URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Adhesiˇ a l'AgŔncia de Defensa del Territori ? Ple d'abril

Alternativa | 25 Abril, 2017 22:25 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 30 hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil us informarem del desenvolupament del mateix. A la fi s'ha complit un dels acords d'investidura que vam signar amb Junts Avançam relatius a transparència i a l'enllaç podeu trobar la publicació de la documentació que acompanya als diferents punts que s'han de votar al ple. http://www.ajpollenca.net/…/d…/files/documents/propostes.pdf

1 i 2.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària de gener i l'extraordinària de febre.

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2017

Factures per valor de 29.866 €, són bàsicament de l'exercici anterior.Una part important són les de llum (el batle va dir a la Comissió  que tot i que les factures varen ser enviades electrònicament dins termini, com que la factura en paper (que identifica el comptador concret) no arriba fins mesos després, no s'han pogut conformar quan tocava.

4-Informació sobre l'execució pressupostària del primer trimestre exercici 2017

Aquest punt no es vota. Ja s'ha gastat el 100% del pressupost de l'Escola de Música (ja que per enguany hi ha previstes moltes més despeses, però s'està funcionant amb el pressupost prorrogat de 2017. 

5-Conveni amb el Consorci de Transports per la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca (Pla anual d'impuls del Turisme Sostenible 2016)

El regidor  ha explicat a la comissió que s'havien mirat diferents opcions per fer la parada al Port de Pollença; a la via de servei abans o després de l'aparcament... però que per motius diversos (espai insuficient, proximitat finestres escoles...) s'havia descartat i que el millor lloc és l'aparcament. L'estació tendra dos banys adaptats i una zona d'espera amb una pèrgola i una altra coberta. Hi caben fins a 8 autobusos estacionats i poden carregar i descarregar 4 a la vegada. El CTM aprovarà el conveni el proper dilluns al seu consell d'administració. Es perdran unes 70 places d'aparcament, però ho consideren assumible perquè és per una finalitat superior, s'alliberaran unes 25 places allà on hi ha els busos ara (Roger de Flor) i com que aquell aparcament l'usa gent que va a les instal·lacions esportives,  obriran un pas de la circumval·lació a darrera la piscina per facilitar entrar per allà.  El projecte costarà màxim 420.000€ i d'aquests l'Ajuntament en posarà 40.000€.

La intenció del Consorci és que durant el 2017 fer les obres per tenir aquella estació i després també fer parades a la Creueta, platja de Formentor (l'única que ja existeix), Cala Murta-Cala Figuera i Far de Formentor, per tal de posar una línia de cara ala temporada 2018 que faci aquest recorregut, amb la possibilitat de restringir la circulació de vehicles a la península de Formentor.

6 -Moció de TOTS per Pollença-PP-Martí Roca Regidor No Adscrit pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sól rústic

És la moció que no va superar la urgència al passat ple. Bàsicament defensa que no s'augmenti la superfície de parcel·la mínima per urbanitzar en sòl rústic arran d'unes declaracions que va fer la consellera insular de Territori. 

7-Moció d'Alternativa per l'adhesió a l'Agència de Defensa del Territori  (article on podeu trobar la moció i la nostra argumentació)

La nostra moció per fer un conveni amb l'Agència de Defensa del Territori i delegar-li la disciplina urbanísitca a rústic. A Alternativa consideram que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca pot ajudar a l'Ajuntament, a partir de la firma del conveni, per acabar amb el consum excessiu i desordenat de sòl i el corresponent deteriorament de l'entorn. El paisatge és el principal actiu econòmic de Pollença, i no es pot seguir destruint; s’hi ha de posar ordre

 

8.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

 

 

 

Mociˇ per a l'adhesiˇ a l'AgŔncia de Defensa del Territori de Mallorca

Alternativa | 23 Abril, 2017 00:29 | facebook.com twitter.com

Alternativa Per Pollença (A) hem registrat una moció (a continuació) per discutir al proper ple per realitzar un conveni i delegar la disciplina urbanística a l’Agència de de Defensa del Territori.


Al 2009 quan es va crear l'Agència de Disciplina urbanística, coneguda ara com Agència de Defensa del Territori de Mallorca, vam presentar una moció, que va ser rebutjada, per delegar a la mateixa la disciplina urbanística. Aquesta legislatura hem fet, en forma de prec, la mateixa petició en diferents plens sense resultat  i ara presentam una moció.

És evident, i així ho hem denunciat durant anys, des d'Alternativa que a Pollença (A), que la tramitació dels expedients sancionadors per infraccions urbanístiques no s'han adequat al procediment legalment establert. De fet, ara aquesta tramitació està sent investigada per la Fiscalia.

És evident que en aquesta legislatura hi ha hagut una gran millora en la dotació i feina de l'Agència de Defensa del Territori i que, actualment, ja quinze municipis han signat convenis de delegació amb l'Agència. La legislació vigent, que atribueix als municipis la tasca de control de la disciplina urbanística, comporta com a conseqüència que, en molts casos, els batles es trobin en la difícil tessitura d'haver de sancionar infractors més o menys pròxims a les seves persones (familiars, amics, persones influents social o econòmicament...). Pollença és un exemple de la dimensió que pot arribar a assolir la manca de disciplina urbanística o la seva incorrecta aplicació.

A Alternativa consideram que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca pot ajudar a l'Ajuntament, a partir de la firma del conveni, per acabar amb el consum excessiu i desordenat de sòl i el corresponent deteriorament de l'entorn. El paisatge és el principal actiu econòmic de Pollença, i no es pot seguir destruint; s’hi ha de posar ordre.

 

 

 (Segueix)

Segueixen augmentant els pagaments irregulars (Junta 18 d'abril)

Alternativa | 19 Abril, 2017 00:46 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 18 d'abril. Aquests resumens s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Es manté la incapacitat de l'equip de govern per regularitzar contractes i segueixen augmentant els pagaments irregulars, ara cal sumar la dels serveis dels tècnics informàtics, el seu contracteva acabar al mes de febrer.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2. URBANISME

2.1.- Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:

En total es dona compte de la concessió de 70 llicències.

2.2.- Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures sense objecció destaquen pel seu volum els lloguers de Can Escarrintxo (2.101+900 euros al mes), o de l'oficina de turisme del Port (3.630 euros pel 2n trimestre), o el manteniment de les alineacions arbòries (4.049 mensuals) o les classes de teatre (3.158 euros al mes).

Pel que fa a les factures amb objeccions per part de intervenció destaquen dues factures de tasques de manteniment als poliesportius, una al del Moll (5.463 euros) i l'altre al de Pollença (3.689 euros). A part d'aquestes les objeccions van en la mateixa línia de sempre, tasques de manteniment, subministrament de combustible, el manteniment de les impulsions, publicitat i imprempta, i la factura d'alguns tècnics en situació irregular. A aquests darrers cal sumar el servei dels tècnics informàtics, als quals va acabar el seu contracte al mes de febrer.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de la reducció del cànon del lot O dels serveis de temporada al litoral del terme de Pollença per a l’exercici 2016.

Es redueix el cànon al haver canviat les condicions del lot adjudicat. Es passa de 10.098,39 euros a 5.901,61 euros.

3.3.2.- Aprovació de la concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

Es concedeix una ajuda econòmica de 665,63 euros, en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte lloguer.

3.3.3.- Aprovació de la concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

Es concedeix una ajuda econòmica de 1.331,27 euros, en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de menjador escolar.

3.3.4.- Denegació de la sol·licitud d’ocupació de via pública.

3.3.5.- Aprovació del canvi de nom de la liquidació de l’ocupació de via pública concedida per l’any 2017 a un local.

3.3.6.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.7.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.8.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.15.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.16.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.17.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.18.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.19.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.20.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.21.- Denegació de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.22.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.23.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.24.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.25.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.26.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.27.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.28.- Denegació de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Denegació de sol·licitud de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1.-Aprovació de les Bases Especifiques i convocatòria del concurs-oposició d'una Borsa d'auxiliars administratius, personal laboral interí.

S'han resolt les al·legacions del comitè d'empresa (algunes acceptades i altres rebutjades).

4.4.2.-Aprovació de la gratificació per antiguitat dins el servei d'un treballador.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa de servei de retirada i tractament com a residus dels vehicles abandonats.

6.- VARIS

6.1.- Aprovació de les bases reguladores del concurs pel disseny del programa i cartell de la festivitat Mare de Déu dels Àngels 2017 – La Patrona

Les bases són bàsicament les de l'any passat.

Joan Losa un pollencÝ desaparegut a la querella argentina

Alternativa | 18 Abril, 2017 10:31 | facebook.com twitter.com

Dissabte 22 a les 19:00 us esperam al darrer acte d'Abril de República; una taula rodona a Can Llobera on parlarem de Joan Losa un pollencí desaparegut a la querella argentina. A la taula rodona participaran Felipe Moreno, expresoner polític del Franquisme i portaveu de la Xarxa Catalana i Balear de suport a la querella argentina, Maria Antònia Oliver presidenta de l'Associació Memòria de Mallorca. i Maite Blázquez Losa neta de Joan Losa Campomar que amb Cosme Llobera Pallicer van ser detinguts, posteriorment trets de la presó de Can Mir i assassinats possiblement al cementiri de Porreres.

- Felipe Moreno al programa Latituds de Canal 33

Maite Blázquez Losa va començar a fer recerca respecte del seu avi relativament tard, a 2009. Com a moltes famílies, aterrides per la dictadura del feixisme,  a casa seva es va mantenir el silenci, sobre "el que havia passat"  i a la transició les institucions democràtiques no van fer res per recuperar la memòria i la dignitat de les víctimes.

Maite ha participat de la querella a l'Argentina i va declarar gràcies a l'exhorto enviar però la jutgessa argentina. Com ha declarat no sap si  podrà rescatar al seu padrí, però sigui o no així, seguirà demanant VERITAT, JUSTICIA I REPARACIÓ al costat de les companyes i dels companys de la Xarxa Catalana i Balear de suport a la querella argentina i al costat de tota la gent de l'Associació Memòria de Mallorca.

 - Entrevista a Maité Blázquez en Ona Mallorca

Joan Losa Campomar

Al llibre "Pollença. La revolta contra la rebel·lió" de Jaume March, Andreu Cerdà i Pere Sales. Edicions Documenta Balear s'explica que el 3 de maig de 1936 es va formar la delegació d'Esquerra Republicana (la Izquierda Republicana de n'Azaña) de Pollença al Port i que el seu president era Joan Losa Campomar,(aquesta informació està extreta de l'Arxiu del Regne de Mallorca, registre d'associacions 2710). Just abans del cop d'estat es va renovar la Junta directiva d'esquerra Republicana del Port, per tant, va estar molt poc temps de president. Va continuar estant a la Junta però el president passà a ser Joan Domingo. En el moment de la causa 57, a la qual van ser jutjats la majoria de pollencins detinguts, estava desaparegut, igual com altres directius i el president Joan Domingo. Aquest últim el van trobar amagat dins una cisterna i el van matar a la carretera d'Andratx el 30 de setembre del 36, a l'edat de 19 anys. No en sabem res més.

 Al llibre de La presó de Can Mir, de Manel Suárez.  ed. Lleonard Muntaner hi consta Joan Losa Campomar, la data d'ingrés (19-07-1936) i la data de sortida (22-1-37), sortida que coincideix amb la de Cosme Llobera i està identificada com una treta. Crida l'atenció la data d'ingrés el mateix dia que Goded va declarar l'estat de guerra a Balears. A  Pollença no es va declarar l'estat de guerra fins el dia 20 que es quan va entrar l'exercit per sufocar la rebel·lió civil, política i militar en defensa de la República.

 

 

 

Preguntes i respostes ple de marš

Alternativa | 15 Abril, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

Preguntes i respostes del darrer ple ordinari de març:

1- Quan pensen millorar l’accés a Síller des de la circumval·lació cap al carrer Roses? Ja fa dos mesos que vam demanar en aquest ple que és milloràs aquesta zona, i la situació segueix exactament igual.

Admeten que no han fet res i que ja hauria d’estar. Està al Pla de treball i se pensen que en menys de 15 dies el tema de la voravia estarà arreglat. Esperam al següent ple no haver-ho de tornar a demanar.

2- Han fet res perquè​ s'arregli la rampa de Cala Molins que s'empra per tirar les barques a la mar, tal i com els vàrem demanar? Cada dia que passa està més rompuda i pot succeir una desgràcia.

Han mirat de qui és, i és una concessió que té l’Hotel Molins i són ells que ho haurien de fer. Així i tot han encarregat que es faci un informe de com està i es comuniqui a Costes perquè facin el que considerin.

Esperem que ho arreglin abans de l’estiu ja que el volum de barques que passen per allà augmentarà i pot succeir alguna desgràcia

3- Tots els partits podem utilitzar el Club en nom de l'Ajuntament i el perfil institucional de les xarxes socials per presentar les nostres propostes pressupostàries?

El Club no autoritza partits polítics, si que a l’Ajuntament. En realitat estaria més bé dir que ho deixa a l’equip de govern, ja que hi ha altres partits que també són l’Ajuntament. Sobre les xarxes socials si que considera el batle que és un tema que s’ha d’arreglar, cosa que per cert ja hi hauria d’estar, bàsicament perquè està a l’acord d’investidura que firmaren amb nosaltres.

4- Pensa l'Ajuntament demanar al bisbat que retiri el menet de sant Joan Pelós a la processó del Corpus?

La resposta: bé, ens ho plantejarem.... rialles .... ens ho plantejarem,.... En definitiva NO HO FARAN!!!!  

5- Hi haurà alguna representació institucional als actes religiosos de Pasqua?

De Junts no hi anirà ningú, però de l’equip de govern, per no variar hi anirà el regidor Andrés Nevado.

6- Com es troba la feina d'aclarir quines són les propietats de l'Església i quines municipals?

Estan fent feina sobre el tema, i ho tenen bastant avançat i properament voldrien tenir una reunió amb la oposició per parlar aquest tema.

7- Ha fet l'Ajuntament alguna actuació per reobrir el camí públic de Can Serra al camí de Fartàritx?

Diuen que el caràcter públic és discutit, tot i que està al catàleg. I l’acord d’aprovació indica que aquest s’ha de inventariar a favor de l’Ajuntament. Cercant el caràcter del camí però no tenen clar que sigui públic. Tot i això cal segui el procediment i inventariar-lo, cosa que encara no està feta, però ara que ja tenen localitzada la propietat demanaran que el pas sigui almenys públic.

8- Ha fet l'Ajuntament alguna actuació per que es retiri el sobrant d'asfalt que s'ha deixat a les voreres de la carretera entre Pollença i el Moll?

En realitat es grava que sobrà quan llevaren la capa antiga i consideren més barata i sostenible l’opció de utilitzar aquesta grava que no dur-ne de nova per millorar les cunetes i fer més bé les síquies.

9- Ha fet l'Ajuntament de Pollença alguna actuació per a la conservació i catalogació de la Casa de Neu de Fartàritx?

Ja està al catàleg de patrimoni que no està aprovat definitivament, i això és insuficient. Han parlat amb la propietat, i aquesta està interessada en restaurar la propietat, i el dia després del ple es reunirien amb ells. Esperem que això sigui així i que aquesta casa de la neu, tan particular es conservi com pertoca.

10- Ens poden informar de les seves negociacions amb els propietaris de la urbanització del Vilà?

S’han reunit amb alguns dels propietaris, però no tots, perquè no tots tenen els mateixos interessos. I els que hi anaren eren els que volien desenvolupar la urbanització. Hi ha una sèrie de obligacions derivades del sistema de cooperació, i han parlat amb els propietaris per veure quina era la seva voluntat de col·laboració, i com ajuntament l’objectiu es que aquella zona no presenti la imatge de degradació que presenta.

11- En declaracions al Punt Informatiu de la segona quinzena de març, el cap del Servei de Sanitat Forestal del Govern diu que havien ofert a l'Ajuntament un projecte de millora del Puig de Santuïri i que no hi havien obtingut resposta. Ja els han donat resposta?

Li va sorprendre la informació. Era un oferiment de control de banyariquer i també de foncs i el regidor donà ordre d’acceptar l’oferiment, però revisant l’expedient ha vist que no hi ha cap petició formal i ara s’ha formalitzat.

 Albercocs i cireres

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

XIV Abril de Rep˙blica

Alternativa | 14 Abril, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Per catorzè any consecutiu el mes d'abril recordam i celebram la República a Pollença, un parèntesi de llibertat i democràcia entre dues dictadures. Un recordatori més que necessari quan els jutges han condemnat a una persona per fer acudits sobre Carrero Branco, cap de govern franquista que és considerat una víctima pels tribunals "democràtics", a diferència de les persones que va empresonar, assassinar i torturar, que ni tenen ni han tingut cap protecció legal. Una celebració imprescindible quan els jutges consideren un delicte fer un acudit sobre la vergonya de l'únic mausoleu a Europa dedicat a un dictador i al fundador d'un partit feixista.

El primer acte que hem realitzat a "Abril de República" ha estat un debat sobre les ombres de la República, en el qual els historiadors Manel Santana i Dolors Marín, moderats per Jordi Maíz, van revisar els problemes i limitacions en el desenvolupament de la República; els dubtes a l'hora de donar el vot a les dones, la lentitud de la reforma agrària, la República governada per les dretes... Una República que per uns va voler realitzar un canvi de polític, social i econòmic massa ràpid i que per altres no va ser capaç d'omplir les ànsies de canvi, però una República a la qual mai es va condemnar ni jutjar a ningú per fer acudits. 

  El passat divendres n'Antoni Tugores, amb la col·laboració de Bernat Nadal, ens va presentar el seu llibre "Moriren dues vegades. Dària i Mercè Buxadé, infermeres catalanes assassinades a Mallorca l'any 1936" Un llibre imprescindible, com diu l'autor; "la mort de les cinc dones voluntàries de creu roja no va ser un crim qualsevol. Passaren de víctimes a culpables i s'escampà aviat la infàmia del feixisme més barroer deixant caure que es dedicaven a satisfer sexualment la tropa. El que he volgut amb aquest llibre és desmuntar la difamació i retornar la dignitat a qui mai no l'havia perduda". En aquest cas la memòria històrica s'alça contra l'estultícia i esdevé un homenatge a la dignitat humana.

  Avui divendres 14 d'abril, dia que es va proclamar la Segona República el 1931, farem el ja tradicional homenatge als republicans a la plaça dels Seglars de Pollença. Hi haurà poesia, música i una ofrena floral. Aquest és un acte obert a tothom que vulgui declamar un poema, llegir un text o cantar una cançó.

Per finalitzar els actes d'Abril de República el dissabte 22 d'abril realitzarem una taula rodona sobre l'actualitat de la querella argentina i també parlarem d'un dels pollencins assassinats que és possible que es trobi a la fossa de Porreres. Els jutges espanyols que persegueixen acudits no han trobat adient perseguir als criminals franquistes, ni col·laborar amb els familiars de les víctimes del franquisme en la recerca i exhumació de les restes dels seus familiars.

Res pot evitar que en un futur hi hagi una nova República que no pot ser només un canvi de cap d'estat, sinó que ha de recuperar el sentit original de la paraula República que és una comunitat política ben governada, on el ben comú es trobi sobre el ben privat, i on el governant no governi en el seu propi profit sinó en el d'una comunitat activa i compromesa. I per descomptat on l'humor no sigui un delicte.

 

 

 

Reforma primera lÝnia i centre de salut (ple extraordinari)

Alternativa | 11 Abril, 2017 22:52 | facebook.com twitter.com

Aquest dimecres  12 abril a les 8,30 del matí hi haurà un ple extraordinari, amb dos punts. Junts Avançam segueix incomplint l'acord d'investidura i no publica la informació del ple; al·legacions, informes... No és tan complicat ser una mica més transparents. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil us informarem del desenvolupament del mateix.


1- Resolució al·legacions i aprovació definitiva del projecte "Peatonalització i millores urbanes del Passeig Saralegui, Londres i Avinguda Alemanya"

-Després d'haver intentat com recordareu des del juliol aprovar la modificació de crèdit per fer les obres, finalment aquesta s'aprovà definitivament per l'octubre. Amb la nostra abstenció.
-Al ple de desembre, es va dur a aprovació inicial el Projecte d'obres. També ens vàrem abstendre. I vàrem demanar que hi hagués un mes d'exposició pública.
En aquest ple es resolen les al·legacions que han presentat el GOB i Tots per Pollença per aprovar definitivament el projecte. La proposta de batlia és estimar parcialment algunes de les al·legacions.


2- Aprovació inicial de l'alteració de la qualificació jurídica/desafectació parcial del domini públic de la superfície de 2030m2 del bé immoble municipal que pertanyen a la finca denomiNAda Can Conill en la part qualificada com a urbana. 

Es tracta de canviar la qualificació jurídica per poder cedir el solar a la Conselleria. Hem demanat per què si era tan urgent quan vàrem haver de prendre la decisió fins ara no fèiem això i el batle ens va contestar que de la Conselleria, fins el final de gener, no els hi varen enviar un llistat amb tots els informes i certificacions necessàries i és el que han estat fent i preparant els darrers dos mesos. Una falta de coordinació incomprensible.
 

Factures irregulars, demolicions, barreres... Junta de Govern de 4 d'abril

Alternativa | 10 Abril, 2017 17:42 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 4 d'abril. Aquests resumens s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Continuen augmentant les factures irregulars, entre el més destacat trobam la demolició de l’Hostal Maiol i una altre de demolició d’un habitatge construït dins ANEI, també es va adjudicar el contracte de "Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya " i la contractació de l’arrendament d'un local amb destinació a l’ús temporal d’Oficina d’Informació Turística del Port de Pollença.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2. URBANISME

2.1.- Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals.

Es concedeixen 13 llicències, una d’elles la de demolició de l’Hostal Maiol i una altre de demolició d’un habitatge construït dins ANEI.

2.2.- Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures sense objecció destaquen les despeses de les carpes de carnaval, quasi 8.000 euros per les 3 carpes, els 7.634 euros per un contenciós i els 5.915 per la direcció tècnica de la supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural, pagats al Consell.

Dins de les factures amb objecció, a part de les ja habituals de manteniments i materials, combustibles, centres oberts, recollida i acollida d’animals, diversos tècnics, smoe.... destaquen les dues factures de 3.500 euros cada una per l’etapa de la Volta Ciclista a Mallorca, o els 6.8070 per revisar les instal·lacions del poliesportiu de Pollença. Igualment destaquen els 2.147 euros als directors del museu per les tasques de vigilància i atenció a l’exposició de Marquet Pascual, tasques que no corresponen a l’objecte del seu contracte.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de servei de pintura senyalització viària del Port de Pollença.

Davant la falta de personal, i la necessitat de repintar la senyalització viària del Port de Pollença atenent al començament de la temporada turística s’ha decidit licitar aquesta tasca.

Vist que s’ha previst el repintat de 2.145 metres quadrats com a màxim, consistents bàsicament en passos de vianants, llocs per estacionament, indicacions de direcció i text, i vist els pressuposts sol·licitats:

PISEMA S.L. :10.296 EUROS SENSE IVA a raó de 4,80 euros m2

NAYBOR S.A. 10.306,25 EUROS SENSE IVA a raó de 4,85 euros m2

SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L.: 12.977,25 EUROS a raó de 6,05 euros m2.

PINTURAS CIUTAT VERTICAL: 14.800,50 euros a raó de 6,90 euros m2.

Es decideix adjudicar el contracte administratiu de servei de pintura senyalització viària del Port de Pollença per un import de 5,81 euros metre quadrat fins un màxim de 2.145 metres quadrats, és a dir, 12.458,16 € IVA INCLÒS a l’entitat PINTURAS Y SEÑALES DE MALLORCA “PISEMA”.

3.3.2.- Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament de 400 catàlegs per l’exposició DIONIS BENNÀSSAR, 50 ANYS DESPRES.

S’editaran 400 exemplars, i vist els pressuposts sol·licitats

GRAFICAS PLANISI S.A. 8.333,51 euros sense IVA

IMPREMTA BAHIA S.L. 9.253 euros sense IVA

NIRTACA S.L. 8.150 euros sense IVA.

S’adjudica el contracte administratiu de subministrament de 400 catàlegs per l’exposició DIONIS BENNÀSSAR, 50 ANYS DESPRÉS, per un import de 9.825,20 euros NIRTACA S.L

3.3.3.- Aprovació dels honoraris dels participants a la conferència XXIII Curs d’Història de Pollença titulat “Sueques i picadors en temps del Vaticà II 1.050,00 €

3.3.4.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials-

320 € , en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de guarderia

3.3.5.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.6.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.7.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.8.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.15.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.16.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.17.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.18.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.19.- Denegació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.20.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.22.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.23.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.24.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.25.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.26.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.27.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.28.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.29.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.30.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.31.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.32.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.33.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.34.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.35.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.36.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.37.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.38.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.39.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.40.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

Retirat per a un millor estudi.

3.3.41.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.42.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

Retirat per a un millor estudi.

3.3.43.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

Retirat per a un millor estudi.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.1.3.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.2.- Taxis

4.2.1.- Autorització de canvi de vehicle.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1 .- Aprovació de concessió d’ajuda econòmica beca per a estudis de fill a personal laboral indefinit.

4.4.2.- Abonament de les ajudes socials del personal funcionari, corresponents a l'any 2016.

4.4.3.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral, desembre 2016.

4.4.4.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral corresponents al mes de gener i febrer de 2017.

4.4.5.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral, corresponents al mes de gener i febrer de 2017.

4.4.6.- Dació de compte del Decret de Batlia de 203 de 29 de març de 2017 aprovant les Bases Específiques que han de regir la creació d’una borsa d’auxiliars d’Administració General, personal funcionari interí elaborades a l’efecte mitjançant el sistema de concurs-oposició i convocant dit concurs-oposició.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 167 de 17 de març de 2017 d’adjudicació del contracte de subministrament d’una moto elèctrica. (Exp. núm. /2017/10 Llibre Contractació 2017).

Vist les ofertes sol·licitades:

DONA GAS AMB CAP S.L. No s’ha rebut oferta

COOLTRA MOTOS S.L. No s’ha rebut oferta.

MOVELCO MOBILITY S.L.. 11.918,86 euros.

AVENC VERD S.L. 10.684,30 euros

S’acorda adjudicar el contracte administratiu de subministrament d’una moto eléctrica per un import de 10.684,30 euros IVA INCLOS a l’entitat AVENC VERD S.L., mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost que consta a l’expedient

5.2.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 168 de 17 de març de 2017 d'adjudicació del contracte de subministrament d’un cotxe elèctric

Vist les ofertes sol·licitades:

NADAL COMAS S.L. no s’ha rebut oferta

AUTOS SA POBLA S.A. No s’ha rebut oferta.

AUTOS NIGORRA S.L. 28.325,83 euros.

MOVELCO MOBILITY S.L.. 29.705,59 euros.

S’acorda adjudicar el contracte administratiu de subministrament d’un cotxe elèctric per un import de 28.325,83 euros IVA INCLOS a l’entitat AUTOS NIGORRA S.L., de conformitat amb el pressupost que consta a l’expedient.

5.3.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 172 de 17 de març de 2017 d'adjudicació del contracte de " Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya "

S’adjudica a CONSTRUCCIONES OLIVES S.L., per un import total de 176.499,18 € (IVA INCLÒS), de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa. Aquesta ha presentat vàries millores valorades econòmicament en 13.097,81 €.

5.4.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 178 de 23 de març de 2017 de requeriment de documentació a l'empresa, per a l'adjudicació del contracte administratiu especial d’explotació del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença.

5.5 Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 187 de 24 de març de 2017 de contractació de l’arrendament de la planta baixa del bé immoble situat al carrer Joan XXIII, 19 del Port de Pollença, amb destinació a l’ús temporal d’Oficina d’Informació Turística del Port de Pollença

Per 2 anys més dues possibles pròrrogues a la raó de 14.520 euros a l’any (IVA inclòs).

6.- VARIS

6.1.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria del Certamen Biennal d’Art de Pollença 2017.

6.2.- Aprovació del conveni amb Northotels S.L. de cessió temporal i gratuïta de l’ús de la parcel·la situada al carrer Bot, núm. 12

6.3.- Aprovació del conveni amb Endesa SA- Fundació Endesa per compartir la documentació de caràcter històric entre ambdues institucions amb la finalitat d’ajudar a la investigació històrica i a la seva difusió cultural.

6.4.- Aprovació de la pròrroga de l’autorització per a ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació dels serveis de temporada 2017 corresponents als lots adjudicats a tercers en l’any 2014: LOT M Quiosc Llenaire; LOT Q Centre massatges i LOT S Escola Vela Can Cullerassa.

 

 

 

Junta de 21 de marš

Alternativa | 07 Abril, 2017 17:19 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 21 de març. Aquests resums s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Destaca l'adjudicació del contracte administratiu d’obres del projecte “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença” 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

 

2. URBANISME

LLICÈNCIES

1.- Dació de compte de Decrets de Batlia de concessió de llicència:

Un total de 188, 162 comunicacions prèvies i 26 d’obra major.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures amb objecció trobam les habituals com la de la quota a Asisa, de escola viva, factures de tasques de manteniment, publicitat, impremta, varis tècnics, entre ells els informàtics que ja han caducat, l’smoe, l’escola d’adults, el manteniment de les impulsions, la recollida i acollida d’animals o l’escoleta.

Entre les factures sense objecció, a part de les que es paguen amb regularitat i cada mes, destaquen a la fi la retolació en català del parc de Bocchoris, una tasca que s’hauria d’haver fet ja de bon principi, 8.468,84 al Consorci Tic o els 32.691,70 euros de les obres de la plaça Xaloc.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de la devolució i baixa del rebut de fems i denegació de la devolució de la taxa de clavegueram.

3.3.2.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en concepte del 5% d’obra d’ampliació que contempla la Disposició Addicional Quarta de la Llei 8/2012, de Turisme de les Illes Balears.

3.3.3.- Denegació de la reducció econòmica per retirada de 2 taules i 8 cadires els diumenges durant les hores del mercat.

3.3.4.- Concessió de llicencia per ocupació de via pública amb un aparca bicicletes.

3.3.5.- Aprovació de la Proposta de Batlia per acceptar la fórmula de taquilla inversa del concert amb el grup Etzel.

3.3.6.- Aprovació de la Proposta de Batlia per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’ obra “HANNAA DELS 3 PAÏSOS”.

3.3.7.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Pollença de Literatura 2017.

3.3.8.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.15.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.16.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.17.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.18.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.19.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.20.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.22.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.23.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.24.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.25.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.26.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.27.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.28.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.29.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.30.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.31.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.32.-Aprovació de la imposició de 2.500.000 euros a un dipòsit a 12 mesos a tipus interés del 1% a l’entitat NOVOBANCO S.A.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual-.

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual-.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

4.3.1.- Concessió de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

4.3.2.- Resolució d’expedient sancionador per incompliment de l’ordenança de Policia i Bon Govern

Es desestimen les al·legacions i es resol amb una sanció de 300 euros.

4.3.3.- Aprovació del Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB.

4.4.- Personal

4.4.1.- Aprovació de concessió d’ajuda econòmica per a matrícula a un funcionari interí.

4.4.2.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.4.3.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.4.4.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.5.- Cementiri municipal

4.5.1.- Atorgament, si procedeix, de dret funerari / Columbari

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 142 de 9 de març de 2017 de requeriment de documentació a l'empresa ELECNOR S.A., per a l'adjudicació del contracte de "Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença" (Exp. núm. 5/2017/ Llibre Contractació 2017).

5.2.- Aprovació de la pròrroga del contracte del Servei d'activitats aquàtiques i socorrisme a les piscines municipals coberta i descoberta de Pollença.

Es prorroga un any més, fins el 17 de novembre de 2017, el contracte a l’empresa Fonaesport SL, per un import de 118.217 euros.

5.3.- Adjudicació del contracte administratiu d’obres del projecte “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença”

S’adjudica a l’empresa ELECNOR S.A. per un import de 511.555’15 euros.

6.- VARIS

6.1.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.2.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.3.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.4.- Aprovació del Protocol d’actuacions davant atacs de cans a animals de producció ramadera.

6.5.- Autorització a l’Associació Pro- Ajuda a persones amb discapacitats (PRODIS) per a l’explotació de la Taverna amb motiu de la Fira del Vi de l’any 2017 durant els dies 6 i 7 de maig de 2017.

6.6.- Aprovació de la modificació del conveni/s amb l’Associació de Famílies de Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista i Trastorn de la Comunicació Social de cessió d’ús d’una aula del col·legi Costa i Llobera fora de l’horari escolar.


 

Informaciˇ, preguntes i respostes

Alternativa | 06 Abril, 2017 08:56 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum de la segona part del Ple ordinari de març, amb les informacions i les dacions de compte de resolucions de Batlia i les respostes de l’equip de govern a les nostres preguntes, començant per les que quedaven per respondre del passat mes de febrer, properament publicarem les preguntes i respostes del ple de març

Informacions de Batlia

- Dia 9 de març l’ajuntament va ser condecorat per una associació per l’ajuda prestada a la família de Olivia Encinas.

- S’ha celebrat un ple extraordinari de la Mancomunitat del Nord on es dona compte dels resultats del 2015 i 2016 i s’aproven els comptes de dits exercicis

- Ja han sortit les subvencions del Consorci Serra de Tramuntana per a rehabilitació d’elements arquitectònics, etnològics o espais naturals, tant per ajuntaments com particulars.

- S’ha firmat aquest març un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Comerciants.

- Celebració de la primera reunió per impulsar una xarxa de municipis amb gestió pública de l’aigua.

- Celebració de la junta local de seguretat per tractar problemàtiques del poble i es signà el conveni per compartir informació entre la policia local i la Guàrdia Civil per lluitar contra la violència de gènere, també es tractà el tema de intentar tenir un traductor per facilitar els tràmits als visitants..

- 2 convenis amb l’Imas.

- 2 convenis amb Gaspar Hauser de cessió d’ús d’una aula de l’escola Costa i Llobera.

- També s’aprovà el borsí d’auxiliars administratius personal funcionari.

Dació de comptes

- Modificació del pressupost prorrogat del 2016

Preguntes del ple de febrer:

7- Vam escoltar la informació que va donar el batle a la ràdio municipal sobre la participació a la mesa de batles i batlesses de la Serra de Tramuntana i que el Puig de Maria no podia accedir a les subvencions per a la rehabilitació d’elements d’interès etnològics i arquitectònics. Aquesta impossibilitat en que es fonamenta concreta i legalment? Es pot fer alguna cosa per canviar aquesta situació?

Es concreta en l’àmbit. El Puig no està a la Serra i no pot accedir a dites subvencions. Sembla absurd però és així, i sembla que no es pot fer res.

8- En que va consistir la reunió amb afectats de l’UNAC 33 de Cala sant Vicenç del 7 de febrer?

Es reuniren amb els veïns que havien demanat la reunió, i parlaren d’uns pagaments que aquests tenen pendents de les contribucions especials que han de pagar per unes obres d’urbanització, i varen explicar quina era la situació arran d’uns recursos contenciosos que havien interposat.

9- Han valorat col·locar el retrat de Clara Hammerl en un lloc més destacat de la sala amb motiu de la declaració del 2017 per part del Consell com any de Clara Hammerl, dins la campanya Mallorca té nom de dona?

Varen dir que el podrien posar en una zona més propera i visible, i parlant amb el batle, consideraren que caldria triar-ho entre tots, en una de les dues parets laterals, els més proper a la principal a la qual no hi cap ja que hi ha el retrat del monarca espanyol i el quadre de Dionís Bennàssar de qui també es celebra l’aniversari.

Al lloc del retrat de Felip VI hi estaria molt bé!!!!!

10- Ens podien informar de la reunió de dilluns dia 30 de gener en relació a distintes mesures a favor de la protecció cardíaca, dins la iniciativa Pollença municipi cardioprotegit.

Hi participà el tècnic de medi ambient, l’inspector de policia i un tècnic de fora que els informà de mesures a tirar endavant per aconseguir ser un municipi cardioprotegit com instal·lar desfibril·ladors, campanyes de formació i serveis de manteniment, i això els va il·lustrar per dur a terme la licitació per a l’adquisició de desfibril·ladors.

A veure si això es cert i es pot donar compliment a la moció que presentàrem.

11- Al ple ordinari del mes d’octubre del 2015 els hi demanàrem sobre quina era la previsió per a regularitzar el contracte de serveis d’enginyeria d’EMSER. La resposta que obtinguérem fou que aquest contracte es regularitzaria el 2016. Per quin motiu no s’ha fet? Quina és la nova previsió?

Estan fent feina amb els plecs i després es licitarà al primer semestre de 2017. Esperem que no sigui igual que l’anterior vegada que demanarem pel tema.

12- Dues recents sentències del Tribunal Suprem (18/09/2014 i 06/07/2016), i per tant jurisprudència ferma, estableixen que les societats mercantils públiques no estan sotmeses als mateixos principis constitucionals (d’igualtat, mèrit i publicitat) d’accés a la funció pública i que la contractació indefinida no fixa no n’és d’aplicació. Des d’EMAYA ens han dit que els indefinits no fixos són considerats com a fixos i que s’està negociant que els contractes en frau de llei es regularitzin. Què farà, o està fent, la gerència d’EMSER davant aquesta nova doctrina jurisprudencial?

Els delegats presentaren un escrit en aquest sentit i la gerència demanà un informe extern i un als serveis jurídics, que després es passaren als tècnics de la casa perquè els valoressin, i Emser complirà amb el que diguin aquests.

Esperarem i veurem com actua la gerència, tot i que per experiència sabem que pot fer qualsevol cosa, ho diguin o no els serveis jurídics.

13- Tenint en compte que uns dels objectes principals de la nova Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, és aconseguir una administració basada en un funcionament íntegrament electrònic en un termini màxim de dos anys, quines actuacions s’estan portant a terme des de l’Ajuntament de Pollença per a donar compliment a aquesta llei?

S’estan implantant els procediments electrònics, la tramitació de l’expedient electrònic ja casi ha arribat a tot l’ajuntament, i estan dins els terminis que marca la llei. Quan acabi la part interna ho obriran als ciutadans a través de l’oficina electrònica.

A veure si això és cer, perquè la sensació que té qualsevol ciutadà es que a nivell electrònic la situació és la mateixa que fa bastants anys, començant per una plana web molt millorable.

14- La Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, entrà en vigor el desembre 2015. Com és possible que EMSER no compleixi, pràcticament, amb cap de les disposicions d’aquesta? Quan es solucionarà?

Segons el regidor es compleix la llei a la perfecció.

Transfuguisme ideol˛gic

Alternativa | 31 Marš, 2017 15:41 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum de la primera part del ple, a un futur article informarem de so la dació de comptes de batlia i els precs i preguntes.

Un ple on es va demostrar una vegada més, com al cas de l'IBI, la coincidència de Junts Avançam i el bloc de dretes en temes fonamentals com la comercialització d'estades turístiques. No hi ha el mes mínim rastre d'esquerres més enllà dels nostres regidors.  Nosaltres creiem que cal pensar en els efectes del turisme, tant sobre el territori (urbanització salvatge, consum aigua, generació de residus,..) tant sobre les persones (precarització laboral, accés a l'habitatge,...). A Alternativa defensam un sostre de places i optar per un decreixement, creiem que cal que el que es llogui estigui ben regulat, amb criteris medi ambientals i urbanístics estrictes. La línia a seguir ha de ser la de posar límits al turisme i diversificar l'economia.

 

Com bé va dir la nostra regidora, que “el batle del Gob” i Junts Avançam presenten mocions per deixar tot igual si que és un autèntic cas de transfuguisme, ideològic.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors.  Aprovat per unanimitat. Portam un gran retard a l'aprovació d'actes de plens anteriors. La secretària ha dit que a partir d'ara es podrà enllaçar un audio a aquestes, i així es podrà fer més via per poder anar aprovant les actes de plens anteriors.


2.- Aprovació, si procedeix, d'expedient 2/ 2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (Alternativa, PP, Tots i Martí Roca). Estam parlant de 42.384 euros més que a l'anterior ple de factures de l'ajuntament fins un total de 241.345. Un import de 10.382 euros de la Residència, 1.808 euros que a l'anterior, i 108 euros de la radio i 501 de l'escola de música, que a l'anterior ple no hi eren. Aquestes són moltes, factures de feines fetes a 2016 amb la factura presentada a 2017, però també hi ha factures de partides esgotades com educació, obres i serveis, esports, administració general, festes, cultura, membres de govern, museu, festival, seguretat o ciutadania. I moltes d’aquestes també porten informe en contra de intervenció: els diferents subministrament de combustible i elèctric, l’escoleta, el servei d’ajuda a domicili, els diferents manteniments, el tècnic d’esports, les impulsions, el tècnic del cadastre, les classes de teatre, centres oberts, publicitat i cartellera,.... És evidentment que l’equip de govern té molta feina a fer en aquest sentit, tot i això nosaltres hem optat per una abstenció, com sempre, ja que consideram que no es pot perjudicar a la gent que ha fet feines per l'ajuntament i mereix cobrar, pel simple fet de treure un rèdit polític.


3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL). Això no es vota.

Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

En aquest sentit es donà compte de més de 100 pàgines de factures irregulars, prop de 250.000 euros, un fet que per desgràcia ja va sent normal. Així ens trobam amb serveis sense contractes com els subministraments de combustibles i electricitat, grua, impulsions, escola viva, escola d'adults, escoleta, ajuda a domicili, hores extres de més, tècnics en situació irregular, les tasques de publicitat i d'impremta, la quota d’Asisa dels funcionaris, contractacions amb comunitats de bens, prorrogacions de contractes menors,... En definitiva, el mateix de sempre, que cada vegada va a més, ja que l'equip de govern no ha fet pràcticament res en aquest tema. Al final de legislatura la situació va camí de ser insostenible.


4.- Moció de condemna del transfuguisme que presenta el grup municipal Junts Avançam. Rebutjada per 9 vots en contra (Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit), 2 abstencions (Alternativa) i 6 a favor (Junts).

Una moció redactada pel Pi i presentada per Junts. Durant la seva exposició la nostra portaveu ja ha mostrat els nostres dubtes sobre la justificació de la moció. Sembla evident que ve provocada per la sortida de Martí Roca del grup municipal del Pi, però si és així la moció està mal construïda, ja que el cas concret no correspon a la definició de transfuguisme del pacte antitransfuguisme que la moció cita. Una altre opció és que aquesta fos una simple declaració de principis per criticar el transfuguisme; però si aquest fos el cas els partits signants del pacte el que haurien fet seria canviar la llei per fer que el regidor perdés l’acte. Tots els signants del pacte antitransfuguisme tenen casos de trànsfugues a les seves files.

En segon lloc creim que és un exercici de cinisme que el Pi doni lliçons sobre la immoralitat del transfuguisme, quan Toni Pastor, el seu vicepresident no és més que un trànsfuga. Igualment cínic és parlar de regeneració democràtica i de la desconfiança que crea a la gent casos de transfuguisme, quan el president del PI ha estat condemnat per fer votar morts. El que fa perdre la confiança a la gent és la corrupció (això no ho han dit a la seva moció), de la que mols dels antics membre de Unió Mallorquina, ara al Pi segur que ens podrien parlar.

Per tant, tot i el nostre ferm rebuig cap al transfuguisme, i que tenim ben clar que una persona sempre se presenta per unes sigles i es deu a elles i que si hi ha discrepàncies està bé que abandoni el partit, però que no es quedi amb l'acta de regidor, per tant, creim que Martí Roca ha de dimitir, i que no és digne d'ostentar el càrrec de regidor. Però en aquest cas ens sembla que són els votants, militants i membres del Pi els responsables de que Martí Roca segui regidor, i a ells els correspon també la feina i la responsabilitat de que deixi de ser-ho, i amb mocions com aquesta sembla clar que no el faran dimitir, tot el contrari.

Vist tot això hem optat per una abstenció.


5.- Moció que presenten els grups municipals Tots per Pollença i Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit a la retirada de l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades turístiques.Aprovada per 9 vots a favor (Tots, UMP, Regidor no adscrit i PP), 6 abstencions (Junts) i 2 en contra (Alternativa).

Aquesta és la moció que al passat ple no va superar la votació de la urgència. El bloc de l'oposició de dretes demanen a l’Ajuntament manifestar el parer desfavorable de la corporació en relació a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei de comercialització d’estades turístiques. Nosaltres també trobam inconvenients a la Llei, i en aquest sentit podríem donar suport al primer punt, però no a la resta dels acords. Els nostre rebuig a la Llei no ve per la mateixa banda, en una visió diferent sobre el que suposa el fet turístic. Per tant en votat en contra.

Nosaltres creiem que cap pensar en els efectes del turisme, tant sobre el territori (urbanització salvatge, consum aigua, generació de residus,..) tant sobre les persones (precarització laboral, accés a l'habitatge,...). A partir d'aquí nosaltres defensam un sostre de places i optar per un decreixement, creiem que cal que el que es llogui estigui ben regulat, amb criteris medi ambientals i urbanístics estrictes. La línia a seguir ha de ser la de posar límits al turisme i diversificar l'economia.


6.- Moció que presenta el grup municipal Junts Avançam relativa a la introducció de disposicions adients en l'avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d'estades turístiques. Aprovada per 15 vots a favor (Junts, UMP, regidor no adscrit, PP, Tots) i 2 vots en contra (Alternativa).

Més trist encara és que Junts presenti la moció que no el bloc de dretes. Al final ells també són els còmplices i ajuden a la destrucció del territori i de tots els que han incomplert amb la normativa urbanística quedin impunes i puguin seguir fent negoci en base a una il·legalitat.

Al final a aquest Ple i amb aquestes dues mocions ha quedat clar on està cada un, i el lloc de Junts és el de no voler abordar el problema, el de continuar amb tot tal com està. A ells els és igual si hi ha gent que té problemes d’accés a l’habitatge, a ells no els suposa cap problema tampoc que habitatges il·legals puguin ser objecte de negoci i causin un greuge comparatiu amb qui al seu moment va respectar la llei.

Com bé va dir la nostra regidora, que “el batle del Gob” presenti aquesta moció si que és un autèntic cas de transfuguisme, ideològic, però transfuguisme.


Propostes/Mocions d’urgència.

7.- Moció que presenten el grup municipal Tots per Pollença, Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit Martí Roca, pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000 m2 de sòl rústic. La urgència ha estat rebutjada per 9 vots en contra (Alternativa, UMP i Junts), i 8 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit). Per tant la moció és debatrà al següent Ple.

Ple ordinari de marš

Alternativa | 28 Marš, 2017 18:09 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 30 hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. A aquest perfil us informarem del desenvolupament del mateix.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors.  Portam un gran retard a l'aprovació d'actesde plens anteriors, ens han dit que en breu es solucionarà aquest tema de moment hem proposat penjar en la pàgina web de l'Ajuntament els audios de Ràdio Pollença per facilitar la seva consulta.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient 2/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits que es va rebutjar a l'anterior ple amb els vots en cotnra de l'oposició de dretes.  Nosaltres a aquest punt normalment sempre hem optat per l'abstenció ja que encara que pensam que es poden fer les coses millor per part de l'equip de govern tampoc es tracta d'impedir el pagament de feines fetes.

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL)

Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

Que l'existència d'aquestes factures no és una cosa nova no pot justificar de cap de les maneres la seva existència i sobre tot que el seu número augmenti durant aquesta legislatura donat que l'equip de govern no regularitza les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen

4.- Moció de condemna del transfuguisme que presenta el grup municipal Junts Avançam.

Una moció facilitada i proposada per l'agrupació local del Pi. A la moció es demana condemnar el transfuguisme polític . Declarar el compromís de l’Ajuntament de Pollença amb el Pacte Antitransfuguisme i, per tant, no donar suport a cap moció o proposta que provengui d’un transfuga. S’impedirà que un regidor o una regidora que ha abandonat el grup municipal que corresponamb la llista electoral en que fou elegit pugui participar a la junta deportaveus o pugui percebre assignació, mitjans econòmics o materials quecorresponguin com a grup polític; ni millorar les que rebia com a integrant del grup al que pertanyia.... Entre altres mesures.

5.- Moció que presenten els grups municipals Tots per Pollença i Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit a la retirada de l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades turístiques (RGE núm. 1257 de 17.02.17)

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Aquesta és la moció que al passat ple no va superar la votació de l'urgència. El bloc de l'oposició de dretes demanen a l’Ajuntament  manifestar el parer desfavorable de la corporació en relació a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei de comercialització d’estades turístiques

6.- Moció que presenta el grup muncipal Junts Avançam relativa a la introducció de disposicions adients en l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades turístiques

Sol·licitar als grups parlamentaris que en el tràmit d’aprovació de la Llei s’hi introdueixin les disposicions adients destinades a assegurar que els habitatges que actualmente s’exploten legalment com a habitatges turístics vacacionals o que comercialitzen estades turístiques conforme la llei, podran continuar exercint l’activitat en les mateixes condicions que quan obtingueren les autoritzacions.

7.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes, encara no s'han contestat les del anterior ple. 

 

 

 

L'equip de govern ha d'espavilar

Alternativa | 27 Marš, 2017 23:00 | facebook.com twitter.com

Ja fa una bona temporada que es xerra dels pressuposts municipals del 2017. Els pressuposts, només per recordar-ho, s’han de dur a ple per la seva aprovació inicial, abans del 30 d’octubre de l’any anterior (fan 5 mesos tard i només falten 7 mesos per a presentar els del 2018). És més, els pressuposts municipals s’han d’aprovar abans de que acabi l’any (fa 3 mesos). I amb això no hi ha excuses, l’equip de govern actual no pot al·legar que és el seu primer any, que hi ha hagut eleccions ni res per l’estil. Aquest retard és només culpa seva.
 
Per aprovar els pressuposts és necessari aconseguir una majoria de vots en el plenari municipal, després d’un procés d’aprovació inicial, informació pública, al·legacions... Aquesta majoria de vots, quan hi ha un govern en majoria absoluta no és un problema, ja que els mateixos membres del govern es basten. Però, a Pollença el govern no té majoria (cosa que els costa d’entendre a Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina). Això fa que per aprovar el pressupost necessitin els vots d’altres regidors.
 
I com s’aconsegueixen més suports a les futures comptes municipals? Doncs negociant. És així de senzill. L’equip de govern ha d’iniciar un procés de negociació amb la resta de forces polítiques amb representants a l’ajuntament en el qual han de consensuar les propostes que aniran als pressuposts. Això, que sembla obvi, és el que va passar amb els pressuposts de 2016. L’equip de govern i Alternativa per Pollença varen arribar a un acord on en el projecte de pressupost de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina es varen incloure una sèrie de propostes d’Alternativa per Pollença: projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, millora del catàleg de camins, inventari de bens, impuls de la participació ciutadana, foment de l’economia social, senyalització dels passos de vianants a la via de circumval·lació del Moll, fer un estudi sobre l’estat de l’habitatge, fer un pla de recuperació de la Cala Sant Vicenç, fer un pla d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques i fer un pla d’igualtat de gènere.
 
Però, perquè enguany es xerra tant dels pressuposts i de la seva aprovació? Doncs perquè l’equip de govern no ha complit amb la majoria d’acords amb Alternativa per Pollença i des d’Alternativa es refusa iniciar noves negociacions fins que no es compleixi allò acordat anteriorment. Com es pot confiar amb un equip que no té paraula ni es pren seriosament els compromisos adquirits amb Alternativa?
 
En aquest punt es pot pensar que s’ha entrat en un punt mort. L’equip de govern segueix sense fer res per complir amb allò acordat i intenten fer creure que els culpables són els d’Alternativa. Res més lluny de la veritat. El que normalment no es diu, però, és que a Pollença no només hi ha un partit a l’oposició, sinó que el govern podria intentar cercar suport pels seus pressuposts en altres formacions com Tots per Pollença, el PP o Martí Roca (trànsfuga del PI). Però, és clar, és més còmode per l’equip de govern intentar ficar pressió cap Alternativa en comptes d’arremangar-se i complir amb allò acordat o intentar arribar a acords amb la resta de partits. Si és que queda algun partit a Pollença que es refiï de Junts Avançam i UMP a aquestes altures, després de faltar a la seva paraula des del primer dia de legislatura i de ser incapaços ni de dur a la pràctica la majoria de mocions que s’aproven en el plenari. 
 
No hi valen excuses: després de 5 mesos de retard l’equip de govern hauria de començar a espavilar. Com que és evident que no compliran l’acordat en els pressuposts del 2016, no queda més remei que arribar a acords amb Tots, el PP i en Martí Roca o assumir d’una vegada la seva incapacitat com a equip de govern.

Pressupost de RÓdio Pollenša

Alternativa | 24 Marš, 2017 15:33 | facebook.com twitter.com

Us continuam informant de les reunions que realitzam, és lamentable que ni des de l'Ajuntament ni des de la resta  partits s'informi d'aquests temes. La transparència no hauria de ser només una paraula a utilitzar a les eleccions. Tenir una ciutadania ben informada és el primer pas necessari per fomentar la participació de la mateixa.

 

Resum de la sessió del Consell Rector de l'Institut Municipal de Ràdio Pollença del passat dilluns 20 de març.

 

Assistents; Miquel Àngel March i Tomeu Cifre Bennàssar (Junts Avançam), Elionor Tugores (Tots per Pollença) i Pepe García (Alternativa per Pollença)

 

No assisteixen Martí Roca (regidor no adscrit) i David Alonso (PP)

 

Cal dir en referència a l'Institut Municipal de la Ràdio que a l'igual que a altres organismes autònoms fins ara incompleix els seus estatuts i no es reuneix dues vegades a l'any com mínim ( article 10) ni presenta semestralment l'estat d'execució del pressupost, ni tampoc ha presentat la seva memòria anual (article 9). 

 

A la reunió es va aprovar la proposta de pressupost per l'exercici 2017 i de la plantilla de personal pertinent amb els 2 vots a favor de Junts i 2 abstencions Tots i Alternativa.

 

El pressupost de la ràdio és de 142.853,60 euros de despeses i 2000 euros d'ingressos per vendes (uns ingressos que evidentment caldria augmentar)

- Pressupost  

- Memòria pressupost. 

 

L'únic canvi important del pressupost és la partida de retribucions de personal laboral fix que ha passat de 29.143,43 euros a 47.613,59 euros. La radio té un director amb contracte d'alta direcció i després dues tècnic-locutores, una a jornada sencera i una a mitja. És evident que la radio necessita personal, però la seva contractació com tots sabem és impossible gràcies a la Llei Montoro del PP(no derogada gràcies a Ciutadans i PSOE), feta amb al finalitat de privatitzar serveis. De moment la falta de personal es soluciona una mica amb els becaris de l'estiu (conveni amb l'escola de periodisme de Mare Alberta) i amb un contracte de serveis que s'ha de regularitzar. Ara s'ha augmentat el pressupost per cobrir les baixes i vacances.

 

Entre les inversions s'ha previst; la compra de dos ordinadors nous (2.300 euros), micros/auriculars i esponges (1.500 euros), streaming vídeo per emetre en directe a les xarxes  (200 euros), llicència còpia de continuïtat per a la gravació 24 hores (1.100 euros), moqueta (1.500 euros), acumulador de corrent per aparells per evitar problemes amb els talls d'electricitat (2.400 euros). També es pensa acondicionar per part de l'area de serveis un estudi al centre Miquel Capllonch del Port de Pollença.

 

Respecte a la millor de la cobertura de la ràdio després d'estudiar diferents alternatives que s'han descartat, pensen fer una campanya per fomentar que la gent escolti la ràdio a internet i detectar i solucionar els problemes concrets que apareguin.

 

A la reunió com va recordar la Secretària  no es va presentar el pla d'actuació anual com marca l'article 9 dels estatuts. Els partits de l'oposició vam acceptar les explicacions orals de la directora; es manté el pla d'actuació del 2016 amb alguns canvis en la graella:

El programa la cafeteria quinzenal sobre el café 

-  Ràdio Alcúdia ha deixat d'emitir el programa CAP A CAP , de Cap de Formentor a Cap d'es Pinar, que feia conjuntament amb Ràdio Pollença. Un programa d’entrevistes encadenades que de moment es farà només per part de ràdio Pollença.

- Qüestions de llengua.

- Camins i muntanyes.

- Espai vital

 

A la secció de varis vam proposar la publicació a la pàgina web municipal dels enllaços de les gravacions dels plens municipals, ja que l'aprovació dels actes del ple porten molt de retard i seria una forma fàcil de facilitar l'accés dels ciutadans a les mateixes. 

Sense informaciˇ prŔvia al darrer consell d'administraciˇ d'EMSER

Alternativa | 20 Marš, 2017 08:22 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum del darrer Consell d'Administració d'EMSER del passat 17 de març.

Assisteixen: el president (Miquel Àngel March); els consellers-regidors Andrés Nevado, Maria Buades, Marina Llobera; i sense vot, el secretari Joan Jiménez, l'interventor Alberto Valincourt, el gerent Tomeu Servera i el delegat de personal Pere Sánchez.

No assisteix: Tomeu Cifre Bennàssar

La nostra regidora s'abstén en tots els punts ja que, només ha rebut un ordre del dia i cap documentació, tot i que ho va demanar uns quants dies abans. És surrealista que es pretengui que algú decideixi un sentit del vot sobre quelcom important com una plantilla o un pressupost sense haver-s'ho pogut mirar prèviament. I a la campanya deien que la participació seria un pilar d'aquesta legislatura...

1-Pressupost i plantilla

S'aprova la proposta de pressupost i plantilla, amb l'abstenció de Maria Buades i Marina Llobera.

Pel que fa al pressupost, el delegat de personal recorda que el seu conveni estableix que se'ls ha d'enviar la proposta als treballadors dos mesos abans de dur-ho al Consell d'Administració, cosa que el secretari confirma alertant que ens jugam una impugnació. S'acorda que els representants dels treballadors, prèviament a dur-se els pressupostos generals al Ple, faran propostes si en tenen.

Respecte la plantilla, el gerent diu que és com l'any passat, que hi ha 14 vacants, però que estan cobertes. El delegat de personal comenta que a EMAYA sembla que estan reconeguent com a fixos, als fixos discontinus, i que hi ha sentències del Suprem en aquesta línia...

L'interventor comenta que la liquidació provisional del pressupost anterior ha superat els 6 milions d'euros; i això pot implicar que igual EMSER passi a ser considerada una gran empresa. Ho hauran de mirar perquè en cas de ser així mplicarà fer una auditoria externa, liquidar IVA cada mes...

2-Proposta d'expedient disciplinari

S'aprova la resolució de l'expedient disciplinari a un treballador per una falta greu relacionada amb l'abandonament del lloc de treball injustificadament. El règim sancionador preveu la suspensió de sou i feina de 3 dies fins a 3 mesos, la inhabilitació d'ascensos durant una sèrie d'anys... La instructora proposa 1 mes de suspensió de feina i sou. El delegat de personal considera la sanció desproporcionada.

La nostra regidora s'absté, com ja hem comentat al principi, però manifesta que la sanció li sembla adequada.

3 i 4 -Dació de compte d'un requeriment de documentació i adjudicació del contracte de subministrament d'un camió recol·lector de càrrega posterior.

S'adjudica el contracte per 177.000€ a Zoeller Equipos Urbanos SL.

5-Expedient de contractació de subministrament de 5 compactadors elèctrics de 20m3 de capacitat

Es tracten de 5 compactadors que es volen instal·lar a la deixalleria nova: paper, plàstic, orgànica, rebuig i un de reserva, per si un està ple. Estaran a la part de la dreta, devora la sortida. Els camions petits, enlloc d'anar a buidar a la planta d'Alcudia, ho duran allà i quan estigui ple se n'ho duran cap a planta.

6- Fixació dels objectius del gerent i treballadors.

Es tracta d'una reclamació que la nostra regidora duu fent des del primer dia: que es fixin els objectius pels quals treballadors i gerència cobren un plus.

En el cas dels treballadors, ho tenen establert sobre el conveni i el tema es tractarà allà on correspon, que és en una mesa paritària i s'establiran els objectius per 2018.

En el cas del gerent, s'ha de decidir en el Consell d'Administració. Es presenta una proposta d'objectius per a la gerència que inclou: augment del % de residus recollits selectivament respecte l'any anterior; reducció del % de pèrdues d'aigua per sota la mitjana de Mallorca; que no hi hagi pèrdues econòmiques en l'exercici anterior; realització d'inversions l'any anterior que ajudin a millorar el servei, més enllà del manteniment.

La nostra regidora expressa els seus dubtes respecte la proposta, en primer lloc perquè hi hauria d'ahver una quantificació objectiva, i en segon lloc perquè els dos darrers objectius poden ser qüestionables o amagar possibles efectes adversos. Com que la regidora de Tots també expressa dubtes, s'acorda retirar el punt per tal que els consellers que no són del govern puguin fer propostes concretes de cara al proper Consell d'Administració.

7- Informació de la gerència

-El gerent informa sobre la denúncia per part d'un abonat de la Cala Sant Vicenç, que ha sortit en premsa aquests dies. Aquesta persona ja va posar un contenciós contra l'Ajuntament, i un recurs i va perdre. Ara ho ha presentat per la via penal.

Encara no li han enviat l'expedient i ha d'anar a declarar dia 3 de maig.

-Jornades sobre el cicle de l'aigua- 1 i 2 juny organitzades per EMAYA

-El 22 de març és el Dia de l'Aigua i ABAQUA organitza una jornada de portes obertes a les depuradores (el dematí).

El capvespre, a Inca, hi ha una reunió impulsada per EMSER i EMAYA, amb la intenció d'agrupar els subministradors públics d'aigua a Mallorca.

-Hi ha hagut un increment de generació de rebuig entre gener i febrer del 2017, d'un 15% més que l'any anterior. No se sap a què atribuir-ho, ja que no és que s'hagi reduït la recollida selectiva, ja que aquesta ha augmentat també. També una despesa de 4,3% més d'aigua respecte l'any anterior. 

-Recerca de fuites amb helio:

A diferència d'altres municipis, a Pollença, la cercada que s'ha fet no ha donat uns resultats boníssims. S'han revisat uns 10km de xarxa i s'han trobat 5 fuites, i no molt importants.

Per novembre es farà una altra recerca al Port. S'ha de tenir en compte que el percentatge de fuites és del 15% en tot el municipi, una xifra comparativament baixa respecte altres municipis de l'illa.Denegada la prorroga del parc aquÓtic. Junta 7 de marš 2017

Alternativa | 16 Marš, 2017 18:30 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 7 de març. Aquests resum s'haurien de publicar a la pàgina web municipal, només es publica al perfil institucional de facebook. Sorprén que a una Junta de Govern que no hi havia grans temes l'Ajuntament no publiqui al seu resum la denegació de la pròrroga a l’empresa GLIDE SPORT SL per a l’explotació del parc aquàtic a la platja del Port de Pollença. Sort que la transparència era un pilar d'aquesta legislatura.

 

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Amb objecció ens trobam les de sempre, tasques de manteniments i compra de material per aquestes, subministrament elèctric i de combustible, publicitat i cartelleria, grua, ...

I sense objecció, a part de contractes regularitzats que es paguen cada mes, destaca la compra d’un arxiu fotogràfic per turisme a Foto Micer S.A. per 12.039,50 euros

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.-Denegació de l’exempció de l’impost sobre béns immobles a favor de la Fundació Caixa de Balears.

L’exempció és per entitats sense fins lucratius, els bens sobre el que siguin titulars no han d’estar afectats a explotacions econòmiques o si ho estan, han d’estar exemptes (les explotacions econòmiques) de l’impost sobre Societats, i en aquest cas es realitza activitat econòmica atès que hi ha una entitat bancària, i no s’acredita l’exempció de l’Impost sobre Societats per l’activitat econòmica realitzada en aquest immoble.

3.3.2.- Denegació de l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.3.- Aprovació de l’exempció per minusvalidesa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.4.- Aprovació de l’exempció de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa.

3.3.5.- Aprovació de la bonificació de l’impost sobre bens immobles per família nombrosa (90%), i denegació de la bonificació de la quota integra de l’IBI i taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus per no ser el seu domicili habitual, i denegació de la bonificació taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita que la renda total anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix domicili no sobrepassa el 125 % del salari mínim interprofessional calculat anualment.

 

3.3.6.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.7.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.8.- Aprovació de la bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (70 %).

3.3.9.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%).

3.3.10.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.11.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.12.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.13.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.14.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%), i denegació de la bonificació taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita que la renda total anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix domicili no sobrepassa el 125 % del salari mínim interprofessional calculat anualment.

3.3.15.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.16.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%).

3.3.17.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per minusvalidesa (25%), bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%) i l’exempció per minusvalidesa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.18.- Aprovació, de la devolució d’ingressos indeguts en concepte de retirada de vehicle amb grua de la via pública

Es retornen els diners ja que la senyalització no va ser prou visible en el moment en què estacionà el vehicle.

3.3.19.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts a favor en concepte de sanció per infracció urbanística.

En total són 4.987,91 euros en concepte d’ingressos indeguts i de 53,81 euros en concepte d’interessos de demora.

3.3.20.- Aprovació de la baixa del rebut de l’ impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2016 i generació de nous rebuts dels exercicis 2015 i següents.

Va haver-hi un error a l’hora de donar de baixa de l’IAE un local i ara es corregeix.

3.3.21.- Concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials

998’45€ en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

3.3.22.- Concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials

1.331’27€ en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

3.3.23.- Aprovació del pressupost per a l’edició de les dues obres guanyadores dels Premis Pollença de Literatura 2016 i adquisició d’exemplars.

L’Ajuntament es quedarà 200 exemplars de cada obra, i es subvenciona l’edició d’una tirada de cada. Vist els tres pressupostos s’ha aprovat el presentat per el Gall Editor.

- Lleonard Muntaner Editor: narrativa 5.990€ més IVA i poesia 3.990€ més IVA

- El Gall Editor: narrativa 4.120€ IVA inclòs i poesia 2.180€ IVA inclòs

- JP Gestió i Serveis S.L.U.: narrativa 6.400€ més IVA i poesia 4.300 més IVA (4%)

3.3.24.- Resolució de un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública.

Es resol amb una sanció de 600 euros.

3.3.25.- Resolució de un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública.

Es resol amb una sanció de 225 euros.

3.3.26.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1. Aprovació del plus de jornada partida i per canvi de torn a favor de les vàries treballadores de conformitat amb l’article 29 del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Pollença.

4.4.2.-Aprovació de la resolució de l’expedient disciplinari incoat a un treballador funcionari de carrera de l'Ajuntament, per la comisisó d’una falta molt greu i una falta greu.

S’Imposa una sanció de suspensió de funcions, i retribucions, per un període d’un any per la comissió d’una falta molt greu i una sanció de suspensió de funcions, i retribucions, per un període d’un mes per la comissió d’una falta greu.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Dació de compte de la Resolució de Batlia, d’aprovació de l’expedient per la contractació de les obres del projecte “Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya”, i declarar la urgència del procediment.

5.2.- Dació de compte de la Resolució de Batlia, de requeriment de documentació prèvia l’adjudicació del contracte d’obres “Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya”.

6.- VARIS

6.1.- Aprovació dels Convenis entre l’ Ajuntament de Pollença i l’ Associació de famílies de persones amb trastorns de l’espectre autista i trastorn de la comunicació social (GASPAR HAUSER), de cessió exclusiva d’ús d’ una aula del Col·legi Públic Costa i Llobera dins i fora de l’horari escolar.

L’Ajuntament cedeix una aula, tant en horari escolar com extraescolar, perquè els familiars puguin evitar anar a Palma, i pe facilitar la feina de l’associació tant al municipi com a tota la zona nord.

6.2.- Denegació de la pròrroga a l’empresa GLIDE SPORT SL per a l’explotació dels serveis de temporada del LOT N parc aquàtic.


 
Un llarg i laboriˇs procÚs

Alternativa | 09 Marš, 2017 17:55 | facebook.com twitter.com

Després d'un llarg i laboriós procés al darrer ple es va aprovar inicialment la modificació del reglament de participació ciutadana que hem realitzat des d'Alternativa. Una vegada més hem demostrat que des de l'oposició sabem gestionar i desenvolupar els temes que deleguen en nosaltres.

Vam iniciar el procés per canviar el reglament de participació ciutadana amb una moció al gener del 2013 (veure moció per millorar la participació dels ciutadans). El reglament de participació ciutadana que teníam fins ara és del 2001, no negam el seu caràcter pioner al seu moment i que durant tot aquest temps no s'ha aprofitat totalment però a aquests anys s’ha avançat molt als temes de democràcia participativa i ha hagut canvis legislatius que s’han de recollir.

Finalment vam retirar la moció, ja que l'equip de govern del moment (PP-Pi) va proposar, per agilitzar el procés, que presentàssim els canvis concrets als articles que considerem, abans que derogar l'actual reglament i fer-ne un de nou. (veure procés per canviar el reglament de participació ciutadana)

Pel mes de maig del 2013 vam fer una reunió oberta sobre el canvi del reglament de participació ciutadana i hi assistiren alguns representants de partits polítics i també ciutadans a títol individual. En aquesta reunió, partint d'un esborrany que vam proposar des d'Alternativa, els assistents varen fer les seves esmenes, que varen ser introduïdes i així es va fer un segon esborrany. (Veure "Fer un nou reglament de Participació Ciutadana")

El maig del 2014 vam organitzar una assemblea oberta, centrada únicament en la temàtica de participació ciutadana. En ella vam fer una anàlisi de l'estat de la participació ciutadana al municipi i es concretaren una sèrie de propostes per millorar-les. Es decidí que aquelles que fossin susceptibles de formar part d'un Reglament de Participació Ciutadana, serien introduïdes com a esmenes al segon esborrany. (Assemblea de Participació Ciutadana)

A l'inici d'aquesta legislatura vam incloure la modificació del reglament  al nostre acord d'investidura amb Junts Avançam, que va acceptar delegar la seva realització en els nostres regidors. A partir d'aquell moment vam realitzar un procés participatiu des de setembre a desembre del 2015 (veure "Participau en el  nou reglament de participació ciutadans" i "Vine i participa...").

- Reunió inicial portaveu

- Reunió amb associacions (esportives, culturals...)

- Reunió amb els partits

- Propostes particulars

- Realització d'un Taller Participatiu

- Redacció esborrany que vam presentar

Una memòria molt completa d'aquest procés la podeu llegir a l'enllaç.  Al llarg del procés vam rebre 66 esmenes; 16 de particulars, 7 d'associacions i 42 de partits (dels que tenen representació al ple  i de Podem). Estam prou contents amb el procés i agraïm la bona predisposició de tots els que s'han prestat a reunir-se per tractar el tem, fer aportacions i revisar dubtes.

Una vegada lliurat l'esborrany de la modificació del reglament a principi del 2015 aquest ha estat aturat per l'equip de govern sense una explicació raonable fins el ple de desembre de 2016 on es va presentar per aprovar la seva consulta pública (Veure "Satisfacció i decepció"), no es va presentar cap esmena, a partir d'aquest punt es va fer la revisió del reglament  per part de la secretaria municipal i vam tornar a presentar l'esborrany als partits. Finalment la modificació del reglament de participació ciutadanas'ha aprovat inicialment al darrer ple de gener de 2017.

Cartell del Taller Participatiu que vam realitzar al novembre del 2015

 

 

Aclariments d'Alternativa respecte la negociaciˇ del pressupost 2017

Alternativa | 06 Marš, 2017 19:11 | facebook.com twitter.com

En les darreres setmanes, diverses persones s'han dirigit a nosaltres per demanar per què no aprovam els pressuposts o si els estam bloquejant. Aquesta informació esbiaixada els ve de l'equip de govern o del seu entorn.

- Què passa?

En resum, que no hi ha cap negociació amb l'equip de govern perquè l'equip de govern no vol que n'hi hagi.

- I això com és?

Perquè no compleixen els acords als que han arribat amb nosaltres fins ara.

- Entrem en detalls

Junts Avançam, des d'inici de mandat fins ara, ha arribat principalment a dos acords amb nosaltres:

1- l'acord d'investidura. Estan governant gràcies als vots dels nostres dos regidors, a canvi d'una sèrie de mesures sobre participació i transparència, concretes i calendaritzades. Aquest acord, hores d'ara, encara no s'ha complit.

2- l'acord del pressupost 2016. Fa un any, tot i no haver complit l'acord d'investidura, vàrem negociar el pressupost. Els votàrem a favor a canvi de la inclusió i execució d'unes propostes nostres, que vàrem negociar i varen acceptar. Acabat l'any, aquest acord tampoc s'ha complit.

- És una situació inesperada per l'equip de govern?

No.

Ja el passat juliol vàrem fer-los saber, també públicament, la desconfiança que s'havia generat per part nostra a causa de l'incompliment de l'acord d'investidura. Veure l'article "Exigim a Junts Avançam el compliment de l'acord d'investidura"

El mateix repetírem, a començament de desembre, respecte l'incompliment dels acords del pressupost 2016. Veure article "Quan l'esquerra governa com la dreta, aplana el camí a la dreta".

També se'ls ha avisat en repetides ocasions, en sessió plenària i a la radio municipal, que no complir els acords pendents impossibilita qualsevol escenari per arribar a nous acords.

- I què fa l'equip de govern per superar la situació?

Idò en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, de moment s'han dedicat a:

-negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut

-responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment, quan són ells que s'han compromès a complir-los.

-pressionar-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals, donant a entendre que si no els aprovam els pressuposts no podran posar desfibril·ladors, millorar l'escoleta, millorar l'assistència domiciliària i la partida de benestar social...

Ho dèiem durant les eleccions i no eren frases buides: volem fets i no paraules. I és precisament en base als fets que nosaltres ens posicionam respecte la negociació dels pressupostos.

 

 

 

 

 

 

Sempre s'ha fet aixÝ ... Preguntes i respostes del ple de febrer

Alternativa | 04 Marš, 2017 19:31 | facebook.com twitter.com

 Aquí teniu, un resum de la segona part del ple, començant per un resum de la dació de compte de resolucions batlia i després amb les respostes de l’equip de govern als nostres precs i preguntes, en aquest cas la majoria registrades al ple passat. La resta de preguntes registrades al ple de febrer no es varen contestar per falta de temps i es contestaran al març.

Entre altres perles els regidors de l'equip de govern van justificar que es pengés el darrer any el gall al pi (a pesar de la multa i expedients oberts) perquè sempre s'ha fet així, el mateix argument van utilitzar per justificar que tots paguem l'aigua de  les monges.

Dació de compte de resolucions de batlia.

- 6 Modificacions de crèdit, despeses executades amb romanent de tresoreria majoritàriament

- Justificació de 3 pagaments a la tècnica de turisme per assistir a 3 fires.

Precs i preguntes del mes de gener.

12- Per què no publiquen el resum de la reunió del Consell d'administració d'EMSER a la pàgina web? Per què no han fet la memòria seguint el model nou que els havíem proposat? Per què no s'ha fet cap avenç en política de Responsabilitat Social Corporativa, com també havíem proposat? Per què no es fixen els objectius pels quals el gerent cobra un plus de 5000 euros?

El resum es publica a la pàgina web (ara), i també al facebook. La memòria no es fa així per falta de recursos, intenten semblar-se al màxim possible, però no hi ha la capacitat de fer-ho.

En l'àmbit de responsabilitat corporativa consideren que han millorat els canals d'informació amb els grups d'interès com demostra la contractació de la plataforma informàtica al portal de l’empleat, la millora d'informació entre ciutadans i clients amb la línia verda, el nou programa de facturació que permetrà interactuar amb l’abonat i la factura electrònica, campanyes de sensibilització i les reunions amb els representants dels treballadors. Consideren que no és la situació òptima, però que ha millorat.

Pel que fa als objectius del gerent, s’està treballant amb això, i intentaran que al primer semestre estigui llest.

 

13- Per què han continuat incomplint la llei Balear de protecció animal i han permès la utilització del gall viu al Pi?

No volien contestar, creien que amb el debat era suficient. Al final la resposta del regidor de festes ha estat dir que l’han posat perquè així s’ha fet els darrers 100 anys de forma ininterrompuda, una demostració de covardia i una mentida.

14- Comprovat que a l'any anterior no es varen acabar les tasques dels rebaixos en els passos de vianants, ja que va finalitzar la contractació dels treballadors del SOIB que es dedicaven a fer-les, no obstant a la segona contractació de treballadors mitjançant ajudes del SOIB només s'han contractatjardiners i cap picapedrer. A què és degut?

Això és deu al fet que el SOIB va oferint diversos programes, i en la segona contractació no és varen poder contractar picapedrers.

15- Per altra part, la brigada d'obres ha fet rebaixos de sortida de vehicles deixant alçades de fins a cinc centímetres, per exemple l'Institut Guillem Cifre quan aquests podrien fer el mateix servei que les rampes dels passos de vianants, proporcionant a les persones amb mobilitat reduïda més oportunitats per accedir a la voravia sense necessitat de cercar un pas de vianants sovint inexistent. Pensa l'Ajuntament fer qualque cosa al respecte per acabar amb totes les barreres arquitectòniques dels carrers?

Els rebaixos són només per vehicles, i s’ha complit la llei, i segons el regidor d’urbanisme, seria fins i tot perillós afavorir que a cada rebaix o gual per cotxes hi hagués un pas per persones amb mobilitat reduïda.

16- Els passos de vianats elevats de la Via Alemanya (entre els hotels Pollentia i Ullal) i els del carrer Vicenç Buades (davant el centre mèdic) no compleixen l'Ordre FOM/3053/2008 de 23 de setembre i els vehicles, fins i tot anant a la velocitat que marca la via fan una pujada massa brusca, principalment en els vehicles de càrrega i de repartiment de mercaderies, posant en perill tant la càrrega com la seguretat de conductors i vianants. Podria l'Ajuntament cuidar-se que els guals, tant aquests com la resta dels que hi ha al municipi compleixin amb la normativa i no suposin un risc per la gent?

Admeten que el de Via Alemanya és il·legal i que es canviarà, i que el de V. Buades també es pot mirar.

17- En quin estat està el procés participatiu de la Vinyeta i Can Febus?

Ja ha estat anunciat públicament, i per tant la seva resposta és irrellevant

18- Respecte al buidatge dels pins de vorera de mar, es pensa fer alguna cosa?

S’inclourà dins la nova licitació del contracte de manteniment d’arbrat. El problema és a veure quan es fa la nova licitació, perquè com sigui com els altres serveis,...

19- Ens poden dir si EMSER emet rebut de l'aigua i cobra a Ca les monges, la Parròquia moll, Sant Jordi, les Germanes del Sagrat Cor?

A les monges sí que se’ls regala l’aigua, i l’excusa és la del fet que s’ha fet tota la vida, a part d’això no saben el motiu, el comptador es troba a nom de l’ajuntament. Deu ser com amb el gall, una tradició de temps immemorials, tot i que també diuen que s’ha de canviar.

20- És cert que l'equip de govern considera que no es poden realitzar les obres de reforma del Cinema Capitol sense expropiar o comprar la planta baixa?

Diuen que no és cert, i que no saben d’on surt aquest rumor, i creuen que es pot fer un projecte amb aquest condicionant.

Precs i preguntes del mes de febrer.

Precs

1- Ens han arribat queixes que a diversos carrers falten les plaques amb el nom, així com  hi ha moltes finques (especialment les ocupades per negocis) que o bé no tenen el número posat o bé no està visible, amb els problemes que això suposa per a la prestació de diferents serveis als domicilis. Per tot això demanam a l’Ajuntament que col·loqui les plaques àmb els noms dels carrers que faltin, i que faci tot el que calgui perqu totes les cases particulars tenguin el número que els pertoqui col·locat i visible.

A veure si es posen les piles i milloren aquesta situació, tot i que el compromís no ho vàrem obtenir.

Preguntes

1- Al passat ple de juliol l’equip de govern va dir que s’havien posat en marxa les negociacions amb la propietat de la Fortalesa; que hi havia bona predisposició, que calia concretar una proposta més ferma i que estaven pendents del consell que els havia ofert col·laboració. Hi ha hagut qualque avenç a aquest tema?

Sí que hi ha hagut avanços segons el regidor, i el consell els ha passat el conveni de Son Torrella com a mostra perquè l’Ajuntament l’adapti.

2- S’han informat de les darreres novetats en la investigació de l’assassinat de Lucia Patrascu?

Sí, però no poden dir gaire per secret de sumari. S’ha cridat a declara a diversos agents.


Resum de la Junta de Govern del 21 de febrer

Alternativa | 28 Febrer, 2017 10:21 | facebook.com twitter.com

Seguim fent la feina que hauria de fer l'equip de govern i us fem un resum de la darrera Junta de Govern, del 21 de febrer.

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.
 
2.- URBANISME
 
2.1.- Llicències urbanístiques 
 
2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de  2 llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:
 
Es concedeixen 30 llicències, entre elles, una de demolició per infracció
 
2.2.- Disciplina urbanística
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
2.3.-  Varis
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
3. HISENDA
 
3.1.- Relació de despeses
 
Ens trobam amb les mateixes de sempre amb objecció, el manteniment de les impulsions, tasques de publicitats, impremta o cartellera, de manteniments, de subministraments elèctrics i de combustible, diversos tècnics, l’escoleta, centres oberts, escola viva, escola d’adults,... En definitiva tot segueix igual. Tan sols tenim constància que l’smoe està en procés de regularitzar-se, per tant, en aquest tema feina nul·la per part de l’equip de govern.
 
Pel que fa a les factures sense objecció, a part dels serveis que es presten regularment, destaquen la factura de l’adquisició d’un vehicle adaptat per la policia de 36.217 euros, la certificació d’obres de la Plaça Xaloc per 11.713 euros, o diverses subvencions.
 
El tècnic de medi ambient ja no facturarà el 5% que facturava.
 
3.2.- Recursos i reclamacions
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
3.3.- Varis
3.3.1.-  Aprovació, si procedeix, del pressupost per a l’edició de les dues obres guanyadores dels Premis Pollença de Literatura 2016 i adquisició d’exemplars.
 
Aquest tema es retira de l’ordre del dia degut a que es va sol·licitar una oferta a una comunitat de bens, cosa il·legal.
 
3.3.2.- Aprovació de les bases i la convocatòria de la dotzena edició del Certamen Literari Escolar.
 
Com a premis es publicaran les obres guanyadores i es donarà un tiquet regal de 75 € a cadascun dels dotze guanyadors.
 
3.3.3.-Aprovació del pagament dels premis de foguerons i pujada al pi del Port i de Pollença.
 
Els guanyadors del concurs de foguerons cobren 600, 350, 250, 250, 200 i 200 € cada un i als que han pujat al pi 200 € cada un.
 
3.3.4.- Aprovació d’una devolució d’una quota d’estades d’estiu per ingressos indeguts.
 
3.3.5.- Aprovació de la devolució a RUSTIC RAFAL SL en quantitat en concepte principal i altra en concepte d’interessos, relatiu a ICIO en virtut d’una sentència judicial.
 
2.310,32 i 138,03 euros respectivament
 
3.3.6.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.7.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.8.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.9.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.10.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.11.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu. Retirat
 
3.3.12.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.13.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.14.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.15.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.16.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.17.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb expositors
 
4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Guals
 
4.1.1.- Denegació de la sol·licitud de retirada definitiva d’un càrrega i descàrrega
 
4.2.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
4.3.- Varis
 
4.3.1.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.
 
S’imposa una sanció de 180 €.
 
4.4.- Personal
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
4.5.- Cementiri municipal
 
4.5.1. S’aprova autorització de pròrroga de 5 anys per a que unes restes quedin dipositades a una sepultura comuna.
 
4.5.2. S’aprova autorització de pròrroga de 5 anys per a que unes restes quedin dipositades a una sepultura comuna.
 
5.- CONTRACTACIÓ
 
5.1.- Dació de compte de Resolució de Batlia d’aprovar l’expedientper a la contractació administrativa de subministrament de diversos vehicles 100% elèctrics per a la prestació de serveis de competència municipal.
 
Es tracta de un cotxe i 2 motos.
 
6.- VARIS
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

 

 

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 206 207 208  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb