URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Satisfacciˇ per l'adhesiˇ a la xarxa de municipis per a la gestiˇ p˙blica de l'aigua

Alternativa | 29 Juliol, 2017 00:32 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença volem mostrar la nostra satisfacció per l'aprovació per unanimitat de l'adhesió de Pollença a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l'aigua.


 Al ple celebrat el passat dijous es va aprovar per unanimitat l'adhesió de Pollença a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l'aigua. La creació d'aquesta xarxa va ser una proposta que nosaltres ferem l'any passat al Consell d'Administració d'EMSER (de les poques a les que han fet cas) quan el gerent de l'empresa pública va demanar l'ingrés a l'Associació d'Empresaris Subministradors d'Aigua de les Illes Balears (ASAIB). Aquesta associació vendria a ser una espècie de patronal d'empreses d'aigües, totes elles privades, excepte EMAYA. A part de la inactivitat d'aquesta associació segons les informacions que ens facilità EMAYA, considerarem que no tenia sentit associar-nos amb empreses privades com SOREA o Aqualia. Per sort ens varen fer cas i l'associació avui és una realitat.

Creim que la creació d'aquesta xarxa permetrà la possibilitat de millorar la gestió de l'aigua tant als municipis associats pels quals serà beneficiós coordinar-se amb altres municipis amb necessitats i problemàtiques similars permetent als ajuntaments formes de treball més eficients, crear sinergies i compartir recursos i experiències, .... Però també consideram que la creació de la Xarxa pot ajudar a donar visibilitat a aquesta forma de gestió pública, tantes vegades defenestada, i fer que altres municipis optin en un futur per una gestió pública.

Des d'Alternativa com a dret bàsic que és l'aigua consideram que sempre ha ser gestionat públicament vetllant per l'interès comú i no pensant en el lucre i el benefici privat com passa en molts casos.

Tot i que consideram positiva l'adhesió, també consideram que cal canviar el funcionament intern de la nostra empresa municipal, EMSER, ja que seria bastant hipocrita formar part d'una xarxa com aquesta i que l'empresa municipal funcioni amb uns criteris propis d'una empresa privada. S'han d'acabar les opacitats, les actuacions arbitràries i dèspotes de la gerència envers els treballadors, les lectures economicistes dels servei i no socials, i s'ha de posar en marxa, com ja hem demanat en repetides ocasions al Consell d'Administració, una Política de Responsabilitat Social Corporativa, que faci que la nostra empresa realment funcioni sota els paràmetres d'una empresa pública.

 


Fa falta alguna cosa mÚs que la dimissiˇ

Alternativa | 26 Juliol, 2017 15:05 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa compartim la petició de dimissió cap a la regidora Francisca Cerdà de Junts Avançam, però a la vegada reiteram la necessitat de delegar les competències de disciplina urbanística a l'ADT.

Gairebé una setmana després de sortir en premsa les acusacions de la regidora Francisca Cerdà contra el regidor d'Urbanisme, Junts Avançam demana ara la dimissió de la regidora de Tots per Pollença.

Per part nostra, consideram també que una representant del Consistori que en coacciona (inútilment, ja que l'ADT funciona de manera transparent i imparcial) a un altre perquè no se li apliqui la llei, no només hauria de dimitir, sinó que s'hauria de veure si no està incorrent en responsabilitats penals. Amb l'agreujant que les coaccions consisteixen en denunciar familiars del regidor. A Alternativa consideram que cada persona ha de respondre de les seves actuacions i no de les dels seus familiars, ja que sinó estarem retrocedint uns quants segles, i en lloc de en política estarem dins el fang.

Per impedir precisament que la disciplina urbanística sigui una eina de greuges comparatius, de clientelisme, d'amenaces i de pressió interessades, vàrem proposar al ple fa pocs mesos (i ja ho havíem fet el 2009) que es delegassin les competències en disciplina urbanística al Consell. Evidentment, això no eliminaria la possibilitat que hi hagués casos com aquests, referents als expedients del passat; però com a mínim faria que, a partir d'ara, ningú dubtaria de les conseqüències si s'incompleix la llei, ni hi hauria lloc per coaccions o ni esperances d'esquivar la llei. No vàrem comprendre les reticències de Junts Avançam per delegar les competències.

Després d'aquest episodi, instam a l'equip de govern que es repensi la seva negativa d'adherir-se a l'Agència de Defensa del Territori i que l'aprovem al Ple properament.

 

Ple ordinari de juliol

Alternativa | 25 Juliol, 2017 11:19 | facebook.com twitter.com

D'ençà que tenim representació a l'Ajuntament el 2007 som els únics que hem publicat, entre altres temes, els ordres del dia comentats i les votacions. Aquesta legislatura a més hem aconseguit (acords d'investidura) que l'Ajuntament publiqui la documentació corresponent al ple. La informació és el primer pas per aconseguir canvis.

El ple ordinari de juliol serà dijous 27 a les 11h (perquè ja estam dins la setmana de festes). Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament dels mateixos. 

PART RESOLUTIVA

1- Presa de possessió del senyor Bernat López Plomer del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Pollença.

En Bernat López substitueix a n'Iliana Capllonch. Esperam que ja s'anuncií també la nova redistribució de delegacions

2.- Determinació festes locals pel 2018 pel calendari laboral

Es proposa  17 de gener i 2 d'agost, ja que cauen en dia feiner.

3. -Adhesió a l'estratègia local per a la igualtat impulsada per la Direcció Insular d'Igualtat el Consell.

L'acord té diversos punts. L'estratègia local la podeu consultar aquí: http://www.conselldemallorca.net/media/50501/Estrategia-local-Ajuntaments-2017.pdf . Proposen:

- Nomenar la regidora na Magdalena Seguí i na Catalina Cifre (la mediadora cultural) com a referents al municipi per posar en marxa l'estratègia local

- Establir un cronograma que inclogui les accions clau

- Difondre entra la població, coordinar-se amb altres municipis...

Relacionat amb això en MAM ha dit que s'ha encarregat la redacció d'un Pla d'Igualtat i que ara estan fent la diagnosi prèvia. 

4-Adhesió a la Xarxa de municipis per la gestió pública de l'aigua.

Es tracta de formalitzar a través del Ple el fet que EMSER formi part de la Xarxa de Municipis que aposten per la gestió pública de l'aigua i que vam impulsar nosaltres.

5-Distincions de la Patrona

La proposta amb alt grau de consens són; AFAMA (que compleix 20 anys) i al Club de Bàsquet de Pollença (que enguany en fa 30).

 6 -Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades.

No es vota. 626.744,56 euros de factures irregulars . Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

Aquestes factures irregulars no han disminuint aquesta legislatura, com esperàvem sinó que han augmentat  donat que l'equip de govern no ha regularitzat la majoria de les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen.

Es va fer una Junta de portaveus al mes de maig de 2016, en què es va fer un calendari de contractacions que l'equip de govern es va comprometre a complir i que no ha fet. 

7-Informació sobre l'execució pressupostària del segon trimestre de l'exercici de 2017

No es vota.

Propostes/Mocions d'urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

 

 

AlĚlegacions a la llei de camins p˙blics

Alternativa | 13 Juliol, 2017 15:59 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa hem incorporat les nostres al·legacions a les presentades per l'Ajuntament de Pollença a la Llei de camins públics, per fer-la més efectiva i que les institucions puguin actuar de forma més ràpida i contundent a l'hora d'obrir els camins públics.


A Alternativa fa anys que lluitam pel dret de pas i la recuperació de camins i rutes públiques a Pollença, on com sabeu tenim un bon grapat de camins públics tancats, inclòs un (la carretera vella de Lluc) per part de l'usurpador ex-batle i regidor de Tots per Pollença, en Tomeu Cifre Ochogavía. Davant l'oferiment de l'equip de govern de presentar al·legacions, dins les al·legacions presentades per l'Ajuntament a la Llei de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca, des d'Alternativa hem considerat que la presentació de forma conjunta i en nom de l'Ajuntament era una bona opció per a que les nostres propostes de millora de la llei fossin més fàcilment escoltades.

En aquest sentit hem fet les nostres al·legacions, que són la majoria de les presentades per l'Ajuntament, i que consisteixen bàsicament en:

 

-En l'esmentada llei es contempla que l'Administració pugui obrir de forma cautelar i urgent (prèviament a la recuperació d'ofici) els camins usurpats només en els casos que hi hagin estat usurpats recentment, sempre que no hagi transcorregut més d’un mes des que se n’ha tingut constància. A Alternativa consideram que l'Administració ha de poder obrir sempre un camí públic tancat hagi estat tancat recentment o no i es tengui constància faci un mes o faci anys.

-També hem demanat que l'administració titular del camí, en qualsevol cas i moment, pugui retirar qualsevol obstacle que impedeixi l’ús normal del camí, sense necessitat de cap notificació prèvia. Creim que no cal cap urgència com estableix la llei per poder retirar obstacles que dificultin l'ús normal del camí i creim que cal establir un termini per la retirada de l'obstacle (48 hores).

-Pel que fa referència a les sancions, consideram que desobeir les ordres de retirar els impediments o limitacions de pas ha de ser considerat una infracció molt greu en lloc de greu (que és el que preveu la llei), ja que és evident la impossibilitat d'esgrimir el desconeixement de la llei quan ja s'ha estat advertit i, per tant, estaríem davant un clar exemple de reincidència en l'obstrucció del pas.

-Igualment consideram que s'ha d'establir com una falta greu la col·locació de cartells de “prohibit el pas”, “camí privat”, ... que puguin dur a confusió, ja que aquests casos habituals, són una mostra clara d'intent de coacció que mereixen ser penats per la llei.

Esperem que aquestes propostes de millora que hem fet a la Llei siguin tingudes en compte i serveixin per millorar-la. A més, esperam que per part de l'Ajuntament també hi hagi els avanços que venim demanant fa temps: incloure dins l’inventari de béns tots els camins del catàleg de camins de Pollença que no estan pendents de cap al·legació, prioritzar la resolució de diligències prèviament aprovades pel Ple corresponent de 2007 del camí del coll d’en Patró, iniciar diligències per resoldre la problemàtica dels camins del coll de Síller i de Bóquer i expropiar el camí de Ternelles.

 

 

 

Contractaciˇ desfibriladors (Junta 4 de juliol)

Alternativa | 09 Juliol, 2017 15:00 | facebook.com twitter.com

Aquest és el resum  de la reunió de la Junta de Govern de dia 4 de juliol del 2017 publicat a la pàgina web de l'Ajuntament 

Destaca l'aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de la xarxa de desfibril·ladors, d'aquesta forma es comença a complir la nostra moció del ple de juliol de 2016 per fer de Pollença un territori cardioprotegit i dotar de desfibril·ladors al municipi per possibilitar una ràpida intervenció a qualsevol lloc: als vehicles policials, la piscina municipal, places... Recordam els altres acords que es van aprovar per unanimitat:

-posar als mitjans de comunicació municipal (web, facebook, ràdio) informació bàsica sobre els desfibril·ladors: la seva ubicació, utilització, fer campanyes divulgatives, informatives i cursos....

-signar convenis amb altres administracions públiques i entitats (conselleria de salut,d'educació, federació o clubs de futbol...) per centralitzar, planificar i controlar la informació, manteniment i realització de cursos de formació relacionats amb els desfibril·ladors. També per aprofitar millor els recursos existents.

Junta de Govern de 4 de juliol

URBANISME

Se dóna compta de les llicències d’obra atorgades entre mitjans maig i mitjans juny. En total han estat 76, totes elles obres majors.

HISENDA

-Relació de despeses.

S’aprova la relació de despeses, tant les que tenen objeccions com les que no en tenen.

Entre les que no tenen cap objecció s’inclouen diverses factures tal com Revisió i reposició parcs infantils (2.407,90), serveis inspecció tribbuts (510.041,03), servei de neteja viària (73.305,05), quota participació “Sports tourism forum 2017”, treballs senyalització vial (12.4578,16).

Entre les despeses que tenen qualque tipus objeccions hi ha destaquen: el muntatge Electric oficina turisme (3.236,53), servei de grua (2.707,98), 20.000 mapes municipi Oficines Turisme (2.923,15), assegurances edificis municipals, (23.210,17)....

- Recursos i reclamacions

- S’estima recurs de reposició interposat contra acord de junta de govern de 6 de setembre del 2016 i se dona de baixa la liquidació corresponent

- S’estima recurs de reposició interposat contra acord de junta de govern de 18 d’octubre del 2016 i se retornen 86,30 €.

Varis:

- S’aprova una bonificació de 70% de la quota íntegre de l’IBI per família nombrosa oi se li denega per tractament de fems.

- se procedeix a bonificar diversos tributs ( IBI, recollida i tractament de fems)

- S’acorda l’exempció per minusvalidesa de l’import sobre vehicles de tracció mecànica.

- S’aprova una bonificació de l’impost de vehicles per família nombrosa.

- S’acorda aplicar una sèrie de bonificacions de l’IBI, i recollida de fems per minusvalidesa

- S’acorda una devolució d’ingressos indeguts per valor de 307,85 de la taxa de recollida de fems

- S’aprova concedir l’exempció de l’import sobre vehicles de tracció mecànica

- Se denega l’exempció de l’import sobre vehicles de tracció mecànica

CONTRACTACIO

S’adjudica el contracte administratiu de subministres de dos servidors centrals . Un pic fet les tramitacions oportunes s’acorda Adjudicar el contracte administratiu de subministrament de 2 servidors centrals, per un import de 17.061 euros IVA inclòs a favor de l’entitat ASAC COMUNICACIONES S.L. de conformitat amb les condicions que hi consten a l’expedient

S’adjudica e contracte menor d’obra de construcció d’una habitació i un bany a l’edifici del centre de dia - Residència per un import de 36.240,89€ a l’empresa Construcciones Vadell Cifre SL

S’adjudica el contracte administratiu mixt de servei per a l’edició de la guia Nàutica i platges de Pollença i subministrament de 109.000 exemplars per un import de 4.901,71 a J. Cerdà Garcia

S’adjudica el contracte administratiu de servei de desbrossament i neteja de diversos camins, zones verdes i aparcaments a Miquel Vives Luis per un import de 9.123,40.

OCUPACIO DE VIA PUBLICA

S’imposa una sanció de 450 € a un establiment del port per infracció a l’ordenança d’ocupació de via pública

Se rectifica una liquidació i se concedeix llicència d’ocupació de via pública per 4 taules i 12 cadires a un local del port

- S’atorga OVP a una entitat mercantil del Port per posar expositors (2 m2)

- S’atorga OVP a una entitat mercantil de Pollença per posar 2 expositors (0,40 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença (1 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença (2 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment del Port de Pollença (3 m2)

Se denega autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença per manca de llicència d’activitat

S’acorda denegar llicència per 6 taules i 24 cadires. 4 para-sols i 3 aparcabicis per manca de llicència d’activitat

S’acorda denegar llicència per expositors a establement del Port.

Se concedeixen 9 taules i 36 cadires i se deneguen 2 taules i 3 cadires a restaurant de Pollença

S’estimen parcialment les al·legacions presentades per establiment del port de Pollença

S’autoritza l’ocupació de via pública de 7 taules i 30 cadires dins d’una superfície de 31,6 m2 a un establiment del Port de Pollença i se deneguen 1 taules i 3 cadires.

S’acorda atorgar 3 taules i 12 cadires establiment de Pollença

Se deneguen 8 taules i 30 cadires a un establement del Port, per no estar al corrent de pagament

S’acorda atorgar 4 taules, 16 cadires a un establiment del port

Se deneguen 4 taules, i 16 cadires, a establiment del Port

S’atorguen 3 taules i 12 cadires a establiment del Port Pollença

S’atorguen 6 taules i 12 cadires i se deneguen 12 cadires a establiment del Port Pollença

Se deneguen 13 taules, i 26 cadires, a establiment del Port per no trobar-se al corrent de pagament

S’autoritza canvi de nom de la liquidació d’establiment de Pollença

REGIM INTERIOR

Taxis

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 24 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 05 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 09 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 32 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 15 fins un màxim de set places.

Personal

S’aprova la pròrroga de la comissió de serveis a funcionari municipal.

Se dóna compte de la Resolució de batlia d’aprovació de la sol·licitud d’ajuda a la conselleria de Treball i comerç per un import de 52.844,64 € per a la contractació de treballadors desocupats majors de 35 anys per dur a terme el projecte de “Manteniment de camins rurals i zones verdes-fase II del municipi de Pollença.

CONTRACTACIO

S’aprova l’expedient de contractació del subministrament, instal·lació , manteniment i formació de la xarxa de desfibril·ladors del municipi de Pollença, mitjançant rènting i convocatòria de la seva licitació.

S’adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 9 d’agost de 2017 a l’artista Carles Trepat Domingo per un import de 2.800 €, més l’import de l’IVA per al festival de Música.

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista Julian Rachlin per un import de 18.000 €, més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista Mischa Maisky per un import de 6000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista ITAMAR Golan per un import de 6000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 19 d’agost de 2017 a l’artista Nelson Freire, representat exclusivament per l’empresa CONCIERTOS AUGUSTO SL per un import de 14.700 € méś l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 26 d’agost de 2017 al conjunt Quartet Manderling, representat exclusivament per a aquest concert per l’empresa MITO CONCERTS SL per un import de 9500 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 30 d’agost de 2017 a l’artista Christoph Pregardien per un import de 12.000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 30 d’agost de 2017 a l’artista Julius Drake per un import de 5000 € més l’import d’IVA

VARIS

S’Aprova el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i l’Ajuntament de Pollença per poder executar un programa conjunt d’actuació en matèria d’educació de persones adultes a l’àmbit territorial del municipi de Pollença per al curs 2017-2018

 

 

Volem un PAC nou

Alternativa | 04 Juliol, 2017 09:16 | facebook.com twitter.com

Aquesta va ser la nostra argumentació al darrer ple al nostre vot en contra de la moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l'equip de govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d'ubicació

Nosaltres votarem en contra.


Votarem en contra, perque creiem que si no es cedeix el solar ara, el centre de salut no es farà, i ho creiem sincerament. Creim que la proposta de Tots per Pollença fa inviable el centre de salut en aquesta legislatura. El senyor Tomeu Cifre creu que hi ha temps per fer els informes, per fer el procés de participació i cedir el solar en uns pocs mesos? Sembla que no coneix a aquest equip de govern; això no es faria en aquesta legislatura.


I clar, a la següent legislatura, al Govern de les Illes probablement tendrem a la dreta tornant a governar, i amb un govern del PP a Palma, vistes les retallades de l'anterior legislatura en sanitat, que varen afectar patir també a Pollença, anulant-se contractes de substitució i reforç de personal sanitari d'atenció primària, que provocà que al faltar algú es tancassin els PACS. Amb gent que "estima" tant la sanitat pública tenim clar que no hi haurà PAC si no es fa en aquesta legislatura.


I és que aquesta moció, presentada quan va sorgir el tema de triar el solar la podriem haver entès, i podrieu haver demostrat cert interès en que realment es fés un procés participatiu per triar el solar. Però ara? Quan tot està a punt d'acabar? El que passa és que vostès no hi han cregut ni hi creuen en la participació, i fins el seu portaveu mateix va dir que demanar participació era sinònim de no tenir les coses clares. I ara la pregonen? Varen demanar res als ciutadans vostès quan governaven? Ara diran que s'ha aprovat un nou reglament, però abans ja ni havia un, i no fa falta teniu un reglament per fer processos participatius, i vostès mai en varen fer!!!


Per tant nosaltres creiem que el que vostès volen, és boicotetjar la contrucció del PAC. Vostès, com ja varen expressar a l'iniciar la recollida de firmes, consideren que aquest solar és massa bo per fer un centre de salut, tot i que mai han dit on creien que era millor fer-lo.


I a aquesta negativa a tudar un solar destinant-lo a la sanitat pública, hi afegim que s'eliminen aparcaments i ho combinam amb el concepte mal utlitzat de participació ciutadana, surt aquesta campanya demagògica que han fet, que només s'ha sostingut per la incompetència i la poca pressa en fer les coses de l'equip de govern i la Conselleria.


Com he dit, si vostès haguessin fet aquesta moció tot just al principi podrien haver tingut certa credibilitat, però ara mateix es veu d'una hora enfora que estan fent populisme barat. I nosaltres no anam de populismes barats, i si hem de triar entre aparcaments o PAC, per molt que sigui impopular nosaltres sempre triarem PAC; i si realment volen aparcament que se compri el solar darrera la Renault i que es facin aparcaments.


Ara bé, que no s'enganin els regidors de l'equip de govern, nosaltres votam a favor perque creim que és l'única manera d'assegurar el PAC, però les seves presses inicials s'han demostrat innecessàries, i la seva inoperància i la de la Conselleria en aquest tema són les que han permès a la dreta arribar fins aquí. Vostès han aconseguit que la dreta hagi fet una recollida de firmes per iniciar un procés participatiu, i això és per fer-s'ho mirar. Té molt de mèrit.


Per acabar, i ja que moltes vegades en donen la seva opinió, ens agradaria que el regidor Sureda ens explicàs que en pensa el PI de la elecció del solar de Can Conill.

 

Els regidors de Tots per Pollença i Martí Roca van demostrar que no han assumit que no governen i van actuar sense educació, ni respecte. Des del llocs destinats al públic en Tomeu Cifre Ochogavía es va dedicar a increpar als regidors que van defensar els seus arguments al seu lloc.

 

 

 

 

Junta d'EMSER i ple de juny

Alternativa | 02 Juliol, 2017 23:24 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del resultat de les votacions a la Junta General d'Emser i de la primera part del ple ordinari de juny. De la segona part, amb els precs i preguntes no hi haurà article fins al mes vinent, perque aquestes no varen ser respostes per falta de temps.

JUNTA GENERAL D'EMSER

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l'òrgan d'Administració corresponents a l'anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2016. Aprovat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 abstencions (PP, Tots i Regidor no adscrit) i 1 vot en contra (Alternativa). Optàrem per un vot protesta davant el rumb que porta, o continua portant l'empresa municipal, on la gerència sembla fer el que vol i les nostres propostes ni són escoltades. En aquest sentit ni se'ns ha fet arribar, ni s'ha publicat la memòria la "Memòria d'activitats del 2016", al Consell d'Administració previ a la Junta no es portà el punt relatiu a la fixació d'objectius de la gerència com estava acordat, i ni tan sols s'ha fet res per canviar els estatuts i incloure els delegats de personal i resta de membres de l'oposició al Consell d'Administració, amb una moció aprovada en aquest sentit desde el gener de 2016. Per tant, amb tot això, votàrem en contra

2.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació. Aprovat per unanimitat. S´elegiren 3 regidors per aprovar posteriorment l'acta.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 12-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals. Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa (1 vot tan sols, al faltar la nostra portaveu)) i 8 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit). Una modificació de crèdit de 1.330.000 d'euros per destinar a la primera fase del projecte de dotació de serveis, en aquest cas del carrer Temporal, la volta del maressar i l'esplanada de davant Cala Molins, on es milloraran les voravies, enllumenat i cablejat i altres elements. Tot i reclamar que per la Cala és imprescindible un pla integral per a una futura millor gestió, consideràrem que aquesta dotació de serveis era necessària i que calia que s'aprovàs.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 4 /2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Rebutjat per 8 vots en contra (PP, Tots i Regidor no adscrit), 7 a favor (Junts i UMP) i 1 abstenció (Alternativa). Per desgràcia de les empreses que fan feina, a les que diuen defensar, el vot de la dreta impedí que puguessin cobrar per les tasques fetes per l'Ajuntament. Tot i aconseguir que l'equip de govern justificàs les factures, cosa que ells mai varen fer quan governàven.

4.- Aprovació definitiva si procedeix, de l'expedient per a la dedicació d'un carrer del municipi al Fill Il·lustre Sr. Pere Josep Cànaves Salas. Aprovat per unanimitat. Contents perque es comenci a donar compliment a una moció aprovada pel ple municipal. Ara només falta que es dediqui un carrer a Martí Vicenç "Bon Jesús" i a Bartomeu Cabanelles del "Lloquet". Per cert el lloc és just el tram de davant el museu i els jardins, el qual ens sembla una bona elecció.

5.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica/desafecció parcial del domini públic de la superfície de 2030 m2 del bé immoble municipal que pertany a la finca denominada Can Conill en la part qualificada com urbana. Rebutjades les al·legacions amb els vots de Junts, Alternativa i UMP. Els tècnics informàren desfavorablement de les al·legacions presentades per Tots per Pollença i un particular, i establiren que l'ús sanitari estava permès a Can Conill. Després durant el ple va succeir el que ja es conegut, amb l'arribada de la nostra portaveu just després de la petició del Batle de retirar el punt de l'ordre del dia. La dreta, indignada per no poder aprofitar-se de l'absència de la nostra portaveu, i de un ple no representatiu, va decidir abandonar la seva cadira i seure entre el públic, mentre mostrava la seva falta d'educació i respecte, cridant i fent comentaris impropis d'un representant polític decent. Una vegada representat el ple com va sorgir de les urnes, les al·legacions foren rebutjades.

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l'equip de govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d'ubicació (RGE núm. 4823 de 15.06.17). Rebutjada per 9 vots en contra (Junts, Alternativa i UMP) i 8 a favor (PP, Tots i Regidor no adscrit). No entrarem gaire en el nostre argumentari, perque en farem un article al respecte, però consideram que és imprescindible que es cedeixi el solar ja, perque si la dreta guanya les següents eleccions el PAC no es farà. Tot i això la inoperància de la Conselleria i de l'equip de govern han permès a la dreta la possibilitat de fer aquesta campanya demagògica demanant una participació en la que no creuen.

7.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel retorn dels dispositius mòbils cedits per l'Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessió (RGE núm. 4834 de 15.06.17). Aprovada per 8 vots a favor (Alternativa i Junts), i 9 abstencions (PP, UMP, Regidor no adscrit i Tots). Al final la nostra moció es va aprovar, tot i que la dreta va demostrar que no té cap intenció de retornar els seus dispositius usurpats, aferrant-se a legalismes i informes, i demostrant clarament quin és el concepte que tenen de defensa de la cosa pública.

8.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers el servei de neteja del litoral amb barques (RGE núm. 4877 de 16.06.17o). Aprovada per 8 vots a favor (Tots, PP i regidors no adscrit), 7 en contra (Junts i UMP), i una abstenció (Alternativa). Una moció defensada pel regidor no adscrit que demostrà quin és el seu pèssim nivell de feina: ni ha llegit els plecs de licitació del servei de l'anterior legislatura, ni d'aquesta!!!, i en la seva exposició de motius va mentir al dir que a l'anterior legislatura la neteja es feia ja al més de maig quan no és cert. Paper banyat que no servirà de res ja que el servei ja està adjudicat. Demanàrem la retirada de la moció, i al no voler fer-ho ens vàrem abstendre.

9.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers la venda ambulant il·legal (RGE núm. 4879 de 16.06.17). Moció aprovada amb 8 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit), 1en contra (Alternativa) i 7 abstencions (Junts i UMP). Una moció de la CEDA, molt reaccionària i que sota el paraigües de la defensa del petit comerç criminalitza la venda ambulant, la qual no és cap problema real, ni pel comerç local, ni de mala imatge pel municipi (sota aquest concepte s'amaga un classisme recalcitrant i fins i tot racisme). En realitat el problema és tot el contrari: el capitalisme ferotge, i els favoritismes al gran capital i els grans comerços, que sempre han promogut aquests partits, són els que han enfonsat el petit comerç local.

L'equip de govern tolera els incompliments de l'empresa de neteja viÓria.

Alternativa | 30 Juny, 2017 22:29 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença denunciam una nova irregularitat relacionada amb l'empresa de neteja viària, que ja fa dos anys que fa feina sense contracte. L'empresa no ha fet la seva feina de retirar la vegetació que creix a la via pública i ara l'Ajuntament assumeix aquesta feina que no li correspon.
Aquests dies l'Ajuntament ha anunciat un pla de xoc per retirar les herbes dels carrers. Una actuació realitzada per la brigada d’obres i l’empresa encarregada de la neteja viària (la UTE Urban Servei, formada per Llabrés Feliu, Amer e Hijos, i Bartolomé Adrover e Hijos). L'equip de govern (Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina), a més, ha anunciat que dedicarà recursos extraordinaris per seguir desbrossant l’herba dels carrers i camins, ja sigui amb personal propi, mitjançant empreses o a través de treballadors del SOIB.

L'equip de govern no content amb mantenir la greu irregularitat de pagar gairebé 800.000 euros anuals a l'empresa de neteja viària, sense contracte des de fa dos anys quan una sentència del Tribunal Superior de Balears en va anul·lar la seva adjudicació, ara també es dedica a utilitzar mitjans municipals i fins i tot han anunciat la seva disposició a contractar altres empreses per fer una feina que correspon a l'empresa de neteja viària.

Aquest anunci és una nova irregularitat, ja que la clàusula 17 del plec de condicions de la neteja viària estableix que la retirada de la vegetació espontània que creixi a la via pública la durà a terme l'adjudicatària del servei, a realitzar de forma contínua i que serà una operació integrada en la programació de neteja regular. Durant les èpoques de màxima proliferació, l’empresa aplicarà els mitjans complementaris necessaris, acordats amb l’ajuntament, per garantir que en cap cas es produeixi la proliferació d’aquesta mena de vegetació. És evident que ara s'ha hagut de fer un pla de xoc perquè l'empresa de neteja viària no ha complert aquesta clàusula i en comptes de ser amonestada l'Ajuntament posa mitjans propis per fer una feina que no li correspon i no contents amb aquesta irregularitat, a més a més, anuncien la possible contractació d'altres empreses.

Aquesta greu irregularitat no fa sinó augmentar la nostra desconfiança en que s'estigui aplicant realment un control de la feina de l'empresa, que a pesar de la nostra advertència fa un mes, segueix sense publicar la seva memòria corresponent al 2016, que segons la clàusula 52 del plec de condicions s'hauria d'haver publicat al mes de gener.

En conjunt estam molts decebuts amb aquest conjunt d'irregularitats que es repeteixen legislatura darrera legislatura i exigim a l'equip de govern que faci complir el plec de condicions a l'empresa de neteja viària i demanam que s'iniciï d'una vegada per totes el procés de municipalització del servei.

Mociˇ pel retorn dels dispositius m˛bils cedits per l'Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessiˇ

Alternativa | 26 Juny, 2017 15:25 | facebook.com twitter.com

 L’Ajuntament disposa de diferents dispositius electrònics com telèfons o tablets i que els reparteix entre els seus funcionaris, personal laboral, càrrecs de confiança, personal extern i regidors per a un millor i més fàcil desenvolupament de la seva tasca. Però no hi ha cap protocol o reglament establert que estableixi cap regulació sobre com s’ha de procedir en la cessió d’aquests dispositius per part de l’Ajuntament.

Aquesta legislatura s’han donat casos en que diversos regidors un cop abandonades les seves tasques de govern no han retornat aquests dispositius i se’ls han apropiat. 

Al diferents plens hem demanat a l'equip de govern si pensaven denunciar judicialment d'una vegada als regidors que no han tornat els iphones i ipads de l'Ajuntament. Sorprenentment el batle va dir que no era un tema tan clar i que no havia decidit res...  Els aparells han estat pagats amb doblers públics com una eina de feina dels regidors que governaven, una vegada que no governen els han de tornar, tot la resta són excuses, falta de vergonya d'uns i de valentia d'altres.

A continuació teniu la llista de la vergonya de membres de l'équip de govern passat que no han tornat els seus dispositius, només Teresa Ferré (PI) i Joan Ramón Mateu (PI) els han tornat. Com podeu veure alguns es van facilitar a alguns regidors dos mesos abans de les eleccions:

Martí Roca :  Un iphone 5s 32GB, Un iphone 6 64GB (30 de març 2015) i un ipad 32 GB.

Tomeu Cifre (TOTS): Un iphone 5s 32GB, Un iphone 6 64GB.

Francisca Cerdà (TOTS):  Un iphone 6 64GB (26 de març 2015).

Miquel Llobeta (TOTS): Un iphone 6 64GB (25 de març 2015).

María Buades (TOTS): Un iphone 6 16GB.

David Alonso (PP): Un iphone 6 64GB.

Marilen Capllonch (PI): Un iphone 4S

Marga Capllonch (PI): Un iphone 4S

Per tot això hem presentat una moció  (a l'enllaç) demanant:

  1. Que es redacti un protocol d’actuació per regular com procedir en la cessió de dispositius com mòbils, tablets o similars; que entre d’altres estableixi:

  • Els mecanismes necessaris que acreditin que els dispositius són propietat de l’Ajuntament.

  • Els criteris que regulin quin tipus de dispositiu s’ha de rebre segons la relació amb l’Ajuntament; regidor, funcionari, personal laboral,…

  • Els mecanismes que assegurin de retorn els dispositius una vegada acabada la seva relació laboral o professional amb l’Ajuntament pel cas dels treballadors, càrrecs de confiança o personal extern; i al final de la legislatura pels regidors.

  1. Exigir a tots els regidors que no formen part de l’equip de govern i encara disposen de dispositius electrònics rebuts la legislatura passada, a que els retornin en un termini de 30 dies, i en cas de que així no succeeixi, instar a aquest Ajuntament a prendre les mesures legals oportunes per fer-ho efectiu.

Ple ordinari de juny

Alternativa | 25 Juny, 2017 17:31 | facebook.com twitter.com

Aquests dimarts 27 hi ha Junta General d'EMSER i després el ple ordinari de juny  a les 20:00. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament dels mateixos. A l'enllaç teniu la documentació corresponent

Hem presentat una moció demanant un protocol d’actuació per regular com procedir en la cessió de dispositius com mòbils, tablets o similars i exigint a tots els regidors que no formen part de l’equip de govern i encara disposen de dispositius electrònics rebuts la legislatura passada, a que els retornin en un termini de 30 dies.

 

JUNTA GENERAL D'EMSER

 

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l'òrgan d'Administració corresponents a l'anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2016.

 

2.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació.

 

 

PLE ORDINARI DE JUNY 

 

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

 

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit 12-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals.

 

Es tracta de fer una modificació de crèdit de 1.330.000 € per executar la primera fase del projecte de dotació de serveis de la Cala. Es milloraran les voravies, enllumenat i cablejat del carrer Temporal, i de les escalonades perpendiculars. També faran una millora a l'esplanada de davant el bar Mallorca, amb llambordes, per crear una pseudo-plaça. No llevaran el trànsit, però si que el separaran.

 

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 4 /2017 de reconeixement

 extrajudicial de crèdits.

 

Dos llistats, un de l'Ajuntament i ualtre de la residència (amb una sola factura). Són 20.137 euros, de factures  que segons va dir l'interventor totes havien entrat tard.

 

4.- Aprovació definitiva si procedeix, de l'expedient per a la dedicació d'un carrer del municipi al Fill Il·lustre Sr. Pere Josep Cànaves Salas.

 

   Fa anys que s'hauria d'haver fet aquest reconeixement. Volem recordar que a la moció, que es va aprovar al novembre del 2010, també es va aprovar dedicar un carrer als dos vocals de la comissió gestora també assassinats: Martí Vicens Vilanova "Bonjesús" i Bartomeu Cabanellas Botia "del Lloquet". Serà el tram de davant el Museu i els jardins . Hi ha hagut una exposició pública i no s'han presentat al·legacions. Pere Josep Cànaves va ser president de la Junta Gestora nomenada pel govern del Front Popular des del 13 de març de 1936 fins el 20 de juliol de 1936. El 19 de juliol de 1936 va defensar la legalitat republicana i democràtica davant el cop d’Estat i per aquest motiu, les noves autoritats franquistes el condemnaren a mort. Va ser afusellat el 27 de gener de 1938

 

5.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica/desafecció parcial del domini públic de la superfície de 2030 m2 del bé immoble municipal que pertany a la finca denominada Can Conill en la part qualificada com urbana.

 

Hi ha hagut al·legacions de Tots per Pollença i d'un particular que coincideixen en el punt que l'ús sanitari  no està permès per el Pla General. L'assessor jurídic i l'arquitecte han contestat que amb les modificacions que s'han fet del Planejament s'han eliminat aquests usos, o més ben dit s'han integrat dins altres. Se pot dir que no hi ha cap lloc destinat a usos sanitaris estrictament, i per tant aquesta al·legació la podrien fer a qualsevol solar.  

El ciutadà també ha al·legat que s'ha de poder observar el Puig des del Parc com estableix el Pla General. Els tècnics han dit que això no seria el moment de reclamar-ho ja que és un canvi de titularitat, però s'ha de tenir en compte a l'hora de fer projecte.

 

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l'equip de govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d'ubicació (RGE núm. 4823 de 15.06.17)

 

Tots per Pollença argumenta que la construcció no és imminent, creu que hi ha temps per cercar una nova alternativa amb el procés, fer els estudis necessaris i fer la modificació del planejament si cal (entre 3 i 6 mesos).  El batle argumenta que tornar a començar seria perdre una oportunitat, que totes aquestes altres possibilitats ja estan estudiades, i que és cert que la conselleria va trigar un poc a contestar sobre les exigències a complir, però que ara tornar enrera no és viable, i que es perdria el PAC. 

 

7.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel retorn dels dispositius mòbils cedits per l'Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessió (RGE núm. 4834 de 15.06.17).

 

Hem presentat una moció demanant un protocol d’actuació per regular com procedir en la cessió de dispositius com mòbils, tablets o similars i exigint a tots els regidors que no formen part de l’equip de govern i encara disposen de dispositius electrònics rebuts la legislatura passada, a que els retornin en un termini de 30 dies.

 

8.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers el servei de neteja del litoral amb barques (RGE núm. 4877 de 16.06.17)

 

El bloc de dretes ha presentat aquesta moció demanant que l’Ajuntament insti a la Conselleria a ampliar el termini de neteja, i que mantengui les 33 embarcacions destinades a fer-ho. Segons ells el servei ha estat aturat sense licitació, i ha patit retalladles. Segons el regidor de medi ambient la licitació ja estava feta.

 

9.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers la venda ambulant il·legal (RGE núm. 4879 de 16.06.17)

 

Una altre moció presentada pel bloc de dretes, demanant que es consemni i lluiti contra la venta ambulant al municipi. Vam demanar si aquest problema era greu, i el batle va contestar  que no, que es tractava de poques persones.

 

 

10.- Propostes/Mocions d'urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

De la ilĚlusiˇ a la decepciˇ i la desconfianša

Alternativa | 19 Juny, 2017 16:46 | facebook.com twitter.com

Amb aquest títol és com podríem definir el que està sent aquesta legislatura. El passat dia 13 de juny va fer dos anys que Miquel Àngel March va ser triat batle dins una sala plena de gom a gom, amb el nostre suport, després d'arribar a un acord d'investidura. Eren temps d'il·lusió, i de la convicció, almenys nostra, de què el canvi era possible, i que el moment de la dreta, desunida i fragmentada, havia acabat. Però passats dos anys veim com tot això s'ha esfumat i al ple extraordinari del darrer més el batle va perdre la confiança d'aquest. La incapacitat de complir els acords signats amb nosaltres més la falta real de polítiques d'esquerra han fet que tant nosaltres com molta gent hagi perdut la confiança en aquest equip de govern. Així a aquest darrer ple extraordinari l'equip de govern únicament va comptar amb el suport de càrrecs polítics entre el públic de la sala, ben diferent del dia de la investidura. I per més fer, la seva incapacitat ha aconseguit unir als partits de la dreta, que fa dos anys es trobaven debilitats i separats, i ara se senten forts i més cohesionats que mai.

I la realitat, és que després de 2 anys del pacte d'investidura l'equip de govern encara té coses per complir. En l'àmbit de transparència encara hi ha feina a fer i queda documentació pública i econòmica pendent de publicar. Referent a la publicació de les memòries dels serveis és cert que s'han anat publicant, però sense cap criteri fixat, i algunes d'elles deixen molt que desitjar. Finalment no s'ha fet res per la millora i potenciació de la plana web de l'Ajuntament i la comunicació via Internet amb els ciutadans; obrint també dins el web i el facebook espais a la ciutadania i als partits de l'oposició. Pel que fa al tema de la participació, les coses també són molt millorables; així el reglament de participació redactat a partir de la feina dels nostres regidors i l'aportació de partits, associacions i ciutadans s'ha aprovat amb un retard injustificable, processos participatius veim com només se n'han fet dos, i de la elaboració d'uns pressupostos participatius
ja pel 2017 no en tenim cap senyal.

A aquest incompliment hem d'afegir que gran part de partides que es van incloure al pressupost del 2016 a instància nostre no es varen executar, impossibilitant el nostre vot favorable al pressupost del 2017 i augmentant la desconfiança cap a l'equip de govern.

I a tot això hem de sumar la falta real de polítiques d'esquerra i per aconseguir un canvi real. Ens trobam que no s'ha fet res en política d'habitatge, quan aquest és un dels problemes més grans del municipi; aprovant-se fins i tot una rebaixa de l'IBI pròpia del PP, i rebutjant la nostra proposta més social d'establir una progressivitat en l'impost. Sobre contractació social no s'ha fet tampoc res, ni s'ha fet cap passa per a la remunicipalització del servei de neteja viària, i la fàbrica de Can Morató segueix en un estat vergonyós, ... I al ple, l'equip de govern alhora de la veritat ha virat cap a la dreta, i per acció o per omissió, també ha estat responsable del suport al lloguer turístic en cases fora d'ordenació, de la negativa a l'adhesió a l'Agència de Defensa del Territori o del rebuig a la nostra moció per eliminar el gall de dalt del Pi.

Aquesta incapacitat de l'equip de govern fer efectiu un canvi real ha provocat un enfortiment de la dreta, que dividida a inicis de legislatura, ara mateix actua com un únic partit i és sent més forta que mai.

En aquesta tessitura a Alternativa, no ens queda més remei que seguir fent feina des de l'oposició com fins ara. Fiscalitzant la tasca de l'equip de govern, però a diferència del bloc de dretes liderat per Tots per Pollença, també fent una oposició constructiva amb mocions i propostes que beneficien als pollencins com hem fet fins ara.

 

Des del moment que vam publicar aquestes imatges fa mesos pràcticament no hi ha hagut avanços

 

 

 

EsglÚsia i Ajuntament han de complir la llei

Alternativa | 12 Juny, 2017 08:47 | facebook.com twitter.com

Vist que està més que provat el patiment de l'anyell, i alguns anys fins i tot aquest ha mort, i que la seva presència incompleix la Llei de Protecció dels Animals que viuen a l’entorn humà, demanam tant a l'Església com a l'Ajuntament que en substitueixi l'animal viu per una rèplica.

 

 

Com és conegut, el primer diumenge després del dia del Corpus, a Pollença és realitza la processó amb el ball de les Àguiles i Sant Joan Pelós, el qual porta un anyell. Durant les més de dues hores que dura la processó, l'animal d'uns pocs dies de vida, resta immobilitzat amb cordes dins una bossa de plàstic perquè si aquest defeca, cosa que sempre succeeix, no embruti a qui interpreta al sant. Mentrestant el seu cap està defora i va pegant capades al ritme dels bots del personatge de Sant Joan Pelós.


Al passat ple de març vam demanar a l'equip de govern que demanés al bisbat la retirada del menet de la processó, i la seva resposta, entre rialles, va ser que s'ho plantejarien.


Aquesta situació de maltractament, que a nosaltres no ens provoca cap tipus de rialles, la venim denunciant fa anys, i associacions animalistes com Baldea venen demostrant a través d'informes veterinaris, com es provoca un patiment innecessari a l'animal, i alguns anys fins i tot la mort. Com indiquen aquests informes les cordes a les cames li poden provocar lesions cròniques i doloroses, i la bossa de plàstic a la qual és introduït l'animal provoca un efecte sauna, amb un augment de la calor i la temperatura corporal que pot portar a un cop de calor a l'animal. Per altre part els bots i moviments propis del ball a part de malestar i estrès, li provoquen nombrosos cops al cap i li poden provocar lesions greus al coll i més concretament a la zona cervical. I finalment també sofreix el sistema digestiu, podent patir des d'un elevat peristaltisme amb dolors i diarrees fins a arribar a provocar una parada intestinal que deriva en timpanisme amb forts gasos intestinals que suposen molts dolors i patiments i que poden arribar a causar la mort del jove animal.


I tot aquest patiment a part de poc ètic i vergonyós és il·legal. La llei 1/1992 de 8 d’abril de Protecció dels Animals que viuen a l’entorn humà, al seu article 4.1.a, prohibeix expressament "l'ús d'animals en festes o espectacles, en els quals aquests puguin ser objecte de mort, tortura, maltractaments, danys, sofriments, tractaments antinaturals, o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de l'espectador". I entenem que aquest cas no es pot considerar com una excepció de les que marca la llei ja que no està acreditat que s'hagi celebrat de forma ininterrompuda durant almenys els 100 anys anteriors a l'aprovació de la llei, i a més hi ha constància d'alguna mort i és més que evident la tortura de l'anyell. D'acord amb l'article 4.6.i de dita llei podem concloure que la presència de l'animal a la processó és una infracció molt greu: "l'ús d'animals en festes o espectacles en els quals aquests puguin ser objecte de danys, sofriments, tractaments antinaturals, maltractaments, burles, o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de l'espectador". L’animal viu no juga un paper fonamental a la festa, tan sols és un adornament més de la vestimenta, i només se li veu el cap que treu fora de la bossa de tal forma que la seva substitució per una replica no desvirtuaria la festa.


Per tot això demanam a l'Església, organitzadora principal de l'esdeveniment, que compleixi la llei i suprimeixi la presència de l'anyell viu de la processó, substituint-lo per una rèplica i per una alternativa que no suposi la tortura i el patiment de cap animal, i a l'Ajuntament que utilitzi tots els instruments que té al seu abast per acabar amb aquesta cruel tradició, i que vetlli perquè al seu municipi s'actuï d'acord al que mana la llei sense excuses, denunciant si fa falta a qui l'incompleixi i deixant de donar suport a celebracions a les quals es maltracti a qualsevol animal tal com marca la llei, i com és el cas de la processó del Corpus.

Exigim que la documentaciˇ municipal es guardi en un lloc adequat.

Alternativa | 08 Juny, 2017 09:01 | facebook.com twitter.com

Exigim a l'equip de govern que cerqui un lloc adequat per guardar la documentació de l'arxiu municipal que en aquest moment es troba abandonada a la sagristia de l'Església de la Mare de Déu del Roser.

 

Amb motiu de les obres de reforma de l'edifici principal de l'Ajuntament de Pollença a la legislatura 2007-2011 es traslladaren part dels documents de l'arxiu municipal a la sagristia de l'Església de la Mare de Déu del Roser, i quan s'acabà l'obra molts d'aquests documents no es retornaren al seu lloc, quedant acumulats dins capses a dita sagristia; algunes d'elles fins i tot obertes (fotografies adjuntes). En aquest moment dita documentació, es troba a l'abast del personal no funcionari, i en ocasions fins i tot, a l'abast de persones alienes a l'Ajuntament, i que es puguin trobar allà muntant fires, festivals o altres esdeveniments, amb l'evident risc de pèrdua o deteriorament dels documents.

Per evitar que aquests documents es facin malbé o es perdin, al darrer ple vam demanar a l'equip de govern que cerqués un lloc més adequat on guardar la documentació. No vam obtenir cap resposta.

Recordam a l'equip de govern que tota la documentació produïda per les administracions locals té categoria de patrimoni documental, i que l'Ajuntament té l'obligació de conservar degudament ordenats els documents dels arxius públics.

 

 
 
 

 No compleixen la llei de TransparŔncia. Preguntes al ple de maig i 2.

Alternativa | 04 Juny, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

Segon i darrer article sobre les nostres preguntes l darrer ple. A la campanya la transparència i la participació serien els pilars d'aquesta legislatura i en les mateixes van fonamentar el nostre acord d'investidura encara incomplit. A més a més l'equip de govern incompleix la llei de Transparèncai i no publica les dades que hi haurien de permetre identificar els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i trajectòria professional

11.- Ens alegra que a la fi s'hagi iniciat el procés per dedicar un carrer al batle i fill il·lustre Pere Josep Cànaves Salas, però volem recordar que a la moció, que es va aprovar al novembre del 2010, igualment es va aprovar dedicar un carrer als dos vocals de la comissió gestora també assassinats: Martí Vicens Vilanova "Bonjesús" i Bartomeu Cabanellas Botia "del Lloquet". Pensen iniciar el procés per dedicar els carrers als dos vocals de la comissió? En cas afirmatiu, quan?

Ho pensen fer, una vegada acabat aquest procés del primer carrer (ja ha acabat l'exposició pública) iniciaran un altre.

Digueren que han trobat un carrer amb un nom franquista, a la Cala Sant Vicenç, el de Ruiz de Alda, un dels fundadors de la Falange. No sabem si és el millor carrer per dedicar ja que està bastant amagat (puja del carrer Cavall Bernat cap al camí de Coves Blanques), tot i que tenim clar que aquest nom s'ha de canviar. En realitat aquests temes són una gran oportunitat per fer participació ciutadana, i estaria bé que l'equip de govern ho aprofitàs.

12.- Quina és la seva opinió sobre el projecte del Reial Club Nàutic del Port de Pollença de fer un nou edifici amb una superfície total de 1.000 metres quadrats que es distribuiria en planta baixa i dues plantes?

El projecte com a tal no l'han vist, i tan sols tenen una idea general del que es vol fer, però sense entrar a valorar el projecte en si, ells són partidaris de que no es facin intervencions que augmentin l'impacte sobre el paisatge de la badia, i que tots els edificis que es facin estiguin integrats dins l'entorn on és fan.

13.- Han fet qualque passa per recuperar l'aturada d'autobusos de Cala Molins que s'ha suprimit?

El Consorci en aquesta legislatura va redefinint les parades, i va dir que a la Cala no tenia molt sentit que hi hagués tres aturades quan a Pollença no hi són, i per aquesta raó mantenia la parada de Cala Molins només a l'estiu. Inicialment el Consorci varen decidir només deixar-ne una i que fos la de Cala Molins, i suprimir les de dalt, però al final decidiren mantenir-la al Carrer Cala Clara ja que no hi ha veïns, perque hi ha sortida pel carrer Temporal i no haver de fer la olta del Maressar, i ja que al carrer Temporal hi ha una marquesina, i que no molesta, també decidiren que quedàs allà. Tot i que inicialment volien que estàs a Cala Molins, varen veure que a l'hivern no tenia sentit, i que la segona opció era millor.

Tot i que aquest tema al final no és una decisió que depengui definitivament de l'Ajuntament, no hauria estat de més, que aquest hagués consultat amb els veïns de la Cala per veure que pensaven.

14.- Teòricament l'aparcament de ca les Munnares ha de ser mantingut pels propietaris, cosa que a la pràctica no passa, com demostra el fet que el passat dia 12, hi havia un treballador de l'Ajuntament hi feia tasques de neteja. Quant fa comptes l'Ajuntament fer complir els estatuts que ja tenen més de 20 anys i no es fan efectius?

El batle va admetre que aquesta situació és així i que els estatuts no s'han fet efectius, que ja mereixen actualitzar-se, i que caldria fer un padró, o actualitzar-lo i firmar un conveni amb els concessionaris.

Esperem que així sigui, i que es posin les piles, i l'Ajuntament deixa de pagar per la neteja i el manteniment dels aparcaments d'uns particulars.

15.- Un treballador de l'Ajuntament que va ser donat de baixa per l'INSS en concepte de incapacitat permanent en el grau total per a la professió habitual amb data de 07/12/2016, va demanar en el mes de gener de 2017 el cobrament de la cobertura per una quantitat de 6.010,12 € referent a una polissa d'assegurança que cobreix aquests casos (contemplat a l'article 39.2 del Conveni Col.lectiu) i de moment no rep cap tipus de resposta. Quant podrà cobrar aquest treballador? Fa res l'Ajuntament per agilitzar aquests tràmits amb la asseguradora? Quina asseguradora s'encarrega del pagament?

La regidora encarregada de respondre es va trobar indisposta i va haver de marxar del ple, postposant la resposta al següent ple, o via mail.

16.- El Conveni Col·lectiu d’EMSER, en el seu article 12, estableix que “ambdues parts -delegats i direcció- es comprometen a consensuar la plantilla anualment; en aquest cas els representants dels treballadors es comprometen a no impugnar-la”. Vist que aquests treballadors, al contrari dels que estan sotmesos a l’EBEP, tenen aquest dret; perquè no s’ha consensuat la plantilla tal i com s’estableix? Perquè no han rebut resposta a les propostes, així com s’acordà al darrer Consell d’Administració?

Segons el regidor és va mantenir una reunió entre els delegats de personal i l'empresa per consensuar la plantilla, i afirmà que no es va posar cap objecció a la mateixa i s'acordà que per a l'exercici 2018 es podria estudiar alguna modificació sempre que es complís amb la llei d'estabilitat pressupostària. Segons ell, els delegats de personal proposaren una modificació de les percepcions salarials de la categoria d'oficial primera de la secció d'aigua, fet que suposa una modificació del conveni, tramitació la qual no té res a veure amb la modificació de la plantilla.

Segons hem pogut esbrinar, el regidor només xerrà d'una de les propostes que varen fer els treballadors i digué que aquest canvi proposat s’havia de fer mitjançant la negociació, ja què suposaria una modificació de conveni, cosa que si que pot sigui certa. Però, això xoca amb el fet de que a la plantilla del 2015 es modificàs una plaça i la percepció salarial d’aquesta, sense que es dugués a terme aquesta negociació. Això demostra les diferents formes d'interpretar la llei segons qui hagi d’ocupar la plaça.

A l’altre proposta es demanava, en base a les sentències del Tribunal Suprem, la consolidació dels contractes temporals en frau de llei en fixos. Vist l’esforç del gerent en precaritzar les relacions laborals d’EMSER ja sabíem que no es faria res si el que demanaven era estabilitat.

17.- Al ple ordinari de maig de 2016 demanàrem la publicació dels contractes dels adjudicataris que dugueren a terme la 3ª fase de les obres corresponents al canvi de la xarxa general d'aigua potable a la Cala Sant Vicenç, tal com estableix l’article 8 de la Llei de Transparència, 19/2013. Ara, quasi un any més tard encara no s’ha publicat, i això que el regidor de la mercantil considera que aquesta llei es compleix a la perfecció. Quan es publicarà? I els altres contractes menors, com la redacció del projecte de la nau d’EMSER?

Els contractes menors segons el batle no es publiquen perque així ho mana la Llei de Transparència, però que el que faran serà trimestralment publicar tots els contractes menors que vagin a la Junta de Govern i els d'Emser. A veure si és cert i l'autodenominat govern de la transparència comença a donar un poc d'exemple.

18.- L’article 6.1, del mateix text normatiu exposat a la pregunta anterior, estableix que s’han de publicar les dades que permetin identificar els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i trajectòria professional. Hores d’ara, dos anys i mig des de l’entrada en vigor d’aquesta llei no s’ha publicat cap dada d’aquestes sobre els contractes eventuals i càrrecs de confiança de cap organisme. Quan es farà aquesta publicació?

Digueren que aclariran quins són els càrrecs eventuals i de confiança i publicaran tot el que pertoca sobre cada un d'aquests càrrecs. Tota aquesta divagació del batle, sobre el conèixer si els càrrecs eren eventuals o de confiança sobra, ja que la Llei de Transparència és ben clara, i en el seu article 6.1, estableix que s’ha de publicar al portal de transparència de cada entitat “un organigrama actualitzat que identifiqui els responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional” Per tant, tot aquest aclariment és innecessari, i el que cal és que es prenguin seriosament el tema, i publiquin aquesta informació.

Neteja viÓria, Ternelles... Precs i preguntes

Alternativa | 02 Juny, 2017 16:00 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un primer article amb les respostes de l'equip de govern als nostres precs i preguntes del darrer ple de maig.

PRECS:

1.- Arran de les obres de reforma de l'edifici principal de l'Ajuntament de Pollença, es traslladaren part dels documents a la sagristia de l'Església de la Mare de Déu del Roser, i quan s'acabà l'obra molts d'aquests documents no es retornaren al seu lloc, quedant acumulats dins capses la dita sagristia, algunes d'elles fins i tot obertes amb el risc de pèrdua o deteriorament dels documents. Per evitar que aquests documents es facin malbé o es perdin demanam a l'Ajuntament que cerqui un lloc més adequat on guardar-los.

No contestaren res, per tant, per desgràcia suposam que els documents seguiran en el mateix lloc amb el perill que això comporta.

2.- Fa un temps demanarem de paraula al regidor de serveis si podien llevar les males herbes que "poblaven" el "rost" del carrer Creus, ja que aquestes havien provocat dues caigudes de vianants. Inicialment es va fer una tasca superficial, que amb el pas del temps de poc ha servit i la zona presenta la mateixa imatge que quan es van produir les caigudes. Per això demanam que s'arrabassin les males herbes i que la zona es vagi mantenint de forma continuada i així evitar noves caigudes.

El regidor Nevado va dir que sí que es va fer una neteja, però que amb la dificultat del tram de carrer per les pedres que hi ha, l'herba torna a créixer molt ràpid i que no hi poden tenir a una persona anant cada dues setmanes allà a llevar l'herba.

En definitiva, el regidor Nevado va dir que no poden executar el prec. I si, és cert que el poble és molt gran, i que cal llevar l'herba de tots els llocs, però justament en aquest indret, la configuració especial del carrer (pendent amb pedres i herba) fa que sigui perillós i ja hagi provocat la caiguda de dues persones. No és una qüestió ni d'estètica ni de neteja, sinó de seguretat!!! Per desgràcia només ens queda esperar que no caigui ningú més.

PREGUNTES:

1.- Com s'està aplicant l'Índex Mensual de Qualitat (IQM) a la facturació de l'empresa de neteja viària? S'ha aconseguit una millora del servei?

Ens contestaren que l'IQM s'aplica així com preveu el plec, en la realització de serveis complementaris o segons la demanda que li puguin fer. La qualitat del servei segons el seguiment que fa l'empresa Gram és bona o molt bona, oscil·lant entre els diversos trimestres. També varen dir que és impossible amb el sistema  que es controla, que s'observi una millora continuada en el temps però, que s'eviten caigudes de qualitat.

2.- Per què encara no s'ha publicat la memòria del servei de neteja del 2016? A la plana web de l'Ajuntament a l'enllaç de la memòria del 2016 apareix la del 2015

Segons el regidor és un error de sobreescriptura de documents que breument arreglaran.

Esperam que així sigui.

3.- Els recordam que fa més d'un any i mig que es va invalidar el contracte de neteja viària, i que haurien d'acordar iniciar el procediment per, o bé tornar a licitar el contracte, o bé prestar-lo directament. Aquesta decisió hauria d'haver estat prioritària donat el cost del servei i la seva situació irregular actualment. Quan prendran una decisió i en quin sentit?

El Batle va dir que la setmana següent es reunirien amb la secretària i els tècnics per reprendre els informes que els han d'ajudar a prendre una decisió, fet que demostra que aquesta encara no la tenen gens clara, i que fins i tot, és un tema que han deixat abandonat.

Per nosaltres aquest és un tema molt important, amb el qual l'equip de govern té la possibilitat de demostrar vertaderament si és d'esquerres.

4.- Què pensen de la petició de la Plataforma Pro Camins Públics i oberts de fer efectiva la servitud de pas públic a Cala Castell sobre els terrenys del camí ja existent i fer l'expropiació corresponent?

Ells estan oberts i disposats, si això és una determinació ajustada a dret, i és una execució del planejament, i com una expropiació que és, es podria fer com a inversió financerament sostenible si aquesta és l'opció que legalment s'ha de seguir.

Per desgràcia la Plataforma ja no podrà presentar la seva al·legació al pressupost del 2017 per incloure una partida per a tals efectes, i per tant, haurem de veure si l'equip de govern realment ho fa com a inversió financerament sostenible.

5.- Part de Cala Castell no es troba en cap zona d'exclusió, ja que ni tan sols està dins l'àmbit del PORN i que pel que fa al camí ja existent, sobre el qual s'ha de fer efectiva la servitud de pas públic, el trànsit pel mateix no constitueix cap activitat recreativa ni esportiva segons les determinacions del PORN. Així doncs, el trànsit a peu pel pas, accés o camí públic no pot ser objecte de prohibició ni tan sols d'autorització, per quan és un ús permès. Han fet les comprovacions pertinents al respecte? Quina és la seva opinió sobre el tema?

Segons el regidor, aquesta és una tasca que correspon bàsicament a la Conselleria, i aquestes afirmacions les ha de valorar aquesta institució, que és la que té les competències sobre el PORN.

Encara que això sigui cert, ens hauria agradat, com bé demana la pregunta, sentir l'opinió de l'equip de govern sobre el tema.

6.- Ens hem assabentat per la premsa que volen enllestir un projecte d’embelliment al Port de Pollença a finals del 2018 “consensuat amb els veïns i els grups de l’oposició". Doncs no han començat massa bé, ja que si realment volen consensuar el tema han d'implicar als partits de l'oposició des del principi. Quan pensen explicar a l'oposició aquest projecte?

Segons ells, això és un acord de govern amb UMP i que tots coneixiem, ja que el signaren a inicis de legislatura, i l'explicaran a l'oposició quan ja tenguin un avantprojetce. L'anunci d'aquests dies era tan sols una declaració d'intencions, i que al tenir un document en faran partíceps a la oposició.

Per aquest equip de govern és més important la publicitat que la informació. Per desgràcia sempre ens solem assabentar de les seves intencions per la premsa, i no directament.

7.- Pensen participar de la convocatòria d'ajuts per a la realització d'intervencions arqueològiques al jaciment del Pedret de Bóquer?

Segons el regidor el primer que cal és redactar el projecte arqueològic plurianual, ja que sense aquest la resta no anirà enlloc.

Podem arribar a estar d'acord amb aquesta afirmació, i evidentment tenir un pla o projecte plurianual és important, el que passa és que no sabem quan es farà aquest, i la sensació que tenim és que la zona de Bóquer quedarà com està.

8.- En referència a la concessió de banderes blaves han declarat que no s'ha atorgat la de la platja de Tamarells per causes no imputables a l'Ajuntament, sinó per possibles futurs problemes de la EDAR de Pollença. Tenen ja informació d'aquests problemes?

Quan varen saber els motius per no rebre la bandera es posaren en contacte amb Abaqua per saber que passava, ja que l'explicació de ADEAC (qui concedeix les banderes blaves) era molt concisa. Les dades que dona Abaqua de la depuradora segons el regidor són correctes i no els acaba de quadrar l'explicació per tant de ADEAC, amb qui intentaran contactar per obtenir una millor explicació.

El tema de la depuració d'aigues, és molt important i l'equip de govern ja hi hauria de tenir la informació demanada. Respecte a les banderes blaves nosaltres ja hem dit moltes vegades que no té cap sentit, i com s'ha vist a la premsa, cada vegada són més municipis els que renuncien a aquesta distinció.

9.- El regidor d'urbanisme ha analitzat ja la situació de la seva àrea i ha donat qualque pas per a la seva reorganització en el referent a la disciplina urbanística?

Han encomanat fer una avaluació de com s'ha gestionat fins ara la disciplina urbanística i l'estat dels expedients, per a partir d'aquí fer una proposta de reorganització.

Ja és hora que es posin les piles, ja que tot i ser cert que el personal ha estat ocupat recollint documentació per la fiscalia, també ho és que el tema de la disciplina urbanística està bastant encallat.

10.- A més de complir la moció en referència a les fonts del municipi, pensen aturar la degradació que pateix l'abeurador de Sant Isidre, dotant a l'estàtua del rastell que li falta i incloure la font als panells de llocs d'interés turístic del poble, tal com es varen comprometre en resposta a una pregunta nostra a un ple anterior? Quan ho pensen fer? Referent a la font de la Plaça Major; pensen fer complir l'ordenança d'ocupació de la via pública i evitar que aquesta es trobi totalment amagada per les estufes de l'establiment del costat?

Pel que fa al tema de l'abeurador de Sant Isidre, sembla que el rastell s'ha perdut, fet difícilment explicable, però que farà que s'hagi d'encarregar fer-ne un altre, tot i que no varen dir quan ho faran. Als panells  que digueren que els inclouran i que ja han informat l'empresa encarregada que ho faci. Pel que fa a la font de la Plaça Major es comprometeren a vigilar que es compleixi l'ordenança i que evidentment no és correcte que s'utilitzi l'entorn de la font amb elements d'ocupació de la via pública.

A veure si és veritat, i una font que tant va costar tornar a posar al seu lloc, no queda tapada per les estufes d'aquest negoci.

Continuarà...

Els comptes clars. Informe econ˛mic 2016

Alternativa | 01 Juny, 2017 20:12 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Pollença (A) ens prenen seriosament la transparència i feim públic, com cada any, l'estat de comptes de la nostra candidatura.


 Quan arriben aquestes dates, i coincidint amb la campanya de la renda, editam i publicam un fulletó amb l'estat de comptes de l'exercici anterior del nostre partit, amb la principal informació econòmica, els ingressos i les despeses. A la plana web del partit es poden consultar les dels anys anteriors.

Així, ara feim públic el document «Els comptes clars. Informe econòmic 2016» en què es fa un repàs dels recursos materials, humans i econòmics del partit, que inclou un balanç i un desglossament dels ingressos i les despeses.

A Alternativa per Pollença ens prenem molt seriosament la transparència i pensam que és quelcom que es demostra amb fets, i no amb paraules quan arriben les eleccions. Si no s'acompanya de fets, és un concepte buit i pura demagògia.

A Pollença, sense anar més enfora, tenim l'exemple d'aquells partits que, durant la campanya electoral s'omplien la boca de transparència i  varen prometre, publicar les despeses de campanya i dos anys després encara no l’han fet. L’equip de govern encara no ha complit tot el referent a transparència que vam acordar fa dos anys i els partits de dretes que havent governat de forma opaca i personalista, ara que són a l'oposició reclamen la transparència que no devien trobar important quan governaven. En comú, els uns i els altres: paraules i paraules, però no fets.

 

 

 

Turistes i nadius

Alternativa | 30 Maig, 2017 22:01 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail 

És cert que el turisme és avui la principal industria de Mallorca i una bona part de la nostra població directament o de rebot viu del turisme, però la majoria dels que van a sou “fan ses bufes primes”, mentre uns quants van ben polents. No seria ben hora de “desturistitzar” la nostra economia i fugir d’aquest monocultiu? No és ben hora de posar forqueta al nombre de turistes, no fos cosa que qualsevol dia en duguem l’almud pel cap? Fins on podem estirar el llençol sense mostrar els peus? Haurem fet el negoci de na Peix Frit, quan haguem degradat els espais naturals, venut terres i habitatges a estrangers, abandonat la nostra llengua, reblit la costa de urbanitzacions, hotels ports i passejos marítims, saturat de cotxes carreteres i aparcaments, el cel d’avions i la nostra mar de creuers i embarcacions luxoses, enverinat el nostre aire, esgotat l’aigua, abandonat el camp; quan tenguem un Ciutat saturat, gentrificat i convertit en parc temàtic... Què ens quedarà als nadius? Quatre rosegons per la majoria i les butxaques plenes per un quants alicorns que només pensen en el negoci, l’especulació i fer duros a balquena a costa del que sigui, ells pretenen tallar i cosir onsevulla. I que no es pensi que tot aquest endiumenjat s’arregla amb una ecotaxa, per altra banda ben esquifida. Per més inri on tributen els grans turoperdadors, les cadenes d’hotels i de lloguer de coxes, les immobiliàries estrangeres, els grans magatzems, els creuers i companyies d’avions... ? Vius, no sigui cosa que Mallorca no hi sigui més i que els mallorquins acabem essent sols una reserva folklòrica al servei dels turistes i es facin tenir vera aquells mals averany, “de fora vendran el que de casa et trauran”. Quan el brou bull, si no li tens esment, vessa.

Resum i votaciˇ plens de de maig

Alternativa | 29 Maig, 2017 10:25 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum dels dos plens celebrats aquest passat dijous 25 de maig, un extraordinari, amb la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació dels pressuposts i l'ordinari del mes de maig. Dir que va faltar el regidor de Tots, en Miquel Llobeta. Sobre la segona part, la de control i seguiment farem un altre article, amb les respostes de l'equip de govern als nostres precs i preguntes.

Ple extraordinari

1.- ,Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d'abril de 2017. Aprovat per unanimitat.

2.- ,Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 16 de maig de 2017. Aprovat per unanimitat.

3.- Plantejament de qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2017. El Batle no ha obtingut la confiança del ple. Ha obtingut el suport de 7 regidors (Junts i UMP) i n'ha tengut 9 en contra (Alternativa, PP, Tots i Regidor no adscrit).

A partir d'ara s'obre un termini de 30 dies per que l'oposició convoqui una moció de censura, i de no ser així, que no ho serà ja que nosaltres no firmarem cap moció amb el bloc de dretes, els pressuposts seran aprovats de forma definitiva.

Vista la polèmica sobre si l'aprovació havia de ser inicial o definitiva, i vist que hi ha sentències en un sentit i en un altre, nosaltres demanarem que aquesta fos inicial i així permetre la participació ciutadana a través de les al·legacions. Per desgràcia l'equip de govern preferí que aquesta aprovació fos definitiva.

Finalment, i com ja s'ha explicat a un altre article anterior, dir que el nostre vot va venir motivat per l'incompliment per part de l'equip de govern dels acords d'investidura i de l'anterior pressupost. Dos anys després de l'inici de la legislatura i encara falten moltes coses per complir de l'acord d'investidura, i amb sis mesos transcorreguts de 2017 encara falten per executar partides de l'exercici de 2016. Vist tot això, és més que evident que no podem tenir confiança en l'equip de govern. Per desgràcia, aquest no ha fet res en els darrers temps per complir els acords, i tot i que nosaltres venim avisant fa temps dels seus incompliments.

Donat l’immobilisme de l’equip de govern hem arribat a aquesta situació, la més senzilla per ells, que era fàcilment evitable com hem dit, complint simplement l'acordat, o també prorrogant els pressuposts de 2016 i negociant certes modificacions, o perquè no, i vist que quan interessa arriben a acords, podien haver negociat amb la dreta.

 

Ple ordinari

1.- ,Aprovació si procedeix, de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 9 abstencions (Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tracta dels prop de 61.000 euros que anaven a l'anterior ple, i una part que ja anava fa 2 plens. Nosaltres com sempre optàrem per l'abstenció, ja que creiem que qui fa feines per l'Ajuntament ha de cobrar. A aquest ple, al final la dreta, després de tres plens va decidir votar a favor. Consideraren que era massa temps fent d'antisistema i votant en contra, i suposam que haver bloquejat el pagament de factures a autònoms i empreses durant tres plens semblava suficient i ja havien desgastat tot el que havien pogut l'equip de govern. Una política de molt baix nivell a la que ja ens té acostumats el bloc de dretes.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de delimitació de la unitat d'actuació "El Vilar" del pla parcial d'"El Vilar". Aprovat amb 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 7 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit).

La part alta del Vilar, amb la llei 4/2008 va passar d'urbana a sòl rústic protegit (ANEI), i per això, i com a passa necessària es va fer una nova delimitació de la unitat d'actuació. Votarem a favor, ja que considerarem que és un tràmit que cal fer.

3. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'dministració local (LRSAL). Això no es vota.

Una vegada més 108 pàgines de factures amb informe en contra de intervenció. En aquestes hi ha tècnics en situació irregular, feines fetes per comunitats de bens, excés d'hores extres del personal, tasques i serveis sense contracte pendents de licitar com les de manteniment, publicitat i cartelleria, subministraments de benzina i elèctrica, l'escoleta, l'smoe,.... en definitiva moltes coses en situació irregular.

Tot i això, és cert que poc abans del ple, verem com algunes coses es licitaren i rebérem un compromís de l'equip de govern amb una llista de futures licitacions, que esperem que es compleixin. Per desgràcia, vist com funciona aquest tema, esperarem a finals d'any per treure conclusions. Especial importància té per nosaltres el subministrament elèctric, ja que es va aprovar una moció nostra que establia la contractació d'energia renovable, i en aquest sentit també s'ha contractat una empresa per realitzar els plecs de condicions, cosa que ens sembla bé, tot i que aquest tema, com la majoria van amb un retard injustificable. Finalment aprofitarem per demanar informació sobre algunes factures

4.- Coneixement de la Resolució deea Batlia núm. 322 de dia 08 de maig de 2017 en matèria de cessament de membre de la Junta de govern Local. Això no és vota.


Es tracta del cessament del nostre regidor de la Junta de govern. D'aquest tema ja havíem donat la nostra opinió tant a la premsa, com a les xarxes, però considerarem oportú donar-la també al ple. I en definitiva no és més que la pèrdua de confiança per part de la nostra assemblea en l'equip de govern al veure els reiterats incompliments i del seu escorament cap a la dreta. La nostra entrada a la Junta va ser un gest d'acostament cap a l'actual govern, amb l'esperança d'un gir cap a l'esquerra, i de que les nostres aspiracions tinguessin més opcions de tirar endavant. Al final però res de política d'habitatge, contractació socialment responsable,... i al ple, quan s'ha tractat de temes importants i de clar contingut ideològic com el de l'IBI, la disciplina urbanística o llevar el gall, hem vist com han tengut fàcil arribar a acords amb el bloc de dretes, i nosaltres ens hem quedat sols. Vista la situació, hem considerat millor abandonar la junta, i demanar que sigui el cap de l'oposició, com era habitual, i amb qui al final no tenen problemes per entendre's el nou membre de l'oposició.

5.- Mocions d'Urgència (Urgència votada per unanimitat). Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit Martí Roca Olivieri per la restitució d'un únic sentit de circulació al carrer Bot del Port de Pollença. Aprovada per 9 vots a favor (Alternativa, Tots, PP, i Regidor na adscrit), 6 en contra (Junts i UMP), i una abstenció (Magdalena Seguí, al ser part interessada).

Primer de tot, votàrem a favor de la urgència perquè creiem que el tema no podia esperar a finals de juny a discutir-se, tot i això recordàrem al bloc de dretes que ja fa tres plens que presenten les mocions fora de termini, i tenint en compte que són 8 regidors, ens sembla que no està justificat. Per desgràcia el portaveu de Tots no va agafar-se molt bé la crítica i encara ve defensar que tan sols l'havia presentat uns dies tard; sembla ser que ells poden registrar les mocions quan els dona la gana.

I referent a la moció en si, també votàrem a favor. I en aquest cas no ho varem fer pels mateixos motius que exposava aquesta; a nosaltres no ens preocupa l'ocupació de la via pública ni consideram que aquest sigui un dret adquirit pels negocis de la zona, com si que defensava l'exposició de motius de la moció. A nosaltres el que ens preocupa és el tema de la seguretat, i votàrem a favor perquè consideram que els vianants corren perill amb el doble sentit. El carrer bot té unes voravies molt petites, fent que s'hagi d'anar en fila india, i si es va amb cotxet de nin petit, o cadira de rodes o cotxet elèctric de minusvàlids directament s'ha d'anar pel mig del carrer. En definitiva, sense ampliar almenys una voravia creiem inviable fer un doble sentit al carrer Bot, a l'igual que deia l'informe de l'inspector de policia al desembre de 2016, però que com per art de màgia, en uns pocs mesos ha canviat la seva opinió i ara considera possible fer de doble sentit el carrer amb tan sols llevar uns quants pals i senyals d'una voravia (encara hi ha una senyal que molesta), i ni tan sols menciona la necessitat d'ampliar una voravia, i fins i tot es conforma mantenint una voravia inutilitzada. Una coherència que brilla per la seva absència, i que ja és habitual a l'inspector.

A part també consideram que la nova ubicació de les zones de càrrega i descàrrega dificulten la tasca als treballadors (al carrer Corb Marí, amb una paret a un costat i al carrer Roure a l'estar sense asfaltar). I evidentment també compromet la seva seguretat al haver de descarregar per la part que dona a la calçada en el cas del carrer Corb Marí, i per haver d'anar amb carretes pel mig del carrer ja que per les voravies no hi poden anar. Tema aquest de la seguretat dels treballadors que tampoc surt al nou informe de policia.

Finalment vàrem demanar perquè no s'ha fet el conveni amb el Pollença Park i així poder ampliar la voravia, i perquè no s'ha fet l'obra de millora d'accés al carrer Xarxa, fet que milloraria la fluïdesa del trànsit de la zona. Aquestes són les millores que necessita la zona i no aquest canvi de sentit.

Denunciam la improvisaciˇ en la posada en funcionament de la nova deixalleria

Alternativa | 28 Maig, 2017 17:33 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa denunciam la improvisació i la falta de planificació que han convertit la inauguració de la nova deixalleria en un autèntic nyap, sense cap campanya comunicativa.

El passat dissabte dia 20 de maig es va inaugurar la nova deixalleria municipal, coincidint amb el quinzè aniversari de la creació de l'empresa municipal de serveis (EMSER). L'aniversari es va celebrar també amb una visita guiada i un dinar on foren convidats tots els regidors i ex-regidors i membres i antics membres del Consell d'Administració de l'empresa. L'entrada en funcionament de la deixalleria va ser a partir del dilluns 22 maig.

L'acte d'inauguració va ser àmpliament publicitat a través del perfil institucional de facebook i a la premsa, fet que contrasta amb la poca o nul·la informació que s'ha donat a la ciutadania sobre el canvi d'ubicació: tan sols una publicació als perfils de facebook de l'Ajuntament i de la Policia Local un dia abans de la inauguració.

Davant la importància que suposa el canvi de la deixalleria, des d'Alternativa creiem que era necessària una campanya informativa més ampla i amb bastant més temps d'antel·lació, en què s'informàs d'aspectes claus com pugui ser el dia d'entrada en funcionament de la nova deixalleria, els horaris o les normes bàsiques de funcionament. Però per desgràcia això no ha estat així. Ha arribat el dia del canvi de la deixalleria i ni tan sols s'ha vist cap publicació al diari local, pràcticament no s'ha informat a la radio municipal, no s'han fet cartells ni campanya informativa, les indicacions col·locades a les carreteres i rotondes no s'han canviat fins haver passat uns dies del canvi, i en falten que indiquin la nova... Tot plegat ha fet que pràcticament ningú sapigués d'aquest canvi d'ubicació, provocant que molts usuaris hagin anat allà on es trobava l'antiga, descobrint que aquesta ja no funcionava.

Fins i tot, en una demostració més de la falta de transparència de la gerència, ni els mateixos membres del Consell d'Administració, entre ells la nostra portaveu, van ser coneixedors de la posada en funcionament de la nova deixallera per una via diferent que no fos la convidada oficial a l'acte d'inauguració just tres dies abans. Si ho haguéssim sabut amb més anterioritat, podríem haver fet propostes al respecte, per aquesta necessitat d'informació que era més que previsible.

I per acabar de demostrar la falta de previsió, una altra mostra seria la falta de panells informatius (horari, normes d'ús,..) a la nova deixalleria, substituïts fins ara per uns quants fulls de paper enganxats amb brides a la reixa d'entrada.

Tot plegat ens duu a pensar que la gerència i l'equip de govern varen córrer per poder fer coincidir el quinzè aniversari de l'empresa municipal amb la posada en funcionament de la nova deixalleria, i així poder fer un acte propagandístic molt més lluït, això sí, i com ja ve sent habitual a l'empresa municipal, sense pensar en els ciutadans i provocant la confusió entre la majoria dels pollencins.

 

El ple reforša la nostra desconfianša en el batle

Alternativa | 27 Maig, 2017 09:47 | facebook.com twitter.com

La qüestió de confiança presentada i perduda ahir pel batle no ha fet sinó reforçar la nostra desconfiança en el mateix; donat que al ple no va especificar absolutament res en referència a concretar quan i com pensa fer efectius els acords incomplerts amb nosaltres, ni per evitar que els ciutadans puguin presentar al·legacions al pressupost al considerar que l'aprovació dels pressuposts és definitiva.

 

Un govern que després de 2 anys del pacte d'investidura encara té coses per complir, i que estant a punt d'arribar al juny de 2017 encara té partides negociades amb nosaltres del 2016 sense executar, és evident que no té la nostra confiança.

Lamentam que el batle hagi presentat una qüestió de confiança vinculada als pressuposts sabent que la perdria i demostrant que no té la confiança de la majoria del ple. Una vegada més vàrem escoltar al ple que l'equip de govern té la voluntat ferma de complir els acords firmats amb nosaltres, però no van concretar en cap moment ni com ni quan pensen complir tant els acords que firmàrem per afavorir la seva investidura, com els del pressupost de 2016.

El govern ha estat tan hàbil que, governant en minoria, ha aconseguit perdre la nostra confiança i a la vegada també ha aconseguit tornar a cohesionar la dreta del municipi, que estava enfrontada i dividida després de les eleccions, i ara són una pinya com a reacció al rebuig que els hi causen.

El batle tenia diferents opcions,apart de la qüestió de confiança, com seguir amb els pressuposts prorrogats i fer modificacions de crèdit. Però clar això significaria més feina: dialogar i consensuar les mateixes al màxim organisme democràtic municipal, que és el ple.

Una altre opció seria que haguessin arribat a acords amb els partits de l'oposició de dretes com han fet al llarg de la legislatura en temes tan importants com aprovar una rebaixa regressiva de l'IBI, donar suport al lloguer turístic en cases fora d'ordenació o negar-se a adherir-se a l'Agència de Defensa del Territori.

I evidentment, l'opció més senzilla, hauria estat complir amb la paraula donada i amb els acords signats amb nosaltres d'investidura i del pressupost de 2016. Fa estona que ens venim queixant i avisant, que no estaven complint els pactes, que estavem perdent la confiança...

Però l'equip de govern ja de bones a primeres, en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, es va dedicar a negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut, responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment i pressionant-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals.

Una vegada que el batle ha perdut la confiança del ple sap perfectament que nosaltres mai donaren suport a una moció de censura de la dreta i, per tant, en un mes els pressuposts seran aprovats. Aquesta aprovació dels pressuposts pot ser inicial o definitiva, hi ha sentències en els dos sentits. Al ple vàrem demanar que es considerés que es tractava d'una aprovació inicial per facilitar la participació ciutadana, però el batle va dir que l'aprovació seria definitiva. Per a nosaltres un nou motiu de desconfiança quan el batle hi havia dit que la participació seria un dels pilars d'aquesta legislatura.

No té cap sentit que la participació ciutadana sigui suprimida només pel fet de que l'equip de govern hagi estat incapaç d'aconseguir una majoria del ple per a l'aprovació del pressupost. Aquesta forma d'aprovar el pressupost no pot escamotejar als ciutadans la seva opinió en una matèria tan trascendental per a la vida municipal com són els pressuposts.

En definitiva si abans del ple no confiàvem en el batle, després del mateix encara menys. Exigim a l'equip de govern el compliment dels acords signats amb nosaltres per reprendre negociacions i arribar a acords, i que reconsideri la seva decisió de considerar l'aprovació dels pressuposts definitiva i que aquesta sigui provisional, per així facilitar la participació ciutadana mit-jançant la presentació d'al·legacions.

 

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 208 209 210  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb