URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Mociˇ de confianša vinculada a l'aprovaciˇ del Pressupost. Ple extraordinari i ordinari

Alternativa | 23 Maig, 2017 14:42 | facebook.com twitter.com

Aquests dijous 25 hi ha dos plens; a les 18.30 ple extraordinari i a les 20:00 el ple ordinari. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament dels mateixos.

A diferència dels dos darrers plens de moment l'equip de govern no ha publicat la documentació que acompanya als diferents punts que s'han de votar al ple, un dels acords d'investidura.

A Alternativa per Pollença hem demostrat la nostra capacitat de negociar i arribar a acords, només calia complir l'acordat que no era massa complicat per negociar i acordar els nous pressuposts però l'equip de govern ha preferit optar per fer un amoció de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost.

PLE EXTRAORDINARI.

1- Aprovació acta 27-4-17.

2- Aprovació acta 16-5-17.

3- Moció de confiança vinculada a l'aprovació del Pressupost.

La moció de confiança vinculada al pressupost es votarà nominalment, si com es previsible el batle no supera la moció, l'oposició tenim un mes per presentar una moció de censura, signada per la majoria i amb un candidat alternatiu a la batlia. Si passats aquests 30 dies no s'ha presentat la moció de censura, el pressupost per a l'any 2017 queda aprovat automàticament. Inicialment o definitivament? La secretària ens ha informat que s'ha estudiat el tema ben a fons i no ens ha sabut contestar, perquè la llei només parla d'aprovació i els mateixos tribunals estan dividits amb el tema, tot i que hi ha més sentències que parlen d'una aprovació definitiva (la única de les Balears és en aquest sentit). Unes defensen que el tràmit d'aprovació inicial ja s'ha fet, i que aquest és un mètode per aconseguir que els pressupostos se puguin aprovar, i altres defensen el principi de participació, i per tant l'aprovació inicial amb exposició pública i possibilitat d'al·legacions. Al final tot dependrà del que vulgui fer l'equip de govern.

PLE ORDINARI

1- Extrajudicial.

El mateix exactament que al darrer ple, un extrajudicial de més de 61.000 euros.

2- Expedient de delimitació de la unitat d'actuació del Vilà del pla parcial del Vilà.

La part alta del Vilà amb la llei 4/2008 va passar d'urbana a sòl rústic protegit (ANEI). Hi ha una sèrie de obligacions per part de l'Ajuntament derivades del sistema de cooperació que ara cal aclarir i solucionar.

3- Dació de compte de les factures amb objecció de l'interventor.

Una nova dació de comptes de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Que l'existència d'aquestes factures no és una cosa nova no pot justificar de cap de les maneres la seva existència i sobre tot que el seu número augmenti durant aquesta legislatura donat que l'equip de govern no regularitza les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen.

4- Coneixement de la resolució de batlia de cessament del nostre regidor a la junta de govern. 

Ja explicat a l'article “abandonam la Junta de Govern”

5- Mocions d'urgència. Moció de Tots per Pollença, i el regidor no adscrit per canviar a sentit únic el carrer Bot.

Aquest carrer ha passat a ser de doble sentit i la moció demana que torni a la situació anterior.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

 

 


Lamentam la incapacitat de l'equip de govern per evitar la qŘestiˇ de confianša

Alternativa | 18 Maig, 2017 18:03 | facebook.com twitter.com

A Alternativa Per Pollença (A) lamentam la incapacitat de l'equip de govern per complir els acords signats amb nosaltres i, per tant, la impossibilitat de consensuar el pressupost del 2017, que finalment vincularan a una qüestió de confiança.


A Alternativa lamentam que l'equip de govern hagi hagut d'optar per vincular l'aprovació del pressupost a una qüestió de confiança, encara que no ens ha sorprès donada la seva incapacitat per complir els acords signats i negociar amb nosaltres, i la resta d'oposició, els pressuposts.


Haver de recórrer a una qüestió de confiança no és més que una demostració de la incapacitat de negociació de l'equip de govern, que ha decidit no prorrogar els pressupostos i pactar les modificacions de crèdit necessàries, el que hagués estat una altra possibilitat.


L'equip de govern diu que manté ferma la voluntat de donar compliment als acords subscrits amb nosaltres; una afirmació dificil de creure, vist que fa mesos que venim denunciant l'incompliment dels acords d'investidura i del pressupost del 2016 que van signar, i no han fet pràcticament res per complir-los. L'únic avenç enguany ha estat la publicació de la informació dels dos darrer plens a la plana web municipal (part d'un dels acord d'investidura de juny del 2015). La voluntat s'ha de demostrar amb fets i no amb paraules.

SÝ a l'estaciˇ de autobusos no als pressuposts (Ple extraordinari de maig)

Alternativa | 17 Maig, 2017 18:58 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del ple extraordinari d'aquest dimarts 16 de maig de 2017. Un nou ple extraordinari, 15 amb el que va de legislatura, plens que no haurien de ser tant normals, i que semblen fruit de la improvisació, ja que no ens queda clar per què es convoca un ple extraordinari, havent-n'hi un altre la setmana que ve. Vam demanar al ple  per les raons d'aquest ple extraordinari i  la única resposta del batle va ser  que sempre se n'han fet molts. Consideram que qualsevol dels punts podia esperar una setmana perfectament. Estam intrigats per veure si la setmana vinent el ple portarà tants de temes com per justificar l'extraordinari d'avui, o si directament ens donarà la raó.

 

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

 

Per sort poc a poc es van aprovant les actes que estaven pendents, i es millora la situació que es produí a l'anterior exercici.

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Rebutjat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alterntiva).

 

Un altre extrajudicial més, de més de 61.000 euros, una cosa que ja ens hem cansat de denunciar durant el que va de legislatura tota l'oposició. Tot i això, nosaltres hem optat, com sempre, per una abstenció, ja que consideram que la gent i empreses que han fet feines per l'Ajuntament mereixen cobrar-les. El bloc de dretes una vegada més ha optat per impedir que s'aprovin les factures. Veurem que fan al següent ple, tot i que sembla clar que la seva estratègia es fer demorar els pagaments per part de l'Ajuntament, cosa que no hi havia passat a anteriors legislatures.

 

3.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença per a la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca. Aprovat amb 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) i 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit).

 

Aquest punt va ser retirat de l'ordre del dia de l'anterior ple a petició de tota l'oposició a l'aparèixer un informe de l'enginyer municipal proposant una altra ubicació i considerant que aquesta mereixia un millor estudi.

 

Vistes les dues opcions que hi havia (no n'hi havia més, i cap partit ha fet cap proposta ferma de fer l'estació a un altre lloc), i considerant que en aquest tema calia banyar-se i prendre una decisió, hem estat d'acord en considerar la ubicació proposada com a la millor solució, i que amb les propostes de possibilitats per augmentar els aparcaments al voltants, fan que aquest tema no pugui ser una excusa.

 

Així i tot, i vist que les obres no està previst que comencin fins setembre, consideram que aquest tema el podrien haver dut perfectament al ple ordinari de la setmana següent, a l'igual que la resta.

 

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits 10-2017, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals, per dur a terme l'amortització anticipada dels préstecs. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), i 10 abstencions (Alternativa, PP, Regidor no adscrit, Tots).

 

Es tracta d'amortitzar anticipadament 2.188.687,63 euros de deute que té l'Ajuntament, ja que la Llei Montoro això ho obliga. Una mesura financerament absurda, que fa que l'Ajuntament perdi diners, ja que suposa destinar uns diners que estant al banc generarien uns uns ingressos superiors que la despesa que suposava mantenir aquests préstecs.

 

Amb això, queda més que demostrat que la llei del PP i sostinguda pel PSOE tan sols té un objectiu privatitzador i en aquest cas beneficiar als bancs, i que l'estalvi dels organismes municipals poc importa. Tot i aquest absurd, vist el requeriment del ministeri, i les possibles sancions, hem considerat oportú optar per l'abstenció i afavorir que aquesta modificació s'aprovi.

 

5.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2017. Rebutjat per 10 vots en contra (Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit) i 7 a favor (Junts i UMP).

 

Un pressupost que per començar es presenta amb mig any de retard a aprovació inicial, ja que tocaria haver-se portat a octubre del 2016. Sobre aquest tema ja fa mesos que vàrem anunciar que no negociaríem els nous pressupostos fins que no es complís allò que havíem pactat, i que va afavorir que nosaltres votéssim a favor del pressupost del 2016, ja que a la pràctica, hem vist que la nostra feina durant la negociació del pressupost del 2016 no ha servit quasi per res.

 

L'equip de govern ja de bones a primeres, en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, es va dedicar a negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut, responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment i pressionant-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals.

 

I en aquesta situació han passat els mesos i s'ha arribat al ple, on hem tornat a recordar, que la gran majoria de coses acordades al 2016 no s'han executat ni en l'exercici que corresponia, ni tan sols en aquests mesos de 2017!!!, en els quals s'està funcionant amb els pressupostos prorrogats.

 

Vista la situació no ens ha quedat més remei que votar en contra. Tot i això li hem fet saber a l'equip de govern, que hi ha partides que ens semblen interessants, i que si porten alguna modificació de crèdit al ple per fer-les possibles, no tindrem cap inconvenient en votar a favor. Ara està en mans de l'equip de govern, decidir si seguir funcionant amb el pressupost prorrogat o optar per altres mecanismes (que existeixen), per aprovar els pressupostos en solitari. 

Parada d'autob˙s i pressupost. Ple extraordinari

Alternativa | 16 Maig, 2017 18:02 | facebook.com twitter.com

A l'enllaç teniu tota la informació del ple extraordinari d'avui a les 20:00 h. Quinzé ple extraordinari d'aquesta legislatura resultat de la mala gestió i falta de planificació de l'actual equip de govern. Un ple al que l'equip de govern presenta un pressupost amb mig any de retard...  Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM o a www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix.

Avui publicam un resum de les dues reunions a les quals vam assistir fa uns dies; una Junta de Portaveus i una Comissió Informativa pel ple extraordinari d'avui. A la Junta de Portaveus només vam assistir representants de Junts Avançam, Tots per Pollença i nosaltres, al final de la reunió va arribar el representant del PP. A la Comissió Informativa només va faltar el representant del PP i van venir l'enginyer i el policia a explicar els seus informes.


CONVENI PARADA D'AUTOBÚS

Com recordareu a l'anterior ple es va retirar de l'ordre del dia el punt per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença per a la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca (Pla anual d'impuls del Turisme Sostenible 2016).

La proposta del Consorci i l'equip de govern és fer una estació d'autobusos amb dos banys adaptats i una zona d'espera amb una pèrgola i una altra coberta. Hi caben fins a 8 autobusos estacionats i poden carregar i descarregar 4 a la vegada. L'estació es faria a l'aparcament al costat de la piscina coberta d'eu moll al qual es perdran unes 70 places d'aparcament al mateix temps que s'alliberaran unes 25 places allà on hi ha els busos ara (carrer Roger de Flor) i s'obriran un pas de la circumval·lació a darrere la piscina per facilitar entrar per allà. El projecte costarà màxim 420.000 € i d'aquests l'Ajuntament en posarà 40.000 €. La intenció del Consorci és durant el 2017 fer les obres per tenir aquella estació i després també fer parades a la Creueta, platja de Formentor (l'única que ja existeix), Cala Murta-Cala Figuera i Far de Formentor, per tal de posar una línia de cara a la temporada 2018 que faci aquest recorregut, amb la possibilitat de restringir la circulació de vehicles a la península de Formentor.

Just abans del ple vam tenir accés a un informe de l'enginyer municipal, del que no se'ns havia informat, que proposava una solució alternativa a la de l'equip de govern. Una alternativa que utilitzava el vial de serveis de la circumval·lació (llevaria 40 aparcaments). Per aquest motiu vam demanar la retirada del punt de l'ordre del dia per al seu estudi.

Ara ens van mostrar dos informes més: un del Consorci de Transport que bàsicament diu que la ubicació proposada per l'enginyer municipal és pitjor, i un altre de la policia avalant el lloc que proposa el Consorci.

L'informe del consorci defensa la seva ubicació i diu que l'alternativa proposar per l'enginyer augmenta la distància a caminar i el trajecte dels busos, que segons el consorci suposa 68.688 euros a l'any (posa el càlcul). A més utilitzar el vial suposaria un perill, ja que es compartiria amb altres vehicles, a part d'empitjorar també el servei i afectaria l'escola (fums i renous).

L'enginyer va venir a explicar-se. Va dir que el seu escrit no era exactament un informe ni diu que el lloc que ell proposa sigui millor, que simplement és un altre lloc, amb pros i contres. La policia també va explicar el seu informe que defensa la proposta del Consorci perquè és més urbana i propera als serveis. A escala de circulació no afectarà, i en l'àmbit d'aparcament poc. Si cal a un tram del carrer Mestre Albertí es poden canviar els aparcaments i posar-los en bateria, igual que al primer tram de Vicenç Buades

EXTRAJUDICIAL

És l'extrajudicial que no es va aprovar al passat ple més uns 30.000 euros, la majoria d'energia. L'interventor va dir que és un problema de les empreses; són factures de l'any passat, presentades l'any passat, però que fins que no venen en paper no saben de quin comptador són.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER AMORTITZAR DEUTE

L'ajuntament deu 2.358.174,53 euros, i es pretenen tornar anticipadament 2.188.687,63. La resta s'amortitzarà ja aquest 2017.
Una conseqüència absurda, una més, de la llei Montoro que diu que s'hi ha de cancel·lar tot el deute que es pugui. Ha arribat un requeriment del ministeri per fer-ho, en cas contrari poden sancionar a l'Ajuntament i no poder optar a subvencions o no poder fer inversions sostenibles.
L'interventor va informar que hi havia comunicat al ministeri que aquesta amortització no té sentit, que l'Ajuntament perd doblers, ja que els deutes són a uns interessos molt baixos, i els diners que es puguin destinar a pagar això, estant al banc generen més interessos.

PRESSUPOSTOS

Els pressuposts, només per recordar-ho, s'han de dur a ple per la seva aprovació inicial, abans del 30 d'octubre de l'any anterior.
Fa mesos que ja vam anunciar a l'equip de govern que no negociaríem amb ells fins que no es compleixi allò que van acordar anteriorment amb nosaltres i què ha fet l'equip de govern?
Idò en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, s'han dedicat a:
-negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut
-responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment i pressionar-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals.

Veure articles anteriors

Aclariments d'Alternativa respecte la negociació del pressupost 2017

Incompliments i retard en el pressupost

 

 

 

Educaciˇ, bÚns, joves... Preguntes al ple d'abril

Alternativa | 10 Maig, 2017 22:53 | facebook.com twitter.com

 Darrer article del darrer ple ordinari amb la segona part de les nostres preguntes i respostes de l'equip de govern. 

11- Com es troben les licitacions de l'àrea d'educació?

El mateix dia del ple es va celebrar una sessió de la mesa de contractació de l'SMOE, a la qual es va obrir el darrer sobre, de l'oferta econòmica. A més a l'escola d'adults incorporen el català per adults, que abans es feia des de normalització, i això suposarà un estalvi. Ara s'està negociant un nou conveni amb la Conselleria i el plec està preparat per a que es tiri endavant una vegada acabada l'adjudicació de l'SMOE. De l'escoleta de la Gola s'ha fet un plec tècnic i un nou estudi econòmic per adaptar-lo a la nova realitat, però segons el regidor, amb l'augment de quantia cal tenir aprovats els pressupostos per poder dur la licitació endavant.

Esperem que aquestes contractacions vagin sortint, perque recordam que el compromís era que sortissen l'estiu passat abans de l'inici del curs escolar!!!

12- Quin resultat va tenir la reunió amb el Rector de la Parròquia per parlar dels béns municipals i del bisbat del 20 d'abril?

Va ser la continuació de reunions anteriorment fetes i va servir per posar damunt la taula tota la informació que tenien sobre els diferents béns municipals i els eclesiàstics sobre els que hi ha conflicte o dubtes registrals. Quedaren per una nova reunió, en aquest cas la secretària de l'ajuntament per acabar de tancar el tema.

13- Ens poden explicar les conclusions de la reunió amb educadores per projectes per organitzar l'oci nocturn amb els joves?

Estan organitzant un projecte per donar sortida a aquesta problemàtica, i tenen clar que cal que col·laborin distintes àrees. Es revisà l'esborrany inicial del projecte i s'afegiren varis punt que partiren de serveis socials. Els objectius del projecte són fomentar l'empoderament dels joves al municipi, i potenciar una visió positiva dels joves del municipi, fomentar l'associacionisme juvenil, deixar un llegat social que perduri més enllà d'aquest projecte, potenciar i fomentar activitats socioculturals, treballar hàbits i rutines saludables i fomentar la particpació en projectes solidaris.

No ens sembla malament que s'intenti fer projectes per millorar la situació, però el que si tenim clar, és que cal comptar amb la visió i opinió dels joves en tot moment, perque si el que pretenem es fer coses per els joves, però sense comptar amb ells, les coses acabaran com han acabat fins ara.

14- Ens poden comentar la reunió amb Lions Association per preparar la Diada en contra de la violència de gènere?

Aquesta associació ha demanat el Claustre per fer la Diada, i es reuniren per a que l'associació explicàs el seu projecte. l'Ajuntament va oferir la seva col·laboració i es posà en contacte amb altres associacions, fent d'intermediari per si aquestes volen participar a la Diada.

15- Quina finalitat va tenir la reunió amb l'empresa Libera?

Fa 6 anys que Libera organitza uns Foros de temàtica social, i varen venir a convocar l'ajuntament a un d'aquests.

16- Ens poden explicar les accions concretes que realitzarà l'Ajuntament després de la primera jornada sobre festes i consum excessiu d'alcohol que va organitzar l'Ajuntament de Sóller?

Accions concretes cap. Cada ajuntament va explicar la seva problemàtica i arribaren a la conclusió que és un tema de més ampli abast. Després cada municipi explicà les mesures que prenen. Fou una posada en comú per compartir experiències, però no en sortiren mesures concretes.

17- El nou hotel que es construirà on es trobava l'hostal Mayol de Sant Vicenç reduirà el seu volum i l'altura respecte a la construcció anterior?

Segons el regidor la comparació entre el vell i el nou hotel es complicada, ja que el nou es farà a dos solars, en aquest sentit, el nou hotel serà més baix però augmentarà la seva edificabilitat així com l'ocupació, ja que la llei permet un marje d'un 20% de creixement. També ba dir que ara no estarà tant damunt del carrer.

18- Hem llegit que els ajuntaments negociaran en bloc el subministrament elèctric per reduir costos; ens poden dir si pensen fer qualque passa en breu per complir la moció que vam presentar i que s'aprovà al novembre de 2015, que entre altres punts establia la col·laboració amb Som Energia per garantir el subministrament elèctric a les llars amb dificultats econòmiques i implicar-se activament, via programes i pressuposts, a la promoció entre la població de Pollença del consum d'energia renovable, l'estalvi i l'eficiència energètica.

Aquestes condicions formaran part del plec per a licitar en bloc el sumministrament. En aquest sentit a la propera junta havien durien a aprovació un contracte per a l'elaboració del plecs i fer l'auditoria de factures. A veure si es vera i el més aviat possible podem donar compliment a la moció aprovada al novembre de 2015.

19- Al Consell de Mallorca ja publiquen la documentació prèvia als plens. La publicació d'aquesta documentació era un dels acords d'investidura. Quan ho pensen complir?

Ja es compleix, després de dos anys d'espera tenim la informació dels plens!!!

20- Ara que ja han començat dos procesos participatius per decidir els usos de dos espais; que tenen pensat fer amb espais com la peixeteria o el Bar Katy? faran procesos participatius o amb els processos de Can Febus i la Vinyeta tot acabarà? si els pensen fer, quan es començaran?

Quan acabin aquests processos fan contes començar amb el Bar Katy i els pressupostos participatius. 

Ens preocupa que no es parli de fer un procés participatiu en referència a la peixateria.  

Continu´tat i immobilisme

Alternativa | 09 Maig, 2017 17:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la segona part del ple ordinari del mes d'abril amb la primera part  dels nostres precs i preguntes i les respostes de l'equip de govern. El que transmeten la majoria de respostes és continuïtat i immobilisme.

 

INFORMACIÓ DE BATLIA

 

- S'informa de l'auto sobre el contenciós amb Gelats Valls.

- S'informa de la sentència sobre el camí de Ternelles.

 

DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE BATLIA

 

- Es dona compte de l'informe de intervenció d'avaluació del compliment anual del pla de sanejament 2009-2015.

- Resolució de batlia de modificació de crèdit.

- Resolució de batlia per aprovar el pagament a justificar per assistir a la Fira de Turisme de Barcelona.

- Resolució de batlia d'aprovació de l'expedient de liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença de l'exercici 2016

 

PRECS

 

1- Ja que el Director Insular de carreteres es pollencí i membre d'un dels partits que conformen Junts Avançam, els demanam que l'instin a fer alguna cosa per millorar l'estat de les voreres de la via de circumval·lació del Moll. Hi ha zones on les males herbes casi no deixen passar als vianants.

Ens diuen que al mes de maig està previst desbrossar. Tant pel benestar dels vianants com per la imatge que es dona esperem que així sigui.

 

2- Demanam que les agendes publicades pel batle, la regidora de Benestar Social, Personal, Salut, Participació Ciudadana i OAC i la de la regidora de la Cala Sant Vicenç, Comerç, Fires i mercats i Turisme siguin una mica més útils i donin més informació. Al senyor regidor d'UMP directament li recordam que va mentir reiteradament a aquest ple quan va dir que publicaria la seva agenda.

Diuen que si que ho milloraran, entenem que va referit a les agendes del batle i de les regidores Magdalena Seguí i Iliana Capllonch. Sobre l'agenda del regidor Nevado ja donam per perduda la seva publicació.

 

PREGUNTES

 

1- L'asfaltat dels carrers de Pollença és molt deficient en general, i a llocs concrets suposa ja un perill sobretot per ciclistes i vianants; tenen prevista qualque actuació per eliminar aquesta situació de risc?

Han dit que tenen prevists dos projectes. Un és licitarà, i ja hi ha una partida als pressupostos del 2017 (no aprovats), l'altre el portarà a terme Emser. Esperem que així sigui i que es faci el més aviat possible i que no hi hagi cap accident.

 

2- L'equip de govern està en condicions d'assegurar que es complirà el que estableix l'ordenança d'ocupació de la via pública i no es modificaran els acords inicials de la Junta de Govern com es va fer l'any passat per donar més ocupació de la permesa a varis negocis? En el mateix sentit de compliment de l'ordenança pot l'equip de govern assegurar que no concediran l'autorització a negocis amb tres o més infraccions a l'any 2016?

A la primera part de la pregunta si que es comprometen a mantenir aquests acords inicials i a no modificar-los com va passar l'any passat. A la segona part no es varen comprometre, ja que diuen que no poden assegurar-ho ja que la ordenança es contradictòria.

 

3- En declaracions a Ràdio Pollença el batle va dir que pensava que la majoria d'habitatges que es comercialitzen de forma turística no tenien cap il·legalitat urbanística. Té el batle dades concretes i objectives per fer aquesta informació? Si no les té, no pensa que l'Ajuntament hauria de tenir aquesta informació? Si són tan poques quina necessitat hi ha de que la nova llei turística pugui permetre continuar llogant turísticament aquests habitatges amb il·legalitats?

El batle va dir que dels 1.689 habitatges que estan d'alta a la conselleria, més de la meitat tenien cèdula d'habitabilitat.

 

Tot i que si que és veritat que més de la meitat és la majoria, és cert que no són poques les que tenen alguna il·legalitat, i que si fossin tan poques no hi hauria la necessitat de que la nova llei els permetés continuar llogant. Part de la pregunta aquesta darrera que el batle no va contestar.

 

4- Al 2014 el PSM deia: "Segueix la incongruència de que un habitatge aïllat es pugui llogar, malgrat sigui urbanísticament il·legal..." Perquè ara decideixen mantenir aquesta incongruència realitzada per el PP i UMP quan la podien eliminar? És lògic donar "seguretat legal" a una llei que permet un aprofitament econòmic d'una il·legalitat?

Segons el regidor la incongruència s'ha eliminat, ja que la nova llei diu que no donaran noves llicències a edificis amb irregularitats. Pel que fa a la segona part de la pregunta, el regidor creu que ara es donaran, amb la nova llei, majors garanties de legalitat dels habitatges.

 

Al final queda clar que aquest tema no es vol tocar, i la cosa continuarà més o menys com fins ara, i els regidors o partits que fins fa uns anys defensaven una postura, quan ha arribat el seu moment no poden fer més que enviar-se les seves paraules.

 

5- Estam d'acord en el fet que fa falta una nova oficina de turisme al Port de Pollença, però pensam que no és normal haver llogat un local d'una persona que ha tancat camins públics, que s'ha negat a restablir una font pública al seu lloc i que té nombrosos plets contra l'Ajuntament. Tenen ja clar si faran una oficina nova o reformaran l'actual? Demanam que hi hagi una nova oficina municipal de turisme el més aviat possible.

Faran una nova oficina, més gran, al lloc on hi ha l'actual a la zona portuària.

 

Esperam que sigui el més aviat possible, per la falta que fa, i perque segons quins personatges facin el mínim negoci possible amb els nostres diners.

 

6- Al ple d'octubre de 2012 s'aprovà demanar al Departament de Patrimoni Històric del CIM l’obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric. A la passada legislatura no es va fer res. Com i quan pensen fer per complir l'acord del ple?

Segons el regidor la propietat està complint amb les indicacions que se li estan donant, i que les darreres actuacions responen a una ordre d'execució que la propietat ha complert. Actuacions que van en relació a evitar el perill a la via pública o que hi entri gent. Segons ell no hi ha més arguments per obrir un expedient.

 

En definitiva, un es queda amb la sensació de que no es farà res més, i la llei de Patrimoni Històric no es complirà.

 

7- Ens poden explicar com es troben les negociacions amb la propietat de la Fortalesa per fer complir la llei de Patrimoni?

S'ha fet un conveni, que ara està revisant patrimoni, i que després es passarà a la propietat. A veure si això es fa aviat i els pollencins podem accedir, com diu la llei, a la Fortalesa.

 

8- Com es troba la realització del catàleg de llocs de feina?

El catàleg està ja fet, els funcionaris presentaren al·legacions que ja foren contestades i el personal laboral també. Tot i això encara queden un parell de dubtes per resoldre. Esperem que es resolguin aviat i es pugui aprovar el catàleg d'una vegada.

 

9- Ens poden explicar les darreres novetats del Festival de Música?

El programa ja està tancat, 8 concerts amb un de gratuït i familiar. Tots seran sempre dimecres i dissabte. Al novembre el presentaran públicament. Mentrestant s'han anat reunint el grup de suport i la comissió tècnica.

 

10- Ens poden explicar el contingut de la reunió amb representants de l’associació de propietaris de Formentor que va tenir lloc el 12 d'abril?

Ha estat una reunió a la qual els propietaris es varen interessar per com està l'adaptació del planejament arran de la seva anul·lació, i esperen que tot es resolgui el més aviat per poder fer les dotacions de serveis.

 

 

Abandonament i degradaciˇ de les aixetes

Alternativa | 07 Maig, 2017 11:21 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa Per Pollença (A) denunciam l'abandonament de les aixetes del municipi i la degradació de la font de la Plaça Major.

 

 

Als plens de març del 2011 i setembre del 2012 es van aprovar les nostres mocions per fer les passes oportunes per aconseguir la reconstrucció de la capella de l'aixeta del carrer Mena, destruïda arran de les obres fetes pel particular, fent extensiva aquesta reconstrucció a tota la xarxa d'aixetes del municipi, incloent-hi tots els elements integrants d'aquestes, això és, la pedra, el marès, etc. A juliol del 2016 vam preguntar al ple a l'actual equip de govern sobre el compliment d'aquestes mocions i ens van respondre que s'havia encomanat a una restauradora revisar les aixetes i avaluar el tema, que una vegada fet aquesta feina les fonts estarien en bones condicions tan aviat com es pugui...
No només no s'ha fet l'aprovat a les mocions sinó que freqüentment la font del segle XIX de la Plaça Major, que tant de temps i feina ens va costar posar al seu lloc es troba totalment amagada per les estufes del restaurant del costat, incomplint l'ordenança d'ocupació de la via pública. Al cap i a la fi seguim igual que el primer dia, no se soluciona res de res i es permet la degradació del patrimoni local

 

 

 

 


Abandonam la Junta de Govern

Alternativa | 04 Maig, 2017 20:24 | facebook.com twitter.com

L'Assemblea d'Alternativa per Pollença decideix abandonar la Junta de Govern local davant el progressiu allunyament ideològic respecte l'equip de govern.


 A l'inici de legislatura, tot i que la dinàmica anterior havia estat que a la Junta de Govern hi hagués un membre del principal partit de l'oposició, acceptàrem estar dins la Junta de Govern perquè vèiem que hi podia haver la possibilitat de canvi cap a l'esquerra, tant en el fons com en la forma, ja que la coalició Junts Avançam, majoritària al govern, es definia com a progressista i ecologista, i que les nostres propostes podien incidir en aquest sentit. Estar a la Junta de Govern ens podia donar accés a informació i mantenir una proximitat amb el govern que ens permetés poder acostar les nostres propostes.

Però així com avança la legislatura, anam constatant que la política traçada per l'equip de govern es basa en la pobre gestió del dia a dia i en un escorament cap a la dreta en les decisions que es prenen sobre les qüestions de més contingut ideològic que s'han tractat en Ple. Les nostres propostes no semblen tenir prioritat ni interès pel govern municipal, ni en el cas de ser pactes firmats. Ni política d'habitatge, ni municipalització de la neteja viària, ni contractació socialment responsable...

Pel que fa al ple, les mocions d'Alternativa que s'han aprovat han estat aquelles que eren assumibles per tots els grups, i ho han estat per unanimitat o per àmplia majoria. En canvi, en aquells temes que marquen clarament un perfil cap a l'esquerra i l'ecologisme, per acció o omissió, els vots de la dreta i el govern han fet que no prosperassin: aprovació de la rebaixa regressiva de l'IBI, suport al lloguer turístic en cases fora d'ordenació, negativa d'adhesió a l'Agència de Defensa del Territori, negativa a eliminar el gall de dalt del Pi...

Dins l'equip de govern hem vist com no es dubta de rompre la seva unitat quan es tracta de vincular votacions cap a la dreta, o de frenar propostes nostres; però mai els denominats partits d'esquerra del govern han tengut la valentia de rompre la unitat del pacte amb el seu soci de dretes UMP per fer una aposta clara cap a l'esquerra i l'ecologisme, a risc de quedar-se en minoria.

Després de dos anys de legislatura decebedors, l'assemblea d'Alternativa per Pollença ha decidit que el nostre regidor abandoni la Junta de Govern, perquè consideram que no té cap sentit la nostra presència en aquest òrgan, i que en tot cas hauria de ser el cap de l'oposició de la dreta qui n'hauria de formar part, ja que fins al moment hi ha hagut molta més entesa ideològica entre la coalició de govern i l'oposició de dretes, que no la que hi ha hagut amb Alternativa. La crispació existent entre el govern i el bloc de dretes, és només un enfrontament aparent, fruit de conduir l'adversitat política al terreny personal, ja que en els temes de més perfil ideològic hi ha hagut i hi ha sintonia entre aquests dos blocs. 

Abocament i abandonament al Pedret de Bˇquer

Alternativa | 03 Maig, 2017 23:50 | facebook.com twitter.com

Des d' Alternativa Per Pollença (A) fem pública la nostra més enèrgica repulsa davant els actes incívics comesos al jaciment arqueològic del Pedret de Bóquer, al Port de Pollença, així com també denunciam l'abandonament per part de les institucions d'aquest jaciment.


Al Pedret de Bóquer es troben les restes d'un important poblat talaiòtic, que amb el pas del temps es convertí en la famosa ciutat dels Bocchoritans, que fou una de les ciutats més rellevants d'època romana. Per desgràcia fa anys que a pesar de les nostres reiterades peticions no es realitza cap excavació arqueològica, i ni tan sols es neteja, ni protegeix el jaciment. A l'anterior legislatura es va acceptar la nostra al·legació als pressuposts de 2015 per incloure una partida de 3.000 euros per fer les excavacions, però no es va executar. L'actual equip de govern també va acceptar la nostra proposta pel pressupost del 2016 però tampoc s'ha executat. Al 2015 quan ens va visitar el Vicepresident del Govern, Biel Barceló li vam traslladar per escrit una petició de col·laboració per a la recuperació de l'excavació i protecció del jaciment, però tampoc s'ha fet res.

Ara ens han fet arribar les fotografies que adjuntam que mostren un abocament realitzat al jaciment, un acte incívic davant el que mostram la nostra enèrgica repulsa, però a la vegada hem de denunciar l'abandonament per part de les institucions del jaciment arqueològic. Ja és hora que l'Ajuntament i el Consell es prenguin seriosament el patrimoni i dediquin més esforços a netejar, protegir i excavar el jaciment del Pedret de Bóquer.

 

 

Tots Junts no volen protegir el nostre entorn

Alternativa | 02 Maig, 2017 10:29 | facebook.com twitter.com

 

Resum del darrer ple ordinari de maig, en un futur article publicarem les preguntes que vam fer al mateix.

L’ equip de govern va demostrar el poc que li preocupa la destrucció del nostre entorn, la seva sintonia amb Tots per Pollença a aquest tema i  va permetre amb la seva abstenció l’aprovació de la moció del bloc de dretes pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sòl rústic. Tampoc van a votar a favor de la nostra moció per adherir-nos a l’Agència de Defensa del Territori, sembla que aquest equip de govern segueix sense voler posar ordre a la disciplina urbanística de Pollença.

 

I.- PART RESOLUTIVA


1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària de dia 26 de gener de 2017. Aprovat per unanimitat.


2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de dia 7 de febrer de 2017. Aprovat per unanimitat.


3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Rebutjat per 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit), 7 a favor (UMP i Junts) i 2 abstencions (Alternativa).


29.866 euros de factures presentades fora de termini. Nosaltres hem optat com sempre per una abstenció perquè creim que la gent ha de cobrar les tasques que ha fet per l'Ajuntament. Tot i això creiem que els extrajudicials s'estan convertint en la norma i això no hauria de ser així. D'aquestes factures una part important són les de llum.


4.- Informació sobre l'execució pressupostària del primer trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2016, prorrogat per a l'exercici 2017. Aquest punt no es vota.


Hi ha partides de les quals s'ha gastat ja una gran part i que es tendrà problemes per arribar a final d'any, i d'altres que ja s'han esgotat al 100%, com la del pressupost de l'Escola de Música (ja que per enguany hi ha previstes moltes més despeses, però s'està funcionant amb el pressupost prorrogat de 2016).


També hem recordat a l'equip de govern, que de moltes de les partides que es varen incloure al pressupost del 2016 arrel de la negociació amb nosaltres, i que facilitaren el nostre vot favorable, ja no es va executar res al 2016, i a aquest 2017 amb el pressupost prorrogat no han gastat ni un euro tampoc d'aquestes partides. En aquest sentit trobam les següent partides sense executar: estudi sobre l'habitatge (1.500 euros), estudi foment economia social (2.000 euros), redacció de projecte arqueològic (2.000 euros), patrimoni històric (excavacions Bóquer) (13.000 euros), servei de comunicació i transparència (17.000), servei de participació ciutadana (14.000 euros), contracte elaboració de inventari de bens (20.000).


De totes aquestes partides com hem dit on s'ha gastat res, ni al 2016, ni en el que duim de 2017, que tot i no haver acabat, si que ja portam 4 mesos. Si l'equip de govern pretén que nosaltres votem a favor dels pressupostos d'aquest exercici, creiem que aquesta no és l'actitud ni les formes de fer, ja ni tan sols han sabut tenir un simple gest (les partides són bones d'executar donada la seva baixa quantia).


5.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença per a la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca (Pla anual d'impuls del Turisme Sostenible 2016). Retirat de l'ordre del dia.


Just abans del ple hem tengut accés a un informe de l'enginyer municipal que proposava una solució alternativa. Vist que consideram que el tema no és urgent, i que cal estudiar les dues propostes, hem optat per demanar, juntament amb la resta de l'oposició, la retirada del punt per poder estudiar la proposta de l'enginyer de forma tranquil·la. Un cop analitzades les opcions veurem quina és la millor, i al següent ple ja decidirem.


El que si que no ens ha agradat és que l'equip de govern no hagi parlat d'aquest informe ni l'hagi enviat a la resta de grups, ja que tot i no ser vinculant, si que és l'opinió dels serveis tècnics municipals, i aquesta mereix com a mínim ser tinguda en compte.


6.- Moció presentada pels grups polítics municipals de TOTS per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Sr. Martí J. Roca pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sól rústic (RGE núm. 2332 de 28.03.17). Aprovada per 9 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit), 2 en contra (Alternativa) i 7 abstencions (Junts i UMP).


És la moció que no va superar la urgència al passat ple. Bàsicament defensa que no s'augmenti la superfície de parcel·la mínima per urbanitzar en sòl rústic arran d'unes declaracions que va fer la consellera insular de Territori.


Hem votat en contra de la moció perquè creim que no té cap sentit, i que com a molt la Consellera Garrido va fer unes declaracions fora de lloc quan va dir que pensaven augmentar la parcel·la mínima; a banda que el sòl rústic a Pollença ja està prou construït. Aquestes mocions i les declaracions de Garrido ho únic que aconsegueixen és fer efecte cridada. Per desgràcia l'equip de govern, després de criticar la moció ha optat per l'abstenció i la moció ha estat aprovada.


7.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per a l'adhesió de l'Ajuntament de Pollença a l'Agència de Defensa del Territori (RGE núm. 2812 de 12.04.17). Rebutjada per 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit), 7 abstencions (Junts i UMP ) i 2 a favor (Alternativa)


La nostra moció per fer un conveni amb l'Agència de Defensa del Territori i delegar-li la disciplina urbanística a rústic. A Alternativa consideram que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca pot ajudar a l'Ajuntament, a partir de la firma del conveni, per acabar amb el consum excessiu i desordenat de sòl i el corresponent deteriorament de l'entorn. El paisatge és el principal actiu econòmic de Pollença, i no es pot seguir destruint i s’hi ha de posar ordre, ja que és més que evident que la disciplina urbanística és un tema que no s'ha portat com toca al nostre poble. Ja és ben hora que la disciplina urbanística es prengui de forma seriosa i es faci complint la llei.


Per això consideram que era el moment per demostrar valentia i altura de mires, i mostrar la voluntat de que s'acabi utilitzant la disciplina urbanística com una eina de clientelisme i de greuges comparatius

A més creiem que és la millor opció, ja que no suposa despeses econòmiques, tot al contrari ja que es poden destinar els recursos que ara es destinen a la disciplina a altres tasques, i els excedents d'ingressos de l'Agència es reparteixen entre els municipis membres en proporció a les sancions imposades.


I la idea de que l'Agència no funciona no es sostén actualment (20 demolicions i 154 expedients iniciats al 2016 i 150 demolicions pendents i més de 1.000 actes aixecades) i cada vegada veim com més municipis s'hi adhereixen. I si això fos real i aquesta no funcionàs, sempre es pot aprovar per ple el retornar les competències a l'Ajuntament.

Per desgràcia ja sabíem que ens quedaríem tot sols a aquesta moció, una vegada més quan arriben els temes delicats. Per això no podem mes que mostrar més que a nostra decepció cap a l'actitud de Junts Avançam, amb qui ens pensàvem que les coses canviarien un poc. El batle ni tan sols va intervenir i va optar per un silenci més que vergonyós, i el regidor d'urbanisme va demanar que retiràssim la moció per tenir abans una xerrada amb l'agència. En definitiva un pena, i una demostració que ni l'equip de govern, ni la resta de l'oposició estan a favor de fer complir la llei.


Decepciˇ i vergonya pel rebuig de la mociˇ d'adhesiˇ a l'AgŔncia de Defensa del Territori

Alternativa | 29 Abril, 2017 00:34 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) volem mostrar la nostra decepció per el rebuig al ple de la nostra moció d'adhesió a l'Agència de Defensa del Teritori, i la nostra vergonya aliena pel silenci del batle, responsable de la Disciplina Urbanística, i l'actitud prevaricadora de la resta de partits de l'Ajuntament.
Al ple d'ahir es va rebutjar la nostra moció per a l'adhesió de l'Ajuntament de Pollença a l'Agència de Defensa del Territori amb 8 vots en contra (Tots, PP i Martí Roca), 7 abstencions (Junts i UMP ) i 2 a favor (Alternativa

Per a nosaltres l'adhesió a l'Agència només suposava avantatges per a Pollença: no suposa cap cost econòmic, més aviat el contrari ja que permetria alliberar recursos humans a l'àrea d'urbanisme; l'Ajuntament rebria ingressos en proporció a la quantia de les sancions imposades... però sobre tot possibilitaria que, a la fi, s'apliqués la llei de disciplina urbanística a Pollença on l'Ajuntament ha estat totalment incapaç de fer-la complir. Només cal veure la quantitat de construccions il·legals que tenim al sòl rústic i constatar com la Fiscalia en aquest moment es troba investigant tots els expedients de disciplina urbanística des del 2004.

En aquesta legislatura pensàvem que la situació podia canviar amb un batle com Miquel Àngel March, ex-portaveu del GOB, i una coalició com Junts Avançam, que teòricament són progressistes i ecologistes; però evidentment no ha estat així. Només cal veure que fa mesos que no s'ha obert cap expedient de disciplina urbanística i que dels 680.000 euros prevists de recaptació enguany per multes, al primer trimestre només s'ha recaptat uns 3.000€, i a més, igual que a anteriors legislatures no s'ha executat cap demolició i se segueix sense destinar els doblers recaptats amb les multes de disciplina a la compra de sòl públic, tal com marca la llei.

Al debat d'ahir ni tan sols va intervenir el batle i responsable de la disciplina urbanística, Miquel Àngel March, un silenci covard que ens sembla vergonyós. I el regidor d'urbanisme, en Tomeu Cifre de Junts Avançam, va defensar un posicionament totalment incomprensible al demanar-nos la retirada de la moció i argumentar que un tema com aquest no era una qüestió de voluntat política i que calia abans de res fer una xerrada amb els tècnics de l'Agència.

Esperam que Fiscalia escolti amb atenció tot el que es va dir al ple d'ahir, ja que tant la resta de grups de l'oposició com els que governen varen demostrar que són perfectament coneixedors de l'incompliment de la llei de disciplina urbanística i que, a pesar d'això, no tenen cap intenció de fer-la complir, el que sense dubte es pot dir que és una prevaricació.

A Alternativa pensam que s'ha perdut una molt bona oportunitat de fer complir d'una vegada la llei de disciplina urbanística a Pollença, on segueix sent una eina de clientelisme polític i de greuges comparatius. Per a la nostra part continuarem lluitant pel seu compliment.

Adhesiˇ a l'AgŔncia de Defensa del Territori ? Ple d'abril

Alternativa | 25 Abril, 2017 22:25 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 30 hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil us informarem del desenvolupament del mateix. A la fi s'ha complit un dels acords d'investidura que vam signar amb Junts Avançam relatius a transparència i a l'enllaç podeu trobar la publicació de la documentació que acompanya als diferents punts que s'han de votar al ple. http://www.ajpollenca.net/…/d…/files/documents/propostes.pdf

1 i 2.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària de gener i l'extraordinària de febre.

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2017

Factures per valor de 29.866 €, són bàsicament de l'exercici anterior.Una part important són les de llum (el batle va dir a la Comissió  que tot i que les factures varen ser enviades electrònicament dins termini, com que la factura en paper (que identifica el comptador concret) no arriba fins mesos després, no s'han pogut conformar quan tocava.

4-Informació sobre l'execució pressupostària del primer trimestre exercici 2017

Aquest punt no es vota. Ja s'ha gastat el 100% del pressupost de l'Escola de Música (ja que per enguany hi ha previstes moltes més despeses, però s'està funcionant amb el pressupost prorrogat de 2017. 

5-Conveni amb el Consorci de Transports per la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca (Pla anual d'impuls del Turisme Sostenible 2016)

El regidor  ha explicat a la comissió que s'havien mirat diferents opcions per fer la parada al Port de Pollença; a la via de servei abans o després de l'aparcament... però que per motius diversos (espai insuficient, proximitat finestres escoles...) s'havia descartat i que el millor lloc és l'aparcament. L'estació tendra dos banys adaptats i una zona d'espera amb una pèrgola i una altra coberta. Hi caben fins a 8 autobusos estacionats i poden carregar i descarregar 4 a la vegada. El CTM aprovarà el conveni el proper dilluns al seu consell d'administració. Es perdran unes 70 places d'aparcament, però ho consideren assumible perquè és per una finalitat superior, s'alliberaran unes 25 places allà on hi ha els busos ara (Roger de Flor) i com que aquell aparcament l'usa gent que va a les instal·lacions esportives,  obriran un pas de la circumval·lació a darrera la piscina per facilitar entrar per allà.  El projecte costarà màxim 420.000€ i d'aquests l'Ajuntament en posarà 40.000€.

La intenció del Consorci és que durant el 2017 fer les obres per tenir aquella estació i després també fer parades a la Creueta, platja de Formentor (l'única que ja existeix), Cala Murta-Cala Figuera i Far de Formentor, per tal de posar una línia de cara ala temporada 2018 que faci aquest recorregut, amb la possibilitat de restringir la circulació de vehicles a la península de Formentor.

6 -Moció de TOTS per Pollença-PP-Martí Roca Regidor No Adscrit pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sól rústic

És la moció que no va superar la urgència al passat ple. Bàsicament defensa que no s'augmenti la superfície de parcel·la mínima per urbanitzar en sòl rústic arran d'unes declaracions que va fer la consellera insular de Territori. 

7-Moció d'Alternativa per l'adhesió a l'Agència de Defensa del Territori  (article on podeu trobar la moció i la nostra argumentació)

La nostra moció per fer un conveni amb l'Agència de Defensa del Territori i delegar-li la disciplina urbanísitca a rústic. A Alternativa consideram que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca pot ajudar a l'Ajuntament, a partir de la firma del conveni, per acabar amb el consum excessiu i desordenat de sòl i el corresponent deteriorament de l'entorn. El paisatge és el principal actiu econòmic de Pollença, i no es pot seguir destruint; s’hi ha de posar ordre

 

8.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

 

 

 

Mociˇ per a l'adhesiˇ a l'AgŔncia de Defensa del Territori de Mallorca

Alternativa | 23 Abril, 2017 00:29 | facebook.com twitter.com

Alternativa Per Pollença (A) hem registrat una moció (a continuació) per discutir al proper ple per realitzar un conveni i delegar la disciplina urbanística a l’Agència de de Defensa del Territori.


Al 2009 quan es va crear l'Agència de Disciplina urbanística, coneguda ara com Agència de Defensa del Territori de Mallorca, vam presentar una moció, que va ser rebutjada, per delegar a la mateixa la disciplina urbanística. Aquesta legislatura hem fet, en forma de prec, la mateixa petició en diferents plens sense resultat  i ara presentam una moció.

És evident, i així ho hem denunciat durant anys, des d'Alternativa que a Pollença (A), que la tramitació dels expedients sancionadors per infraccions urbanístiques no s'han adequat al procediment legalment establert. De fet, ara aquesta tramitació està sent investigada per la Fiscalia.

És evident que en aquesta legislatura hi ha hagut una gran millora en la dotació i feina de l'Agència de Defensa del Territori i que, actualment, ja quinze municipis han signat convenis de delegació amb l'Agència. La legislació vigent, que atribueix als municipis la tasca de control de la disciplina urbanística, comporta com a conseqüència que, en molts casos, els batles es trobin en la difícil tessitura d'haver de sancionar infractors més o menys pròxims a les seves persones (familiars, amics, persones influents social o econòmicament...). Pollença és un exemple de la dimensió que pot arribar a assolir la manca de disciplina urbanística o la seva incorrecta aplicació.

A Alternativa consideram que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca pot ajudar a l'Ajuntament, a partir de la firma del conveni, per acabar amb el consum excessiu i desordenat de sòl i el corresponent deteriorament de l'entorn. El paisatge és el principal actiu econòmic de Pollença, i no es pot seguir destruint; s’hi ha de posar ordre.

 

 

 (Segueix)

Segueixen augmentant els pagaments irregulars (Junta 18 d'abril)

Alternativa | 19 Abril, 2017 00:46 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 18 d'abril. Aquests resumens s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Es manté la incapacitat de l'equip de govern per regularitzar contractes i segueixen augmentant els pagaments irregulars, ara cal sumar la dels serveis dels tècnics informàtics, el seu contracteva acabar al mes de febrer.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2. URBANISME

2.1.- Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:

En total es dona compte de la concessió de 70 llicències.

2.2.- Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures sense objecció destaquen pel seu volum els lloguers de Can Escarrintxo (2.101+900 euros al mes), o de l'oficina de turisme del Port (3.630 euros pel 2n trimestre), o el manteniment de les alineacions arbòries (4.049 mensuals) o les classes de teatre (3.158 euros al mes).

Pel que fa a les factures amb objeccions per part de intervenció destaquen dues factures de tasques de manteniment als poliesportius, una al del Moll (5.463 euros) i l'altre al de Pollença (3.689 euros). A part d'aquestes les objeccions van en la mateixa línia de sempre, tasques de manteniment, subministrament de combustible, el manteniment de les impulsions, publicitat i imprempta, i la factura d'alguns tècnics en situació irregular. A aquests darrers cal sumar el servei dels tècnics informàtics, als quals va acabar el seu contracte al mes de febrer.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de la reducció del cànon del lot O dels serveis de temporada al litoral del terme de Pollença per a l’exercici 2016.

Es redueix el cànon al haver canviat les condicions del lot adjudicat. Es passa de 10.098,39 euros a 5.901,61 euros.

3.3.2.- Aprovació de la concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

Es concedeix una ajuda econòmica de 665,63 euros, en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte lloguer.

3.3.3.- Aprovació de la concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

Es concedeix una ajuda econòmica de 1.331,27 euros, en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de menjador escolar.

3.3.4.- Denegació de la sol·licitud d’ocupació de via pública.

3.3.5.- Aprovació del canvi de nom de la liquidació de l’ocupació de via pública concedida per l’any 2017 a un local.

3.3.6.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.7.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.8.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.15.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.16.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.17.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.18.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.19.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.20.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.21.- Denegació de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.22.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.23.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.24.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.25.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.26.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.27.- Concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

3.3.28.- Denegació de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Denegació de sol·licitud de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1.-Aprovació de les Bases Especifiques i convocatòria del concurs-oposició d'una Borsa d'auxiliars administratius, personal laboral interí.

S'han resolt les al·legacions del comitè d'empresa (algunes acceptades i altres rebutjades).

4.4.2.-Aprovació de la gratificació per antiguitat dins el servei d'un treballador.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa de servei de retirada i tractament com a residus dels vehicles abandonats.

6.- VARIS

6.1.- Aprovació de les bases reguladores del concurs pel disseny del programa i cartell de la festivitat Mare de Déu dels Àngels 2017 – La Patrona

Les bases són bàsicament les de l'any passat.

Joan Losa un pollencÝ desaparegut a la querella argentina

Alternativa | 18 Abril, 2017 10:31 | facebook.com twitter.com

Dissabte 22 a les 19:00 us esperam al darrer acte d'Abril de República; una taula rodona a Can Llobera on parlarem de Joan Losa un pollencí desaparegut a la querella argentina. A la taula rodona participaran Felipe Moreno, expresoner polític del Franquisme i portaveu de la Xarxa Catalana i Balear de suport a la querella argentina, Maria Antònia Oliver presidenta de l'Associació Memòria de Mallorca. i Maite Blázquez Losa neta de Joan Losa Campomar que amb Cosme Llobera Pallicer van ser detinguts, posteriorment trets de la presó de Can Mir i assassinats possiblement al cementiri de Porreres.

- Felipe Moreno al programa Latituds de Canal 33

Maite Blázquez Losa va començar a fer recerca respecte del seu avi relativament tard, a 2009. Com a moltes famílies, aterrides per la dictadura del feixisme,  a casa seva es va mantenir el silenci, sobre "el que havia passat"  i a la transició les institucions democràtiques no van fer res per recuperar la memòria i la dignitat de les víctimes.

Maite ha participat de la querella a l'Argentina i va declarar gràcies a l'exhorto enviar però la jutgessa argentina. Com ha declarat no sap si  podrà rescatar al seu padrí, però sigui o no així, seguirà demanant VERITAT, JUSTICIA I REPARACIÓ al costat de les companyes i dels companys de la Xarxa Catalana i Balear de suport a la querella argentina i al costat de tota la gent de l'Associació Memòria de Mallorca.

 - Entrevista a Maité Blázquez en Ona Mallorca

Joan Losa Campomar

Al llibre "Pollença. La revolta contra la rebel·lió" de Jaume March, Andreu Cerdà i Pere Sales. Edicions Documenta Balear s'explica que el 3 de maig de 1936 es va formar la delegació d'Esquerra Republicana (la Izquierda Republicana de n'Azaña) de Pollença al Port i que el seu president era Joan Losa Campomar,(aquesta informació està extreta de l'Arxiu del Regne de Mallorca, registre d'associacions 2710). Just abans del cop d'estat es va renovar la Junta directiva d'esquerra Republicana del Port, per tant, va estar molt poc temps de president. Va continuar estant a la Junta però el president passà a ser Joan Domingo. En el moment de la causa 57, a la qual van ser jutjats la majoria de pollencins detinguts, estava desaparegut, igual com altres directius i el president Joan Domingo. Aquest últim el van trobar amagat dins una cisterna i el van matar a la carretera d'Andratx el 30 de setembre del 36, a l'edat de 19 anys. No en sabem res més.

 Al llibre de La presó de Can Mir, de Manel Suárez.  ed. Lleonard Muntaner hi consta Joan Losa Campomar, la data d'ingrés (19-07-1936) i la data de sortida (22-1-37), sortida que coincideix amb la de Cosme Llobera i està identificada com una treta. Crida l'atenció la data d'ingrés el mateix dia que Goded va declarar l'estat de guerra a Balears. A  Pollença no es va declarar l'estat de guerra fins el dia 20 que es quan va entrar l'exercit per sufocar la rebel·lió civil, política i militar en defensa de la República.

 

 

 

Preguntes i respostes ple de marš

Alternativa | 15 Abril, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

Preguntes i respostes del darrer ple ordinari de març:

1- Quan pensen millorar l’accés a Síller des de la circumval·lació cap al carrer Roses? Ja fa dos mesos que vam demanar en aquest ple que és milloràs aquesta zona, i la situació segueix exactament igual.

Admeten que no han fet res i que ja hauria d’estar. Està al Pla de treball i se pensen que en menys de 15 dies el tema de la voravia estarà arreglat. Esperam al següent ple no haver-ho de tornar a demanar.

2- Han fet res perquè​ s'arregli la rampa de Cala Molins que s'empra per tirar les barques a la mar, tal i com els vàrem demanar? Cada dia que passa està més rompuda i pot succeir una desgràcia.

Han mirat de qui és, i és una concessió que té l’Hotel Molins i són ells que ho haurien de fer. Així i tot han encarregat que es faci un informe de com està i es comuniqui a Costes perquè facin el que considerin.

Esperem que ho arreglin abans de l’estiu ja que el volum de barques que passen per allà augmentarà i pot succeir alguna desgràcia

3- Tots els partits podem utilitzar el Club en nom de l'Ajuntament i el perfil institucional de les xarxes socials per presentar les nostres propostes pressupostàries?

El Club no autoritza partits polítics, si que a l’Ajuntament. En realitat estaria més bé dir que ho deixa a l’equip de govern, ja que hi ha altres partits que també són l’Ajuntament. Sobre les xarxes socials si que considera el batle que és un tema que s’ha d’arreglar, cosa que per cert ja hi hauria d’estar, bàsicament perquè està a l’acord d’investidura que firmaren amb nosaltres.

4- Pensa l'Ajuntament demanar al bisbat que retiri el menet de sant Joan Pelós a la processó del Corpus?

La resposta: bé, ens ho plantejarem.... rialles .... ens ho plantejarem,.... En definitiva NO HO FARAN!!!!  

5- Hi haurà alguna representació institucional als actes religiosos de Pasqua?

De Junts no hi anirà ningú, però de l’equip de govern, per no variar hi anirà el regidor Andrés Nevado.

6- Com es troba la feina d'aclarir quines són les propietats de l'Església i quines municipals?

Estan fent feina sobre el tema, i ho tenen bastant avançat i properament voldrien tenir una reunió amb la oposició per parlar aquest tema.

7- Ha fet l'Ajuntament alguna actuació per reobrir el camí públic de Can Serra al camí de Fartàritx?

Diuen que el caràcter públic és discutit, tot i que està al catàleg. I l’acord d’aprovació indica que aquest s’ha de inventariar a favor de l’Ajuntament. Cercant el caràcter del camí però no tenen clar que sigui públic. Tot i això cal segui el procediment i inventariar-lo, cosa que encara no està feta, però ara que ja tenen localitzada la propietat demanaran que el pas sigui almenys públic.

8- Ha fet l'Ajuntament alguna actuació per que es retiri el sobrant d'asfalt que s'ha deixat a les voreres de la carretera entre Pollença i el Moll?

En realitat es grava que sobrà quan llevaren la capa antiga i consideren més barata i sostenible l’opció de utilitzar aquesta grava que no dur-ne de nova per millorar les cunetes i fer més bé les síquies.

9- Ha fet l'Ajuntament de Pollença alguna actuació per a la conservació i catalogació de la Casa de Neu de Fartàritx?

Ja està al catàleg de patrimoni que no està aprovat definitivament, i això és insuficient. Han parlat amb la propietat, i aquesta està interessada en restaurar la propietat, i el dia després del ple es reunirien amb ells. Esperem que això sigui així i que aquesta casa de la neu, tan particular es conservi com pertoca.

10- Ens poden informar de les seves negociacions amb els propietaris de la urbanització del Vilà?

S’han reunit amb alguns dels propietaris, però no tots, perquè no tots tenen els mateixos interessos. I els que hi anaren eren els que volien desenvolupar la urbanització. Hi ha una sèrie de obligacions derivades del sistema de cooperació, i han parlat amb els propietaris per veure quina era la seva voluntat de col·laboració, i com ajuntament l’objectiu es que aquella zona no presenti la imatge de degradació que presenta.

11- En declaracions al Punt Informatiu de la segona quinzena de març, el cap del Servei de Sanitat Forestal del Govern diu que havien ofert a l'Ajuntament un projecte de millora del Puig de Santuïri i que no hi havien obtingut resposta. Ja els han donat resposta?

Li va sorprendre la informació. Era un oferiment de control de banyariquer i també de foncs i el regidor donà ordre d’acceptar l’oferiment, però revisant l’expedient ha vist que no hi ha cap petició formal i ara s’ha formalitzat.

 Albercocs i cireres

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

XIV Abril de Rep˙blica

Alternativa | 14 Abril, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Per catorzè any consecutiu el mes d'abril recordam i celebram la República a Pollença, un parèntesi de llibertat i democràcia entre dues dictadures. Un recordatori més que necessari quan els jutges han condemnat a una persona per fer acudits sobre Carrero Branco, cap de govern franquista que és considerat una víctima pels tribunals "democràtics", a diferència de les persones que va empresonar, assassinar i torturar, que ni tenen ni han tingut cap protecció legal. Una celebració imprescindible quan els jutges consideren un delicte fer un acudit sobre la vergonya de l'únic mausoleu a Europa dedicat a un dictador i al fundador d'un partit feixista.

El primer acte que hem realitzat a "Abril de República" ha estat un debat sobre les ombres de la República, en el qual els historiadors Manel Santana i Dolors Marín, moderats per Jordi Maíz, van revisar els problemes i limitacions en el desenvolupament de la República; els dubtes a l'hora de donar el vot a les dones, la lentitud de la reforma agrària, la República governada per les dretes... Una República que per uns va voler realitzar un canvi de polític, social i econòmic massa ràpid i que per altres no va ser capaç d'omplir les ànsies de canvi, però una República a la qual mai es va condemnar ni jutjar a ningú per fer acudits. 

  El passat divendres n'Antoni Tugores, amb la col·laboració de Bernat Nadal, ens va presentar el seu llibre "Moriren dues vegades. Dària i Mercè Buxadé, infermeres catalanes assassinades a Mallorca l'any 1936" Un llibre imprescindible, com diu l'autor; "la mort de les cinc dones voluntàries de creu roja no va ser un crim qualsevol. Passaren de víctimes a culpables i s'escampà aviat la infàmia del feixisme més barroer deixant caure que es dedicaven a satisfer sexualment la tropa. El que he volgut amb aquest llibre és desmuntar la difamació i retornar la dignitat a qui mai no l'havia perduda". En aquest cas la memòria històrica s'alça contra l'estultícia i esdevé un homenatge a la dignitat humana.

  Avui divendres 14 d'abril, dia que es va proclamar la Segona República el 1931, farem el ja tradicional homenatge als republicans a la plaça dels Seglars de Pollença. Hi haurà poesia, música i una ofrena floral. Aquest és un acte obert a tothom que vulgui declamar un poema, llegir un text o cantar una cançó.

Per finalitzar els actes d'Abril de República el dissabte 22 d'abril realitzarem una taula rodona sobre l'actualitat de la querella argentina i també parlarem d'un dels pollencins assassinats que és possible que es trobi a la fossa de Porreres. Els jutges espanyols que persegueixen acudits no han trobat adient perseguir als criminals franquistes, ni col·laborar amb els familiars de les víctimes del franquisme en la recerca i exhumació de les restes dels seus familiars.

Res pot evitar que en un futur hi hagi una nova República que no pot ser només un canvi de cap d'estat, sinó que ha de recuperar el sentit original de la paraula República que és una comunitat política ben governada, on el ben comú es trobi sobre el ben privat, i on el governant no governi en el seu propi profit sinó en el d'una comunitat activa i compromesa. I per descomptat on l'humor no sigui un delicte.

 

 

 

Reforma primera lÝnia i centre de salut (ple extraordinari)

Alternativa | 11 Abril, 2017 22:52 | facebook.com twitter.com

Aquest dimecres  12 abril a les 8,30 del matí hi haurà un ple extraordinari, amb dos punts. Junts Avançam segueix incomplint l'acord d'investidura i no publica la informació del ple; al·legacions, informes... No és tan complicat ser una mica més transparents. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil us informarem del desenvolupament del mateix.


1- Resolució al·legacions i aprovació definitiva del projecte "Peatonalització i millores urbanes del Passeig Saralegui, Londres i Avinguda Alemanya"

-Després d'haver intentat com recordareu des del juliol aprovar la modificació de crèdit per fer les obres, finalment aquesta s'aprovà definitivament per l'octubre. Amb la nostra abstenció.
-Al ple de desembre, es va dur a aprovació inicial el Projecte d'obres. També ens vàrem abstendre. I vàrem demanar que hi hagués un mes d'exposició pública.
En aquest ple es resolen les al·legacions que han presentat el GOB i Tots per Pollença per aprovar definitivament el projecte. La proposta de batlia és estimar parcialment algunes de les al·legacions.


2- Aprovació inicial de l'alteració de la qualificació jurídica/desafectació parcial del domini públic de la superfície de 2030m2 del bé immoble municipal que pertanyen a la finca denomiNAda Can Conill en la part qualificada com a urbana. 

Es tracta de canviar la qualificació jurídica per poder cedir el solar a la Conselleria. Hem demanat per què si era tan urgent quan vàrem haver de prendre la decisió fins ara no fèiem això i el batle ens va contestar que de la Conselleria, fins el final de gener, no els hi varen enviar un llistat amb tots els informes i certificacions necessàries i és el que han estat fent i preparant els darrers dos mesos. Una falta de coordinació incomprensible.
 

Factures irregulars, demolicions, barreres... Junta de Govern de 4 d'abril

Alternativa | 10 Abril, 2017 17:42 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 4 d'abril. Aquests resumens s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Continuen augmentant les factures irregulars, entre el més destacat trobam la demolició de l’Hostal Maiol i una altre de demolició d’un habitatge construït dins ANEI, també es va adjudicar el contracte de "Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya " i la contractació de l’arrendament d'un local amb destinació a l’ús temporal d’Oficina d’Informació Turística del Port de Pollença.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2. URBANISME

2.1.- Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals.

Es concedeixen 13 llicències, una d’elles la de demolició de l’Hostal Maiol i una altre de demolició d’un habitatge construït dins ANEI.

2.2.- Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures sense objecció destaquen les despeses de les carpes de carnaval, quasi 8.000 euros per les 3 carpes, els 7.634 euros per un contenciós i els 5.915 per la direcció tècnica de la supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural, pagats al Consell.

Dins de les factures amb objecció, a part de les ja habituals de manteniments i materials, combustibles, centres oberts, recollida i acollida d’animals, diversos tècnics, smoe.... destaquen les dues factures de 3.500 euros cada una per l’etapa de la Volta Ciclista a Mallorca, o els 6.8070 per revisar les instal·lacions del poliesportiu de Pollença. Igualment destaquen els 2.147 euros als directors del museu per les tasques de vigilància i atenció a l’exposició de Marquet Pascual, tasques que no corresponen a l’objecte del seu contracte.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de servei de pintura senyalització viària del Port de Pollença.

Davant la falta de personal, i la necessitat de repintar la senyalització viària del Port de Pollença atenent al començament de la temporada turística s’ha decidit licitar aquesta tasca.

Vist que s’ha previst el repintat de 2.145 metres quadrats com a màxim, consistents bàsicament en passos de vianants, llocs per estacionament, indicacions de direcció i text, i vist els pressuposts sol·licitats:

PISEMA S.L. :10.296 EUROS SENSE IVA a raó de 4,80 euros m2

NAYBOR S.A. 10.306,25 EUROS SENSE IVA a raó de 4,85 euros m2

SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L.: 12.977,25 EUROS a raó de 6,05 euros m2.

PINTURAS CIUTAT VERTICAL: 14.800,50 euros a raó de 6,90 euros m2.

Es decideix adjudicar el contracte administratiu de servei de pintura senyalització viària del Port de Pollença per un import de 5,81 euros metre quadrat fins un màxim de 2.145 metres quadrats, és a dir, 12.458,16 € IVA INCLÒS a l’entitat PINTURAS Y SEÑALES DE MALLORCA “PISEMA”.

3.3.2.- Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament de 400 catàlegs per l’exposició DIONIS BENNÀSSAR, 50 ANYS DESPRES.

S’editaran 400 exemplars, i vist els pressuposts sol·licitats

GRAFICAS PLANISI S.A. 8.333,51 euros sense IVA

IMPREMTA BAHIA S.L. 9.253 euros sense IVA

NIRTACA S.L. 8.150 euros sense IVA.

S’adjudica el contracte administratiu de subministrament de 400 catàlegs per l’exposició DIONIS BENNÀSSAR, 50 ANYS DESPRÉS, per un import de 9.825,20 euros NIRTACA S.L

3.3.3.- Aprovació dels honoraris dels participants a la conferència XXIII Curs d’Història de Pollença titulat “Sueques i picadors en temps del Vaticà II 1.050,00 €

3.3.4.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials-

320 € , en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de guarderia

3.3.5.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.6.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.7.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.8.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.15.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.16.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.17.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.18.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.19.- Denegació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.20.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.22.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.23.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.24.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.25.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.26.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.27.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.28.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.29.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.30.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.31.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.32.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.33.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.34.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.35.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.36.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.37.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.38.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.39.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.40.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

Retirat per a un millor estudi.

3.3.41.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.42.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

Retirat per a un millor estudi.

3.3.43.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

Retirat per a un millor estudi.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.1.3.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.2.- Taxis

4.2.1.- Autorització de canvi de vehicle.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1 .- Aprovació de concessió d’ajuda econòmica beca per a estudis de fill a personal laboral indefinit.

4.4.2.- Abonament de les ajudes socials del personal funcionari, corresponents a l'any 2016.

4.4.3.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral, desembre 2016.

4.4.4.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral corresponents al mes de gener i febrer de 2017.

4.4.5.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral, corresponents al mes de gener i febrer de 2017.

4.4.6.- Dació de compte del Decret de Batlia de 203 de 29 de març de 2017 aprovant les Bases Específiques que han de regir la creació d’una borsa d’auxiliars d’Administració General, personal funcionari interí elaborades a l’efecte mitjançant el sistema de concurs-oposició i convocant dit concurs-oposició.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 167 de 17 de març de 2017 d’adjudicació del contracte de subministrament d’una moto elèctrica. (Exp. núm. /2017/10 Llibre Contractació 2017).

Vist les ofertes sol·licitades:

DONA GAS AMB CAP S.L. No s’ha rebut oferta

COOLTRA MOTOS S.L. No s’ha rebut oferta.

MOVELCO MOBILITY S.L.. 11.918,86 euros.

AVENC VERD S.L. 10.684,30 euros

S’acorda adjudicar el contracte administratiu de subministrament d’una moto eléctrica per un import de 10.684,30 euros IVA INCLOS a l’entitat AVENC VERD S.L., mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost que consta a l’expedient

5.2.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 168 de 17 de març de 2017 d'adjudicació del contracte de subministrament d’un cotxe elèctric

Vist les ofertes sol·licitades:

NADAL COMAS S.L. no s’ha rebut oferta

AUTOS SA POBLA S.A. No s’ha rebut oferta.

AUTOS NIGORRA S.L. 28.325,83 euros.

MOVELCO MOBILITY S.L.. 29.705,59 euros.

S’acorda adjudicar el contracte administratiu de subministrament d’un cotxe elèctric per un import de 28.325,83 euros IVA INCLOS a l’entitat AUTOS NIGORRA S.L., de conformitat amb el pressupost que consta a l’expedient.

5.3.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 172 de 17 de març de 2017 d'adjudicació del contracte de " Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya "

S’adjudica a CONSTRUCCIONES OLIVES S.L., per un import total de 176.499,18 € (IVA INCLÒS), de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa. Aquesta ha presentat vàries millores valorades econòmicament en 13.097,81 €.

5.4.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 178 de 23 de març de 2017 de requeriment de documentació a l'empresa, per a l'adjudicació del contracte administratiu especial d’explotació del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença.

5.5 Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 187 de 24 de març de 2017 de contractació de l’arrendament de la planta baixa del bé immoble situat al carrer Joan XXIII, 19 del Port de Pollença, amb destinació a l’ús temporal d’Oficina d’Informació Turística del Port de Pollença

Per 2 anys més dues possibles pròrrogues a la raó de 14.520 euros a l’any (IVA inclòs).

6.- VARIS

6.1.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria del Certamen Biennal d’Art de Pollença 2017.

6.2.- Aprovació del conveni amb Northotels S.L. de cessió temporal i gratuïta de l’ús de la parcel·la situada al carrer Bot, núm. 12

6.3.- Aprovació del conveni amb Endesa SA- Fundació Endesa per compartir la documentació de caràcter històric entre ambdues institucions amb la finalitat d’ajudar a la investigació històrica i a la seva difusió cultural.

6.4.- Aprovació de la pròrroga de l’autorització per a ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació dels serveis de temporada 2017 corresponents als lots adjudicats a tercers en l’any 2014: LOT M Quiosc Llenaire; LOT Q Centre massatges i LOT S Escola Vela Can Cullerassa.

 

 

 

Junta de 21 de marš

Alternativa | 07 Abril, 2017 17:19 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 21 de març. Aquests resums s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Destaca l'adjudicació del contracte administratiu d’obres del projecte “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença” 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

 

2. URBANISME

LLICÈNCIES

1.- Dació de compte de Decrets de Batlia de concessió de llicència:

Un total de 188, 162 comunicacions prèvies i 26 d’obra major.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures amb objecció trobam les habituals com la de la quota a Asisa, de escola viva, factures de tasques de manteniment, publicitat, impremta, varis tècnics, entre ells els informàtics que ja han caducat, l’smoe, l’escola d’adults, el manteniment de les impulsions, la recollida i acollida d’animals o l’escoleta.

Entre les factures sense objecció, a part de les que es paguen amb regularitat i cada mes, destaquen a la fi la retolació en català del parc de Bocchoris, una tasca que s’hauria d’haver fet ja de bon principi, 8.468,84 al Consorci Tic o els 32.691,70 euros de les obres de la plaça Xaloc.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de la devolució i baixa del rebut de fems i denegació de la devolució de la taxa de clavegueram.

3.3.2.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en concepte del 5% d’obra d’ampliació que contempla la Disposició Addicional Quarta de la Llei 8/2012, de Turisme de les Illes Balears.

3.3.3.- Denegació de la reducció econòmica per retirada de 2 taules i 8 cadires els diumenges durant les hores del mercat.

3.3.4.- Concessió de llicencia per ocupació de via pública amb un aparca bicicletes.

3.3.5.- Aprovació de la Proposta de Batlia per acceptar la fórmula de taquilla inversa del concert amb el grup Etzel.

3.3.6.- Aprovació de la Proposta de Batlia per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’ obra “HANNAA DELS 3 PAÏSOS”.

3.3.7.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Pollença de Literatura 2017.

3.3.8.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.15.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.16.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.17.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.18.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.19.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.20.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.22.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.23.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.24.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.25.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.26.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.27.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.28.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.29.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.30.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.31.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.32.-Aprovació de la imposició de 2.500.000 euros a un dipòsit a 12 mesos a tipus interés del 1% a l’entitat NOVOBANCO S.A.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual-.

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual-.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

4.3.1.- Concessió de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

4.3.2.- Resolució d’expedient sancionador per incompliment de l’ordenança de Policia i Bon Govern

Es desestimen les al·legacions i es resol amb una sanció de 300 euros.

4.3.3.- Aprovació del Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB.

4.4.- Personal

4.4.1.- Aprovació de concessió d’ajuda econòmica per a matrícula a un funcionari interí.

4.4.2.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.4.3.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.4.4.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.5.- Cementiri municipal

4.5.1.- Atorgament, si procedeix, de dret funerari / Columbari

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 142 de 9 de març de 2017 de requeriment de documentació a l'empresa ELECNOR S.A., per a l'adjudicació del contracte de "Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença" (Exp. núm. 5/2017/ Llibre Contractació 2017).

5.2.- Aprovació de la pròrroga del contracte del Servei d'activitats aquàtiques i socorrisme a les piscines municipals coberta i descoberta de Pollença.

Es prorroga un any més, fins el 17 de novembre de 2017, el contracte a l’empresa Fonaesport SL, per un import de 118.217 euros.

5.3.- Adjudicació del contracte administratiu d’obres del projecte “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença”

S’adjudica a l’empresa ELECNOR S.A. per un import de 511.555’15 euros.

6.- VARIS

6.1.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.2.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.3.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.4.- Aprovació del Protocol d’actuacions davant atacs de cans a animals de producció ramadera.

6.5.- Autorització a l’Associació Pro- Ajuda a persones amb discapacitats (PRODIS) per a l’explotació de la Taverna amb motiu de la Fira del Vi de l’any 2017 durant els dies 6 i 7 de maig de 2017.

6.6.- Aprovació de la modificació del conveni/s amb l’Associació de Famílies de Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista i Trastorn de la Comunicació Social de cessió d’ús d’una aula del col·legi Costa i Llobera fora de l’horari escolar.


 

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 208 209 210  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb