modificació de pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 81.126€ per l'obra de rehabilitació de l'antiga peixateria, i el següent punt l'aprovació de dit projecte.

L'obra, conforme al projecte redactat per l'arquitecte Xavier Oliver, té un import de total de 214.726€ i estaria finançada en gran part pel Consell Insular. L'Ajuntament ha de posar els 81.126€ que són l'objecte de la modificació.

El projecte en si és de rehabilitació estructural de l'edifici, impermeabilització i aïllament tèrmic de les teulades, dotació de les instal·lacions de sanejament, fontaneria, electricitat, climatització, instal·lació lluminàries, substitució de la fusta, enrajolats i acabats. S'adapta l'espai als usos previstos (administratius són) amb bany adaptat a baix i amb dues sales polivalents i bany a la plaça superior.

El projecte, segons l'equip de govern, no afecta al que surti del taller de prospectiva per decidir els usos, tot i que noltros sempre hem defensat que la lògica diu que primer se'n decideix l'ús i després es fa el projecte.

La subvenció es va sol·licitar a l'agost, per tant el projecte ja estava redactat, ja que el varen haver de presentar, i la subvenció va ser adjudicada el 19 de desembre, donant 3 mesos amb pròrroga automàtica de un mes i mig per adjudicar l'obra i després aquesta, segons el projecte, és de 6 mesos (el guanyador pot reduir períodes), per tant, estant a febrer casi març, amb exposició pública,... s'haurà de córrer perque a finals d'any estigui tot fet i poder rebre la subvenció; i més tenint en compte que no es pot fer obra en estiu.

El que no entenem de cap manera és, que si tenien el projecte fet, que tanmateix no afecta al taller, perque no l'aprovaren abans? perque comprometre tant els terminis i arriscar-se a perdre una subvenció?

Aquest retard ens té preocupats per la possibilitat de perdre la subvenció, ja que no seria la primera per part d'aquest govern. Nosaltres demanàrem que si aquesta és perd, si algú assumiria responsabilitats, si algú dimitiria, però no vàrem obtenir resposta.

Nosaltres, a diferència del punt anterior, votàrem a favor, bàsicament perquè la peixateria fa pena, perquè un projecte de simple rehabilitació ens sembla bé, enlloc de la mega estructura que volia fer el govern anterior, i sobre tot perque no volem perdre la subvenció.

Ara veurem si l'equip de govern actua amb diligència i aquesta no és perd.

5.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/561). No aprovat per 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit), 2 abstencions (Alternativa) i 7 vots a favor (Junts i UMP).

Es tractava en aquest cas de factures de tasques fetes a l'any anterior però que han estat presentades o conformades a l'exercici actual. Algunes foren causades persecució un error d'Absis. Nosaltres com sempre optàrem per una abstenció, ja que consideram que qui ha fet una feina, ha prestat un servei o ha fet una venta a l'Ajuntament, ha de cobrar. Pel que fa a les factures amb informe amb contra, ho tractàrem al punt 10. La dreta no ha va pensar igual, i va fer que l'extrajudicial no s'aprovàs. Algunes empreses i persones no podran cobrar fins a un nou ple per culpa seva.

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de les subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual (Exp. electrònic ABS núm. 2018/599). Aprovat per unanimitat.

Són les mateixes bases que l'any passat, però vistes les peticions s'ha optat per augmentar la partida de 3.000 euros fins a 5.000 euros, ja que l'any anterior s'esgotà la partida, i algunes empreses no pogueren cobrar tot el sol·licitat.

Noltros, com no podia ser d'altra manera hi votàrem a favor, és ben simptomàtic de la situació de la llengua pròpia, que no es pot negar que és minoritària.

I ben trist que s'hagi de fer a força de subvencions i no per llei, perque sinó n'hi ha que ho considerarien una imposició. A certs liberals, només els interessen les llibertats de segons qui, i els drets de segons qui.

7.- Resolució d'al·legacions, i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l'article 18 (colònies felines) de l'ordenança municipal d'animals domèstics de companyia (Exp. electrònic ABS núm. 2017/3395). Aprovat per unanimitat.

Es resolguerenn les nostres al·legacions i les de l'associació Cat Proteccion Pollença.

A Alternativa vptàrem a favor, i així com suposo que tots els animalistes, consideram que aquest nou redactat és més realista, més adaptat al que són les colònies i la seva gestió. En aquest sentit mostràrem la nostra satisfacció perque les nostres al·legacions hagin servit per millorar l'ordenança, i així ajudar a definir millor aspectes com la retirada d'exemplars de les colònies, el seu testat, com han de ser custodiades aquestes colònies o quina ha de ser la seva ubicació.

Entenem també, que el nou redactat, deixa cert marge a l'actuació de l'Ajuntament, i per tant els instam a fer-ho amb seny i el major sentit comú en pro del benestar dels moixos sense perjudici d'una correcta convivència amb l'entorn.

Igualment estam contents que aquest nou redactat parli de la figura del Santuari de moixos, que entenem que en aquest cas és un poc simbòlic, ja que no garantitza la seva construcció, però que esperam que sigui una realitat el més aviat possible, a l'igual que la Canera municiapl, que fa tants anys que tant animalistes, com a Alternativa reclamam.

8.- Aprovació, si procedeix, de la comunicació de la voluntat municipal per a procedir a la posada a disposició dels terrenys / finca urbana situada al carrer Vicenç Buades, 51 (UBS Port de Pollença) a favor del Servei de Salut de les Illes Balears (IBsalut) d'acord amb l'article 3 del Decret llei 1/2018, del 19 de gener, de mesures urgents, per a millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la CAIB. Aprovat per unanimitat.

Es tractava del tràmit inicial necessari perque l'IBsalut pugui començar a redactar el projecte de reforma del centre de Salut del Moll. No és la cessió definitiva, però el nou Decret llei del Govern, agilitza els tràmits i permet iniciar el procés amb aquesta aprovació.

Nosaltres evidentment votàrem a a favor, ja que consideram que el centre de salut del Moll necessita aquesta millora, i a diferència d'aquells que no han dubtat a retallar tots els recursos que han pogut, establir copagaments, llevar-li la targeta sanitària a les persones en situació administrativa irregular (com si no tenir uns papers en regla te convertís en un animal), intentar tancar hospitals... a nosaltres, en tot allò que sigui millorar la sanitat pública, ens hi trobaran, de fets i de paraula.

9.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la nova delimitació del sector: Document de delimitació del sector P.T. (Programat Transitori)-1 "El Vilar" del PGOU. Aprovat per unanimitat.

Aquest tema ja va ser aprovat inicialment a u altre ple, i aquesta vegada es varen resoldre les al.legacions persentades, les quals foren rebutjades totes (3). A nosaltres ens va semblar bé com es vàren informar aquestes, i entenem que la nova delimitació és un tràmit que estableix la llei, i que per tant és inevitable fer-la.

10.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la LLei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). Això no es vota.

Una dació de compte amb més de 140 pàgines i uns 150.000 euros. El batle va presumir de tots els contractes regularitzars i eI que estan en procés, tot i que no va parlar dels que properament caducaran i que farà que la situació segueixi de forma similar. Per que ja anam camí del tercer any de legislatura, i el tema de la contractació segueix fluixejant.

Exemple d'axò ho són: el tema de l'escoleta, que amb una licitació fallida i aquesta d'ara, s'haurà passat casi una legislatura per fer-la, la situació dels tècnics, en situació irregular de fa anys i sobre el que no s'ha fet res, les hores del notificador a clavegueram, sumministrament de combustible, ben bo de licitar i que allà està, les impulsion, amb un contracte caducat que es va redactar en pessetes!!! i així moltes tasques i serveis més

I un tema que també venim senunciant fa temps: es srgueixen contractant tasques amb empreses o empresaris implicats en casos de corrupció. Tasques que es contracten a dit amb informe en contra de intervenció, i encara contracten amb segons qui. 3 factures que pugen a més de 11.000 euros que l'únic que fan és donar a entendre a totes les empreses que compleixen amb la llei i fan tasques i feines honestes que això no serveix de res, i que les empreses amb mala praxis com aquestes encara conten amb el beneplàcit d'administracions com l'Ajuntament de Pollença. El govern del canvi en principi també era per canviar això, per desgràcia, tot segueix igual.

També aprofitàrem per demanar sobre vàries factures concretes i explicassin perque no varen fer un contracte menor amb la redacció del projecte i la direcció d'obra pel sanejament i contenció del mur de Cala Carbó? i pel que fa al projecte de millora de les infraestructures de la cala Sant Vicenç, ens sembla desorbitat que una modificació del projecte (segons tenim entès petita) tengui aquest sobrecost (un terç del preu del projecte).

11.- Informació sobre l'execució pressupostària del quart trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la Base 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2017. Això no es vota.

Recordar que aquest no és el nostre pressupost, ja que aquest, aprovat de la forma menys democràtica que es recorda, no va tenir el nostra suport. Tot i això vàrem aprofitar per mostrar com l'execució d'aquest demostra la falta de de planificació, organització i projecte de l'equip de govern.Trobam més de 100 modificacions de crèdit. Entre elles a partir de partides com: rehabilitació capitol 30.000 euros, balaixa 50.000 euros, peixeteria 100.000 euros, que s'han destinat a altres tasques.

Després trobam partides com 43.000 euros rehabilitació sala del convent, 60.000 euros de l'arxiu bestard, 10.000 euros de la redacció del pla de gestió del patrimoni, 30.000 euros de prevenció seguretat festes, 20.000 euros contracte inventari de bens, 17.000 euros servei de comunicació i transparència, que han acabat amb tot el crèdit sense tocar.

A més altres partides que han acabat el crèdit de sobra, amb altres que n'han gastat molt poc.

AiXò no fa més que demostrar la mala utilització que fan del pressupost com a eina de gestió i planificació de la feina de govern, i que en definitiva resumeix la seva gestió a nivell general.

Per acabar, menció a part: més de 20.000 euros per ajudes urgents sense esgotar!!!! Sobren??? ho facin com sigui, però que aquesta partida quedi així fa mal a l'ànima!!! Tenim un ajuntament amb un superàvit increible i en plena crisi de 35.000 euros en sobre 20.000.

12.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença, el grup municipal Partit Popular i Regidor no adscrit per a modificar la ubicació del nou PAC de Pollença i instar al Govern de les Illes Balears a la declaració d'interès autonòmic del projecte (RGE núm. 1118/2018, de 9 de febrer). Aprovada per 9 vots a favor (UMP, Tots, PP i Regidor no adscrit) 8 en contra (Alternativa i Junts).

Nosaltres abans de res demanàrem un recés, per intentar posar un poc de seny i defugir dels politiquejos que ha provocat aquest tema. L'equip de govern va forçar a prendre una decisió per unes presses que no han estat tals, i la dreta ha utilitzat aquest tema per desgastar a l'equip de govern, i en cap moment ha actuat en pro de l'interès dels pollencins.

Al recés nosaltres plantejàrem a la dreta la retirada de la moció, i a l'equip de govern una reunió urgent amb la Conselleria i els tècnics, per així poder discutir sobre les noves opcions que permet el nou Decret llei, i aclarir els dubtes que el tema ens planteja.

La dreta no va voler retirar la moció, i nosaltres interpretàrem que no hi havia cap voluntat més que la de desgastar al govern i fer renou, i per tant nosaltres votàrem en contra, tot i que hem demanant a l'equip de govern que es celebri la reunió igualment, i que no es prengui cap decisió ferme sobre el tema.
Al final UMP va optar per votar a favor de la moció i aquesta es va aprovar.

Sobre el tema hem fet un article on explicam amb més profunditat la nostra posició.

Valoram la den˙ncia de fiscalia sobre la disciplina urbanÝstica.

Alternativa | 01 Marš, 2018 20:13 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa consideram evidents les conclusions del fiscal i confiam que el procés judicial pugui aportar la llum necessària a un tema que, malgrat les nostres contínues propostes i denúncies, s'ha volgut mantenir intencionadament fosc durant molt temps.


Avui hem vist publicat en premsa que el fiscal anticorrupció ha tancat la instrucció de la investigació sobre la tramitació dels expedients de disciplina urbanística de l'Ajuntament de Pollença i que hi veu indicis de delicte. Segons la font periodística, el fiscal presentarà denúncia i poden ser imputats el batle actual, els predecessors i diversos tècnics.

A falta de poder conèixer de primera mà el contingut de la denúncia del fiscal i les imputacions, des d'Alternativa volem fer una valoració inicial.

Per part nostra, les conclusions del fiscal no ens sorprenen; allò sorprenent seria no veure indicis de delicte, quan és obvi i evident, si es pega una ullada a la foravila, que la disciplina urbanística ha brillat per la seva absència.

D'ençà que vàrem iniciar la nostra activitat política a Pollença venim denunciant en premsa, al ple, en la Junta de Govern, pràcticament en solitari, la indisciplina urbanística a Pollença i les irregularitats municipals relacionades amb aquest tema. És trist de veure com la fiscalia només fa cas a segons qui, i ha hagut de ser necessari un escrit de l'exarquitecte municipal Rafel Balaguer, per posar-se a investigar el que de tothom és conegut i ja ha estat denunciat públicament moltíssimes vegades. Ja vàrem veure també la celeritat de la fiscalia i la inversió de recursos per investigar la denúncia per amenaces de Rafel Balaguer contra el nostre regidor Pepe García, que va quedar absolt. Un arquitecte municipal que, com hem dit múltiples vegades, solia prendre decisions orientades als interessos dels propietaris i no del bé comú, i que no ha dubtat en usar el seu lloc de feina i accés a informació per intentar influir en regidors i decisions polítiques. Ens agradarà conèixer quina responsabilitat té en el desgavell urbanístic del municipi aquell que ha estat arquitecte municipal durant 20 anys.

Des de fa desenes d’anys a Pollença s’ha construït incessantment en sòl rústic, a la costa, en zones humides. Un consum excessiu del sòl, un deteriorament de l’entorn i un creixement desordenat i indiscriminat, que ha estat possible gràcies als ulls grossos de tècnics i polítics. La consumació de les il·legalitats va ser permetre que els xalets il·legals poguessin, i continuïn podent, ser arrendats de forma legal.

Durant anys, a les Juntes de Govern, els membres de la mateixa simplement es donaven per assabentats dels expedients sancionadors, és a dir, no decidien res, sinó que feien el que proposava el batle. Els infractors, com a sanció, feien el pagament d’un 20% de les obres d’edificació objecte d’infracció i ja no es produïa cap actuació més de l’administració: la infracció no era legal ni es legalitzava, però tampoc es feia demolir.

Quan vàrem obtenir representació, al 2007, vàrem començar a demanar a la Junta de Govern de l'Ajuntament el número d'expedients d'infracció urbanística que s'havien iniciat i com s'havien resolt. Se'ns va negar aquesta informació.

Al ple de febrer de 2009 vàrem presentar una moció demanant l'adhesió a l'Agencia per a la Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. La moció va ser rebutjada amb el vot en contra de l'equip de govern (UM-UNPI, PSOE i PSM) i l'abstenció del PP-UMP.

Al mateix temps, i gràcies sobretot a la pressió per les actuacions de la fiscalia, va haver canvis per regularitzar la situació: entre altres coses, a les Juntes de Govern es va aprovar la resolució d’expedients sancionadors amb les multes mínimes que marca la llei (un 50% del valor de taxació de la il·legalitat i no un 20%, com s’havia fet fins aleshores), tot i que en ocasions les propostes dels tècnics eren superiors (75 i fins i tot un 100%). Però s’anaven aprovant per sistema les multes mínimes, independentment del que els tècnics proposaven. Aquesta és la situació que vàrem descobrir examinant els expedients d’infracció urbanística quan vàrem arribar a la Junta de Govern al 2011.

Respecte als percentatges de les multes, a la sanció mínima d’un 50%, la Llei de Disciplina Urbanística marca que el desconeixement de la Llei és un atenuant i la doctrina del Tribunal Suprem permet que aquest atenuant pugui comportar la pena (multa) mínima. Tant nosaltres com la Lliga podíem acceptar aquest percentatge mínim en nombrosos casos, però no per sistema i, menys encara, quan els infractors eren reincidents, mestres d’obra, o hi havia agreujants... Aquest és el motiu, pel qual el batle del moment, actual portaveu de Tots per Pollença Tomeu Cifre Ochogavia, va retirar la competència en matèria d’infraccions urbanístiques de la Junta de Govern i la va assumir en solitari.

L'abril del 2013 vàrem registrar una moció al ple demanant que la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística es fessin al ple i no en solitari per part del batle. La moció va ser rebutjada: PP, Lliga, Convergència i Unió Mollera (9) van votar en contra, mentre que PSOE i PSM es van abstenir. Poc temps després vàrem ser expulsats de la Junta de Govern, a la qual assistíem com a partit de l'oposició.

El gener de 2015 vàrem presentar i es va aprovar per unanimitat al ple la nostra moció que va convertir a Pollença en el primer municipi que proposava a la FELIB que subscrigués un conveni per tal de facilitar la inscripció de tota infracció urbanística detectada en el registre de la propietat. Es tractava de complir el que és una obligació legal des del 2011.

Aquesta legislatura (abril 2017) es va tornar a rebutjar la nostra moció per delegar a l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca la disciplina urbanística. Enteníem que l'única forma de sortir del cercle viciós de no actuació per part de l'Ajuntament (i de possibles tractes de favor o greuges comparatius) i a la vegada de garantir que s'apliqués la llei de disciplina urbanística a Pollença, passa per delegar les competències al Consell. S'escapava així l'oportunitat de posar punt i final a les males pràctiques del passat i començar una nova etapa en què tothom sabés que si incomplia la legalitat en pagaria les conseqüències i cap regidor ho podria impedir. Aleshores vàrem demanar celeritat a la fiscalia per la investigació i que es retiri a l'Ajuntament les competències en disciplina urbanística, vista la seva incapacitat.

Des d'Alternativa ens mantenim expectants respecte com avançarà aquest tema, i esperam que pugui servir per poder abordar d'una vegada per totes, de forma transparent, una de les problemàtiques més greus del nostre municipi. Només queda la tristesa de saber que haurà fet falta la intervenció de fiscals i jutjats per poder posar llum a un fet sobre el qual nosaltres hem fet múltiples propostes polítiques a tots els altres partits municipals, sense que mai se'ns hagi fet cas, i pel qual hem estat amenaçats en moltes ocasions.

 


Cansats del politiqueig entorn del Centre de Salut

Alternativa | 23 Febrer, 2018 13:02 | facebook.com twitter.com


Al passat ple de febrer, el bloc de dretes (Tots per Pollença, PP i Martí Roca) han presentat una moció que proposa que  s'aturi la cessió del solar de can conill, i es demani l'interès autònomic pel solar de Can Bach, per fer-hi el PAC allà, aprofitant la recent aprovació del decret llei 1/2018 de mesures urgents per a la millora i ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris i socials de la CAIB, que permet simplificar els tràmits a l'hora de destinar un solar a alguns d'aquests usos (inclosa la possiblitat de construir en sòl rústic).


Per part nostra, començam a estar cansats del joc polític (si es pot dir joc, un tema tan seriós com el de la salut) que es duu l'oposició de dretes amb l'equip de govern. En certa forma, ens recorda el que ja va passar amb la primera línia: uns intenten fer tot el renou possible amb un tema que pensen que els servirà per esgarrapar un grapat de vots, i els altres no actuen amb la diligència i prestesa que exigiria la situació, i estant a la defensiva, no accepten ni crítiques ni suggeriments.


Què ens trobam amb el tema del PAC?


Per una part, l'equip de govern, que va forçar a haver de prendre una decisió ràpida per una suposada imminència i urgència que no s'ha mostrat tal. Recordar que havent-ne xerrat dos mesos, es va dur a Ple per primera vegada el maig del 2016. Estam a febrer del 2018 (o sigui, han passat gairebé 2 anys) i no tenim res. Per no tenir, no tenim ni el projecte del PAC redactat. I sort que al govern hi ha els seus mateixos partits! Per cedir la titularitat del solar a la conselleria, va fer falta més de 10 mesos per enviar la documentació que la Conselleria va sol·licitar i la va haver de requerir dues vegades!


Per altra part, el bloc de dretes que, com sempre, quan se va discutir varen sortir amb evasives, sense posicionar-se clarament i amb ambigüitats, per poder començar a crear polèmica un cop s'hagués decidit i intentant dilatar el màxim (presentar al·legacions sempre, i el darrer dia). Exemples: quan se va discutir la ubicació no varen proposar que es fes cap procés participatiu (de fet, fins i tot es va criticar a l'equip de govern per haver convocat una reunió informativa amb els ciutadans) i només l'han proposat seriosament quan la decisió ja estava ben presa i amb els tràmits avançats. Després, la seva campanya d'oposició a Can Conill es basava en la falta d'aparcament, però quan es té assegurat un solar per aparcament, el problema passa a ser els dobbers que es varen invertir en fer el pàrquing. Els dobbers dels contribuents no els preocupaven quan van contractar la cap de premsa, o quan van impulsar l'auditori den Moneo, ni quan van fer les pistes de padel carregant-se les de futbet. Un cas que consistia en tudar una inversió feta per fer-ne una altra de la que no hi havia cap necessitat (unes pistes de pàdel). I ara critiquen el mateix fet, però amb la diferència que s'hi farà un PAC.

I de fons la sospita que el solar de Can Conill, si no s'hi fa el PAC, pugui ser destinat a una altra cosa en un futur; com veim al facebook de Tots «Des de Tots per Pollença sempre hem defensat que hi ha alternatives millors, accessibles, igualment cèntriques i que no utilitzen zones que es podrien destinar a altres equipaments.» A nosaltres ens agradaria sentir-li dir clarament al portaveu de Tots que es compromet a que si allà no s'hi fa un PAC, mai donarà suport a que s'hi faci cap altra cosa. Així se li va demanar al ple, i, evidentment no ho va dir.


A nosaltres no ens va aquest rollo de politiqueig, i amb tota honestedat i bona fe vàrem prendre una decisió, quan se'ns va demanar, en base al que consideram arguments racionals i prioritats. Resumint: donades les possibilitats existents i que es varen plantejar (la ubicació actual, l'aparcament de Joan Mas, Can Conill, i la zona verda de darrera el centre cultural), nosaltres vàrem considerar Can Conill com la millor opció (per ser municipal, ser urbà i ser cèntric), i, un dels contres principals (que era la pèrdua de llocs per aparcar) vàrem considerar-ho no prioritari, havent-hi el solar de la Renault devora.


A dia d'avui, certament la situació no és la mateixa que l'abril del 2016: tenim un solar més de titularitat municipal, just devora Can Conill, i un decret-llei de mesures urgents que sembla agilitzar tràmits i permetre poder construir maldament sigui rústic.

Si avui se'ns hagués presentat per primera vegada la decisió a prendre, hauríem considerat molt seriosament l'opció de Can Bach. Però no podem deixar de banda tampoc que hi ha un camí recorregut fins ara que ens situa, suposadament, en la fase d'estar a punt de licitar la redacció del projecte.


El problema que tenim nosaltres i que se'ns han plantejat a l'hora de decidir el vot d'aquesta moció, és que tenim una sèrie de dubtes que no se'ns poden resoldre fàcilment, i que òbviament no ens serveix el que ens digui l'equip de govern ni en Tomeu Cifre Ochogavia, perquè òbviament cadascú escombra cap a ca seva:

-La decisió de canviar la ubicació, quin retard podria suposar? Quins altres tràmits, que nosaltres no sabem, suposa? Se podria cedir només una part de la parcel·la? Per poder començar les obres, s'ha de cedir la titularitat; què tardaríem en fer-ho a Can Bach?

-Hi ha garanties? La conselleria acceptarà un nou solar i el govern en declararà l'interès autonòmic si en tenim un altre disponible que és urbà i que, de fet, ja li hem cedit?

-Se podria fer PAC i minideixalleria al mateix solar? Com aniria el tema de vials i zones verdes?


Per tot això, la nostra assemblea va considerar que seria bo que es retirés la moció i l'equip de govern convoqués amb urgència (dilluns o dimarts) una reunió amb els responsables de la Conselleria (amb capacitat de decisió política) i tècnics, també de la casa, per poder aclarir aquests punts i prendre una decisió racional i amb tots els elements.


Els dubtes i aquesta proposta és el que vàrem plantejar als portaveus dels grups municipals en el recés que vàrem demanar al batle.

Finalment, Tots per Pollença es va negar a retirar la moció. Nosaltres hi vàrem votar en contra, no perquè estiguem tancats a explorar l'opció del solar de Can Bach, sinó perquè ens pareix que per part del bloc de dretes, sense voler fer aquest gest, no mostra ganes d'entendre's sinó només de fer renou. Sense tenir tota la informació necessària ens sembla molt agosarat uns acords com els de la moció, que podrien fer demorar encara més la construcció del PAC. La sorpresa va saltar quan el regidor de l'equip de govern d'UMP, va anunciar que donava suport a la moció i es desmarcava dels seus socis, i per tant la moció va quedar aprovada.

Així i tot, vàrem instar a l'equip de govern a fer la reunió que hem proposat de forma urgent, per resoldre dubtes i així no es prengui cap decisió definitiva fins que ho tenguem clar. I Tots per Pollença es va comprometre a que si es feia la reunió, i no es veia viable, no tenien cap problema en rectificar.  


Continuarà?Ple de febrer

Alternativa | 21 Febrer, 2018 16:02 | facebook.com twitter.com

Ordre del dia del ple ordinari de febrer. Demà dijous a les 20:00 h. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net   Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. 

1.- Aprovació si procedeix de la sessió anterior

2-Aprovació inicial modificació crèdit 2-2018.

Es tracta de modificar el pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 69.375€ per l'adquisició de l'Arxiu Bestard/Cerdà (es pagaria això durant quatre anys, o sigui, un total de 277.500 €. Hi ha un informe tècnic que estableix un valor de l'arxiu entre 230.000 i 314.000 euros (sense iva).

Segons l'informe hi ha fins a 400.000 imatges o més, i una continuitat en el temps de més de 100 anys amb moltes fotos de Pollença i Alcúdia, i també Palma, Catalunya i altres llocs. La temàtica se pot dividir en dues èpoques, una primera fins a 1950-60 amb molt poca vida quotidiana i més preferència  per actes i personatges importants, costums, colonya, ... i una segona part, amb més importància de festes privades. 

En quant a material bàsicament parlam de dos. A la primera època (fins 60s-70s) predominen les plaques de vidre de gran qualitat i que serien unes 15.000-20.000 imatges, i després els rotllos flexibles. Tots es pden escanejar.


3 i 4 -.Aprovació inicial modificació crèdit 3-2018 i proposta d'aprovació inicial del projecte de rehabilitació de la peixateria.

. El primer punt tracta de modificar el pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 81.126€ per l'obra de rehabilitació de l'antiga peixateria, i el segon punt és l'aprovació del projecte d'obra. L'obra, conforme al projecte redactat per l'arquitecte Xavier Oliver, té un import de total de 214.726€ i està finançada en gran part pel Consell Insular. L'ajuntament ha de posar els 81.126€. El projecte en si és de rehabilitació estructural de l'edifici, impermeabilització i aïllament tèrmic de les teukades, dotació de les instal·lacions de sanejament, fontaneria, electricitat, climatització, instal·lació lluminàries, substitució de la fusta, enrajolats i acabats. S'adapta l'espai als usos previstos (administratius són) amb bany adaptat a baix i amb dues sales polivalents i bany a la plaça superior.

El projecte, segons l'equip de govern, no afecta al que surti del taller de prospectiva per decidir els usos.

El problema és que la subvenció es va sol·licitar a l'agost, per tant el projecte ja estava redactat,. La subvenció va ser adjudicada el 19 de desembre, donant 3 mesos amb pròrroga automàtica de un mes i mig per adjudicar l'obra i després l'obra segons el projecte és de 6 mesos (el guanyador pot reduir períodes), per tant ara a febrer casi març, amb exposició pública,... s'haurà de córrer  perque a finals d'any estigui tot fet i rebre la subvenció. 

5 -Reconeixement extrajudicial de crèdits 1-2018

Es tracta de factures extrajudicials per import de 117.174€ de l'Ajuntament, 1.287€ de l'Escola de Música i 5.287€ de la Residència. Totes les factures són fora de temps, de tasques del 2017. Hi ha algunes factures que són causa d'un problema d'absis. De totes les partides hi ha crèdit.

6-Aprovació bases subvencions a empreses que usen el català

Són les bases de la convocatòria de subvencions per empreses que rotulen, fan menús, etc en català. Aquestes subvencions passen de 3.000 a 5.000€, i les bases són les mateixes. L'any passat es vàren esgotar els 3.000 euros, i alguna empresa no va poder cobrar tot el sol·licitat per falta de crèdit.

7 -Modificació ordenança animals (colònies felines). Aprovació definitiva i resolució al·legacions.

Ens contesten les al.legacions nostres i les d'una particular. En línies generals podem dir que s'han tengut en compte, no és que s'hagin acceptat al 100%, però si que influeixen en el nou redactat. També apareix al nou redactat la creació d'un santurari de moixos, tot i que això ara mateix  és un poc més una declaració d'intencions que res, però que en realitat no és tan complicat com crear una canera, i que l'intenció hi és, i que per això ho posaren a la ordenança.

8-Aprovació de la comunicació de la voluntat municipal de posar a disposició de la Conselleria de Salut els terrenys del PAC del moll.

El ple demostra voluntat de cedir el terreny per fer obres, però no es cedeix encara, és per agilitzar. El nou decret lei permet aquest tràmit per fer més via.

9. Aprovació de la nova delimitació del Sector PT-1 "El Vilar" del PGOU de Pollença per adaptar-lo a la llei (resolució al·legacions)

Al maig ja es va fer l'aprovació inicial, arran de les peticions dels propietaris, que denunciaven inacció de l'ajuntament. I com la llei reclamava aquesta delimitació la féren. Una reclamació demana que per fer una nova delimitació cal modificar el planejament, i se li respon que la nova llei imposa aquesta nova delimitació com a passa prèvia per impulsar l'execució del sector. La segona i la tercera diuen que la no execució és culpa de la inactivitat municipal i que aquesta nova delimitació és una aparença d'actuació a afegir a aquesta inactivitat. Se'ls respon que no, que aquesta és la primera passa.

10-Dació de comptes de resolucions de batlia amb objeccions.

11-Informació execució pressupostària del quart trimestre 2017.

12-Moció de la CEDA (Tots per Pollença, PP i regidor no adscrit) per modificar la ubicació del PAC

Arran de l'aprovació del decret llei 1/2018 de mesures urgents per a la millora i ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris i socials de la CAIB, que permet simplificar els tràmits a l'hora de destinar un solar a alguns d'aquests usos (inclosa la requalificació de sòl rústic si es considera d'interès autonòmic), la CEDA proposa que s'aturi la cessió del solar de can conill, i es demani l'interès autònomic pel de Can Bach per fer el PAC allà. (en realitat el sòl no deixa de ser rústic, sinó que et permet posar-hi un sistema general, que a efectes pràctics vé a ser el mateix.) Segons els tècnics, el solar és igual d'apte que el de Can Conill, cal dotar de serveis, però amb la mateixa dificultat que aquest.

13-Moció de la CEDA sobre l'ús turístic d'edificacions a sòl rústic protegit

La llei turística no permetrà iniciar noves activitats turística en habitatges ubicats a sòl rústic protegit, i la moció demana que sí que es pugui fer.

14 -Moció de l'equip de govern sobre el descompte de resident al 75% per vols a la península

La moció és per instar el govern espanyol a que s'apliqui una bonificació del 75% en trajectes cap a la península i el 100% de les taxes aeroportuàries. Tampoc res a dir, una moció per quedar bé.

15. Moció del PP sobre el dia internacional de la dona. 

Cal una nova zonificaciˇ d'acord a criteris ambientals i en defensa del dret a l'habitatge.

Alternativa | 15 Febrer, 2018 19:39 | facebook.com twitter.com

Aquesta setmana vam participar a la segona reunió sobre la zonificacio. L'equip de govern va fer cas a la proposta que vam realitzar a la primera reunió i es va convidar a CCOO, UGT, GOB i associació d'artesans. Per desgràcia només varen venir l'associació d'artesans. Ara sabem que a Podem els van avisar el mateix dia de la reunió i per tant no van poder assistir, no sabem si va passar el mateix amb els sindicats i el GOB, però ens sembla molt greu. A aquesta reunió en principi s'havien de fer propostes i  cal dir que només Aptur, Associació Comerciants i nosaltres hem presentat proposta. 
 
De forma resumida, es pot dir que tots, equip de govern inclòs, excepte nosaltres volen que Pollença sigui declarat municipi no saturat.
La seva estratègia  és defensar que les dades utilitzades no són les correctes i que si aquestes ho fossin a lo millor no surt Pollença com a saturat.
 
Nosaltres consideram que la proposta actual de zonificació permetrà un increment de les places de lloguer turístic, amb el conseqüent agreujament de la problemàtica de l'accés a l'habitatge i un augment de la pressió turistica sobre tot el territori amb la problemàtica ambiental que això suposa. Per tot això, a Alternativa per Pollença demanam al Consell que retiri la proposta i torni a fer una nova zonificació d'acord a criteris ambientals, a una estimació seriosa de la pressió turística sobre l'habitatge i aplicant els mateixos criteris a totes les zones. 
 
 
 

Pressuposts, territori cardioprotegit, badia....

Alternativa | 28 Gener, 2018 22:44 | facebook.com twitter.com

Segona part de les respostes de l'equip de govern als nostre precs i preguntes del darrer ple.

10- Per què no han fet ni tan sols una reunió per parlar del pressupost del 2018? Volen torna a aprovar els pressuposts per decret?

Els pressuposts segons el Batle estan llestos, l'esborrany està acabat, però l'Interventor és de vacances, i estan esperant que torni, per poder començar les reunions amb la resta de forces polítiques. Per desgràcia no és la primera vegada que les vacances de l'Interventor serveixen a l'equip de govern d'excusa.

11- Respecte al problema dels excrements dels cans s'han platejat la identificació de l'ADN dels animals com es fa a un bon grapat de municipis?

Diuen que els sembla una bona idea i que si que s'han plantejat, però tot i ser viable, la seva concessió requereix un contracte elevat. A altres llocs normalment es finaça amb taxes per tinença da'nimals o amb les mateixes sancions. A part de la dificultat del control dels animals a partir dels xips. A veure si es pot fer possible, o es cerca una altre solució, perque realment a Pollença hi ha una problemàtica amb el tema.

12- Tenen ja una planificació per complir tots els acords de la moció per fer de Pollença un territori cardioprotegit?

- Posar als mitjans de comunicació municipal (web, facebook, ràdio) informació bàsica sobre els desfibril·ladors: la seva ubicació, utilització, fer campanyes divulgatives,informatives i cursos....

Totes les actuacions de formació estan dins de la contractació de l'empresa que subministra els desfibriladors. Realment a nivell de comunicació es pot fer més feina, ja que la majoria de persones desconeixen com actuar en cas de necessitat.

- Signar convenis amb altres administracions públiques i entitats (Conselleries de Salut, Educació, federacions o clubs de futbol, ...) per centralitzar, planificar i controlar la informació, manteniment i realització de cursos de formació relacionats amb els desfibril·ladors.

Sobre els convenis amb altres administracions, el regidor ha dit que tot el tema està legislat i que la coordinació no fa falta establir-la per conveni. Per desgràcia no ha mencionat res sobre els acords amb entitats privades.

13- Seguit apareixen notícies sobre la idea de convertir la Badia de Pollença en una pista per a hidroavions. Ja varen fer la petició de fer una comissió mixta amb representants del ministeri de Defensa, Govern autonòmic i Ajuntament amb l'objectiu de fer compatible ús civil i militar de la Base? Han rebut resposta? Pensen reiterar la petició?

Varen rebre una resposta del Ministeri de Defensa que deia que a la base es operacions d'aterratge a la badia havien estat extraordinàries, i que qualsevol altre activitat no correspon. Sobre l'ús civil no donen cap resposta. Han dit que poden reiterar la petició, amb la qual ja ens imaginam que farà el Ministeri: ignorar-la. Cal més valentia i força si realment es vol un ús civil de la base, cosa que no tenim clar que l'equip de govern desitgi realment.

14- Ens poden explicar com a pesar de les reunions anteriors a les festes (Junta local de seguretat, un "sopar-reunió de logística" i una reunió de "la Comissió de Sant Antoni") es va triar un pi amb un excés de llargària? No hi ha cap responsable de mesurar el pi? Per què ningú va impedir posar saïm al pi? No pensen que tal vegada fer un sopar-reunió no és la millor forma de preparar la logística de la festa?

Primer de tot, el regidor va demanar perdó per com va anar la festa de Sant Antoni, i a posterior ens informà que el sopar reunió va ser per fer germanor (el posar sopar de logística va ser cosa seva, no nostre, per tant al facebook millor posin sopar de germanor). La logística és va triar a la comissió de Sant Antoni, on es va decidir la tasca que havia de fer tothom. El pi va ser mesurat i feia 21'60, segons ells una mida correcta, però si que era molt gruixut i pesat. Tot i que sigui una mida que pugui passar (si realment feia 21'60), consideram que cal ser més prudent i no arriscar tant amb la llargària del pi, així com vigilar més si es posa saïm.

15- Com és possible que el primer cartell de mesures de seguretat per la festa als espais naturals protegits (Formentor i Ternelles) fos publicat amb moltes faltes d'ortografia? i que una vegada corregit encara en presentàs? Per què no va passar per la correctora ortogràfica?

El regidor admet el seu error, ja que va entendre com a cartell definitiu un esborrany. Aquest va ser corregit i encara va anar malament, i en part es deu perque aquest cartell no va poder passar per la correctora. Per desgràcia no és la primera vegada que es fan faltes, però en aquest cas, el cartell feia mal a la vista!!!

16- Per què es segueixen publicant cartells amb la col·laboració i el logo de l'Ajuntament escrits en castellà i anglès i no en català?

Segons el regidor de normalització els seus cartells, estan tots en català almenys, però que els resulta impossible controlar tota la producció privada de cartells. En aquest cas nosaltres recomanam que almenys s'envii una circular o s'informi a totes les associacions de la necessitat de retolar en català quan es tengui la col·laboració de l'Ajuntament.

17- Ens poden explicar que pensen fer al Cinema Capitol?

La idea es reprendre el contacte amb el col·legi d'arquitectes per fer un concurs de idees sobre la seva rehabilitació. I la part interessant i dificultosa de dit projecte serà com aportar una idea de reforma d'un pis superior compatible amb una possible adquisició futura del pis inferior

18- Perquè a data d'avui la majoria les nòmines del personal laboral no ha rebut les nòmines d'ença del mes de setembre? Han pensat que no tots tenen correu electrònic ni tots n'han autoritzat el seu ús per aquest tràmit? Com poden comprovar els treballadors que se'ls han abonat tots els conceptes salarials de forma correcte?

Segons el Batle, els treballadors mai han rebut les nòmines, i s'envien per correu electrònic als que ho han demanat, o han de venir a cercar-les a l'Ajuntament de forma persona.Festes, zonificaciˇ, participaciˇ...

Alternativa | 28 Gener, 2018 19:53 | facebook.com twitter.com

A continuació un resum de la segona part del ple ordinari del mes de gener amb les informacions de batlia, les dacions de compte de les resolucions de batlia, i la primera part de les respostes de l'equip de govern als nostre precs i preguntes.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

- S'informa de la reunió per analitzar el tema de la seguretat a les festes de Sant Antoni. Assistiren 3 responsables de la policia (inspector, subinspector i oficial), 3 tècnics municipals (l'enginyer, el tècnic de medi ambient i el cap de la brigada), 5 membres de la comissió de Sant Antoni i l'encarregat de pujar enguany. Parlaren del pi, del carro, les cordes, l'itinerari, ternal, pujadors, la plaça vella, el sabó, l'alcohol, els coets, horaris, policia i organització de la comissió de la festa. Abans es parlà dels problemes de dia 17 i s'arribà a l'acord que el pi feia 21'60m, però era molt gruixat i molt pesat i amb una cossa a la part alta que el podia desequilibrar. La sessió es tancà esperant a la setmana següent a una altre reunió per arribar a acords definitius, es quals seran duits a una Junta de portaveus la qual decidirà que és l'adient per millorar la seguretat.

- S'informa de la reunió de la comissió sobre la zonificació. Va venir un tècnic del consell, per explicar la zonificació de forma detallada a les diferents forces polítiques i distints agents econòmics. Ara s'en farà una altre per intentar consensuar una proposta per portar al consell.

- S'informa de la reunió de la comissió permanent de participació ciutadana. A aquesta s'ha decidit la periodicitat de les sessions ordinàries, s'han elegit els membres per formar part del taller de prospectiva que ha d'elegir els usos de la peixeteria i l'edifici annex, i s'ha informat del procés.

- S'informa que dia 28 de desembre, s'aprovà l'expedient d'adquisició del solar de l'hort del camí del Puig.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

- Dació de compte d'un auto judicial sobre la legalització de villa Cortina.

- Dació de compte la recepció d'una subvenció per contractar 2 joves del programa de joves qualificats.

- 6 Dacions de compte de nomenament de procurador i lletrat

3.- Precs i preguntes.

Precs

1- El passat 14 de gener el dia que les restes de Joan Losa Campomar tornaren a Pollença, el portal de la sala de plens de l'Ajuntament presentava un estat lamentable i estava ple d'excrements de colom. Demanam que es millori la seva neteja, sobretot en dies senyalats i evitar haver de sentir vergonya per la imatge donada. Igualment demanam que es posi remei a la proliferació de coloms a la part superior de la façana.

Compareteixen l'opinió.

2- Ja fa temps, que un mirall del carrer de l'Horta (a l'alçada del carrer Gruat) va ser llevat per unes obres i encara no ha estat posat. Demanam que per evitar possibles accidents aquest sigui col·locat el més aviat possible.

Dir que el del carrer major també torna a estar romput.

Preguntes

1- Poden fer alguna cosa perquè la única rampa per tirar barques a la mar del Port de Pollença que està en condicions estigui oberta? Fa mesos que està tancada per obres i hi ha solucions factibles com obrir l'accés per l'aparcament del Yum Yum.

Donaran trasllat a Ports que es pugui fer l'accés, ells desconeixen perque està tancada la rampa. Esperem que així sigui i que Ports també els escolti.

2- A les preguntes registrades al mes de novembre demanàvem que si a la web de l'Ajuntament hi surten publicats els convenis col·lectius del personal laboral de l'ajuntament i EMSER, podien publicar l'acord amb els funcionaris. El batle va respondre que no hi havia cap problema en publicar-ho però encara no ho han fet. Quan pensen fer-ho?

El mateix dia del ple ho feren. Amb totes les coses, a aquest equip de govern se'ls hi ha de recordar mínim dues vegades

3- Perque no han publicat el nou Reglament de Participació Ciutadana a la web municipal, on encara apareix l'antic?

Cert és que el reglament apareix a la web, però l'error del nostre regidor és ben normal, perque a l'apartat de ordenances i reglaments apareix el reglament anterior. Per tant esperem que aquest també es corregeixi.

4- Per què el vehicle grua, destinat a la recollida d'iglús de selectiva no va superar l'ITV i en lloc d'arreglar-lo, l'encarregat el porta a Ternelles a carregar el pi damunt el carro? Per què es continua amb la greu dinàmica generalitzada de fer circular vehicles amb la ITV caducada o que directament no l'han superada?

Una resposta surreal com ja ve sent habitual al regidor Nevado. Va fer una narració dels fets. Ens va contar perque no va passar l'ITV, es demanaran els material que estaren dues setmanes a arribar, i segons ell, tot i no passar la inspecció, el vehicle no estava malament!!!! A les dues setmanes es posaren les peces i passà l'ITV. I a Ternelles perque hi anà? Doncs perque les peces no havien arribat!!!! Increïble!!!

5- En podien informar dels resultats de les reunions que han realitzat sobre l’adaptació del PGOU al PORN de Ternelles?

Segons el regidor han estat bàsicament reunions tècniques amb tècnics de la casa per veure com fer l'adaptació. També hi ha hagut reunions amb tècnics que han de fer la part ambiental, la qual és important a dita adaptació.

6- Respecte a la subvenció de 500.000 euros per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat, per què quan es va saber que una part del projecte, era incompatible amb la normativa de renous a la via pública es va consultar amb diferents agents econòmics i socials del Port de Pollença i no amb els partits de l'oposició?

Ens diuen que s'han reunit amb els agents que han mostrat preocupació i interès pel tema. Nosaltres no negam que es reunissen amb dits agents però que es reunissen amb l'oposició, i vista la resposta, sembla que no hem demostrat cap interès pel projecte.

7- Ens poden informar de la reunió amb l'equip de treball sobre estudi de l’habitatge al nostre municipi?

L'any passat la junta de govern adjudicà a la Fundació Universidad-Empresa la realització de dit estudi sobre l'estat de l'habitatge. A la darrera reunió es va fer un seguiment, i la Fundació va demanar informació relativa a llicències d'obres, dades catastrals i de padró, consum d'aigua i generació de residus. A veure si aquest estudi, que havia de fer-se al 2016, pot estar acabat el més aviat possible, i potservir d'eina per començar a implementar polítiques per millorar l'accés a l'habitatge.

8- Després de l'incendi del coll de Síller s'ha fet qualque pas per investigar si el manteniment de les línies per part de GESA-ENDESA és l'adequat? Es pensa denunciar a la companyia? L’estat de conservació de la torre i del transformador era l'adequat? Es fa manteniment?

Han remès un escrit a l'empresa mostrant la seva preocupació, i demanant informació sobre l'estat de manteniment de la línia i el tranfomador, al tenir resposta ens la faran arribar. Ens imaginam que l'empresa no dirrà que el seu manteniment és dolent, per tant, ens imaginam que tot quedarà igual.

9- A Binissalem el grup de MES diu que lamenten la falta d'iniciativa de l'equip de govern per eldur a terme uns pressuposts participatius reals. Per què a Pollença no han fet res per complir l'acord d'investidura i no hi ha hagut pressuposts participatius ni al 2016, ni al 2017?

Han dit que a la comissió de participació han presentat l'esborrany amb les bases i les fases per realitzar dits pressupostos participatius. A veure com funciona al 2018, però al 2016 i al 2017 no es va fer res, per molt que el batle digui que ells ho haurien volgut fer. 

Margalida Comas Camps

Alternativa | 27 Gener, 2018 10:29 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la primera part del ple ordinari del mes de gener. Com podeu veure es tracta d'un ple amb nul contingut polític com ja ve sent habitual a aquesta legislatura.

Sobre la segona part del ple, amb les informacions i les dacions de compte de les resolucions de Batlia, i amb els precs i preguntes i les respostes donades per l'equip de govern, en farem un altre article. Al ple va faltar la nostra portaveu Marina Llobera.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

S'aproven les actes del ple ordinari de dia 30 de novembre de 2017, i l'extraordinari del dia 27 de desembre del 2017.

2.- Aprovació, si procedeix, del nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. Aprovat per 8 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit).

S'anomenen vocals de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral de l'Ajuntament de Pollença a Magdalena Segui, Andres Nevado i Pere Josep Coll.

Després es produeixen alguns canvis, així Antoni Cànaves substitueix com a vicepresident a Andrés Nevado a la Mesa Generals de Negociació de Funcionaris, i Bernat Lópex substitueix a Iliana Capllonch com a vocal suplent al Consell Escolar Municipal de Pollença i com a vocal titular 1 al Consell Rector del Patronat Municipal de la Residència Social de Pollença.

3.- Ratificació, si procedeix, de la Resolució de Batlia núm. 30 de dia 12 de gener de 2018. Aprovat per unanimitat.

Es tracta d'adherir-se a la declaració de que fa l'Ajuntament de Maó de Margalida Comas Camps com a filla il·lustre. Evidentment nosaltres votàrem a favor, com no podia ser d'altre manera.

Margalida Comas Camps, menorquina, na destacar pels seus valors democràtics i humanitaris, per la seva excelent formació, amb un expedient excepcional, i per la seva tasca professional a una societat tan masclista com l'espanyola del segle XX. Pedagoga vinculada a la Institució Lliure d'Ensenyança, va ser de les principals protagonistes de la introducció de les ciències a Espanya. Llicenciada i doctora en Ciències Naturals (de les primeres d'Espanya), visità centres educatius de França i Anglaterra i cursà estudis de postgrau a Londres i París, exercint de docent a diferents Escoles Normals, a la Universitat de Barcelona i a Anglaterra. Resumint, una pionera de la innovació, renovació i divulgació educativa i una important investigadora.

Pel que fa a la seva relació, hem de dir que la seva família mantingué una estreta relació amb els descendents de Guillem Cifre, i en aquest context Margalida Comas coneixè, i acabà casant-se amb Guillem Bestard, fotògraf i deixeble de l'obra de Colonya. La parella resident a Catalunya passava els estius al poble, fins que la Guerra Civil l'obligà a partir a l'exili pels seus valors republicans, i el franquisme prohibí fins i tot els seus llibres. A Anglaterra va desenvolupar una tasca humanitària a favor dels refugiats i va seguir exercint ladocència fins la seva jubilació.

Per tot això, nosaltres sempre hem reivindicat la recuperació de la figura de Margalida Comas Camps, que com la de moltes dones, sempre han restat oblidades per aquesta societat patriarcal. Així al desembre de 2008 ja varem presentar una moció, que va ser aprovada, per dedicar-li un carrer, i vàrem lluitar durant anys perque aquesta moció s'executàs. Això no va ser possible fins el 2013, quan el batle del moment va delegar en el nostre antic regidor Pepe Garcia l'instrucció de dit expedient, i Pollença va comptar amb un carrer dedicat a la senyora Margalida Comas Camps. Per tant qualsevol reconeixement, o tasca per recuperar la figura de totes aquestes dones oblidades ens sembla que es necessària.

4.- Propostes/Mocions d'Urgència

No va haver-hi cap proposta d'urgència.«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 208 209 210  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb